Verksamhetsrapport. 15 juni-17 november Patrik Schröder. Generalsekreterare. KFUK-KFUM Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsrapport. 15 juni-17 november 2010. Patrik Schröder. Generalsekreterare. KFUK-KFUM Sverige"

Transkript

1 Verksamhetsrapport 15 juni-17 november 2010 Patrik Schröder Generalsekreterare KFUK-KFUM Sverige (8) Verksamhetsrapport

2 Inledning Vi befinner oss i slutskedet av en intensiv höst. Mycket av arbetet flyter på och kring andra delar krävs det att vi tar nya tag, tar nya initiativ och går framåt. Vi är bra på det vi gör! Men gör vi rätt saker? Vi har under en period fokuserat på att kapa kostnader, effektivisera och utnyttja resurserna bättre. Nu blir det allt tydligare att vi också måste öka våra intäkter, det är inte något som löser sig av sig självt utan något som vi måste arbeta strukturerat, strategiskt och fokuserat med. Med tanke på all den fantastiska verksamhet som vår rörelse bedriver så är det inte orimligt att vi bör kunna öka våra intäkter betydligt. Men vi behöver också tänka igenom vad vi ska satsa på i första hand och på hur olika vägval underlättar eller försvårar andra. Kansliet och Skeppsbron 28 Vi är 6.65 heltidstjänster som innehas av 8 personer. 100% GS 100% ekonom 25% webbinfo ( idrott, triangel Sverige) 240% internationellt 200% informatör KulturDirekt flyttade till andra lokaler i början av hösten och WaterAid har expanderat. Under november sätts en dörr och en glasvägg upp mellan WaterAid och KFUK-KFUM Sverige för att förbättra akustik etc. Peace Parks har flyttat ner till plan tre och därmed finns det en plats ledig på plan 4. Ekonomi Ekonomi och Lunett rapporteras särskilt genom finansutskottet. 1. Identitet och profil 1.1 Internationell tillhörighet Ett nytt utskott beslutades vid det senaste styrelsemötet. Det internationella utskottet som tidigare även hanterat frågor som rör våra internationella strukturer och samarbeten delades och ett utrikesutskott skapades. Utskottet har framförallt att arbeta med nordiskt samarbete, YMCA Europe, YWCA Europe, YMCA World och YWCA World. Anna Magnusson har blivit ordförande för YWCA Europe vilket innebär att vi kommer att arbeta mer med organisationen. Karin Hammar sitter i styrelsen för YMCA Europe och har just rekryterat en ny GS, Juan Simoes Iglesias från Spaniens ACJ tar över efter Johan Vilhelm Eltvik. GS har som representant för Ideell arena i Euclids styrelse deltagit i Euclids årsmöte i Bryssel i september. GS fick chansen att fråga EUs utrikesminister hur hon ser på terror lagstiftning som drabbar civilsamhällets organisationer. Ashton menade att det inte var meningen att det skulle vara så men att hon inte kände till frågan närmare. Detta väckte förhoppningar bland samlade lobbyister som såg en möjlighet att informera ministern (8) Verksamhetsrapport

3 1.2 Kommunikation Det officiella startskottet för Framtiden 2.0 gick under workshophelgen september. De 33 deltagarna hade en bra spridning i verksamhet och förbund och var enligt utvärderingen nöjda med helgen och mycket positiva till satsningen. Deltagarna kände även ett högt förtroende för reklambyrån Spirit Stockholm som var processledare och som valts ut som huvudsaklig samarbetspartner i projektet. Kärnan i byrån består av Jan Ferlin och Martin Nordlinder, som vi även samarbetade med i Framtiden just nu - beställningen. KMU hade räknat med att finansieringen av projektet skulle vara löst i samband med workshophelgen, men i skrivande stund har Lunett fortfarande inte gett något besked om när pengar kommer att finnas att tillgå och reklambyrån har därför inte påbörjat några uppdrag. En preliminär projektplan har tagits fram, men behöver revideras med tanke på bl.a. osäker tidshorisont och finansiering. En utvecklingsblogg finns nu på kfum.se/framtiden2punkt0 Webb och intranät Innan vi upphandlar nya system för digitala plattformar behöver vi genomföra en gedigen förstudie. I juni valdes en konsultbyrå ut bland ett flertal kandidater, men deras tjänster visade sig vara alltför dyra och icke-flexibla för att gå vidare med. Istället beslutades att den kompetensen bör rekryteras till kansliet, och den 1 november påbörjade Daniel Anundi en ettårig projektanställning på heltid. Tjänsten ska på halvtid undersöka behoven hos rörelsen och ta fram nya system för 1) externwebb, 2) verksamhetsstöd i form av gemensamt intranät, medlemsregister, bokningssystem mm. Resterande halvtid i tjänsten räknas som avlastning för Johan som projektledare. Ramar och syfte för förstudien definierades under ett möte mellan Daniel, Johan, Torbjörn och Patrik i november. Inledande kontakter har tagits med KFUM Umeå och Göteborg, som båda har ett stort behov av att komma igång snabbt med ny webb. Opinion och press Rekrytering av opinionsteam pågår och ett tiotal personer har anmält intresse. Som en första kurshelg/kickoff är Kärsögården preliminärbokad sista helgen i januari. Samtal har förts med tilltänkta PR-konsulter som expertstöd och Corinna Björck från KFUK-KFUM Central ställer upp som kursstöd och bollplank. Vi har sökt kr från Gustav V-fonden till opinionsprojektet och väntar besked i dagarna. Pressmeddelanden har skickats ut i samband med Anna Magnussons utnämning till ordförande i europeiska YWCA, Timo Fällmans anställning för Umeå 2014 samt insamlingskampanjen 30 %. Hongkong och Umeå 2014 Innan World Council i juli anställdes Susanna Berggren på en månads heltid (utöver sina 25 % webb) för att arbeta med marknadsföringsmaterial kring Umeå 2014, i samverkan med KFUM Umeå. Det resulterade bl.a. i en festivallogga, webbsida, facebooksida, broschyr, åtta rollups och t-shirts. På plats i Hongkong var ett huvudsyfte för delegationen att sälja in festivalen (och därmed kandidaturen), vilket lyckades mycket bra. En av de tre stora ämnesinriktningarna på World Council var Communication & Branding, och utvecklingen inom detta område på världsnivå och från bl.a. USA och England tog Johan och Emil (m.fl.) aktiv del av (8) Verksamhetsrapport

4 1.3 Internationell information Den 5-9 september var Baha Hilo från JAI i Beit Sahour, Västbanken i Sverige som en del av en informationsturné i Europa. JAI är palestinska KFUKs och KFUMs gemensamma påverkans- och informationsdesk. Vi ordnade föreläsningstillfällen för honom i Malmö, Lund, Stockholm och Örebro. Det första tillfället var i Malmö den 5 september, och det kom inte en enda åhörare, trots idogt informerande och löften från många. Det är väldigt tråkigt men uppslutning var bättre vid de andra tillfällena. Bland annat besöktes en folkhögskola i Örebro och det var mycket lyckat. Det internationella utskottet har satt upp som mål att sälja 150 olivträd innan året är slut. En strategi för att uppnå detta utformades av kansliet. Det var ett önskemål att framställa olika typer av certifikat/gåvokort, men utrymme för detta har inte funnits tidsmässigt på kommunikationsavdelningen. KFUK-KFUM Central har bett att få sälja träd själva och fler föreningar ska uppmuntras göra detsamma. (Olivträdsförsäljning är att betrakta som informationsverksamhet eftersom de uppmärksammar situationen på Västbanken och att KFUK-KFUM Sverige är involverat i Palestina.) Målet om 150 träd är tills nu uppnått till hälften och det är rimligt att nå 150 träd innan årets slut med tanke på att julen är högsäsong för försäljningen. Den 13 november hölls en föreningsträff i Stockholm för föreningar och individer som intresserat sig för Palestina. Deltagare från KFUK-KFUM Central, Bromma KFUK-KFUM, KFUM Örebro och KFUK- KFUM Eskilstuna var med, och synpunkter hade inhämtats från Torns Scoutkår som inte kunde delta. Konkreta önskemål som framkom var ett bland annat nyhetsbrev/mailinglista för internationell information, och kommunikation/idéspridning mellan engagerade föreningar. Liknande samlingar ska hållas för föreningar som är intresserade av Östeuropa och Afrika. 1.4 Utbildning GS har träffat representanter för Ljungskile FHS samt våra styrelserepresentanter från Västsvenska regionen för att diskutera samarbeten, rollfördelning och vägen framåt. Det var ett mycket bra möte och förhoppningen är att detta ska tydliggöra förväntningar och ansvar. Stockholmsregionen har på vårt uppdrag genomfört ytterligare en Mary, den här gången i St: Petersburg. Det blev en lyckad utbildning men det finns fördelar med att vara i London. Tillsammans med Sensus och Stockholmsregionen har vi arbetat med att skapa korta filmer som fördjupar och kompletterar helheten materialet. Arbetet med att redigera filmerna är inne i ett slutskede och de kommer att presenteras i början av december. I samband med detta ska vi även lansera uppdateringen av helheten med det nya jämställdhets materialet. 1.5 Praktikantprogrammet Samtliga årets sex praktikanter (såväl svenska som afrikanska) har rest hem, alla överlag mycket nöjda med sin praktik. Utvärderingshelg hölls på Ängsholmen den augusti och gav mycket intressant information. Ett axplock bland många exempel på effekter av praktiken (för praktikanten, värdorganisationen eller omgivningen hemma): (8) Verksamhetsrapport

5 I met the national office and learned about their work and how my national organization works, understands their point of view I am much more concious about democracy, human rights etc. People have learned that there is not such a big difference between whites and blacks Gave people the opportunity to think about gender, and question their traditions and equality Helped people see the bigger picture, that they can make a difference Changed peoples perception of what a girl is and how a girl can behave I helped my organization to get a lot of publication, and I've recruited many new members in my home I have given people at home a new perspective on life and the world Taught them leadership skills Den sydafrikanska praktikanten (på Sparreviken) var tvungen att göra ett avbrott i praktiken pga ett dödsfall i familjen, men hon var tillbaka igen efter två veckor. De svenska praktikanterna är i gång med sitt informationsarbete. Ha dem i åtanke om det ordnas tillfällen där information från dem skulle passa in! Beslut från UD om praktikantprogrammets framtid dröjde ända till 4 november. När vi får slutlig information från Sida om hur de tolkar direktivet (där praktikantprogrammet bara är en liten del, och utan egen budgetlinje) vet vi ännu inte. Vad vi vet är att det framtida bidraget är betydligt snålare än vad det varit. De gamla reglerna och upplägget upphör 2010, och följaktligen går det inte att söka pengar för programmet 2011, eftersom de nya direktiven inte hinner utarbetas av Sida. Det är olyckligt att tidtabellen har varit så snäv, och att beskedet om uteblivna Sida-medel för 2011 kom så sent. Det gjorde att det har blivit mycket ont om tid att söka pengar på andra håll. Ansökningar har skickats till 7 stiftelser och fonder. Ett positivt och ett negativt svar har kommit, övriga väntas inom de närmsta veckorna. Det är högst osannlikt att vi kommer att få medel för att skicka fyra praktikanter och ta emot fyra praktikanter, vilket hade varit önskvärt. Vi hoppas att skicka och ta emot sammanlagt 5-6 praktikanter. Sida ordnar inte heller någon praktikantkurs i januari. Istället hoppas vi att kunna samarbeta med andra organisationer och bygga på våra egna utbildningsdagar för att kompensera för Sidas uteblivna kurs. Rekrytering av svenska praktikanter pågår just nu. Eftersom praktikantbidraget med största sannolikhet kommer att vara betydligt mindre i framtiden behöver vi hitta nya strategier och vägar för praktikantverksamhet. En möjlighet som ska undersökas är att satsa på EVS, European Voluntary Sevices, som ger EU-pengar via Ungdomsstyrelsen och omfattar EUländer samt grannländer (dit bland annat våra partnerländer Palestina, Ukraina och Vitryssland räknas). En annan möjlighet vore att samarbeta med Ljungskile Folkhögskola. 2. Samverkan för utveckling 2.1 Nationellt utvecklingsarbete Jämt Framåt Jämt Framåt är avslutat, reviderat och redovisat. Måluppfyllelsen i projektet var mycket hög. Det finns en rad erfarenheter att bygga vidare på. Arbetet med jämställdhet, mångfald och alla människors lika värde är inget som klaras av i ett projekt eller två, detta är frågor som ständigt måste vara levande i all vår (8) Verksamhetsrapport

6 verksamhet. Vi är fortsatt representerade i LSUs mångfaldsnätverk genom anställd i Bromma KFUK- KFUM. Mobil fritidsgård Under hösten har idéer om en mobilfritidsgård utvecklats framförallt i samarbete med Triangelförbundet. Beslut om finansiering för detta kommer från huvudfinansiären den andra december. Beskedet har dröjt men det är fortfarande fullt möjligt att genomföra projektet. 2.2 Internationell samverkan med partners Projektsamarbete Projekten löper på enligt planerna. Förarbetet inför nästa ansökningsomgång för Sida-medel har påbörjats. Den ansökan gäller perioden och ska lämnas in till Svenska Missionsrådet senast den 31 maj När bland annat reglerna för praktikantverksamhet förändrades fick Svenska Missionsrådet pengar över för De bjöd då in medlemsorganisationerna att söka extra medel för 2011, medel till redan godkända projekt. Vi skickade in två ansökningar, dels för att utveckla From Subject to Citizen projektet vi har med African Alliance och dels för att kunna göra ytterligare en uppföljningsresa till Palestina samt att kunna minska Palestinas egeninsats. Den oktober deltog Helena i det Internationella sekreterarmötet i Genève, ett årligt möte mellan de internationella sekreterarna i Europa. Detta möte samordnas med Global staff meeting så det blir också en dialog med alla de olika regionala strukturerna under världsförbundet. Det var ett bra möte och flera möjligheter till samordning och lärande. Palestina (se även 1.3 internationell information) Två medlemmar deltog i den av JAI arrangerade olivplockningsresan i oktober. Två medlemmar från KFUK-KFUM Central deltog i Journey for Justice på eget initiativ. De var mycket nöjda med resan. Vi har ansökt om medel från Gustaf V 90-årsfond för att kunna erbjuda fem personer denna möjlighet Under Världsrådsmötet i Hongkong hölls flera möten för att få Gaza YMCA och East Jerusalem YMCA (EJY) att närma sig varandra. Detta har länge varit ett mål men är ett problem. Bakgrunden är att EJY bedriver verksamhet på Gaza remsan oberoende av Gaza YMCA. I och med att EJY togs upp som fullvärdig medlem i Världsförbundet (med Gaza YMCAs stöd) måste dock enandet förverkligas. Hittills har föga hänt, men tillsammans med andra KFUK-KFUM partners (Norge och Schweiz) försöker vi skapa samtal kring detta. Telefonmöte med Schweiz och Norge hålls 17 november genomfördes en lyckad Witness visit till Västbanken där representanter från båda Världsförbunden och ordförande och sekreterare från många nationella KFUK och KFUM deltog. Det planeras en upprepning av denna resa för Danska KFUM-KFUM önskar dock genomföra en motsvarande resa redan 2011 och efterfrågar Sveriges (och andra närstående förbunds) medverkan. Detta kommer att diskuteras i det Internationella utskottet (8) Verksamhetsrapport

7 Bromma KFUK-KFUM planerar en resa för sju unga ledare till Västbanken vid årsskiftet. Dessa ska hålla ledarutbildning för YMCA-ledare på plats, samt lära sig mera om situationen i Palestina för att kunna sprida information i Sverige. African Alliance Projektet med African Alliance, From Subject to Citizen fortlöper och har vidareutvecklats. De nationella organisationerna uppskattar programmet och i flera länder leder det nu till nya projekt och en förnyad fokus på ungdomsledarskap och påverkansarbete. African Alliance har varit och är en viktig resurs för oss i flera av de bilaterala projekten. Möten oss emellan har skett i Hong Kong, under uppföljningsresan till Sydafrika (4/10), Internationella sekreterarmötet i Genève (13-14/10) och i Nairobi (5/11) Kenya Projektet fortlöper. Kenya är försenad med sin rapport till Världens Barn, men detta löstes i samband med att Helena besökte kontoret i Nairobi den 5 november. De två praktikanter vi hade i Kenya har på ett bra sätt tagit del av aktiviteter som omfattas av vårt projekt. Sydafrika Den 1-11 oktober gjorde KFUK-KFUM Sverige och Y Care International en gemensam uppföljningsresa till Sydafrika. Syftet var främst att titta på det gemensamma projektet i Kwa-Zulu Natal regionen men också att tillsammans prata med KFUM Sydafrika om dagens utmaningar och om framtiden. Resan var mycket bra men organisationen i Sydafrika har många utmaningar. Många frågor löstes på plats men det finns fortfarande mycket att arbeta med. Framtiden kommer att utvisa om vi klarar av att stötta Sydafrika på ett bra sätt, vi som vi i Sverige och vi som i alla deras internationella partners tillsammans. Hela GOP processen och att alla internationella partners möts (Country Focus Group) regelbundet har avstannat och med det också det holistiska tänkandet. Det är inte bra för Sydafrika då organisationen spretar och partners har olika intressen. Den 11 november hölls en telefonkonferens och där la vi en plan för möten och ett löfte att nu ta upp arbetet igen. Zambia Den 25 oktober 5 november gjordes en uppföljningsresa tillsammans med Y Care International. Arbetet i Zambia har varit finansierat av Världens Barn men nu har vi lyckats få pengar från DIFID (Brittiska Sida) för ett år. Syftet med resan (som finansierades av Y Care International) var främst att titta på Gatubarnsprojektet som vi arbetar med tillsammans men också för att ge oss en möjlighet att börja titta på framtiden och hur vi skulle kunna ytterligare stödja Zambia (en ev Sidaansökan). Resan var mycket bra. KFUM Zambia är en bra men svag organisation som är öppna för lärande och nya utmaningar. Under resan träffade vi också KFUK, Svenska ambassaden, Rädda Barnen, Diakonia och Kooperation utan gränser. Det internationella utskottet beslutade vid sitt senaste möte om att ansöka om pengar från Svenska Missionsrådet för att stödja YMCA Zambia att arbeta fram en ny strategi, som sedan kan utgöra grunden för det framtida samarbetet oss emellan. Detta är också förankrat bland alla Zambias internationella partners och samtliga kommer att bidra till detta arbete (8) Verksamhetsrapport

8 KFUM Ukraina Projektet Youth in Development löper på som planerat. I september ägde KFUM Ukrainas årsmöte rum och Ivanna Horbachuk ersattes på posten som ordförande av Evgenij Zhabkovskij. I anslutning till årsmötet genomfördes årets Field Group-möte två personer från Sverige deltog. Mötesdagarna var mycket inspirerande och konstruktiva. Ett konkret resultat var de idéer som kläcktes om hur KFUM Ukraina ska kunna säkra sin fortlevnad genom att finna nya inkomstkällor, och hur de olika internationella partners kan stötta KFUM Ukraina i detta arbete. KFUM och KFUK Vitryssland Även dessa två organisationer arbetar vidare med aktiviteterna inom ramen för Youth in Development Ett Field Group-möte för Vitryssland har ägt rum under hösten. Dessvärre kunde ingen från Sverige delta. Rapportering Alla Världens Barnprojekt för 2008 (insamlat 2008, verksamhet ) utom ett är redovisat och klart. Kenyas rapport ska enligt tidsplanen vara färdig och inlämnad inom en vecka. 2.3 Samverkan med förbund och regioner I slutet av september hölls ett tvådagarsmöte för anställda i regioner och scoutdistrikt. Mötet var uppskattat och frågor kring regionernas roll, funktion och framtid är fortsatt aktuella. Ledningsgruppen har haft tre möten under perioden. Diskussioner förs med Y s men om hur vi fortsatt ska samverka, vad de gemensamma intressena är och hur vi på bästa sätt når störst resultat. Förhoppningen är att ett kortfattat och konkret samarbetsavtal ska vara klart under november. 2.4 Insamlingsverksamhet Under hösten har det arbetats en del med att skapa en ny insamlingsstrategi för KFUK-KFUM Sverige. Ett möte har hållits med FRII för att diskutera möjliga vägar framåt i vårt insamlingsarbete. Satsningar har gjorts på att sälja fler olivträd och på att samla in mer medel till egenisnsatser i Östeuropa (8) Verksamhetsrapport

Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé:

Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé: vår verksamhet 2009 INLEDNING KFUM-KFUM Sverige har tidigare lämnat en verksamhetsberättelse till ROM som innefattat två års verksamhet.men eftersom det inneburit att de båda år som avrapporterats har

Läs mer

Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling...

Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling... Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling... 6 Utveckling & inspiration... 6 Medlemsutveckling... 6 Rekryteringskampanjer...

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

Förbundsledningen och kansliet... 19

Förbundsledningen och kansliet... 19 Innehåll Inledning... 4 1 Medlemsutveckling... 5 Kansliet och förbundsledningen... 5 Konsulent Norra Småland-Östergötland... 5 Konsulenten Stockholm Gotland... 6 Regionssekreterare och scoutkonsulent Skåne-Blekinge...

Läs mer

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen september - oktober 2012 1 1 Inledning Idag är det mindre än två veckor kvar till vår stora Demokratijamboree.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2012/13 1 Sveriges främsta forum för utrikespolitisk debatt. Utrikespolitiska förbundet UF är riksförbundet för Sveriges utrikespolitiska föreningar. Vi

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

HALVTIDS- RAPPORT 2015

HALVTIDS- RAPPORT 2015 HALVTIDS- RAPPORT 2015 innehåll Innehåll Inledning....4 NSF i det lokala och globala samhället....5 Kårernas roll i sina lokalsamhällen.... 5 Utveckling av NSFs röst i samhällsdebatten.... 5 Översyn av

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund. Katalogen. Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund. kurser. nyheter. program. arrangemang

KFUK-KFUMs scoutförbund. Katalogen. Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund. kurser. nyheter. program. arrangemang KFUK-KFUMs scoutförbund 2012 Katalogen Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund kurser nyheter program arrangemang Ett nytt scoutår har börjat Kalender 2012 Mars Roverforum April Lohajken

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 2 4 6 8 FOKUSOMRÅDE: Profilfrågan FOKUSOMRÅDE: Antidiskriminering med fokus på kön och sexualitet FOKUSOMRÅDE: Lokal utveckling FOKUSOMRÅDE: Stabil organisationsutveckling

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-05-23--25 1(45) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-05-23--25 Föregående möte: 2008-04-27

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft 1 Vårt dnr: 2014-03221 Ert dnr: N2013/5699/FIN N2013/5656/KLS (delvis) mfl. Redovisning av

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2012 1. Inledning 4 2. Arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik 4 2.1 Samstämmighet 4 2.2 EU:s och Sveriges

Läs mer