BRUKSANVISNING. Varje människa kan göra skillnad.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING. Varje människa kan göra skillnad. www.raoulwallenberg.se"

Transkript

1 Varje människa kan göra skillnad

2 VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD Det finns idag en bristande kunskap om de mänskliga rättigheterna bland elever i Sverige, trots att de står inskrivna både i skollagen och i läroplanerna. Om man inte vet om vilka rättigheter man har, då vet man inte heller när ens rättigheter kränks, eller när man kränker andras. Detta projekt handlar om mänskliga rättigheter och om att lära sig om varje människas ansvar att ta ställning för medmänsklighet. Det tar sin utgångspunkt i historien och Raoul Wallenbergs insats i Budapest under andra världskriget, då han räddade livet på tusentals judar genom att förse dem med svenska skyddspass. Vår övertygelse är att alla kan göra skillnad för ett bättre samhälle, var och en och tillsammans, om vi får rätt kunskap och verktyg. Vi tänker så här: Mänskliga rättigheter + Civilkurage = Göra skillnad Syftet med projektet Varje människa kan göra skillnad är att skapa ett kunskapslyft i skolan kring frågor om mänskliga rättigheter, civilkurage och medmänsklighet och på så vis bidra till att elever vågar göra skillnad. Bakom projektet står Friends och Raoul Wallenberg Academy. 2

3 DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA en del av kunskapsmålen I samhällskunskapen ingår de mänskliga rättigheterna i kunskapsmålen för gymnasieskolan. I historia ingår mänskliga rättigheter, jämställdhet, diktaturer, folkmord och konflikter i kunskapsmålen, vilket materialet är direkt anpassat för. Att arbeta med projektet Skolorna som deltar i projektet bestämmer själva hur de vill använda materialet i undervisningen arbeta med allt innehåll i verktygslådan, under en längre period eller koncentrera sig på en eller ett par bidrag i verktygslådan, under några undervisningstillfällen. Vi vill genom materialet underlätta och möjliggöra för skolor att arbeta med mänskliga rättigheter, medmänsklighet och civilkurage. Vad vill vi uppnå? Att fler ungdomar får större självförtroende att ingripa i svåra situationer där det behövs civilkurage, att de får hopp och mod. Vi vill också att eleverna ska få en ökad kunskap och ett större medvetande kring de mänskliga rättigheterna och om Raoul Wallenbergs gärning. 3

4 I PROJEKTET INGÅR En verktygslåda med färdigt material att använda i undervisningen. De deltagande skolorna får en verktygslåda med pedagogiskt arbetsmaterial om medmänsklighet, mänskliga rättigheter och civilkurage från organisationer som sedan tidigare har lång erfarenhet av att arbeta med dessa frågor: Friends Forum för levande historia Fryshuset Raoul Wallenberg Academy Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA Teskedsorden Innehållet från de olika organisationerna är elevanpassat material. I verktygslådan ingår övningar, diskussionsunderlag, ett seriealbum och en kortfilm med teman kring medmänsklighet, mänskliga rättigheter och normer. Verktygslådan kommer att finnas elektroniskt och hittas på hemsidan En hemsida där information om projektet kommer att finnas tillgängligt och där en del av elevernas resultat kommer att publiceras, En kub i stål på 3x3x3 meter skickas till utvalda skolor runt om landet. Eleverna får fylla insidan av kuben med sina tolkningar av projektet. Kuberna kommer att ställas ut lokalt under maj och kommer också att ställas ut i Stockholm på Raoul Wallenberg dagen den 27 augusti. Raoul Wallenberg akademins utbildning Självledarskap som skapar skillnad kan beställas av din skola till våren eller hösten Nätverksträffar och seminarier på Friends International Center against Bullying. Nätverksträffarna vänder sig skolor som är aktiva i projektet medan seminarierna är öppna för alla skolor som arbetar med och är intresserade av mänskliga rättigheter, medmänsklighet och civilkurage. Den första nätverksträffen kommer att äga rum 7 april och kommer att innehålla två workshops. 4

5 UPPGIFT I klassrummet: Utifrån materialet i verktygslådan tillsammans med eleverna diskutera, upptäcka och undersöka de mänskliga rättigheterna, civilkurage och medmänsklighet. Tillsammans med eleverna studera Raoul Wallenbergs liv och gärning, hitta idéer och starta diskussioner kring hur varje människa kan göra skillnad. I verktygslådan finns material som kan användas som underlag till detta, med övningar och diskussionsförslag. I kuben: Använd kuben som en plats, ett utställningsrum, där eleverna får gestalta sitt arbete. Det är helt upp till er att välja format för gestaltning; texter, bilder, filmer, teater eller installationer. Tänk fritt när det gäller gestaltningen, det behöver inte vara en målning som sitter på väggen (men det kan vara det) utan kan även vara t ex skulpturer eller teater. Kuben har en specifik mänsklig rättighet skriven på utsidan och i gestaltningen kan ni fokusera på att: Gestalta denna mänskliga rättighet utifrån perspektivet hur varje människa kan göra skillnad när det gäller just denna mänskliga rättighet eller Ha ett bredare generellare perspektiv på de mänskliga rättigheterna som begrepp och hur varje människa kan göra skillnad och vara med att skapa ett tolerantare samhälle och gestalta detta. Eftersom kuberna ska ställas ut i Stockholm under Raoul Wallenbergdagen 27 augusti 2014, behöver det konstnärliga materialet tas ut från kuben efter utställningen i kommunen/skolan och packas ner i den låda som följer med kuben. Allt material som produceras måste därför få plats i lådan. Om ni har möjlighet får ni gärna skicka två elever och ansvariga lärare för att montera upp det konstnärliga materialet dagen innan (26 augusti) och närvara på Raoul Wallenbergdagen den 27 augusti. Dokumentera gärna ert arbete och publicera på Instagram och och/eller tagga den med #göraskillnad. Om ni skapar elektroniskt material vill vi gärna lägga upp det på vår hemsida. E-posta det till oss: 5

6 KALENDER Mars Verktygslådan blir tillgänglig på hemsidan Kuberna kommer till respektive kommun/skola Maj/juni Utställning av resultatet i respektive kommun/skola Augusti Utställning på Raoul Wallenbergdagen den 27 augusti 6

7 FÖRANKRING I SKOLLAGEN OCH LÄROPLANEN Läroplanen GY11 Skolans mål är att varje elev: kan göra medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, respekterar andra människors egenvärde och integritet, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa människor, kan samspela i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen. SKOLLAGEN I skollagens inledande kapitel står det att Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. (1 kap 5 ). Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. (1 kap 4 ). 7

8 HAR DU FRÅGOR? Kontakta: Alicia Donat-Magnin Projektledare Varje människa kan göra skillnad Raoul Wallenberg Academy Anna Lundeqvist Projektledare Varje människa kan göra skillnad Friends FÖLJ OSS PÅ: Hemsidan: Facebook: Raoul Wallenberg Academy och Raoul Wallenberg Differencemakers Instagram: raoulwallenbergacademy Ett projekt av: Med stöd av: RAOUL WALLENBERG ACADEMY I samarbete med: Forum för levande historia, Fryshuset, Svenska kommittén mot antisemitism och Teskedsorden 8

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD Ett skolprojekt om mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter Projektet Varje människa kan göra skillnad har nu påbörjats! Nu startar vi en pedagogisk resa tillsammans.

Läs mer

FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING

FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING foto: marcus frendberg INNEHÅLL foto: sos arkiv FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN FN:s konvention om barnets rättigheter är ett viktigt dokument

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

TILL DIG SOM AR LARARE!

TILL DIG SOM AR LARARE! .... TILL DIG SOM AR LARARE! 1 .. VALKOMMEN! Det här är en lärarhandledning till Pernilla Stalfelts bok Vem är du? En bok om tolerans. Den är tänkt att vara ett inspirerande verktyg för dig som vill arbeta

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

Material för årskurs 4-6

Material för årskurs 4-6 Material för årskurs 4-6 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Friends utbildningar

Friends utbildningar Friends utbildningar Innehåll Förord 3 Om Friends 4 Friends i skolan 6 Friends nätutbildningar 12 Friends i förskolan 13 Friends i idrotten 14 Kontaktuppgifter 15 2 Förord Barns rättigheter och vuxnas

Läs mer

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Lärarhandledning för ett arbetet med integritet på nätet

Lärarhandledning för ett arbetet med integritet på nätet Lärarhandledning för ett arbetet med integritet på nätet ÅK 7-9 ett diskussionsunderlag för åk 7-9 Lärarhandledning för ett arbetet med integritet på nätet ett diskussionsunderlag för åk 7-9 Version 1.0

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Material för Förskolan - årskurs 3

Material för Förskolan - årskurs 3 Material för Förskolan - årskurs 3 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Plan för systematiskt kvalitetsarbete på skolenhet Dnr xxx-20xx Läsår: Enhet: Rektor: Bilagor Bilaga 1 Utdrag från huvudmannens verksamhetsplan Bilaga 2 Elevenkät från.. Bilaga

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4. Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10

Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4. Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10 Lärarhandledning Innehållsförteckning Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4 Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10 Del 3 Lärarhandledning till seriealbumet Vi ska ses igen,

Läs mer

PRESSKIT RAOUL WALLENBERG DAG 2014

PRESSKIT RAOUL WALLENBERG DAG 2014 PRESSKIT RAOUL WALLENBERG DAG 2014 Den 27 augusti, Raoul Wallenbergs dag, är en nationell dag för medmänsklighet och alla människors lika värde. En dag då vi firar modet att göra skillnad, står upp mot

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Aktivitetspaket Spårare

Aktivitetspaket Spårare Aktivitetspaket Spårare Hej! I Scouterna kan vi göra vad som helst! Häftigast av allt är kanske att vi tillsammans kan göra värden lite bättre. Vi lär oss om hur världen ser ut där vi bor, i skolan och

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer