Kundundersökning Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kundundersökning 2010. Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB"

Transkript

1 SGS Kundundersökning 2010 Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB Avidentifierad version

2 SGS kundundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Rekommendationer 4 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Nöjd Kund Index NKI Helhetsattityder 16 Bostaden 19 Gemensamma utrymmen 24 Bostadsområdet 28 Service och information 33 Företagets starka sidor 38 Företagets svaga sidor 39 Egna frågor 40 Jämförelser mellan grupper 45 Bilagor

3 SGS kundundersökning 2010, sid 2 Sammanfattning Kundnöjdheten har klart förbättrats Kännedomen om fastighetsskötaren den NKI har ökat med 19 enheter jämfört med högsta hittills föregående mätning och uppgår nu till 4,02. Två av tre hyresgäster vet vem som är Resultatet indikerar att kunderna är överlag fastighetsskötare i området. Det är den högsta mycket nöjda med såväl sitt boende som SGS andelen hittills och en ökning med 15 agerande. procentenheter jämfört med Ökning av samtliga delindex Skillnader mellan grupper Samtliga delindex ligger i år på de högsta De bostadsområden som uppnår högst resultat nivåerna sedan mätningarna startade. Precis är Postgatan och Kronhusgatan medan Viktor som tidigare mätningar är Bostadsområdet det Rydberg har lägst resultat. Andra Långgatan, delindex som får högst värde. Bostaden uppnår Ostkupan, Olofshöjd, Lindholmsallén samt det lägsta värdet. Kjellmansgatan uppvisar tydliga förbättringar av Samtliga ökningar förutom Bostadsområdet är NKI-resultat jämfört med den förra mätningen. signifikanta. Attityderna ligger på en något lägre nivå än år 2009 för Prickskyttestigen. Många kan tänka sig att rekommendera SGS 96 procent kan tänka sig att rekommendera SGS till andra studenter. Det är två procentenheter högre jämfört med år 2009 och fem procentenheter högre än Hyresgäster som bor i enkelrum eller 1 rum med kokskåp tenderar generellt att vara mindre nöjda med bostaden och de gemensamma utrymmena jämfört med övriga hyresgäster. Personer över 30 år tenderar att vara mer nöjda med SGS service jämfört med övriga.

4 Sammanfattning SGS kundundersökning 2010, sid 3 Helhetsattityder Boende Hyresvärd Rykte Bostaden Helhetsattityd Skick på bostad samt på dusch/badrum Störs ej av grannar Skick på köksutrustning Inomhustemperatur och ventilation Rimlig hyra Gemensamma utrymmen Tvättstugan fungerar bra Städning av entré/trapphus Helhetsattityd Tillgång till tvättider Entré och trapphus Städning av tvättstugor Sopsortering Hyresgästernas skötsel av tvättstugan Förrådsutrymmen tillräckligt stora Skötsel av tvättstugan Förrådsutrymmen tillräckligt stöldsäkra Rent/fräscht i gemensamma köket/korridor Städning av gemensamt kök/korridor Bostadsområdet Avståndet till undervisningslokaler och centrum Trygghet Helhetsattityd Skötsel av bostadsområdet Fastighetens yttre underhålls väl Utemiljön Serviceutbudet t Parkeringsmöjligheter för cyklar Stölder och skadegörelse Service och information Bemötande från bostadsförmedlingen, områdeskontoret och fastighetsskötarna Hemsidan Information till hyresgästerna Kompetent personal Felet åtgärdas snabbt och med bra resultat Fastighetsskötaren lätt att nå Lätt att få kontakt Helhetsattityd Hantering av klagomål Öppettider innebär stark sida (mv > 3,8) signifikant förbättring innebär svag sida (mv < 3,6) signifikant försämring

5 SGS kundundersökning 2010, sid 4 Rekommendationer Inom följande områden är det viktigt att SGS Inom följande områden har SGS säkerställer en fortsatt hög nöjdhet bland förbättringsmöjligheter: g kunderna: Ryktet bland studenter Tryggt och säkert bostadsområde SGS rykte bland studenter har förbättrats flera år i rad, Kunderna är överlag mycket nöjda med sitt men det är fortsatt ett område som är viktigt att fortsätta bostadsområde. Särskilt viktigt är det att hyresgästerna att prioritera. it känner sig trygga i bostadsområdet. Gemensamma köket och korridoren Skötsel av bostadsområdet Att det är rent och fräscht i det gemensamma köket och Skötseln av bostadsområdet får högt betyg av korridoren och att städningen av densamma fungerar bra hyresgästerna. Denna faktor har även en hög inverkan på kundernas totala nöjdhet med boendet och hyresvärden varför det är viktigt att upprätthålla en hög prestation. Bostadens skick Att bostaden är i bra skick är något som är viktigt för hyresgästernas helhetsattityd till boendet och hyresvärden och det är även något som får högt betyg idag. Bemötande av personalen, fastighetsskötarna och datagruppen Hyresgästerna ger höga betyg till bemötandet från SGS personal. Många uppger även spontant personalens service som en stark sida hos SGS. är något som kan förbättras och dessa faktorer har stor betydelse för korridorboende. Öppettider Även om hyresgästerna blivit mer positiva till de nya öppettiderna har SGS fortsatt förbättringspotential. Klagomålshantering Hanteringen av klagomål får lågt betyg från hyresgästerna. Trots en klar förbättring mot i fjol så är det fortsatt ett område som bör prioriteras.

6 SGS kundundersökning 2010, sid 5 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Merparten av de nio beställarföretagen tillhör de största aktörerna i Sverige inom studentbostadsbranschen. Beställarna är AF Bostäder (Lund), SGS Studentbostäder (SGS), Chalmers studentbostäder, Studentbostäder i Linköping, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB), Örebrobostäder (ÖBO), NIHAB i Norrtälje, Östgötagården i Uppsala samt Kista studentbostäder. Inom alla företag bedrivs ett aktivt arbete med att utveckla verksamheten, där mätningar av kundupplevd kvalitet är en viktig beståndsdel. Kundundersökningen genomförs årligen. Örebrobostäder och Kista studentbostäder är nya deltagare i årets mätning. Genomförande Undersökningen har genomförts under februari april 2010 av CMA Research AB, se för mer information. Projektledare på CMA: Anders Johansson. Analys har genomförts av Thomas Carlsson. Kontaktperson på SGS: Gunnar Wikehult. Syftet med studien är att undersöka kundernas uppfattning om sitt boende, attitydförändringar sedan tidigare mättillfällen samt att jämföra resultaten mellan de olika studentbostadsföretagen.

7 SGS kundundersökning 2010, sid 6 Fakta om undersökningen Metod Webbenkät utskickad till SGS kunder som är slumpmässigt utvalda bland SGS samtliga hyresgäster i studentbostäder. Två påminnelser skickades ut. Uppnådd svarsfrekvens: SGS Studentbostäder: 60 procent (2 443 utskick, 72 felaktiga adresser och svar varav 582 svar i ordinarie urval) (Svarsfrekvens 2009: 63 procent, 2008: 64 procent, 2007: 67 procent, 2006: 67 procent, 2005: 71 procent) Totalt i undersökningen: 61 procent ( utskick, 246 felaktiga adresser och svar) (Svarsfrekvens 2009: 61 procent, 2008: 61 procent, 2007: 62 procent, 2006: 63 procent) Inkomna svar har registrerats i en databas och analyserats med hjälp av programvaran SPSS. Felmarginaler i resultaten: SGS 1-4 procent, totalt i undersökningen 1-2 procent. Enkät Enkäten består av fem frågeområden: bostaden, gemensamma utrymmen, bostadsområdet, service/information samt helhetsattityder. Utöver detta har kunderna besvarat öppna frågor om hyresvärdens starka och svaga sidor. Det har även funnits möjlighet att ge kommentarer på varje område i enkäten. Var och en av beställarna har utöver ovanstående lagt till några egna frågeställningar i enkäten. Respondenterna har kunnat besvara enkäten på svenska eller engelska. Volrat Tham ingår ej i årets undersökning på grund av att en stor ombyggnad pågår.

8 SGS kundundersökning 2010, sid 7 Fakta om respondenterna Antal Andel Kön Man % Kvinna % Ålder Tom % % % % Över % Boendetyp Enkelrum/1 rum o kokskåp % 1 rum o kokvrå % 1 rum o kök 86 15% Större lägenhet % Svarens fördelning per bostadsområde (ordinarie urval) Olofshöjd 16% Guldhedtornet 1% Inhyrda bostäder 13% Postgatan 1% Kviberg 10% Lillatorp 1% Lindholmsallén 9% Medicinareberget 1% Rosendal 8% Helmutsrogatan 1% Kjellmansgatan 5% Hökegårdsgatan 1% Ostkupan 4% Storgatan 1% Husaren 3% Tredje Långgatan 1% Gårda Fabriker 3% Kronhusgatan 1% Brahegatan 3% Andra Långgatan 0,3% Birger Jarl 3% Dan Broströmhemmet 0,3% Rotary 3% Första Långgatan 0,3% Odin 2% Prickskyttestigen 0,3% Norra Ågatan 2% Fridhemsgatan 0,2% Ekbacka 1% Johannebergs vattentorn 0,2% Ceres 1% Oh Oxhagsgatan 02% 0,2% Viktor Ryberg 1% Vasagatan 0,2% Respondenternas härkomst redovisas i bilaga 2.

9 Nöjd Kund Index NKI Modell Nöjd Kund Index - NKI visar det övergripande resultatet i undersökningen och är ett aggregerat g värde som byggs upp av resultatet för sex faktorer. Respektive faktor baseras på kundernas helhetsattityder inom aktuellt frågeområde i enkäten. SGS kundundersökning 2010, sid 8 Faktorerna ger en fingervisning om inom vilka områden som SGS har en hög respektive låg prestation. Bostaden Gemensamma utrymmen Bostadsområdet Service och information NKI Helhetsattityd boendet Helhetsattityd hyresvärden

10 Nöjd Kund Index NKI Resultat t per bostadsföretag t SGS kundundersökning 2010, sid 9 Samtliga bolag uppvisar tydliga resultatförbättringar sedan Kunderna har framförallt blivit mer nöjda med hyresvärdens service och information. SGS är det bolag som mest har förbättrat sitt NKI. Bolaget har ökat sitt NKI med 19 punkter. Bostaden Helhetsattityd hyresvärd Gemensamma utrymmen Bostads- området Service & information Helhetsattityd boendet NKI Utveck- ling av NKI Totalt, samtliga bolag* 3,7 3,8 3,8 3,9 4,2 4,2 4,0 4,1 4,0 4,0 4,0 4,1 3,94 4,03 Företag A 3,8 3,9 3,9 4,0 4,4 4,4 4,2 4,2 4,1 4,1 4,2 4,2 4,08 4,14 Företag B 3,9 4,0 3,7 3,7 4,5 4,5 4,0 4,2 4,1 4,2 4,1 4,2 4,07 4,13 Företag C 3,7 3,9 3,9 4,0 4,1 4,2 4,0 4,1 4,0 4,1 4,1 4,2 3,94 4,07 Företag D 3,7 3,7 4,1 4,2 4,1 4,1 4,1 4,2 3,9 3,9 4,2 4,2 4,01 4,04 SGS 3,6 3,9 3,8 4,0 4,1 4,2 3,8 4,0 3,9 4,1 3,8 4,0 3,83 4,02 Företag E 3,8 3,8 3,7 3,8 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,88 3,94 Företag F 3,6 3,7 3,5 3,6 4,1 4,2 3,8 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 3,79 3,86 Företag G - 3,5-3,5-3,9-3,5-3,7-3,8-3,64 Företag H - 3,5-2,6-3,9-3,6-3,7-3,7-3,52 * Avser samtliga bolag som deltagit både 2009 och 2010

11 Nöjd Kund Index NKI Utveckling SGS kundundersökning 2010, sid 10 Flertalet av bolagen har markanta Det genomsnittliga NKI-värdet för de fyra bolag resultatförbättringar under de senaste åren. som deltagit varje år sedan 2001 har ökat för nionde året i följd! 4,2 4,1 4,0 39 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3, NKI Totalt* 3,63 3,65 3,67 3,71 3,76 3,77 3,86 3,97 Företag A 3, ,85 3,95 3,96 4,08 4,14 Företag B ,87 4,07 4,13 Företag C 3,65 3,67 3,72 3,76 3,80 3,76 3,94 4,07 Företag D , ,04 SGS 3,78 3,75 3,73 3,72 3,77 3,73 3,83 4,02 Företag E 3,56 3,61 3,67 3,72 3,82 3,80 3,88 3,94 Företag F 3,52 3,57 3,59 3,62 3,67 3,76 3,79 3,86 Företag G ,64 Företag H ,52 * Totalt avser det genomsnittliga NKI-värdet för Företag A Företag E Företag C SGS Företag F de fyra bolag som varit med sedan Företag G Företag B Företag D Företag H Totalt

12 Nöjd Kund Index NKI Utveckling för delindex d SGS kundundersökning 2010, sid 11 Samtliga delindex uppvisar förbättringar gentemot i fjol. Den största ökningen jämfört med 2009 har skett för helhetsattityden till bostaden. Delindex för Gemensamma utrymmen har en positiv utveckling för fjärde året i rad. 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 37 3,7 3,6 3,5 34 3,4 3,3 3,2 Resultat för SGS Bostaden Gemensamma utrymmen Bostadsområdet Service och information Helhetsattityd boendet Helhetsattityd hyresvärden

13 Nöjd Kund Index NKI Fördelning bland hyresgästerna Chalmers studentbostäder kundundersökning 2010, sid 12 SGS ligger på en mycket hög nivå för NKI. Endast sex procent av hyresgästerna har ett NKI under 3,0. Andel hyresgäster Notera att på denna nivå är det svårt att göra stora resultatförbättringar samtidigt som risken för tydliga försämringar blir större. Om det tillkommer en mycket missnöjd hyresgäst (NKI=1,5) behövs det tillkomma fem mycket nöjda hyresgäster (NKI=4,5) för att bostadsbolagets agets totala a NKI ska ligga kvar på samma nivå. 30% 25% 20% 15% 10% 6 procent har ett NKI < 3,0 30 5% 0% 1,0-1,2 1,2-1,4 1,4-1,6 1,6-1,8 1,8-2,0 2,0-2,2 2,2-2,4 2,4-2,6 2,6-2,8 2,8-3,0 3,0-3,2 3,2-3,4 3,4-3,6 3,6-3,8 3,8-4,0 4,0-4,2 4,2-4,4 4,4-4,6 4,6-4,8 4,8-4,9 5,0 NKI

14 Nöjd Kund Index NKI Resultat t per områdeskontor SGS kundundersökning 2010, sid 13 Samtliga områdeskontor ligger i år på det högsta NKI-värdet sedan jämförelsen av områdeskontoren började. Områdeskontor Förändring Total 3,73 3,72 3,77 3,73 3,83 4,02 0,29 Utlandagruppen 3,83 3,82 3,87 3,88 3,93 4,06 0,22 Olofshöjdsgruppen 3,63 3,61 3,64 3,59 3,68 3,94 0,32 Johannebergsgruppen* 3,85 3,87 3,82 3,86 3,94 4,06 0,21 Rosendalsgruppen 366 3, , , , , , ,33 * Exklusive Rosendal och Lillatorp

15 Nöjd Kund Index NKI Resultat t per områdeskontor SGS kundundersökning 2010, sid 14 Resultat med tre decimaler för områdeskontor. Områdeskontor Förändring Total 3,726 3,723 3,766 3,732 3,826 4,020 0,294 Johannebergsgruppen* 3,847 3,870 3,824 3,860 3,937 4,061 0,214 Utlandagruppen 3,833 3,824 3,866 3,881 3,927 4,057 0,224 Rosendalsgruppen 3,662 3,688 3,753 3,732 3,911 3,991 0,330 Olofshöjdsgruppen 3,626 3,606 3,636 3,593 3,679 3,944 0,318 * Exklusive Rosendal och Lillatorp

16 Nöjd Kund Index NKI Utveckling per bostadsområde De bostadsområden som förbättrat sitt NKI mest sedan i fjol är Andra Långgatan, Ostkupan, Olofshöjd, Lindholmsallén samt Kjellmansgatan. Prickskyttestigen är det bostadsområde som har gått mest tillbaka. Andra Långgatan Birger Jarl Brahegatan Dan Broströmhemmet Ekbacka Fridhemsgatan Kortsiktig förändring Förändring av NKI sedan ,00 0,17 0,03 0,18 0, ,16 Första Långgatan 0,10 Ceres Guldhedstornet -0,04 Gårda Fabriker 0,19 Helmutsrogatan -0,01 Husaren 0,11 Hökegårdsgatan 021 0,21 Inhyrda bostäder Johannebergs vattentorn Kjellmansgatan Kronhusgatan Kviberg 0,22 0,15 0,28 SGS kundundersökning 2010, sid 15 0,38 0,04 0,12 Lillatorp 0,12 Lindholmsallén llé 0,30 Medicinareberget -0,05 Norra Ågatan 0,04 Odin -0,01 Olofshöjd 0,32 Ostkupan 0,33 Oxhagsgatan 008 0,08 Postgatan 0,07 Prickskyttestigen -0,18 Rosendal 0,08 Rotary 0,11 Storgatan 0,02 Tredje Långgatan -0,13 Vasagatan Viktor Rydberg 0,09 0,05-0,5-0,3-0,1 0,1 0,3 0,5 a ð

17 SGS kundundersökning 2010, sid 16 Helhetsattityder Åtta av tio hyresgäster är som helhet nöjda med sitt boende och en lika hög andel är som helhet nöjda med sin hyresvärd. 54 procent instämmer i att SGS har ett gott rykte bland studenter. 96 procent svarar att de kan tänka sig att rekommendera SGS till andra studenter (94 procent 2009 och 91 procent 2008). Medel Jag är som helhet nöjd med mitt boende ,1 0% Jag är som helhet nöjd med min hyresvärd ,0 5% SGS har ett gott rykte bland studenter ,5 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2) Ingen åsikt

18 Helhetsattityder Utveckling SGS kundundersökning 2010, sid 17 Helhetsattityderna har förbättrats både på kort och på lång sikt. Kortsiktig förändring Långsiktig förändring Förändring i medelvärde sedan 2009 Förändring i medelvärde sedan 2008 Jag är som helhet nöjd med mitt boende Jag är som helhet nöjd med min hyresvärd SGS har ett gott rykte bland studenter 0,19 0,24 0,26 0,33 0,37 0,43-0,5-0,3-0,1 0,1 0,3 0,5 ð a -0,5-0,3-0,1 0,1 0,3 0,5 ð a Förändringar utanför den grå zonen är statistiskt signifikanta.

19 Helhetsattityder Företagsjämförelse SGS kundundersökning 2010, sid 18 SGS ligger kring snittet för andra bolag vad gäller helhetsattityderna Jag är som helhet nöjd med mitt boende Jag är som helhet nöjd med min hyresvärd SGS har ett gott rykte bland studenter Max Min Genomsnitt SGS

20 SGS kundundersökning 2010, sid 19 Bostaden Nästan tre av fyra hyresgäster är som helhet nöjda med sin bostad (61 procent 2009). 22 procent är neutrala i sitt ställningstagande medan fem procent inte är nöjda. Av de personer som är missnöjda med sin bostad som helhet (betyg 1-2) så anser 41 procent att bostaden inte är i bra skick och 52 procent tycker inte att ventilationen är bra. Även i år är hyresgästerna mest nöjda med bostadens skick och dusch/badrum. Medel Jag är som helhet nöjd med min bostad 3,9 0% Ingen åsikt Min bostad är i bra skick ,1 0% Dusch/badrum är i bra skick ,0 0% Köksutrustningen (spis, kyl, frys, fläkt) är i bra skick ,7 0% Inomhustemperaturen är bra ,4 0% Ventilationen i bostaden är bra ,4 2% Jag störs inte av mina grannar ,7 1% Hyran för min bostad är rimlig 3,0 0% % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

21 Bostaden Utveckling Helhetsattityden till bostaden, skicket vad gäller bostaden, dusch/badrum och köksutrustningen har förbättrats sedan Även ventilationen och hyran får högre betyg jämfört med i fjol. SGS kundundersökning 2010, sid 20 Dessa frågor har även högre betyg om man jämför med två år tillbaka. Jag är som helhet nöjd med min bostad Kortsiktig förändring Långsiktig förändring Förändring i medelvärde sedan 2009 Förändring i medelvärde sedan ,25 0,34 Min bostad är i bra skick Dusch/badrum är i bra skick Köksutrustningen (spis, kyl, frys, fläkt) är i bra skick Inomhustemperaturen är bra Ventilationen i bostaden är bra Jag störs inte av mina grannar Hyran för min bostad är rimlig -0, ,22 0,15 0,25 0,18 0,01 0,37-0,03 0, ,36 0,29 0,31 0,29 0,46-0,5 05-0,3 03-0, ,1 03 0,3 05 0,5-0,5 05-0,3 03-0, ,1 03 0,3 05 0,5 ð a ð a Förändringar utanför den grå zonen är statistiskt signifikanta.

22 Bostaden Företagsjämförelse SGS kundundersökning 2010, sid 21 SGS har värden som mestadels ligger i linje med eller över genomsnittet för samtliga bolag Jag är som helhet nöjd med min bostad Min bostad är i bra skick Dusch/badrum är i bra skick Köksutrustningen (spis, kyl, frys, fläkt) är i bra skick Inomhustemperaturen är bra Ventilationen i bostaden är bra Jag störs inte av mina grannar Hyran för min bostad är rimlig Max Min Genomsnitt SGS

23 Åtgärdsmatris Modell SGS kundundersökning 2010, sid 22 Åtgärdsmatrisen ger råd om vad företaget ska prioritera för att få störst effekt på kundnöjdheten. Fortsätt att prestera bra på de faktorer som hamnar i det gröna området. Det är dessa faktorer som i hög grad bidrar positivt till kundnöjdheten. En förbättring av de faktorer som hamnar i det röda området kommer att ha stor påverkan på kundnöjdheten. Det är dessa faktorer som i hög grad påverkar kundnöjdheten negativt. Hög (>3.8) Medel ( ) Presta ation Kunderna kan vara både missnöjda och nöjda med faktorer i det grå området, utan att det påverkar kundnöjdheten. En faktor som hamnar i detta område kräver ingen direkt åtgärd men bör övervakas. Låg (<3.6) Låg Medel Hög Påverkan

24 Bostaden Åtgärdsmatris t SGS kundundersökning 2010, sid 23 SGS bör fortsätta att hålla en hög prestation vad gäller Badrummets och bostadens skick då dessa faktorer har en hög inverkan på kundernas totala nöjdhet. Skick badrum Skick bostad Hög (>3.8) Det är viktigt att SGS förbättrar kundernas nöjdhet gällande Ventilationen, då en förbättring kommer att ha påverkan på helhetsresultatet. Kundernas nöjdhet med hyran ligger nära genomsnittet i branschen och får ses som en acceptabel nivå. Kundernas attityder till grannar samt inomhustemperaturen har låg inverkan på den totala nöjdheten och kräver därför ingen direkt åtgärd men bör övervakas. Grannar Inomhustemp. Skick köksutr. Ventilation Hyran Låg Medel Hög Påverkan Medel ( ) Låg (<3.6) Presta ation Påverkan anger hur starkt svaren på respektive helhetsfråga korrelerar med helhetsattityden till boendet och hyresvärden. Prestation är attitydmedelvärdet för respektive fråga.

25 SGS kundundersökning 2010, sid 24 Gemensamma utrymmen 73 procent av hyresgästerna är som helhet 26 procent uppger att de bor i enkelrum med nöjda med de gemensamma utrymmena. gemensamt kök (25 procent 2009). Mest nöjda är hyresgästerna med att tvättstugan fungerar bra, att entré och trapphus sköts bra samt att det är lätt att få tvättid. Bland dessa personer är det 64 procent som anser sig som helhet vara nöjda med de gemensamma utrymmena. Ingen Medel åsikt Jag är som helhet nöjd med de gemensamma utrymmena ,0 3% Tvättstugan fungerar bra ,1 2% Det är lätt att få tvättid ,0 2% Hyresgästerna sköter tvättstugan på ett bra sätt ,8 3% Städning m.m. av kök & korridor med övr. hyresgäster fungerar bra ,2 2% Det är rent & fräscht i gemensamma köket och korridoren ,0 1% Jag är nöjd med min entré och mitt trapphus ,0 2% Städningen av entré och trapphus sköts bra ,1 2% Städningen av tvättstugor och torkutrymmen sköts bra ,0 4% Mina förrådsutrymmen (vind/källare) är tillräckligt stora ,6 17% Mina förrådsutrymmen är stöldsäkra ,3 24% Sopsortering & källsortering som hör till bostaden fungerar bra ,9 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

26 Gemensamma utrymmen Utveckling SGS kundundersökning 2010, sid 25 Merparten av frågorna har högre betyg i år jämfört med mätningen i fjol. Hyresgästerna anser dock i mindre grad i år att förrådsutrymmena är stöldsäkra jämfört med Jag är som helhet nöjd med de gemensamma utrymmena Sedan 2008 har resultatet för samtliga faktorer utvecklats i positiv riktning! Kortsiktig förändring 0,20 Långsiktig förändring Förändring i medelvärde sedan 2009 Förändring i medelvärde sedan ,23 Tvättstugan fungerar bra Det är lätt att få tvättid Hyresgästerna sköter tvättstugan på ett bra sätt Städning m.m. av kök & korridor med övr. hyresgäster fungerar bra Det är rent & fräscht i gemensamma köket och korridoren Jag är nöjd med min entré och mitt trapphus Städningen av entré och trapphus sköts bra Städningen av tvättstugor och torkutrymmen sköts bra Mina förrådsutrymmen (vind/källare) är tillräckligt stora Mina förrådsutrymmen är stöldsäkra Sopsortering & källsortering som hör till bostaden fungerar bra -0, ,09 0,16 0,13 0,17 0,13 0,22 0, ,25 0,09 0, ,18 0,14 0,08 0,08 0,05 0,22 0,12 0,24 0,31 0,14 0,32-0,4-0,2 0 0,2 0,4-0,4-0,2 0 0,2 0,4 ð a ð a Förändringar utanför den grå zonen är statistiskt signifikanta.

27 Gemensamma utrymmen Företagsjämförelse SGS kundundersökning 2010, sid 26 SGS resultat ligger omkring genomsnittet eller något högre för de flesta frågor som gäller de gemensamma utrymmena Jag är som helhet nöjd med de gemensamma utrymmena Tvättstugan fungerar bra Det är lätt att få tvättid Hyresgästerna sköter tvättstugan på ett bra sätt Städning m.m. av kök och korridor tillsammans med övriga hyresgäster fungerar bra Det är rent och fräscht i det gemensamma köket och korridoren Jag är nöjd med min entré och mitt trapphus Städningen av entré och trapphus sköts bra Städningen av tvättstugor och torkutrymmen sköts bra Max Min Genomsnitt SGS

28 Gemensamma utrymmen Åtgärdsmatris t SGS kundundersökning 2010, sid 27 SGS bör fortsätta att hålla en hög prestation vad gäller skötsel av tvättstugan, entré/trapphus samt städning av detsamma och även städningen av tvättstuga och torkutrymmen, då dessa faktorer har en hög inverkan på kundernas totala nöjdhet. Det är viktigt att SGS förbättrar kundernas nöjdhet gällande att städning av gemensamt kök och korridor samt att det är rent och fräscht i det gemensamma köket och korridoren. Övriga faktorer har relativt låg inverkan på kundernas helhetsattityder till boendet och hyresvärden. Tillgång på tvättider Hyresgästers skötsel av tvättstuga Sopsortering Tillräckligt stora förrådsutrymmen Stöldsäkra förrådsutrymmen Tvättstugan Entré/trapphus Städning av entré/trapphus Städning av tvättstuga/torkutr. Städning av kök/korridor Gemensamt kök/korridor Låg Medel Hög Påverkan Hög (>3.8) Medel ( ) Låg (<3.6) Presta ation Påverkan anger hur starkt svaren på respektive helhetsfråga korrelerar med helhetsattityden till boendet och hyresvärden. Prestation är attitydmedelvärdet för respektive fråga.

29 SGS kundundersökning 2010, sid 28 Bostadsområdet Hyresgästerna är överlag mycket nöjda med sitt bostadsområde. 83 procent av hyresgästerna ger ett högt helhetsbetyg till sitt bostadsområde (80 procent år 2009). Kunderna känner sig i hög grad trygga i bostadsområdet, anser att skötseln är bra och är nöjda med avståndet till centrum. Attityderna till bostadsområdet skiljer sig åt beroende på var hyresgästerna bor (se Jämförelse mellan bostadsområden ). Medel Jag är som helhet nöjd med mitt bostadsområde ,2 0% Ingen åsikt Utemiljön är trevlig ,8 2% Skötseln av bostadsområdet fungerar bra ,1 7% Parkeringsmöjligheterna för cyklar är bra ,8 18% Fastighetens yttre underhålls väl ,0 13% Jag känner mig trygg i mitt bostadsområde ,2 1% Det är sällan stölder och skadegörelse i bostadsområdet ,6 19% Jag är nöjd med serviceutbudet i närområdet ,8 3% Jag är nöjd med avståndet till mina undervisningslokaler ,0 2% Jag är nöjd med avståndet till centrum ,2 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

30 Bostadsområdet Utveckling SGS kundundersökning 2010, sid 29 Jämfört med i fjol så anser en högre andel hyresgäster att skötseln av bostadsområdet fungerar bra. Det är även en högre andel som anser att utemiljön är trevlig. Sedan två år tillbaka så är hyresgästerna mer nöjda med utemiljön, skötseln av bostadsområdet samt underhållet av fastighetens yttre. Kortsiktig förändring Långsiktig förändring Förändring i medelvärde sedan 2009 Förändring i medelvärde sedan 2008 Jag är som helhet nöjd med mitt bostadsområde 008 0, ,12 Utemiljön är trevlig Skötseln av bostadsområdet fungerar bra Parkeringsmöjligheterna för cyklar är bra Fastighetens yttre underhålls väl Jag känner mig trygg i mitt bostadsområde Det är sällan stölder och skadegörelse i bostadsområdet Jag är nöjd med serviceutbudet i närområdet Jag är nöjd med avståndet till mina undervisningslokaler Jag är nöjd med avståndet till centrum -0,02-0,01 0,13 0,24 0,11 0, ,01 0,01 0,05-0,0505 0,00 0,17 0,27 0,08 0,34 0,06 0,12 0,11-0,4-0,2 0 0,2 0,4-0,4-0,2 0 0,2 0,4 ð a ð a Förändringar utanför den grå zonen är statistiskt signifikanta.

31 Bostadsområdet Företagsjämförelse SGS kundundersökning 2010, sid 30 SGS har värden som mestadels ligger i linje med undersökningens genomsnitt. Dock så tangerar SGS undersökningens lägsta värde vad gäller avståndet till undervisningslokalerna. Jag är som helhet nöjd med mitt bostadsområde Utemiljön är trevlig Skötseln av bostadsområdet fungerar bra Parkeringsmöjligheterna för cyklar är bra Fastighetens yttre underhålls väl Jag känner mig trygg i mitt bostadsområde Det är sällan stölder och skadegörelse i bostadsområdet t Jag är nöjd med serviceutbudet i närområdet Jag är nöjd med avståndet till mina undervisningslokaler Jag är nöjd med avståndet till centrum Max Min Genomsnitt SGS

32 Bostadsområdet Åtgärdsmatris t SGS kundundersökning 2010, sid 31 Det är viktigt att SGS fortsätter hålla en hög prestation vad gäller skötseln av bostadsområdet, att hyresgästerna kan känna trygghet i området samt underhåll av fastighetens yttre då dessa faktorer har en hög inverkan på kundernas totala nöjdhet med boendet och hyresvärden. Även en trevlig utemiljö samt ett bra serviceutbud bidrar positivt till kundnöjdheten. Cykelparkering Avståndet undervisningslokaler Avstånd centrum Stölder och skadegörelse Fastighetens underhåll Trygghet i bostadsområdet Utemiljön Serviceutbud Skötsel av bostadsomr. Hög (>3.8) Medel ( ) Presta ation Övriga faktorer har låg inverkan på helhetsattityden till boendet och hyresvärden och kräver därför inga direkta åtgärder men bör övervakas. Låg (<3.6) Låg Medel Hög Påverkan Påverkan anger hur starkt svaren på respektive helhetsfråga korrelerar med helhetsattityden till boendet och hyresvärden. Prestation är attitydmedelvärdet för respektive fråga.

33 Bostadsområdet Fastighetsskötare t Två av tre vet vem som är fastighetsskötare i området. Det är den högsta andelen sedan mätningarna började. Den högsta kännedomen finns bland de boende i Vasagatan (100 procent), Medicinareberget (96 procent) och Oxhagsgatan gg (82 procent). Kännedomen är lägst i områdena Prickskyttestigen (24 procent) och Odin (32 procent). SGS kundundersökning 2010, sid 32 Det finns en tendens att hyresgäster som har kännedom om vem som är fastighetsskötare är som helhet mer nöjda med bostaden, de gemensamma utrymmena, bostadsområdet och SGS service jämfört med de som inte har kännedom. Andel kunder som vet vem som är fastighetsskötare i området 80% 60% 40% 20% 62% 61% 57% 56% 48% 53% 56% 49% 52% 67% 0%

34 SGS kundundersökning 2010, sid 33 Service och information Åtta av tio hyresgäster är som helhet nöjda med SGS service (70 procent 2009). Hyresgästerna ger även i år höga betyg till bemötandet av fastighetsskötarna, personalen på områdeskontoret och bostadsförmedlingen. Även informationen till hyresgästerna får högt betyg. Kunderna är däremot mindre nöjda med SGS:s klagomålshantering och öppettider på områdeskontoret. Notera att det är en hög andel ingen åsikt för frågor kring hyresvärdens personal samt öppettider. Medel Ingen åsikt Jag är som helhet nöjd med SGS service ,0 3% Det är lätt att få kontakt med SGS ,0 10% SGS personal är kompetenta ,1 18% Jag blir väl bemött av personalen på bostadsförmedlingen ,3 27% Jag blir väl bemött av personalen på områdeskontoret ,3 16% Jag blir väl bemött av fastighetsskötarna ,3 20% Jag blir väl bemött av datanätgruppen ,2 34% Felet åtgärdades snabbt ,9 3% Felet åtgärdades med bra resultat ,0 4% SGS hanterade klagomålet på ett bra sätt ,5 6% SGS har bra öppettider ,2 20% SGS information till hyresgäster fungerar bra ,2 4% Hemsidan är informativ ,9 8% 61% har gjort felanmälan Hemsidan har bra funktioner ,9 5% 19% har framfört klagomål 93% har besökt hemsidan 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

35 Service och information Utveckling SGS kundundersökning 2010, sid 34 Positiva förändringar på kort sikt har skett för merparten av frågorna. Samtliga frågor har signifikant förbättrats på två års sikt. Kortsiktig förändring Långsiktig förändring Förändring i medelvärde sedan 2009 Förändring i medelvärde sedan 2008 Jag är som helhet nöjd med SGS service 0,23 0,36 Det är lätt att få kontakt med SGS SGS personal är kompetenta Jag blir väl bemött av personalen på bostadsförmedlingen Jag blir väl bemött av personalen på områdeskontoret Jag blir väl bemött av fastighetsskötarna Jag blir väl bemött av datanätgruppen* Felet åtgärdades snabbt Felet åtgärdades med bra resultat SGS hanterade klagomålet på ett bra sätt SGS har bra öppettider SGS information till hyresgäster fungerar bra Hemsidan är informativ Hemsidan har bra funktioner -0,03 0,21 0,18 0,20 0, ,19 0,09 0,25 0,19 0,04 0,05 0,50 0,32 0,33 0,24 0, ,24 0,28 0,19 0,30 0,27 0,27 0,14 0,16-0,5-0,3-0,1 0,1 0,3 0,5-0,5-0,3-0,1 0,1 0,3 0,5 ð a ð a * Ny fråga i årets mätning Förändringar utanför den grå zonen är statistiskt signifikanta.

36 Service och information Företagsjämförelse SGS kundundersökning 2010, sid 35 SGS ligger såväl i linje med, över och under genomsnittet för samtliga bolag Jag är som helhet nöjd med SGS service Det är lätt att få kontakt med SGS SGS personal är kompetenta Jag blir väl bemött av personalen på bostadsförmedlingen Jag blir väl bemött av fastighetsskötarna Felet åtgärdades snabbt Felet åtgärdades med bra resultat SGS hanterade klagomålet på ett bra sätt SGS har bra öppettider SGS information till hyresgäster fungerar bra Hemsidan är informativ Hemsidan har bra funktioner Max Min Genomsnitt SGS

37 Service och information Åtgärdsmatris t SGS kundundersökning 2010, sid 36 SGS bör fortsätta att hålla en hög prestation för merparten av frågorna inom Service och information då dessa faktorer har en hög inverkan på kundernas helhetsattityd till boendet och hyresvärden. Tillgänglighet Snabb åtgärd fel Åtgärd av fel Information Hemsidan Kompetent personal Bemötande av pers./fastigh.sköt./ datanätgruppen Hög (>3.8) Öppettider samt klagomålshantering är viktiga faktorer att förbättra då de påverkar den totala nöjdheten med boendet och hyresvärden negativt. Medel ( ) Presta ation Klagomålshantering Öppettider Låg (<3.6) Låg Medel Hög Påverkan Påverkan anger hur starkt svaren på respektive helhetsfråga korrelerar med helhetsattityden till boendet och hyresvärden. Prestation är attitydmedelvärdet för respektive fråga.

38 Service och information Kontakt SGS kundundersökning 2010, sid 37 Drygt tre av tio tycker att de nya öppettiderna är bättre jämfört med tidigare. Endast två procent tycker att de är sämre. Hälften av hyresgästerna har dock ingen åsikt i frågan. Drygt var femte hyresgäst svarar att de inte varit i kontakt med områdeskontoret under det senaste året. Över hälften (58 procent) har varit i kontakt med områdeskontoret genom besök. Tycker du att de nya öppettiderna generellt är bättre eller sämre jämfört med tidigare?* Har du varit i kontakt med områdeskontoret under det senaste året?* 50% 31% Bättre Sämre Varken bättre eller sämre Ingen åsikt Ja, via besök Ja, via e-post Ja, via telefon 32% 29% 58% 18% 2% Ja, via brev Nej, ingen gång 3% 21% 0% 20% 40% 60% 80% * Ny fråga i årets mätning

39 SGS kundundersökning 2010, sid 38 SGS starka sidor 64 procent av hyresgästerna har nämnt minst en Hyresgästerna anger främst att hyresvärdens stark sida hos företaget (66 procent 2009). starka sidor är bra kösystem, en bra och snabb service, samt ett bra geografiskt läge. SGS starka sidor Bra kösystem, smidig lägenhetsförmedling, lätt att få lägenhet 19% 20% Bra/Snabb service, bra åtgärder vid felanmälan 20% 19% Bra geografiskt läge/centralt belägna lägenheter 16% 19% Trevlig/Flexibel/Tillmötesgående/Kompetent personal 13% 18% Fräscha/Bra lägenheter, Bra planlösning/standard på boendet 18% 16% Stort utbud av lägenheter 13% 16% Rimlig/Låg hyra/allt ingår 4% 11% Lätta att kontakta/tillgänglighet/öppettider 7% 6% Bra gemensamma lokaler/utrymmen (kök, bastu, tvättstuga) 4% 6% Bra städning/skötsel av gemensamma utrymmen - 4% Bra information 4% 4% Bra bredband/internet 6% 3% Studentinriktat boende 8% 3% Andelarna är Välkänt/Stort bolag, gott rykte 4% 3% beräknade som Tryggt/Säkert - 2% andel av totalt antal Bra utomhusmiljö, trevligt område 4% 2% respondenter. Bra hemsida 4% 2% Miljötänk/Bra sophantering - 1% Annat 11% 5%

40 SGS kundundersökning 2010, sid 39 SGS svaga sidor 62 procent av hyresgästerna har nämnt minst en svag sida hos företaget (64 procent 2009). Drygt fyra av tio anser att SGS svaga sida är hög hyra/hyreshöjningar. SGS svaga sidor Hög hyra/hyreshöjningar 51% 41% Dålig planlösning, Standard/Renoveringsbehov, gamla möbler 11% 10% Dåliga öppettider/dålig tillgänglighet 6% 8% Långa köer/missnöje med kösystemet 7% 8% Dålig städning/skötsel av gemensamma utrymmen 3% 5% Gamla/Slitna hus, dåligt underhåll - 4% Missnöje med inomhustemperatur och ventilation 3% 3% Dålig service vid felanmälan 4% 3% För få bostäder 3% 3% Missnöje med gemensamma utrymmen 3% 3% Störande ljud/grannar/dålig ljudisolering 2% 3% Hemsidan - 2% Dålig standard i kök och badrum 3% 2% Otrevligt bemötande 2% 2% Dålig information 3% 2% Dåligt läge/långt avstånd - 2% Tråkig/Dålig skötsel av utemiljö - 1% Annat 13% 13% Andelarna ovan är beräknade som andel av totalt antal respondenter.

41 SGS kundundersökning 2010, sid 40 Information En majoritet av hyresgästerna föredrar att informationen från SGS distribueras via e-post (55 procent) eller med vanlig post (36 procent). Andelen som föredrar e-post har ökat jämfört med 2009 medan andelen som föredrar vanlig post har minskat. På vilket sätt föredrar du att information från SGS distribueras? Andel 2009 Andel 2010 Via e-post 47% 55% Med vanlig post 41% 36% Via SGS s hemsida 7% 5% Via SMS 2% 1% Via SMS med hänvisning till SGS hemsida 2% 1% Annat 2% 1%

42 SGS kundundersökning 2010, sid 41 SGS Studentvärdar Studentvärdar finns i följande områden sedan februari 2008; Brahegatan, Ekbacka, Kjellmansgatan, Lindholmsallén, Olofshöjd, Ostkupan och Viktor Rydberg. Sedan oktober 2009 finns de även i Kviberg, Ekbacka, Helmutsrogatan, Birger Jarl och Gårda fabriker. Bland de respondenter som har en studentvärd i sitt område (333 st) så svarar 53 procent att de känner till att det finns en studentvärd. 40 procent av de hyresgäster som har en studentvärd uppger att de har flyttat in hos SGS före februari 2009 medan 26 procent har flyttat in mellan februari 2009 och oktober procent (111 st.) har flyttat in hos SGS efter oktober För 18 procent tog en studentvärd kontakt, medan det för 15 procent inte var någon studentvärd som tog kontakt. Bas: 333 st. 15% Flyttat in hos SGS före oktober 2009 Flyttat in hos SGS efter oktober % och en studentvärd har varit i kontakt 67% Flyttat in hos SGS efter oktober 2009 och ingen studentvärd har varit i kontakt

43 SGS kundundersökning 2010, sid 42 SGS Studentvärdar 70 procent av de hyresgäster som har en studentvärd i sitt område tycker att idén med studentvärdar är bra (72 procent 2009). Medel Ingen åsikt Idén med studentvärdar är bra* ,9 23% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral l(3) Instämmer inte (1-2) * Bas: 333 st.

44 SGS kundundersökning 2010, sid 43 Studentvärden 63 procent (365 st.) svarar att de har läst eller bläddrat i tidningen Studentvärden. 21 procent känner till tidningen, men har inte läst eller bläddrat i den. 16 procent känner inte till tidningen alls. Hälften bland de som har läst eller bläddrat i tidningen Studentvärden tycker varken att den är bra eller dålig. 32 procent ger den ett högt betyg. Motsvarande andel under 2009 uppgick till 29 procent. Medel Som helhet, vilket betyg vill du ge Studentvärden?** ,2 28% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bra (4-5) Neutral (3) Dålig (1-2) Ingen åsikt ** Bas: 365 st.

45 SGS kundundersökning 2010, sid 44 IT & Teknik En majoritet av hyresgästerna upplever att passagesystemet med nyckelbrickor och tvättstugebokning fungerar bra. Endast fem procent tycker att det fungerar mindre bra. Drygt åtta av tio är nöjda med SGS bredbandslösning. Hyresgästerna tycker inte att fast telefoni är viktigt. Endast tolv anser att det är viktigt. Hyresgästerna är splittrade i frågan om det är viktigt med stort TV-kanalutbud. Ingen Medel åsikt Jag är nöjd med SGS bredbandslösning * ,2 10% För mig är det viktigt med ett stort TV-kanalutbud * ,0 5% För mig är fast telefoni viktigt (mobiltelefon ej inräknat) * ,7 4% Jag upplever att passagesystemet med nyckelbrickor och tvättstugebokning fungerar bra* 84 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2) ,2 11% * Ny fråga i årets mätning

46 Jämförelser mellan grupper I detta avsnitt redovisas resultat per bostadsområde, bostadstyp, kön samt ålder.

47 Jämförelse mellan bostadsområden Förändring av NKI per bostadsområde - bokstavsordning Förändring av NKI per bostadsområde Antal Bostaden Gemensamma utrymmen Bostadsområdet Service & information Helhetsattityd boendet SGS kundundersökning 2010, sid 46 Helhetsattityd hyresvärden Totalt 3,6 3,9 3,8 4,0 4,1 4,2 3,8 4,0 3,9 4,1 3,8 4,0 3,83 4,02 Andra Långgatan 20 3,1 3,7 3,5 3,6 4,4 4,7 3,6 3,8 3,7 4,2 3,5 4,2 3,6 4,0 Birger Jarl 62 3,8 4,0 4,4 4,0 4,5 4,5 4,0 4,0 4,2 4,2 4,0 4,0 4,1 4,1 Brahegatan 61 3,6 3,8 3,6 3,8 3,8 3,8 3,7 4,0 3,9 3,9 3,6 3,9 3,7 3,9 Dan Broströmhemmet 14 3,5 3,5 3,8 3,8 4,5 4,5 3,8 4,2 3,6 3,6 3,9 4,0 3,9 3,9 Ekbacka 56 3,5 3,8 3,9 4,1 3,2 3,3 3,7 4,0 3,6 3,8 3,8 4,0 3,6 3,8 Fridhemsgatan 16 3,5 3,8 3,5 3,5 3,8 4,1 3,7 4,0 3,6 3,8 3,8 3,9 3,7 3,8 Första Långgatan 20 4,0 4,3 4,1 4,0 4,5 4,6 4,0 4,1 4,2 4,5 4,1 4,2 4,2 4,3 Ceres 46 3,8 4,0 3,8 3,8 4,2 4,3 3,8 4,2 4,0 4,1 3,8 4,0 3,9 4,1 Guldhedstornet 38 3,9 4,0 4,3 4,2 4,5 4,4 4,0 4,1 4,2 4,2 4,2 4,1 4,2 4,1 Gårda Fabriker 61 3,5 3,8 3,6 3,5 4,1 4,2 3,5 3,8 3,8 3,9 3,5 3,9 3,7 3,8 Helmutsrogatan 29 3,8 3,8 3,2 3,0 4,1 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 3,7 3,9 3,8 3,8 Husaren 60 3,9 4,1 4,0 3,9 4,6 4,8 3,9 4,0 4,2 4,3 3,9 4,1 4,1 4,2 Hökegårdsgatan 24 4,0 4,1 3,9 4,1 4,3 4,4 3,9 4,1 4,2 4,5 4,0 4,3 4,0 4,3 Inhyrda bostäder 77 3,6 3,9 4,1 4,2 4,2 4,2 3,5 3,9 3,9 4,2 3,7 4,0 3,8 4,1 Johannebergs vattentorn 13 3,8 4,2 3,9 4,0 4,3 4,7 4,2 4,2 4,4 4,4 4,2 4,2 4,1 4,3 Kjellmansgatan ,5 37 3,7 35 3,5 39 3,9 43 4,3 45 4,5 38 3,8 41 4,1 37 3,7 40 4,0 38 3,8 41 4,1 38 3,8 41 4,1 Kronhusgatan 27 4,1 4,1 4,3 4,5 4,9 4,7 4,1 4,3 4,4 4,4 4,2 4,3 4,3 4,4 Kviberg 61 3,9 4,0 4,3 4,5 3,9 4,0 4,1 4,0 4,0 4,1 3,9 4,2 4,0 4,1 Värden med svart font = resultat 2010, värden med grå font = resultat NKI**

48 Jämförelse mellan bostadsområden Förändring av NKI per bostadsområde - bokstavsordning SGS kundundersökning 2010, sid 47 Förändring av NKI per Gemensamma Bostads- Service & Helhetsattityd Helhetsattityd Antal Bostaden bostadsområde utrymmen området information i boendet hyresvärden NKI** Totalt 3,6 3,9 3,8 4,0 4,1 4,2 3,8 4,0 3,9 4,1 3,8 4,0 3,83 4,02 Lillatorp 20 4,0 4,3 4,0 4,2 4,5 4,5 4,0 4,0 4,4 4,5 4,0 4,3 4,1 4,3 Lindholmsallén 69 3,8 4,2 3,7 4,3 4,0 3,9 3,9 4,2 4,0 4,3 4,0 4,2 3,9 4,2 Medicinareberget 25 3,8 3,8 4,0 4,0 4,4 4,1 4,0 4,0 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 4,0 Norra Ågatan 40 4,1 4,2 4,2 4,1 4,6 4,6 4,0 4,1 4,3 4,4 4,1 4,2 4,2 4,3 Odin ,9 39 3,9 39 3,9 38 3,8 43 4,3 41 4,1 40 4,0 39 3,9 41 4,1 42 4,2 39 3,9 41 4,1 40 4,0 40 4,0 Olofshöjd 95 3,3 3,7 3,3 3,7 3,9 4,1 3,7 4,1 3,5 3,8 3,7 4,0 3,6 3,9 Ostkupan 58 3,5 3,8 3,4 4,0 3,7 4,0 3,9 4,1 3,6 3,9 3,9 4,1 3,7 4,0 Oxhagsgatan g 12 4,1 3,8 4,3 4,3 4,3 4,7 4,1 4,0 4,3 4,6 4,1 4,3 4,2 4,3 Postgatan 37 4,3 4,3 4,6 4,6 4,7 4,9 4,2 4,4 4,7 4,6 4,3 4,4 4,5 4,5 Prickskyttestigen 17 4,1 3,9 4,2 4,1 4,1 3,7 4,0 3,8 4,1 3,9 3,9 3,8 4,0 3,9 Rosendal 63 3,6 3,7 3,8 3,8 4,0 4,0 3,9 4,1 3,9 4,0 3,8 3,9 3,8 3,9 Rotary 50 3,4 3,7 3,8 3,7 4,3 4,4 3,9 4,1 3,8 3,8 3,9 4,0 3,8 3,9 Storgatan 17 4,1 4,3 4,4 4,2 4,4 4,3 4,1 4,1 4,4 4,3 4,0 4,1 4,2 4,2 Tredje Långgatan 10 4,5 4,6 4,1 3,6 4,9 4,8 4,1 4,1 4,5 4,3 4,4 4,3 4,4 4,3 Vasagatan 10 4,3 4,3 3,9 4,0 4,6 4,9 4,0 3,8 4,6 4,5 3,9 4,2 4,2 4,3 Viktor Rydberg 59 3,4 3,4 3,3 3,4 4,4 4,4 3,6 3,7 3,6 3,6 3,5 3,7 3,7 3,7 Värden med svart font = resultat 2010, värden med grå font = resultat 2009.

49 SGS kundundersökning 2010, sid 48 Jämförelse mellan bostadsområden Förändring av NKI per bostadsområde sorterat t efter NKI 2010 Förändring av NKI per bostadsområde Antal Bostaden Gemensamma utrymmen Bostadsområdet Service & information Helhetsattityd boendet Helhetsattityd hyresvärden NKI** Totalt 3,6 3,9 3,8 4,0 4,1 4,2 3,8 4,0 3,9 4,1 3,8 4,0 3,83 4,02 Postgatan 37 4,3 4,3 4,6 4,6 4,7 4,9 4,2 4,4 4,7 4,6 4,3 4,4 4,5 4,5 Kronhusgatan 27 4,1 4,1 4,3 4,5 4,9 4,7 4,1 4,3 4,4 4,4 4,2 4,3 4,3 4,4 Första Långgatan 20 4,0 4,3 4,1 4,0 4,5 4,6 4,0 4,1 4,2 4,5 4,1 4,2 4,2 4,3 Hökegårdsgatan 24 4,0 4,1 3,9 4,1 4,3 4,4 3,9 4,1 4,2 4,5 4,0 4,3 4,0 4,3 Johannebergs vattentorn 13 3,8 4,2 3,9 4,0 4,3 4,7 4,2 4,2 4,4 4,4 4,2 4,2 4,1 4,3 Lillatorp 20 4,0 4,3 4,0 4,2 4,5 4,5 4,0 4,0 4,4 4,5 4,0 4,3 4,1 4,3 Norra Ågatan 40 4,1 4,2 4,2 4,1 4,6 4,6 4,0 4,1 4,3 4,4 4,1 4,2 4,2 4,3 Oxhagsgatan 12 4,1 3,8 4,3 4,3 4,3 4,7 4,1 4,0 4,3 4,6 4,1 4,3 4,2 4,3 Tredje Långgatan a 10 4,5 4,6 4,1 3,6 4,9 4,8 4,1 4,1 4,5 4,3 4,4 4,3 4,4 4,3 Vasagatan 10 4,3 4,3 3,9 4,0 4,6 4,9 4,0 3,8 4,6 4,5 3,9 4,2 4,2 4,3 Husaren 60 3,9 4,1 4,0 3,9 4,6 4,8 3,9 4,0 4,2 4,3 3,9 4,1 4,1 4,2 Lindholmsallén 69 3,8 4,2 3,7 4,3 4,0 3,9 3,9 4,2 4,0 4,3 4,0 4,2 3,9 4,2 Storgatan 17 4,1 4,3 4,4 4,2 4,4 4,3 4,1 4,1 4,4 4,3 4,0 4,1 4,2 4,2 Birger Jarl 62 3,8 4,0 4,4 4,0 4,5 4,5 4,0 4,0 4,2 4,2 4,0 4,0 4,1 4,1 Ceres 46 3,8 4,0 3,8 3,8 4,2 4,3 3,8 4,2 4,0 4,1 3,8 4,0 3,9 4,1 Guldhedstornet ,9 40 4,0 43 4,3 42 4,2 45 4,5 44 4,4 40 4,0 41 4,1 42 4,2 42 4,2 42 4,2 41 4,1 42 4,2 41 4,1 Inhyrda bostäder 77 3,6 3,9 4,1 4,2 4,2 4,2 3,5 3,9 3,9 4,2 3,7 4,0 3,8 4,1 Kjellmansgatan 61 3,5 3,7 3,5 3,9 4,3 4,5 3,8 4,1 3,7 4,0 3,8 4,1 3,8 4,1 Värden med svart font = resultat 2010, värden med grå font = resultat 2009.

50 SGS kundundersökning 2010, sid 49 Jämförelse mellan bostadsområden Förändring av NKI per bostadsområde sorterat t efter NKI 2010 Förändring av NKI per Gemensamma Bostads- Service & Helhetsattityd Helhetsattityd Antal Bostaden bostadsområde utrymmen området information boendet hyresvärden NKI** Totalt 3,6 3,9 3,8 4,0 4,1 4,2 3,8 4,0 3,9 4,1 3,8 4,0 3,83 4,02 Kviberg ,9 40 4,0 43 4,3 45 4,5 39 3,9 40 4,0 41 4,1 40 4,0 40 4,0 41 4,1 39 3,9 42 4,2 40 4,0 41 4,1 Andra Långgatan 20 3,1 3,7 3,5 3,6 4,4 4,7 3,6 3,8 3,7 4,2 3,5 4,2 3,6 4,0 Medicinareberget 25 3,8 3,8 4,0 4,0 4,4 4,1 4,0 4,0 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 4,0 Odin 50 3,9 3,9 3,9 3,8 4,3 4,1 4,0 3,9 4,1 4,2 3,9 4,1 4,0 4,0 Ostkupan 58 3,5 3,8 3,4 4,0 3,7 4,0 3,9 4,1 3,6 3,9 3,9 4,1 3,7 4,0 Brahegatan 61 3,6 3,8 3,6 3,8 3,8 3,8 3,7 4,0 3,9 3,9 3,6 3,9 3,7 3,9 Dan Broströmhemmet 14 3,5 3,5 3,8 3,8 4,5 4,5 3,8 4,2 3,6 3,6 3,9 4,0 3,9 3,9 Olofshöjd 95 3,3 3,7 3,3 3,7 3,9 4,1 3,7 4,1 3,5 3,8 3,7 4,0 3,6 3,9 Prickskyttestigen 17 4,1 3,9 4,2 4,1 4,1 3,7 4,0 3,8 4,1 3,9 3,9 3,8 4,0 3,9 Rosendal 63 3,6 3,7 3,8 3,8 4,0 4,0 3,9 4,1 3,9 4,0 3,8 3,9 3,8 3,9 Rotary 50 3,4 3,7 3,8 3,7 4,3 4,4 3,9 4,1 3,8 3,8 3,9 4,0 3,8 3,9 Ekbacka 56 3,5 3,8 3,9 4,1 3,2 3,3 3,7 4,0 3,6 3,8 3,8 4,0 3,6 3,8 Fridhemsgatan 16 3,5 3,8 3,5 3,5 3,8 4,1 3,7 4,0 3,6 3,8 3,8 3,9 3,7 3,8 Gårda Fabriker 61 3,5 3,8 3,6 3,5 4,1 4,2 3,5 3,8 3,8 3,9 3,5 3,9 3,7 3,8 Helmutsrogatan 29 3,8 3,8 3,2 3,0 4,1 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 3,7 3,9 3,8 3,8 Viktor Rydberg 59 3,4 3,4 3,3 3,4 4,4 4,4 3,6 3,7 3,6 3,6 3,5 3,7 3,7 3,7 Värden med svart font = resultat 2010, värden med grå font = resultat 2009.

51 SGS kundundersökning 2010, sid 50 Jämförelse mellan bostadsområden Utlandagr ruppen Rosendalsgruppen Gemen- Helhets- Helhets- Förändring av NKI per Bostads- Service & Utveck- Bostaden* samma attityd attityd NKI** bostadsområde området* information* ling av utrymmen* boendet hyresvärd NKI Brahegatan 3,6 3,8 3,6 3,8 3,8 3,8 3,7 4,0 3,9 3,9 3,6 3,9 3,7 3,9 Ekbacka 35 3,5 38 3,8 39 3,9 41 4,1 32 3,2 33 3,3 37 3,7 40 4,0 36 3,6 38 3,8 38 3,8 40 4,0 36 3,6 38 3,8 Fridhemsgatan 3,5 3,8 3,5 3,5 3,8 4,1 3,7 4,0 3,6 3,8 3,8 3,9 3,7 3,8 Ceres 3,8 4,0 3,8 3,8 4,2 4,3 3,8 4,2 4,0 4,1 3,8 4,0 3,9 4,1 Gårda Fabriker 3,5 3,8 3,6 3,5 4,1 4,2 3,5 3,8 3,8 3,9 3,5 3,9 3,7 3,8 Inhyrda bostäder 3,6 3,9 4,1 4,2 4,2 4,2 3,5 3,9 3,9 4,2 3,7 4,0 3,8 4,1 Kronhusgatan 4,1 4,1 4,3 4,5 4,9 4,7 4,1 4,3 4,4 4,4 4,2 4,3 4,3 4,4 Kviberg 3,9 4,0 4,3 4,5 3,9 4,0 4,1 4,0 4,0 4,1 3,9 4,2 4,0 4,1 Lindholmsallén 38 3,8 42 4,2 37 3,7 43 4,3 40 4,0 39 3,9 39 3,9 42 4,2 40 4,0 43 4,3 40 4,0 42 4,2 39 3,9 42 4,2 Norra Ågatan 4,1 4,2 4,2 4,1 4,6 4,6 4,0 4,1 4,3 4,4 4,1 4,2 4,2 4,3 Odin 3,9 3,9 3,9 3,8 4,3 4,1 4,0 3,9 4,1 4,2 3,9 4,1 4,0 4,0 o Postgatan 4,3 4,3 4,6 4,6 4,7 4,9 4,2 4,4 4,7 4,6 4,3 4,4 4,5 4,5 o Prickskyttestigen 4,1 3,9 4,2 4,1 4,1 3,7 4,0 3,8 4,1 3,9 3,9 3,8 4,0 3,9 Lillatorp 4,0 4,3 4,0 4,2 4,5 4,5 4,0 4,0 4,4 4,5 4,0 4,3 4,1 4,3 Rosendal 3,6 3,7 3,8 3,8 4,0 4,0 3,9 4,1 3,9 4,0 3,8 3,9 3,8 3,9

52 SGS kundundersökning 2010, sid 51 Jämförelse mellan bostadsområden Joh hannebergsg gruppen Olofshöjds sgr. Gemensammattityattityd NKI** bostadsområde området* information* ling av Helhets- Helhets- Förändring av NKI per Bostads- Service & Utveck- Bostaden* utrymmen* boendet hyresvärd NKI Andra Långgatan 3,1 3,7 3,5 3,6 4,4 4,7 3,6 3,8 3,7 4,2 3,5 4,2 3,6 4,0 Birger Jarl 3,8 4,0 4,4 4,0 4,5 4,5 4,0 4,0 4,2 4,2 4,0 4,0 4,1 4,1 o Dan Broströmhemmet 3,5 3,5 3,8 3,8 4,5 4,5 3,8 4,2 3,6 3,6 3,9 4,0 3,9 3,9 o Första Långgatan 4,0 4,3 4,1 4,0 4,5 4,6 4,0 4,1 4,2 4,5 4,1 4,2 4,2 4,3 Guldhedtornet 3,9 4,0 4,3 4,2 4,5 4,4 4,0 4,1 4,2 4,2 4,2 4,1 4,2 4,2 o Husaren 39 3,9 41 4,1 40 4,0 39 3,9 46 4,6 48 4,8 39 3,9 40 4,0 42 4,2 43 4,3 39 3,9 41 4,1 41 4,1 42 4,2 Johannebergs vattentorn 3,8 4,2 3,9 4,0 4,3 4,7 4,2 4,2 4,4 4,4 4,2 4,2 4,1 4,3 Kjellmansgatan 3,5 3,7 3,5 3,9 4,3 4,5 3,8 4,1 3,7 4,0 3,8 4,1 3,8 4,1 Medicinareberget 3,8 3,8 4,0 4,0 4,4 4,1 4,0 4,0 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 4,0 o Oxhagsgatan 4,1 3,8 4,3 4,3 4,3 4,7 4,1 4,0 4,3 4,6 4,1 4,3 4,2 4,3 Rotary 3,4 3,7 3,8 3,7 4,3 4,4 3,9 4,1 3,8 3,8 3,9 4,0 3,8 3,9 Storgatan 4,1 4,3 4,4 4,2 4,4 4,3 4,1 4,1 4,4 4,3 4,0 4,1 4,2 4,2 o Tredje Långgatan 45 4,5 46 4,6 41 4,1 36 3,6 49 4,9 48 4,8 41 4,1 41 4,1 45 4,5 43 4,3 44 4,4 43 4,3 44 4,4 43 4,3 Vasagatan 4,3 4,3 3,9 4,0 4,6 4,9 4,0 3,8 4,6 4,5 3,9 4,2 4,2 4,3 Viktor Ryberg 3,4 3,4 3,3 3,4 4,4 4,4 3,6 3,7 3,6 3,6 3,5 3,7 3,7 3,7 o Helmutsrogatan 3,8 3,8 3,2 3,0 4,1 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 3,7 3,9 3,8 3,8 o Hökegårdsgatan 4,0 4,1 3,9 4,1 4,3 4,4 3,9 4,1 4,2 4,5 4,0 4,3 4,0 4,3 Olofshöjd 3,3 3,7 3,3 3,7 3,9 4,1 3,7 4,1 3,5 3,8 3,7 4,0 3,6 3,9 Ostkupan 3,5 3,8 3,4 4,0 3,7 4,0 3,9 4,1 3,6 3,9 3,9 4,1 3,7 4,0

53 SGS kundundersökning 2010, sid 52 Jämförelse mellan bostadsområden Helhetsattityder Röd text markerar attitydmedelvärde <3,6 Svart text markerar attitydmedelvärde 3,6-3,8 Grön text markerar attitydmedelvärde >3,8 Helhetsattityder Jag är som helhet nöjd med mitt boende Jag är som helhet nöjd med min hyresvärd SGS har ett gott rykte bland studenter Total 4,1 4,0 3,5 Andra Långgatan 4,2 4,2 3,2 Birger Jarl 4,2 4,0 3,2 Brahegatan 3,9 3,9 3,6 Dan Broströmhemmet 3,6 4,0 3,3 Ekbacka 38 3,8 40 4,0 35 3,5 Fridhemsgatan 3,8 3,9 3,3 Första Långgatan 4,5 4,2 3,5 Ceres 4,1 4,0 3,3 Guldhedstornet 4,2 4,1 3,5 Gårda Fabriker 3,9 3,9 3,2 Helmutsrogatan 4,0 3,9 3,2 Husaren 43 4,3 41 4,1 33 3,3 Hökegårdsgatan 4,5 4,3 3,8 Inhyrda bostäder 4,2 4,0 3,4 Johannebergs vattentorn 4,4 4,2 3,8 Kjellmansgatan 4,0 4,1 3,6 Kronhusgatan 4,4 4,3 3,5 Kviberg 4,1 4,2 3,5

Kundundersökning 2010. Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB

Kundundersökning 2010. Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården Kundundersökning 2010 Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården kundundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Rekommendationer 4 Fakta om undersökningen 5

Läs mer

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården Kundundersökning 2011 Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården kundundersökning 2011, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Rekommendationer 4 Fakta om undersökningen 5 Fakta

Läs mer

Östgötagården i Uppsala

Östgötagården i Uppsala Östgötagården i Uppsala Kundundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2013 Sammanfattning Östgötagårdens kundnöjdhet fortsatt hög Östgötagårdens NKI uppgår till 4,43 på en femgradig skala, vilket

Läs mer

Östgötagården i Uppsala

Östgötagården i Uppsala Östgötagården i Uppsala Kundundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Företagets starka sidor 39 Rekommendationer 4 Företagets svaga sidor 40 Övriga frågor

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

NÖJD HYRESGÄST BOSTAD LANDSTINGSBOSTÄDER I JÄMTLAND AB NOVEMBER 2010

NÖJD HYRESGÄST BOSTAD LANDSTINGSBOSTÄDER I JÄMTLAND AB NOVEMBER 2010 NÖJD HYRESGÄST BOSTAD LANDSTINGSBOSTÄDER I JÄMTLAND AB NOVEMBER 21 ScandInfo Marketing Research AB 21-12- David de Courcy Jenny Frank P.nr. 1484 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

NKI 2015 NÖJD KUND INDEX 2015

NKI 2015 NÖJD KUND INDEX 2015 NÖJD KUND INDEX 2015 HÖG SVARSFREKVENS OCH HÖJT SNITTRESULTAT VISAR ATT VI ÄR PÅ RÄTT VÄG Svarsfrekvens 2013 72 % - mycket högt! Svarsfrekvens 2015 65 % - fortfarande högt 2011 Totalt resultat 74,4 2013

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol NKI 2012 Nöjd kund-index 5100 FS Nol Innehåll NKI 2012 Serviceindex Ta kunden på allvar Trygghet Rent & snyggt Hjälp när det behövs Produktindex Lägenheten Allmänna utrymmen Utemiljön Profil Attraktivitet

Läs mer

Costumer Score Card 2014 rapport

Costumer Score Card 2014 rapport Styrelseärende 2014-09-10 ÄRENDE NR 8 DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2014-09-30 DNR 2014/1853-2.7.1 HANDLÄGGARE Marianne Badman 08-737 20 79 marianne.badman@familjebostader.com Costumer Score Card 2014 rapport

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Hyresgästundersökning

Hyresgästundersökning 1 Hyresgästundersökning Enkäten innehåller frågor inom ett antal delområden. De flesta frågorna är utformade som påståenden. För varje påstående ombeds du att markera ett alternativ på en skala från 1

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Huvudrapport 6933 personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning 3 Frågeområden Kontakt och service 4 Personalen hos Eventfastigheter 5 Felanmälan 6 Lokalerna inomhus 8 Fastigheten 9 Miljö

Läs mer

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun Medborgarpanel Mätning 1 Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014 Skånepanelen 2 2014 Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal Genomförd av CMA Research AB April 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat

Läs mer

STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter

STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter STUDBOGUIDEN 2011 En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra

Läs mer

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Region Skåne, Integritet 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Örebro kommun Serviceundersökning 2015

Örebro kommun Serviceundersökning 2015 Örebro kommun Serviceundersökning Genomförd av CMA Research AB Maj Örebro kommun, Serviceundersökning, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Stöd för tolkning av resultat 4 Svarsfrekvens

Läs mer

Ingivarenkäten INGIVARE Analys av vad som påverkar ingivarnas förtroende för Kronofogdemyndigheten och nöjdhet med myndighetens service

Ingivarenkäten INGIVARE Analys av vad som påverkar ingivarnas förtroende för Kronofogdemyndigheten och nöjdhet med myndighetens service NFO Infratest Ingivarenkäten 2002 - INGIVARE Analys av vad som påverkar ingivarnas förtroende för Kronofogdemyndigheten och nöjdhet med myndighetens service Jonas Persson Information om ingivarenkäten

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Försäkringsförmedlare Genomförd av CMA Research AB September 2016

Försäkringsförmedlare Genomförd av CMA Research AB September 2016 Försäkringsförmedlare Genomförd av CMA Research AB September Samarbetspartners Försäkringsförmedlare, sida 1 Försäkringsförmedlarna uppger främst att de samarbetar med och. Vilka av följande bolag samarbetar

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

Attityder till framtidens boende

Attityder till framtidens boende Attityder till framtidens boende Undersökning bland svenska folket om kommande boendeformer Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Kundundersökning Fastigheter Resultat och jämförelser

Kundundersökning Fastigheter Resultat och jämförelser Kundundersökning Fastigheter Resultat och jämförelser Form för jämförelser Skellefteå Kraft har genomfört undersökningar om kundtillfredsställelse vid fyra tillfällen (2, 23, 21, 214). År 2 var frågeformuläret

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB Juni 0 Låneindikatorn Juni 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande

Läs mer

Om undersökningen. Formulären delades ut från den 19 januari och samlades in fram till den 24 februari 2015.

Om undersökningen. Formulären delades ut från den 19 januari och samlades in fram till den 24 februari 2015. Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en kundundersökning i förskola, pedagogisk omsorg och grundskola. Undersökningen genomförs på samma sätt

Läs mer

Täby kommun Lovis Förskola - Föräldrar Förskola

Täby kommun Lovis Förskola - Föräldrar Förskola Täby kommun Lovis Förskola - Föräldrar Förskola 44 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Medlemsundersökning. Regionsrapport västra Sverige HYRESGÄSTFÖRENINGEN SEPTEMBER 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Medlemsundersökning. Regionsrapport västra Sverige HYRESGÄSTFÖRENINGEN SEPTEMBER 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Medlemsundersökning Regionsrapport västra Sverige HYRESGÄSTFÖRENINGEN SEPTEMBER 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Medlemsundersökning, västra Sveriges rapport Ansvarig: Erik Granberg, Enkätfabriken

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Socialförvaltningen 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Maj 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Vara kommun Grundskoleundersökning

Vara kommun Grundskoleundersökning Stockholm, maj 0 Vara kommun Grundskoleundersökning Uppdrag: Grundskoleundersökning Vara kommun Beställare: Vara kommun Kontaktperson Vara kommun: Maria Viidas Projektledare Markör: Maria Eklund Undersökningsperiod:

Läs mer

Undersökningspopulation: Allmänheten, 16-85 år boende inom Kalmar län

Undersökningspopulation: Allmänheten, 16-85 år boende inom Kalmar län T r ygghet s under s ökni ng 2014 Kr onober gsl än Allmänt om trygghetsundersökningar Polismyndigheten i Kronobergs län har sedan 2005 genomfört medborgarundersökningar i samtliga länets kommuner, frånsett

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Nöjd-Hyresgäst-Mätning. Edshus

Nöjd-Hyresgäst-Mätning. Edshus Nöjd-Hyresgäst-Mätning utförd på uppdrag av Edshus oktober 2017 Undersökningen är oktober 2017 Analys och presentation: Stefan Quist, M&Q i Västerås AB Beställare: Gösta Schagerholm, Edshus Innehåll INNEHÅLL

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Rapport Utvädering av verksamheten vid Umeå Arena

Rapport Utvädering av verksamheten vid Umeå Arena Rapport Utvädering av verksamheten vid Umeå Arena April 2003 Fakta om rapporten Studiens genomförande Veckorna 7-9 2003 Projektledare Lars Klefbohm, Umeå Fritid Thomas Savilahti, Umeå Fritid Metod Slumpvis

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Swedac. Kundundersökning. december Genomförd av Enkätfabriken

Swedac. Kundundersökning. december Genomförd av Enkätfabriken Swedac Kundundersökning december 2015 Genomförd av Enkätfabriken Kontaktpersoner hos Swedac har varit: Robin Lundgren robin.lundgren@swedac.se Projektledare för undersökningen har varit: Erik Granberg

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

Lidköpings kommun. Medborgarundersökning g 2014. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Lidköpings kommun. Medborgarundersökning g 2014. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Lidköpings kommun Medborgarundersökning g 2014 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Verksamheter i Lidköpings kommun Fakta om undersökningen 3 - Bemötande och Tillgänglighet

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Sammanställning av boendeenkäten februari 2010

Sammanställning av boendeenkäten februari 2010 Sammanställning av boendeenkäten februari 21 Deltagare: Bostadsrätter: 34 st Hyresrätt: 5 st Bortfall: 139 st (78%). Vad är viktigast att åtgärda? Viktiga åtgärder 3 25 2 15 1 5 Andel Trapphus Utemiljö

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolans förskola - Föräldrar förskola 32 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola,

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. September 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. September 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB September 0 Låneindikatorn September 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 GÖTEBORG Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

Omnibusundersökning Återvinning 2009

Omnibusundersökning Återvinning 2009 Omnibusundersökning Återvinning 009 Projektledare: Katharina Norborg Beställare: Anna-Carina Gripwall Fältarbete: Februari 009 Proj. nr: 09000/090006 Genomförande Syfte: Metod: Urval: Urvalsstorlek: Syftet

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Bilagor Förtroende för politiker

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 & Nacka Genomförd av CMA Research AB Februari 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Helsingborgs stad Socialförvaltningen

Helsingborgs stad Socialförvaltningen Helsingborgs stad Socialförvaltningen 336 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 VÄSTERVIK Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

Protokoll: Kvartalsmöte mellan SGS och FR Rotary

Protokoll: Kvartalsmöte mellan SGS och FR Rotary Protokoll: Kvartalsmöte mellan SGS och FR Rotary 2012 05 30 Närvaro Mötesordförande samt sekreterare Daniel Andersson, FR Rotary Övriga närvarande Pia Engström, SGS Oskar Ingemarsson, FR Rotary Daniel

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Scandinav Bildbyrå/Fotograf Anne Dillner. Kyrkogatan /Götgatan. Flerfamiljshus i fyra plan, centralt i Kumla

Scandinav Bildbyrå/Fotograf Anne Dillner. Kyrkogatan /Götgatan. Flerfamiljshus i fyra plan, centralt i Kumla Scandinav Bildbyrå/Fotograf Anne Dillner Kyrkogatan /Götgatan Flerfamiljshus i fyra plan, centralt i Kumla DAGS FÖR NYTT BOENDE? Flytta in i Urmakaren! Ett nytt modernt boende väntar på dig mitt i centrala

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Medborgarundersökning 2014

Medborgarundersökning 2014 2015-01-29 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/99-013 Kommunstyrelsen Medborgarundersökning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Resultatet av medborgarundersökningen

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolan Skola - Elever åk 3 17 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Sollentuna kommun Kokalite förskola Grindstugan - Föräldrar Förskola

Sollentuna kommun Kokalite förskola Grindstugan - Föräldrar Förskola Sollentuna kommun Kokalite förskola Grindstugan - Föräldrar Förskola 41 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Tyresö kommun Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola 37 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Studentvärden Special -07

Studentvärden Special -07 Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden Special -07 www.sgsstudentbostader.se Viktor Rydberg lade grunden 50-talet - allas lika rätt till högre studier I mitten på 40-talet betonas

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 OP ASSISTANS ANTAL SVARANDE 225 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Förbättring Helhet Ledarskap Konflikthantering Utvecklingssamtal

Läs mer

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År - Våren 2 svar, 9% Kunskaper och bedömning 2 Medelvärde 9 2, 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena., 1 2 7, 7 27 1 2. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården. 10 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården. 10 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården 10 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört

Läs mer

Täby kommun. Kundundersökning 2015. Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Täby kommun. Kundundersökning 2015. Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Täby kommun Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola 23 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Tallbackaskolan - Föräldrar åk 8 28 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010 Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Kommunens totala stöd 4 Föreningsbidrag 12 Lokalt

Läs mer