Studentvärden Miljödiplomering 3. Studentbostäder på Kviberg 6 9. Min fantastika lägenhet 9. Litet och stort, billigt och dyrt 10 11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studentvärden 2.05. Miljödiplomering 3. Studentbostäder på Kviberg 6 9. Min fantastika lägenhet 9. Litet och stort, billigt och dyrt 10 11"

Transkript

1 Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden Miljödiplomering 3 Studentbostäder på Kviberg 6 9 Min fantastika lägenhet 9 Litet och stort, billigt och dyrt 10 11

2 Mats har ordet Vi har som ett av våra strategiska mål satt upp att nå ett NKI på 4.0 senast 2010 Under hösten har det arbetats med att ta fram olika handlingsprogram där vi fångar upp vad ni tycker skall förbättras. Vissa åtgärder kan uppnås bara genom att ändra på rutiner och engagemang bland personalen. Medan många åtgärder kräver att vi har ekonomiska förutsättningar att avsätta pengar till ett utökat underhållsoch investeringsprogram, detta prövas just nu i vår budgetprocess. Givetvis går det inte att genomföra alla önskemål från våra områdeskontor utan vi tvingas att prioritera. Den stora omflyttning som studentbostadsföretagen har innebär mycket höga underhållskostnader går mot sitt slut och det är tid till att reflektera lite över året som gått. Vad har varit bra och vad kan vi bli bättre på? Vi har sedan år 2000 haft som mål att kunna erbjuda 2000 nya studentbostäder under perioden Det blev 1863, vilket väl får anses vara godkänt. Lägg därtill att vi får ytterligare 102 fina lägenheter i en tredje etapp på Kviberg klara för inflyttning i maj- juni. Att det funnits lediga enkelrum under våren är väl kanske ett tecken på att vi lyckats bygga ifatt behovet en del. Detta är givetvis positivt sett ur kundsynpunkt Göteborg rankas högt som studieort men negativt ur ekonomisk synpunkt om vi inte får in hyror att täcka våra kostnader med. Det är dock förvånande att det är våra enklaste och billigaste bostäder som har lägst efterfrågan. Vi skall bli ännu bättre Var du en av de av våra hyresgäster som i våras fyllde i vår Kundenkät? Stort tack för hjälpen i så fall! Undersökningen gav oss ett NKI-värde (Nöjd Kund Index) på 3.73 (max är 5) vilket är ett mått på vad du och dina grannar tycker om SGS Studentbostäder i olika frågor. Resultatet kan sammanfattas: SGS Studentbostäder fortfarande bäst bland de deltagande företagen! Vår personal fick som vanligt mycket bra betyg. Attityderna till vårt ryckte har utvecklats något negativt. Attityderna har förbättrats när det gäller gemensamma utrymmen, framförallt gäller det tvättider, städning och förrådsutrymmen. Internet upplevs som en allt viktigare kontaktkanal. Höga hyror - vår svagaste sida 58% svarade att höga hyror är SGS Studentbostäders svagaste sida (52% 2004), vilket givetvis är en starkt bidragande orsak till att vi fått en sämre rykte än tidigare. Jag håller med om att hyrorna tar en alldeles för stor andel av era studiemedel. Det är dock mycket viktigt att ha rätt bild av verkligheten. Dels är det så att vi har ett mycket varierat produktutbud (se sid 10) beroende på att studentgruppen är en väldigt blandad grupp, både till sina behov av bostadsstorlek som till sin betalningsvilja. Av samtliga våra bostäder har faktiskt en hyresnivå under kr per månad (12-månadershyra) inkl el och möbler. Det är lätt att säga att min studentbostad kostar kr per månad, utan att ange att den faktiskt är stor nog för två personer, verkligheten är ju istället att boendekostnaden är kr per person och månad. Vi vet att ett av skälen till att Göteborg rankas högt som studieort är att det finns ett varierat och bra utbud av studentbostäder! Lika dyrt som Turning Torso? Häromdagen kunde vi med förvåning läsa under GP s fria ord att en studentbostad i Olofshöjd är dyrare än en bostad i Turning Torso. Att jämföra en 107 kvm stor lägenhet i Turning Torso och det enkelrum på 18,5 kvm i Olofshöjd är att jämföra äpplen och päron utan att ens fundera på vad man får för pengarna! Insändaren betalar 10-månadershyra, d v s han har två hyresfria månader i juni och juli. Dessutom ingår el, ett högpresterande Internetabonnemang, möbler samt tillgång till ett gruppkök i hans hyra. Den faktiska kostnad/kvm att jämföra med Turning Torso är 104 kr, inte drygt 160 kr som angavs av insändaren. Varje hus bär sina egna kostnader Det kostar en hel del att bygga nya bostäder. Givetvis kan man välja att inte bygga alls för att ha ett så lågt snitt som möjligt på sina hyror. Eftersom vårt uppdrag är att erbjuda ändamålsenliga och attraktiva bostäder för aktivt högskolestuderande har vi beroende på den stora brist på bostäder som rått de senaste åren, valt att producera nästan 2000 nya bostäder. SGS Studentbostäder är den aktör som efter Svenska Bostäder byggt flest bostäder i landet under Då vi fattar beslut att investera i nya hus är det en grundläggande princip att varje hus skall via sina hyresintäkter bära sina egna kostnader. För er som bor i våra äldre fastigheter kan det vara bra att veta att ni inte är med och subventionerar de nya bostäderna! Tilläggas kan att såväl hos oss som i Turning Torso gäller att små bostäder är dyrare per kvm med hänsyn till kostnader för kök och badrum. 2 Mats Odersjö, VD

3 Vi är miljödiplomerade igen! SGS Studentbostäder valde för några år sedan, i samband med att företaget tog fram en miljöplan att miljödiplomera oss enligt Göteborgs stads modell. Diplomeringen är en kvalitetsstämpel på att miljöarbetet bedrivs strukturerat och aktivt av oss. Varje år görs en extern revision av vårt miljöarbete av miljöförvaltningen. Det resulterade i att vi blev omdiplomerade, vilket ger oss det kvitto vi vill ha, att vi är på rätt väg i vårt miljöarbete. Vår miljöplan innehåller vår miljöpolicy, våra mål samt våra rutiner. Våra rutiner hjälper oss i vårt dagliga arbete. Vår miljöpolicy sammanfattar väl vår strävan utan att i detalj lova för mycket och lyder som följer; SGS Studentbostäder skall aktivt arbeta för att vår verksamhet, med att bygga och förvalta fastigheter bedrivs med så liten negativ påverkan på miljön som möjligt för att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling av vårt samhälle. Detta uppnås genom att vi uppfyller och om möjligt överträffar ställda lagkrav, förordningar och föreskrifter. tar del av ny teknik och nya kunskaper samt ständigt förbättrar vårt miljöarbete. har en hög miljömedvetenhet hos personal och leverantörer. ger förutsättningar för våra hyresgäster att leva miljöanpassat. väljer produkter, material och aleverantörer med miljöhänsyn. Läs mer på - Om oss / Miljö Vi har tre miljömål med ett antal delmål och med olika genomförande tid. Våra mål är att genomföra kartläggning av förekomsten av radon i våra bostäder. minska vår energiförbrukning för fastighetsförvaltningen. minska mängden miljöfarliga ämnen vid projektering och produktion. Nytt från vår Datanätgrupp Studentdatanätet och höstförkylning virus? Många nya användare SGS Studentbostäders datanät omfattar idag ca anslutna lägenheter. Varje år flyttar en stor mängd studenter. Varje höst tillkommer en stor mängd nya datorer. Drygt studenter har registrerat sig för användning nu i höst. Har man inte haft datorn direktansluten till Internet tidigare finns det en del att tänka på. Det gäller att se till att man har ett bra virusskydd och helst en brandvägg. Har man inte detta är det lätt att få virus på datorn. Har din dator virus gör den saker du inte känner till Har datorn fått virus är det viktigt att snabbt avlägsna detta. En virussmittad dator kan utan att ägaren är medveten om det göra en massa olämpliga saker. Det vanligaste är kanske att den skickar skräppost, men värre saker kan förekomma. Var skall virusskyddet finnas Virusskyddet bör/skall ligga i den enskilda datorn och inte i nätet vilket somliga förespråkar. Ligger det i nätet är man oskyddad när viruset väl läcker igenom. Man riskerar också att få saker som ej är virus bortfiltrerade. Dessutom är olika datorer och olika operativsystem inte känsliga på samma sätt och därför finns det inte ett virusskydd lämpligt för alla som kan sitta inbyggt i sladden. Det är mycket bättre att ha en välvaccinerad dator med ett eget anpassat virusskydd. Automatisk hantering I SGS studentdatanät har vi infört system som istället automatiskt detekterar och isolerar studentdatorer som fått virus. Gjorde fler Internetleverantörer detta skulle virus- och skräppost-problemen i världen minska drastiskt. Om det råkar vara din dator som blir bortkopplad så är du nog först lite irriterad, men kom ihåg att du då slipper risken att din dator används för saker du inte känner till. Blir man bortkopplad får man också automatiskt information om vad man måste göra för att rensa datorn och bättra skyddet. När man rensat sin dator och nyvaccinerat den med färskt virusskydd blir man återansluten på nätet. Tyvärr är det vanligt att nyinkopplade datorer råkar ut för denna procedur en gång. 3

4 senare i livet och man kanske hinner flytta ihop med någon och till och med bilda familj innan man är klar med sina studier. Av den anledningen tyckte många att de påtänkta kompislägenheterna var en bra idé. Att utveckla kompislägenheter, som även finns i det nyss invigda Kvibergsområdet, är ett sätt för oss att anpassa vårt bostadsutbud efter era önskemål. Allt fler kommer till oss och letar efter en lägenhet som de kan dela med en eller ett par kompisar. De nya kompislägenheterna är treor med två lika stora sovrum och ett gemensamt kök/vardagsrum. Detta gör att de är lämpliga att dela med en kompis men de fungerar även för en mindre familj. Vi bad om hjälp Vilket bra initiativ! var en av de första kommentarer som hördes när vi träffades för vårt första referensgruppsmöte. Det var i slutet av augusti, precis innan föreläsningar och tentaplugg hade dragit igång på riktigt, och referensgruppen bestående av studenter från såväl Göteborgs universitet som Chalmers träffades för att diskutera ett eventuellt nytt studentbostadsområde på Lindholmen. Som vi berättat om i ett tidigare nummer av Studentvärden har SGS Studentbostäder fått ett erbjudande om att bygga nya bostäder alldeles intill IT-universitetet och Chalmers campus på Lindholmen. Innan vi tar ett beslut fanns det dock en del frågetecken som vi ville räta ut, och vem kunde vara mer lämpade att hjälpa till med detta än ni studenter? 16 studenter uppmärksammade våra annonser och hörde av sig för att få vara med och bestämma och framföra sina åsikter. Mötet startade med att vi tittade på den aktuella tomten. Idag finns där inte mer än en stor asfalterad bilparkering, men marken som ligger alldeles intill busshållplatsen på Lindholmen har plats för fyra kvarter där det ena är tänkt att inrymma studentbostäder. Därefter begav vi oss till IT-universitetets lokaler där diskussionen satte igång på riktigt. Visst fanns det en del konkreta frågor som vi ville ha svar på, exempelvis om man är intresserad av att bo på Lindholmen och hur mycket man kan och vill betala, men diskussionen kom även att handla om allt från kökets placering i vår standard-etta till tankar om ett experimentellt boende och idéer om ett blandat kvarter med både studenter och icke-studerande. Jag är inte bara student, utan människa också, var en skämtsam, men viktig kommentar från en av studenterna. Jag är inte bara student, utan människa också var en skämtsam, men viktig kommentar från en av studenterna. De andra höll med om att bilden av studenten har förändrats. Idag är det många som börjar studera De flesta av deltagarna var positivt inställda till ett studentbostadsområde på Lindholmen och några tyckte att det borde ha byggts för länge sedan. Lindholmen ligger egentligen relativt centralt, sa en i gruppen, och det stämmer ju, speciellt sedan den nya stombusslinjen 16 började trafikera området. Med bussen är man i stan på några minuter, även om de som bor och studerar här låter hälsa att man får räkna med en hel del trängsel om man hoppar på bussen i rusningstrafiken. Det bästa vore om det fanns en gång- och cykelbro över Göta älv men studenterna i referensgruppen tror även att en spårvagnslinje och utökade turer för Älvsnabben skulle hjälpa till att göra området till ett attraktivt studentbostadsområde. Beslutet om huruvida vi ska bygga studentbostäder på Lindholmen är ännu inte fattat, men studenternas åsikter har genom referensgruppens arbete blivit en viktigt del av beslutsprocessen. 4

5 Obotliga tidsoptimisten Jag läste nyligen en fångande artikel i Chalmers kårtidning om en tjej som bekände sig vara tidspessimist och som delade med sig av sin frustration över att alltid tvingas vänta på folk i sin omgivning. Artikeln väckte mitt intresse då jag kom på mig själv med att fundera över människors relation till tid och därigenom även min egen. Uppenbarligen så ligger det en klar konflikt i att folk har olika syn på tid, och som författarinnan till artikeln uttryckte det så verkar allt fler komma för sent allt oftare. Jag skulle gärna vilja säga att jag förstår hennes frustration och hur irriterande det måste vara att alltid vara den som tvingas vänta, men jag måste bekänna att jag själv tyvärr är den obotliga tidsoptimisten och alltså den som alltid är försenad. Jag lyckas med att komma försent till det mesta i min tillvaro. Det är snarare regel än undantag i mitt fall, och jag förundras över att jag Tiden den största fienden i tillvaron inte tycks kunna ändra mitt beteendemönster. För mig är tiden den största fienden i tillvaron, en motståndare som jag aldrig tycks kunna vinna mot. Kanske handlar det om att dygnet har för få timmar och att jag försöker vara så tidseffektiv som möjligt genom att överplanera? Eller så handlar det om att jag har svårt att acceptera att begränsas av något så abstrakt som tid? Eller så kanske jag helt enkelt föddes i fel kultur? Hur kommer det sig egentligen att man utsätter framför allt sina vänner för att vänta när det uppenbarligen skapar ett så påtagligt irritationsmoment? Varför lyckas jag aldrig lära mig att anpassa mig, då det skapar en ständigt överhängande känsla av stress. För det är ändå bland det värsta jag vet att komma skamset stressande och veta att det inte spelar någon roll vad man har för ursäkt då man antagligen redan har dragit den tusen gånger innan. Redan innan man har hunnit fram till den som står och väntar har man hunnit banna sig själv om och om igen för att man utsätter sina medmänniskor och även sig själv för den konfliktladdade situation som blir följden av ens omogna förhållande till tid. Jag har lagt ner mycket energi på att försöka utröna orsakerna till mitt eget beteende, men det tycks mig svårt att komma fram till någon slutsats. Men om man ändrar perspektivet från individen till samhället för en sekund och ställer frågan vad tiden gör med samhället? Vad är det för samhälle vi vill ha egentligen? Ett samhälle där man låter sig förslavas under en kollektivt utbredd tidsfacism och där konflikter uppstår mellan människor på grund av att man inte lyckas passa en tid? Kanske det är dags att fråga sig vad tiden spelar för roll i ens tillvaro, både för tidspessimister och tidsoptimister? När man står där och väntar på vem det nu än må vara, så kanske man kan vidröra frågan vad det egentligen gör att den man väntar på är tio minuter sen, eller varför inte säga en halvtimme? Jag kan inte låta bli att leka med tanken på hur det skulle vara om man faktiskt passade på att njuta av de minuter som man sitter där själv och väntar. Kanske man kunde ha en bra bok med sig i väskan som är ämnad för sådana tillfällen, eller varför inte ta sig den tiden till att titta på människorna omkring sig. Skulle inte det vara ganska upplyftande att använda den tiden som går till att man arbetar upp irritationen över att man får vänta, till att unna sig själv en liten paus i tillvaron? Nu menar jag inte att de som alltid får sitta där och vänta bara skall acceptera det, men kanske det någon gång skulle vara skönt att ta en paus ifrån det vi alla har fått lärt oss tänka vara fel, och kanske till och med någon enstaka gång kunna möta den senkomne med ett leende och ett hjärtligt tack. Helena Lind 5

6 Etapp studentlägenheter klara och inflyttade november december 2003 Etapp studentlägenheter klara och inflyttade maj juli 2005 Etapp studentlägenheter preliminärt klara för inflyttning maj

7 Studentbostäder på Kviberg Etapp 1 3 Etapp 2 Kviberg - nya studentbostäder i spännande miljö Kvibergs hela miljö med byggnader och friområden har ett mycket stort militärhistoriskt och byggnadshistoriskt värde. Våra bostäder är belägna inne på det gamla militärområdet och har därför fått en klassisk, lite stram arkitektur, kompletterad med moderna detaljer. Området omgärdas av mycket grönytor och spännande byggnadsmiljöer från militärtiden. Etapp 3 Etapp 1 Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 7

8 Kviberg etapp 2 Tyghusvägen 6 14 Etapp 2 skiljer sig markant från den första etappen med sitt modernare formspråk, till skillnad mot etapp 1 som har en mer historisk utformning. De förhållandevis stora volymerna har brutits ner i separata kubformade huskroppar, med mellan liggande trapphus. Detta skapar en trivsam småskalighet och ger liv åt gårdsmiljö och fasader. Materialvalen har gjorts med omsorg, med tonvikt på god boendemiljö och långsiktig hållbarhet. Lägenheterna har några speciella detaljlösningar som sticker ut jämfört med traditionella bostäder. Fönsterpartierna är mycket dominerande och går från golv till tak. Framför dessa sitter en specialdesignad radiator med en bred ekbänk ovanpå. Denna lösning erbjuder de boende möjlighet att använda radiatorn som en möbel att slå sig ned och avnjuta utsikten på eller använda som avlastningsbänk. Kviberg etapp 3 Lilla Regementsvägen studentlägenheter preliminärt klara för inflyttning maj 2006 Denna etapp består av en enda u-formad huskropp i fyra våningar innehållande 102 lägenheter samt lokaler. Gestaltningen av byggnaden karaktäriseras av distinkt volym och strama fasader som tolkar den intilliggande militära byggnadsmiljön. Byggnaden öppnar sig mot söder och husets omgärdar här ett litet kvarterstorg. Vid torget ligger vårt kvarterskontor, ett gym, gemensamhetsutrymmen för de boende samt lokaler som ev kan inrymma en servicebutik och en pizzeria. En speciell lokal som är tillgänglig för alla studenter i Kviberg är finmatsalen som med sitt fullutrustade kök inbjuder till trivsamma middagar för större sällskap. 8

9 Min fantastiska lägenhet Jag heter Pernilla och i januari 2005 påbörjade jag mina studier på lärarlinjen vid Göteborgs universitet. Detta innebar att jag skulle få flytta hemifrån och äntligen få en egen lägenhet. Det visade sig i emellertid inte så lätt att få en bostad, sådär alldeles omedelbart. Första tiden fick jag bo hos kompisar. Jag kom då på att det kanske var enklare om jag valde en större bostad och om jag fick någon som ville dela den med mig. Min gamla kompis Elin ville gärna vara med och dela. Jag anmälde mig hos SGS Studentbostäder till en trea på 56 kvm. I maj fick jag ett erbjudande att komma och titta på en lägenhet. Alla rummen har stora fina fönster När jag första gången klev in genom dörren till vår blivande lägenhet blev jag mycket positivt överraskad, den hade precis allt jag hade önskat mig, bra planering, fina färger och ett bra pris. Tvättstugan finns i korridoren och det är lätt att boka tider, det finns också en stor balkong på varje våningsplan. I huset finns en stor och rymlig hiss att frakta möbler i. Jag fick min kompis förtroende att bestämma om vi skulle tacka ja eller inte. För mig var det inget svårt beslut; här ville jag bo! Nu började arbetet med att inreda lägenheten, och som tur är finns ju Ikea med lämpliga möbler för fattiga studenter. Det kombinerade tv-rummet och köket inredde vi gemensamt. I köksdelen finns allt man kan önska, gott om plats och bra förvaring. Att det finns en frys är en stor fördel för då kan man storhandla och frysa in. Ekonomin är ju viktig för en student. Alla rummen har stora fina fönster, så lägenheten får in mycket ljus men det finns persienner om det skulle bli för mycket sol. I lägenheten finns också ett stort förrådsutrymme med uttag för data och där kan man då sitta och arbeta ostört om man vill. Det är skönt att också ha var sitt sovrum så man kan stänga in sig om man vill vara ifred. När vi möblerat färdigt satt vi bara och njöt i vår lägenhet. Var ligger då min fantastiska lägenhet? Den ligger i Kviberg, i ett alldeles nybyggt studentområde med mycket fina omgivningar och det finns ingen biltrafik inom själva området. Ett annat stort plus är ju att den ligger väldigt nära spårvagnshållplatsen, så det är enkelt att ta sig till de olika skolorna och in till centrum. Det är också väldigt trevligt att bo tillsammans med andra studenter, man lär känna nya människor. Det enda negativa med bostaden är att jag efter tre och ett halvt år måste lämna den då jag har avslutat mina studier, och det vill jag verkligen inte! Pernilla Gustavsson Inflyttningsenkät Kviberg, etapp 2 Alla 209 nyinflyttade i Kviberg, etapp 2 har fått svara på en enkät om hur de upplever lägenheten, området och bemötandet från SGS Studentbostäder i samband med inflyttningen. Tanken är att vi i fortsättningen skall ta reda på våra hyresgästers erfarenheter när de tar ett nytt område i bruk. Syftet är givetvis att hitta sådant som vi kan förbättra, både vad gäller lägenheten och området, men också t ex vår information och vår personals bemötande. Här kommer kortfakta om de som flyttade in i Kviberg, etapp 2: Hälften är killar, hälften tjejer 20 lägenheter är reserverade för Erasmusstudenter Medelåldern är 21 år. Endast 26% är över 23 år. 69% kommer nyinflyttade till Göteborg. 57% bodde utanför Västra Götaland innan de flyttade in. Endast 5% bodde tidigare i en SGS bostad och har bytt. Viktigaste skälet till att flytta just till Kviberg var kort kötid. Andra skäl var nyproducerat, bra lägenheter, bra kommunikationer. 77% hittade Kviberg via SGS hemsida. 39% söker fortfarande annan bostad. De önskar en bostad med lägre hyra och/eller närmare skola och centrum. Några söker en permanent bostad att flytta till när studierna är klara. > Forts. på sidan 12 9

10 Antal bostäder per hyresnivå Drygt bostäder Hyresnivå/kronor Antal Yta 1 999* kvm Enkelrum med kokskåp/gruppkök 2 22 kvm 1 rum och kokvrå * kvm Enkelrum med kokskåp/gruppkök kvm 1 rum och kokvrå/kök kvm 2 rum och kokvrå rum och kokvrå/kök kvm 2 rum och kokvrå/kök rum och kokvrå/kök rum och kokvrå/kök kvm 3 rum och kök rum och kokvrå/kök rum och kokvrå/kök kvm 3 rum och kök kvm 4 rum och kök rum och kokvrå/kök kvm 3 rum och kök kvm 4 rum och kök kvm 2 rum och kök kvm 3 rum och kök kvm 4 rum och kök * flertalet lägenheter möblerade och inklusive hushållsel. Litet och stort, billigt och dyrt I SGS Studentbostäders bestånd av drygt bostäder finns en stor variation av lägenhetstyper, storlekar och prisklasser. Vi får ibland kritik för att vi har dyra bostäder. Den kritiken tar vi givetvis åt oss och vi håller med om att alla nyproducerade lägenheter får en för studenter hög hyra. Att bygga nya bostäder är tyvärr dyrt. Samtidigt är det våra nya bostäder i centrum som har störst efterfrågan. Vårt allra dyraste hus på Kronhusgatan övertecknades 16 gånger. I vårt lägenhetsbestånd finns allt från traditionella studentrum med gruppkök, inhyrda lägenheter i vanliga bostadsområden till våra egna lägenheter i äldre eller nyare hus. Gemensamt för alla bostäder är att de ligger i centrum eller i närförort. De senaste åren har vi producerat många nya bostäder för att se till att Göteborgs högskolestudenter har någonstans att bo när det varit svårt att hitta en bostad på den vanliga bostadsmarknaden. Sedan år 2000 har vi ökat vårt bostadsbestånd med bostäder. Det mesta nyproducerat är ettor på kvm med en hyra på ca kr/månad, men vi bygger också en del större kompis- och familjebostäder. För att få reda på hur många bostäder som finns i olika hyresnivåer har vi tagit fram en hyresstatistik. I cirkeldiagrammet är alla våra drygt bostäder insorterade efter hyresnivå. För att få jämförbarhet mellan 10 och 12-månadershyror är alla hyrorna omräknade till 12-månadershyra, d v s årshyran har dividerats med 12. På samma sätt har IT-avgifter räknats bort, eftersom den normalt inte ingår i hyran för vanliga bostäder och inte heller i våra drygt inhyrda lägenheter i vanliga bostadsområden. Däremot ingår kostnaderna för el och möbler i tabellen i de fall dessa ingår i hyran. Av diagrammet framgår att drygt 500 bostäder kostar mindre än kr/månad, och har en kostnad mindre än kr/månad inkl el och möbler. Hälften av våra bostäder har en hyra på kr/månad eller lägre och att 65 lägenheter kostar mer än kr/månad. Detta får du för pengarna Dr Lindhs gata Dr Lindhs gata 6 Lägenhetstyp Möblerade enkelrum med gruppkök. Handfat i rummet, badrum och WC i korridoren. Yta: Rum 12 kvm Hyra (12-månaders) 1 644:- inkl el och möbler Hyresnivå/kronor Rotary Richertsgatan 2C Lägenhetstyp Möblerade enkelrum med gruppkök Egen dusch och toalett. Nyrenoverade gruppkök Gemensamma lokaler Motionsrum, TV-rum, bastu, stor pub och sammanträdesrum. Yta: Rum 19,5 kvm Hyra (12-månaders) 2 485:- inkl el och möbler Hyresnivå/kronor

11 Hyresnivå/kronor Postgatan Postgatan Lägenhetstyp Ett rum och kokvrå, omöblerad mitt i centrala stan. Centraldammsugare samt tvättstugor på varje våningsplan. Lägenheterna har franska balkonger. Yta: 25 kvm Hyra (12-månaders): 3 464:- Hyresnivå/kronor Gårda Fabriker Åvägen Lägenhetstyp 2 rum och kök, omöblerad Gemensamma lokaler Bastu, samlingslokal och stor takterass. Yta: 42 kvm Hyra (12-månaders) 4 910:- Kviberg, etapp 2 Tyghusvägen 6 14 Lägenhetstyp 3 rum och kök, omöblerad Yta: 56 kvm Lägenheten lämplig som kompislägenhet, men också för par och barnfamilj. Hyra (12-månaders) 5 830:- Hyresnivå/kronor Första Långgatan Första Långgatan 12 Hyresnivå/kronor Lägenhetstyp 2 rum och kök, omöblerad Gemensamma lokaler En gemensamhetslokal finns i huset. Yta: 64 kvm Hyra (12-månaders) 6 535:- Hyresnivå/kronor Kronhusgatan Kronhusgatan 2C Lägenhetstyp 3 rum och kök, omöblerad Hörnlägenhet, etage med terrass Centraldammsugare på varje våningsplan Gemensamma lokaler Stor takterrass Yta: 65 kvm Hyra (12-månaders) 7 900:- 11

12 > forts. Inflyttningsenkät Kviberg, etapp 2 Vad tycker man som nyinflyttad om Kviberg? Som helhet är man nöjd med boendet (3.9) på en 5-gradig skala, SGS agerande vid inflyttningen (3.8) och SGS som hyresvärd (3.8). De som är missnöjda tycker främst att hyran är för hög. Bra betyg får kommunikationerna (spårvagnen stannar utanför huset), lägenhetens utformning, tvättstuga och cykelparkering. Dåligt betyg får utemiljön, miljöhus, bilparkering och närservice. 60% hade brister i lägenheten när de flyttade in. Det tog i snitt 8 veckor att åtgärda felen. 16% har fortfarande fel som inte är åtgärdade. De flesta som flyttade till Kviberg hade inte aktivt valt området utan hamnade där på grund av att där fanns lediga bostäder med kort kötid. Trots att de inte själva aktivt valt området är de flesta mycket nöjda med lägenheten och med området. Den kritik som finns är främst att utemiljön, bilparkering mm inte var klar innan man flyttade in. På samma sätt finns berättigad kritik över att många lägenheter hade besiktningsanmärkningar och inte var helt klara vid inflyttningen. Vi vet av erfarenhet att besiktningsanmärkningar har en tendens att dra ut på tiden innan de blir åtgärdade. Det är inget försvar utan ett konstaterande och här måste SGS bli bättre på att ställa krav på våra entreprenörer att bli klara. I Kviberg, etapp 2 hade vi otur då en mattläggare skar av vissa värmerör och pga osäkerhet avseende de övriga värmerören byttes alla för att vara säker på att de blev helt rätt. Man fick därigenom bryta upp en bit av golvet i en del lägenheter på bottenvåningen. Detta är nu åtgärdat och de drabbade hyresgästerna har kompenserats. Trots dessa missöden är vi väldigt glada att vi i stort får ett godkännande betyg av våra hyresgäster. Ytterligare en erfarenhet från inflyttningen i Kviberg är att vi i fortsättningen alltid skall ha områdespersonal närvarande på inflyttningsdagarna för att snabbt kunna åtgärda fel, även om inflyttningen skulle ske på en helg. Nytt kvarterskontor i Kviberg I takt med att ytterligare studentbostäder byggs i Kviberg har vi öppnat ett kvarterskontor för våra hyresgäster i området. På kvarterskontoret möter du fastighetsansvarige Svante Stignor som ansvarar för just din bostad, åtgärdande av fel i bostaden, reparationer, fastighetsskötsel och besiktningar. Det är också här du hämtar och lämnar dina nycklar vid in- och utflyttning. Tyghusvägen 8, i anslutning till byggentreprenören Midrocs bodetablering. När etapp 3 står färdig våren 2006 kommer vi att öppna det permanenta kvarterskontoret på Lilla Regementsvägen 14. Telefon: mån - fre kl Fax: E-post: Besökstid: måndag - fredag kl Under tiden som etapp 3 färdigställs på Kviberg är kvarterskontoret provisoriskt etablerat i en arbetsbod på OBS! Den första vardagen i varje månad har vi besökstid mellan Snart går flytten till Kaserntorget Som vi berättat om i tidigare nummer av Studentvärden, kommer vi vid årsskiftet 05/06 att flytta vår bostadsförmedling, hyresdebitering, datanätgrupp samt huvudkontor till Kaserntorget 11, då vi har vuxit ur våra nuvarande lokaler. Mer information med bl a nya telefonnummer kommer att skickas ut i början av januari

13 Gibraltar f d Matematiskt Centrum Chalmers flyttar vid årsskiftet sina matematiker till Akademiska Hus lokaler i centrum av campus Johanneberg inne på Chalmersområdet. Detta gör Matematiskt Centrum tillgängligt för annan användning. Akademiska Hus, HSB och SGS Studentbostäder har undertecknat en avsiktsförklaring att gemensamt utveckla kvarteret till ett attraktivt bostadsområde med ca 250 studentlägenheter och ca 100 bostadsrätter. Området är beläget i Krokslätt och gränsar till Mossens friluftsområde. Den befintliga byggnaden passar mycket väl för studentbostäder. Detaljplanearbetet har precis startat och beräknas vara klart till årsskiftet 2006/2007. Om inga hinder tillstöter på vägen kan de första studenterna flytta in under våren Även i år anordnades Akademisk Kickoff Onsdag 21 september var det dags för Akademisk Kickoff 2005 i Studenternas Hus. Ett välkomstarrangemang för nya studenter vid Göteborgs universitet, som i år samlade fler än 900 personer. Akademisk Kickoff arrangeras av GFS Studentservice i samarbete med Göteborgs universitet samt Göteborg & Co Näringslivsgrupp. Studenterna bjöds på mat och dryck till ljuva toner från en stråkkvartett samt välkomsttal av Göteborgs universitets prorektor Kerstin Norén, Göteborgs borgmästare Jörgen Linder och GFS ordförande Robin Larsen. På scenen kunde man sedan se kårföreningarnas dans-, sång- och musiknummer avlösa varandra. På övervåningen fanns en mässa med ett 40-tal utställare. Företagen och föreningarna fick studenterna att flockas kring borden, dignande av information, tävlingar, godis, förmånliga erbjudanden och mycket mer. Vid vår monter fick studenterna svar på frågor om boende av Anna Brile. Släkt och vänner på besök? Du vet väl att som hyresgäst hos SGS Studentbostäder har du möjlighet att hyra rum på Du Utlandagatan vet väl att som för hyresgäst dina gäster hos till SGS kraftigt Studentbostäder rabatterade priser. har du Alla möjlighet rum har att dusch, hyra rum toalett på Utlandagatan och TV. Köket för dina som gäster dina gäster till kraftigt har tillgång rabatterade till ordnar priser. de Alla rum har dusch, själva toalett med och frukost. TV. I köket Dessutom som dina ingår gäster linne har och tillgång städning. till ordnar de själva med frukost. Ange Dessutom boenderabatt ingår linne och redan städning. när du beställer. Ange boenderabatt redan när du beställer. Begränsat antal rum per bokningstillfälle. Ditt pris med boenderabatt är: Ditt pris med boenderabatt är: enkelrum 240:-/natt??? enkelrum 290:-/natt dubbelrum 340:-/natt??? dubbelrum 390:-/natt För ytterligare information, ring oss på telefon eller faxa på Du kan också maila till eller besöka vår hemsida 13

14 Vad är rätt temperatur? Vintern närmar sig, även om man inte kan tro det när jag i skrivande stund (10 november) har tagit in rosor från rabatten, och hörde på nyheterna att det skulle bli +15 grader ute idag!!! Enligt kalendern har vi stigit in i vintertid, och rätt som det är har vi kylan här. I takt med att temperaturen sjunker utomhus stiger värmen i våra element, men vilken temperatur är godtagbar i lägenheten? Temperaturen i våra lägenheter skall följa den överenskommelse vi har med Hyresgästföreningen. Enligt riktlinjer ska temperaturen hålla ca 20 C dagtid mätt mitt i rummet och minst 18 C nattetid. Upplever du att värmen inte fungerar som den ska eller om du upplever drag eller liknande så gör en felanmälan. Självklart försöker vi åtgärda de brister vi upptäcker så snabbt som möjligt. Ibland rör det sig om enkla saker som man själv kan göra för att förbättra inomhusklimatet. Möbleringen kan till exempel påverka temperaturen. Stora möbler eller tunga gardiner som hänger framför elementen bör undvikas. Om skrivbordet står framför fönstret skall man dra tillbaka det så att det blir en ordentlig springa på cm mellan fönster och bord. Tröjan på vid stillasittande studiearbete, tröjan av vid dammsugning! Åtgärder efter Kundenkäten 2005 Rotary Rotary har i tidigare kundenkäter fått sämre betyg än vad vi tyckte det borde, inte minst med tanke på Rotarys centrala läge och det faktum att vi vet att det är populärt att bo där. Det var efter en dialog med de boende som man kom fram till att gruppköken var i stort behov av en renovering. De är nu ombyggda och i 2005 års enkät kan vi också avläsa att Rotary totalt sett får ett högre betyg. Plus två tiondelar, vilket är en stor förändring i en sådan här enkät. Personalen på Johannebergsgruppen hoppas att betyget går upp ännu lite till i nästa enkät när alla i huset haft sina nya kök ett helt år. Kjellmansgatan I 2005 års enkät fick Kjellmansgatan dåligt betyg på gruppköken. Där har vi nu i höst startat med ombyggnad, och hoppas att det ska ge ett positivt resultat för nästa års enkät. Olofshöjd Efter stölder och skadegörelse i området på Olofshöjd, och för att höja säkerheten för de boende, kommer vi att montera elektroniska låssystem (Aptus) på ytterdörrar i området. Läs mer om andra åtgärder inom våra områden på sidan 15, Nytt från områdescheferna. Vinnare av biobiljetter Kundenkät 2005 SGS Studentbostäders kundenkät sändes i år via e-post till slumpvis utvalda hyresgäster. Vi fick totalt in svar (71% svarsfrekvens). Vår målsättning är att fortsätta vara Sveriges bästa stora studentbostadsföretag, med flest nöjda hyresgäster. 40 vinnare av biobiljetter har dragits bland de som svarade. Stort grattis och tack för era synpunkter! Vinnare av 10 biobiljetter: Robert Larsson, Philippe Bergstrand, David Gevriyeson, Henrik Eliasson, Jesper Petersson. Vinnare av 5 biobiljetter: Oscar Rahm, Julien Millet, Sami Mlayeh, Camilla Olsson, Catharina Pedersen, Louise Hallbeck, Atbin Kyan, Rudina Hatipi, Johan Genberg, Martin Karlsson. Vinnare av 2 biobiljetter: Anna Björnestål, Klas Olsson, Lena Norberg, Ingemar Rask, Andreas Harmsen, David Eklöv, Johan Bejke, Jens Olsson, Elin Wrengler, Christian Cederberg, Ola Dahlin, Marina Ohlsson, Gustav Eek, Anton Dilber, Anna Ljunggren, Annika Hellberg, Charlotta Almquist, Erik Göransson, Robert Svensson, Annika Berggren, Mats Karlsson, Fredrik Celén, Johan Martinsson, Mattias Alsterberg, Joakim Strandberg. Biljetterna har skickats till vinnarna per post. Trevlig biokväll önskar vi er! 14

15 Nytt från områdescheferna Björn Prytz Olofshöjd Mikael Hermansson Johanneberg Bertil Hansson Inhyrda bostäder Olofshöjdsgruppen Olofshöjd På Hjulmakaregatan sker hantering av fyllnadsmaterial, det är transporter till gården på Omgången, där vi underhållsrenoverar tätskiktet ovanpå parkeringsdäcket. När gården är klar i december finns det cykelställ under tak och det finns möjlighet att låsa fast cykeln. Den stora gräsytan finns kvar och där finns det en grillplats och på övre plan, där sopnedkasten är placerade, blir det en bouleplan och cykelställ under tak. Tryckluftsslang Angående radonmätning Vid entrén till vårt snickeri, Hjulmakaregatan 6, finns det nu en tryckluftsslang monterad för cykelpumpning. Parkeringsdäcket på Framnäsgatan skall underhållsrenoveras på övre parkeringsplanen, som innehåller 110 platser. Arbetena startar vid årsskiftet och beräknas vara klara april -06. Hökegårdsgatan Från 1 november är lokalen på gaveln under A ingången uthyrd. Vi kommer att måla väggar i källargångar och då även se över cykelrummen. Helmutsrogatan Det är rökförbud i alla allmänna utrymmen och detta gäller även köken/samlingsrummen. Nödutgångsdörren, som finns i änden på alla korridorer får ej användas som entrédörr. När nödutgångsdörrarna är öppna, är det lättare för obehöriga att komma in i huset. Detta gäller även dörrarna i de gemensamma köken. Vi skall montera väggrindar före cykelställen och vid sophuset. Detta gö- Vi kommer att placera ut radonmätare med anledning av att vi har som ett miljömål att kartlägga förekomsten av radon i våra bostäder. Mätaren skall stå i tre månader, därefter hämtar vi den. För att mätaren skall bli så bra som möjligt skall mätaren lämnas i fred och du leva som vanligt i bostaden. När mätningarna är gjorda kommer vi att redovisa resultaten. res för att vi skall undvika trafik mellan husen. Vi förstärker även belysningen vid cykelställen. Ostkupan Vi skall under hösten utföra en cykelröjning. Vi har nu utfört en grundinställning av värmen, sedan skall vi göra provmätningar under vintern. Det finns mycket resurser som kan återvinnas. Använd återvinningsstationen som finns utanför huset vid Mejerigatan. Johannebergsgruppen Volrat Tham Terrassen bakom gymnastikhallen har varit klar sedan mitten på augusti; nu går vi mot vinter men vi hoppas terrassen kommer att vara till stor glädje i vår. Vi har målat fasader och fönster på Volrat Thamsgatan, med glädjande gott resultat. I samband med terrassbygget har hängrännor, ventilationsgaller och andra plåtarbeten reparerats. Asfalteringen ovanför miljöstationen är klar. Rotary Efter nya gruppkök och gruppköksdörrar har vi nu börjat byta samtliga tamburdörrar. Kjellsmansgatan Vi har äntligen börjat byta gruppköksdörrar vilka förses med Aptus-lås. Nya cykelrumsdörrar och soprumsdörrar, med Aptus-lås är monterade. Tidningsklämmor är också på plats. Medicinarberget Vi har lagat takterrassen efter läckan, och dragit om rör och byt ut brunnar. Tyvärr har det varit brand i ett kök, glädjande att ingen kom till skada. Birger Jarlsgatan Biografen Bio Jarl är inom kort öppen igen, larmad och säkrad efter stölden av projektorn. Lilla Torp Vi har dränerat runt hela huset, och även hunnit iordningställa planteringarna, förhoppningsvis till allas trivsel. Dessutom har vi målat tvättstuga och torkrum. Hösten är snart slut och vintern står för dörren. Det brukar innebära mysiga stunder, då vi gärna tänder levande ljus. Var rädd om ditt och andras liv. Släck alla levande ljus i tid. Tänk även på att du inte ska förvara brännbart material i loftgångar och trapphus. Rosendal Vi håller på med byte av loftgångar. Vi har rivit de gamla på hus 7 och 11, men problem har uppstått med infästningarna till de nya, därför går arbetet trögt för närvarande. Vår entreprenör håller på att prova sig fram till vilket tillvägagångssätt som är bäst, i dagsläget är det inte möjligt att säga något om när det kan tänkas vara klart. Rivningen av gångarna på hus 8 är tills vidare stoppad. Arbetet med ombyggnaden av vårt Kvarterskontor pågår för fullt. Vi beräknar att arbetet ska vara klart innan jul. Under tiden som ombyggnaden pågår har vi provisoriskt flyttat ut vårt kontor till en arbetsbod. För att komma tillrätta med de ökande problemen med biltrafik inom området har vi förstärkt bevakningen kraftigt, fler bilar än på länge bötfälls. Förhoppningsvis ska dessa åtgärder ge resultat. Inhyrda bostäder Odin Gästcykelparkering i hörnet Barnhusgatan / Burggrevegatan är klar att tas i bruk. Ekbacka Ett intensivt samarbete mellan polis, stadsdelsförvaltning och fastighetsägaren Poseidon pågår sedan en längre tid. Avsikten är att komma till rätta med de gängbråk och den skadegörelse som pågår i området. Vi uppmanar våra hyresgäster att polisanmäla all skadegörelse och alla incidenter. Brahegatan I vårt nya avtal med Poseidon har vi handlat upp skötsel av miljörummet på plan 2 av Renova. En ny städfirma har övertagit städningen av korridorer och trapphus. Info om vad som städas, och när, kommer att anslås i entrén. 15

16 Ny biträdande områdeschef för Kvarterskontoret Rosendal Jag heter Claes Jonasson och är ny biträdande områdeschef på kvarterskontoret i Rosendal. Har även tidigare arbetat som bitr. områdeschef, men då placerad på vårt områdeskontor i Johanneberg. Jag började hos SGS Studentbostäder juni 2004, dessförinnan har jag studerat till förvaltare och varit en kort tid på Bostadsbolaget. Min ambition är att du som hyresgäst på Rosendal och Lillatorp ska trivas i ditt boende, känna att du får en god service, uppleva att det är ordning och reda, lugnt och fint. Har du synpunkter eller önskemål är du välkommen in på vårt Kvarterskontor på Studiegången 6 för att träffa mig. Områdeskontor, kvarterskontor, huskontor vad är skillnaden? Först och främst har kontoren och den personal som arbetar där en gemensam nämnare att ge den service och information som krävs för att tillgodose såväl våra hyresgästers behov som fastighetens. Våra områdeskontor ligger i Olofshöjd och Johanneberg och servar ett flertal bostadsområden/fastigheter, organisationen och personaltätheten är därför lite större här. Ett kvarterskontor servar ett större bostadsområde, Kviberg med 513 och Rosendal med 682 studentlägenheter. Här möter du i regel en ansvarig person som organisatoriskt tillhör ett områdeskontor som han/hon kan ta hjälp av vid behov. På Ostkupan och Medicinareberget har vi huskontor som servar just den fastigheten. Här ser organisationen ut precis som för våra kvarterskontor. English summary New student flats Our goal to offer new student flats during the years has almost been achieved. We have created new flats and an additional 102 flats at Kviberg. Tenants Survey The tenant survey which was carried out last spring showed that we are still on top among the participating companies. The result of the survey gave us an index of 3.73 (max 5). We will now work even harder and our goal is to achieve and index of 4.0 latest High rents our weakest point 58% of the tenants stated in the survey that high rents is our weakest point. It is important to mention that SGS have a large variety of flats and that flats have a rent level of SEK per month. Kviberg The expansion of Kviberg is proceeding. An additional 102 student flats will be ready to move into by May Vad tycker ni om tidningen? Har du synpunkter på tidningen? Vad skulle du vilja läsa mer om i Studentvärden? Är det något som saknas? Hör av dig till Marknadsansvarig Utgivare: SGS Studentbostäder Utlandagatan 24, Göteborg Telefon: Fax: Stiftelsen är medlem i Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) och SABO och äger eller förvaltar drygt bostäder och 51 lokaler. Tryck: Prinfo Linderoths, Göteborg. Studentväden utkommer 2 gånger per år.

Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder. Studentvärden Special -08. www.sgsstudentbostader.se. Svart. på vitt

Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder. Studentvärden Special -08. www.sgsstudentbostader.se. Svart. på vitt Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden Special -08 www.sgsstudentbostader.se Svart på vitt Studentbostäder sedan 1951 Du håller Studentvärden Special i din hand. Den har vi tagit fram

Läs mer

Studentvärden Special -07

Studentvärden Special -07 Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden Special -07 www.sgsstudentbostader.se Viktor Rydberg lade grunden 50-talet - allas lika rätt till högre studier I mitten på 40-talet betonas

Läs mer

Studentvärden 2-09. Special

Studentvärden 2-09. Special Studentvärden 2-09 Special Vi finns till för dig! Du håller Studentvärden Special i din hand. Den har vi tagit fram för att redovisa vad som är syftet med SGS som studentbostadsstiftelse. Vi vill även

Läs mer

Kundundersökning 2010. Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB

Kundundersökning 2010. Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB SGS Kundundersökning 2010 Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB Avidentifierad version SGS kundundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Rekommendationer 4 Fakta om undersökningen

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga. Balkong med utsikt.

Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga. Balkong med utsikt. Boenden HT-11 Västra Kronbergsgatan 21 1 rum och kök, dusch och toalett. Marianne Sandling: 0523-13768 Stengatan 8 Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga.

Läs mer

Studentvärden 1.06. Jämnare rumstemperatur 3. Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5. Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7. Rosendals loftgångar 10

Studentvärden 1.06. Jämnare rumstemperatur 3. Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5. Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7. Rosendals loftgångar 10 Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden 1.06 www.sgsstudentbostader.se Jämnare rumstemperatur 3 Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5 Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7 Rosendals

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Välkommen till Sigfridsvägen 21

Välkommen till Sigfridsvägen 21 Välkommen till Sigfridsvägen 21 Ett modernt boende med klassisk Ta chansen att bo i det vackra Q-märkta huset från 1935 på Sigfridsområdet. De klassiska detaljerna är väl bevarade, samtidigt som lägenheterna

Läs mer

Lista med hyresvärdar som anmält att de har rum/lägenhet att hyra ut. En del hyresvärdar har även stallplats att hyra ut.

Lista med hyresvärdar som anmält att de har rum/lägenhet att hyra ut. En del hyresvärdar har även stallplats att hyra ut. Lista med hyresvärdar som anmält att de har rum/lägenhet att hyra ut. En del hyresvärdar har även stallplats att hyra ut. Uppgifterna är baserade på vad hyresvärden själv lämnat och Flyinge AB ansvarar

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

Protokoll: Kvartalsmöte mellan SGS och FR Rotary

Protokoll: Kvartalsmöte mellan SGS och FR Rotary Protokoll: Kvartalsmöte mellan SGS och FR Rotary 2012 05 30 Närvaro Mötesordförande samt sekreterare Daniel Andersson, FR Rotary Övriga närvarande Pia Engström, SGS Oskar Ingemarsson, FR Rotary Daniel

Läs mer

bekvämare K v K i l e n

bekvämare K v K i l e n K v K i l e n K v K i l e n Seniorbostäder i kvarteret Kilen Seniorbostäder i kvarteret Kilen S l o t t S g ata n 4 2 S l o t t S g ata n 4 2 Byt Byt till till något bekvämare Vi bygger moderna och bekväma

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sockengatan 2 B

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sockengatan 2 B Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 72 m² Område Rosengården Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi fastnade för lägenheten för den kändes ljus och fräsch med rymlig

Läs mer

Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum och man kan sitta ute även när det regnar. -- Rickard Lundblad, säljare

Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum och man kan sitta ute även när det regnar. -- Rickard Lundblad, säljare Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 3 rum (2 sovrum) / 87 m² Område Vilan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum

Läs mer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Sugen på nytt, fräscht boende? Flytta in i en jordgubbe! Du vet den där fräscha smaken av nyplockade svenska jordgubbar.

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Centralt belägen aktielägenhet om 1 R+Kv 37 m 2 på Köpmansgatan 12 Mariehamn

Centralt belägen aktielägenhet om 1 R+Kv 37 m 2 på Köpmansgatan 12 Mariehamn Centralt belägen aktielägenhet om 1 R+Kv 37 m 2 på Köpmansgatan 12 Mariehamn Presentation Trevlig och välplanerad etta i centralt och lugnt kvarter på Köpmansgatan 12 i Mariehamn. Bostaden inrymmer hall/entré

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Trevliga omgivningar med stora gröna ytor

Läs mer

30 NYA LÄGENHETER PÅ GLACIÄREN

30 NYA LÄGENHETER PÅ GLACIÄREN 30 NYA ÄENHETER PÅ ACIÄREN 30 NYBYDA ÄENHETER MED EEN INÅN OCH BAON. 2 Nya lägenheter på laciären BARNVÄNIT OMRÅDE laciären ligger på bostadsområdet ombolo i iruna. De nybyggda husen har nyproduktionsstandard

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Västra Gatuadress Bratteråsbacken 33 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Eriksberg Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Bratteråsbacken 33 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Eriksberg Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Eriksberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Här njuter man av att bo mitt i en väletablerad stadsdel med

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bokbindaregatan 2

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bokbindaregatan 2 Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 2.5 rum (1 sovrum) / 73 m² Område Väster Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt område med ändå nära till allt. Vacker utsikt från alla rummen och ett

Läs mer

Västra Gatuadress Gyllenstensgatan 1 Götaland Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 66 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Gyllenstensgatan 1 Götaland Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 66 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 66 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det bästa med denna bostad är läget, med närhet till både natur med möjligheter

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Vi gör det ännu bättre att vara göteborgare www.bostadsbolaget.se Varför byta stammar? Allt har en livslängd. För vattenledningar och avloppsrör räknar

Läs mer

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Fastighetsutveckling Distrikt Söderort Hyresgästsamråd Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001 Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Närvarande Anita Sundh Hyresgäst

Läs mer

Brogårdsbladet. Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås

Brogårdsbladet. Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås Nr 27 januari 2011 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås Hyror och lediga lägenheter i hus 23 Nu presenterar vi de nya

Läs mer

Nya lägenheter i Forshaga

Nya lägenheter i Forshaga Nya lägenheter i Forshaga Forshagabostäder presenterar förslag på nybyggnation av 26 lägenheter. Tomterna för de nya husen ligger på Geijersgatan och Storgatan i Forshaga. I denna broschyr kan du läsa

Läs mer

Söker du ett eget hem? Kanske ett första och mindre hem? En modern bostad till ett rimligt pris? Välkommen till brf Eda.

Söker du ett eget hem? Kanske ett första och mindre hem? En modern bostad till ett rimligt pris? Välkommen till brf Eda. EGET HEM Söker du ett eget hem? Kanske ett första och mindre hem? En modern bostad till ett rimligt pris? Välkommen till brf Eda. Junior Living bygger smarta bostadsrätter med noga valt läge i Knivsta

Läs mer

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Bostadsenkät lgh nr FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus/det bostadsområde du bor i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden

Läs mer

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25 Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2-12 Korstagatan 15-25 2 Härligt boende i Kumlas nya kvarter Känslan av att allt är nytt,

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga Älvgården särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Älvgården I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Informationsmöte Rättvis hyra 2013-04-19 1

Informationsmöte Rättvis hyra 2013-04-19 1 Informationsmöte Rättvis hyra 2013-04-19 1 Vad är Rättvis hyra Hyrorna ska vara lika i bostadslägenheter med samma boendevärde eller bruksvärde och skillnader i hyra bör motsvaras av skillnader i boendevärde

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober. Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4

Info! Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober. Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4 Oktober 2012 Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4 Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober I början av oktober bjöd vi in till ett möte där du som bor på Tranbärsvägen 2 4 fick komma med önskemål

Läs mer

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING A11 Ateljé Y Radhus på Höjden URBAN COMPACT LIVING Radhus på Höjden Max Märkel 2012 Arkitektur Lunds Universitet A11 Ateljé Y kvarteret kråkelyckan

Läs mer

Brf BoKlok Stenby, Eskilstuna ditt nya hem!

Brf BoKlok Stenby, Eskilstuna ditt nya hem! Brf BoKlok Stenby, Eskilstuna ditt nya hem! Boendekostnad/månad från: 4.287 kr Bilderna i denna broschyr kommer bland annat från tidigare BoKlok områden och Ikea. De kan därför innehålla detaljer som inte

Läs mer

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se Tiunda Park www.rosendaluppsala.se : 55 55 20 MITT I STADEN Ditt nya hem i Tiunda Park Mitt i Uppsalas historiska studentkvarter, ca fem minuter från Universitetshuset, Ekonomikum, Carolina Rediviva och

Läs mer

Centralt 27 kvm 1 r o k. Mysig och praktisk etta på kanonläge.

Centralt 27 kvm 1 r o k. Mysig och praktisk etta på kanonläge. Centralt 27 kvm 1 r o k Mysig och praktisk etta på kanonläge. Pontuz Löfgren i Kalmar En för alla - alla för en. Kanske är det idag du finner den bostad som blir ditt nästa hem. Vi vill att du ska få all

Läs mer

Studentvärden 2.06. OptoSUNET och Internet 3. Studentbostäder Lindholmsallén 4-5. Kviberg 3 6-7. En lagom nedgången korridor 8

Studentvärden 2.06. OptoSUNET och Internet 3. Studentbostäder Lindholmsallén 4-5. Kviberg 3 6-7. En lagom nedgången korridor 8 Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden 2.06 www.sgsstudentbostader.se OptoSUNET och Internet 3 Studentbostäder Lindholmsallén 4-5 Kviberg 3 6-7 En lagom nedgången korridor 8 Studentvärden

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Tellusgatan 6 C Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 21.7 m² Område Planetstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Tellusgatan 6 C Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 21.7 m² Område Planetstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 21.7 m² Område Planetstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Detta är den perfekta studentbostaden! Låg avgift ger ett billigt boende.

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 April 2014 Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars I mars bjöd vi in till ett möte där du fick komma med önskemål och förslag inför

Läs mer

HYR STUDENTBOSTAD I CENTRALA LUND

HYR STUDENTBOSTAD I CENTRALA LUND HYR STUDENTBOSTAD I CENTRALA LUND 124 NYA STUDENTLÄENHETER Unikt boende i centrala Lund Lagom till höstterminen 2014 sker den första inflyttningen i de helt nya studentlägenheterna i kvarteret Arkivet

Läs mer

Kvarteret Provisorn 4

Kvarteret Provisorn 4 Din fastighet Kvarteret Provisorn 4 Beläget på: Tulegatan 4-8, Kungstensgatan 17, Rådmansgatan 32, Birger Jarlsgatan 57-63. Regler gällande sopor, el, vatten etc finns i Ert kontakt då olika regler gäller

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting Här kan du nå oss! Vårdpersonal......... 0671-202 18 Enhetschef Verksamhets- och personalansvarig... 0671-71 66 02 Distriktssköterska/sjuksköterska... 0671-71 66 07 Frågor angående avgifter och faktura:

Läs mer

Information Brf Sätra Äng

Information Brf Sätra Äng Information Brf Sätra Äng Innehåll Sid. 1 Sid. 2 Sid. 3 Sid. 4 Sid. 5 Sid. 6-7 Byggillet i Stockholm AB Arbetsledning Byggledning Utställning Tillvalsbeställningar Egna ombyggnader eller Inköp Större ombyggnader

Läs mer

Götaland Kommun Mölndal Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Tillträde tidigast

Götaland Kommun Mölndal Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Mölndal Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ljus och högt belägen lägenhet i lugnt och barnvänligt område med fina omgivningar.

Läs mer

Hjälps åt för din skull

Hjälps åt för din skull Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 2 Juni 2013 Förnya ditt badrum Hjälps åt för din skull Resultaten från årets kundundersökning Arkitekter tävlade om nytt bostadshus Bagarmossen tyckte

Läs mer

Granhäcksvägen 3B Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast

Granhäcksvägen 3B Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast 2013-04-25 " Surtes bästa utsikt! Ljus och lättmöblerad bostad högst upp i huset utan insyn.

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

Studentvärden 2.04. Internet och bus 3. Birger Jarl 4. Kronhusgatan 6-7. Träning 8. Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder

Studentvärden 2.04. Internet och bus 3. Birger Jarl 4. Kronhusgatan 6-7. Träning 8. Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden 2.04 www.sgsstudentbostader.se Internet och bus 3 Birger Jarl 4 Kronhusgatan 6-7 Träning 8 Mats har ordet Chalmers och Göteborgs universitet.

Läs mer

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014. Festival i Tjärna Centrum NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014. Festival i Tjärna Centrum NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk Festival i Tjärna Centrum INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014 NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk I broschyren Tunabyggen idag och imorgon beskriver vi kort

Läs mer

Dalgången. Nockebyhov

Dalgången. Nockebyhov Dalgången Nockebyhov Trivsamt i Nockebyhov Nockebyhov är en trivsam stadsdel i Bromma. Området ligger attraktivt beläget mellan Mälarens strand och Judarskogen vilket ger närhet till såväl naturreservat

Läs mer

Studentvärden 2.03. Nya hemsidan 3. Nytt att hyra 5. Studentförsäkring 4. Arrival Day 7. Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder

Studentvärden 2.03. Nya hemsidan 3. Nytt att hyra 5. Studentförsäkring 4. Arrival Day 7. Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden 2.03 www.sgsstudentbostader.se Nya hemsidan 3 Nytt att hyra 5 Studentförsäkring 4 Arrival Day 7 Mats har ordet Nu när höstmörkret tilltar och

Läs mer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer Att jobba för HFAB Handbok för entreprenörer HFAB det självklara valet när du tänker bostad i Halmstad Ett tryggt och trivsamt hem är grunden i ett bra liv. Det är också grunden för HFAB:s verksamhet.

Läs mer

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol NKI 2012 Nöjd kund-index 5100 FS Nol Innehåll NKI 2012 Serviceindex Ta kunden på allvar Trygghet Rent & snyggt Hjälp när det behövs Produktindex Lägenheten Allmänna utrymmen Utemiljön Profil Attraktivitet

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Mjuklandning i ditt nya hem

Mjuklandning i ditt nya hem INNEHÅLL Mjuklandning i ditt nya hem...3 Linköping - en stad i förändring...5 Gottfridsberg - en plats nära hjärtat...6 Livskvalitet för många smaker...7 Därför bor du bättre hos oss... 10 Mjuklandning

Läs mer

Brf BoKlok Vadmalen 2, Jönköping ditt nya hem!

Brf BoKlok Vadmalen 2, Jönköping ditt nya hem! Brf BoKlok Vadmalen 2, Jönköping ditt nya hem! Boendekostnad/mån från: 4.507 kr Bilderna i denna broschyr kommer bland annat från tidigare BoKlok-områden och Ikea. De kan därför innehålla detaljer som

Läs mer

Bergkristallsgatan 44

Bergkristallsgatan 44 Bergkristallsgatan 44 Tynnered, Göteborg Ansvarig mäklare Fastighetsmäklare Att arbeta med människor är något jag trivs med och har erfarenhet av. RUM: 3 rum + Kök TYP: Lägenhet 031-7344950 BOAREA: 77

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Lindvägen 4. Västra Gatuadress Lindvägen 4 Götaland Kommun Tranemo Storlek 7 rum (5 sovrum) / 157 m² Område Limmared Tillträde tidigast

Lindvägen 4. Västra Gatuadress Lindvägen 4 Götaland Kommun Tranemo Storlek 7 rum (5 sovrum) / 157 m² Område Limmared Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Tranemo Storlek 7 rum (5 sovrum) / 157 m² Område Limmared Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Stort och rymligt hus

Läs mer

Gurkbladet NR 8 2010-12-10

Gurkbladet NR 8 2010-12-10 Gurkbladet NR 8 2010-12-10 VÄLKOMNA TILL GURKANS KVARTERSBLAD Vi vill passa på att hälsa alla nya medlemmar välkomna! Gurkbladet är en information från styrelsen för Visbyhus nr 13 i kvarteret Gurkan.

Läs mer

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga Granbacken särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Granbacken I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

30 NYA LÄGENHETER PÅ GRANBACKA

30 NYA LÄGENHETER PÅ GRANBACKA 30 NYA ÄENETER PÅ RANBACA 30 NYBYDA ÄENETER MED EEN INÅN OC BAON. 2 Nya lägenheter på ranbacka TAÖJD WC BD-1 WC/DUSCTM TT SOVRUM 2 SOVRUM 3 D-2 D-2 D-2-1 ST F BARNVÄNIT OMRÅDE SOVRUM 1 Ö =2300 VARDASRUM

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Stutaliden 17. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Stutaliden 17. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Halland Gatuadress Kommun Kungsbacka Storlek 6.0 rum (5 sovrum) / 158 m² Område Palta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välskött och välplanerat kedjehus

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Dombäcksövägen 24. Enligt överenskommelse

Dombäcksövägen 24. Enligt överenskommelse Län Västernorrland Gatuadress Kommun Örnsköldsvik Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 110 m² Område Husum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Villa i lugnt och

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4 Län Uppsala Gatuadress Kommun Tierp Storlek 11.0 rum (5 sovrum) / 134 m² Område Örbyhus Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Stor enplansvilla i vinkel med

Läs mer

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö Min inomhusmiljö 13640001 Syftet med denna enkätundersökning är att fånga upp de boendes upplevelse av inomhusmiljön och ge en sammanfattande värdering av innemiljön i fastigheten. Närmare uppgifter om

Läs mer

Har du planerat ditt seniorboende?

Har du planerat ditt seniorboende? Har du planerat ditt seniorboende? 1 2 Skaffa köplats i god tid Många äldre har svårt att hitta ny lägenhet. Det beror nästan alltid på för kort kötid. Genomsnittlig kötid för seniorboenden på Boplats

Läs mer

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4 Idunavägen 4 Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Uddevalla Storlek 145 m2 Område Gatuadress Idunavägen 4 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Rymlig bostad på centralt läge! Fint och rymligt hus

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31 Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77,5 m² Område Rinnbo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området känns lugnt och tryggt. Det finns både grönområden med vackra promenadstråk

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 610 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 143 Alviks Strand Ledig yta: 610 m 2 Typ: Kontor Tillträde: Enligt överenskommelse Gym Tåg 150 m Tunnelbana 500 m Unikt

Läs mer

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter Nu är det dags att fundera på om du vill bo i vårt nya trygghetsboende på Lindgården. Ta del av vårt erbjudande i detta prospekt och återkom om du har några frågor. TRYGGHETSBOENDE Erland Skagerö Kontaktperson

Läs mer

Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 45 m² Tillträde tidigast

Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 45 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 45 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Charmig och ljus funkistvåa. Ett stenkast till Slottskogen och Linné med natur

Läs mer

BoKlok Södra Berget, Sundsvall ditt nya hem!

BoKlok Södra Berget, Sundsvall ditt nya hem! BoKlok Södra Berget, Sundsvall ditt nya hem! Boendekostnad/mån från: 4.389 kr * Bilderna i denna broschyr kommer bland annat från tidigare BoKlok-områden och Ikea. De kan därför innehålla detaljer som

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Nybohovsbacken 73. Nybohovsbacken 73. www.hemverket.se - Sida 1 av 13

Nybohovsbacken 73. Nybohovsbacken 73. www.hemverket.se - Sida 1 av 13 Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 3 rum (2 sovrum) / 71 m² Område Nybohov Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Optimalt läge med nära till allt! Gångavstånd till flera badsjöar.

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Näsbychaussén 19A Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 59.5 m² Område Näsby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Näsbychaussén 19A Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 59.5 m² Område Näsby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 59.5 m² Område Näsby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området är lugnt och jag trivs jättebra! -- Annette Kjell, säljare www.hemverket.se

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Lugna gatan 3 Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 81 m² Område Lugnet Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Lugna gatan 3 Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 81 m² Område Lugnet Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 81 m² Område Lugnet Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Man blir förvånad över hur tyst och lugnt det är här, trots det centrala läget.

Läs mer