Studentvärden Miljödiplomering 3. Studentbostäder på Kviberg 6 9. Min fantastika lägenhet 9. Litet och stort, billigt och dyrt 10 11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studentvärden 2.05. Miljödiplomering 3. Studentbostäder på Kviberg 6 9. Min fantastika lägenhet 9. Litet och stort, billigt och dyrt 10 11"

Transkript

1 Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden Miljödiplomering 3 Studentbostäder på Kviberg 6 9 Min fantastika lägenhet 9 Litet och stort, billigt och dyrt 10 11

2 Mats har ordet Vi har som ett av våra strategiska mål satt upp att nå ett NKI på 4.0 senast 2010 Under hösten har det arbetats med att ta fram olika handlingsprogram där vi fångar upp vad ni tycker skall förbättras. Vissa åtgärder kan uppnås bara genom att ändra på rutiner och engagemang bland personalen. Medan många åtgärder kräver att vi har ekonomiska förutsättningar att avsätta pengar till ett utökat underhållsoch investeringsprogram, detta prövas just nu i vår budgetprocess. Givetvis går det inte att genomföra alla önskemål från våra områdeskontor utan vi tvingas att prioritera. Den stora omflyttning som studentbostadsföretagen har innebär mycket höga underhållskostnader går mot sitt slut och det är tid till att reflektera lite över året som gått. Vad har varit bra och vad kan vi bli bättre på? Vi har sedan år 2000 haft som mål att kunna erbjuda 2000 nya studentbostäder under perioden Det blev 1863, vilket väl får anses vara godkänt. Lägg därtill att vi får ytterligare 102 fina lägenheter i en tredje etapp på Kviberg klara för inflyttning i maj- juni. Att det funnits lediga enkelrum under våren är väl kanske ett tecken på att vi lyckats bygga ifatt behovet en del. Detta är givetvis positivt sett ur kundsynpunkt Göteborg rankas högt som studieort men negativt ur ekonomisk synpunkt om vi inte får in hyror att täcka våra kostnader med. Det är dock förvånande att det är våra enklaste och billigaste bostäder som har lägst efterfrågan. Vi skall bli ännu bättre Var du en av de av våra hyresgäster som i våras fyllde i vår Kundenkät? Stort tack för hjälpen i så fall! Undersökningen gav oss ett NKI-värde (Nöjd Kund Index) på 3.73 (max är 5) vilket är ett mått på vad du och dina grannar tycker om SGS Studentbostäder i olika frågor. Resultatet kan sammanfattas: SGS Studentbostäder fortfarande bäst bland de deltagande företagen! Vår personal fick som vanligt mycket bra betyg. Attityderna till vårt ryckte har utvecklats något negativt. Attityderna har förbättrats när det gäller gemensamma utrymmen, framförallt gäller det tvättider, städning och förrådsutrymmen. Internet upplevs som en allt viktigare kontaktkanal. Höga hyror - vår svagaste sida 58% svarade att höga hyror är SGS Studentbostäders svagaste sida (52% 2004), vilket givetvis är en starkt bidragande orsak till att vi fått en sämre rykte än tidigare. Jag håller med om att hyrorna tar en alldeles för stor andel av era studiemedel. Det är dock mycket viktigt att ha rätt bild av verkligheten. Dels är det så att vi har ett mycket varierat produktutbud (se sid 10) beroende på att studentgruppen är en väldigt blandad grupp, både till sina behov av bostadsstorlek som till sin betalningsvilja. Av samtliga våra bostäder har faktiskt en hyresnivå under kr per månad (12-månadershyra) inkl el och möbler. Det är lätt att säga att min studentbostad kostar kr per månad, utan att ange att den faktiskt är stor nog för två personer, verkligheten är ju istället att boendekostnaden är kr per person och månad. Vi vet att ett av skälen till att Göteborg rankas högt som studieort är att det finns ett varierat och bra utbud av studentbostäder! Lika dyrt som Turning Torso? Häromdagen kunde vi med förvåning läsa under GP s fria ord att en studentbostad i Olofshöjd är dyrare än en bostad i Turning Torso. Att jämföra en 107 kvm stor lägenhet i Turning Torso och det enkelrum på 18,5 kvm i Olofshöjd är att jämföra äpplen och päron utan att ens fundera på vad man får för pengarna! Insändaren betalar 10-månadershyra, d v s han har två hyresfria månader i juni och juli. Dessutom ingår el, ett högpresterande Internetabonnemang, möbler samt tillgång till ett gruppkök i hans hyra. Den faktiska kostnad/kvm att jämföra med Turning Torso är 104 kr, inte drygt 160 kr som angavs av insändaren. Varje hus bär sina egna kostnader Det kostar en hel del att bygga nya bostäder. Givetvis kan man välja att inte bygga alls för att ha ett så lågt snitt som möjligt på sina hyror. Eftersom vårt uppdrag är att erbjuda ändamålsenliga och attraktiva bostäder för aktivt högskolestuderande har vi beroende på den stora brist på bostäder som rått de senaste åren, valt att producera nästan 2000 nya bostäder. SGS Studentbostäder är den aktör som efter Svenska Bostäder byggt flest bostäder i landet under Då vi fattar beslut att investera i nya hus är det en grundläggande princip att varje hus skall via sina hyresintäkter bära sina egna kostnader. För er som bor i våra äldre fastigheter kan det vara bra att veta att ni inte är med och subventionerar de nya bostäderna! Tilläggas kan att såväl hos oss som i Turning Torso gäller att små bostäder är dyrare per kvm med hänsyn till kostnader för kök och badrum. 2 Mats Odersjö, VD

3 Vi är miljödiplomerade igen! SGS Studentbostäder valde för några år sedan, i samband med att företaget tog fram en miljöplan att miljödiplomera oss enligt Göteborgs stads modell. Diplomeringen är en kvalitetsstämpel på att miljöarbetet bedrivs strukturerat och aktivt av oss. Varje år görs en extern revision av vårt miljöarbete av miljöförvaltningen. Det resulterade i att vi blev omdiplomerade, vilket ger oss det kvitto vi vill ha, att vi är på rätt väg i vårt miljöarbete. Vår miljöplan innehåller vår miljöpolicy, våra mål samt våra rutiner. Våra rutiner hjälper oss i vårt dagliga arbete. Vår miljöpolicy sammanfattar väl vår strävan utan att i detalj lova för mycket och lyder som följer; SGS Studentbostäder skall aktivt arbeta för att vår verksamhet, med att bygga och förvalta fastigheter bedrivs med så liten negativ påverkan på miljön som möjligt för att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling av vårt samhälle. Detta uppnås genom att vi uppfyller och om möjligt överträffar ställda lagkrav, förordningar och föreskrifter. tar del av ny teknik och nya kunskaper samt ständigt förbättrar vårt miljöarbete. har en hög miljömedvetenhet hos personal och leverantörer. ger förutsättningar för våra hyresgäster att leva miljöanpassat. väljer produkter, material och aleverantörer med miljöhänsyn. Läs mer på - Om oss / Miljö Vi har tre miljömål med ett antal delmål och med olika genomförande tid. Våra mål är att genomföra kartläggning av förekomsten av radon i våra bostäder. minska vår energiförbrukning för fastighetsförvaltningen. minska mängden miljöfarliga ämnen vid projektering och produktion. Nytt från vår Datanätgrupp Studentdatanätet och höstförkylning virus? Många nya användare SGS Studentbostäders datanät omfattar idag ca anslutna lägenheter. Varje år flyttar en stor mängd studenter. Varje höst tillkommer en stor mängd nya datorer. Drygt studenter har registrerat sig för användning nu i höst. Har man inte haft datorn direktansluten till Internet tidigare finns det en del att tänka på. Det gäller att se till att man har ett bra virusskydd och helst en brandvägg. Har man inte detta är det lätt att få virus på datorn. Har din dator virus gör den saker du inte känner till Har datorn fått virus är det viktigt att snabbt avlägsna detta. En virussmittad dator kan utan att ägaren är medveten om det göra en massa olämpliga saker. Det vanligaste är kanske att den skickar skräppost, men värre saker kan förekomma. Var skall virusskyddet finnas Virusskyddet bör/skall ligga i den enskilda datorn och inte i nätet vilket somliga förespråkar. Ligger det i nätet är man oskyddad när viruset väl läcker igenom. Man riskerar också att få saker som ej är virus bortfiltrerade. Dessutom är olika datorer och olika operativsystem inte känsliga på samma sätt och därför finns det inte ett virusskydd lämpligt för alla som kan sitta inbyggt i sladden. Det är mycket bättre att ha en välvaccinerad dator med ett eget anpassat virusskydd. Automatisk hantering I SGS studentdatanät har vi infört system som istället automatiskt detekterar och isolerar studentdatorer som fått virus. Gjorde fler Internetleverantörer detta skulle virus- och skräppost-problemen i världen minska drastiskt. Om det råkar vara din dator som blir bortkopplad så är du nog först lite irriterad, men kom ihåg att du då slipper risken att din dator används för saker du inte känner till. Blir man bortkopplad får man också automatiskt information om vad man måste göra för att rensa datorn och bättra skyddet. När man rensat sin dator och nyvaccinerat den med färskt virusskydd blir man återansluten på nätet. Tyvärr är det vanligt att nyinkopplade datorer råkar ut för denna procedur en gång. 3

4 senare i livet och man kanske hinner flytta ihop med någon och till och med bilda familj innan man är klar med sina studier. Av den anledningen tyckte många att de påtänkta kompislägenheterna var en bra idé. Att utveckla kompislägenheter, som även finns i det nyss invigda Kvibergsområdet, är ett sätt för oss att anpassa vårt bostadsutbud efter era önskemål. Allt fler kommer till oss och letar efter en lägenhet som de kan dela med en eller ett par kompisar. De nya kompislägenheterna är treor med två lika stora sovrum och ett gemensamt kök/vardagsrum. Detta gör att de är lämpliga att dela med en kompis men de fungerar även för en mindre familj. Vi bad om hjälp Vilket bra initiativ! var en av de första kommentarer som hördes när vi träffades för vårt första referensgruppsmöte. Det var i slutet av augusti, precis innan föreläsningar och tentaplugg hade dragit igång på riktigt, och referensgruppen bestående av studenter från såväl Göteborgs universitet som Chalmers träffades för att diskutera ett eventuellt nytt studentbostadsområde på Lindholmen. Som vi berättat om i ett tidigare nummer av Studentvärden har SGS Studentbostäder fått ett erbjudande om att bygga nya bostäder alldeles intill IT-universitetet och Chalmers campus på Lindholmen. Innan vi tar ett beslut fanns det dock en del frågetecken som vi ville räta ut, och vem kunde vara mer lämpade att hjälpa till med detta än ni studenter? 16 studenter uppmärksammade våra annonser och hörde av sig för att få vara med och bestämma och framföra sina åsikter. Mötet startade med att vi tittade på den aktuella tomten. Idag finns där inte mer än en stor asfalterad bilparkering, men marken som ligger alldeles intill busshållplatsen på Lindholmen har plats för fyra kvarter där det ena är tänkt att inrymma studentbostäder. Därefter begav vi oss till IT-universitetets lokaler där diskussionen satte igång på riktigt. Visst fanns det en del konkreta frågor som vi ville ha svar på, exempelvis om man är intresserad av att bo på Lindholmen och hur mycket man kan och vill betala, men diskussionen kom även att handla om allt från kökets placering i vår standard-etta till tankar om ett experimentellt boende och idéer om ett blandat kvarter med både studenter och icke-studerande. Jag är inte bara student, utan människa också, var en skämtsam, men viktig kommentar från en av studenterna. Jag är inte bara student, utan människa också var en skämtsam, men viktig kommentar från en av studenterna. De andra höll med om att bilden av studenten har förändrats. Idag är det många som börjar studera De flesta av deltagarna var positivt inställda till ett studentbostadsområde på Lindholmen och några tyckte att det borde ha byggts för länge sedan. Lindholmen ligger egentligen relativt centralt, sa en i gruppen, och det stämmer ju, speciellt sedan den nya stombusslinjen 16 började trafikera området. Med bussen är man i stan på några minuter, även om de som bor och studerar här låter hälsa att man får räkna med en hel del trängsel om man hoppar på bussen i rusningstrafiken. Det bästa vore om det fanns en gång- och cykelbro över Göta älv men studenterna i referensgruppen tror även att en spårvagnslinje och utökade turer för Älvsnabben skulle hjälpa till att göra området till ett attraktivt studentbostadsområde. Beslutet om huruvida vi ska bygga studentbostäder på Lindholmen är ännu inte fattat, men studenternas åsikter har genom referensgruppens arbete blivit en viktigt del av beslutsprocessen. 4

5 Obotliga tidsoptimisten Jag läste nyligen en fångande artikel i Chalmers kårtidning om en tjej som bekände sig vara tidspessimist och som delade med sig av sin frustration över att alltid tvingas vänta på folk i sin omgivning. Artikeln väckte mitt intresse då jag kom på mig själv med att fundera över människors relation till tid och därigenom även min egen. Uppenbarligen så ligger det en klar konflikt i att folk har olika syn på tid, och som författarinnan till artikeln uttryckte det så verkar allt fler komma för sent allt oftare. Jag skulle gärna vilja säga att jag förstår hennes frustration och hur irriterande det måste vara att alltid vara den som tvingas vänta, men jag måste bekänna att jag själv tyvärr är den obotliga tidsoptimisten och alltså den som alltid är försenad. Jag lyckas med att komma försent till det mesta i min tillvaro. Det är snarare regel än undantag i mitt fall, och jag förundras över att jag Tiden den största fienden i tillvaron inte tycks kunna ändra mitt beteendemönster. För mig är tiden den största fienden i tillvaron, en motståndare som jag aldrig tycks kunna vinna mot. Kanske handlar det om att dygnet har för få timmar och att jag försöker vara så tidseffektiv som möjligt genom att överplanera? Eller så handlar det om att jag har svårt att acceptera att begränsas av något så abstrakt som tid? Eller så kanske jag helt enkelt föddes i fel kultur? Hur kommer det sig egentligen att man utsätter framför allt sina vänner för att vänta när det uppenbarligen skapar ett så påtagligt irritationsmoment? Varför lyckas jag aldrig lära mig att anpassa mig, då det skapar en ständigt överhängande känsla av stress. För det är ändå bland det värsta jag vet att komma skamset stressande och veta att det inte spelar någon roll vad man har för ursäkt då man antagligen redan har dragit den tusen gånger innan. Redan innan man har hunnit fram till den som står och väntar har man hunnit banna sig själv om och om igen för att man utsätter sina medmänniskor och även sig själv för den konfliktladdade situation som blir följden av ens omogna förhållande till tid. Jag har lagt ner mycket energi på att försöka utröna orsakerna till mitt eget beteende, men det tycks mig svårt att komma fram till någon slutsats. Men om man ändrar perspektivet från individen till samhället för en sekund och ställer frågan vad tiden gör med samhället? Vad är det för samhälle vi vill ha egentligen? Ett samhälle där man låter sig förslavas under en kollektivt utbredd tidsfacism och där konflikter uppstår mellan människor på grund av att man inte lyckas passa en tid? Kanske det är dags att fråga sig vad tiden spelar för roll i ens tillvaro, både för tidspessimister och tidsoptimister? När man står där och väntar på vem det nu än må vara, så kanske man kan vidröra frågan vad det egentligen gör att den man väntar på är tio minuter sen, eller varför inte säga en halvtimme? Jag kan inte låta bli att leka med tanken på hur det skulle vara om man faktiskt passade på att njuta av de minuter som man sitter där själv och väntar. Kanske man kunde ha en bra bok med sig i väskan som är ämnad för sådana tillfällen, eller varför inte ta sig den tiden till att titta på människorna omkring sig. Skulle inte det vara ganska upplyftande att använda den tiden som går till att man arbetar upp irritationen över att man får vänta, till att unna sig själv en liten paus i tillvaron? Nu menar jag inte att de som alltid får sitta där och vänta bara skall acceptera det, men kanske det någon gång skulle vara skönt att ta en paus ifrån det vi alla har fått lärt oss tänka vara fel, och kanske till och med någon enstaka gång kunna möta den senkomne med ett leende och ett hjärtligt tack. Helena Lind 5

6 Etapp studentlägenheter klara och inflyttade november december 2003 Etapp studentlägenheter klara och inflyttade maj juli 2005 Etapp studentlägenheter preliminärt klara för inflyttning maj

7 Studentbostäder på Kviberg Etapp 1 3 Etapp 2 Kviberg - nya studentbostäder i spännande miljö Kvibergs hela miljö med byggnader och friområden har ett mycket stort militärhistoriskt och byggnadshistoriskt värde. Våra bostäder är belägna inne på det gamla militärområdet och har därför fått en klassisk, lite stram arkitektur, kompletterad med moderna detaljer. Området omgärdas av mycket grönytor och spännande byggnadsmiljöer från militärtiden. Etapp 3 Etapp 1 Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 7

8 Kviberg etapp 2 Tyghusvägen 6 14 Etapp 2 skiljer sig markant från den första etappen med sitt modernare formspråk, till skillnad mot etapp 1 som har en mer historisk utformning. De förhållandevis stora volymerna har brutits ner i separata kubformade huskroppar, med mellan liggande trapphus. Detta skapar en trivsam småskalighet och ger liv åt gårdsmiljö och fasader. Materialvalen har gjorts med omsorg, med tonvikt på god boendemiljö och långsiktig hållbarhet. Lägenheterna har några speciella detaljlösningar som sticker ut jämfört med traditionella bostäder. Fönsterpartierna är mycket dominerande och går från golv till tak. Framför dessa sitter en specialdesignad radiator med en bred ekbänk ovanpå. Denna lösning erbjuder de boende möjlighet att använda radiatorn som en möbel att slå sig ned och avnjuta utsikten på eller använda som avlastningsbänk. Kviberg etapp 3 Lilla Regementsvägen studentlägenheter preliminärt klara för inflyttning maj 2006 Denna etapp består av en enda u-formad huskropp i fyra våningar innehållande 102 lägenheter samt lokaler. Gestaltningen av byggnaden karaktäriseras av distinkt volym och strama fasader som tolkar den intilliggande militära byggnadsmiljön. Byggnaden öppnar sig mot söder och husets omgärdar här ett litet kvarterstorg. Vid torget ligger vårt kvarterskontor, ett gym, gemensamhetsutrymmen för de boende samt lokaler som ev kan inrymma en servicebutik och en pizzeria. En speciell lokal som är tillgänglig för alla studenter i Kviberg är finmatsalen som med sitt fullutrustade kök inbjuder till trivsamma middagar för större sällskap. 8

9 Min fantastiska lägenhet Jag heter Pernilla och i januari 2005 påbörjade jag mina studier på lärarlinjen vid Göteborgs universitet. Detta innebar att jag skulle få flytta hemifrån och äntligen få en egen lägenhet. Det visade sig i emellertid inte så lätt att få en bostad, sådär alldeles omedelbart. Första tiden fick jag bo hos kompisar. Jag kom då på att det kanske var enklare om jag valde en större bostad och om jag fick någon som ville dela den med mig. Min gamla kompis Elin ville gärna vara med och dela. Jag anmälde mig hos SGS Studentbostäder till en trea på 56 kvm. I maj fick jag ett erbjudande att komma och titta på en lägenhet. Alla rummen har stora fina fönster När jag första gången klev in genom dörren till vår blivande lägenhet blev jag mycket positivt överraskad, den hade precis allt jag hade önskat mig, bra planering, fina färger och ett bra pris. Tvättstugan finns i korridoren och det är lätt att boka tider, det finns också en stor balkong på varje våningsplan. I huset finns en stor och rymlig hiss att frakta möbler i. Jag fick min kompis förtroende att bestämma om vi skulle tacka ja eller inte. För mig var det inget svårt beslut; här ville jag bo! Nu började arbetet med att inreda lägenheten, och som tur är finns ju Ikea med lämpliga möbler för fattiga studenter. Det kombinerade tv-rummet och köket inredde vi gemensamt. I köksdelen finns allt man kan önska, gott om plats och bra förvaring. Att det finns en frys är en stor fördel för då kan man storhandla och frysa in. Ekonomin är ju viktig för en student. Alla rummen har stora fina fönster, så lägenheten får in mycket ljus men det finns persienner om det skulle bli för mycket sol. I lägenheten finns också ett stort förrådsutrymme med uttag för data och där kan man då sitta och arbeta ostört om man vill. Det är skönt att också ha var sitt sovrum så man kan stänga in sig om man vill vara ifred. När vi möblerat färdigt satt vi bara och njöt i vår lägenhet. Var ligger då min fantastiska lägenhet? Den ligger i Kviberg, i ett alldeles nybyggt studentområde med mycket fina omgivningar och det finns ingen biltrafik inom själva området. Ett annat stort plus är ju att den ligger väldigt nära spårvagnshållplatsen, så det är enkelt att ta sig till de olika skolorna och in till centrum. Det är också väldigt trevligt att bo tillsammans med andra studenter, man lär känna nya människor. Det enda negativa med bostaden är att jag efter tre och ett halvt år måste lämna den då jag har avslutat mina studier, och det vill jag verkligen inte! Pernilla Gustavsson Inflyttningsenkät Kviberg, etapp 2 Alla 209 nyinflyttade i Kviberg, etapp 2 har fått svara på en enkät om hur de upplever lägenheten, området och bemötandet från SGS Studentbostäder i samband med inflyttningen. Tanken är att vi i fortsättningen skall ta reda på våra hyresgästers erfarenheter när de tar ett nytt område i bruk. Syftet är givetvis att hitta sådant som vi kan förbättra, både vad gäller lägenheten och området, men också t ex vår information och vår personals bemötande. Här kommer kortfakta om de som flyttade in i Kviberg, etapp 2: Hälften är killar, hälften tjejer 20 lägenheter är reserverade för Erasmusstudenter Medelåldern är 21 år. Endast 26% är över 23 år. 69% kommer nyinflyttade till Göteborg. 57% bodde utanför Västra Götaland innan de flyttade in. Endast 5% bodde tidigare i en SGS bostad och har bytt. Viktigaste skälet till att flytta just till Kviberg var kort kötid. Andra skäl var nyproducerat, bra lägenheter, bra kommunikationer. 77% hittade Kviberg via SGS hemsida. 39% söker fortfarande annan bostad. De önskar en bostad med lägre hyra och/eller närmare skola och centrum. Några söker en permanent bostad att flytta till när studierna är klara. > Forts. på sidan 12 9

10 Antal bostäder per hyresnivå Drygt bostäder Hyresnivå/kronor Antal Yta 1 999* kvm Enkelrum med kokskåp/gruppkök 2 22 kvm 1 rum och kokvrå * kvm Enkelrum med kokskåp/gruppkök kvm 1 rum och kokvrå/kök kvm 2 rum och kokvrå rum och kokvrå/kök kvm 2 rum och kokvrå/kök rum och kokvrå/kök rum och kokvrå/kök kvm 3 rum och kök rum och kokvrå/kök rum och kokvrå/kök kvm 3 rum och kök kvm 4 rum och kök rum och kokvrå/kök kvm 3 rum och kök kvm 4 rum och kök kvm 2 rum och kök kvm 3 rum och kök kvm 4 rum och kök * flertalet lägenheter möblerade och inklusive hushållsel. Litet och stort, billigt och dyrt I SGS Studentbostäders bestånd av drygt bostäder finns en stor variation av lägenhetstyper, storlekar och prisklasser. Vi får ibland kritik för att vi har dyra bostäder. Den kritiken tar vi givetvis åt oss och vi håller med om att alla nyproducerade lägenheter får en för studenter hög hyra. Att bygga nya bostäder är tyvärr dyrt. Samtidigt är det våra nya bostäder i centrum som har störst efterfrågan. Vårt allra dyraste hus på Kronhusgatan övertecknades 16 gånger. I vårt lägenhetsbestånd finns allt från traditionella studentrum med gruppkök, inhyrda lägenheter i vanliga bostadsområden till våra egna lägenheter i äldre eller nyare hus. Gemensamt för alla bostäder är att de ligger i centrum eller i närförort. De senaste åren har vi producerat många nya bostäder för att se till att Göteborgs högskolestudenter har någonstans att bo när det varit svårt att hitta en bostad på den vanliga bostadsmarknaden. Sedan år 2000 har vi ökat vårt bostadsbestånd med bostäder. Det mesta nyproducerat är ettor på kvm med en hyra på ca kr/månad, men vi bygger också en del större kompis- och familjebostäder. För att få reda på hur många bostäder som finns i olika hyresnivåer har vi tagit fram en hyresstatistik. I cirkeldiagrammet är alla våra drygt bostäder insorterade efter hyresnivå. För att få jämförbarhet mellan 10 och 12-månadershyror är alla hyrorna omräknade till 12-månadershyra, d v s årshyran har dividerats med 12. På samma sätt har IT-avgifter räknats bort, eftersom den normalt inte ingår i hyran för vanliga bostäder och inte heller i våra drygt inhyrda lägenheter i vanliga bostadsområden. Däremot ingår kostnaderna för el och möbler i tabellen i de fall dessa ingår i hyran. Av diagrammet framgår att drygt 500 bostäder kostar mindre än kr/månad, och har en kostnad mindre än kr/månad inkl el och möbler. Hälften av våra bostäder har en hyra på kr/månad eller lägre och att 65 lägenheter kostar mer än kr/månad. Detta får du för pengarna Dr Lindhs gata Dr Lindhs gata 6 Lägenhetstyp Möblerade enkelrum med gruppkök. Handfat i rummet, badrum och WC i korridoren. Yta: Rum 12 kvm Hyra (12-månaders) 1 644:- inkl el och möbler Hyresnivå/kronor Rotary Richertsgatan 2C Lägenhetstyp Möblerade enkelrum med gruppkök Egen dusch och toalett. Nyrenoverade gruppkök Gemensamma lokaler Motionsrum, TV-rum, bastu, stor pub och sammanträdesrum. Yta: Rum 19,5 kvm Hyra (12-månaders) 2 485:- inkl el och möbler Hyresnivå/kronor

11 Hyresnivå/kronor Postgatan Postgatan Lägenhetstyp Ett rum och kokvrå, omöblerad mitt i centrala stan. Centraldammsugare samt tvättstugor på varje våningsplan. Lägenheterna har franska balkonger. Yta: 25 kvm Hyra (12-månaders): 3 464:- Hyresnivå/kronor Gårda Fabriker Åvägen Lägenhetstyp 2 rum och kök, omöblerad Gemensamma lokaler Bastu, samlingslokal och stor takterass. Yta: 42 kvm Hyra (12-månaders) 4 910:- Kviberg, etapp 2 Tyghusvägen 6 14 Lägenhetstyp 3 rum och kök, omöblerad Yta: 56 kvm Lägenheten lämplig som kompislägenhet, men också för par och barnfamilj. Hyra (12-månaders) 5 830:- Hyresnivå/kronor Första Långgatan Första Långgatan 12 Hyresnivå/kronor Lägenhetstyp 2 rum och kök, omöblerad Gemensamma lokaler En gemensamhetslokal finns i huset. Yta: 64 kvm Hyra (12-månaders) 6 535:- Hyresnivå/kronor Kronhusgatan Kronhusgatan 2C Lägenhetstyp 3 rum och kök, omöblerad Hörnlägenhet, etage med terrass Centraldammsugare på varje våningsplan Gemensamma lokaler Stor takterrass Yta: 65 kvm Hyra (12-månaders) 7 900:- 11

12 > forts. Inflyttningsenkät Kviberg, etapp 2 Vad tycker man som nyinflyttad om Kviberg? Som helhet är man nöjd med boendet (3.9) på en 5-gradig skala, SGS agerande vid inflyttningen (3.8) och SGS som hyresvärd (3.8). De som är missnöjda tycker främst att hyran är för hög. Bra betyg får kommunikationerna (spårvagnen stannar utanför huset), lägenhetens utformning, tvättstuga och cykelparkering. Dåligt betyg får utemiljön, miljöhus, bilparkering och närservice. 60% hade brister i lägenheten när de flyttade in. Det tog i snitt 8 veckor att åtgärda felen. 16% har fortfarande fel som inte är åtgärdade. De flesta som flyttade till Kviberg hade inte aktivt valt området utan hamnade där på grund av att där fanns lediga bostäder med kort kötid. Trots att de inte själva aktivt valt området är de flesta mycket nöjda med lägenheten och med området. Den kritik som finns är främst att utemiljön, bilparkering mm inte var klar innan man flyttade in. På samma sätt finns berättigad kritik över att många lägenheter hade besiktningsanmärkningar och inte var helt klara vid inflyttningen. Vi vet av erfarenhet att besiktningsanmärkningar har en tendens att dra ut på tiden innan de blir åtgärdade. Det är inget försvar utan ett konstaterande och här måste SGS bli bättre på att ställa krav på våra entreprenörer att bli klara. I Kviberg, etapp 2 hade vi otur då en mattläggare skar av vissa värmerör och pga osäkerhet avseende de övriga värmerören byttes alla för att vara säker på att de blev helt rätt. Man fick därigenom bryta upp en bit av golvet i en del lägenheter på bottenvåningen. Detta är nu åtgärdat och de drabbade hyresgästerna har kompenserats. Trots dessa missöden är vi väldigt glada att vi i stort får ett godkännande betyg av våra hyresgäster. Ytterligare en erfarenhet från inflyttningen i Kviberg är att vi i fortsättningen alltid skall ha områdespersonal närvarande på inflyttningsdagarna för att snabbt kunna åtgärda fel, även om inflyttningen skulle ske på en helg. Nytt kvarterskontor i Kviberg I takt med att ytterligare studentbostäder byggs i Kviberg har vi öppnat ett kvarterskontor för våra hyresgäster i området. På kvarterskontoret möter du fastighetsansvarige Svante Stignor som ansvarar för just din bostad, åtgärdande av fel i bostaden, reparationer, fastighetsskötsel och besiktningar. Det är också här du hämtar och lämnar dina nycklar vid in- och utflyttning. Tyghusvägen 8, i anslutning till byggentreprenören Midrocs bodetablering. När etapp 3 står färdig våren 2006 kommer vi att öppna det permanenta kvarterskontoret på Lilla Regementsvägen 14. Telefon: mån - fre kl Fax: E-post: Besökstid: måndag - fredag kl Under tiden som etapp 3 färdigställs på Kviberg är kvarterskontoret provisoriskt etablerat i en arbetsbod på OBS! Den första vardagen i varje månad har vi besökstid mellan Snart går flytten till Kaserntorget Som vi berättat om i tidigare nummer av Studentvärden, kommer vi vid årsskiftet 05/06 att flytta vår bostadsförmedling, hyresdebitering, datanätgrupp samt huvudkontor till Kaserntorget 11, då vi har vuxit ur våra nuvarande lokaler. Mer information med bl a nya telefonnummer kommer att skickas ut i början av januari

13 Gibraltar f d Matematiskt Centrum Chalmers flyttar vid årsskiftet sina matematiker till Akademiska Hus lokaler i centrum av campus Johanneberg inne på Chalmersområdet. Detta gör Matematiskt Centrum tillgängligt för annan användning. Akademiska Hus, HSB och SGS Studentbostäder har undertecknat en avsiktsförklaring att gemensamt utveckla kvarteret till ett attraktivt bostadsområde med ca 250 studentlägenheter och ca 100 bostadsrätter. Området är beläget i Krokslätt och gränsar till Mossens friluftsområde. Den befintliga byggnaden passar mycket väl för studentbostäder. Detaljplanearbetet har precis startat och beräknas vara klart till årsskiftet 2006/2007. Om inga hinder tillstöter på vägen kan de första studenterna flytta in under våren Även i år anordnades Akademisk Kickoff Onsdag 21 september var det dags för Akademisk Kickoff 2005 i Studenternas Hus. Ett välkomstarrangemang för nya studenter vid Göteborgs universitet, som i år samlade fler än 900 personer. Akademisk Kickoff arrangeras av GFS Studentservice i samarbete med Göteborgs universitet samt Göteborg & Co Näringslivsgrupp. Studenterna bjöds på mat och dryck till ljuva toner från en stråkkvartett samt välkomsttal av Göteborgs universitets prorektor Kerstin Norén, Göteborgs borgmästare Jörgen Linder och GFS ordförande Robin Larsen. På scenen kunde man sedan se kårföreningarnas dans-, sång- och musiknummer avlösa varandra. På övervåningen fanns en mässa med ett 40-tal utställare. Företagen och föreningarna fick studenterna att flockas kring borden, dignande av information, tävlingar, godis, förmånliga erbjudanden och mycket mer. Vid vår monter fick studenterna svar på frågor om boende av Anna Brile. Släkt och vänner på besök? Du vet väl att som hyresgäst hos SGS Studentbostäder har du möjlighet att hyra rum på Du Utlandagatan vet väl att som för hyresgäst dina gäster hos till SGS kraftigt Studentbostäder rabatterade priser. har du Alla möjlighet rum har att dusch, hyra rum toalett på Utlandagatan och TV. Köket för dina som gäster dina gäster till kraftigt har tillgång rabatterade till ordnar priser. de Alla rum har dusch, själva toalett med och frukost. TV. I köket Dessutom som dina ingår gäster linne har och tillgång städning. till ordnar de själva med frukost. Ange Dessutom boenderabatt ingår linne och redan städning. när du beställer. Ange boenderabatt redan när du beställer. Begränsat antal rum per bokningstillfälle. Ditt pris med boenderabatt är: Ditt pris med boenderabatt är: enkelrum 240:-/natt??? enkelrum 290:-/natt dubbelrum 340:-/natt??? dubbelrum 390:-/natt För ytterligare information, ring oss på telefon eller faxa på Du kan också maila till eller besöka vår hemsida 13

14 Vad är rätt temperatur? Vintern närmar sig, även om man inte kan tro det när jag i skrivande stund (10 november) har tagit in rosor från rabatten, och hörde på nyheterna att det skulle bli +15 grader ute idag!!! Enligt kalendern har vi stigit in i vintertid, och rätt som det är har vi kylan här. I takt med att temperaturen sjunker utomhus stiger värmen i våra element, men vilken temperatur är godtagbar i lägenheten? Temperaturen i våra lägenheter skall följa den överenskommelse vi har med Hyresgästföreningen. Enligt riktlinjer ska temperaturen hålla ca 20 C dagtid mätt mitt i rummet och minst 18 C nattetid. Upplever du att värmen inte fungerar som den ska eller om du upplever drag eller liknande så gör en felanmälan. Självklart försöker vi åtgärda de brister vi upptäcker så snabbt som möjligt. Ibland rör det sig om enkla saker som man själv kan göra för att förbättra inomhusklimatet. Möbleringen kan till exempel påverka temperaturen. Stora möbler eller tunga gardiner som hänger framför elementen bör undvikas. Om skrivbordet står framför fönstret skall man dra tillbaka det så att det blir en ordentlig springa på cm mellan fönster och bord. Tröjan på vid stillasittande studiearbete, tröjan av vid dammsugning! Åtgärder efter Kundenkäten 2005 Rotary Rotary har i tidigare kundenkäter fått sämre betyg än vad vi tyckte det borde, inte minst med tanke på Rotarys centrala läge och det faktum att vi vet att det är populärt att bo där. Det var efter en dialog med de boende som man kom fram till att gruppköken var i stort behov av en renovering. De är nu ombyggda och i 2005 års enkät kan vi också avläsa att Rotary totalt sett får ett högre betyg. Plus två tiondelar, vilket är en stor förändring i en sådan här enkät. Personalen på Johannebergsgruppen hoppas att betyget går upp ännu lite till i nästa enkät när alla i huset haft sina nya kök ett helt år. Kjellmansgatan I 2005 års enkät fick Kjellmansgatan dåligt betyg på gruppköken. Där har vi nu i höst startat med ombyggnad, och hoppas att det ska ge ett positivt resultat för nästa års enkät. Olofshöjd Efter stölder och skadegörelse i området på Olofshöjd, och för att höja säkerheten för de boende, kommer vi att montera elektroniska låssystem (Aptus) på ytterdörrar i området. Läs mer om andra åtgärder inom våra områden på sidan 15, Nytt från områdescheferna. Vinnare av biobiljetter Kundenkät 2005 SGS Studentbostäders kundenkät sändes i år via e-post till slumpvis utvalda hyresgäster. Vi fick totalt in svar (71% svarsfrekvens). Vår målsättning är att fortsätta vara Sveriges bästa stora studentbostadsföretag, med flest nöjda hyresgäster. 40 vinnare av biobiljetter har dragits bland de som svarade. Stort grattis och tack för era synpunkter! Vinnare av 10 biobiljetter: Robert Larsson, Philippe Bergstrand, David Gevriyeson, Henrik Eliasson, Jesper Petersson. Vinnare av 5 biobiljetter: Oscar Rahm, Julien Millet, Sami Mlayeh, Camilla Olsson, Catharina Pedersen, Louise Hallbeck, Atbin Kyan, Rudina Hatipi, Johan Genberg, Martin Karlsson. Vinnare av 2 biobiljetter: Anna Björnestål, Klas Olsson, Lena Norberg, Ingemar Rask, Andreas Harmsen, David Eklöv, Johan Bejke, Jens Olsson, Elin Wrengler, Christian Cederberg, Ola Dahlin, Marina Ohlsson, Gustav Eek, Anton Dilber, Anna Ljunggren, Annika Hellberg, Charlotta Almquist, Erik Göransson, Robert Svensson, Annika Berggren, Mats Karlsson, Fredrik Celén, Johan Martinsson, Mattias Alsterberg, Joakim Strandberg. Biljetterna har skickats till vinnarna per post. Trevlig biokväll önskar vi er! 14

15 Nytt från områdescheferna Björn Prytz Olofshöjd Mikael Hermansson Johanneberg Bertil Hansson Inhyrda bostäder Olofshöjdsgruppen Olofshöjd På Hjulmakaregatan sker hantering av fyllnadsmaterial, det är transporter till gården på Omgången, där vi underhållsrenoverar tätskiktet ovanpå parkeringsdäcket. När gården är klar i december finns det cykelställ under tak och det finns möjlighet att låsa fast cykeln. Den stora gräsytan finns kvar och där finns det en grillplats och på övre plan, där sopnedkasten är placerade, blir det en bouleplan och cykelställ under tak. Tryckluftsslang Angående radonmätning Vid entrén till vårt snickeri, Hjulmakaregatan 6, finns det nu en tryckluftsslang monterad för cykelpumpning. Parkeringsdäcket på Framnäsgatan skall underhållsrenoveras på övre parkeringsplanen, som innehåller 110 platser. Arbetena startar vid årsskiftet och beräknas vara klara april -06. Hökegårdsgatan Från 1 november är lokalen på gaveln under A ingången uthyrd. Vi kommer att måla väggar i källargångar och då även se över cykelrummen. Helmutsrogatan Det är rökförbud i alla allmänna utrymmen och detta gäller även köken/samlingsrummen. Nödutgångsdörren, som finns i änden på alla korridorer får ej användas som entrédörr. När nödutgångsdörrarna är öppna, är det lättare för obehöriga att komma in i huset. Detta gäller även dörrarna i de gemensamma köken. Vi skall montera väggrindar före cykelställen och vid sophuset. Detta gö- Vi kommer att placera ut radonmätare med anledning av att vi har som ett miljömål att kartlägga förekomsten av radon i våra bostäder. Mätaren skall stå i tre månader, därefter hämtar vi den. För att mätaren skall bli så bra som möjligt skall mätaren lämnas i fred och du leva som vanligt i bostaden. När mätningarna är gjorda kommer vi att redovisa resultaten. res för att vi skall undvika trafik mellan husen. Vi förstärker även belysningen vid cykelställen. Ostkupan Vi skall under hösten utföra en cykelröjning. Vi har nu utfört en grundinställning av värmen, sedan skall vi göra provmätningar under vintern. Det finns mycket resurser som kan återvinnas. Använd återvinningsstationen som finns utanför huset vid Mejerigatan. Johannebergsgruppen Volrat Tham Terrassen bakom gymnastikhallen har varit klar sedan mitten på augusti; nu går vi mot vinter men vi hoppas terrassen kommer att vara till stor glädje i vår. Vi har målat fasader och fönster på Volrat Thamsgatan, med glädjande gott resultat. I samband med terrassbygget har hängrännor, ventilationsgaller och andra plåtarbeten reparerats. Asfalteringen ovanför miljöstationen är klar. Rotary Efter nya gruppkök och gruppköksdörrar har vi nu börjat byta samtliga tamburdörrar. Kjellsmansgatan Vi har äntligen börjat byta gruppköksdörrar vilka förses med Aptus-lås. Nya cykelrumsdörrar och soprumsdörrar, med Aptus-lås är monterade. Tidningsklämmor är också på plats. Medicinarberget Vi har lagat takterrassen efter läckan, och dragit om rör och byt ut brunnar. Tyvärr har det varit brand i ett kök, glädjande att ingen kom till skada. Birger Jarlsgatan Biografen Bio Jarl är inom kort öppen igen, larmad och säkrad efter stölden av projektorn. Lilla Torp Vi har dränerat runt hela huset, och även hunnit iordningställa planteringarna, förhoppningsvis till allas trivsel. Dessutom har vi målat tvättstuga och torkrum. Hösten är snart slut och vintern står för dörren. Det brukar innebära mysiga stunder, då vi gärna tänder levande ljus. Var rädd om ditt och andras liv. Släck alla levande ljus i tid. Tänk även på att du inte ska förvara brännbart material i loftgångar och trapphus. Rosendal Vi håller på med byte av loftgångar. Vi har rivit de gamla på hus 7 och 11, men problem har uppstått med infästningarna till de nya, därför går arbetet trögt för närvarande. Vår entreprenör håller på att prova sig fram till vilket tillvägagångssätt som är bäst, i dagsläget är det inte möjligt att säga något om när det kan tänkas vara klart. Rivningen av gångarna på hus 8 är tills vidare stoppad. Arbetet med ombyggnaden av vårt Kvarterskontor pågår för fullt. Vi beräknar att arbetet ska vara klart innan jul. Under tiden som ombyggnaden pågår har vi provisoriskt flyttat ut vårt kontor till en arbetsbod. För att komma tillrätta med de ökande problemen med biltrafik inom området har vi förstärkt bevakningen kraftigt, fler bilar än på länge bötfälls. Förhoppningsvis ska dessa åtgärder ge resultat. Inhyrda bostäder Odin Gästcykelparkering i hörnet Barnhusgatan / Burggrevegatan är klar att tas i bruk. Ekbacka Ett intensivt samarbete mellan polis, stadsdelsförvaltning och fastighetsägaren Poseidon pågår sedan en längre tid. Avsikten är att komma till rätta med de gängbråk och den skadegörelse som pågår i området. Vi uppmanar våra hyresgäster att polisanmäla all skadegörelse och alla incidenter. Brahegatan I vårt nya avtal med Poseidon har vi handlat upp skötsel av miljörummet på plan 2 av Renova. En ny städfirma har övertagit städningen av korridorer och trapphus. Info om vad som städas, och när, kommer att anslås i entrén. 15

16 Ny biträdande områdeschef för Kvarterskontoret Rosendal Jag heter Claes Jonasson och är ny biträdande områdeschef på kvarterskontoret i Rosendal. Har även tidigare arbetat som bitr. områdeschef, men då placerad på vårt områdeskontor i Johanneberg. Jag började hos SGS Studentbostäder juni 2004, dessförinnan har jag studerat till förvaltare och varit en kort tid på Bostadsbolaget. Min ambition är att du som hyresgäst på Rosendal och Lillatorp ska trivas i ditt boende, känna att du får en god service, uppleva att det är ordning och reda, lugnt och fint. Har du synpunkter eller önskemål är du välkommen in på vårt Kvarterskontor på Studiegången 6 för att träffa mig. Områdeskontor, kvarterskontor, huskontor vad är skillnaden? Först och främst har kontoren och den personal som arbetar där en gemensam nämnare att ge den service och information som krävs för att tillgodose såväl våra hyresgästers behov som fastighetens. Våra områdeskontor ligger i Olofshöjd och Johanneberg och servar ett flertal bostadsområden/fastigheter, organisationen och personaltätheten är därför lite större här. Ett kvarterskontor servar ett större bostadsområde, Kviberg med 513 och Rosendal med 682 studentlägenheter. Här möter du i regel en ansvarig person som organisatoriskt tillhör ett områdeskontor som han/hon kan ta hjälp av vid behov. På Ostkupan och Medicinareberget har vi huskontor som servar just den fastigheten. Här ser organisationen ut precis som för våra kvarterskontor. English summary New student flats Our goal to offer new student flats during the years has almost been achieved. We have created new flats and an additional 102 flats at Kviberg. Tenants Survey The tenant survey which was carried out last spring showed that we are still on top among the participating companies. The result of the survey gave us an index of 3.73 (max 5). We will now work even harder and our goal is to achieve and index of 4.0 latest High rents our weakest point 58% of the tenants stated in the survey that high rents is our weakest point. It is important to mention that SGS have a large variety of flats and that flats have a rent level of SEK per month. Kviberg The expansion of Kviberg is proceeding. An additional 102 student flats will be ready to move into by May Vad tycker ni om tidningen? Har du synpunkter på tidningen? Vad skulle du vilja läsa mer om i Studentvärden? Är det något som saknas? Hör av dig till Marknadsansvarig Utgivare: SGS Studentbostäder Utlandagatan 24, Göteborg Telefon: Fax: Stiftelsen är medlem i Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) och SABO och äger eller förvaltar drygt bostäder och 51 lokaler. Tryck: Prinfo Linderoths, Göteborg. Studentväden utkommer 2 gånger per år.

Studentvärden 1.06. Jämnare rumstemperatur 3. Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5. Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7. Rosendals loftgångar 10

Studentvärden 1.06. Jämnare rumstemperatur 3. Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5. Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7. Rosendals loftgångar 10 Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden 1.06 www.sgsstudentbostader.se Jämnare rumstemperatur 3 Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5 Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7 Rosendals

Läs mer

Lindholmsallén nedräkningen har börjat! s 4 6

Lindholmsallén nedräkningen har börjat! s 4 6 Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden 1.08 www.sgsstudentbostader.se Lindholmsallén nedräkningen har börjat! s 4 6 Barcelona studier utomlands s 8 9 Mats har ordet Man blir nästan

Läs mer

Studentvärden Special -07

Studentvärden Special -07 Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden Special -07 www.sgsstudentbostader.se Viktor Rydberg lade grunden 50-talet - allas lika rätt till högre studier I mitten på 40-talet betonas

Läs mer

Studentvärden 1.03. TEMA Tidningens tema. Innehåll på sidan 3. Innehåll på sidan 5. Innehåll på sidan 6. Innehåll på sidan 7. Nytt profilprogram 3

Studentvärden 1.03. TEMA Tidningens tema. Innehåll på sidan 3. Innehåll på sidan 5. Innehåll på sidan 6. Innehåll på sidan 7. Nytt profilprogram 3 Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden 1.03 www.sgsstudentbostader.se Nytt profilprogram 3 Kviberg 4 Odin 6 7 Bilpool 8 TEMA Tidningens tema Innehåll på sidan 3 Innehåll på sidan 5

Läs mer

Studentvärden 2-09. Special

Studentvärden 2-09. Special Studentvärden 2-09 Special Vi finns till för dig! Du håller Studentvärden Special i din hand. Den har vi tagit fram för att redovisa vad som är syftet med SGS som studentbostadsstiftelse. Vi vill även

Läs mer

Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder. Studentvärden 1.10. www.sgsstudentbostader.se. Och vinnarna är...

Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder. Studentvärden 1.10. www.sgsstudentbostader.se. Och vinnarna är... Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden www.sgsstudentbostader.se 1.10 Och vinnarna är... Mats har ordet Med några kalla men härligt snövita månader bakom oss känns det nu bra att de

Läs mer

Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder. Studentvärden Special -08. www.sgsstudentbostader.se. Svart. på vitt

Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder. Studentvärden Special -08. www.sgsstudentbostader.se. Svart. på vitt Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden Special -08 www.sgsstudentbostader.se Svart på vitt Studentbostäder sedan 1951 Du håller Studentvärden Special i din hand. Den har vi tagit fram

Läs mer

Lasse. Studentvärden 2.09. 126 meter över havet Guldhedstornet. att åka på mission är ett minne för livet!

Lasse. Studentvärden 2.09. 126 meter över havet Guldhedstornet. att åka på mission är ett minne för livet! Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden www.sgsstudentbostader.se 2.09 126 meter över havet Guldhedstornet Lasse att åka på mission är ett minne för livet! Studentvärden 2.09 Mats har

Läs mer

Studentvärden. Fest på Trädgår n 3.09. Johanna med uppdrag att upplysa. Bland Akacior och Kalebasser. Kickoff för Student 09.

Studentvärden. Fest på Trädgår n 3.09. Johanna med uppdrag att upplysa. Bland Akacior och Kalebasser. Kickoff för Student 09. Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden www.sgsstudentbostader.se 3.09 Fest på Trädgår n Kickoff för Student 09 Johanna med uppdrag att upplysa Bland Akacior och Kalebasser på Studiegången

Läs mer

Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder. Studentvärden 2.11. www.sgsstudentbostader.se. » I Want To Ride My Bike «

Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder. Studentvärden 2.11. www.sgsstudentbostader.se. » I Want To Ride My Bike « Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden www.sgsstudentbostader.se» I Want To Ride My Bike «2.11 Mats har ordet När det nu lackar mot jul och lite välbehövlig ledighet för oss alla,

Läs mer

VÄRDSNYHETER. Sid 10. Sid 14-15. Sid 16 SPELA BANDY INNE ÄR KUL MEN... ... SIRIUSGATAN VINNER OCKSÅ PÅ ANNAT. 3-4 NUMMER 22001

VÄRDSNYHETER. Sid 10. Sid 14-15. Sid 16 SPELA BANDY INNE ÄR KUL MEN... ... SIRIUSGATAN VINNER OCKSÅ PÅ ANNAT. 3-4 NUMMER 22001 NUMMER 22001 VÄRDSNYHETER HYRESGÄSTINFORMATION FRÅN FAMILJEBOSTÄDER SPELA BANDY INNE ÄR KUL MEN...... SIRIUSGATAN VINNER OCKSÅ PÅ ANNAT. 3-4 KUNDTJÄNST FÖR ALLA NÄSTAN JÄMT Sid 10 BYGG DITT EGET BLOMSTERBORD

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 innehåll Projekt gammalt & nytt på Söder Inspireras i badrummet Nyfiken på internet Örebrokompaniet conventum arena första gästkrönikan vinn kent-biljetter

Läs mer

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vi i VätterHem nr 1 2011 Annas mål är en egen blomsteraffär Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vad vill VätterHems styrelseledamöter? Nya lägenheter i Tenhult?

Läs mer

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng Årgång 8 Nr 1 2005 Bollnäs Bostäder BoBladet Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren sid 4 Möt ordförande Stefan Jonäng sid 5 Tips om heminredning sid 12 20 nya bostäder

Läs mer

Tema uthyrning ] Allt om omflyttning och direktbyte ] Hyra ut i andra hand ] Säljaren svarar

Tema uthyrning ] Allt om omflyttning och direktbyte ] Hyra ut i andra hand ] Säljaren svarar HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] FEBRUARI 2009 Erbjudande 50% rabatt HEMMA HOS Pia-Lotta fick lägenhet via Ungahem på Universeum i februari! VÅRA GÅRDSFÖRENINGAR Matglada grannar samlas kring

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190 Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Författare:

Läs mer

Gert Wingårdh och Åsa Gessle i unik HFAB-satsning

Gert Wingårdh och Åsa Gessle i unik HFAB-satsning Läckert i picknickkorgen Ett magasin från hfab. nr 2. 2010 Gert Wingårdh och Åsa Gessle i unik HFAB-satsning HALMSTAD BYGGER Nio sidor om nybyggen i staden Wilmas färgstarka barnrum Möt nye chefen för

Läs mer

ODAGRANNAR BÄSTA GRANNARNA. 4 miljarder extra: Nu rustas hus och. Brandmästaren uppmanar: Glöm inte släcka ljusen!

ODAGRANNAR BÄSTA GRANNARNA. 4 miljarder extra: Nu rustas hus och. Brandmästaren uppmanar: Glöm inte släcka ljusen! ODAGRANNAR Till dig som bor hos Svenska Bostäder. Nummer fem december 2009. EDITION STOCKHOLM SYDÖST DIN LOKALA BOTIDNING Med nyheter, information och reportage för dig som bor i Farsta och Kärrtorp med

Läs mer

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg ungas syn på boende 1 Innehåll inledning 3 ny metod för att söka svar: netnografi 4 Fyra ungdomsgrupper 5 Är det bara Stureplan som

Läs mer

VÄRDSNYHETER. Sid 12. Sid 8. Sid 10 EN HJÄLPANDE HAND I NATTEN SIDAN 4 OCH 5 NUMMER 1 TRYGGARE OCH SÄKRARE I GÄRDSÅS

VÄRDSNYHETER. Sid 12. Sid 8. Sid 10 EN HJÄLPANDE HAND I NATTEN SIDAN 4 OCH 5 NUMMER 1 TRYGGARE OCH SÄKRARE I GÄRDSÅS NUMMER 1 2001 HYRESGÄSTINFORMATION VÄRDSNYHETER FRÅN FAMILJEBOSTÄDER EN HJÄLPANDE HAND I NATTEN SIDAN 4 OCH 5 NYINFLYTTAD I NYTT OMRÅDE DE HAR BOTT HOS FAMILJEBOSTÄDER I 50 ÅR TRYGGARE OCH SÄKRARE I GÄRDSÅS

Läs mer

VÄRDSNYHETER HYRESGÄSTINFORMATION FRÅN FAMILJEBOSTÄDER

VÄRDSNYHETER HYRESGÄSTINFORMATION FRÅN FAMILJEBOSTÄDER NUMMER 22005 VÄRDSNYHETER HYRESGÄSTINFORMATION FRÅN FAMILJEBOSTÄDER UNGDOMSPROJEKT MAJORNAS FRAMTIDSVISIONER SID 11 TYNNERED I FOKUS Sid 4 ETT KVARTER UNDER OMBYGGNAD Sid 6 UTEMILJÖN FEM PILOTPROJEKT Sid

Läs mer

Fotograf Jörgen Hinder: framsidan, sid 4, sid 6, sid 9, sid 12, sid 14, sid 29. Fotograf Håkan Dalåker: sid 13. White arkitekter: sid 5

Fotograf Jörgen Hinder: framsidan, sid 4, sid 6, sid 9, sid 12, sid 14, sid 29. Fotograf Håkan Dalåker: sid 13. White arkitekter: sid 5 Årsredovisning 2011 Fotograf Jörgen Hinder: framsidan, sid 4, sid 6, sid 9, sid 12, sid 14, sid 29 Fotograf Håkan Dalåker: sid 13 White arkitekter: sid 5 Innehållsförteckning Året i korthet 4 Uthyrningsläget

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 2/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 2/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 2/2008 innehåll Ny bostadstyp Behåll dina köpoäng Vivalla stadsdel nr 2 somrumsinspiration Vad är det som hörs? Bostartträffar i Vivalla Låna en studentlokal Miljö

Läs mer

ODAGRANNAR BÄSTA GRANNARNA. 4 miljarder extra: Nu rustas hus och. Brandmästaren uppmanar: Glöm inte släcka ljusen!

ODAGRANNAR BÄSTA GRANNARNA. 4 miljarder extra: Nu rustas hus och. Brandmästaren uppmanar: Glöm inte släcka ljusen! ODAGRANNAR Till dig som bor hos Svenska Bostäder. Nummer fem december 2009. EDITION STOCKHOLM JÄRVAFÄLTET DIN LOKALA BOTIDNING Med nyheter, information och reportage för dig som bor i Rinkeby, Tensta,

Läs mer

Årsredovisning 2002. ÖrebroBostäder AB

Årsredovisning 2002. ÖrebroBostäder AB Årsredovisning 2002 ÖrebroBostäder AB ÖREBROBOSTÄDER AB 2002 49 Innehållsförteckning Sammanfattning & nyckeltal 2 Affärsidé & strategier 3 VD har ordet 4 Bostadsläget 6 Studenterna blir bara fler 8 ÖBO

Läs mer

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009. Västra kajen. Vi valde VätterHem och Österängen

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009. Västra kajen. Vi valde VätterHem och Österängen Vi i VätterHem Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009 Västra kajen Nu är arkitekttävlingen avgjord - Tham & Videgård Hansson Arkitekter från Stockholm har gjort det vinnande förslaget

Läs mer

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 3 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORTFAKTA ANTAL ANSTÄLLDA MEDELÅLDER, ÅR INNEHÅLL 47 49 ANTAL KVINNOR ANTAL MÄN ÅRET I KORTHET KORTFAKTA

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Bygg- och fastighetsekonomprogrammet Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt - Vilka privatekonomiska och sociala konsekvenser uppkommer för de

Läs mer

Starta gårdsförening! ] Skaparglädje i silversmedjan ] Tips! Så går du tillväga VINN!

Starta gårdsförening! ] Skaparglädje i silversmedjan ] Tips! Så går du tillväga VINN! NY MILJÖMÄRKT HYRESGÄSTTIDNING! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] FEBRUARI 2008 Starta gårdsförening! ] Skaparglädje i silversmedjan ] Tips! Så går du tillväga VINN! 25 termosar i vinstpotten!

Läs mer

ODAGRANNAR BÄSTA GRANNARNA. 4 miljarder extra: Nu rustas hus och. Brandmästaren uppmanar: Glöm inte släcka ljusen!

ODAGRANNAR BÄSTA GRANNARNA. 4 miljarder extra: Nu rustas hus och. Brandmästaren uppmanar: Glöm inte släcka ljusen! ODAGRANNAR Till dig som bor hos Svenska Bostäder. Nummer fem december 2009. EDITION STOCKHOLM INNERSTAN DIN LOKALA BOTIDNING Med nyheter, information och reportage för dig som bor på Norrmalm och Södermalm

Läs mer