Internationellt samarbete Exemplet EUREQUO. Mats Lundström Konsult för EUREQUO och Nationella Kataraktregistret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationellt samarbete Exemplet EUREQUO. Mats Lundström Konsult för EUREQUO och Nationella Kataraktregistret"

Transkript

1 Internationellt samarbete Exemplet EUREQUO Mats Lundström Konsult för EUREQUO och Nationella Kataraktregistret

2 EUREQUO Startade som ett 3-årigt EU-projekt med European Society of Cataract & Refractive Surgeons (ESCRS) som huvud partner och 11 nationella föreningar + EyeNet Sweden som associerade partners Drivs nu efter projektperioden av ESCRS Syfte: Att förbättra behandling och vårdstandard för patienter som genomgår kataraktoperation eller refraktiv kirurgi Att publicera evidens-baserade guidelines Databasen innehåller idag (10 maj 2013) data angående kataraktoperationer från 15 europeiska länder Evidens-baserade guidelines för kataraktoperation baserade på databasen har publicerats

3 Participants EUREQUO framework Main partner: ESCRS Associated partners: 11 national societies + EyeNet Sweden (register knowledge) Lucia Brocato Coordinator EU Eyenet Sweden ESCRS Board & Executive European Steering Committees (One member of each national Society Steering Committee ) National Society Steering Committee ( decided by the partner) Registry Manager Doctors

4 EUREQUO - teknik Web-baserat system Data rapporteras in manuellt via webben eller genom interface med existerande register/journalsystem Alla sifferuppgifter är förskrivna i matriser som man kan välja ifrån vid inmatning (man skriver varken siffror eller löptext i web-formulären) Coding guidelines reglerar hur rapportering skall ske (vad variabler avser, konsekutiva fall, uppföljningstid m.m.)

5 EUREQUO - deltagande De svenska och holländska nationella kataraktregistren överför data halvautomatiskt Åtta stora datorbaserade journalsystem överför data halvautomatiskt (Medisoft i England störst med > operationer) Över 800 kliniker/kirurger rapporterar data

6 EUREQUO Legala aspekter Mats Lundström

7 Områden att beakta Ägarskap/Ansvar EUREQUO tillförs data genom överföring från existerande nationella elektroniska system eller Direktinmatning via webben Olika länder har olika principer för patient ID Inom EU ligger EU Directive 95/46/EC till grund för EUländernas egna lagar om databehandling av känslig personinformation Etiknämnder finns i alla EU länder men har något olika bestämmelser

8 Ägarskap (ansvar) Enligt avtalet mellan deltagande nationella föreningar och den europeiska föreningen (ESCRS) så äger Varje kirurg/klinik sina egna data Varje land (nationell förening) sina egna data Den europeiska föreningen hela databasen Hur skall det tolkas? Ägarskapet gäller framför allt rätten att publicera data ur registret. Enskild klinik/kirurg redovisar egna data i jämförelse med aggregerade data, enskild nationell förening redovisar egna data i jämförelse med aggregerade data och ESCRS redovisar trender och samband i den aggregerade databasen.

9 Tillförsel av data Import av data från existerande elektroniska system i olika länder (register, journalsystem) Direktinmatning via web från enskilda kliniker/kirurger Är det någon skillnad ur legal synvinkel mellan olika system för datatillförsel? Vår tolkning har varit att vissa legala krav (databehandling av känslig personinformation) gäller för den primära källan, det vill säga informationsplikt och rätten att slippa registrering hanteras av det primära registret. ESCRS har inhämtat tillstånd från alla berörda kliniker i respektive land att få överföra och lagra deras data i den europeiska databasen.

10 Patient ID Slovakia Birthday number ID. First half of this ID number is patient s birthday number and the second part of the ID number is the serial number Hungary A personal identification number for medical care and health insurance Belgium In most of the Belgian hospitals they use serial number. Some hospitals use the patient s day of birth The Netherlands A patient identification code, which is free for the user to define. They advise users to use the patientid number which in Holland is hospital specific Sweden Personal code number Norway - Quality registers may use both serial numbers and other identifying patient numbers. Only by the consent from each person registered, can a social service number (ie. "fødselsnummer" 11 digits, as in the Swedish "personnummer" with 10 digits).

11 Patient ID i EUREQUO Databasen är avidentifierad så tillvida att ingen individ kan identifieras direkt från data i databasen. Klinik koden i databasen ser ut så här:86c7ea ba-8a fce48840 och person koden så här: 40415_ Enbart IT leverantören vet vilken klinik som döljer sig bakom koden och enbart kliniken vet vilken individ som döljer sig bakom koden.

12 Databehandling av känslig personinformation Detta regleras av lag som varje land inom EU stiftat utifrån ett EU direktiv: EU Directive 95/46/EC Innehållet i lagen kan se lite olika ut i olika länder, men principerna är de samma som i Sverige. Det handlar om krav på teknisk säkerhet och information till den registrerade individen

13 Krav på information Individen skall bli informerad om registreringen Individen skall kunna få veta varför registreringen görs, varifrån uppgifter kommer och vem som får använda informationen Individen har rätt att avsäga sig registrering

14 Via EU kommisionens hemsida kan man hitta alla EU-länders hemsidor för databehandling av personinformation Austria Forum of Austrian Ethics Committees: Austrian Data Protection Commission: Belgium Consultative Bioethics Committee: https://portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid=56,512676&_dad=portal&_sch ema=portal Commission for the Protection of Privacy: Denmark Danish National Committee on Biomedical Research Ethics (CVK): Danish Data Protection Agency (DPA): Finland Medical Research Ethics (TUKIJA): National Advisory Board on Research Ethics (TENK): Office of the Data Protection Ombudsman:

15 Hemsidor, fortsättning Italy National Federation of Ethics Committees (FNACE): Italian Data Protection Independent Authority: The Netherlands Central Committee for Research Involving Human Subjects (CCMO): Dutch Data Protection Authority: Norway Regional Committees for Medical Research Ethics (REK): Data Inspectorate (DI): Slovakia Ethics Committee of the Ministry of Health: Office for Personal Data Protection:

16 Danmarks version

17 Databehandleraftale mellan Processor och Controller

18 Etiknämnder Finns i alla EU länder Har tämligen lika bestämmelser, men skillnader kan förstås förekomma För multinationella studier med databehandling i t.ex. Sverige så måste en etikprövning göras förutom i Sverige också i alla deltagande länder (med deltagande patienter). Exakt gräns mellan register och forskning då en etikprövning måste göras i de olika länderna känner jag inte till. I EUREQUO bad vi varje nationell förening bevaka den frågan.

19

20 First author Country Title Meeting Type of quality assurance C. Budo Belgium My experience with EUREQUO and first results B. Luebke Austria First Austrian experiences with the European registry for cataract and refractive surgery (EUREQUO) in the ophthalmic hospital of St John of God in Linz. 15th ESCRS Winter Meeting, Istanbul, February 2011 XXIX Congress of ESCRS, Vienna, September 2011 Comparison and benchmarking towards national and international data Benchmarking towards national and international outcomes. Evaluating own results over time. A. Koivula Sweden Swedish experiences with the EUREQUO refractive outcome registry. XXXX Nordic Congress of Ophthalmology, Helsinki, August Benchmarking towards international outcomes. Evaluating own results over time. L. Lamprogiannis Greece Documention of cataract cases and analysis of outcomes with the application of the EUREQUO system. S. Manning Ireland The benefits of the EUREQUO project to an ophthalmology trainee XXX Congress of ESCRS, Milan, 8-12 September 2012 XXX Congress of ESCRS, Milan, 8-12 September 2012 Documenting surgical outcomes and comparative analysis on a national and international level. Benchmarking for a trainee, training bodies and training centers. Ongoing self-audit for a trainee.

21

22

Är det möjligt att jämföra statistik över narkotikarelaterade dödsfall mellan olika länder?

Är det möjligt att jämföra statistik över narkotikarelaterade dödsfall mellan olika länder? Är det möjligt att jämföra statistik över narkotikarelaterade dödsfall mellan olika länder? Anna Fugelstad, psykolog, med dr, Karolinska Institutet Bakgrund Under senare tid har det förts en livlig debatt

Läs mer

Remissvar angående EU konsultation avseende europeiska åtgärder inom området sällsynta sjukdomar (Dnr S2007/10815/HS)

Remissvar angående EU konsultation avseende europeiska åtgärder inom området sällsynta sjukdomar (Dnr S2007/10815/HS) Stockholm 21 januari 2008 Remissvar angående EU konsultation avseende europeiska åtgärder inom området sällsynta sjukdomar (Dnr S2007/10815/HS) Karolinska Institutet (KI) ser mycket positivt på detta initiativ.

Läs mer

Har svenska domännamn ett immaterialrättsligt skydd?

Har svenska domännamn ett immaterialrättsligt skydd? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Stefan Brunander Har svenska domännamn ett immaterialrättsligt skydd? JURM01 Examensarbete Examensarbete på juristprogrammet 30 högskolepoäng Handledare: Professor

Läs mer

Erasmus-slutrapport över mobiliteten 2010 2011

Erasmus-slutrapport över mobiliteten 2010 2011 CIMO / 26.8.2011 Erasmus-slutrapport över mobiliteten 2010 2011 1. Elektronisk slutrapport över mobiliteten Högskolorna och praktikkonsortierna ska rapportera Erasmus-mobiliteten och användningen av medel

Läs mer

God forskningssed. Vetenskapsrådets expertgrupp för etik Ordförande: Göran Hermerén

God forskningssed. Vetenskapsrådets expertgrupp för etik Ordförande: Göran Hermerén God forskningssed VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 1:2011 God forskningssed Vetenskapsrådets expertgrupp för etik Ordförande: Göran Hermerén Denna rapport utgår från Vad är god forskningssed, rapport nummer

Läs mer

GUIDE FINANSIERINGSKÄLLOR FÖR INTERNATIONELL MOBILITET

GUIDE FINANSIERINGSKÄLLOR FÖR INTERNATIONELL MOBILITET Raising Quantity and Quality of Work Placements in Europe GUIDE FINANSIERINGSKÄLLOR FÖR INTERNATIONELL MOBILITET EN GUIDE MED PRAKTISKA INSTRUKTIONER OM HUR MAN IDENTIFIERAR OLIKA POTENTIELLA FINANSIERINGSKÄLLOR

Läs mer

Handbok. för start och utveckling av kvalitetsregister. andra upplagan

Handbok. för start och utveckling av kvalitetsregister. andra upplagan andra upplagan Handbok för start och utveckling av kvalitetsregister Framtagen av EyeNet Sweden 2009 på uppdrag av Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister Innehåll Förord 3 Bakgrund 5 Framgångsfaktorer

Läs mer

Lilly garanterar och förbehåller sig alla ideella rättigheter.

Lilly garanterar och förbehåller sig alla ideella rättigheter. COPYRIGHT Copyright 2004. Eli Lilly Sweden AB. Alla rättigheter förbehållna. Eli Lilly Sweden AB ( Lilly ) ger dig härmed rätt att kopiera dokument som publicerats av Lilly på World Wide Web att användas

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

Rekrytering och bibehållande av arbetskraft inom hälso- och sjukvården i Europa

Rekrytering och bibehållande av arbetskraft inom hälso- och sjukvården i Europa Rekrytering och bibehållande av arbetskraft inom hälso- och sjukvården i Europa Sammanfattning Europeiskt nätverk för hälso- och sjukvårdsaktörer April Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks-

Läs mer

RAPPORTNUMMER 18 februari 2004 PTS-ER-2004:11 ISSN 1650-9862. ENUM - Delrapport

RAPPORTNUMMER 18 februari 2004 PTS-ER-2004:11 ISSN 1650-9862. ENUM - Delrapport DATUM RAPPORTNUMMER 18 februari 2004 PTS-ER-2004:11 ISSN 1650-9862 ENUM - Delrapport Förord Förord Post- och telestyrelsen (PTS) har av regeringen i december 2001 fått i uppdrag att administrativt ansvara

Läs mer

Sjukhusfysikern. Nr 3. SSM: Rekommendationer om ultraljud för gravida 9. www.sjukhusfysiker.se

Sjukhusfysikern. Nr 3. SSM: Rekommendationer om ultraljud för gravida 9. www.sjukhusfysiker.se Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP Nr 3 SEPTEMBER 2010 SSM: Rekommendationer om ultraljud för gravida 9 2 3 4 5 7 8 9 10 11

Läs mer

Bakgrund till ersättningsföreskrifterna

Bakgrund till ersättningsföreskrifterna Rapportnummer PTS-ER-2013:24 Datum 2013-12-11 Bakgrund till ersättningsföreskrifterna PTSFS 2013:5 Utlämning av lagrade uppgifter enligt 6 kap. 16 e Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation Utlämning

Läs mer

Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut

Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut PB 85. AX-22101 MARIEHAMN. ÅLAND. FINLAND. TEL +358 18 15570. FAX +358 18 21026. peace@peace.ax www.peace.ax Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut Newsletter from the Åland Islands Peace Institute 1-2015

Läs mer

Nationella IT-strategier Danmark, England och Kanada. Omvärldsanalys Nationell Informationsstruktur

Nationella IT-strategier Danmark, England och Kanada. Omvärldsanalys Nationell Informationsstruktur Nationella IT-strategier Danmark, England och Kanada Omvärldsanalys Nationell Informationsstruktur Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter.

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Slutrapport över Erasmus-mobiliteten 2012 2013 Anvisningar för rapporteringen och användningen av det elektroniska rapporteringsprogrammet

Slutrapport över Erasmus-mobiliteten 2012 2013 Anvisningar för rapporteringen och användningen av det elektroniska rapporteringsprogrammet INNEHÅLL CIMO / 28.8.2013 Slutrapport över Erasmus-mobiliteten 2012 2013 Anvisningar för rapporteringen och användningen av det elektroniska rapporteringsprogrammet Allmänt 1 1. Det elektroniska rapporteringssystemet

Läs mer

Assistansersättning och kommunala stöd till personer med funktionsnedsättning

Assistansersättning och kommunala stöd till personer med funktionsnedsättning isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:19 Assistansersättning och kommunala stöd till personer med funktionsnedsättning sf Rapport 2014:19 Assistansersättning och kommunala stöd till personer

Läs mer

Konkurrens, kontrakt och kvalitet hälso- och sjukvård i privat regi

Konkurrens, kontrakt och kvalitet hälso- och sjukvård i privat regi Konkurrens, kontrakt och kvalitet hälso- och sjukvård i privat regi Fredrik Andersson Nils Janlöv Clas Rehnberg Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi och Myndigheten för vårdanalys

Läs mer

Svenskt arbete mot antibiotikaresistens. Verktyg, arbetssätt och erfarenheter

Svenskt arbete mot antibiotikaresistens. Verktyg, arbetssätt och erfarenheter Svenskt arbete mot antibiotikaresistens Verktyg, arbetssätt och erfarenheter Svenskt arbete mot antibiotikaresistens Verktyg, arbetssätt och erfarenheter Bindningar och jäv För Folkhälsomyndighetens egna

Läs mer

Miljöanpassade inköp. Verktyg för att nå de nationella miljökvalitetsmålen

Miljöanpassade inköp. Verktyg för att nå de nationella miljökvalitetsmålen Verktyg för att nå de nationella miljökvalitetsmålen rapport 6591 november 13 verktyg för att nå de nationella miljökvalitetsmålen Kristna von Oelreich och Märta Philp NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Stamkunderna i Stadium

Stamkunderna i Stadium Stamkunderna i Stadium En undersökning gällande stamkundsprogrammet och kundservicen Johan Lindroos Examensarbete / Degree Thesis Företagsekonomi / Business Administration Johan Lindroos 2010 EXAMENSARBETE

Läs mer

Sjukhusfysikern Nr 1 Mars 2003

Sjukhusfysikern Nr 1 Mars 2003 Sjukhusfysikern Nr 1 Mars 2003 Årgång 26 ISSN 0281-7659 Upplaga: 260 Redaktör: Åsa Ärlig Ansvarig utgivare: Hans-Erik Källman Information från SSFF Svenska Sjukhusfysikerförbundet Sektion inom Naturvetareförbundet

Läs mer

Månadsuppgifter snabbt och enkelt

Månadsuppgifter snabbt och enkelt Månadsuppgifter snabbt och enkelt Betänkande av Månadsuppgiftsutredningen Stockholm 2011 SOU 2011:40 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Internet Va n, ova n eller iva n?

Internet Va n, ova n eller iva n? VETENSKAP & KLINIK DIGITALA TEKNIKER Internet Va n, ova n eller iva n? Martin Schittek Janda ötdl, PhD, specialist i oral protetik, Oral Protetik, Centrum för specialisttandvård, Folktandvården Skåne,

Läs mer

Körkortsdiagnostik i allmänläkares dagliga patientarbete med äldre

Körkortsdiagnostik i allmänläkares dagliga patientarbete med äldre VTI rapport 431 1998 Körkortsdiagnostik i allmänläkares dagliga patientarbete med äldre En jämförelse av svenska och finska allmänläkares aktiviteter, kunskaper och attityder Liisa Hakamies-Blomqvist,

Läs mer

Rapport kartläggning av svenskt deltagande inom tema rymd i EU:s sjätte och sjunde ramprogram. 10 april 20 juli

Rapport kartläggning av svenskt deltagande inom tema rymd i EU:s sjätte och sjunde ramprogram. 10 april 20 juli Rapport kartläggning av svenskt deltagande inom tema rymd i EU:s sjätte och sjunde ramprogram 10 april 20 juli 2012 Abstract Sammanfattning This report, conducted by the Swedish National Space Board (SNSB),

Läs mer

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables VTI rapport 541/541A Utgivningsår/Published 2006 www.vti.se/publikationer www.vti.se/publications SARTRE 3-tabellerna Ytterligare en redovisning av europeiska bilförares åsikter om trafik och trafiksäkerhet

Läs mer

Användningen av elektronisk identifiering och signaturer

Användningen av elektronisk identifiering och signaturer DATUM RAPPORTNUMMER 30 januari 2004 PTS-ER-2004:3 ISSN 1650-9862 Användningen av elektronisk identifiering och signaturer Hur ser marknaden ut och vilka är hindren mot en ökad användning? Förord Post-

Läs mer