Verksamhetsrapport. 15 juni-17 november Patrik Schröder. Generalsekreterare. KFUK-KFUM Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsrapport. 15 juni-17 november 2010. Patrik Schröder. Generalsekreterare. KFUK-KFUM Sverige"

Transkript

1 Verksamhetsrapport 15 juni-17 november 2010 Patrik Schröder Generalsekreterare KFUK-KFUM Sverige (8) Verksamhetsrapport

2 Inledning Vi befinner oss i slutskedet av en intensiv höst. Mycket av arbetet flyter på och kring andra delar krävs det att vi tar nya tag, tar nya initiativ och går framåt. Vi är bra på det vi gör! Men gör vi rätt saker? Vi har under en period fokuserat på att kapa kostnader, effektivisera och utnyttja resurserna bättre. Nu blir det allt tydligare att vi också måste öka våra intäkter, det är inte något som löser sig av sig självt utan något som vi måste arbeta strukturerat, strategiskt och fokuserat med. Med tanke på all den fantastiska verksamhet som vår rörelse bedriver så är det inte orimligt att vi bör kunna öka våra intäkter betydligt. Men vi behöver också tänka igenom vad vi ska satsa på i första hand och på hur olika vägval underlättar eller försvårar andra. Kansliet och Skeppsbron 28 Vi är 6.65 heltidstjänster som innehas av 8 personer. 100% GS 100% ekonom 25% webbinfo ( idrott, triangel Sverige) 240% internationellt 200% informatör KulturDirekt flyttade till andra lokaler i början av hösten och WaterAid har expanderat. Under november sätts en dörr och en glasvägg upp mellan WaterAid och KFUK-KFUM Sverige för att förbättra akustik etc. Peace Parks har flyttat ner till plan tre och därmed finns det en plats ledig på plan 4. Ekonomi Ekonomi och Lunett rapporteras särskilt genom finansutskottet. 1. Identitet och profil 1.1 Internationell tillhörighet Ett nytt utskott beslutades vid det senaste styrelsemötet. Det internationella utskottet som tidigare även hanterat frågor som rör våra internationella strukturer och samarbeten delades och ett utrikesutskott skapades. Utskottet har framförallt att arbeta med nordiskt samarbete, YMCA Europe, YWCA Europe, YMCA World och YWCA World. Anna Magnusson har blivit ordförande för YWCA Europe vilket innebär att vi kommer att arbeta mer med organisationen. Karin Hammar sitter i styrelsen för YMCA Europe och har just rekryterat en ny GS, Juan Simoes Iglesias från Spaniens ACJ tar över efter Johan Vilhelm Eltvik. GS har som representant för Ideell arena i Euclids styrelse deltagit i Euclids årsmöte i Bryssel i september. GS fick chansen att fråga EUs utrikesminister hur hon ser på terror lagstiftning som drabbar civilsamhällets organisationer. Ashton menade att det inte var meningen att det skulle vara så men att hon inte kände till frågan närmare. Detta väckte förhoppningar bland samlade lobbyister som såg en möjlighet att informera ministern (8) Verksamhetsrapport

3 1.2 Kommunikation Det officiella startskottet för Framtiden 2.0 gick under workshophelgen september. De 33 deltagarna hade en bra spridning i verksamhet och förbund och var enligt utvärderingen nöjda med helgen och mycket positiva till satsningen. Deltagarna kände även ett högt förtroende för reklambyrån Spirit Stockholm som var processledare och som valts ut som huvudsaklig samarbetspartner i projektet. Kärnan i byrån består av Jan Ferlin och Martin Nordlinder, som vi även samarbetade med i Framtiden just nu - beställningen. KMU hade räknat med att finansieringen av projektet skulle vara löst i samband med workshophelgen, men i skrivande stund har Lunett fortfarande inte gett något besked om när pengar kommer att finnas att tillgå och reklambyrån har därför inte påbörjat några uppdrag. En preliminär projektplan har tagits fram, men behöver revideras med tanke på bl.a. osäker tidshorisont och finansiering. En utvecklingsblogg finns nu på kfum.se/framtiden2punkt0 Webb och intranät Innan vi upphandlar nya system för digitala plattformar behöver vi genomföra en gedigen förstudie. I juni valdes en konsultbyrå ut bland ett flertal kandidater, men deras tjänster visade sig vara alltför dyra och icke-flexibla för att gå vidare med. Istället beslutades att den kompetensen bör rekryteras till kansliet, och den 1 november påbörjade Daniel Anundi en ettårig projektanställning på heltid. Tjänsten ska på halvtid undersöka behoven hos rörelsen och ta fram nya system för 1) externwebb, 2) verksamhetsstöd i form av gemensamt intranät, medlemsregister, bokningssystem mm. Resterande halvtid i tjänsten räknas som avlastning för Johan som projektledare. Ramar och syfte för förstudien definierades under ett möte mellan Daniel, Johan, Torbjörn och Patrik i november. Inledande kontakter har tagits med KFUM Umeå och Göteborg, som båda har ett stort behov av att komma igång snabbt med ny webb. Opinion och press Rekrytering av opinionsteam pågår och ett tiotal personer har anmält intresse. Som en första kurshelg/kickoff är Kärsögården preliminärbokad sista helgen i januari. Samtal har förts med tilltänkta PR-konsulter som expertstöd och Corinna Björck från KFUK-KFUM Central ställer upp som kursstöd och bollplank. Vi har sökt kr från Gustav V-fonden till opinionsprojektet och väntar besked i dagarna. Pressmeddelanden har skickats ut i samband med Anna Magnussons utnämning till ordförande i europeiska YWCA, Timo Fällmans anställning för Umeå 2014 samt insamlingskampanjen 30 %. Hongkong och Umeå 2014 Innan World Council i juli anställdes Susanna Berggren på en månads heltid (utöver sina 25 % webb) för att arbeta med marknadsföringsmaterial kring Umeå 2014, i samverkan med KFUM Umeå. Det resulterade bl.a. i en festivallogga, webbsida, facebooksida, broschyr, åtta rollups och t-shirts. På plats i Hongkong var ett huvudsyfte för delegationen att sälja in festivalen (och därmed kandidaturen), vilket lyckades mycket bra. En av de tre stora ämnesinriktningarna på World Council var Communication & Branding, och utvecklingen inom detta område på världsnivå och från bl.a. USA och England tog Johan och Emil (m.fl.) aktiv del av (8) Verksamhetsrapport

4 1.3 Internationell information Den 5-9 september var Baha Hilo från JAI i Beit Sahour, Västbanken i Sverige som en del av en informationsturné i Europa. JAI är palestinska KFUKs och KFUMs gemensamma påverkans- och informationsdesk. Vi ordnade föreläsningstillfällen för honom i Malmö, Lund, Stockholm och Örebro. Det första tillfället var i Malmö den 5 september, och det kom inte en enda åhörare, trots idogt informerande och löften från många. Det är väldigt tråkigt men uppslutning var bättre vid de andra tillfällena. Bland annat besöktes en folkhögskola i Örebro och det var mycket lyckat. Det internationella utskottet har satt upp som mål att sälja 150 olivträd innan året är slut. En strategi för att uppnå detta utformades av kansliet. Det var ett önskemål att framställa olika typer av certifikat/gåvokort, men utrymme för detta har inte funnits tidsmässigt på kommunikationsavdelningen. KFUK-KFUM Central har bett att få sälja träd själva och fler föreningar ska uppmuntras göra detsamma. (Olivträdsförsäljning är att betrakta som informationsverksamhet eftersom de uppmärksammar situationen på Västbanken och att KFUK-KFUM Sverige är involverat i Palestina.) Målet om 150 träd är tills nu uppnått till hälften och det är rimligt att nå 150 träd innan årets slut med tanke på att julen är högsäsong för försäljningen. Den 13 november hölls en föreningsträff i Stockholm för föreningar och individer som intresserat sig för Palestina. Deltagare från KFUK-KFUM Central, Bromma KFUK-KFUM, KFUM Örebro och KFUK- KFUM Eskilstuna var med, och synpunkter hade inhämtats från Torns Scoutkår som inte kunde delta. Konkreta önskemål som framkom var ett bland annat nyhetsbrev/mailinglista för internationell information, och kommunikation/idéspridning mellan engagerade föreningar. Liknande samlingar ska hållas för föreningar som är intresserade av Östeuropa och Afrika. 1.4 Utbildning GS har träffat representanter för Ljungskile FHS samt våra styrelserepresentanter från Västsvenska regionen för att diskutera samarbeten, rollfördelning och vägen framåt. Det var ett mycket bra möte och förhoppningen är att detta ska tydliggöra förväntningar och ansvar. Stockholmsregionen har på vårt uppdrag genomfört ytterligare en Mary, den här gången i St: Petersburg. Det blev en lyckad utbildning men det finns fördelar med att vara i London. Tillsammans med Sensus och Stockholmsregionen har vi arbetat med att skapa korta filmer som fördjupar och kompletterar helheten materialet. Arbetet med att redigera filmerna är inne i ett slutskede och de kommer att presenteras i början av december. I samband med detta ska vi även lansera uppdateringen av helheten med det nya jämställdhets materialet. 1.5 Praktikantprogrammet Samtliga årets sex praktikanter (såväl svenska som afrikanska) har rest hem, alla överlag mycket nöjda med sin praktik. Utvärderingshelg hölls på Ängsholmen den augusti och gav mycket intressant information. Ett axplock bland många exempel på effekter av praktiken (för praktikanten, värdorganisationen eller omgivningen hemma): (8) Verksamhetsrapport

5 I met the national office and learned about their work and how my national organization works, understands their point of view I am much more concious about democracy, human rights etc. People have learned that there is not such a big difference between whites and blacks Gave people the opportunity to think about gender, and question their traditions and equality Helped people see the bigger picture, that they can make a difference Changed peoples perception of what a girl is and how a girl can behave I helped my organization to get a lot of publication, and I've recruited many new members in my home I have given people at home a new perspective on life and the world Taught them leadership skills Den sydafrikanska praktikanten (på Sparreviken) var tvungen att göra ett avbrott i praktiken pga ett dödsfall i familjen, men hon var tillbaka igen efter två veckor. De svenska praktikanterna är i gång med sitt informationsarbete. Ha dem i åtanke om det ordnas tillfällen där information från dem skulle passa in! Beslut från UD om praktikantprogrammets framtid dröjde ända till 4 november. När vi får slutlig information från Sida om hur de tolkar direktivet (där praktikantprogrammet bara är en liten del, och utan egen budgetlinje) vet vi ännu inte. Vad vi vet är att det framtida bidraget är betydligt snålare än vad det varit. De gamla reglerna och upplägget upphör 2010, och följaktligen går det inte att söka pengar för programmet 2011, eftersom de nya direktiven inte hinner utarbetas av Sida. Det är olyckligt att tidtabellen har varit så snäv, och att beskedet om uteblivna Sida-medel för 2011 kom så sent. Det gjorde att det har blivit mycket ont om tid att söka pengar på andra håll. Ansökningar har skickats till 7 stiftelser och fonder. Ett positivt och ett negativt svar har kommit, övriga väntas inom de närmsta veckorna. Det är högst osannlikt att vi kommer att få medel för att skicka fyra praktikanter och ta emot fyra praktikanter, vilket hade varit önskvärt. Vi hoppas att skicka och ta emot sammanlagt 5-6 praktikanter. Sida ordnar inte heller någon praktikantkurs i januari. Istället hoppas vi att kunna samarbeta med andra organisationer och bygga på våra egna utbildningsdagar för att kompensera för Sidas uteblivna kurs. Rekrytering av svenska praktikanter pågår just nu. Eftersom praktikantbidraget med största sannolikhet kommer att vara betydligt mindre i framtiden behöver vi hitta nya strategier och vägar för praktikantverksamhet. En möjlighet som ska undersökas är att satsa på EVS, European Voluntary Sevices, som ger EU-pengar via Ungdomsstyrelsen och omfattar EUländer samt grannländer (dit bland annat våra partnerländer Palestina, Ukraina och Vitryssland räknas). En annan möjlighet vore att samarbeta med Ljungskile Folkhögskola. 2. Samverkan för utveckling 2.1 Nationellt utvecklingsarbete Jämt Framåt Jämt Framåt är avslutat, reviderat och redovisat. Måluppfyllelsen i projektet var mycket hög. Det finns en rad erfarenheter att bygga vidare på. Arbetet med jämställdhet, mångfald och alla människors lika värde är inget som klaras av i ett projekt eller två, detta är frågor som ständigt måste vara levande i all vår (8) Verksamhetsrapport

6 verksamhet. Vi är fortsatt representerade i LSUs mångfaldsnätverk genom anställd i Bromma KFUK- KFUM. Mobil fritidsgård Under hösten har idéer om en mobilfritidsgård utvecklats framförallt i samarbete med Triangelförbundet. Beslut om finansiering för detta kommer från huvudfinansiären den andra december. Beskedet har dröjt men det är fortfarande fullt möjligt att genomföra projektet. 2.2 Internationell samverkan med partners Projektsamarbete Projekten löper på enligt planerna. Förarbetet inför nästa ansökningsomgång för Sida-medel har påbörjats. Den ansökan gäller perioden och ska lämnas in till Svenska Missionsrådet senast den 31 maj När bland annat reglerna för praktikantverksamhet förändrades fick Svenska Missionsrådet pengar över för De bjöd då in medlemsorganisationerna att söka extra medel för 2011, medel till redan godkända projekt. Vi skickade in två ansökningar, dels för att utveckla From Subject to Citizen projektet vi har med African Alliance och dels för att kunna göra ytterligare en uppföljningsresa till Palestina samt att kunna minska Palestinas egeninsats. Den oktober deltog Helena i det Internationella sekreterarmötet i Genève, ett årligt möte mellan de internationella sekreterarna i Europa. Detta möte samordnas med Global staff meeting så det blir också en dialog med alla de olika regionala strukturerna under världsförbundet. Det var ett bra möte och flera möjligheter till samordning och lärande. Palestina (se även 1.3 internationell information) Två medlemmar deltog i den av JAI arrangerade olivplockningsresan i oktober. Två medlemmar från KFUK-KFUM Central deltog i Journey for Justice på eget initiativ. De var mycket nöjda med resan. Vi har ansökt om medel från Gustaf V 90-årsfond för att kunna erbjuda fem personer denna möjlighet Under Världsrådsmötet i Hongkong hölls flera möten för att få Gaza YMCA och East Jerusalem YMCA (EJY) att närma sig varandra. Detta har länge varit ett mål men är ett problem. Bakgrunden är att EJY bedriver verksamhet på Gaza remsan oberoende av Gaza YMCA. I och med att EJY togs upp som fullvärdig medlem i Världsförbundet (med Gaza YMCAs stöd) måste dock enandet förverkligas. Hittills har föga hänt, men tillsammans med andra KFUK-KFUM partners (Norge och Schweiz) försöker vi skapa samtal kring detta. Telefonmöte med Schweiz och Norge hålls 17 november genomfördes en lyckad Witness visit till Västbanken där representanter från båda Världsförbunden och ordförande och sekreterare från många nationella KFUK och KFUM deltog. Det planeras en upprepning av denna resa för Danska KFUM-KFUM önskar dock genomföra en motsvarande resa redan 2011 och efterfrågar Sveriges (och andra närstående förbunds) medverkan. Detta kommer att diskuteras i det Internationella utskottet (8) Verksamhetsrapport

7 Bromma KFUK-KFUM planerar en resa för sju unga ledare till Västbanken vid årsskiftet. Dessa ska hålla ledarutbildning för YMCA-ledare på plats, samt lära sig mera om situationen i Palestina för att kunna sprida information i Sverige. African Alliance Projektet med African Alliance, From Subject to Citizen fortlöper och har vidareutvecklats. De nationella organisationerna uppskattar programmet och i flera länder leder det nu till nya projekt och en förnyad fokus på ungdomsledarskap och påverkansarbete. African Alliance har varit och är en viktig resurs för oss i flera av de bilaterala projekten. Möten oss emellan har skett i Hong Kong, under uppföljningsresan till Sydafrika (4/10), Internationella sekreterarmötet i Genève (13-14/10) och i Nairobi (5/11) Kenya Projektet fortlöper. Kenya är försenad med sin rapport till Världens Barn, men detta löstes i samband med att Helena besökte kontoret i Nairobi den 5 november. De två praktikanter vi hade i Kenya har på ett bra sätt tagit del av aktiviteter som omfattas av vårt projekt. Sydafrika Den 1-11 oktober gjorde KFUK-KFUM Sverige och Y Care International en gemensam uppföljningsresa till Sydafrika. Syftet var främst att titta på det gemensamma projektet i Kwa-Zulu Natal regionen men också att tillsammans prata med KFUM Sydafrika om dagens utmaningar och om framtiden. Resan var mycket bra men organisationen i Sydafrika har många utmaningar. Många frågor löstes på plats men det finns fortfarande mycket att arbeta med. Framtiden kommer att utvisa om vi klarar av att stötta Sydafrika på ett bra sätt, vi som vi i Sverige och vi som i alla deras internationella partners tillsammans. Hela GOP processen och att alla internationella partners möts (Country Focus Group) regelbundet har avstannat och med det också det holistiska tänkandet. Det är inte bra för Sydafrika då organisationen spretar och partners har olika intressen. Den 11 november hölls en telefonkonferens och där la vi en plan för möten och ett löfte att nu ta upp arbetet igen. Zambia Den 25 oktober 5 november gjordes en uppföljningsresa tillsammans med Y Care International. Arbetet i Zambia har varit finansierat av Världens Barn men nu har vi lyckats få pengar från DIFID (Brittiska Sida) för ett år. Syftet med resan (som finansierades av Y Care International) var främst att titta på Gatubarnsprojektet som vi arbetar med tillsammans men också för att ge oss en möjlighet att börja titta på framtiden och hur vi skulle kunna ytterligare stödja Zambia (en ev Sidaansökan). Resan var mycket bra. KFUM Zambia är en bra men svag organisation som är öppna för lärande och nya utmaningar. Under resan träffade vi också KFUK, Svenska ambassaden, Rädda Barnen, Diakonia och Kooperation utan gränser. Det internationella utskottet beslutade vid sitt senaste möte om att ansöka om pengar från Svenska Missionsrådet för att stödja YMCA Zambia att arbeta fram en ny strategi, som sedan kan utgöra grunden för det framtida samarbetet oss emellan. Detta är också förankrat bland alla Zambias internationella partners och samtliga kommer att bidra till detta arbete (8) Verksamhetsrapport

8 KFUM Ukraina Projektet Youth in Development löper på som planerat. I september ägde KFUM Ukrainas årsmöte rum och Ivanna Horbachuk ersattes på posten som ordförande av Evgenij Zhabkovskij. I anslutning till årsmötet genomfördes årets Field Group-möte två personer från Sverige deltog. Mötesdagarna var mycket inspirerande och konstruktiva. Ett konkret resultat var de idéer som kläcktes om hur KFUM Ukraina ska kunna säkra sin fortlevnad genom att finna nya inkomstkällor, och hur de olika internationella partners kan stötta KFUM Ukraina i detta arbete. KFUM och KFUK Vitryssland Även dessa två organisationer arbetar vidare med aktiviteterna inom ramen för Youth in Development Ett Field Group-möte för Vitryssland har ägt rum under hösten. Dessvärre kunde ingen från Sverige delta. Rapportering Alla Världens Barnprojekt för 2008 (insamlat 2008, verksamhet ) utom ett är redovisat och klart. Kenyas rapport ska enligt tidsplanen vara färdig och inlämnad inom en vecka. 2.3 Samverkan med förbund och regioner I slutet av september hölls ett tvådagarsmöte för anställda i regioner och scoutdistrikt. Mötet var uppskattat och frågor kring regionernas roll, funktion och framtid är fortsatt aktuella. Ledningsgruppen har haft tre möten under perioden. Diskussioner förs med Y s men om hur vi fortsatt ska samverka, vad de gemensamma intressena är och hur vi på bästa sätt når störst resultat. Förhoppningen är att ett kortfattat och konkret samarbetsavtal ska vara klart under november. 2.4 Insamlingsverksamhet Under hösten har det arbetats en del med att skapa en ny insamlingsstrategi för KFUK-KFUM Sverige. Ett möte har hållits med FRII för att diskutera möjliga vägar framåt i vårt insamlingsarbete. Satsningar har gjorts på att sälja fler olivträd och på att samla in mer medel till egenisnsatser i Östeuropa (8) Verksamhetsrapport

Stockholm Gotland (genom Tove Larsson, konsulent och 100% anställd) Nedre Norrland (genom styrelserep. Jörgen Ahlberg och Marie Holm Sherman)

Stockholm Gotland (genom Tove Larsson, konsulent och 100% anställd) Nedre Norrland (genom styrelserep. Jörgen Ahlberg och Marie Holm Sherman) Regionernas Råd den 2-3 februari 2013 Inledning Regionernas Råd 2013 inleddes med en presentationsrunda av samtliga deltagare. Efter presentationen var också en konstruktiv diskussion om att regionernas

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Gustaf Haag Hanna Nilsson Carin Stegen Richard Trum Förhinder Jörgen Wallin Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 72. Mötesformalia a) Mötets öppnande Gustaf Haag

Läs mer

Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé:

Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé: vår verksamhet 2009 INLEDNING KFUM-KFUM Sverige har tidigare lämnat en verksamhetsberättelse till ROM som innefattat två års verksamhet.men eftersom det inneburit att de båda år som avrapporterats har

Läs mer

PROPOSITIONER 2016-2017

PROPOSITIONER 2016-2017 1 PROPOSITIONER 2016-2017 Proposition 1 - Medlemsavgifter till KFUK-KFUM Sverige Medlemskap handlar bland annat om tillhörighet. Att vara en KFUM-förening innebär att man är med i en global familj. Medlemskapet

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 10. 16 17 november 2013 Scouternas kansli, Örnsberg Dnr. Josefine Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Datum: Plats: Löpnummer: 10. 16 17 november 2013 Scouternas kansli, Örnsberg Dnr. Josefine Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 10 16 17 november 2013 Scouternas kansli, Örnsberg Dnr Närvarande Ordförande Josefine Larsson Ledamöter Anders Ahlström Malin Amnefelt Thomas Frostberg (IC) Ida

Läs mer

KFUK-KFUMs idrottsförbund. Idé och verksamhet. Idrottsförbund FYSISK AKTIVITET ÖKAD KUNSKAP IDROTT MED KVALITET

KFUK-KFUMs idrottsförbund. Idé och verksamhet. Idrottsförbund FYSISK AKTIVITET ÖKAD KUNSKAP IDROTT MED KVALITET KFUK-KFUMs idrottsförbund Idé och verksamhet Idrottsförbund FYSISK AKTIVITET ÖKAD KUNSKAP IDROTT MED KVALITET det här står vi för Alla duger alla får vara med Hos oss gör vi inte skillnad på folk och folk.

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Datum: 23-24 Maj. Plats: Dnr O51-9-2015. Närvarande. Adjungerande. Frånvarande. Mötets öppnande Inger. Val av. Val av. Ordförande.

Datum: 23-24 Maj. Plats: Dnr O51-9-2015. Närvarande. Adjungerande. Frånvarande. Mötets öppnande Inger. Val av. Val av. Ordförande. Styrelseprotokoll Datum: 23-24 Maj Plats: Gamlegård, Torna Hällestad Löpnummer: 4 Dnr O51-9-2015 Närvarande Adjungerande Frånvarande Ordförande Ledamöter Generalsekreterare Rektor Scouternas folkhögskola

Läs mer

Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010.

Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010. Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010. 1. Bakgrund Under våren 2010 samtalade personal på Teckenspråksutbildningen

Läs mer

Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, 753 13 Uppsala City Stay, Trädgårdsgatan 5A, 753 09 Uppsala

Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, 753 13 Uppsala City Stay, Trädgårdsgatan 5A, 753 09 Uppsala 1 (6) Plats: Datum: Tid: Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, 753 13 Uppsala City Stay, Trädgårdsgatan 5A, 753 09 Uppsala 6-7 december 2014 9.45 15.45 6 december 2014. 9.50 11.52 7 december 2014. Närvarande:

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Informations- policy. Falköpings kommun

Informations- policy. Falköpings kommun Informations- policy Falköpings kommun 1 Informationspolicyn består av två delar. En del som allmänt beskriver informationsarbetet och informationsenhetens roll samt ett styrdokument med övergripande mål,

Läs mer

STYKO 08. Ängsholmen fredag 3 söndag 5 oktober

STYKO 08. Ängsholmen fredag 3 söndag 5 oktober STYKO 08 Ängsholmen fredag 3 söndag 5 oktober Start Båtresa från Skeppsbron, Gamla Stan ut till Ängsholmen. Här blev det en god lunch och Claes Eliason gav information inför årets STYKO. Senare fick alla

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun

Besöksnäringen. Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Besöksnäringen Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-09-01 2013-12-31 Jättendal Lena Strömstedt Innehåll INLEDNING... 3 BAKGRUND...

Läs mer

EXTRA RIKSOMBUDSMÖTE 14-15 APRIL 2012 I MALMÖ

EXTRA RIKSOMBUDSMÖTE 14-15 APRIL 2012 I MALMÖ EXTRA RIKSOMBUDSMÖTE 14-15 APRIL 2012 I MALMÖ 1 Innehåll Välkommen till ROM 3 Program 4 Dagordning 5 Stadgepropositioner 6 Beslutsunderlag 9 Praktiskt 10 Fullmakt 12 Ombudsfullmakt 13 2 Välkommen till

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Rapport från JK 13 08 14

Rapport från JK 13 08 14 Rapport från JK 13 08 14 Jag har etablerat kontakt med Läkare utan gränser Sverige s ordförande (Monica Oswaldsson) och på bordet ligger ett förslag från mig att föreningarna etablerar - en ordförandekontakt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

Presentation ISO 10667

Presentation ISO 10667 Presentation ISO 10667 Testdagen 2012 2011-03-30 1 Agenda 11.00 11.45 1. Övergripande presentation av ISO 10667 2. Certifiering mot ISO 10667 3. Frågor Tidplan ISO 10667 Vi är här nu ISO 10667 Förslag

Läs mer

Protokoll: Datum: Plats: Löpnummer: Styrelsemöte 23 november 2012 Fryshuset, Stockholm 2012:09 Dnr 051-14-2012

Protokoll: Datum: Plats: Löpnummer: Styrelsemöte 23 november 2012 Fryshuset, Stockholm 2012:09 Dnr 051-14-2012 Protokoll: Datum: Plats: Löpnummer: Styrelsemöte 23 november 2012 Fryshuset, Stockholm 2012:09 Dnr 051-14-2012 Styrelsemöte Närvarande: Erik Sillén, ordförande Marie Reinicke, vice ordförande Anders Ahlström,

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum 2008 Verksamhetsplanen framtagen den 6 februari 2008 vid Arla Foods i Stockholm. Version 4. 1 Rapportering: Vad har hänt och var står vi idag? Måluppfyllnad : 1.

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): september 2011 1. Verksamheten

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Närvarande: Caroline Ekblad, Hanna Olin Petersson, Kristina Frisell, Konrad Ekenberg, och

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Redovisning. Sharing Resources

Redovisning. Sharing Resources Redovisning Sharing Resources time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth 21 deltagare från 15 länder och 10 prep team medlemmar från 3 länder deltog i Sharing resources, som gick av

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

vår verksamhet 2007-2008

vår verksamhet 2007-2008 vår verksamhet 27-28 Innehåll Förord 3 Måluppfyllelse 4 Miljö och klimat 5 Jämställdhet 6 Insamling 7 Internationellt 8 Praktikantprogrammet 9 Internationell samverkan 1 Utbildning & ideologi 13 Kommunikation

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Protokoll från det 1:a sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2014

Protokoll från det 1:a sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2014 Protokoll från det 1:a sammanträdet med :s styrelse 2014 Tid och plats: Måndag den 10 februari kl 10:00 16.00, s kansli Närvarande: Leif Johansson GS-facket, Erik Ling Svenska kyrkans FSC-förening Tomas

Läs mer

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige 2014-11-14 Rebecka Herdevall Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige Capacity Building and Joint Master Degrees Kapacitetsuppbyggnad Capacity Building for Higher Education Rebecka Herdevall

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2011 1. Verksamheten

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014 1 (8) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014 2014-02-12 (20.30-22.00) Telefonmöte Deltagare SVEMO Anders Tibbling Peter Alfredsson Nils Granath Lars Nyberg Koordinator Ledamot Ledamot Sammankallande Gäster

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet

Svenska Skolidrottsförbundet Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 2, perioden 2012-2014 avseende 18 43 Plats: Dag: Bogesunds Slottsvandrarhem, Vaxholm Söndag den 10 juni Tid: Kl 08.30 12.15 Närvarande: Erik Söderberg,

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

KFUK-KFUMs RiKsoMbUdsMöte 29-30 okt 2011

KFUK-KFUMs RiKsoMbUdsMöte 29-30 okt 2011 KFUK-KFUMs Riksombudsmöte 29-30 okt 2011 Innehåll Välkommen till ROM 2011 3 Program 4 Förhandlingsordning 6 Seminarier 8 Ärendelista 10 Proposition 1 ang fastställande av årsavgift 2012-2013 11 Proposition

Läs mer

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Protokoll AU Justerat 2009-06-26 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Närvarande:

Läs mer

SWECARE FOUNDATION. Förenar svensk hälsooch sjukvårdssektor för stärkt internationell export och konkurrenskraft

SWECARE FOUNDATION. Förenar svensk hälsooch sjukvårdssektor för stärkt internationell export och konkurrenskraft SWECARE FOUNDATION Förenar svensk hälsooch sjukvårdssektor för stärkt internationell export och konkurrenskraft 1 SWECARE Stiftelsen Swecare skall genom samverkan främja tillväxt, ökad internationell konkurrenskraft

Läs mer

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök Vilka kanaler pratas det mest om? E-mail Tidningsannonser Sms Events Sociala medier Diskussionsgrupper Bannerannonsering med DM-princip Sök LinkedIn, Twitter, Facebook mfl Undersökningar 1 Vad tycker jag?

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Introduktion till nyvalda ledamöter

Introduktion till nyvalda ledamöter Introduktion till nyvalda ledamöter SSF:s organisation SSF:s kongressen Kongressen är SSF:s högst beslutande organ. Den består av representanter från alla distriktsförbunden. Kongressen är föreningen SSF:s

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING AVSIKTSFÖRKLARING GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Utbildningsförvaltningen i Malmö stad, Malmö högskola och Naturskyddsföreningen har idag undertecknat denna

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa.

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa. Verksamhetsberättelse för Uppsala Peace- and Development Students Association April-Oktober 2012 1. Föreningen i korthet Medlemskap i föreningen: 74 Antal betalande fullvärdiga medlemmar vid årets slut:

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 2. 16-17 februari 2013 Scouternas kansli, Malmö Dnr O51-3-2013. Generalsekreterare Generalsekreterarassistent

Datum: Plats: Löpnummer: 2. 16-17 februari 2013 Scouternas kansli, Malmö Dnr O51-3-2013. Generalsekreterare Generalsekreterarassistent Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 2 16-17 februari 2013 Scouternas kansli, Malmö Dnr O51-3-2013 Närvarande Ordförande Josefine Larsson Martin Björgell Ledamöter Anders Ahlström Malin Amnefelt

Läs mer

Riktlinjer för aktivitetsbidrag

Riktlinjer för aktivitetsbidrag Riktlinjer för aktivitetsbidrag 1) Varför utdelar fonden aktivitetsbidrag? Genom att stödja olika aktiviteter vill fonden öka kontakterna mellan Sverige och Finland och öka kunskapen om de båda länderna.

Läs mer

Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential ÅREN SOM GÅTT 2013-2014

Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential ÅREN SOM GÅTT 2013-2014 Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential 1 ÅREN SOM GÅTT 2013-2014 Verksamhetsberättelse 2013-2014 KFUM har en enkel grundfilosofi: Vi tror att alla människor,

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet.

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet. Distriktet Ett gemensamt distrikt har startat 2013. Detta är nytt för alla och under 2014 fortsätter arbetet med att skapa formerna för detta distrikt. Förutom det som direkt berör distriktet, är det viktigt

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 Flexibelt lärande, IT och demokrati Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 1. Inledning Under perioden augusti 2005 till november 2006 har ett projekt i syfte att pröva och utveckla en modell

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Närvarande: Caroline Ekblad, Maria Johansson, Jens Olsson, Kristin Svensson och Viktoria Wallin.

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Inledning. En tydlig strategi

Inledning. En tydlig strategi Inledning Domstolarna 1 bedriver en omfattande och komplex verksamhet som är en av grundpelarna i Sveriges demokrati. Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt domstolarna för

Läs mer

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN Svenska Baseboll och Softboll Förbundet Om SBSFs Internationella Handlingsplan Denna handlingsplan skall utgöra riktmärke och ange ambitionsnivå för Svenska Baseboll och Softboll

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Kvinnolobbyns nyhetsbrev

Kvinnolobbyns nyhetsbrev Kvinnolobbyns nyhetsbrev nr 3/2010 Julbrev från ordföranden 2010-12-19 Då var det dags igen att önska alla medlemmar i Lobbyn varma julhälsningar inför stundande jul och nyår! Under året som gått har Lobbyn;

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2010/2011 Stöd och projektmedel var hittar vi det? Lokalt, kommunala stöd/projektmedel eller andra lokala aktörer. Exempel i Malmö: Kulturexpressen

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång Globala Kronobergs Faktablad EVS Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Globala Kronoberg är ett internationellt center som drivs av Nätverket SIP. Vi koordinerar

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNINGAR 2011-13 ATTEST- OCH DELEGATIONSORDNINGAR

UPPDRAGSBESKRIVNINGAR 2011-13 ATTEST- OCH DELEGATIONSORDNINGAR UPPDRAGSBESKRIVNINGAR 2011-13 för styrelsen, GS, utskott och projektgrupper inom KFUM Sverige samt ATTEST- OCH DELEGATIONSORDNINGAR mm Beslutat av förbundsstyrelsen 2 december 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Protokoll ordinarie styrelsemöte #183 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 17 november 2012)

Protokoll ordinarie styrelsemöte #183 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 17 november 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Johan Ringstedt (JR) 14 och 18.3, Mikaela Rydberg (MR) Eleonor Säfsten (ES) Karin Persson (KP), generalsekreterare, adjungerad Jonas Paulsson,

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer