Endokrinologi. Endokrinologi. Endokrinologi. Endokrinologi. Metabola effekter av dietintervention. hos överviktiga postmenopausala kvinnor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Endokrinologi. Endokrinologi. Endokrinologi. Endokrinologi. Metabola effekter av dietintervention. hos överviktiga postmenopausala kvinnor"

Transkript

1 Metabola effekter av dietintervention 1 hos överviktiga postmenopausala kvinnor Mats Ryberg (1), Jón Hauksson (2), Valter Hillörn (1), Erik Hägg (1), Gunnar Johansson (3), Bernt Lindahl (1), Caroline Mellberg (1), Tommy Olsson (1), Katrine Åhlström Riklund (2), Susanne Sandberg (1), Conny Ström (2) Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet (1).Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet (2).Statens Folkhälsoinstitut (3). Efter menopaus sker en redistribution av fett från höft till buk. Bukfetma med associerad insulinresistens och ökad risk för kardiovaskulär sjukdom är kopplat till ektopisk fettinlagring i lever och skelettmuskel. Vår hypotes var att en kost med ett relativt högt innehåll av protein och fett men ett lågt innehåll av kolhydrater har kraftfulla effekter på fettinnehåll i målorgan samt på insulinkänslighet hos postmenopausala kvinnor. Tio friska postmenopausala kvinnor med BMI >27 fick äta en diet innehållande 29 E% protein, 44 E% (främst enkelomättat) fett, och 27 E% kolhydrater i fem veckor. Kroppsvikten minskade i genomsnitt 4,5 kg (p<0,001). BMI, midjeomfång, höftomfång, kvoten midja/höft samt abdominell sagittal diameter minskade också signifikant, liksom diastoliskt blodtryck (medeltal 7 mm minskning; p<0,05), samt hjärtfrekvens (12 slag/min minskning; p<0,01). Fasteglukos, kolesterol, triglycerider, LDL-/HDL-kolesterol, ApoB och ApoA1 liksom U-C-peptid och HOMA-indices minskade också signifikant. Noterbart är att insulinkänslighet mätt med hyperinsulinemisk euglykemisk clamp inte ändrades. Halten av triglycerider i lever studerat med protonmagnetresonansspektroskopi (MRS) minskade signifikant (i medeltal 75% minskning). Totalt muskelfett och kvoten intra-/extramyocellulära lipider i skelettmuskel minskade icke-signifikant (25% minskning). Signifikanta metabola och antropometriska förändringar sågs hos överviktiga postmenopausala kvinnor efter fem veckors kost med högt innehåll av protein och fett, men lågt innehåll av kollhydrater. En uttalad minskning av fett i lever och en smärre minskning i skelettmuskel sågs tillsammans med minskade HOMA-indices och U-C-peptidnivåer, men oförändrad insulinresistens i helkropp mätt med hyperinsulinemisk euglykemisk clamp. Dessa fynd indikerar vävnadsspecifika effekter av kostintervention i det korta perspektivet. Gene expression and enzyme activity 2 of 11b - hydroxysteroid dehydrogenase type 1 differs in subcutaneous and omental adipose depots from obese women Kotryna Simonyte (5), Eva Rask (1), Ingmar Näslund (4), Jan-Erik Angelhed (3), Lars Lönn (2), Tommy Olsson (5), Cecilia Mattsson (5) 2Department of Medicine, Örebro University Hospital, Örebro (1).Department of Interventional Radiology, Copenhagen, Denmark (2).Department of Medicine, Sahlgrenska Academy, Göteborg (3).Department of Medicine, Örebro University Hospital, Örebro (4).Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University Hospital, Umeå (5). 11b-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11bHSD1) converts cortisone to cortisol and regulates its access to glucocorticoid receptors. Regulation of 11bHSD1 expression and activity is tissue specific and related to body mass index (BMI). Earlier studies have shown that obese individuals has increased 11bHSD1 enzyme activity, but not gene expression, in visceral compared to subcutaneous (sc) fat depots. However, these studies were performed in a limited number of subjects or in cohort of mixed ethnicities. Mice, selectively overexpressing 11bHSD1 in white adipose tissue (AT), develop visceral obesity and altered levels of leptin and adiponectin, putative mediators of obesity-related morbidity. We have evaluated the gene expression of 11bHSD1, leptin and adiponectin as well as 11bHSD1 activity in sc and omental AT from obese Caucasian women. 30 women accepted for gastric bypass surgery were included. Antropometric data was registered and body fat distribution was estimated by computed tomography (CT). Sc and omental AT biopsies were obtained during surgery. Expression of 11bHSD1, leptin and adiponectin were measured using quantitative real-time PCR and 11bHSD1 enzyme activity was estimated using thin liquid chromatography. Results are expressed as mean ± SD. Mean BMI was 44.6 ± 4.5 kg/m2, waist circumference ± 9.1 cm and blood pressure 132 / 79 mmhg (± 14 / 12 mmhg). 11βHSD1 gene expression was significantly higher in sc versus omental fat (14.1 ± 6.4 and 11.2 ± 4.9, p=0.01). In contrast, enzyme activity was higher in omental compared to sc AT (41.3 ± 10 and 35.2 ± 7.9, p=0.01). The levels of 11βHSD1 mrna in sc AT was positively associated to systolic blood pressure (r = 0.5, p = 0.03) and sc enzyme activity correlated with both waist circumference (r = 0.5, p = 0.04) and intraabdominal AT area (r = 0.6, p = 0.01). Leptin was higher expressed in sc compared to omental AT (1.4 ± 0.5 and 0.7 ± 0.3, p=0.001) while adiponectin expression did not differ. Neither leptin nor adiponectin mrna levels was associated to 11bHSD1 mrna levels or enzyme activity. We conclude that 11bHSD1 gene expression is higher in sc, while enzyme activity is higher in omental fat in obese caucasian women. These findings suggest a tissue-specific difference in regulation of transcription, translation and/or enzyme activity. We also found that 11bHSD1 gene expression in sc but not omental AT depot is closely related to central fat accumulation and systolic blood pressure. Serum Parathyroid Hormone Is 3 Associated with Cortical Bone Dimensions in Young Men - The GOOD Study Mattias Lorentzon (1), Dan Mellström (3), Claes Ohlsson (2) Center for Bone Research at the Sahlgrenska Academy (CBS), Section of Endocrinology and Geriatrics, Institute of Medicine, Gothenburg University, Sweden (1).Center for Bone Research at the Sahlgrenska Academy, Dept. of Internal Medicine, Gothenburg University, Sweden (2).Center for Bone Research at the Sahlgrenska Academy, Section of Geriatrics, Institute of Medicine, Gothenburg University, Sweden (3). An excess of parathyroid hormone (PTH) as seen in primary hyperparathyroidism has been associated with low bone mass, but PTH administrated intermittently has bone anabolic effects. The role of physiological levels of parathyroid hormone (PTH) on trabecular and cortical volumetric bone mineral density (vbmd) or cortical bone dimensions has not previously been investigated in young men. The aim of the present study was to determine if PTH was associated with volumetric BMD (vbmd) and/or bone geometry of the trabecular and cortical bone compartments in a large cohort of young men. The Gothenburg Osteoporosis and Obesity Determinants (GOOD) study is a population-based study that consists of 1068 young men, age 18.9±0.6 yrs (mean±sd). Serum levels of intact PTH were measured using an immunoluminometric assay while 25(OH)D level were measured using a competitive RIA. vbmd and bone size of the trabecular and cortical bone of the radius and tibia were measured using peripheral quantitative computerized tomography (pqct). PTH levels were correlated to adult stature (r=0.06, p<0.05) and to length of the long bones (radius: r=0.09, p<0.01; tibia: r=0.07, p=0.03), but not to the sitting height (r=0.00, p=0.89). Regression models including age, height, weight, smoking status, amount of physical activity, calcium intake, serum levels of 25(OH)D, cystatin C, month of measurement, as well as PTH, demonstrated that PTH was an independent positive predictor of cortical periosteal circumference (radius: β=0.07, p=0.02; tibia β=0.07, p<0.01), and endosteal circumference (radius: β=0.08, p<0.01; tibia β=0.07, p=0.01) of the long bones. Using the same regression model, PTH negatively predicted cortical vbmd of the tibia (β =-0.09, p<0.01), but not of the radius (β =-0.05, p=0.09). PTH was not associated with trabecular vbmd of either the radius or tibia. Our results demonstrate that PTH levels are associated with adult stature due to affected length of the long bones. Furthermore, PTH levels are clear independent predictors of both periosteal and endosteal circumference, suggesting that physiological levels of PTH play a significant role in the determining cortical bone dimensions in young men. Hämmad osteoid bildning hos män 4 med idiopatisk osteoporos Ylva Pernow (2), Ellen Hauge (3), Kristina Linder (2), Jens Bollerslev (1),

2 Maria Sääf (2) sektionen Rikshospitalet, Oslo (1).Kliniken för, Metabolism och Diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm (2).Reumatologkliniken, Århus Universitetssjukhus,DK-8000 Århus Danmark (3). Patogenesen till manlig idiopatisk osteoporos ( MIO) är ej klarlagd. Låga serumnivåer av östrogen och IGF-1 har påvisats hos män med MIO. Benhistomorfometriska data från små patientmaterial talar för sänkt benformation. Vi har studerat benhistomorfometri i transiliakala benbiopsier från 50 män med idiopatisk osteoporos ( MIO). Männen hade en median ålder på 53 år ( år). Osteoporos definierades som T-score < -2,5 SD jämfört med manlig referens i helkropp, höft eller ländrygg. 82 % av männen hade en eller flera osteoporosfrakturer. Bentäthet mättes med DXA. Cirkulerande nivåer av testosteron, estradiol, SHBG, IGF-1, IGF-bindande protein 1 ( IGFBP-1) bestämdes. Män med MIO hade signifikant lägre trabekulär benvolym ( BV/TV), trabekeltjocklek ( Tb Th) och wall thickness ( WTh) än normala män. Det fanns inga tecken på ökad bennedbrytning hos patienter med MIO. Erosions djupet (EDe), aktiveringsfrekvensen ( Ac.f) och remodelleringsbalansen var densamma som hos kontroll män. Osteoid är den icke mineraliserade benmatrix som bildats av osteoblasterna. Osteoid tjockleken (OTh) var signifikant tunnare hos MIO jämfört med kontroll män. Det fanns inga tecken på störd mineralisering hos MIO så den tunna osteoiden speglar en formationshämning. Osteoidtjockleken korrelerade med bentäthet i ländrygg men inte med bentäthet i höft eller helkropp. Osteoidtjocklek korrelerade positivt med kroppsvikt, fettmassa, och östrogennivåer. Vi fann även en positiv korrelation mellan OTh och kvoten IGF-1 / IGFBP-1 och en negativ korrelation till IGFBP-1 i serum. Konklusion: I detta stora biopsimaterial kan vi visa att män med idiopatisk osteoporos har en hämmad osteoidbildning som väl korrelerar till grad av benskörhet. Sambandet mellan hämmad benformation och låg vikt, låga östrogennivåer och högre IGFBP-1 talar för att nutritionella faktorer kan vara viktiga i utvecklingen av ffa spinal osteoporos hos yngre och medelålders män. Endoskopisk hypofysoperation för 5 akromegali: preliminär erfarenheter Stig Valdemarsson (1), Anders Cervin (4), Peter Siesjö (3), Christer Svensson (4), Carl-Henrik Nordström (2) /diabetes, Universitetssjukhuset Lund (1).Neurokirurgen Universistetssjukhuset i Lund (2).Neurokirurgen Universitetssjukhuset i Lund (3).ÖNH klin Universitetssjukhuset i Lund (4). Under den senaste 10-årsperioden har endoskopisk teknik vid transsfenoidal operation av hypofystumörer introducerats vid flera utländska centra. Förutom att vara en skonsammare teknik, innebär metoden också bättre insyn i tumörområdet vilket borde öka möjligheten till ett bättre resultat. Operation av hypofystumörer med hjälp av den nya endoskopiska tekniken introducerades i Lund i början av Här redovisas preliminära erfarenheter från operation för akromegali med denna metod och med fokus på patienter med makroadenom (> 10 mm), som allmänt anses nå dagens kriterier för bot i mindre än 50 % med tidigare använda operationsmetoder. Från jan 2003 till maj 2007 har endoskopiskt operation (EO) utförts för akromegali hos 23 patienter (20 nya fall). EO har också använts hos 10 patienter med Cushing, 14 med prolaktinom, 1 med TSH adenom, 91 med endokrint inaktivt adenom, 13 med Rathke s cyst eller kraniofaryngeom, och hos några med metastas eller chordom. Resultaten efter EO för akromegali under perioden jämfördes med resultaten med sublabial transseptal teknik med mikroskop (TO) under de närmaste föregående åren från Hos 10/15 (67%) med makroadenom och hos 4/4 (100%) med synligt mikroadenom nåddes nu gällande kriterier för bot (GH < 1 ug; IGF-1 inom ref omr) med EO. Endoskopisk re-operation efter tidigare operation med TO ledde till bot i 3/3 fall. Bland de patienter med akromegali som 1998 tom 2002 opererades enligt TO nådde 6/18 (33%) med makroadenom och 15/17 (88%) med mikroadenom samma kriterier för bot. Endast 1 patient / 23 operationer fick en ny svikt (ACTH, primär op för makroadenom) i hypofysfunktionen efter EO, jfr med 3 patienter / 35 operationer med TO (1 FSH, 1 ADH, 1 mer utbredd svikt). Endoskopisk hypofysoperation för akromegali ger minst lika bra resultat som tidigare använd metod vid mikroadenom och synes ge patienter med makroadenom en bättre möjlighet att uppnå bot vid primäroperation. Även Retrospektiv evaluering av 6 hypofysfunktionen hos patienter med svår traumatisk hjärnskada vårdade på NIVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Gudni Gudnason (1), Trandur Ulfarsson (5), Martin Öst (2), Bengt Nellgård (3), Karl-Erik Jakobsson (4), Thord Rosén (1) Endokrinsektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg (1).Neuro-anestesisektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg (2).Neuroanestesi-sektionen, Sahlgrenska (3).Neurokirurg kliniken, Sahlgrenska (4).Rehabmedicin, Högsbo sjukhus, Göteborg (5). På senare år har skapandet av s.k. NIVA-enheter påtagligt förbättrat omhändertagandet av patienter med traumatisk hjärnskada (TBI=Traumatic Brain Injury), vilket medfört ökad andel patienter med kvarstående handikapp med bl.a. asteno-emotionella syndrom. Aktuella studier har påvisat varierande grad av hypofyssvikt hos denna patientkategori, vilket skulle kunna förklara en del av symtombilden. Målet med denna studie är att retrospektivt utreda hypofysfunktionen hos patienter, som vårdats på NIVA; Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg , pga svår hjärnskada (Glasgow Coma Scale=GCS 9, eller RLS 4). Samtliga 120 ursprungspatienter identifieras, och de vid undersökningstillfället 104 överlevande erbjöds via brev och telefonkontakt deltagande i studien, med hypofysfunktionstestning innebärande provtagning av s-fritt T4, s-tsh, s-kortisol, p-acth, s-testosteron (män), s-estradiol (kvinnor), s-lh, s-fsh, s-prolaktin. GH-axeln utvärderades via s-igf-1 och Arginin-GHRH-belastning, relaterad till BMI-nivån. ADHfunktionen bestämdes med u-osmol (morgon) samt anamnes på polydipsipolyuri. Hittills har 60 patienter, 47 män, medelålder 39,4 år (18-75) samt 13 kvinnor, medelålder 42,2 år (19-67) undersökts. Vanligaste genesen till skallskadan var trafikolycka (36), följt av fall (15), misshandel (4) samt övriga orsaker (5). Sammanlagt har 15/60 (25%) av patienterna befunnits ha någon form av hypofyssvikt. Isolerad GH-brist dominerar (9), följt av gonadotrop svikt (3), thyreotrop svikt (1), ADH-svikt (1). En patient hade samtidig somatotrop, gonadotrop och kortikotrop svikt. Fem patienter uppvisade måttlig prolaktinstegring. Denna retrospektiva studie verifierar data från tidigare undersökningar om påtaglig risk för hypofyssvikt vid allvarlig TBI, med särskild risk för GHinsufficiens.Fortsatt evaluering av hypofysfunktionen hos TBI-patienter ter sig motiverad. Dramatically increased absorption of 7 dietary cholesterol following hypophysectomy is normalized by thyroid hormone Cecilia Gälman (1), Ylva Bonde (1), Manuela Matasconi (1), Bo Angelin (1), Mats Rudling (1) Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Huddinge sjukhus (1). Hypopituitarism is associated with dyslipidemia and feeding cholesterol to hypophysectomized rats induces severe hypercholesterolemia. This study aimed to unravel why hypophysectomy renders rats sensitive to dietary cholesterol. Cholesterol metabolism was studied in intact and hypophysectomized rats during challenge with dietary cholesterol, ezetimibe and upon hormonal substitution with growth hormone, cortisone and thyroid hormone.

3 Four important findings were established: (i) The absorption of dietary cholesterol is doubled in hypophysectomized rats. (ii) Treatment with ezetimibe prevents the increases in serum and liver cholesterol following dietary cholesterol. (iii) Only thyroid hormone treatment normalizes the increased absorption of cholesterol in hypophysectomized rats. (iv) The intestinal gene expression of cholesterol transporters NPC1L1 and ABCG5/G8 is unaltered in hypophysectomized animals. The hepatic expression of ABCG5/G8 is diminished in hypophysectomized animals but strongly stimulated by thyroid hormone treatment. The latter findings were confirmed from measurements of fecal excretion of neutral steroids. The intestinal absorption of dietary cholesterol is under pituitary control largely exerted by thyroid hormone having a specific stimulatory effect on the gene expression of ABCG5/G8 in the liver. Överlevnad,karakteristika samt 8 prognostiska faktorer hos 284 maligna midgut carcinoider Staffan Welin (2), Kjell Öberg (1), Dan Granberg (1), Henrik Kindmark (1), Britt Skogseid (2), Eva Tiensuu-Janson (1), Barbro Eriksson (2) Inst. f. Medicinska Vetenskaper, Uppsala Universitet/Klin. f. Onkol., Akademiska Sjukhuset, Uppsala (1).Instutionen för Medicinska Vetenskaper/Kliniken för Onkologisk Uppsala (2). Bakgrund: I historiska rapporter har median överlevnad hos obehandlade patienter med maligna tunntarmscarcinoider uppgivits till 2.5 år från diagnos. Förbättrade diagnostiska metoder samt nya behandlingsmetoder har förlängt överlevnaden. I början på 90 talet beskrevs 5 års överlevnaden hos patienter med levermetastaser till 50 %. Många av dessa patienter hade inte behandlats med Interferon eller somatostatinanaloger vilka idag är standard behandling. I historiska material hade % carcinoid hjärtsjukdom vilket också var en av de vanligaste dödsorsakerna i denna patientgrupp. Material och metoder: Vi identifierade 284 patienter med malign tunntarmscarcinoid som diagnostiserat från 1990 till 2006 och kontrollerats på riksenheten för endokrina buktumörer i Uppsala. Journaler granskades och data extraherades för analys av överlevnad med Kaplan Meier metoden. Vi genomförde också en multivariat Cox analys för att hitta prognostiskt negativa faktorer. Resultat: Medianåldern vid diagnos var 61 år. Medianöverlevnaden i hela gruppen var 115,5 månader från diagnos och 5-års överlevnaden var 77 %. Carcinoid hjärtsjukdom fanns hos 30/284 (11 %) av patienterna och 13 av dessa hade opererats med klaffkirurgi. Prognostiska faktorer som påverkade överlevnaden negativt var carcinoid hjärtsjukdom, levermetastaser samt hög ålder. Konklusion: I denna grupp av patienter var median överlevnad 115,5 månader och 5-årsöverlevnaden 77 % vilket är högre än tidigare beskrivet i litteraturen. Carcinoid hjärtsjukdom var mindre frekvent förekommande i denna grupp av patienter än tidigare rapporterat. Ändå föll det och spridd sjukdom ut som dåliga prognostiska faktorer i den multivariata analysen. Behandling med 177Lutetium- 9 DOTA-Tyr3-octreotate hos patienter med neuroendokrina tumörer Dan Granberg (2), Anders Sundin (1), Kjell Öberg (2), Henrik Kindmark (7), Staffan Welin (4), Apostolos Tsolakis (3), Gordana Kozlovacki (6), Barbro Eriksson (4), Ulrike Garske (5) Diagnostisk Radiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala (1).Inst. f. Medicinska Vetenskaper, Uppsala Universitet/Klin. f. Onkol., Akademiska Sjukhuset, Uppsala (2).Institutionen för Medicinska Vetenskaper/Kliniken för Onkologisk Uppsala (3).Instutionen för Medicinska Vetenskaper/Kliniken för Onkologisk Uppsala (4).Kliniken för Nuklearmedicin, Akademiska Sjukhuset, Uppsala (5).Kliniken för Onkologisk, Akademiska Sjukhuset (6).Kliniken för Onkologisk, Akademiska Sjukhuset, Uppsala (7). Behandling med radioaktivt märkta somatostatinanaloger har använts vid metastaserande neuroendokrina tumörer sedan över 10 år. Tänkbara isotoper är 111Indium, 99Yttrium och 177Lutetium. Indium är en gammastrålare medan Yttrium och Lutetium är betastrålare. Vi har tidgare redovisat preliminära resultat med 177Lu-DOTA-Tyr3-octreotate, men har nu behandlat och utvärderat betydligt fler patienter. Sammanlagt 58 patienter har behandlats: 28 med midgut carcinoid, 11 med non-functioning endokrin pankreastumör, 5 gastrinom, 1 insulinom, 1 PPARα har en nyckelfunktion 10 för leverns uttryck av FGF21 Thomas Lundåsen (5), Mary C Hunt (2), Lisa-Mari Nilsson (3), Sabyasachi Sanyal (1), Bo Angelin (6), Stefan E.H. Alexson (4), Mats Rudling (6) Department of Biosciences and Nutrition, NOVUM (1).Department of Laboratory Medicine, Division of Clinical Chemistry (2).Division of Gastroenterology and Hepatology, Department of Medicine, Karolinska University Hospital, Huddinge (3).epartment of Laboratory Medicine, Division of Clinical Chemistry (4).Karolinska Institutet at 1Center for Endocrinology, Metabolism, and Diabetes, Department of Medicine, 2Molecular Nutrition Unit, Department of Biosciences and Nutrition, NOVUM (5).Karolinska Institutet at Center for Endocrinology, Metabolism, and Diabetes, Department of Medicine, Molecular Nutrition Unit, Department of Biosciences and Nutrition, NOVUM (6). Abstract Fibroblast growth factor 21 (FGF21) är ett nyupptäckt metabolt aktivt hormon som dels visats ha starka antidiabetiska egenskaper på mus och apa med diabetes typ II samt dels visats sänka kroppsvikten. Från våra tidigare fynd i studier av gallsyrasyntesens reglering testade vi hypotesen att leverns uttryck av FGF21 skulle kunna stå under kontroll av kärnreceptorn PPARα (peroxisome proliferator-activated receptor alpha) en nuklearreceptor för fettsyror samt för fibrater, en läkemedelsgrupp som dämpar gallsyrasyntesen samt sänker triglycerider i plasma och höjer HDL kolesterol. Genuttrycket (mrna) av FGF21 bestämdes med kvantitativ RT-PCRteknik i leverprover från PPARα knock out (KO) och vild typ möss som behandlats med PPARα agonisten Wy-14,643 respektive placebo samt i samma slags djur efter fasta. FGF21 mrna bestämdes även i leptin-defekta överätande obesa ob/ob möss som har ett ökat uttryck av PPARα i levern samt i odlade primära hepatocyter som inkuberats Wy-14,643. Fasta eller behandling med PPARα agonisten Wy-14,643 inducerade FGF21 mrna 10 respektive 8 gånger. I PPARα KO möss var uttrycket av FGF21 mrna lågt och fasta eller behandling med Wy-14,643 saknade effekt på FGF21 mrna nivån. Överviktiga, överätande ob/ob möss med diabetes typ II hade 12 gånger högre genuttryck för FGF21 i levern jämfört med normala smala kontroller. När normala möss erhöll 65% rent socker i maten stimulerades FGF21 mrna nivån i levern 25 gånger. PPARα respons element kunde identifieras i promotorerna på både mus och humangenen och genuttrycket för FGF21 i humana primära hepatocyter kunde stimuleras 3 ggr av Wy-14,643. Resultaten visar att leverns genuttryck av FGF21 regleras av PPARα. Fynden kan förklara fibraternas effekt på lipidmetabolismen. Studier av FGF21 s fysiologiska roll i människa är av stort kliniskt intresse. Catch-Up Tillväxt Efter 11 Hypothyroidism Orsakas av Försening av Tillväxtplattans Utvecklingsprogram

4 Rose Marino (2), Anita Hegde (2), Anensia Andrade (1), Kevin Barnes (2), Jeffrey Baron (2), Ola Nilsson (1). Barnendokrinologiska Laboratoriet och Centrum för Molekylär Medicine, Institutionen för Kvinnor och Barns Hälsa, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetessjukhuset, Stockholm (1).Developmental Endocrinology Branch, National Institute of Child Health and Human Development, National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA (2). Catch-up tillväxt definieras som en tillväxthastighet högre än förväntat för ålder efter en period av tillväxthämning. Mekanismen för catch-up tillväxt är oklar, men resultat från experimentella studier tyder på att mekanismen för catch-up tillväxt orsakas av en i tillväxtplattan inneboende mekanism. För att bättre förstå denna mekanism, studerade vi struktur, funktion och gen uttryck i tillväxt plattan under catch-up tillväxt vid återhämtning från hypothyroidism. Hypothyroidism inducerades hos nyfödda råttor genom att propylthiouracil administrerades under 8 veckor. Hypothyroidism orsakade en uttalad tillväxthämning och när propylthiouracil behandlingen avbröts återhämtade sig djuren från sitt hypothyreotiska tillstånd varpå en period av catch-up tillväxt följde. Under catch-up tillväxt studerades tillväxtplattans funktionella, strukturella och molekylära markörer för tillväxtplattans utvecklingsprogram, också kallat tillväxtplattans åldrande. I obehandlade kontrollers tillväxtplattor observerades en åldersrelaterad nedgång i tillväxthastighet, cell delning, tillväxtplattans höjd, antal celler i respektive cell lager, cell storlek och cellkolumnernas densitet. Genom mikroarrayteknik identifierades också gener vars mrna uttryck förändras under utvecklingen. I behandlade djur, efter avbruten propylthiouracil administrering, fann vi att alla studerade åldersrelaterade förändringar av funktionella, strukturella och molekylära markörer för tillväxtplattans utvecklingsprogram var försenade. Även den normala åldersrelaterade nedgången i tillväxt var försenad, vilket i sin tur resulterade i catch-up tillväxt. Tillväxthämning orsakad av hypothyroidism försenar det normala utvecklingsprogrammet av tillväxtplattan, inkluderande den normala åldersrelaterade nedgången i tillväxthastighet. Denna försening av åldersrelaterad nedgång i tillväxthastighet orsakar catch-up tillväxt efter hypothyroidism. Mortalitet och cancerincidens hos 12 Addison patienter i Sverige : En populationsbaserad kohort studie. Sophie Bensing (5), Lena Brandt (3), Farnoush Tabaroj (4), Olof Sjöberg (6), Bo Nilsson (6), Anders Ekbom (1), Paul Blomqvist (2), Olle Kämpe (4) Enheten för klinisk epidemiologi, karolinska Universitetssjukhuset och karolinska Institutet (1).Enheten för klinisk epidemiologi, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet (2).Enheten för klinisk epidemiologi,karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet (3).Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet (4).Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet (5).Klinisk immunologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala (6). I Sverige orsakas Addisons sjukdom framför allt av en autoimmun destruktion av binjurebarken. Addisons sjukdom kan förekomma isolerat eller som en del i ett autoimmunt polyendokrint syndrom (APS). APS1 är en ovanlig ärftlig sjukdom där minst två av tillstånden i triaden Addisons sjukdom, hypoparatyreoidism eller kronisk mukokutan Candidainfektion krävs för diagnos. APS2 är mer frekvent förekommande och innefattar enligt den ursprungliga definitionen Addisons sjukdom, autoimmun tyreoidea sjukdom och/eller typ 1 diabetes. Antalet studier av morbiditet och mortalitetsrisk hos Addison patienter är få. Alla patienter med autoimmun Addisons sjukdom som vårdats inneliggande på svenskt sjukhus mellan identifierades i Patientregistret och länkades sedan till Dödsorsaksregistret och Cancerregistret. Mortalitetsrisken beräknades som standardiserat mortalitets ratio (SMR) och cancerincidensen som standardiserat incidens ratio (SIR). Vi identifierade 3,299 patienter (1,940 kvinnor (58.8%) och 1,359 män) med Addisons sjukdom. En ökad mortalitetsrisk observerades hos Addisonpatienter (SMR 2.7, 95 % CI ). Mortalitetsrisken var mer än dubblerad hos såväl kvinnor (SMR 2.9, 95 % CI ) som män (SMR 2.5, 95 % CI ). Högsta riskerna observerades hos unga patienter diagnostiserade innan 15 års ålder. SMR var högre hos APS1 patienter (SMR 4.6, 95 % CI ) jämfört med patienter med APS2 (SMR 2.1, 95 % CI ). Högsta SMR observerades hos patienter som dött av muskuloskeletala sjukdomar (SMR 16.7, 95 % CI ), endokrina sjukdomar (SMR 10.9, 95 % CI ) samt infektioner (SMR 5.9, 95 % CI ). Cancerincidensen var lätt ökad (SIR 1.3, 95 % CI ). APS1 patienter hade en klart ökad cancerincidens (2.3, 95 % CI ) men den var inte förhöjd hos APS2 patienter (SIR 0.9, 95 % CI ). Efter exklusion av tumörer inrapporterade under det första året efter Addisondiagnos (22.8%) kvarstod den ökade cancerincidensen enbart hos APS1 patienter (SIR 2.1, 95 % CI ). Addisons sjukdom är associerad med en ökad mortalitetsrisk framförallt hos APS1 patienter. Cancerincidensen skiljer sig inte påtagligt från bakgrundspopulationens förutom hos APS1 patienter. Våra resultat belyser vikten av ett förbättrat kliniskt omhändertagande av patienter med Addisons sjukdom. Behöver svenska kvinnor jodtillskott 13 P under graviditeten? Jodintag hos kvinnor under första trimestern. Ernst Nyström (2), Cecilia Nobelius (1), Helena Filipsson (2), Annika Strandell (3), Lena Hulthen (1) Avdelningen för Klinisk Näringslära, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg (1).Endokrinologsektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg (2).Gyn.mottagningen, Kungälvs sjukhus, Kungälv (3). Tyreoideahormon är av stor betydelse för fostrets utveckling under hela graviditeten. Speciellt gäller detta utvecklingen av CNS, där vitala delar anläggs under första trimestern. Brist på tyreoideahomon uppstår vid dels vid jodbrist dels vid odiagnosticerad eller otillräckligt behandlad hypotyreos. Då Sverige har jodtillskott via bordssalt sedan 1936 anses jodintaget i den svenska befolkningen vara tillräckligt. Jodintaget har sannolikt minskat de senaste åren bl a beroende på minskat saltintag och en större användning av icke-jodberikat salt inom livsmedelsindustrin och hos enskilda konsumenter. Preliminära data rörande jodintag i den svenska populationen 2007 antyder att intaget är normalt, men lägre än vad som tidigare förmodats. Under graviditen ökar kvinnans behov av jod och det finns då risk att ett bristtillstånd skall uppkomma. 64 gravida kvinnor (första trimestern) rekryterades från MVC i Kungälv. Analyser: Urinjod (24 timmar), Urinjod (spotprov), TSH., tyreoideahormon (T4, fritt T4, T3, fritt T3), TPOAk, tyreoglobulin (Tg). Jodintag i kost (dietist). 20 kvinnor hade en dygnsutsöndring av jod < 150 ug, varav 6 under 100 ug. Det förelåg inget samband mellan jodutsöndring och TSH, Tg, eller T3/T4 kvot. 5 kvinnor uppvisade TSH > 3 mie/l, varav 4 var TPOAkpositiva. En förvånansvärt stor andel av kvinnorna hade låg utsöndring av jod talande för ett lågt jodintag. Enligt WHO bör det optimala jodintaget ligga mellan 225 och 375 ug/dag under graviditet och laktation. En enstaka mätning av dygnsutsöndringen av jod återspeglar dock huvudsakligen intaget av jod dygnet innan. Mot bakgrunden av dessa data, och ovan nämnda populationsdata rörande jodintag anser vi att man tills vidare bör rekommendera ett jodtillskott på 150 ug till samtliga gravida och lakterande kvinnor. Detta är i överensstämmelse med nyligen publicerade rekommendationer från European och American Thyroid Association. An in vivo study of the direct 14 P response of recombinant TSH in serum levels of adipocytokines Helena Filipsson (1), Ernst Nyström (1), Gudmundur Johannsson (2) Endokrinologsektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg (1).Endokrinsektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg (2). Background: Extrathyroidal TSH receptors are suggested to have a functional capacity. Moreover, the expression of TSH receptors increases in Grave s ophtalmopathy, which originates from an increased volume of the orbital content. Aim: To explore the effect of rhtsh on extrathyroidal receptors in human adipose tissue. Method: RhTSH (0.9 mg) was administrated intramuscularly to 18 adults. Six patients had treated central hypothyroidism (CH group), six had untreated CH (newch group), six had pituitary insufficiency but were considered TSH-sufficient (nonch group). Six healthy matched controls underwent the same study-protocol. In the CH group, levothyroxine was

5 replaced with triiodothyronine five weeks prior to stimulation with the treatment withdrawn the week before the rhtsh administration. Serum levels of leptin, adiponectin, resistin, IL-6 and TNFα were analysed at baseline, 24 and 48 hours after 0.9 mg injection. Results: A TSH induced effect was revealed in adiponectin (mean 9.3±1.2 to 9.9±1.4 µg/l, p=0.008) and resistin (mean 12.8±0.7 to 11.6±0.6 µg/l, p=0.008) when all subjects were studied as one group. Moreover, adiponectin was reduced in hypothyroidism (CH group 5.7±1.7 µg/l vs controls 12.8±3.8 µg/l), p=0.037, and IL-6/kg body weight decreased (0.057±0.04 to 0.032±0.04 ng/l/kg, p=0.028) when euthyroid individuals became hyperthyroid after stimulation with rhtsh. Conclusion: Changes in adiponectin and resistin occurred in response to stimulation with rhtsh, which indicate that adipose tissue respond directly to TSH in vivo. This could be an important feature in endocrine (Grave s) ophtalmopathy. Röntgen kontrastbehandling vid 15 P thyreotoxicos en fallbeskrivninng Helena Filipsson (1), Ernst Nyström (1), Gertrud Berg (2) Endokrinologsektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg (1).Onkologiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg (2). Fritt jod, i form av jodid, i perorala och intravenösa röntgenkontrastundersökningar, kan orsaka hög ämnesomsättning inom 3 månader. Vid obehandlad Graves sjukdom är jodinnehållande röntgenkontrastmedel kontraindicerade. Enl nu gällande riktlinjer från Svensk Nuclearmedicinsk Förening kan röntgenundersökningar genomföras om patienten är adekvat behandlad med thyreostatika. Syfte Genomgång av gällande rekommendationer för röntgenkontrastundersökning. Fallpresentation. Metod/resultat: En 34 årig rökande kvinna kommer med 3 månaders anamnes på tyreotoxiska symptom, FT4 33 (12-22 pmol/l), TSH 0,005 (0,3-4,2 mu/l), T3 4,0 (4,0-6,8 nmol/l), TSH receptor antikroppar 6,4 (>1,5 positiv U/L). Får Inderal 40 mg 1 x 2, Thacapzol 5 mg 2 x 2 och efter 2 veckor Levaxin 50µg dagligen. Efter 1 månad insjuknar pat i a subclavia stenos med trombos i a bracchialis och embolisering till dig II/III. Får stent, trombolyseras och erhåller blodförtunnande medicinering. 3 dagar efter angiografi är: FT4 29 pmol/l, TSH 0,005 mu/l. 6 veckor senare: FT4 61 pmol/l, TSH 0,005 mu/l, T3 8,3 nmol/l. Pat har tagit sin medicin som föreskrivet. Får avbryta Levaxin och höja Thacapzol (5 mg) till 3 x 2. Efter ytterligare 3 veckor är FT4 23 pmol/l TSH 0,005 mu/l för att senare normaliseras. Diskussion: En hög jodtillförsel kan både stimulera och blockera thyroideas funktion. Hos en normal körtel kan man initialt räkna med en hämning av thyroideas hormonproduktion (Wolff-Chaikoff effekten) vid jodtillförsel. Denna hämning motverkas successivt genom en autoreglering av NIS (natrium jod symporten) så att jodupptaget minskar. Dessutom spelar Plummer effekten in dvs utsöndring av thyroideahormon från follikel cellen hämmas av akut tillförsel av jod. I detta fall av angiografi i armen tillfördes Ultravist innehållande mg jod, vilket ger c:a 2000 ug fri jodid. Genom att thyreostatika blockerar den av thyreoperoxidas katalyserade joderingen av thyreoglobulin i apikala lumen av follikelcellen, hämmas syntesen av thyroideahormon i cellen. Genom att jod tillförs och detta resulterar i en ökad hormonproduktion så kan inte körtelns hormonproduktion ha varit helt hämmad av thyrostatikatillförseln. Konklusion: Som vanligt när det gäller diskussion av thyroidea och jod är sambanden komplicerade och mekanismen vid olika kliniska skeenden svåra att förstå. Sannolikt har i detta fall thyreostatikatillförseln (i gängse dosering) inte givit tillräckligt skydd för effekten av en massiv jodbelastning. Importance of PCSK9 in the 16 P hormonal regulation of hepatic LDL receptors Lena Persson (1), Cecilia Gälman (1), Bo Angelin (1), Mats Rudling (1) Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Huddinge sjukhus (1). PCSK9 binds to LDLRs initiating a posttranscriptional destruction of the receptor. Different gene variants of PCSK9 alters the affinity for the PCSK9 protein to the receptor, and thus the level of receptor destruction. Effekten av upprepade flebotomier 17 P på patienter med Porfyria Cutanea Tarda. Dan E H Andersson (2), Pauline Harper (1), Ann Henrichson (1) *Porfyricentrum vid CMMS, Karolinska Universitetslaboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm (1).Sekt för endokrinologi och diabetes (2). Porfyria cutanea tarda (PCT) är en hudsjukdom förorsakad av nedsatt aktivitet av hepatiskt uroporfyrinogendekarboxylas (UROD). Porfyrinerna som ansamlas i huden orsakar solöver-känslighet och leder till skör hud och blåsbildning. Järn har en central roll vid hämningen av UROD-aktiviteten och en sänkning av järnnivåerna via upprepade flebotomier leder alltid till klinisk remission. Sjukdomen är ofta associerad till faktorer som leder till förändrad järnhomosteas i levern, bl.a. hemokromatos, alkoholkonsumtion, viral hepatit och östrogen-terapi. Patienterna behandlades med flebotomier efter att de fått sin diagnos verifierad genom höga nivåer av polykarboxylerade porfyriner i urinen. Typen av PCT (familjär eller sporadisk) fastställdes genom mätning av UROD-aktiviteten i blod. Under behandlingen följdes patienterna avseende porfyrinutsöndring i urinen, B-hemoglobin, S-ferritin och järn samt leverenzymerna S-ASAT och S-ALAT. HFE-genotyp bestämdes och hepatitserologi kontrollerades hos alla patienter. Patienterna var alla i medelåldern eller övre medelåldern. 78 % bar på en eller två HFE-mutationer. Ingen hade positiv hepatitserologi. Patienterna rapporterade endast sparsam alkoholkonsumtion med två undantag. Antalet flebotomier som krävdes för att nå klinisk remission varierade bland individerna. En kraftig sänkning av S-ferritinvärdet kunde ses hos alla patienter, vilket tydde på god effekt av flebotomibehandlingen, för det mesta med en bevarad hemoglobinnivå. De förhöjda leverenzymerna i serum, dvs ASAT och ALAT, återgick till normal nivå snabbt efter att flebotomibehandlingen startade. Hudskadorna läkte inom cirka 6 månader liksom hirsutismen i ansiktet hos två av patienterna. Effects of an acute stressor on blood 18 P pressure and heart rate in rats pretreated with intracerebroventricular oxytocin injections Maria Petersson (1), Kerstin Uvnäs-Moberg (2) Kliniken för och Diabetologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm (1).Sveriges Lantbruksuniversitet (2). Oxytocin is released in high amounts during suckling. Blood pressure decreases during each breastfeeding period both in rats and in humans (Azar and Sanchez-Pena 1991; Nissen et al. 1996; Light et al. 2000). In addition, breastfeeding mothers are calmer and less stressed (Mezzacappa and Katkin 2002). However, breastfeeding mothers react with a higher systolic blood pressure to certain types of stressor tests when compared to bottle-feeding mothers (Mezzacappa et al., 2001). We have shown that oxytocin induces a long-lasting reduction of blood pressure in rats (Petersson et al. 1996). The aim of the present study was to investigate the effects of an acute stressor on blood pressure and heart rate in rats previously exposed to repeated administration of intracerebroventricular

6 (i.c.v.) oxytocin. Oxytocin (0.3 μg i.c.v.) was administered to male Sprague-Dawley rats once a day during five days. Blood pressure and heart rate were measured before and 2-3 days after the five-day treatment. In addition, blood pressure and heart rate were measured during 30 minutes after exposure to 10 seconds of noise from an alarm clock. The oxytocin treatment reduced blood pressure significantly (systolic: 108±4.6 vs. 121±1.8, p<0.01, diastolic: 96±5.1 vs. 108±3.0, p<0.01), whereas heart rate remained unchanged. In contrast, systolic and diastolic blood pressure increased significantly after the exposure to the ringing alarm clock in the oxytocin-treated rats (p<0.05), and became equal to the blood pressure in controls. In addition, heart rate increased and stayed significantly higher in the oxytocin-treated rats compared to the controls during the 30 minute observation period (ANOVA p<0.01). Twentyfour hours later, blood pressure was again significantly lower in the oxytocintreated rats compared to controls (p<0.01). In conclusion, oxytocin decreased blood pressure without changing pulse rate. However, when the oxytocin-treated rats were subjected to the unexpected noise from a ringing alarm clock blood pressure and heart rate increased significantly. No such effect was observed in the control group. Thus repeated oxytocin treatment can, in spite of decreasing blood pressure during basal conditions, increase cardiovascular reactivity to some types of stressors. Långtidsuppföljning efter 19 P postoperativ gammastrålning av kliniskt inaktiva hypofysadenom Charlotte Höybye (1), Tiit Rähn (2) Kliniken för, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna (1).Neurokirurgiska Kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna (2). Internationella studier har visat att långtidskontroll efter mikrokirurgi av kliniskt inaktiva hypofysadenom uppnås i % och recidiv ses i 8-42 %. Det betyder att en del patienter med denna hypofyssjukdom behöver kompletterande behandling efter operation. Gammastrålning representerar en sådan behandlingsmöjlighet. Upp till 5 års uppföljning efter gamma strålning har visat effekt i %, men långtidseffekter och sena biverkningar är inte kända. Syftet med denna studie är uppföljning efter postoperativ gammastrålning av kliniskt inaktiva hypofysadenom med fokus på långtidseffekter och sena biverkningar. 32 patienter, 17 kvinnor och 15 män, år, som postoperativt behandlats med gammastrålning av kliniskt inaktiva hypofysadenom Ingen tumörtillväxt noterades. En patient hade en övergående occolumotorius pares initialt efter gammastrålningen, men inga sena biverkningar registrerades. Gammastrålning är ett säkert och effektivt behandlingskomplement till hypofyskirurgi gällande väl utvalda patienter. Hypofysoperationer under 1 år; 20 P diagnoser,resultat och strategier för postoperativ handläggning. Ingrid Dalenbring (1), Hans von Holst (3), Jan Kumlien (2), Lars Lundblad (2), Anna-Lena Hulting (4) Insitutionen för melkylär medicin och kirurgi (1).Institutionen för klinisk neurovetenskap (2).Institutionen för kliniska neurovetenskaper (3).Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (4). Korrekt diagnostik, behandling och uppföljning av hypofystumörer är avgörande för dessa patienters livskvalitet, arbetsförmåga, fertilitet och förväntad överlevnad. Ny kunskap om hypofyssjukdomar,förbättrad teknik vid diagnostik och kirurgi samt nya farmakologiska behandlingsalternativ ökar möjligheterna att uppnå optimala resultat.detta förutsätter dock gemensam beslutsprocess i samverkan mellan behandlande specialister Vi har utvärderat hypofysoperationerna, som utförts vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, under 2006.Diagnos preoperativt har jämförts med PAD,operationsresultat,operationskomplikationer,nya hormonsvikter postoperativt samt uppföljande behandling och planering har dokumenterats. 49 patienter med hypofystumör opererades 2006;33 kliniskt inaktiva,6 GHoch 1 GH/PRL-produceraqnde,alla med klinisk akromegali(ai),2 patienter med prolaktinom,resistenta mot dopaminagonistpreparat liksom 4 ACTHproducerande tumörer med Cushingsyndrom hos patienterna.1 pat. hade Postoperativa förändringar i 21 P prolaktin, ACTH och kortisol hos patienter med morbid övervikt opererade med gastric bypass Johanna Pålsson (2), Britt Edén Engström (4), Anders F Karlsson (3), Magnus Sundbom (1) Inst för Kirurgiska vetenskaper, Kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala (1).Inst för medicinska vetenskaper, och diabetessektionen, Akademiska Sjukhuset, Uppsala (2).Inst för Medicinska vetenskaper,, Akademiska sjukhuset, Uppsala (3).Inst. för Medicinska Vetenskaper, och Diabetes, Akademiska Sjukhuset, Uppsala (4). Operation med Roux-en-Y Gastric Bypass (RYGBP) leder till kraftig viktminskning vid morbid övervikt. Tidigt i det postoperativa förloppet ses en ökad insulinkänslighet. För att närmare belysa de akuta förändringarna studerades ett flertal hormoner under den första postoperativa veckan. I detta arbete redovisas prolaktin, ACTH samt kortisol. Data samlades in från 10 kvinnliga patienter som opererades med öppen RYGBP, under fentanyl-anestesi, på kirurgkliniken, Akademiska Sjukhuset hösten Medelåldern var 44,2 ± 7,6 år och BMI preoperativt 42,4 ± 3,2 kg/m2 och efter 1 månad 37,5 ± 3,3 kg/m2. Blodprover för analys av prolaktin, ACTH och kortisol togs fastande på morgonen preoperativt (dag 0) samt dag 1, 2, 4, 6 och en månad efter operation. Analyserna utfördes enligt rutinmetoderna på Akademiska laboratoriet. Fyra av tio patienter hade förhöjda prolaktinnivåer preoperativt (>20 µg/l). Dag 1 hade sju av tio förhöjt prolaktin, och dag 2 nio av tio. En månad efter operation hade alla patienter nivåer som var normala, och lägre än de preoperativa. Samtliga patienters ACTH-nivå sjönk från dag 0 till dag 1 efter operation (p<0,064), varav sex patienter hade omätbara nivåer (<5 ng/l). Hos dessa sex kvarstod de låga ACTH-nivåerna till dag 2 för att därefter börja stiga. Medianvärden för ACTH och kortisol dag 0, 1, 2, 4, 6 och 1 månad var för ACTH 10, <5, <5, 9,8, 7,8, och 6,5 ng/l och för kortisol 441, 420, 348, 662, 444 och 362 nmol/l. Efter en övergående sannolikt stressinducerad hyperprolaktinemi under den första postoperativa veckan sågs efter en månad normala prolaktinnivåer hos samtliga patienter. Viktreduktionen har troligen haft en bidragande effekt till den lägre prolaktinnivån jämfört med preoperativt. Anmärkningsvärt låga nivåer av ACTH noterades postoperativt. Möjligen kan fentanyl och/eller vätsketillförsel haft betydelse för detta. Att kortisolnivåerna bibehölls visar på en ACTH-oberoende mekanism för kortisolsekretion. Orsaken till fenomenet postoperativ ACTH-suppression återstår att klarlägga. SIPAP: Överensstämmelse mellan 22 P undersökare vid gradering av hypofysadenom Sofie Meyer (1), Elna-Marie Larsson (3), Stig Valdemarsson (2) Bild och Funktionscentrum Universitetsjukhuset i Lund (1)./diabetes, Universitetssjukhuset Lund (2).Radiologisk Avdelning Arhus Universitetshospital / Aalborg (3). SIPAP är ett nytt MR baserat system för klassifikation av storlek och

7 utbredning av hypofysadenom, I Sverige har SIPAP introducerats av Hypofysgruppen men inte vunnit allmän användbarhet trots att det är baserat på MR, som numera ersatt CT och encefalografi, som var basen för Hardy Wilsons klassifikation av hypofysadenom. Vi har undersökt hur två olika undersökares gradering enligt SIPAP överensstämmer, vilket borde ge en anvisning om hur SIPAP kan appliceras i klinisk rutin. Två radiologer med olika lång erfarenhet inom neuroradiologi graderade oberoende av varandra hypofystumören hos 64 konsekutiva patienter med akromegali och med väl bedömbar MR sella före operation. Totalt gjordes gradering enligt någon SIPAP riktning 384 gånger. Hos 18 av 64 patienter ( 28 % ) gjorde båda undersökarna samma bedömning i alla sex riktningarna enligt SIPAP. I 306 av 384 ( 80 % ) fall gjorde båda undersökarna samma bedömning i en enskild riktning enligt SIPAP med överensstämmande gradering i Superior / Inferior / Paraellär höger / Parasellär vänster / Anterior / Posterior riktning i %. I de 78 fall där bedömningarna inte överensstämde var skillnaden endast i 7 fall 2 grader eller mer. I de övriga 71 fallen var skillnaden inte större än 1 grad. Gradering av hypofysadenom enligt SIPAP visade sig vara väl tillämplig vid klassifikation av hypofystumören hos patienter med akromegali. Klassifikation enligt SIPAP borde utföras mer rutinmässigt och ge möjlighet till en mer precis beskrivning av en hypofystumör inför val av terapi och vid utvärdering av resultat av behandling. Lipoprotein lipase activity in ob/ob 23 P mice- differences in the nutritional regulation of LPL activity in ob/ob mice and wildtype mice Anna Söderberg (1), Toralph Ruge (2), Gunilla Olivecrona (3) inst. för folkhälsa och klinisk medicin (1).inst. för kirurgi och perioperativ vetenskap (2).inst. för medicinsk biovetenskap (3). Obesity is strongly linked to insulin resistance, dyslipidemia and later development of diabetes and cardiovascular disease. Lipoprotein lipase (LPL) is the main enzyme responsible for removal of fat from the blood circulation into various tissues. LPL is located on the endothlium of blood vessels where the enzyme is bound to heparan sulphate proteoglycans. Adipose tissue secrets the adipokine leptin, which modulates satiety and lipid metabolism. Ob/ob mice lack functional leptin, associated with overeating and excessive obesity. How does this genotype affect LPL? This study compared LPL activities in different tissues in ob/ob mice and lean wildtype mice both in fasted and in fed states. Leverartärembolisering är en viktig metod för debulking av levermetastsaser hos patienter med neuroendokrina tumörer. Sådan embolisering har hittills utförts antingen med partiklar, exemplevis Spongostan eller Embosphere, eller med olika cytostatika. En ny metod, som framför allt använts vid metastaserande kolorektal cancer och vid primär levercancer är embolisering med 90Yttrium-märkta partiklar, SIR-spheres?. Tre patienter med midgut carcinoid med levermetastaser som progredierat på gängse behandling emboliserades med SIR-spheres?. Två veckor före emboliseringen gjordes leverangiografi för att kartlägga kärlanatomin samt scintigrafi med 99mTc-macroalbumin för att undersöka eventuell lungshunt, som hos alla patienterna var <5%. Förbehandling gavs med steroider som trappades ut under 1 vecka, Navoban 5 mg i.v. samt omeprazol under 1 månad. Höger leverartär emboliserades hos alla patienterna. Dosen varierade mellan 1,0 och 1,3 GBq. Omedelbart efter emboliseringen sattes Sandostatin-dropp. Efter emboliseringen följdes patienterna regelbundet med datortomografi och hormoner (U-5 HIAA och P-chromogranin A). Uppföljningstiden var 19 månader hos två av patienterna och 8 månader hos den tredje. Två patienter fick antibiotika-krävande feber, och en behövde blodtransfusion p.g.a anemi. Inga allvarliga biverkningar noterades i övrigt. Alla tre patienterna fick signifikant minskning av metastaserna i den emboliserade loben. Minskningen kvarstod under hela observationstiden. Sjunkande U-5 HIAA-värden sågs hos två av patienterna. Alla mådde bra vid senaste observationstillfället. En viss krympning av den emboliserade leverloben började märkas hos två av patienterna efter c:a 8 månader. Leverembolisering med SIR-spheres?, SIRT (Selective Internal Radiation Therapy), kan vara ett alternativ hos patienter med metastaserande midgut carcinoider, som progredierat på gängse terapi. Alla våra patienter har svarat med signifikant tumörregress, som verkar hålla i sig länge. Dock kan eventuella långsiktiga strålbiverkningar i kvarvarande leverparenkym ännu ej bedömas. 12 ob/ob mice and 12 wildtype controls were divided into two groups, each consisting of 6 mice. One group was fasted over night and the other group was fed. LPL activity was measured in white adipose tissue (WAT), heart and soleus muscle. LPL in WAT was analysed in total tissue homogenates, while LPL in heart and soleus muscle was analysed after extraction of the tissue in heparin-containing buffer. A phospholipid-stabilised emulsion of radiolabelled triglycerides was used as substrate. The reaction was stopped and released fatty acids were extracted and counted for radioactivity. LPL activity is expressed as mu/g tissue, where one mu corresponds to release of one nmol fatty acid/min. The ob/ob mice were all insulin resistant. The analysis of LPL in WAT showed a significant interaction between genotype and treatment (fed or fasted), p = In soleus muscle, most lean mice had a higher heparinreleasable LPL activity in the fed state versus the fasted state, but this did not reach statistical significance. Similar results were obtained for the ob/ob mice. The regulation of LPL is blunted in adipose tissue in ob/ob mice compared to wildtype mice. The effect on LPL activity seen in this study is probably due to co-existing hyperinsulinemia rather than leptin deficiency. However, the insulin resistance may be due to the leptin deficiency and/or obesity per se. Leverembolisering med SIRspheres? hos patienter med 24 P neuroendokrina tumörer Dan Granberg (2), Ulrike Garske (5), Anders Sundin (1), Kjell Öberg (2),

D-vitamin. Näringsrekommendationer

D-vitamin. Näringsrekommendationer THE SAHLGRENSKA ACADEMY UNIVERSITY OF GOTHENBURG D-vitamin Näringsrekommendationer Elisabet Rothenberg, docent, dietist adjungerad lektor avdelningen för klinisk näringslära, Sahlgrenska universitetssjukhuset,

Läs mer

IGF-Systemet som diagnostiskt hjälpmedel. Kerstin Brismar. Inst för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

IGF-Systemet som diagnostiskt hjälpmedel. Kerstin Brismar. Inst för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet IGF-Systemet som diagnostiskt hjälpmedel Kerstin Brismar Inst för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet kerstin.brismar@ki.se 21 sept 2017 First publications IGF-I Kerstin Hall et al 1972

Läs mer

Kombinerad träning kan muskeln bli snabb, stark och uthållig på samma gång?

Kombinerad träning kan muskeln bli snabb, stark och uthållig på samma gång? OMT/FYIM Kongress/Årsmöte 20-21 mars 2015 Kombinerad träning kan muskeln bli snabb, stark och uthållig på samma gång? Tommy Lundberg Karolinska Institutet Acknowledgements Inst. för hälsovetenskap, Mittuniversitetet

Läs mer

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Neuroendokrina tumörer Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Indelning av neuroendokrina Carcinoider Lunga Tunntarm

Läs mer

AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery)

AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery) --9 AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery) Inclusion -9 Prospective controlled nonrandomized Stockholm, Gothenburg, Malmö Surgery at Sahlgrenska, Gothenburg Gothenburg Malmö Stockholm Inclusion

Läs mer

(ref 3,5-8,8 x10 9 /L) (ref x10 9 /L) S-kortisol kl 08 efter 1 mg dexametasonhämningstest: 332 nmol/l, P-ACTH 7,6 pmol/l.

(ref 3,5-8,8 x10 9 /L) (ref x10 9 /L) S-kortisol kl 08 efter 1 mg dexametasonhämningstest: 332 nmol/l, P-ACTH 7,6 pmol/l. Fortsättning utredning av fallet Du befinner dig nu på en endokrinologisk mottagning och har fått remiss på patienten. Inför första besöket har patienten fått lämna en del prover samt fått göra ett 1 mg

Läs mer

Primär och sekundär binjurebarksvikt. Eva Ekerstad överläkare

Primär och sekundär binjurebarksvikt. Eva Ekerstad överläkare Primär och sekundär binjurebarksvikt Eva Ekerstad överläkare Innehåll 1. Basal anatomi, fysiologi 2. Primär binjurebarksvikt a) Etiologi b) Klinisk bild c) Utredning d) Behandling 3. Sekundär binjurebarksvikt

Läs mer

POLYCYSTISKT OVARIALSYNDROM inflammatoriska markörer i fettväv

POLYCYSTISKT OVARIALSYNDROM inflammatoriska markörer i fettväv POLYCYSTISKT OVARIALSYNDROM inflammatoriska markörer i fettväv Åsa Lindholm Institutionen för kvinnors och barns hälsa Uppsala universitet, Uppsala Marie Bixo, Mats Eliasson, Tommy Olsson, Jonas Buren,

Läs mer

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret drivs av Stiftelsen för forskning och utveckling inom hypofysområdet (Svenska Hypofysgruppen). Ordförande i gruppen och registerhållare

Läs mer

Nationella Diabetesregistret, Registercentrum Västra Götaland

Nationella Diabetesregistret, Registercentrum Västra Götaland Nationella Diabetesregistret, Registercentrum Västra Götaland Agenda Lipidvärden och lipidsänkande behandlingdata från nya årsrapporten Vad har NDR lärt oss om lipidvärden och lipidsänkande behandling

Läs mer

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2010

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Hypofysregistret Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Hypofysregistret drivs av Stiftelsen för forskning och utveckling inom hypofysområdet (Svenska Hypofysgruppen). Ordförande i gruppen och registerhållare

Läs mer

Hur påverkas familjen runt den överviktsopererade patienten? Mikaela Willmer, leg dietist, med dr

Hur påverkas familjen runt den överviktsopererade patienten? Mikaela Willmer, leg dietist, med dr Hur påverkas familjen runt den överviktsopererade patienten? Mikaela Willmer, leg dietist, med dr Upplägg Bakgrund Möjliga påverkansvägar Familjen som arena för förändring Forskning på området (inkl min

Läs mer

Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes?

Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes? Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes? Föreläsning vid öppet hus på KI den 30 augusti 2014 Kerstin Brismar Professor, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset-Sophiahemmet Inst för Medicin och

Läs mer

Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound

Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound Studie I-IV I. Increased carotid intima thickness and decreased media thickness

Läs mer

Överviktskirurgi - långtidseffekter

Överviktskirurgi - långtidseffekter Överviktskirurgi - långtidseffekter Swedish obese subjects study (SOS) Åsa Anveden AT-läkare, Doktorand Institutionen för klinisk och molekylär medicin 1. SOS 2. Kirurgi som diabetesprevention? 3. Effekter

Läs mer

Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till?

Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till? Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till? Anders Ekbom, Professor Karolinska Institutet Institutionen för medicin Solna Enheten för klinisk epidemiologi Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Överviktskirurgi vem, hur och resultat?

Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Magnus Sundbom Ansvarig för obesitaskirurgi, VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ordförande SOTEG Swedish Obesity Expert Treatment Group Antal överviktsingrepp

Läs mer

Tidig intervention vid typ-2 diabetes nya insikter från ADA och EASD 2015 en personlig reflektion

Tidig intervention vid typ-2 diabetes nya insikter från ADA och EASD 2015 en personlig reflektion Tidig intervention vid typ-2 diabetes nya insikter från ADA och EASD 2015 en personlig reflektion Magnus Löndahl överläkare Endokrinologen Skånes Universitetssjukhus En bild fr Hur bör vi använda behandlingsriktlinjer?

Läs mer

10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Hans Lundin

10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Hans Lundin 10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Specialist i Allmänmedicin Doktorand vid Centrum för Allmänmedicin (CeFAM) Karolinska Institutet Innehåll dagens föreläsning: Osteoporosprojektet

Läs mer

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom Kristian Borg Div of Rehabilitation Medicine, Karolinska Institutet and Danderyd University Hospital Stockholm Sweden Pågående denervation som kompenseras

Läs mer

Terapi av neuroendokrina tumörer (NETs) med 177 Lu-DOTA-octreotate. Ulrike Garske-Román MD, PhD Nuklearmedicin Akademiska Sjukhuset

Terapi av neuroendokrina tumörer (NETs) med 177 Lu-DOTA-octreotate. Ulrike Garske-Román MD, PhD Nuklearmedicin Akademiska Sjukhuset Terapi av neuroendokrina tumörer (NETs) med 177 Lu-DOTA-octreotate Ulrike Garske-Román MD, PhD Nuklearmedicin Akademiska Sjukhuset 177 Lu-DOTA-octreotate i Uppsala: behandlingar per år Antal terapier

Läs mer

Tillväxthormonbrist hos vuxna Charlotte Höybye, KS

Tillväxthormonbrist hos vuxna Charlotte Höybye, KS Tillväxthormonbrist hos vuxna Charlotte Höybye, KS Prevalens av tillväxthormonbrist (GHD) hos vuxna 300-350/ miljon (i norden) GHD finns hos cirka 50% av patienter med hypofystumör innan hypofys operation

Läs mer

AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study)

AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study) AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study) Carl-Erik Flodmark Barnöverviktsenheten Region Skåne Stockholm 18 mars 213 Vad var AMOS? Kirugisk interventionsstudie med svår fetma Syfte Finns det några

Läs mer

Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS

Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS 2003-11-04 Max 42 credit points Pass 27 credit points NAME:.. Good Luck! 1 Define metaplasia. Provide 3 clinical examples of common metaplastic changes. 4 p Vad

Läs mer

Barn och ungdomars Vitamin D-status

Barn och ungdomars Vitamin D-status Barn och ungdomars Vitamin D-status vid inskrivning på Rikscentrum Barnobesitas Kerstin Ekbom Leg ssk, Med Dr Kort sammanfattning vitamin D Vitamin-D D2 (ergokalciferol, förekommer i vissa svampar) D3

Läs mer

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 1 Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 Den nationella GH-rådsgruppen för vuxna bildades på 1990 talet för att främja vetenskaplig forskning och kunskapsutveckling inom området tillväxthormon och tillväxtfaktorer

Läs mer

Slutrapport av Projekt P61/06: Evaluering av hypofysfunktionen hos patienter vårdade på NIVA Sahlgrenska, Göteborg

Slutrapport av Projekt P61/06: Evaluering av hypofysfunktionen hos patienter vårdade på NIVA Sahlgrenska, Göteborg Marie Bergström Forskning och Framtid Länsförsäkringar Sak, försäkringsaktiebolag 106 50 Stockholm Slutrapport av Projekt P61/06: Evaluering av hypofysfunktionen hos patienter vårdade på NIVA Sahlgrenska,

Läs mer

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 person) No Data

Läs mer

Diabetes & psykisk sjukdom. Carina Ursing

Diabetes & psykisk sjukdom. Carina Ursing Carina Ursing Schizofreni en sjukdom som förkortar livslängden Livslängden 20% kortare än generellt 1/3 onaturlig död 2/3 naturlig död hjärtkärl sjukdom dominerar Varför ökad överdödlighet i hjärtkärl

Läs mer

The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro

The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro Karin Manhem Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Överlevnad Blodtryck Överlevnad NEJ Blodtryck Överlevnad Blodtryck Blodtryck och

Läs mer

Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin

Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin Berörda enheter Samtliga mvc, smvc och förlossnings-/bb-avdelningar i Norrbotten. Syfte Enhetlig handläggning av tyreoidearubbningar

Läs mer

Är de officiella kostråden felaktiga? Fredrik Nyström professor i internmedicin

Är de officiella kostråden felaktiga? Fredrik Nyström professor i internmedicin Är de officiella kostråden felaktiga? Fredrik Nyström professor i internmedicin Look AHEAD studien Long Term Effects of a Lifestyle Intervention on Weight and Cardiovascular Risk Factors in Individuals

Läs mer

Finns det en korrelation mellan hypotyreos och biokemi? Gay J. Canaris, MD John F. Steiner Chester E. Ridgeway J Gen Intern Med 1997;12: 544-550

Finns det en korrelation mellan hypotyreos och biokemi? Gay J. Canaris, MD John F. Steiner Chester E. Ridgeway J Gen Intern Med 1997;12: 544-550 Finns det en korrelation mellan hypotyreos och biokemi? Gay J. Canaris, MD John F. Steiner Chester E. Ridgeway J Gen Intern Med 1997;12: 544-550 Korrelation mellan hypotyreos och biokemi? Hypotyreos N

Läs mer

HAGOS. Frågeformulär om höft- och/eller ljumskproblem

HAGOS. Frågeformulär om höft- och/eller ljumskproblem HAGOS Frågeformulär om höft- och/eller ljumskproblem Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc DOI 10.1007/s00167-013-2721-7 H I P Cross-cultural adaptation to Swedish and validation of the Copenhagen Hip and

Läs mer

Följer vi SoS riktlinjer inom kranskärlssjukvården? Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping

Följer vi SoS riktlinjer inom kranskärlssjukvården? Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping Följer vi SoS riktlinjer inom kranskärlssjukvården? Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping VOLTAIRE - the art of medicine To keep the patient occupied while the disease

Läs mer

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus Multiprofessionellt utbildningsprogram för närstående till hjärtsviktspatienter Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Läs mer

Lipidsänkande behandling efter hjärtinfarkt - eller före? Kristina Hambraeus Överläkare, Cardiologkliniken Falu Lasarett

Lipidsänkande behandling efter hjärtinfarkt - eller före? Kristina Hambraeus Överläkare, Cardiologkliniken Falu Lasarett Lipidsänkande behandling efter hjärtinfarkt - eller före? Kristina Hambraeus Överläkare, Cardiologkliniken Falu Lasarett Disposition Primär- eller sekundärprevention? Högriskeller befolkningsstrategi?

Läs mer

Tyreoidea och fertilitet

Tyreoidea och fertilitet Tyreoidea och fertilitet ur ett endokrinologiskt perspektiv Ernst Nyström Sektionen för f r endokrinologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sköldkörtelhormon de enda hormoner som innehåller jod! Jodbrist

Läs mer

Struma. Förstorad sköldkörtel

Struma. Förstorad sköldkörtel Struma Förstorad sköldkörtel 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Radiojodbehandling. Vid hög ämnesomsättning

Radiojodbehandling. Vid hög ämnesomsättning Radiojodbehandling Vid hög ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring,

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

PCSK9-hämmare åt folket?

PCSK9-hämmare åt folket? PCSK9-hämmare åt folket? Linköping, 17 mars 2016 Lennart Nilsson överläkare, docent Kardiologiska klinikerna, Universitetssjukhuset Linköping och Vrinnevisjukhuset Norrköping Institutionen för Medicin

Läs mer

Regional riktlinje för omhändertagande av gravida kvinnor med tyreoideaproblem inom mödrahälsovården i Region Skåne

Regional riktlinje för omhändertagande av gravida kvinnor med tyreoideaproblem inom mödrahälsovården i Region Skåne Regional riktlinje för omhändertagande av gravida kvinnor med tyreoideaproblem inom mödrahälsovården i Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan

Läs mer

Regional riktlinje för omhändertagande av gravida kvinnor med tyreoideaproblem

Regional riktlinje för omhändertagande av gravida kvinnor med tyreoideaproblem Regional riktlinje för omhändertagande av gravida kvinnor med tyreoideaproblem inom mödrahälsovården i Region Skåne Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram

Läs mer

En liten del av patienterna klarar dock inte av att omvandla tyroxin. För dessa patienter finns alternativet Liothyronin, dvs T3 i medicinform.

En liten del av patienterna klarar dock inte av att omvandla tyroxin. För dessa patienter finns alternativet Liothyronin, dvs T3 i medicinform. 1 Behandlingsalternativ vid Hypotyreos Sköldkörteln, tyreoidea, sitter på halsens framsida och har som viktigaste uppgift att styra ämnesomsättningen i kroppen genom att producera två hormoner: tyroxin

Läs mer

Barnkliniker Universitetskliniker

Barnkliniker Universitetskliniker Vi har aldrig varit så många Vi representerar idag 57 registrerande enheter! 32 21 4 BUMMAR Barnkliniker Universitetskliniker BORIS Styrgrupp 2014 Jovanna Dahlgren läkare Göteborg Pernilla Danielsson ssk

Läs mer

Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare. Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare

Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare. Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare Organpreservation Kroppstemperatur 37 C, 3-4 nm Fosfolipidernas sammansättning 45% mättade fettsyror i

Läs mer

Hormonproblem vid optikushypoplasi Professor Lars Sävendahl Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Institutet

Hormonproblem vid optikushypoplasi Professor Lars Sävendahl Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Institutet Hormonproblem vid optikushypoplasi Professor Lars Sävendahl Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Institutet Hypothalamus-hypofys 3 veckor 8 veckor Hypofysbakloben Hypofysstjälken Hypofysframloben ACTH-celler

Läs mer

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon (tyroxin) Detta hormon bildas normalt i sköldkörteln som sitter framtill på halsen strax nedanför struphuvudet.

Läs mer

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund OBESITAS OCH KNÄPROTESKIRURGI Extremt ökad risk för artros i knäled vid högre grader av obesitas.

Läs mer

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR 6 februari 2013 Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR NDR utveckling sedan 1996 Verktyg i förbättringsarbetet Mer än 1200 enheter online 2012 Nationella riktlinjer 100% av sjukhusklinikerna Kvalitetskontroll

Läs mer

Levercancer vid kronisk hepatit Övervakning, utredning och behandling

Levercancer vid kronisk hepatit Övervakning, utredning och behandling Infektionsvårmötet 24 maj 2013 Levercancer vid kronisk hepatit Övervakning, utredning och behandling Per Stål, överläkare, hepatolog, Gastrocentrum Medicin, KUS Antti Oksanen, överläkare, hepatolog, Gastrocentrum

Läs mer

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning Hypotyreos Låg ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Caffeine intake during pregnancy and early growth and obesity in childhood

Caffeine intake during pregnancy and early growth and obesity in childhood Caffeine intake during pregnancy and early growth and obesity in childhood Verena Sengpiel, MD PhD Jag har ingen jäv-/intressekonflikt att deklarera. Bakgrund Adapted from Maltepe et al J.Clin Invest 2

Läs mer

Utredning av under- respektive överfunktion i binjurebarken

Utredning av under- respektive överfunktion i binjurebarken Utredning av under- respektive överfunktion i binjurebarken Martin Ritzén Karolinska Institutet Disposition Något om diagnostik Vad är normalt S-kortisol? Primär kortisolbrist (felet sitter i binjurarna),

Läs mer

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen Sköldkörtelsjukdom och graviditet Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Utvärdering av onkologisk behandling. Anders Sundin Prof. Öl. Radiologi, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset

Utvärdering av onkologisk behandling. Anders Sundin Prof. Öl. Radiologi, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset Utvärdering av onkologisk behandling Anders Sundin Prof. Öl. Radiologi, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset Bakgrund Kunskap om monitorering av onkologisk behandling är viktig eftersom:

Läs mer

Typ 2 diabetes och träning räddar det liv?

Typ 2 diabetes och träning räddar det liv? Typ 2 diabetes och träning räddar det liv? Henrik Wagner Endokrinsektionen, Södersjukhuset Inst. för Molekylär Medicin och Kirurgi, KI Upplägg Finns stöd för kardiovaskulär prevention med fysisk aktivitet?

Läs mer

Är det nyttigt med fet mat?

Är det nyttigt med fet mat? Är det nyttigt med fet mat? Forskningens dag Falun 151008 David Iggman ST-läkare Norslund/Svärdsjö VC Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, Falun Klinisk Nutrition och Metabolism, Uppsala Universitet

Läs mer

1.1 Du finner mycket få uppgifter av relevans för hypertonin i journalen. Hur kompletterar du anamnesen? Vad frågar du om mer? 2 p

1.1 Du finner mycket få uppgifter av relevans för hypertonin i journalen. Hur kompletterar du anamnesen? Vad frågar du om mer? 2 p Du har börjat som vikarie vid en husläkarmottagning, den ordinarie läkaren har flyttat utomlands efter en misslyckad politisk karriär. En 44 årig överviktig regissör kommer för kontroll av hypertoni som

Läs mer

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis P R E S S M E D D E L A N D E FÖR OMEDELBAR PUBLICERING/ DEN 23 SEPTEMBER Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis Ett års behandling med läkemedlet Enbrel gav

Läs mer

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte.

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Titel det första du kommunicerar till granskaren Ska vara kort max 100 tecken.

Läs mer

VÅRDPROCESSPROGRAM OSTEOPOROS 2011

VÅRDPROCESSPROGRAM OSTEOPOROS 2011 VÅRDPROCESSPROGRAM OSTEOPOROS 2011 Marta Vergara osteoporosenheten EM-kliniken Universitetssjukhuset i Linköping Uppdatering av patofysiologin Skelettet är uppbyggt av kortikalt och trabekulärt ben. Livslång

Läs mer

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Ingrid Östlund Kvinnokliniken USÖ SFOG 2010-08-30 Graviditetsdiabetes (GDM) asymptomatiskt tillstånd av glucosintolerans upptäckt

Läs mer

Livmodercancer, solvanor och vitamin-d. Elisabeth Epstein KK, Skånes Universitessjukhus, Lund

Livmodercancer, solvanor och vitamin-d. Elisabeth Epstein KK, Skånes Universitessjukhus, Lund Livmodercancer, solvanor och vitamin-d Elisabeth Epstein KK, Skånes Universitessjukhus, Lund Översikt Resultat från stor sydsvensk kohortstudie Risk att utveckla livmodercancer i relation till solvanor,

Läs mer

Hypofyshormoner. Detta kan ge förhöjt prolaktin. Adenohypofysen Prolaktin LH,FSH ACTH TSH GH. Neurohypofysen ADH, Vasopressin Oxytoxin

Hypofyshormoner. Detta kan ge förhöjt prolaktin. Adenohypofysen Prolaktin LH,FSH ACTH TSH GH. Neurohypofysen ADH, Vasopressin Oxytoxin Hypofys och Binjurar Inger Friberg 2014 03 07 Hypofyshormoner Adenohypofysen Prolaktin LH,FSH ACTH TSH GH Neurohypofysen ADH, Vasopressin Oxytoxin Detta kan ge förhöjt prolaktin prolaktinom graviditet/amning

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Primärvårdsperpektiv på metabol sjuklighet. Carl Johan Östgren 2009-10-07

Primärvårdsperpektiv på metabol sjuklighet. Carl Johan Östgren 2009-10-07 Primärvårdsperpektiv på metabol sjuklighet Carl Johan Östgren 2009-10-07 Ålderstrappan Uppskattat antal patienter med diabetes 213 (325) I olika regioner år 2000 och 2030 Wild S et al. Global prevalence

Läs mer

Hepatit B hos barn och ungdomar

Hepatit B hos barn och ungdomar Hepatit B hos barn och ungdomar Björn Fischler, docent, överläkare Sektionen för barngastroenterologi, hepatologi och nutrition Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Läs mer

Hypofysen. Utredning, diagnosdk och behandling Termin 6, Läkarprogrammet

Hypofysen. Utredning, diagnosdk och behandling Termin 6, Läkarprogrammet Hypofysen Utredning, diagnosdk och behandling Termin 6, Läkarprogrammet Olivera Casar- Borota Klinisk Patologi Bri$ Edén Engström Endokrinologi och Diabetes Olafur Gudjonsson Neurokirurgi Akademiska sjukhuset,

Läs mer

Från epidemiologi till klinik SpAScania

Från epidemiologi till klinik SpAScania Från epidemiologi till klinik SpAScania Ann Bremander, PT, PhD Docent vid Lunds Universitet Institutionen för kliniska vetenskaper Avdelningen för reumatologi SpAScania 2007 The impact of SpA on the individual

Läs mer

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department GynObstetrik Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar Health Department Innehållsförteckning 1 Ovulationsrubbningar....2 Amenorré......2 Definition Klassifikation Utredning Orsakar Polycystiskt

Läs mer

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

Gränssnitt Diabetes och Endokrinologi, Internmedicin Division Medicin

Gränssnitt Diabetes och Endokrinologi, Internmedicin Division Medicin Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Dokument ID: 09-41769 Fastställandedatum: 2012-04-19 Giltigt t.o.m.: 2014-04-19 Upprättare: René F Klötz Fastställare: Åsa Celander Gränssnitt Diabetes och Endokrinologi,

Läs mer

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis Avhandlingen försvarades den 28 nov 2014 Hamed Rezaei MD. PhD. Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Anemi och järnbrist i ett kliniskt perspektiv

Anemi och järnbrist i ett kliniskt perspektiv Anemi och järnbrist i ett kliniskt perspektiv Stefan Lindgren, Sektionen för gastroenterologi och hepatologi, Medicinkliniken, Universitetssjukhuset MAS, Malmö Anemi Funktionell definition: Otillräcklig

Läs mer

Flanksnitt som alternativ till linea-albasnitt vid ovariohysterektomi av tik

Flanksnitt som alternativ till linea-albasnitt vid ovariohysterektomi av tik Flanksnitt som alternativ till linea-albasnitt vid ovariohysterektomi av tik Marie Hansson Handledare: Elisabeth Persson Inst. för anatomi och fysiologi Bitr. handledare: Hilkka Nurmi-Sandh Inst. för kirurgi

Läs mer

Metabola Syndromet. Bukfetma, dyslipidemi (ogynnsamt blodfettsmönster), hyperglykemi (högt blodsocker) och förhöjt blodtryck.

Metabola Syndromet. Bukfetma, dyslipidemi (ogynnsamt blodfettsmönster), hyperglykemi (högt blodsocker) och förhöjt blodtryck. Metabola Syndromet Bukfetma, dyslipidemi (ogynnsamt blodfettsmönster), hyperglykemi (högt blodsocker) och förhöjt blodtryck. Definition av MetS 3 av 5. 1. Midjemått (beroende av etnicitet) >90cm för män

Läs mer

ENDOKRINKIRURGI. Martin Almquist. Endokrin-sarkomsektionen, kirurgiska kliniken, SUS Lund 2013-11-22

ENDOKRINKIRURGI. Martin Almquist. Endokrin-sarkomsektionen, kirurgiska kliniken, SUS Lund 2013-11-22 ENDOKRINKIRURGI Martin Almquist Endokrin-sarkomsektionen, kirurgiska kliniken, SUS Lund 2013-11-22 Ämnesområden inom endokrinkirurgin Sköldkörtel Bisköldkörtel Endokrina buktumörer: -binjure, NET 2 Keep

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Hypotyreos typ 2 finns det? Referat från Medicinska riksstämman Senast uppdaterad 2010-12-16 14:14

Hypotyreos typ 2 finns det? Referat från Medicinska riksstämman Senast uppdaterad 2010-12-16 14:14 Hypotyreos typ 2 finns det? var titeln på endokrinolog Ove Törrings föredrag den 2 december 2010 under Medicinska Riksstämman i Göteborg, som drog fullt hus i en av symposiesalarna på Svenska Mässan. Här

Läs mer

Patienthandbok. microspheres

Patienthandbok. microspheres Patienthandbok microspheres SIRT (Selective Internal Radiation Therapy - selektiv intern strålningsbehandling) för levertumörer med användning av SIR-Spheres mikrosfärer Denna broschyr tillhandahålls av

Läs mer

Bone Scan Index (BSI) med skelettscintigrafi. Mariana Reza, MD, PhD Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, SUS Malmö och LU Lund

Bone Scan Index (BSI) med skelettscintigrafi. Mariana Reza, MD, PhD Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, SUS Malmö och LU Lund Bone Scan Index (BSI) med skelettscintigrafi Mariana Reza, MD, PhD Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, SUS Malmö och LU Lund Syftet med forskningsprojekt om BSI hos patienter med prostatacancer (PC)

Läs mer

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning Hypertyreos Hög ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Inflammationsanemi. Torbjörn Karlsson. Uppsala Universitet HT 2015

Inflammationsanemi. Torbjörn Karlsson. Uppsala Universitet HT 2015 Inflammationsanemi Torbjörn Karlsson Uppsala Universitet HT 2015 Anemi karaktäriserad av: Störd järnmetabolism Reducerad erythropoes Inadekvat erythropoetinproduktion Förkortad livslängd hos erytrocyter

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

D-vitaminbrist av betydelse för diabetesutveckling?

D-vitaminbrist av betydelse för diabetesutveckling? D-vitaminbrist av betydelse för diabetesutveckling? Claes-Göran Östenson Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Vitamin D Typ 1-diabetes Typ 2-diabetes Effekter av vitamin

Läs mer

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala ANATOMI FUNKTION 18 F- FDG- upptag i cancerceller Blodkärl G Cancercell FDG G

Läs mer

Diabetes hos barn. Lisa Engleson SUS SFD-höstmöte 9 November 2012

Diabetes hos barn. Lisa Engleson SUS SFD-höstmöte 9 November 2012 Diabetes hos barn Lisa Engleson SUS SFD-höstmöte 9 November 2012 Typer av barndiabetes Typ 1 Autoimmun Insulinbrist Alltid insulin Sekundär: CF, steroidbehanding MODY: Maturity Onset Diabetes in the Young;

Läs mer

23% i Kuwait 2014-01-14. Fettskolan. Diabetes i världen IDF Diabetes Atlas 5 th Edition 2012. Vi är alla olika! Olika känsliga och olika preferenser

23% i Kuwait 2014-01-14. Fettskolan. Diabetes i världen IDF Diabetes Atlas 5 th Edition 2012. Vi är alla olika! Olika känsliga och olika preferenser Ettårs dödlighet (%) 2014-01-14 Fettskolan Vi är alla olika! Olika känsliga och olika preferenser Skräddarsydda råd om mat Varför då? Type 2 Diabetes + stable CAD + angiography n = 2 368 Follow Up: 5.3

Läs mer

2016-02-18. Graviditetsdiabetes Steinunn Arnardóttir Specialistläkare Sektionen för endokrinologi och diabetes Akademiska Sjukhuset

2016-02-18. Graviditetsdiabetes Steinunn Arnardóttir Specialistläkare Sektionen för endokrinologi och diabetes Akademiska Sjukhuset Graviditetsdiabetes Steinunn Arnardóttir Specialistläkare Sektionen för endokrinologi och diabetes Akademiska Sjukhuset 1 DM relaterade malformationer 70 % ofdm 1 kvinnor planerae ej graviditet 2 3 4 Sammanfattning

Läs mer

D-vitaminbrist hos äldre på särskilt boende. Maria Samefors 2012-09-13

D-vitaminbrist hos äldre på särskilt boende. Maria Samefors 2012-09-13 D-vitaminbrist hos äldre på särskilt boende Maria Samefors 2012-09-13 D-vitamin Ett fettlösligt vitamin med hormonella egenskaper. 2 källor till D-vitamin: kost och solljus, varav solljus svarar för 90%

Läs mer

Maria Fransson. Handledare: Daniel Jönsson, Odont. Dr

Maria Fransson. Handledare: Daniel Jönsson, Odont. Dr Klassificering av allvarlig kronisk parodontit: En jämförelse av fem olika klassificeringar utifrån prevalensen av allvarlig kronisk parodontit i en population från Kalmar län Maria Fransson Handledare:

Läs mer

Vetenskapligt Förhållningssätt

Vetenskapligt Förhållningssätt Flik 1 Schema för kursen i Vetenskapligt förhållningssätt år 2016 Dag 1 Seminariedag 1, 2016-01-20 Tid Moment Lärare/deltagare 09:00-10:30 Inledning och presentation av kursen och gruppen Från vardagsproblem

Läs mer

B-Hb 117 g/l K:( ) S-Na 140 mmol/l ( ) S-Albumin 32 g/l år (36-48) S-Kreatinin 80 µmol/l K:(<90)

B-Hb 117 g/l K:( ) S-Na 140 mmol/l ( ) S-Albumin 32 g/l år (36-48) S-Kreatinin 80 µmol/l K:(<90) KOMMENTARER TILL ENDOKRINOLOGI FALL 1 Laboratorieresultat: Ref värde B-Hb 117 g/l K:(117-153) S-Na 140 mmol/l (137-145) S-Albumin 32 g/l 18-40 år (36-48) S-Kreatinin 80 µmol/l K:(

Läs mer

Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015

Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015 Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015 Incidence and outcome of paracetamol poisoning Rolf Gedeborg Associate Professor, Scientific Director of Epidemiology and Pharmacovigilance Unit for Scientific

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus.

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. SUT20140120PSE02 Njurcancer Bakgrund

Läs mer

Akut binjurebarksinsufficiens. Tommy Olsson Medicincentrum 2011

Akut binjurebarksinsufficiens. Tommy Olsson Medicincentrum 2011 Akut binjurebarksinsufficiens Tommy Olsson Medicincentrum 2011 (Adrenogenitalt syndrom - hög känslighet för stress/infektion) HPA-axeln Kortisolproduktion: Ca 10 mg/dygn (5,7 mg/m 2 /dygn) Under maximal

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer