och mål 2 Syfte 3.2 För Ridsporten 5.3 Driftsbudget 6 Tidsplan Bilagor Ansökan kommunalt Anläggningslån

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "och mål 2 Syfte 3.2 För Ridsporten 5.3 Driftsbudget 6 Tidsplan Bilagor Ansökan kommunalt Anläggningslån 2010-06-10"

Transkript

1 Ansökan om kommunalt Anläggningslån: Nyanläggning av RIDHUS i Kateryd. Tibroo Sökande: Tibro Hästsportklubb Ansvarig: Styrelsen 1

2 Innehåll 1 Bakgrund 2 Syfte och mål 3 Mervärden 3.1 För Tibro kommun 3.2 För Ridsporten i Tibro regionen 4 Nyanläggning Ridhus 4.1Platsen: Kateryd enda rättaa platsen! 4.2 Placering 4.3 Specifikation byggnad 4.4 Genomförandee 5 Investeringen 5.1 Investeringskalkyl 5.2 Förslag finansiering 5.3 Driftsbudget 6 Tidsplan Bilagor 1 Om hästar och Tibro Hästsportklubb 2 Ridhuset: Placering i Kateryd det enda rätta! 3 Kontaktpersoner THSK 2

3 1. Bakgrund Innevånare i kommunen som vill satsa på ridning och ridsport och kanske även äga egen häst, har idag mycket små möjligheter att utöva sin fritidssysselsättning och sport i den egna kommunen. Det råder bl. a. brist på tider i ridhusett på den nuvarande ridanläggningen Kateryd, somm drivs av Tibrobygdens Ridklubb. Aktiva inom hästsporten hänvisas till Töreboda, Skövde, Tidaholm, Mariestad m.m. för regelbundenn träning för sig och sinaa hästar. Detta gäller även om man vill delta i större tävlingsarrangemang. En situation som för den aktive medför tidsödande och kostnadskrävande resor, och för miljön onödiga utsläpp p. g.a. bilresor med tunga släp. Tibrobygdens Ridklubb som ansvarar för ridskolan som bedrivs på Kateryd, ser dessutom att deras verksamhet växer och att ridhuset vardagar är så gott som fullbelagt. För ridsportens utveckling i Tibro innebär bristen på möjligheter till träning i ridhuss höst, vinter, vår, flera negativa effekter: När man som aktiv junior utvecklas och ridskolan inte räcker till, köper/ /lånar man en egen ponny/ /häst. För denna målgrupp ryttare finns idag ingenn naturlig plattform/anläggning för att bedriva sin sport och möta likasinnade. Många tjejer ( ridsporten består av 90 % kvinnor) slutar tyvärr rida tidigt, då nästa steg att träna med egen häst saknas i den egna e kommunen. Fanns det en utbyggd ridanläggning i Tibro med ett ridhus till (t ex i Kateryd) skulle fler ungdomar och även vuxna kunna fortsätta med sitt intresse och Tibro utvecklas som häst- och ridsportkommun. En annan aspekt med utbyggnad av Tibros ridanläggning är möjligheten till bra samarbete mellan ridklubbarna kring aktiviteter och drift och på så sättt säkra utvecklingen av ungdomsverk ksamhet inomm området hästhållning. Med två ridhus finns möjlighet att arrangera tävlingar året om (ger bra intäkter inom ridsporten) även vinter/vårvinter. Idag råder det brist i regionen på ridanläggningar med två ridhus. Positivt flöde till Tibro kommun Vi i Tibro Hästsportklubb är övertygade om att vi kan skapa ett positivt flöde inom segment hästintresserade skattebetalare till t Tibro kommun. Att hålla häst, rida,, träna, tävla a aktivt handlar om engagemang och ansvar men även om ekonomi. Genom att öka möjligheterna att utöva ridsporten i Tibro blir vi attraktivaa för familjer vars dröm ärr att kunna ha en egen häst. En annan effekt blir att våra aktiva ryttare och hästfamiljer stannar i kommunen, och inte flyttar sina hästar ochh skattepengar till annan ort i regionen där bättre förutsättningar råder. Tibro kommun har i sin vision 2017 målbildenn att skapa miljöer somm sticker ut för att attrahera utveckling, näringsliv och inflyttning. Låt oss besluta om, och jobba för, att ridanläggningen i Kateryd efter tillbyggnad av ytterligare ettt ridhus, skall vara en av dessa miljöer! Tibro Hästsportklubb 3

4 2. Syfte och mål Syfte Att skapaa förutsättningar för att öka ridsporten i Tibro kommun. Att skapaa en modern och bred mötesplats förr hästintresserade i Tibroregionen. Att göra Tibro kommun till ett attraktivt boendealternativ för hästintresserade inflyttare och hemvändare. Mål *Öka tillgänglighetenn för hästsporten i Tibro! *Skapa Tibro Ryttarstadion med två ridhus, trevlig miljö och kompletterande ridbanor. Vi skall kunna arrangera hopp- och dressyrtävlingar på elitnivå. Ett nytt ridhus skall vara klart Kringområden (utökad parkering, uppvärmd klubb del, gäst boxar) skall vara klart * Positionera Tibro och vår ridanläggning i ridsportsverigee som modern, miljövänlig och genomtänkt. Att göra Bygga ut ridanläggningen i Kateryd med: -Ytterligare ett ridhus -Större parkering för bilar och hästtrailers -Gångvägar på anläggningen för häst och ryttare för bra logistik l och säkerhet. s 4

5 3. Mervärden 3.1 För Tibro kommun *Ökad inflyttning p.g.a. av goda möjligheter till hästhållning a) Lågt kostnadsläge i Tibro kommun Att äga och hålla häst är ett aktivt val man gör som privatperson. Det är betydligt billigare att vara hästintresserad på landsorten än i våra storstadsregioner. Tibro kommun med sittt förmånliga kostnadsläge kan göra drömmen ekonomisktt möjlig för en barnfamilj att äga en häst och hyra in sig på Tibro Ryttarstadion eller att köpa/bygga en mindre hästgård med närhet till bra träningsmöjligheter i ett modernt ridhus och ridbanor. b) Attraktiv fritid ridsport spännerr sig över generationsgränserna Hästar och ridning är en folksport där barn, vuxna, pensionärer, män och kvinnor är aktiva på lika villkor. Tillgängligheten till hästar är för många en stor dell av fritiden och o en del avv den enskilde individens livskvalitet. Tibro kan bli den kommun som erbjuder detta. *Ökat antal besökare till orten - hästrelaterad besöksturism Ridsporten kan till en del finansiera sin verksamhet genom tävlings- och o träningsverksamhet, förutsatt att man kan arrangeraa större tävlingar - en- av en radie av ca 15 mil. Besökare som gärna tankar, fikar och sover över i Tibro. Med en tävlande följer alltid minst ytterligare en person med. Vid eller flera dagars. Tibross geografiskaa upptagningsområde av besökande tävlande består ponnytävlingar är det i allmänhett hela familjen. *Ökade möjligheter för utveckling och etablering av hästrelaterad näringsverksamhet Företagande inom häst är en av de näringar som ökar mest i Sverige. Närheten till SLU i Skara entreprenörsprogrammet för hästnäring stimulerar tillväxten i vår region. Kan Tibroo positionera sig inom hästsporten ökar även sannolikheten att hästrelaterade verksamheter etablerar sina företag i vår kommun (hovslagare, veterinärer, massörer, foderförsäljning, stallinredningar, instruktörer ). Även befintliga gårdar/lantbruk får avsättning för foder, kan hyra ut stallplatser, s.k. Hästgårdar stiger i värde m m. *Positionering som en framsynt kommun Vision 2017 miljöerr som sticker ut I Tibros vision 2017 omnämns även föreningslivet som en viktig faktor. Att Tibro har moderna och välskötta anläggningar att erbjuda sina innevånare en viktig del i helhetsbilden. Satsningen på bl.a. Skateparken visar att Tibro menar allvar och har modet att investera i ett varierande utbud. Att investera i och bygga upp en modern, miljövänlig ridanläggning som erbjuder e möjligheter till sport, turism, utbildning, fritid, skulle vara ytterligaree en bekräftelse på framsynthet och skapa position inom ridsportsverige och i allmän media. 5

6 3.2 För ridsporten i Tibroregionen *Aktiva ryttare kan bo kvar och utvecklas i Tibros ridklubbar. En Ryttarstadion gör Tibro attraktivt för utbildade tränare och instruktörer att komma till orten så våra ryttare slipper åka långa vägar eller kanske flytta. Träningsläger kan arrangeras a med inbjudna klubbar från hela Sverige (Fagersanna Ifs verksamhet med sommar träningsläger för andra klubbar ärr ett inspirerande exempel) *Två ridhus ger attraktivare ridklubbar och ridskola i Tibro T Bygge av ytterligare ett ridhus ökar tillgängligheten för tider i ridhusenn även för ryttare med egen häst utan att den befintliga ridskolans ungdomsverksamhet störs. Genom att a bygga ytterligare ett ridhus kommer det alltid att finnas plats för fri tid parallellt med t ex arrangerad träning/ /ridkurser. En modern anläggning där alla får plats, lockar fler medlemmar och tävlingsryttare tilll våra klubbar, även från grannkommunerna, och ökar attraktionenn för Tibros ridskole- ochh lägerverksamhet sommartid. *Fler föreningar kan få plats på samma anläggning Idag finns i kommunen Tibrobygdens Ridklubb som i huvudsak bedriver ridskola och Tibro Hästsportklubb som vänder sig till hästintresserade med eller utan egen häst/ponny men EJ bedriver ridskola. Det råder ingen konkurrenssituationn mellan föreningarna. Det finns även stora intressen i kommunen inom Islandshästföreningen och inom körning, för att ha en e plats för arrangemang, träning och tävling. På Kateryds ägor skulle t.ex. en rundbana för Islandshästtävlingar även kunna anläggas och Tibro skulle bli unika i Västsverige. En genomtänkt, större anläggning i Kateryd möjliggör många typer avv samarbete och utbyte. *Volym på Kateryd ger möjligheter till samarbete och ekonomi e för drift Kan vi öka volymen på aktiviteterna på Kateryd i Tibro till året om aktiviteter ökar vi utbudet av aktiv fritidssysselsättning för en stor andel ungdomar i Tibro. Samarbete kan ske kring större arrangemang, utbildning etc. En ökad volym ger även förutsättningar för att löpande klara av drift och underhåll av ridanläggningen. Med mer aktivitet kommer vi upp i en volym där två eller fler klubbar på Kateryd kan anställa en gemensam vaktmästare/stallskötare, göra gemensamma inköp m m. 6

7 4. Nyanläggning av Ridhus 4.1 Platsen: Kateryd enda rätta platsen! För sporten, för projektets totala upplägg samt för att målen skall kunna nås är Kateryd bästa alternativet för byggnation av ytterligare ett ridhus i Tibro kommun. Ett ridhus finnss redan på anläggningen i Tibrobygdens Ridklubbs regi, samt ridbana, anslutande vägar, praktiska faciliteter som el, vatten och avloppp m. m. Kateryd blir en modern anläggning som gynnar aktiv samverkan mellan klubbarna. Dessutom ägs Kateryd av Tibro kommun. 4.2 Placeringen Se Bilaga 2 Placeringen av det nya ridhuset i Kateryd är viktig ur tävlings- logistik-- Alternativet behöver utvärderas urr geoteknisk och ekonomisk synvinkel innan beslut och säkerhetssynpunkt, med ett bästa alternativ i anslutning till befintligt ridhus och ridbana. fattas. Alternativ 1 Längs med befintlig paddock i vinkel mot det gamla ridhuset. Denna placering ger möjlighet tilll bra logistik, säkerhet och trevlig inramning av ridbanan. Besökande ekipage och ridskola kan hållas separerat från varandra för att minskaa olycksrisken vid större arrangemang. Läget blir centralt på anläggningen, nära till parkering, framridning, utomhus bana = viktigt vid tävlingar. Alternativ 2 Uppe i beteshagen snett ovanförr (nordv) om befintligt ridhus. Detta är en sämre placering för anläggningen n totalt samt ut sportsynpunkt. Aktiva kommer för långt ifrån centrum på anläggningen vilket gör det svårt vid tävlingar, samt vi v tar av bra betesrmark som föder ridskolans hästar. Ett plus är dock att vi inte behöver schakta bort så mycket jordmassor. 7

8 4.3 Specifikation Nytt Ridhus Allmänt Miljövänligt, energisnålt och rationellt att sköta (t.ex. belysning och val av uppvärmning är mycket viktig). Ridhuset är oisolerat med isolerad klubb och cafédel. DEL 1 Yttermått 26 x 84 m Ridbanaa 25 x 74 m Plats för hinder- och materialförråd Läktare kortsida WC utrymme God belysning på parkering och kringutrymmen (mörkt och snö många dagar på året) DEL 2 Isolerad klubblokal och toalett Lokal för livsmedelsservering (kiosk, lunch, fika vid tävlingar mm) Gästboxar (behövs vid träningsläger, större tävlingar osv) Kringområden (Parkeringsmöjligheter för uppp till 150 trailers vid tävlingar.) Breda infarter och tydliga gångstråk för förflyttning med häst = säker logistik på anläggningen Genomförande Målbild Tibro Ryttarstadion bör vara ett samarbete mellan Tibro kommun och Tibro Hästsportklubb (ny förening, utan egen anläggning i dagsläget) och Tibrobygdens Ridklubb (hyr och driver idag Kateryd) ). Vi ser gärna att vi utvecklar samarbete med övriga organisationer som jobbar med samhälls- och föreningsutveckling. Projekt: Nya Ridhuset Tibro Hästportklubb är ansvarig för f ridhusprojektet med Tibro kommun som samarbetspartnerr vad gäller markfrågor, anslutningar, bygginspektio on m. m. Tibro Hästsportklubbb ansvarar även för fortsatt drift och underhåll av det d nya ridhuset. 8

9 5. Investering 5.1 Investeringskalkyl DEL 1 Ridhus samt toalett Beräkningen är baserad på offerter från inklusive moms. PRODUKTIONSKOSTNADER BYGGH HERREKOSTNADER BYGGNADSLO V/BYGGANMÄLAN ÖVRIGA ALLM BYGGHERREKOS STNADER SUMMA BYGGA ADMINISTRATION BESIKTN NING SUMMA PROJEKTERING PLANLÄGGNING OC H UTREDNIN NG SUMMA ENTREPRENADKOSTNADER Ridhus Plåthall på plinta r, offert fr 2010 Ridhusbotten Markberedning OBS! platsen stor kostnadspåverka ka n EL inkl belysning VVS inkl wc BYGG ytskikt wc, sarg Oförutsedda kostnader 5% SUMMA SUMMA KOSTNADER

10 5.2 Förslag finansiering DEL 1 Ridhus samt toalett. INVESTERING Produktionskostnad FINANSIERING Sponsorer Investeringsbidrag edyl Kom mu n alt anläggningslån Driftsbudgett Kalkyl år 1-2 för nytt ridhus.. INTÄKTER Anläggn ningskort Helår halvår Abbonering Lokstöd Anläggn ningsbidrag Tävlingar & kurserr Anta l Kronor Kr/st Summa intäkter KOSTNADER Avskrivning Driftskostnader Reparationer och underhåll Summa kostnader 1,0% Resultat

11 6. Tidsplan övergripande DEL Aug Sept. Analys av markförhållanden Avstyckning mark Kateryd. Projektering och upphandling 2012 Mars Maj Sept. Stomresning I bruk Invigning inför höstens tävlingssäsong. DEL 2 Sept. Anläggning av större parkeringg och gångstråk på anläggningen. Start produktion övriga kringutrymmen se

Tycker det är synd att man inte tar in "sommarleksakerna" innan vintern kommer!

Tycker det är synd att man inte tar in sommarleksakerna innan vintern kommer! 1. Vill skicka en fråga (motion) till årsmötet. Har TBR gott om pengar? Tycker det är synd att man inte tar in "sommarleksakerna" innan vintern kommer! Poolen och Studsmattan mår inte bra av att stå ute

Läs mer

Slutrapport Roden Multiarena

Slutrapport Roden Multiarena Slutrapport Roden Multiarena 2011-08-23 Projektledare Katarina Lundgren - 1 - Innehållsförteckning 1. Sammanfattning av rapporten... 3 1.1 Ridsport med potential... 3 1.2 En mängd aktiviteter & evenemang...

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

- Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet!

- Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet! - Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet! Projekt Framtidens ridskola FRAMTIDENS RIDSKOLA Det vi vill är att arbeta fram en ny ridsportanläggning som är anpassad efter våra och samhällets

Läs mer

HÄSTKRAFT Hästens lokala betydelse & utvecklingskraft i Gävle kommun

HÄSTKRAFT Hästens lokala betydelse & utvecklingskraft i Gävle kommun HÄSTKRAFT Hästens lokala betydelse & utvecklingskraft i Gävle kommun Mariana Femling Jan 2007 Sammanfattning Inom kommunen pågår en utredning om satsning på en ny stor ridsportanläggning. I spåret av denna

Läs mer

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011 Fritidsförvaltningen INLEDNING Ett flertal utredningar har sedan början av 90-talet belyst ridsporten i Malmö Stad. Ridskoleföreningarna och dess medlemmar utövar sin sport

Läs mer

satsa på jobben genom bra infrastruktur och service även på landsbygden att det fastställs tydliga och rättvisa regler för bygdemedel i kommunen

satsa på jobben genom bra infrastruktur och service även på landsbygden att det fastställs tydliga och rättvisa regler för bygdemedel i kommunen Vi vill: satsa på jobben genom bra infrastruktur och service även på landsbygden att det fastställs tydliga och rättvisa regler för bygdemedel i kommunen satsa på vuxenutbildningen för att ge fler möjlighet

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Hästriket Roslagen Kompetens Kvalité - Horsemanship

Hästriket Roslagen Kompetens Kvalité - Horsemanship Hästriket Roslagen Kompetens Kvalité - Horsemanship FÖRSTUDIERAPPORT Utveckla hästnäringens livskraft i Norrtälje Kommun En förstudie gjord i Norrtälje Kommun mellan april och november 2009 i syfte att

Läs mer

Framtid för Färgelanda Ridklubb

Framtid för Färgelanda Ridklubb Framtid för Färgelanda Ridklubb Sammandrag Färgelanda Ridklubb startades för 30 år sedan och verksamheten har byggts upp och vuxit avsevärt med åren. Vi känner att vi har en bra verksamhet i dagsläget,

Läs mer

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013 Ridsportens framtida organisation och finansiering Organisationsprojektet 2011-2013 Remiss Innehåll Inledning/förord/sammanfattning/definitioner 3. Kap 1 Medlemsnytta medlem 4. Kap 2 Medlemsnytta förening

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

RidKLUBBEN en resurs för din kommun

RidKLUBBEN en resurs för din kommun RidKLUBBEN en resurs för din kommun Foto: Kajsa Thorén Svensk ridsport är unik i världen. Både när det gäller omfattning och tillgänglighet. Ridklubbar finns över hela landet och i varje kommun finns i

Läs mer

Guide till föreningar som vill skaffa egen. anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE

Guide till föreningar som vill skaffa egen. anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE KORPENS GRUPPTRÄNINGSGUIDE Den här guiden är tänkt som inspiration och kunskapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

Lurbo Ridklubb Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 org.nr. 817600-7717

Lurbo Ridklubb Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 org.nr. 817600-7717 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 org.nr. 817600-7717 Uppsala februari 2015 Ordförande har ordet Lurbo ridklubb är en förening för ridintresserade hästvänner. Klubben har idag ett mycket brett utbud

Läs mer

Fyris Beach. Beachvolleybollhall i Uppsala 2005. Tobias Hahlin Johan Lidén Kristian Nilsson

Fyris Beach. Beachvolleybollhall i Uppsala 2005. Tobias Hahlin Johan Lidén Kristian Nilsson Fyris Beach Beachvolleybollhall i Uppsala 2005 Tobias Hahlin Johan Lidén Kristian Nilsson Sammanfattning Under hösten 2004 startades ett projekt för att utreda möjligheterna till att bygga och driva en

Läs mer

VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport. Rapport. 2015-01-15 Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder

VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport. Rapport. 2015-01-15 Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport 2015-01-15 Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder VÄXJÖ KOMMUNS RIDANLÄGGNINGAR MED RIDSKOLEVERKSAMHET En statusrapport KUND Peter

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Förstudie till Ljusdal Kommun

Förstudie till Ljusdal Kommun Förstudie till Ljusdal Kommun Om kommunal delaktighet i förverkligandet av idrotts och evenemangsarenan på Östernäs Förstudie till Ljusdal Kommun kring kommunal delaktighet i idrotts och evenemangsarenan

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2014 2016

AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2014 2016 AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2014 2016 2 AFFÄRSPLAN 2014 2016 Varför e uppdatering? Förra året gjorde vi en affärsplan för åren 2013 2016. Målet var att den skulle vara tydlig, inspirerande och något att luta

Läs mer

Scenario 1 Hästen är människans bästa vän, relationsscenario

Scenario 1 Hästen är människans bästa vän, relationsscenario Scenario 1 Hästen är människans bästa vän, relationsscenario SAMMANFATTNING Hästnätet ny organisation för hästfolk Communication skills, horsemanship och www.horsewiki.org Regionala hästkompetenscentra

Läs mer

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer