INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE"

Transkript

1 Årgång 11 Nummer 1 Januari 2010 Ordförande: Catherine Bringeselius- Nilsson, Eta Vice ordförande: Irene Niklasson, Tau Sekreterare: Kerstin Petersson, Eta, Kassör: Monica Tengling, Chi, Ledamot: Kerstin Nilsson, My, F.d. ordförande: Ann-Charlotte Berglund, Rho, INFO Redaktör: Ann-Charlotte Berglund, Rho Svenska hemsidan : Ebba Gamstedt, Alpha, Internationella hemsidan: INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Invigningen i Stadsbiblioteket i Tallinn 8 mars 2008 Tack för ert stöd till Estland Både nya och gamla AU vill framföra ett varmt tack till de kretsar och medlemmar, som gett och ger ekonomiskt stöd till våra systrar i Estland. Estlands förts krets invigdes den 8 mars 2008 i Tallinn med 24 medlemmar och 24 tillresta gäster från USA, Sverige, Finland, Norge och Tyskland. Invigningen skedde i Tallinns stadsbibliotek med all värdighet som ett sådant tillfälle kräver. Sverige överräckte en penningagåva, Sverige överräckte en penningagåva,att användas för att öka deltagandet vid Europamötet i Oslo Expansionsarbetet i Estland har möjliggjorts dels genom Ann-Marie Asker Baderstens, Alpha, vida kontaktnät i Estland, dels genom medel från den svenska Delegationen för fördelning av stöd till kvinnors föreningsliv och jämställdhetsprojekt. När det blivit klart att riksföreningen fått dessa medel från denna Delegationen skrevs en PM till International Expansion Committee, som uttryckte att det förelåg goda möjligheter att starta en krets i Estland genom det pedagogiska utbyte, som skulle påbörjas tack vare de influtna medlen. Denna PM mottogs med viss avvaktan. När det sedan i december 2007 stod klart att det fanns intresse för att starta en krets i Estland var uppbackningen total från expansionskommitténs sida och från esternas sida. Alla förberedelser vidtogs och bl.a. valdes en styrelse med Anu Joon, som första riksordförande. Innehåll: Tack för ert stöd till Estland 1 Ordförande har ordet 2 Kalendarium 2 Nya medlemmar 2 Minnesord över Gunhild Kihlberg 3 Guldäpplet 4 Ledarskaps utbildning 4 Riksstyrelsemötet i Kristianstad : Program 5 Anmälningsblankett 7 Årets Svensk-Amerikan Hjälpprojekt i Mali intryck från skolbesök i Västafrika 9 Erfarenheter och reflektioner från European Regional Conference Installationen var professionell och enligt föreningens ritualer men också varm och generös. Ceremonin genomfördes av vår Internationella president Barbara Day tillsammans med expansionskommitténs ordförande Marika Heimbach och Marianne Skardéus, före detta riksordförande, Sverige, och den som tagit initiativet till en krets i Estland. Totalt deltog 49 personer i invigningsceremonin. Förutom våra estniska pedagoger kom 24 gäster till Estlands installationsceremoni, av dessa var fem från USA, sex från Sverige, fem från Norge och tre från Finland. Många riksföreningar hade sänt generösa gåvor för att stöjda Estlands expansion, som Kalifornien, Georgia, Kentucky, Louisiana, Oklamona, Oregon, Tenessee, Texas, Virginia och Sverige. Och därmed har Europa stärkt sina positioner inom föreningen och representeras i dag av nio länder; Norge, Sverige, Island, Finland, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland och Danmark och Estland. Arbetet med bildandet av kretsen föregicks, förutom av många mail och telefonsamtal, av totalt fyra besök i Estland. Tallinn, Pärnu och Tartu besöktes och dessutom genomfördes ett pedagogiska seminarium i Tallinn. Rapporter från seminariet återfinns på Kontakterna med Estland har fortsatt. Vid riksmötet i Västerås i mars 2009 deltog två systrar från Estland och vid Sigmas 20-årsjubileum hela fyra stycken. Den 3 augusti kom detta mail. Se sid 8...

2 Ordförande har ordet Nätverk och nyfikenhet - Dessa båda ord tycker jag symboliserar Delta Kappa Gamma. Vilken fantastisk idé att bygga ett nätverk av kvinnor från olika länder kring en så viktig fråga som utbildning. DKG är representerat i 17 länder med ca medlemmar. Som medlemmar tillhör vi lokala kretsar, som i sin tur ingår i regioner, som förenas på internationell nivå. DKG erbjuder många tillfällen att träffa pedagoger från olika delar av världen. Det stärker nätverkstanken, liksom byggandet av en europeisk webbsajt, som är på gång. Den är tänkt att bli en mötesplats, där vi skall kunna utbyta tankar och ta del av nyheter och forskning inom det pedagogiska ämnesområdet. Mitt andra ord är nyfikenhet. Nyfikenhet skulle jag vilja påstå är all kunskaps moder. Stefan Einhorn uttryckte i sitt vinterprogram på radion en hyllning till nyfikenhet (citat): nyfikenhet är en oerhörd tillgång, utan nyfikenhet lär vi oss inte nya saker, utan nyfikenhet intresserar vi oss inte för andra människor. Så var nyfiken och få nya insikter! Utbildning är högvaluta i dagens samhälle. DKG är Kalendarium Nationellt: april: 25-årsjubileum hos Tau (se hemsidan) 8-9 maj: Riksstyrelsemöte, Omicron, Kristianstad 25 september. Riksstyrelsemöte med utbildning av kretsfunktionärer, Epsilon, Uppsala april: Riksmöte med riksstyrelesemöte i Växjö (datum preliminärt) Internationellt: mars: Konferens i Tallinn juli: Seminar for Purposeful Living, Tacoma, Washington State: Tema: Where Art and Nature Meet juli: International Convention, Spokane, Washington State augusti: European Regional Conference, Baden-Baden, Tyskland 2012 International Convention, New York State 2014 Internatioinal Convention, Indiana State Delta Kappa Gamma INFO modern i sin tanke att vara öppen för pedagoger verksamma på olika utbildningsnivåer och inom olika ämnesområden. Det skapar dynamik och ger förutsättning för helhetssyn. DKG ger kvinnliga utbildare en plattform ett forum som är värt att värna om! Delta Kappa Gamma står inför ett spännande år - igen. Förutom alla intressanta kretsmöten runtom i Sverige, har vi två Riksstyrelsemöten att se fram emot, i Kristianstad respektive Uppsala. Se inbjudan från Omicron i Kristianstad på annan plats i INFO. I vår kalender finns information om kommande evenemang. Genom att besöka mötena i Din krets, och även andra kretsar, får Du ut mycket av Ditt medlemskap samtidigt som Du själv bidrar till att hålla DKG livaktigt och framåtsträvande. I detta INFO presenterar jag dramaprofessor Anne- Charlotte Hanes Harvey. Hon blev utsedd till Årets Svenskamerikan Läs om hennes stora kulturgärning både här och i USA. Jag höll hyllningstal till henne på Emigrantinstitutet i Växjö i somras, där jag utgick från den till synes osannolika konstellationen August Strindberg, Los Angeles och Anne-Charlotte Harvey. Saken är emellertid den att i Los Angeles finns ett Strindbergsällskap, som har en mycket aktiv medlem i Anne- Charlotte Harvey! Jag är också mycket stolt och glad över att Eta-kretsen i Växjö tillsammans med andra givare, samlat in pengar till skolgång för barn i Mali i Afrika. Vår medlem Åsa Björkman har personlig anknytning till hjälparbetet i Mali genom sin dotter med familj. Åsa initierade projektet för vår krets med att visa bilder och berätta om situationen i Mali. Det var ingen tvekan om att det här skulle vi satsa på. Vilken fin julgåva! Åsa reste till Mali före jul och överlämnade gåvan. Läs hennes reseberättelse. Fler kretsar har gjort och gör motsvarande insatser för att ge värdigt liv och utbildning till människor i utvecklingsländer. Det kan vi vara stolta över. Catherine Bringselius Nilsson Riksordförande Nya medlemmar: Gunnel Gustafsson, Eta Lena Thörnqvist, Eta Anna-Lena Värmon, My Karin Lindsten, Tau Katarina Florin, Ypsilon Annika Elm-Fristorp, Ypsilon Jaana Ben Maaonia, Chi Monica Ekman, Chi 2

3 Delta Kappa Gamma INFO 3 MINNESORD ÖVER GUNHILD KIHLBERG Lektor Gunhild Kihlberg, Stockholm, har lämnat oss, 70 år gammal. Hennes närmaste är maken Anders och sönerna Jesper, Klas och Tor med familjer. Gunhild Kihlberg var fil. lic. i romanska språk och fil. mag. i engelska, franska och pedagogik. Hon verkade som både gymnasie- och universitetslektor. Gunhild Kihlberg var målmedveten och en kvinna med starkt rättspatos, som brann för franskämnet. Hon var lika övertygande i klassrummet med eleverna som i talarstolen på något internationellt symposium. Gunhild Kihlberg var inte bara lärare utan också läromedelsförfattare och som sådan medlem i Sveriges Läromedelsförfattares Förbund. Hon samarbetade med svenska och internationella yrkesnätverk och ägde och drev konsultfirman Text & Tanke Språkmetodik. Hon var också konsult inom Europasamarbete, utbildning översättning förlag. Hon var också engagerad i education européen och Sophia Antipoliskurserna. Hon fick också en utmärkelse av franska regeringen: Chevaliers dans l Ordre des Palmes Académiques. The Delta Kappa Gamma Society International betydde mycket för Gunhild både som ett verksamhetsfält i och som en inspirationkälla i hennes arbete. Under åren var Gunhild kretsordförande i Alpha och under åren var hon riksordförande. Under dessa år ledde hon tillsammans med Northeast Region Director, Judith Rayburn, planeringen och genomförandet av NERC - Northeast Region Conference i Stockholm juli 1997, som fått äran att vara värd då NERC för första gången genomfördes utanför USA:s territorium. Konferensen blev en stor framgång med 490 deltagare.. Gunhild var mycket stolt över att få representera Sverige och det var hon, som såg till att NERC stod under HKH Drottning Silvias beskydd. Gunhild Kihlberg var invald i flera internationella kommittéer och fick stipendier som Golden Gift Fund Award Leadership/Management. och International Speakers Fund. Ingrid Berglind Alpha Marianne Skardéus,Chi Kretsordförande Rikssekreterare DANSKA ALPHORS SVARSVISIT I STOCKHOLM SEPTMEBER 2009 Vid återbesöket här hos oss deltog samma antal Alphor som vid vårt besök i Hjörring nämligen fyra lärare. De bodde hos tre medlemmar i kretsen. Kerstin Petti, Jeanette Rangner Jacobsson och Else Rumar. Sistnämnda hade således två gäster. Under den första dagen var deltagarna placerade på tre olika skolor. Dessa var utvalda utifrån den anknytning värdinnorna hade till följande skolor: Huddinge Gymnasium, Högsätra skola på Lidingö och Thorildsplans gymnasium. En annan aspekt vid valet var naturligtvis också vilket stadium de danska lärarna själva undervisar på. Skolbesöken var mycket lyckade samtidigt som våra danska vänner fick upp ögonen för de olikheter som finns mellan svenskt och danskt utbildningssystem. På gymnasiet är det ju tydligt att Danmark fortfarande har en urvalsskola medan Sverige har en skola för alla. Något som också överraskade var det stora antalet invandrare vi har i svenska skolor. En jämförelse med vissa delar av Köpenhamn skulle nog visa att där också finns många invandrare. Ett besök på Nationalmuseum erbjöd danska och svenska alphor chansen att träffas. Det blev en intressant kväll med presentation av Nationalmuseums program för alla stadier i skolan. Det specifika med detta möte var att visa hur Grundvux i Huddinge har samarbetat med Nationalmuseum under mottot En målning tusen berättelser. Den vänder sig till vuxenstuderande med svenska som andra språk. Under en rundvandring i museet fick vi höra elevernas texter till olika tavlor och föremål. Även om de inte kunde svenska så bra kunde de med mycket fantasi berätta om sina intryck och känslor. Den andra dagen besökte vi Estniska skolan i Gamla Stan. Vi besökte en 7 klass, en mycket vetgirig och intresserad grupp. Danska lärarna presenterade sig och jag läste Prinsessan på Ärten på danska. Det utspann sig en härlig diskussion om Danmark och danskan. Rektorn på skolan berättade om den mycket speciella skolan och dess historia. Det var ett mycket uppskattat besök. Programmet fick en festlig avslutning på Folkoperan, där vi såg Bizets Pärlfiskarna. Man måste säga att det var ett lyckat möte mellan danska och svenska Alphor. Ännu en gång bevisar det att samvaro med intensiva diskussioner är ett bra sätt att skapa förståelse mellan olika länder. Else Rumar, Alpha

4 Delta Kappa Gamma INFO 4 Pressmeddelande JURYN FÖR GULDÄPPLET 2009: Lärare från Norrbyskolan i Hortlax finalist till lärarpriset Guldäpplet Erica Lövgren, lärare på Norrbyskolan i Hortlax har utsetts till en av tre finalister till lärarstipendiet Guldäpplet, som i år delas ut för åttonde gången. Det ges till lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minnesfond.. Ett modernt arbetssätt är på väg in i svensk skola, med praktik, experiment, reflektion och erfarenhetsdelning. Men mycket återstår innan det har etablerat sig,säger Peter Becker, ordförande i föreningen Datorn i Utbildningen som initierat priset. Lärarpriset Guldäpplet, som nu delas ut för åttonde året i rad, speglar utvecklingen av IT i svensk skola. Granskningen av nomineringarna blir ett slags statuskoll av hur användningen av IT ser ut och vad som är intressant. Där juryn i början såg enstaka eldsjälar som gjorde isolerade pionjärinsatser, möter juryn nu lärare involverade i mycket mer genomgripande, förnyade arbetssätt. Nu handlar det ofta om grundvalarna för kunskapsbildningen, skriv- och läs- och språklig förmåga, liksom personlighetsutveckling och identitetsbildning. Årets finalister arbetar bland annat med yrkeselever på gymnasiet, elever med invandrarbakgrund i en förortsskola och grundläggande läs- och skrivinlärning. Juryns motivering: Erica Lövgren, åk1-7, Norrbyskolan i Piteå kommun utses till finalist till Guldäpplet 2009 för sitt inspirerande, genomgripande och långvariga arbete med elever med medier och it. Hon har anpassat och utvecklat metodiken kring att skriva sig till läsning. Elevernas berättelser publiceras och sprids långt utanför skolan. Hon har varit pionjär i arbetet i Piteå med digitala, uppkopplade klassrum. Med sin blogg har hon visat vägar för hur kontakten mellan skola och föräldrar kan organiseras. Erica har spritt sina erfarenheter via bloggen, kurser och föreläsningar till kollegor på hemmaplan liksom över hela landet. Red:s anm: Vid sidan om läraryrket är Erica anlitad som föreläsare och i dagarna kom hennes bok Med datorn som skrivverktyg - språk motorik och bokstavsformer ut på Bonnier Utbildnings förlag. Erica har varit medlem av RHO-kretsen sedan ett par år tillbaka och innehar just nu posten som sekreterare. Ericas Lövgrens blogg: Kontakt: Erica Lövgren arbetar med en förstaklass på Norrbyskolan i Piteå. Hon har varit pionjär i arbetet i Piteå med digitala, uppkopplade klassrum och hon har anpassat och utvecklat metodiken kring att skriva sig till läsning. Erica är också en flitig bloggare och delar med sig av sina erfarenheter på bloggen Klurigt, lurigt och roligt i skolan. Hon arbetar i skarpt läge hela tiden med media och IKT som verktyg i alla möjliga och omöjliga sammanhang med fokus på möjligheter, säger Ulla-Karin Lundgren-Öhman, CMIT i Piteå. Ledarskapsutbildning Ledarskapskommittén planerar en kursdag i anslutning till Riksstyrelsemötet i Uppsala i september Kursen äger rum fredag 24 september; alltså dagen innan mötet. Håll utkik på Delta Kappa Gammas hemsida! Anslag kkommer i nästa INFO.

5 Delta Kappa Gamma INFO 5 Foto Cecilia Paulstrup Omicron-kretsen har den stora glädjen att inbjuda till Riksstyrelsemöte i Kristianstad den 8-9 maj 2010! Tema: Staden möter naturen Program Fredagen den 7 maj Plats: Quality Hotel Grand, V Storgatan 15 Kristianstad Från Informell träff för alla som anlänt Möjlighet finns att få en lättare måltid, från 79 kr Lördagen den 8 maj Plats: Högskolan Kristianstad, Elmetorpsvägen 15, Hus 20 sal Registrering och kaffe/te med smörgås Välkommen till Högskolan Kristianstad Rektor Lars Carlsson Paus Välkommen till Riksstyrelsemötet i Kristianstad Omicrons ordförande Ewa Kristensson Riksordförande Catherine Bringselius Nilsson Vingar över Vattenriket, film av Patrik Olofsson Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike bra för natur och människor Naturinformatör Ebba Trolle, Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike Lunch Riksstyrelsemöte Högskolan Kristianstad, Elmetorpsvägen 15, Hus 20 sal 425 Alternativa program A. Filmmuseet i Kristianstad - den svenska spelfilmens vagga I filmhistoriens tidiga dagar var det vanligt att biografägarna producerade egna filmer. Så gjorde även det filmföretag, AB Svenska Biografteatern, som startades i Kristianstad En lyxig biograf - Cosmorama - uppfördes tillsammans med en fullt utrustad filmateljé för inspelning av egna spelfilmer. Företaget bytte senare namn till Svensk Filmindustri och fick säte i huvudstaden. Följ med på en intressant guidning på filmmuseet som också inkluderar visning av någon av de äldsta filmproduktionerna i Sverige.OBS! Ingen hiss, max 25 personer

6 Delta Kappa Gamma INFO 7 6 B. Silversmedjan På Kyrkogårdsgatan i Kristianstad, alldeles invid kanalen, ligger ett vackert gammalt gult stenhus, som inrymmer en silversmedja. När man kliver över tröskeln och kommer in i smedjan känns det som man har förflyttats flera århundraden bakåt i tiden. Silversmedjan har anor från 1680, och verksamheten flyttades till sin nuvarande plats under första världskriget. Överallt i smedjan minner föremål om en svunnen tid. Trehundraåriga verktyg ligger på hyllor och i lådor. I denna kulturhistoriskt unika miljö i Kristianstad arbetar silversmeden Ingemar Grönroos vid ett arbetsbord från 1700-talet och med samma verktyg som hans farfar använde på 1930-talet. För ett par år sedan gjorde han till exempel ett silverskrin till drottning Silvia på hennes 60-årsdag, som en gåva från Sveriges regering. Besök silversmedjan och möt silversmeden Ingemar Grönroos som visar och berättar om sin unika arbetsplats samt demonstrerar en del av sina verktyg. Max 20 personer C. C400 staden i vattenriket Den nyligen invigda utställningen C400 staden i vattenriket berättar den omfattande och dramatiska historien om Kristianstad. Med avstamp i dagens Kristianstad får vi följa med på en resa 400 år bakåt i tiden till 1600-talets kung Christian IV och hans dröm om en ny perfekt renässansstad. Utställningsrummet är uppbyggt som en miniatyr av staden, där välkända kvarter och byggnader av hus som både funnits och finns står som förgrund för fängslande och gripande berättelser av människor från olika tider och samhällsskikt. Utställningen skildrar också skrämmande händelser som ägt rum i staden.välkommen till en guidad visning av denna stimulerande och fängslande utställning på Regionmuseet vid Stora Torg. Max 20 personer D. Vandring i Vattenriket Få platser har så rik och varierad natur som Kristianstads Vattenrike. Här finns mycket att uppleva, året runt. I maj har våren kommit till Vattenriket som då visar sig från sin bästa sida. Strandängarna sjuder av liv. Linnérundan börjar vid Kanalhuset, ett av Vattenrikets utemuséer. Rundan är en våtmarkspromenad som tar oss genom videsnår och vasshav ut på Isternäsets fågelrika strandängar. Stigen är tillägnad Carl von Linné som besökte våtmarkerna runt Kristianstad för drygt 250 år sedan. Här kan du som besökare fortfarande uppleva delar av det landskap som Linné beskrev. Kom med på denna unika promenad under ledning av en erfaren biolog. OBS! Oöm klädsel och gärna stövlar, max 20 personer Festmiddag Välkomsthälsning av Erna Arhag, kommunfullmäktiges ordförande Söndagen den 9 maj Plats: Högskolan Kristianstad, Elmetorpsvägen 15, Hus 20 sal Smultronstället en förskola med pedagogisk lek, forumteater och djur Förskolechef Carina Hertrich och förskollärare Sara Rhodin Smultronställets förskola Vattnet, ljuset och lövet några exempel på grundskoleelevers föreställningar om materieomvandlingar Universitetslektor Lena Löfgren, Högskolan Kristianstad Paus med kaffe/te Tidshantering i läraryrket Docent Carola Aili, Högskolan Kristianstad Information om nästa nationella möte Musik, Kristianstads Harp Ensemble Avslutningslunch För den som vill bekanta sig mer med Kristianstad, på egen hand eller tillsammans med andra deltagare kan vi rekommendera ett besök i Konsthallen vid Regionmuseet (fri entré) eller i Heliga Trefaldighetskyrkan. Det går också bra att utforska staden med hjälp av broschyrerna Offentlig konst i Kristianstads kommun och Vandring i Kristianstad på egen hand. Dessa finns i tygkassen som delas ut vid registreringen.

7 Delta Kappa Gamma INFO 7 Anmälan till Riksstyrelsemöte i Kristianstad 7-9 maj 2010 Namn Adress Telefon E-post Krets Ankomstdag, tid Avresedag, tid Färdsätt Bil tåg flyg Särskilda önskemål om kost eller annat Boende Du kontaktar och bokar själv det alternativ du väljer. A. Kretsen har förhandsbokat rum på Quality Grand hotell, Västra Storgatan 15 Kristianstad till ett pris av 420 kr/ person och natt för dubbelrum och 550 kr/natt för enkelrum. Hotellet ligger bra till, ca 100 m från station och busshållplats med förbindelse direkt till Högskolan Kristianstad Observera att rummen endast är reserverade till den 7 april 2010, därefter blir priset högre. Boka därför i tid! Du bokar på telefon , bokningskod: Delta Kappa Gamma. B. Det finns även ett Bed and Breakfast, Ambulansvägen 3 Kristianstad Pris 695 kr/natt för 2 personer i dubbelrum och 495 kr/natt för enkelrum. Detta ligger i utkanten av centrum och passar bäst för den som kommer med bil. Boka på telefon eller via hemsidan C. Möjlighet till Homestay finns för ca 5-10 personer, pris 150 kr. Kontakta: Eva Gunér Nordgren tfn (ej 6-28 feb) Val av alternativa program lördagen den 8 maj Vänligen prioritera från 1-4 A. Visning av Filmmuseet OBS! Ingen hiss, max 25 personer B. Visning av Silversmedjan, max 20 personer C. Visning av Regionmuseets utställning C400 staden i Vattenriket, max 20 personer D. Vandring i Vattenriket under ledning av kunnig guide, OBS! Oöm klädsel, max 20 personer Anmälan senast den 31 mars 2010 till: Monica Ahlm, Bokvägen 36, Kristianstad eller via e-post Registreringsavgiften SEK 950 kr sätts in på kretsens postgiro , senast den 31 mars Vill du ha mer information eller har frågor? Kontakta Monica Ahlm, Anna-Stina Linderoth, Tfn eller Tfn Ingrid Jeppsson, Tfn

8 Delta Kappa Gamma INFO 8 Årets Svensk-Amerikan 2009 ANNE-CHARLOTTE HANES HARVEY Professor i Drama i San Diego USA De båda svenska Distriktslogerna av Vasa Orden av Amerika(*) utsåg Årets Svensk-Amerikan för 50:de gången förra året. Mottagare av utmärkelsen var Anne-Charlotte Hanes Harvey. Anne-Charlotte Hanes Harvey växte upp i Gamla Stan i Stockholm. Familjen var mycket kulturellt intresserad. Det har präglat Anne-Charlotte Hanes Harvey, som gjort berömvärda insatser inom olika kulturella genrer. Efter studentexamen 1959 läste Anne-Charlotte konsthistoria på Stockholms Universitet. Därefter vidtog studier vid Scripps College i Kalifornien, vilket ledde till en Bachelor of Arts i konsthistoria. Där träffade hon också sin blivande man Michael Harvey. De gifte sig 1963 i Storkyrkan i Stockholm. Anne-Charlotte Hanes Harvey fortsatte att studera, nu på University of Minnesota. Vid det lärosätet tog hon sin Master of Arts-examen i teatervetenskap och skandinavisk litteratur och några år senare doktorsgraden i teatervetenskap. Under sin tid i Minneapolis fick Anne-Charlotte Hanes Harvey intresse för svensk-amerikansk musik och teater. De svenska immigranternas populärkultur blev forskningsobjekt för Anne-Charlotte, dokumenterad i skrift, på scen, i TV-program och i fyra LP-inspelningar. Hon var bland annat med och startade Olle i Skratthult-projektet. Anne-Charlotte hade ett skandinaviskt radioprogram varje vecka och var i sex år headline singer vid Minneapolis Snoose Boulevard Festival. Doktorsgraden i teatervetenskap ledde till en professorstjänst vid San Diego State University. Anne-Charlotte Hanes Harvey har under åren presenterat ett antal sångturnéer och många föredrag på svensk-amerikanskt tema samt gästforskat vid Emigrantinstitutet i Växjö, Uppsala Universitet, och Swenson Swedish Immigration Research Center. Hon har också arbetat som dramaturg och teateröversättare - främst med Strindberg, Ibsen, Unga Klara och Dockteatern Tittut - och satt upp många teaterföreställningar i USA. Till hennes insatser Som förmedlare av svensk kultur hör också översättningen av Nyléns stora verk Hemslöjd och Ellen Key s Skönhet i hemmen. (*) Vasa Orden av Amerika är en svenskamerikansk kultur- och vänskapsorganisation startad av svenska emigranter i USA Verksamhet i USA, Canada Anne-Charlotte Hanes Harvey är styrelsemedlem i Strindbergssällskapet i Los Angeles, Ibsensällskapet i Amerika, och Swedish Council of America. Medlem av Vasaorden av Amerika (Scandinavian Lodge #667) och dess Grand Lodge Cultural Director för Amerika och Kanada och Sverige tilldelades Anne-Charlotte Hanes Harvey Hans Majestät Konungens guldmedalj. Hon utnämndes 2002 till Scandinavian of the Year av American Scandinavian Foundation i Thousand Oaks, Kalifor-nien, och hedrades 2004 med Hans Mattsonplaketten i Skåne. År 2006 mottog hon Sven A Eliason Award av svensk-amerikanska handelskammaren i Los Angeles och 2008 utmärkelsen Mortar Board från San Diego State University. Emigrantinstitutet i Växjö. Distriktsmästare Catherine Catheirne Bringselius Nilsson och Årets Svenskamerikan Anne- Charlotte Hanes Harvey flankerar tavlan med Årets Svenskamerikaners namn ingraverade, som avtäckts av Anne-Charlotte Hanes Harvey efter Catherines hyllningstal till henne. Catherine Bringselius Nilsson, Eta... Forts. Från sid 1 Dear friends from Sweden, In the name of Alpha Chapter in Estonia I want to thank you so much for the contribution you made for our members. Thanks to this scholarship more members are able to attend the European conference in Oslo. All in all 7 members from Estonia are attending the conference. I hope that we are able to thank you personally in Oslo as well. See you soon, Anu Joon, State president, Estonia Marianne Skardéus, Chi

9 9 Hjälpprojekt i Mali -intryck från skolbesök i Västafrika Jag lämnar gården bakom mig och vi sätter oss i bilen. Bilen skumpar fram på de obekväma gatorna och vi ska ut på motorvägen. Ingen polis i gathörnet då gäller det att sakta pressa sig fram genom den aldrig sinande strömmen av motorcyklar och bilar. Vid ett givet ögonblick väljer kön att köra bakom mig istället för framför mig och jag ser ett litet hål i trafiken och kan ta mig ut på bron som är en av de två broar som går över floden Niger. Jag befinner mig i huvudstaden Bamako i Mali, Västafrika, världens största by, som någon uttryckte saken. Jag är på väg ut till ett fattigt ytterområde där en skola startades för något år sedan med hjälp av bistånd från Sverige. I höst startades också en liten förskoleklass för att förbereda barnen för skolgången och för att börja lära dem franska som är undervisningsspråket. Vi kör genom hela staden ut till Hippodromområdet där kyrkan fått ett område att bygga skolan på. Myndigheterna är mycket angelägna om att skolan skall starta, systerskolan som byggdes för några år sedan fungerar utmärkt med bara 50 elever i varje klass till skillnad mot de statliga skolorna där det kan gå upp emot 200 elever i varje klass. Kvalitén blir därefter naturligtvis och därför har det blivit ett stort tryck på skolan i Kalaban- Koura eftersom föräldrarna har upptäckt att eleverna där lär sig att både läsa, skriva och räkna. Byggnaderna på båda skolorna är byggda under överinseende av en svensk, Rune Högberg från Ö-vi, med stor erfarenhet av att jobba i uland. Det är enkla, propra skolbyggnader med en veranda som löper utanför klassrummen och med fungerande toaletter i separat byggnad, en matsalsbyggnad där eleverna kan köpa sin lunch och en annan byggnad för skolledningen. Jag har den stora förmånen att få överlämna pengar till förskoleverksamheten, pengar som skall räcka till bord och stolar som en lokal snickare skall tillverka. Det skall också räcka till leksaker och förbrukningsmaterial och till mattor på golvet så barnen inte behöver leka direkt på betonggolvet och till lite målarfärg så man kan måla väggarna och dekorera trapphuset med lite figurer. Pengarna är insamlade bland annat på ETA-kretsens julfest och de tas emot med stor tacksamhet av rektorn och kollegiet. Några dagar efter jag kommit hem igen till Sverige ringer Karolina och säger att det blir pengar över och vi kommer överens om att även investera i ett litet skolbibliotek för bredvidläsningslitteratur för de elever som går i första till fjärde klass då det i stort sett inte finns några böcker i skolan. Åsa Björkman, Eta Ute i Sarambougou vid Hippodrom blåser det ljumna vindar från bergen runt omkring och vi blir väl mottagna av skolans rektor, Alexis Diarra. De flesta barn som börjat i förskolan har aldrig haft några ordnade aktiviteter innan eller ens hållit i en penna eller krita. I det skolprojekt som Karolina Toftgård, bördig från Växjö, är involverad i, ingår även hjälp till föräldrar att få en inkomst för att kunna betala skolavgifter. Detta sker bl a med hjälp av s k microlån.... Faktaruta: Huvudstad : Bamako Befolkning: 11,9 miljoner Religion: Islam, Animism, Kristendom Språk: Franska, bambara + 7 språk till Andel barn som börjar skolan: 51% Läskunnighet (över 15 år): 24% HDI ranking: 168 av 179 Förväntad livslängd: 53,7 år

10 Erfarenheter och reflektioner från European Regional Conference 2009 Att finnas med i ett internationellt sammanhang känns viktigt och blev extra tydligt under konferensen i Oslo. Det var första gången jag deltog i en regional konferens inom Delta Kappa Gamma Society International. Öppningsceremonin med nationalsånger, ackompanjerade av Chi-kretsens Eva Lindblad, och fanor från varje deltagande land blev högtidlig och stämningsfull och gav en positiv känsla av samhörighet, något som kom att prägla konferensdagarna i sin helhet. Jag minns också med glädje mottagningen i rådhuset hos Oslos borgmästare, den festliga banketten och avslutningslunchen. Våra norska DKG-vänner hade verkligen lagt sig vinn om att vi skulle trivas och också få lära mer om värdlandet Norge. Alltid vänliga och hjälpsamma lotsade de oss mellan olika mötesplatser. Vilken upplevelse det var att se den kraft och den styrka som visades bland oss kvinnor under föreläsningar, seminarier och workshops och i samtal kvinnor sinsemellan! Birgit Svensson, European Regional Director, ledde och entusiasmerade med stort engagemang. Carolyn Rants, International President, talade inspirerande om Activate your Vision, ett tema som hon valt som motto för sin tid som internationell president och som bland många föredragande gav upphov till tolkningar och idéer om hur vi kan gå tillväga. Sissel Östberg presenterade sig som första kvinnliga rektor på Norges största högskola, nämligen den i Oslo med studenter och visade på vikten av internationella utblickar i utbildningen. Arni Hole, generaldirektör för ministeriet Barn och jämställdhet, höll en fängslande föreläsning om hur Norge stegvis genom olika beslut och lagar nått ökad jämställdhet. Hon nämnde en lag om förbud mot diskriminering, beslut om 10 veckors pappaledighet och direktiv om att det i alla kommittéer och grupper skall finnas minst 40 % av underrepresenterat kön och Ilvi Jöe-Cannon, berättade gripande om sitt liv i ansträngningar för ett fritt och demokratiskt Estland. Under en workshop kring Chikretsens Siwaprojekt Swedish Chi Helps Siwa Children hade jag tillfälle att tillsammans med Ingela Högberg, projektledare och Maret Köst- Ter Sandberg berätta om våra upplevelser och erfarenheter hittills av projektet, om vår research på plats i oasen Siwa i Egypten och något om det planerade lärarbesöket. Under två veckor nu i höst har våra vänner från Siwa, Fathi Moussa Ali, skolinspektör i engelska och Mahmoud Ramadan, lärare i engelska varit gäster hos Chi-kretsen i Borås och besökt skolor på olika nivåer från förskola till högskola, fått kunskaper om vår stad och om vårt samhälle och deltagit i måltider och utflykter tillsammans med oss Chi-medlemmar. Besöket är ett led i ett ömsesidigt kunskapsutbyte och vi är tacksamma över stödet från DKG:s Educational Foundation.. Det är verkligen berikande att möta människor från en annan kultur och med andra traditioner men också att hitta likheter oss emellan! Jag har insett hur viktigt det är att ingå i ett kvinnligt pedagogiskt nätverk såsom DKG. Jag tror att vi kan inspirera den pedagogiska utvecklingen med vår erfarenhet och nyfikenhet att lära av andra. Min förhoppning är att Delta Kappa Gamma International Society kan bli en allt starkare röst i den pedagogiska debatten i samhället. Kanske skulle European Forum få ett tydligare mandat att agera om förutsättningarna förändras. Något att arbeta vidare med enligt Marianne Skardéus. Genom att göra föreningen mer känd utanför vår egen krets t ex genom utmärkelser, tidningsartiklar, projekt av olika slag och samarbete med utbildningen i den egna staden kan fler pedagoger bli delaktiga och vår krets dessutom inviga fler intresserade kvinnor som medlemmar. Vi i vår krets ska försöka anta utmaningen Shoe-In som Kate York från Storbritannien presenterade på sin workshop. Birgit Wahlgren,Chi Kring tidningen INFO Bidrag till INFO tas tacksamt emot. Utnyttja också gärna vår hemsida för aktuella nyheter 10 MANUSSTOPP 15 maj 2010 Tänk på att nätupplagan av INFO behöver skrivas ut och distribueras till dem, som inte har tillgång till Internet. Påminn alla om att ett nytt INFO är på väg! The Delta Kappa Gamma Society International Sweden State Ansvarig utgivare: Catherine Bringselius Nilsson Lay-out: Marianne Skardéus

Riksstyrelsen avger följande berättelse för perioden 2011/2012 2012/2013

Riksstyrelsen avger följande berättelse för perioden 2011/2012 2012/2013 Riksstyrelsen avger följande berättelse för perioden 2011/2012 2012/2013 Ingrid Stjernquist, Alpha, ordförande Ann-Katrin Swärd, Phi, vice ordförande Ebba Gamstedt, Alpha, sekreterare Monica Tengling,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER Göteborg 16-17-18 augusti 2013 Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Välkommen, alla Riksidrottens Vänner och Idrottsledarveteraner

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Utbildningsmaterial. Svenska Riksföreningen av DKG Society International

Utbildningsmaterial. Svenska Riksföreningen av DKG Society International Utbildningsmaterial Svenska Riksföreningen av DKG Society International Malmö 5 oktober 2014 1. The D KG Society International Ursprung The D K G Society International grundades den 11 maj 1929 i Austin,

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Eget modersmålsstöd av flerspråkig pedagog i förskolan

Eget modersmålsstöd av flerspråkig pedagog i förskolan BIN 2oa-ös^M Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Boel Vallgårda 2012-05- 03 Diarienummer BUN-2012-0589 Barn- och ungdomsnämnden Eget modersmålsstöd av flerspråkig

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Skaparkraft ger resultat Kulturens Hus Luleå, 3 februari 2011

Skaparkraft ger resultat Kulturens Hus Luleå, 3 februari 2011 Skaparkraft ger resultat Kulturens Hus Luleå, 3 februari 2011 Åsa Gardelli Föreläsningens innehåll Hur jag har arbetat med mitt uppdrag Vad jag sett hittills resultat Hur kan man gå vidare? Lektor i pedagogik

Läs mer

Studerande i fjordernas och trollens land

Studerande i fjordernas och trollens land Studerande i fjordernas och trollens land Att studera utomlands är en vacker och spännande upplevelse. Det ger dig möjlighet att träffa och umgås med människor från många olika delar av världen, skaffa

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

NI - Naturvetenskapligt program med internationell inriktning Malmö Borgarskola

NI - Naturvetenskapligt program med internationell inriktning Malmö Borgarskola NI - Naturvetenskapligt program med internationell inriktning Malmö Borgarskola 2 Malmö Borgarskola Malmö Borgarskola är en mötesplats i en stimulerande studiemiljö för ungdomar från hela Skåne. Vi har

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

Årsberättelse 2013/2014

Årsberättelse 2013/2014 Årsberättelse 2013/2014 Bomhus förskoleområde Förskolechef Ewa Åberg Biträdande förskolechefer Ingrid Ahlén Nina Larsson Eva Lindgren 1 Bomhus förskoleområde 2013/2014 Inom Bomhus förskoleområde finns

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

Framtidens förskola. Riktlinjer och arbetssätt för en förskola i förändring. Inbjudan till konferens i Stockholm den maj 2009

Framtidens förskola. Riktlinjer och arbetssätt för en förskola i förändring. Inbjudan till konferens i Stockholm den maj 2009 Framtidens förskola Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 maj 2009 TALARE FRÅN Utbildningsdepartementet Bertil Östberg Center för barnpedagogisk forskning, Åbo Akademi Marita Lindahl Elisabeth

Läs mer

Följ med i Thues spår!

Följ med i Thues spår! Till alla barn och alla andra med lekfullt sinne: Följ med i Thues spår! Från 2009 till 1800 SPÄNNANDE FÖR HELA FAMILJEN! Upptäck Kristianstads historia! Så här hittar ni klurigheterna inne i utställningen:

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Reggio Emilia, en stad med ca invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget.

Reggio Emilia, en stad med ca invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget. Reggio Emilia Reggio Emilia, en stad med ca 150 000 invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget. Kärnan i verksamheten är ca 35 förskolor

Läs mer

Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning

Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning DIU@BETT 21-23 januari 2015 Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning I januari 2015 är det dags för BETT, världens största mötesplats kring IT och lärande. Att delta på BETT

Läs mer

Senaste nytt från Svenska Downföreningen Mars/April

Senaste nytt från Svenska Downföreningen Mars/April Senaste nytt från Svenska Downföreningen Mars/April 2006 www.svenskadownforeningen.se INNEHÅLL: Ordförande hälsar Lägerverksamhet 2006 Projekt Förskola Kunskapsbankens nya webbsajt SD startar ERFA grupper

Läs mer

Johan Söllscher Johan Mörk Ingela Lindh Mattias Sköld. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes.

Johan Söllscher Johan Mörk Ingela Lindh Mattias Sköld. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2015:03 Sammanträdesdag den 5 juni 2015 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor Ambjörn

Läs mer

Kul för dej å mej Kulturfestival 2012 Tema KROPPEN

Kul för dej å mej Kulturfestival 2012 Tema KROPPEN Kul för dej å mej Kulturfestival 2012 Tema KROPPEN 12-18 mars 2012 Måndag 12 mars Tisdag 13 mars Invigning! En SuePer show full med rörelse, dans, teater och musik. Härliga sånger med Särskolekören. Vernissage

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Bild i skolan 2016. talare

Bild i skolan 2016. talare inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2016 Inspirera eleverna med digitala medier i skolan! Samtidskonst så implementerar du den i undervisningen Film och foto fördjupa dina kunskaper om bildredigering

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska

Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska Skolans värdegrund och uppdrag Lgr 11 s.9 En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Swedish Media Festival

Swedish Media Festival Swedish Media Festival Produktionen av professionell film för näringsliv, myndigheter och organisationer har aldrig varit större än idag och branschen spelar en viktig roll vid intern och extern kommunikation.

Läs mer

Skapande och lärande med medier och it i skolan

Skapande och lärande med medier och it i skolan Skapande och lärande med medier och it i skolan Tisdag den 2 november 2004 på Skolforum, Älvsjömässan Program vid Skolforum 2 november 2004 9.30-12.30 Visioner om skapande och lärande med it och medier

Läs mer

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg!

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Du som själv har antikroppar eller om ditt barn har det är hjärtligt välkommen till denna träff/kurs. Detta är ett unikt tillfälle

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Lessebo Vuxenutbildning, kl 17.00 19.45 ande Ragnar Lindberg (s) ordf. Grazyna Dahl.Ringdahl (mp) ersättare Mona Wirkander (s) Lina Cesar (s) Lars Altgård (s) Dragomir Zekic

Läs mer

Är du redo att lära för livet?

Är du redo att lära för livet? Är du redo att lära för livet? Vi assistenter, sekreterare och administratörer är i ständigt lärande vi lär av varandra, av experter, av personliga möten av allt som kan göra oss ännu lite bättre, ännu

Läs mer

inbjudan KUS PA specialpedagogisk forskning en annorlunda seminarieserie läsåret

inbjudan KUS PA specialpedagogisk forskning en annorlunda seminarieserie läsåret inbjudan F KUS PA specialpedagogisk forskning en annorlunda seminarieserie läsåret 2011 2012 Välkommen till en annorlunda seminarieserie! Fokus på specialpedagogisk forskning är ett samarbete mellan Specialpedagogiska

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN 2013 SEPTEMBER

PROGRAM HÖSTEN 2013 SEPTEMBER PROGRAM HÖSTEN 2013 Varmt välkomna till höstens aktiviteter! Separat inbjudan med utförlig information och pris kommer att skickas ut via email i god tid inför varje aktivitet. För uppdaterat program,

Läs mer

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan för Trollgårdens förskola 2013/2014 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

senatorsbrev. mig resten av livet. det är med års Nytt År!

senatorsbrev. mig resten av livet. det är med års Nytt År! JCI SENATORSBREV 9, 2015 Så här de sista dagarna av 2015 kan jag inte annat än att se tillbaka på ett fantastiskt år - vilken otroligt organisation vi är! Jag har fått uppleva så mycket, varav en hel del

Läs mer

Möte i Trollhättan augusti 2015

Möte i Trollhättan augusti 2015 1 Föreningen Försvarsdirektörer Emeriti Möte i Trollhättan augusti 2015 Den 29 juni fick vi från mötesarrangören Lennart Olofsson följande hälsning: Jag har fått ihop ett program som ser ut så här: 19

Läs mer

24-26 januari 2018, London

24-26 januari 2018, London Med fokus på engelska erfarenheter, inspiration och utbyte DIU@BETT 2018 24-26 januari 2018, London Välkommen att följa med DIU och partners till London i samband med BETT 2018 en resa med fokus på skolutveckling,

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD BRUKSANVISNING www.raoulwallenberg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING n VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD 3 n DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 4 n I PROJEKTET INGÅR 5 n UPPGIFT 6 n KALENDER

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Arbetsplan Äppelbo förskola

Arbetsplan Äppelbo förskola Arbetsplan 2016-2017 Äppelbo förskola 1 Vår syn på uppdraget Vi ser ett barn med stor kompetens, ett barn som vill och kan. Vi ser ett barn som utforskar och undersöker omvärlden och som lär i samspel

Läs mer

Verktyg för Individanpassad SFI

Verktyg för Individanpassad SFI Verktyg för Individanpassad SFI Inbjudan till konferens i Stockholm den 24-25 januari 2011 TALARE Lunds kommun Eva Leijon Burlövs kommun Thérèse Stringer och författare Nacka kommun Viveca Schön Utbildningscentrum

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Ekens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Tore Kurlbergs vänner

Tore Kurlbergs vänner S ä l l s k a p e t Tore Kurlbergs vänner Medlemsblad nr 5 Februari 2007 Ordföranden har ordet Fyra år har gått sedan Sällskapet Tore Kurlbergs vänner bildades och det är intressant att se hur en liten

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

Förskolan Matrisen K V A L I T E T S G A R A N T I. E n k r e a t i v s t a rt på det livslånga lärandet

Förskolan Matrisen K V A L I T E T S G A R A N T I. E n k r e a t i v s t a rt på det livslånga lärandet K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (7) Förskolan Matrisen E n k r e a t i v s t a rt på det livslånga lärandet En verksamhetsidé har tagits fram för förskoleverksamheten i Älvsjö - Förskolebarnens framtidstro

Läs mer

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 KÖRFEST Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 Välkommen på körfest! På den här platsen är det lätt att sjunga bra! Orden kom från en kvinna som hade

Läs mer

Sagor och berättelser

Sagor och berättelser Projekt Sagor och berättelser Hösten 2013 Våren 2014 1 Det kompetenta barnet Jag kan du kan tillsammans kan vi mer- i en tillgänglig, tillåtande och undersökande miljö där vi ser förmågor och olikheter

Läs mer

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Välkommen till Norrköpings kommunala förskola I Norrköpings förskolor är alla välkomna. Alla barn har rätt att möta en likvärdig förskola

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Kerstin Hagblom Sara Norlund Kort information om delprogrammen Comenius Fortbildning pedagogisk personal inom för-

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi!

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Under november månad har vi fortsatt med demokratiutbildning för ledningsgrupperna i förvaltningarna. Detta var årets sista tillfälle för demokratiutbildning!

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Verksamhetsplan för förskolan. Solrosen 13/14

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Verksamhetsplan för förskolan. Solrosen 13/14 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Solrosen 13/14 1 Innehållsförteckning Kommunens vision... 3 Verksamhetsidé... 4 "Vision"... 5 Förskolans uppdrag...

Läs mer

MÅNSTORP OCH ARRIE. Här finns framtiden

MÅNSTORP OCH ARRIE. Här finns framtiden MÅNSTORP OCH ARRIE Här finns framtiden Verksamhetsplan förskola 2011/2012 Innehåll Vision 3 Gemensamma mål 4 Utveckling och lärande 5 Barns inflytande 6 Normer och värden 6 Förskola och hem 7 Lärargrupper

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE

INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE Andreas Eriksson Runt omkring 29 januari - 23 mars 2014 Sharon Lockhart Milena, Milena 16 april - 29 juni 2014 Information Samtidskonstens gränsöverskridande natur är en

Läs mer

Sagor och berättande stimulerar språkutvecklingen och kan även få barnen att intressera sig för skriftspråket.

Sagor och berättande stimulerar språkutvecklingen och kan även få barnen att intressera sig för skriftspråket. Sagoberättande på Björken Sagoberättandet är en del av vårt kulturarv och ett viktigt inslag i avdelningens pedagogiska arbete. "Det var en gång..." skapar en förväntan att något spännande ska hända! Förutom

Läs mer

Förskolan Sjöstjärnan

Förskolan Sjöstjärnan K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Förskolan Sjöstjärnan Förskolan med fokus på sång och musik En verksamhetsidé har tagits fram för förskoleverksamheten i Älvsjö - Förskolebarnens framtidstro vår

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

FORUM. International VÄRLDSVID VÄNSKAP, GLOBAL KOMPETENS, LOKALT STÖD

FORUM. International VÄRLDSVID VÄNSKAP, GLOBAL KOMPETENS, LOKALT STÖD International VÄRLDSVID VÄNSKAP, GLOBAL KOMPETENS, LOKALT STÖD FORUM UTGIVEN AV SWEDISH WOMEN S EDUCATIONAL ASSOCIATION INTERNATIONAL, INC. NR 1 VÅR/SOMMAR 2009 SWEAS GRUNDARE Agneta grundade en unik organisation

Läs mer

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! High School ansvar trygghet kvalitet sedan 1958 www.sts.se ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! Att få ta emot en utbytesstudent innebär ett kulturellt utbyte på hemmaplan. Tänk att få prata ett annat språk

Läs mer

Kallelse till Förbundsmöte 2013

Kallelse till Förbundsmöte 2013 Till: Samtliga medlemsföreningar och SDF Skövde 2013-01-31 Kallelse till Förbundsmöte 2013 Härmed kallas medlemsföreningar och SDF till Förbundsmöte på Clarion Collection Hotel Kompaniet och Nyköpingshus

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN Blåbärsskogen är en avdelning med 20 barn i åldern 3-6 år. På Blåbärsskogen arbetar Anna Riseby, förskollärare 100%. Carina Gladh, förskollärare 100

Läs mer

De åldersindelade samlingarna/grupperna gör att varje åldersgrupp har större chanser till utveckling

De åldersindelade samlingarna/grupperna gör att varje åldersgrupp har större chanser till utveckling Föräldraenkät förskolan 2014 Vad tycker du är bra på ditt barns förskola? Allas möjligheter till inflytande Personalens bemötande vis lämning och hämtning De åldersindelade samlingarna/grupperna gör att

Läs mer

Vår verksamhet under läsåret

Vår verksamhet under läsåret Avdelningsdeklaration 2015/2016 Skåre skolområde Förskola: Skåre Herrgårds Förskola Vision: Genom leken vill vi ge barnen aptit på livet Avdelning: ASPEN Personal: Lotta Linder 100 % förskollärare Cathrina

Läs mer

Verksamhetsplan. Kolarängens förskola - Solängens förskola - Älta gårds förskola. Ett livslångt lärande En rättighet

Verksamhetsplan. Kolarängens förskola - Solängens förskola - Älta gårds förskola. Ett livslångt lärande En rättighet Verksamhetsplan Kolarängens förskola - Solängens förskola - Älta gårds förskola Ett livslångt lärande En rättighet Inriktning: Utepedagogik och Språk Rev 161024 Organisation Älta skola F-6 Kolarängens

Läs mer

ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP

ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP Maria Jönsson Åsa Jönsson Kicki Wemmenborn Bakgrund Vi jobbar på Helgedalskolan i Kristianstad. Helgedalskolan är en 0-5-skola med ca 280 elever.

Läs mer

INFO. SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Årgång 13 Nummer 1 Jan 2012

INFO. SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Årgång 13 Nummer 1 Jan 2012 INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Årgång 13 Nummer 1 Jan 2012 AU Ordförande: Ingrid Stjerquist, Alpha Ingrid.stjerquist@natgeo.su.se Vice ordförande: Ann-Katrin Swärd, Phi annkatrinsw@telia.com

Läs mer

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör.

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Vi vidgar vyerna Välkomna till SFÖ:s konferens på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg 19-21 april 2013 Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Som facköversättare arbetar vi dagligen med att vidga

Läs mer

Den största erfarenheten i mitt liv

Den största erfarenheten i mitt liv Den största erfarenheten i mitt liv Under två veckor i mars reste en grupp elever och lärare från Vårdvux i Halmstad till Kafountine, Senegal för att besöka skolan Satang Jabang. Det blev ett möte med

Läs mer

Inskolning. med tanke på genus

Inskolning. med tanke på genus Tredje pris! Inskolning med tanke på genus Kan inte mamma också få vara med och skola in, frågar en pappa efter en heldag i förskolan. Det kändes härligt eftersom föräldrarna är en viktig del också i jämställdhetsarbetet,

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 Det är vi som medverkar i projektet PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA GENOMFÖRANDE

Läs mer

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Nya perspektiv på invanda mönster aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Vargen är den art som mest liknar oss människor i flockens uppbyggnad och som vi därför valt att använda

Läs mer

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 5, december 2012

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 5, december 2012 The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 5, december 2012 Vi startar terminen med att tillsammans ta farväl av julen eftersom vi aldrig kunde hälsa den välkommen! Alla våra dansare, medlemmar såväl som

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride april - maj - juni - juli Medlemsblad apr-juli 2007 IDAHO 17 maj Temakvällar Vårmässan Biokvällar Sundsvall Pride Din förening Föreningslokal Besöksadress PinX Nybrogatan 29 Sundsvall Postadress Box 601

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN Koppla upp och koppla av Konferensen hålls på Lugnet I Falun. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning. Temat handlar

Läs mer

Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn. 23-24 november på Thapperska i Norrköping

Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn. 23-24 november på Thapperska i Norrköping Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn 23-24 november på Thapperska i Norrköping Inbjudan att delta i konferensen Current and future skills in the health and social welfare

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN FÖRSKOLAN I BÖRJAN AV DET LIVSLÅNGA LÄRANDET. En broschyr om Emmaboda kommuns kommunala förskola

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN FÖRSKOLAN I BÖRJAN AV DET LIVSLÅNGA LÄRANDET. En broschyr om Emmaboda kommuns kommunala förskola EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN FÖRSKOLAN I BÖRJAN AV DET LIVSLÅNGA LÄRANDET En broschyr om Emmaboda kommuns kommunala förskola Emmaboda - Sydöstra Sveriges närmaste ort Från Emmaboda når du sydöstra Sveriges

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan: Birger Jarlsgatan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

-en hyllningsutställning till minnet av Tove Janssons 100 års dag!

-en hyllningsutställning till minnet av Tove Janssons 100 års dag! -en hyllningsutställning till minnet av Tove Janssons 100 års dag! Foto: Maria Öhrn, Kulturhuset. Från utställningen Hur gick det sen? Moomin Characters Pedagogiskt program framtaget av Värmlands Museum

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

Tillsammans är vi starkare

Tillsammans är vi starkare Tillsammans är vi starkare 1 Innehåll Verksamhetschefen har ordet 4 Nuläge 7 Pysslingen Förskolors kultur 10 Förskolans framtid 15 Barnsyn 16 Lärmiljöer 21 Vår tjänst 23 Utvecklingsinriktade ledare 25

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer