Tycker det är synd att man inte tar in "sommarleksakerna" innan vintern kommer!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tycker det är synd att man inte tar in "sommarleksakerna" innan vintern kommer!"

Transkript

1 1. Vill skicka en fråga (motion) till årsmötet. Har TBR gott om pengar? Tycker det är synd att man inte tar in "sommarleksakerna" innan vintern kommer! Poolen och Studsmattan mår inte bra av att stå ute i snö och kyla. Poolen är gjord i plast och tål inte att vara ute NU! Studsmattan är säkert uttöjd med all snö. Blir nog svår att hoppa på till sommaren. Anser att de som har tagit fram dessa, bör också ansvara för att de kommer in under vintern. Borde funnits tid för detta under hela hösten. MVH Annika Åhberg Styrelsen kan bara hålla med att det är beklagligt att detta skett.

2 Motion till Årsmötet TBR Den 20 februari 2010 Begäran om regelbunden fri tid för privatryttare i TBR:s ridhus. Det finns behov av ledig tid i ridhuset för privatryttare. Begäran avser mer tid i form av fasta tider under vardagkvällar. Önskvärt vore ett minimum av 2-3 dagar per vardagkväll och förslagsvis mellan kl Liane Michelsson Kateryd Rotendal Tibro Styrelsen: lektionsscheman ska ses över inför ht 2010 och lektioner med färre än 5 inskrivna elever skall tas bort eller slås ihop med annan grupp för att skapa möjlighet till fri tid. Fri tid då lektioner är inställda eller teori förekommer visas på hemsidan.

3 Motioner till Tibrobygdens Ridklubb Här kommer två motioner från mig som enskild "medlem" och som kioskansvarig. "Kioskmotion" Har önskemål om att styrelsen tar ställning till "kiosk-motionen". Som det är nu så används cafeteria/kiosken mest vid träningar och tävlingar. (ridläger undantagna) Att den ska fungera då är viktigt för det är många utifrån som kommer och den är en inkomstkälla för klubben. Mitt förslag är att ansvaret för cafeterian övergår i sin helhet till TS, som är den "gruppen" på klubben som använder den mest i dess "rätta" syfte dvs. vara en cafeteria och kiosk. Bokningar Rutinerna kring bokningar av ridhus och ridbanor, bör ses över. Bäst vore att ingen på ridskolan är ansvarig, utan att det är en helt oberoende som skulle sköta detta. I dags läget kan man inte veta om ridhuset är bokat eller ledigt. När det är teori framgår inte på hemsidan vilket gör att ridhuset kan stå helt tomt. Det kan faktiskt vara privatryttare som vill/kan nyttja det på den tiden. Det har också hänt att man kommit upp då det tidigare varit "ledigt" men som sedan visar sig blivit bokat. Hälsningar Kristina K Styrelsen: Vi föreslår att det startas en kiosk kommitté / sektion för att ansvara för kiosken. Styrelsen föreslår att bokningssystemet ses över. Och det kommer att uppdateras på hemsidan när fritid förekommer pga. inställd lektion eller teori.

4 Tibrobygdens Ridklubb Årsmötet Motion Ämne: Kiosken som utrymme och verksamhet Vi yrkar på att föreningens kiosk och kök i ridhuset, organisatoriskt och praktiskt skall ligga under TS. Att TS ansvarar för köket, dess inventarier och för att organisera bokningsschema av kiosken för övriga intresserade i föreningen t ex US, Ridskoleaktiviteter. Bakgrund Kiosken är en av våra största inkomstkällor vid Tävlingar, Ridskoleavslutningar och allmänna aktiviteter i TBR. Även en källa för samvaro och trivsel. Tisdagsfiket kan med enkelhet utvecklas även andra kvällar när vi vet att det är mycket besökare på anläggningen. T.ex. söndagar. (US kanske vill ansvara?) För TS är det av yttersta vikt att vi har fräscha caféutrymmen i syfte att kunna sälja fika och mat under tävlingar och aktiviteter samt serva medlemmar och funktionärer. Klubben kan säkert öka försäljningsintäkterna med 30 % om denna verksamhet sköts på ett seriöst sätt och med regelbundenhet. Vi rekommenderar ett studiebesök hos Tidaholmsbygdens Ridklubb. Idag är utrymmet öppet för alla dygnet runt för besökare, anställda, hundar m m med följd av att vi har: - stort slitage på utrymme och maskiner/inventarier (kaffebryggare, husgeråd etc.) en stor brist i hygienen. Blir det inspektion av Miljö- och hälsoskyddsnämnden får vi troligtvis stänga serveringen med omedelbar verkan. det osmakliga köket gör även att det är svårt att få medlemmar att vilja jobba i kiosken. Man vill inte förknippas med bristande hygien. Man vill som funktionär kunna känna att man gör ett sunt jobb - inte känna risken att någon blir magsjuk pga. av att vi inte håller rent omkring oss. (Jönköpings Fältridklubb..de fick stänga sin kiosk dag för stortävling p g a av bristande hygien.)

5 -svinn på förnödenheter och inventarier. Muggar och bestick finns utspridda över hela anläggningen. Detta är onödiga merkostnader i en ideell förening som kämpar för sin existens I dagsläget har ingen huvudansvar i TBR. Kanske just därför som ingen bryr sig utan alla bara använder utan att ge tillbaka? Om en arbetsgrupp i föreningen har totalansvar för denna del är det lättare att få funktionärer att engagera sig för man kan se ett resultat. Idag använder alla men ingen ger tillbaka FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 1) Köksutrymmet i ridhuset ligger under TS ansvar som tillsätter en arbetsgrupp med totalansvar. Förslag på upplägg: *Köket / kioskens utrymme skall alltid vara låst när aktivitet ej pågår. Ridskolans personal får tillgång till mikro, bryggare, vattenkokare för sina fika- och lunchpauser på annan plats se nedan. E v kan en kaffemaskin automat installeras utanför köket för medlemmar när kiosken är stängd. *Vill man använda klubb- köket för försäljning, matlagning vid läger etc. bokas detta med TS och man får tillgång/nyckel till utrymmet. Rutiner och ansvar medföljer samt en inventarielista som stäms av innan användandet. *EXEMPEL: US lånar kiosken för försäljning vid käpphästhoppning. Intäkten (efter avdragna kostnader för varor) går till deras US kassa. De får dock boka och kvittera ut nyckel av TS representant samt lämna kiosken i det skick det var när de fick nyckeln. Aktiviteten redovisas till klubbkassören så vi kan föra bokföring på hur mycket som totalt kommit in via kiosken under året. US intäkt redovisas som projekt (eller liknande beror på.). Då vet vi hur mycket kioskverksamheten drar in samt vi vet hur mycket varje aktivitetsområde (US, TS, annat) har genererat totalt. * Städschema för köket, hygienregler, rutiner som gäller vid användande av köket mm ansvarar TS för.

6 *TS ansvarar för underhåll av maskiner, utrymmen och inventarier. Investeringar måste dock tas från den totala kioskkontot när behov uppstår. Kiosken skall som kostnadsställe bära sig själv. *Lunch/fika rum för personalen: Exempelvis är vår klubblokal till stor del oanvänd. Denna kan lätt avgränsas några meter och i entrédelen inredas som lunch- och pausrum med mikro, varmvattenkokare och kaffebryggare. Avgränsning görs med halvvägg eller t ex skärmgardiner som tydligt avgränsar mot klubbrummet. Vatten och diskmöjligheter kan anordnas i angränsande dusch- och tvättutrymme. Personalen ansvarar själva för hygien och städ i denna del av lokalen. Denna del ligger lämpligtvis under personalomkostnader i bokföringen. Tävlingssektionen: Katarina Engelmark, Elisabeth Åkesson, Anders Eriksson, Lillemor Gustafsson, Linnea Lagerin, Kristina Karlsson, Katarina Fellbrant Styrelsen: Vi föreslår att det startas en kiosk kommitté / sektion för att ansvara för kiosken.

7 Tibrobygdens Ridklubb Årsmötet Motion Ämne: Ökad tillgänglighet i ridhuset på vardagar för ryttare med egen häst. Fri tid varje dag fullt möjligt. Vi yrkar på Att TBR skall erbjuda minst 1 timma fri tid i ridhuset på vardagar. Må, On, To, Fr Att bokningssystemet på www omgående måste uppdateras när förändringar sker framför allt avbokningar. (bokning av ridhuset ska ju ske med minst en veckas framförhållning) finns ledig tid, t.ex. ridskolan har teori, lektioner som är inställda e t c skall detta framgå. Bakgrund *Många medlemmar med anläggningskort kan inte utnyttja detta p g a av minimalt med tillgänglig tid. *Bokningssystemet är inte tillförlitligt. Medlemmar har påtalat att det vid flertalet tillfällen har varit ledigt i ridhuset även fast bokningssystemet påvisat att ridhuset är uppbokat. Ibland har även det omvända inträffat det skulle ha varit fri tid, men ridhuset är upptaget ändå. *På de få tillfällen som ges i nuläget under vardagar och normala tider tom ca, är ridhuset oftast fyllt med privata ekipage som betalt anläggningskort. Efterfrågan att komma in i ridhuset från medlemmar med egen häst är stor och har så varit det senaste 3-4 åren. * Vi är övertygade om att mer tid finns att tillgå om vi bara ser över ridskolans schema. Det är ej fullt i grupperna ofta endast 4-5 elever på kvällarna kanske kan man effektivisera? Det kan aldrig vara lönsamt att betala en instruktör med timlön och sociala avgifter för så få elever? Om det är små grupper kanske dessa lektioner skall vara lite kortare tid? Privatryttare betyder också pengar i anläggningskort till klubben samt ideella krafter. * Det har de senaste åren inte skett någon som helst förändring i schemat för ridskolan. Varför? Vi anser att det finns utrymme för en översyn och nytänk i planeringen i syfte att göra banorna mer tillgängliga och ridskolan mer effektiv.

8 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 1) Se över ridskolans schema inför HT 2010 och frigör en håltimma varje vardagskväll (utom tisdag då hoppträning pågår). Vår grannklubb Mölltorp tillämpar detta system. Som ett exempel skulle det kunna se ut så här. Kl Ridskola Juniorer Kl Fri tid. Ridskolehästarna vilar. Instruktören får paus eller gör annat arbete på anläggningen. Kl Ridskola Seniorgrupp 2) Ridskolan/bokningsansvarig måste uppdatera schemat på när lediga tider uppstår, även samma dag. D v s timmar som plötsligt ej blir av i ridskoleschemat eller planerade teorilektioner skall bokas bort från bokningsschemat så medlemmar utanför ridanläggningen kan se att det finns fri tid. Dag som ovan Tävlingsektionen TBR 2009 Katarina Fellbrant, Madeleine Brewitz, Katarina Engelmark, Elisabeth Åkesson, Anders Eriksson, Lillemor Gustafsson, Linnea Lagerin, Kristina Karlsson. Adjungerad: Malena Lundberg Styrelsen: lektionsscheman ska ses över inför ht 2010 och lektioner med färre än 5 inskrivna elever skall tas bort eller slås ihop med annan grupp för att skapa möjlighet till fri tid. Styrelsen föreslår att bokningssystemet ses över. Fri tid då lektioner är inställda eller teori förekommer visas på hemsidan.

9 Tibrobygdens Ridklubb Årsmötet Motion Ämne: TBR måste ta ställning dags att göra anläggningen rökfri! Vi yrkar på Att TBR tar sitt ansvar som ideell ungdomsförening i Tibro kommun och tydligt tar avstånd till rökning och andra typer av droger inom anläggningens område. Detta kommer att höja statusen hos föreningen bland medlemmar, intressenter, sponsorer och lägerdeltagare (framför allt föräldrar som betalar). Idag är det falsk marknadsföring att påstå i lägerprospekt och på hemsidan att vi har en rökfri anläggning. Dags att bli ärliga! Att den inbyggda rökrutan försvinner, delar av väggen tas ner och vi får istället en trevlig ljus och luftig terrass med tak. Att rökare anvisas till plats utanför anläggningen. Bakgrund *Sedan några år tillbaka är det lag inom EU på att alla offentliga lokaler och platser skall vara rökfria, och rökning skall ske på anvisad plats där det inte stör övriga besökare. Dessutom har Tibro kommun, Fritidsförvaltningen, sedan länge offensivt jobbat med att minska rökning och användandet av droger bland ungdomar på skolor och kommunala anläggningar. Bl.a. har det skickats ut en skrivelse till alla föreningar där Tibro kommun vädjar om att vi som förening skall dela deras målbilder och skapa drogfria miljöer där kommunalt sponsrad ungdomsverksamhet bedrivs (se den skrivelse som vi postat till styrelsen). Trots lagar och Tibro kommuns målbild så stimulerar TBR ändå till rökning genom att ha vår rökruta mitt i centrum av anläggningen. Symboliskt kan man som besökare uppfatta det som att rökrutan i nuläget är den viktigaste samlingspunkten på anläggningen. Dessutom är det rent av snuskigt på ytan med fimpar, skräp och massa prylar.. Är detta ärligt och sunt i en ungdomsverksamhet? Är det en sådan bild av TBR vi vill visa upp framför ridhuset för besökare, föräldrar, sponsorer? Skall ridsport/ridskola i Tibro förknippas med en "sunkig rökplats" i centrum på vår fina ridanläggning som ju till stor del är subventionerad av våra skattepengar? Sporthallen är t.ex. sedan länge en rök, snus- och drogfri anläggning.

10 *Rökningen ökar framför allt bland unga tjejer. Det finns ett otal undersökningar på att man som ung börjar röka för att kompisar och ledare som man ser upp till röker. Tbc:s medlemmar är till största delen just tjejer. Alla samhällets arbetsplatser är rökfria och vi vet också att rökning dödar. Ingen kan påstå något annat. Skall vi stimulera till att statistiken blir sämre, eller skall TBR bidra till att den blir bättre? * Rökning innebär alltid en brandrisk i stallmiljöer. Låt oss minska risken. FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 1) Definiera var anläggningen börjar och slutar så alla som besöker Kateryd vet och förstår var rökförbudet råder. Förslagsvis går gränsen där man svänger in på parkeringen. Rökplats kan skapas i hörnet vid infarten till anläggningen. 2) Vi sätter upp många skyltar på ridhus, stall, uthus, runt ridhus, när man kör in på anläggningen med budskapet: Detta är en rökfri anläggning.. Vi kan ordna sponsor till skyltarna bara beslutet fattas. 3) Rökruta byggs om och blir öppen, trevlig terrass med tak. Väggarna kan vitmålas invändigt t.ex. 4) Ställa oss frågan: Kanske finns det ungdomar i föreningen som vill sluta röka? Vad kan vi göra för dessa medlemmar? Kan vi höja medvetenheten om vad rökning innebär? Starta sluta-röka kurs med SISU? Dag som ovan från medlemmarna: Katarina Fellbrant, Madeleine Brewitz, Katarina Engelmark, Kurt Tingdal Styrelsen: Meningen är att rökrutan skall tas bort då de nya boxarna byggs i magasinet, rökrutan kommer då placeras på annan plats där det ej stör.

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Munkedals Ridklubb Verksamhetsåret 2013-01-01 till 2013-12-31. Styrelsens sammansättning och arbete Ledamöterna inklusive ordförande presenteras nedan med namn och ansvarsområde, vid vilken/vilka de är

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Avslutande kommentarer kommentar Det är inte bara bryggor som kräver finansiering. Jag saknar information om de övriga investeringar som behöver

Avslutande kommentarer kommentar Det är inte bara bryggor som kräver finansiering. Jag saknar information om de övriga investeringar som behöver Avslutande kommentarer kommentar Det är inte bara bryggor som kräver finansiering. Jag saknar information om de övriga investeringar som behöver göras avseende spolplatta, mastkran, lyft och transportfordon

Läs mer

Februari månads företag: Landins Mekaniska AB

Februari månads företag: Landins Mekaniska AB Februari månads företag: Landins Mekaniska AB Vi tillverkar det du behöver Det är vår slogan och även det bästa med den här branschen, d.v.s. att nästa jobb inte är likt det senaste. Ingen slentrian och

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsen för Karlstads Ridklubb vill härmed lämna verksamhetsberättelse för 2010. Karlstads Ridklubb har en hög ambition att vara centrum för ridsporten i Värmland. Målsättningen

Läs mer

Manual för privatryttare

Manual för privatryttare MANUAL PRIVATRYTTARE 1 (6) Manual för privatryttare Denna manual är framtagen för att ge information till de privatryttare som använder Tyresö Ryttarförenings ridhus och utebana. Bakomliggande ramar för

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA 4 st motioner till SÖIBF ordförandekonferens. Plus 2 st punkter att ta upp till diskussion 1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

BBK enkät. Sammanställning av röstning och kommentarer 2012-03-18

BBK enkät. Sammanställning av röstning och kommentarer 2012-03-18 BBK enkät. Sammanställning av röstning och kommentarer 2012-03-18 Fråga 1 - Brygga 1 Vi vet som sagt att brygga 1 måste renoveras och att bara materialet skulle komma att uppgå till ca 210 000:- Arbetet

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss?

Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss? Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss? Kvinna 25 År Kvinna 35År Man 54 år Kvinna 63 år Kvinna 34 år Mina reflektioner

Läs mer

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011 Fritidsförvaltningen INLEDNING Ett flertal utredningar har sedan början av 90-talet belyst ridsporten i Malmö Stad. Ridskoleföreningarna och dess medlemmar utövar sin sport

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Stimulansmedel. Projektrapport: För insatser inom vård och omsorg för äldre personer. Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre

Stimulansmedel. Projektrapport: För insatser inom vård och omsorg för äldre personer. Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre Projektperiod 2007-09-01 tom 2008-12-31 Agneta Anderzon projektledare Vård-

Läs mer

4H:s lägerpärm Register

4H:s lägerpärm Register 4H:s lägerpärm Register Register 1. Inledning Allmänt 2. Förberedelser 3. Programplanering 4. Genomförande 5. Lägrets avslutande Olika läger 6. 4H läger 7. Lägertyper Fördjupning 8. Ekonomi 9. Lagar och

Läs mer

TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb. Gäller from 2014-10-01 t.o.m.

TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb. Gäller from 2014-10-01 t.o.m. TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST HOS VALLENTUNA BRUKSHUNDKLUB (VaBK) 1(7) TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb Gäller from 2014-10-01 t.o.m. 2015-12-31

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

Framtid för Färgelanda Ridklubb

Framtid för Färgelanda Ridklubb Framtid för Färgelanda Ridklubb Sammandrag Färgelanda Ridklubb startades för 30 år sedan och verksamheten har byggts upp och vuxit avsevärt med åren. Vi känner att vi har en bra verksamhet i dagsläget,

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Allas delaktighet inom idrotten

Allas delaktighet inom idrotten Undersökning 2010 Allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Foton från: FreeDigitalPhotos.net Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Syfte... 6 2.2 Avgränsning...

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Styrelsen har till uppgift att årligen revidera och uppdatera policydokumentet så att det hålls fräscht och levande.

Styrelsen har till uppgift att årligen revidera och uppdatera policydokumentet så att det hålls fräscht och levande. POLICYDOKUMENT FÖR AKTIVA SYNSKADADE Inledning Policydokumentet beskriver beslutade riktlinjer för föreningens aktiviteter och funktionärsorganisation. Syftet är att öka tydligheten avseende förutsättningar

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer