Studentvärden Jämnare rumstemperatur 3. Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5. Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7. Rosendals loftgångar 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studentvärden 1.06. Jämnare rumstemperatur 3. Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5. Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7. Rosendals loftgångar 10"

Transkript

1 Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden Jämnare rumstemperatur 3 Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5 Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7 Rosendals loftgångar 10

2 Nya bostäder på gång Under året har vi uppnått en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan på studentbostäder. Kötiden för ett enkelrum vid höstterminens start var ca 6 månader att jämföra med ca 10 månader höstterminen Det känns bra att våra ansträngningar att bygga ut bostadsbeståndet givit resultat! Under april till juni var en del av våra enkelrum outhyrda, vilket är förvånande med hänsyn till att dessa är våra billigaste bostäder. Av detta kan man konstatera att det geografiska läget är mycket viktigt, att enkelrummen med gemensamma kök inte alltid är så attraktiva och att det alltid är stor efterfrågan på de mest centrala lägenheterna. Under 2006 kommer närmare 800 nya studentbostäder att färdigställas, varav 102 av SGS Studentbostäder - vår tredje etapp på Kviberg. Sannolikt är behovet då väl tillfredställt inför hösten 2006 och troligen även för större delen av Behov av fler studentbostäder! Även om det i nuläget är en god balans mellan tillgång och efterfrågan så måste vi planera för nya studentbostäder. Vi vet att ungdomskullarna som föddes i början på 90-talet är stora, så stora så att gruppen åringar år 2012 är hela 30% större än nu! Mats har ordet Även om 2006 börjat med en lång och kall vinter så har vi på SGS Studentbostäder fått en bra start på året. Vi har nu äntligen flyttat in vårt huvudkontor och vår Datanätgrupp i nya ändamålsenliga lokaler på Kaserntorget. Centralt placerat i relation till Bättre balans mellan tillgång och efterfrågan på studentbostäder. många av utbildningslokalerna i staden, samlokaliserat med GFS och Fysiken och helt rätt lokaliserat i relation till nya Pedagogen. Året som gått 2005 var ett intensivt och utvecklande år, då vi arbetade hårt och målmedvetet för att försöka leva upp till de krav och förväntningar som våra kunder har på oss. Jag vill passa på att tacka alla er som deltagit i vår årliga kundundersökning där ni återigen och mycket glädjande gav oss bästa betyg i jämförelse med de största studentbostadsföretagen i Sverige. Verksamhetsåret 2005 kan sammanfattas i stora underhållsinsatser, nya fastighetsinvesteringar, vi passerade bostäder i fastigheter vi själva äger, mycket arbete med att bearbeta projektidéer, en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan på studentbostäder, en förstärkt organisation och en utveckling av vårt miljöarbete. Om vi förutsätter att regeringens målsättning att 50 procent av en årskull ska påbörja en högskoleutbildning före 25 års ålder ligger fast, så skulle antalet nybörjare vid universitet och högskolor behöva öka med under de närmsta 7-8 åren och antalet helårsstudenter öka med Om dessa platser skulle fördelas någorlunda jämt utgående från högskolornas storlek skulle det betyda att antalet helårsstudenter på Universitetet skulle öka med (1200 nya nybörjare per år) och på Chalmers med (350), dvs en total ökning av antalet helårsstudenter i Göteborg med (1 550). Utökningen av utbildningsplatser för internationella studenter kräver i princip en bostad för varje ny student eftersom de saknar kontaktnät att finna ett boende bland det befintliga bostadsbeståndet. Bolognaprocessen som ger fler i Mastersutbildning kommer sannolikt att medföra en höjd medelålder med 1 2 år bland studenterna i Göteborg och att behovet av lite större lägenheter kommer att öka. Lindholmsallén I vårt arbete tillsammans med Göteborgs Stad att finna nya projektidéer har vi erbjudits att bygga närmare 400 nya studentbostäder i Lindholmsallén alldeles invid IT-universitetet och Chalmers Lindholmen. Vi tycker detta är ett bra framtidsläge för studentbostäder med såväl närheten till utbildningslokaler som bra kommunikationer in till centrum. Chalmers har vidare beslutat att successivt bygga ut sin verksamhet på Lindholmen. Vi har nu utformat ett hus med 386 lägenheter och är i slutskedet av förhandlingarna om villkoren för att få en tomträtt på fastigheten. I bästa fall kan det bli inflyttning hösten Mats Odersjö, VD 2

3 Vårt miljöarbete fortsätter och vi känner att vi är på rätt väg Under året har vi bland annat; fokuserat på och arbetat mycket med kemikaliehanteringen inom företaget. Första steget var information kring vår kemikalielista och det andra steget, som nyligen genom fördes, var en internrevision för att stämma av denna mot verkligheten. Revisionen gav ett positivt svar. gjort en grundlig inventering av våra fastigheter avseende PCB. Några fastigheter visade sig ha PCB i mjukfogarana. För dessa har vi tagit fram ett åtgärdsprogram som sträcker sig över 2006 och projekterat för att kunna bygga miljöhus på Rosendal under året. De kommer att öka sorteringen och möjliggöra ett bra miljöarbete för de boende. påbörjat kartläggningen av radon i vårt fastighetsbestånd. Insamlingen av dosorna kommer att vara avslutad i månadsskiftet mars-april. Analysen kommer att göras under våren. tagit fram en kortversion av vår miljöplan som enkelt beskriver vad vårt miljöarbete innefattar (läs mer på vår hemsida). gjort en energiutredning på Kjellmansgatan samt upprättat en energi- och resurssparplan i syfte att minska energi- och rersursan vändningen. Ett sätt att stimulera våra hyresgäster att arbeta tillsammans med oss i vårt miljöarbete är att vi uppför miljöhus med möjlighet till källsortering. Ett annat sätt är att förbättra cykelparkeringsmöjligheterna. Jämnare rumstemperatur med prognosstyrning Kan väderprognoser från SMHI medverka till ett bättre inomhusklimat? Vi tror det. På Kviberg, Birger Jarl och Odin har därför prognosmottagare installerats och kopplats till husens värmesystem. Den automatiska regleringen av värmen i bostäderna blir effektivare om den tar hänsyn till kommande väderomslag. Även om radiatorerna ganska snabbt blir varmare när temperaturen utomhus sjunker, så räcker det inte alla gånger för att hålla rumstemperaturen konstant. Det beror på att huset som helhet reagerar långsamt på väderförändringar. Det tar tid att lagra den tillskottsvärme som behövs i golv, väggar och tak när det blir kallare ute. Omvänt kan det dröja innan huset blir av med lagrad överskottsvärme när vårsolen börjar värma ordentligt. Då blir det istället för varmt inne. Genom att i förväg öka eller minska värmen till radiatorerna beroende på om det ska bli kallare eller varmare ute, går det att hålla en jämnare temperatur inomhus. Tekniken med att låta väderprognoser reglera värmen i byggnader är inte ny. Tidigare har det dock varit både dyrt och komplicerat att ordna. Vi upplever nu att tekniken har mognat och blivit så pass enkel och prisvärd, att vi bestämt oss för att testa den på Kviberg, Birger Jarl och Odin. Om det visar sig fungera bra, kan det bli aktuellt att installera prognosmottagare på fler platser. Vi hoppas också att prognosstyrningen skall medverka till att minska energianvändningen i våra byggnader. Minskad energianvändning innebär lägre miljöbelastning. Prognosstyrning kan därför komma att bli en viktig pusselbit i vårt miljöarbete. 3

4 Fint hus får fint pris! Vårt hus på Kronhusgatan har uppmärksammats för sina kvaliteter. Vi vann det prestigefyllda priset för bästa nybyggnad i Göteborg av Per & Alma Olssons fond. Förutom äran och en fin plakett att fästa på huset fick vi kronor som skall användas till konstnärlig utsmyckning, Utmärkelsen är ett kvitto på att vi lyckats väldigt bra. Priset är i första hand riktat till byggherren och den avgörande motiveringen till valet av vårt hus var exteriören, anslutningen mot berget i loftgångsrummet, lägenheternas utformning, detaljlösningar och materialval. Grattis till våra hyresgäster som bor i huset och som dagligen får uppleva alla de kvaliteter som nu prisats. Visste du att nästan av våra hyresgäster kan boka tvätttid via Internet? Om du bor på något av de områden som har Aptus tvättbokning så kan du logga in på och klicka på Tvättbokning. Du kommer då rakt in i systemet och kan se vilka pass som finns och vilka som går att boka. I vissa hus går det också att boka samvarorum eller andra gemensamma utrymmen. De anslutna husen är: Birger Jarl, Ceres, Första Långgatan, Kjellmansgatan, Kronhusgatan, Kviberg, Odin, Ostkupan, Postgatan, Rosendal samt Tredje Långgatan. Snart kommer också tvättbokning via Internet att fungera på Olofshöjd, Volrat Tham och Kviberg 3. Släkt och vänner på besök? Du vet väl att som hyresgäst hos SGS Studentbostäder har du möjlighet att hyra rum på Utlandagatan Du vet väl att för som dina hyresgäst gäster hos till kraftigt SGS Studentbostäder rabatterade priser. har Alla du möjlighet rum har dusch, att hyra rum toalett på Utlandagatan och TV. Köket för som dina dina gäster gäster till har kraftigt tillgång rabatterade till ordnar priser. de Alla rum har dusch, själva toalett med och frukost. TV. I Dessutom köket som ingår dina gäster linne och har städning. tillgång till ordnar de själva med frukost. Ange Dessutom boenderabatt ingår linne redan och när städning. du beställer. Ange boenderabatt redan när du beställer. Ditt Ditt pris pris med med boenderabatt boenderabatt är: är: enkelrum enkelrum 240:-/natt 290:-/natt??? dubbelrum dubbelrum 340:-/natt 390:-/natt??? För ytterligare information, ring oss på telefon eller faxa på Du kan också maila till eller besöka vår hemsida

5 Hur är det egentligen, finansierar de befintliga bostäderna den lyxiga och dyra nyproduktionen och är den egentligen lyxig? Varför är det så dyrt att bo i en studentbostad och hur sätts hyrorna? Höga boendekostnader drabbar er studenter hårt, ni är unga och saknar ofta fast inkomst. De senaste fem åren har SGS Studentbostäder byggt nya studentbostäder och vi är väl medvetna om att de nyproducerade lägenheter Höga hyror och lyxig nyproduktion? blir dyra i förhållande till era studiemedel som inte har hängt med i kostnadsutvecklingen de senaste 10 åren. Totalkostnaden för en ny studentbostad på ca 25 kvm i Göteborg är kr och en stor orättvisa är att det investeringsbidrag som staten lämnar för nyproduktion av studentbostäder är lägre än för vanliga bostäder - det borde vara tvärt om. Idag bygger vi våra hus för lägsta möjliga livscykelkostnad vilket innebär att vi bland annat valt att satsa på lite dyrare ytskikt för att på sikt kunna håla nere undehållskostnaderna. Varje hus vi bygger skall bära sina egna kostnader, annars bygger vi det inte. Ni som bor i våra äldre studentbostäder subventionerar alltså inte våra nybyggda hus. Hyran sätts utifrån bruksvärdesprincipen, d v s en lägenhet inte får vara dyrare än vad de allmännyttiga bostadsföretagen på orten tar för en likvärdig bostad. Hänsyn tas också till läge, närservice och inte minst husets ålder. Ska man jämföra hyran mellan två lägenheter är det viktigt att man jämför hus med ungefär samma ålder. Vid en bruksvärdesprövning är en studentbostad inte dyrare än andra bostäder, det tillåter inte hyreslagen. Däremot är alltid små lägenheter dyrare att bygga per kvm än de större, beroende på att kök och badrum är de dyra ytorna att bygga. Har du frågor och funderingar som du vill ha svar på tar vi gärna emot dem på Svar kommer i nästa nummer av Studentvärden. Vad kostar det? Alternativt utförande Hyrespåverkan kr/lgh/mån Allmänna utrymmen Kakel i tvättstugor Målad väv 4 kr Ekparti i entré Aluminiumparti 1 kr Lägenheter Kakel i bad Målad väv 41 kr Fullvärdigt utrustat kök Trinette 47 kr Fondväggar i annan kulör Enhetlig färg 1 kr Specialinredning i klädkammare Hylla med stång 9 kr Tittöga och 9-tillhållarlås 3 kr Installationer Aptus inkl passagekontroll och tvättstugebokning via Internet Centraldammsugare 7 kr 8 kr 5

6 Bland gångar och stigar på Olofshöjd stil med resten av området. Här kommer man främst att tänka på de lägenheter, där man för att ta sig ut på den tillhörande balkongen, får ta vägen tassandes genom badrummet. Gruppköken utgör också en intressant detalj i planlösningarna, formgivna som kuber i koppar, utbyggda längs fasaderna. Köken fyller en särskild funktion av gemenskapsrum för de studenter som bor i områdets korridorrum, då de blir en samlingsplats för gemensamma fester och middagar för många studenter. Olofshöjd som hör till ett av de största studentbostadsområdena i Göteborg med sina ca 1400 studentbostäder, utgör en egen unik arkitektonisk komposition, olik alla andra studentbostadsområden i staden. Mitt på höjden finner man bostadsområdet med de asymmetriskt utformade hyreshusen, som i sin stillhet ändå andas ett vibrerande studentliv. Den vidsträckta utsikten över Göteborg som många av områdets lägenheter och rum har fått till följd av att området är placerat på höjden, ger en extra krydda åt boendet. Olofshöjds studentbostäder stod i stort sett färdigbyggda i slutet av 60-talet. Karakteristiskt för området är de studentikosa gatunamnen. I början av 70-talet fick studenterna själva bidra med förslag på vilka namn som gatorna skulle få. På gatuskyltarna hittar man idag namn som Motgången, Framgången, Nedstigen, Uppstigen och Omgången. I de grändliknande gångarna mellan husen, som från början utformades med influenser av italienska kvartersgränder, kan man alltid se studenter i rörelse. Även om Olofshöjd ter sig avlägset från den romantiserade italienska idyllen, så har onekligen området skapat sin egna charmiga atmosfär. Många av lägenheterna har fått en originell utformning som går i 6

7 Hemma hos systrarna Eva-Marie och Magdalena i deras trerumslägenhet på 55 kvm. Trots det centrala läget med cykelavstånd till både universitet och shoppingstråken, så känns området som en egen avspänd stadsdel i miniformat. När området ursprungligen planerades så var idén att studenten skulle ha allt inom området och så förhåller sig det också mer eller mindre i dagsläget. Närlivsbutiken Krokens Livs har funnits länge i området och fungerar, liksom den intilliggande pizzerian, som en knutpunkt för områdets studenter. Här finns även tillgång till fritidsaktiviteter för studenterna i form av bordtennis, biljard och en motionshall. För de studenter som är särskilt förtjusta i bastubad så finns både en dam och herrbastu, och även en gemensam för de som önskar. Studenter med barn har till och med ett dagis i området att tillgå, förskolan Krokus. Idag satsas det en del på området i form av renoveringar och upprustningar. Underhållsarbetet har pågått under en längre tid, men till studenternas tröst kommer det bl.a. att finnas en boulebana och allmänna grillplatser när allt står färdigt. Även cykelställen kommer ha fått sig en helrenovering senast i slutet av sommaren. Med hänsyn till att det är studentkvarter som vi rör oss i, så kan man förstås skåda de otaliga cyklar som står parkerade i området. För den som inte visste det, så finns en cykelpump till förfogande för studenterna i området. Pumpen är mycket populär och utgör utan tvivel en praktisk funktion. Om man som boende student hos oss får oväntat såväl som väntat besök, finns det möjligheter att hyra logi genom SGS Veckobostäder som också ligger i området. Här kan man bo i en studentikos miljö i form av studentrum som hyrs ut med egen dusch och toalett, där tillgång till gemensamma kök även ges. Övre bild: Björn Prytz, som jobbar som områdeschef på Olofshöjd, ser man ofta kila omkring mellan husen i de otaliga ärenden han uträttar dagligen. Hans uppgift är att hålla i tåtarna för de åtgärder som måste göras på området. Bild till höger: I vårt möbelsnickeri som ligger på Olofshöjd, lyser flitens lampa. Där jobbar bland annat vår alldeles egna möbelsnickare Magnus Nyman med reparationer av möbler och lägenhetsinventarier.

8 Studentvärden 1.04 Hemma hos Hanna Hanna Berndt, 23 år, Omgången, Olofshöjd Sjuksköterskeprogrammet, Hälsovetarebacken Jag började läsa till engelskalärare för 1,5 år sedan, men bytte bana och läser nu till sjuksköterska på Hälsovetarebacken här i Göteborg. Jag har tidigare rest mycket och bott på många olika ställen, men för 1,5 år sedan flyttade jag till ett studentrum i Olofshöjd, på 18,5 kvm med gemensamt kök. Det absolut bästa med att bo här är att det är så nära till världen, och då menar jag inte bara att jag bor nära till allt i Göteborg, utan även att i nästan varje trappuppgång bor det en eller flera utbytesstudenter och de är som regel väldigt pigga på att vilja hitta på saker. Att bl a dela kök med studenter från andra länder är ett bra tillfälle att prova annorlunda maträtter och lära sig nya språk helt gratis! För några veckor sedan flyttade jag från mitt studentrum till en egen lägenhet på 38 kvm här i Olofshöjd, och det har både sina för- och nackdelar. Även om jag saknar någon att småsnacka med i köket medan jag lagar mat, så är känslan av att ha flera rum att gå emellan helt oslagbar. Nu har jag helt plötsligt plats att bjuda hem hela världen till mitt eget vardagsrum istället! Hanna Berndt Sjuksköterskestudent Studentförsäkring för dig som studerar vid universitet eller högskola Som student är man ofta lyckligt ovetande om allt som har med försäkringar att göra. För många innebär högskole- och universitetsstudier att flytta hemifrån. När du lämnar dina föräldrar, så lämnar du också deras försäkringar. Därför behöver du som student ett eget försäkringsskydd. Som student lever man snålt, och försäkringar är kanske inte så roliga att betala; men råkar man ut för något, blir sjuk under en resa, blir överfallen, råkar ut för en brand eller ett inbrott så kommer man att ångra att man sparade in på försäkringen. Så ett råd till alla studenter är; Se till att skaffa en hemförsäkring som ger ekonomisk hjälp om något skulle hända! Tänk på att en hemförsäkring gäller för den bostad där du är skriven, det vill säga är folkbokförd. Kom ihåg att ändra adress när du flyttar, så att du hela tiden är försäkrad. Du kan själv jämföra de olika försäkringaranas pris och innehåll t ex via Sveriges Försäkringsförbund. Kviberg I våra nya studentbostäder belägna i det gamla militärområdet på Kviberg som omgärdas av gröna ytor och byggnadsmiljöer från militärtiden bor drygt 400 studenter. Nu ger vi fler möjlighet att flytta in. Är du intresserad? Välkommen med din ansökan 8

9 personer i kö Antal i kö Just nu står drygt tjugo tusen personer i SGS Studentbostäders bostadskö. En imponerande siffra. Om alla dessa verkligen vill ha en bostad och vi hyr ut bostäder per år skulle det statistiskt sett ta 8 år att få en bostad hos oss. Så är det givetvis inte. När vi år började med ansökningar via Internet stod personer i vår kö. Sen dess har den ökat med 300 procent. För att få reda på hur det egentligen står till med vår kö låter vi Statistikkonsulterna i november varje år intervjua 600 slumpmässigt utvalda personer i kön. Ett gott råd till dig som står i vår bostadskö. Det är lättast att hitta bostad på våren. Drygt hälften, 52%, av alla sökande svarade att de inte vill ha en bostad hos oss! De hade kommit in på sin utbildning på annan ort, i ett annat land och skulle därför inte längre läsa i Göteborg eller också hade de redan löst sitt bostadsproblem. Det är för att rensa bort alla dessa ansökningar som man måste förnya sin ansökan var 6:e månad. Utan den rutinen skulle vår kö vid det här laget vara mycket större. 22 %, personer, av de som står i kön söker för framtida behov. De planerar att eventuellt läsa i Göteborg till hösten eller i framtiden. Den största gruppen av dessa läser redan på högskola men funderar alltså att byta till Göteborg. 71 % i denna grupp kommer från en ort utanför Västra Götalandsregionen. För dessa är en bostad en förutsättning för att kunna börja studera i Göteborg. De sista 26 % av de köande, personer, läser på högskolan i Göteborg. Det är bara de som studerar i Göteborg som får hyra bostad hos oss. Av dessa har ca redan en permanent bostad dvs de bor redan hos oss och vill byta från enkelrum till lägenhet eller till ett centralare läge, de har förstahandskontrakt med annan hyresvärd eller bor hemma hos föräldrarna. Ungefär personer har ett tillfälligt hyresavtal och bor inneboende eller på godkänt andrahandsavtal. Ungefär 170 personer saknade i november ett eget hyresavtal. De bor svart eller på soffan hos en studiekamrat. Även de som läser på högskolan i Göteborg söker till viss del för kommande behov. Bara var tredje sökande önskade en bostad omgående och 40 % önskade bostad om ett år eller senare. Flera av de som saknade någonstans att bo ville inte ha en bostad direkt om de fick ett erbjudande. Söker Till sist ett gott råd till dig som står i vår bostadskö. Det är lättast att hitta bostad på våren. Då har vi störst utbud och kortast köer. Först i juni får de som ska börja läsa på höstterminen börja söka. Gunnar Wikehult Uthyrningschef 52% ( personer ) Vill ej längre ha bostad (2004: personer) 22% (4 617 personer) Söker för kommande behov (2004: personer) 26% (5 413 personer) Läser i Göteborg (2004: personer) Läser i Göteborg (5 413 personer) Undersökningstillfälle: november 2005 Familjesituation: Ensamboende 51% Hos föräldrar 15% Ihop med kamrater 14% Med sambo 19% Med make/maka 1% Bostadssituation: Permanent bostad pers SGS Studentbostäder 27% Annan hyresvärd 25% Hos föräldrar 15% Tillfällig bostad pers Hyr privat/inneboende 11% Godkänd andrahand 18% Saknar hyresavtal Bor svart 0% 170 pers Hos studiekamrat 3% Annat 50 pers Studieuppehåll 1% 9

10 Så gick ekonomin 2005 Kostnadsfördelning Uthyrning, IT/data central adm. 8% Hyror, inhyrda bostäder 21% De totala hyresintäkterna för 2005 uppgick till 267 mkr. Överskottet när alla kostnader är betalda blev 9 mkr. Under året har SGS investerat 123 Finansiella kostnader 14% Övrigt 2% Underhåll 11% Fastighetsskötsel, förvaltning 12% Reparationer 4% Avskrivningar 9% mkr i nya bostäder och i standardhöjningar i det gamla fastighetsbeståndet. Överskottet är använt som kontantinsats i nybyggnaderna och resten av byggkostnaderna är finansierade med banklån. De största investeringarna har gjorts i nya studentlägenheter i Kviberg med sammanlagt 97 mkr. Värme, vatten, el 17% En stor del av fastighetsbeståndet är nu år gammalt och behöver större underhållsinsatser satsade vi 37 mkr i underhåll och reparationer. För 2006 är budgeten utökad till 45 mkr. I cirkeldiagrammet kan ni 2% se storleken på olika kostnadsposterna och där framgår t ex att de inhyrda bostäderna är 21 % av verksamheten. Fastighetsskatt Du kan hjälpa till Du som hyresgäst har också en möjlighet att hålla kostnaderna nere både för dig själv och oss. Genom enkla medel, som att bara använda så mycket el och värme som du verkligen behöver, eller att kasta soporna på rätt ställe och källsortera sparar du också pengar. Var rädd om din bostad för att undvika slitage och underhållskostnader. Läs mer om vår verksamhet 2005 på vår hemsida under rubriken Om oss/årsredovisning eller ring/maila oss så skickar vi dig ett exemplar av vår årsredovisning. Årsredovisningen publiceras prel. vecka 18 Rosendals loftgångar I augusti påbörjade vi renoveringen av de gärda samtliga loftgångar och samtidigt passa utvändiga loftgångarna på Rosendal. Det är på att byta dörrar och fönster till berörda ett omfattande arbete som kommer att pågå lägenheter samt tilläggsisolera fasaden och fram till och med sommaren byta fasadskivor. Detta ger både lägenhetsentréer och hela området en rejäl ansiktslyftning Orsaken är, att några av konsolbalkarna, till en kostnad av drygt 50 miljoner som bär loftgångarna var i dålig kondition. kronor. Efter inventering beslöts att man skulle åt- 10 Eftersom området betraktas som särskilt bevarandevärt för sin tidstypiska fasad tog vi dit arkitekten för området, Lars Ågren. Han ställde upp på ett förtjänstfullt sätt och redogjorde för sina tankar och idéer kring den utformning som gjordes i slutet av 60-talet. Med dessa tankar som riktlinje har vi valt att bibehålla fasadens färgsättning med den ändringen att dörrarna har fått en varm blå kulör. Vi har också tagit fram ett nytt lättare räcke med en träöverliggare till loftgångarna (se bild). Arbetet pågår nu för fullt. De första husen står klara och den andra gården är påbörjad. Rosendal är ett av de sista områdena i vårt bestånd med sopnedkast. Dessa kommer att rivas och nya miljöhus för sophantering byggs. Hyresgästerna får då möjlighet till en bra källsortering till nytta för miljön.

11 Nytt från områdescheferna Björn Prytz Olofshöjd Mikael Hermansson Johanneberg Bertil Hansson Inhyrda bostäder Radon Olofshöjdsgruppen Olofshöjd Det pågår en del underhållsarbeten. Vi skall uppgradera vårt kabel-tv nät och tecknat avtal med com hem AB. Vi förbättrar ventilationen i de små tvättstugorna eftersom där finns kondenstumlare och de torkar sämre när det är varmt och fuktigt. Ni som använder de små tvättstugorna har möjlighet att använde de stora tvättstugorna. Vi skall köpa en ny cykelkärra som ni kan låna nyckel till på områdeskontoret när ni t.ex. flyttar. Vår gamla cykelkärra blev stulen. Hökegårdsgatan Vi har tecknat avtal med ComHem AB, som kommer att uppgradera kabel-tvnätet med start vecka 14 information om tidpunkt meddelas senare. Under våren kommer vi att röja undan sådant som placerats i de allmänna utrymmena utanför förråden på vindarna och i källaren. Information om tidpunkt meddelas senare. I cykelrummen kommer vi att måla om och ändra placeringen av cykelställen för att om möjligt göra plats för ytterligare några cyklar. Dessutom skall vi göra om cykelställen för att ge möjlighet att låsa fast ramen. I cykelrummet vid uppgång B kommer vi att montera utrustning för att ni skall kunna pumpa däcken på era cyklar. Vårt miljömål 2005 var att kartlägga förekomsten av radon i våra fastigheter. Projekt har pågått sedan november 2005 och under mars 2006 samlades radonmätarna in. Vi har inte mätt alla lägenheter utan har tillämpat de rekommendationer som Statens Strålskyddsinstitut ger om hur mätningarna ska genomföras. Det innebär att vi har lagt ut en radonmätare i de lägenheter som har direkt markkontakt i alla fastigheter. Dessutom skall 20 % av de övriga lägenheterna i fastigheterna mätas. Fördelningen av dessa 20 % är slumpmässig, förutom att det måste vara minst en lägenhet per våning som mäts. Analyssvaren kommer inom någon månad och därefter påbörjas sammanställningar och upprättande av eventuella åtgärdsprogram. Helmutsrogatan Vi har tecknat avtal med ComHem AB, som kommer att uppgradera kabel-tvnätet med start vecka 20 information om tidpunkt meddelas senare, för att kunna erbjuda bl a: På markytan där det gamla klubbhuset stod kommer vi att anlägga gräsmatta. Radonmätarna som vi placerade ut i november 2005 kommer att samlas in i början av mars månad. Information om tidpunkt meddelas senare. I korridoren på varje våning kommer vi att montera ett skåp för dammsugarslangen. Under våren kommer vi att besöka alla lägenheter för att kontrollera bänkskivorna, ventilationen på toaletten och spiskåpans filter. Vid behov kommer vi att olja in bänkskivorna. Information om tidpunkt meddelas senare. För att förhindra biltrafik mellan husen kommer vi att montera upp bommar vid infarterna. Ostkupan När hålen i källar-/garagegolvet är igengjutna sätter vi punkt för arbetet med avloppsrenoveringen, som har tvingat oss till vattenavstängningar mm. Efter värmeinjusteringen som gjorts har vi fått en lista med rum där fönstren behöver ses över, vilket vi kommer att göra under våren. Information om tidpunkt meddelas senare till de som berörs. Den södra altanen skall fräschas upp med ny trall, nya blomlådor och planteringar. Dessutom har Förtroenderådet köpt in fler utemöbler som kommer att placeras på altanen. I garaget kommer vi att montera utrustning för att ni skall kunna pumpa däcken på era cyklar. Möbelbyten i enkelrummen kommer att utföras i samma takt som tidigare, cirka 35 rum/år. Johannebergsgruppen Volrat Tham Nu har installationen av lås påbörjats, för att trygga säkerheten för de boende. Vi kommer inom en snar framtid att byta ut de äldre tvättmaskinerna, samt sätta in torkskåp i tvättstugorna. Hoppas att våren kommer snart, så vi kan sätta ut grillen på den nya terrassen, som finns på baksidan av gymnastikhallen. Viktor Rydberg Vi har satt in nya tvättmaskiner och torktumlare med frånluft. Rotary Vi kompletterar de nya gruppköken med nya köksmöbler. Gymnastikhallen har fått en ansiskts lyftning till mångas glädje; vi kommer även att byta ut fönstren i gymnastikhallens burspråk. När det gäller de nya cykeluppställningsplatserna på Rotary, så beräknas det arbetet komma igång efter sommaren Kjellmansgatan Håller på för fullt med att installera nya gruppkök; vi sätter in nya köksmöbler även där. Inhyrda bostäder Kviberg Håller Lilla Regemensvägen 14-16, tredje etappen på Kviberg 102 lägenheter inflyttning i maj. Etapp tre innehåller gym, matsal och biljard som även kommer att kunna nyttjas av de i etapp 1 (Lilla Regementsv 6-10) och 2 (Tyghusvägen 6-14). Start kommer att meddelas i brevlådorna. Kvarterskontoret flyttar till nya lokaler på Lilla Regementsvägen 14 under april. Postgatan Balkonglådor med blomsterarrangemang kommer upp som vanligt under maj. Samtidigt kommer vi att ta fram utemöblerna. Ceresgatan Arbetet med att bygga en trappa från gården ner till garageinfarten ska komma igång inom kort. Blomlådorna på gården ska få nya blommor. 11

12 Den första studenten på Kaserntorget Först i kön när uthyrningsavdelingen slog upp portarna i de nya lokalerna på Kaserntorget 11, var Sophie Sitter, utbytesstudent från Tyskland. Hon önskade få information om parkeringsmöjligheterna i närheten av sin bostad. Vi sänder två biobiljetter som tack för besöket! Nya telefonnummer I samband med att vi flyttade vårt huvudkontor och Datanätgrupp till Kaserntorget, bytte vi till en gemensam telefonväxeln och har nu nya telefennummer. Huvudkontor, Bostadsförmedling, Hyresärenden Tel Fax Datanätgrupp Tel Fax Områdeskontor Olofshöjd Tel Fax Inhyrda Tel Fax Johanneberg Tel Fax Kvarterskontor Rosendal Tel Fax Kviberg Tel Fax Huskontor Ostkupan Tel Fax Medicinareberget Tel Fax SGS Veckobostäder Tel Fax Vad tycker ni om tidningen? Har du synpunkter på tidningen? Vad skulle du vilja läsa mer om i Studentvärden? Är det något som saknas? Hör av dig till Marknadsansvarig Utgivare: SGS Studentbostäder Kaserntorget 11, Göteborg Telefon: Fax: Stiftelsen är medlem i Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) och SABO och äger eller förvaltar drygt bostäder och 52 lokaler. Tryck: Prinfo Linderoths, Göteborg. Studentväden utkommer 2 gånger per år.

Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder. Studentvärden Special -08. www.sgsstudentbostader.se. Svart. på vitt

Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder. Studentvärden Special -08. www.sgsstudentbostader.se. Svart. på vitt Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden Special -08 www.sgsstudentbostader.se Svart på vitt Studentbostäder sedan 1951 Du håller Studentvärden Special i din hand. Den har vi tagit fram

Läs mer

Studentvärden Special -07

Studentvärden Special -07 Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden Special -07 www.sgsstudentbostader.se Viktor Rydberg lade grunden 50-talet - allas lika rätt till högre studier I mitten på 40-talet betonas

Läs mer

Studentvärden 2-09. Special

Studentvärden 2-09. Special Studentvärden 2-09 Special Vi finns till för dig! Du håller Studentvärden Special i din hand. Den har vi tagit fram för att redovisa vad som är syftet med SGS som studentbostadsstiftelse. Vi vill även

Läs mer

Kundundersökning 2010. Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB

Kundundersökning 2010. Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB SGS Kundundersökning 2010 Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB Avidentifierad version SGS kundundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Rekommendationer 4 Fakta om undersökningen

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter

STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter STUDBOGUIDEN 2011 En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Välkommen till Sigfridsvägen 21

Välkommen till Sigfridsvägen 21 Välkommen till Sigfridsvägen 21 Ett modernt boende med klassisk Ta chansen att bo i det vackra Q-märkta huset från 1935 på Sigfridsområdet. De klassiska detaljerna är väl bevarade, samtidigt som lägenheterna

Läs mer

Björngårdsgatan 3. Län Stockholm Gatuadress Björngårdsgatan 3 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria. Enligt överenskommelse

Björngårdsgatan 3. Län Stockholm Gatuadress Björngårdsgatan 3 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria. Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Interiör Hall med klinkergolv, klädhängare

Läs mer

bekvämare K v K i l e n

bekvämare K v K i l e n K v K i l e n K v K i l e n Seniorbostäder i kvarteret Kilen Seniorbostäder i kvarteret Kilen S l o t t S g ata n 4 2 S l o t t S g ata n 4 2 Byt Byt till till något bekvämare Vi bygger moderna och bekväma

Läs mer

Tureberg / Topplocket

Tureberg / Topplocket SOLLENTUNAHEM Bofakta juni 2015 INFLYTTNING december 2016 september 2017 Tureberg / Topplocket BOFAKTA JUNI 2015 Topplocket Bostadsområdet i kvarteret Topplocket ligger nära centrum och pendeltågsstation

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Generellt om föreningen

Generellt om föreningen Generellt om föreningen När köpte föreningen huset? Brf Bornholm byggdes 1953 54 och har varit en bostadsrättförening från start. Vem var byggherren? HSB Fastighetsbeteckning Bornholm 8 Adresser Köpenhamnsvägen

Läs mer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Sugen på nytt, fräscht boende? Flytta in i en jordgubbe! Du vet den där fräscha smaken av nyplockade svenska jordgubbar.

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Renovering på KRÖGARVÄGEN

Renovering på KRÖGARVÄGEN Renovering på KRÖGARVÄGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar upp renoveringen

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun bygger i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

Välkommen till Gurkbladet nr 5 vecka 25 2009

Välkommen till Gurkbladet nr 5 vecka 25 2009 Gurkbladet Välkommen till Gurkbladet nr 5 vecka 25 2009 Nu när vi har valt en ny styrelse och en ny ordförande är det dags för ett nytt Gurkblad. Namnen på styrelsen och dess suppleanter finns anslaget

Läs mer

Kvadratsmart boende!

Kvadratsmart boende! Snart kan du bo här Ditt drömboende I det nyaste bostadsområdet i Mariehamn med närhet till allt du behöver dagligen och samtidigt med grönskande natur runt hörnet, får du det bästa av två världar Bostads

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga. Balkong med utsikt.

Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga. Balkong med utsikt. Boenden HT-11 Västra Kronbergsgatan 21 1 rum och kök, dusch och toalett. Marianne Sandling: 0523-13768 Stengatan 8 Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga.

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Inför kommande renoveringar

Inför kommande renoveringar December 2017 Till dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra Norrlandsgatan 38 A E Inför kommande renoveringar I slutet av november bjöd vi in dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 April 2014 Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars I mars bjöd vi in till ett möte där du fick komma med önskemål och förslag inför

Läs mer

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m BRIGGEN 4 hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD Västra Kanalgatan 1 211 41 Malmö telefon: 040-12 64 00 BESKRIVNING Fastighets AB Riggenhus bygger 37 lägenheter i det nya bostadsområdet Fullriggaren i Västra

Läs mer

Brf frej I frej TAr Du HISSEN NEr på STAN

Brf frej I frej TAr Du HISSEN NEr på STAN Brf frej I frej TAr Du HISSEN NEr på STAN HSB Är INTE SOM ANDRA BYGGBOLAG TILL ATT BÖRJA MED ÄR VI INTE ETT BYGGBOLAG Vi på HSB bygger över hela landet från norr till söder, och vi bygger i olika stilar,

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

BILAGA TILL BAB HAMMAREN Lotsgatan 5 A, Lotsberget, Mariehamn

BILAGA TILL BAB HAMMAREN Lotsgatan 5 A, Lotsberget, Mariehamn BILAGA TILL BAB HAMMAREN Lotsgatan 5 A, Lotsberget, Mariehamn Lägenhetshus som färdigställdes 1 december 2014. Lägenheterna har en hög standard och en takhöjd på 2,70 m som gör dem luftiga och ljusa. Samtliga

Läs mer

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen.

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen. VD Roland Kindslätt Tjänsteskrivelse 2015-03-05 Bakgrund Sedan sekelskiftet så har behovet av bostäder sakta men säkert ökat. Främst Edshus AB hade då betydande vakanser men kurvan har över tid ständigt

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Den 3 oktober 2015 höll vi på Stockholmshem informationsmöten för våra hyresgäster som bor vid Mjölbyplan, Axbyplan och Ljungbyplan. Här kommer

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Upprustning av Vikingavägen 26. Lunds Kommuns Fastighets AB. Box 1675, 221 01 Lund Besöksadress: Lilla Tvärgatan 21 Tel.

Upprustning av Vikingavägen 26. Lunds Kommuns Fastighets AB. Box 1675, 221 01 Lund Besöksadress: Lilla Tvärgatan 21 Tel. Upprustning av Vikingavägen 26 Lunds Kommuns Fastighets AB www.lkf.se Box 1675, 221 01 Lund Besöksadress: Lilla Tvärgatan 21 Tel. 046-35 85 00 Februari 2015 Vi har nu tagit nästa steg i upprustningen av

Läs mer

HYR STUDENTBOSTAD I CENTRALA LUND

HYR STUDENTBOSTAD I CENTRALA LUND HYR STUDENTBOSTAD I CENTRALA LUND 124 NYA STUDENTLÄENHETER Unikt boende i centrala Lund Lagom till höstterminen 2014 sker den första inflyttningen i de helt nya studentlägenheterna i kvarteret Arkivet

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Vi gör det ännu bättre att vara göteborgare www.bostadsbolaget.se Varför byta stammar? Allt har en livslängd. För vattenledningar och avloppsrör räknar

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Trevliga omgivningar med stora gröna ytor

Läs mer

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 Information till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några riktlinjer för att vi alla skall trivas tillsammans i vår förening. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Kollegiegatan 3B. Län Skåne Gatuadress Kollegiegatan 3B Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Kollegiegatan 3B. Län Skåne Gatuadress Kollegiegatan 3B Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En sammanslagen tvåa och trea. Två utbyggda inglasade balkonger

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Segeparksgatan 16. Malmö, Norr, Segevång. Contentus hyr ut och förvaltar lägenheter och lokaler i Malmö, Ystad och Kristianstad

Segeparksgatan 16. Malmö, Norr, Segevång. Contentus hyr ut och förvaltar lägenheter och lokaler i Malmö, Ystad och Kristianstad Segeparksgatan 16 Malmö, Norr, Segevång Contentus hyr ut och förvaltar lägenheter och lokaler i Malmö, Ystad och Kristianstad info.malmo@contentus.se 1 Beskrivning Beskrivning Lägenheten är belägen i Hus

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun har i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, byggt om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Högalidsvägen 63D Kommun Kävlinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 82.5 m² Område Högalid Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Högalidsvägen 63D Kommun Kävlinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 82.5 m² Område Högalid Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 82.5 m² Område Högalid Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och trevligt område utan biltrafik. Nära till tågstation och centrum.

Läs mer

Basfakta. w Egna entréer. w Dagvatten. w Brandvarnare. w Värme. w Postbox. w Individuell mätning av varm- och kallvatten.

Basfakta. w Egna entréer. w Dagvatten. w Brandvarnare. w Värme. w Postbox. w Individuell mätning av varm- och kallvatten. Basfakta Kvarteret Holmen etapp 2 består av 20 lägenheter med följande fördelning: Antal Antal Balkong/ Antal lgh rok Storlek Plan Månadshyra uteplats Hustyp badrum 4 st 3 rok 70 kvm Markplan 8 896 uteplats

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

VARFÖR GÖR NI DET HÄR?

VARFÖR GÖR NI DET HÄR? Praktisk information INFÖR STAMBYTET Hej! I augusti, preliminärt den 10 augusti, kommer vi att påbörja stambytet på din gård. Vi börjar i port 21 och fortsätter port för port fram till 27:an. I detta brev

Läs mer

Stambytet i John Mattsons lägenheter på Agavägen/Larsbergsvägen

Stambytet i John Mattsons lägenheter på Agavägen/Larsbergsvägen Stambytet i John Mattsons lägenheter på Agavägen/Larsbergsvägen 1. Hur upplevde du säkerheten mot inbrott/stöld i din lägenhet under stambytet? a. God, inga problem b. Bristfällig 19% God, inga problem

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

Kvarteret. Gräslöken i Genarp. Åtta parhuslägenheter

Kvarteret. Gräslöken i Genarp. Åtta parhuslägenheter Kvarteret Gräslöken i Genarp Åtta parhuslägenheter Bostadsområdet Gräslöken i Genarp Allmänt Bostadsområdet Gräslöken är en del av området Kryddvången vid norra infarten till Genarp. LKF har sedan tidigare

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Södra långgatan 21 A Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m². Tillträde tidigast

Län Kalmar Gatuadress Södra långgatan 21 A Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m². Tillträde tidigast Län Kalmar Gatuadress Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m² Område " Oskarshamn/ Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Vi trivs med läget, perfekt att man kan gå ner till centrum

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

Hur hittar man en bostad?

Hur hittar man en bostad? Hur hittar man en bostad? Boplats syfte Presentera ett samlat utbud av lediga bostäder från såväl kommunala som privata hyresvärdar (bostadsrätter) Informera om planerade och pågående nyproduktion Informera

Läs mer

Protokoll: Kvartalsmöte mellan SGS och FR Rotary

Protokoll: Kvartalsmöte mellan SGS och FR Rotary Protokoll: Kvartalsmöte mellan SGS och FR Rotary 2012 05 30 Närvaro Mötesordförande samt sekreterare Daniel Andersson, FR Rotary Övriga närvarande Pia Engström, SGS Oskar Ingemarsson, FR Rotary Daniel

Läs mer

Kvarteret Provisorn 4

Kvarteret Provisorn 4 Din fastighet Kvarteret Provisorn 4 Beläget på: Tulegatan 4-8, Kungstensgatan 17, Rådmansgatan 32, Birger Jarlsgatan 57-63. Regler gällande sopor, el, vatten etc finns i Ert kontakt då olika regler gäller

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se Snickarglädje! Hyreslägenheter www.gbjbygg.se nära stad, bad och natur Modernt och fräscht boende nära natursköna Evedal Kv. Stjärnfallet är beläget på Östra Lugnet, Evedal, mitt i naturen endast ett stenkast

Läs mer

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen

Läs mer

Några råd till dig som flyttar!

Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Besiktning Alla lägenheter måste besiktigas. Vi kontrollerar då bostadens skick och noterar eventuella fel och brister i ett besiktningsprotokoll.

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

15-01-17. hem ETT. sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn

15-01-17. hem ETT. sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn 15-01-17 hem ETT sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn innehåll Workshop#1: Organisering & innehåll Sammanfattning av workshopen Diskussion/slutsatser 3 4-6 7 Organisering & innehåll Workshop

Läs mer

Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö

Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö Kontaktperson: Sven-Olof Nilsson, ordf Organisationsnummer: 716418-0635 1. Hus Allmänt 1.1 Byggår 1985/1986 1.2 Föreningens adress: Brf Ekeby i Ekerö,

Läs mer

Bonusfonden. En inredningsfond som du kan använda för att renovera hemma hos dig

Bonusfonden. En inredningsfond som du kan använda för att renovera hemma hos dig Bonusfonden En inredningsfond som du kan använda för att renovera hemma hos dig Din egen inredningsfond HFAB:s Bonusfond är en ovanlig fond. Till skillnad från andra fonder, gör du aldrig någon kapitalförlust

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Läkarvillan. 16 st. lägenheter i Hunnebostrand

Läkarvillan. 16 st. lägenheter i Hunnebostrand Läkarvillan 16 st. lägenheter i Hunnebostrand Sotenäsbostäders Trygghetsboende +70 i Hunnebostrand Om Sotenäsbostäder Sotenäsbostäder är ett av Sotenäs kommun helägt allmännyttigt bostadsbolag. Sotenäsbostäder

Läs mer

BILAGA TILL BAB HAMMAREN Lotsgatan 5 A, Lotsberget, Mariehamn

BILAGA TILL BAB HAMMAREN Lotsgatan 5 A, Lotsberget, Mariehamn BILAGA TILL BAB HAMMAREN Lotsgatan 5 A, Lotsberget, Mariehamn Lägenhetshus som färdigställdes 1 december 2014. Lägenheterna har en hög standard och en takhöjd på 2,70 m som gör dem luftiga och ljusa. Samtliga

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Viskgatan 6 B Kommun Helsingborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 54 m² Område Eneborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Viskgatan 6 B Kommun Helsingborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 54 m² Område Eneborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 54 m² Område Eneborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Perfekt läge med utsikt mot Wilson Park. Nära till centrum och färje-

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Nu bygger vi om i Tensta

Nu bygger vi om i Tensta Nu bygger vi om i Tensta Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Tensta Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Uddevalla Storlek 134 m2 Tillträde tidigast Gatuadress Kastetvägen 9

Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Uddevalla Storlek 134 m2 Tillträde tidigast Gatuadress Kastetvägen 9 Kastetvägen 9 Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Uddevalla Storlek 134 m2 Område Tillträde tidigast Gatuadress Kastetvägen 9 Nybyggd bostad med unik utsikt! Nyproduktion. Ett terrasshus med härliga uteplatser

Läs mer

Län Uppsala Gatuadress Stationsgatan 36 Kommun Uppsala Storlek 3 rum (2 sovrum) / 104 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Uppsala Gatuadress Stationsgatan 36 Kommun Uppsala Storlek 3 rum (2 sovrum) / 104 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Uppsala Gatuadress Kommun Uppsala Storlek 3 rum (2 sovrum) / 104 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Tillfälle att förvärva en ljus trerummare på 104 kvm på fjärde våningen,

Läs mer

KVARTERET FORSBACKEN NATURSKÖNT LÄGE VID VASSARA ÄLV

KVARTERET FORSBACKEN NATURSKÖNT LÄGE VID VASSARA ÄLV INFLYTTNING 2018 2019 KVARTERET FORSBACKEN NATURSKÖNT LÄGE VID VASSARA ÄLV I KVARTERET FORSBACKEN BOR DU I VÄLPLANERADE LÄGENHETER I ETT ATTRAKTIVT BOSTADSOMRÅDE PÅ GÅNGAVSTÅND FRÅN GÄLLIVARE CENTRUM.

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Bostadsrättsföreningen Vipemöllan 3

ORDNINGSREGLER. Bostadsrättsföreningen Vipemöllan 3 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Vipemöllan 3 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem Intresseanmälan Alla våra lägenheter fördelas via vår kommunala bostadsförmedling. Ett första steg till lägenhet hos Vimarhem är därför att fylla i en intresseanmälan.

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Lötvägen 83 Kommun Kalmar Storlek 5 rum (4 sovrum) / 113.5 m² Område Kalmar Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kalmar Gatuadress Lötvägen 83 Kommun Kalmar Storlek 5 rum (4 sovrum) / 113.5 m² Område Kalmar Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kalmar Gatuadress Kommun Kalmar Storlek 5 rum (4 sovrum) / 113.5 m² Område Kalmar Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket nära till bra kommunikationer och kommande station för pendeltåg.

Läs mer

Län Stockholm Typ Lägenhet Kommun Stockholm Område Nockebyhov Tillträde tidigast

Län Stockholm Typ Lägenhet Kommun Stockholm Område Nockebyhov Tillträde tidigast Nockeby Backe 2 G Län Stockholm Typ Lägenhet Kommun Stockholm Område Nockebyhov Tillträde tidigast Storlek enligt överenskommelse 52 m2 Gatuadress Nockeby Backe 2 G Nyproducerad 2:a! Välkommen till denna

Läs mer

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24 Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 Version 1.1-2006-03-01 1 Inledning... 1 1.1 Underhåll av planen... 2 2 Kortsiktig teknisk plan plan för innevarande år... 3 3 Långsiktig teknisk plan... 4 3.1

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Idaborgsgatan 57 C Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 43.5 m² Område Ellstorp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Idaborgsgatan 57 C Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 43.5 m² Område Ellstorp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 43.5 m² Område Ellstorp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Min favoritplats i lägenheten är balkongen, härifrån har man en härlig utsikt

Läs mer

Studentvärden 2.05. Miljödiplomering 3. Studentbostäder på Kviberg 6 9. Min fantastika lägenhet 9. Litet och stort, billigt och dyrt 10 11

Studentvärden 2.05. Miljödiplomering 3. Studentbostäder på Kviberg 6 9. Min fantastika lägenhet 9. Litet och stort, billigt och dyrt 10 11 Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden 2.05 www.sgsstudentbostader.se Miljödiplomering 3 Studentbostäder på Kviberg 6 9 Min fantastika lägenhet 9 Litet och stort, billigt och dyrt

Läs mer

Välkommen till Ivöstrand!

Välkommen till Ivöstrand! Välkommen till Ivöstrand! För dig som fyllt 70 år och vill b På Ivöstrand bygger vi ett modernt trygghetsboende för dig som är över 70 år. Här bor du lugnt och skönt, nära naturen med strandpromenad, boulebana

Läs mer

studentbostadsmarknad

studentbostadsmarknad Vägen till en väl fungerande studentbostadsmarknad - ett bostadsfilosofiskt åtgärdsprogram från Utmaningar Planering Förvaltning Nybyggnation Sverige är unikt. När det gäller utbildning Sverige är unikt

Läs mer