Hur kan kvalitetsregister förbättra resultat inom hälso- och sjukvård? Exempel: Kataraktkirurgi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur kan kvalitetsregister förbättra resultat inom hälso- och sjukvård? Exempel: Kataraktkirurgi"

Transkript

1 Hur kan kvalitetsregister förbättra resultat inom hälso- och sjukvård? Exempel: Kataraktkirurgi Mats Lundström Nationella Kataraktregistret Karlskrona, Sverige

2 Nationella Kataraktregistret (NCR) Startår: 1992 Täckningsgrad: 100% av alla kliniker, 98 % av alla operationer i Sverige (2011). Databasen: Ca operationer 1/ Styrgrupp: Mats Lundström, Per Montan, Ulf Stenevi, Anders Behndig, Maria Kugelberg, Charlotta Zetterström (registerhållare) Registerkoordinator: Irene Serring

3 Önskvärda mål vid kataraktoperation 1. Optimal synskärpa 2. Optimal refraktion 3. Inga komplikationer 4. Förbättrad patientskattad synfunktion

4 Kvalitetsindikatorer i Nationella Kataraktregistret 1. Andel i % med bästa korrigerad synskärpa > 0,5 på operationsögat 2. Skillnad mellan planerad och slutlig refraktion: andel i % inom ± 1 Dioptri 3. Andel operationer med kapselkomplikation (%) 4. Incidens av endoftalmit 5. Andel patienter som upplever mindre hinder att utföra aktiviteter på grund av synen efter operationen än före, %.

5 Viktiga case-mix faktorer som kan påverka resultatet av kataraktoperation och påverka Ålder och kön kvalitetsindikatorerna Förekomst av annan ögonsjukdom i operationsögat Komplicerad kirurgi på grund av förändringar i ögat (t.ex. synekibunden pupill, vit katarakt, grumlig hornhinna etc.)

6 Önskvärda mål vid kataraktoperation 1. Optimal synskärpa 2. Optimal refraktion 3. Inga komplikationer 4. Förbättrad patientskattad synfunktion

7 Box-plot diagram med avvikelse från planerad refraktion per klinik. Rätt tecken

8 IOL calc. Methods Biometri IOL master Immersion Contact To many patients K-value Stress Environment Orsaker till avvikande refraktion People Nurse routines Wavefront Topography Doctor s routines Materials Calibration Different brands pre and post IOL Machines Problem

9 Faktorer som kan påverka det refraktiva utfallet Preoperativa förhållanden Korneal astigmatism Särskilt långt eller kort öga Annan samtidig ögonsjukdom Tät katarakt Mätfel Biometry IOL-Master Formel för beräkning av linsstyrka Kirurgisk teknik Läget av den inopererade linsen

10 Avvikelse från planerad refraktion Data från Nationella Kataraktregistret 2010

11 Önskvärda mål vid kataraktoperation 1. Optimal synskärpa 2. Optimal refraktion 3. Inga komplikationer 4. Förbättrad patientskattad synfunktion

12 Endoftalmit en fruktad men ovanlig komplikation

13 Kunskapsläget 1997 gällande profylax mot POE Det fanns viss evidens för att tvättning runt ögat med Povidonjodid kunde ha effekt Man gav en injektion med antibiotika i konjunktiva (bindehinnan) vid operationens slut utan stark evidens Man ordinerade ögondroppar med antibiotika före operation ibland men alltid efter operation utan stark evidens Man använde antibiotika i spoldropp utan stark evidens

14 Profylax mot postoperativ endoftalmit (POE) I januari 1996 startade en studie på St Eriks Ögonsjukhus i Stockholm där man undersökte värdet av profylaktiskt givet cefuroxim (Zinacef ) intra-kameralt vid slutet av kataraktoperationen. Under blev effekten uppenbar. Studien publicerades i två artiklar under 2002 med Per Montan som huvudförfattare.

15 Nationella Kataraktregistret och postoperativ endoftalmit (POE) Registreringen av endoftalmit startade 1/ På registrets användarmöte den 1998 redovisades de första resultaten och man beskrev värdet av profylaktiskt givet cefuroxim (zinacef ) intrakameralt På Ögonläkarföreningens Årsmöte 1998 hölls ett föredrag om värdet av denna profylax från registret Profylax och POE diskuterades på följande användarmöte den 8/ , 17/ osv. på alla följande användarmöten

16 Uppföljning av typ av profylax i registret Från och med 1999 skickades enkät till alla kliniker angående vilken typ av profylax man använde under kataraktoperation Inom loppet av 2 år användes intra-cameralt cefuroxim av samtliga kliniker och på 95 % av alla operationer Från och med 1/ infördes denna typ av profylax som en variabel i registret

17 Utvärdering av postoperativ endoftalmit i registret operationer 6805 gavs inget antibiotikum intra-kameralt Risken för POE i den senare gruppen var 3.7 ggr större än för gruppen med intra-kameral behandling Wejde G, Montan P, Lundström M, Stenevi U, Thorburn W. Endophthalmitis following cataract surgery in Sweden: national prospective survey Acta Ophthalmol Scand Feb;83(1):7-10.

18 ESCRS* study De svenska resultaten initierade europeisk studie patienter randomiserades till 4 behandlingsalternativ Studien avbröts av etiska skäl då man funnit att risken för endoftalmit var 4,6 ggr högre då man inte gav intra-kameral injektion med cefuroxim *European Society of Cataract & Refractive Surgeons ESCRS study of prophylaxis of postoperative endophthalmitis after cataract surgery: Preliminary report of principal results from a European multicenter study. J Cataract Refract Surg Mar;32(3):

19

20

21 Konklusion A En ny profylaktisk behandling mot endoftalmit blev känd 1997 B Registrering av endoftalmit startar i Kataraktregistret 1998 C Den nya profylaxen mot endoftalmit rekommenderas på registrets användarmöte och Ögonläkarföreningens årsmöte 1998 D Uppgifter om klinikernas profylaxrutin börjar samlas in 1999 E F g Registret kan påvisa signifikant reducerad risk för endoftalmit med den nya profylaxen under Från år 2001 används profylaxen av alla kliniker och kirurger och i 98 % av alla operationer Antalet endoftalmiter minskar markant efter nationell introduktion av den nya profylaxen

22 Önskvärda mål vid kataraktoperation 1. Optimal synskärpa 2. Optimal refraktion 3. Inga komplikationer 4. Förbättrad patientskattad synfunktion

23 Catquest-9SF Ett sjukdomsspecifikt frågeformulär reviderat med Rasch analys Rasch analys är en Item Respons Theory teknik som används för att utveckla eller förbättra frågeformulär Rasch analys räknar ut sannolikheten för att svar väljs baserat på frågornas svårighetsgrad och personernas förmåga Svarsalternativen ges ett värde (logits) som kan behandlas med parametrisk statistik. Rasch analysen klargör också om frågorna i en enkät speglar samma funktion (endimensionellt), aktivt bidrar till att spegla denna funktion (inte för mycket slumpmässiga svar, inte heller identiska) och att frågornas svårighetsgrad passar till populationens förmåga.

24 Rasch analys värderar items och personer

25 Underlag för förbättringsarbete med hjälp av Catquest-9SF

26 Catquest-9SF hur görs utvärderingen? Analys av databasen när det gäller utfall för olika patientgrupper Jämförelse på nationell nivå av olika klinikers resultat Analys av orsaker till dåligt utfall Analys av enskilda klinikers resultat

27 Resultat på kliniknivå Operationens effekt på activity limitation (WHO) Fyra typer av resultat är intressanta Genomsnittlig besvärsgrad före operation Genomsnittlig besvärsgrad efter operation Storleken på förbättringen framkallad av operation Andelen som uppvisar förbättring

28 Klinikjämförelser, nationell nivå. Besvärsgrad före operation och efter. Triangel visar medelvärde, strecken 95 % konfidensintervall.

29 Analys av orsaker till dåligt utfall (logistisk regression) Tillstånd före operation 1. Annan ögonsjukdom p<0, inga besvär p<0, Dålig syn bästa ögat p=0,001 Kirurgiska händelser 4. Kapselkomplikation p=0, Stor skillnad i refraktion p=0, Stor avvikelse från planerad refraktion p=0,015

30 Orsaker till dåligt utfall Exempel från en verklig ögonklinik (1 månad) 29 (8,2 %) patienter uppgav mer besvär efter operationen än före 20/29 har en annan ögonsjukdom utöver katarakt Av dessa 20 hade 8 ringa besvär före, 4 fick stor sidoskillnad i brytkraft och 1 fick en komplikation Av övriga 9 5/9 hade få besvär före (tillhörde lägsta 10-percentilen) 2/9 hade mycket stora besvär före, oklart varför ej bättre 1/9 fick en stor sidoskillnad i brytkraft (>3,0 D)

31 Vad gör vi med analysen? Om patienten inte har några mätbara subjektiva besvär före operation: överväg att avstå från operation! För friska Om patienten har dubbelsidig katarakt eller stort brytningsfel på båda ögon och som man vill rätta till med operation: operera båda ögon med kort mellanrum! Bättre strategi Om patienten har en annan ögonsjukdom som kan förvärras vid operation eller kanske förhindra en förbättring: ge noggrann information för realistiska förväntningar! För sjuka Undvik komplikationer! Svåra operationsfall till vana operatörer! Undvik komplikationer

Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi

Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi Patientanpassad Årsrapport 2013 baserad på data från Nationella Kataraktregistret Antalet kataraktoperationer i Sverige 1980 2013 Charlotta Zetterström Mats Lundström

Läs mer

Årsrapport 2012 baserad på data från. Nationella Kataraktregistret

Årsrapport 2012 baserad på data från. Nationella Kataraktregistret Årsrapport 2012 baserad på data från Nationella Kataraktregistret Antalet kataraktoperationer i Sverige 1980-2012 Charlotta Zetterström Mats Lundström Per Montan Anders Behndig Maria Kugelberg Irene Serring

Läs mer

HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER. Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan

HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER. Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan Handbok för utveckling av kvalitetsregister text: Registercentrum Syd, Karlskrona

Läs mer

Handbok. för start och utveckling av kvalitetsregister. andra upplagan

Handbok. för start och utveckling av kvalitetsregister. andra upplagan andra upplagan Handbok för start och utveckling av kvalitetsregister Framtagen av EyeNet Sweden 2009 på uppdrag av Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister Innehåll Förord 3 Bakgrund 5 Framgångsfaktorer

Läs mer

Behandling av barnglaukom och barnkatarakt som rikssjukvård

Behandling av barnglaukom och barnkatarakt som rikssjukvård Behandling av barnglaukom och barnkatarakt som rikssjukvård Underlag till Rikssjukvårdsnämndens möte den 15 juni 2011 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier

Läs mer

2-årsuppföljning av Glaukomkirurgi i Skaraborg; behandlingseffekter och säkerhetsaspekter

2-årsuppföljning av Glaukomkirurgi i Skaraborg; behandlingseffekter och säkerhetsaspekter 2-årsuppföljning av Glaukomkirurgi i Skaraborg; behandlingseffekter och säkerhetsaspekter FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg Författare: Emelie Gyllencreutz, ST-läkare Ögonkliniken Skaraborgs

Läs mer

Makularegistret, Q2-15-083

Makularegistret, Q2-15-083 Makularegistret, Q2-15-083 Makularegistret Steg 1 - Återkoppling till deltagande verksamheter Finns webbmodul för utdata som individuella kliniker kan använda för att se sina egna resultat när som helst?

Läs mer

Operation vid brytningsfel i ögat

Operation vid brytningsfel i ögat sbu alert utvärdering av nya metoder inom hälso- och sjukvården Operation vid brytningsfel i ögat sbu alert-rapport nr 2007-04 2007-12-04 www.sbu.se/alert Sammanfattning och slutsatser metod och målgrupp

Läs mer

Gråstarrsoperation och sedan?

Gråstarrsoperation och sedan? Gråstarrsoperation och sedan? Eva Mönestam Docent, överläkare Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus Operation av gråstarr är det vanligaste kirurgiska ingreppet i den industrialiserade världen. Under

Läs mer

Förutsättningar för en svensk utvärdering av kirurgisk behandling vid långvariga besvär efter whiplashvåld

Förutsättningar för en svensk utvärdering av kirurgisk behandling vid långvariga besvär efter whiplashvåld Förutsättningar för en svensk utvärdering av kirurgisk behandling vid långvariga besvär efter whiplashvåld Inventering av vetenskaplig dokumentation av två kirurgiska behandlingsmetoder vid skador orsakade

Läs mer

Årsrapport för 2013. Svenska. Årsrapport 2013 för Svenska Makularegistret sammanställd av styrgruppen

Årsrapport för 2013. Svenska. Årsrapport 2013 för Svenska Makularegistret sammanställd av styrgruppen Årsrapport för 2013 Svenska Årsrapport 2013 för Svenska Makularegistret sammanställd av styrgruppen Inger Westborg - Susanne Albrecht - Gunilla Bjärnhall Elisabet Granstam - Niklas Karlsson 2 Tack till

Läs mer

kompetenscentrum Blekinge Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget Blekinge Populärutgåva 2010:1

kompetenscentrum Blekinge Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget Blekinge Populärutgåva 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget

Läs mer

Värdet av en eldriven rullstol. hälsoekonomisk analys av förskrivning av eldrivna rullstolar till äldre personer med funktionsnedsättning

Värdet av en eldriven rullstol. hälsoekonomisk analys av förskrivning av eldrivna rullstolar till äldre personer med funktionsnedsättning Värdet av en eldriven rullstol hälsoekonomisk analys av förskrivning av eldrivna rullstolar till äldre personer med funktionsnedsättning Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Lars Hagberg, Liselotte

Läs mer

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 11 januari 2012

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 11 januari 2012 Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 11 januari 2012 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet den 11 januari 2012 Plats: Sessionssalen, residenset,

Läs mer

Medicinskt Program Arbete. Fokusrapport. Kataraktoperationer i Stockholms Läns Landsting. Stockholms läns landsting

Medicinskt Program Arbete. Fokusrapport. Kataraktoperationer i Stockholms Läns Landsting. Stockholms läns landsting Medicinskt Program Arbete Fokusrapport Kataraktoperationer i Stockholms Läns Landsting Stockholms läns landsting 2003 Fokusrapport Kataraktoperationer i Stockholms Läns Landsting Huvudförfattare: Magnus

Läs mer

32 VETENSKAP. Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller?

32 VETENSKAP. Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? 32 VETENSKAP Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Den här artikeln tittar på användningen av asfäriska kontaktlinser, går igenom jämförelser som gjorts av asfäriska och sfäriska linsers funktion

Läs mer

Könsdysforiregistret, NKR14-421

Könsdysforiregistret, NKR14-421 Könsdysforiregistret, NKR14-421 Könsdysforiregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Eylea (aflibercept) Utvärderad indikation

Eylea (aflibercept) Utvärderad indikation Eylea (aflibercept) Hälsoekonomiskt kunskapsunderlag Utvärderad indikation Eylea är avsett för vuxna för behandling av neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) Augusti 2013 Klinikläkemedelsprojektet

Läs mer

Öppenvinkelglaukom (grön starr) diagnostik, uppföljning och behandling

Öppenvinkelglaukom (grön starr) diagnostik, uppföljning och behandling Öppenvinkelglaukom (grön starr) diagnostik, uppföljning och behandling En systematisk litteraturöversikt Oktober 2008 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment

Läs mer

Årsrapport SOReg 2010

Årsrapport SOReg 2010 SOReg Årsrapport 2010 1 Årsrapport SOReg 2010 Publicerad september 2011 Betoning på operationer 2010 byte av databas uppföljning komplikationer Rapporten kan laddas ner från www.ucr.uu.se/soreg och www.sfoak.se/rapporter.

Läs mer

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister PM 2013:1 Satsningen på Nationella Kvalitetsregister Tidiga iakttagelser av läget i satsningen 2013 Vårdanalys PM-serie Myndigheten för vårdanalys produkter redovisas i olika serier. Vårdanalys analyser,

Läs mer

NATIONELLA INDIKATIONER FÖR OBESITAS- KIRURGI

NATIONELLA INDIKATIONER FÖR OBESITAS- KIRURGI NATIONELLA INDIKATIONER FÖR OBESITAS- KIRURGI Expertgruppsrapport till uppdragsgivarna Socialstyrelsen Sveriges Kommuner och Landsting Svenska Läkarsällskapet 28 nov 2007. Uppdaterad och reviderad andra

Läs mer

erksamhetsedovisning ORTHO CENTER IFK-KLINIKEN

erksamhetsedovisning ORTHO CENTER IFK-KLINIKEN erksamhetsedovisning 2011 ORTHO CENTER IFK-KLINIKEN ANDERS SVENSSON På Ortho Center IFK-Kliniken har jag alltid fått ett väldigt professionellt bemötande EMMA GREEN Jag känner mig trygg med de råd och

Läs mer

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet ANDERS ANELL Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet SKRIFTSERIE 2014:4 INSTITUTET FÖR EKONOMISK FORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET FÖRORD Uppföljning av indikatorer

Läs mer

Behovs- och problemanalys inom ögonsjukvården i Östergötland

Behovs- och problemanalys inom ögonsjukvården i Östergötland 2004-11-29 1(13) Behovs- och problemanalys inom ögonsjukvården i Östergötland Barnögonsjukdomar och skelning Knappt 4 % av östgötabarnen drabbas av skelning eller amblyopi (= synnedsättning p g a obehandlad

Läs mer

Sammanfattning 2014:8

Sammanfattning 2014:8 Sammanfattning Varje år placeras i Sverige omkring 8 000 ungdomar i Hem för vård eller boende (HVB). Majoriteten av dessa placeras på grund av egna beteendeproblem, t.ex. missbruk eller kriminalitet. En

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetskulturen inom Landstinget i Kalmar län februari 2013

Patientsäkerhetskulturen inom Landstinget i Kalmar län februari 2013 Patientsäkerhetskulturen inom Landstinget i Kalmar län februari 2013 Sammanfattande rapport Sammanfattning Institutet för kvalitetsindikatorer ( Indikator ) har på uppdrag av ledningen i Landstinget i

Läs mer

Postoperativ smärtbehandling

Postoperativ smärtbehandling VETENSKAP & KLINIK Postoperativ smärtbehandling i samband med visdomstandskirurgi Annika Rosén doc, universitetslektor, ötdl, avd för käkkirurgi, inst för odontologi, Karolinska institutet, Huddinge E-post:

Läs mer