Ett bland många uppdrag för RTiB (regional tjänsteman i beredskap)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett bland många uppdrag för RTiB (regional tjänsteman i beredskap)"

Transkript

1 PKMC-nytt Ansvarig utgivare: Annika Hedelin, , Redaktör: Iréne Johansson, , Juni 2011 Prehospitalt och katastrofmedicinskt centrum Annikas ruta Inför sommaren har vi sammanställt en förteckning över de publika evenemang som vi i dagsläget har information om. Vi kommer också att skicka ut veckovisa rapporter under sommaren som visar kommande veckas aktiviteter. Dessa skickas till ambulanschefer och lokala TiB:ar enligt gängse rutiner. Postadress: Regionens Hus GÖTEBORG Telefon Fax Besöksadress: Svangatan 4 Hemsida: E-postadress: I det här numret 1 Annikas ruta Konserter, karnevaler och sportevenemang avlöser varandra och genomförs över hela regionen. Tillsammans med arrangörer, samverkande myndigheter och verksamheter inom Västra Götalandsregionen skall vi försöka planera så väl att det inte blir några oönskade händelser. När ingenting händer har vi lyckats i vår planering. Detta sommarnummer av PKMC-nytt innehåller bl a rapporter från olika aktiviteter i regionen, nationellt och internationellt. I nästa nummer av PKMC-nytt, som kommer i mitten av september, presenterar vi nya medarbetare, vårt utökade uppdrag inom enheten och också en reserapport från Världskongressen i katastrofmedicin. Planerade utbildningar för år 2012 kommer då också att finnas tillgängliga Ett bland många uppdrag för RTiB (regional tjänsteman i beredskap) Reviderade anvisningar om personsanering och personligt skydd Att ta hänsyn till vid katastrofmedicinsk planering Publika evenemang TiB-verksamheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Med önskan om en skön och varm sommar! Annika Hedelin Beredskapschef 6 Nya grepp i samband med Göteborgsvarvet 7 Utbildningar och övningar 14 Smittskyddsnytt 16 Kvartalsporträttet 17 Rapporter och andra lästips Nästa nummer av PKMC-nytt utkommer i mitten av september. PKMC-nytt Juni

2 Ett bland många uppdrag för RTiB (regional tjänsteman i beredskap) Japan skakades av en kraftig jordbävning klockan svensk tid, fredagen den 11 mars Det kraftiga jordskalvet inträffade ute till havs, ca 38 mil nordöst om Tokyo, och uppmättes till 8,9 på Richterskalan. I Tokyo flydde människor ut på gatorna och tsunamivarningar utfärdades för kustområdet. Det stora skalvet och en tio meter hög tsunamivåg slog förödande hårt mot Japan. När vågorna senare drog in var de jättelika. Från miljonstaden Sendai, cirka 25 mil norr om Tokyo, visade direktsända TVbilder hur snabbt stigande vatten formligen vällde in över landsbygden och svepte med sig byggnader och bilar. Många försökte förgäves köra ifrån vattnet, men hann aldrig undan. Efter händelsen i Thailand tillkom lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands. Västra Götalandsregionen samt landstingen i Stockholms, Skåne, Östergötlands, Uppsala och Västerbottens län är utsedda till att upprätthålla en beredskap för katastrofmedicinska insatser enligt denna lag. Beslut om att inleda insatser fattas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Redan kl den 11 mars meddelade RTiB till Socialstyrelsen, att stödstyrkan från Västra Götalandsregionen med mycket kort varsel kunde mobiliseras för att bistå vid en katastrofmedicinsk insats i Japan om så skulle bli aktuellt. Samverkans och kommunikationsvägar På flera ställen sågs personer som flytt upp på biltak för att undvika vattnet. Flera städer och byar längs den nordöstra kusten pulvriserades och över människor tros ha mist livet. Nationell och central nivå SSM, Strålskyddsmyndigheten Andra centrala myndigheter Regeringskansliet UD Nyhetskanalerna på svensk TV och övrig massmedia rapporterade kontinuerligt från det drabbade området. SoS, Socialstyrelsen N - Meg Tjänstgörande regional tjänsteman i beredskap (RTiB) fick omedelbart associationer till händelsen med tsunamin i Thailand jul- och nyårshelgen Då blev Sverige och Västra Götalandsregionen, på uppdrag av Regeringen och Socialstyrelsen, starkt involverade och skickade bl a sjukvårdsgrupper till det drabbade området i Thailand. Regional nivå Lokal nivå RTiB, VGR RKML, Förstärkningsläge LTiB alla sjukhus i VGR Sjukvårdsupplysningen 1177 VGR Prim ä rv ård, VGR Ambulanschefer VGR Övriga landsting Länsstyrelsen V ä stra Götalands län FAKTARUTA Richterskalan, mäter magnituden i en skala med tal mellan 0 och 10. SSM Strålsäkerhetsmyndigheten N-Meg Socialstyrelsens nukleära medicinska expertgrupp UD Utrikesdepartementet Intensimeter: används för lokalisering av strålkällor, kartläggning av strålningsnivåer och bedömning av saneringsbehov. Persondosimeter: används för övervakning av stråldoser till insatspersonalen vid prehospitalt arbete alternativt arbete på akutmottagning. Den regionala katastrofmedicinska ledningen (RKML) startade samtidigt ett stabsläge för att följa händelseutvecklingen samt ha uppgiften att fungera som mottagande informationsnivå mot centrala myndigheter. På motsvarande sätt har RTiB/RKML till uppgift att delge informationen vidare till den lokala tjänstemannen i beredskap (LTiB) för respektive sjukhusområde, ambulanscheferna i beredskap, primärvården i Västra Götalandsregionen samt sjukvårdsrådgivningen (1177). En viktig strategi var att all information eller beslut om åtgärder som skulle utföras alltid skulle utgå från de beslut eller direktiv som kom från de centrala myndigheterna. Allt för att undvika att en liknande informationskatastrof skulle uppstå, liknande den vid Tjernobylhändelsen (1986). PKMC-nytt Juni

3 Den 15 mars kl beslutade RKML att stabsläget skulle höjas upp till förstärkningsläge på grund av den förvärrade katastrofen i Japan. Förstärkningsläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen (RKML) vidtar åtgärder för att stärka vissa viktiga funktioner som anpassas efter den inträffade händelsen. Från flera håll kom rapporter om faran för härdsmälta efter de inträffade explosionerna vid kärnreaktorerna i Fukushima Daiichi och det fanns en stor risk för utsläpp av radioaktiva ämnen från de skadade kärnkraftsverken. I stabsrummet på Svangatan (PKMC:s lokaler) genomfördes samverkansmöten på regional nivå med RKML, chefläkare från SU, LTiB/SU samt de informationsansvariga på lokal och regional nivå tillsammans med länsstyrelsens informatör. Till denna grupp anslöts, via telefon, även sjukhusfysiker som expert i sakfrågan. Strategiska beslut fattades om hur drabbade/ kontaminerade/hemvändande svenskar skulle omhändertas på ett optimalt och ansvarfullt sätt. Informationen delgavs alla berörda aktörer och samverkande parter i regionen. Allmänheten i Sverige hade vid denna tidpunkt börjat visa oro för att ett radioaktivt moln från Japan även skulle komma att påverka oss i likhet med händelsen i Tjernobyl. Likaså hade svenska företag i Japan börjat söka information om hur vi från svensk sida kunde bistå med hjälp till svenskarna på företagen i Japan. Frågan om jodtabletter kom snabbt i fokus och massmedia av olika slag trissade upp frågan ytterligare. Runt om i landet blev apoteken snabbt tömda på sina förråd av jodtabletter. Trots att jodtabletter endast skall intas efter rekommendationer från Strålsäkerhetsmyndigheten, var det många oroliga som inhandlade jodtabletter för eget eventuellt kommande behov. Socialstyrelsen sammankallade regelbundet till telefonkonferenser med den särskilda sjukvårdsledningen i samtliga landsting. Syftet med samverkansmötena var att delge samtliga en gemensam lägesbild och information från bl.a. SSM i samverkan med N-Meg, UD:s rekommendationer om resor till och från Japan samt strategier för den information som ingår i landstingens ansvarsområde. Socialstyrelsen har tilldelat Västra Götalandsregionen ett antal strålskyddsinstrument (intensimeter och persondosimeter) som är avsedda att användas dels på skadeplats och dels på akutmottagning med kontaminerade patienter vid en RN-händelse. Fördelningen av strålskyddsinstrumenten till akutsjukhusen och ambulanssjukvården gjordes enligt den plan som framtagits av VGR SG (Västra Götalandsregionens strålskyddsgrupp). Gruppen består av sjukhusfysiker från regionens sjukhusgrupper och ingår i regionens strålskyddsorganisation. Intensimetrarna och persondosimetrarna underhålls (funktionskontroll, batteribyte, konfigurering av persondosimetrar) av sjukhusfysiker på respektive sjukhus. Ytterligare information lämnas av Patientvägar in till sjukvården i VGR Primärvård Spontant Sjukvårdsupplysning 1177 Västra Götalandsregionen Medicinska strålningsverksamheter 3 sjukhusfysiker Akutmott SU Med jour SU TiB Sjukhusfysiker i jour SU Övriga akutintag i regionen Med jour Strömstad Bäckefors Uddevalla Lysekil Trollhättan NÄL Kungälv Alingsås Lidköping Vara Falköping Mariestad Skövde 1 sjukhusfysiker Med. röntgendiagnostik Nuklearmedicin Om behov inläggning bakjour JK via SU-TiB Göteborg Mölndal Frölunda Borås Skene Ulricehamn Strålbehandling, onkologi Sjukhusfysik Vid behov av inläggning kontaktas alltid bakjour JK Regionens olika sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset 36 sjukhusfysiker 5 sjukhusfysiker Patientvägar in till sjukvården i Västra Götalandsregionen Medicinska strålningsverksamheter i Västra Götalandsregionen PKMC-nytt Juni

4 Reviderade anvisningar om personsanering och personligt skydd Att genomföra en personsanering på ett säkert och adekvat sätt kräver kunskap och träning. Det gäller inte bara att genomföra själva personsaneringen utan även att förbereda de utrymmen som skall användas och att ta hand om lokalerna efter genomförd sanering så att spridning av det farliga ämnet minimeras. För att klara detta måste man ha kunskap om de resurser som finns i regionen och hur dessa kan användas. Dessa anvisningar, som ersätter den tidigare revideringen i maj 2009, kompletterar regionens Behandlingsanvisningar vid kemisk olycka från januari 2011 och koncentreras på personligt skydd och personsanering. Anvisningarna finns utlagda på vår hemsida. Frågor besvaras av Att ta hänsyn till vid katastrofmedicinsk planering Källa: MSB Mötesplats SO den 17 maj 2011 Vid den katastrofmedicinska planeringen är det viktigt att följa utvecklingen, analysera trender, lära av inträffade händelser och utföra analys (beroenden) mot den egna verksamheten. Att tänka på vid planering äldre befolkning fortsatt urbanisering/glesare glesbygd kritisk infrastruktur informationssamhälle; möjlighet, beroende, sårbarhet etisk mångfald klimatförändringar kunskapsförflyttning Tänk på att ha händelsen, inte organisationen, som utgångspunkt! Tänk på att det händer också i döda vinkeln! Tänk på öppenhet flexibilitet samverkan Eventuella frågor kan ställas till Publika evenemang Sommaren 2011 är som de senaste somrarna fylld med publika evenemang i hela Västra Götalandsregionen. Konserter, karnevaler och sportevenemang kommer att avlösa varandra. En sammanställning av planerade aktiviteter finns på PKMC, som uppdaterar denna kontinuerligt. Frågor besvaras av PKMC-nytt Juni

5 SU-TiB inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) Inom SU har tjänsteman i beredskap (SU-TiB) funnits som en funktion sedan september SU-TiB var en ny funktion som inrättades och ingår i SU:s risk-, kris- och katastroforganisation. Funktionen har till uppgift att hantera oförutsägbara händelser - inom och utom sjukhuset - som kan påverka sjukhusets normala verksamhet. SU-TiB verkar som larmingång oavsett om det är en intern/extern händelse som t.ex driftstörningar i försörjning, större olyckshändelser m.m. Om inte SU-TiB kan lösa händelsen tas kontakt med rätt funktion men SU-TiB fortsätter att samverka och informera berörda verksamheter. Alla händelser dokumenteras och under 2010 var SU-TiB engagerad vid 147 händelser. De vanligaste händelserna är vårdplatsbrist, ITrelaterade händelser samt upplevd eller verifierad hotbild. Vår erfarenhet hittills av funktionen är att den medfört att Sahlgrenska Universitetssjukhuset har en bättre förmåga och står bättre rustat för att hantera extraordinära händelser. SU-TiB har sjukhusdirektörens mandat att fatta sjukhusövergripande beslut angående beredskapsnivå vid överhängande allvarligt hot om eller vid allvarlig händelse som berör sjukhuset till dess att sjukhusdirektör/jourhavande sjukhusdirektör har kontaktats. Vid de tillfällen beredskapsnivån är förändrad inom SU och särskild sjukvårdsledning leder arbetet ingår SU-TiB som en av flera funktioner. SU-TiB är kontaktperson för samverkande myndigheter/förvaltningar vid alla typer av händelser. De personer som innehar funktionen SU-TiB är utbildade inom området risk-, kris och katastrofmedicin och övas regelbundet. Kunskapsutbyte sker inom gruppen bl.a. genom att varje inträffad händelse diskuteras och gås igenom avseende vad som var bra och vad som hade kunnat göras bättre. Det går att nå SU-TiB dygnet runt och kontakt ska erhållas inom fem minuter. SU-TiB söks på telefonnummer alt. (funktionsbrevlådan kan endast användas vid icke akuta informationsärenden). Vi svarar gärna på frågor angående vår funktion, kontakta någon av oss som innehar funktionen inom SU. SU-TiB Peter Alverman Yvonne Carnebro Anders Kullbratt Catharina Jacobson Carin Johansson Ersättare Lisa Nordahl PKMC-nytt Juni

6 Nya grepp i samband med Göteborgsvarvet De flesta minns nog att det under Göteborgsvarvet 2010 plötsligt blev väldig varmt och att ett mycket stort antal löpare fick akut behov av sjukvård. De drabbade omhändertogs dels av Göteborgsvarvets interna sjukvårdsorganisation, men även av ambulanssjukvården och akutmottagningarna i Göteborg. Det stora antalet drabbade gjorde att det blev en tuff utmaning både kapacitetsmässigt och logistiskt för samtliga inblandade. Utvärdering efter Göteborgsvarvet ledde till att diskussioner startade om hur man skulle kunna vara än mer rustad inför kommande år om en liknande situation skulle uppstå. En av de lärdomar man dragit från tidigare varv har varit att när flera sjukvårdsaktörer är inblandade och belastningen blir hög, ökar behovet av kommunikation och samverkan för att få resurserna att räcka till. Ambulanssjukvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset tog initiativet till att testa ett nytt sätt att samverka. Inför varvet 2011 samlades sjukvårdsansvarig från Göteborgsvarvet, läkare från ambulanssjukvården, kommunikationscentralpersonal som koordinerar transporter av bland annat brutna löpare samt en så kallad ambulansdirigent från SOS Alarm i samma lokal, nämligen i SOS Alarms reservcentral. Tillgång fanns även hela tiden till regional tjänsteman i beredskap och chefen för AmbuAlarm. Tanken med denna samlokalisering var att få en total överblick av sjukvårdsbehovet utefter banan, för att kunna sända rätt resurser till rätt löpare och att snabbt kunna förbereda sjukhusens akutmottagningar om ett stort antal personer skulle behöva vård. Oavsett om en person i behov av sjukvård ringde till 112 eller om en varvsvolontär anropade kommunikationscentralen för att få hjälp med att hämta en bruten löpare eller någon med skavsår, hamnade förfrågningen i samma central. Detta gjorde att rätt resurs, ambulans eller vanligt transportfordon, t.ex taxi, kunde väljas för att tillgodose personens behov. Vid tidigare varv har det inträffat att en skadad person resulterat i flera 112-samtal samt anrop till kommunikationscentralen och resultatet har då i flera fall blivit att flera ambulanser samt ibland även taxi eller minibuss sänts ut till en och samma person. Genom att alla anropen nu kom in i samma central kunde dubblettbeställningar snabbt identifieras och endast de resurser som behövdes sändes ut till personen. Transportbeställningar som till att börja med lät mest som ett behov av en taxi kunde snabbt bedömas av centralens läkare och blev i några fall ett ambulansuppdrag i stället, då mer information om personens tillstånd framkom. Det kommer att hållas en utvärdering av årets sätt att samverka, men redan nu kan man säga att samtliga inblandade var väldigt nöjda. Sättet att samverka i en gemensam kommunikationscentral kan säkert utvecklas och användas som modell i samband med andra typer av större arrangemang eller händelser. Mig veterligen har detta inte prövats tidigare i Sverige. PS: De flesta löpare mådde utmärkt i år och endast ett tiotal behövde hjälp med ambulans, men nu är vi i alla fall bättre rustade inför kommande år. Frågor besvaras av Per Örninge Ambulansöverläkare PKMC-nytt Juni

7 Utbildningar och övningar Säkerhet vid publika evenemang mars 2011 På uppdrag av Socialstyrelsen genomförde PKMC en tredagars utbildning i ämnet Säkerhet vid publika evenemang. Deltagarna (25) kom från hela landet och representerade hälso- och sjukvård (sjukhus och ambulanssjukvård), räddningstjänst, polismyndighet, frivilligorganisationer och arrangörer. Arrangörerna kom bl a från Liseberg AB, Got Event, Världskulturmuséet och idrottsförbund. Kursen började med att kirurgen Markus Eicher Münster från Tyskland delgav oss sina erfarenheter som medicinskt ansvarig för en sektor vid Love Parade 2010 där antalet skadade var 575 och 21 avled. För mer information gå in på Petter Säterhed har varit projektledare för Säkerhetsguide för evenemang som gavs ut av MSB Guiden har nu reviderats, se under lästips, sid 22. Ansvarig för revideringen är MSB som arbetar i samverkan med Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen. Petter berättade om inträffade stora händelser, säkerhetskoncept och säkerhetsplanering. Deltagarna fick också lära sig planering av evenemangsområdets utformning och arrangörens ansvar. Dagen avslutades med teorier om publikpsykologi och dynamik (Crowd control/crowd management). Dag två presenterade Jon Edmondson, London, Management of Mass Gathering Events- an insight to UK operations- Why we have the guidance- past incidents and the guidance that we use in UK. I England har man sedan många år aktivt arbetat med planering, genomförande och uppföljning av publika evenemang. Den engelska guiden har legat som grund för flera länders nationella guider, även den svenska. Jon visade på flera stora evenemang som årligen genomförs i London. Vi fick också en övergripande information om planeringen inför OS Under dagen delgav representanter från polismyndighet och räddningstjänst hur de arbetar före, under och efter publika evenemang. Hur sjukvården arbetar med frågorna diskuterades också liksom den dimensioneringsmall som idag används för att beräkna sjukvårdsresurser. David Böll från räddningstjänsten i Köln berättade om hur man organiserar arbetet i Tyskland och han delgav oss också erfarenheter från VM i fotboll. Under dag tre fanns representanter från Röda Korset och Livtjänst (privat företag) som berättade om hur frivillighetsorganisationer och privata aktörer kan ingå. Under dagen diskuterades också skillnader vid planering av musik- och sportevenemang. Mixen av deltagare med en bred kunskap och erfarenhet gav intressanta och lärorika diskussioner. Nätverk bildades och förhoppningsvis kan vi tillsammans arbeta ännu bättre före- under och efter publika evenemang. Ytterligare information lämnas av PKMC-nytt Juni

8 Socialstyrelsens kurs Vidareutbildning av beredskapssamordnare på regional och lokal nivå i landstinget På uppdrag av Socialstyrelsen anordnade PKMC en nationell kurs för landstingens beredskapssamordnare den april i Kiruna. Detta var den åttonde kursen sedan 2002 som PKMC anordnat. Kurserna är avsedda för beredskapssamordnare på både regional och lokal nivå. Vid årets kurs deltog 36 deltagare från 15 landsting/regioner. Eftersom kursen var förlagd till Kiruna kom första dagen att domineras av Kiruna-perspektiv. Förutom allmän information om kommunen gavs också redovisningar av den förestående stadsomvandlingen och LKAB:s verksamhet. Från Socialstyrelsen redovisade Per-Åke Nilsson Socialstyrelsens nya krisberedskapsorganisation som bland annat innebär att en ny organisatorisk enhet bildas i GD-staben med uppdraget att planera, utveckla och upprätthålla Socialstyrelsens krishanteringsförmåga. Bengt Asplén från PKMC informerade om AmbuAlarm och hur man kan använda denna funktion till att utveckla alarmerings- och dirigeringsfunktionen i landstingen. Bland övriga punkter på programmet stod bland annat SOS Alarms krishanteringsprocess och TiB-verksamhet, MSB:s samverkansområden samt redogörelser för hur man arbetar från glesbygdslandsting (Norrbotten), mindre landsting (Halland), mellanlandsting (Jönköping) och större landsting/region (Västra Götalandsregionen). Sammantaget fick kursen ett mycket högt betyg av deltagarna. Vikten och nyttan med dessa kurser ströks under av deltagarna. Frågor besvaras av En kursdeltagares reflektioner från kursen Vidareutbildning av beredskapssamordnare på regional och lokal nivå i landstinget. Att få möjlighet att delta i denna typ av fortbildning känns mycket stimulerande. I mitt arbete som regional beredskapssamordnare är det mycket värdefullt att få träffa andra beredskapssamordnare från hela landet. Vi kan utbyta erfarenheter och ge varandra tips. Att dessutom få möjlighet att höra föredragningar från Socialstyrelsen och andra landsting är också stimulerande och ger möjlighet till utveckling. Vi kan då låta bli att uppfinna hjulet flera gånger. Denna gång var det mycket intressant att höra hur man har diskuterat och planerat i andra landsting när det gäller regionala sjukvårdsgrupper. Det var även intressant att få höra hur socialstyrelsen har tänkt att arbeta med krisberedskap framöver då detta naturligtvis påverkar vårt arbete. Att få höra hur Kiruna och Jukkasjärvis representant beskrev sitt arbete med att vända många negativa tankar till ett positivt tänkande var mycket stimulerande och lärorikt. Tidigare pratade man om att det var deppigt, kallt och mörkt men sedan vände man detta till något positivt och började sälja det deppiga, kalla och mörka och resultat blev bl a Ishotellet. Frågor besvaras av PKMC-nytt Juni

9 Uppdragsutbildning i praktisk pedagogik 5-7 april 2011 Landstingen i Jämtland och Västerbotten gav PKMC uppdraget att genomföra en utbildning i praktisk pedagogik för lärare/instruktörer i katastrofmedicin från deras respektive landsting. Kursen på tre dagar är instruktörstät, en instruktör/3 elever och en koordinator. Kursinnehåll i stort att undervisa vuxna att vara mentor att ge/ta kritik att genomföra simuleringar och rollspel att förbereda och genomföra övningar att använda 4-stegsmodellen Föreläsningarna varvades med praktiska moment och rollspel. Kursen var den första inom ämnesområdet. Deltagarnas utvärdering visade på behovet av denna typ av utbildning/träning. Samtliga deltagare var mycket nöjda med kursen och kursupplägget och det fanns ett stort önskemål om mer utbildning. Om möjligt kommer vi att under 2012 genomföra denna kurs i Västra Götalandsregionen. Ytterligare frågor besvaras av och Utbildning stab och ledning PKMC genomför, som vi informerat om i flera nummer av PKMC-nytt, ett flertal utbildningar inom detta område: Grundkurs stabsmetodik Att leda i stressade situationer (fortsättningskurs) Dokumentation/ administration Stabschefsutbildning Målgrupp för utbildningarna är personer som arbetar i Västra Götalandsregionen och som ingår i eller kan komma att ingå i den regionala och de lokala ledningsgrupperna vid oönskade händelser. Närmare 350 personer har nu deltagit i grundkursen, ett 100- tal i fortsättningskursen och cirka 50 har utbildats och fått pröva på att vara stabschef. Ett 50-tal personer har genomgått utbildningen Administration/dokumentation där målgruppen är den viktiga stabsfunktionen sekreterare. Intresset för denna kurs har varit så stort att ytterligare kurser kommer att genomföras den 27 och 28 september. SU har beslutat att samtliga som ingår i SU:s katastrofmedicinska ledningsgrupper skall utbildas inom ämnesområdet. Initiativet är mycket bra och vi rekommenderar andra förvaltningar att fatta samma beslut. Beslut om stabsutbildning har redan fattats vad gäller den regionala katastrofmedicinska ledningen (RKML). En förkortad kurs kommer att genomföras för regionens krisledningsnämnd hösten Vid hot om, eller inträffad, händelse där stab inrättats inom SU och den regionala gruppen är erfarenheterna att utbildningen inneburit att arbetet genomförts strukturerat och att kontakter mellan staber underlättats då samma begrepp använts. Samtliga polismyndigheter i landet, Socialstyrelsen, MSB, flertalet landsting och många kommunala räddningstjänster har genomfört samma utbildning vilket också underlättar vid samverkan mellan myndigheter. Utveckling av repetitionskurser och övningar pågår och vi kommer att presentera nya utbildningar under hösten. För ytterligare information, kontakta PKMC-nytt Juni

10 EU CREMEX 2011 Internationell samverkansövning i Estland maj 2011 Bakgrund: Scenariot omfattade flera CBRN-händelser som ledde till ett stort behov av internationellt stöd. Sverige medverkade med bl.a. ett CBRN-team. Syftet med övningen var att testa förståelse, kunskap och gensvar inom ramen för unionens räddningstjänstfunktion. Målet var bl.a. att testa EU:s räddningsstyrkornas team på plats utröna tillträdande EU:s medlemsstaters stöd kontrollera operativa och strategiska rutiner för alla aktörer för att lösa kemiska och nukleära incidenter, inklusive massevakuering. stärka förmågan att samordna styrkorna från EU:s medlemsstater i krisområdet och öka det operativa samarbetet mellan berörda parter. Övningen genomfördes av Estland med estniska inrikesministeriet som huvudman. Scenario Vecka 20, 2011 kommer det att finnas flera VIPevenemang samtidigt i olika delar av Estland. Dessa VIP-möten kommer att behandla känsliga frågor som användandet av kärnkraft i olika länder och deras säkerhet. I samband med detta kommer protestmöten att genomföras i olika delar av världen och hot om att använda "smutsig bomb" har framförts mot regeringar som står värd för VIP-möten. Elysion är ett land där det finns flera separatistiska grupperingar, som kräver självständighet för norra distriktet Haden. FAKTARUTA C-händelse Händelse med skadliga kemikalier B-händelse Händelse med sjukdomsalstrande mikroorganismer RN-händelse Händelse med joniserad strålning E-händelse Händelse med explosiva ämnen Hans Ekåsen, Helena Lindberg (MSB:s generaldirektör och Tina Hofeldt Foto: Ingrid Dahlén Haden-separatisterna hävdar att de är infödda i regionen, och har rätt att besluta om landet och dess utveckling. Fria Haden är en gruppering som består av ett tiotals Elysion-födda, som senare invandrat till Estland. De flesta har fått estniskt medborgarskap och kan tala estniska. Grupperingen har hittills organiserat fredliga protester i Estland för ett oberoende Haden, men information har framkommit om att Fria Hadens kan komma att störa VIP-mötet i Estland. Vid underrättelsetjänstens planeringskonferens kommer man att gå ut med ett meddelande om att höja risken för terroristattacker från låg till hög. Flera internationella organisationer rekommenderar Estlands regering att begära internationellt stöd för att förebygga eller minska konsekvenserna av sådana attacker. Estniska Rescue-styrelsen och den estniska säkerhetspolisen (Kapo) kommer att planera för det finska, svenska, litauiska, nederländska och brittiska stödet. Lördag 14 maj Transporter utgick från olika platser i Sverige t. ex från Perstorp i Skåne, Skövde, Göteborg, Piteå, Luleå och Kramfors. Vår mötesplats var Tallinks terminal i Värtahamnen, Stockholm. Personlig utrustning delades ut innan vi åkte ombord på färjan som skulle ta oss över Östersjön till Tallin. Ombord på båten intog vi en gemensam buffé. Därefter tog vår teamleader, Conny Jebens, över rodret. Teamet var indelat i tre olika enheter indikerings-, kem- och saneringsenheten som tillsammans skulle lösa uppgiften att utföra livräddande sanering, sanering av insatspersonal och fullständig personsanering. PKMC-nytt Juni

11 Söndag 15 maj Framme i Tallin hade vi prioriterad ankomst. Vi blev tilldelade en egen guide som skulle ta oss vidare till vår slutdestination Tarttu som låg ca 18 mil sydost om huvudstaden. Inkvarteringen innebar att bygga upp vår camp, bestående av tre tält. En i teamet, som varit med tidigare, blev utsedd till arbetsledare. Självklart hjälptes alla åt för att få tak över huvudet. En härlig känsla infann sig när vår första gemensamma insats avslutades med att sätta upp en svensk flagga på varje tält. Teamet delades upp och vi fick vår egen sovplats. Middagen smakade underbart gott och serverades i Dinner tent en plats där vi intog nästan alla våra måltider. Måndag 16 maj Efter tidig väckning och lång väntan till duschen (nio duschar som skulle användas av sex länders deltagare) intogs en lite annorlunda frukost, bestående av baguette med konstigt innehåll och något som skulle vara kaffe. Vårt måtto blev Fråga inte vad det är, tugga och svälj. Förmiddagen var tänkt att användas till förberedelser och funktionsgenomgångar inför öppet hus som ägde rum på eftermiddagen i Tarttu. Tyvärr var både tiden för knapp och vädrets makter emot oss. Vi ägnade oss därför åt att förbereda oss mentalt och prova ut personlig skyddsutrustning, kycklingdräkten med tillhörande skyddsmask 90. Vid lunchtid åkte vi i samlad trupp till anvisad plats inne i centrum där alla länder skulle visa upp sig för särskilt inbjudna VIP-gäster bl.a. estniska inrikesministeriet, Helena Lindberg (generaldirektören för MSB) med svensk delegation, observatörer från olika länder och naturligtvis allmänheten. Hela arrangemanget uppmärksammades av massmedia och press. Dessutom filmades aktörernas insatser, inklusive det svenska teamet. Tisdag 17 maj Reveljen gick kl lokal tid. Stor spänning i kroppen om vad som skulle hända. Så kallad MREmat (Meal, Ready-to-Eat) är fältransoner som tilldelas trupper i fält. Svenska 24-timmarsfältransonen Real Turmat, kallad "Gröna lådan", delades ut för att försäkra sig om att alla aktörer fick sina energidepåer påfyllda. (Som parentes kan nämnas man får ta det som erbjuds, men jag har provsmakat bättre!). Teamledaren fick fortlöpande besked om hur övningen avancerade (hade förmånen att bo i samma tält). Timmarna gick och under tiden försökte vi koppla av för att spara på krafterna till kommande insats. Länder som låg före oss i larmplanen blev indragna och vi Sverige kom allt närmare scenframträdande. Första larmet var en buss och fyra personbilar som krockat med ett tåg där ett antal vagnar innehöll Propan och Methanol. Förutom detta fanns även fyra vagnar med okänt innehåll. Som styrkeledare förberedde jag mig på vilken sanering som skulle genomföras genom att tala med räddningstjänstpersonalen i teamet och titta på RIB:en 1. Vi kom fram till att avklädning i första hand var tillräckligt men fanns det minsta tvekan om symtom, skulle vi sanera med tvål och vatten. Så småningom fick vi ytterligare information om att de okända vagnarna läckte radiak. Indikeringsteamet skulle mäta stråldoser inför och efter sanering. Vi fick även veta att det var 14 svårt skadade bårpatienter och ca 100 gående, framför allt insatspersonal med lättare eller inga skador. På väg till vår första insats stötte vi på hinder. Våra lastbilar med utrustningen kom inte under viadukten som vi var tvungna att passera för att ta oss till brytpunkten. Vi blev stående och blev omdirigerade via en annan ankomstväg. Äntligen fick vi agera! Saneringstälten sattes upp. Vi skapade en lina för liggande och en för gående. Samtidigt hade vi beredskap för att även kunna sanera insatspersonal om det skulle behövas. Saneringsenheten arbetade i par och utgick från de tre S:en. Enligt vår egen bedömning blev insatsen lyckad. Det svenska teamet omhändertog sex liggande och nio gående patienter enligt praxis för fullständig personsanering. Samtliga drabbade var försedda med prioriteringsmarkering enligt MIMMS. Detta fungerade bra även internationellt, vilket ju är tanken. Saneringsteamet stöttades av två sjuksköterskor och en läkare från estniska ambulanssjukvården i både uppsamlingstältet och under saneringen. Gemensamt ansvar togs för att återsälla utrustningen. Vi fick besked om att vi skulle göra ytterligare en insats. Denna gång var det en explosion i en fabrik där man framställde kemiska stridsgaser. Det fanns även misstanke om radiakutsläpp. Man beräknade att det fanns ca 20 st gående lätt skadade eller oskadade samt 3-4 bårfall med allvarliga skador. Med hjälp av vår guide förflyttades vi till fabriksområdet. Återigen handlade vår insats om livräddande och fullständig personsanering. Det som 1 RIB - Integrerat beslutsstöd RIB är en informationskälla för alla som arbetar inom området samhällsskydd och beredskap, det vill säga alla från brandmän, poliser, transportörer, sjukvårdspersonal och kustbevakare till tjänstemän i kommunen. PKMC-nytt Juni

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Sammanfattning av Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Allvarlig händelse innebär inom hälso- och sjukvården en händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna

Läs mer

Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006

Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006 Rapport Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006 Foto: Närkes Brandkår, Örebro Foto: Närke Brandkår, Örebro Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum 405 44 GÖTEBORG www.vgregion.se/pkmc

Läs mer

Regional tjänsteman i beredskap Regional beredskapsläkare

Regional tjänsteman i beredskap Regional beredskapsläkare Regional tjänsteman i beredskap Regional beredskapsläkare i Västra Götalandsregionen Verksamhetsrapport 2011 Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum 1 Sammanfattning Under 2011 larmades regional tjänsteman

Läs mer

Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne

Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne Tisdagen den 30 september 2014 genomfördes en samverkansövning med deltagare från Kristianstad Österlen Airport, räddningstjänst nordost, polis

Läs mer

Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter

Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter 5 november 2012 En vanlig dag i Örebro län föds 9 barn och dör 9 människor görs 66 ambulansutryckningar opereras 200 patienter

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum kmc_ra_06_020

Katastrofmedicinskt Centrum kmc_ra_06_020 kmc_ra_6_2 26-1-9 Lokala katastrofkommittén Vrinnevisjukhuset i Norrköping Christer Liedgren Kopia: Eva Bengtsson LiÖ katastrofberedskap Redovisning utav övning i lokal sjukvårdsledning samt stabsmetodik

Läs mer

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Välkommen till nyhetsbrev för RSA! Risk- och sårbarhetsarbetet är ett spännande arbete som kommer att beröra alla verksamheter, och fortlöpande information

Läs mer

Akademiska sjukhusets beredskap sjukhusfysikerns roll. Enn Maripuu 1:e sjukhusfysiker Sjukhusfysik

Akademiska sjukhusets beredskap sjukhusfysikerns roll. Enn Maripuu 1:e sjukhusfysiker Sjukhusfysik Enn Maripuu 1:e sjukhusfysiker Sjukhusfysik Katastrofplan Lokaler / Utrustning Sjukhusfysikerns dagliga arbete Sjukhusfysikerns roll vid katastrofläge Kontaminerade patienter till AS kan även komma från:

Läs mer

Plan för personsanering vid utsläpp av farliga ämnen i Jönköpings län

Plan för personsanering vid utsläpp av farliga ämnen i Jönköpings län Plan för personsanering vid utsläpp av farliga ämnen i Jönköpings län Arbetsformer/ansvar Livräddande insatser Personanering (räddningstjönst) Het zon Särskild skyddsutrustning Varm zon Skyddsutrustning

Läs mer

Influensasäsongen 2014-2015 vid SÄS

Influensasäsongen 2014-2015 vid SÄS Influensasäsongen 2014-2015 vid SÄS Ett vårdhygieniskt perspektiv Kort fakta om SÄS En del av Västra Götalandsregionen Ett av tre stora länssjukhus med alla medicinska specialiteter Ett komplett akutsjukhus

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Ebola erfarenheter av samverkan. Per Follin Smittskyddsläkare

Ebola erfarenheter av samverkan. Per Follin Smittskyddsläkare Ebola erfarenheter av samverkan Per Follin Smittskyddsläkare 1 Smittskyddens varierande perspektiv 21 landsting / regioner 21 smittskyddsläkare (SmL) Totalt 198 personer i landet (SmL, biträdande SmL,

Läs mer

Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter

Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter 10.20-10.40 Fika l 0.40-12.00 Triage 12.00-12.45 Lunch 12.45-13.30

Läs mer

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen 2 Kollektivtrafikbolagen och Rakel Vad är Rakel? Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem med en egen infrastruktur utbyggt över hela Sverige.

Läs mer

Funktion/yrke Kompetenskrav Ansvar för att utbildning sker övrigt

Funktion/yrke Kompetenskrav Ansvar för att utbildning sker övrigt Funktion/yrke Kompetenskrav Ansvar för att utbildning sker övrigt Läkare anestesi och intensivvård Katastrofmedicinsk grundutbildning (exempelvis Katastrofmedicinsk dag) PHTLS- eller ATLS-kurs Specifik

Läs mer

MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till

MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Insatsverksamheten Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO

Läs mer

Höstkonferens om landstingens krisberedskap

Höstkonferens om landstingens krisberedskap VÄLKOMMEN TILL Höstkonferens om landstingens krisberedskap Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har glädjen att bjuda in till årets

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Trygghetens Hus Jämtland, samverkan från vardag till kris med medborgaren i fokus

Trygghetens Hus Jämtland, samverkan från vardag till kris med medborgaren i fokus Trygghetens Hus Jämtland, samverkan från vardag till kris med medborgaren i fokus Jämtland och Härjedalen en stor del av Sverige 126 000 personer Glest befolkat Många små orter utspridda i länet Befolkningen

Läs mer

Inbjudan till, och program 2014-års Känsöseminarier

Inbjudan till, och program 2014-års Känsöseminarier Sida 1 (5) Inbjudan till, och program 2014-års Känsöseminarier Årets seminarier genomförs på traditionellt sätt det vill säga delat i två olika delar med lite olika målgrupper, seminarierna har delvis

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar samhällsskydd och beredskap PM 1 (14) SÖ-UUTV Thomas Bengtsson 010-240 22 12 thomas.bengtsson@msb.se Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar Innehållsföreteckning Inledning...2 Övergripande

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Kontaktas av Televäxeln via Rapid Reach eller ledningsansvarig sjuksköterska (LS) på akutmottagningen US.

Kontaktas av Televäxeln via Rapid Reach eller ledningsansvarig sjuksköterska (LS) på akutmottagningen US. Kontaktas av Televäxeln via Rapid Reach eller ledningsansvarig sjuksköterska (LS) på akutmottagningen US. Datum/ klockan Chef särskild sjukvårdsledning US Namn: Är sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig.

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva

Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva 1 Broschyren är framtagen av Sveriges Dövas Riksförbund TEXTREDIGERING: Helena Fremnell Ståhl ILLUSTRATIONER: Jacob Lind LAYOUT: Birgitta Orström

Läs mer

Länsstyrelsedagar 2013 Nationell, regional och lokal samverkan på ledningsplatser

Länsstyrelsedagar 2013 Nationell, regional och lokal samverkan på ledningsplatser Länsstyrelsedagar 2013 Nationell, regional och lokal samverkan på ledningsplatser Stockholm, 2013-10-23 Bo Edström (MSB) 1 Regional samverkan Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap Exempel

Läs mer

Inbjudan till RSK Operativ 2014

Inbjudan till RSK Operativ 2014 2014-05-27 Inbjudan till RSK Operativ 2014 Regional samverkanskurs (RSK) Operativ i Halland 24-26 september 2014 Plats: Tylebäck, Kungsvägen 1, Halmstad. Anmälan senast: 2014-08-01 Länsstyrelsen genomför

Läs mer

PM Handläggande vid exposition av mässlingsvirus

PM Handläggande vid exposition av mässlingsvirus 2013-03-08 1 (5) Smittskyddsenheten Smitta och smittöverföring Mässling är en av de mest smittsamma infektionssjukdomar i världen. Infektionen orsakas av ett paramyxovirus, ett enkelsträngat RNA-virus.

Läs mer

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(6) Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03 Reglemente och plan för krisledningsnämnden

Läs mer

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen Det bästa för i Västra Götalandsregionen Akutsjukvård och infrastruktur är två viktiga områden för medborgarna i inför omvalet i Västra Götaland den 15 maj. Akutsjukvården i måste utvecklas och förstärkas.

Läs mer

Samverkansplattform, en metod

Samverkansplattform, en metod Samverkansplattform, en metod Vid en extra ordinär händelse är det viktigt att det finns en accepterad och fastställd rutin för hur händelsen ska hanteras. Det går självklart inte att säga att så här kommer

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING samt riktlinjer vid plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning (Reviderad 2014-02-18) 1 Denna policy för olycksfall

Läs mer

Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm

Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm Sidan 1 av 8 Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm Sidan 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm... 1 1 Revisionshistorik... 3 2 Inledning... 4 3 Talgrupper för

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Utbildning inför allvarliga händelser

Utbildning inför allvarliga händelser Utbildning inför allvarliga händelser Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum Kurskatalog 2014 UTBILDNINGSMODELL Utbildning, träning och övning inom det katastrofmedicinska området bedrivs på olika

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

Utbildnings- och övningsplan

Utbildnings- och övningsplan 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2012-06-18 Utbildnings- och övningsplan Älvsbyns Kommun Margareta Lundberg Säkerhetsgruppen Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Utbildnings-

Läs mer

Välkomna till möte om Elprio och Styrel

Välkomna till möte om Elprio och Styrel Välkomna till möte om Elprio och Styrel 18 augusti 2014 Syfte och mål med dagens möte Syfte: Redovisa utvärdering av samverkansövning El Prio 2013 Information och samtal kring den andra planeringsomgången

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Huvudförfattare: Noomi Jonsson, Västerbottens läns landsting och Henrik Östlund, Kemkoordinator Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Huvudförfattare: Noomi Jonsson, Västerbottens läns landsting och Henrik Östlund, Kemkoordinator Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Meddelande 3 2010 Utgiven av Länsstyrelsen Västerbotten 901 86 UMEÅ Telefon 090-10 70 00 www.lansstyrelsen.se/vasterbotten April 2010 Ansvarig utgivare: Ida Johansson, Länsstyrelsen Västerbotten Huvudförfattare:

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

PM Handläggande vid exposition av mässlingsvirus

PM Handläggande vid exposition av mässlingsvirus Smittskyddsenheten 2014-02-21 1 (5) PM Handläggande vid exposition av mässlingsvirus Smitta och smittöverföring Mässling är en av de mest smittsamma infektionssjukdomarna i världen. Infektionen orsakas

Läs mer

Jag är verksam vid följande vårdhygieniska enhet:

Jag är verksam vid följande vårdhygieniska enhet: Jag är verksam vid följande vårdhygieniska enhet: Smittskydd/Vårdhygien Sörmland Halland Uppsala län Västmanland Jll Skåne Gävleborg Region Gotland Umeå Dalarna Stockholm/Danderyd Örebro Vårdhygien Stockholms

Läs mer

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret Johan Herlitz Professor i prehospital akutsjukvård Västa Götalands Center för utveckling av prehospital akutsjukvård Högskolan i Borås och Sahlgrenska

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN LIV HJÄLPER DIG BLI EN MER EFFEKTIV LEDARE En bra ledare är stödjande, ansvarstagande och tydlig i sin kommunikation. Han eller hon utvecklar dessutom bättre patientkontakter.

Läs mer

Hur har kommunen planerat för att omhänderta personer vid en massevakuering? Lina Ringberg Malmö stad, Trygghets- och säkerhetsenheten

Hur har kommunen planerat för att omhänderta personer vid en massevakuering? Lina Ringberg Malmö stad, Trygghets- och säkerhetsenheten Hur har kommunen planerat för att omhänderta personer vid en massevakuering? Lina Ringberg Malmö stad, Trygghets- och säkerhetsenheten IHR - Malmö hamn som karantänshamn (CMP) Malmö stad involverade 2011

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 HELSINGBORG Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 Bild från kompetensutvecklingsavdelningen Anledning till utredningen: Insats med RITS styrka vid brand ombord på passagerarefärjan

Läs mer

Vi hjälper andra att fungera och agera

Vi hjälper andra att fungera och agera Vi hjälper andra att fungera och agera MSB:s operativa uppdrag Vi möjliggör och stödjer 1 MSB:s vision När det händer Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården Datum Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården 1. Parter Vårdenhetens namn och ort: Kommunens namn: 2. Avtalstid Avtalet gäller

Läs mer

Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn,

Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn, Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn, Estland Efter att ha länge följt den välkända föreläsaren

Läs mer

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11).

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11). rapport för 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget 44 (27/10-2/11). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Lisebergsolyckan Rainbow den 15 juli 2008

Lisebergsolyckan Rainbow den 15 juli 2008 Lisebergsolyckan Rainbow den 15 juli 2008 Rapport från regional katastrofmedicinsk ledning Bild: Lars-Erik Hedin, teknikchef, Liseberg AB Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum September 2008 Tjänsteställe,

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Utbildning inför allvarliga händelser

Utbildning inför allvarliga händelser Version Utbildning inför allvarliga händelser Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum Kurskatalog 2013 UTBILDNINGSMODELL Utbildning, träning och övning inom det katastrofmedicinska området bedrivs

Läs mer

Preliminär regional plan för sjukvårdens insatser vid stora olyckor och katastrofer med kemiska ämnen

Preliminär regional plan för sjukvårdens insatser vid stora olyckor och katastrofer med kemiska ämnen Region Skåne Gemensam Katastrofplan Sid 1(9) Preliminär regional plan för sjukvårdens insatser vid stora olyckor och katastrofer med kemiska ämnen Region Skåne Gemensam Katastrofplan Sid 2(9) Syfte Syftet

Läs mer

Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n

Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n 2013-01-30 Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n Rutinen är antagen av styrgrupp F samverkan 2013-01-30 SOS Alarm har på uppdrag av Staten genom alarmeringsavtalet uppdraget

Läs mer

Internationell verksamhet PKMC 2012

Internationell verksamhet PKMC 2012 Internationell verksamhet PKMC 2012 Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum www.vgregion.se, pkmc@vgregion.se Förord Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum, PKMC, har sedan flera år ett brett

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Mässling. Micael Widerström Bitr Smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm. Foto: Public Health Image Library

Mässling. Micael Widerström Bitr Smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm. Foto: Public Health Image Library Mässling Foto: Public Health Image Library Bitr Smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Är du immun mot mässling? 1. Ja 2. Nej 3. Vet inte Vilka områden i världen är drabbade 1. Afrika 2. Afrika och Asien

Läs mer

Mässling, påssjuka och röda hund Varför vaccinerar vi? Läget i världen? Ylva Tindberg docent, barnhälsovårdsöverläkare i Sörmland

Mässling, påssjuka och röda hund Varför vaccinerar vi? Läget i världen? Ylva Tindberg docent, barnhälsovårdsöverläkare i Sörmland Mässling, påssjuka och röda hund Varför vaccinerar vi? Läget i världen? Ylva Tindberg docent, barnhälsovårdsöverläkare i Sörmland Varför vaccinerar vi mot MPR? Skydd mot svåra smittsamma sjukdomar dödliga

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Tillämpningsföreskrifter för POSOM Antagna av kommunstyrelsen 2008-10-08, 119 Inkallande POSOM består av ledningsgrupp och insatsgrupp. POSOM kan inkallas direkt av SOS Alarm Stockholm, Räddningscentralen

Läs mer

Kris- och katastrofberedskap i Västra Götalandsregionen

Kris- och katastrofberedskap i Västra Götalandsregionen Kris- och katastrofberedskap i Västra Götalandsregionen Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum 1 Tryck: PKMC 2 Innehåll Förord... 4 Västra Götaland - länet och regionen...5 Risker och hot...6 Många

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Sammanfattning ISM-rapport 10

Sammanfattning ISM-rapport 10 1 Redaktör och ansvarig utgivare: Gunnar Ahlborg jr Författarna och Institutet för stressmedicin Omslag: IBIZ 2 Förord Detta är sammanfattningen av den femte ISM-rapporten från KART-studien sedan starten

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Cecilia Söderberg Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V10

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V10 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V10 Vecka10 201303 09--10 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Marie Andersson 2009-11-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA Samverkansavtalet

Läs mer

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Mars 2011 Konfidentiellt Hermelinen Hälsovård AB Hermelinen Hälsovård AB ägs i dag av finska CapMan (majoritetsägare), Anders Henriksson samt Lars- Erik

Läs mer

PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN

PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A O C H L I N D R A S T Ö R N I N G A R I S

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN Göran Melin

RÄDDNINGSTJÄNSTEN Göran Melin Snabba reaktioner vid risk för suicid Suicidpreventivt arbete i Jönköpings län Hälso- och sjukvård (2003-2014) Landstinget har FAKTA-dokument och vårdprogram - Kliniska riktlinjer för hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Revisionsrapport. Sociala jouren ALVESTA KOMMUN. 11 juni 2012. Jard Larsson. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Sociala jouren ALVESTA KOMMUN. 11 juni 2012. Jard Larsson. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Sociala jouren ALVESTA KOMMUN 11 juni 2012 Jard Larsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 1 2 Revisionsfråga och kontrollmål... 1 3 Metod... 1

Läs mer

Samverkan vid hot om Suicid. Räddsam Skåne SOS Alarm Polismyndigheten Region Skåne

Samverkan vid hot om Suicid. Räddsam Skåne SOS Alarm Polismyndigheten Region Skåne Samverkan vid hot om Suicid Räddsam Skåne SOS Alarm Polismyndigheten Region Skåne Bakgrund Suicid är att betrakta som ett stort folkhälsoproblem Vanligaste dödsorsaken bland män i åldrarna 15-44 år, näst

Läs mer

Katastrofberedskap med barnet i fokus

Katastrofberedskap med barnet i fokus 2:a Barnsäkerhetsforum / 10:e Nordiska Skadekonferensen Svenska Mässan 15 oktober 2013 Mikael Engvall Instruktör Barnintensivvård (BIVA) Barn är inte små vuxna i samband med stora olyckor (heller...) Anatomi

Läs mer

PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE

PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE MRSA INFORMATION PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Denna broschyr är framtagen oktober 2010 av Smittskydd Stockholm i Stockholms läns landsting Om du vill beställa broschyren eller få

Läs mer

Stockholm den 28 januari 2013. Justitieombudsmannen Box 16327 103 26 Stockholm

Stockholm den 28 januari 2013. Justitieombudsmannen Box 16327 103 26 Stockholm Stockholm den 28 januari 2013 Justitieombudsmannen Box 16327 103 26 Stockholm Anmälan mot Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Landstinget Sörmland, Landstinget i Östergötland, Landstinget

Läs mer

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk?

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Hitta rätt i vården Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Om du blir sjuk Akut sjuk Akutmottagning 112 Nödnummer 112 Genom nödnummer 112 når man: - Ambulans - Räddningstjänst/Brandkår

Läs mer

Plan för extraordinär händelse

Plan för extraordinär händelse Plan för extraordinär händelse Upplaga 2013-10-09 1 Innehåll 1. INLEDNING...3 2. SAMORDNING AV KOMMUNENS VERKSAMHET...4 2.1 Stab...5 2.2 Kansli och servicefunktion....5 2.3 Analysfunktion...6 2.4 Logistikfunktion...6

Läs mer

Akutmottagning LiM Ledningsansvarig Sjuksköterska (LS)

Akutmottagning LiM Ledningsansvarig Sjuksköterska (LS) () 1(7) Akutmottagning LiM Ledningsansvarig Sjuksköterska () Mottagande av larm Anteckna larmets innehåll och följ rapportmall. Vidarebefordran av larm Larm vidarebefordras till jourhavande anestesiolog

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB samhällsskydd och beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Avdelningen för utvärdering och lärande Tillsynsenheten Jenny Selrot, 010 240 51 22 jenny.selrot@msb.se Eleonor Storm, 010 240 53 76 Regeringskansliet

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Barn, infektioner och antibiotika

Barn, infektioner och antibiotika Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika -ett utbildningsmaterial inom ramen för föräldrautbildningen på BVC 1 Infektioner är normalt Småbarn är ofta sjuka i infektioner

Läs mer

Operativa rutiner mellan Region Skåne och SOS Alarm AB

Operativa rutiner mellan Region Skåne och SOS Alarm AB Operativa rutiner mellan Region Skåne och SOS Alarm AB Ambulanssjukvården 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Revisionsförteckning... 4 1.1 Giltighet... 5 1.2 Syfte... 5 1.3 Tillämpningsområde och avgränsningar...

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

Mässling utbrottshantering och smittspårning

Mässling utbrottshantering och smittspårning Smittskydd Västra Götaland PM Dnr: 00012-2015 2015-03-06 Mässling utbrottshantering och smittspårning Bakgrund Mässling är en av de mest smittsamma infektionssjukdomarna. Smittan är luftburen med små droppar

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

Tillgång till prov för forskning

Tillgång till prov för forskning Tillgång till prov för forskning Provsamlingar för forskning Alla prov tagna inom vården för vård eller forskning tillhör sjukvårdshuvudmannens ansvarsområde Prov måste alltid inrättas/registreras i någon

Läs mer

Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%)

Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%) Enkätresultat Enkät: SVK-specifika frågor Status: öppen Datum: 2015-07-01 13:49:42 Grupp: Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%) 1) SVK: Tema-nära

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer