VERY STRONG SUPPORT Over 80 organisa.ons and 200 persons involved

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERY STRONG SUPPORT Over 80 organisa.ons and 200 persons involved"

Transkript

1 rollup80x200_roadmap.indd :25 Johan Konnberg Roadmap to favor introduc1on of electric vehicles in Sweden, fulfill the environmental objec1ves and simultaneously strengthen and improve the compe11on for Swedish business

2 VERY STRONG SUPPORT Over 80 organisa.ons and 200 persons involved AB Storstockholms lokaltrafik Ericsson Logica SP AB Volvo ETC Malmeken Stockholms Stad ABB Europark Malmö stad Sundbybergs kommun ALD Automo1ve Fortum Miljöfordon Syd Sunfleet Alelion Garo Mitsubishi motors SUST Autoliv GKN Driveline Move About SWECO Bil Sweden Greencharge NCC Swedavia Bilprovningen Gröna Bilister NEVS Svensk Energi Blekinge Tekniska Högskola Göteborgs energi Nissan Taxi 020 Blue Ins1tute Handelshögskolan i Stockholm Nobina Test Site Sweden Bosch Hertz OKQ8 Toyota Materials Handling BT Business Region Göteborg HRM Engineering Park & Charge Trafikverket Chargestorm IBM PostNord Uppsalahem Derome ICA Power Circle Va[enfall Easycharge IKEA Profu Vicura Elbil 2020 Innovatum Teknikpark Q- Park AB Viktoriains1tutet Elbil Sverige JM Bygg Renault VINNOVA Elforsk Jämtkra_ SAFER Volvo Cars Elways KTH Schneider Electric Västra Götalandsregionen Energimyndigheten LeasePlan Solelia Greentech Öresundskra_

3 EXCELLENT CONDITIONS Global industry Advanced user behaviour Strong environmental engagement Clean electricity production Used to temwork Sweden have great potentials to be in the forefront

4 ELECTRIFICATION POSSIBILITY FOR SWEDEN BUT THE MARKET NEEDS HELP

5 THREE BASIC RECOMMENDATIONS 1. THE GOVERNMENT TO APPOINT A NATIONAL CO-ORDINATOR TO FACILITATE INTRODUCTION OF ELECTRIC VEHICLES 2. CREATE EFFICIENT DEMONSTRATION ARENAS WITH ALL NEEDED PARTNERS 3. BUILD UP EFFICIENT BUSINESS MODELS, TO ATTRACT END CUSTOMERS

6 Nu Lägg grunden Stärk förutsäkningarna genom demonstra<on och kompetensstärkande insatser. Fokusera på kostnadseffek<va bekvämlighetsförmåner samt undanröjning av marknadshinder. Bygg marknaden Bygg ut infrastrukturen med investeringar och lagkrav. Elfordonens höga energieffek<vitet samt behovet av teknikstöd beaktas särskilt vid fordonsbeskakning Växla upp Kostnadseffek<va incitament driver marknaden. Avgasfria miljözoner i stadskärnor införs. Tunga gods- och persontransporter elektrifieras. MARKNAD FORDON Arbeta med innova<onsupphandling för ak få ut elfordon på marknaden Satsa på växande bilpooler genom sänkt moms (lika som för tåg, buss och taxi), slopade trängselskaker samt bekvämlighetsförmåner på bilpoolsbilar Investera i informa<on och demonstra<on som ökar användaracceptansen samt forskning om kundkrav, användning av elfordon och av laddinfrastruktur Säkerställ testsites, <llgång <ll miljöer där utveckling kan bedrivas Satsa på FoU för ak op<mera systemintegra<on i fordon Prioritera kostnadseffek<va bekvämlighetsförmåner som differen<erar elfordon (<llgång <ll körfält, parkering, trängselavgi;er) Etablera principen ak förmåner följer fordonet Pilotdemonstra<on av el- och laddhybridbussar Offentlig upphandling styrs mot elfordon Inför zoner i tätorter där godstransporter under vissa <der på dygnet (t.ex. nake<d) <llåts pga eldri; FordonsbeskaKning och styrmedel uuormas för ak premiera både låga utsläpp och hög energieffek<vitet Indexera vägtullar enligt fordonens utsläpp Säkerställ nedsäkningsmöjligheterna av förmånsskaken Etablera ruk- och flokdemonstra<on av el- och laddhybridbussar Etablera avgasfria miljözoner där enbart eldri; är <llåten (för personbilar, bussar och lastbilar) i stadskärnor Bibehåll incitament som säkerställer <lltagande marknadsvolym Långtgående elektrifiering av stadsbussnät INFRA- STRUKTUR Säkerställ ak laddning av elfordon i fas<gheter inte belastar energideklara<onen Informa<on och förenkling för mark- och fas<ghetsägare Satsa på fas<ghetsägares infrastrukturutbyggnad genom avdrag för installa<oner Etablera synliga laddningsmöjligheter i storstäder och längs med motorvägarna Driv standardisering av laddning och kommunika<on Inför lagkrav/byggnormer som medger kostnadseffek<v <llgång <ll laddinfrastruktur Säkerställ interoperabilitet i laddinfrastrukturen för ak stärka användarnykan och tjänsteutveckling Demonstrera totallösning för elväg på allmän väg Elektrifierade transportkorridorer för tung trafik anläggs som ek komplement <ll järnväg

7 1. REGERINGEN BÖR TILLSÄTTA EN NATIONELL SAMORDNING SOM SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR INTRODUKTION AV ELFORDON Genom samordning ökar ny[an av investerade resurser och av de erfarenheter som uppstår. Risken för fragmentering och för na1onella eller kommunala särlösningar minskar. Samordningen baseras på a[ regeringen och industrin har en gemensam avsiktsförklaring för a[ blir världsledande inom 1llverkning och användning av elfordon. Samordningen bör verka för a[: Förankra målbilder i olika samhällsinstanser, hos allmänheten och inom akademin Ak1vt verka för a[ undanröja marknadshinder Verka för standardisering na1onellt samt vara pådrivande i interna1onella standardiseringsprocesser Vara en central punkt för informa1ons- och kunskapsspridning. FÄRDPLANENS CENTRALA REKOMENDATIONER 1/3

8 2. KRAFTSAMLA FÖR ATT SKAPA FOKUSERADE, SEKTORSÖVERGRIPANDE DEMONSTRATIONSMILJÖER I LANDET Det finns redan många ini1a1v och program i Sverige - utmaningen är a[ koppla ihop dem. Vi behöver systemdemonstra1oner som integrerar olika fordonstyper, 1llämpningsområden och användare elbilar, citydistribu1on, el- och laddhybridbussar, bilpooler, snabbladdning och arbetsplatsparkering snarare än snävt inriktade program. Därför behövs en fokuserad satsning på elektrifieringsnav där aktörer samlas över branschgränser och användare från olika samhällsområden. FÄRDPLANENS CENTRALA REKOMENDATIONER 2/3

9 3. STIMULERA KUNDEFTERFRÅGAN GENOM KONKRETA SATSNINGAR OCH KOSTNADSEFFEKTIVA ÅTGÄRDER Färdplanen föreslår 26 åtgärder som adresserar de utmaningar och möjligheter som finns. Det handlar om a[ med små medel bygga intresse och s1mulera e_erfrågan, om a[ skapa en trygghet genom tydlighet och långsik1ghet som marknaden kan byggas på. Satsningarna bör ugormas på e[ sä[ som gynnar kompetensutvecklingen i Sverige och vår interna1onella konkurrenskra_. FÄRDPLANENS CENTRALA REKOMENDATIONER 3/3

10 Who takes the lead Who is doing what? Power distribu.on and Charging infrastructure City Work Living Recrea.on Market & Trade Ci.zens & Industry Vehicles and systems PRESENT STEERING GROUP AB Volvo Vehicles Va[enfall Power Volvo Cars Vehicles Siemens Charging ABB Charging Autoliv Safety IBM ICT/ connec1vity Hertz Car rental/pool Sweden have great potentials to be in the forefront 1/2

11 Who takes the lead Who is doing what? City Work Living Recrea.on Market & Trade Areas to expand / improve: Construc1on Building Ci.zens & Industry Users: public transporta1ons transport of goods Power distribu.on and Charging infrastructure Vehicles and systems Sweden have great potentials to be in the forefront 2/2

12 Roadmap:Sweden activity plan 2014 Strategic Agenda of Innova1ons Define electrifica1on areas / hubs Recommend and start up projects to fill possible gaps Focus on system demonstra1ons & business models Introduce informa1on & communica1on package Elec1on year

EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN

EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN FÖRORD Det pågår en stor transformering av världens fordonsindustri. Det är ett resultat

Läs mer

Övergången till elfordon: Ett samlat grepp

Övergången till elfordon: Ett samlat grepp Övergången till elfordon: Ett samlat grepp ANVÄNDARE LADDTEKNIK BILAR Med Hammarby Sjöstad som nav i ett demo- och forskningsprojekt för omställningen till hållbara transporter Slutrapport från förstudie

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives SOMMARLÄSNING Översiktlig bedömning av teknikutveckling och tillämpning inom nyckelområden som ställer nya krav på att elnäten utvecklas - elfordon, vindkraft, solceller

Läs mer

Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer. Elforsk rapport 10:60

Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer. Elforsk rapport 10:60 Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer Elforsk rapport 10:60 Lennart Spante och Arbetsgrupp P5 Juni 2010 Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer Elforsk

Läs mer

Förnybara drivmedel. Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv

Förnybara drivmedel. Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv VTI rapport 845 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer Förnybara drivmedel VTI rapport 845 Förnybara drivmedel Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv Möjligheter

Läs mer

Kunskapssammanställning över introduktionen av elbilar

Kunskapssammanställning över introduktionen av elbilar VTI notat 21-2014, reviderad utgåva 1 Utgivningsår 2014 www.vti.se/publikationer Kunskapssammanställning över introduktionen av elbilar Christina Stave Annelie Carlson Hans Antonson Jan Wenäll Förord

Läs mer

På väg mot fler elbilar i Sverige. Slutrapport för Elbilsupphandlingen

På väg mot fler elbilar i Sverige. Slutrapport för Elbilsupphandlingen På väg mot fler elbilar i Sverige Slutrapport för Elbilsupphandlingen Innehåll SAMMANFATTNING 2-5 Resultat och erfarenheter från Elbilsupphandlingen Flera faktorer påverkar utvecklingen mot fler laddfordon

Läs mer

Elbilen på väg mot 2030

Elbilen på väg mot 2030 UPTEC STS 10020 Examensarbete 30 hp Mars 2010 Elbilen på väg mot 2030 Handlingsplan för införande av elbilen i Sverige Mats Falås Ulf Troeng Abstract Elbilen på väg mot 2030 Handlingsplan för införande

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

Blå energi. En strategisk innovationsagenda för marin energi

Blå energi. En strategisk innovationsagenda för marin energi Blå energi En strategisk innovationsagenda för marin energi Blå energi är en strategisk innovationsagenda för marin energi i Sverige. Den har tagits fram av branschens intressenter i samverkan, på uppdrag

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo. Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-04-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från miljö- och energidepartementet - slutbetänkande från Samordningsrådet

Läs mer

Elfordon i Skåne Nordväst

Elfordon i Skåne Nordväst Elfordon i Skåne Nordväst Nulägesanalys och Framtida Strategier Erik Wikstrand 2014 Miljövetenskap Examensarbete för masterexamen 30 HP Lunds universitet Elfordon i Skåne Nordväst Nulägesanalys och Framtida

Läs mer

Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö

Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö 2030-sekretariatet Håller med om att ansvariga myndigheters prognoser bör ses över i ljuset av utredningen. Inte minst Trafikverkets kapacitetsutredning

Läs mer

GREEN HIGHWAY Elbilssatsningar i Sverige och på. ZE SAAB 9 3 projektet Åre 21 april 2010 Christer Asplund

GREEN HIGHWAY Elbilssatsningar i Sverige och på. ZE SAAB 9 3 projektet Åre 21 april 2010 Christer Asplund GREEN HIGHWAY Elbilssatsningar i Sverige och på GREEN HIGHWAY ZE SAAB 9 3 projektet Åre 21 april 2010 Christer Asplund RIPASSO ENERGI AB Visste du detta om elkraftnäringarna i Sverige : 130.000 sysselsatta

Läs mer

32230-1 Bilel. Elbilar, laddhybrider samt laddinfrastruktur i Stockholm och Göteborg. Författare: Roland Elander, Sust Karin Nilsson, Sust

32230-1 Bilel. Elbilar, laddhybrider samt laddinfrastruktur i Stockholm och Göteborg. Författare: Roland Elander, Sust Karin Nilsson, Sust 32230-1 Bilel Elbilar, laddhybrider samt laddinfrastruktur i Stockholm och Göteborg Författare: Roland Elander, Sust Karin Nilsson, Sust Utgiven i oktober 2013 av Sustainable Innovation i Sverige AB (Sust)

Läs mer

Slutsats: Sverige vill bli fossilbränsleoberoende!

Slutsats: Sverige vill bli fossilbränsleoberoende! Slutsats: Sverige vill bli fossilbränsleoberoende! 16 december 2013 överlämnades slutbetänkandet Fossilfrihet på väg till it- och energiminister Anna- Karin Hatt, med en lång rad förslag på hur Sveriges

Läs mer

Framtidens elbilsladdning

Framtidens elbilsladdning Framtidens elbilsladdning - Dokumentation av och rekommendationer för systemlösningar HITTA BOKA LADDA BETALA Konsten att hitta, boka, ladda och betala. Dokumentinformation Titel: Framtidens elbilsladdning

Läs mer

Barriärer för elbilsintroduktionen i Sverige

Barriärer för elbilsintroduktionen i Sverige Barriärer för elbilsintroduktionen i Sverige Attityder, ekonomi och teknik David Kindstrand 2015 Miljövetenskap Examensarbete för magisterexamen 15 hp Lunds universitet Barriärer för elbilsintroduktionen

Läs mer

Slutrapport i regeringsuppdrag om samverkan mellan Sverige och Norge gällande laddinfrastruktur för elfordon.

Slutrapport i regeringsuppdrag om samverkan mellan Sverige och Norge gällande laddinfrastruktur för elfordon. EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Slutrapport i regeringsuppdrag om samverkan mellan Sverige och Norge gällande laddinfrastruktur för elfordon. Dnr 2011-005082 Förord Den 10 augusti 2009 bestämde den dåvarande

Läs mer

Sustainable Development Innovation Arena

Sustainable Development Innovation Arena Sustainable Development Innovation Arena Demonstration activities in western Sweden with participation from business, society and research. Updated by GAME network March 2011 GAME - Göteborg Action for

Läs mer

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle Hållbara affärsmodeller och nya affärsmöjligheter för ett energieffektivt samhälle Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt

Läs mer

Förstudie Electric Car Region

Förstudie Electric Car Region Förstudie Electric Car Region Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Förstudieupplägg... 4 Inventering potential elbilar... 5 Miljöbilspolicy... 6 Infrastruktur laddning... 6 Långsam laddning...

Läs mer

SMART samhällsutveckling

SMART samhällsutveckling Välkommen till 2014 års arena för en SMART samhällsutveckling Smart Samverkan Smart IT Smart Infrastruktur Smart Innovation & Teknik Program 2014 12-13 november Aros Congress Center, Västerås Innehåll

Läs mer

Den stora omställningen

Den stora omställningen Den stora omställningen industriella förutsättningar för morgondagens hållbara fordon David Bauner Copyright 2010 David Bauner Trita-IEO 2010/01 Avdelningen för Industriell Dynamik Kungliga Tekniska Högskolan

Läs mer

Klimatsmarta Hyllie vi testar framtidens lösningar

Klimatsmarta Hyllie vi testar framtidens lösningar Klimatsmarta Hyllie vi testar framtidens lösningar Vi gör hållbarhet till verklighet Nära världen och nära hem. Hyllie är knutpunkten för kollektivtrafiken i södra Malmö. Med tåg från station Hyllie tar

Läs mer

Elbil2020 Demostad för elfordon

Elbil2020 Demostad för elfordon Elbil2020 Demostad för elfordon Sten Bergman, Elbil2020 HS2020 Att förnya en ny stad Ett medborgarinitiativ i samarbete med företag, forskare och myndigheter En inkubator - utvecklar vision, idéer och

Läs mer

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Byggstenar till en handlingsplan för en fossilbränsleoberoende transportsektor år 2030 delrapport 2 Elforsk rapport 12:33 Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Håkan Sköldberg Ebba Löfblad

Läs mer

Vägval för framtidens energianvändning

Vägval för framtidens energianvändning Vägval för framtidens energianvändning Vägval energi VÄGVAL ENERGI 1 2 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

VR 2010:04. Halvtidsutvärdering. Mid-term evaluation of Test Site Sweden

VR 2010:04. Halvtidsutvärdering. Mid-term evaluation of Test Site Sweden VINNOVA Rapport VR 2010:04 Halvtidsutvärdering av TSS - Test Site Sweden Mid-term evaluation of Test Site Sweden Göran Melin, Tomas Åström, Tommy Jansson & Annelie Helmersdotter Eriksson Faugert & Co Utvärdering

Läs mer

Förslag till Nationellt Program för Utvärdering av Elfordon och Laddningsinfrastruktur NATUREL

Förslag till Nationellt Program för Utvärdering av Elfordon och Laddningsinfrastruktur NATUREL Förslag till Nationellt Program för Utvärdering av Elfordon och Laddningsinfrastruktur NATUREL En förstudie rörande test och demomiljöer för elfordon i Sverige ELFORSK Power Circle Test Site Sweden 1 2

Läs mer