Studentvärden Jämnare rumstemperatur 3. Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5. Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7. Rosendals loftgångar 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studentvärden 1.06. Jämnare rumstemperatur 3. Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5. Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7. Rosendals loftgångar 10"

Transkript

1 Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden Jämnare rumstemperatur 3 Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5 Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7 Rosendals loftgångar 10

2 Nya bostäder på gång Under året har vi uppnått en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan på studentbostäder. Kötiden för ett enkelrum vid höstterminens start var ca 6 månader att jämföra med ca 10 månader höstterminen Det känns bra att våra ansträngningar att bygga ut bostadsbeståndet givit resultat! Under april till juni var en del av våra enkelrum outhyrda, vilket är förvånande med hänsyn till att dessa är våra billigaste bostäder. Av detta kan man konstatera att det geografiska läget är mycket viktigt, att enkelrummen med gemensamma kök inte alltid är så attraktiva och att det alltid är stor efterfrågan på de mest centrala lägenheterna. Under 2006 kommer närmare 800 nya studentbostäder att färdigställas, varav 102 av SGS Studentbostäder - vår tredje etapp på Kviberg. Sannolikt är behovet då väl tillfredställt inför hösten 2006 och troligen även för större delen av Behov av fler studentbostäder! Även om det i nuläget är en god balans mellan tillgång och efterfrågan så måste vi planera för nya studentbostäder. Vi vet att ungdomskullarna som föddes i början på 90-talet är stora, så stora så att gruppen åringar år 2012 är hela 30% större än nu! Mats har ordet Även om 2006 börjat med en lång och kall vinter så har vi på SGS Studentbostäder fått en bra start på året. Vi har nu äntligen flyttat in vårt huvudkontor och vår Datanätgrupp i nya ändamålsenliga lokaler på Kaserntorget. Centralt placerat i relation till Bättre balans mellan tillgång och efterfrågan på studentbostäder. många av utbildningslokalerna i staden, samlokaliserat med GFS och Fysiken och helt rätt lokaliserat i relation till nya Pedagogen. Året som gått 2005 var ett intensivt och utvecklande år, då vi arbetade hårt och målmedvetet för att försöka leva upp till de krav och förväntningar som våra kunder har på oss. Jag vill passa på att tacka alla er som deltagit i vår årliga kundundersökning där ni återigen och mycket glädjande gav oss bästa betyg i jämförelse med de största studentbostadsföretagen i Sverige. Verksamhetsåret 2005 kan sammanfattas i stora underhållsinsatser, nya fastighetsinvesteringar, vi passerade bostäder i fastigheter vi själva äger, mycket arbete med att bearbeta projektidéer, en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan på studentbostäder, en förstärkt organisation och en utveckling av vårt miljöarbete. Om vi förutsätter att regeringens målsättning att 50 procent av en årskull ska påbörja en högskoleutbildning före 25 års ålder ligger fast, så skulle antalet nybörjare vid universitet och högskolor behöva öka med under de närmsta 7-8 åren och antalet helårsstudenter öka med Om dessa platser skulle fördelas någorlunda jämt utgående från högskolornas storlek skulle det betyda att antalet helårsstudenter på Universitetet skulle öka med (1200 nya nybörjare per år) och på Chalmers med (350), dvs en total ökning av antalet helårsstudenter i Göteborg med (1 550). Utökningen av utbildningsplatser för internationella studenter kräver i princip en bostad för varje ny student eftersom de saknar kontaktnät att finna ett boende bland det befintliga bostadsbeståndet. Bolognaprocessen som ger fler i Mastersutbildning kommer sannolikt att medföra en höjd medelålder med 1 2 år bland studenterna i Göteborg och att behovet av lite större lägenheter kommer att öka. Lindholmsallén I vårt arbete tillsammans med Göteborgs Stad att finna nya projektidéer har vi erbjudits att bygga närmare 400 nya studentbostäder i Lindholmsallén alldeles invid IT-universitetet och Chalmers Lindholmen. Vi tycker detta är ett bra framtidsläge för studentbostäder med såväl närheten till utbildningslokaler som bra kommunikationer in till centrum. Chalmers har vidare beslutat att successivt bygga ut sin verksamhet på Lindholmen. Vi har nu utformat ett hus med 386 lägenheter och är i slutskedet av förhandlingarna om villkoren för att få en tomträtt på fastigheten. I bästa fall kan det bli inflyttning hösten Mats Odersjö, VD 2

3 Vårt miljöarbete fortsätter och vi känner att vi är på rätt väg Under året har vi bland annat; fokuserat på och arbetat mycket med kemikaliehanteringen inom företaget. Första steget var information kring vår kemikalielista och det andra steget, som nyligen genom fördes, var en internrevision för att stämma av denna mot verkligheten. Revisionen gav ett positivt svar. gjort en grundlig inventering av våra fastigheter avseende PCB. Några fastigheter visade sig ha PCB i mjukfogarana. För dessa har vi tagit fram ett åtgärdsprogram som sträcker sig över 2006 och projekterat för att kunna bygga miljöhus på Rosendal under året. De kommer att öka sorteringen och möjliggöra ett bra miljöarbete för de boende. påbörjat kartläggningen av radon i vårt fastighetsbestånd. Insamlingen av dosorna kommer att vara avslutad i månadsskiftet mars-april. Analysen kommer att göras under våren. tagit fram en kortversion av vår miljöplan som enkelt beskriver vad vårt miljöarbete innefattar (läs mer på vår hemsida). gjort en energiutredning på Kjellmansgatan samt upprättat en energi- och resurssparplan i syfte att minska energi- och rersursan vändningen. Ett sätt att stimulera våra hyresgäster att arbeta tillsammans med oss i vårt miljöarbete är att vi uppför miljöhus med möjlighet till källsortering. Ett annat sätt är att förbättra cykelparkeringsmöjligheterna. Jämnare rumstemperatur med prognosstyrning Kan väderprognoser från SMHI medverka till ett bättre inomhusklimat? Vi tror det. På Kviberg, Birger Jarl och Odin har därför prognosmottagare installerats och kopplats till husens värmesystem. Den automatiska regleringen av värmen i bostäderna blir effektivare om den tar hänsyn till kommande väderomslag. Även om radiatorerna ganska snabbt blir varmare när temperaturen utomhus sjunker, så räcker det inte alla gånger för att hålla rumstemperaturen konstant. Det beror på att huset som helhet reagerar långsamt på väderförändringar. Det tar tid att lagra den tillskottsvärme som behövs i golv, väggar och tak när det blir kallare ute. Omvänt kan det dröja innan huset blir av med lagrad överskottsvärme när vårsolen börjar värma ordentligt. Då blir det istället för varmt inne. Genom att i förväg öka eller minska värmen till radiatorerna beroende på om det ska bli kallare eller varmare ute, går det att hålla en jämnare temperatur inomhus. Tekniken med att låta väderprognoser reglera värmen i byggnader är inte ny. Tidigare har det dock varit både dyrt och komplicerat att ordna. Vi upplever nu att tekniken har mognat och blivit så pass enkel och prisvärd, att vi bestämt oss för att testa den på Kviberg, Birger Jarl och Odin. Om det visar sig fungera bra, kan det bli aktuellt att installera prognosmottagare på fler platser. Vi hoppas också att prognosstyrningen skall medverka till att minska energianvändningen i våra byggnader. Minskad energianvändning innebär lägre miljöbelastning. Prognosstyrning kan därför komma att bli en viktig pusselbit i vårt miljöarbete. 3

4 Fint hus får fint pris! Vårt hus på Kronhusgatan har uppmärksammats för sina kvaliteter. Vi vann det prestigefyllda priset för bästa nybyggnad i Göteborg av Per & Alma Olssons fond. Förutom äran och en fin plakett att fästa på huset fick vi kronor som skall användas till konstnärlig utsmyckning, Utmärkelsen är ett kvitto på att vi lyckats väldigt bra. Priset är i första hand riktat till byggherren och den avgörande motiveringen till valet av vårt hus var exteriören, anslutningen mot berget i loftgångsrummet, lägenheternas utformning, detaljlösningar och materialval. Grattis till våra hyresgäster som bor i huset och som dagligen får uppleva alla de kvaliteter som nu prisats. Visste du att nästan av våra hyresgäster kan boka tvätttid via Internet? Om du bor på något av de områden som har Aptus tvättbokning så kan du logga in på och klicka på Tvättbokning. Du kommer då rakt in i systemet och kan se vilka pass som finns och vilka som går att boka. I vissa hus går det också att boka samvarorum eller andra gemensamma utrymmen. De anslutna husen är: Birger Jarl, Ceres, Första Långgatan, Kjellmansgatan, Kronhusgatan, Kviberg, Odin, Ostkupan, Postgatan, Rosendal samt Tredje Långgatan. Snart kommer också tvättbokning via Internet att fungera på Olofshöjd, Volrat Tham och Kviberg 3. Släkt och vänner på besök? Du vet väl att som hyresgäst hos SGS Studentbostäder har du möjlighet att hyra rum på Utlandagatan Du vet väl att för som dina hyresgäst gäster hos till kraftigt SGS Studentbostäder rabatterade priser. har Alla du möjlighet rum har dusch, att hyra rum toalett på Utlandagatan och TV. Köket för som dina dina gäster gäster till har kraftigt tillgång rabatterade till ordnar priser. de Alla rum har dusch, själva toalett med och frukost. TV. I Dessutom köket som ingår dina gäster linne och har städning. tillgång till ordnar de själva med frukost. Ange Dessutom boenderabatt ingår linne redan och när städning. du beställer. Ange boenderabatt redan när du beställer. Ditt Ditt pris pris med med boenderabatt boenderabatt är: är: enkelrum enkelrum 240:-/natt 290:-/natt??? dubbelrum dubbelrum 340:-/natt 390:-/natt??? För ytterligare information, ring oss på telefon eller faxa på Du kan också maila till eller besöka vår hemsida

5 Hur är det egentligen, finansierar de befintliga bostäderna den lyxiga och dyra nyproduktionen och är den egentligen lyxig? Varför är det så dyrt att bo i en studentbostad och hur sätts hyrorna? Höga boendekostnader drabbar er studenter hårt, ni är unga och saknar ofta fast inkomst. De senaste fem åren har SGS Studentbostäder byggt nya studentbostäder och vi är väl medvetna om att de nyproducerade lägenheter Höga hyror och lyxig nyproduktion? blir dyra i förhållande till era studiemedel som inte har hängt med i kostnadsutvecklingen de senaste 10 åren. Totalkostnaden för en ny studentbostad på ca 25 kvm i Göteborg är kr och en stor orättvisa är att det investeringsbidrag som staten lämnar för nyproduktion av studentbostäder är lägre än för vanliga bostäder - det borde vara tvärt om. Idag bygger vi våra hus för lägsta möjliga livscykelkostnad vilket innebär att vi bland annat valt att satsa på lite dyrare ytskikt för att på sikt kunna håla nere undehållskostnaderna. Varje hus vi bygger skall bära sina egna kostnader, annars bygger vi det inte. Ni som bor i våra äldre studentbostäder subventionerar alltså inte våra nybyggda hus. Hyran sätts utifrån bruksvärdesprincipen, d v s en lägenhet inte får vara dyrare än vad de allmännyttiga bostadsföretagen på orten tar för en likvärdig bostad. Hänsyn tas också till läge, närservice och inte minst husets ålder. Ska man jämföra hyran mellan två lägenheter är det viktigt att man jämför hus med ungefär samma ålder. Vid en bruksvärdesprövning är en studentbostad inte dyrare än andra bostäder, det tillåter inte hyreslagen. Däremot är alltid små lägenheter dyrare att bygga per kvm än de större, beroende på att kök och badrum är de dyra ytorna att bygga. Har du frågor och funderingar som du vill ha svar på tar vi gärna emot dem på Svar kommer i nästa nummer av Studentvärden. Vad kostar det? Alternativt utförande Hyrespåverkan kr/lgh/mån Allmänna utrymmen Kakel i tvättstugor Målad väv 4 kr Ekparti i entré Aluminiumparti 1 kr Lägenheter Kakel i bad Målad väv 41 kr Fullvärdigt utrustat kök Trinette 47 kr Fondväggar i annan kulör Enhetlig färg 1 kr Specialinredning i klädkammare Hylla med stång 9 kr Tittöga och 9-tillhållarlås 3 kr Installationer Aptus inkl passagekontroll och tvättstugebokning via Internet Centraldammsugare 7 kr 8 kr 5

6 Bland gångar och stigar på Olofshöjd stil med resten av området. Här kommer man främst att tänka på de lägenheter, där man för att ta sig ut på den tillhörande balkongen, får ta vägen tassandes genom badrummet. Gruppköken utgör också en intressant detalj i planlösningarna, formgivna som kuber i koppar, utbyggda längs fasaderna. Köken fyller en särskild funktion av gemenskapsrum för de studenter som bor i områdets korridorrum, då de blir en samlingsplats för gemensamma fester och middagar för många studenter. Olofshöjd som hör till ett av de största studentbostadsområdena i Göteborg med sina ca 1400 studentbostäder, utgör en egen unik arkitektonisk komposition, olik alla andra studentbostadsområden i staden. Mitt på höjden finner man bostadsområdet med de asymmetriskt utformade hyreshusen, som i sin stillhet ändå andas ett vibrerande studentliv. Den vidsträckta utsikten över Göteborg som många av områdets lägenheter och rum har fått till följd av att området är placerat på höjden, ger en extra krydda åt boendet. Olofshöjds studentbostäder stod i stort sett färdigbyggda i slutet av 60-talet. Karakteristiskt för området är de studentikosa gatunamnen. I början av 70-talet fick studenterna själva bidra med förslag på vilka namn som gatorna skulle få. På gatuskyltarna hittar man idag namn som Motgången, Framgången, Nedstigen, Uppstigen och Omgången. I de grändliknande gångarna mellan husen, som från början utformades med influenser av italienska kvartersgränder, kan man alltid se studenter i rörelse. Även om Olofshöjd ter sig avlägset från den romantiserade italienska idyllen, så har onekligen området skapat sin egna charmiga atmosfär. Många av lägenheterna har fått en originell utformning som går i 6

7 Hemma hos systrarna Eva-Marie och Magdalena i deras trerumslägenhet på 55 kvm. Trots det centrala läget med cykelavstånd till både universitet och shoppingstråken, så känns området som en egen avspänd stadsdel i miniformat. När området ursprungligen planerades så var idén att studenten skulle ha allt inom området och så förhåller sig det också mer eller mindre i dagsläget. Närlivsbutiken Krokens Livs har funnits länge i området och fungerar, liksom den intilliggande pizzerian, som en knutpunkt för områdets studenter. Här finns även tillgång till fritidsaktiviteter för studenterna i form av bordtennis, biljard och en motionshall. För de studenter som är särskilt förtjusta i bastubad så finns både en dam och herrbastu, och även en gemensam för de som önskar. Studenter med barn har till och med ett dagis i området att tillgå, förskolan Krokus. Idag satsas det en del på området i form av renoveringar och upprustningar. Underhållsarbetet har pågått under en längre tid, men till studenternas tröst kommer det bl.a. att finnas en boulebana och allmänna grillplatser när allt står färdigt. Även cykelställen kommer ha fått sig en helrenovering senast i slutet av sommaren. Med hänsyn till att det är studentkvarter som vi rör oss i, så kan man förstås skåda de otaliga cyklar som står parkerade i området. För den som inte visste det, så finns en cykelpump till förfogande för studenterna i området. Pumpen är mycket populär och utgör utan tvivel en praktisk funktion. Om man som boende student hos oss får oväntat såväl som väntat besök, finns det möjligheter att hyra logi genom SGS Veckobostäder som också ligger i området. Här kan man bo i en studentikos miljö i form av studentrum som hyrs ut med egen dusch och toalett, där tillgång till gemensamma kök även ges. Övre bild: Björn Prytz, som jobbar som områdeschef på Olofshöjd, ser man ofta kila omkring mellan husen i de otaliga ärenden han uträttar dagligen. Hans uppgift är att hålla i tåtarna för de åtgärder som måste göras på området. Bild till höger: I vårt möbelsnickeri som ligger på Olofshöjd, lyser flitens lampa. Där jobbar bland annat vår alldeles egna möbelsnickare Magnus Nyman med reparationer av möbler och lägenhetsinventarier.

8 Studentvärden 1.04 Hemma hos Hanna Hanna Berndt, 23 år, Omgången, Olofshöjd Sjuksköterskeprogrammet, Hälsovetarebacken Jag började läsa till engelskalärare för 1,5 år sedan, men bytte bana och läser nu till sjuksköterska på Hälsovetarebacken här i Göteborg. Jag har tidigare rest mycket och bott på många olika ställen, men för 1,5 år sedan flyttade jag till ett studentrum i Olofshöjd, på 18,5 kvm med gemensamt kök. Det absolut bästa med att bo här är att det är så nära till världen, och då menar jag inte bara att jag bor nära till allt i Göteborg, utan även att i nästan varje trappuppgång bor det en eller flera utbytesstudenter och de är som regel väldigt pigga på att vilja hitta på saker. Att bl a dela kök med studenter från andra länder är ett bra tillfälle att prova annorlunda maträtter och lära sig nya språk helt gratis! För några veckor sedan flyttade jag från mitt studentrum till en egen lägenhet på 38 kvm här i Olofshöjd, och det har både sina för- och nackdelar. Även om jag saknar någon att småsnacka med i köket medan jag lagar mat, så är känslan av att ha flera rum att gå emellan helt oslagbar. Nu har jag helt plötsligt plats att bjuda hem hela världen till mitt eget vardagsrum istället! Hanna Berndt Sjuksköterskestudent Studentförsäkring för dig som studerar vid universitet eller högskola Som student är man ofta lyckligt ovetande om allt som har med försäkringar att göra. För många innebär högskole- och universitetsstudier att flytta hemifrån. När du lämnar dina föräldrar, så lämnar du också deras försäkringar. Därför behöver du som student ett eget försäkringsskydd. Som student lever man snålt, och försäkringar är kanske inte så roliga att betala; men råkar man ut för något, blir sjuk under en resa, blir överfallen, råkar ut för en brand eller ett inbrott så kommer man att ångra att man sparade in på försäkringen. Så ett råd till alla studenter är; Se till att skaffa en hemförsäkring som ger ekonomisk hjälp om något skulle hända! Tänk på att en hemförsäkring gäller för den bostad där du är skriven, det vill säga är folkbokförd. Kom ihåg att ändra adress när du flyttar, så att du hela tiden är försäkrad. Du kan själv jämföra de olika försäkringaranas pris och innehåll t ex via Sveriges Försäkringsförbund. Kviberg I våra nya studentbostäder belägna i det gamla militärområdet på Kviberg som omgärdas av gröna ytor och byggnadsmiljöer från militärtiden bor drygt 400 studenter. Nu ger vi fler möjlighet att flytta in. Är du intresserad? Välkommen med din ansökan 8

9 personer i kö Antal i kö Just nu står drygt tjugo tusen personer i SGS Studentbostäders bostadskö. En imponerande siffra. Om alla dessa verkligen vill ha en bostad och vi hyr ut bostäder per år skulle det statistiskt sett ta 8 år att få en bostad hos oss. Så är det givetvis inte. När vi år började med ansökningar via Internet stod personer i vår kö. Sen dess har den ökat med 300 procent. För att få reda på hur det egentligen står till med vår kö låter vi Statistikkonsulterna i november varje år intervjua 600 slumpmässigt utvalda personer i kön. Ett gott råd till dig som står i vår bostadskö. Det är lättast att hitta bostad på våren. Drygt hälften, 52%, av alla sökande svarade att de inte vill ha en bostad hos oss! De hade kommit in på sin utbildning på annan ort, i ett annat land och skulle därför inte längre läsa i Göteborg eller också hade de redan löst sitt bostadsproblem. Det är för att rensa bort alla dessa ansökningar som man måste förnya sin ansökan var 6:e månad. Utan den rutinen skulle vår kö vid det här laget vara mycket större. 22 %, personer, av de som står i kön söker för framtida behov. De planerar att eventuellt läsa i Göteborg till hösten eller i framtiden. Den största gruppen av dessa läser redan på högskola men funderar alltså att byta till Göteborg. 71 % i denna grupp kommer från en ort utanför Västra Götalandsregionen. För dessa är en bostad en förutsättning för att kunna börja studera i Göteborg. De sista 26 % av de köande, personer, läser på högskolan i Göteborg. Det är bara de som studerar i Göteborg som får hyra bostad hos oss. Av dessa har ca redan en permanent bostad dvs de bor redan hos oss och vill byta från enkelrum till lägenhet eller till ett centralare läge, de har förstahandskontrakt med annan hyresvärd eller bor hemma hos föräldrarna. Ungefär personer har ett tillfälligt hyresavtal och bor inneboende eller på godkänt andrahandsavtal. Ungefär 170 personer saknade i november ett eget hyresavtal. De bor svart eller på soffan hos en studiekamrat. Även de som läser på högskolan i Göteborg söker till viss del för kommande behov. Bara var tredje sökande önskade en bostad omgående och 40 % önskade bostad om ett år eller senare. Flera av de som saknade någonstans att bo ville inte ha en bostad direkt om de fick ett erbjudande. Söker Till sist ett gott råd till dig som står i vår bostadskö. Det är lättast att hitta bostad på våren. Då har vi störst utbud och kortast köer. Först i juni får de som ska börja läsa på höstterminen börja söka. Gunnar Wikehult Uthyrningschef 52% ( personer ) Vill ej längre ha bostad (2004: personer) 22% (4 617 personer) Söker för kommande behov (2004: personer) 26% (5 413 personer) Läser i Göteborg (2004: personer) Läser i Göteborg (5 413 personer) Undersökningstillfälle: november 2005 Familjesituation: Ensamboende 51% Hos föräldrar 15% Ihop med kamrater 14% Med sambo 19% Med make/maka 1% Bostadssituation: Permanent bostad pers SGS Studentbostäder 27% Annan hyresvärd 25% Hos föräldrar 15% Tillfällig bostad pers Hyr privat/inneboende 11% Godkänd andrahand 18% Saknar hyresavtal Bor svart 0% 170 pers Hos studiekamrat 3% Annat 50 pers Studieuppehåll 1% 9

10 Så gick ekonomin 2005 Kostnadsfördelning Uthyrning, IT/data central adm. 8% Hyror, inhyrda bostäder 21% De totala hyresintäkterna för 2005 uppgick till 267 mkr. Överskottet när alla kostnader är betalda blev 9 mkr. Under året har SGS investerat 123 Finansiella kostnader 14% Övrigt 2% Underhåll 11% Fastighetsskötsel, förvaltning 12% Reparationer 4% Avskrivningar 9% mkr i nya bostäder och i standardhöjningar i det gamla fastighetsbeståndet. Överskottet är använt som kontantinsats i nybyggnaderna och resten av byggkostnaderna är finansierade med banklån. De största investeringarna har gjorts i nya studentlägenheter i Kviberg med sammanlagt 97 mkr. Värme, vatten, el 17% En stor del av fastighetsbeståndet är nu år gammalt och behöver större underhållsinsatser satsade vi 37 mkr i underhåll och reparationer. För 2006 är budgeten utökad till 45 mkr. I cirkeldiagrammet kan ni 2% se storleken på olika kostnadsposterna och där framgår t ex att de inhyrda bostäderna är 21 % av verksamheten. Fastighetsskatt Du kan hjälpa till Du som hyresgäst har också en möjlighet att hålla kostnaderna nere både för dig själv och oss. Genom enkla medel, som att bara använda så mycket el och värme som du verkligen behöver, eller att kasta soporna på rätt ställe och källsortera sparar du också pengar. Var rädd om din bostad för att undvika slitage och underhållskostnader. Läs mer om vår verksamhet 2005 på vår hemsida under rubriken Om oss/årsredovisning eller ring/maila oss så skickar vi dig ett exemplar av vår årsredovisning. Årsredovisningen publiceras prel. vecka 18 Rosendals loftgångar I augusti påbörjade vi renoveringen av de gärda samtliga loftgångar och samtidigt passa utvändiga loftgångarna på Rosendal. Det är på att byta dörrar och fönster till berörda ett omfattande arbete som kommer att pågå lägenheter samt tilläggsisolera fasaden och fram till och med sommaren byta fasadskivor. Detta ger både lägenhetsentréer och hela området en rejäl ansiktslyftning Orsaken är, att några av konsolbalkarna, till en kostnad av drygt 50 miljoner som bär loftgångarna var i dålig kondition. kronor. Efter inventering beslöts att man skulle åt- 10 Eftersom området betraktas som särskilt bevarandevärt för sin tidstypiska fasad tog vi dit arkitekten för området, Lars Ågren. Han ställde upp på ett förtjänstfullt sätt och redogjorde för sina tankar och idéer kring den utformning som gjordes i slutet av 60-talet. Med dessa tankar som riktlinje har vi valt att bibehålla fasadens färgsättning med den ändringen att dörrarna har fått en varm blå kulör. Vi har också tagit fram ett nytt lättare räcke med en träöverliggare till loftgångarna (se bild). Arbetet pågår nu för fullt. De första husen står klara och den andra gården är påbörjad. Rosendal är ett av de sista områdena i vårt bestånd med sopnedkast. Dessa kommer att rivas och nya miljöhus för sophantering byggs. Hyresgästerna får då möjlighet till en bra källsortering till nytta för miljön.

11 Nytt från områdescheferna Björn Prytz Olofshöjd Mikael Hermansson Johanneberg Bertil Hansson Inhyrda bostäder Radon Olofshöjdsgruppen Olofshöjd Det pågår en del underhållsarbeten. Vi skall uppgradera vårt kabel-tv nät och tecknat avtal med com hem AB. Vi förbättrar ventilationen i de små tvättstugorna eftersom där finns kondenstumlare och de torkar sämre när det är varmt och fuktigt. Ni som använder de små tvättstugorna har möjlighet att använde de stora tvättstugorna. Vi skall köpa en ny cykelkärra som ni kan låna nyckel till på områdeskontoret när ni t.ex. flyttar. Vår gamla cykelkärra blev stulen. Hökegårdsgatan Vi har tecknat avtal med ComHem AB, som kommer att uppgradera kabel-tvnätet med start vecka 14 information om tidpunkt meddelas senare. Under våren kommer vi att röja undan sådant som placerats i de allmänna utrymmena utanför förråden på vindarna och i källaren. Information om tidpunkt meddelas senare. I cykelrummen kommer vi att måla om och ändra placeringen av cykelställen för att om möjligt göra plats för ytterligare några cyklar. Dessutom skall vi göra om cykelställen för att ge möjlighet att låsa fast ramen. I cykelrummet vid uppgång B kommer vi att montera utrustning för att ni skall kunna pumpa däcken på era cyklar. Vårt miljömål 2005 var att kartlägga förekomsten av radon i våra fastigheter. Projekt har pågått sedan november 2005 och under mars 2006 samlades radonmätarna in. Vi har inte mätt alla lägenheter utan har tillämpat de rekommendationer som Statens Strålskyddsinstitut ger om hur mätningarna ska genomföras. Det innebär att vi har lagt ut en radonmätare i de lägenheter som har direkt markkontakt i alla fastigheter. Dessutom skall 20 % av de övriga lägenheterna i fastigheterna mätas. Fördelningen av dessa 20 % är slumpmässig, förutom att det måste vara minst en lägenhet per våning som mäts. Analyssvaren kommer inom någon månad och därefter påbörjas sammanställningar och upprättande av eventuella åtgärdsprogram. Helmutsrogatan Vi har tecknat avtal med ComHem AB, som kommer att uppgradera kabel-tvnätet med start vecka 20 information om tidpunkt meddelas senare, för att kunna erbjuda bl a: På markytan där det gamla klubbhuset stod kommer vi att anlägga gräsmatta. Radonmätarna som vi placerade ut i november 2005 kommer att samlas in i början av mars månad. Information om tidpunkt meddelas senare. I korridoren på varje våning kommer vi att montera ett skåp för dammsugarslangen. Under våren kommer vi att besöka alla lägenheter för att kontrollera bänkskivorna, ventilationen på toaletten och spiskåpans filter. Vid behov kommer vi att olja in bänkskivorna. Information om tidpunkt meddelas senare. För att förhindra biltrafik mellan husen kommer vi att montera upp bommar vid infarterna. Ostkupan När hålen i källar-/garagegolvet är igengjutna sätter vi punkt för arbetet med avloppsrenoveringen, som har tvingat oss till vattenavstängningar mm. Efter värmeinjusteringen som gjorts har vi fått en lista med rum där fönstren behöver ses över, vilket vi kommer att göra under våren. Information om tidpunkt meddelas senare till de som berörs. Den södra altanen skall fräschas upp med ny trall, nya blomlådor och planteringar. Dessutom har Förtroenderådet köpt in fler utemöbler som kommer att placeras på altanen. I garaget kommer vi att montera utrustning för att ni skall kunna pumpa däcken på era cyklar. Möbelbyten i enkelrummen kommer att utföras i samma takt som tidigare, cirka 35 rum/år. Johannebergsgruppen Volrat Tham Nu har installationen av lås påbörjats, för att trygga säkerheten för de boende. Vi kommer inom en snar framtid att byta ut de äldre tvättmaskinerna, samt sätta in torkskåp i tvättstugorna. Hoppas att våren kommer snart, så vi kan sätta ut grillen på den nya terrassen, som finns på baksidan av gymnastikhallen. Viktor Rydberg Vi har satt in nya tvättmaskiner och torktumlare med frånluft. Rotary Vi kompletterar de nya gruppköken med nya köksmöbler. Gymnastikhallen har fått en ansiskts lyftning till mångas glädje; vi kommer även att byta ut fönstren i gymnastikhallens burspråk. När det gäller de nya cykeluppställningsplatserna på Rotary, så beräknas det arbetet komma igång efter sommaren Kjellmansgatan Håller på för fullt med att installera nya gruppkök; vi sätter in nya köksmöbler även där. Inhyrda bostäder Kviberg Håller Lilla Regemensvägen 14-16, tredje etappen på Kviberg 102 lägenheter inflyttning i maj. Etapp tre innehåller gym, matsal och biljard som även kommer att kunna nyttjas av de i etapp 1 (Lilla Regementsv 6-10) och 2 (Tyghusvägen 6-14). Start kommer att meddelas i brevlådorna. Kvarterskontoret flyttar till nya lokaler på Lilla Regementsvägen 14 under april. Postgatan Balkonglådor med blomsterarrangemang kommer upp som vanligt under maj. Samtidigt kommer vi att ta fram utemöblerna. Ceresgatan Arbetet med att bygga en trappa från gården ner till garageinfarten ska komma igång inom kort. Blomlådorna på gården ska få nya blommor. 11

12 Den första studenten på Kaserntorget Först i kön när uthyrningsavdelingen slog upp portarna i de nya lokalerna på Kaserntorget 11, var Sophie Sitter, utbytesstudent från Tyskland. Hon önskade få information om parkeringsmöjligheterna i närheten av sin bostad. Vi sänder två biobiljetter som tack för besöket! Nya telefonnummer I samband med att vi flyttade vårt huvudkontor och Datanätgrupp till Kaserntorget, bytte vi till en gemensam telefonväxeln och har nu nya telefennummer. Huvudkontor, Bostadsförmedling, Hyresärenden Tel Fax Datanätgrupp Tel Fax Områdeskontor Olofshöjd Tel Fax Inhyrda Tel Fax Johanneberg Tel Fax Kvarterskontor Rosendal Tel Fax Kviberg Tel Fax Huskontor Ostkupan Tel Fax Medicinareberget Tel Fax SGS Veckobostäder Tel Fax Vad tycker ni om tidningen? Har du synpunkter på tidningen? Vad skulle du vilja läsa mer om i Studentvärden? Är det något som saknas? Hör av dig till Marknadsansvarig Utgivare: SGS Studentbostäder Kaserntorget 11, Göteborg Telefon: Fax: Stiftelsen är medlem i Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) och SABO och äger eller förvaltar drygt bostäder och 52 lokaler. Tryck: Prinfo Linderoths, Göteborg. Studentväden utkommer 2 gånger per år.

Studentvärden 2-09. Special

Studentvärden 2-09. Special Studentvärden 2-09 Special Vi finns till för dig! Du håller Studentvärden Special i din hand. Den har vi tagit fram för att redovisa vad som är syftet med SGS som studentbostadsstiftelse. Vi vill även

Läs mer

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén hyresrätten ett temamagasin från ernst rosén Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag Ut i världen hur hyr man en bostad i ett annat land?

Läs mer

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 2 2 0 0 6 11 : E Å R G Å N G E N SUNNANÅTJEJER som bor hos skebo SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

Danne har parkerat traktorn

Danne har parkerat traktorn REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2009 14:E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är

Läs mer

Koll på pengarna. d Råd o. hjälp med din budget. ch tips om

Koll på pengarna. d Råd o. hjälp med din budget. ch tips om Koll på pengarna 2013 hjälp med din budget d Råd o ch om in ekonomi din ekonomi Vi har alla drömmar om framtiden. Vissa kanske vill köpa bostad eller bil, eller åka på en semesterresa. Andra skulle vilja

Läs mer

NR 1 2011. blomrabatt. sidan 7. Hit går. sidan 5. hyresrabatt. sidan 8. skolan på Mölle. sidan 10. informationstidning från Falkenbergs Bostads AB

NR 1 2011. blomrabatt. sidan 7. Hit går. sidan 5. hyresrabatt. sidan 8. skolan på Mölle. sidan 10. informationstidning från Falkenbergs Bostads AB NR 1 2011 blomrabatt sidan 7 Hit går hyran sidan 5 hyresrabatt sidan 8 Nya skolan på Mölle sidan 10 1 informationstidning från Falkenbergs Bostads AB OM FABONYTT INNEHÅLL 2 Thomas har ordet 3 Kall byggstart

Läs mer

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt.

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån Göteborg Stad - Förvaltningen för Konsument och Medborgarservice 2 Innehåll: Sammanfattning, 3 Bakgrund, 3 Syfte,

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

Vi är alla en del av någon annans värld

Vi är alla en del av någon annans värld Vinter 2013 Vi är alla en del av någon annans värld Sök pengar till ökad trivsel Vad händer just nu? Störande grannar De stora 3 PuL Inledning På Gotlandsfärjan så ser man överallt små skyltar med texten

Läs mer

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v B I n f o f r å n K ö p i n g s B o s t a d s A B Bladet Maj 2010 vd har ordet Bo bra och lite till Anno 1917 Det gångna året har präglats av mycket arbete, vi har genom en effektiv finansförvaltning äntligen

Läs mer

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest NY MILJÖMÄRKT HYRESGÄSTTIDNING! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] APRIL 2008 Vinn! ] Lisebergsbiljetter ] Gångstavar miljö Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide Nyhet! P-assistans

Läs mer

informerar Alebyggen bjuder hyresgästerna på fotboll sid 4 TRONSKIFTE I BANGOLFCUPEN sid 6 www.alebyggen.se Nr 3 Nr september 2 mars 2006

informerar Alebyggen bjuder hyresgästerna på fotboll sid 4 TRONSKIFTE I BANGOLFCUPEN sid 6 www.alebyggen.se Nr 3 Nr september 2 mars 2006 informerar www.alebyggen.se Nr 3 Nr september 2 mars 2006 Gammal är äldst! 36-årige mittbacken Anders Brandt har hittills svarat för en strålande säsong och bidragit till Ahlafors IF:s framskjutna placering

Läs mer

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR SÅ VILL GÖTEBORGARNA BO 36 % av göteborgarna går i flyttankar. Det som lockar är närhet till grönområden och ett centralt läge nära butiker. Det visar en ny undersökning som

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder RU N DT U R f ö l j m ed på en resa i vå r vä rld fa m i l j eb o s tä d er 2010 2011 H i s to r i e n b ö r ja d e 1936 I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden

Läs mer

48 NYA LÄGENHETER. Vi vann kristallen! KANONEN en miljöbyggd förskola. Kommunens FÖRSTA NATTIS. Tosterö: Fastighetsbranschens. pris för hög service

48 NYA LÄGENHETER. Vi vann kristallen! KANONEN en miljöbyggd förskola. Kommunens FÖRSTA NATTIS. Tosterö: Fastighetsbranschens. pris för hög service En tidning utgiven av Strängnäs Bostads AB, Strängnäs Fastighets AB 2014 Tosterö: 48 NYA LÄGENHETER Vi vann kristallen! KANONEN en miljöbyggd förskola Kommunens FÖRSTA NATTIS Fastighetsbranschens pris

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

lådcyklar gemenskap ökar engagemanget jagar energibovar gör ett bra första intryck populära i Bagarmossen brf yxan i skellefteå riksbyggen inredning

lådcyklar gemenskap ökar engagemanget jagar energibovar gör ett bra första intryck populära i Bagarmossen brf yxan i skellefteå riksbyggen inredning um fö hela livet En tidning från riksbyggen #4 2013 brf yxan i skellefteå gemenskap ökar engagemanget riksbyggen jagar energibovar inredning gör ett bra första intryck Experterna om regler för andrahandsupplåtelse

Läs mer

Nr 4 oktober 2010 TEMA: SÅ BOR VI

Nr 4 oktober 2010 TEMA: SÅ BOR VI Nr 4 oktober 2010 TEMA: SÅ BOR VI HYRESGÄSTER I VÄSTER är en tematidning för Hyresgästföreningen Region Västra Sverige ÖPPETTIDER Måndag torsdag 08.30 16.30 Fredag 08.30 14.00 ADRESSÄNDRINGAR register.vastrasverige@

Läs mer

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2005 10:E ÅRGÅNGEN MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ KÖPMANGÅRDEN 16 sidor! NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN LÄSNING

Läs mer

Anders Linder lämnar HBV efter. TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset. Naken överraskning. på styrelsemöte

Anders Linder lämnar HBV efter. TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset. Naken överraskning. på styrelsemöte Specialtidningen för hyresrätten och allmännyttan pris 59 kr nummer 5/20 09 Naken överraskning på styrelsemöte Nybygge stjälpte bolagets ekonomi TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset

Läs mer

Koll på pengarna. Din ekonomi. Så räcker dina pengar längre. Råd och tips om. barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande

Koll på pengarna. Din ekonomi. Så räcker dina pengar längre. Råd och tips om. barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande Koll på pengarna 2012 Hjälp med din budget Så räcker dina pengar längre Råd och tips om Din ekonomi Konsumentverkets beräkningar barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande

Läs mer

Bostadsrätt BALKONGEN. din ODLA PÅ. Skattechock höjer avgiften SÅ KAN DU PÅVERKA POLITIKERNA. Nu blommar asfalten BOSSE RAPPNE GÖR GÅRDEN GRÖN

Bostadsrätt BALKONGEN. din ODLA PÅ. Skattechock höjer avgiften SÅ KAN DU PÅVERKA POLITIKERNA. Nu blommar asfalten BOSSE RAPPNE GÖR GÅRDEN GRÖN din Bostadsrätt För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 2 juni 2006 www.sbc.se Skattechock höjer avgiften SÅ KAN DU PÅVERKA POLITIKERNA Nu blommar asfalten BOSSE RAPPNE GÖR GÅRDEN

Läs mer

MILJARD- Skapa en ny gård Lyckad totalomvandling Tips och inspiration Prylar för gården. TEMA:Förvaltning pengar att spara

MILJARD- Skapa en ny gård Lyckad totalomvandling Tips och inspiration Prylar för gården. TEMA:Förvaltning pengar att spara b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 2 2008 det föreningen behöver veta MILJARD- Kostnad vattenskador största hotet mot föreningarna l Upptäck l Undvik l Åtgärda Dessutom: reglerna

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best

Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best Bo-ekonomen Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best nr: 94901004 FöreningsSparbanken/Institutet

Läs mer