Riksstyrelsen avger följande berättelse för perioden 2011/ /2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksstyrelsen avger följande berättelse för perioden 2011/2012 2012/2013"

Transkript

1 Riksstyrelsen avger följande berättelse för perioden 2011/ /2013 Ingrid Stjernquist, Alpha, ordförande Ann-Katrin Swärd, Phi, vice ordförande Ebba Gamstedt, Alpha, sekreterare Monica Tengling, Chi, kassör Rigmor Jonsson, My, ledamot, vice sekreterare Catherine Bringselius Nilsson, Eta, f.d. ordförande Ulla Myhrman, Epsilon Birgitta Johansson, Sigma Monica Ahlm, Omicron, suppleant Ann-Charlotte Berglund, Rho (sammankallande), Christina Sand, Phi Elisabeth Björkman, Epsilon. Kommittéer Finanskommittén Monica Tengling, Chi, sammankallande Marianne Kullenwall, Sigma Ulla Siewerts, Beta Styrelsens arbetsutskott, AU Revisorer Valberedning Kommittéer Medlems- och Expansionskommittén Marianne Skardéus, Chi Education Excellencekommittén Ann-Katrin Swärd, Phi (sammankallande), Kerstin Petersson, Eta Annika Riman, Phi Ledarskapskommittén Merike Sild, Alpha Ebba Gamstedt, Alpha Barbro Wanhainen, Alpha Stadgekommittén Carin Ahlberg, My, parliamentarian Birgitta Johansson, Sigma Publikations- och Informationskommittén Ebba Gamstedt, Alpha, webansvarig Ann-Charlotte Berglund, Rho, redaktör Info Marianne Skardéus, Catherine Bringselius Nilsson 1

2 Matrikelkommittén, Rigmor Jonsson, My Ebba Gamstedt, Alpha Riksföreningens representant i Kvinnolobbyn Gudrun Nylander Ad hoc kommittéer DKG Resource Group För utveckling av en Strategic Action Plan för Sverige Carin Ahlberg, My, Ann-Charlotte Berglund, Rho, Birgitta Johansson, Sigma, Gudrun Nylander, Pi, Marianne Skardéus, Chi, Kerstin Stråby, Gamma, Britt-Marie Stocke, Gamma, Birgit Svensson, Delta. Planering av European Conference i Sverige 2015 Kommittémedlemmar: Monica Tengling, Chi (sammankallande), Agneta Ardfelt, Beta, Marianne Olsson, Sigma, Arja Mäntykangas, Chi The Delta Kappa Gamma Society, Sweden State hade i januari 2013, 322 aktiva medlemmar, 13 passiva medlemmar och 4 hedersmedlemmar. Följande medlem har under perioden avlidit: Margareta Granberg, Epsilon Den svenska föreningen är registrerad som ideell förening, organisationsnr: The Delta Kappa Gamma Society International har sedan 5 juli 1995 officiell FN-status som NGO, dvs. Non Governmental Organisation. Riksmöten Falun Medlemmar Registrering FN-status Sammanträden Riksstyrelsemöten Linköping Stockholm /23 med utbildning för kretsordförande och kretskassörer, samt ledarskapsutbildning Falun Arbetsutskott (AU) Arbetsutskottet (AU) har under perioden haft totalt 17 styrelsemöten, alla protokollförda Baden-Baden, konstituerande möte telefonmöte Stockholm 2

3 telefonmöte telefonmöte /29 Stockholm telefonmöte Linköping AU och möte med DKG Resource Group Stockholm telefonmöte /21 Stockholm AU och möte med DKG Resource Group telefonmöte Växjö telefonmöte telefonmöte Stockholm Stockholm Under perioden har den nationella verksamheten fokuserats på att diskutera framtidsstrategi och att skriva en strategisk plan. I detta arbete har DKG Resource Group varit ett stort stöd genom sin helhetssyn på föreningen, sin stora erfarenhet och genom sin breda förankring i kretsarna. Riksföreningen för Sverige vill härmed tacka gruppen för allt arbete. För gruppens verksamhet se bilaga 1. Den strategiska planen har också aktivt diskuterats i kretsarna och under riksstyrelsemötena har kretsordförandena bidragit med värdefulla synpunkter. Riksföreningen har också startat planeringen av Europakonferensen i Sverige 2015, se bilaga 1. Europakonferensen är tänkt att ligga i västra Sverige vilket gjorde att en ad hoc grupp med representanter från Beta, Chi och Sigma bildades. Tack för ert arbete att sätta samman all nödvändig information som gör det möjligt för riksföreningen att arbeta vidare under nästa mandatperiod. Corlea Plowman från Headquarters kommer till Sverige i maj 2013 för att utvärdera förslagen. Delta-kretsen har påtagit sig ansvaret för svenska riksföreningens 40-årsjubileum i september Elsa Foisack och Helga Skeidsvoll samt riksordföranden ingår i planeringsgruppen Riksföreningen är medlem i Kvinnolobbyn och Gudrun Nylander är vår representant. Gudrun Nylander och Riksordföranden deltog i kvinnolobbyns årsmöte i mars Riksordförande Ingrid Stjernquist har, förutom hemmakretsen Alpha, besökt Pi-Västerås (2013), My-Linköping (2012 och 2013), Delta - Malmö/Lund (2012), Chi-Borås (2012), Sigma-Skövde (2013). Vid besöken hos Delta och My 2012 invigdes nya medlemmar Övriga AU-medlemmar har deltagit i sina hemmakretsar, Alpha, My, Phi, Chi och Eta men även gjort gästbesök hos My och Epsilon. Nationell verksamhet Besök i kretsar 3

4 Vår medlemstidning INFO, har presenterat ett varierat innehåll, glimtar från kretsarnas verksamhet, krönikor, rapporter från konferenser, projekt mm samt allmän information till medlemmarna. Ann-Charlotte Berglund har varit redaktör och Marianne Skardéus har ansvarat för layouten. Riksordföranden är ansvarig utgivare för INFO och den svenska hemsidan. Tack till alla som har sänt in material! Ebba Gamstedt har förnyat vår hemsida. Den finns på men ska också godkännas av Headquarters. Ebba är även Sveriges representant för den europeiska hemsidan. Inför riksmötet och riksstyrelsemötet i Falun, april 2013, publiceras samtliga handlingar via hemsidan Kretsarnas verksamhet har kontinuerligt publicerats på hemsidan och i INFO. Programmen har hållit hög kvalitet med såväl pedagogiska som kulturella inslag. Kretsarna har arbetat intensivt med att får in nya medlemmar, att formulera den startegiska planen för Sverige samt göra Riksföreningen känd via media. De har också identifierat sina styrkor och svagheter för det fortsatta strategiska arbetet, se bilaga 2. Kretsar och kretsverksamhet Rigmor Jonsson, matrikelansvarig, har flera gånger per år uppdaterat matrikeln och publicerat den digitalt. Gästföreläsare inom Sverige har tidigare varit Ingela Högberg m fl., Chi, Siwa-projektet Berit Åberg, Sigma, projektet Stressmedveten skola Lena Nordesjö, Phi, Anna Sandström - en svensk reformpedagog, DKG som stöd för lärarfortbildning. Marianne Skardéus, Chi, Att söka EU-bidrag, Diktaturens skiftande ansikten Gunnel Larsson, Chi, Siri Derkert som modeskapare Monica Tengling Marianne Skardéus International Finance Committee Educational Foundation - Board of Trustees ( ) Catherine Bringselius Nilsson European Forum representative ( ) Monica Tengling Ingrid Stjernquist Intrnational Finance Committee (Chair) Education Excellence Committee International Executive Board Birgit E. Svensson Nominations Committee ( ) Gudrun Nylander Constitution Committee Svenska medlemmar i internationella kommittéer 4

5 Catherine Bringselius Nilsson Arts and Humanities Jury Riksordföranden har besökt Finlands riksmöte i april 2012 och Estlands riksmöte i mars På Estlands riksmöte deltog också Marianne Skardéus, Chi, och Gudrun Nylander, Pi. Catherine Bringselius Nilsson var representant för svenska riksföreningen när Norge firade 40-års jubileum som riksförening Nordiskt samarbete Riksordföranden, Gudrun Nylander, Pi, samt Anne-Mari Asker Badersten, Ebba Gamstedt, Merike Sild och Ingrid Berglind, alla Alpha, besökte Hilda Taba-konferensen i Tallinn, Estland i december Chi-kretsen har fortsatt sitt samarbete med riksföreningen i Norge. De svenska och norska riksordförandena deltog i kretsens födelsedag Ingrid Stjernquist kommer i juni 2013 att resa till Oslo för att diskutera ett utvidgat samarbete mellan länderna. Gudrun Nylander, Pi, representerar Sverige på den tyska riksföreningens riksmöte i maj Europaforum Europaforum (EF) är organiserat enligt DKG CONSTITUTION - ARTICLE V ORGANIZATION. Europasamarbete och Europaforum EF arbetar enligt Forum Operational Guidelines antagna vid European Forum Meeting 2012 in New York City. Följande punkter tas upp i Forum Operational Guidelines: Goals, Membership, Finances, Organizational Structure, Officers, Areas of Activity. EF har en budget på $3000 från DKG International för att täcka sina omkostnader för två arbetsmöten under perioden, kostnader för anordnande av pre-conference vid European Regional Conference och kostnader för den europeiska hemsidan. Under perioden har hållits två arbetsmöten: 4-6 november 2011 i Tampere, Finland 2-4 november 2012 i Groningen, Nederländerna och två medlemsmöten (general meetings) - EUROPEAN FORUM MEETING: 6 augusti 2011 i Baden-Baden, Tyskland (European Regional Conference) 27 juli 2012 i New York City, USA (DKG International Convention) Euforia ett elektroniskt nyhetsbrev, ges ut digitalt med 3 nummer per år. De europeiska ländernas presidenter ger korta glimtar från sina respektive riksföreningar. Fem medlemmar från arbetsutskottet (AU): Ingrid Stjernquist, Monica Tengling, Ebba Gamstedt, Rigmor Jonsson och Catherine Bringselius Nilsson, deltog, i augusti 2012, i International Convention i New York. Från Sverige deltog också Birgit E. Svensson, Marianne Skardéus, Birgitta Johansson, Gudrun Nylander, Elsa Foisack, Helga Skeidsvoll, Eva International Convention 5

6 Lönnefelt, Ann-Charlotte Berglund, Chinna Österholm och Ingrid Berglind. Eva Lönnefelt och Birgitta Johansson erhöll riksföreningens resestipendium till New York. Några dagar före det internationella konventet i New York deltog Catherine Bringselius Nilsson, Marianne Skardéus, Birgitta Johansson och Gudrun Nylander och Lisbeth Wislander i ett pre-seminar med titeln Purposeful Living i Washington DC. De svenska kommittémedlemmarna har deltagit i möten i Austin och Spokane med sina respektive internationella kommittéer. Riksordföranden och rikskassören har sänt in erforderliga aktivitetsrapporter till Headquarters. Carolyn Pittman, First Vice President, deltar som internationell representant vid Riksmötet i Falun april Internationellt deltagande i Sverige DKG Sweden är medlem i Sveriges Kvinnolobby. Gudrun Nylander, Pi, är vår företrädare med fullmakt från riksordföranden. Chi-kretsens SIWA-projekt i Egypten har fortsatt med stöd från DKGs Educational Foundation med 7000 dollar. Pi-kretsen hade stöd med 2500 dollar från Educational Foundation till projektet Läsinlärningar i Gambia. Kretsen fick fortsatt stöd med 500 dollar. Eta-kretsen stöder ett skolprojekt i Mali. Phi-kretsen samlar vid varje månadsmöte in pengar som sedan skänks i form av resebidrag till Estland State. Kommittérapporterna lämnas som bilaga 1 till verksamhetsberättelsen. Sveriges Kvinnolobby Projekt internationellt Kommittérapporter Stockholm den 9 april 2013 Ingrid Stjernquist riksordförande Ebba Gamstedt rikssekreterare Ann-Katrin Swärd vice riksordförande Monica Tengling rikskassör Rigmor Jonsson ledamot/vice rikssekreterare Catherine Bringselius Nilsson f.d. riksordförande 6

INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE

INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Årgång 11 Nummer 2 Maj 2010 AU Ordförande: Catherine Bringeselius- Nilsson, Eta cbringselius@telia.com Vice ordförande: Irene Niklasson, Tau irene@vestibularis.se Sekreterare: Kerstin Petersson, Eta, kerstin.petersson@med.lu.se

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP!

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP! OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013 Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL - Grattis OMEP! - Rapport från konferensen Hållbar utveckling - i teori och global praktik - Världsprojektet

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

Sverigeunionen av Soroptimistklubbar - Årsberättelse verksamhetsåret 2008-10-01-2009-09-30

Sverigeunionen av Soroptimistklubbar - Årsberättelse verksamhetsåret 2008-10-01-2009-09-30 Sverigeunionen av Soroptimistklubbar - Årsberättelse verksamhetsåret 2008-10-01-2009-09-30 Unionsstyrelsen och Funktionärer Unionens styrelse och funktionärer har under verksamhetsåret varit följande:

Läs mer

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD, SEK består av cirka 1 000 enskilda medlemmar, representanter för 13 kristna samfund och organisationer samt 12 lokala

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 GYNSAM. Gyncancerföreningarnas Nationella Samarbetsorganisation. 15:e verksamhetsåret

Verksamhetsberättelse 2014 GYNSAM. Gyncancerföreningarnas Nationella Samarbetsorganisation. 15:e verksamhetsåret Verksamhetsberättelse 2014 GYNSAM Gyncancerföreningarnas Nationella Samarbetsorganisation 15:e verksamhetsåret Styrelsen för Gynsam lämnar följande berättelse för verksamhetsåret 2014. Styrelse: Ordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI SVENSK DANSKOMMITTÉ 46 STYRELSEN FÖR SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPS- ÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009

Läs mer

ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301

ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301 ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301 Styrelsen för ViS får härmed avge årsbokslut för verksamhetsåret 2014-01-01 2014-12-31 Sida 1 av 15 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Sjuksköterskor i Cancervård. Organisationsnummer 802015

Sjuksköterskor i Cancervård. Organisationsnummer 802015 Sjuksköterskor i Cancervård Organisationsnummer 802015 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2013 1 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 januari -31 december 2013 Vid årsmötet 2013 blev Katarina

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen Mats Olof Ors, ordförande till mars 2014 Karin Asplund, ordförande fr o m mars 2014 Ann-Caroline Henriksson, ledamot/vice ordförande Tommy Ripmarken, kassör Lena Dahlgren,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse Svenska Migränförbundet (SMIF) Verksamhetsåret 2009 Styrelsen för Svenska Migränförbundet (SMIF) lämnar följande berättelse över verksamheten under tiden 2009-01-01 2009-12-31.

Läs mer

Svenska OMEP. Förslag till. VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Svenska OMEP 2010

Svenska OMEP. Förslag till. VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Svenska OMEP 2010 Svenska OMEP Organisation Mondiale pour l Éducation Préscolaire Förslag till VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Svenska OMEP 2010 Styrelsens redogörelse för verksamhetsåret 2010 Styrelsen har under året haft följande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2010. Pensionärsrådets ledamöter. Elsa Hofgård, sekr. t.o.m.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2010. Pensionärsrådets ledamöter. Elsa Hofgård, sekr. t.o.m. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2010 Pensionärsrådets ledamöter Lillian Björkman, ordförande Anita Skogsberg, vice ordf. Elsa Hofgård, sekr. t.o.m. 100421 Runo

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

Styrelsen för Schnauzerringen avger härmed sin berättelse för verksamhetsåret 2014. Styrelsens sammansättning

Styrelsen för Schnauzerringen avger härmed sin berättelse för verksamhetsåret 2014. Styrelsens sammansättning Styrelsen för Schnauzerringen avger härmed sin berättelse för verksamhetsåret 2014. Styrelsens sammansättning Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ordinarie ledamöter Suppleant 1 Suppleant 2 Lotta

Läs mer

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 &1 Klubbordförande Susanne Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Läs mer

Elitföreningen Damfotboll. Årsberättelse

Elitföreningen Damfotboll. Årsberättelse Elitföreningen Damfotboll Årsberättelse 2011 Styrelsens berättelse EFD bildades 1978 och är en frivillig sammanslutning av föreningar tillhörande det svenska seriesystemet Damallsvenskan och Norr- och

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte lördag 1 december 2012 i kollektivhuset Blomstret, Gävle

Protokoll från styrelsemöte lördag 1 december 2012 i kollektivhuset Blomstret, Gävle Protokoll från styrelsemöte lördag 1 december 2012 i kollektivhuset Blomstret, Gävle Närvarande: Nordström, Karin Yttergren-Sahli, Anne Demérus, Bystedt, Niklas Krantz, Ulrika Egerö, Eva Norrby, Urban

Läs mer

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande.

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande. Förord Styrelsearbetet präglades fram till årsmötet 2003 i hög grad av förberedelser för att sälja en större aktiepost och därmed lämna aktiemajoriteten i BTJ. Under arbetets gång var styrelsen helt enig.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen för FaCO får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2014 Styrelsen har under året haft följande sammansättning Ordförande Vice Ordförande Sekreterare

Läs mer

Styrelsen för Svenska Ekoturismföreningen avger följande verksamhetsberättelse för 2005:

Styrelsen för Svenska Ekoturismföreningen avger följande verksamhetsberättelse för 2005: Styrelsen för Svenska Ekoturismföreningen avger följande verksamhetsberättelse för 2005: Styrelsen har bestått av följande personer: Ordförande - Dan Jonasson Sekreterare - Annelie Nilsson Ledamöter: Staffan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 Klubbkonferens, Vaxholms Kastell Inspirationshelg, Stockholm Teaterläger, Skinnskatteberg Personalutbildning, Ånnaboda Inspirationshelg, Heron city Världsjuniorläger, Leksand Klubbkonferens, Vaxholms Kastell

Läs mer

Årsmötes- handlingar 2012

Årsmötes- handlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 3 Dagordning 4 Förtydligande till dagordning 5 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 8 RUS 9 TJH 9 TÄS 11 PR/Info 11 Ungdom 11 Styrelsen 12

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e ordinarie årskongress onsdagen den 10 september 2008 i Örebro 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e

Läs mer

ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011

ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för ICF Sweden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 2 4 6 8 FOKUSOMRÅDE: Profilfrågan FOKUSOMRÅDE: Antidiskriminering med fokus på kön och sexualitet FOKUSOMRÅDE: Lokal utveckling FOKUSOMRÅDE: Stabil organisationsutveckling

Läs mer

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Mötesdag: Torsdag den 30 augusti kl. 9.30-11.15 Mötesplats: Yasuragi Hasseludden, Stockholm 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

Föreningen Svensk Elit Simning

Föreningen Svensk Elit Simning Föreningen Svensk Elit Simning Verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret 2011 2 Innehåll Medlemmar... 3 Möten och konferenser... 3 Januarikonferens 28 30 jan... 3 Årsmöte 2011... 3 Halmstad

Läs mer