Samlad redovisning av synpunkter på handlingsplanen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samlad redovisning av synpunkter på handlingsplanen"

Transkript

1 Samlad redovisning av synpunkter på handlingsplanen 1. Remissammanställning av na0onell strategi och handlingsplan för användning av intelligenta transportsystem 2. Workshop 20/4 ITS från poten0al 0ll förutsägning 3. Webbenkät inför dagens workshop 4. Ovan landar i en (preliminär) uppfagning: - Har vi uppfagat er räg?

2 Översikt av webbenkät Enkät som stöd i utvecklingen av handlingsplanen för ag samla in synpunkter och som underlag för dagens workshop Utskick 8/6 med deadline 22/6 Enkät lever kvar på 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Andel svarande per organisa4on Myndighet Akademi Näringsliv Försöksområde Intresseorganisa0on Antal svar 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Svarsfrekvens per fråga Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 Fråga 7 Fråga 8

3 Hur arbetar vi med ITS? Aktiviteter: Strategiska (EU) frågor kring ITS Utveckling, kravspecifikationer Big data, datainsamling, applikationer Molntjänster Trafikledning Förvaltning, osv Roll: Projektledare/koordinator Utredare/expert Från webbenkät Väg 67 % Sjöfart 4 % Luafart 0 % Järnväg 11 % Vår uppfattning: ITS från ax till limpa

4 Hur kan handlingsplanen stötta dig? utveckling i Sverige affärsutveckling grunden för det nationella och internationella arbetet vidareutbildning, etablera strategiska partnerskap hänvisa till i utredningar viktiga fält för FoU Vår uppfattning: Gemensamt måldokument Prioriterade områden Sverige gemensamt satsar på Brygga för forskning och innovationsprogram Stödja med riktlinjer och standarder Myndighetspåverkan, regler, incitament och finansiering Plattform för erfarenhetsbyte och samverkansprojekt, nationell och internationell nivå Samordna aktörer

5 Hur kan min organisation bidra? olika roller behövs ge synpunkter delta i workshops, arbetsgrupp bidra med egna resurser, testarenor och nätverk kompetens inom sakområden när mål är tydliga är det enklare att veta hur man kan bidra Vår uppfattning: Olika nivåer av hur aktörer vill bidra Vill bli informerad, med på sändlista och får information och resultat Följer aktivt arbetet, lämnar synpunkter via enkäter, deltar på webbmöten Deltar på workshops, i arbetsgrupper, aktivt påverka arbetet med egna resurser

6 Vilka aktiviteter bör utveckling ta hänsyn till? direktiv på EU nivå järnvägens samordning och styrning förbättrad multimodal information till resenärer.. trender inom automotive beslutstödssystem i realtid... big data, molntjänster tunga godstransporter Vår uppfattning: Det pågår en många aktiviteter i vår omvärld, både nationellt och internationellt, som vi bör ta hänsyn till i kommande arbete. Vi måste ha god omvärldsbevakning och vara lyhörda för att sen prioritera!

7 Vilka förebilder finns i vår omvärld? Köpenhamn, öppen data och plattform för olika typer av data Finland, Mobility as a Service, utveckla mobila tjänster för multimodalt resande.. London, tekniksmarta motorvägar för cyklister/mopeder Nordic Way, Australien National Telematics Framework, Österrike ECo-AT, Nederländerna SpitsLIVE - C-ITS Holland/England Charm Vår uppfattning: Det finns exempel på pågående framgångsrika samarbeten och konstellationer av aktörer som vi kan lära av i det svenska arbetet. Vissa förebilder bör väljas ut och studeras närmare!

8 Vad bör vi tänka på i utvecklingen av HP? Arbetet framåt Handlingsplanen måste vara tydlig med vilka områden Sverige ska satsa på! Arbetsgrupper för de olika fokusområdena etableras som för varje fokusområde skall ta fram defini0on/avgränsningar, 0dsplaner, resurser och mätbara mål 0ll 2020 Satsa på några få spjutspetsområden Prioritera områden som är fördelak0ga för svensk industri och/eller där Sverige kan ta eg interna0onellt ledarskap Involvera flera aktörer som samverkar och tydliggör deras roller och behov - olika roller behövs för helheten! Informa0on om arbetet och resultat måste nå ut 0ll många, även 0ll de som inte vet om ag de jobbar med ITS. Separera resenärs- och godsperspek0vet Definiera vem som är målgrupp och mogagare Vikten och hanteringen av öppna data

9 Vad bör vi tänka på i utvecklingen av HP? Produktens innehåll Konkret målbild och tydliga mätbara och uppföljningsbara mål Beskriva hur Sverige omsäger styrande riktlinjer från EU Stödja med riktlinjer och standarder Plakorm för gemensamma satsningar, både på na0onell och interna0onell nivå Vara en levande plan och flexibel för nya idéer Effekter Ta fram effekter och konsekvenser av handlingsplanen Beskriva hur/om myndighetspåverkan sker- som regler, incitament, finansiering osv. OmsäGas på storskaliga na0onella demonstra0onsprojekt

10 ITS - målbilder i vår omvärld Målbild ger en riktning för vart Sverige vill nå 0ll 2025 och är utgångpunkt för ag definiera fokusområden 0ll Myndigheternas målbild i handlingsplan: ITS ska vara en naturlig del av transportsystemet i Sverige Processen för ag skapa en målbild: Medborgarundersökningar Samarbete myndigheter och akademin, industrin i varierande omfagning Öppna workshops - definera behov samt strategiska åtgärder Externa synpunkter samlades in regelbundet

11 Exempel på målbilder New Zealand - Transport in the digital age Florida - Serving the people of Florida by using ITS to deliver a transporta0on system that is fatality and conges0on free US DOT Transform the way society moves Singapore Moving towards a more connected and interac0ve land transport community

12 Exempel på målbilder Finland by 2020 the Finnish transport system will be one of the most advanced and efficient in the world. cleaner transport, safer vehicles and transport infrastructure, predictable transport movements & informed travelers. Nederländerna Our mission is therefore to realise a smart and consistent mix of informagon using smartphones, navigagon systems and collecgve informagon channels on, above and alongside the road. Danmark ITS is a key instrument in transport policy used to promote an effec0ve, safe and environmentally friendly transport system, which by giving ci0zens and companies greater mobility contributes to welfare, improved produc0vity and compe00veness and supports economic growth

13 Exempel från Europan Commission 2011 White Paper on transport: Towards a compeggve and resource efficient transport system Ac4on Plan for the Deployment of Intelligent Transport Systems in Europe: Greening of transport, Improving transport efficiency Improving road safety and security

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012

ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012 ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012 Förord I juni 2010 tillsatte regeringen ett råd för intelligenta transportsystem, ITS-rådet, för att bättre ta tillvara möjligheterna att använda informations-

Läs mer

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11 Innehåll 1 Sammanfattning... 2 1.1 Övergripande mål... 2 1.2 Insatsområden... 2 2 Inledning... 4 2.1 Uppdraget... 4 2.2 Omvärld att förhålla oss till och ta tillvara... 4 3 Syfte... 5 4 Övergripande mål...

Läs mer

SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess

SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess Maria Rydqvist Boverket Bild 1 av 32 SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess Det går att komma fram

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020

Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020 Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020 Broschyren innehåller interaktivt material. www.regionaldigitalagenda.se 1 Scanna med Layar Missa inte interaktivt bonusmaterial! INTERACTIVE

Läs mer

KSLs underlag till SEU gällande yttrande över EUkommissionens grönbok Mot en ny kultur för rörlighet i städer BAKGRUND

KSLs underlag till SEU gällande yttrande över EUkommissionens grönbok Mot en ny kultur för rörlighet i städer BAKGRUND Kansliet Göran Lundberg SYNPUNKTER Rev 2008-02-12 KSLs underlag till SEU gällande yttrande över EUkommissionens grönbok Mot en ny kultur för rörlighet i städer BAKGRUND EU-kommissionen har konstaterat

Läs mer

ITS strategi och handlingsplan - processen fram till idag och hur vi går vidare

ITS strategi och handlingsplan - processen fram till idag och hur vi går vidare ITS strategi och handlingsplan - processen fram till idag och hur vi går vidare Åsa Vagland Workshop i Stockholm 20 april 2015 Processen fram till idag 6 september 2013: Regeringsuppdrag till Trafikverket

Läs mer

Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning

Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning NR C 82 MARS 2015 RAPPORT Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning Philip Thörn, Susanna Roth & Johan Strandberg Författare: Philip Thörn, Susanna Roth, Johan Strandberg Medel från:

Läs mer

NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS

NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS Summering av projektet IoT Sverige Innehåll 1. Introduktion...4 2. Sammanfattning/Summary...5 3. IoT-ekosystemet...7 4. Vision...11 5. Möjligheter för Sverige...13 6.

Läs mer

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS INNOVATION Innovativa Jämtland/Härjedalen EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS 2025 Regionförbundet Jämtlands län Ökad företagssamverkan inom och mellan branscher - en del av Innovativa

Läs mer

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning Paul SchietekatD Tillgång till bredband Regional digital Digitalt innanförskap : D agenda för : ehälsa E-tjänster och e-förvaltning : D Värmland Handlingsplan 2014-2020 : D Näringsliv, entreprenörskap

Läs mer

Anhörigstöd 2015 och framåt!

Anhörigstöd 2015 och framåt! Hur behöver stödet och de olika verksamheterna se ut för att anhöriga och närstående ska kunna känna att de har kontroll över sina egna liv? Anhörigstöd och framåt! Utveckling av anhörigstödet för personer

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram Utbildningsförvaltningens Chefs- och ledarprogram Tillsammans skapar vi resultat Chefs- och ledarstrategi beskriver hur du som chef skapar resultat i förhållande till mål och uppdrag. Du: har en uttalad

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI

INTERNATIONELL STRATEGI INTERNATIONELL STRATEGI STRATEGI FÖR INTERNATIONELLT TILLVÄXT- OCH UTVECKLINGSARBETE I GISLAVEDS KOMMUN 1 Sammanfattning Strategin för internationellt tillväxt- och utvecklingsarbete klargör hur Gislaveds

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Sociala innovationer. Ett internationellt perspektiv 2014:12

Sociala innovationer. Ett internationellt perspektiv 2014:12 PM 2014:12 Sociala innovationer Ett internationellt perspektiv Tillväxtanalys har på uppdrag av Forte studerat såväl synen på, som mekanismer för, sociala innovationer inom det bredare hälso- och välfärdsområdet

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

Utvärdering av Security Arena

Utvärdering av Security Arena 2009-12-13 Utvärdering av Security Arena Annelie Helmersdotter Eriksson Tommy Jansson Tomas Åström Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Executive

Läs mer