PM Medicinskt. Pneumokocker- Akut sjukdomsdebut, hållsmärta och LPK>15x10 9. Ses i alla åldrar. Haemophilus influenzae- Vanlig hos patienter med KOL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM Medicinskt. Pneumokocker- Akut sjukdomsdebut, hållsmärta och LPK>15x10 9. Ses i alla åldrar. Haemophilus influenzae- Vanlig hos patienter med KOL"

Transkript

1 Specialitet: Infektionsmedicin PM Medicinskt Text författare: Jon Olinder/Anna-Karin Larsson Faktaansvarig: Jon Olinder/Anna-Karin Larsson Godkänt av: Johan Sundler Skapat: Reviderat: Bäst före: Sökord: Pneumoni, samhällsförvärvad, luftvägsinfektion, sputumodling, NPHodling, antibiotika Definition och symtom PM-nr: Symtom/statusfynd förenliga med akut nedre luftvägsinfektion i kombination med lungröntgenförändringar talande för denna sjukdom. Vanliga symtom är feber, hosta, dyspné, nytillkommen uttalad trötthet och andningskorrelerad bröstsmärta. Etiologi Pneumokocker är den helt dominerande orsaken till samhällsförvärvad pneumoni följt av Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae och olika luftvägsvirus däribland Influensa. Etiologiskt agens kan hos den enskilda patienten inte med säkerhet förutsägas med hjälp av den kliniska och röntgenologiska bilden. Vissa faktorer kan tala för: Pneumokocker- Akut sjukdomsdebut, hållsmärta och LPK>15x10 9. Ses i alla åldrar. Haemophilus influenzae- Vanlig hos patienter med KOL Mycoplasma- Låg ålder (<50 år), långsamt insjuknande, torrhosta, LPK<10x10 9, interstitiella lungröntgeninfiltrat och fall i omgivningen. Kommer ofta i epidemier med 2-6 års intervall. Observera att även äldre personer kan drabbas. Legionella- Utlandsvistelse, air condition. Dåligt uppvärmt varmvatten. Nedsatt immunförsvar. Rökare. CNS-påverkan, leverpåverkan, hyponatremi och relativ bradykardi. Andra etiologiska agens Chlamydia pneumoniae- (TWAR). Epidemier med 2-6 års intervall. Långvarig torrhosta. Inläggningsfall sällsynta. Chlamydia psittaci- Ornithos. Ofta svårt sjuka. Kan spridas nosokomialt, bör därför isoleras. Moraxella catarrhalis- lågvirulent och sällan behandlingskrävande. Virus: Influensa A och B. RS-virus. Adenovirus. Rhinovirus, Parainfluensa mfl. 1(5)

2 Diagnostik Anamnes Status Feber? Hosta? Dyspné? Andningskorrelerad smärta? Lungsjukdom? Rökning? Omgivningsfall? Utlandsresa? Antibiotikabehandling? Fågelkontakt? Blodtryck Andningsfrekvens Saturation CRB-65 (se nedan) Temp. RLS. Auskultation och perkussion. Odlingar Blododling 2+2 Sputumodling från patienter som kan hosta upp Nasopharynxodling om sputa Urinodling (Urosepsis kan misstolkas) Lab Hb. Vita. Diff. Trombocyter. CRP. Kreatinin. Na. K. ALAT. Om svår sepsis kontrollera även DIC-parametrar (TPK, APTT, PK) Blodgas bör kontrolleras om: - saturation < 92% - vid allvarlig pneumoni - lungsjukdom/rökning i anamnes Lungröntgen Vid kort sjukdomsduration kan lungröntgen vara normal. Bedömning av svårighetsgrad CRB-65 Confusion Respiration > 30/min Blodtryck (systoliskt < 90 mm Hg el diastoliskt < 60 mm Hg) Ålder >65 år 1 poäng för varje uppfylld markör 2(5)

3 Behandling och diagnostik CRB-65 poäng Vårdnivå Hembehandling Sjukhusvård alt öppenvård med uppföljning Mikrobiologisk diagnostik Initialt antibiotikaval Ev. blododlingx2 T. Kåvepenin 1gx3 Misstanke om Haemophilus ex KOL-pat : T. Amimox 500mgx3 Misstänkt atypiskt agens: K. Dalacin 300mgx3 T. Doxyferm 100mgx1 (första dagen 200mgx1) Inj. Bensyl-Pc 1-3gx3 iv (Gäller äv. KOL-pat!) alt peroral beh: T. Kåvepenin 1gx3 Vid T. Amimox 500mgx3 Misstänkt atypiskt agens: alt K. Dalacin 300mgx3 T. Bactrim forte 1x2 alt T. Doxyferm 100mgx1 (första dagen 200mgx1) Sjukhusvård. Pneumokock- och Legionellaantigen i urin. Vid misstanke på atypisk genes PCR av Legionella, Mycoplasma och Chlamydia Inj. Bensyl-Pc 3gx3 iv Vid misstanke om atypiskt agens tillägg av Inj. Abboticin 1gx3 iv alt 600mgx3 iv. Vid misstanke om atypiskt agens tillägg av Inj. Abboticin 1gx3 iv alt 600mgx3 iv + T. Tavanic 500mgx2 Överväg IVA-vård Pneumokock- och Legionellaantigen i urin. PCR av Legionella, Mycoplasma och Chlamydia. Överväg bronkoskopi Inj. Cefoxtaxim 1gx3 iv + inj. Abboticin 1gx3 i.v. Alt Inj. Bensyl-Pc 3gx4 iv+ T. Tavanic 500mgx2 Vid allvarlig bakomliggande lungsjukdom Inj. Tazocin 4gx4 iv + alt T. Tavanic 500mgx2 Pc-allergi typ1: 600mgx3 iv + T. Tavanic 500mgx2 3(5)

4 Riktad mikrobiologisk provtagning vid svår pneumoni, klinisk misstanke, epidemiologi, behandlingssvikt Föreligger misstanke om atypisk genes användes svalgpinne på bakre svalgvägg alternativt nasopharynxprov för PCR-analys av Mycoplasma och Chlamydia Pneumoniae Pneumokock-antigen i urin (79% sensibilitet jämfört med blododling hos vuxna). Ett negativt resultat utesluter således inte pneumokocketiologi. Kan kvarstå positivt flera veckor som kan vara vilseledande vid ny pneumoni. Legionella-antigen i urin. Detekterar endast Legionella pneumophila serogrupp 1 som står för 90% av fallen. Vid svår pneumoni rekommenderas PCR för legionella på nedre lufvägssekret. PCR för Chlamydia Psittaci och Legionella tas från nedre luftvägar. PCR vid misstanke om virusetiologi. Vid misstanke på Influensa rekommenderas luftvägsaspirat i första hand. Aspirationspneumoni Samhällsförvärvad: Bensylpenicillin 1-3g x 3. Sjukhusförvärvad: Cefotaxim 1g x 3. Antibiotikabehandling vid känd etiologi Så snart en etiologi har verifierats skall riktad behandling ges. Vid verifierad legionellainfektion ges Tavanic 500 mgx2 alternativt Inj Azitromax 500mgx1 initialt Övergång till peroral behandling när patienten är kliniskt förbättrad och feberfri. Empyem Pleuratappning för att säkerställa diagnos. ph<7,2 talar för empyem. Föreligger empyem bör detta evakueras snarast. Tjockflytande empyem bör Bülowdränage installeras. Om utebliven empyemevakuering: Dränet korrekt nivå? Septeringar? Vid septering och uteblivet dränage överväg Streptokinasbehandling efter samråd med infektions- eller lungkonsult. Vuxendosering: E/100 ml fysiologiskt NaCl ges dagligen 5-7 dagar till dess empyemet försvunnit röntgenologiskt. Streptokinas sprutas in i thoraxdränet och klampas 6-12 timmar, varefter sug anlägges med 20 cm H 2 O. Patienten skall sedan roteras enligt vändschema för att fördela Streptokinas i hela empyemet. 4(5)

5 Kontroller Kroppstemperatur, andningsfrekvens, saturation, hjärtfrekvens, blodtryck och mentalt status skall initialt följas minst 2 gånger per dygn. För patienter med allvarlig pneumoni (CRB-65 poäng 2-4) skall kontrollerna initialt göras betydligt mer frekvent, ofta 1-2 ggr/timme. Behandlingstid Icke-allvarlig alternativt okomplicerat pneumoniförlopp sammanlagd antibiotikabehandling 7 dagar. Vid verifierad Legionella behandlingstid 10 dagar. Verifierad infektion med Staph Aureus alternativt gramnegativa bakterier dagar. Andningsgymnastik Mobilisering samt andningsgymnastik med exempelvis PEP-flaska är central för snabbare utläkning. Viktigt för att motverka sekretstagnation och atelektaser. Isolering Pneumoni med influensa, RS-virus. Mycoplasma om mycket hosta. Chlamydia Psittaci. Öppen TB. Pneumoni med verifierat adenovirus. Uppföljning Klinisk kontroll bör göras på alla med verifierad pneumoni. Vid komplicerat förlopp eller riskfaktorer som rökning eller underliggande lungsjukdom liksom vid misstänkt malignitet bör rtg-kontroll utföras efter 6-8 veckor. Motivera patienten till rökstopp. Pneumokockvaccination rekommenderas till alla som haft invasiv pneumokockinfektion samt till patienter med ökad risk att insjukna. Vaccinationen ges 1-2 månader efter tillfrisknandet. Skall endast upprepas till de patienter med högrisk för pneumokockinsjuknande och då efter 5-10 år. Influensavaccination till riskgrupper. (Pat > 65 år, gravida, obesa, kronisk hjärt/lung sjukdom, instabil diabetes, kronisk lever- eller njursvikt, gravt nedsatt immunförsvar). Eventuell immunbristutredning vid upprepade pneumonier. 5(5)

PNEUMONI Vårdprogram

PNEUMONI Vårdprogram PNEUMONI Vårdprogram Innehållsförteckning Inledning... 3 - Definition... 3 Samhällsförvärvad pneumoni - bakgrundsfakta... 3 Klinisk diagnostik... 4 - Symtom och fynd... 4 - Anamnes... 4 - Status... 4 Differentialdiagnoser...

Läs mer

PNEUMONI Vårdprogram

PNEUMONI Vårdprogram PNEUMONI Vårdprogram Innehållsförteckning Inledning... 3 - Definition... 3 Samhällsförvärvad pneumoni - bakgrundsfakta... 3 Klinisk diagnostik... 4 - Symtom och fynd... 4 - Anamnes... 4 - Status... 4

Läs mer

Nedre luftvägsinfektioner

Nedre luftvägsinfektioner Reviderad upplaga 2012 Terapiriktlinjer Nedre luftvägsinfektioner Läkemedelsrådet Terapiriktlinjer Nedre luftvägsinfektioner är utarbetade av Terapigruppen Antibiotika/infektioner i samarbete med STRAMA

Läs mer

Nedre luftvägsinfektioner

Nedre luftvägsinfektioner Reviderad 2015 Terapiriktlinjer Nedre luftvägsinfektioner Läkemedelsrådet Terapiriktlinjer Nedre luftvägsinfektioner är utarbetade av Terapigruppen Antibiotika/infektioner i samarbete med STRAMA Nedre

Läs mer

Nedre luftvägsinfektioner

Nedre luftvägsinfektioner Reviderad upplaga 2007 Terapiriktlinjer Nedre luftvägsinfektioner Läkemedelsrådet Terapiriktlinjer Nedre luftvägsinfektioner är utarbetade av Terapigruppen Antibiotika/infektioner i samarbete med STRAMA

Läs mer

Nedre luftvägsinfektioner

Nedre luftvägsinfektioner Terapiriktlinjer Nedre luftvägsinfektioner Läkemedelsrådet Terapiriktlinjer Nedre luftvägsinfektioner är utarbetade av Terapigruppen Antibiotika/infektioner 1 Nedre luftvägsinfektioner Akut bronkit hos

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 INFEKTIONSSJUKDOMAR 2 95B Aspirationspneumoni 2 96Borrelia 3 97B Diarré - antibiotikaassocierad 4 98B Djupa mjukdelsinfektioner 5 99B Fasciit - nekrotiserande

Läs mer

INFEKTIONER Riktlinjer i app Nationella mål

INFEKTIONER Riktlinjer i app Nationella mål INFEKTIONER Riktlinjer i app Terapirekommendationernas infektionskapitel för öppenvården, riktlinjer för sjukhusvården och vid kirurgisk profylax kan läsas i en app som du kan ladda ner gratis till androidtelefon,

Läs mer

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård Akut mediaotit AOM Rinosinuit hos vuxna och barn Faryngotonsillit Akut bronkit och pneumoni hos vuxna och barn Sporadisk nedre UVI hos kvinnor/asymtomatisk bakteriuri Impetigo/Erysipelas/Sårinfektioner/Infekterade

Läs mer

PM: Råd kring handläggning av vanligt förekommande infektioner

PM: Råd kring handläggning av vanligt förekommande infektioner Handläggare Datum D:nr Pär-Daniel Sundvall 2010-11-09 PVSA87-2010 PM: Råd kring handläggning av vanligt förekommande infektioner Giltigt t o m: 2012-12-31 Målsättning I Västra Götaland förskriver vi 400

Läs mer

Diagnostiskt prov för ST-läkare i infektionssjukdomar

Diagnostiskt prov för ST-läkare i infektionssjukdomar Diagnostiskt prov för ST-läkare i infektionssjukdomar Till dig som skriver Provet består av fyra stycken MEQ-frågor författade av kollegor från olika delar av landet. Nytt för i år är att vi har lagt till

Läs mer

Vårdprogram Bakteriella CNS-infektioner

Vårdprogram Bakteriella CNS-infektioner Vårdprogram Bakteriella CNS-infektioner Avser vuxna patienter med akut bakteriell meningit, tuberkulös meningit, neurokirurgisk infektion och hjärnabscess. Reviderat 2010 Svenska Infektionsläkarföreningen

Läs mer

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård Akut mediaotit Rinosinuit hos vuxna och barn Faryngotonsillit Akut bronkit och pneumoni hos vuxna och barn Sporadisk nedre UVI hos kvinnor, Asymtomatisk bakteriuri Impetigo, Erysipelas, Sårinfektioner,

Läs mer

Vårdprogram. Svår sepsis och septisk chock. tidig identifiering och initial handläggning. Reviderat feb 2012. För Svenska Infektionsläkarföreningen

Vårdprogram. Svår sepsis och septisk chock. tidig identifiering och initial handläggning. Reviderat feb 2012. För Svenska Infektionsläkarföreningen Vårdprogram Svår sepsis och septisk chock tidig identifiering och initial handläggning Reviderat feb 2012 För Svenska Infektionsläkarföreningen Pro Sepsis Programgrupp Sepsis Magnus Brink, Göteborg Jonas

Läs mer

Infektioner hos äldre. Suzanne Wendahl Överläkare

Infektioner hos äldre. Suzanne Wendahl Överläkare Infektioner hos äldre Suzanne Wendahl Överläkare Vilka infektioner drabbar de äldre? UVI Lunginflammation Diverticulit Bakteriemi Endocardit Hud mjukdelsinfektioner Diabetes sår Geriatriskt kompetensbevis

Läs mer

Samverkan mot antibiotikaresistens. Strama Västmanland och Läkemedelskommittén. Antibiotika. Rekommendationer och behandlingsmål 2013

Samverkan mot antibiotikaresistens. Strama Västmanland och Läkemedelskommittén. Antibiotika. Rekommendationer och behandlingsmål 2013 Strama Västmanland och Läkemedelskommittén Samverkan mot antibiotikaresistens Antibiotika Rekommendationer och behandlingsmål 2013 2 förord Landstingets Stramagrupp, Strama Västmanland, presenterar här

Läs mer

Luftvägsinfektion med långvarig hosta hur ska man tänka? Niclas Johansson Infektionskliniken Karolinska Solna 2015

Luftvägsinfektion med långvarig hosta hur ska man tänka? Niclas Johansson Infektionskliniken Karolinska Solna 2015 Luftvägsinfektion med långvarig hosta hur ska man tänka? Niclas Johansson Infektionskliniken Karolinska Solna 2015 Dispostition Långdragen hosta nivå diagnostik Mykoplasma, Chlamydophila, Pertussis, virus

Läs mer

Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL

Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Ny rekommendation Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL diskuterades vid ett expertgruppsmöte som anordnades av

Läs mer

Behandling och profylax av influensa med antivirala medel Uppdaterad behandlingsrekommendation

Behandling och profylax av influensa med antivirala medel Uppdaterad behandlingsrekommendation Behandling och profylax av influensa med antivirala medel Uppdaterad behandlingsrekommendation Läkemedelsverket och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) har vid ett expertmöte den 12 september 2007

Läs mer

Vårdriktlinjer vid öron- näs- och halssjukvård

Vårdriktlinjer vid öron- näs- och halssjukvård Vårdriktlinjer vid öron- näs- och halssjukvård Om vårdriktlinjer...2 DOKUMENTFAKTA...2 REMISSREKOMMENDATIONER...3 ALLERGISK RINOKONJUNKTIVIT...4 AKUT EPIGLOTTIT...6 Barnepiglottit...6 EXTERN OTIT...7 PERIFER

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 221BTROMBEMBOLISM - VENÖS 2 222B Djup ventrombos i ben eller arm 2 Lungemboli 5 223B Levernära tromboser. Portavenstrombos och Budd-Chiaris syndrom 10 224B Tromboflebit

Läs mer

Långvarig hosta - Mycoplasma, TWAR, kikhosta? Eller något annat? Niclas Johansson Infektionskliniken Karolinska Solna 2014

Långvarig hosta - Mycoplasma, TWAR, kikhosta? Eller något annat? Niclas Johansson Infektionskliniken Karolinska Solna 2014 Långvarig hosta - Mycoplasma, TWAR, kikhosta? Eller något annat? Niclas Johansson Infektionskliniken Karolinska Solna 2014 Fall Socialt: Gift. Tre barn, 27,24 respektive 23 år gamla. Arbetar som forskare

Läs mer

Barninfektioner. Malin Rinder

Barninfektioner. Malin Rinder Barninfektioner Malin Rinder Vad är annorlunda hos barn? Luftväg: Kort hals, stort huvud, litet ansikte, relativt stor tunga, tänder som kan vara lösa. Bäbisar näsandas. Rel stora tonsiller hos småbarn.

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos barn

Urinvägsinfektioner hos barn Urinvägsinfektioner hos barn 1(13) Urinvägsinfektioner hos barn Innehållsförteckning Bakgrund: sid 2 Symtom: sid 2 Indelning: sid 2 Riskfaktorer: sid 2-3 Primärdiagnostik: sid 3 Provtagning o tolkning

Läs mer

Riktlinje för handläggning av. Djup Ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE) i Västmanland

Riktlinje för handläggning av. Djup Ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE) i Västmanland Riktlinje för handläggning av Djup Ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE) i Västmanland 2011-10-01 1 Innehåll Diagnostik... 3 Allmänt... 3 Wellscore vid djup ventrombos... 4 Flödesschema vid djup ventrombos

Läs mer

Tecken på allvarlig infektion hos barn

Tecken på allvarlig infektion hos barn Tecken på allvarlig infektion hos barn Ett kunskapsunderlag med förslag till handläggning i primärvård En preliminär version 2012-11-29 Tecken på allvarlig infektion hos barn Ett kunskapsunderlag med

Läs mer

PM Medicinskt INDIKATION FÖR BEHANDLING AV AKUT FULMINANT B-HEPATIT

PM Medicinskt INDIKATION FÖR BEHANDLING AV AKUT FULMINANT B-HEPATIT Specialitet: Infektion PM Medicinskt Textförfattare: Pär-Inge Bergkvist Faktaansvarig: Pär-Inge Bergkvist Godkänt av: Johan Sundler Skapat: 2009-04-05 Reviderat: 2013-06-01 Bäst före: 2015-11-30 Sökord:

Läs mer

Hud och mjukdelsinfektioner Kerstin Karkkonen

Hud och mjukdelsinfektioner Kerstin Karkkonen Hud och mjukdelsinfektioner Kerstin Karkkonen Sammanfattning Hudinfektioner sprids via huddefekter. I huddefekter växer alltid bakterier, vissa är skyddande (KNS, peptokocker m.fl.), andra är ytterst sällan

Läs mer

Invasiva svampinfektioner Strama

Invasiva svampinfektioner Strama MEDICINSK INSTRUKTION 1 (9) MEDICINSK INDIKATION Det är i huvudsak två huvudgrupper av svamp som orsakar klinisk sjukdom hos människa; jästsvamp och mögelsvamp. Till gruppen jästsvamp räknas bl.a. candida

Läs mer