INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE"

Transkript

1 Årgång 11 Nummer 1 Januari 2010 Ordförande: Catherine Bringeselius- Nilsson, Eta Vice ordförande: Irene Niklasson, Tau Sekreterare: Kerstin Petersson, Eta, Kassör: Monica Tengling, Chi, Ledamot: Kerstin Nilsson, My, F.d. ordförande: Ann-Charlotte Berglund, Rho, INFO Redaktör: Ann-Charlotte Berglund, Rho Svenska hemsidan : Ebba Gamstedt, Alpha, Internationella hemsidan: INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Invigningen i Stadsbiblioteket i Tallinn 8 mars 2008 Tack för ert stöd till Estland Både nya och gamla AU vill framföra ett varmt tack till de kretsar och medlemmar, som gett och ger ekonomiskt stöd till våra systrar i Estland. Estlands förts krets invigdes den 8 mars 2008 i Tallinn med 24 medlemmar och 24 tillresta gäster från USA, Sverige, Finland, Norge och Tyskland. Invigningen skedde i Tallinns stadsbibliotek med all värdighet som ett sådant tillfälle kräver. Sverige överräckte en penningagåva, Sverige överräckte en penningagåva,att användas för att öka deltagandet vid Europamötet i Oslo Expansionsarbetet i Estland har möjliggjorts dels genom Ann-Marie Asker Baderstens, Alpha, vida kontaktnät i Estland, dels genom medel från den svenska Delegationen för fördelning av stöd till kvinnors föreningsliv och jämställdhetsprojekt. När det blivit klart att riksföreningen fått dessa medel från denna Delegationen skrevs en PM till International Expansion Committee, som uttryckte att det förelåg goda möjligheter att starta en krets i Estland genom det pedagogiska utbyte, som skulle påbörjas tack vare de influtna medlen. Denna PM mottogs med viss avvaktan. När det sedan i december 2007 stod klart att det fanns intresse för att starta en krets i Estland var uppbackningen total från expansionskommitténs sida och från esternas sida. Alla förberedelser vidtogs och bl.a. valdes en styrelse med Anu Joon, som första riksordförande. Innehåll: Tack för ert stöd till Estland 1 Ordförande har ordet 2 Kalendarium 2 Nya medlemmar 2 Minnesord över Gunhild Kihlberg 3 Guldäpplet 4 Ledarskaps utbildning 4 Riksstyrelsemötet i Kristianstad : Program 5 Anmälningsblankett 7 Årets Svensk-Amerikan Hjälpprojekt i Mali intryck från skolbesök i Västafrika 9 Erfarenheter och reflektioner från European Regional Conference Installationen var professionell och enligt föreningens ritualer men också varm och generös. Ceremonin genomfördes av vår Internationella president Barbara Day tillsammans med expansionskommitténs ordförande Marika Heimbach och Marianne Skardéus, före detta riksordförande, Sverige, och den som tagit initiativet till en krets i Estland. Totalt deltog 49 personer i invigningsceremonin. Förutom våra estniska pedagoger kom 24 gäster till Estlands installationsceremoni, av dessa var fem från USA, sex från Sverige, fem från Norge och tre från Finland. Många riksföreningar hade sänt generösa gåvor för att stöjda Estlands expansion, som Kalifornien, Georgia, Kentucky, Louisiana, Oklamona, Oregon, Tenessee, Texas, Virginia och Sverige. Och därmed har Europa stärkt sina positioner inom föreningen och representeras i dag av nio länder; Norge, Sverige, Island, Finland, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland och Danmark och Estland. Arbetet med bildandet av kretsen föregicks, förutom av många mail och telefonsamtal, av totalt fyra besök i Estland. Tallinn, Pärnu och Tartu besöktes och dessutom genomfördes ett pedagogiska seminarium i Tallinn. Rapporter från seminariet återfinns på Kontakterna med Estland har fortsatt. Vid riksmötet i Västerås i mars 2009 deltog två systrar från Estland och vid Sigmas 20-årsjubileum hela fyra stycken. Den 3 augusti kom detta mail. Se sid 8...

2 Ordförande har ordet Nätverk och nyfikenhet - Dessa båda ord tycker jag symboliserar Delta Kappa Gamma. Vilken fantastisk idé att bygga ett nätverk av kvinnor från olika länder kring en så viktig fråga som utbildning. DKG är representerat i 17 länder med ca medlemmar. Som medlemmar tillhör vi lokala kretsar, som i sin tur ingår i regioner, som förenas på internationell nivå. DKG erbjuder många tillfällen att träffa pedagoger från olika delar av världen. Det stärker nätverkstanken, liksom byggandet av en europeisk webbsajt, som är på gång. Den är tänkt att bli en mötesplats, där vi skall kunna utbyta tankar och ta del av nyheter och forskning inom det pedagogiska ämnesområdet. Mitt andra ord är nyfikenhet. Nyfikenhet skulle jag vilja påstå är all kunskaps moder. Stefan Einhorn uttryckte i sitt vinterprogram på radion en hyllning till nyfikenhet (citat): nyfikenhet är en oerhörd tillgång, utan nyfikenhet lär vi oss inte nya saker, utan nyfikenhet intresserar vi oss inte för andra människor. Så var nyfiken och få nya insikter! Utbildning är högvaluta i dagens samhälle. DKG är Kalendarium Nationellt: april: 25-årsjubileum hos Tau (se hemsidan) 8-9 maj: Riksstyrelsemöte, Omicron, Kristianstad 25 september. Riksstyrelsemöte med utbildning av kretsfunktionärer, Epsilon, Uppsala april: Riksmöte med riksstyrelesemöte i Växjö (datum preliminärt) Internationellt: mars: Konferens i Tallinn juli: Seminar for Purposeful Living, Tacoma, Washington State: Tema: Where Art and Nature Meet juli: International Convention, Spokane, Washington State augusti: European Regional Conference, Baden-Baden, Tyskland 2012 International Convention, New York State 2014 Internatioinal Convention, Indiana State Delta Kappa Gamma INFO modern i sin tanke att vara öppen för pedagoger verksamma på olika utbildningsnivåer och inom olika ämnesområden. Det skapar dynamik och ger förutsättning för helhetssyn. DKG ger kvinnliga utbildare en plattform ett forum som är värt att värna om! Delta Kappa Gamma står inför ett spännande år - igen. Förutom alla intressanta kretsmöten runtom i Sverige, har vi två Riksstyrelsemöten att se fram emot, i Kristianstad respektive Uppsala. Se inbjudan från Omicron i Kristianstad på annan plats i INFO. I vår kalender finns information om kommande evenemang. Genom att besöka mötena i Din krets, och även andra kretsar, får Du ut mycket av Ditt medlemskap samtidigt som Du själv bidrar till att hålla DKG livaktigt och framåtsträvande. I detta INFO presenterar jag dramaprofessor Anne- Charlotte Hanes Harvey. Hon blev utsedd till Årets Svenskamerikan Läs om hennes stora kulturgärning både här och i USA. Jag höll hyllningstal till henne på Emigrantinstitutet i Växjö i somras, där jag utgick från den till synes osannolika konstellationen August Strindberg, Los Angeles och Anne-Charlotte Harvey. Saken är emellertid den att i Los Angeles finns ett Strindbergsällskap, som har en mycket aktiv medlem i Anne- Charlotte Harvey! Jag är också mycket stolt och glad över att Eta-kretsen i Växjö tillsammans med andra givare, samlat in pengar till skolgång för barn i Mali i Afrika. Vår medlem Åsa Björkman har personlig anknytning till hjälparbetet i Mali genom sin dotter med familj. Åsa initierade projektet för vår krets med att visa bilder och berätta om situationen i Mali. Det var ingen tvekan om att det här skulle vi satsa på. Vilken fin julgåva! Åsa reste till Mali före jul och överlämnade gåvan. Läs hennes reseberättelse. Fler kretsar har gjort och gör motsvarande insatser för att ge värdigt liv och utbildning till människor i utvecklingsländer. Det kan vi vara stolta över. Catherine Bringselius Nilsson Riksordförande Nya medlemmar: Gunnel Gustafsson, Eta Lena Thörnqvist, Eta Anna-Lena Värmon, My Karin Lindsten, Tau Katarina Florin, Ypsilon Annika Elm-Fristorp, Ypsilon Jaana Ben Maaonia, Chi Monica Ekman, Chi 2

3 Delta Kappa Gamma INFO 3 MINNESORD ÖVER GUNHILD KIHLBERG Lektor Gunhild Kihlberg, Stockholm, har lämnat oss, 70 år gammal. Hennes närmaste är maken Anders och sönerna Jesper, Klas och Tor med familjer. Gunhild Kihlberg var fil. lic. i romanska språk och fil. mag. i engelska, franska och pedagogik. Hon verkade som både gymnasie- och universitetslektor. Gunhild Kihlberg var målmedveten och en kvinna med starkt rättspatos, som brann för franskämnet. Hon var lika övertygande i klassrummet med eleverna som i talarstolen på något internationellt symposium. Gunhild Kihlberg var inte bara lärare utan också läromedelsförfattare och som sådan medlem i Sveriges Läromedelsförfattares Förbund. Hon samarbetade med svenska och internationella yrkesnätverk och ägde och drev konsultfirman Text & Tanke Språkmetodik. Hon var också konsult inom Europasamarbete, utbildning översättning förlag. Hon var också engagerad i education européen och Sophia Antipoliskurserna. Hon fick också en utmärkelse av franska regeringen: Chevaliers dans l Ordre des Palmes Académiques. The Delta Kappa Gamma Society International betydde mycket för Gunhild både som ett verksamhetsfält i och som en inspirationkälla i hennes arbete. Under åren var Gunhild kretsordförande i Alpha och under åren var hon riksordförande. Under dessa år ledde hon tillsammans med Northeast Region Director, Judith Rayburn, planeringen och genomförandet av NERC - Northeast Region Conference i Stockholm juli 1997, som fått äran att vara värd då NERC för första gången genomfördes utanför USA:s territorium. Konferensen blev en stor framgång med 490 deltagare.. Gunhild var mycket stolt över att få representera Sverige och det var hon, som såg till att NERC stod under HKH Drottning Silvias beskydd. Gunhild Kihlberg var invald i flera internationella kommittéer och fick stipendier som Golden Gift Fund Award Leadership/Management. och International Speakers Fund. Ingrid Berglind Alpha Marianne Skardéus,Chi Kretsordförande Rikssekreterare DANSKA ALPHORS SVARSVISIT I STOCKHOLM SEPTMEBER 2009 Vid återbesöket här hos oss deltog samma antal Alphor som vid vårt besök i Hjörring nämligen fyra lärare. De bodde hos tre medlemmar i kretsen. Kerstin Petti, Jeanette Rangner Jacobsson och Else Rumar. Sistnämnda hade således två gäster. Under den första dagen var deltagarna placerade på tre olika skolor. Dessa var utvalda utifrån den anknytning värdinnorna hade till följande skolor: Huddinge Gymnasium, Högsätra skola på Lidingö och Thorildsplans gymnasium. En annan aspekt vid valet var naturligtvis också vilket stadium de danska lärarna själva undervisar på. Skolbesöken var mycket lyckade samtidigt som våra danska vänner fick upp ögonen för de olikheter som finns mellan svenskt och danskt utbildningssystem. På gymnasiet är det ju tydligt att Danmark fortfarande har en urvalsskola medan Sverige har en skola för alla. Något som också överraskade var det stora antalet invandrare vi har i svenska skolor. En jämförelse med vissa delar av Köpenhamn skulle nog visa att där också finns många invandrare. Ett besök på Nationalmuseum erbjöd danska och svenska alphor chansen att träffas. Det blev en intressant kväll med presentation av Nationalmuseums program för alla stadier i skolan. Det specifika med detta möte var att visa hur Grundvux i Huddinge har samarbetat med Nationalmuseum under mottot En målning tusen berättelser. Den vänder sig till vuxenstuderande med svenska som andra språk. Under en rundvandring i museet fick vi höra elevernas texter till olika tavlor och föremål. Även om de inte kunde svenska så bra kunde de med mycket fantasi berätta om sina intryck och känslor. Den andra dagen besökte vi Estniska skolan i Gamla Stan. Vi besökte en 7 klass, en mycket vetgirig och intresserad grupp. Danska lärarna presenterade sig och jag läste Prinsessan på Ärten på danska. Det utspann sig en härlig diskussion om Danmark och danskan. Rektorn på skolan berättade om den mycket speciella skolan och dess historia. Det var ett mycket uppskattat besök. Programmet fick en festlig avslutning på Folkoperan, där vi såg Bizets Pärlfiskarna. Man måste säga att det var ett lyckat möte mellan danska och svenska Alphor. Ännu en gång bevisar det att samvaro med intensiva diskussioner är ett bra sätt att skapa förståelse mellan olika länder. Else Rumar, Alpha

4 Delta Kappa Gamma INFO 4 Pressmeddelande JURYN FÖR GULDÄPPLET 2009: Lärare från Norrbyskolan i Hortlax finalist till lärarpriset Guldäpplet Erica Lövgren, lärare på Norrbyskolan i Hortlax har utsetts till en av tre finalister till lärarstipendiet Guldäpplet, som i år delas ut för åttonde gången. Det ges till lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minnesfond.. Ett modernt arbetssätt är på väg in i svensk skola, med praktik, experiment, reflektion och erfarenhetsdelning. Men mycket återstår innan det har etablerat sig,säger Peter Becker, ordförande i föreningen Datorn i Utbildningen som initierat priset. Lärarpriset Guldäpplet, som nu delas ut för åttonde året i rad, speglar utvecklingen av IT i svensk skola. Granskningen av nomineringarna blir ett slags statuskoll av hur användningen av IT ser ut och vad som är intressant. Där juryn i början såg enstaka eldsjälar som gjorde isolerade pionjärinsatser, möter juryn nu lärare involverade i mycket mer genomgripande, förnyade arbetssätt. Nu handlar det ofta om grundvalarna för kunskapsbildningen, skriv- och läs- och språklig förmåga, liksom personlighetsutveckling och identitetsbildning. Årets finalister arbetar bland annat med yrkeselever på gymnasiet, elever med invandrarbakgrund i en förortsskola och grundläggande läs- och skrivinlärning. Juryns motivering: Erica Lövgren, åk1-7, Norrbyskolan i Piteå kommun utses till finalist till Guldäpplet 2009 för sitt inspirerande, genomgripande och långvariga arbete med elever med medier och it. Hon har anpassat och utvecklat metodiken kring att skriva sig till läsning. Elevernas berättelser publiceras och sprids långt utanför skolan. Hon har varit pionjär i arbetet i Piteå med digitala, uppkopplade klassrum. Med sin blogg har hon visat vägar för hur kontakten mellan skola och föräldrar kan organiseras. Erica har spritt sina erfarenheter via bloggen, kurser och föreläsningar till kollegor på hemmaplan liksom över hela landet. Red:s anm: Vid sidan om läraryrket är Erica anlitad som föreläsare och i dagarna kom hennes bok Med datorn som skrivverktyg - språk motorik och bokstavsformer ut på Bonnier Utbildnings förlag. Erica har varit medlem av RHO-kretsen sedan ett par år tillbaka och innehar just nu posten som sekreterare. Ericas Lövgrens blogg: Kontakt: Erica Lövgren arbetar med en förstaklass på Norrbyskolan i Piteå. Hon har varit pionjär i arbetet i Piteå med digitala, uppkopplade klassrum och hon har anpassat och utvecklat metodiken kring att skriva sig till läsning. Erica är också en flitig bloggare och delar med sig av sina erfarenheter på bloggen Klurigt, lurigt och roligt i skolan. Hon arbetar i skarpt läge hela tiden med media och IKT som verktyg i alla möjliga och omöjliga sammanhang med fokus på möjligheter, säger Ulla-Karin Lundgren-Öhman, CMIT i Piteå. Ledarskapsutbildning Ledarskapskommittén planerar en kursdag i anslutning till Riksstyrelsemötet i Uppsala i september Kursen äger rum fredag 24 september; alltså dagen innan mötet. Håll utkik på Delta Kappa Gammas hemsida! Anslag kkommer i nästa INFO.

5 Delta Kappa Gamma INFO 5 Foto Cecilia Paulstrup Omicron-kretsen har den stora glädjen att inbjuda till Riksstyrelsemöte i Kristianstad den 8-9 maj 2010! Tema: Staden möter naturen Program Fredagen den 7 maj Plats: Quality Hotel Grand, V Storgatan 15 Kristianstad Från Informell träff för alla som anlänt Möjlighet finns att få en lättare måltid, från 79 kr Lördagen den 8 maj Plats: Högskolan Kristianstad, Elmetorpsvägen 15, Hus 20 sal Registrering och kaffe/te med smörgås Välkommen till Högskolan Kristianstad Rektor Lars Carlsson Paus Välkommen till Riksstyrelsemötet i Kristianstad Omicrons ordförande Ewa Kristensson Riksordförande Catherine Bringselius Nilsson Vingar över Vattenriket, film av Patrik Olofsson Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike bra för natur och människor Naturinformatör Ebba Trolle, Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike Lunch Riksstyrelsemöte Högskolan Kristianstad, Elmetorpsvägen 15, Hus 20 sal 425 Alternativa program A. Filmmuseet i Kristianstad - den svenska spelfilmens vagga I filmhistoriens tidiga dagar var det vanligt att biografägarna producerade egna filmer. Så gjorde även det filmföretag, AB Svenska Biografteatern, som startades i Kristianstad En lyxig biograf - Cosmorama - uppfördes tillsammans med en fullt utrustad filmateljé för inspelning av egna spelfilmer. Företaget bytte senare namn till Svensk Filmindustri och fick säte i huvudstaden. Följ med på en intressant guidning på filmmuseet som också inkluderar visning av någon av de äldsta filmproduktionerna i Sverige.OBS! Ingen hiss, max 25 personer

6 Delta Kappa Gamma INFO 7 6 B. Silversmedjan På Kyrkogårdsgatan i Kristianstad, alldeles invid kanalen, ligger ett vackert gammalt gult stenhus, som inrymmer en silversmedja. När man kliver över tröskeln och kommer in i smedjan känns det som man har förflyttats flera århundraden bakåt i tiden. Silversmedjan har anor från 1680, och verksamheten flyttades till sin nuvarande plats under första världskriget. Överallt i smedjan minner föremål om en svunnen tid. Trehundraåriga verktyg ligger på hyllor och i lådor. I denna kulturhistoriskt unika miljö i Kristianstad arbetar silversmeden Ingemar Grönroos vid ett arbetsbord från 1700-talet och med samma verktyg som hans farfar använde på 1930-talet. För ett par år sedan gjorde han till exempel ett silverskrin till drottning Silvia på hennes 60-årsdag, som en gåva från Sveriges regering. Besök silversmedjan och möt silversmeden Ingemar Grönroos som visar och berättar om sin unika arbetsplats samt demonstrerar en del av sina verktyg. Max 20 personer C. C400 staden i vattenriket Den nyligen invigda utställningen C400 staden i vattenriket berättar den omfattande och dramatiska historien om Kristianstad. Med avstamp i dagens Kristianstad får vi följa med på en resa 400 år bakåt i tiden till 1600-talets kung Christian IV och hans dröm om en ny perfekt renässansstad. Utställningsrummet är uppbyggt som en miniatyr av staden, där välkända kvarter och byggnader av hus som både funnits och finns står som förgrund för fängslande och gripande berättelser av människor från olika tider och samhällsskikt. Utställningen skildrar också skrämmande händelser som ägt rum i staden.välkommen till en guidad visning av denna stimulerande och fängslande utställning på Regionmuseet vid Stora Torg. Max 20 personer D. Vandring i Vattenriket Få platser har så rik och varierad natur som Kristianstads Vattenrike. Här finns mycket att uppleva, året runt. I maj har våren kommit till Vattenriket som då visar sig från sin bästa sida. Strandängarna sjuder av liv. Linnérundan börjar vid Kanalhuset, ett av Vattenrikets utemuséer. Rundan är en våtmarkspromenad som tar oss genom videsnår och vasshav ut på Isternäsets fågelrika strandängar. Stigen är tillägnad Carl von Linné som besökte våtmarkerna runt Kristianstad för drygt 250 år sedan. Här kan du som besökare fortfarande uppleva delar av det landskap som Linné beskrev. Kom med på denna unika promenad under ledning av en erfaren biolog. OBS! Oöm klädsel och gärna stövlar, max 20 personer Festmiddag Välkomsthälsning av Erna Arhag, kommunfullmäktiges ordförande Söndagen den 9 maj Plats: Högskolan Kristianstad, Elmetorpsvägen 15, Hus 20 sal Smultronstället en förskola med pedagogisk lek, forumteater och djur Förskolechef Carina Hertrich och förskollärare Sara Rhodin Smultronställets förskola Vattnet, ljuset och lövet några exempel på grundskoleelevers föreställningar om materieomvandlingar Universitetslektor Lena Löfgren, Högskolan Kristianstad Paus med kaffe/te Tidshantering i läraryrket Docent Carola Aili, Högskolan Kristianstad Information om nästa nationella möte Musik, Kristianstads Harp Ensemble Avslutningslunch För den som vill bekanta sig mer med Kristianstad, på egen hand eller tillsammans med andra deltagare kan vi rekommendera ett besök i Konsthallen vid Regionmuseet (fri entré) eller i Heliga Trefaldighetskyrkan. Det går också bra att utforska staden med hjälp av broschyrerna Offentlig konst i Kristianstads kommun och Vandring i Kristianstad på egen hand. Dessa finns i tygkassen som delas ut vid registreringen.

7 Delta Kappa Gamma INFO 7 Anmälan till Riksstyrelsemöte i Kristianstad 7-9 maj 2010 Namn Adress Telefon E-post Krets Ankomstdag, tid Avresedag, tid Färdsätt Bil tåg flyg Särskilda önskemål om kost eller annat Boende Du kontaktar och bokar själv det alternativ du väljer. A. Kretsen har förhandsbokat rum på Quality Grand hotell, Västra Storgatan 15 Kristianstad till ett pris av 420 kr/ person och natt för dubbelrum och 550 kr/natt för enkelrum. Hotellet ligger bra till, ca 100 m från station och busshållplats med förbindelse direkt till Högskolan Kristianstad Observera att rummen endast är reserverade till den 7 april 2010, därefter blir priset högre. Boka därför i tid! Du bokar på telefon , bokningskod: Delta Kappa Gamma. B. Det finns även ett Bed and Breakfast, Ambulansvägen 3 Kristianstad Pris 695 kr/natt för 2 personer i dubbelrum och 495 kr/natt för enkelrum. Detta ligger i utkanten av centrum och passar bäst för den som kommer med bil. Boka på telefon eller via hemsidan C. Möjlighet till Homestay finns för ca 5-10 personer, pris 150 kr. Kontakta: Eva Gunér Nordgren tfn (ej 6-28 feb) Val av alternativa program lördagen den 8 maj Vänligen prioritera från 1-4 A. Visning av Filmmuseet OBS! Ingen hiss, max 25 personer B. Visning av Silversmedjan, max 20 personer C. Visning av Regionmuseets utställning C400 staden i Vattenriket, max 20 personer D. Vandring i Vattenriket under ledning av kunnig guide, OBS! Oöm klädsel, max 20 personer Anmälan senast den 31 mars 2010 till: Monica Ahlm, Bokvägen 36, Kristianstad eller via e-post Registreringsavgiften SEK 950 kr sätts in på kretsens postgiro , senast den 31 mars Vill du ha mer information eller har frågor? Kontakta Monica Ahlm, Anna-Stina Linderoth, Tfn eller Tfn Ingrid Jeppsson, Tfn

8 Delta Kappa Gamma INFO 8 Årets Svensk-Amerikan 2009 ANNE-CHARLOTTE HANES HARVEY Professor i Drama i San Diego USA De båda svenska Distriktslogerna av Vasa Orden av Amerika(*) utsåg Årets Svensk-Amerikan för 50:de gången förra året. Mottagare av utmärkelsen var Anne-Charlotte Hanes Harvey. Anne-Charlotte Hanes Harvey växte upp i Gamla Stan i Stockholm. Familjen var mycket kulturellt intresserad. Det har präglat Anne-Charlotte Hanes Harvey, som gjort berömvärda insatser inom olika kulturella genrer. Efter studentexamen 1959 läste Anne-Charlotte konsthistoria på Stockholms Universitet. Därefter vidtog studier vid Scripps College i Kalifornien, vilket ledde till en Bachelor of Arts i konsthistoria. Där träffade hon också sin blivande man Michael Harvey. De gifte sig 1963 i Storkyrkan i Stockholm. Anne-Charlotte Hanes Harvey fortsatte att studera, nu på University of Minnesota. Vid det lärosätet tog hon sin Master of Arts-examen i teatervetenskap och skandinavisk litteratur och några år senare doktorsgraden i teatervetenskap. Under sin tid i Minneapolis fick Anne-Charlotte Hanes Harvey intresse för svensk-amerikansk musik och teater. De svenska immigranternas populärkultur blev forskningsobjekt för Anne-Charlotte, dokumenterad i skrift, på scen, i TV-program och i fyra LP-inspelningar. Hon var bland annat med och startade Olle i Skratthult-projektet. Anne-Charlotte hade ett skandinaviskt radioprogram varje vecka och var i sex år headline singer vid Minneapolis Snoose Boulevard Festival. Doktorsgraden i teatervetenskap ledde till en professorstjänst vid San Diego State University. Anne-Charlotte Hanes Harvey har under åren presenterat ett antal sångturnéer och många föredrag på svensk-amerikanskt tema samt gästforskat vid Emigrantinstitutet i Växjö, Uppsala Universitet, och Swenson Swedish Immigration Research Center. Hon har också arbetat som dramaturg och teateröversättare - främst med Strindberg, Ibsen, Unga Klara och Dockteatern Tittut - och satt upp många teaterföreställningar i USA. Till hennes insatser Som förmedlare av svensk kultur hör också översättningen av Nyléns stora verk Hemslöjd och Ellen Key s Skönhet i hemmen. (*) Vasa Orden av Amerika är en svenskamerikansk kultur- och vänskapsorganisation startad av svenska emigranter i USA Verksamhet i USA, Canada Anne-Charlotte Hanes Harvey är styrelsemedlem i Strindbergssällskapet i Los Angeles, Ibsensällskapet i Amerika, och Swedish Council of America. Medlem av Vasaorden av Amerika (Scandinavian Lodge #667) och dess Grand Lodge Cultural Director för Amerika och Kanada och Sverige tilldelades Anne-Charlotte Hanes Harvey Hans Majestät Konungens guldmedalj. Hon utnämndes 2002 till Scandinavian of the Year av American Scandinavian Foundation i Thousand Oaks, Kalifor-nien, och hedrades 2004 med Hans Mattsonplaketten i Skåne. År 2006 mottog hon Sven A Eliason Award av svensk-amerikanska handelskammaren i Los Angeles och 2008 utmärkelsen Mortar Board från San Diego State University. Emigrantinstitutet i Växjö. Distriktsmästare Catherine Catheirne Bringselius Nilsson och Årets Svenskamerikan Anne- Charlotte Hanes Harvey flankerar tavlan med Årets Svenskamerikaners namn ingraverade, som avtäckts av Anne-Charlotte Hanes Harvey efter Catherines hyllningstal till henne. Catherine Bringselius Nilsson, Eta... Forts. Från sid 1 Dear friends from Sweden, In the name of Alpha Chapter in Estonia I want to thank you so much for the contribution you made for our members. Thanks to this scholarship more members are able to attend the European conference in Oslo. All in all 7 members from Estonia are attending the conference. I hope that we are able to thank you personally in Oslo as well. See you soon, Anu Joon, State president, Estonia Marianne Skardéus, Chi

9 9 Hjälpprojekt i Mali -intryck från skolbesök i Västafrika Jag lämnar gården bakom mig och vi sätter oss i bilen. Bilen skumpar fram på de obekväma gatorna och vi ska ut på motorvägen. Ingen polis i gathörnet då gäller det att sakta pressa sig fram genom den aldrig sinande strömmen av motorcyklar och bilar. Vid ett givet ögonblick väljer kön att köra bakom mig istället för framför mig och jag ser ett litet hål i trafiken och kan ta mig ut på bron som är en av de två broar som går över floden Niger. Jag befinner mig i huvudstaden Bamako i Mali, Västafrika, världens största by, som någon uttryckte saken. Jag är på väg ut till ett fattigt ytterområde där en skola startades för något år sedan med hjälp av bistånd från Sverige. I höst startades också en liten förskoleklass för att förbereda barnen för skolgången och för att börja lära dem franska som är undervisningsspråket. Vi kör genom hela staden ut till Hippodromområdet där kyrkan fått ett område att bygga skolan på. Myndigheterna är mycket angelägna om att skolan skall starta, systerskolan som byggdes för några år sedan fungerar utmärkt med bara 50 elever i varje klass till skillnad mot de statliga skolorna där det kan gå upp emot 200 elever i varje klass. Kvalitén blir därefter naturligtvis och därför har det blivit ett stort tryck på skolan i Kalaban- Koura eftersom föräldrarna har upptäckt att eleverna där lär sig att både läsa, skriva och räkna. Byggnaderna på båda skolorna är byggda under överinseende av en svensk, Rune Högberg från Ö-vi, med stor erfarenhet av att jobba i uland. Det är enkla, propra skolbyggnader med en veranda som löper utanför klassrummen och med fungerande toaletter i separat byggnad, en matsalsbyggnad där eleverna kan köpa sin lunch och en annan byggnad för skolledningen. Jag har den stora förmånen att få överlämna pengar till förskoleverksamheten, pengar som skall räcka till bord och stolar som en lokal snickare skall tillverka. Det skall också räcka till leksaker och förbrukningsmaterial och till mattor på golvet så barnen inte behöver leka direkt på betonggolvet och till lite målarfärg så man kan måla väggarna och dekorera trapphuset med lite figurer. Pengarna är insamlade bland annat på ETA-kretsens julfest och de tas emot med stor tacksamhet av rektorn och kollegiet. Några dagar efter jag kommit hem igen till Sverige ringer Karolina och säger att det blir pengar över och vi kommer överens om att även investera i ett litet skolbibliotek för bredvidläsningslitteratur för de elever som går i första till fjärde klass då det i stort sett inte finns några böcker i skolan. Åsa Björkman, Eta Ute i Sarambougou vid Hippodrom blåser det ljumna vindar från bergen runt omkring och vi blir väl mottagna av skolans rektor, Alexis Diarra. De flesta barn som börjat i förskolan har aldrig haft några ordnade aktiviteter innan eller ens hållit i en penna eller krita. I det skolprojekt som Karolina Toftgård, bördig från Växjö, är involverad i, ingår även hjälp till föräldrar att få en inkomst för att kunna betala skolavgifter. Detta sker bl a med hjälp av s k microlån.... Faktaruta: Huvudstad : Bamako Befolkning: 11,9 miljoner Religion: Islam, Animism, Kristendom Språk: Franska, bambara + 7 språk till Andel barn som börjar skolan: 51% Läskunnighet (över 15 år): 24% HDI ranking: 168 av 179 Förväntad livslängd: 53,7 år

10 Erfarenheter och reflektioner från European Regional Conference 2009 Att finnas med i ett internationellt sammanhang känns viktigt och blev extra tydligt under konferensen i Oslo. Det var första gången jag deltog i en regional konferens inom Delta Kappa Gamma Society International. Öppningsceremonin med nationalsånger, ackompanjerade av Chi-kretsens Eva Lindblad, och fanor från varje deltagande land blev högtidlig och stämningsfull och gav en positiv känsla av samhörighet, något som kom att prägla konferensdagarna i sin helhet. Jag minns också med glädje mottagningen i rådhuset hos Oslos borgmästare, den festliga banketten och avslutningslunchen. Våra norska DKG-vänner hade verkligen lagt sig vinn om att vi skulle trivas och också få lära mer om värdlandet Norge. Alltid vänliga och hjälpsamma lotsade de oss mellan olika mötesplatser. Vilken upplevelse det var att se den kraft och den styrka som visades bland oss kvinnor under föreläsningar, seminarier och workshops och i samtal kvinnor sinsemellan! Birgit Svensson, European Regional Director, ledde och entusiasmerade med stort engagemang. Carolyn Rants, International President, talade inspirerande om Activate your Vision, ett tema som hon valt som motto för sin tid som internationell president och som bland många föredragande gav upphov till tolkningar och idéer om hur vi kan gå tillväga. Sissel Östberg presenterade sig som första kvinnliga rektor på Norges största högskola, nämligen den i Oslo med studenter och visade på vikten av internationella utblickar i utbildningen. Arni Hole, generaldirektör för ministeriet Barn och jämställdhet, höll en fängslande föreläsning om hur Norge stegvis genom olika beslut och lagar nått ökad jämställdhet. Hon nämnde en lag om förbud mot diskriminering, beslut om 10 veckors pappaledighet och direktiv om att det i alla kommittéer och grupper skall finnas minst 40 % av underrepresenterat kön och Ilvi Jöe-Cannon, berättade gripande om sitt liv i ansträngningar för ett fritt och demokratiskt Estland. Under en workshop kring Chikretsens Siwaprojekt Swedish Chi Helps Siwa Children hade jag tillfälle att tillsammans med Ingela Högberg, projektledare och Maret Köst- Ter Sandberg berätta om våra upplevelser och erfarenheter hittills av projektet, om vår research på plats i oasen Siwa i Egypten och något om det planerade lärarbesöket. Under två veckor nu i höst har våra vänner från Siwa, Fathi Moussa Ali, skolinspektör i engelska och Mahmoud Ramadan, lärare i engelska varit gäster hos Chi-kretsen i Borås och besökt skolor på olika nivåer från förskola till högskola, fått kunskaper om vår stad och om vårt samhälle och deltagit i måltider och utflykter tillsammans med oss Chi-medlemmar. Besöket är ett led i ett ömsesidigt kunskapsutbyte och vi är tacksamma över stödet från DKG:s Educational Foundation.. Det är verkligen berikande att möta människor från en annan kultur och med andra traditioner men också att hitta likheter oss emellan! Jag har insett hur viktigt det är att ingå i ett kvinnligt pedagogiskt nätverk såsom DKG. Jag tror att vi kan inspirera den pedagogiska utvecklingen med vår erfarenhet och nyfikenhet att lära av andra. Min förhoppning är att Delta Kappa Gamma International Society kan bli en allt starkare röst i den pedagogiska debatten i samhället. Kanske skulle European Forum få ett tydligare mandat att agera om förutsättningarna förändras. Något att arbeta vidare med enligt Marianne Skardéus. Genom att göra föreningen mer känd utanför vår egen krets t ex genom utmärkelser, tidningsartiklar, projekt av olika slag och samarbete med utbildningen i den egna staden kan fler pedagoger bli delaktiga och vår krets dessutom inviga fler intresserade kvinnor som medlemmar. Vi i vår krets ska försöka anta utmaningen Shoe-In som Kate York från Storbritannien presenterade på sin workshop. Birgit Wahlgren,Chi Kring tidningen INFO Bidrag till INFO tas tacksamt emot. Utnyttja också gärna vår hemsida för aktuella nyheter 10 MANUSSTOPP 15 maj 2010 Tänk på att nätupplagan av INFO behöver skrivas ut och distribueras till dem, som inte har tillgång till Internet. Påminn alla om att ett nytt INFO är på väg! The Delta Kappa Gamma Society International Sweden State Ansvarig utgivare: Catherine Bringselius Nilsson Lay-out: Marianne Skardéus

Riksstyrelsen avger följande berättelse för perioden 2011/2012 2012/2013

Riksstyrelsen avger följande berättelse för perioden 2011/2012 2012/2013 Riksstyrelsen avger följande berättelse för perioden 2011/2012 2012/2013 Ingrid Stjernquist, Alpha, ordförande Ann-Katrin Swärd, Phi, vice ordförande Ebba Gamstedt, Alpha, sekreterare Monica Tengling,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER Göteborg 16-17-18 augusti 2013 Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Välkommen, alla Riksidrottens Vänner och Idrottsledarveteraner

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Utbildningsmaterial. Svenska Riksföreningen av DKG Society International

Utbildningsmaterial. Svenska Riksföreningen av DKG Society International Utbildningsmaterial Svenska Riksföreningen av DKG Society International Malmö 5 oktober 2014 1. The D KG Society International Ursprung The D K G Society International grundades den 11 maj 1929 i Austin,

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning

Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning DIU@BETT 21-23 januari 2015 Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning I januari 2015 är det dags för BETT, världens största mötesplats kring IT och lärande. Att delta på BETT

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

INFO. SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Årgång 13 Nummer 1 Jan 2012

INFO. SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Årgång 13 Nummer 1 Jan 2012 INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Årgång 13 Nummer 1 Jan 2012 AU Ordförande: Ingrid Stjerquist, Alpha Ingrid.stjerquist@natgeo.su.se Vice ordförande: Ann-Katrin Swärd, Phi annkatrinsw@telia.com

Läs mer

INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE

INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Årgång 11 Nummer 2 Maj 2010 AU Ordförande: Catherine Bringeselius- Nilsson, Eta cbringselius@telia.com Vice ordförande: Irene Niklasson, Tau irene@vestibularis.se Sekreterare: Kerstin Petersson, Eta, kerstin.petersson@med.lu.se

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Inbjudan. FALK:s konferens

Inbjudan. FALK:s konferens Inbjudan FALK:s konferens Eskilstuna 8-10 maj 2012 Arkivimpulser! Välkommen till FALK:s konferens 2012 som hålls i Eskilstuna. Arkivimpulser är rubriken på årets konferens och vi hoppas kunna ge er ett

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Studerande i fjordernas och trollens land

Studerande i fjordernas och trollens land Studerande i fjordernas och trollens land Att studera utomlands är en vacker och spännande upplevelse. Det ger dig möjlighet att träffa och umgås med människor från många olika delar av världen, skaffa

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Förskoleklassdagarna 2011

Förskoleklassdagarna 2011 Förskoleklassdagarna 2011 Pedagogiska verktyg för matteoch svenskundervisningen Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 oktober 2011 TALARE Skolverket Anna Österlund Clas Rosvall Författare och pedagog

Läs mer

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg!

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Du som själv har antikroppar eller om ditt barn har det är hjärtligt välkommen till denna träff/kurs. Detta är ett unikt tillfälle

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn. 23-24 november på Thapperska i Norrköping

Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn. 23-24 november på Thapperska i Norrköping Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn 23-24 november på Thapperska i Norrköping Inbjudan att delta i konferensen Current and future skills in the health and social welfare

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

Delta Kappa Gamma INFO

Delta Kappa Gamma INFO The Delta Kappa Gamma Society International Delta Kappa Gamma INFO Svenska riksföreningen Sweden INFO State Sweden State Årgång 13 Nummer 2 Maj 2012 Årgång 7 Nummer 1 Februari 2006 AU-Arbetsutskottet:

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

MÅNSTORP OCH ARRIE. Här finns framtiden

MÅNSTORP OCH ARRIE. Här finns framtiden MÅNSTORP OCH ARRIE Här finns framtiden Verksamhetsplan förskola 2011/2012 Innehåll Vision 3 Gemensamma mål 4 Utveckling och lärande 5 Barns inflytande 6 Normer och värden 6 Förskola och hem 7 Lärargrupper

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN 2013 SEPTEMBER

PROGRAM HÖSTEN 2013 SEPTEMBER PROGRAM HÖSTEN 2013 Varmt välkomna till höstens aktiviteter! Separat inbjudan med utförlig information och pris kommer att skickas ut via email i god tid inför varje aktivitet. För uppdaterat program,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Lessebo Vuxenutbildning, kl 17.00 19.45 ande Ragnar Lindberg (s) ordf. Grazyna Dahl.Ringdahl (mp) ersättare Mona Wirkander (s) Lina Cesar (s) Lars Altgård (s) Dragomir Zekic

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Framtidens biologiundervisning

Framtidens biologiundervisning Framtidens biologiundervisning Inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 februari 2011 TALARE KEY NOTE SPEAKERS Biolog och författare Skansen-Akvariet Naturhistoriska riksmuseet Lars Magnusson Kungl.

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr

Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr Onsdag den 21 februari 2011 Umeå Folkets Hus En hållbar utveckling byggs med kunskap och engagemang som utmanar vår nuvarande världsbild.

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör.

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Vi vidgar vyerna Välkomna till SFÖ:s konferens på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg 19-21 april 2013 Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Som facköversättare arbetar vi dagligen med att vidga

Läs mer

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 KÖRFEST Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 Välkommen på körfest! På den här platsen är det lätt att sjunga bra! Orden kom från en kvinna som hade

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Celeber föredragshållare: ID Svein Berntsen, Norge (Nordens representant i Lions internationella styrelse) Barentskonferensen och

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Photo: Jon Mihkkal Inga. Photo: Kristoffer Unga Pirak INBJUDAN

Photo: Jon Mihkkal Inga. Photo: Kristoffer Unga Pirak INBJUDAN Photo: Jon Mihkkal Inga Photo: Kristoffer Unga Pirak INBJUDAN Branschdagar i Östersund/Staare Fredag-Lördag 22-23:e maj 2015 2015-04-15 Varmt välkommen till Sameslöjdstiftelsens Sámi Duodji branschdagar

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN Koppla upp och koppla av Konferensen hålls på Lugnet I Falun. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning. Temat handlar

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT!

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT! HÖSTEN 2014 1:1.618 x 9,82 i Trollhättan VÄLKOMNA HIT! Innovatums Science Center är en plats för den som vill inspirera sig själv och sin grupp. Roliga interaktiva utställningar, kreativa workshops, intressanta

Läs mer

INFO. SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Årgång 12 Nummer 1 Januari 2011. Att starta en krets

INFO. SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Årgång 12 Nummer 1 Januari 2011. Att starta en krets INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Årgång 12 Nummer 1 Januari 2011 AU Ordförande: Catherine Bringeselius-Nilsson, Eta cbringselius@telia.com Vice ordförande: Irene Niklasson, Tau irene@vestibularis.se

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM

FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM Den unika människan Konferensen hålls på VISION, Kungsgatan 28 i Stockholm. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

Kallelse till Förbundsmöte 2013

Kallelse till Förbundsmöte 2013 Till: Samtliga medlemsföreningar och SDF Skövde 2013-01-31 Kallelse till Förbundsmöte 2013 Härmed kallas medlemsföreningar och SDF till Förbundsmöte på Clarion Collection Hotel Kompaniet och Nyköpingshus

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

NYHETER. Till er alla vill vi önska en riktigt God jul & Ett Gott nytt år! för arbetslivsmuseer. 20 dec 2010

NYHETER. Till er alla vill vi önska en riktigt God jul & Ett Gott nytt år! för arbetslivsmuseer. 20 dec 2010 NYHETER för arbetslivsmuseer 20 dec 2010 Julklapp I, Kulturministern inviger ArbetSams årsmöte i Gävle, s 1. Julklapp II, Julhälsning, s 1. Årsmöte i Gävle, 15-16 april 2011, s 2-3. Seminarieprogram 2011,

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Inbjudan till miljöteknikseminarium med workshop Lena Sommestad leder delegation till Tjeckien Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Sveriges

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Delta Kappa Gamma INFO

Delta Kappa Gamma INFO The Delta Kappa Gamma Society International Delta Kappa Gamma INFO Svenska riksföreningen Sweden INFO State Sweden State Årgång 14 Årgång 14 Nummer Nummer 1 2 Maj Januari 2013 2013 AU-Arbetsutskottet:

Läs mer

RAPPORT 2015-05-31. Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015

RAPPORT 2015-05-31. Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015 Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015 Förbundet kallade till förbundsstämma i Linköping den 29-31 maj 2015. Ett mycket omfattande program för stämman presenterades. Stämman omfattade

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 14 april 2011 Quality Hotel Globe, Stockholm Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen! Vad

Läs mer

Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA!

Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA! Förskole konferens 3 juni 2014 Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA! Vardag, vetenskap och vision hur möts de i förskolan? Serie med fem seminarier december 2013 april 2014 - Dokumentation

Läs mer

Följ med i Thues spår!

Följ med i Thues spår! Till alla barn och alla andra med lekfullt sinne: Följ med i Thues spår! Från 2009 till 1800 SPÄNNANDE FÖR HELA FAMILJEN! Upptäck Kristianstads historia! Så här hittar ni klurigheterna inne i utställningen:

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Kerstin Hagblom Sara Norlund Kort information om delprogrammen Comenius Fortbildning pedagogisk personal inom för-

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

-ett minne för livet.

-ett minne för livet. -ett minne för livet. Nu väcks Musikaliska till liv med nytt mål och nya färdriktningar - allt i musikens tecken. I hjärtat av Stockholm finner vi en av huvudstadens mest exklusiva och anrika konsertlokaler.

Läs mer

Skolriksdag 27-28 april 2015

Skolriksdag 27-28 april 2015 Skolriksdag 27-28 april 2015 - Regionförbundet i Kalmar län Sida 1 av 2 Skolriksdag 27-28 april 2015 Gemensamt deltagande från Kalmar län Vart annat år arrangerar SKL Skolriksdag för målgruppen förtroendevalda,

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan Välkommen till förskoleklass 2015/2016 i Mariaskolan I en inkluderande och hjärtlig atmosfär utmanar och stimulerar vi alla elevers kunskapsutveckling. En skola vi alla är stolta över! Mariaskolan är en

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL TVÅ DAGAR AV INSPIRATION OCH NÄTVERK Det finns en god anledning till att städer ofta beskrivs som levande

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-01-27 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Ormön (SR3), Östhammar, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bertil Alm Inger Arvidsson Reinhold Delwall Ingrid Gustafsson Christina Haaga Harri Lundgren Sune Pettersson

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

BRUKSANVISNING. Varje människa kan göra skillnad. www.raoulwallenberg.se

BRUKSANVISNING. Varje människa kan göra skillnad. www.raoulwallenberg.se Varje människa kan göra skillnad www.raoulwallenberg.se VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD Det finns idag en bristande kunskap om de mänskliga rättigheterna bland elever i Sverige, trots att de står inskrivna

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN Blåbärsskogen är en avdelning med 20 barn i åldern 3-6 år. På Blåbärsskogen arbetar Anna Riseby, förskollärare 100%. Carina Gladh, förskollärare 100

Läs mer

Årsberättelse Ht 13- Vt 14. Sörby förskoleområde Andersbergsgårdens förskola. Ansvarig förskolechef Margareta Kärlin

Årsberättelse Ht 13- Vt 14. Sörby förskoleområde Andersbergsgårdens förskola. Ansvarig förskolechef Margareta Kärlin Årsberättelse Ht 13- Vt 14 Sörby förskoleområde Andersbergsgårdens förskola Ansvarig förskolechef Margareta Kärlin Biträdande förskolechef Mio Iller Givell Årsberättelse Andersbergsgårdens förskola 2014

Läs mer

Öppet styrelsemöte 12 maj 2015 ÖPPET STYRELSEMÖTE 20150512. Välkomna.

Öppet styrelsemöte 12 maj 2015 ÖPPET STYRELSEMÖTE 20150512. Välkomna. Öppet styrelsemöte 12 maj 2015 ÖPPET STYRELSEMÖTE 20150512 Välkomna. 1. Individuell presentation. Max 2-3 minuter per person. Bakgrund, egna tankar kring styrelsearbetet och Skånes roll. 2. Introduktion

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Tore Kurlbergs vänner

Tore Kurlbergs vänner S ä l l s k a p e t Tore Kurlbergs vänner Medlemsblad nr 5 Februari 2007 Ordföranden har ordet Fyra år har gått sedan Sällskapet Tore Kurlbergs vänner bildades och det är intressant att se hur en liten

Läs mer

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Inspiration Days 2015 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Handfasta tips, erfarenhetsutbyte och nätverkande Välkommen till vår användarkonferens för dig som vill lära dig mer om flexitebpms, utbyta

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

Framgångsrik kunskapsutveckling

Framgångsrik kunskapsutveckling Åʦ k st e рнs för дn to a sär- h änssn! Framgångsrik kunskapsutveckling i särskolan Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Stockholm Toura Hägnesten Ewa Ghazi Malin Sandlund

Läs mer

-en hyllningsutställning till minnet av Tove Janssons 100 års dag!

-en hyllningsutställning till minnet av Tove Janssons 100 års dag! -en hyllningsutställning till minnet av Tove Janssons 100 års dag! Foto: Maria Öhrn, Kulturhuset. Från utställningen Hur gick det sen? Moomin Characters Pedagogiskt program framtaget av Värmlands Museum

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

Estland. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Estland. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Estland Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - E s t l a n d Estland Intensiv - Guidad Rundresa Utforksa det kulturella och historiska arvet i Estland på vår 8-dagars

Läs mer

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan 14 föredrag och 1 exkursion om industrisamhällets kulturarv Välkommen till Industrihistoriskt forum 2008. Konferensen vänder sig till

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Kommer ni personligen att närvara vid symposiet i så fall vilka dagar?: Kommer ytterligare personer utöver er själv att närvara i så fall hur många?

Kommer ni personligen att närvara vid symposiet i så fall vilka dagar?: Kommer ytterligare personer utöver er själv att närvara i så fall hur många? ANMÄLNINGSBLANKETT TILL 7:e INTERNATIONELLA LITOGRAFISKA SYMPOSIET 2015 Sänd in denna blankett tillsammans med CD-skiva eller USB-sticka innehållande digital kopia av bild till i katalog samt en kopia

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 30 november 2010 Hotel Riverton i Göteborg Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Vad

Läs mer

Talpedagogik i utveckling

Talpedagogik i utveckling Talpedagogik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2011 TALARE Stockholms universitet Institutionen för lingvistik Ulla Sundberg Falu kommun SFFL Ann-Kristin Testad Vinnare av

Läs mer