Läkarstämman i Nordstan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkarstämman i Nordstan"

Transkript

1 Läkarstämman i Nordstan Ett nytt sätt att nå allmänheten med kunskap - i samband med Svenska Läkaresällskapets riksstämma i Göteborg den 29 november 1 december 2006 ISSN X R 2007:9

2 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO För att bli trovärdiga i vår roll som tillsynsmyndighet måste vi visa att vi ställer krav på oss själva. Genom att skaffa oss egen erfarenhet av miljöledning blir vi en bättre samarbetspartner till företag, organisationer och enskilda i deras miljöarbete. Miljöpolicy Miljöförvaltningen arbetar på uppdrag av Miljönämnden för att nå visionen om den långsiktigt hållbara utvecklingen av staden. För att vi ska bli framgångsrika är det viktigt att vi i alla situationer uppfattas som goda förebilder. Vår egen påverkan Vi ska när vi utför vårt arbete vara medvetna om vår egen miljöpåverkan. Denna påverkan uppkommer som följd av innehållet i de tjänster vi producerar och hur vi till exempel utnyttjar våra lokaler, reser i tjänsten och gör våra inköp. Ständiga förbättringar Vi ska arbeta för att åstadkomma ständiga förbättringar när det gäller vårt miljöarbete. Detta innefattar både direkt som indirekt påverkan. Bli ledande Vi ska med vår egen miljöanpassning ligga över de krav vi som tillsynsmyndighet ställer på andra. Detta innebär att vi med god marginal följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för vår verksamhet samt att vi med detta åtar oss att bedriva ett förebyggande miljöarbete. Samarbete med andra Vi ska ständigt arbeta med att utveckla miljöarbetet genom samarbete och utbyte med andra aktörer. Vi själva som resurs Vi ska nå goda resultat i miljöarbetet genom kunnig och engagerad personal som ansvarsfullt och med helhetsperspektiv tar aktiv del i arbetet. Förvaltningen satsar kontinuerligt på utbildning och information för att alla anställda ska kunna ta ansvar i enlighet med budget och interna miljömål.

3 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 Förord Detta är en rapport från Läkarstämman i Nordstan ett nytt sätt att nå allmänheten med kunskap - i samband med Svenska Läkaresällskapets riksstämma i Göteborg den 29 november 1 december Syftet med Läkarstämman i Nordstan var att till allmänheten föra ut den kunskap och erfarenhet, som läkare förde med sig till Svenska Läkaresällskapets riksstämma. Detta skedde genom korta föreläsningar i en populärvetenskaplig form. Föreläsningarna kompletterades med lokala och regionala hälsofrämjande aktörer genom att tobaksavvänjare, hälsoinformatörer, sjukgymnaster etc. gav råd, stöd och hjälp i första hand inom områdena tobak, alkohol, kost och motion, till besökare i Nordstan. Läkarstämman i Nordstan genomfördes i ett samarbete mellan Läkare mot Tobak och Miljöförvaltningen i Göteborg. Agneta Alderstig Per Haglind Göran Boëthius Tobaksprevention Stadsläkare Ordf. Läkare mot Tobak Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 1

4 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 2 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

5 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 Innehåll Sid Förord 1 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Mål 5 Genomförande 5 Resultat 8 Slutsatser 12 Bilagor 15 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 3

6 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 Sammanfattning Läkarstämman i Nordstan arrangerades i samband med Svenska Läkaresällskapets riksstämma (Läkarstämman) i Göteborg den 29 november 1 december 2006 av Läkare mot Tobak och Miljöförvaltningen i Göteborg. Syftet var att föra ut en del av den kunskap och erfarenhet som landets läkare förde med sig till Läkarstämman och att komplettera detta med lokala och regionala hälsofrämjande aktörer, som gav råd, hjälp och stöd till allmänheten. Ett femtiotal läkare som skulle medverka på symposier/poster på Läkarstämman med anknytning till områdena livsstil och hälsa bjöds in. Av dessa deltog 23 läkare med populärvetenskapliga föreläsningar på scen i Nordstan. Föreläsningarna handlade bland annat om alkohol- och nikotinberoende, sömnbesvär, artros, fetma, mobiler och hjärntumörer. Journalisten Siewert Öholm var debattledare och intervjuare. Kommunalrådet i Göteborg med ansvar för folkhälsofrågor Helena Nyhus (s) inledde torsdagens program med att intervjuas på scen av Siewert Öholm. Läkarnas föreläsningar på scen kompletterades med 14 lokala och regionala hälsofrämjande aktörer på utställningsytan. Aktörerna deltog med skärmutställningar, foldrar och broschyrer, praktiska demonstrationer, rådgivning och anvisningar om var regionens invånare kunde få hjälp och stöd på hemmaplan. Tobaksavvänjare gav råd, hjälp och stöd kring sluta röka eller snusa. Rökarna hade också möjlighet att genomgå test, som innebär mätning av mängden kolmonoxid i utandningsluften. Det var cirka 250 personer med tobaksbruk som fick råd och stöd av tobaksavvänjarna i Nordstan. På scen visades också bålstabilitetsträning med boll och gummiband, medicinsk Qigong, dansinspirerad träning och att små förändringar i kostvanor ger en positiv effekt på hälsan. Tipspromenad och frågetävling arrangerades och detta medförde ökad aktivitet på utställningsytan och fler samtal kring livsstil och hälsa. Detta var första gången som Läkarstämman flyttades ut till allmänheten och lokala medier från tidningar och TV var på plats och visade stort intresse för Läkarstämman i Nordstan. 4 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

7 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 Bakgrund Svenska Läkaresällskapets riksstämma (Läkarstämman) anordnas årligen och genomförs omväxlande i Göteborg och Stockholm. Läkarstämman i Göteborg år 2006 samlade läkare och totalt var det cirka besökare. Nordstan är centralt beläget i Göteborg och är ett av Europas största inomhuscentra med täckta gågator och torg. Där finns cirka 180 butiker och restauranger och är arbetsplats för cirka människor. Nordstan besöks också av cirka besökare från alla samhällsklasser varje dag. December är den månad som antal besökare är störst och under december år 2005 var det 3,9 miljoner besökare. Läkare mot Tobak och Miljöförvaltningen i Göteborg ville pröva att flytta ut en del av Läkarstämman till Nordstadstorget och idén var att bjuda in föredragshållare från Läkarstämman med mål att föra ut en del av den kunskap och erfarenhet som landets läkare förde med sig till Läkarstämman och göra den tillgänglig för göteborgarna. Föredragen skulle kompletteras med aktiviteter från lokala och regionala folkhälsoaktörer. Tobaksbruket är den enskilt största hälsorisken och tobaksavvänjning är en nyckelfaktor i det tobakspreventiva arbetet. Sluta röka/snusa stöd tas ofta upp i samband med läkarbesök på vårdcentraler, men det är angeläget att det erbjuds olika metoder för att nå rökare/snusare och en metod att nå rökare och snusare är, att tobaksavvänjare finns i köpcentret i julklappstider. Mål Syftet med Läkarstämman i Nordstan var att i en populärvetenskaplig form föra ut till allmänheten en del av den kunskap och erfarenhet som landets läkare förde med sig till Svenska Läkaresällskapets riksstämma och att komplettera föreläsningar med lokala och regionala hälsofrämjande aktörer, som gav råd, hjälp och stöd till människor att göra hälsosamma val. Genomförande Redan i samband med Läkarstämman i Göteborg år 2004 genomfördes Prata Tobak tobaksinformation till allmänheten i en stuga utanför Svenska Mässan i Göteborg. Målet var då att erbjuda allmänhet och mässbesökare möjlighet att prata tobak, göra kolmonoxidmätning samt erbjuda hjälp och stöd till rökare och snusare som vill sluta. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 5

8 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 Inför 2006 års Läkarstämma diskuterade Läkare mot Tobak och Miljöförvaltningen i Göteborg en uppföljning av prata tobak, kolmonoxidmätning och sluta röka/snusa stöd. Företrädare för Svenska Läkaresällskapet kontaktades. Därefter kontaktades marknadsavdelningen för Östra Nordstadens Samfällighetsförening. De tyckte att idén lät bra och lät oss disponera en scen, med framförliggande utställningsyta, som var 12x12 meter. Utställningsytans storlek medförde att sluta röka/snusa stöd till allmänheten kunde kompletteras med andra hälso- och livsstilsfrågor. Med utgångspunkt från programmet för Läkarstämman inbjöds ett femtiotal läkare, som skulle medverka på symposier/föredrag/poster med anknytning till områdena livsstil och hälsa. Dessa läkare inbjöds att föreläsa på Nordstadstorget under onsdagen den 29 november, torsdagen den 30 november eller fredagen den 1 december, klockan och klockan Tidpunkterna valdes i samråd med och utifrån de erfarenheter som markandsavdelningen i Nordstan har, det vill säga, de tidpunkter när flest antal människor besöker Nordstan. Inbjudan till föreläsare, se bilaga 1. Göteborgsprofilen och journalisten Siewert Öholm, debattledare från bland annat TV, engagerades under två dagar som moderator. Läkarnas föreläsningar på scen kring hälsa och livsstil till allmänheten kompletterades med lokala och regionala hälsofrämjande aktörer på utställningsytan allt för att ge ökad kunskap och medvetenheten kring hälsa och livsstil och att på sikt få en förändring av människors livsstil och hälsa. Folkhälsoarbetare i Göteborg, i Västra Götalandsregionen, Hälso- och sjukvården, Hälsoteken och frivilligorganisationer bjöds in att samarbeta och visa upp sin verksamhet samt att ge råd/stöd/hjälp till göteborgarna inom olika livsstilsområden (främst tobak, alkohol, kost och fysisk aktivitet). Kontakt togs också med IQ initiativet, apoteket Vasen, Vårdoteket i Nordstan, Droppen i Nordstan (Blodgivning), Svensk Fisk och Hälsoäventyret Oasen i Vara. Inbjudan till aktörer, se bilaga 2. Ett av IQ initiativets projekt som bedrivs på Logistikföretaget Green Cargo inbjöds att medverka. Företaget har installerat alkolås i samtliga fordon under år 2005 med mål att öka säkerheten för sina förare och medtrafikanter. Tobaksavvänjare på vårdcentraler i Göteborg med kranskommuner inbjöds att medverka med att ge stöd, hjälp och råd kring sluta röka/snusa och att mäta rökarens kolmonoxidkoncentration i utandningsluft. Den politiska ledningen för folkhälsofrågor i Göteborgs stad inbjöds också att medverka på Nordstadstorget. 6 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

9 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 Samtliga utställare tog med sig skärmar, roll-ups, broschyrer och foldrar som de haft vid tidigare aktiviteter och utställningar. Någon enhetlig design på skärmarna fanns därför inte. För att ändå skapa en samhörighet och enhetlighet i utställningen försågs golvytan 12x12 meter med grön utställningsmatta. Till utställarna i montrarna hyrdes sammanlagt åtta ståbord med grå fot och ekskiva samt tio barpallar i ek. Fyra vepor och en skylt 3x1 meter med blå botten och med gul text Läkarstämman i Nordstan 2006 vetenskap utbildning kvalitet framställdes och hängdes från taket. Veporna försågs dessutom med loggar från IQ initiativet, Svenska Läkaresällskapet, Läkare mot Tobak, Göteborgs Stad Miljö och Västra Götalandsregionen. Annonsering Svenska Läkaresällskapet annonserade i tidningen Metro om Läkarstämman i Nordstan och om Svenska Läkaresällskapets öppna föreläsning för allmänheten på Handelshögskolan, Vasagatan 1, torsdagen den 30 november med temat Om artros och osteoporos. Annons, se bilaga 3. I Göteborgs-Posten annonserades Läkarstämman i Nordstan under rubriken Det händer idag. Miljöförvaltningen i Göteborg skickade ut pressmeddelande enligt sändlista den Se bilaga 4. Läkarstämman i Nordstan annonserades bland annat på Nordstans webbsida. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 7

10 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 Resultat Föreläsare från Svenska Läkaresällskapets riksstämma Foto: Johanna Wallin/GP Siewert Öholm och distriktsläkare Ingrid Bertilsson diskuterade motion och hälsa med förbipasserande i Nordstan. Av de inbjudna föreläsarna medverkade 23 läkare med föreläsningar från Läkarstämman under tre dagar. Varje föreläsare samtalade kring temat hälsa och livsstil under cirka femton minuter. Läkarna presenterade sina rön eller samtalade kring ett aktuellt budskap i en populärvetenskaplig form. De populärvetenskapliga föreläsningarna handlade bland annat om alkohol, hur förstår jag att en släkting dricker för mycket, alkohol- och nikotinberoende, fetma och barndiabetes, partiklar i luften, vardagsmotion, sömnbesvär, artros, mobiler och hjärntumörer, bättre hälsa med chef av motsatt kön? Siewert Öholm var debattledare och intervjuare. Program, se bilaga 5. Kommunalrådet i Göteborg med ansvar för folkhälsofrågor Helena Nyhus (s) inledde torsdagens program med att intervjuas på scen av Siewert Öholm. HIV/aids Världsaidsdagen den 1 december är en internationell dag, som har initierats av Förenta Nationerna (FN) för att årligen uppmärksamma den globala hivepidemin. Temat för år 2006 var Stoppa aids håll löftena. 8 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

11 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 Biträdande smittskyddsläkare Karin Stenqvist, Smittskyddsenheten, Västra Götalandsregionen medverkade med föreläsning om HIV/aids i Göteborg och i världen. Sesamhuset i Angered deltog med två informatörer, som informerade om HIV/STI, delade ut foldrar, kondomer, karameller och röda band (red ribbon). Red Ribbon är den internationella symbolen för kampen mot HIV och aids samt solidaritet med de drabbade. Lokala, regionala och nationella hälsofrämjande aktörer Av de inbjudna lokala, regionala och nationella aktörerna medverkade IQ initiativet, A Non Smoking Generation, Droppen i Nordstan, Hälsoäventyret Oasen i Vara, Tobakspreventivt Center Väst, Tillståndsenheten i Göteborgs stad, BK Häcken med projektet R.U.N. (Rörlig Ungdom Nu), Vårdoteket i Nordstan, apoteket Vasen, Hälsoteket i Angered, VISIR (Vi Som Inte Röker), Sesamhuset i Angered, Patientnämnden och Svensk Fisk. Aktörerna deltog med bemannade skärmutställningar, roll-ups, praktiska demonstrationer, rådgivning och anvisningar om var regionens invånare kunde få hjälp och stöd på hemmaplan. Förbipasserande och intresserade människor fick broschyrer och foldrar med tips och goda råd kring hälsa och livsstil. Aktörerna fanns på plats under onsdagen den 29 november och torsdagen den 30 november, klockan till samt fredagen den 1 december, klockan till Alkohol IQ initiativet medverkade under tre dagar med monter. I montern fanns IQfolder, IQ NYTT Nyhetsbrev, anmälningsblankett till IQ-projekt och reklampennor, som delades ut. Tillståndsenheten i Göteborgs stad medverkade onsdagen den 29 november med skärmutställning och två informatörer. De gav information kring alkoholservering på restaurang samt informerade om tillsyn vid 18-årsgräns vid försäljning av folköl och tobak. Två läkare från Läkarstämman föreläste i Nordstan med temat alkohol: Alkohol- och nikotinberoende Hur förstår jag att en släkting dricker för mycket? Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 9

12 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 Tobak Av de inbjudna tobaksavvänjarna var det sju tobaksavvänjare som medverkade i Nordstan under tre dagar. Tobaksavvänjarna arbetar till vardags på vårdcentralen Krokslätt, Åby Distriktssköteskemottagning, Furulunds Distriktsläkaremottagning, Norra Älvsborgs Länssjukvård samt Tobakspreventivt Center Väst. Tobaksavvänjarna gav råd, hjälp och stöd kring sluta röka eller snusa. Det var cirka 250 personer med tobaksbruk som fick råd och stöd av tobaksavvänjarna i Nordstan. Rökarna hade också möjlighet att genomgå en test, som innebär mätning av mängden kolmonoxid i utandningsluften. Genom att blåsa i kolmonoxidmätare kan rökarens kolmonoxidkoncentration i utandningsluft fastställas. Det är ett mått på rökarens tobaksrökning under de senaste timmarna och därmed ett mått på storleken av de skadliga ämnen som rökaren utsätts för. En del av rökarna var i sällskap med icke rökande personer och ibland ville även icke rökaren blåsa i kolmonoxidmätare. Detta medförde bra diskussioner mellan tobaksavvänjare, rökare och icke rökare och mätningen av kolmonoxidhalt i utandningsluft gav synligt bevis som medförde ökad insikt vad gäller tobakens skadeverkningar. VISIR (Vi Som Inte Röker) medverkade torsdagen den 30 november med tre informatörer. De visade en tobaksfilm på TV/DVD riktat till ungdom och delade ut VISIR:s tidning och foldrar. A Non Smoking Generation deltog samtliga tre dagar med en informatör, skärmutställning och utdelning av foldrar. Oasen i Vara deltog under tre dagar med en innovativ tobaksutställning. Utställningen var bemannad av hälsopedagog onsdagen den 29 november. På utställningen satt foldrar, som bland annat handlade om tobak och miljön. Denna folder var särskilt populär hos ungdom. Hälsa och livsstilsfrågor Hälsoteket i Angered deltog med åtta personer (sjukgymnaster, kostinformatörer, hälsocoacher etc.). De medverkade med skärmutställning, informationsbord, foldrar och visade prov på olika motionsaktiviteter. Många besökare stannade till och var intresserade av att även små förändringar i kostvanor ger en positiv effekt på hälsan. Hälsoteket visade under torsdagen den 30 november bålstabilitetsträning med boll och gummiband, medicinsk Qigong samt dansinspirerad träning på scen. 10 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

13 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 Projekt Vikthoppet deltog. Projektet riktar sig till överviktiga barn och ungdomar i Angered. Svensk Fisk undervisade fredagen den 1 december vid två tillfällen om olika sorters fisk samt föreläste om vikten av att välja rätt kost. Informationsfoldrar delades ut med goda och nyttiga fiskrecept. Tipspromenad och frågetävling arrangerades av Droppen i Nordstan, Tobakspreventivt Center Väst och A Non Smoking Generation. Detta medförde ökad aktivitet på utställningsytan och fler samtal kring hälsa och livsstil. Vinsterna utgjordes av äpplen, respektive penna eller nyckelband. Tipsfrågor, se bilaga 6. Blodgivning Allmänheten kan lämna blod på Droppen i Nordstan, som har sina lokaler mitt i köpcentret. Droppen visade skärmutställning, som bemannades av sjuksköterskor under samtliga tre dagar. De delade ut foldrar till förbipasserande och intresserade. Droppens personal ansåg att detta var ett bra tillfälle att nå ut till allmänheten för att marknadsföra och informera om att lämna blod. Sjukhusen är i stort behov av blod och det behövs fler och gärna yngre personer som är blodgivare. Medial uppmärksamhet Lokala medier från tidningar och TV var på plats och visade ett stort intresse för Läkarstämman i Nordstan. Program och/eller artiklar för Läkarstämman i Nordstan fanns på webbsidorna: Svenska Läkaresällskapet, miljöförvaltningen i Göteborg, Västra Götalandsregionen/tpcv, Nordstan och Göteborgs stad/folkhälsa. Reportage och intervjuer sändes i Väst Nytt, TV2 torsdagen den 30 november. Artiklar var införda i tidningarna Metro, Punkt se, Göteborgs-Posten, nättidningen Vårt Göteborg, tidningen VISIR, Svenska smärtföreningens tidning Leva med smärta. Se bilaga 7. En Google-sökning gjordes på sökordet Läkarstämman i Nordstan och resultatet visade att det fanns ungefär sidor för Läkarstämman i Nordstan. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 11

14 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 Slutsatser I Nordstan finns människor från alla samhällsgrupper, etniciteter och åldrar. Det är ett unikt tillfälle att få möjlighet att visa upp sin verksamhet och förmedla sitt budskap där. I köpcentret kan man nå de människor som annars drar sig för att på eget initiativ ta kontakt med en kommunal verksamhet eller vårdcentral för att få hjälp och stöd kring sin hälsa och livsstil. Syftet med Läkarstämman i Nordstan var att föra ut kunskap och erfarenhet från Läkarstämman till allmänheten samt medförde också att många folkhälsoarbetare i Göteborgs kommun inspirerades av föreläsarnas erfarenhet och kunskap samt de olika aktörernas aktiviteter. Det var första gången som Läkarstämman flyttades ut till allmänheten. Det blev ett intressant och varierat smörgåsbord som dukades. Föreläsningarna innehöll allt från livsstilar, sjukdom, relationer till friskvård. Föreläsarna var positiva till evenemanget och en del av dem sa: Spännande - det här har vi aldrig gjort förut. Många människor stannade till framför scenen, lyssnade och ställde frågor till experterna. En del föreläsningar hade ett femtiotal besökare medan en del föreläsningar hade färre antal besökare. Även personer som av någon anledning inte stannade upp en längre tid vid föreläsningen kanske blev påminda om sin egen livsstil och tog till sig något av budskapen. Att få människor att sluta röka/snusa hör till det mest kostnadseffektiva i folkhälsoarbetet. Tobaksavvänjare på Nordstadstorget erbjöd allmänheten råd och hjälp att sluta röka eller snusa via ett kort motiverande samtal. Under dessa tre dagar samtalade tobaksavvänjarna med cirka 250 rökare/snusare som kom fram till tobaksavvänjarna. En av tobaksavvänjarna sa: Det känns viktigt och angeläget att komma ut så här och möta de personer som inte på eget initiativ sökt hjälp hos rökavvänjare. Alla rökare erbjöds kolmonoxidmätning. Även icke rökare önskade också blåsa i kolmonoxidmätaren. När en icke rökare blåser i kolmonoxidmätaren visar COkoncentrationen i displayen cirka 0 ppm. Det var intressant för rökaren och icke rökaren att se om resultatet visar olika värden. Vid dessa tillfällen blir det bra samtal kring hälsa, tobak samt tobakens skadeverkningar och detta får ofta en positiv utveckling när rökaren får självinsikt om sitt eget tobaksbruk, vilket i sin tur kan leda till rökstopp. När man samtalade med ungdomarna märktes det att det fanns ett stort intresse och medvetenhet kring miljöfrågor. Ungdomarna talade om hur angeläget det var med resurshushållning och kretsloppstänkande och att skogar i tobaksproducerande länder huggs ned och eldas upp när tobaksblad torkas. En ung man uppgav dessa miljöförhållanden, som enda skälet till att han ville sluta röka. 12 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

15 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 Kostnader för Läkarstämman i Nordstan uppgick till cirka kronor. Det är förstås omöjligt att uttala sig om graden av kostnadseffektivitet. I Nordstan når vi människor från alla samhällsklasser. Vi når personer som är svåra att nå med livsstilsförändrande budskap och som inte självmant uppsöker vårdcentral, Hälsotek etc. Alla samhällsgrupper nås inte genom annonskampanjer i TV och tidningars hälsobilagor utan sättet att nå dem är genom samtal och att vara på de platser där personerna befinner sig. I kostnaderna ingick också en moderator under två dagar. Vi valde en välkänd, professionell moderator för att föreläsarna skulle få större uppmärksamhet, arrangemanget skulle få mer massmedial uppmärksamhet och förbipasserande människor skulle bli nyfikna och stanna upp. Föreläsarna och några av utställarna intervjuades av moderatorn på scen och därigenom lyftes deras budskap också fram på ett tydligare och mer folkligt sätt. En känd och professionell moderator lyfter arrangemanget. Läkarstämman i Nordstan fick massmedial uppmärksamhet, positiv respons från allmänheten, nöjda föreläsare och nöjda samarbetspartners. Lokala och regionala hälsoaktörer, verksamhetsansvariga och tobaksavvänjare blev synliggjorda. Dessa var stolta över att visa upp sin verksamhet. Detta medförde också erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan deltagare på utställningen, vilket kan ge fortsatt samverkan. Årets Läkarstämma i Nordstan varade under Läkarstämmans tre dagar. Detta var bra, men kanske kan man nästa gång pröva om två dagar ger samma effekt och uppmärksamhet. Två dagar innebär lägre kostnader än tre dagar. Det var svårare att få föredragshållare till den tredje dagen (fredagen) eftersom en del av dem lämnar Göteborg. En fredag eftermiddag i rusningstid är det också svårare att få människor i Nordstan att stanna upp, lyssna och ta till sig budskapet om hälsa och livsstil. Å andra sidan innehöll fredagen World Aids Day, vilket gjorde det naturligt att lyfta fram den globala aids epidemin och risken för sexuellt överförbara infektioner. Göteborgs politiska ledning uttryckte en vilja att ha denna aktivitet upprepad i större skala vid nästa Läkarstämma i Göteborg år Vi som ansvarade för arrangemanget håller med det gav verkligen mersmak. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 13

16 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 Tack till medverkande Vi vill rikta ett varmt tack till medverkande aktörer och organisationer och ett särskilt tack till nedanstående som bidragit ekonomiskt: IQ-initiativet, Läkare mot Tobak, Miljöförvaltningen och Göteborgs stad, Svenska Läkaresällskapet, Östra Nordstan Samfällighetsförening, ONOFF i Nordstan och Tobakspreventivt Center Väst. Utan Era insatser hade Läkarstämman i Nordstan inte blivit möjlig! Huvudansvariga: Projektledare Agneta Alderstig, Tobaksprevention, Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad tfn: , e-post: Stadsläkare Per Haglind, Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad tfn: , e-post: Docent Göran Boëthius, ordförande Läkare mot Tobak tfn: , e-post: 14 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

17 Bilagor 1. Inbjudan till föreläsare. 2. Inbjudan till aktörer. 3. Svenska Läkaresällskapets annons i tidningen Metro. 4. Pressmeddelande från miljöförvaltningen, Göteborgs Stad. 5. Program för Läkarstämman i Nordstan. 6. Tipsfrågor vid Läkarstämman i Nordstan. 7. Tidningsartiklar i Metro , Leva med smärta, Svenska Smärtföreningen nr 4/2006, Göteborgs-Posten , Nättidningen Vårt Göteborg , Tobak eller Hälsa, Nyhetsbrev från Yrkesföreningar mot Tobak nr 4/2006 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 15

18 Läkarstämman i Nordstan R 2007:9 16 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Publikationer utgivna av Göteborgs Miljöförvaltning Rapporter (ISSN , ISRN GBG-M-R-år/nr- -SE): R 2007:1 Årsrapport 2006 Bokslut och resultat för Göteborgs miljönämnd R 2007:2 Bottenfauna. En undersökning av bottenfauna i sötvatten i Göteborg 2006 R 2007:3 Metaller i vattendrag. En undersökning av metallhalter i vattenmossa i Göteborg 2006 R 2007:4 Transplantering av lunglav Lobaria pulmonaria i sex skogsbestånd i Göteborg R 2007:5 Kvicksilver i gädda från insjöar i Göteborg R 2007:6 CMR-ämnen - utfasning i Göteborg. Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg. R 2007:7 Jobba giftfritt. Exempel på arbete för en giftfri miljö. Inkluderar vägledning för intern kemikalieredovisning R 2007:8 Årsrapport luftföroreningar Mätningar i Göteborgsområdet R 2007:9 Läkarstämman i Nordstan. Ett nytt sätt att nå allmänheten med kunskap. R 2006:1 Årsrapport 2005 Bokslut och resultat för Göteborgs miljönämnd R 2006:2 Bottenfauna En undersökning av bottenfauna i sötvatten i Göteborg 2005 R 2006:3 Metaller i vattendrag En undersökning av metallhalter i vattenmossa i Göteborg 2005 R 2006:4 Ålgräsets utbredning och tillstånd i Göteborg R 2006:5 Sveriges ekologiska fotavtryck - en utgångspunkt för lokala beräkningar. Etapp 1. Användning av energi och bebyggd mark för boende och mobilitet R 2006:6 Årsrapport luftföroreningar Mätningar i Göteborgsområdet R 2006:7 Tennorganiska föreningar - förekomst och användning i Göteborg R 2006:8 PFOS, Perfluoroktansulfonat - förekomst och användning i Göteborg R 2006:9 Kartläggning av arbetet med miljömåltider i Göteborgs stadsdelar R 2006:10 Miljörapport 2005 En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg R 2006:11 EM i friidrott 2006 Miljöförvaltningens arbete med tillsyn och miljöanpassning R 2006:12 Flodpärlmusslor En skalanalys av fem flodpärlmusslor från Lärjeån i Göteborg PM (ISSN X, ISRN GBG-M-PM- -år/nr- -SE): PM 2006:1 Alkylatbensin. Informationsinsatser under 2004 PM 2006:2 Luftkvaliteten i Angered. Mätningar av luftföroreningar augusti 2005-januari 2006 PM 2006:3 Ateljéprojektet kadmium och bly i konstnärsfärger och keramikglasyrer. Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg 2005 PM 2006:4 Batteriprojekt del 1 - kaadmium i varor med laddbara batterier Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg 2005 PM 2006:5 Luftkvaliteten i gatunivå vid tre platser i centrala Göteborg PM 2006:6 Fördjupad försöksdjurstillsyn PM 2006:7 Utvärdering av PM 2.5 -mätningar PM 2006:8 Fågelinfluensan. Uppföljning av miljöförvaltningens arbete. PM 2006:9 Kosmetikatillsyn

46

Luftkvaliteten på torg i 21 stadsdelar

Luftkvaliteten på torg i 21 stadsdelar Luftkvaliteten på torg i 21 stadsdelar ISSN 1401-243X R 2007:11 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001. För att bli

Läs mer

Analyser av bly, kadmium och ftalater i leksaker

Analyser av bly, kadmium och ftalater i leksaker Analyser av bly, kadmium och ftalater i leksaker Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg R 2008:6 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan

Läs mer

Kvicksilver i gädda från insjöar i Göteborg

Kvicksilver i gädda från insjöar i Göteborg Kvicksilver i gädda från insjöar i Göteborg ISSN 1401-243X R 2007:5 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001. För att

Läs mer

Utfasning av CMR-ämnen

Utfasning av CMR-ämnen Utfasning av CMR-ämnen CMR-ämnen cancerogena, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen utfasning i Göteborg Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg ISSN 1401-243X R 2007:9 VI SKALL STRÄVA EFTER

Läs mer

Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21

Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21 Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21 Bakgrund Sedan flera år tillbaka har det funnits samverkan mellan olika aktörer kring World Aids Day (WAD) i Göteborg. Aktörerna har

Läs mer

Batteriprojekt del 2 - utfasning av kadmium, en enkätundersökning bland importörer och återförsäljare

Batteriprojekt del 2 - utfasning av kadmium, en enkätundersökning bland importörer och återförsäljare Batteriprojekt del 2 - utfasning av kadmium, en enkätundersökning bland importörer och återförsäljare Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg i samarbete med Konsument Göteborg ISSN 1401-243 R

Läs mer

Marinbiologisk undersökning

Marinbiologisk undersökning Marinbiologisk undersökning Utbredning av blåmusselbankar inom Göteborgs skärgård ISSN 1401-243X R 2007:17 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998

Läs mer

Lunglav Transplantering av lunglav i sex skogsbestånd i Göteborg

Lunglav Transplantering av lunglav i sex skogsbestånd i Göteborg Lunglav Transplantering av lunglav i sex skogsbestånd i Göteborg ISSN 1401-243X ISRN GBG-M-R- -07/04 -SE R 2007:4 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober

Läs mer

Metaller i smycken. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2012:26. ISBN nr: 1401-2448

Metaller i smycken. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2012:26. ISBN nr: 1401-2448 ISBN nr: 1401-2448 R 2012:26 Metaller i smycken Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm Miljöförvaltningen Box 7012, 402 31 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Läs mer

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete Tobaksavvänjning en del i ett tobaksförebyggande arbete STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2009 ISBN: 978-91-7257-660-5 OMSLAGSFOTO: sandra pettersson/fotograftina.se FOTO INLAGA: sandra pettersson/fotograftina.se

Läs mer

Rökfria skolgårdar i Göteborg finns det?

Rökfria skolgårdar i Göteborg finns det? Rökfria skolgårdar i Göteborg finns det? R 2008:7 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001. För att bli

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

2016 M A E M E N S K A P T T G

2016 M A E M E N S K A P T T G G Hälsoteket 2016 E EN SKAP A T TR ÄNING ÄNING TR G E T EN SKAP A S K A P Kortedala, Utby och Bergsjön Östra Göteborg Gamlestaden, Kviberg, EN A T E Välkommen till Hälsoteket! På Hälsoteket i Östra Göteborg

Läs mer

Tobaksförebyggande Fritidsgård. En handledning till dig som fritidsledare

Tobaksförebyggande Fritidsgård. En handledning till dig som fritidsledare Tobaksförebyggande Fritidsgård En handledning till dig som fritidsledare Tobaksförebyggande Fritidsgård Tobak är ett av de största hälsoproblem vi har Tobak är, trots stora framgångar i det tobaksförebyggande

Läs mer

Inventering av stinkpadda (Bufo calamita) i Göteborgs kommun 2006

Inventering av stinkpadda (Bufo calamita) i Göteborgs kommun 2006 Inventering av stinkpadda (Bufo calamita) i Göteborgs kommun 2006 ISSN 1401-243X R 2007:16 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt

Läs mer

Luftkvaliteten vid förskolor i Göteborgs kommun

Luftkvaliteten vid förskolor i Göteborgs kommun Luftkvaliteten vid förskolor i Göteborgs kommun R 2008:9 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001. För

Läs mer

Inventering av fladdermöss i Göteborgs kommun 2006

Inventering av fladdermöss i Göteborgs kommun 2006 Inventering av fladdermöss i Göteborgs kommun 2006 ISSN 1401-243X R 2007:10 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län Foto: Richard Ryan Danderyds kommun den 17 april 2013 Nationell

Läs mer

Förstudie lekplatsutrustning

Förstudie lekplatsutrustning Förstudie lekplatsutrustning - en inventering av utbudet av lekplatsutrustning enligt ramavtal för Göteborg Stad Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg R 2009:12 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA

Läs mer

Barn och unga önskar en rökfri skolgård. kort information till föräldrar

Barn och unga önskar en rökfri skolgård. kort information till föräldrar Barn och unga önskar en rökfri skolgård kort information till föräldrar A Ett övergripande syfte med broschyren är att den ska bidra till att uppnå de nationella delmålen (se broschyrens inre baksida)

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Karolinska Universitetssjukhusets Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Miljöpolicy Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och

Läs mer

Tobaksförebyggande Förening. En handledning till dig som föreningsledare

Tobaksförebyggande Förening. En handledning till dig som föreningsledare Tobaksförebyggande Förening En handledning till dig som föreningsledare Tobaksförebyggande Förening Tobak är ett av de största hälsoproblem vi har Tobak är, trots stora framgångar i det tobaksförebyggande

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011. Elin Gottfridsson

World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011. Elin Gottfridsson World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011 Elin Gottfridsson 1. WORLD CONGRESS OF SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS & AIDS Den 2-5 november 2011 anordnade IUSTI (International union against

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Barn och unga önskar en rökfri skolgård. kort information till skolan

Barn och unga önskar en rökfri skolgård. kort information till skolan Barn och unga önskar en rökfri skolgård kort information till skolan Ett övergripande syfte med broschyren är att den ska bidra till att uppnå de nationella delmålen (se broschyrens inre baksida) om ett

Läs mer

Projekt Säveån 2008 R 2009:6 ISSN X

Projekt Säveån 2008 R 2009:6 ISSN X Projekt Säveån 2008 R 2009:6 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001. För att bli trovärdiga i vår roll

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

Metaller i vallgravsfisk 2012

Metaller i vallgravsfisk 2012 ISBN nr: 1401-2448 R 2013:4 Foto: Klara Eklund Metaller i vallgravsfisk 2012 Miljöförvaltningen Box 7012, 402 31 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se www.goteborg.se/miljo

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

Hälsan & Arbetslivet

Hälsan & Arbetslivet Hälsan & Arbetslivet Lust i arbetet Arbetslust är en kraft som stimulerar till effektivitet, utveckling och lönsamhet. Den genererar mervärde för organisationen och bidrar till hälsa för individen. Det

Läs mer

SLUTA-RÖKA-LINJEN

SLUTA-RÖKA-LINJEN www.slutarokalinjen.se SLUTA-RÖKA-LINJEN ÅRSRAPPORT 2015 Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin Box 1497, 171 29 Solna ces@sll.se Sluta-Röka-Linjen årsrapport 2015 Stockholm juni 2016 Årsrappporten

Läs mer

Hälsoäventyret. Fakta om programverksamheten för barn och unga HÄLSOÄVENTYRET EN BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN

Hälsoäventyret. Fakta om programverksamheten för barn och unga HÄLSOÄVENTYRET EN BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN Hälsoäventyret Fakta om programverksamheten för barn och unga HÄLSOÄVENTYRET EN BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN Hälsoäventyrets vision är att barn och unga ska få bättre självkännedom och kunna ta beslut som

Läs mer

Höst EXPOXTRA. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. Höst 2015. I samarbete med. www.promotionmassanhost.se

Höst EXPOXTRA. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. Höst 2015. I samarbete med. www.promotionmassanhost.se 1813-15 -20 AUGUSTI, JANUARI, KISTAMÄSSAN, STOCKHOLM STOCKHOLM Höst 2015 EXPOXTRA Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan Höst 2015 I samarbete med KISTAMÄSSAN - MÖJLIGHETERNAS ARENA Promotionmässan

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Ansökan om särskilt bidrag för folkhälsoarbete år 2014, Hjärt- och Lungsjukas förening i Huddinge

Ansökan om särskilt bidrag för folkhälsoarbete år 2014, Hjärt- och Lungsjukas förening i Huddinge SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-17 SN-2013/2045.705 1 (2) HANDLÄGGARE Sedenrej, Keyo Socialnämnden Keyo.Sedenrej@huddinge.se Ansökan om särskilt bidrag

Läs mer

Tobaksfri i samband med operation. En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad

Tobaksfri i samband med operation. En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad Tobaksfri i samband med operation En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad Projektledare David Chalom Processledare Marie-Louise Norberg Tobakspreventiv enhet

Läs mer

Metaller i Vallgravsfisk 2011. Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning. Miljöförvaltningen R 2012:9

Metaller i Vallgravsfisk 2011. Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning. Miljöförvaltningen R 2012:9 ISBN nr: 1401-2448 R 2012:9 Foto: Peter Svenson Metaller i Vallgravsfisk 2011 Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning Miljöförvaltningen Karl Johansgatan

Läs mer

Tobak? Nej tack! för ett rökritt föreningsliv

Tobak? Nej tack! för ett rökritt föreningsliv Tobak? Nej tack! för ett rökritt föreningsliv Hej! Det du håller i din hand är en hjälp till hur man som förening kan arbeta mot tobak. Det är många olika krafter som drar i våra barns uppmärksamhet -

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN

Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om dessa riktlinjer... 3 2. Allmänt om folkhälsoarbete... 4 2.1 Hälsans bestämningsfaktorer... 4 2.2 Skillnaden mellan folkhälsa

Läs mer

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011 HÄLSA SOM STRATEGI Mars 2011 Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell Inom ramen för hälsofrämjande skolutveckling anordnas varje år en inspirationsdag för förskolor och skolor i Laholm som arbetar med

Läs mer

2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com

2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com 2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com 2 Långsiktigt folkhälsoarbete för god och jämlik hälsa i Årjängs kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Bakgrund 5 Folkhälsorådet

Läs mer

hälsofrämjande skolutveckling

hälsofrämjande skolutveckling hälsofrämjande skolutveckling I de nationella målen för folkhälsa och i den halländska folkhälsopolicyn lyfts förskolan och skolan fram som en viktig arena för folkhälsoarbete. Som arbetsplats med över

Läs mer

Tobaksavvänjning sparar liv och pengar

Tobaksavvänjning sparar liv och pengar Tobaksavvänjning sparar liv och pengar Tobaksbruket är i dag den största enskilda orsaken till sjukdom, lidande och förtida död i vårt land. Sjutton procent av den vuxna befolkningen röker dagligen och

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

Hur arrangerar man Utbildningsdag och Vårmöte i Nuklearmedicin kort handledning

Hur arrangerar man Utbildningsdag och Vårmöte i Nuklearmedicin kort handledning SWEDISH SOCIETY OF NUCLEAR MEDICINE sid. 1(4) Hur arrangerar man Utbildningsdag och Vårmöte i Nuklearmedicin kort handledning Allmänt om vårmöte i Nuklearmedicin Svensk Förening för Nuklearmedicin (SFNM)

Läs mer

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING POLICY Folkhälsa 2017 2021 GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 3 1.1 Utmaningar och möjligheter för en god hälsa... 3 2. Definition... 4 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5.

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Sofie Lagercrantz 2013-11-06 KS 2013/0267 50163 Kommunfullmäktige Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND. Hälso- och sjukvård. Nämnden för Hälso- och sjukvård

MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND. Hälso- och sjukvård. Nämnden för Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård DATUM Hans Tanghöj 2007-05-03 DIARIENR Nämnden för Hälso- och sjukvård MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND Försäljningen av alkohol liksom den alkoholrelaterade dödligheten

Läs mer

Gymnasiedagarna. Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA. 13 oktober 2009

Gymnasiedagarna. Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA. 13 oktober 2009 Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA 2009 1 13 oktober 2009 Data för undersökningen samlades in genom intervjuer med ett urval av besökarna. Vid utgången tillfrågades 661 slumpvis utvalda besökare. Av dem

Läs mer

Tillsammans för en god och jämlik hälsa

Tillsammans för en god och jämlik hälsa Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Tillsammans för en god och jämlik hälsa Hälsa brukar för den enskilda människan vara en av de mest värdefulla sakerna i livet. Det finns ett nära samband

Läs mer

Manual. Livsviktig kunskap för dig med långvarig smärta/ fibromyalgi. för primärvården. Reumatikerförbundet

Manual. Livsviktig kunskap för dig med långvarig smärta/ fibromyalgi. för primärvården. Reumatikerförbundet Livsviktig kunskap för dig med långvarig smärta/ fibromyalgi Patientskola i samverkan mellan primärvård och lokala reumatikerföreningar av Cattis Rybo, Monica Nordh Halldén, Monica Heimdahl Manual för

Läs mer

Slutrapport. Projektet - Grönare värme med vatten, Projekt nr

Slutrapport. Projektet - Grönare värme med vatten, Projekt nr Slutrapport Projektet - Grönare värme med vatten, Projekt nr 31789-1 Företag/organisation Energikontoret i Mälardalen AB Postadress Portgatan 3 Postnummer/Ort 633 42 ESKILSTUNA Projektledare (förnamn,

Läs mer

Introduktion Före gruppträffar

Introduktion Före gruppträffar Arbetsblad Introduktion Före gruppträffar Tobakspreventivt arbete Kristina Bergstrand Margareta Pantzar Monika Schwerin FRÅGEFORMULÄR 1. AKTUELL TOBAKSKONSUMTION a) Hur många cigaretter röker Du per dag?

Läs mer

minska de negativa hälsoeffekterna av tobaksrökning genom att halvera andelen tobaksrökare till 5 % fram till 2015,

minska de negativa hälsoeffekterna av tobaksrökning genom att halvera andelen tobaksrökare till 5 % fram till 2015, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Cecilia Lindvall TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-04-22 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-05-24, P 27 1 (3) HSN 1509-1090 Svar på skrivelse från (L), (M), (C), (KD),

Läs mer

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Barbara Rubinstein epidemiolog Karin Althoff vårddataanalytiker Rapportens

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset miljöpolicy Genom Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) miljöpolicy visar ledningen sitt engagemang, intentioner och avsikt med SU:s miljöarbete. Vi ska som en del

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program Förslag till ett reviderat Folkhälsopolitiskt program 2015 - Hälsa är en mänsklig rättighet Visionen År 2020 har Skellefteå kommuns invånare världens bästa hälsa 80.000 invånare år 2030 Framgångsfaktorer

Läs mer

Tidskapseln - Göteborg 2050

Tidskapseln - Göteborg 2050 Tidskapseln - Göteborg 2050 Tankar och visioner om framtiden ISSN 1401-243X ISRN GBG-M-PM- -05/01-SE PM 2005:1 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober

Läs mer

Anna Nicolaisen Samordnare i tobaksprevention Region Jämtland Härjedalen 2015-05-12 VAD VI GÖR OCH HUR

Anna Nicolaisen Samordnare i tobaksprevention Region Jämtland Härjedalen 2015-05-12 VAD VI GÖR OCH HUR Anna Nicolaisen Samordnare i tobaksprevention Region Jämtland Härjedalen 2015-05-12 Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 -begreppet En uttalad politisk avsikt och plan att minska rökning till noll eller

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och dess folkhälsokommitté, Länsstyrelsens miljöskyddsenhet i samarbete med miljönämnden i Västra Götalandsregionen.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och dess folkhälsokommitté, Länsstyrelsens miljöskyddsenhet i samarbete med miljönämnden i Västra Götalandsregionen. FOLKHÄLSOKOMMITTÉN och MILJÖNÄMNDEN INBJUDAN LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND till utbildningsdag med tema miljö-hälsa och miljömedicin för politiker och chefstjänstemän inom kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

Redovisning av projektet Hjärt- och Lungsjuka minskar tobaksbruket (2008/323)

Redovisning av projektet Hjärt- och Lungsjuka minskar tobaksbruket (2008/323) 2011-01-26 Statens Folkhälsoinstitut 831 40 Östersund Redovisning av projektet Hjärt- och Lungsjuka minskar tobaksbruket (2008/323) Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund redovisar här projektet Hjärt- och

Läs mer

Strategiskt folkhälsoprogram

Strategiskt folkhälsoprogram Kommunledning Folkhälsoplanerare, Therese Falk Fastställd: 2014-11-03 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 2/10 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning...

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Rapport från Saco rådet i Göteborgs deltagande på West Pride i försommaren 2013.

Rapport från Saco rådet i Göteborgs deltagande på West Pride i försommaren 2013. Rapport från Saco rådet i Göteborgs deltagande på West Pride i försommaren 2013. Fler bilder från Regnbågsparken och många möten i Saco-tältet finns på: http://www.youtube.com/watch?v=csb0f3zepjk Redovisning

Läs mer

Den nationella mötesplatsen om socialt ansvarstagande i praktiken

Den nationella mötesplatsen om socialt ansvarstagande i praktiken Den nationella mötesplatsen om socialt ansvarstagande i praktiken Datum: 6 december 2017 Plats: 7A Odenplan, Stockholm Tid. 09:00 17:00 + mingel Arrangörer: Aktuellt Hållbarhet + medarrangör (Läs mer om

Läs mer

Riksidrottsförbundets policy Om alkohol, narkotika, doping och tobak

Riksidrottsförbundets policy Om alkohol, narkotika, doping och tobak Riksidrottsförbundets policy Om alkohol, narkotika, doping och tobak Riksidrottsförbundet Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab Oktober 2014 Riksidrottsförbundets ANDT-policy Riksidrottsförbundet Stockholm

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Nyckeltal för klimatpåverkan från tallrikssvinn. Miljöförvaltningen R 2011:16. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Cecilia Corin

Nyckeltal för klimatpåverkan från tallrikssvinn. Miljöförvaltningen R 2011:16. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Cecilia Corin ISBN nr: 1401-2448 R 2011:16 Foto: Cecilia Corin Nyckeltal för klimatpåverkan från tallrikssvinn Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23, 414 59 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera?

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera? Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1 Varför kommunicera? 2016-03-24 Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan

Läs mer

Projektplan för WAD-nätverket 2015

Projektplan för WAD-nätverket 2015 Projektplan för WAD-nätverket 2015 Datum: 2014-12-11 1. Bakgrund 2. Syfte, huvudmål och delmål 3. Omfattning och avgränsningar 4. Samverkan och beroende av andra projekt 5. Perspektiv som bör beaktas 6.

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation

Fri från tobak i samband med operation Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Tobak Hälsa Tobaksfri inför din operation Visste du att... när du blir opererad är det många faktorer som påverkar hur resultatet av operationen

Läs mer

TRYGGARE VALLENTUNA Bilaga FN 43/2006. Sammanfattande rapport INKÖPSSTUDIE. Våren 2006 i Vallentuna kommun

TRYGGARE VALLENTUNA Bilaga FN 43/2006. Sammanfattande rapport INKÖPSSTUDIE. Våren 2006 i Vallentuna kommun TRYGGARE VALLENTUNA Bilaga FN 43/2006 Sammanfattande rapport INKÖPSSTUDIE Våren 2006 i Vallentuna kommun Studien är genomförd och sammanställd inom ramen för Tryggare Vallentuna. SAMMANFATTNING Våren 2006

Läs mer

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Upprättad: 2014-06-02 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 82 Kontaktperson: Mikael Lundgren Innehållsförteckning VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3

Läs mer

4 Informationsmöten i framtiden. Torsdagen Inför mässan Kl 15,30 Torsdagen Uppföljning av mässan Kl 15,30

4 Informationsmöten i framtiden. Torsdagen Inför mässan Kl 15,30 Torsdagen Uppföljning av mässan Kl 15,30 Kungälvsmässan Informationsmöte Dag 2016-02- 11 Tid kl 15,30 17,00 Plats Sysport Utmarksvägen 1 Välkommen till informationsmötet, syftet med mötet är att Utställare skall kunna träffas, få information

Läs mer

Greppa Näringen - Varumärkesplattform september 2009

Greppa Näringen - Varumärkesplattform september 2009 - Varumärkesplattform september 2009 Inledning Varumärken Alla varumärken är upplevelser, dvs. de upplevs i människors sinnen. Löfte Särskiljande Upplevelser Ett varumärke är också en garant - ett löfte

Läs mer

PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA

PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA När människor mår bra, mår även Västra Götaland bra. JÄMLIK HÄLSA ÄR EN HJÄRTEFRÅGA Det är egentligen rätt enkelt. En region där människor trivs och är friska längre, har bättre

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Rökfria skolgårdar November 2013

Rökfria skolgårdar November 2013 November 2013 stockholm.se November 2013 Dnr:2013-7670 Utgivare: Miljöförvaltningen, Hälsoskyddsavdelningen Kontaktperson: Anna-Lena Albin 3 (13) Förord Idag är det känt att tobaksanvändning är skadligt

Läs mer

Tobakspolicy för Landstinget Blekinge

Tobakspolicy för Landstinget Blekinge Tobakspolicy för Landstinget Blekinge Antagen i Landstingfullmäktige 14 juni 2010 Tobakspolicy för Landstinget Blekinge 1(5) Innehållsförteckning Tobakspolicy för Landstinget Blekinge... Fel! Bokmärket

Läs mer

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder?

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-03-13 De nationella riktlinjerna 2014-03-13 2 Inriktning

Läs mer

4 6 december. Lidingö stadshus. Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré. Foto: Mats Högberg

4 6 december. Lidingö stadshus. Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré. Foto: Mats Högberg 4 6 december Lidingö stadshus Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré Foto: Mats Högberg Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

Från politiska beslut till konkreta handlingsplaner och underlag för samverkan. Annika Nordstrand Folkhälsostrateg Norrbottens läns landsting

Från politiska beslut till konkreta handlingsplaner och underlag för samverkan. Annika Nordstrand Folkhälsostrateg Norrbottens läns landsting Från politiska beslut till konkreta handlingsplaner och underlag för samverkan Annika Nordstrand Folkhälsostrateg Norrbottens läns landsting Folkhälsopolitiska strategin i Norrbotten är ingen hyllvärmare

Läs mer

Ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar

Ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar Ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar Ett tillsynsprojekt inom miljömålet Giftfri miljö ISSN 1401-243X R 2007:14 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober

Läs mer

4 6 december. Lidingö stadshus. Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré. Foto: Mats Högberg

4 6 december. Lidingö stadshus. Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré. Foto: Mats Högberg 4 6 december Lidingö stadshus Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré Foto: Mats Högberg Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa?

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Suzanne Nilsson, utredare, enheten för uppväxtvillkor och hälsosamt åldrande Statens folkhälsoinstitut Vår uppgift att främja hälsa samt

Läs mer

Tobacco Endgame. Vägen till beslut i Region Jämtland Härjedalen. Elin Khokhar, Distriktsläkare 2015-04-20 VAD VI GÖR OCH HUR

Tobacco Endgame. Vägen till beslut i Region Jämtland Härjedalen. Elin Khokhar, Distriktsläkare 2015-04-20 VAD VI GÖR OCH HUR Tobacco Endgame Vägen till beslut i Region Jämtland Härjedalen Elin Khokhar, Distriktsläkare 2015-04-20 Ett beslut fattas i ett landsting när alla planeter står i en linje" Börje Carlsson, Gävleborg Folkhälsopolitisk

Läs mer

Enkla råd/tobak. Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län

Enkla råd/tobak. Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län Enkla råd/tobak Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Läs mer