Verksamhetsrapport. 15 juni-17 november Patrik Schröder. Generalsekreterare. KFUK-KFUM Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsrapport. 15 juni-17 november 2010. Patrik Schröder. Generalsekreterare. KFUK-KFUM Sverige"

Transkript

1 Verksamhetsrapport 15 juni-17 november 2010 Patrik Schröder Generalsekreterare KFUK-KFUM Sverige (8) Verksamhetsrapport

2 Inledning Vi befinner oss i slutskedet av en intensiv höst. Mycket av arbetet flyter på och kring andra delar krävs det att vi tar nya tag, tar nya initiativ och går framåt. Vi är bra på det vi gör! Men gör vi rätt saker? Vi har under en period fokuserat på att kapa kostnader, effektivisera och utnyttja resurserna bättre. Nu blir det allt tydligare att vi också måste öka våra intäkter, det är inte något som löser sig av sig självt utan något som vi måste arbeta strukturerat, strategiskt och fokuserat med. Med tanke på all den fantastiska verksamhet som vår rörelse bedriver så är det inte orimligt att vi bör kunna öka våra intäkter betydligt. Men vi behöver också tänka igenom vad vi ska satsa på i första hand och på hur olika vägval underlättar eller försvårar andra. Kansliet och Skeppsbron 28 Vi är 6.65 heltidstjänster som innehas av 8 personer. 100% GS 100% ekonom 25% webbinfo ( idrott, triangel Sverige) 240% internationellt 200% informatör KulturDirekt flyttade till andra lokaler i början av hösten och WaterAid har expanderat. Under november sätts en dörr och en glasvägg upp mellan WaterAid och KFUK-KFUM Sverige för att förbättra akustik etc. Peace Parks har flyttat ner till plan tre och därmed finns det en plats ledig på plan 4. Ekonomi Ekonomi och Lunett rapporteras särskilt genom finansutskottet. 1. Identitet och profil 1.1 Internationell tillhörighet Ett nytt utskott beslutades vid det senaste styrelsemötet. Det internationella utskottet som tidigare även hanterat frågor som rör våra internationella strukturer och samarbeten delades och ett utrikesutskott skapades. Utskottet har framförallt att arbeta med nordiskt samarbete, YMCA Europe, YWCA Europe, YMCA World och YWCA World. Anna Magnusson har blivit ordförande för YWCA Europe vilket innebär att vi kommer att arbeta mer med organisationen. Karin Hammar sitter i styrelsen för YMCA Europe och har just rekryterat en ny GS, Juan Simoes Iglesias från Spaniens ACJ tar över efter Johan Vilhelm Eltvik. GS har som representant för Ideell arena i Euclids styrelse deltagit i Euclids årsmöte i Bryssel i september. GS fick chansen att fråga EUs utrikesminister hur hon ser på terror lagstiftning som drabbar civilsamhällets organisationer. Ashton menade att det inte var meningen att det skulle vara så men att hon inte kände till frågan närmare. Detta väckte förhoppningar bland samlade lobbyister som såg en möjlighet att informera ministern (8) Verksamhetsrapport

3 1.2 Kommunikation Det officiella startskottet för Framtiden 2.0 gick under workshophelgen september. De 33 deltagarna hade en bra spridning i verksamhet och förbund och var enligt utvärderingen nöjda med helgen och mycket positiva till satsningen. Deltagarna kände även ett högt förtroende för reklambyrån Spirit Stockholm som var processledare och som valts ut som huvudsaklig samarbetspartner i projektet. Kärnan i byrån består av Jan Ferlin och Martin Nordlinder, som vi även samarbetade med i Framtiden just nu - beställningen. KMU hade räknat med att finansieringen av projektet skulle vara löst i samband med workshophelgen, men i skrivande stund har Lunett fortfarande inte gett något besked om när pengar kommer att finnas att tillgå och reklambyrån har därför inte påbörjat några uppdrag. En preliminär projektplan har tagits fram, men behöver revideras med tanke på bl.a. osäker tidshorisont och finansiering. En utvecklingsblogg finns nu på kfum.se/framtiden2punkt0 Webb och intranät Innan vi upphandlar nya system för digitala plattformar behöver vi genomföra en gedigen förstudie. I juni valdes en konsultbyrå ut bland ett flertal kandidater, men deras tjänster visade sig vara alltför dyra och icke-flexibla för att gå vidare med. Istället beslutades att den kompetensen bör rekryteras till kansliet, och den 1 november påbörjade Daniel Anundi en ettårig projektanställning på heltid. Tjänsten ska på halvtid undersöka behoven hos rörelsen och ta fram nya system för 1) externwebb, 2) verksamhetsstöd i form av gemensamt intranät, medlemsregister, bokningssystem mm. Resterande halvtid i tjänsten räknas som avlastning för Johan som projektledare. Ramar och syfte för förstudien definierades under ett möte mellan Daniel, Johan, Torbjörn och Patrik i november. Inledande kontakter har tagits med KFUM Umeå och Göteborg, som båda har ett stort behov av att komma igång snabbt med ny webb. Opinion och press Rekrytering av opinionsteam pågår och ett tiotal personer har anmält intresse. Som en första kurshelg/kickoff är Kärsögården preliminärbokad sista helgen i januari. Samtal har förts med tilltänkta PR-konsulter som expertstöd och Corinna Björck från KFUK-KFUM Central ställer upp som kursstöd och bollplank. Vi har sökt kr från Gustav V-fonden till opinionsprojektet och väntar besked i dagarna. Pressmeddelanden har skickats ut i samband med Anna Magnussons utnämning till ordförande i europeiska YWCA, Timo Fällmans anställning för Umeå 2014 samt insamlingskampanjen 30 %. Hongkong och Umeå 2014 Innan World Council i juli anställdes Susanna Berggren på en månads heltid (utöver sina 25 % webb) för att arbeta med marknadsföringsmaterial kring Umeå 2014, i samverkan med KFUM Umeå. Det resulterade bl.a. i en festivallogga, webbsida, facebooksida, broschyr, åtta rollups och t-shirts. På plats i Hongkong var ett huvudsyfte för delegationen att sälja in festivalen (och därmed kandidaturen), vilket lyckades mycket bra. En av de tre stora ämnesinriktningarna på World Council var Communication & Branding, och utvecklingen inom detta område på världsnivå och från bl.a. USA och England tog Johan och Emil (m.fl.) aktiv del av (8) Verksamhetsrapport

4 1.3 Internationell information Den 5-9 september var Baha Hilo från JAI i Beit Sahour, Västbanken i Sverige som en del av en informationsturné i Europa. JAI är palestinska KFUKs och KFUMs gemensamma påverkans- och informationsdesk. Vi ordnade föreläsningstillfällen för honom i Malmö, Lund, Stockholm och Örebro. Det första tillfället var i Malmö den 5 september, och det kom inte en enda åhörare, trots idogt informerande och löften från många. Det är väldigt tråkigt men uppslutning var bättre vid de andra tillfällena. Bland annat besöktes en folkhögskola i Örebro och det var mycket lyckat. Det internationella utskottet har satt upp som mål att sälja 150 olivträd innan året är slut. En strategi för att uppnå detta utformades av kansliet. Det var ett önskemål att framställa olika typer av certifikat/gåvokort, men utrymme för detta har inte funnits tidsmässigt på kommunikationsavdelningen. KFUK-KFUM Central har bett att få sälja träd själva och fler föreningar ska uppmuntras göra detsamma. (Olivträdsförsäljning är att betrakta som informationsverksamhet eftersom de uppmärksammar situationen på Västbanken och att KFUK-KFUM Sverige är involverat i Palestina.) Målet om 150 träd är tills nu uppnått till hälften och det är rimligt att nå 150 träd innan årets slut med tanke på att julen är högsäsong för försäljningen. Den 13 november hölls en föreningsträff i Stockholm för föreningar och individer som intresserat sig för Palestina. Deltagare från KFUK-KFUM Central, Bromma KFUK-KFUM, KFUM Örebro och KFUK- KFUM Eskilstuna var med, och synpunkter hade inhämtats från Torns Scoutkår som inte kunde delta. Konkreta önskemål som framkom var ett bland annat nyhetsbrev/mailinglista för internationell information, och kommunikation/idéspridning mellan engagerade föreningar. Liknande samlingar ska hållas för föreningar som är intresserade av Östeuropa och Afrika. 1.4 Utbildning GS har träffat representanter för Ljungskile FHS samt våra styrelserepresentanter från Västsvenska regionen för att diskutera samarbeten, rollfördelning och vägen framåt. Det var ett mycket bra möte och förhoppningen är att detta ska tydliggöra förväntningar och ansvar. Stockholmsregionen har på vårt uppdrag genomfört ytterligare en Mary, den här gången i St: Petersburg. Det blev en lyckad utbildning men det finns fördelar med att vara i London. Tillsammans med Sensus och Stockholmsregionen har vi arbetat med att skapa korta filmer som fördjupar och kompletterar helheten materialet. Arbetet med att redigera filmerna är inne i ett slutskede och de kommer att presenteras i början av december. I samband med detta ska vi även lansera uppdateringen av helheten med det nya jämställdhets materialet. 1.5 Praktikantprogrammet Samtliga årets sex praktikanter (såväl svenska som afrikanska) har rest hem, alla överlag mycket nöjda med sin praktik. Utvärderingshelg hölls på Ängsholmen den augusti och gav mycket intressant information. Ett axplock bland många exempel på effekter av praktiken (för praktikanten, värdorganisationen eller omgivningen hemma): (8) Verksamhetsrapport

5 I met the national office and learned about their work and how my national organization works, understands their point of view I am much more concious about democracy, human rights etc. People have learned that there is not such a big difference between whites and blacks Gave people the opportunity to think about gender, and question their traditions and equality Helped people see the bigger picture, that they can make a difference Changed peoples perception of what a girl is and how a girl can behave I helped my organization to get a lot of publication, and I've recruited many new members in my home I have given people at home a new perspective on life and the world Taught them leadership skills Den sydafrikanska praktikanten (på Sparreviken) var tvungen att göra ett avbrott i praktiken pga ett dödsfall i familjen, men hon var tillbaka igen efter två veckor. De svenska praktikanterna är i gång med sitt informationsarbete. Ha dem i åtanke om det ordnas tillfällen där information från dem skulle passa in! Beslut från UD om praktikantprogrammets framtid dröjde ända till 4 november. När vi får slutlig information från Sida om hur de tolkar direktivet (där praktikantprogrammet bara är en liten del, och utan egen budgetlinje) vet vi ännu inte. Vad vi vet är att det framtida bidraget är betydligt snålare än vad det varit. De gamla reglerna och upplägget upphör 2010, och följaktligen går det inte att söka pengar för programmet 2011, eftersom de nya direktiven inte hinner utarbetas av Sida. Det är olyckligt att tidtabellen har varit så snäv, och att beskedet om uteblivna Sida-medel för 2011 kom så sent. Det gjorde att det har blivit mycket ont om tid att söka pengar på andra håll. Ansökningar har skickats till 7 stiftelser och fonder. Ett positivt och ett negativt svar har kommit, övriga väntas inom de närmsta veckorna. Det är högst osannlikt att vi kommer att få medel för att skicka fyra praktikanter och ta emot fyra praktikanter, vilket hade varit önskvärt. Vi hoppas att skicka och ta emot sammanlagt 5-6 praktikanter. Sida ordnar inte heller någon praktikantkurs i januari. Istället hoppas vi att kunna samarbeta med andra organisationer och bygga på våra egna utbildningsdagar för att kompensera för Sidas uteblivna kurs. Rekrytering av svenska praktikanter pågår just nu. Eftersom praktikantbidraget med största sannolikhet kommer att vara betydligt mindre i framtiden behöver vi hitta nya strategier och vägar för praktikantverksamhet. En möjlighet som ska undersökas är att satsa på EVS, European Voluntary Sevices, som ger EU-pengar via Ungdomsstyrelsen och omfattar EUländer samt grannländer (dit bland annat våra partnerländer Palestina, Ukraina och Vitryssland räknas). En annan möjlighet vore att samarbeta med Ljungskile Folkhögskola. 2. Samverkan för utveckling 2.1 Nationellt utvecklingsarbete Jämt Framåt Jämt Framåt är avslutat, reviderat och redovisat. Måluppfyllelsen i projektet var mycket hög. Det finns en rad erfarenheter att bygga vidare på. Arbetet med jämställdhet, mångfald och alla människors lika värde är inget som klaras av i ett projekt eller två, detta är frågor som ständigt måste vara levande i all vår (8) Verksamhetsrapport

6 verksamhet. Vi är fortsatt representerade i LSUs mångfaldsnätverk genom anställd i Bromma KFUK- KFUM. Mobil fritidsgård Under hösten har idéer om en mobilfritidsgård utvecklats framförallt i samarbete med Triangelförbundet. Beslut om finansiering för detta kommer från huvudfinansiären den andra december. Beskedet har dröjt men det är fortfarande fullt möjligt att genomföra projektet. 2.2 Internationell samverkan med partners Projektsamarbete Projekten löper på enligt planerna. Förarbetet inför nästa ansökningsomgång för Sida-medel har påbörjats. Den ansökan gäller perioden och ska lämnas in till Svenska Missionsrådet senast den 31 maj När bland annat reglerna för praktikantverksamhet förändrades fick Svenska Missionsrådet pengar över för De bjöd då in medlemsorganisationerna att söka extra medel för 2011, medel till redan godkända projekt. Vi skickade in två ansökningar, dels för att utveckla From Subject to Citizen projektet vi har med African Alliance och dels för att kunna göra ytterligare en uppföljningsresa till Palestina samt att kunna minska Palestinas egeninsats. Den oktober deltog Helena i det Internationella sekreterarmötet i Genève, ett årligt möte mellan de internationella sekreterarna i Europa. Detta möte samordnas med Global staff meeting så det blir också en dialog med alla de olika regionala strukturerna under världsförbundet. Det var ett bra möte och flera möjligheter till samordning och lärande. Palestina (se även 1.3 internationell information) Två medlemmar deltog i den av JAI arrangerade olivplockningsresan i oktober. Två medlemmar från KFUK-KFUM Central deltog i Journey for Justice på eget initiativ. De var mycket nöjda med resan. Vi har ansökt om medel från Gustaf V 90-årsfond för att kunna erbjuda fem personer denna möjlighet Under Världsrådsmötet i Hongkong hölls flera möten för att få Gaza YMCA och East Jerusalem YMCA (EJY) att närma sig varandra. Detta har länge varit ett mål men är ett problem. Bakgrunden är att EJY bedriver verksamhet på Gaza remsan oberoende av Gaza YMCA. I och med att EJY togs upp som fullvärdig medlem i Världsförbundet (med Gaza YMCAs stöd) måste dock enandet förverkligas. Hittills har föga hänt, men tillsammans med andra KFUK-KFUM partners (Norge och Schweiz) försöker vi skapa samtal kring detta. Telefonmöte med Schweiz och Norge hålls 17 november genomfördes en lyckad Witness visit till Västbanken där representanter från båda Världsförbunden och ordförande och sekreterare från många nationella KFUK och KFUM deltog. Det planeras en upprepning av denna resa för Danska KFUM-KFUM önskar dock genomföra en motsvarande resa redan 2011 och efterfrågar Sveriges (och andra närstående förbunds) medverkan. Detta kommer att diskuteras i det Internationella utskottet (8) Verksamhetsrapport

7 Bromma KFUK-KFUM planerar en resa för sju unga ledare till Västbanken vid årsskiftet. Dessa ska hålla ledarutbildning för YMCA-ledare på plats, samt lära sig mera om situationen i Palestina för att kunna sprida information i Sverige. African Alliance Projektet med African Alliance, From Subject to Citizen fortlöper och har vidareutvecklats. De nationella organisationerna uppskattar programmet och i flera länder leder det nu till nya projekt och en förnyad fokus på ungdomsledarskap och påverkansarbete. African Alliance har varit och är en viktig resurs för oss i flera av de bilaterala projekten. Möten oss emellan har skett i Hong Kong, under uppföljningsresan till Sydafrika (4/10), Internationella sekreterarmötet i Genève (13-14/10) och i Nairobi (5/11) Kenya Projektet fortlöper. Kenya är försenad med sin rapport till Världens Barn, men detta löstes i samband med att Helena besökte kontoret i Nairobi den 5 november. De två praktikanter vi hade i Kenya har på ett bra sätt tagit del av aktiviteter som omfattas av vårt projekt. Sydafrika Den 1-11 oktober gjorde KFUK-KFUM Sverige och Y Care International en gemensam uppföljningsresa till Sydafrika. Syftet var främst att titta på det gemensamma projektet i Kwa-Zulu Natal regionen men också att tillsammans prata med KFUM Sydafrika om dagens utmaningar och om framtiden. Resan var mycket bra men organisationen i Sydafrika har många utmaningar. Många frågor löstes på plats men det finns fortfarande mycket att arbeta med. Framtiden kommer att utvisa om vi klarar av att stötta Sydafrika på ett bra sätt, vi som vi i Sverige och vi som i alla deras internationella partners tillsammans. Hela GOP processen och att alla internationella partners möts (Country Focus Group) regelbundet har avstannat och med det också det holistiska tänkandet. Det är inte bra för Sydafrika då organisationen spretar och partners har olika intressen. Den 11 november hölls en telefonkonferens och där la vi en plan för möten och ett löfte att nu ta upp arbetet igen. Zambia Den 25 oktober 5 november gjordes en uppföljningsresa tillsammans med Y Care International. Arbetet i Zambia har varit finansierat av Världens Barn men nu har vi lyckats få pengar från DIFID (Brittiska Sida) för ett år. Syftet med resan (som finansierades av Y Care International) var främst att titta på Gatubarnsprojektet som vi arbetar med tillsammans men också för att ge oss en möjlighet att börja titta på framtiden och hur vi skulle kunna ytterligare stödja Zambia (en ev Sidaansökan). Resan var mycket bra. KFUM Zambia är en bra men svag organisation som är öppna för lärande och nya utmaningar. Under resan träffade vi också KFUK, Svenska ambassaden, Rädda Barnen, Diakonia och Kooperation utan gränser. Det internationella utskottet beslutade vid sitt senaste möte om att ansöka om pengar från Svenska Missionsrådet för att stödja YMCA Zambia att arbeta fram en ny strategi, som sedan kan utgöra grunden för det framtida samarbetet oss emellan. Detta är också förankrat bland alla Zambias internationella partners och samtliga kommer att bidra till detta arbete (8) Verksamhetsrapport

8 KFUM Ukraina Projektet Youth in Development löper på som planerat. I september ägde KFUM Ukrainas årsmöte rum och Ivanna Horbachuk ersattes på posten som ordförande av Evgenij Zhabkovskij. I anslutning till årsmötet genomfördes årets Field Group-möte två personer från Sverige deltog. Mötesdagarna var mycket inspirerande och konstruktiva. Ett konkret resultat var de idéer som kläcktes om hur KFUM Ukraina ska kunna säkra sin fortlevnad genom att finna nya inkomstkällor, och hur de olika internationella partners kan stötta KFUM Ukraina i detta arbete. KFUM och KFUK Vitryssland Även dessa två organisationer arbetar vidare med aktiviteterna inom ramen för Youth in Development Ett Field Group-möte för Vitryssland har ägt rum under hösten. Dessvärre kunde ingen från Sverige delta. Rapportering Alla Världens Barnprojekt för 2008 (insamlat 2008, verksamhet ) utom ett är redovisat och klart. Kenyas rapport ska enligt tidsplanen vara färdig och inlämnad inom en vecka. 2.3 Samverkan med förbund och regioner I slutet av september hölls ett tvådagarsmöte för anställda i regioner och scoutdistrikt. Mötet var uppskattat och frågor kring regionernas roll, funktion och framtid är fortsatt aktuella. Ledningsgruppen har haft tre möten under perioden. Diskussioner förs med Y s men om hur vi fortsatt ska samverka, vad de gemensamma intressena är och hur vi på bästa sätt når störst resultat. Förhoppningen är att ett kortfattat och konkret samarbetsavtal ska vara klart under november. 2.4 Insamlingsverksamhet Under hösten har det arbetats en del med att skapa en ny insamlingsstrategi för KFUK-KFUM Sverige. Ett möte har hållits med FRII för att diskutera möjliga vägar framåt i vårt insamlingsarbete. Satsningar har gjorts på att sälja fler olivträd och på att samla in mer medel till egenisnsatser i Östeuropa (8) Verksamhetsrapport

Verksamhetsplan 2012-2013

Verksamhetsplan 2012-2013 Verksamhetsplan 2012-2013 Innehåll Inledning Inledning 3 Ledning och samordning 5 Prioriterade områden 7 Utbildning och ledarskap (11, 15) 8 Projekt 9 Finansiering 11 Verksamhetsplanen är skriven av KFUK-KFUM

Läs mer

1 VERKSAMHETSPLAN 2016-2017

1 VERKSAMHETSPLAN 2016-2017 1 VERKSAMHETSPLAN 2016-2017 Verksamhetsplan 2016-2017 VAD ÄR EN VERKSAMHETSPLAN? Verksamhetsplanen är det uppdrag som medlemmarna som deltar på Riksombudsmötet ger den nyvalda styrelsen att arbeta med

Läs mer

Ett sammanhållet KFUK-KFUM i Sverige

Ett sammanhållet KFUK-KFUM i Sverige Ett sammanhållet KFUK-KFUM i Sverige VERKSAMHETSPLAN KFUK-KFUMS RIKSFÖRBUND 2008-2009 INNEHÅLL Verksamhetsplan 2008-2009 1 INLEDNING 4 1.1 Verksamhetsidé 4 1.2 Framtidsbild för KFUK-KFUM 4 1.3 KFUK-KFUM

Läs mer

Effektrapport 2015 KFUM Sverige

Effektrapport 2015 KFUM Sverige Effektrapport 2015 KFUM Sverige KFUM Sverige Org.nr: 802004-2290 Ideell organisation VAD VILL KFUM SVERIGE UPPNÅ? KFUM har en enkel grundfilosofi: Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov

Läs mer

Effektrapport 2014 KFUM Sverige

Effektrapport 2014 KFUM Sverige Effektrapport 2014 KFUM Sverige Antagen av styrelsen för KFUM Sverige 22 september 2014 KFUM Sverige Org.nr: 802004-2290 Ideell organisation VAD VILL KFUM SVERIGE UPPNÅ? KFUM har en enkel grundfilosofi:

Läs mer

verksamhetsplan 2010-2011

verksamhetsplan 2010-2011 verksamhetsplan 2010-2011 verksamhetsplan 2012-2013 vision 2020 ROM 2009 riksombudsmöte KFUK-KFUM Sverige Innehåll Verksamhetsplan 2010-2011 1 INLEDNING 3 1.1 Verksamhetsidé 3 1.2 Framtidsbild för KFUK-KFUM

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

Stockholm Gotland (genom Tove Larsson, konsulent och 100% anställd) Nedre Norrland (genom styrelserep. Jörgen Ahlberg och Marie Holm Sherman)

Stockholm Gotland (genom Tove Larsson, konsulent och 100% anställd) Nedre Norrland (genom styrelserep. Jörgen Ahlberg och Marie Holm Sherman) Regionernas Råd den 2-3 februari 2013 Inledning Regionernas Råd 2013 inleddes med en presentationsrunda av samtliga deltagare. Efter presentationen var också en konstruktiv diskussion om att regionernas

Läs mer

PROPOSITIONER 2016-2017

PROPOSITIONER 2016-2017 1 PROPOSITIONER 2016-2017 Proposition 1 - Medlemsavgifter till KFUK-KFUM Sverige Medlemskap handlar bland annat om tillhörighet. Att vara en KFUM-förening innebär att man är med i en global familj. Medlemskapet

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 10. 16 17 november 2013 Scouternas kansli, Örnsberg Dnr. Josefine Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Datum: Plats: Löpnummer: 10. 16 17 november 2013 Scouternas kansli, Örnsberg Dnr. Josefine Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 10 16 17 november 2013 Scouternas kansli, Örnsberg Dnr Närvarande Ordförande Josefine Larsson Ledamöter Anders Ahlström Malin Amnefelt Thomas Frostberg (IC) Ida

Läs mer

Från kansliet: Förhinder: 209. Inledning Ordförande Karin Hammar höll inledning och förklarade därefter sammanträdet öppnat.

Från kansliet: Förhinder: 209. Inledning Ordförande Karin Hammar höll inledning och förklarade därefter sammanträdet öppnat. Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde 9-11 februari 2007 Sid 1 (8) Närvarande med beslutsrätt: Karin Hammar, ordförande ( 209-215, 231-249 ) Tomas Rosengren, vice ordförande ( 216-230) Pär

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Gustaf Haag Hanna Nilsson Carin Stegen Richard Trum Förhinder Jörgen Wallin Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 72. Mötesformalia a) Mötets öppnande Gustaf Haag

Läs mer

Dessutom deltog: Förhinder:

Dessutom deltog: Förhinder: Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde 18-19 augusti 2007 Sid 1 (7) Närvarande med beslutsrätt: Karin Hammar, ordf. ( 303-304, 306-309) Tomas Rosengren, vice ordf. ( 282-302 och 305) Corinna

Läs mer

Dessutom deltog: Förhinder:

Dessutom deltog: Förhinder: Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde 9-10 februari 2008 Sid 1 (6) Närvarande med beslutsrätt: Gustav Ebenå, ordf. Ann-Margret Gillerfors, vice ordf. Jenny Kihlander Cecilia Ralfe-Stelander(

Läs mer

Protokoll, IKFF: s AU den 11 december 2008

Protokoll, IKFF: s AU den 11 december 2008 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 11 december 2008 1 Formalia 1.1 Ordförande AnnaLisa Eneroth 1.2 Sekreterare

Läs mer

Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé:

Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé: vår verksamhet 2009 INLEDNING KFUM-KFUM Sverige har tidigare lämnat en verksamhetsberättelse till ROM som innefattat två års verksamhet.men eftersom det inneburit att de båda år som avrapporterats har

Läs mer

KFUM SVERIGEs VERKSAMHETSBERÄTTELSE

KFUM SVERIGEs VERKSAMHETSBERÄTTELSE KFUM SVERIGEs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 1 Inledning Utgångspunkten i KFUM Sveriges arbete är rörelsens verksamhetsidé: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential.

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Det allra värdefullaste vi har i KFUM är våra föreningar.

Det allra värdefullaste vi har i KFUM är våra föreningar. 1 Mervärde Det allra värdefullaste vi har i KFUM är våra föreningar. Föreningarna är specialisterna som möter ungdomar varje dag och som vet vad som krävs för att driva en stark ungdomsverksamhet. Tack

Läs mer

Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2007-2008

Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2007-2008 Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2007-2008 Internationella arbetslag (IAL) är en organisation som verkar för fred genom att skapa mötesplatser mellan människor. Vi arbetar förebyggande genom

Läs mer

INTERNATIONELLA SEKRETARIATET VÄRMLAND I VÄRLDEN

INTERNATIONELLA SEKRETARIATET VÄRMLAND I VÄRLDEN INTERNATIONELLA SEKRETARIATET VÄRMLAND I VÄRLDEN Utgiven av: Länsstyrelsen Värmland Foto: Länsstyrelsen Värmland Form: Catrin Hasewinkel Tryckår: 2009, reviderad 2010 Publ. nr: 2009:25 ISSN: 0284-6845

Läs mer

Entreprenörskap som utvecklar Afrika. Nu kan jag försörja mig själv och andra!

Entreprenörskap som utvecklar Afrika. Nu kan jag försörja mig själv och andra! Entreprenörskap som utvecklar Afrika Nu kan jag försörja mig själv och andra! Ungt entreprenörskap en väg ut ur fattigdom NavPartners engagerar sig i utveckling av företag och företagare i Afrika. Uppgiften

Läs mer

KFUK-KFUMs idrottsförbund. Idé och verksamhet. Idrottsförbund FYSISK AKTIVITET ÖKAD KUNSKAP IDROTT MED KVALITET

KFUK-KFUMs idrottsförbund. Idé och verksamhet. Idrottsförbund FYSISK AKTIVITET ÖKAD KUNSKAP IDROTT MED KVALITET KFUK-KFUMs idrottsförbund Idé och verksamhet Idrottsförbund FYSISK AKTIVITET ÖKAD KUNSKAP IDROTT MED KVALITET det här står vi för Alla duger alla får vara med Hos oss gör vi inte skillnad på folk och folk.

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

10063 Nationella turistfiskeprojektet

10063 Nationella turistfiskeprojektet Projektplan Projektnamn Beställare/Projektägare Projektledare Projekttid 10063 Nationella turistfiskeprojektet Leader Blekinge Johan Johansson 2010-12- 09 till 2013-12- 31 1. Sammanfattning Nationella

Läs mer

att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar till 250 kronor

att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar till 250 kronor Medlemsavgifter Förslag till avgifter 2016 Styrelsen föreslår stämman att fastställa de anslutna hembygdsföreningarnas medlemsavgifter till SHF till 13 kronor per medlem i de till de regionala hembygdsförbunden

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

2015-05- Z.7 INTERPELLATION ANG FILIAL PÅ VEMDALSSKALET. Till regionstyrelsens ordförande

2015-05- Z.7 INTERPELLATION ANG FILIAL PÅ VEMDALSSKALET. Till regionstyrelsens ordförande '", Gli., ~,. CENTERPARTIET Till regionstyrelsens ordförande REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN 2015-05- Z.7 INTERPELLATION ANG FILIAL PÅ VEMDALSSKALET Regionen har under vintersäsongen 2014/15 drivit filial på

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige

Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige 1. Inledning CONCORD Sveriges uppdrag är att inom ramen för EU:s utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik bedriva påverkans- och informationsarbete med fokus

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet.

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet. Distriktet Ett gemensamt distrikt har startat 2013. Detta är nytt för alla och under 2014 fortsätter arbetet med att skapa formerna för detta distrikt. Förutom det som direkt berör distriktet, är det viktigt

Läs mer

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID När man jämför Norden med resten av Europa är det tydligt att de nordiska samhällena bygger på en gemensam värdegrund. De nordiska länderna har

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Protokoll. Styrelsemöte Söndagen den 12:e Juni 2011 kl 10.00-13, Ramsjö Gård, Uppsala

Protokoll. Styrelsemöte Söndagen den 12:e Juni 2011 kl 10.00-13, Ramsjö Gård, Uppsala Protokoll Styrelsemöte Söndagen den 12:e Juni 2011 kl 10.00-13, Ramsjö Gård, Uppsala Närvarande: Erika Rydegård (punkt 7-13), Gilbert Blondeau (styrelsemedlem), Josefin Gasic (skype, punkt 4-7), Josefin

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2011 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2011 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUM-föreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Den regionala nivåns

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum 2008 Verksamhetsplanen framtagen den 6 februari 2008 vid Arla Foods i Stockholm. Version 4. 1 Rapportering: Vad har hänt och var står vi idag? Måluppfyllnad : 1.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: maj 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Två medarbetare från JH Spårservice

Läs mer

vision och strategi Bo Aronsson projektledare Centrala Älvstaden

vision och strategi Bo Aronsson projektledare Centrala Älvstaden Centrala Älvstaden vision och strategi Bo Aronsson projektledare Centrala Älvstaden RiverCity Gothenburg Illustration: West 8, juni 2011 Bidrag från delegationen till: Arrangemang av större internationell

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun

Besöksnäringen. Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Besöksnäringen Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-09-01 2013-12-31 Jättendal Lena Strömstedt Innehåll INLEDNING... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Presentation ISO 10667

Presentation ISO 10667 Presentation ISO 10667 Testdagen 2012 2011-03-30 1 Agenda 11.00 11.45 1. Övergripande presentation av ISO 10667 2. Certifiering mot ISO 10667 3. Frågor Tidplan ISO 10667 Vi är här nu ISO 10667 Förslag

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer.

VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer. VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer. Öka kunskap om finansiering, idéburen utveckling och social innovation.

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 11. 5-6 december 2015 Gilwell, Flen O51-22-2015. Generalsekreterare Servicechef. Dagordningspunkter

Datum: Plats: Löpnummer: 11. 5-6 december 2015 Gilwell, Flen O51-22-2015. Generalsekreterare Servicechef. Dagordningspunkter Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 11 5-6 december 2015 Gilwell, Flen O51-22-2015 Deltagare Närvarande Ordförande Inger Ekvall Gustaf Haag Ledamöter Oscar Sundås Arvid Nilsson William Persson Martin

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Informations- policy. Falköpings kommun

Informations- policy. Falköpings kommun Informations- policy Falköpings kommun 1 Informationspolicyn består av två delar. En del som allmänt beskriver informationsarbetet och informationsenhetens roll samt ett styrdokument med övergripande mål,

Läs mer

Rapport från JK 13 08 14

Rapport från JK 13 08 14 Rapport från JK 13 08 14 Jag har etablerat kontakt med Läkare utan gränser Sverige s ordförande (Monica Oswaldsson) och på bordet ligger ett förslag från mig att föreningarna etablerar - en ordförandekontakt

Läs mer

Senaste nytt från Svenska Downföreningen Mars/April

Senaste nytt från Svenska Downföreningen Mars/April Senaste nytt från Svenska Downföreningen Mars/April 2006 www.svenskadownforeningen.se INNEHÅLL: Ordförande hälsar Lägerverksamhet 2006 Projekt Förskola Kunskapsbankens nya webbsajt SD startar ERFA grupper

Läs mer

YTTRANDE. Betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13)

YTTRANDE. Betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) YTTRANDE Dnr Ku2016/00504/D Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 13 juli 2016 Betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) Sammanfattning SPF Seniorerna

Läs mer

Innehåll. 1. Syfte Metod och urval Analys Reflektioner och rekommendationer Frågor och svar 3

Innehåll. 1. Syfte Metod och urval Analys Reflektioner och rekommendationer Frågor och svar 3 Innehåll 1. Syfte... 1 2. Metod och urval... 1 3. Analys... 1 3.1 ACT now for climate justice och kunskapshöjning 1 3.2 Aktivisternas övriga aktiviteter... 1 3.3 Aktivisternas engagemang... 2 3.3 Aktivisternas

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Ny termin med ny energi!

Ny termin med ny energi! Ny termin med ny energi! I DETTA NYHETSBREV: Månadens Barnrättskämpe Anna Sandkull s. 2 Hänt i januari s. 3 - SVT sydnytt, kommunbidrag, intervju i city, praktikantpresentation Händer i februari s. 6 -

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 9. Generalsekreterare. Josefine Larsson förklarar mötet för öppnat. Styrelsen konstaterar att samtliga är närvarande.

Datum: Plats: Löpnummer: 9. Generalsekreterare. Josefine Larsson förklarar mötet för öppnat. Styrelsen konstaterar att samtliga är närvarande. Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 9 14 oktober 2013 Ajournerades för att återupptas den 27 oktober 2013 Telefon Närvarande Frånvarande Ordförande Ledamöter Generalsekreterare Ekonom Josefine Larsson

Läs mer

Reviderad projektplan

Reviderad projektplan Reviderad projektplan för Medlingsutbildning - en utbildning om konflikthantering genom medling som förbereder för att leda volontärläger med fredstema Inledning Intresset för IAL:s medlingsutbildning

Läs mer

Datum: 23-24 Maj. Plats: Dnr O51-9-2015. Närvarande. Adjungerande. Frånvarande. Mötets öppnande Inger. Val av. Val av. Ordförande.

Datum: 23-24 Maj. Plats: Dnr O51-9-2015. Närvarande. Adjungerande. Frånvarande. Mötets öppnande Inger. Val av. Val av. Ordförande. Styrelseprotokoll Datum: 23-24 Maj Plats: Gamlegård, Torna Hällestad Löpnummer: 4 Dnr O51-9-2015 Närvarande Adjungerande Frånvarande Ordförande Ledamöter Generalsekreterare Rektor Scouternas folkhögskola

Läs mer

EURES OCH INTERNATIONELL ARBETSFÖRMEDLING. Arbetsförmedlingen 2008 11 Omarbetad upplaga Rekv nr: 502 979 Yra. policy

EURES OCH INTERNATIONELL ARBETSFÖRMEDLING. Arbetsförmedlingen 2008 11 Omarbetad upplaga Rekv nr: 502 979 Yra. policy EURES OCH INTERNATIONELL ARBETSFÖRMEDLING Arbetsförmedlingen 2008 11 Omarbetad upplaga Rekv nr: 502 979 Yra policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING Internationella uppgifter 5 Information och stöd vid matchning 5

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, 753 13 Uppsala City Stay, Trädgårdsgatan 5A, 753 09 Uppsala

Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, 753 13 Uppsala City Stay, Trädgårdsgatan 5A, 753 09 Uppsala 1 (6) Plats: Datum: Tid: Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, 753 13 Uppsala City Stay, Trädgårdsgatan 5A, 753 09 Uppsala 6-7 december 2014 9.45 15.45 6 december 2014. 9.50 11.52 7 december 2014. Närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 5-6 december 2015, Stockholm

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 5-6 december 2015, Stockholm Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 5-6 december 2015, Stockholm Närvarande: Johan Robertson, Frida Bulukin Wilén, John Hall, Anders Dahlén och Conny Thunberg 1 21 Martin Carlsson 1-12 Adjungerad:

Läs mer

Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia

Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia Vänner i Kristus! När vi senast möttes till riksstämma och kyrkokonferens var en fråga särskilt livligt diskuterad, den som regionernas

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte

Förbundsstyrelsemöte 15 december 2016 Styrelseprotokoll Förbundsstyrelsemöte 161215 Styrelsemöte med beslutsrätt, 15 december 2016, kl. 18.00. Plats: Webex Närvarande: Rosaline Marbinah, förbundsordförande Gustaf Fritz, vice

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Närvarande: Caroline Ekblad, Hanna Olin Petersson, Kristina Frisell, Konrad Ekenberg, och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N EFFEKTRAPPORT 2014 Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Som medlem och bidragsgivare skapar du hopp och räddar liv. Nu och

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Ideologisk ram :s arbete utgår alltid från -rörelsens grundsatser. Grundsatserna slår fast att -rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång Globala Kronobergs Faktablad EVS Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Globala Kronoberg är ett internationellt center som drivs av Nätverket SIP. Vi koordinerar

Läs mer

Anhöriga en ovärderlig samverkansresurs

Anhöriga en ovärderlig samverkansresurs Anhöriga en ovärderlig samverkansresurs Karlstad den 25 januari 2017 Carin Wallman, Lennart Magnusson, Arvid Karsvall, Elizabeth Hanson Länssamordnarna anhörigstöd i Norrland Medlem i Eurocarers och International

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

BRA FORSKNING GER UTDELNING

BRA FORSKNING GER UTDELNING BRA FORSKNING GER UTDELNING FORSKNINGSFINANSIERING På Örebro universitet är arbetet med finansieringen av forskningen en självklar del av forskningsprocessen. Utgångspunkten är att hjälpa forskarna nå

Läs mer

Kommunförbundet Skåne EU & Bryssel

Kommunförbundet Skåne EU & Bryssel Kommunförbundet Skåne EU & Bryssel Brysselnätverket 31 augusti 2017 Johanna Haward, EU-samordnare Kristina Jauhiainen Larsson, Samordnare Brysselkontoret Välkomna till Hässleholm och Brysselnätverksträff!

Läs mer

Verksamhetsberättelse WAiK 2012

Verksamhetsberättelse WAiK 2012 Verksamhetsberättelse WAiK 2012 1. Fakta om året som gått Antal medlemmar vid årets slut: 114 stycken Medlemsavgift: För privatpersoner 40 kr per år. För företag, andra föreningar och organisationer 200

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

Effektrapport Antagen av styrelsen 16 november 2016

Effektrapport Antagen av styrelsen 16 november 2016 Effektrapport 2016 Antagen av styrelsen 16 november 2016 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill Min Stora Dag uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 3 3. Vilka

Läs mer

1 ÅRET SOM GÅTT 2015

1 ÅRET SOM GÅTT 2015 1 ÅRET SOM GÅTT 2015 Verksamhetsberättelse 2015 KFUM har en enkel grundfilosofi: Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Dalarna 2011-2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

På grund av det låga antalet närvarande styrelseledamöter kunde vi konstatera att mötet inte var beslutsmässigt.

På grund av det låga antalet närvarande styrelseledamöter kunde vi konstatera att mötet inte var beslutsmässigt. Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 4 2008/2009 Tid: Lördagen den 23 augusti 2008, kl. 13.00 17.20 Plats: Glorias, Sankt Petri Kyrkogata 9, Lund. Ledamöter: Thomas Nilsson, ordförande Lars

Läs mer

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige 2014-11-14 Rebecka Herdevall Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige Capacity Building and Joint Master Degrees Kapacitetsuppbyggnad Capacity Building for Higher Education Rebecka Herdevall

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer