Läkarstämman i Nordstan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkarstämman i Nordstan"

Transkript

1 Läkarstämman i Nordstan Ett nytt sätt att nå allmänheten med kunskap - i samband med Svenska Läkaresällskapets riksstämma i Göteborg den 29 november 1 december 2006 ISSN X R 2007:9

2 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO För att bli trovärdiga i vår roll som tillsynsmyndighet måste vi visa att vi ställer krav på oss själva. Genom att skaffa oss egen erfarenhet av miljöledning blir vi en bättre samarbetspartner till företag, organisationer och enskilda i deras miljöarbete. Miljöpolicy Miljöförvaltningen arbetar på uppdrag av Miljönämnden för att nå visionen om den långsiktigt hållbara utvecklingen av staden. För att vi ska bli framgångsrika är det viktigt att vi i alla situationer uppfattas som goda förebilder. Vår egen påverkan Vi ska när vi utför vårt arbete vara medvetna om vår egen miljöpåverkan. Denna påverkan uppkommer som följd av innehållet i de tjänster vi producerar och hur vi till exempel utnyttjar våra lokaler, reser i tjänsten och gör våra inköp. Ständiga förbättringar Vi ska arbeta för att åstadkomma ständiga förbättringar när det gäller vårt miljöarbete. Detta innefattar både direkt som indirekt påverkan. Bli ledande Vi ska med vår egen miljöanpassning ligga över de krav vi som tillsynsmyndighet ställer på andra. Detta innebär att vi med god marginal följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för vår verksamhet samt att vi med detta åtar oss att bedriva ett förebyggande miljöarbete. Samarbete med andra Vi ska ständigt arbeta med att utveckla miljöarbetet genom samarbete och utbyte med andra aktörer. Vi själva som resurs Vi ska nå goda resultat i miljöarbetet genom kunnig och engagerad personal som ansvarsfullt och med helhetsperspektiv tar aktiv del i arbetet. Förvaltningen satsar kontinuerligt på utbildning och information för att alla anställda ska kunna ta ansvar i enlighet med budget och interna miljömål.

3 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 Förord Detta är en rapport från Läkarstämman i Nordstan ett nytt sätt att nå allmänheten med kunskap - i samband med Svenska Läkaresällskapets riksstämma i Göteborg den 29 november 1 december Syftet med Läkarstämman i Nordstan var att till allmänheten föra ut den kunskap och erfarenhet, som läkare förde med sig till Svenska Läkaresällskapets riksstämma. Detta skedde genom korta föreläsningar i en populärvetenskaplig form. Föreläsningarna kompletterades med lokala och regionala hälsofrämjande aktörer genom att tobaksavvänjare, hälsoinformatörer, sjukgymnaster etc. gav råd, stöd och hjälp i första hand inom områdena tobak, alkohol, kost och motion, till besökare i Nordstan. Läkarstämman i Nordstan genomfördes i ett samarbete mellan Läkare mot Tobak och Miljöförvaltningen i Göteborg. Agneta Alderstig Per Haglind Göran Boëthius Tobaksprevention Stadsläkare Ordf. Läkare mot Tobak Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 1

4 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 2 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

5 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 Innehåll Sid Förord 1 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Mål 5 Genomförande 5 Resultat 8 Slutsatser 12 Bilagor 15 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 3

6 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 Sammanfattning Läkarstämman i Nordstan arrangerades i samband med Svenska Läkaresällskapets riksstämma (Läkarstämman) i Göteborg den 29 november 1 december 2006 av Läkare mot Tobak och Miljöförvaltningen i Göteborg. Syftet var att föra ut en del av den kunskap och erfarenhet som landets läkare förde med sig till Läkarstämman och att komplettera detta med lokala och regionala hälsofrämjande aktörer, som gav råd, hjälp och stöd till allmänheten. Ett femtiotal läkare som skulle medverka på symposier/poster på Läkarstämman med anknytning till områdena livsstil och hälsa bjöds in. Av dessa deltog 23 läkare med populärvetenskapliga föreläsningar på scen i Nordstan. Föreläsningarna handlade bland annat om alkohol- och nikotinberoende, sömnbesvär, artros, fetma, mobiler och hjärntumörer. Journalisten Siewert Öholm var debattledare och intervjuare. Kommunalrådet i Göteborg med ansvar för folkhälsofrågor Helena Nyhus (s) inledde torsdagens program med att intervjuas på scen av Siewert Öholm. Läkarnas föreläsningar på scen kompletterades med 14 lokala och regionala hälsofrämjande aktörer på utställningsytan. Aktörerna deltog med skärmutställningar, foldrar och broschyrer, praktiska demonstrationer, rådgivning och anvisningar om var regionens invånare kunde få hjälp och stöd på hemmaplan. Tobaksavvänjare gav råd, hjälp och stöd kring sluta röka eller snusa. Rökarna hade också möjlighet att genomgå test, som innebär mätning av mängden kolmonoxid i utandningsluften. Det var cirka 250 personer med tobaksbruk som fick råd och stöd av tobaksavvänjarna i Nordstan. På scen visades också bålstabilitetsträning med boll och gummiband, medicinsk Qigong, dansinspirerad träning och att små förändringar i kostvanor ger en positiv effekt på hälsan. Tipspromenad och frågetävling arrangerades och detta medförde ökad aktivitet på utställningsytan och fler samtal kring livsstil och hälsa. Detta var första gången som Läkarstämman flyttades ut till allmänheten och lokala medier från tidningar och TV var på plats och visade stort intresse för Läkarstämman i Nordstan. 4 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

7 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 Bakgrund Svenska Läkaresällskapets riksstämma (Läkarstämman) anordnas årligen och genomförs omväxlande i Göteborg och Stockholm. Läkarstämman i Göteborg år 2006 samlade läkare och totalt var det cirka besökare. Nordstan är centralt beläget i Göteborg och är ett av Europas största inomhuscentra med täckta gågator och torg. Där finns cirka 180 butiker och restauranger och är arbetsplats för cirka människor. Nordstan besöks också av cirka besökare från alla samhällsklasser varje dag. December är den månad som antal besökare är störst och under december år 2005 var det 3,9 miljoner besökare. Läkare mot Tobak och Miljöförvaltningen i Göteborg ville pröva att flytta ut en del av Läkarstämman till Nordstadstorget och idén var att bjuda in föredragshållare från Läkarstämman med mål att föra ut en del av den kunskap och erfarenhet som landets läkare förde med sig till Läkarstämman och göra den tillgänglig för göteborgarna. Föredragen skulle kompletteras med aktiviteter från lokala och regionala folkhälsoaktörer. Tobaksbruket är den enskilt största hälsorisken och tobaksavvänjning är en nyckelfaktor i det tobakspreventiva arbetet. Sluta röka/snusa stöd tas ofta upp i samband med läkarbesök på vårdcentraler, men det är angeläget att det erbjuds olika metoder för att nå rökare/snusare och en metod att nå rökare och snusare är, att tobaksavvänjare finns i köpcentret i julklappstider. Mål Syftet med Läkarstämman i Nordstan var att i en populärvetenskaplig form föra ut till allmänheten en del av den kunskap och erfarenhet som landets läkare förde med sig till Svenska Läkaresällskapets riksstämma och att komplettera föreläsningar med lokala och regionala hälsofrämjande aktörer, som gav råd, hjälp och stöd till människor att göra hälsosamma val. Genomförande Redan i samband med Läkarstämman i Göteborg år 2004 genomfördes Prata Tobak tobaksinformation till allmänheten i en stuga utanför Svenska Mässan i Göteborg. Målet var då att erbjuda allmänhet och mässbesökare möjlighet att prata tobak, göra kolmonoxidmätning samt erbjuda hjälp och stöd till rökare och snusare som vill sluta. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 5

8 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 Inför 2006 års Läkarstämma diskuterade Läkare mot Tobak och Miljöförvaltningen i Göteborg en uppföljning av prata tobak, kolmonoxidmätning och sluta röka/snusa stöd. Företrädare för Svenska Läkaresällskapet kontaktades. Därefter kontaktades marknadsavdelningen för Östra Nordstadens Samfällighetsförening. De tyckte att idén lät bra och lät oss disponera en scen, med framförliggande utställningsyta, som var 12x12 meter. Utställningsytans storlek medförde att sluta röka/snusa stöd till allmänheten kunde kompletteras med andra hälso- och livsstilsfrågor. Med utgångspunkt från programmet för Läkarstämman inbjöds ett femtiotal läkare, som skulle medverka på symposier/föredrag/poster med anknytning till områdena livsstil och hälsa. Dessa läkare inbjöds att föreläsa på Nordstadstorget under onsdagen den 29 november, torsdagen den 30 november eller fredagen den 1 december, klockan och klockan Tidpunkterna valdes i samråd med och utifrån de erfarenheter som markandsavdelningen i Nordstan har, det vill säga, de tidpunkter när flest antal människor besöker Nordstan. Inbjudan till föreläsare, se bilaga 1. Göteborgsprofilen och journalisten Siewert Öholm, debattledare från bland annat TV, engagerades under två dagar som moderator. Läkarnas föreläsningar på scen kring hälsa och livsstil till allmänheten kompletterades med lokala och regionala hälsofrämjande aktörer på utställningsytan allt för att ge ökad kunskap och medvetenheten kring hälsa och livsstil och att på sikt få en förändring av människors livsstil och hälsa. Folkhälsoarbetare i Göteborg, i Västra Götalandsregionen, Hälso- och sjukvården, Hälsoteken och frivilligorganisationer bjöds in att samarbeta och visa upp sin verksamhet samt att ge råd/stöd/hjälp till göteborgarna inom olika livsstilsområden (främst tobak, alkohol, kost och fysisk aktivitet). Kontakt togs också med IQ initiativet, apoteket Vasen, Vårdoteket i Nordstan, Droppen i Nordstan (Blodgivning), Svensk Fisk och Hälsoäventyret Oasen i Vara. Inbjudan till aktörer, se bilaga 2. Ett av IQ initiativets projekt som bedrivs på Logistikföretaget Green Cargo inbjöds att medverka. Företaget har installerat alkolås i samtliga fordon under år 2005 med mål att öka säkerheten för sina förare och medtrafikanter. Tobaksavvänjare på vårdcentraler i Göteborg med kranskommuner inbjöds att medverka med att ge stöd, hjälp och råd kring sluta röka/snusa och att mäta rökarens kolmonoxidkoncentration i utandningsluft. Den politiska ledningen för folkhälsofrågor i Göteborgs stad inbjöds också att medverka på Nordstadstorget. 6 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

9 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 Samtliga utställare tog med sig skärmar, roll-ups, broschyrer och foldrar som de haft vid tidigare aktiviteter och utställningar. Någon enhetlig design på skärmarna fanns därför inte. För att ändå skapa en samhörighet och enhetlighet i utställningen försågs golvytan 12x12 meter med grön utställningsmatta. Till utställarna i montrarna hyrdes sammanlagt åtta ståbord med grå fot och ekskiva samt tio barpallar i ek. Fyra vepor och en skylt 3x1 meter med blå botten och med gul text Läkarstämman i Nordstan 2006 vetenskap utbildning kvalitet framställdes och hängdes från taket. Veporna försågs dessutom med loggar från IQ initiativet, Svenska Läkaresällskapet, Läkare mot Tobak, Göteborgs Stad Miljö och Västra Götalandsregionen. Annonsering Svenska Läkaresällskapet annonserade i tidningen Metro om Läkarstämman i Nordstan och om Svenska Läkaresällskapets öppna föreläsning för allmänheten på Handelshögskolan, Vasagatan 1, torsdagen den 30 november med temat Om artros och osteoporos. Annons, se bilaga 3. I Göteborgs-Posten annonserades Läkarstämman i Nordstan under rubriken Det händer idag. Miljöförvaltningen i Göteborg skickade ut pressmeddelande enligt sändlista den Se bilaga 4. Läkarstämman i Nordstan annonserades bland annat på Nordstans webbsida. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 7

10 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 Resultat Föreläsare från Svenska Läkaresällskapets riksstämma Foto: Johanna Wallin/GP Siewert Öholm och distriktsläkare Ingrid Bertilsson diskuterade motion och hälsa med förbipasserande i Nordstan. Av de inbjudna föreläsarna medverkade 23 läkare med föreläsningar från Läkarstämman under tre dagar. Varje föreläsare samtalade kring temat hälsa och livsstil under cirka femton minuter. Läkarna presenterade sina rön eller samtalade kring ett aktuellt budskap i en populärvetenskaplig form. De populärvetenskapliga föreläsningarna handlade bland annat om alkohol, hur förstår jag att en släkting dricker för mycket, alkohol- och nikotinberoende, fetma och barndiabetes, partiklar i luften, vardagsmotion, sömnbesvär, artros, mobiler och hjärntumörer, bättre hälsa med chef av motsatt kön? Siewert Öholm var debattledare och intervjuare. Program, se bilaga 5. Kommunalrådet i Göteborg med ansvar för folkhälsofrågor Helena Nyhus (s) inledde torsdagens program med att intervjuas på scen av Siewert Öholm. HIV/aids Världsaidsdagen den 1 december är en internationell dag, som har initierats av Förenta Nationerna (FN) för att årligen uppmärksamma den globala hivepidemin. Temat för år 2006 var Stoppa aids håll löftena. 8 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

11 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 Biträdande smittskyddsläkare Karin Stenqvist, Smittskyddsenheten, Västra Götalandsregionen medverkade med föreläsning om HIV/aids i Göteborg och i världen. Sesamhuset i Angered deltog med två informatörer, som informerade om HIV/STI, delade ut foldrar, kondomer, karameller och röda band (red ribbon). Red Ribbon är den internationella symbolen för kampen mot HIV och aids samt solidaritet med de drabbade. Lokala, regionala och nationella hälsofrämjande aktörer Av de inbjudna lokala, regionala och nationella aktörerna medverkade IQ initiativet, A Non Smoking Generation, Droppen i Nordstan, Hälsoäventyret Oasen i Vara, Tobakspreventivt Center Väst, Tillståndsenheten i Göteborgs stad, BK Häcken med projektet R.U.N. (Rörlig Ungdom Nu), Vårdoteket i Nordstan, apoteket Vasen, Hälsoteket i Angered, VISIR (Vi Som Inte Röker), Sesamhuset i Angered, Patientnämnden och Svensk Fisk. Aktörerna deltog med bemannade skärmutställningar, roll-ups, praktiska demonstrationer, rådgivning och anvisningar om var regionens invånare kunde få hjälp och stöd på hemmaplan. Förbipasserande och intresserade människor fick broschyrer och foldrar med tips och goda råd kring hälsa och livsstil. Aktörerna fanns på plats under onsdagen den 29 november och torsdagen den 30 november, klockan till samt fredagen den 1 december, klockan till Alkohol IQ initiativet medverkade under tre dagar med monter. I montern fanns IQfolder, IQ NYTT Nyhetsbrev, anmälningsblankett till IQ-projekt och reklampennor, som delades ut. Tillståndsenheten i Göteborgs stad medverkade onsdagen den 29 november med skärmutställning och två informatörer. De gav information kring alkoholservering på restaurang samt informerade om tillsyn vid 18-årsgräns vid försäljning av folköl och tobak. Två läkare från Läkarstämman föreläste i Nordstan med temat alkohol: Alkohol- och nikotinberoende Hur förstår jag att en släkting dricker för mycket? Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 9

12 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 Tobak Av de inbjudna tobaksavvänjarna var det sju tobaksavvänjare som medverkade i Nordstan under tre dagar. Tobaksavvänjarna arbetar till vardags på vårdcentralen Krokslätt, Åby Distriktssköteskemottagning, Furulunds Distriktsläkaremottagning, Norra Älvsborgs Länssjukvård samt Tobakspreventivt Center Väst. Tobaksavvänjarna gav råd, hjälp och stöd kring sluta röka eller snusa. Det var cirka 250 personer med tobaksbruk som fick råd och stöd av tobaksavvänjarna i Nordstan. Rökarna hade också möjlighet att genomgå en test, som innebär mätning av mängden kolmonoxid i utandningsluften. Genom att blåsa i kolmonoxidmätare kan rökarens kolmonoxidkoncentration i utandningsluft fastställas. Det är ett mått på rökarens tobaksrökning under de senaste timmarna och därmed ett mått på storleken av de skadliga ämnen som rökaren utsätts för. En del av rökarna var i sällskap med icke rökande personer och ibland ville även icke rökaren blåsa i kolmonoxidmätare. Detta medförde bra diskussioner mellan tobaksavvänjare, rökare och icke rökare och mätningen av kolmonoxidhalt i utandningsluft gav synligt bevis som medförde ökad insikt vad gäller tobakens skadeverkningar. VISIR (Vi Som Inte Röker) medverkade torsdagen den 30 november med tre informatörer. De visade en tobaksfilm på TV/DVD riktat till ungdom och delade ut VISIR:s tidning och foldrar. A Non Smoking Generation deltog samtliga tre dagar med en informatör, skärmutställning och utdelning av foldrar. Oasen i Vara deltog under tre dagar med en innovativ tobaksutställning. Utställningen var bemannad av hälsopedagog onsdagen den 29 november. På utställningen satt foldrar, som bland annat handlade om tobak och miljön. Denna folder var särskilt populär hos ungdom. Hälsa och livsstilsfrågor Hälsoteket i Angered deltog med åtta personer (sjukgymnaster, kostinformatörer, hälsocoacher etc.). De medverkade med skärmutställning, informationsbord, foldrar och visade prov på olika motionsaktiviteter. Många besökare stannade till och var intresserade av att även små förändringar i kostvanor ger en positiv effekt på hälsan. Hälsoteket visade under torsdagen den 30 november bålstabilitetsträning med boll och gummiband, medicinsk Qigong samt dansinspirerad träning på scen. 10 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

13 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 Projekt Vikthoppet deltog. Projektet riktar sig till överviktiga barn och ungdomar i Angered. Svensk Fisk undervisade fredagen den 1 december vid två tillfällen om olika sorters fisk samt föreläste om vikten av att välja rätt kost. Informationsfoldrar delades ut med goda och nyttiga fiskrecept. Tipspromenad och frågetävling arrangerades av Droppen i Nordstan, Tobakspreventivt Center Väst och A Non Smoking Generation. Detta medförde ökad aktivitet på utställningsytan och fler samtal kring hälsa och livsstil. Vinsterna utgjordes av äpplen, respektive penna eller nyckelband. Tipsfrågor, se bilaga 6. Blodgivning Allmänheten kan lämna blod på Droppen i Nordstan, som har sina lokaler mitt i köpcentret. Droppen visade skärmutställning, som bemannades av sjuksköterskor under samtliga tre dagar. De delade ut foldrar till förbipasserande och intresserade. Droppens personal ansåg att detta var ett bra tillfälle att nå ut till allmänheten för att marknadsföra och informera om att lämna blod. Sjukhusen är i stort behov av blod och det behövs fler och gärna yngre personer som är blodgivare. Medial uppmärksamhet Lokala medier från tidningar och TV var på plats och visade ett stort intresse för Läkarstämman i Nordstan. Program och/eller artiklar för Läkarstämman i Nordstan fanns på webbsidorna: Svenska Läkaresällskapet, miljöförvaltningen i Göteborg, Västra Götalandsregionen/tpcv, Nordstan och Göteborgs stad/folkhälsa. Reportage och intervjuer sändes i Väst Nytt, TV2 torsdagen den 30 november. Artiklar var införda i tidningarna Metro, Punkt se, Göteborgs-Posten, nättidningen Vårt Göteborg, tidningen VISIR, Svenska smärtföreningens tidning Leva med smärta. Se bilaga 7. En Google-sökning gjordes på sökordet Läkarstämman i Nordstan och resultatet visade att det fanns ungefär sidor för Läkarstämman i Nordstan. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 11

14 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 Slutsatser I Nordstan finns människor från alla samhällsgrupper, etniciteter och åldrar. Det är ett unikt tillfälle att få möjlighet att visa upp sin verksamhet och förmedla sitt budskap där. I köpcentret kan man nå de människor som annars drar sig för att på eget initiativ ta kontakt med en kommunal verksamhet eller vårdcentral för att få hjälp och stöd kring sin hälsa och livsstil. Syftet med Läkarstämman i Nordstan var att föra ut kunskap och erfarenhet från Läkarstämman till allmänheten samt medförde också att många folkhälsoarbetare i Göteborgs kommun inspirerades av föreläsarnas erfarenhet och kunskap samt de olika aktörernas aktiviteter. Det var första gången som Läkarstämman flyttades ut till allmänheten. Det blev ett intressant och varierat smörgåsbord som dukades. Föreläsningarna innehöll allt från livsstilar, sjukdom, relationer till friskvård. Föreläsarna var positiva till evenemanget och en del av dem sa: Spännande - det här har vi aldrig gjort förut. Många människor stannade till framför scenen, lyssnade och ställde frågor till experterna. En del föreläsningar hade ett femtiotal besökare medan en del föreläsningar hade färre antal besökare. Även personer som av någon anledning inte stannade upp en längre tid vid föreläsningen kanske blev påminda om sin egen livsstil och tog till sig något av budskapen. Att få människor att sluta röka/snusa hör till det mest kostnadseffektiva i folkhälsoarbetet. Tobaksavvänjare på Nordstadstorget erbjöd allmänheten råd och hjälp att sluta röka eller snusa via ett kort motiverande samtal. Under dessa tre dagar samtalade tobaksavvänjarna med cirka 250 rökare/snusare som kom fram till tobaksavvänjarna. En av tobaksavvänjarna sa: Det känns viktigt och angeläget att komma ut så här och möta de personer som inte på eget initiativ sökt hjälp hos rökavvänjare. Alla rökare erbjöds kolmonoxidmätning. Även icke rökare önskade också blåsa i kolmonoxidmätaren. När en icke rökare blåser i kolmonoxidmätaren visar COkoncentrationen i displayen cirka 0 ppm. Det var intressant för rökaren och icke rökaren att se om resultatet visar olika värden. Vid dessa tillfällen blir det bra samtal kring hälsa, tobak samt tobakens skadeverkningar och detta får ofta en positiv utveckling när rökaren får självinsikt om sitt eget tobaksbruk, vilket i sin tur kan leda till rökstopp. När man samtalade med ungdomarna märktes det att det fanns ett stort intresse och medvetenhet kring miljöfrågor. Ungdomarna talade om hur angeläget det var med resurshushållning och kretsloppstänkande och att skogar i tobaksproducerande länder huggs ned och eldas upp när tobaksblad torkas. En ung man uppgav dessa miljöförhållanden, som enda skälet till att han ville sluta röka. 12 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

15 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 Kostnader för Läkarstämman i Nordstan uppgick till cirka kronor. Det är förstås omöjligt att uttala sig om graden av kostnadseffektivitet. I Nordstan når vi människor från alla samhällsklasser. Vi når personer som är svåra att nå med livsstilsförändrande budskap och som inte självmant uppsöker vårdcentral, Hälsotek etc. Alla samhällsgrupper nås inte genom annonskampanjer i TV och tidningars hälsobilagor utan sättet att nå dem är genom samtal och att vara på de platser där personerna befinner sig. I kostnaderna ingick också en moderator under två dagar. Vi valde en välkänd, professionell moderator för att föreläsarna skulle få större uppmärksamhet, arrangemanget skulle få mer massmedial uppmärksamhet och förbipasserande människor skulle bli nyfikna och stanna upp. Föreläsarna och några av utställarna intervjuades av moderatorn på scen och därigenom lyftes deras budskap också fram på ett tydligare och mer folkligt sätt. En känd och professionell moderator lyfter arrangemanget. Läkarstämman i Nordstan fick massmedial uppmärksamhet, positiv respons från allmänheten, nöjda föreläsare och nöjda samarbetspartners. Lokala och regionala hälsoaktörer, verksamhetsansvariga och tobaksavvänjare blev synliggjorda. Dessa var stolta över att visa upp sin verksamhet. Detta medförde också erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan deltagare på utställningen, vilket kan ge fortsatt samverkan. Årets Läkarstämma i Nordstan varade under Läkarstämmans tre dagar. Detta var bra, men kanske kan man nästa gång pröva om två dagar ger samma effekt och uppmärksamhet. Två dagar innebär lägre kostnader än tre dagar. Det var svårare att få föredragshållare till den tredje dagen (fredagen) eftersom en del av dem lämnar Göteborg. En fredag eftermiddag i rusningstid är det också svårare att få människor i Nordstan att stanna upp, lyssna och ta till sig budskapet om hälsa och livsstil. Å andra sidan innehöll fredagen World Aids Day, vilket gjorde det naturligt att lyfta fram den globala aids epidemin och risken för sexuellt överförbara infektioner. Göteborgs politiska ledning uttryckte en vilja att ha denna aktivitet upprepad i större skala vid nästa Läkarstämma i Göteborg år Vi som ansvarade för arrangemanget håller med det gav verkligen mersmak. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 13

16 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 Tack till medverkande Vi vill rikta ett varmt tack till medverkande aktörer och organisationer och ett särskilt tack till nedanstående som bidragit ekonomiskt: IQ-initiativet, Läkare mot Tobak, Miljöförvaltningen och Göteborgs stad, Svenska Läkaresällskapet, Östra Nordstan Samfällighetsförening, ONOFF i Nordstan och Tobakspreventivt Center Väst. Utan Era insatser hade Läkarstämman i Nordstan inte blivit möjlig! Huvudansvariga: Projektledare Agneta Alderstig, Tobaksprevention, Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad tfn: , e-post: Stadsläkare Per Haglind, Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad tfn: , e-post: Docent Göran Boëthius, ordförande Läkare mot Tobak tfn: , e-post: 14 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

17 Bilagor 1. Inbjudan till föreläsare. 2. Inbjudan till aktörer. 3. Svenska Läkaresällskapets annons i tidningen Metro. 4. Pressmeddelande från miljöförvaltningen, Göteborgs Stad. 5. Program för Läkarstämman i Nordstan. 6. Tipsfrågor vid Läkarstämman i Nordstan. 7. Tidningsartiklar i Metro , Leva med smärta, Svenska Smärtföreningen nr 4/2006, Göteborgs-Posten , Nättidningen Vårt Göteborg , Tobak eller Hälsa, Nyhetsbrev från Yrkesföreningar mot Tobak nr 4/2006 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 15

18 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 16 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Publikationer utgivna av Göteborgs Miljöförvaltning Rapporter (ISSN , ISRN GBG-M-R-år/nr- -SE): R 2007:1 Årsrapport 2006 Bokslut och resultat för Göteborgs miljönämnd R 2007:2 Bottenfauna. En undersökning av bottenfauna i sötvatten i Göteborg 2006 R 2007:3 Metaller i vattendrag. En undersökning av metallhalter i vattenmossa i Göteborg 2006 R 2007:4 Transplantering av lunglav Lobaria pulmonaria i sex skogsbestånd i Göteborg R 2007:5 Kvicksilver i gädda från insjöar i Göteborg R 2007:6 CMR-ämnen - utfasning i Göteborg. Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg. R 2007:7 Jobba giftfritt. Exempel på arbete för en giftfri miljö. Inkluderar vägledning för intern kemikalieredovisning R 2007:8 Årsrapport luftföroreningar Mätningar i Göteborgsområdet R 2007:9 Läkarstämman i Nordstan. Ett nytt sätt att nå allmänheten med kunskap. R 2006:1 Årsrapport 2005 Bokslut och resultat för Göteborgs miljönämnd R 2006:2 Bottenfauna En undersökning av bottenfauna i sötvatten i Göteborg 2005 R 2006:3 Metaller i vattendrag En undersökning av metallhalter i vattenmossa i Göteborg 2005 R 2006:4 Ålgräsets utbredning och tillstånd i Göteborg R 2006:5 Sveriges ekologiska fotavtryck - en utgångspunkt för lokala beräkningar. Etapp 1. Användning av energi och bebyggd mark för boende och mobilitet R 2006:6 Årsrapport luftföroreningar Mätningar i Göteborgsområdet R 2006:7 Tennorganiska föreningar - förekomst och användning i Göteborg R 2006:8 PFOS, Perfluoroktansulfonat - förekomst och användning i Göteborg R 2006:9 Kartläggning av arbetet med miljömåltider i Göteborgs stadsdelar R 2006:10 Miljörapport 2005 En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg R 2006:11 EM i friidrott 2006 Miljöförvaltningens arbete med tillsyn och miljöanpassning R 2006:12 Flodpärlmusslor En skalanalys av fem flodpärlmusslor från Lärjeån i Göteborg PM (ISSN X, ISRN GBG-M-PM- -år/nr- -SE): PM 2006:1 Alkylatbensin. Informationsinsatser under 2004 PM 2006:2 Luftkvaliteten i Angered. Mätningar av luftföroreningar augusti 2005-januari 2006 PM 2006:3 Ateljéprojektet kadmium och bly i konstnärsfärger och keramikglasyrer. Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg 2005 PM 2006:4 Batteriprojekt del 1 - kaadmium i varor med laddbara batterier Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg 2005 PM 2006:5 Luftkvaliteten i gatunivå vid tre platser i centrala Göteborg PM 2006:6 Fördjupad försöksdjurstillsyn PM 2006:7 Utvärdering av PM 2.5 -mätningar PM 2006:8 Fågelinfluensan. Uppföljning av miljöförvaltningens arbete. PM 2006:9 Kosmetikatillsyn

46

Metaller i smycken. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2012:26. ISBN nr: 1401-2448

Metaller i smycken. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2012:26. ISBN nr: 1401-2448 ISBN nr: 1401-2448 R 2012:26 Metaller i smycken Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm Miljöförvaltningen Box 7012, 402 31 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Läs mer

Pedagogiska odlingsträdgårdar. Slutrapport. Miljöförvaltningen R 2014:11. ISBN nr: 1401-2448

Pedagogiska odlingsträdgårdar. Slutrapport. Miljöförvaltningen R 2014:11. ISBN nr: 1401-2448 ISBN nr: 1401-2448 R 2014:11 Foto: Anna-Karin Emilsson Båmstedt Pedagogiska odlingsträdgårdar Slutrapport Miljöförvaltningen Box 7012, 402 31 Göteborg Tel vx: 031-365 00 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Läs mer

Rökfri Ramadan. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:12. - en processbeskrivning. På uppdrag av Stockholms läns landsting

Rökfri Ramadan. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:12. - en processbeskrivning. På uppdrag av Stockholms läns landsting Rökfri Ramadan - en processbeskrivning Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:12 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) etablerades den 1 januari 2009

Läs mer

Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2011:2

Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2011:2 ISBN nr: 1401-2448 R 2011:2 Bild: Colourbox, 2010 Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm Miljöförvaltningen Karl Johansgatan

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

om arbete och hälsa Tre miljoner till dialogträning

om arbete och hälsa Tre miljoner till dialogträning en tidskrift om människa, hälsa och arbetsliv i Västra Götalandsregionen nr 4 december 2007 årgång 7 Hälsolyftet på Hisingen Sid 8-10 Samtal om ett hållbart arbetsliv Sid 4-5 Att orka fram till pensionen

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008 1(13) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008 Rampost 7 Andra kommunikationsinsatser Ansvarig myndighet/organisation: Jordbruksverket Projektnamn: Miljömålen till näringen Diarienummer:

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLL FÖRORD...3 Insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om hiv 7 Insatser för att bidra till tidig diagnosticering av hiv.11 Påverkansarbete

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

tobak Viktigt att snabbt reglera e-cigaretten ELLER hälsa Nyhetsbrev från Yrkesföreningar mot Tobak Tobaksfakta Tobaksfakta #3 2013

tobak Viktigt att snabbt reglera e-cigaretten ELLER hälsa Nyhetsbrev från Yrkesföreningar mot Tobak Tobaksfakta Tobaksfakta #3 2013 tobak ELLER hälsa Nyhetsbrev från Yrkesföreningar mot Tobak #3 2013 E -cigaretterna väller in över landet. Produkten är oreglerad och förvirringen stor. Läkemedelsverket anser att e- cigaretter som innehåller

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Samverkansprojekt Stenungsund och Tjörns kommun 2009-2010 Carina Johansson Projektledare 1 Sammanfattning Tobaksprojektet i Stenungsund och Tjörns kommuner har varit ett brett

Läs mer

Projektet Liv & Rörelse. slutrapport

Projektet Liv & Rörelse. slutrapport Projektet Liv & Rörelse slutrapport Pernilla Isaksson, projektledare April 2009 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 1 1. BAKGRUND TILL PROJEKTSTARTEN... 3 1.1. LÄROPLANENS MÅL... 4 1.1.1. Läroplan för

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

ATT FÖREBYGGA AVFALL I KARLSKRONA

ATT FÖREBYGGA AVFALL I KARLSKRONA KOMMUNIKATIONSSTRATEGI ATT FÖREBYGGA AVFALL I KARLSKRONA SLUTRAPPORT 2012-12-21 Uppdrag: 242597, Förstudie EU-projekt Prewaste Titel på rapport: Kommunikationsstrategi för att förebygga avfall Status:

Läs mer