INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE"

Transkript

1 Årgång 11 Nummer 1 Januari 2010 Ordförande: Catherine Bringeselius- Nilsson, Eta Vice ordförande: Irene Niklasson, Tau Sekreterare: Kerstin Petersson, Eta, Kassör: Monica Tengling, Chi, Ledamot: Kerstin Nilsson, My, F.d. ordförande: Ann-Charlotte Berglund, Rho, INFO Redaktör: Ann-Charlotte Berglund, Rho Svenska hemsidan : Ebba Gamstedt, Alpha, Internationella hemsidan: INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Invigningen i Stadsbiblioteket i Tallinn 8 mars 2008 Tack för ert stöd till Estland Både nya och gamla AU vill framföra ett varmt tack till de kretsar och medlemmar, som gett och ger ekonomiskt stöd till våra systrar i Estland. Estlands förts krets invigdes den 8 mars 2008 i Tallinn med 24 medlemmar och 24 tillresta gäster från USA, Sverige, Finland, Norge och Tyskland. Invigningen skedde i Tallinns stadsbibliotek med all värdighet som ett sådant tillfälle kräver. Sverige överräckte en penningagåva, Sverige överräckte en penningagåva,att användas för att öka deltagandet vid Europamötet i Oslo Expansionsarbetet i Estland har möjliggjorts dels genom Ann-Marie Asker Baderstens, Alpha, vida kontaktnät i Estland, dels genom medel från den svenska Delegationen för fördelning av stöd till kvinnors föreningsliv och jämställdhetsprojekt. När det blivit klart att riksföreningen fått dessa medel från denna Delegationen skrevs en PM till International Expansion Committee, som uttryckte att det förelåg goda möjligheter att starta en krets i Estland genom det pedagogiska utbyte, som skulle påbörjas tack vare de influtna medlen. Denna PM mottogs med viss avvaktan. När det sedan i december 2007 stod klart att det fanns intresse för att starta en krets i Estland var uppbackningen total från expansionskommitténs sida och från esternas sida. Alla förberedelser vidtogs och bl.a. valdes en styrelse med Anu Joon, som första riksordförande. Innehåll: Tack för ert stöd till Estland 1 Ordförande har ordet 2 Kalendarium 2 Nya medlemmar 2 Minnesord över Gunhild Kihlberg 3 Guldäpplet 4 Ledarskaps utbildning 4 Riksstyrelsemötet i Kristianstad : Program 5 Anmälningsblankett 7 Årets Svensk-Amerikan Hjälpprojekt i Mali intryck från skolbesök i Västafrika 9 Erfarenheter och reflektioner från European Regional Conference Installationen var professionell och enligt föreningens ritualer men också varm och generös. Ceremonin genomfördes av vår Internationella president Barbara Day tillsammans med expansionskommitténs ordförande Marika Heimbach och Marianne Skardéus, före detta riksordförande, Sverige, och den som tagit initiativet till en krets i Estland. Totalt deltog 49 personer i invigningsceremonin. Förutom våra estniska pedagoger kom 24 gäster till Estlands installationsceremoni, av dessa var fem från USA, sex från Sverige, fem från Norge och tre från Finland. Många riksföreningar hade sänt generösa gåvor för att stöjda Estlands expansion, som Kalifornien, Georgia, Kentucky, Louisiana, Oklamona, Oregon, Tenessee, Texas, Virginia och Sverige. Och därmed har Europa stärkt sina positioner inom föreningen och representeras i dag av nio länder; Norge, Sverige, Island, Finland, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland och Danmark och Estland. Arbetet med bildandet av kretsen föregicks, förutom av många mail och telefonsamtal, av totalt fyra besök i Estland. Tallinn, Pärnu och Tartu besöktes och dessutom genomfördes ett pedagogiska seminarium i Tallinn. Rapporter från seminariet återfinns på Kontakterna med Estland har fortsatt. Vid riksmötet i Västerås i mars 2009 deltog två systrar från Estland och vid Sigmas 20-årsjubileum hela fyra stycken. Den 3 augusti kom detta mail. Se sid 8...

2 Ordförande har ordet Nätverk och nyfikenhet - Dessa båda ord tycker jag symboliserar Delta Kappa Gamma. Vilken fantastisk idé att bygga ett nätverk av kvinnor från olika länder kring en så viktig fråga som utbildning. DKG är representerat i 17 länder med ca medlemmar. Som medlemmar tillhör vi lokala kretsar, som i sin tur ingår i regioner, som förenas på internationell nivå. DKG erbjuder många tillfällen att träffa pedagoger från olika delar av världen. Det stärker nätverkstanken, liksom byggandet av en europeisk webbsajt, som är på gång. Den är tänkt att bli en mötesplats, där vi skall kunna utbyta tankar och ta del av nyheter och forskning inom det pedagogiska ämnesområdet. Mitt andra ord är nyfikenhet. Nyfikenhet skulle jag vilja påstå är all kunskaps moder. Stefan Einhorn uttryckte i sitt vinterprogram på radion en hyllning till nyfikenhet (citat): nyfikenhet är en oerhörd tillgång, utan nyfikenhet lär vi oss inte nya saker, utan nyfikenhet intresserar vi oss inte för andra människor. Så var nyfiken och få nya insikter! Utbildning är högvaluta i dagens samhälle. DKG är Kalendarium Nationellt: april: 25-årsjubileum hos Tau (se hemsidan) 8-9 maj: Riksstyrelsemöte, Omicron, Kristianstad 25 september. Riksstyrelsemöte med utbildning av kretsfunktionärer, Epsilon, Uppsala april: Riksmöte med riksstyrelesemöte i Växjö (datum preliminärt) Internationellt: mars: Konferens i Tallinn juli: Seminar for Purposeful Living, Tacoma, Washington State: Tema: Where Art and Nature Meet juli: International Convention, Spokane, Washington State augusti: European Regional Conference, Baden-Baden, Tyskland 2012 International Convention, New York State 2014 Internatioinal Convention, Indiana State Delta Kappa Gamma INFO modern i sin tanke att vara öppen för pedagoger verksamma på olika utbildningsnivåer och inom olika ämnesområden. Det skapar dynamik och ger förutsättning för helhetssyn. DKG ger kvinnliga utbildare en plattform ett forum som är värt att värna om! Delta Kappa Gamma står inför ett spännande år - igen. Förutom alla intressanta kretsmöten runtom i Sverige, har vi två Riksstyrelsemöten att se fram emot, i Kristianstad respektive Uppsala. Se inbjudan från Omicron i Kristianstad på annan plats i INFO. I vår kalender finns information om kommande evenemang. Genom att besöka mötena i Din krets, och även andra kretsar, får Du ut mycket av Ditt medlemskap samtidigt som Du själv bidrar till att hålla DKG livaktigt och framåtsträvande. I detta INFO presenterar jag dramaprofessor Anne- Charlotte Hanes Harvey. Hon blev utsedd till Årets Svenskamerikan Läs om hennes stora kulturgärning både här och i USA. Jag höll hyllningstal till henne på Emigrantinstitutet i Växjö i somras, där jag utgick från den till synes osannolika konstellationen August Strindberg, Los Angeles och Anne-Charlotte Harvey. Saken är emellertid den att i Los Angeles finns ett Strindbergsällskap, som har en mycket aktiv medlem i Anne- Charlotte Harvey! Jag är också mycket stolt och glad över att Eta-kretsen i Växjö tillsammans med andra givare, samlat in pengar till skolgång för barn i Mali i Afrika. Vår medlem Åsa Björkman har personlig anknytning till hjälparbetet i Mali genom sin dotter med familj. Åsa initierade projektet för vår krets med att visa bilder och berätta om situationen i Mali. Det var ingen tvekan om att det här skulle vi satsa på. Vilken fin julgåva! Åsa reste till Mali före jul och överlämnade gåvan. Läs hennes reseberättelse. Fler kretsar har gjort och gör motsvarande insatser för att ge värdigt liv och utbildning till människor i utvecklingsländer. Det kan vi vara stolta över. Catherine Bringselius Nilsson Riksordförande Nya medlemmar: Gunnel Gustafsson, Eta Lena Thörnqvist, Eta Anna-Lena Värmon, My Karin Lindsten, Tau Katarina Florin, Ypsilon Annika Elm-Fristorp, Ypsilon Jaana Ben Maaonia, Chi Monica Ekman, Chi 2

3 Delta Kappa Gamma INFO 3 MINNESORD ÖVER GUNHILD KIHLBERG Lektor Gunhild Kihlberg, Stockholm, har lämnat oss, 70 år gammal. Hennes närmaste är maken Anders och sönerna Jesper, Klas och Tor med familjer. Gunhild Kihlberg var fil. lic. i romanska språk och fil. mag. i engelska, franska och pedagogik. Hon verkade som både gymnasie- och universitetslektor. Gunhild Kihlberg var målmedveten och en kvinna med starkt rättspatos, som brann för franskämnet. Hon var lika övertygande i klassrummet med eleverna som i talarstolen på något internationellt symposium. Gunhild Kihlberg var inte bara lärare utan också läromedelsförfattare och som sådan medlem i Sveriges Läromedelsförfattares Förbund. Hon samarbetade med svenska och internationella yrkesnätverk och ägde och drev konsultfirman Text & Tanke Språkmetodik. Hon var också konsult inom Europasamarbete, utbildning översättning förlag. Hon var också engagerad i education européen och Sophia Antipoliskurserna. Hon fick också en utmärkelse av franska regeringen: Chevaliers dans l Ordre des Palmes Académiques. The Delta Kappa Gamma Society International betydde mycket för Gunhild både som ett verksamhetsfält i och som en inspirationkälla i hennes arbete. Under åren var Gunhild kretsordförande i Alpha och under åren var hon riksordförande. Under dessa år ledde hon tillsammans med Northeast Region Director, Judith Rayburn, planeringen och genomförandet av NERC - Northeast Region Conference i Stockholm juli 1997, som fått äran att vara värd då NERC för första gången genomfördes utanför USA:s territorium. Konferensen blev en stor framgång med 490 deltagare.. Gunhild var mycket stolt över att få representera Sverige och det var hon, som såg till att NERC stod under HKH Drottning Silvias beskydd. Gunhild Kihlberg var invald i flera internationella kommittéer och fick stipendier som Golden Gift Fund Award Leadership/Management. och International Speakers Fund. Ingrid Berglind Alpha Marianne Skardéus,Chi Kretsordförande Rikssekreterare DANSKA ALPHORS SVARSVISIT I STOCKHOLM SEPTMEBER 2009 Vid återbesöket här hos oss deltog samma antal Alphor som vid vårt besök i Hjörring nämligen fyra lärare. De bodde hos tre medlemmar i kretsen. Kerstin Petti, Jeanette Rangner Jacobsson och Else Rumar. Sistnämnda hade således två gäster. Under den första dagen var deltagarna placerade på tre olika skolor. Dessa var utvalda utifrån den anknytning värdinnorna hade till följande skolor: Huddinge Gymnasium, Högsätra skola på Lidingö och Thorildsplans gymnasium. En annan aspekt vid valet var naturligtvis också vilket stadium de danska lärarna själva undervisar på. Skolbesöken var mycket lyckade samtidigt som våra danska vänner fick upp ögonen för de olikheter som finns mellan svenskt och danskt utbildningssystem. På gymnasiet är det ju tydligt att Danmark fortfarande har en urvalsskola medan Sverige har en skola för alla. Något som också överraskade var det stora antalet invandrare vi har i svenska skolor. En jämförelse med vissa delar av Köpenhamn skulle nog visa att där också finns många invandrare. Ett besök på Nationalmuseum erbjöd danska och svenska alphor chansen att träffas. Det blev en intressant kväll med presentation av Nationalmuseums program för alla stadier i skolan. Det specifika med detta möte var att visa hur Grundvux i Huddinge har samarbetat med Nationalmuseum under mottot En målning tusen berättelser. Den vänder sig till vuxenstuderande med svenska som andra språk. Under en rundvandring i museet fick vi höra elevernas texter till olika tavlor och föremål. Även om de inte kunde svenska så bra kunde de med mycket fantasi berätta om sina intryck och känslor. Den andra dagen besökte vi Estniska skolan i Gamla Stan. Vi besökte en 7 klass, en mycket vetgirig och intresserad grupp. Danska lärarna presenterade sig och jag läste Prinsessan på Ärten på danska. Det utspann sig en härlig diskussion om Danmark och danskan. Rektorn på skolan berättade om den mycket speciella skolan och dess historia. Det var ett mycket uppskattat besök. Programmet fick en festlig avslutning på Folkoperan, där vi såg Bizets Pärlfiskarna. Man måste säga att det var ett lyckat möte mellan danska och svenska Alphor. Ännu en gång bevisar det att samvaro med intensiva diskussioner är ett bra sätt att skapa förståelse mellan olika länder. Else Rumar, Alpha

4 Delta Kappa Gamma INFO 4 Pressmeddelande JURYN FÖR GULDÄPPLET 2009: Lärare från Norrbyskolan i Hortlax finalist till lärarpriset Guldäpplet Erica Lövgren, lärare på Norrbyskolan i Hortlax har utsetts till en av tre finalister till lärarstipendiet Guldäpplet, som i år delas ut för åttonde gången. Det ges till lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minnesfond.. Ett modernt arbetssätt är på väg in i svensk skola, med praktik, experiment, reflektion och erfarenhetsdelning. Men mycket återstår innan det har etablerat sig,säger Peter Becker, ordförande i föreningen Datorn i Utbildningen som initierat priset. Lärarpriset Guldäpplet, som nu delas ut för åttonde året i rad, speglar utvecklingen av IT i svensk skola. Granskningen av nomineringarna blir ett slags statuskoll av hur användningen av IT ser ut och vad som är intressant. Där juryn i början såg enstaka eldsjälar som gjorde isolerade pionjärinsatser, möter juryn nu lärare involverade i mycket mer genomgripande, förnyade arbetssätt. Nu handlar det ofta om grundvalarna för kunskapsbildningen, skriv- och läs- och språklig förmåga, liksom personlighetsutveckling och identitetsbildning. Årets finalister arbetar bland annat med yrkeselever på gymnasiet, elever med invandrarbakgrund i en förortsskola och grundläggande läs- och skrivinlärning. Juryns motivering: Erica Lövgren, åk1-7, Norrbyskolan i Piteå kommun utses till finalist till Guldäpplet 2009 för sitt inspirerande, genomgripande och långvariga arbete med elever med medier och it. Hon har anpassat och utvecklat metodiken kring att skriva sig till läsning. Elevernas berättelser publiceras och sprids långt utanför skolan. Hon har varit pionjär i arbetet i Piteå med digitala, uppkopplade klassrum. Med sin blogg har hon visat vägar för hur kontakten mellan skola och föräldrar kan organiseras. Erica har spritt sina erfarenheter via bloggen, kurser och föreläsningar till kollegor på hemmaplan liksom över hela landet. Red:s anm: Vid sidan om läraryrket är Erica anlitad som föreläsare och i dagarna kom hennes bok Med datorn som skrivverktyg - språk motorik och bokstavsformer ut på Bonnier Utbildnings förlag. Erica har varit medlem av RHO-kretsen sedan ett par år tillbaka och innehar just nu posten som sekreterare. Ericas Lövgrens blogg: Kontakt: Erica Lövgren arbetar med en förstaklass på Norrbyskolan i Piteå. Hon har varit pionjär i arbetet i Piteå med digitala, uppkopplade klassrum och hon har anpassat och utvecklat metodiken kring att skriva sig till läsning. Erica är också en flitig bloggare och delar med sig av sina erfarenheter på bloggen Klurigt, lurigt och roligt i skolan. Hon arbetar i skarpt läge hela tiden med media och IKT som verktyg i alla möjliga och omöjliga sammanhang med fokus på möjligheter, säger Ulla-Karin Lundgren-Öhman, CMIT i Piteå. Ledarskapsutbildning Ledarskapskommittén planerar en kursdag i anslutning till Riksstyrelsemötet i Uppsala i september Kursen äger rum fredag 24 september; alltså dagen innan mötet. Håll utkik på Delta Kappa Gammas hemsida! Anslag kkommer i nästa INFO.

5 Delta Kappa Gamma INFO 5 Foto Cecilia Paulstrup Omicron-kretsen har den stora glädjen att inbjuda till Riksstyrelsemöte i Kristianstad den 8-9 maj 2010! Tema: Staden möter naturen Program Fredagen den 7 maj Plats: Quality Hotel Grand, V Storgatan 15 Kristianstad Från Informell träff för alla som anlänt Möjlighet finns att få en lättare måltid, från 79 kr Lördagen den 8 maj Plats: Högskolan Kristianstad, Elmetorpsvägen 15, Hus 20 sal Registrering och kaffe/te med smörgås Välkommen till Högskolan Kristianstad Rektor Lars Carlsson Paus Välkommen till Riksstyrelsemötet i Kristianstad Omicrons ordförande Ewa Kristensson Riksordförande Catherine Bringselius Nilsson Vingar över Vattenriket, film av Patrik Olofsson Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike bra för natur och människor Naturinformatör Ebba Trolle, Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike Lunch Riksstyrelsemöte Högskolan Kristianstad, Elmetorpsvägen 15, Hus 20 sal 425 Alternativa program A. Filmmuseet i Kristianstad - den svenska spelfilmens vagga I filmhistoriens tidiga dagar var det vanligt att biografägarna producerade egna filmer. Så gjorde även det filmföretag, AB Svenska Biografteatern, som startades i Kristianstad En lyxig biograf - Cosmorama - uppfördes tillsammans med en fullt utrustad filmateljé för inspelning av egna spelfilmer. Företaget bytte senare namn till Svensk Filmindustri och fick säte i huvudstaden. Följ med på en intressant guidning på filmmuseet som också inkluderar visning av någon av de äldsta filmproduktionerna i Sverige.OBS! Ingen hiss, max 25 personer

6 Delta Kappa Gamma INFO 7 6 B. Silversmedjan På Kyrkogårdsgatan i Kristianstad, alldeles invid kanalen, ligger ett vackert gammalt gult stenhus, som inrymmer en silversmedja. När man kliver över tröskeln och kommer in i smedjan känns det som man har förflyttats flera århundraden bakåt i tiden. Silversmedjan har anor från 1680, och verksamheten flyttades till sin nuvarande plats under första världskriget. Överallt i smedjan minner föremål om en svunnen tid. Trehundraåriga verktyg ligger på hyllor och i lådor. I denna kulturhistoriskt unika miljö i Kristianstad arbetar silversmeden Ingemar Grönroos vid ett arbetsbord från 1700-talet och med samma verktyg som hans farfar använde på 1930-talet. För ett par år sedan gjorde han till exempel ett silverskrin till drottning Silvia på hennes 60-årsdag, som en gåva från Sveriges regering. Besök silversmedjan och möt silversmeden Ingemar Grönroos som visar och berättar om sin unika arbetsplats samt demonstrerar en del av sina verktyg. Max 20 personer C. C400 staden i vattenriket Den nyligen invigda utställningen C400 staden i vattenriket berättar den omfattande och dramatiska historien om Kristianstad. Med avstamp i dagens Kristianstad får vi följa med på en resa 400 år bakåt i tiden till 1600-talets kung Christian IV och hans dröm om en ny perfekt renässansstad. Utställningsrummet är uppbyggt som en miniatyr av staden, där välkända kvarter och byggnader av hus som både funnits och finns står som förgrund för fängslande och gripande berättelser av människor från olika tider och samhällsskikt. Utställningen skildrar också skrämmande händelser som ägt rum i staden.välkommen till en guidad visning av denna stimulerande och fängslande utställning på Regionmuseet vid Stora Torg. Max 20 personer D. Vandring i Vattenriket Få platser har så rik och varierad natur som Kristianstads Vattenrike. Här finns mycket att uppleva, året runt. I maj har våren kommit till Vattenriket som då visar sig från sin bästa sida. Strandängarna sjuder av liv. Linnérundan börjar vid Kanalhuset, ett av Vattenrikets utemuséer. Rundan är en våtmarkspromenad som tar oss genom videsnår och vasshav ut på Isternäsets fågelrika strandängar. Stigen är tillägnad Carl von Linné som besökte våtmarkerna runt Kristianstad för drygt 250 år sedan. Här kan du som besökare fortfarande uppleva delar av det landskap som Linné beskrev. Kom med på denna unika promenad under ledning av en erfaren biolog. OBS! Oöm klädsel och gärna stövlar, max 20 personer Festmiddag Välkomsthälsning av Erna Arhag, kommunfullmäktiges ordförande Söndagen den 9 maj Plats: Högskolan Kristianstad, Elmetorpsvägen 15, Hus 20 sal Smultronstället en förskola med pedagogisk lek, forumteater och djur Förskolechef Carina Hertrich och förskollärare Sara Rhodin Smultronställets förskola Vattnet, ljuset och lövet några exempel på grundskoleelevers föreställningar om materieomvandlingar Universitetslektor Lena Löfgren, Högskolan Kristianstad Paus med kaffe/te Tidshantering i läraryrket Docent Carola Aili, Högskolan Kristianstad Information om nästa nationella möte Musik, Kristianstads Harp Ensemble Avslutningslunch För den som vill bekanta sig mer med Kristianstad, på egen hand eller tillsammans med andra deltagare kan vi rekommendera ett besök i Konsthallen vid Regionmuseet (fri entré) eller i Heliga Trefaldighetskyrkan. Det går också bra att utforska staden med hjälp av broschyrerna Offentlig konst i Kristianstads kommun och Vandring i Kristianstad på egen hand. Dessa finns i tygkassen som delas ut vid registreringen.

7 Delta Kappa Gamma INFO 7 Anmälan till Riksstyrelsemöte i Kristianstad 7-9 maj 2010 Namn Adress Telefon E-post Krets Ankomstdag, tid Avresedag, tid Färdsätt Bil tåg flyg Särskilda önskemål om kost eller annat Boende Du kontaktar och bokar själv det alternativ du väljer. A. Kretsen har förhandsbokat rum på Quality Grand hotell, Västra Storgatan 15 Kristianstad till ett pris av 420 kr/ person och natt för dubbelrum och 550 kr/natt för enkelrum. Hotellet ligger bra till, ca 100 m från station och busshållplats med förbindelse direkt till Högskolan Kristianstad Observera att rummen endast är reserverade till den 7 april 2010, därefter blir priset högre. Boka därför i tid! Du bokar på telefon , bokningskod: Delta Kappa Gamma. B. Det finns även ett Bed and Breakfast, Ambulansvägen 3 Kristianstad Pris 695 kr/natt för 2 personer i dubbelrum och 495 kr/natt för enkelrum. Detta ligger i utkanten av centrum och passar bäst för den som kommer med bil. Boka på telefon eller via hemsidan C. Möjlighet till Homestay finns för ca 5-10 personer, pris 150 kr. Kontakta: Eva Gunér Nordgren tfn (ej 6-28 feb) Val av alternativa program lördagen den 8 maj Vänligen prioritera från 1-4 A. Visning av Filmmuseet OBS! Ingen hiss, max 25 personer B. Visning av Silversmedjan, max 20 personer C. Visning av Regionmuseets utställning C400 staden i Vattenriket, max 20 personer D. Vandring i Vattenriket under ledning av kunnig guide, OBS! Oöm klädsel, max 20 personer Anmälan senast den 31 mars 2010 till: Monica Ahlm, Bokvägen 36, Kristianstad eller via e-post Registreringsavgiften SEK 950 kr sätts in på kretsens postgiro , senast den 31 mars Vill du ha mer information eller har frågor? Kontakta Monica Ahlm, Anna-Stina Linderoth, Tfn eller Tfn Ingrid Jeppsson, Tfn

8 Delta Kappa Gamma INFO 8 Årets Svensk-Amerikan 2009 ANNE-CHARLOTTE HANES HARVEY Professor i Drama i San Diego USA De båda svenska Distriktslogerna av Vasa Orden av Amerika(*) utsåg Årets Svensk-Amerikan för 50:de gången förra året. Mottagare av utmärkelsen var Anne-Charlotte Hanes Harvey. Anne-Charlotte Hanes Harvey växte upp i Gamla Stan i Stockholm. Familjen var mycket kulturellt intresserad. Det har präglat Anne-Charlotte Hanes Harvey, som gjort berömvärda insatser inom olika kulturella genrer. Efter studentexamen 1959 läste Anne-Charlotte konsthistoria på Stockholms Universitet. Därefter vidtog studier vid Scripps College i Kalifornien, vilket ledde till en Bachelor of Arts i konsthistoria. Där träffade hon också sin blivande man Michael Harvey. De gifte sig 1963 i Storkyrkan i Stockholm. Anne-Charlotte Hanes Harvey fortsatte att studera, nu på University of Minnesota. Vid det lärosätet tog hon sin Master of Arts-examen i teatervetenskap och skandinavisk litteratur och några år senare doktorsgraden i teatervetenskap. Under sin tid i Minneapolis fick Anne-Charlotte Hanes Harvey intresse för svensk-amerikansk musik och teater. De svenska immigranternas populärkultur blev forskningsobjekt för Anne-Charlotte, dokumenterad i skrift, på scen, i TV-program och i fyra LP-inspelningar. Hon var bland annat med och startade Olle i Skratthult-projektet. Anne-Charlotte hade ett skandinaviskt radioprogram varje vecka och var i sex år headline singer vid Minneapolis Snoose Boulevard Festival. Doktorsgraden i teatervetenskap ledde till en professorstjänst vid San Diego State University. Anne-Charlotte Hanes Harvey har under åren presenterat ett antal sångturnéer och många föredrag på svensk-amerikanskt tema samt gästforskat vid Emigrantinstitutet i Växjö, Uppsala Universitet, och Swenson Swedish Immigration Research Center. Hon har också arbetat som dramaturg och teateröversättare - främst med Strindberg, Ibsen, Unga Klara och Dockteatern Tittut - och satt upp många teaterföreställningar i USA. Till hennes insatser Som förmedlare av svensk kultur hör också översättningen av Nyléns stora verk Hemslöjd och Ellen Key s Skönhet i hemmen. (*) Vasa Orden av Amerika är en svenskamerikansk kultur- och vänskapsorganisation startad av svenska emigranter i USA Verksamhet i USA, Canada Anne-Charlotte Hanes Harvey är styrelsemedlem i Strindbergssällskapet i Los Angeles, Ibsensällskapet i Amerika, och Swedish Council of America. Medlem av Vasaorden av Amerika (Scandinavian Lodge #667) och dess Grand Lodge Cultural Director för Amerika och Kanada och Sverige tilldelades Anne-Charlotte Hanes Harvey Hans Majestät Konungens guldmedalj. Hon utnämndes 2002 till Scandinavian of the Year av American Scandinavian Foundation i Thousand Oaks, Kalifor-nien, och hedrades 2004 med Hans Mattsonplaketten i Skåne. År 2006 mottog hon Sven A Eliason Award av svensk-amerikanska handelskammaren i Los Angeles och 2008 utmärkelsen Mortar Board från San Diego State University. Emigrantinstitutet i Växjö. Distriktsmästare Catherine Catheirne Bringselius Nilsson och Årets Svenskamerikan Anne- Charlotte Hanes Harvey flankerar tavlan med Årets Svenskamerikaners namn ingraverade, som avtäckts av Anne-Charlotte Hanes Harvey efter Catherines hyllningstal till henne. Catherine Bringselius Nilsson, Eta... Forts. Från sid 1 Dear friends from Sweden, In the name of Alpha Chapter in Estonia I want to thank you so much for the contribution you made for our members. Thanks to this scholarship more members are able to attend the European conference in Oslo. All in all 7 members from Estonia are attending the conference. I hope that we are able to thank you personally in Oslo as well. See you soon, Anu Joon, State president, Estonia Marianne Skardéus, Chi

9 9 Hjälpprojekt i Mali -intryck från skolbesök i Västafrika Jag lämnar gården bakom mig och vi sätter oss i bilen. Bilen skumpar fram på de obekväma gatorna och vi ska ut på motorvägen. Ingen polis i gathörnet då gäller det att sakta pressa sig fram genom den aldrig sinande strömmen av motorcyklar och bilar. Vid ett givet ögonblick väljer kön att köra bakom mig istället för framför mig och jag ser ett litet hål i trafiken och kan ta mig ut på bron som är en av de två broar som går över floden Niger. Jag befinner mig i huvudstaden Bamako i Mali, Västafrika, världens största by, som någon uttryckte saken. Jag är på väg ut till ett fattigt ytterområde där en skola startades för något år sedan med hjälp av bistånd från Sverige. I höst startades också en liten förskoleklass för att förbereda barnen för skolgången och för att börja lära dem franska som är undervisningsspråket. Vi kör genom hela staden ut till Hippodromområdet där kyrkan fått ett område att bygga skolan på. Myndigheterna är mycket angelägna om att skolan skall starta, systerskolan som byggdes för några år sedan fungerar utmärkt med bara 50 elever i varje klass till skillnad mot de statliga skolorna där det kan gå upp emot 200 elever i varje klass. Kvalitén blir därefter naturligtvis och därför har det blivit ett stort tryck på skolan i Kalaban- Koura eftersom föräldrarna har upptäckt att eleverna där lär sig att både läsa, skriva och räkna. Byggnaderna på båda skolorna är byggda under överinseende av en svensk, Rune Högberg från Ö-vi, med stor erfarenhet av att jobba i uland. Det är enkla, propra skolbyggnader med en veranda som löper utanför klassrummen och med fungerande toaletter i separat byggnad, en matsalsbyggnad där eleverna kan köpa sin lunch och en annan byggnad för skolledningen. Jag har den stora förmånen att få överlämna pengar till förskoleverksamheten, pengar som skall räcka till bord och stolar som en lokal snickare skall tillverka. Det skall också räcka till leksaker och förbrukningsmaterial och till mattor på golvet så barnen inte behöver leka direkt på betonggolvet och till lite målarfärg så man kan måla väggarna och dekorera trapphuset med lite figurer. Pengarna är insamlade bland annat på ETA-kretsens julfest och de tas emot med stor tacksamhet av rektorn och kollegiet. Några dagar efter jag kommit hem igen till Sverige ringer Karolina och säger att det blir pengar över och vi kommer överens om att även investera i ett litet skolbibliotek för bredvidläsningslitteratur för de elever som går i första till fjärde klass då det i stort sett inte finns några böcker i skolan. Åsa Björkman, Eta Ute i Sarambougou vid Hippodrom blåser det ljumna vindar från bergen runt omkring och vi blir väl mottagna av skolans rektor, Alexis Diarra. De flesta barn som börjat i förskolan har aldrig haft några ordnade aktiviteter innan eller ens hållit i en penna eller krita. I det skolprojekt som Karolina Toftgård, bördig från Växjö, är involverad i, ingår även hjälp till föräldrar att få en inkomst för att kunna betala skolavgifter. Detta sker bl a med hjälp av s k microlån.... Faktaruta: Huvudstad : Bamako Befolkning: 11,9 miljoner Religion: Islam, Animism, Kristendom Språk: Franska, bambara + 7 språk till Andel barn som börjar skolan: 51% Läskunnighet (över 15 år): 24% HDI ranking: 168 av 179 Förväntad livslängd: 53,7 år

10 Erfarenheter och reflektioner från European Regional Conference 2009 Att finnas med i ett internationellt sammanhang känns viktigt och blev extra tydligt under konferensen i Oslo. Det var första gången jag deltog i en regional konferens inom Delta Kappa Gamma Society International. Öppningsceremonin med nationalsånger, ackompanjerade av Chi-kretsens Eva Lindblad, och fanor från varje deltagande land blev högtidlig och stämningsfull och gav en positiv känsla av samhörighet, något som kom att prägla konferensdagarna i sin helhet. Jag minns också med glädje mottagningen i rådhuset hos Oslos borgmästare, den festliga banketten och avslutningslunchen. Våra norska DKG-vänner hade verkligen lagt sig vinn om att vi skulle trivas och också få lära mer om värdlandet Norge. Alltid vänliga och hjälpsamma lotsade de oss mellan olika mötesplatser. Vilken upplevelse det var att se den kraft och den styrka som visades bland oss kvinnor under föreläsningar, seminarier och workshops och i samtal kvinnor sinsemellan! Birgit Svensson, European Regional Director, ledde och entusiasmerade med stort engagemang. Carolyn Rants, International President, talade inspirerande om Activate your Vision, ett tema som hon valt som motto för sin tid som internationell president och som bland många föredragande gav upphov till tolkningar och idéer om hur vi kan gå tillväga. Sissel Östberg presenterade sig som första kvinnliga rektor på Norges största högskola, nämligen den i Oslo med studenter och visade på vikten av internationella utblickar i utbildningen. Arni Hole, generaldirektör för ministeriet Barn och jämställdhet, höll en fängslande föreläsning om hur Norge stegvis genom olika beslut och lagar nått ökad jämställdhet. Hon nämnde en lag om förbud mot diskriminering, beslut om 10 veckors pappaledighet och direktiv om att det i alla kommittéer och grupper skall finnas minst 40 % av underrepresenterat kön och Ilvi Jöe-Cannon, berättade gripande om sitt liv i ansträngningar för ett fritt och demokratiskt Estland. Under en workshop kring Chikretsens Siwaprojekt Swedish Chi Helps Siwa Children hade jag tillfälle att tillsammans med Ingela Högberg, projektledare och Maret Köst- Ter Sandberg berätta om våra upplevelser och erfarenheter hittills av projektet, om vår research på plats i oasen Siwa i Egypten och något om det planerade lärarbesöket. Under två veckor nu i höst har våra vänner från Siwa, Fathi Moussa Ali, skolinspektör i engelska och Mahmoud Ramadan, lärare i engelska varit gäster hos Chi-kretsen i Borås och besökt skolor på olika nivåer från förskola till högskola, fått kunskaper om vår stad och om vårt samhälle och deltagit i måltider och utflykter tillsammans med oss Chi-medlemmar. Besöket är ett led i ett ömsesidigt kunskapsutbyte och vi är tacksamma över stödet från DKG:s Educational Foundation.. Det är verkligen berikande att möta människor från en annan kultur och med andra traditioner men också att hitta likheter oss emellan! Jag har insett hur viktigt det är att ingå i ett kvinnligt pedagogiskt nätverk såsom DKG. Jag tror att vi kan inspirera den pedagogiska utvecklingen med vår erfarenhet och nyfikenhet att lära av andra. Min förhoppning är att Delta Kappa Gamma International Society kan bli en allt starkare röst i den pedagogiska debatten i samhället. Kanske skulle European Forum få ett tydligare mandat att agera om förutsättningarna förändras. Något att arbeta vidare med enligt Marianne Skardéus. Genom att göra föreningen mer känd utanför vår egen krets t ex genom utmärkelser, tidningsartiklar, projekt av olika slag och samarbete med utbildningen i den egna staden kan fler pedagoger bli delaktiga och vår krets dessutom inviga fler intresserade kvinnor som medlemmar. Vi i vår krets ska försöka anta utmaningen Shoe-In som Kate York från Storbritannien presenterade på sin workshop. Birgit Wahlgren,Chi Kring tidningen INFO Bidrag till INFO tas tacksamt emot. Utnyttja också gärna vår hemsida för aktuella nyheter 10 MANUSSTOPP 15 maj 2010 Tänk på att nätupplagan av INFO behöver skrivas ut och distribueras till dem, som inte har tillgång till Internet. Påminn alla om att ett nytt INFO är på väg! The Delta Kappa Gamma Society International Sweden State Ansvarig utgivare: Catherine Bringselius Nilsson Lay-out: Marianne Skardéus

INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE

INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Årgång 11 Nummer 2 Maj 2010 AU Ordförande: Catherine Bringeselius- Nilsson, Eta cbringselius@telia.com Vice ordförande: Irene Niklasson, Tau irene@vestibularis.se Sekreterare: Kerstin Petersson, Eta, kerstin.petersson@med.lu.se

Läs mer

Delta Kappa Gamma INFO

Delta Kappa Gamma INFO The Delta Kappa Gamma Society International Delta Kappa Gamma INFO Svenska riksföreningen Sweden INFO State Sweden State Årgång 13 Nummer 2 Maj 2012 Årgång 7 Nummer 1 Februari 2006 AU-Arbetsutskottet:

Läs mer

Delta Kappa Gamma INFO

Delta Kappa Gamma INFO The Delta Kappa Gamma Society International Delta Kappa Gamma INFO Svenska riksföreningen Sweden INFO State Sweden State Årgång Årgång 14 14 Nummer 1 1 Januari 2013 AU-Arbetsutskottet: Ordförande: Ingrid

Läs mer

Delta Kappa Gamma INFO

Delta Kappa Gamma INFO The Delta Kappa Gamma Society International Delta Kappa Gamma INFO Svenska riksföreningen Sweden INFO State Sweden State Årgång 14 Årgång 14 Nummer Nummer 1 2 Maj Januari 2013 2013 AU-Arbetsutskottet:

Läs mer

-bladet. Innehåll: Nr 1/2014 Stockholm

-bladet. Innehåll: Nr 1/2014 Stockholm -bladet Innehåll: Välkommen - till ett nytt SWEA-blad Att komma hem - hur är det? Regionen SWEA ProfS - yrkesnätet Sverigemiddagen Årsmötet - nya styrelsen Hemsidan Temagrupperna Möt SWEA ART Nr 1/2014

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

nummer 01 år 2010 I www.sviv.se Ny trend jobben Berlin Svensk entreprenör i Tyskland FOKUS USA 2010! Amerika i centrum för SVIV

nummer 01 år 2010 I www.sviv.se Ny trend jobben Berlin Svensk entreprenör i Tyskland FOKUS USA 2010! Amerika i centrum för SVIV FÖR UTLANDSSVENSKAR SEDAN 1938 nummer 01 år 2010 I www.sviv.se Hemflytt Ny trend Här finns jobben utomlands FOKUS USA 2010! Amerika i centrum för SVIV Ung i Berlin Svensk entreprenör i Tyskland TIPS FÖR

Läs mer

SVERIGES LEDANDE INTERNATSKOLA

SVERIGES LEDANDE INTERNATSKOLA SVERIGES LEDANDE INTERNATSKOLA Gymnasie- och grundskoleutbildning åk 7-9. Utbildning på svenska eller engelska. IB-program sedan 30 år med mycket goda resultat. Mångfald av fritidsaktiviteter. Nära kontakter

Läs mer

Power Shift Sverige 2014

Power Shift Sverige 2014 Power Shift Sverige 2014 1 Innehåll Syfte... 5 Bakgrund... 5 Power Shift 2014 vägen fram... 6 Organisation... 6 Samarbeten... 8 Kommunikation... 8 Power Shift 2014 konferensen... 9 Umeå Universitet och

Läs mer

Sverigekontakt. Det svenska minnesmärket Bronx. Lev din dröm Nätverkskonferens i Seattle Möta våren i Zürich

Sverigekontakt. Det svenska minnesmärket Bronx. Lev din dröm Nätverkskonferens i Seattle Möta våren i Zürich En tidning för all världens svensktalande Nr 2 Juni 2011 Det svenska minnesmärket Bronx Lev din dröm Nätverkskonferens i Seattle Möta våren i Zürich 1 Från Dicksonsgatan Ifall inte nån sätter fart Från

Läs mer

FORUM TEMA. Sweor i karriären. International LÄS OM LÄSLUSTAN BÖCKER INFÖR JULEN SWEA I SOMMARSVERIGE FLERSPRÅKIGHET JULBOCKEN BO

FORUM TEMA. Sweor i karriären. International LÄS OM LÄSLUSTAN BÖCKER INFÖR JULEN SWEA I SOMMARSVERIGE FLERSPRÅKIGHET JULBOCKEN BO International VÄRLDSVID VÄNSKAP, GLOBAL KOMPETENS, LOKALT STÖD FORUM UTGIVEN AV SWEDISH WOMEN S EDUCATIONAL ASSOCIATION INTERNATIONAL, INC. NR 2 HÖST/VINTER 2012 TEMA Sweor i karriären LÄS OM SWEA I SOMMARSVERIGE

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 april /maj 2012 MED VÅREN KOMMER ETT NYTT NUMMER AV OMEP-NYTT INNEHÅLL. 1 www.omep.org.

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 april /maj 2012 MED VÅREN KOMMER ETT NYTT NUMMER AV OMEP-NYTT INNEHÅLL. 1 www.omep.org. OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 april /maj 2012 MED VÅREN KOMMER ETT NYTT NUMMER AV OMEP-NYTT...och du märker säkert att tidskriften ser lite annorlunda ut. Detta beror på att vi för i år har

Läs mer

SWEA -bladet. Wien SWEA WIEN 10 ÅR. Swedish Women s Educational Association International. årsgång 10, nr 1/2008

SWEA -bladet. Wien SWEA WIEN 10 ÅR. Swedish Women s Educational Association International. årsgång 10, nr 1/2008 årsgång 10, nr 1/2008 SWEA -bladet Swedish Women s Educational Association International Wien SWEA WIEN 10 ÅR SWEA årsgång 10, nr 1/2008 SWEA -bladet Swedish Women s Educational Association International

Läs mer

OPUS URUGUAY. Land i fokus. Novemberhelg med YFU. Alltid redo! - för världen. december 2014

OPUS URUGUAY. Land i fokus. Novemberhelg med YFU. Alltid redo! - för världen. december 2014 OPUS december 2014 Novemberhelg med YFU Land i fokus Alltid redo! - för världen URUGUAY innehåll redaktionen 3. 4. 4. 5. 6. 8. 10. 12. 12. 13. 14. 16. 17. 18. 20. 21. 22. 24. 25. 26. 26. 27. 28. 30. 30.

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

skola jobb pension 3situationer i livet som utlandssvensk Sommar Entreprenörer i UK

skola jobb pension 3situationer i livet som utlandssvensk Sommar Entreprenörer i UK Nr. 3 2010 Fotograf: Emma Wieslander skola jobb pension 3situationer i livet som utlandssvensk Sommar Entreprenörer i UK Michelles rader Hej läsare till SVEN nummer 3! Våren är här och hoppet om sommar

Läs mer

Andreas Åhs med tydliga mål och två stora passioner: böcker och matlagning

Andreas Åhs med tydliga mål och två stora passioner: böcker och matlagning Andreas Åhs med tydliga mål och två stora passioner: böcker och matlagning Hej Andreas! Du arbetar med olika projekt inom FU i Göteborg. Vill du berätta mer för Västnytts läsare om dina olika uppdrag?

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 2014 Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 1 Innehåll FSF:s styrelse 2014 Inger Wolf Sandahl, ordförande

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

kvinnors företagande Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden ger tillväxt Serbian Swedish Business Forum Norge annorlunda landet

kvinnors företagande Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden ger tillväxt Serbian Swedish Business Forum Norge annorlunda landet handelskammarens exportmagasin NR 1 2015 Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden Oslo Chamber of Commerce Norge annorlunda landet Tysk-Svenska Handelskammaren så lyckas du med utstationeringen

Läs mer

Friskt & fräscht på Berga Backe

Friskt & fräscht på Berga Backe informations Tidningen Strömmen till alla anställda inom Kalmar kommun Nr 2 * april 2014 Youth Empowerment Friskt & fräscht på Berga Backe Barnahus i södra Kalmar län 1 strömmen Ordet Hur långt sträcker

Läs mer

Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2013 Succé i Lützen Svenskt kyrkoliv i Riga Entusiasm i Australien

Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2013 Succé i Lützen Svenskt kyrkoliv i Riga Entusiasm i Australien En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2013 Succé i Lützen Svenskt kyrkoliv i Riga Entusiasm i Australien 1 Från Dicksonsgatan Vågar man säga äntligen? Det är kanske för tidigt att ropa hej,

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 12 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från förskola, grundskola och gymnasieskola 2004 2 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer

Forum. Nr 2 2004. Maria Masoomi Årets Yrkeskvinna 2004. BPW Sweden

Forum. Nr 2 2004. Maria Masoomi Årets Yrkeskvinna 2004. BPW Sweden BPW Sweden YRKES- KVINNORS RIKSFÖRBUND Forum Nr 2 2004 Årets Yrkeskvinna 2004 Maria Masoomi tillsammans med krögaren Erik Lallerstedt och förbundsordförande ORDFÖRANDE, 08-661 37 81 0708-444 732, ul.blom@chello.se

Läs mer

SWEA. Bladet Swedish Women s Educational Association, Washington D.C. chapter Årgång 9, Nummer 3, december 2007. Exaratjockt julnummer!

SWEA. Bladet Swedish Women s Educational Association, Washington D.C. chapter Årgång 9, Nummer 3, december 2007. Exaratjockt julnummer! Exaratjockt julnummer! SWEA Bladet Swedish Women s Educational Association, Washington D.C. chapter Årgång 9, Nummer 3, december 2007 SWEAs DC s julbazaar Sidan 2 Ordförande har ordet Sidan 3 Homeland

Läs mer

HEMVÄNDARE KOST & HÄLSA SÅ GICK DET SEMINARIUM OM VARFÖR MÖTS VI MED SKEPSIS? UTLANDSFINNARNAS PARLAMENT HÖGTIDLIGT PÅ. när vi flyttade hem

HEMVÄNDARE KOST & HÄLSA SÅ GICK DET SEMINARIUM OM VARFÖR MÖTS VI MED SKEPSIS? UTLANDSFINNARNAS PARLAMENT HÖGTIDLIGT PÅ. när vi flyttade hem FÖR UTLANDSSVENSKAR SEDAN 1938 NUMMER 04 ÅR 2012 I WWW.SVIV.SE HÖGTIDLIGT PÅ UTLANDSFINNARNAS PARLAMENT SÅ GICK DET när vi flyttade hem KOST & HÄLSA DIABETES DEN NYA FOLKSJUKDOMEN SEMINARIUM OM HEMVÄNDARE

Läs mer

HANS ROSLING HEM- KOMSTEN ÅRETS SVENSK I VÄRLDEN 2012 KONFERENS NY DIGITAL TIDNING. Årets tema Europa. När Sverigebesöket blir en späckad historia

HANS ROSLING HEM- KOMSTEN ÅRETS SVENSK I VÄRLDEN 2012 KONFERENS NY DIGITAL TIDNING. Årets tema Europa. När Sverigebesöket blir en späckad historia FÖR UTLANDSSVENSKAR SEDAN 1938 NUMMER 02 ÅR 2012 I WWW.SVIV.SE KONFERENS Årets tema Europa NY DIGITAL TIDNING HEM- KOMSTEN När Sverigebesöket blir en späckad historia ÅRETS SVENSK I VÄRLDEN 2012 HANS ROSLING

Läs mer

Inblicken. www.fridagymnasiet.se. www.fridaskolorna.se. I det här numret... Gymnasieelever visar framfötterna. Att veta vilken väg man ska gå

Inblicken. www.fridagymnasiet.se. www.fridaskolorna.se. I det här numret... Gymnasieelever visar framfötterna. Att veta vilken väg man ska gå Inblicken nummer 1/2012, årgång fjorton I det här numret... Nationella prov Varför finns de och hur känns de att göra? Gymnasieelever visar framfötterna Redovisning på högskolan, och i London Att veta

Läs mer

Kan skola och kultur samverka utan extra pengar?

Kan skola och kultur samverka utan extra pengar? Kan skola och kultur samverka utan extra pengar? Ett seminarium anordnat av Stiftelsen framtidens kultur 11 12 oktober 2001 Förord Ett prioriterat område för Stiftelsen framtidens kultur är att utveckla

Läs mer