Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703"

Transkript

1 Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version Denna guide ger ett stöd för antibiotikaval grundat på sannolik bakteriell genes för respektive diagnos och idag kända resistensmönster. Doseringsanvisningarna gäller för vuxna med normal njurfunktion. Vid nedsatt njurfunktion justeras doseringen av parenterala ß-laktam antibiotika. Intravenös administrering av antibiotika är resurskrävande. Ibland kan peroral administrering ge tillräcklig behandlingseffekt. Antibiotika med hög biotillgänglighet (>90%) är: doxycyklin, klindamycin, metronidazol, och trim-sulfa. Inte sällan ger vi intravenös terapi onödigt länge. Så snart patientens tillstånd har förbättrats kan byte till peroralt antibiotikum övervägas. Var frikostig med odlingsprov från infektionsfokus, t ex pus eller vävnadsbiopsi. Resistensläget kan snabbt ändras! Blododling vid feber (>39 grader). Vid misstänkt pneumokockinfektion och negativa odlingar kan analys av pneumokock-antigen i urin vara av diagnostiskt värde (bakt lab remiss). ÖRON Akut otit med komplikation t ex mastoidit, labyrintit, facialispares S. pneumoniae, ß-hemolytiska streptokocker, H. influenzae Cefotaxim 1 g x 3 iv Vid allergi: Eusaprim 10 ml x 2 iv Oral uppföljning: enligt odlingssvar och resistensmönster, annars T. Amoxicillin 500 mg x 3. + paracentes + ev mastoidektomi Se i övrigt: Konsensusutlåtande: Behandling av akut öroninflammation hos barn, år Kronisk otit med labyrintretning, mkt långdraget förlopp eller annan komplikation Anaeroba grampositiva kocker, S. aureus, E. coli, proteus, P. aeruginosa Enligt odlingssvar och resistensmönster. T. Ciprofloxacin 750 mg x 2 vid pseudomonasinfektion om stammen är känslig. Ciloxan drp om framodlad bakterie är känslig. 1

2 Malign extern otit P. aeruginosa T. Ciproxin 750 mg x 2 om framodlad bakterie är känslig. Lång behandlingstid, beroende på status. + lokalbehandling med TCPB/ättiksyredrp + ev HBO och/eller sanerande kirurgi Om px, tag även vävnad till odling! Perichondrit- ytteröra S. aureus Cloxacillin 2 g x 3 iv alt T. Heracilllin 1 g x 3 Alsolspritomläggning Vid allergi: Clindamycin 300 mg x 3 iv alt K. Dalacin 300 mg x 3 NÄSA Näsfurunkel S. aureus Cloxacillin 2 g x 3 iv alt T. Heracillin 1 g x 3 Om allergi: Clindamycin 300 mg x 3 iv alt K. Dalacin 300 mg x 3 + ev kirurgisk dränering Septumabscess S. aureus Cloxacillin 2 g x 3 iv alt T. Heracillin 1 g x 3 Vid allergi Clindamycin 300 mg x 3 iv alt K. Dalacin 300 mg x 3 + incision 2

3 MUN och SVALG samt ÖVRE LUFTVÄGAR Tandabscess & Munbottenflegmone/abscess Anaeroba streptokocker, fusobakterier Clindamycin 300 mg x 3 iv eller Bensylpenicillin 1 g x 3 iv Allvarlig infektion: Meronem 0,5 g x 3 Oral uppföljning: K. Dalacin 300 mg x 3 eller T. Kåvepenin 1,6 g x 3 + Incision / dränage / stenextraktion etc Bakteriell parotit S. aureus (spec. gamla intorkade pat), munhåleflora Cloxacillin 2 g x 3 iv Vid allergi: Clindamycin 300 mg x 3 iv Oral uppföljning: T. Heracillin 1 g x 3 eller K. Dalacin 300 mg x 3 Tonsillit ß-hemolytiska streptokocker Bensylpenicillin 1 g x 3 iv T. Kåvepenin 1 g x 2 Vid allergi: T. Ery-Max 250 mg, 2x2 Vad ger vi iv vid allergi? Lågdos cefalosporin? Vid recidiv: K. Cefadroxil 0,5 g x 2 eller K. Dalacin 300 mg x 3 i 10dagar I övrigt se: Handläggning av faryngotonsilliter, Läkemedelsverket, Peritonsillit Blandflora, anaeroba gramnegativa bakterier, anaeroba streptokocker. Bensylpenicillin 1 g x 3 iv T. Kåvepenin 1 g x 3 Vid allergi: Clindamycin 300 mg x 3 iv alt K. Dalacin 300 mg x 3 + Incision och upprepade dräneringar tills abscessen är tömd 3

4 Parafaryngeal/retrofaryngeal abscess Anaerober, streptokocker, S. aureus, pneumokocker, H. influenzae Piperacillin/tazobaktam 4g x 3 iv alt. Meronem 0,5g x 3 iv Oral uppföljning: enligt odlingssvar och resistensmönster, annars T. Amoxicillin 750 mg x 3 + aktiv kirurgisk behandling. Epiglottit H. influenzae, pneumokocker, ß-hemolytiska streptokocker. Cefotaxim 1 g x 3 iv Oral uppföljning: enligt odlingssvar och resistensmönster, annars T. Lorabid 400 mg x 2. Vid allergi: Inf Avelox 400mg x 1 iv Oral uppföljning vid allergi: T. Avelox 400mg x1 alt T. Eusaprim 2X2 eller enligt odlingssvar och resistensbestämning Herpes simplex Vid svår primärinfektion i munnen < 72 tim T. Aciclovir 200 mg x 5 i 5 d Alt Mixt. Aciclovir (40 mg/ml) 200 mg x 5 (Barn >2 år) ANSIKTE & HALS Erysipelas ß-hemolytiska streptokocker Bensylpenicillin 1 g x 3 iv. T. Kåvepenin 1 g x 3 Vid allergi: Clindamycin 300 mg x 3 iv alt K. Dalacin 300 mg x 3. 4

5 Impetigo Orsakas till ca 90 % av S. aureus. Rengöring med tvål & vatten alt klorhexidin- eller alsollösning Vid utbredda förändringar och vid bullös impetigo: T. Heracillin 1 g x 3 i 10 dagar Mixt. Cefadroxil 15 mg/kg x 2 (små barn) Lokalbehandling med Bactroban eller Fucidin rekommenderas ej pga stor risk för resistensutveckling. Lymfadenit på halsen med begynnande abscessbildning ß-hemolytiska streptokocker, S. aureus Cloxacillin 2g x 3 iv alt T. Heracillin 1 g x 3 Vid allergi: Clindamycin 300 mg x 3 iv alt K. Dalacin 300 mg x 3 Mixt. Cefadroxil 15 mg/kg x 2 (små barn) Herpes zoster Ramsay-Hunt / annan kranialnervspåverkan Inf. Aciclovir 10 mg/kg x 3 iv alt T. Valtrex 500 mg 2 x 3 i 7 dgr Ansiktszoster T. Aciclovir 800 mg x 5 i 7 dgr Vid kranialnervspåverkan överväg T. Prednisolon 1mg/kg/dygn med maxdos 60 mg i 5 dgr och därefter nedtrappning med 10 mg/dag i 5 dgr. ESOFAGUS Esofagusperforation Meronem 0,5 g x 3 iv alt Piperacillin/tazobaktam 4 g x 3 iv. 5

6 SINUS Akut bakteriell rinosinuit H. influenzae, S. pneumoniae Antibiotika: T. Kåvepenin 1,6gx3 i 10 dagar eventuellt i kombination med sinusspolning. Vid allergi: Doxyferm 100 mgx2 Vid terapisvikt eller komplicerande faktorer: antibiotika enligt ovan, eller enligt odlingssvar, i 2-3 v. och nasal steroid. Återbesök 2 v. efter avslutad behandling. Se i övrigt dokumentet Rekommendationer vid utredning och handläggning av näsa- och bihålebesvär inom SU. I övrigt se: Läkemedelsbehandling av rinosinuit: Behandlingsrekommendation., Läkemedelsverket Borrelia Erythema migrans: T. Kåvepenin 1 g x 3 i 10 dagar. Neuroborrelios: LP för diagnos. T. Doxyferm 100 mg 2 x 2 i 10 dagar alt 100 mg 1 x 2 i 14 dagar. Lathund: Antibiotika vid graviditet & amning: Antibiotika 1:a trimester 2:a trimester 3:e trimester Amning Penicilliner Ja Ja Ja Ja Cefalosporiner Ja Ja Ja Ja Furadantin Ja Ja Ja Läs FASS Klindamycin Ja Ja Ja NEJ Tetracykliner Ja NEJ NEJ Ja Fusidinsyra Ja Ja NEJ Ja Trimetoprim NEJ Ja Ja Ja Makrolider NEJ Ja Ja Ja* Metronidazol NEJ Ja Ja Ja *av makrolider rekommenderas inte Azitromax eller Klacid under amning. Sammanställd , Redigerad , Redigerad Joacim Stalfors ÖL, ÖNH-kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Anders Ebenfelt ÖL, ÖNH-kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torsten Sandberg VÖL, Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 6

INFEKTIONER Riktlinjer i app Nationella mål

INFEKTIONER Riktlinjer i app Nationella mål INFEKTIONER Riktlinjer i app Terapirekommendationernas infektionskapitel för öppenvården, riktlinjer för sjukhusvården och vid kirurgisk profylax kan läsas i en app som du kan ladda ner gratis till androidtelefon,

Läs mer

Hud och mjukdelar. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Hud och mjukdelar. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Hud och mjukdelar Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 1 januari 2015 Gäller: t.o.m. 31 december 2017 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Terapirekommendation

Läs mer

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård Akut mediaotit AOM Rinosinuit hos vuxna och barn Faryngotonsillit Akut bronkit och pneumoni hos vuxna och barn Sporadisk nedre UVI hos kvinnor/asymtomatisk bakteriuri Impetigo/Erysipelas/Sårinfektioner/Infekterade

Läs mer

HUD- OCH MJUKDELSINFEKTIONER

HUD- OCH MJUKDELSINFEKTIONER STRAMA-gruppen i Skaraborg Diagnostik och behandling av HUD- OCH MJUKDELSINFEKTIONER Andra upplagan, januari 2009 Distribueras i samarbete med läkemedelskommittén i Skaraborg och Vårdsamverkan Skaraborg

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 INFEKTIONSSJUKDOMAR 2 95B Aspirationspneumoni 2 96Borrelia 3 97B Diarré - antibiotikaassocierad 4 98B Djupa mjukdelsinfektioner 5 99B Fasciit - nekrotiserande

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn

Rekommenderade läkemedel för barn Rekommenderade läkemedel för barn 2013 2014 Produktion Landstingets läkemedelsenhet, Uppsala läkemedelsinformationscentral och Agneta Svensson information. Tryck: Exaktaprinting, mars 2013 förord Flertalet

Läs mer

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård Akut mediaotit Rinosinuit hos vuxna och barn Faryngotonsillit Akut bronkit och pneumoni hos vuxna och barn Sporadisk nedre UVI hos kvinnor, Asymtomatisk bakteriuri Impetigo, Erysipelas, Sårinfektioner,

Läs mer

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals Primör Primärvård - Öron-Näsa-Hals Innehåll Inledning 3 Akut media otit 4-5 Extern otit 6 HNS hos barn utredning av hörselnedsättning 7 Hörapparat - utprovning 8 Kronisk Otit 9 Serös media otit (SOM, otosalpingit)

Läs mer

Vårdriktlinjer vid öron- näs- och halssjukvård

Vårdriktlinjer vid öron- näs- och halssjukvård Vårdriktlinjer vid öron- näs- och halssjukvård Om vårdriktlinjer...2 DOKUMENTFAKTA...2 REMISSREKOMMENDATIONER...3 ALLERGISK RINOKONJUNKTIVIT...4 AKUT EPIGLOTTIT...6 Barnepiglottit...6 EXTERN OTIT...7 PERIFER

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016. För oss tillsammans

Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016. För oss tillsammans Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016 För oss tillsammans Produktion Läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen och Byrå4. Tryck: Sandvikens tryckeri, januari 2015. förord Flertalet läkemedel

Läs mer

PM: Råd kring handläggning av vanligt förekommande infektioner

PM: Råd kring handläggning av vanligt förekommande infektioner Handläggare Datum D:nr Pär-Daniel Sundvall 2010-11-09 PVSA87-2010 PM: Råd kring handläggning av vanligt förekommande infektioner Giltigt t o m: 2012-12-31 Målsättning I Västra Götaland förskriver vi 400

Läs mer

Öron-, näs- och halssjukdomar

Öron-, näs- och halssjukdomar Andningsvägar 765 Sten Hellström, Hörsel- och balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Christer Norman, Salems vårdcentral, Rönninge Inledning Våra vanligaste och viktigaste diagnoser

Läs mer

Hud och mjukdelsinfektioner Kerstin Karkkonen

Hud och mjukdelsinfektioner Kerstin Karkkonen Hud och mjukdelsinfektioner Kerstin Karkkonen Sammanfattning Hudinfektioner sprids via huddefekter. I huddefekter växer alltid bakterier, vissa är skyddande (KNS, peptokocker m.fl.), andra är ytterst sällan

Läs mer

ÖRON-NÄSA-HALS. Öron-, näs- och halssjukdomar. Öronvärk. Öron-, näs- och halssjukdomar 595 Munhålans sjukdomar 609

ÖRON-NÄSA-HALS. Öron-, näs- och halssjukdomar. Öronvärk. Öron-, näs- och halssjukdomar 595 Munhålans sjukdomar 609 Öron-, näs- och halssjukdomar 595 Munhålans sjukdomar 609 Öron-, näs- och halssjukdomar EVA ELLEGÅRD, KUNGSBACKA SJUKHUS, KUNGSBACKA KRISTIAN ROOS, LUNDBY SJUKHUS, GÖTEBORG INLEDNING Diagnostiken av sjukdomar

Läs mer

Diagnostik, behandling och uppföljning av akut mediaotit (AOM) ny rekommendation

Diagnostik, behandling och uppföljning av akut mediaotit (AOM) ny rekommendation Diagnostik, behandling och uppföljning av akut mediaotit (AOM) ny rekommendation Läkemedelsverket anordnade i samarbete med Strama ett expertmöte om akut mediaotit den 21 22 april 2010. Syftet var att

Läs mer

Akut kejsarsnitt Vid kejsarsnitt som görs efter vattenavgång och/eller påbörjat värkarbete finns kraftigt förhöjd postoperativ infektionsrisk.

Akut kejsarsnitt Vid kejsarsnitt som görs efter vattenavgång och/eller påbörjat värkarbete finns kraftigt förhöjd postoperativ infektionsrisk. Infektioner inom obstetrik och gynekologi Mats Bergström Obstetrik Ökad risk för infektionskomplikationer i samband med förlossning finns vid lång vattenavgång (>18 timmar), upprepade vaginalundersökningar,

Läs mer

Ska barn ha andra antibiotika än vuxna?

Ska barn ha andra antibiotika än vuxna? Ska barn ha andra antibiotika än vuxna? Mellansvenskt läkemedelsforum, Västerås feb 2010 Maria Björkqvist Barn o ungd klin USÖ maria.bjorkqvist@orebroll.se Ska barn ha andra antibiotika än vuxna? Dagis-

Läs mer

Följ de gröna plupparna i Cosmic. Pocketversion. Allt bakgrundsmaterial hittar du på www.ltkalmar.se/reklak

Följ de gröna plupparna i Cosmic. Pocketversion. Allt bakgrundsmaterial hittar du på www.ltkalmar.se/reklak Pocketversion 2012 Följ de gröna plupparna i Cosmic Före farmakologin... 3 Allergi... 4-6 Astma - KOL... 7-8 Blod - blodbildande organ... 8 Demens...9-10 Diabetes och tyreoideasjukdom...11 Gynekologi...

Läs mer

PNEUMONI Vårdprogram

PNEUMONI Vårdprogram PNEUMONI Vårdprogram Innehållsförteckning Inledning... 3 - Definition... 3 Samhällsförvärvad pneumoni - bakgrundsfakta... 3 Klinisk diagnostik... 4 - Symtom och fynd... 4 - Anamnes... 4 - Status... 4 Differentialdiagnoser...

Läs mer

handläggning av faryngotonsilliter inom öppenvården.

handläggning av faryngotonsilliter inom öppenvården. Handläggning av faryngotonsilliter i öppenvård ny rekommendation och anordnade den 19 20 september 2012 ett expertmöte där nedanstående rekommendationer för handläggning av faryngotonsillit utarbetades.

Läs mer

Nedre luftvägsinfektioner

Nedre luftvägsinfektioner Reviderad 2015 Terapiriktlinjer Nedre luftvägsinfektioner Läkemedelsrådet Terapiriktlinjer Nedre luftvägsinfektioner är utarbetade av Terapigruppen Antibiotika/infektioner i samarbete med STRAMA Nedre

Läs mer

Nedre luftvägsinfektioner

Nedre luftvägsinfektioner Reviderad upplaga 2012 Terapiriktlinjer Nedre luftvägsinfektioner Läkemedelsrådet Terapiriktlinjer Nedre luftvägsinfektioner är utarbetade av Terapigruppen Antibiotika/infektioner i samarbete med STRAMA

Läs mer

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 1 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 Rekommendationerna har tagits fram av läkemedelskommittén i Landstinget Kronoberg med underlag från landstingets medicinska grupper. Rekommendationerna

Läs mer

Vårdprogram Bakteriella CNS-infektioner

Vårdprogram Bakteriella CNS-infektioner Vårdprogram Bakteriella CNS-infektioner Avser vuxna patienter med akut bakteriell meningit, tuberkulös meningit, neurokirurgisk infektion och hjärnabscess. Reviderat 2010 Svenska Infektionsläkarföreningen

Läs mer

Agenda. Vanliga infektioner i primärvården - ett Stramaperspektiv. Vårdrelaterade infektioner. Vad orsakar resistens? Andra länder.

Agenda. Vanliga infektioner i primärvården - ett Stramaperspektiv. Vårdrelaterade infektioner. Vad orsakar resistens? Andra länder. Vanliga infektioner i primärvården - ett Stramaperspektiv Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Vårdcentralen Sandared FoU-enheten Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Agenda Antibiotikaresistens

Läs mer

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera Bästa förskrivare! Rekommenderade läkemedel 2015 innehåller Läkemedelskommitténs rekommendationer för de vanligaste sjukdomarna, som tagits fram

Läs mer

Aktiniska keratoser. Bakteriella infektioner Impetigo

Aktiniska keratoser. Bakteriella infektioner Impetigo Kapitel Aktiniska keratoser Aktiniska keratoser är vanligt förekommande bland befolkningen. De är ett tecken på UVexponering under många år och är därför lokaliserade till solexponerade ytor. I sällsynta

Läs mer

Läkemedelsverkets hemsida www.mpa.se Svensk medicinsk information på Internet www.smed.org

Läkemedelsverkets hemsida www.mpa.se Svensk medicinsk information på Internet www.smed.org ÅRGÅNG 12 F R Å N Supplement 1 JUNI 2001 L Ä K E M E D E L S V E R K E T Användning av antibakteriella medel till hund och katt Antiparasitära medel till häst, hund och katt (sällskapsdjur) Resistens mot

Läs mer

HUD BEHANDLINGSKOMPENDIUM. Hudkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

HUD BEHANDLINGSKOMPENDIUM. Hudkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala HUD BEHANDLINGSKOMPENDIUM 2012 Hudkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala Detta kompendium baseras på behandlingsråd från olika källor bl. a. landstingens rek-listor Läkemedelsverket, ett tidigare kompendium

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos barn

Urinvägsinfektioner hos barn Urinvägsinfektioner hos barn 1(13) Urinvägsinfektioner hos barn Innehållsförteckning Bakgrund: sid 2 Symtom: sid 2 Indelning: sid 2 Riskfaktorer: sid 2-3 Primärdiagnostik: sid 3 Provtagning o tolkning

Läs mer