Bergslagens digitala agenda!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bergslagens digitala agenda!"

Transkript

1 FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K A L L V I T A D E N C H A N S E N I B U L L E R B Y N? Vägledning vid ansökan av bidrag. Foto/bild: Veronica Holst Kallin Vi gör en gemensam uppväxling och hittar nya spår där vi kan lägga ny räls på ett annorlunda sätt 1

2 Vägledning för ansökan om bidrag för fiberutbyggnad Om man ska göra en ansökan om bidrag för fiberutbyggnad finns det ett antal steg man måste ta. Här finner du en enkel vägledning för hur man förbereder en ansökan och vilka steg man måste passera. Mer information finns hos Jordbruksverket Juridisk person för bidragsansökan Eftersom reglerna för bidrag utgår ifrån att det är en förening som ansöker och beviljas bidrag måste man börja med att undersöka vilken eller vilka föreningar som är tillgängliga. Det kan vara vägsamfälligheter, byalag, bygdegårdsförening, vägsamfällighet eller annan lämplig förening. Finns det ingen passande förening kan man starta en förening med det enda syftet att främja fiberutbyggnaden. Det är viktigt att komma ihåg att kontrollera om föreningens stagar medger denna typ av verksamhet. Finns det inte inskrivet i stadgarna kan man göra en stadgeändring. Hur det går till framgår av föreningens stadgar. Vanligtvis krävs två på varandra följande årsmöten eller extra årsmöten. Ta kontakt med föreningsföreträdare för att undersöka om man är villig till att medverka och stå som juridik person för ansökan. Skapa en projektgrupp Identifiera ett antal intresserade personer och skapa en projektgrupp. Det är bra att kunna fördela arbetet längre fram. Dessutom har man olika kunskaper som kan tas tillvara. Kontakta kommunen Kontakta kommunens IT-samordnare eller Stadsnät för att kontrollera vilka planer kommunen har för det aktuella området. Här kan du få vägledning till vilken infrastruktur som finns tillgänglig, utbyggnadsplaner, möjliga anslutningspunkter. Kommunens utvecklingsenhet kan även hjälpa till med stöttning i projektfasen. 2

3 Genomför allmänt informationsmöte För att få upp intresset och att övriga ska förstå vad det handlar om är det lämpligt att genomföra ett allmänt informationsmöte. Skicka ut en inbjudan till samtliga berörda fastighetsägare. På mötet bör man informera om : Vad är fiber Varför behövs det Vad ger det för möjligheter Vad innebär det för den enskilde fastighetsägaren Vad kostar det Vad händer närmast Vilken tidplan är det som gäller Inför mötet kan man skicka med en informationsfolder med tillhörande intresseanmälan när man skickar ut inbjudan. Försök att ordna så man kan bjuda på fika så det finns möjlighet till en pratstund efter informationen. Samla in intresseanmälningar vid mötet. Inventera intresset För att lämna in en ansökan behöver man göra en inventering av intresset inom det tänkta området. Länsstyrelsen har egna riktlinjer för prioritering av vilka områden som beviljas bidrag och kräver en viss andel intresserade. Kontakta länsstyrelsen för att få del av gällande riktlinjer. Via Kommunen eller Stadsnät kan man få hjälp att titta på fastighetskartor. Med hjälp av dessa kan man sammanställa en fastighetsförteckning med namn och adress på fastighetsägarna. Denna lista använder man som underlag när man senare kontaktar fastighetsägarna. Med hjälp av kartunderlag kan man också mäta total ledningslängd. Det kan vara en bra information att använda i ett senare skede. Eftersom det sällan kommer in intresseanmälningar från samtliga fastighetsägare måste man ta kontakt med resterande. Beroende på förutsättningarna kan man kontakta personligen genom besök eller genom att ringa runt till berörda. Intresset noteras i fastighetsförteckningen. Notera gärna e-postadresser så kan man lätt skicka ut information längre fram. Ett tips är att ha en blankett för intresseanmälning till hands och anteckna så man har backup på detta ifall man får datorkrångel. Ett exempel på fastighetsförteckning hittar du i Intresseanmälan och Fastighetsförteckning.xlsx 3

4 Gör en kostnadskalkyl För att lämna in ansökan måste man göra en kostnadskalkyl. Det finns konsultföretag som erbjuder tjänster för att ta fram kalkyler. En kalkylering kostar vanligen mellan och kr. Begär in offert på arbetet. Exempel på leverantörer är RALA och FNC Man kan söka bidrag för denna tjänst via LEADER. Kontakta närmaste LEADER-kontor (LEADER Bergslagen eller LEADER Västra Mälardalen). Skicka in en ansökan inklusive kopia på offert. Bidrag beviljas vanligen inom några dagar. Med hjälp av konsulterna ritar man in vilka fastigheter som är aktuella. De tar därefter fram detaljerade kalkyler på arbete och materialåtgång. Gör en enkel karta Till ansökan behövs en enkel översiktskarta. Det går bra att klippa ut passande karta från internet (Google maps, Eniro kartfunktion eller liknande). Till kostnadskalkylen följer det ibland med en översiktskarta som kan användas. Skriv en projektplan Man ska skriva en projektplan som beskriver hur arbetet ska organiseras och styras upp, vilket mål man har och hur projektet ska följas upp. En projektplan kan vara ganska enkel men det underlättar ju bättre skriven den är. Ju bättre den är desto lättare är det att få igenom ansökan utan att behöva lämna kompletterande information. Den blir dessutom också ett bra stöd i det fortsatta arbetet. Eftersom man beskriver roller och ansvar också blir det extra viktigt ifall man kommer till diskussion om olika ansvar och liknande. Ett exempel på projektplan hittar du i Bilaga 4 Projektplanför fiber i Bullerbyn.docx Gör en marknadsanalys En grundförutsättning för att få bidrag är att det inte finns fiberutbyggnad eller annan tillräcklig datakapacitet utbyggd i området. Därför ska man göra en marknadsundersökning över vilken dataöverföringskapacitet som finns tillgänglig. Det görs enkelt genom att kolla på nätet via PTS Bredbandskarta Denna information för man in på den blankett som man kan hitta på jordbruksverkets hemsida som också innehåller annan nyttig information. Blankett finns att ladda ner via denna direktlänk: Artnr&term=LSB12:10#iiLSB12:10 4

5 Sammanställ ansökningshandlingar När allt detta är gjort ska ansökningshandlingarna sammanställas. Ansökningshandlingarna ska skickas till Länsstyrelsen. Blankett för Ansökan om kanalisationsstöd kan hämtas på Länsstyrelsens hemsida En komplett ansökan ska innehålla följande handlingar. Ansökan om kanalisationsstöd (blankett: Ansökan om kanalisationsstöd) o Bilaga 1 Förteckning över intresseanmälningar från fastighetsägare o Bilaga 2 Karta över området o Bilaga 3 Kostnadskalkyl o Bilaga 4 Projektplan o Bilaga 5 Marknadsanalys (blankett: Ansökan om projektstöd) o Bilaga 6 Kopia på styrelseprotokoll för föreningen där det framgår vem som är firmatecknare Ansökan om projektstöd Exempel på samtliga handlingar finns som bilaga till denna guide. Kontrollera ansökningshandlingarna För att undvika uppenbara fel och misstag är det lämpligt att sätta sig tillsammans och gå igenom ansökningshandlingarna. Kontrolläs alla dokument och kolla alla siffror. Kolla att dokument är påskrivna. Finns det någon i närheten som har gjort ansökan tidigare kan man kanske kontakta dem för hjälp. Man kan även kontakta kommunens IT-samordnare eller utvecklingsenhet för hjälp. Lämna in ansökan Ansökan om stöd görs vid Länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras. Kolla vilka datum som gäller för ansökningstillfällen. Informera om projektet Glöm inte att informera löpande under hela arbetet. Det är viktigt att fastighetsägarna vet vad som sker så de känner delaktighet. Använd e-post så går det snabbt att skicka ut info. Har föreningen en hemsida kan man lägga upp information där. Andra sociala medier typ Facebook kan användas också men kom ihåg att alla inte använder Facebook. 5

6 Nyttiga Länkar Beskrivning Information från Jordbruksverket om Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om fiberutbyggnad och möjlighet till utbyggnad på landet Information från Länsstyrelsen i Örebro om kanalisationsstöd Kontrollera din uppkopplingshastighet Kontrollera vilka operatörer som erbjuder tjänster på orten Länk %20till%20dig%20som%20bor%20p%C3% A5%20landet.pdf allsplanering-och-kulturmiljo/infrastrukturochit/bredband/kanalisationsstod/pages/kanalisa tionsstod.aspx 6

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Sanne Wikström och Ulf Grindgärds Varför bygga fibernät när vi redan har telefonledningen till alla hus? Och ett modem kostar ju inte så mycket idag. Det är en ganska

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

FIber till byn. för en levande landsbygd

FIber till byn. för en levande landsbygd FIber till byn 1 för en levande landsbygd Bredband till alla genom Fiber till byn Det är viktigt att landsbygden och de mindre orterna får samma tillgänglighet som storstäderna. Det är avgörande för Karlstads

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna 3 Snabbare bredband på landsbygden 4 Från initiativ till spadtag 6 Jag vill ha

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Bra bredband i skärgårdarna

Bra bredband i skärgårdarna SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Bra bredband i skärgårdarna Minikonferens vid Representantskapsmötet den 19 november 2011, på af Chapman, Stockholm Minnesanteckningar förda av Johan Hellström Inledning, SRF,

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna. 3 Snabbare bredband

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Vad är det här? Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Det erbjudande som du nu håller i din hand är ett resultat av ideellt arbete utfört under ca

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE

TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE 1 VAD ÄR ETT INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE? Ett ungdomsutbyte är en metod att arbeta med ungdomar en utmaning för ungdomar

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

bredband i glesbygd Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010-2013 Erfarenheter av projektet Samförläggning Olle Finnman Andra utgåvan 2015-05-11

bredband i glesbygd Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010-2013 Erfarenheter av projektet Samförläggning Olle Finnman Andra utgåvan 2015-05-11 bredband i glesbygd Erfarenheter av projektet Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010-2013 Samförläggning Olle Finnman Andra utgåvan 2015-05-11 Erfarenheter av ett bredbandsprojekt i Tiveden, Laxå kommun Erfarenheterna

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar 1. Läs om miljöinvesteringarna i broschyren Miljöersättningar 2007. Broschyren innehåller detaljerade villkor för miljöinvesteringarna.

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer