Manual för privatryttare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual för privatryttare"

Transkript

1 MANUAL PRIVATRYTTARE 1 (6) Manual för privatryttare Denna manual är framtagen för att ge information till de privatryttare som använder Tyresö Ryttarförenings ridhus och utebana. Bakomliggande ramar för Tyresö Ryttarförening 1 Tyresö Ryttarförenings huvuduppdrag är att driva ridskola för barn, ungdom, funktionsnedsatta och vuxna. Prioriteringar sker alltid mot bakgrund av huvuduppdraget. 2 Tyresö ryttarförening hyr mark och anläggning av Tyresö kommun. Driftsavtal mellan dessa parter utgör ramverk för verksamheten. 3 Tyresö Ryttarförening vill vara en ridklubb som har ett gott ansikte utåt där vi kan vara stolta över vår ridskola och alla dess verksamhetsgrenar. Vi tar ansvar för all verksamhet vilket inkluderar de externa tränare som anlitas. 4 Tyresö Ryttarförening måste ha en ekonomi i balans. Hög omsättning är fördelaktigt. Det innebär att intäkter från all verksamhet på anläggningen går genom ryttarföreningen. Förebilder Alla ryttare som har egen häst men även alla ryttare som tävlar i klasser från klubbtävlingar och uppåt blir förebilder för yngre ridskoleryttare där många har en dröm om att en dag ha egen häst. Tyresö Ryttarförening vill att alla som använder anläggningen, vare sig man är privatryttare eller ridskoleelev, hjälps åt i vår strävan att leva upp till vår värdegrund så att vi alla blir goda förebilder. I TRF:s Verksamhetsplan (finns på vår webbplats) samt i vårt dokument rörande Trivselregler finner du mer att läsa kring detta (finns på vår webbplats). Villkor för att använda TRFs ridhus och utebana. Du ska vara medlem i Tyresö Ryttarförening. Du ska bo i Tyresö för att ingå i den grupp privatryttare som Tyresö kommun i första hand avser i driftsavtalet. Du måste lösa anläggningskort för att få rida på anläggningen. Undantag: ridning för TRF ridlärare eller då extern tränare kontrakterats via ridskolan. Du ansvarar för att hålla dig informerad om och följa regler på Tyresö Ryttarförening såsom Trivselregler, Riktlinjer för hästhantering och säkerhetsarbete samt Manual för privatryttare (samtliga dokument finns på vår webbplats). Du ansvarar för att andra personer du har med dig till anläggningen informeras om och följer Tyresö Ryttarförenings regler enligt ovan. Säkerhet När du rider på Tyresö Ryttarförenings anläggning ansvarar du för att informera dig om de säkerhetsrutiner som finns och som gäller alla ryttare som rider på anläggningen. Dessa regler är en del av det olycksförebyggande arbetet inom Ryttarföreningen. Reglerna gäller även andra personer som handhar din häst när du är på anläggningen. Du förväntas följa TRFs Riktlinjer för hästhantering och säkerhetsarbete i de delar som är tillämpliga för privatryttare och hästar. Tillbud och olyckor Information och erfarenhetsuppbyggnad Du måste snarast möjligt informera Tyresö Ryttarförening om en olycka har inträffat då du varit på anläggningen. Kontakta i första hand ridskolechefen Nina Karlsson via tele-

2 MANUAL PRIVATRYTTARE 2 (6) fon, sms eller e-post ( , Når du inte Nina så skicka ett e-brev till ridskolans kansli på Alla olyckor måste komma till Ryttarföreningens kännedom. Du bedömer själv om du anser ett tillbud vara av den arten att det är viktigt för oss alla att känna till och därmed eventuellt kunna förebygga en olycka i framtiden. Om någon medlem i Ryttarföreningen eller medhjälpare anser att en genomgång behövs efter en inträffad händelse så ska detta genomföras och inblandade personer kallas till mötet. Ett möte kan således initieras av såväl ryttare, medhjälpare som personal. Informera ridskolechefen som ansvarar för att sammankalla berörda. Det är viktigt att ha ett gott säkerhetsarbete och att dra lärdom av tillbud och olyckor för att kunna förbättra vårt förebyggande arbete. Olycksfallsförsäkring Information om olycksfallsförsäkringen finns på vår webbplats. Smittskydd Det är viktigt att så långt möjligt förebygga att privathästar eller ridskolehästar drabbas av olika smittsamma sjukdomar. Därför kräver vi att din häst ska vara vaccinerad mot hästinfluensa. Riktlinjer på området smittskydd finns i dokumentet Riktlinjer för hästhantering och säkerhetsarbete. Här följer ett utdrag: Om du besökt annat stall Om din häst varit i eller är stallad i annat stall med misstänkt smitta Om din häst varit i eller är stallad i annat stall med konstaterad smitta Om smitta eller misstanke om smitta finns på Tyresö ridskola Information Rekommendation: tvätta din ridutrustning innan du kommer till ridskolan för att minska risken för att föra in smitta på ridskolan. Bäst är att ha olika utrustning för olika stall. Om det andra stallet har hästar med symtom (t.ex. feber, hosta) så måste du byta din utrustning. Vid misstänkt eller konstaterad smittsam sjukdom, gäller särskilt de anmälningspliktiga sjukdomarna, finns särskilda regler gällande rengöring. Följ dessa! Du måste vänta med att komma till TRF:s anläggning till dess du vet om smitta konstaterats. Om smitta konstaterats se nedan. Om smitta funnits i stall din häst besökt: Du måste vänta en vecka efter besöket innan du kommer till TRF:s anläggning. Rör det sig om anmälningspliktig sjukdom måste du ta kontakt med ridskolechefen för att samråda i ärendet. Om smitta finns i det stall där din häst står: Du måste vänta den tid som krävs för olika sjukdomar efter sista sjukdomsfall innan du kommer till TRF:s anläggning. Rådgör med ridskolechefen. Rör det sig om anmälningspliktig sjukdom måste du ta kontakt med ridskolechefen för att samråda i ärendet. Ridskolan ska informera innehavare av anläggningskort så de inte utsätter sina hästar för smittrisk. Tyresö ridskola och privatryttare som använder ridskolans ridhus ska hålla varandra informerade om misstänkt eller konstaterad smitta.

3 MANUAL PRIVATRYTTARE 3 (6) Transporter När Tyresö Ryttarförening är öppen parkerar du din transport på parkeringen utanför området. Håll parkeringen ren från hästbajs. När ridskolan är stängd kan du köra in på området. Kom ihåg att stänga grindar som var stängda när du kom. Ridhuset I Tyresö Ryttarförenings driftsavtal med Tyresö kommun finns angivet att Tyresö Ryttarförening ska ge möjlighet för privatryttare att i viss utsträckning kunna använda anläggningen om det inte påverkar ordinarie verksamhet. Samråd har våren 2014 skett mellan Tyresö kommun, några privatryttare och representanter för Tyresö Ryttarförenings styrelse. Detta ligger till grund för tillgängligheten till ridhuset för privatryttarna. Praktisk lösning på låsning av ridhus samt nycklar och bilen I samråd med Tyresö kommun har beslutats: Att ridhuset ska vara låst när ridskoleverksamheten inte pågår. Att Tyresö Ryttarförenings bil körs in i ridhuset där den sedan står under natten. Att ridlärare kör ut bilen alla morgnar och kör in den vardagskvällar. Att ridhuset förses med två lås på lilla dörren in till ridhuset samt läktardörren. Att privatryttarstallen får kvittera ut ridhusnycklar från Tyresö kommun till ena låset. Att medlemskap i TRF samt löst anläggningskort krävs för att kvittera ut ridhusnyckel. Att varje stall har en nyckelansvarig person. Att den som har nyckelansvar gör förnyad kvittering enligt Tyresö kommuns regler. Att ridhusnyckeln återlämnas till Tyresö kommun om ingen ryttare i stallet längre löser anläggningskort. Att förlust av nyckel snarast ska meddelas Tyresö kommun och Tyresö Ryttarförening. Att ridlärare låser det lås som privatryttarna har tillgång till på lördagar och söndagar på båda dörrarna, utan att köra in bilen, om ingen privatryttare ska rida kl 16. Att privatryttare som lämnar ridhuset när ingen ytterligare privatryttare kommer direkt efter måste stänga och regla stora entrédörren samt låsa läktardörren och lilla dörren med det lås man har nyckel till. Detta gäller även om det finns en bokning direkt efter men ingen ryttare dykt upp när man lämnar anläggningen. På lördagar och söndagar låses ridhuset enligt punkten ovan av den sista privatryttaren. Att vaktmästare från kommunen i sin kvällsrunda till kommunens idrottshallar även kommer till ridhuset lördagar och söndagar efter kl. 19 för att köra in bilen, regla och låsa stora dörren från insidan och låsa båda låsen på båda dörrarna. Detta ger konsekvenser: Att stora dörren, där hästarna tas in, låses och reglas inifrån ridhuset precis som nu sker. Att privatryttarna kan öppna lilla dörren och läktardörren för att sedan inifrån öppna stora hästentrén. Att privatryttare som kommer ensam till ridhuset kan ställa sin häst i lilla boxhagen som vetter mot ridhuset för att kunna låsa upp respektive låsa efter sig. Boknings- och kalenderfunktion Tyresö Ryttarförening har nu infört en bokningstjänst som du når via webbplats (TRFs hemsida). Från höstterminen 2014 är det obligatoriskt att boka tider i ridhuset. Man anger då även i fri text vad man planerar göra t.ex. dressyr, hoppning, tömkörning, longering, körning med vagn. Ryttare med anläggningskort och ridlärare som rider egen häst ska boka när de rider på tillgängliga tider.

4 MANUAL PRIVATRYTTARE 4 (6) I samråd med en grupp privatryttare bestämdes våren 2014 att separata tider för olika aktiviteter inte skulle införas, dvs inte separata hopptider, longeringstider osv. Detta innebär att de ryttare som vid ett visst givet tillfälle rider i ridhuset sinsemellan får komma överens om hur man anpassar sig till varandras behov. TRF:s personal har möjlighet att utan bokning göra nödvändiga drifts- och underhållsarbeten, rida ridskolehästar samt göra planering för kommande ridlektioner på bokningsbara tider. Via bokningstjänsten kan du enkelt se vilka ridhustider som finns tillgängliga. Nedan anges dessa tider generellt men borttagna tider för t.ex. lokaltävlingar eller tillagda tider på vissa röda dagar hittar du via bokningstjänsten. Det kan dock förekomma att TRF måste göra någon förändring med så kort varsel att detta inte hinner föras in i bokningstjänsten. Tillgängliga tider i ridhuset Måndag söndag kl Måndag torsdag kl Måndag kl Lördagar kl Söndagar kl Vissa röda dagar är ridhuset tillgängligt kl , men behöver bokas 2 dagar i förväg. TRF måste kunna planera att någon kan köra ut och in bilen, dvs ha lite framförhållning. Dessa tider hittar man i bokningsfunktionen. Extra tillgängliga ridhustider hittar du i bokningsfunktionen. Tillgängliga tider kan behöva stängas, t.ex. i samband med Lokala tävlingar, oväntade händelser på ridskolan och lägerveckor. Lördagar och söndagar måste man boka ridhuset senast klockan 16 för tider senare samma dag. Detta beror på vaktmästarens behov av att kunna låsa tidigare om inga bokningar finns efter en viss tid. Tillgängliga tider med ridlärare Då ridtider för ridlärare erbjuds framgår det i bokningstjänsten. Kostnad Anläggningskort löses per häst eller ryttare och kostar per termin 1000 kr. Terminerna löper: skolstart 31/12 och 1/1 skolavslutning. Inbetald anläggningsavgift betalas inte tillbaka. Lektion för ridlärare från TRF kostar 309 kr om man rider ensam, 206 kr om man är två ryttare och 155 kr om man är tre eller flera ryttare i gruppen. För att rida för ridlärare från TRF ska man ha löst anläggningskort och vara TRF-medlem. Man kan delta i ridning för extern tränare utan att ha anläggningskort. I anläggningskortet ingår ett belopp för visst slitage på anläggningen. Saknar ryttaren anläggningskort påförs i stället 50 kr. All fakturering via e-post kostar inget extra men alla pappersfakturor kostar 50 kr. Skötsel av ridhuset Du ska mocka efter din häst och ställa tillbaka använt material innan du lämnar ridhuset. Detta ska vara gjort inom den tid som privatryttarna disponerar så att vaktmästare som ska låsa ridhuset kan göra detta kl. 19. Vaktmästaren får inte låsa tidigare. Om något material gått sönder eller du finner material trasigt när du kommer ska du informera Ryttarföreningen via föreningens mail om detta

5 MANUAL PRIVATRYTTARE 5 (6) TRFs ansvarige för underhåll av ridbanorna, Kurre, framför Att man inte får lämna saker ute på ridbanorna Att man inte får lämna saker i ingångarna Att man inte ska ställa allt i ett hörn utan fördela på flera hörn Att man måste fylla igen och stampa till större gropar som råkat uppstå Detta underlättar hans arbete. Om gropar inte fylls igen uppstår svackor när han kör med sina maskiner. Utebanan Utebanan ingår i anläggningsavgiften och kan utan bokning användas utifrån ovan angivna villkor, dock inte när den används för ridskolans verksamhet. Vad som står angående ridhuset gäller i tillämpliga delar även utebanan. Belysning på utebanan: utanpå ett elskåp finns av- och påslag av belysningen. Detta görs med en nyckel som varje stall med ridhusnyckel kan kvittera ut på Tyresö ridskola. Hösten 2014 kommer utebanan förses med bevattningssystem. Utebanan kommer harvas och vattnas efter schema som passar ridskolans aktiviteter. Ingen extra harvning sker för privatryttarna. Ridskolan avser att se till att redskap finns så man kan mocka efter sin häst. Försäkring Du omfattas av Tyresö ryttarförenings olycksfallsförsäkring, dvs om personskada på dig själv uppstår. Vi har samrått med vårt försäkringsbolag om vad som gäller om annan ryttare eller häst skadas samt vad som gäller vid skada på inventarier. Det kan uppstå situationer då olika försäkringsbolag tvistar om vem som ska stå för eventuell ersättning. Vi har fått rådet att uppmana alla anläggningskortsryttare att ha hästförsäkring, hemförsäkring och privat olycksfallsförsäkring. All ridning sker på egen risk. Visa hänsyn till varandra när ni är fler ryttare och/eller medhjälpare i ridhuset samtidigt. Tränare Då ridlärare erbjuder ridtider för anläggningskortsryttare framgår det via bokningstjänsten. När du eller en grupp vill använda en extern tränare informerar du/ni ridskolechefen så att denna kan kontakta tränaren och avtala om tränarens uppdrag samt ansvarsfrågor. Extern tränare fakturerar Tyresö Ryttarförening som sedan fakturerar de ryttare som anmält sig till träningen. Den externa tränaren kan fakturera från eget företag (Fskattesedel) eller genom fakturatjänster som numera tillhandahålls från ett antal bolag så att man kan fakturera utan att ha egen firma. Med extern tränare förstås: Med extern avses utifrån kommande person, dvs. ej anställd på Tyresö Ryttarförening. Med tränare avses en person med kompetens att ge undervisning till elev, dvs. utbildad ridinstruktör, eventuellt dessutom med formell tränarutbildning, som kommer för att bedriva coachning och utbildning av elev eller grupp elever. Vid osäkerhet ska man ta upp det man är osäker på med ridskolechefen. Den externa tränaren ska ha ansvarsförsäkring. Indragning av anläggningskort Om en privatryttare inte följer TRFs regler och privatryttarpolicy kan anläggningskortet dras in, återbetalning sker då inte.

6 MANUAL PRIVATRYTTARE 6 (6) Möten och kontaktperson Tyresö Ryttarförening kommer att bjuda in de som har anläggningskort, om behov finns, till möte en gång per termin för att kunna stämma av läget och för information. Information om dessa mötestider ska finnas på TRFs hemsida så att även privatryttare utan anläggningskort kan få information om mötestider. Vid dessa möten diskuteras t.ex. förslag som kommit upp och behov av att förändra någon regel. Om ryttare med anläggningskort önskar att möte ordnas tar man upp det med ridskolechefen eller styrelsens kontaktperson Kontaktperson är ridskolechef Nina Karlsson ). Vänd dig till ridskolechefen vid frågor. Kontaktperson i styrelsen är sekreterare Kerstin Paul Tyresö Nina Karlsson, ridskolechef Ewa Jansson, ordförande Uppdaterad Kerstin Paul, sekreterare

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Innehåll Inledning 3 När är bortförandet eller kvarhållandet olovligt? 4 Svensk rätt 4 Vem är vårdnadshavare?

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 Kortfattad beskrivning och bakgrund till nedan Verksamhetsbeskrivningen för Sundsvall Ortvikens Bågskytteklubb. Verksamhetsbeskrivningen

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING

NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING INNEHÅLL Den här krisplanen fokuserar på olyckor av olika slag, och hur de hanteras praktiskt och kommunikativt. Den ger också handgripliga tips

Läs mer

www.stjarnholmsrf.se

www.stjarnholmsrf.se www.stjarnholmsrf.se "...Ryttarföreningens och Ridskolans målsättning är att ge bra utbildning i och hästkännedom samtidigt som vi strävar efter en god föreningsanda så att alla känner sig välkomna till

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén Inledning Bankommitténs bankörningar är att se som "trafikövningar", dvs. det är ingen tävling eller träning inför tävling! Vi kör med omdöme och visar hänsyn till våra kompisar ute på banan. Bankommitténs

Läs mer

Att boka bord. Trygga bokningar för såväl gäst som restaurang. Det här är en informationsskrift till dig som ska boka bord på restaurang

Att boka bord. Trygga bokningar för såväl gäst som restaurang. Det här är en informationsskrift till dig som ska boka bord på restaurang Att boka bord Trygga bokningar för såväl gäst som restaurang Det här är en informationsskrift till dig som ska boka bord på restaurang I denna skrift har Visita samlat kortfattad information om hur det

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

SÄKER MED HÄST. Säkerhetsanvisningar inom svensk ridsport

SÄKER MED HÄST. Säkerhetsanvisningar inom svensk ridsport SÄKER MED HÄST Säkerhetsanvisningar inom svensk ridsport INNEHÅLL Förord 3 Säkerhetspolicy 5 Förbundets säkerhetsarbete 6 Hästens beteende 7 Vad gör hästen säker 9 Hantering och utrustning 12 Hästens utrustning

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag.

Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Allmänna villkor Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Tjänsten som tillhandahålls bygger på att du som kund skickar in dina föremål,

Läs mer

Användarvillkor för Abonnemang avtal mellan privatkund och Julias Rent Hus AB

Användarvillkor för Abonnemang avtal mellan privatkund och Julias Rent Hus AB Användarvillkor för Abonnemang avtal mellan privatkund och Julias Rent Hus AB Säljare av tjänst: Julias Rent Hus AB Mörtgatan 10, 5tr. 133 43 Saltsjöbaden 556890-8395 Följande avtal gäller mellan följande

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter 1 Intyg Jag har tagit del och förstått innehållet i personalhandboken samt i arbetsmiljöhandboken. Namn Underskift Datum

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Hantering av privata medel vid gruppboenden

Hantering av privata medel vid gruppboenden REVISIONSRAPPORT 2014-01-28 Kommunfullmäktige Sid 1 (3) Dnr: 13REK21 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Hantering av privata medel vid gruppboenden Granskningen De förtroendevalda revisorerna i har 2013

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Förord Ni är på väg att genomföra ett internationellt utbyte, i Sverige eller

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011 Fritidsförvaltningen INLEDNING Ett flertal utredningar har sedan början av 90-talet belyst ridsporten i Malmö Stad. Ridskoleföreningarna och dess medlemmar utövar sin sport

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA! Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja tävla. Tävla kan man göra på olika nivåer och

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer