Endokrinologi. Endokrinologi. Endokrinologi. Endokrinologi. Metabola effekter av dietintervention. hos överviktiga postmenopausala kvinnor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Endokrinologi. Endokrinologi. Endokrinologi. Endokrinologi. Metabola effekter av dietintervention. hos överviktiga postmenopausala kvinnor"

Transkript

1 Metabola effekter av dietintervention 1 hos överviktiga postmenopausala kvinnor Mats Ryberg (1), Jón Hauksson (2), Valter Hillörn (1), Erik Hägg (1), Gunnar Johansson (3), Bernt Lindahl (1), Caroline Mellberg (1), Tommy Olsson (1), Katrine Åhlström Riklund (2), Susanne Sandberg (1), Conny Ström (2) Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet (1).Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet (2).Statens Folkhälsoinstitut (3). Efter menopaus sker en redistribution av fett från höft till buk. Bukfetma med associerad insulinresistens och ökad risk för kardiovaskulär sjukdom är kopplat till ektopisk fettinlagring i lever och skelettmuskel. Vår hypotes var att en kost med ett relativt högt innehåll av protein och fett men ett lågt innehåll av kolhydrater har kraftfulla effekter på fettinnehåll i målorgan samt på insulinkänslighet hos postmenopausala kvinnor. Tio friska postmenopausala kvinnor med BMI >27 fick äta en diet innehållande 29 E% protein, 44 E% (främst enkelomättat) fett, och 27 E% kolhydrater i fem veckor. Kroppsvikten minskade i genomsnitt 4,5 kg (p<0,001). BMI, midjeomfång, höftomfång, kvoten midja/höft samt abdominell sagittal diameter minskade också signifikant, liksom diastoliskt blodtryck (medeltal 7 mm minskning; p<0,05), samt hjärtfrekvens (12 slag/min minskning; p<0,01). Fasteglukos, kolesterol, triglycerider, LDL-/HDL-kolesterol, ApoB och ApoA1 liksom U-C-peptid och HOMA-indices minskade också signifikant. Noterbart är att insulinkänslighet mätt med hyperinsulinemisk euglykemisk clamp inte ändrades. Halten av triglycerider i lever studerat med protonmagnetresonansspektroskopi (MRS) minskade signifikant (i medeltal 75% minskning). Totalt muskelfett och kvoten intra-/extramyocellulära lipider i skelettmuskel minskade icke-signifikant (25% minskning). Signifikanta metabola och antropometriska förändringar sågs hos överviktiga postmenopausala kvinnor efter fem veckors kost med högt innehåll av protein och fett, men lågt innehåll av kollhydrater. En uttalad minskning av fett i lever och en smärre minskning i skelettmuskel sågs tillsammans med minskade HOMA-indices och U-C-peptidnivåer, men oförändrad insulinresistens i helkropp mätt med hyperinsulinemisk euglykemisk clamp. Dessa fynd indikerar vävnadsspecifika effekter av kostintervention i det korta perspektivet. Gene expression and enzyme activity 2 of 11b - hydroxysteroid dehydrogenase type 1 differs in subcutaneous and omental adipose depots from obese women Kotryna Simonyte (5), Eva Rask (1), Ingmar Näslund (4), Jan-Erik Angelhed (3), Lars Lönn (2), Tommy Olsson (5), Cecilia Mattsson (5) 2Department of Medicine, Örebro University Hospital, Örebro (1).Department of Interventional Radiology, Copenhagen, Denmark (2).Department of Medicine, Sahlgrenska Academy, Göteborg (3).Department of Medicine, Örebro University Hospital, Örebro (4).Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University Hospital, Umeå (5). 11b-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11bHSD1) converts cortisone to cortisol and regulates its access to glucocorticoid receptors. Regulation of 11bHSD1 expression and activity is tissue specific and related to body mass index (BMI). Earlier studies have shown that obese individuals has increased 11bHSD1 enzyme activity, but not gene expression, in visceral compared to subcutaneous (sc) fat depots. However, these studies were performed in a limited number of subjects or in cohort of mixed ethnicities. Mice, selectively overexpressing 11bHSD1 in white adipose tissue (AT), develop visceral obesity and altered levels of leptin and adiponectin, putative mediators of obesity-related morbidity. We have evaluated the gene expression of 11bHSD1, leptin and adiponectin as well as 11bHSD1 activity in sc and omental AT from obese Caucasian women. 30 women accepted for gastric bypass surgery were included. Antropometric data was registered and body fat distribution was estimated by computed tomography (CT). Sc and omental AT biopsies were obtained during surgery. Expression of 11bHSD1, leptin and adiponectin were measured using quantitative real-time PCR and 11bHSD1 enzyme activity was estimated using thin liquid chromatography. Results are expressed as mean ± SD. Mean BMI was 44.6 ± 4.5 kg/m2, waist circumference ± 9.1 cm and blood pressure 132 / 79 mmhg (± 14 / 12 mmhg). 11βHSD1 gene expression was significantly higher in sc versus omental fat (14.1 ± 6.4 and 11.2 ± 4.9, p=0.01). In contrast, enzyme activity was higher in omental compared to sc AT (41.3 ± 10 and 35.2 ± 7.9, p=0.01). The levels of 11βHSD1 mrna in sc AT was positively associated to systolic blood pressure (r = 0.5, p = 0.03) and sc enzyme activity correlated with both waist circumference (r = 0.5, p = 0.04) and intraabdominal AT area (r = 0.6, p = 0.01). Leptin was higher expressed in sc compared to omental AT (1.4 ± 0.5 and 0.7 ± 0.3, p=0.001) while adiponectin expression did not differ. Neither leptin nor adiponectin mrna levels was associated to 11bHSD1 mrna levels or enzyme activity. We conclude that 11bHSD1 gene expression is higher in sc, while enzyme activity is higher in omental fat in obese caucasian women. These findings suggest a tissue-specific difference in regulation of transcription, translation and/or enzyme activity. We also found that 11bHSD1 gene expression in sc but not omental AT depot is closely related to central fat accumulation and systolic blood pressure. Serum Parathyroid Hormone Is 3 Associated with Cortical Bone Dimensions in Young Men - The GOOD Study Mattias Lorentzon (1), Dan Mellström (3), Claes Ohlsson (2) Center for Bone Research at the Sahlgrenska Academy (CBS), Section of Endocrinology and Geriatrics, Institute of Medicine, Gothenburg University, Sweden (1).Center for Bone Research at the Sahlgrenska Academy, Dept. of Internal Medicine, Gothenburg University, Sweden (2).Center for Bone Research at the Sahlgrenska Academy, Section of Geriatrics, Institute of Medicine, Gothenburg University, Sweden (3). An excess of parathyroid hormone (PTH) as seen in primary hyperparathyroidism has been associated with low bone mass, but PTH administrated intermittently has bone anabolic effects. The role of physiological levels of parathyroid hormone (PTH) on trabecular and cortical volumetric bone mineral density (vbmd) or cortical bone dimensions has not previously been investigated in young men. The aim of the present study was to determine if PTH was associated with volumetric BMD (vbmd) and/or bone geometry of the trabecular and cortical bone compartments in a large cohort of young men. The Gothenburg Osteoporosis and Obesity Determinants (GOOD) study is a population-based study that consists of 1068 young men, age 18.9±0.6 yrs (mean±sd). Serum levels of intact PTH were measured using an immunoluminometric assay while 25(OH)D level were measured using a competitive RIA. vbmd and bone size of the trabecular and cortical bone of the radius and tibia were measured using peripheral quantitative computerized tomography (pqct). PTH levels were correlated to adult stature (r=0.06, p<0.05) and to length of the long bones (radius: r=0.09, p<0.01; tibia: r=0.07, p=0.03), but not to the sitting height (r=0.00, p=0.89). Regression models including age, height, weight, smoking status, amount of physical activity, calcium intake, serum levels of 25(OH)D, cystatin C, month of measurement, as well as PTH, demonstrated that PTH was an independent positive predictor of cortical periosteal circumference (radius: β=0.07, p=0.02; tibia β=0.07, p<0.01), and endosteal circumference (radius: β=0.08, p<0.01; tibia β=0.07, p=0.01) of the long bones. Using the same regression model, PTH negatively predicted cortical vbmd of the tibia (β =-0.09, p<0.01), but not of the radius (β =-0.05, p=0.09). PTH was not associated with trabecular vbmd of either the radius or tibia. Our results demonstrate that PTH levels are associated with adult stature due to affected length of the long bones. Furthermore, PTH levels are clear independent predictors of both periosteal and endosteal circumference, suggesting that physiological levels of PTH play a significant role in the determining cortical bone dimensions in young men. Hämmad osteoid bildning hos män 4 med idiopatisk osteoporos Ylva Pernow (2), Ellen Hauge (3), Kristina Linder (2), Jens Bollerslev (1),

2 Maria Sääf (2) sektionen Rikshospitalet, Oslo (1).Kliniken för, Metabolism och Diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm (2).Reumatologkliniken, Århus Universitetssjukhus,DK-8000 Århus Danmark (3). Patogenesen till manlig idiopatisk osteoporos ( MIO) är ej klarlagd. Låga serumnivåer av östrogen och IGF-1 har påvisats hos män med MIO. Benhistomorfometriska data från små patientmaterial talar för sänkt benformation. Vi har studerat benhistomorfometri i transiliakala benbiopsier från 50 män med idiopatisk osteoporos ( MIO). Männen hade en median ålder på 53 år ( år). Osteoporos definierades som T-score < -2,5 SD jämfört med manlig referens i helkropp, höft eller ländrygg. 82 % av männen hade en eller flera osteoporosfrakturer. Bentäthet mättes med DXA. Cirkulerande nivåer av testosteron, estradiol, SHBG, IGF-1, IGF-bindande protein 1 ( IGFBP-1) bestämdes. Män med MIO hade signifikant lägre trabekulär benvolym ( BV/TV), trabekeltjocklek ( Tb Th) och wall thickness ( WTh) än normala män. Det fanns inga tecken på ökad bennedbrytning hos patienter med MIO. Erosions djupet (EDe), aktiveringsfrekvensen ( Ac.f) och remodelleringsbalansen var densamma som hos kontroll män. Osteoid är den icke mineraliserade benmatrix som bildats av osteoblasterna. Osteoid tjockleken (OTh) var signifikant tunnare hos MIO jämfört med kontroll män. Det fanns inga tecken på störd mineralisering hos MIO så den tunna osteoiden speglar en formationshämning. Osteoidtjockleken korrelerade med bentäthet i ländrygg men inte med bentäthet i höft eller helkropp. Osteoidtjocklek korrelerade positivt med kroppsvikt, fettmassa, och östrogennivåer. Vi fann även en positiv korrelation mellan OTh och kvoten IGF-1 / IGFBP-1 och en negativ korrelation till IGFBP-1 i serum. Konklusion: I detta stora biopsimaterial kan vi visa att män med idiopatisk osteoporos har en hämmad osteoidbildning som väl korrelerar till grad av benskörhet. Sambandet mellan hämmad benformation och låg vikt, låga östrogennivåer och högre IGFBP-1 talar för att nutritionella faktorer kan vara viktiga i utvecklingen av ffa spinal osteoporos hos yngre och medelålders män. Endoskopisk hypofysoperation för 5 akromegali: preliminär erfarenheter Stig Valdemarsson (1), Anders Cervin (4), Peter Siesjö (3), Christer Svensson (4), Carl-Henrik Nordström (2) /diabetes, Universitetssjukhuset Lund (1).Neurokirurgen Universistetssjukhuset i Lund (2).Neurokirurgen Universitetssjukhuset i Lund (3).ÖNH klin Universitetssjukhuset i Lund (4). Under den senaste 10-årsperioden har endoskopisk teknik vid transsfenoidal operation av hypofystumörer introducerats vid flera utländska centra. Förutom att vara en skonsammare teknik, innebär metoden också bättre insyn i tumörområdet vilket borde öka möjligheten till ett bättre resultat. Operation av hypofystumörer med hjälp av den nya endoskopiska tekniken introducerades i Lund i början av Här redovisas preliminära erfarenheter från operation för akromegali med denna metod och med fokus på patienter med makroadenom (> 10 mm), som allmänt anses nå dagens kriterier för bot i mindre än 50 % med tidigare använda operationsmetoder. Från jan 2003 till maj 2007 har endoskopiskt operation (EO) utförts för akromegali hos 23 patienter (20 nya fall). EO har också använts hos 10 patienter med Cushing, 14 med prolaktinom, 1 med TSH adenom, 91 med endokrint inaktivt adenom, 13 med Rathke s cyst eller kraniofaryngeom, och hos några med metastas eller chordom. Resultaten efter EO för akromegali under perioden jämfördes med resultaten med sublabial transseptal teknik med mikroskop (TO) under de närmaste föregående åren från Hos 10/15 (67%) med makroadenom och hos 4/4 (100%) med synligt mikroadenom nåddes nu gällande kriterier för bot (GH < 1 ug; IGF-1 inom ref omr) med EO. Endoskopisk re-operation efter tidigare operation med TO ledde till bot i 3/3 fall. Bland de patienter med akromegali som 1998 tom 2002 opererades enligt TO nådde 6/18 (33%) med makroadenom och 15/17 (88%) med mikroadenom samma kriterier för bot. Endast 1 patient / 23 operationer fick en ny svikt (ACTH, primär op för makroadenom) i hypofysfunktionen efter EO, jfr med 3 patienter / 35 operationer med TO (1 FSH, 1 ADH, 1 mer utbredd svikt). Endoskopisk hypofysoperation för akromegali ger minst lika bra resultat som tidigare använd metod vid mikroadenom och synes ge patienter med makroadenom en bättre möjlighet att uppnå bot vid primäroperation. Även Retrospektiv evaluering av 6 hypofysfunktionen hos patienter med svår traumatisk hjärnskada vårdade på NIVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Gudni Gudnason (1), Trandur Ulfarsson (5), Martin Öst (2), Bengt Nellgård (3), Karl-Erik Jakobsson (4), Thord Rosén (1) Endokrinsektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg (1).Neuro-anestesisektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg (2).Neuroanestesi-sektionen, Sahlgrenska (3).Neurokirurg kliniken, Sahlgrenska (4).Rehabmedicin, Högsbo sjukhus, Göteborg (5). På senare år har skapandet av s.k. NIVA-enheter påtagligt förbättrat omhändertagandet av patienter med traumatisk hjärnskada (TBI=Traumatic Brain Injury), vilket medfört ökad andel patienter med kvarstående handikapp med bl.a. asteno-emotionella syndrom. Aktuella studier har påvisat varierande grad av hypofyssvikt hos denna patientkategori, vilket skulle kunna förklara en del av symtombilden. Målet med denna studie är att retrospektivt utreda hypofysfunktionen hos patienter, som vårdats på NIVA; Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg , pga svår hjärnskada (Glasgow Coma Scale=GCS 9, eller RLS 4). Samtliga 120 ursprungspatienter identifieras, och de vid undersökningstillfället 104 överlevande erbjöds via brev och telefonkontakt deltagande i studien, med hypofysfunktionstestning innebärande provtagning av s-fritt T4, s-tsh, s-kortisol, p-acth, s-testosteron (män), s-estradiol (kvinnor), s-lh, s-fsh, s-prolaktin. GH-axeln utvärderades via s-igf-1 och Arginin-GHRH-belastning, relaterad till BMI-nivån. ADHfunktionen bestämdes med u-osmol (morgon) samt anamnes på polydipsipolyuri. Hittills har 60 patienter, 47 män, medelålder 39,4 år (18-75) samt 13 kvinnor, medelålder 42,2 år (19-67) undersökts. Vanligaste genesen till skallskadan var trafikolycka (36), följt av fall (15), misshandel (4) samt övriga orsaker (5). Sammanlagt har 15/60 (25%) av patienterna befunnits ha någon form av hypofyssvikt. Isolerad GH-brist dominerar (9), följt av gonadotrop svikt (3), thyreotrop svikt (1), ADH-svikt (1). En patient hade samtidig somatotrop, gonadotrop och kortikotrop svikt. Fem patienter uppvisade måttlig prolaktinstegring. Denna retrospektiva studie verifierar data från tidigare undersökningar om påtaglig risk för hypofyssvikt vid allvarlig TBI, med särskild risk för GHinsufficiens.Fortsatt evaluering av hypofysfunktionen hos TBI-patienter ter sig motiverad. Dramatically increased absorption of 7 dietary cholesterol following hypophysectomy is normalized by thyroid hormone Cecilia Gälman (1), Ylva Bonde (1), Manuela Matasconi (1), Bo Angelin (1), Mats Rudling (1) Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Huddinge sjukhus (1). Hypopituitarism is associated with dyslipidemia and feeding cholesterol to hypophysectomized rats induces severe hypercholesterolemia. This study aimed to unravel why hypophysectomy renders rats sensitive to dietary cholesterol. Cholesterol metabolism was studied in intact and hypophysectomized rats during challenge with dietary cholesterol, ezetimibe and upon hormonal substitution with growth hormone, cortisone and thyroid hormone.

3 Four important findings were established: (i) The absorption of dietary cholesterol is doubled in hypophysectomized rats. (ii) Treatment with ezetimibe prevents the increases in serum and liver cholesterol following dietary cholesterol. (iii) Only thyroid hormone treatment normalizes the increased absorption of cholesterol in hypophysectomized rats. (iv) The intestinal gene expression of cholesterol transporters NPC1L1 and ABCG5/G8 is unaltered in hypophysectomized animals. The hepatic expression of ABCG5/G8 is diminished in hypophysectomized animals but strongly stimulated by thyroid hormone treatment. The latter findings were confirmed from measurements of fecal excretion of neutral steroids. The intestinal absorption of dietary cholesterol is under pituitary control largely exerted by thyroid hormone having a specific stimulatory effect on the gene expression of ABCG5/G8 in the liver. Överlevnad,karakteristika samt 8 prognostiska faktorer hos 284 maligna midgut carcinoider Staffan Welin (2), Kjell Öberg (1), Dan Granberg (1), Henrik Kindmark (1), Britt Skogseid (2), Eva Tiensuu-Janson (1), Barbro Eriksson (2) Inst. f. Medicinska Vetenskaper, Uppsala Universitet/Klin. f. Onkol., Akademiska Sjukhuset, Uppsala (1).Instutionen för Medicinska Vetenskaper/Kliniken för Onkologisk Uppsala (2). Bakgrund: I historiska rapporter har median överlevnad hos obehandlade patienter med maligna tunntarmscarcinoider uppgivits till 2.5 år från diagnos. Förbättrade diagnostiska metoder samt nya behandlingsmetoder har förlängt överlevnaden. I början på 90 talet beskrevs 5 års överlevnaden hos patienter med levermetastaser till 50 %. Många av dessa patienter hade inte behandlats med Interferon eller somatostatinanaloger vilka idag är standard behandling. I historiska material hade % carcinoid hjärtsjukdom vilket också var en av de vanligaste dödsorsakerna i denna patientgrupp. Material och metoder: Vi identifierade 284 patienter med malign tunntarmscarcinoid som diagnostiserat från 1990 till 2006 och kontrollerats på riksenheten för endokrina buktumörer i Uppsala. Journaler granskades och data extraherades för analys av överlevnad med Kaplan Meier metoden. Vi genomförde också en multivariat Cox analys för att hitta prognostiskt negativa faktorer. Resultat: Medianåldern vid diagnos var 61 år. Medianöverlevnaden i hela gruppen var 115,5 månader från diagnos och 5-års överlevnaden var 77 %. Carcinoid hjärtsjukdom fanns hos 30/284 (11 %) av patienterna och 13 av dessa hade opererats med klaffkirurgi. Prognostiska faktorer som påverkade överlevnaden negativt var carcinoid hjärtsjukdom, levermetastaser samt hög ålder. Konklusion: I denna grupp av patienter var median överlevnad 115,5 månader och 5-årsöverlevnaden 77 % vilket är högre än tidigare beskrivet i litteraturen. Carcinoid hjärtsjukdom var mindre frekvent förekommande i denna grupp av patienter än tidigare rapporterat. Ändå föll det och spridd sjukdom ut som dåliga prognostiska faktorer i den multivariata analysen. Behandling med 177Lutetium- 9 DOTA-Tyr3-octreotate hos patienter med neuroendokrina tumörer Dan Granberg (2), Anders Sundin (1), Kjell Öberg (2), Henrik Kindmark (7), Staffan Welin (4), Apostolos Tsolakis (3), Gordana Kozlovacki (6), Barbro Eriksson (4), Ulrike Garske (5) Diagnostisk Radiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala (1).Inst. f. Medicinska Vetenskaper, Uppsala Universitet/Klin. f. Onkol., Akademiska Sjukhuset, Uppsala (2).Institutionen för Medicinska Vetenskaper/Kliniken för Onkologisk Uppsala (3).Instutionen för Medicinska Vetenskaper/Kliniken för Onkologisk Uppsala (4).Kliniken för Nuklearmedicin, Akademiska Sjukhuset, Uppsala (5).Kliniken för Onkologisk, Akademiska Sjukhuset (6).Kliniken för Onkologisk, Akademiska Sjukhuset, Uppsala (7). Behandling med radioaktivt märkta somatostatinanaloger har använts vid metastaserande neuroendokrina tumörer sedan över 10 år. Tänkbara isotoper är 111Indium, 99Yttrium och 177Lutetium. Indium är en gammastrålare medan Yttrium och Lutetium är betastrålare. Vi har tidgare redovisat preliminära resultat med 177Lu-DOTA-Tyr3-octreotate, men har nu behandlat och utvärderat betydligt fler patienter. Sammanlagt 58 patienter har behandlats: 28 med midgut carcinoid, 11 med non-functioning endokrin pankreastumör, 5 gastrinom, 1 insulinom, 1 PPARα har en nyckelfunktion 10 för leverns uttryck av FGF21 Thomas Lundåsen (5), Mary C Hunt (2), Lisa-Mari Nilsson (3), Sabyasachi Sanyal (1), Bo Angelin (6), Stefan E.H. Alexson (4), Mats Rudling (6) Department of Biosciences and Nutrition, NOVUM (1).Department of Laboratory Medicine, Division of Clinical Chemistry (2).Division of Gastroenterology and Hepatology, Department of Medicine, Karolinska University Hospital, Huddinge (3).epartment of Laboratory Medicine, Division of Clinical Chemistry (4).Karolinska Institutet at 1Center for Endocrinology, Metabolism, and Diabetes, Department of Medicine, 2Molecular Nutrition Unit, Department of Biosciences and Nutrition, NOVUM (5).Karolinska Institutet at Center for Endocrinology, Metabolism, and Diabetes, Department of Medicine, Molecular Nutrition Unit, Department of Biosciences and Nutrition, NOVUM (6). Abstract Fibroblast growth factor 21 (FGF21) är ett nyupptäckt metabolt aktivt hormon som dels visats ha starka antidiabetiska egenskaper på mus och apa med diabetes typ II samt dels visats sänka kroppsvikten. Från våra tidigare fynd i studier av gallsyrasyntesens reglering testade vi hypotesen att leverns uttryck av FGF21 skulle kunna stå under kontroll av kärnreceptorn PPARα (peroxisome proliferator-activated receptor alpha) en nuklearreceptor för fettsyror samt för fibrater, en läkemedelsgrupp som dämpar gallsyrasyntesen samt sänker triglycerider i plasma och höjer HDL kolesterol. Genuttrycket (mrna) av FGF21 bestämdes med kvantitativ RT-PCRteknik i leverprover från PPARα knock out (KO) och vild typ möss som behandlats med PPARα agonisten Wy-14,643 respektive placebo samt i samma slags djur efter fasta. FGF21 mrna bestämdes även i leptin-defekta överätande obesa ob/ob möss som har ett ökat uttryck av PPARα i levern samt i odlade primära hepatocyter som inkuberats Wy-14,643. Fasta eller behandling med PPARα agonisten Wy-14,643 inducerade FGF21 mrna 10 respektive 8 gånger. I PPARα KO möss var uttrycket av FGF21 mrna lågt och fasta eller behandling med Wy-14,643 saknade effekt på FGF21 mrna nivån. Överviktiga, överätande ob/ob möss med diabetes typ II hade 12 gånger högre genuttryck för FGF21 i levern jämfört med normala smala kontroller. När normala möss erhöll 65% rent socker i maten stimulerades FGF21 mrna nivån i levern 25 gånger. PPARα respons element kunde identifieras i promotorerna på både mus och humangenen och genuttrycket för FGF21 i humana primära hepatocyter kunde stimuleras 3 ggr av Wy-14,643. Resultaten visar att leverns genuttryck av FGF21 regleras av PPARα. Fynden kan förklara fibraternas effekt på lipidmetabolismen. Studier av FGF21 s fysiologiska roll i människa är av stort kliniskt intresse. Catch-Up Tillväxt Efter 11 Hypothyroidism Orsakas av Försening av Tillväxtplattans Utvecklingsprogram

4 Rose Marino (2), Anita Hegde (2), Anensia Andrade (1), Kevin Barnes (2), Jeffrey Baron (2), Ola Nilsson (1). Barnendokrinologiska Laboratoriet och Centrum för Molekylär Medicine, Institutionen för Kvinnor och Barns Hälsa, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetessjukhuset, Stockholm (1).Developmental Endocrinology Branch, National Institute of Child Health and Human Development, National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA (2). Catch-up tillväxt definieras som en tillväxthastighet högre än förväntat för ålder efter en period av tillväxthämning. Mekanismen för catch-up tillväxt är oklar, men resultat från experimentella studier tyder på att mekanismen för catch-up tillväxt orsakas av en i tillväxtplattan inneboende mekanism. För att bättre förstå denna mekanism, studerade vi struktur, funktion och gen uttryck i tillväxt plattan under catch-up tillväxt vid återhämtning från hypothyroidism. Hypothyroidism inducerades hos nyfödda råttor genom att propylthiouracil administrerades under 8 veckor. Hypothyroidism orsakade en uttalad tillväxthämning och när propylthiouracil behandlingen avbröts återhämtade sig djuren från sitt hypothyreotiska tillstånd varpå en period av catch-up tillväxt följde. Under catch-up tillväxt studerades tillväxtplattans funktionella, strukturella och molekylära markörer för tillväxtplattans utvecklingsprogram, också kallat tillväxtplattans åldrande. I obehandlade kontrollers tillväxtplattor observerades en åldersrelaterad nedgång i tillväxthastighet, cell delning, tillväxtplattans höjd, antal celler i respektive cell lager, cell storlek och cellkolumnernas densitet. Genom mikroarrayteknik identifierades också gener vars mrna uttryck förändras under utvecklingen. I behandlade djur, efter avbruten propylthiouracil administrering, fann vi att alla studerade åldersrelaterade förändringar av funktionella, strukturella och molekylära markörer för tillväxtplattans utvecklingsprogram var försenade. Även den normala åldersrelaterade nedgången i tillväxt var försenad, vilket i sin tur resulterade i catch-up tillväxt. Tillväxthämning orsakad av hypothyroidism försenar det normala utvecklingsprogrammet av tillväxtplattan, inkluderande den normala åldersrelaterade nedgången i tillväxthastighet. Denna försening av åldersrelaterad nedgång i tillväxthastighet orsakar catch-up tillväxt efter hypothyroidism. Mortalitet och cancerincidens hos 12 Addison patienter i Sverige : En populationsbaserad kohort studie. Sophie Bensing (5), Lena Brandt (3), Farnoush Tabaroj (4), Olof Sjöberg (6), Bo Nilsson (6), Anders Ekbom (1), Paul Blomqvist (2), Olle Kämpe (4) Enheten för klinisk epidemiologi, karolinska Universitetssjukhuset och karolinska Institutet (1).Enheten för klinisk epidemiologi, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet (2).Enheten för klinisk epidemiologi,karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet (3).Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet (4).Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet (5).Klinisk immunologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala (6). I Sverige orsakas Addisons sjukdom framför allt av en autoimmun destruktion av binjurebarken. Addisons sjukdom kan förekomma isolerat eller som en del i ett autoimmunt polyendokrint syndrom (APS). APS1 är en ovanlig ärftlig sjukdom där minst två av tillstånden i triaden Addisons sjukdom, hypoparatyreoidism eller kronisk mukokutan Candidainfektion krävs för diagnos. APS2 är mer frekvent förekommande och innefattar enligt den ursprungliga definitionen Addisons sjukdom, autoimmun tyreoidea sjukdom och/eller typ 1 diabetes. Antalet studier av morbiditet och mortalitetsrisk hos Addison patienter är få. Alla patienter med autoimmun Addisons sjukdom som vårdats inneliggande på svenskt sjukhus mellan identifierades i Patientregistret och länkades sedan till Dödsorsaksregistret och Cancerregistret. Mortalitetsrisken beräknades som standardiserat mortalitets ratio (SMR) och cancerincidensen som standardiserat incidens ratio (SIR). Vi identifierade 3,299 patienter (1,940 kvinnor (58.8%) och 1,359 män) med Addisons sjukdom. En ökad mortalitetsrisk observerades hos Addisonpatienter (SMR 2.7, 95 % CI ). Mortalitetsrisken var mer än dubblerad hos såväl kvinnor (SMR 2.9, 95 % CI ) som män (SMR 2.5, 95 % CI ). Högsta riskerna observerades hos unga patienter diagnostiserade innan 15 års ålder. SMR var högre hos APS1 patienter (SMR 4.6, 95 % CI ) jämfört med patienter med APS2 (SMR 2.1, 95 % CI ). Högsta SMR observerades hos patienter som dött av muskuloskeletala sjukdomar (SMR 16.7, 95 % CI ), endokrina sjukdomar (SMR 10.9, 95 % CI ) samt infektioner (SMR 5.9, 95 % CI ). Cancerincidensen var lätt ökad (SIR 1.3, 95 % CI ). APS1 patienter hade en klart ökad cancerincidens (2.3, 95 % CI ) men den var inte förhöjd hos APS2 patienter (SIR 0.9, 95 % CI ). Efter exklusion av tumörer inrapporterade under det första året efter Addisondiagnos (22.8%) kvarstod den ökade cancerincidensen enbart hos APS1 patienter (SIR 2.1, 95 % CI ). Addisons sjukdom är associerad med en ökad mortalitetsrisk framförallt hos APS1 patienter. Cancerincidensen skiljer sig inte påtagligt från bakgrundspopulationens förutom hos APS1 patienter. Våra resultat belyser vikten av ett förbättrat kliniskt omhändertagande av patienter med Addisons sjukdom. Behöver svenska kvinnor jodtillskott 13 P under graviditeten? Jodintag hos kvinnor under första trimestern. Ernst Nyström (2), Cecilia Nobelius (1), Helena Filipsson (2), Annika Strandell (3), Lena Hulthen (1) Avdelningen för Klinisk Näringslära, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg (1).Endokrinologsektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg (2).Gyn.mottagningen, Kungälvs sjukhus, Kungälv (3). Tyreoideahormon är av stor betydelse för fostrets utveckling under hela graviditeten. Speciellt gäller detta utvecklingen av CNS, där vitala delar anläggs under första trimestern. Brist på tyreoideahomon uppstår vid dels vid jodbrist dels vid odiagnosticerad eller otillräckligt behandlad hypotyreos. Då Sverige har jodtillskott via bordssalt sedan 1936 anses jodintaget i den svenska befolkningen vara tillräckligt. Jodintaget har sannolikt minskat de senaste åren bl a beroende på minskat saltintag och en större användning av icke-jodberikat salt inom livsmedelsindustrin och hos enskilda konsumenter. Preliminära data rörande jodintag i den svenska populationen 2007 antyder att intaget är normalt, men lägre än vad som tidigare förmodats. Under graviditen ökar kvinnans behov av jod och det finns då risk att ett bristtillstånd skall uppkomma. 64 gravida kvinnor (första trimestern) rekryterades från MVC i Kungälv. Analyser: Urinjod (24 timmar), Urinjod (spotprov), TSH., tyreoideahormon (T4, fritt T4, T3, fritt T3), TPOAk, tyreoglobulin (Tg). Jodintag i kost (dietist). 20 kvinnor hade en dygnsutsöndring av jod < 150 ug, varav 6 under 100 ug. Det förelåg inget samband mellan jodutsöndring och TSH, Tg, eller T3/T4 kvot. 5 kvinnor uppvisade TSH > 3 mie/l, varav 4 var TPOAkpositiva. En förvånansvärt stor andel av kvinnorna hade låg utsöndring av jod talande för ett lågt jodintag. Enligt WHO bör det optimala jodintaget ligga mellan 225 och 375 ug/dag under graviditet och laktation. En enstaka mätning av dygnsutsöndringen av jod återspeglar dock huvudsakligen intaget av jod dygnet innan. Mot bakgrunden av dessa data, och ovan nämnda populationsdata rörande jodintag anser vi att man tills vidare bör rekommendera ett jodtillskott på 150 ug till samtliga gravida och lakterande kvinnor. Detta är i överensstämmelse med nyligen publicerade rekommendationer från European och American Thyroid Association. An in vivo study of the direct 14 P response of recombinant TSH in serum levels of adipocytokines Helena Filipsson (1), Ernst Nyström (1), Gudmundur Johannsson (2) Endokrinologsektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg (1).Endokrinsektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg (2). Background: Extrathyroidal TSH receptors are suggested to have a functional capacity. Moreover, the expression of TSH receptors increases in Grave s ophtalmopathy, which originates from an increased volume of the orbital content. Aim: To explore the effect of rhtsh on extrathyroidal receptors in human adipose tissue. Method: RhTSH (0.9 mg) was administrated intramuscularly to 18 adults. Six patients had treated central hypothyroidism (CH group), six had untreated CH (newch group), six had pituitary insufficiency but were considered TSH-sufficient (nonch group). Six healthy matched controls underwent the same study-protocol. In the CH group, levothyroxine was

5 replaced with triiodothyronine five weeks prior to stimulation with the treatment withdrawn the week before the rhtsh administration. Serum levels of leptin, adiponectin, resistin, IL-6 and TNFα were analysed at baseline, 24 and 48 hours after 0.9 mg injection. Results: A TSH induced effect was revealed in adiponectin (mean 9.3±1.2 to 9.9±1.4 µg/l, p=0.008) and resistin (mean 12.8±0.7 to 11.6±0.6 µg/l, p=0.008) when all subjects were studied as one group. Moreover, adiponectin was reduced in hypothyroidism (CH group 5.7±1.7 µg/l vs controls 12.8±3.8 µg/l), p=0.037, and IL-6/kg body weight decreased (0.057±0.04 to 0.032±0.04 ng/l/kg, p=0.028) when euthyroid individuals became hyperthyroid after stimulation with rhtsh. Conclusion: Changes in adiponectin and resistin occurred in response to stimulation with rhtsh, which indicate that adipose tissue respond directly to TSH in vivo. This could be an important feature in endocrine (Grave s) ophtalmopathy. Röntgen kontrastbehandling vid 15 P thyreotoxicos en fallbeskrivninng Helena Filipsson (1), Ernst Nyström (1), Gertrud Berg (2) Endokrinologsektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg (1).Onkologiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg (2). Fritt jod, i form av jodid, i perorala och intravenösa röntgenkontrastundersökningar, kan orsaka hög ämnesomsättning inom 3 månader. Vid obehandlad Graves sjukdom är jodinnehållande röntgenkontrastmedel kontraindicerade. Enl nu gällande riktlinjer från Svensk Nuclearmedicinsk Förening kan röntgenundersökningar genomföras om patienten är adekvat behandlad med thyreostatika. Syfte Genomgång av gällande rekommendationer för röntgenkontrastundersökning. Fallpresentation. Metod/resultat: En 34 årig rökande kvinna kommer med 3 månaders anamnes på tyreotoxiska symptom, FT4 33 (12-22 pmol/l), TSH 0,005 (0,3-4,2 mu/l), T3 4,0 (4,0-6,8 nmol/l), TSH receptor antikroppar 6,4 (>1,5 positiv U/L). Får Inderal 40 mg 1 x 2, Thacapzol 5 mg 2 x 2 och efter 2 veckor Levaxin 50µg dagligen. Efter 1 månad insjuknar pat i a subclavia stenos med trombos i a bracchialis och embolisering till dig II/III. Får stent, trombolyseras och erhåller blodförtunnande medicinering. 3 dagar efter angiografi är: FT4 29 pmol/l, TSH 0,005 mu/l. 6 veckor senare: FT4 61 pmol/l, TSH 0,005 mu/l, T3 8,3 nmol/l. Pat har tagit sin medicin som föreskrivet. Får avbryta Levaxin och höja Thacapzol (5 mg) till 3 x 2. Efter ytterligare 3 veckor är FT4 23 pmol/l TSH 0,005 mu/l för att senare normaliseras. Diskussion: En hög jodtillförsel kan både stimulera och blockera thyroideas funktion. Hos en normal körtel kan man initialt räkna med en hämning av thyroideas hormonproduktion (Wolff-Chaikoff effekten) vid jodtillförsel. Denna hämning motverkas successivt genom en autoreglering av NIS (natrium jod symporten) så att jodupptaget minskar. Dessutom spelar Plummer effekten in dvs utsöndring av thyroideahormon från follikel cellen hämmas av akut tillförsel av jod. I detta fall av angiografi i armen tillfördes Ultravist innehållande mg jod, vilket ger c:a 2000 ug fri jodid. Genom att thyreostatika blockerar den av thyreoperoxidas katalyserade joderingen av thyreoglobulin i apikala lumen av follikelcellen, hämmas syntesen av thyroideahormon i cellen. Genom att jod tillförs och detta resulterar i en ökad hormonproduktion så kan inte körtelns hormonproduktion ha varit helt hämmad av thyrostatikatillförseln. Konklusion: Som vanligt när det gäller diskussion av thyroidea och jod är sambanden komplicerade och mekanismen vid olika kliniska skeenden svåra att förstå. Sannolikt har i detta fall thyreostatikatillförseln (i gängse dosering) inte givit tillräckligt skydd för effekten av en massiv jodbelastning. Importance of PCSK9 in the 16 P hormonal regulation of hepatic LDL receptors Lena Persson (1), Cecilia Gälman (1), Bo Angelin (1), Mats Rudling (1) Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Huddinge sjukhus (1). PCSK9 binds to LDLRs initiating a posttranscriptional destruction of the receptor. Different gene variants of PCSK9 alters the affinity for the PCSK9 protein to the receptor, and thus the level of receptor destruction. Effekten av upprepade flebotomier 17 P på patienter med Porfyria Cutanea Tarda. Dan E H Andersson (2), Pauline Harper (1), Ann Henrichson (1) *Porfyricentrum vid CMMS, Karolinska Universitetslaboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm (1).Sekt för endokrinologi och diabetes (2). Porfyria cutanea tarda (PCT) är en hudsjukdom förorsakad av nedsatt aktivitet av hepatiskt uroporfyrinogendekarboxylas (UROD). Porfyrinerna som ansamlas i huden orsakar solöver-känslighet och leder till skör hud och blåsbildning. Järn har en central roll vid hämningen av UROD-aktiviteten och en sänkning av järnnivåerna via upprepade flebotomier leder alltid till klinisk remission. Sjukdomen är ofta associerad till faktorer som leder till förändrad järnhomosteas i levern, bl.a. hemokromatos, alkoholkonsumtion, viral hepatit och östrogen-terapi. Patienterna behandlades med flebotomier efter att de fått sin diagnos verifierad genom höga nivåer av polykarboxylerade porfyriner i urinen. Typen av PCT (familjär eller sporadisk) fastställdes genom mätning av UROD-aktiviteten i blod. Under behandlingen följdes patienterna avseende porfyrinutsöndring i urinen, B-hemoglobin, S-ferritin och järn samt leverenzymerna S-ASAT och S-ALAT. HFE-genotyp bestämdes och hepatitserologi kontrollerades hos alla patienter. Patienterna var alla i medelåldern eller övre medelåldern. 78 % bar på en eller två HFE-mutationer. Ingen hade positiv hepatitserologi. Patienterna rapporterade endast sparsam alkoholkonsumtion med två undantag. Antalet flebotomier som krävdes för att nå klinisk remission varierade bland individerna. En kraftig sänkning av S-ferritinvärdet kunde ses hos alla patienter, vilket tydde på god effekt av flebotomibehandlingen, för det mesta med en bevarad hemoglobinnivå. De förhöjda leverenzymerna i serum, dvs ASAT och ALAT, återgick till normal nivå snabbt efter att flebotomibehandlingen startade. Hudskadorna läkte inom cirka 6 månader liksom hirsutismen i ansiktet hos två av patienterna. Effects of an acute stressor on blood 18 P pressure and heart rate in rats pretreated with intracerebroventricular oxytocin injections Maria Petersson (1), Kerstin Uvnäs-Moberg (2) Kliniken för och Diabetologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm (1).Sveriges Lantbruksuniversitet (2). Oxytocin is released in high amounts during suckling. Blood pressure decreases during each breastfeeding period both in rats and in humans (Azar and Sanchez-Pena 1991; Nissen et al. 1996; Light et al. 2000). In addition, breastfeeding mothers are calmer and less stressed (Mezzacappa and Katkin 2002). However, breastfeeding mothers react with a higher systolic blood pressure to certain types of stressor tests when compared to bottle-feeding mothers (Mezzacappa et al., 2001). We have shown that oxytocin induces a long-lasting reduction of blood pressure in rats (Petersson et al. 1996). The aim of the present study was to investigate the effects of an acute stressor on blood pressure and heart rate in rats previously exposed to repeated administration of intracerebroventricular

6 (i.c.v.) oxytocin. Oxytocin (0.3 μg i.c.v.) was administered to male Sprague-Dawley rats once a day during five days. Blood pressure and heart rate were measured before and 2-3 days after the five-day treatment. In addition, blood pressure and heart rate were measured during 30 minutes after exposure to 10 seconds of noise from an alarm clock. The oxytocin treatment reduced blood pressure significantly (systolic: 108±4.6 vs. 121±1.8, p<0.01, diastolic: 96±5.1 vs. 108±3.0, p<0.01), whereas heart rate remained unchanged. In contrast, systolic and diastolic blood pressure increased significantly after the exposure to the ringing alarm clock in the oxytocin-treated rats (p<0.05), and became equal to the blood pressure in controls. In addition, heart rate increased and stayed significantly higher in the oxytocin-treated rats compared to the controls during the 30 minute observation period (ANOVA p<0.01). Twentyfour hours later, blood pressure was again significantly lower in the oxytocintreated rats compared to controls (p<0.01). In conclusion, oxytocin decreased blood pressure without changing pulse rate. However, when the oxytocin-treated rats were subjected to the unexpected noise from a ringing alarm clock blood pressure and heart rate increased significantly. No such effect was observed in the control group. Thus repeated oxytocin treatment can, in spite of decreasing blood pressure during basal conditions, increase cardiovascular reactivity to some types of stressors. Långtidsuppföljning efter 19 P postoperativ gammastrålning av kliniskt inaktiva hypofysadenom Charlotte Höybye (1), Tiit Rähn (2) Kliniken för, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna (1).Neurokirurgiska Kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna (2). Internationella studier har visat att långtidskontroll efter mikrokirurgi av kliniskt inaktiva hypofysadenom uppnås i % och recidiv ses i 8-42 %. Det betyder att en del patienter med denna hypofyssjukdom behöver kompletterande behandling efter operation. Gammastrålning representerar en sådan behandlingsmöjlighet. Upp till 5 års uppföljning efter gamma strålning har visat effekt i %, men långtidseffekter och sena biverkningar är inte kända. Syftet med denna studie är uppföljning efter postoperativ gammastrålning av kliniskt inaktiva hypofysadenom med fokus på långtidseffekter och sena biverkningar. 32 patienter, 17 kvinnor och 15 män, år, som postoperativt behandlats med gammastrålning av kliniskt inaktiva hypofysadenom Ingen tumörtillväxt noterades. En patient hade en övergående occolumotorius pares initialt efter gammastrålningen, men inga sena biverkningar registrerades. Gammastrålning är ett säkert och effektivt behandlingskomplement till hypofyskirurgi gällande väl utvalda patienter. Hypofysoperationer under 1 år; 20 P diagnoser,resultat och strategier för postoperativ handläggning. Ingrid Dalenbring (1), Hans von Holst (3), Jan Kumlien (2), Lars Lundblad (2), Anna-Lena Hulting (4) Insitutionen för melkylär medicin och kirurgi (1).Institutionen för klinisk neurovetenskap (2).Institutionen för kliniska neurovetenskaper (3).Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (4). Korrekt diagnostik, behandling och uppföljning av hypofystumörer är avgörande för dessa patienters livskvalitet, arbetsförmåga, fertilitet och förväntad överlevnad. Ny kunskap om hypofyssjukdomar,förbättrad teknik vid diagnostik och kirurgi samt nya farmakologiska behandlingsalternativ ökar möjligheterna att uppnå optimala resultat.detta förutsätter dock gemensam beslutsprocess i samverkan mellan behandlande specialister Vi har utvärderat hypofysoperationerna, som utförts vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, under 2006.Diagnos preoperativt har jämförts med PAD,operationsresultat,operationskomplikationer,nya hormonsvikter postoperativt samt uppföljande behandling och planering har dokumenterats. 49 patienter med hypofystumör opererades 2006;33 kliniskt inaktiva,6 GHoch 1 GH/PRL-produceraqnde,alla med klinisk akromegali(ai),2 patienter med prolaktinom,resistenta mot dopaminagonistpreparat liksom 4 ACTHproducerande tumörer med Cushingsyndrom hos patienterna.1 pat. hade Postoperativa förändringar i 21 P prolaktin, ACTH och kortisol hos patienter med morbid övervikt opererade med gastric bypass Johanna Pålsson (2), Britt Edén Engström (4), Anders F Karlsson (3), Magnus Sundbom (1) Inst för Kirurgiska vetenskaper, Kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala (1).Inst för medicinska vetenskaper, och diabetessektionen, Akademiska Sjukhuset, Uppsala (2).Inst för Medicinska vetenskaper,, Akademiska sjukhuset, Uppsala (3).Inst. för Medicinska Vetenskaper, och Diabetes, Akademiska Sjukhuset, Uppsala (4). Operation med Roux-en-Y Gastric Bypass (RYGBP) leder till kraftig viktminskning vid morbid övervikt. Tidigt i det postoperativa förloppet ses en ökad insulinkänslighet. För att närmare belysa de akuta förändringarna studerades ett flertal hormoner under den första postoperativa veckan. I detta arbete redovisas prolaktin, ACTH samt kortisol. Data samlades in från 10 kvinnliga patienter som opererades med öppen RYGBP, under fentanyl-anestesi, på kirurgkliniken, Akademiska Sjukhuset hösten Medelåldern var 44,2 ± 7,6 år och BMI preoperativt 42,4 ± 3,2 kg/m2 och efter 1 månad 37,5 ± 3,3 kg/m2. Blodprover för analys av prolaktin, ACTH och kortisol togs fastande på morgonen preoperativt (dag 0) samt dag 1, 2, 4, 6 och en månad efter operation. Analyserna utfördes enligt rutinmetoderna på Akademiska laboratoriet. Fyra av tio patienter hade förhöjda prolaktinnivåer preoperativt (>20 µg/l). Dag 1 hade sju av tio förhöjt prolaktin, och dag 2 nio av tio. En månad efter operation hade alla patienter nivåer som var normala, och lägre än de preoperativa. Samtliga patienters ACTH-nivå sjönk från dag 0 till dag 1 efter operation (p<0,064), varav sex patienter hade omätbara nivåer (<5 ng/l). Hos dessa sex kvarstod de låga ACTH-nivåerna till dag 2 för att därefter börja stiga. Medianvärden för ACTH och kortisol dag 0, 1, 2, 4, 6 och 1 månad var för ACTH 10, <5, <5, 9,8, 7,8, och 6,5 ng/l och för kortisol 441, 420, 348, 662, 444 och 362 nmol/l. Efter en övergående sannolikt stressinducerad hyperprolaktinemi under den första postoperativa veckan sågs efter en månad normala prolaktinnivåer hos samtliga patienter. Viktreduktionen har troligen haft en bidragande effekt till den lägre prolaktinnivån jämfört med preoperativt. Anmärkningsvärt låga nivåer av ACTH noterades postoperativt. Möjligen kan fentanyl och/eller vätsketillförsel haft betydelse för detta. Att kortisolnivåerna bibehölls visar på en ACTH-oberoende mekanism för kortisolsekretion. Orsaken till fenomenet postoperativ ACTH-suppression återstår att klarlägga. SIPAP: Överensstämmelse mellan 22 P undersökare vid gradering av hypofysadenom Sofie Meyer (1), Elna-Marie Larsson (3), Stig Valdemarsson (2) Bild och Funktionscentrum Universitetsjukhuset i Lund (1)./diabetes, Universitetssjukhuset Lund (2).Radiologisk Avdelning Arhus Universitetshospital / Aalborg (3). SIPAP är ett nytt MR baserat system för klassifikation av storlek och

7 utbredning av hypofysadenom, I Sverige har SIPAP introducerats av Hypofysgruppen men inte vunnit allmän användbarhet trots att det är baserat på MR, som numera ersatt CT och encefalografi, som var basen för Hardy Wilsons klassifikation av hypofysadenom. Vi har undersökt hur två olika undersökares gradering enligt SIPAP överensstämmer, vilket borde ge en anvisning om hur SIPAP kan appliceras i klinisk rutin. Två radiologer med olika lång erfarenhet inom neuroradiologi graderade oberoende av varandra hypofystumören hos 64 konsekutiva patienter med akromegali och med väl bedömbar MR sella före operation. Totalt gjordes gradering enligt någon SIPAP riktning 384 gånger. Hos 18 av 64 patienter ( 28 % ) gjorde båda undersökarna samma bedömning i alla sex riktningarna enligt SIPAP. I 306 av 384 ( 80 % ) fall gjorde båda undersökarna samma bedömning i en enskild riktning enligt SIPAP med överensstämmande gradering i Superior / Inferior / Paraellär höger / Parasellär vänster / Anterior / Posterior riktning i %. I de 78 fall där bedömningarna inte överensstämde var skillnaden endast i 7 fall 2 grader eller mer. I de övriga 71 fallen var skillnaden inte större än 1 grad. Gradering av hypofysadenom enligt SIPAP visade sig vara väl tillämplig vid klassifikation av hypofystumören hos patienter med akromegali. Klassifikation enligt SIPAP borde utföras mer rutinmässigt och ge möjlighet till en mer precis beskrivning av en hypofystumör inför val av terapi och vid utvärdering av resultat av behandling. Lipoprotein lipase activity in ob/ob 23 P mice- differences in the nutritional regulation of LPL activity in ob/ob mice and wildtype mice Anna Söderberg (1), Toralph Ruge (2), Gunilla Olivecrona (3) inst. för folkhälsa och klinisk medicin (1).inst. för kirurgi och perioperativ vetenskap (2).inst. för medicinsk biovetenskap (3). Obesity is strongly linked to insulin resistance, dyslipidemia and later development of diabetes and cardiovascular disease. Lipoprotein lipase (LPL) is the main enzyme responsible for removal of fat from the blood circulation into various tissues. LPL is located on the endothlium of blood vessels where the enzyme is bound to heparan sulphate proteoglycans. Adipose tissue secrets the adipokine leptin, which modulates satiety and lipid metabolism. Ob/ob mice lack functional leptin, associated with overeating and excessive obesity. How does this genotype affect LPL? This study compared LPL activities in different tissues in ob/ob mice and lean wildtype mice both in fasted and in fed states. Leverartärembolisering är en viktig metod för debulking av levermetastsaser hos patienter med neuroendokrina tumörer. Sådan embolisering har hittills utförts antingen med partiklar, exemplevis Spongostan eller Embosphere, eller med olika cytostatika. En ny metod, som framför allt använts vid metastaserande kolorektal cancer och vid primär levercancer är embolisering med 90Yttrium-märkta partiklar, SIR-spheres?. Tre patienter med midgut carcinoid med levermetastaser som progredierat på gängse behandling emboliserades med SIR-spheres?. Två veckor före emboliseringen gjordes leverangiografi för att kartlägga kärlanatomin samt scintigrafi med 99mTc-macroalbumin för att undersöka eventuell lungshunt, som hos alla patienterna var <5%. Förbehandling gavs med steroider som trappades ut under 1 vecka, Navoban 5 mg i.v. samt omeprazol under 1 månad. Höger leverartär emboliserades hos alla patienterna. Dosen varierade mellan 1,0 och 1,3 GBq. Omedelbart efter emboliseringen sattes Sandostatin-dropp. Efter emboliseringen följdes patienterna regelbundet med datortomografi och hormoner (U-5 HIAA och P-chromogranin A). Uppföljningstiden var 19 månader hos två av patienterna och 8 månader hos den tredje. Två patienter fick antibiotika-krävande feber, och en behövde blodtransfusion p.g.a anemi. Inga allvarliga biverkningar noterades i övrigt. Alla tre patienterna fick signifikant minskning av metastaserna i den emboliserade loben. Minskningen kvarstod under hela observationstiden. Sjunkande U-5 HIAA-värden sågs hos två av patienterna. Alla mådde bra vid senaste observationstillfället. En viss krympning av den emboliserade leverloben började märkas hos två av patienterna efter c:a 8 månader. Leverembolisering med SIR-spheres?, SIRT (Selective Internal Radiation Therapy), kan vara ett alternativ hos patienter med metastaserande midgut carcinoider, som progredierat på gängse terapi. Alla våra patienter har svarat med signifikant tumörregress, som verkar hålla i sig länge. Dock kan eventuella långsiktiga strålbiverkningar i kvarvarande leverparenkym ännu ej bedömas. 12 ob/ob mice and 12 wildtype controls were divided into two groups, each consisting of 6 mice. One group was fasted over night and the other group was fed. LPL activity was measured in white adipose tissue (WAT), heart and soleus muscle. LPL in WAT was analysed in total tissue homogenates, while LPL in heart and soleus muscle was analysed after extraction of the tissue in heparin-containing buffer. A phospholipid-stabilised emulsion of radiolabelled triglycerides was used as substrate. The reaction was stopped and released fatty acids were extracted and counted for radioactivity. LPL activity is expressed as mu/g tissue, where one mu corresponds to release of one nmol fatty acid/min. The ob/ob mice were all insulin resistant. The analysis of LPL in WAT showed a significant interaction between genotype and treatment (fed or fasted), p = In soleus muscle, most lean mice had a higher heparinreleasable LPL activity in the fed state versus the fasted state, but this did not reach statistical significance. Similar results were obtained for the ob/ob mice. The regulation of LPL is blunted in adipose tissue in ob/ob mice compared to wildtype mice. The effect on LPL activity seen in this study is probably due to co-existing hyperinsulinemia rather than leptin deficiency. However, the insulin resistance may be due to the leptin deficiency and/or obesity per se. Leverembolisering med SIRspheres? hos patienter med 24 P neuroendokrina tumörer Dan Granberg (2), Ulrike Garske (5), Anders Sundin (1), Kjell Öberg (2),

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Neuroendokrina tumörer Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Indelning av neuroendokrina Carcinoider Lunga Tunntarm

Läs mer

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret drivs av Stiftelsen för forskning och utveckling inom hypofysområdet (Svenska Hypofysgruppen). Ordförande i gruppen och registerhållare

Läs mer

POLYCYSTISKT OVARIALSYNDROM inflammatoriska markörer i fettväv

POLYCYSTISKT OVARIALSYNDROM inflammatoriska markörer i fettväv POLYCYSTISKT OVARIALSYNDROM inflammatoriska markörer i fettväv Åsa Lindholm Institutionen för kvinnors och barns hälsa Uppsala universitet, Uppsala Marie Bixo, Mats Eliasson, Tommy Olsson, Jonas Buren,

Läs mer

Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound

Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound Studie I-IV I. Increased carotid intima thickness and decreased media thickness

Läs mer

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 1 Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 Den nationella GH-rådsgruppen för vuxna bildades på 1990 talet för att främja vetenskaplig forskning och kunskapsutveckling inom området tillväxthormon och tillväxtfaktorer

Läs mer

Överviktskirurgi vem, hur och resultat?

Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Magnus Sundbom Ansvarig för obesitaskirurgi, VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ordförande SOTEG Swedish Obesity Expert Treatment Group Antal överviktsingrepp

Läs mer

10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Hans Lundin

10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Hans Lundin 10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Specialist i Allmänmedicin Doktorand vid Centrum för Allmänmedicin (CeFAM) Karolinska Institutet Innehåll dagens föreläsning: Osteoporosprojektet

Läs mer

AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study)

AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study) AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study) Carl-Erik Flodmark Barnöverviktsenheten Region Skåne Stockholm 18 mars 213 Vad var AMOS? Kirugisk interventionsstudie med svår fetma Syfte Finns det några

Läs mer

Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes?

Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes? Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes? Föreläsning vid öppet hus på KI den 30 augusti 2014 Kerstin Brismar Professor, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset-Sophiahemmet Inst för Medicin och

Läs mer

Tillväxthormonbrist hos vuxna Charlotte Höybye, KS

Tillväxthormonbrist hos vuxna Charlotte Höybye, KS Tillväxthormonbrist hos vuxna Charlotte Höybye, KS Prevalens av tillväxthormonbrist (GHD) hos vuxna 300-350/ miljon (i norden) GHD finns hos cirka 50% av patienter med hypofystumör innan hypofys operation

Läs mer

Är de officiella kostråden felaktiga? Fredrik Nyström professor i internmedicin

Är de officiella kostråden felaktiga? Fredrik Nyström professor i internmedicin Är de officiella kostråden felaktiga? Fredrik Nyström professor i internmedicin Look AHEAD studien Long Term Effects of a Lifestyle Intervention on Weight and Cardiovascular Risk Factors in Individuals

Läs mer

Barn och ungdomars Vitamin D-status

Barn och ungdomars Vitamin D-status Barn och ungdomars Vitamin D-status vid inskrivning på Rikscentrum Barnobesitas Kerstin Ekbom Leg ssk, Med Dr Kort sammanfattning vitamin D Vitamin-D D2 (ergokalciferol, förekommer i vissa svampar) D3

Läs mer

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 person) No Data

Läs mer

Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin

Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin Berörda enheter Samtliga mvc, smvc och förlossnings-/bb-avdelningar i Norrbotten. Syfte Enhetlig handläggning av tyreoidearubbningar

Läs mer

Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare. Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare

Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare. Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare Organpreservation Kroppstemperatur 37 C, 3-4 nm Fosfolipidernas sammansättning 45% mättade fettsyror i

Läs mer

Barnkliniker Universitetskliniker

Barnkliniker Universitetskliniker Vi har aldrig varit så många Vi representerar idag 57 registrerande enheter! 32 21 4 BUMMAR Barnkliniker Universitetskliniker BORIS Styrgrupp 2014 Jovanna Dahlgren läkare Göteborg Pernilla Danielsson ssk

Läs mer

Finns det en korrelation mellan hypotyreos och biokemi? Gay J. Canaris, MD John F. Steiner Chester E. Ridgeway J Gen Intern Med 1997;12: 544-550

Finns det en korrelation mellan hypotyreos och biokemi? Gay J. Canaris, MD John F. Steiner Chester E. Ridgeway J Gen Intern Med 1997;12: 544-550 Finns det en korrelation mellan hypotyreos och biokemi? Gay J. Canaris, MD John F. Steiner Chester E. Ridgeway J Gen Intern Med 1997;12: 544-550 Korrelation mellan hypotyreos och biokemi? Hypotyreos N

Läs mer

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte.

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Titel det första du kommunicerar till granskaren Ska vara kort max 100 tecken.

Läs mer

Är det nyttigt med fet mat?

Är det nyttigt med fet mat? Är det nyttigt med fet mat? Forskningens dag Falun 151008 David Iggman ST-läkare Norslund/Svärdsjö VC Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, Falun Klinisk Nutrition och Metabolism, Uppsala Universitet

Läs mer

Struma. Förstorad sköldkörtel

Struma. Förstorad sköldkörtel Struma Förstorad sköldkörtel 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Livmodercancer, solvanor och vitamin-d. Elisabeth Epstein KK, Skånes Universitessjukhus, Lund

Livmodercancer, solvanor och vitamin-d. Elisabeth Epstein KK, Skånes Universitessjukhus, Lund Livmodercancer, solvanor och vitamin-d Elisabeth Epstein KK, Skånes Universitessjukhus, Lund Översikt Resultat från stor sydsvensk kohortstudie Risk att utveckla livmodercancer i relation till solvanor,

Läs mer

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund OBESITAS OCH KNÄPROTESKIRURGI Extremt ökad risk för artros i knäled vid högre grader av obesitas.

Läs mer

Hepatit B hos barn och ungdomar

Hepatit B hos barn och ungdomar Hepatit B hos barn och ungdomar Björn Fischler, docent, överläkare Sektionen för barngastroenterologi, hepatologi och nutrition Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Läs mer

Radiojodbehandling. Vid hög ämnesomsättning

Radiojodbehandling. Vid hög ämnesomsättning Radiojodbehandling Vid hög ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring,

Läs mer

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR 6 februari 2013 Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR NDR utveckling sedan 1996 Verktyg i förbättringsarbetet Mer än 1200 enheter online 2012 Nationella riktlinjer 100% av sjukhusklinikerna Kvalitetskontroll

Läs mer

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen Sköldkörtelsjukdom och graviditet Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning Hypotyreos Låg ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Primärvårdsperpektiv på metabol sjuklighet. Carl Johan Östgren 2009-10-07

Primärvårdsperpektiv på metabol sjuklighet. Carl Johan Östgren 2009-10-07 Primärvårdsperpektiv på metabol sjuklighet Carl Johan Östgren 2009-10-07 Ålderstrappan Uppskattat antal patienter med diabetes 213 (325) I olika regioner år 2000 och 2030 Wild S et al. Global prevalence

Läs mer

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department GynObstetrik Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar Health Department Innehållsförteckning 1 Ovulationsrubbningar....2 Amenorré......2 Definition Klassifikation Utredning Orsakar Polycystiskt

Läs mer

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon (tyroxin) Detta hormon bildas normalt i sköldkörteln som sitter framtill på halsen strax nedanför struphuvudet.

Läs mer

Patienthandbok. microspheres

Patienthandbok. microspheres Patienthandbok microspheres SIRT (Selective Internal Radiation Therapy - selektiv intern strålningsbehandling) för levertumörer med användning av SIR-Spheres mikrosfärer Denna broschyr tillhandahålls av

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Gotland nytt område i övervakningen

Gotland nytt område i övervakningen INGEN ÖVERGÖDNING nytt område i övervakningen Sedan 1993 har en årlig miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna i Asköområdet skett. Från år 2 ingår även fem lokaler på i det nationella programmet.

Läs mer

Osteoporos 2008. Kunskapsunderlag och rekommendationer för Sverige. Osteoporos 2008

Osteoporos 2008. Kunskapsunderlag och rekommendationer för Sverige. Osteoporos 2008 Osteoporos 2008 Kunskapsunderlag och rekommendationer för Sverige Osteoporos 2008 1 Innehåll Författarnamn i alfabetisk ordning... 6 Förord... 7 Sverker Ljunghall Epidemiologi och... 8 Dan Mellström Utredning

Läs mer

Thyreoideaguiden (Sköldkörtelutredning) - kortversion

Thyreoideaguiden (Sköldkörtelutredning) - kortversion Thyreoideaguiden (Sköldkörtelutredning) - kortversion Denna version är en kortare version av Thyroideaguiden, som också finns tillgänglig på Endokrinologsektionens hemsida. Guiden är ursprungligen sammanställd

Läs mer

Akut binjurebarksinsufficiens. Tommy Olsson Medicincentrum 2011

Akut binjurebarksinsufficiens. Tommy Olsson Medicincentrum 2011 Akut binjurebarksinsufficiens Tommy Olsson Medicincentrum 2011 (Adrenogenitalt syndrom - hög känslighet för stress/infektion) HPA-axeln Kortisolproduktion: Ca 10 mg/dygn (5,7 mg/m 2 /dygn) Under maximal

Läs mer

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning Hypertyreos Hög ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Tyreotoxikos Nuklearmedicinskt vårmöte 2013. Pär Wanby Med dr, överläkare Endokrinsektionen Medicinkliniken Kalmar

Tyreotoxikos Nuklearmedicinskt vårmöte 2013. Pär Wanby Med dr, överläkare Endokrinsektionen Medicinkliniken Kalmar Tyreotoxikos Nuklearmedicinskt vårmöte 2013 Pär Wanby Med dr, överläkare Endokrinsektionen Medicinkliniken Kalmar Disposition Tyreotoxikos Sköldkörteln anatomi Fysiologi Tyreotoxikos symptom orsaker behandlingsalternativ

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Smoltpro- Malin Rosengren-Göteborgs Universitet

Smoltpro- Malin Rosengren-Göteborgs Universitet Smoltpro- Malin Rosengren-Göteborgs Universitet SMOLTPRO- Aim - Research on sustainable smolt production - Develop ecologically and ethically sound methods for supplementary rearing of salmonids Kompensationsodlad

Läs mer

Alkoholberoende efter obesitaskirurgi

Alkoholberoende efter obesitaskirurgi Alkoholberoende efter obesitaskirurgi Professor Erik Näslund Enheten för kirurgi Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus Karolinska Institutet Frågor jag tänker försöka besvara Hur vanligt

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Måltidersättning och viktreduktion

Måltidersättning och viktreduktion Stockholms Obesitasdagar 12-13 maj 2011 Måltidersättning och viktreduktion Anna Hägg Leg. Dietist Överviktscentrum Definitoner av och regler kring Livsmedel för viktminskning Studier om måltidsersättning

Läs mer

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Karin Kjellgren, Hälsouniversitetet, Linköping Resultat från två avhandlingar Margaretha Jerlock Annika Janson Fagring Sahlgrenska Akademin, Göteborg Oförklarad

Läs mer

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER SOD 2013 Joanna Uddén Hemmingsson Överläkare / Med Dr Capio St Görans sjukhus och Karolinska Institutet Stockholm 1 Olika siluetter men SAMMA PERSON Obesitas

Läs mer

Menstruationscykeln - kan man förstå sig på den? elizabeth.nedstrand@lio.se specialistläkare Kvinnokliniken, Linköping

Menstruationscykeln - kan man förstå sig på den? elizabeth.nedstrand@lio.se specialistläkare Kvinnokliniken, Linköping Menstruationscykeln - kan man förstå sig på den? elizabeth.nedstrand@lio.se specialistläkare Kvinnokliniken, Linköping Endokrinologiska utmaningar Menstruationscykeln Endokrinologiska effekter Höga östradiolnivåer

Läs mer

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala ANATOMI FUNKTION 18 F- FDG- upptag i cancerceller Blodkärl G Cancercell FDG G

Läs mer

Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom postpartum - betydelsen av viktnedgång under amning

Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom postpartum - betydelsen av viktnedgång under amning Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom postpartum - betydelsen av viktnedgång under amning Hilde Brekke, Docent Avd för invärtesmedicin och klinisk nutrition Göteborgs universitet, Sweden Bakgrund I epidemiologiska

Läs mer

Manligt klimakterium finns det? Mikael Lehtihet Endokrin och diabetessektionen, Vo Internmedicin

Manligt klimakterium finns det? Mikael Lehtihet Endokrin och diabetessektionen, Vo Internmedicin Manligt klimakterium finns det? Mikael Lehtihet Endokrin och diabetessektionen, Vo Internmedicin Utveckling till man en resa med Mr T Hypogonadism Symtom och tecken på otillräcklig androgen effekt = Lågt

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Diabetes som vällevnadens pris en jakt på sambandet mellan livsstil och diabetes.

Diabetes som vällevnadens pris en jakt på sambandet mellan livsstil och diabetes. V ä r l d s d i a b e t e s d a g e n M a l m ö 2 0 1 4 Diabetes som vällevnadens pris en jakt på sambandet mellan livsstil och diabetes. Patrik Rorsman Radcliffe Department of Medicine Oxford Centre for

Läs mer

Ätstörningar vid fetma

Ätstörningar vid fetma Ätstörningar vid fetma Diagnos och samsjuklighet 1 Diagnostik enligt DSM Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders Deskriptiva kriterier Systematisk och pedagogisk Stöd för psykiatrisk diagnostik

Läs mer

"Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr

Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna? Lars-Eric Olsson Fil. Dr "Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, centrum för personcentrerad vård Personer är vi

Läs mer

Patientinformation ärftlig cancer

Patientinformation ärftlig cancer Patientinformation ärftlig cancer Misstänkt ärftlig bröstcancer 1 Universitetssjukhuset i Lund Adresser till onkogenetiska mottagningar i Sverige Lund Göteborg Linköping Stockholm Uppsala Umeå Genetiska

Läs mer

Plasma fa(y acids and treatment response

Plasma fa(y acids and treatment response Study 2. Results Plasma fa(y acids and treatment response For the whole group, no significant correla:on could be found between the degree of improvement in ADHD Ra:ng Scale scores and the degree of change

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Erik Stomrud, ST-läkare, med dr, Emmaboda hälsocentral, Enheten för klinisk minnesforskning, SUS. Kriterier: Minnesnedsättning. Sämre jfr med tidigare

Erik Stomrud, ST-läkare, med dr, Emmaboda hälsocentral, Enheten för klinisk minnesforskning, SUS. Kriterier: Minnesnedsättning. Sämre jfr med tidigare Hur kan vi idag förbättra diagnostiken av demenssjukdomar med hjälp av hjärnavbildningstekniker så som MR och PET? Erik Stomrud, ST-läkare, med dr, Emmaboda hälsocentral, Enheten för klinisk minnesforskning,

Läs mer

Metforminbehandling vid njursvikt

Metforminbehandling vid njursvikt Metforminbehandling vid njursvikt Anders Frid, överläkare Universitetssjukhuset SUS, Malmö Örebro okt 2012 Metforminbehandling vid njursvikt? Anders Frid, överläkare Universitetssjukhuset SUS, Malmö Stockholm

Läs mer

Järnbestämning med MRT. 21 J Järnbestämning med MRT Röntgenveckan Karlstad 2014-09-10 Magnus Tengvar Karolinska Solna Centrala Röntgen

Järnbestämning med MRT. 21 J Järnbestämning med MRT Röntgenveckan Karlstad 2014-09-10 Magnus Tengvar Karolinska Solna Centrala Röntgen Järnbestämning med MRT 1 Varför blir levern svart på MR-bilden? Hur kan man kvantifiera järninnehåll? Olof Dahlqvist Leinhard Fysiker Universitetslektor CMIV Linköping olof.dahlqvist.leinhard@liu.se 2

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

HTA. Health Technology Assessment- Verktyg att evidensbasera vården. Christina Bergh

HTA. Health Technology Assessment- Verktyg att evidensbasera vården. Christina Bergh HTA Health Technology Assessment- Verktyg att evidensbasera vården Christina Bergh HTA-centrum Permanent enhet 2011 Består av 7 HTA-experter 20-70% Bibliotekarie Projektsamordnare Bistår med kontakt till

Läs mer

Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning

Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning Tomas Jernberg Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Disclaimer AstraZeneca is dedicated to

Läs mer

Risk för mor och barn efter bariatrisk kirurgi

Risk för mor och barn efter bariatrisk kirurgi Risk för mor och barn efter bariatrisk kirurgi Rebecka Kaplan Sturk Mödrahälsovårdsöverläkare Kvinnokliniken Södersjukhuset Roos N. et al BMJ 2013 1 Gastric bypass i Sverige År 2007-2011 genomfördes i

Läs mer

Alfa 1-antitrypsinbrist

Alfa 1-antitrypsinbrist Patientfall 1 Man född 1947 Alfa 1-antitrypsinbrist Aldrig rökt 2009 besök på vårdcentralen på grund av ökad andfåddhet vid ansträngning Spirometri: FEV 1 80% av förväntat Ingen åtgärd Eeva Piitulainen

Läs mer

ADHD-symptom och mogenhet: redovisning av en tioårig uppföljningsstudie

ADHD-symptom och mogenhet: redovisning av en tioårig uppföljningsstudie ADHD-symptom och mogenhet: redovisning av en tioårig uppföljningsstudie Gustafsson P, Holmström E, Besjakov J, Karlsson MK. ADHD symptoms and maturity a follow-up study in school children. Acta Paediatrica

Läs mer

Livsviktig information om Addisons sjukdom

Livsviktig information om Addisons sjukdom Livsviktig information om Addisons sjukdom Vår nya symbol. Om du ser denna symbol, då vet du att personen som bär den har Addisons sjukdom och kan komma att behöva Solu-Cortef I.V. och dropp med koksaltlösning.

Läs mer

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH?

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Anders Christensson Njur- och transplantationskliniken Skånes Universitetssjukhus SUS Malmö Kronisk njursjukdom (CKD) Stadieindelning

Läs mer

Skillnader mellan manlig och kvinnlig

Skillnader mellan manlig och kvinnlig Skillnader mellan manlig och kvinnlig plasma EQUALIS Användarmöte Transfusionsmedicin 20101007 Stella Larsson Bitr överläkare Cherchez la femme Etikett på plasmapåsen märks med blodgivarens kön initialt

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Tillägg till produktresumé och bipacksedel framlagt av den Europeiska läkmedelsmyndigheten

Tillägg till produktresumé och bipacksedel framlagt av den Europeiska läkmedelsmyndigheten Bilaga II Tillägg till produktresumé och bipacksedel framlagt av den Europeiska läkmedelsmyndigheten Denna produktresumé och bipacksedel är resultatet av referralproceduren. Produktinformationen kan senare

Läs mer

TNM vid lungcancer Hur gör vi i Göteborg? Lisbeth Denbratt Överläkare,Thoraxradiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

TNM vid lungcancer Hur gör vi i Göteborg? Lisbeth Denbratt Överläkare,Thoraxradiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset TNM vid lungcancer Hur gör vi i Göteborg? Lisbeth Denbratt Överläkare,Thoraxradiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset TNM ctnm - klinisk ptnm patologisk rtnm radiologisk? TNM I Göteborg är det endast

Läs mer

Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010

Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010 Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010 Anders Ternhag 1(31) Innehåll Vad är procalcitonin? Vilka användningsområden finns dokumenterade? Luftvägsinfektioner Sepsis Slutsatser Kan PCT minska onödig ab användning?

Läs mer

Typ 1- diabetes i e; livslångt perspek>v hur arbetar vi förebyggande?

Typ 1- diabetes i e; livslångt perspek>v hur arbetar vi förebyggande? Typ 1- diabetes i e; livslångt perspek>v hur arbetar vi förebyggande? ÅKE LERNMARK LUNDS UNIVERSITETS DIABETESCENTRUM (LUDC) LUNDS UNIVERSITET /CRC MALMÖ The Environmental Determinants TEDDY STUDIENS MÅLSÄTTNING

Läs mer

Equalis. Nuklearmedicin. Vårens utskick

Equalis. Nuklearmedicin. Vårens utskick Equalis Nuklearmedicin Vårens utskick Resultat från vårens utskick 1. Inskick av ett patientfall och resultat från enkät 2. Tolkning av patientfall 2 Syfte Som ett delmoment i vårutskicket 2014 har expertgruppen

Läs mer

Svarsmall för CT/MR normal hjärna, MS, hjärntumör (inkl. mätning av tumörstorlek) och demens

Svarsmall för CT/MR normal hjärna, MS, hjärntumör (inkl. mätning av tumörstorlek) och demens Svarsmall för CT/MR normal hjärna, MS, hjärntumör (inkl. mätning av tumörstorlek) och demens Elna-Marie Larsson, professor, överläkare BFC/Röntgen Akademiska sjukhuset, Uppsala SFNR årsmöte, Lund, 111111

Läs mer

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Inbjudan till konferens i Stockholm 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Mälarsjukhuset, Eskilstuna Jan Calissendorff Angelica Lindén Hirschberg Utredning, diagnostisering

Läs mer

Fysisk Aktivitet och KOL

Fysisk Aktivitet och KOL Fysisk Aktivitet och KOL Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS Solna Specialist i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Västerås 2012-04-19 Samarbete Öka självupplevd hälsa

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13 Onkologi -introduktion Outline: Vad är cancer? Incidens i Sverige och världen Riskfaktorer/prevention Behandling Nationell cancerstrategi Cancer is a threat to the individual and a challenge for the society

Läs mer

förstå din katts njurhälsa

förstå din katts njurhälsa förstå din katts njurhälsa Att få veta att din katt har njurproblem kan komma som en chock, men du kan vara lugn. Med rätt behandling och vård kan du hjälpa din katt att fortsätta leva ett långt och lyckligt

Läs mer

Kvalitetsuppföljning inom gynekologi. Eva Uustal Linköping Johan Skoglund Jönköping

Kvalitetsuppföljning inom gynekologi. Eva Uustal Linköping Johan Skoglund Jönköping Kvalitetsuppföljning inom gynekologi Eva Uustal Linköping Johan Skoglund Jönköping Jävsdeklaration Eva Uustal Advisory board Astellas, Pfizer Arvoderad föreläsare Medtronic, Allergan Johan Skoglund inget

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 Ulf Samuelsson HbA1c, mmol/mol HbA1c år 2010 för pojkar resp.flickor med insulinbehov >0,5 E/kg 75 70 65 60 Flickor Pojkar 55 50 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier Studiedesign eller, hur vet vi egentligen det vi vet? MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? Disposition Bakgrund Experiment Observationsstudier Studiedesign Experiment Observationsstudier

Läs mer

Från ax till limpa: Att arbeta evidensbaserat

Från ax till limpa: Att arbeta evidensbaserat Från ax till limpa: de första stegen mot en systematisk översikt Evidensbasering Masterprogram Göteborgs Universitet 2014-01-19 Annika Strandell Jenny Kindblom HTA-centrum E B M Att arbeta evidensbaserat

Läs mer

Svenska Hypofysregistret. Årsberättelse 2007

Svenska Hypofysregistret. Årsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret Årsberättelse 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 2 SVENSKA HYPOFYSREGISTRET 2 SVENSKA HYPOFYSGRUPPEN 3 EKONOMI 3 ANSVARIGA FÖR REGISTRET 4 HYPOFYSEN 5 ORDLISTA/LISTA ÖVER FÖRKORTNINGAR

Läs mer

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods.

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag BORIS dagen 20 Nov 2014 Methods Interview derived data (at 5 yrs) from Göteborg and Malmö AMOS

Läs mer

På professorns tallrik så ska vi äta enligt forskare och myndigheter

På professorns tallrik så ska vi äta enligt forskare och myndigheter På professorns tallrik så ska vi äta enligt forskare och myndigheter Mai-Lis Hellénius, professor, Karolinska Institutet Överläkare, Livsstilsmottagningen, Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Aktiv avspänning eller avspänd aktivitet. Introduktion. Syfte. Dramapedagogik. Stress

Aktiv avspänning eller avspänd aktivitet. Introduktion. Syfte. Dramapedagogik. Stress Aktiv avspänning eller avspänd aktivitet en pilot studie Charlotta Korths-Aspegren & Anna Sigrell Här har vi gjort en sammanfattning utav vår B- uppsats Hälsopuls- aktiv avspänning eller avspänd aktivitet

Läs mer

Rekonditionering av lungor

Rekonditionering av lungor Rekonditionering av lungor en resa från laboratoriet till kliniken Trygve Sjöberg, docent Avd för thoraxkirurgi Universitetssjukhuset Lund Kliniskt problem: Endast 6 timmars preservationstid Orsak: Suboptimal

Läs mer

FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI

FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO) Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi; FSL 561 Delkurs 4: Endokrinologi och gastrointestinal farmakologi Kost och hälsa

Läs mer

Lab-perspektiv på Lupusträsket. Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet

Lab-perspektiv på Lupusträsket. Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet Lab-perspektiv på Lupusträsket Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet Bakgrund Diagnostik Komplicerande faktorer Externkontroller Framtid/förbättringar 2 Lab-perspektiv på Lupusträsket Vad

Läs mer

Thyroideasjukdomar. Birgitta Wagrell 2014 10 09

Thyroideasjukdomar. Birgitta Wagrell 2014 10 09 Thyroideasjukdomar Birgitta Wagrell 2014 10 09 Hypothalamus-hypofysthyroideaaxeln Thyroideahormonsyntes Hormoner TSH hypofysens thyroideastimulerande hormon. Stimulerar jodupptaget i thyroidea. TSH-receptor

Läs mer

SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009

SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009 SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009 Recent advances in depression across the generations Weissman et al, Arch Gen Psychiatry 2007;62,

Läs mer

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro Emma Löfström # Henrik Eliasson Erik Bäck Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro # Kliniken för mikrobiologi och Vårdhygien, Halmstad Tularemi Fransicella Tularensis Metod Retrospektiv studie

Läs mer

Skyddar bilirubin mot hjärtinfarkt och stroke?

Skyddar bilirubin mot hjärtinfarkt och stroke? Skyddar bilirubin mot hjärtinfarkt och stroke? Kim Ekblom Centrallasarettet Växjö Medicinsk biovetenskap, Klinisk kemi Umeå universitet 2011-10-13 Bilirubin Endogen antioxidant Variabiliteten en av de

Läs mer