Läkarstämman i Nordstan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkarstämman i Nordstan"

Transkript

1 Läkarstämman i Nordstan Ett nytt sätt att nå allmänheten med kunskap - i samband med Svenska Läkaresällskapets riksstämma i Göteborg den 29 november 1 december 2006 ISSN X R 2007:9

2 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO För att bli trovärdiga i vår roll som tillsynsmyndighet måste vi visa att vi ställer krav på oss själva. Genom att skaffa oss egen erfarenhet av miljöledning blir vi en bättre samarbetspartner till företag, organisationer och enskilda i deras miljöarbete. Miljöpolicy Miljöförvaltningen arbetar på uppdrag av Miljönämnden för att nå visionen om den långsiktigt hållbara utvecklingen av staden. För att vi ska bli framgångsrika är det viktigt att vi i alla situationer uppfattas som goda förebilder. Vår egen påverkan Vi ska när vi utför vårt arbete vara medvetna om vår egen miljöpåverkan. Denna påverkan uppkommer som följd av innehållet i de tjänster vi producerar och hur vi till exempel utnyttjar våra lokaler, reser i tjänsten och gör våra inköp. Ständiga förbättringar Vi ska arbeta för att åstadkomma ständiga förbättringar när det gäller vårt miljöarbete. Detta innefattar både direkt som indirekt påverkan. Bli ledande Vi ska med vår egen miljöanpassning ligga över de krav vi som tillsynsmyndighet ställer på andra. Detta innebär att vi med god marginal följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för vår verksamhet samt att vi med detta åtar oss att bedriva ett förebyggande miljöarbete. Samarbete med andra Vi ska ständigt arbeta med att utveckla miljöarbetet genom samarbete och utbyte med andra aktörer. Vi själva som resurs Vi ska nå goda resultat i miljöarbetet genom kunnig och engagerad personal som ansvarsfullt och med helhetsperspektiv tar aktiv del i arbetet. Förvaltningen satsar kontinuerligt på utbildning och information för att alla anställda ska kunna ta ansvar i enlighet med budget och interna miljömål.

3 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 Förord Detta är en rapport från Läkarstämman i Nordstan ett nytt sätt att nå allmänheten med kunskap - i samband med Svenska Läkaresällskapets riksstämma i Göteborg den 29 november 1 december Syftet med Läkarstämman i Nordstan var att till allmänheten föra ut den kunskap och erfarenhet, som läkare förde med sig till Svenska Läkaresällskapets riksstämma. Detta skedde genom korta föreläsningar i en populärvetenskaplig form. Föreläsningarna kompletterades med lokala och regionala hälsofrämjande aktörer genom att tobaksavvänjare, hälsoinformatörer, sjukgymnaster etc. gav råd, stöd och hjälp i första hand inom områdena tobak, alkohol, kost och motion, till besökare i Nordstan. Läkarstämman i Nordstan genomfördes i ett samarbete mellan Läkare mot Tobak och Miljöförvaltningen i Göteborg. Agneta Alderstig Per Haglind Göran Boëthius Tobaksprevention Stadsläkare Ordf. Läkare mot Tobak Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 1

4 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 2 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

5 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 Innehåll Sid Förord 1 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Mål 5 Genomförande 5 Resultat 8 Slutsatser 12 Bilagor 15 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 3

6 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 Sammanfattning Läkarstämman i Nordstan arrangerades i samband med Svenska Läkaresällskapets riksstämma (Läkarstämman) i Göteborg den 29 november 1 december 2006 av Läkare mot Tobak och Miljöförvaltningen i Göteborg. Syftet var att föra ut en del av den kunskap och erfarenhet som landets läkare förde med sig till Läkarstämman och att komplettera detta med lokala och regionala hälsofrämjande aktörer, som gav råd, hjälp och stöd till allmänheten. Ett femtiotal läkare som skulle medverka på symposier/poster på Läkarstämman med anknytning till områdena livsstil och hälsa bjöds in. Av dessa deltog 23 läkare med populärvetenskapliga föreläsningar på scen i Nordstan. Föreläsningarna handlade bland annat om alkohol- och nikotinberoende, sömnbesvär, artros, fetma, mobiler och hjärntumörer. Journalisten Siewert Öholm var debattledare och intervjuare. Kommunalrådet i Göteborg med ansvar för folkhälsofrågor Helena Nyhus (s) inledde torsdagens program med att intervjuas på scen av Siewert Öholm. Läkarnas föreläsningar på scen kompletterades med 14 lokala och regionala hälsofrämjande aktörer på utställningsytan. Aktörerna deltog med skärmutställningar, foldrar och broschyrer, praktiska demonstrationer, rådgivning och anvisningar om var regionens invånare kunde få hjälp och stöd på hemmaplan. Tobaksavvänjare gav råd, hjälp och stöd kring sluta röka eller snusa. Rökarna hade också möjlighet att genomgå test, som innebär mätning av mängden kolmonoxid i utandningsluften. Det var cirka 250 personer med tobaksbruk som fick råd och stöd av tobaksavvänjarna i Nordstan. På scen visades också bålstabilitetsträning med boll och gummiband, medicinsk Qigong, dansinspirerad träning och att små förändringar i kostvanor ger en positiv effekt på hälsan. Tipspromenad och frågetävling arrangerades och detta medförde ökad aktivitet på utställningsytan och fler samtal kring livsstil och hälsa. Detta var första gången som Läkarstämman flyttades ut till allmänheten och lokala medier från tidningar och TV var på plats och visade stort intresse för Läkarstämman i Nordstan. 4 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

7 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 Bakgrund Svenska Läkaresällskapets riksstämma (Läkarstämman) anordnas årligen och genomförs omväxlande i Göteborg och Stockholm. Läkarstämman i Göteborg år 2006 samlade läkare och totalt var det cirka besökare. Nordstan är centralt beläget i Göteborg och är ett av Europas största inomhuscentra med täckta gågator och torg. Där finns cirka 180 butiker och restauranger och är arbetsplats för cirka människor. Nordstan besöks också av cirka besökare från alla samhällsklasser varje dag. December är den månad som antal besökare är störst och under december år 2005 var det 3,9 miljoner besökare. Läkare mot Tobak och Miljöförvaltningen i Göteborg ville pröva att flytta ut en del av Läkarstämman till Nordstadstorget och idén var att bjuda in föredragshållare från Läkarstämman med mål att föra ut en del av den kunskap och erfarenhet som landets läkare förde med sig till Läkarstämman och göra den tillgänglig för göteborgarna. Föredragen skulle kompletteras med aktiviteter från lokala och regionala folkhälsoaktörer. Tobaksbruket är den enskilt största hälsorisken och tobaksavvänjning är en nyckelfaktor i det tobakspreventiva arbetet. Sluta röka/snusa stöd tas ofta upp i samband med läkarbesök på vårdcentraler, men det är angeläget att det erbjuds olika metoder för att nå rökare/snusare och en metod att nå rökare och snusare är, att tobaksavvänjare finns i köpcentret i julklappstider. Mål Syftet med Läkarstämman i Nordstan var att i en populärvetenskaplig form föra ut till allmänheten en del av den kunskap och erfarenhet som landets läkare förde med sig till Svenska Läkaresällskapets riksstämma och att komplettera föreläsningar med lokala och regionala hälsofrämjande aktörer, som gav råd, hjälp och stöd till människor att göra hälsosamma val. Genomförande Redan i samband med Läkarstämman i Göteborg år 2004 genomfördes Prata Tobak tobaksinformation till allmänheten i en stuga utanför Svenska Mässan i Göteborg. Målet var då att erbjuda allmänhet och mässbesökare möjlighet att prata tobak, göra kolmonoxidmätning samt erbjuda hjälp och stöd till rökare och snusare som vill sluta. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 5

8 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 Inför 2006 års Läkarstämma diskuterade Läkare mot Tobak och Miljöförvaltningen i Göteborg en uppföljning av prata tobak, kolmonoxidmätning och sluta röka/snusa stöd. Företrädare för Svenska Läkaresällskapet kontaktades. Därefter kontaktades marknadsavdelningen för Östra Nordstadens Samfällighetsförening. De tyckte att idén lät bra och lät oss disponera en scen, med framförliggande utställningsyta, som var 12x12 meter. Utställningsytans storlek medförde att sluta röka/snusa stöd till allmänheten kunde kompletteras med andra hälso- och livsstilsfrågor. Med utgångspunkt från programmet för Läkarstämman inbjöds ett femtiotal läkare, som skulle medverka på symposier/föredrag/poster med anknytning till områdena livsstil och hälsa. Dessa läkare inbjöds att föreläsa på Nordstadstorget under onsdagen den 29 november, torsdagen den 30 november eller fredagen den 1 december, klockan och klockan Tidpunkterna valdes i samråd med och utifrån de erfarenheter som markandsavdelningen i Nordstan har, det vill säga, de tidpunkter när flest antal människor besöker Nordstan. Inbjudan till föreläsare, se bilaga 1. Göteborgsprofilen och journalisten Siewert Öholm, debattledare från bland annat TV, engagerades under två dagar som moderator. Läkarnas föreläsningar på scen kring hälsa och livsstil till allmänheten kompletterades med lokala och regionala hälsofrämjande aktörer på utställningsytan allt för att ge ökad kunskap och medvetenheten kring hälsa och livsstil och att på sikt få en förändring av människors livsstil och hälsa. Folkhälsoarbetare i Göteborg, i Västra Götalandsregionen, Hälso- och sjukvården, Hälsoteken och frivilligorganisationer bjöds in att samarbeta och visa upp sin verksamhet samt att ge råd/stöd/hjälp till göteborgarna inom olika livsstilsområden (främst tobak, alkohol, kost och fysisk aktivitet). Kontakt togs också med IQ initiativet, apoteket Vasen, Vårdoteket i Nordstan, Droppen i Nordstan (Blodgivning), Svensk Fisk och Hälsoäventyret Oasen i Vara. Inbjudan till aktörer, se bilaga 2. Ett av IQ initiativets projekt som bedrivs på Logistikföretaget Green Cargo inbjöds att medverka. Företaget har installerat alkolås i samtliga fordon under år 2005 med mål att öka säkerheten för sina förare och medtrafikanter. Tobaksavvänjare på vårdcentraler i Göteborg med kranskommuner inbjöds att medverka med att ge stöd, hjälp och råd kring sluta röka/snusa och att mäta rökarens kolmonoxidkoncentration i utandningsluft. Den politiska ledningen för folkhälsofrågor i Göteborgs stad inbjöds också att medverka på Nordstadstorget. 6 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

9 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 Samtliga utställare tog med sig skärmar, roll-ups, broschyrer och foldrar som de haft vid tidigare aktiviteter och utställningar. Någon enhetlig design på skärmarna fanns därför inte. För att ändå skapa en samhörighet och enhetlighet i utställningen försågs golvytan 12x12 meter med grön utställningsmatta. Till utställarna i montrarna hyrdes sammanlagt åtta ståbord med grå fot och ekskiva samt tio barpallar i ek. Fyra vepor och en skylt 3x1 meter med blå botten och med gul text Läkarstämman i Nordstan 2006 vetenskap utbildning kvalitet framställdes och hängdes från taket. Veporna försågs dessutom med loggar från IQ initiativet, Svenska Läkaresällskapet, Läkare mot Tobak, Göteborgs Stad Miljö och Västra Götalandsregionen. Annonsering Svenska Läkaresällskapet annonserade i tidningen Metro om Läkarstämman i Nordstan och om Svenska Läkaresällskapets öppna föreläsning för allmänheten på Handelshögskolan, Vasagatan 1, torsdagen den 30 november med temat Om artros och osteoporos. Annons, se bilaga 3. I Göteborgs-Posten annonserades Läkarstämman i Nordstan under rubriken Det händer idag. Miljöförvaltningen i Göteborg skickade ut pressmeddelande enligt sändlista den Se bilaga 4. Läkarstämman i Nordstan annonserades bland annat på Nordstans webbsida. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 7

10 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 Resultat Föreläsare från Svenska Läkaresällskapets riksstämma Foto: Johanna Wallin/GP Siewert Öholm och distriktsläkare Ingrid Bertilsson diskuterade motion och hälsa med förbipasserande i Nordstan. Av de inbjudna föreläsarna medverkade 23 läkare med föreläsningar från Läkarstämman under tre dagar. Varje föreläsare samtalade kring temat hälsa och livsstil under cirka femton minuter. Läkarna presenterade sina rön eller samtalade kring ett aktuellt budskap i en populärvetenskaplig form. De populärvetenskapliga föreläsningarna handlade bland annat om alkohol, hur förstår jag att en släkting dricker för mycket, alkohol- och nikotinberoende, fetma och barndiabetes, partiklar i luften, vardagsmotion, sömnbesvär, artros, mobiler och hjärntumörer, bättre hälsa med chef av motsatt kön? Siewert Öholm var debattledare och intervjuare. Program, se bilaga 5. Kommunalrådet i Göteborg med ansvar för folkhälsofrågor Helena Nyhus (s) inledde torsdagens program med att intervjuas på scen av Siewert Öholm. HIV/aids Världsaidsdagen den 1 december är en internationell dag, som har initierats av Förenta Nationerna (FN) för att årligen uppmärksamma den globala hivepidemin. Temat för år 2006 var Stoppa aids håll löftena. 8 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

11 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 Biträdande smittskyddsläkare Karin Stenqvist, Smittskyddsenheten, Västra Götalandsregionen medverkade med föreläsning om HIV/aids i Göteborg och i världen. Sesamhuset i Angered deltog med två informatörer, som informerade om HIV/STI, delade ut foldrar, kondomer, karameller och röda band (red ribbon). Red Ribbon är den internationella symbolen för kampen mot HIV och aids samt solidaritet med de drabbade. Lokala, regionala och nationella hälsofrämjande aktörer Av de inbjudna lokala, regionala och nationella aktörerna medverkade IQ initiativet, A Non Smoking Generation, Droppen i Nordstan, Hälsoäventyret Oasen i Vara, Tobakspreventivt Center Väst, Tillståndsenheten i Göteborgs stad, BK Häcken med projektet R.U.N. (Rörlig Ungdom Nu), Vårdoteket i Nordstan, apoteket Vasen, Hälsoteket i Angered, VISIR (Vi Som Inte Röker), Sesamhuset i Angered, Patientnämnden och Svensk Fisk. Aktörerna deltog med bemannade skärmutställningar, roll-ups, praktiska demonstrationer, rådgivning och anvisningar om var regionens invånare kunde få hjälp och stöd på hemmaplan. Förbipasserande och intresserade människor fick broschyrer och foldrar med tips och goda råd kring hälsa och livsstil. Aktörerna fanns på plats under onsdagen den 29 november och torsdagen den 30 november, klockan till samt fredagen den 1 december, klockan till Alkohol IQ initiativet medverkade under tre dagar med monter. I montern fanns IQfolder, IQ NYTT Nyhetsbrev, anmälningsblankett till IQ-projekt och reklampennor, som delades ut. Tillståndsenheten i Göteborgs stad medverkade onsdagen den 29 november med skärmutställning och två informatörer. De gav information kring alkoholservering på restaurang samt informerade om tillsyn vid 18-årsgräns vid försäljning av folköl och tobak. Två läkare från Läkarstämman föreläste i Nordstan med temat alkohol: Alkohol- och nikotinberoende Hur förstår jag att en släkting dricker för mycket? Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 9

12 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 Tobak Av de inbjudna tobaksavvänjarna var det sju tobaksavvänjare som medverkade i Nordstan under tre dagar. Tobaksavvänjarna arbetar till vardags på vårdcentralen Krokslätt, Åby Distriktssköteskemottagning, Furulunds Distriktsläkaremottagning, Norra Älvsborgs Länssjukvård samt Tobakspreventivt Center Väst. Tobaksavvänjarna gav råd, hjälp och stöd kring sluta röka eller snusa. Det var cirka 250 personer med tobaksbruk som fick råd och stöd av tobaksavvänjarna i Nordstan. Rökarna hade också möjlighet att genomgå en test, som innebär mätning av mängden kolmonoxid i utandningsluften. Genom att blåsa i kolmonoxidmätare kan rökarens kolmonoxidkoncentration i utandningsluft fastställas. Det är ett mått på rökarens tobaksrökning under de senaste timmarna och därmed ett mått på storleken av de skadliga ämnen som rökaren utsätts för. En del av rökarna var i sällskap med icke rökande personer och ibland ville även icke rökaren blåsa i kolmonoxidmätare. Detta medförde bra diskussioner mellan tobaksavvänjare, rökare och icke rökare och mätningen av kolmonoxidhalt i utandningsluft gav synligt bevis som medförde ökad insikt vad gäller tobakens skadeverkningar. VISIR (Vi Som Inte Röker) medverkade torsdagen den 30 november med tre informatörer. De visade en tobaksfilm på TV/DVD riktat till ungdom och delade ut VISIR:s tidning och foldrar. A Non Smoking Generation deltog samtliga tre dagar med en informatör, skärmutställning och utdelning av foldrar. Oasen i Vara deltog under tre dagar med en innovativ tobaksutställning. Utställningen var bemannad av hälsopedagog onsdagen den 29 november. På utställningen satt foldrar, som bland annat handlade om tobak och miljön. Denna folder var särskilt populär hos ungdom. Hälsa och livsstilsfrågor Hälsoteket i Angered deltog med åtta personer (sjukgymnaster, kostinformatörer, hälsocoacher etc.). De medverkade med skärmutställning, informationsbord, foldrar och visade prov på olika motionsaktiviteter. Många besökare stannade till och var intresserade av att även små förändringar i kostvanor ger en positiv effekt på hälsan. Hälsoteket visade under torsdagen den 30 november bålstabilitetsträning med boll och gummiband, medicinsk Qigong samt dansinspirerad träning på scen. 10 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

13 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 Projekt Vikthoppet deltog. Projektet riktar sig till överviktiga barn och ungdomar i Angered. Svensk Fisk undervisade fredagen den 1 december vid två tillfällen om olika sorters fisk samt föreläste om vikten av att välja rätt kost. Informationsfoldrar delades ut med goda och nyttiga fiskrecept. Tipspromenad och frågetävling arrangerades av Droppen i Nordstan, Tobakspreventivt Center Väst och A Non Smoking Generation. Detta medförde ökad aktivitet på utställningsytan och fler samtal kring hälsa och livsstil. Vinsterna utgjordes av äpplen, respektive penna eller nyckelband. Tipsfrågor, se bilaga 6. Blodgivning Allmänheten kan lämna blod på Droppen i Nordstan, som har sina lokaler mitt i köpcentret. Droppen visade skärmutställning, som bemannades av sjuksköterskor under samtliga tre dagar. De delade ut foldrar till förbipasserande och intresserade. Droppens personal ansåg att detta var ett bra tillfälle att nå ut till allmänheten för att marknadsföra och informera om att lämna blod. Sjukhusen är i stort behov av blod och det behövs fler och gärna yngre personer som är blodgivare. Medial uppmärksamhet Lokala medier från tidningar och TV var på plats och visade ett stort intresse för Läkarstämman i Nordstan. Program och/eller artiklar för Läkarstämman i Nordstan fanns på webbsidorna: Svenska Läkaresällskapet, miljöförvaltningen i Göteborg, Västra Götalandsregionen/tpcv, Nordstan och Göteborgs stad/folkhälsa. Reportage och intervjuer sändes i Väst Nytt, TV2 torsdagen den 30 november. Artiklar var införda i tidningarna Metro, Punkt se, Göteborgs-Posten, nättidningen Vårt Göteborg, tidningen VISIR, Svenska smärtföreningens tidning Leva med smärta. Se bilaga 7. En Google-sökning gjordes på sökordet Läkarstämman i Nordstan och resultatet visade att det fanns ungefär sidor för Läkarstämman i Nordstan. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 11

14 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 Slutsatser I Nordstan finns människor från alla samhällsgrupper, etniciteter och åldrar. Det är ett unikt tillfälle att få möjlighet att visa upp sin verksamhet och förmedla sitt budskap där. I köpcentret kan man nå de människor som annars drar sig för att på eget initiativ ta kontakt med en kommunal verksamhet eller vårdcentral för att få hjälp och stöd kring sin hälsa och livsstil. Syftet med Läkarstämman i Nordstan var att föra ut kunskap och erfarenhet från Läkarstämman till allmänheten samt medförde också att många folkhälsoarbetare i Göteborgs kommun inspirerades av föreläsarnas erfarenhet och kunskap samt de olika aktörernas aktiviteter. Det var första gången som Läkarstämman flyttades ut till allmänheten. Det blev ett intressant och varierat smörgåsbord som dukades. Föreläsningarna innehöll allt från livsstilar, sjukdom, relationer till friskvård. Föreläsarna var positiva till evenemanget och en del av dem sa: Spännande - det här har vi aldrig gjort förut. Många människor stannade till framför scenen, lyssnade och ställde frågor till experterna. En del föreläsningar hade ett femtiotal besökare medan en del föreläsningar hade färre antal besökare. Även personer som av någon anledning inte stannade upp en längre tid vid föreläsningen kanske blev påminda om sin egen livsstil och tog till sig något av budskapen. Att få människor att sluta röka/snusa hör till det mest kostnadseffektiva i folkhälsoarbetet. Tobaksavvänjare på Nordstadstorget erbjöd allmänheten råd och hjälp att sluta röka eller snusa via ett kort motiverande samtal. Under dessa tre dagar samtalade tobaksavvänjarna med cirka 250 rökare/snusare som kom fram till tobaksavvänjarna. En av tobaksavvänjarna sa: Det känns viktigt och angeläget att komma ut så här och möta de personer som inte på eget initiativ sökt hjälp hos rökavvänjare. Alla rökare erbjöds kolmonoxidmätning. Även icke rökare önskade också blåsa i kolmonoxidmätaren. När en icke rökare blåser i kolmonoxidmätaren visar COkoncentrationen i displayen cirka 0 ppm. Det var intressant för rökaren och icke rökaren att se om resultatet visar olika värden. Vid dessa tillfällen blir det bra samtal kring hälsa, tobak samt tobakens skadeverkningar och detta får ofta en positiv utveckling när rökaren får självinsikt om sitt eget tobaksbruk, vilket i sin tur kan leda till rökstopp. När man samtalade med ungdomarna märktes det att det fanns ett stort intresse och medvetenhet kring miljöfrågor. Ungdomarna talade om hur angeläget det var med resurshushållning och kretsloppstänkande och att skogar i tobaksproducerande länder huggs ned och eldas upp när tobaksblad torkas. En ung man uppgav dessa miljöförhållanden, som enda skälet till att han ville sluta röka. 12 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

15 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 Kostnader för Läkarstämman i Nordstan uppgick till cirka kronor. Det är förstås omöjligt att uttala sig om graden av kostnadseffektivitet. I Nordstan når vi människor från alla samhällsklasser. Vi når personer som är svåra att nå med livsstilsförändrande budskap och som inte självmant uppsöker vårdcentral, Hälsotek etc. Alla samhällsgrupper nås inte genom annonskampanjer i TV och tidningars hälsobilagor utan sättet att nå dem är genom samtal och att vara på de platser där personerna befinner sig. I kostnaderna ingick också en moderator under två dagar. Vi valde en välkänd, professionell moderator för att föreläsarna skulle få större uppmärksamhet, arrangemanget skulle få mer massmedial uppmärksamhet och förbipasserande människor skulle bli nyfikna och stanna upp. Föreläsarna och några av utställarna intervjuades av moderatorn på scen och därigenom lyftes deras budskap också fram på ett tydligare och mer folkligt sätt. En känd och professionell moderator lyfter arrangemanget. Läkarstämman i Nordstan fick massmedial uppmärksamhet, positiv respons från allmänheten, nöjda föreläsare och nöjda samarbetspartners. Lokala och regionala hälsoaktörer, verksamhetsansvariga och tobaksavvänjare blev synliggjorda. Dessa var stolta över att visa upp sin verksamhet. Detta medförde också erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan deltagare på utställningen, vilket kan ge fortsatt samverkan. Årets Läkarstämma i Nordstan varade under Läkarstämmans tre dagar. Detta var bra, men kanske kan man nästa gång pröva om två dagar ger samma effekt och uppmärksamhet. Två dagar innebär lägre kostnader än tre dagar. Det var svårare att få föredragshållare till den tredje dagen (fredagen) eftersom en del av dem lämnar Göteborg. En fredag eftermiddag i rusningstid är det också svårare att få människor i Nordstan att stanna upp, lyssna och ta till sig budskapet om hälsa och livsstil. Å andra sidan innehöll fredagen World Aids Day, vilket gjorde det naturligt att lyfta fram den globala aids epidemin och risken för sexuellt överförbara infektioner. Göteborgs politiska ledning uttryckte en vilja att ha denna aktivitet upprepad i större skala vid nästa Läkarstämma i Göteborg år Vi som ansvarade för arrangemanget håller med det gav verkligen mersmak. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 13

16 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 Tack till medverkande Vi vill rikta ett varmt tack till medverkande aktörer och organisationer och ett särskilt tack till nedanstående som bidragit ekonomiskt: IQ-initiativet, Läkare mot Tobak, Miljöförvaltningen och Göteborgs stad, Svenska Läkaresällskapet, Östra Nordstan Samfällighetsförening, ONOFF i Nordstan och Tobakspreventivt Center Väst. Utan Era insatser hade Läkarstämman i Nordstan inte blivit möjlig! Huvudansvariga: Projektledare Agneta Alderstig, Tobaksprevention, Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad tfn: , e-post: Stadsläkare Per Haglind, Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad tfn: , e-post: Docent Göran Boëthius, ordförande Läkare mot Tobak tfn: , e-post: 14 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

17 Bilagor 1. Inbjudan till föreläsare. 2. Inbjudan till aktörer. 3. Svenska Läkaresällskapets annons i tidningen Metro. 4. Pressmeddelande från miljöförvaltningen, Göteborgs Stad. 5. Program för Läkarstämman i Nordstan. 6. Tipsfrågor vid Läkarstämman i Nordstan. 7. Tidningsartiklar i Metro , Leva med smärta, Svenska Smärtföreningen nr 4/2006, Göteborgs-Posten , Nättidningen Vårt Göteborg , Tobak eller Hälsa, Nyhetsbrev från Yrkesföreningar mot Tobak nr 4/2006 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 15

18 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 16 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Publikationer utgivna av Göteborgs Miljöförvaltning Rapporter (ISSN , ISRN GBG-M-R-år/nr- -SE): R 2007:1 Årsrapport 2006 Bokslut och resultat för Göteborgs miljönämnd R 2007:2 Bottenfauna. En undersökning av bottenfauna i sötvatten i Göteborg 2006 R 2007:3 Metaller i vattendrag. En undersökning av metallhalter i vattenmossa i Göteborg 2006 R 2007:4 Transplantering av lunglav Lobaria pulmonaria i sex skogsbestånd i Göteborg R 2007:5 Kvicksilver i gädda från insjöar i Göteborg R 2007:6 CMR-ämnen - utfasning i Göteborg. Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg. R 2007:7 Jobba giftfritt. Exempel på arbete för en giftfri miljö. Inkluderar vägledning för intern kemikalieredovisning R 2007:8 Årsrapport luftföroreningar Mätningar i Göteborgsområdet R 2007:9 Läkarstämman i Nordstan. Ett nytt sätt att nå allmänheten med kunskap. R 2006:1 Årsrapport 2005 Bokslut och resultat för Göteborgs miljönämnd R 2006:2 Bottenfauna En undersökning av bottenfauna i sötvatten i Göteborg 2005 R 2006:3 Metaller i vattendrag En undersökning av metallhalter i vattenmossa i Göteborg 2005 R 2006:4 Ålgräsets utbredning och tillstånd i Göteborg R 2006:5 Sveriges ekologiska fotavtryck - en utgångspunkt för lokala beräkningar. Etapp 1. Användning av energi och bebyggd mark för boende och mobilitet R 2006:6 Årsrapport luftföroreningar Mätningar i Göteborgsområdet R 2006:7 Tennorganiska föreningar - förekomst och användning i Göteborg R 2006:8 PFOS, Perfluoroktansulfonat - förekomst och användning i Göteborg R 2006:9 Kartläggning av arbetet med miljömåltider i Göteborgs stadsdelar R 2006:10 Miljörapport 2005 En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg R 2006:11 EM i friidrott 2006 Miljöförvaltningens arbete med tillsyn och miljöanpassning R 2006:12 Flodpärlmusslor En skalanalys av fem flodpärlmusslor från Lärjeån i Göteborg PM (ISSN X, ISRN GBG-M-PM- -år/nr- -SE): PM 2006:1 Alkylatbensin. Informationsinsatser under 2004 PM 2006:2 Luftkvaliteten i Angered. Mätningar av luftföroreningar augusti 2005-januari 2006 PM 2006:3 Ateljéprojektet kadmium och bly i konstnärsfärger och keramikglasyrer. Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg 2005 PM 2006:4 Batteriprojekt del 1 - kaadmium i varor med laddbara batterier Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg 2005 PM 2006:5 Luftkvaliteten i gatunivå vid tre platser i centrala Göteborg PM 2006:6 Fördjupad försöksdjurstillsyn PM 2006:7 Utvärdering av PM 2.5 -mätningar PM 2006:8 Fågelinfluensan. Uppföljning av miljöförvaltningens arbete. PM 2006:9 Kosmetikatillsyn

46

Utfasning av CMR-ämnen

Utfasning av CMR-ämnen Utfasning av CMR-ämnen CMR-ämnen cancerogena, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen utfasning i Göteborg Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg ISSN 1401-243X R 2007:9 VI SKALL STRÄVA EFTER

Läs mer

Batteriprojekt del 2 - utfasning av kadmium, en enkätundersökning bland importörer och återförsäljare

Batteriprojekt del 2 - utfasning av kadmium, en enkätundersökning bland importörer och återförsäljare Batteriprojekt del 2 - utfasning av kadmium, en enkätundersökning bland importörer och återförsäljare Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg i samarbete med Konsument Göteborg ISSN 1401-243 R

Läs mer

Metaller i smycken. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2012:26. ISBN nr: 1401-2448

Metaller i smycken. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2012:26. ISBN nr: 1401-2448 ISBN nr: 1401-2448 R 2012:26 Metaller i smycken Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm Miljöförvaltningen Box 7012, 402 31 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Läs mer

Höst EXPOXTRA. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. Höst 2015. I samarbete med. www.promotionmassanhost.se

Höst EXPOXTRA. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. Höst 2015. I samarbete med. www.promotionmassanhost.se 1813-15 -20 AUGUSTI, JANUARI, KISTAMÄSSAN, STOCKHOLM STOCKHOLM Höst 2015 EXPOXTRA Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan Höst 2015 I samarbete med KISTAMÄSSAN - MÖJLIGHETERNAS ARENA Promotionmässan

Läs mer

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete Tobaksavvänjning en del i ett tobaksförebyggande arbete STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2009 ISBN: 978-91-7257-660-5 OMSLAGSFOTO: sandra pettersson/fotograftina.se FOTO INLAGA: sandra pettersson/fotograftina.se

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

Ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar

Ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar Ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar Ett tillsynsprojekt inom miljömålet Giftfri miljö ISSN 1401-243X R 2007:14 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Hälsan & Arbetslivet

Hälsan & Arbetslivet Hälsan & Arbetslivet Lust i arbetet Arbetslust är en kraft som stimulerar till effektivitet, utveckling och lönsamhet. Den genererar mervärde för organisationen och bidrar till hälsa för individen. Det

Läs mer

Tobaksavvänjning sparar liv och pengar

Tobaksavvänjning sparar liv och pengar Tobaksavvänjning sparar liv och pengar Tobaksbruket är i dag den största enskilda orsaken till sjukdom, lidande och förtida död i vårt land. Sjutton procent av den vuxna befolkningen röker dagligen och

Läs mer

Tobaksförebyggande Förening. En handledning till dig som föreningsledare

Tobaksförebyggande Förening. En handledning till dig som föreningsledare Tobaksförebyggande Förening En handledning till dig som föreningsledare Tobaksförebyggande Förening Tobak är ett av de största hälsoproblem vi har Tobak är, trots stora framgångar i det tobaksförebyggande

Läs mer

Tidskapseln - Göteborg 2050

Tidskapseln - Göteborg 2050 Tidskapseln - Göteborg 2050 Tankar och visioner om framtiden ISSN 1401-243X ISRN GBG-M-PM- -05/01-SE PM 2005:1 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober

Läs mer

Tobaksfri i samband med operation. En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad

Tobaksfri i samband med operation. En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad Tobaksfri i samband med operation En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad Projektledare David Chalom Processledare Marie-Louise Norberg Tobakspreventiv enhet

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation

Fri från tobak i samband med operation Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Tobak Hälsa Tobaksfri inför din operation Visste du att... när du blir opererad är det många faktorer som påverkar hur resultatet av operationen

Läs mer

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011 HÄLSA SOM STRATEGI Mars 2011 Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell Inom ramen för hälsofrämjande skolutveckling anordnas varje år en inspirationsdag för förskolor och skolor i Laholm som arbetar med

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

Tobacco Endgame. Vägen till beslut i Region Jämtland Härjedalen. Elin Khokhar, Distriktsläkare 2015-04-20 VAD VI GÖR OCH HUR

Tobacco Endgame. Vägen till beslut i Region Jämtland Härjedalen. Elin Khokhar, Distriktsläkare 2015-04-20 VAD VI GÖR OCH HUR Tobacco Endgame Vägen till beslut i Region Jämtland Härjedalen Elin Khokhar, Distriktsläkare 2015-04-20 Ett beslut fattas i ett landsting när alla planeter står i en linje" Börje Carlsson, Gävleborg Folkhälsopolitisk

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Gymnasiedagarna. Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA. 13 oktober 2009

Gymnasiedagarna. Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA. 13 oktober 2009 Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA 2009 1 13 oktober 2009 Data för undersökningen samlades in genom intervjuer med ett urval av besökarna. Vid utgången tillfrågades 661 slumpvis utvalda besökare. Av dem

Läs mer

Inbjudan till utställare

Inbjudan till utställare Inbjudan till utställare 1-3 november Cupolen i Birsta, Sundsvall Mässan arrangeras i ett av Sveriges hetaste handelsområden! Arrangör: Vi ses på Hälsa & Skönhetsmässan Hälsa och Skönhetsmässan kommer

Läs mer

Göteborg 30 maj 2011. Blodomloppet En del av

Göteborg 30 maj 2011. Blodomloppet En del av Blodomloppet En del av Umeå 19 maj Hudiksvall 23 maj Malmö 24 maj Karlskrona 25 maj Linköping 26 maj Göteborg 30 maj Uppsala 31 maj Luleå 7 juni Stockholm 8 juni Borlänge 9 juni Jönköping 17 augusti Örebro

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och dess folkhälsokommitté, Länsstyrelsens miljöskyddsenhet i samarbete med miljönämnden i Västra Götalandsregionen.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och dess folkhälsokommitté, Länsstyrelsens miljöskyddsenhet i samarbete med miljönämnden i Västra Götalandsregionen. FOLKHÄLSOKOMMITTÉN och MILJÖNÄMNDEN INBJUDAN LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND till utbildningsdag med tema miljö-hälsa och miljömedicin för politiker och chefstjänstemän inom kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder

Läs mer

Tobak? Nej tack! för ett rökritt föreningsliv

Tobak? Nej tack! för ett rökritt föreningsliv Tobak? Nej tack! för ett rökritt föreningsliv Hej! Det du håller i din hand är en hjälp till hur man som förening kan arbeta mot tobak. Det är många olika krafter som drar i våra barns uppmärksamhet -

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Barnmässan. 25-27 oktober 2013. Missa inte årets barn & ungdomsmässa Kom och delta på Barnmässan 2013. Inbjudan till utställare

Barnmässan. 25-27 oktober 2013. Missa inte årets barn & ungdomsmässa Kom och delta på Barnmässan 2013. Inbjudan till utställare Barnmässan 25-27 oktober 2013 Missa inte årets barn & ungdomsmässa Kom och delta på Barnmässan 2013 Inbjudan till utställare Mässan arrangeras i ett av Sveriges hetaste handelsområden, Begränsat antal

Läs mer

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder?

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-03-13 De nationella riktlinjerna 2014-03-13 2 Inriktning

Läs mer

Enkla råd/tobak. Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län

Enkla råd/tobak. Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län Enkla råd/tobak Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Läs mer

Introduktion Före gruppträffar

Introduktion Före gruppträffar Arbetsblad Introduktion Före gruppträffar Tobakspreventivt arbete Kristina Bergstrand Margareta Pantzar Monika Schwerin FRÅGEFORMULÄR 1. AKTUELL TOBAKSKONSUMTION a) Hur många cigaretter röker Du per dag?

Läs mer

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Ort Plats och Resultat vid fler aktiviteter Plats och Resultat Luleå Kulturens Hus Antal besökare/deltagare: ca 6-7 personer stannade

Läs mer

hälsofrämjande skolutveckling

hälsofrämjande skolutveckling hälsofrämjande skolutveckling I de nationella målen för folkhälsa och i den halländska folkhälsopolicyn lyfts förskolan och skolan fram som en viktig arena för folkhälsoarbete. Som arbetsplats med över

Läs mer

Ledningsenheten 2008-02-26 FU 2/08 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2008-03-06. Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12.

Ledningsenheten 2008-02-26 FU 2/08 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2008-03-06. Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12. 1 (6) Ledningsenheten Uppdragsavdelningen, Justerat 2008-03-06 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Upprättad: 2014-06-02 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 82 Kontaktperson: Mikael Lundgren Innehållsförteckning VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3

Läs mer

Tobak och operation. Du kan minska risken för komplikationer av ditt tobaksbruk! Skaraborgs Sjukhus

Tobak och operation. Du kan minska risken för komplikationer av ditt tobaksbruk! Skaraborgs Sjukhus Tobak och operation Du kan minska risken för komplikationer av ditt tobaksbruk! Skaraborgs Sjukhus Tobak påverkar operationsresultatet När du blir opererad är det många faktorer som avgör om resultatet

Läs mer

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013 I DIN VARDAG NR. 3 - OKTOBER 2013 NYHETER OCH INFORMATION FRÅN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN ETT SAMARBETE FÖR

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Innehåll 3 Tobaksfri inför din operation 5 Nu har du chansen! 7 Tobaksfri efter din operation 8 Mer information 10 Regional och lokal information

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Varumärkesfrämjande. möjligheter

Varumärkesfrämjande. möjligheter Varumärkesfrämjande möjligheter 2015 Tack vare hundratals utställare och en mässa som växer varje år, har extraexponering blivit ett utmärkt sätt att skilja sig från de andra och befästa sin ställning

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Övervikt och prevention

Övervikt och prevention Gå 4 betala för 3! Övervikt och prevention inom primär- och företagshälsovård Aktuell forskning kring övervikt och fetma Så här kan du arbeta aktivt med livsstilsförändringar gällande kost och motion!

Läs mer

KARLSKRONA KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN AGENDA 21. Måldokument för. Karlskrona kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2001-12-20

KARLSKRONA KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN AGENDA 21. Måldokument för. Karlskrona kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2001-12-20 KARLSKRONA KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN AGENDA 21 Måldokument för Karlskrona kommun Antagen av kommunfullmäktige 2001-12-20 Karlskrona och Agenda 21 År 1992 höll Förenta Nationerna, FN, i Rio de

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal Fri från tobak i samband med operation Information för personal Tobak eller hälsa De som fimpar i tid förlänger livet med ca 10 år. En miljon människor röker dagligen i Sverige. Rökningen dödar cirka 6

Läs mer

Projektet Liv & Rörelse

Projektet Liv & Rörelse Projektet Liv & Rörelse sammanfattning av slutrapport 1 Bakgrund Undersökningar av barns och ungas levnadsvanor visar att vardagsmotionen har minskat, datortid och tv-tittande har ökat och att barn äter

Läs mer

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Barbara Rubinstein epidemiolog Karin Althoff vårddataanalytiker Rapportens

Läs mer

Riksidrottsförbundets policy Om alkohol, narkotika, doping och tobak

Riksidrottsförbundets policy Om alkohol, narkotika, doping och tobak Riksidrottsförbundets policy Om alkohol, narkotika, doping och tobak Riksidrottsförbundet Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab Oktober 2014 Riksidrottsförbundets ANDT-policy Riksidrottsförbundet Stockholm

Läs mer

Manual. Livsviktig kunskap för dig med långvarig smärta/ fibromyalgi. för primärvården. Reumatikerförbundet

Manual. Livsviktig kunskap för dig med långvarig smärta/ fibromyalgi. för primärvården. Reumatikerförbundet Livsviktig kunskap för dig med långvarig smärta/ fibromyalgi Patientskola i samverkan mellan primärvård och lokala reumatikerföreningar av Cattis Rybo, Monica Nordh Halldén, Monica Heimdahl Manual för

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Stockholm 2014 Kistamässan, Stockholm 15-16 oktober 2014 Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Tack vare hundratals utställare och en mässa som växer varje år, har sponsring blivit ett utmärkt sätt

Läs mer

Projektplan för WAD-nätverket 2015

Projektplan för WAD-nätverket 2015 Projektplan för WAD-nätverket 2015 Datum: 2014-12-11 1. Bakgrund 2. Syfte, huvudmål och delmål 3. Omfattning och avgränsningar 4. Samverkan och beroende av andra projekt 5. Perspektiv som bör beaktas 6.

Läs mer

TRYGGARE VALLENTUNA Bilaga FN 43/2006. Sammanfattande rapport INKÖPSSTUDIE. Våren 2006 i Vallentuna kommun

TRYGGARE VALLENTUNA Bilaga FN 43/2006. Sammanfattande rapport INKÖPSSTUDIE. Våren 2006 i Vallentuna kommun TRYGGARE VALLENTUNA Bilaga FN 43/2006 Sammanfattande rapport INKÖPSSTUDIE Våren 2006 i Vallentuna kommun Studien är genomförd och sammanställd inom ramen för Tryggare Vallentuna. SAMMANFATTNING Våren 2006

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Hösten 2010 Våren 2011 Tryggvekonceptet i Lidköping Tryggve handlar om att stödja barn och unga till föräldrar med alkoholdrogberoende, ibland benämnda som de glömda barnen. Detta

Läs mer

Carina Hjertonsson, sekreterare Arne Karlsson, vård- och fält Anna Aspås, vård- och fält Jenny Thelander, vård-och fält

Carina Hjertonsson, sekreterare Arne Karlsson, vård- och fält Anna Aspås, vård- och fält Jenny Thelander, vård-och fält Plats och tid Kommunalhuset, Ljungarummet, torsdagen den 16 maj 2013 klockan 13.15 16.00 1 Beslutande Närvarande Stefan Gustafsson, ordförande Anders Åberg, socialchef Therese Rostedt, folkhälsoplanerare

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Mitt barn röker och mitt snusar Vad ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Många föräldrar oroar sig för bland annat rökning och snusning när barnet börjar närma sig tonåren. Hjälper det att förbjuda

Läs mer

LIDINGÖ NYA SPORTMÄSSA 2014

LIDINGÖ NYA SPORTMÄSSA 2014 Välkommen till årets upplaga av LIDINGÖ NYA SPORTMÄSSA 2014 26-28 september Som arrangör av världens största terränglopp erbjuder vi människor och näringsidkare en spännande mötesplats för träning och

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Foto från Enköpingsmässan 2014, kommunens gemensamma monter. Råd och checklistor. Medverka vid mässor. Enköpings kommun

Foto från Enköpingsmässan 2014, kommunens gemensamma monter. Råd och checklistor. Medverka vid mässor. Enköpings kommun Råd och checklistor Foto från Enköpingsmässan 2014, kommunens gemensamma monter Medverka vid mässor Enköpings kommun Planera en mässa Enköpings kommun kan ha nytta av att medverka vid mässor. Men för att

Läs mer

Tobaksbruk. 2,3 miljoner. Ca 19 tusen

Tobaksbruk. 2,3 miljoner. Ca 19 tusen Tobaksbruk 2,3 miljoner Ca 19 tusen Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, Statens folkhälsoinstitut 2011 Dagligrökning 16-84 år nationellt 2 Vilka är det då som röker? Utbildningsnivå,

Läs mer

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Örebro 29-30 mars 2011 Vad är TechDays? TechDays är Microsofts största konferens i Sverige för de som arbetar med Microsofts produkter, plattform och lösningar.

Läs mer

Västerbottens läns landsting. Preoperativ rökavvänjning

Västerbottens läns landsting. Preoperativ rökavvänjning Västerbottens läns landsting Preoperativ rökavvänjning Landstingsledningen har beslutat att preoperativ rökavvänjning ska erbjudas alla rökare som ska genomgå planerad operation. Ansvarig för detta uppdrag

Läs mer

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR RATTVIS HANDEL I SKOLAN DEN SOCIALA OCH ETISKA ASPEKTEN AV LARANDE FOR HALLBAR UTVECKLING Malmö är Sveriges första Fairtrade City. Genom att handla

Läs mer

NYHETSBREV DECEMBER 2012

NYHETSBREV DECEMBER 2012 2012-11-29 NYHETSBREV DECEMBER 2012 Nu har vi äntligen planerat för en ny företagsmässa i Nynäshamn! Anmäl dig redan i dag till mässan, det är en unik möjlighet att visa upp ditt företag för affärskontakter

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

5 inspirerande tips. Om hur Du säljer mer på mässan.

5 inspirerande tips. Om hur Du säljer mer på mässan. 5 inspirerande tips Om hur Du säljer mer på mässan. Tips # 1 Le. Ett gott skratt förlänger livet, heter det ju. Läkaren och föreläsaren Nisse Simonson påstår att det är vetenskapligt bevisat att surkartarna

Läs mer

Läkarnas mötesplats för fortbildning MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN

Läkarnas mötesplats för fortbildning MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN Läkarnas mötesplats för fortbildning MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN STOCKHOLM WATERFRONT CONGRESS CENTRE 5-6 DECEMBER 2013 MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN Läkarnas årliga mötesplats för fortbildning 70- årsjubileum Välkommen

Läs mer

Varumärkesfrämjande. möjligheter. Årets viktigaste mässa för restaurangbranschen. Nordens största fastfood- & cafémässa

Varumärkesfrämjande. möjligheter. Årets viktigaste mässa för restaurangbranschen. Nordens största fastfood- & cafémässa Varumärkesfrämjande möjligheter Nordens största fastfood- & cafémässa Årets viktigaste mässa för restaurangbranschen 2 Guldpartner Som Guldpartner har du en unik möjlighet att markera din position på marknaden

Läs mer

#VAL2014. Vilken tobakspolitik står våra riksdagspartier

#VAL2014. Vilken tobakspolitik står våra riksdagspartier #VAL2014 Vilken tobakspolitik står våra riksdagspartier för? #Val2014 Vilken tobakspolitik står våra riksdagspartier för? ISBN 978-91-637-5452-4 Tobaksfakta oberoende tankesmedja Skriften kan laddas ned

Läs mer

Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 2013

Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 2013 Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 213 Folkhälsocentrum Linköping augusti 213 Ann-Charlotte Everskog Katarina Åsberg Maria Elgstrand www.lio.se/fhc Resurser till tobaksavva

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Plan för tobaksfri skoltid För högstadieskolor i Nyköping 2015

Plan för tobaksfri skoltid För högstadieskolor i Nyköping 2015 Plan för tobaksfri skoltid För högstadieskolor i Nyköping 2015 Uppdaterad 2015-07-03 2 Vision Att alla elever på högstadiet i Nyköping är tobaksfria. Att erbjuda en tobaksfri skolgård och skoltid för elever,

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Sponsringsmöjligheter

Sponsringsmöjligheter Svenska Mässan, Göteborg 2 & 3 april 2014 Sponsringsmöjligheter Tack vare att mässor är så starka arenor för marknadsföring har sponsring blivit ett utmärkt sätt att skilja sig från de andra och befästa

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

ALKOHOL. en viktig hälsofråga

ALKOHOL. en viktig hälsofråga ALKOHOL en viktig hälsofråga En gemensam röst om alkohol Alkohol är ett av de största hoten mot en god folkhälsa och kan bidra till olika typer av sjukdomar. Många gånger leder alkoholkonsumtion även

Läs mer

easyfairs VAS-tjänster

easyfairs VAS-tjänster easyfairs VAS-tjänster Mervärdestjänster som ökar din exponering på mässan Bild/logo på mässans registrering online 50 % av besökarna förhandsregistrerar sig till mässan via mässans registreringssajt.

Läs mer

En spännande träff om framtiden 2007-11-29

En spännande träff om framtiden 2007-11-29 1(5) Våga vinna medlemmar. Rapport 2007-12-17, Eva Thim & Mattias Sandell En spännande träff om framtiden 2007-11-29 24 Arbetsplatsombud från Arbetsmarknadsverket, Försäkringskassan, Skatten, Länsstyrelsen,

Läs mer

Uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk aktivitet. 9 15 maj, 2011. Häng på! www.fhi.se/ettfriskaresverige

Uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk aktivitet. 9 15 maj, 2011. Häng på! www.fhi.se/ettfriskaresverige Uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk aktivitet. 9 15 maj, 2011. Häng på! Statens folkhälsoinstitut har fått regeringens uppdrag att samordna uppmärksamhetsveckan Ett friskare Sverige under vecka

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg Möt en köpstark och intresserad målgrupp Barnvagnstestbana succén fortsätter Barnens Vän vi belönar hjältar med ett nytt pris 92% av besökarna skulle rekommendera andra att besöka Baby & Barn Källa: Detector

Läs mer

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård Hälsoinriktad hälso- och sjukvård Maria Bjerstam Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning 6205 5 1 Hälsans bestämningsfaktorer 2 Implementering The story Någon får en idé om en ny metod

Läs mer

Tobaksfria fritidsgårdar

Tobaksfria fritidsgårdar Tobaksfria fritidsgårdar Niklas Odén Varför det? Hur gå tillväga? Ett gott exempel! Vilka är det som börjar röka eller snusa? De behöver stöd från vuxenvärlden att hålla tobaksfönstret stängt! Är fritidsgårdar

Läs mer

Grundfakta om oss. Föreningen har haft en stadig medlemsökning de senaste 5-6 åren.

Grundfakta om oss. Föreningen har haft en stadig medlemsökning de senaste 5-6 åren. Så här arbetar vi i Ordf. Lennart Larsson Grundfakta om oss Hjärt- och Lungsjukas förening I Huddinge är en förening för hjärt- och lungsjuka i Huddinge, deras anhöriga och stödjande medlemmar. Föreningen

Läs mer