INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE"

Transkript

1 Årgång 11 Nummer 2 Maj 2010 AU Ordförande: Catherine Bringeselius- Nilsson, Eta Vice ordförande: Irene Niklasson, Tau Sekreterare: Kerstin Petersson, Eta, Kassör: Monica Tengling, Chi, Ledamot: Kerstin Nilsson, My, F.d. ordförande: Ann-Charlotte Berglund, Rho, INFO Redaktör: Ann-Charlotte Berglund, Rho Svenska hemsidan : Ebba Gamstedt, Alpha, INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Pedagogiska flashbacks från Kristianstad Inget möte på riksnivå lämnar en oberörd, vad beträffar pedagogiska utmaningar där finns alltid intressanta seminarier och föredrag. Så var det också i Kristianstad i maj Fyra begåvade harpister satte med magnifikt kvartettspel effektfullt punkt för mötet i Kristianstad. Europeiska hemsidan: Dkgeurope.org Internationella hemsidan: Innehåll: Pedagogiska flashbacks från Kristianstad 1 Ordförande har ordet 2 Kalendarium 2 Nya medlemmar 2 From Vision to Actrion ; Advancing the Society Delta Kappa Gamma i tiden 3 In Memoriam 4 Vi gratulerar Estland till Betakretsen! 5 Europakontakterna fördjupas 6 Läraren som ledare 6 Epsilonkretsen har den stora glädjen 7 20-års jubileum i Tau 8 8 mars i Skövde Kvinnodagen 9 Ett e-brev i mars En hisnande naturfilm av Patrik Olofsson, som visar det fascinerande vattenrikets rika djurliv, följt av naturinformatör Ebba Trolles informativa beskrivning av biosfärområdet och hela den process man genomfört för att nyttja sitt omgivande naturområde i Kristianstad. Tänk att kunna ta med sin klass till ett uteklassrum, där allt material är förberett och upptäckterna garanterade för vetgiriga elever! Läs mer på www. vattenriket.kristianstad.se Lena Lövgren Omicron som med sin forskning visar hur vikten av djup förståelse för naturfenomen är en förutsättning för vidarestudier inom naturvetenskap. Genom sina longitudinella intervjuer med barn/ ungdomar upptäcker hon hur ytlig förståelsen för tex. hur föruttnelseprocessen av ett löv verkligen är hos de unga. Lena konstaterar att detta med att lära sig nya begrepp tar tid. Genom att introducera fundamentala begrepp tidigt i förskolan - och fortsätta att successivt utveckla dem kunde både förståelse i och intresse för naturvetenskap öka. Fråga om du vill veta mer om fysikdidaktik! Smultronställets förskola presenterades av Carina Hertrich och Sara Rhodin. Deras fyra grundstenar leken, kosten, djuren och teatern illutrerades med talande bilder och beskrivningar av verksamheten....forts. sid 4

2 Ordförande har ordet Jubileum och riksstyrelsemöte I april deltog jag i ett strålande 20-årsjubileum i kretsen TAU i Kalmar. Kretsen, med ordförande Irene Niklasson i spetsen, bjöd oss deltagare på ett intressant program och festmåltid. Se bilder och reportage i detta INFO. Nästa stora evenemang var rikstyrelsemötet med utbildning med kretsen Omicron i Kristianstad som värd. Vi hälsades välkomna av Högskolans i Kristianstad rektor Lars Carlsson, som presenterade Högskolan, dess utbildningar, sina tankar kring kvalitet i utbildningen och anställningsbara studenter. Delta Kappa Gamma INFO vi stannar inte där, vi strävar mot livslångt lärande för män och kvinnor. Är detta en självklarhet? Nej, tyvärr inte överallt och inte för alla människor. Jag framhöll värdet av att kunna läsa och vad det betytt för mig personligen när jag under min uppväxt var fångad i tunga gipskorsetter år ut och år in pga skolios. Läsningen betydde mycket för min självkänsla och identitet. DKG ökar i betydelse genom sitt allt vidare nätverk av kvinnliga pedagoger över hela världen. DKG finns nu i 17 länder, det senaste medlemslandet är Panama. Vi är som tusentals blommor, olika och färgstarka, som öppnar dörrar i hela världen till kunskap och värnande av humanistiska värden. Var stolt över ditt medlemskap i D K G! 2 Ewa Kristensson, ordförande i Omicron, hälsade oss välkomna till Kristianstad och två dagar fyllda av arbete, gemenskap och kunskap. Den fina filmen om vattenriket, naturområdet som omger Kristianstad, angav tonen för kretsens tema. I mitt eget hälsningsanförande sa jag bland annat: Som pedagoger omfamnar vi tanken om alla barns och ungdomars rätt till utbildning och kunskap. Och Kalendarium Nationellt: september Ledarskapsutbildning, Uppsala 25 september. Riksstyrelsemöte med utbildning av kretsfunktionärer, Epsilon, Uppsala april: Riksmöte med riksstyrelesemöte i Eta, Växjö (datum preliminärt) 2012 Våren Riksstyrelsemöte med fortbildning, My, Linköping Hösten Riksstyrelsemöte med utbildning, Alpha, Stockholm 2013 Riksstyrelsemöte/riksmöte Phi, Falun Internationellt: juli: Seminar for Purposeful Living, Tacoma, Washington State: Tema: Where Art and Nature Meet juli: International Convention, Spokane, Washington State augusti: European Regional Conference, Baden-Baden, Tyskland 2012 International Convention, New York State 2014 Jag önskar er alla en skön och avkopplande sommar med gemenskap, soliga dagar och dagar med stilla sommarregn (bokläsarväder), blommor och kanske lite längtan mot sensommar och höst. Catherine Bringselius Nilsson Riksordförande Här på bild tillsammans med Ewa Kristensson Nya medlemmar: Marita Larsson, Sigma Margareta Ollinen Jansson, Phi Lena Strömbedrg, Chi Carina Nilsson, Omicron Ann Ericsson, Eta Rose-Marie Olsson, Omega Christina Broman, Alpha Gunilla Fredholm, Alpha Varmt välkomna!

3 Delta Kappa Gamma INFO 3 From Vision to Actrion ; Advancing the Society Delta Kappa Gamma i tiden Förslag till Constitution och International Standing Rules Kort bakgrund Föreningens stadgar - governing documents har förändrats några gånger sedan DKG:s grundare år 1929 formulerade syften och organisation. De flesta ändringar har gjorts i befintligt struktur. Vid Convention i Chicago 2008 antogs ett uttalande om att vår Constitution (C) och International Standing Rules (ISR) behöver anpassas så att den följer föreningstradition och dessutom blir lätt att kunna hitta i. Bl a har information i C artikel 4 ej alltid kunnat följas upp i ISR section 4. Detta har gjort att många avstått från att ta del av innehållet Denna revision skall först behandlas i International Constitution Committee (ICC), vilka före-slår Administrative Board att fatta beslut om att genomföra en revision. Internationella presi-denten Caroline Rants fick uppdraget att rekrytera en Ad Hoc-kommitte med uppdrag att tillsammans med ICC föreslå ny formulering av C och ISR. Sedan februari 2009 har Revision Team förberett det förslag som nu presenterades i mars/april-numret av NEWS. Arbetet har bestått av enkät vid state conventions våren 2009, subgrupper har intervjuat berörda medlemmar, seminarium och workshops vid Regional Conferences har samlat synpunkter från medlemmar. Ett stort antal förslag till ändringar inlämnades till ICC:s ordförande före 1 oktober Vid ett fem dagars arbetsmöte i november diskuterades det förslag som nu finns och skall beslutas vid Convention i Spokane. Förslaget kommer att bli presenterat artikelvis och deltagare kan föreslå förändringar i förhål-lande till det förslag som nu ligger. Vår idag gällande C och ISR upphör att gälla vid Convention och ersätts av det som beslutas i Spokane. Förslaget jar ett modernare språk och en struktur både i C och i SR som gör att våra governings documents bllir lättare att ffinna information Strukturen bygger på den norm som finns i Roberts Rules of ORder. Presentationen i NEWS kan uppfattas svår att tränga igenom, därför vill jag peka på några förändringar (radnummer inom parentes). Article II : Vision statement kompletterar tidigare Mission statement (52) Article III : Pedagog kan bli medlem direkt efter examen (tidigare 3 år) ( 81) 5 år efter pensionering kan man erhålla medlemskap. Article IV: Alla regler om avgifter, betalning av avgiften och tillgångarna finns samlade i denna artikel. Längre fram kan man läsa mer om hur dessa tillgångar skall an-vändas. Artikel V: Innehåller beskrivning av våra tre nivåer krets, riks- och internationella nivån. Observeras bör att region och forum är samarbetsorgan inom internationella nivån. Artikel VI: Förslag har framställts att first vice president (342) skall ersättas av president-elect vilket innebär att den personen är given som internationell president näs-ta tvåårsperiod. Dessutom skulle det då finnas en vice-president. Regional Directors uppgifter har förtydligats (( ). Artikel VIII: De flesta förslagen/frågorna som lyftes från medlemmar handlade om alla våra kommittéer. Beskrivning av kommittéernas syfte är tydligare och ny struktur; Society Business (757) resp Society Mission and Purposes Committees (872) gör det något enklare att överblicka. Många kommitter har till syfte att handlägga olika fonder t ex Scholarship. Ny kommitté föreslås vad gäller Non-Dues-Revenue (inkomster utöver avgifter) och Educational Excellence Committee skall arbeta med verksamhet för att uppfylla Mission Statement (873). Tidigare kommitteer för Professional Affairs, Personal Groth och Research utgår. Artikel XIII: Awards denna artikel är ny och beskriver de olika awards, som kan erhållas av medlemmar, både medlemmar och icke-medlemmar resp icke-medlemmar. Artikel XIX: Regler om upphörande krets, riksförening eller internationella föreningen. I ISR kan vi på rad 25 få reda på att i fortsättningen föreslås det att varje medlem avgör hur medlemsmärket skall bäras. Vi kan också på rad läsa om hur stor medlemsavgiften är idag och hur höjning av medlemsavgiften kan beslutas Dessa förändringar är ett urval av vad jag i min egenskap av ledamot i ICC tolkar som de intressantaste och tips att börja med. När du väl börjat läsa vissa artiklar eller sektioner faller det sig lättare att gå vidare....forts. sid 4

4 ...Forts. Från sid 1 En Bullerbyidyll med ett säkert pedagogiskt grepp som styrmedel! När Carola Aili berättade om sin pågående forskning kring tidshantering i läraryrket kunde vi nicka igenkännande. Carola har följt en grupp lärare under tre år för att kartlägga hur deras tid utom undervisningstiden fördelas. Hon strukturerar deras göromål i 1) rumslåsta aktiviteter (ex. labgrejor som plockas fram i anslutning till lektionen) 2) tidslåsta ex. rättning av prov inom viss tidsmarginal 3) kollegielåsta koordinering av schematider inför samtal med andra lärare. 4) planeringshorisonter deadlines etc. Vad har Carola hittills kommit fram till? Jo, att enbart 22 % av tiden används till kvalificerande arbete, d.v.s, sådant som tillför lärarprofessionen viktig erfarenhet och kunskap. När läraren tar sig tid att analysera och lära sig av situationer då kan man tala om kvalificerande arbete! Men säg den pedagog som tar sig tid att reflektera, skriva loggbok och diskutera det med sig själv och sina kollegor! Här borde fler rektorer se till att avsätta tid för just detta! Även de underhållande inslagen under riksstyrelsemötet får ens lärarsjäl att blomma upp! Att elever på högstadiet drillas i historieberättandets konst fick vi uppleva beviset på under banketten. Tonårskillar som drog den ena historien efter den andra inför så många kvinnliga pedagoger vilken prestation! Och de fyra skönspelande unga flickorna med sina harpor vilket bevis på talang och målmedveten träning i det skönas konst! Ann-Charlotte Berglund, Rho...Forts från sid 3 De sammanfattningar av förändringar som föregår förslaget i NEWS är väl värda att studera efter denna korta inledning. Det slutliga förslag som klubbas i Spokane skall sedan inarbetas i våra svenska stadgar. Tag vara på tillfället att påverka vår organisations framtid! Birgitta Johansson, Sigma International Constitution Committée Delta Kappa Gamma INFO 4 IN MEMORIAM Brita-Stina Nordenstedt har lämnat oss. Hon avled 2 oktober Britta-Stina var medlem i Gammakretsen från 1973 till sin död Hon var kretsordförande i Gamma , som hon också var med och grundade. Så här berättade Britta-Stina om hur det hela startade: Den första kontakten med DKG var ett brev i januari 1970, som satte myror i huvudet på mig. Det var en inbjudan till en middag den 7 april på Operakällaren, och där skulle jag premieras tillsammans med framstående pedagoger. Dessa var skolrådet Maj Bosson-Nordbö, fil.dr. Stina Nicklasson, bibliotekarien Greta Renborg, bitr.skoldir. Birgit Rodhe, småskolläraren Anna-Lisa Thörn och så jag, hushållslärare och Master och Science. Varför just jag? Msc i pedagogik och hushållsvetenskap från University of Minnesota hade inte varit särdeles värderad här hemma i Sverige. Jag försökte via mina USA-kontakter får reda på vad DKG stod för, och hur jag blivit utvald. DKG bjöd på resan till Stockholm och middagen på Operakällaren med 47 gäster var festlig och. Vi sex inbjudna satt på ett podiet med var sin DKG-ros framför sig omgivna av den internationella presidenten Dr. Dorothy L Johnson, den föregående presidenten J Maria Pierce. Denna middag var förutom en hedersbevisning till oss inbjudna en introduktion av DKG Society in Sverige. (Svenska kretsar berättar sin historia ) Brita-Stina Nordenstedt hade många uppdrag inom Gamma-kretsen. Hon var sekreterare, ledamot av Internationella Stipendiekommittén, ingick i valkommittén och Fadderverksamheten Hon var även revisorssuppleant. Brita Stina var också med att starta kretsen Iota i Härnösand/Sundsvall 1979 och kretsen Rho i LuleåÅ/Piteå Hon ledde också riksföreningens kommitté för Internationella kontakter och riksföreningens Programkommitté. Britta-Stina Nordenstedt betydde mycket inte bara för sin krets utan också för utvecklingen av DKG i Sverige. Eva Hänström, Gamma

5 Delta Kappa Gamma INFO 5 Vi gratulerar Estland till Betakretsen! Estland har fått sin andra krets, Betakretsen, i Pärnu. Betakretsen invigdes påpassligt nog på tvåårsdagen av tillkomsten av Estonia State och firandet skedde med besked. På förmiddagen den 6 mars 2010 gavs flera gedigna akademiska föreläsningar. Efter lunch följde årsmöte och därefter den högtidliga invigningen av tolv nya medlemmar, som skedde i närvaro av 12 utländska gäster från Canada, Finland, Island Sverige och Storbritannien. Vi två svenska gudmödrar, Ann-Marie Asker-Badersten och Marianne Skardéus, fanns naturligtvis på plats med gåvor till den nyfödda! Bahai centrum gav hon inblickar och utblickar och många goda råd. Bland annat att man som utbildare bör försonas med sin historia söka samförstånd och verka för att myndigheterna investerar i utbildning. I anslutning till årsmötesförhandlingar gav Marianne Skardéus information om stipendiemöjligheter från Educational Foundation. Hon uppmanade de närvarande att utnyttja möjligheterna att söka medel från fonden. Invigningsceremonin inleddes med två stycken på sologitarr, vilket gav den rätta och högtidliga stämningen Invigningsbordet med riksordf Anu Joon, nedan Födelsdagsfirandet, som ägde rum på Franska skolan i Gamla sta n i Tallinn inleddes med en rad eminenta föreläsningar. Forskaren MareTorm från Tallinns universitet talade över ämnet Utvecklingen av förskolan i Estland under 1900-talet. Hon visade på flera estniska förskolepionjärer, men visade också på Fröbels betydelse och hur fortfarande Fröbels huvudidéer lek. musik och arbete lever vidare. Anu Sepp från Estlands akademi för musik och teater hade temat Musikundervisning och musiklärare i Estland: Igår, idag och i morgon. Hon visade på hur musikintresset bland en befolkningen är beroende av en läroplan, som avsätter ett deciderat antal timmar för musikundervisning av musiklärare och ordentliga läromedel, även på lägre stadier. Ene Eisenberg-Lindquist från Tartus universitet visade på litteraturläsningens betydelse för både språkutveckling och personlig utveckling. Med många konkreta exempel redogjorde hon för hur man pedagogiskt kan gå tillväga. Merike Saar från Franska skolan och Meeri Sild från Lilleküla gymnasium, båda i Tallinn demonstrerade hur undervisningen kan berikas och underlättas genom online-programmet Word Clouds och WIKIES. Sigrun Klara Hannesdottir, andre vice ordförande i DKG International, talade om vad Delta Kappa Gamma Society International betytt för utbildare på Island sedan Hon uppehöll sig också vid den pågående revisionen av våra internationella stadgar. Dolores Lindsay från Kanada hade valt temat Kvinnliga utbildare som estniska samhällets shamaner. Utgående från sitt arbete I Kanada och nu i Estlands Beta-kretsens tolv medlemmar tillresta från Pärnu lovade att stödja föreningens mål. Den vackra ceremonin avslutades som sig bör med DKG-sången. Women Teacher Allra sist blev det stor buffén med en födelsedagstårta tronande i mitten. Födelsedagstårtan Ann-Marie Asker-Badersten, Alpha Marianne Skardéus, Chi

6 Delta Kappa Gamma INFO 6 7 Europakontakterna fördjupas Meeri Palm, Sigma, till Estland Efter att ha fått bra kontakt med de estniska gästerna på Sigmas 20-års jubileum, åkte Meeri Palm i april 2010 till Tallinn för att medverka i Alpha-kretsens möte den 24 april. Hon talade om mångkulturell undervisning och om sina egna erfarenheter av att byta land och språk. Efteråt fick hon också delta i Alphas kretsmöte, vilket var väldigt trevligt, även om de otroligt snabbt talande estniskorna gjorde förståelsen svår. Läraren som ledare Vad kan nya rön om ledarskap och det vi lär om ledarskap ha för betydelse för pedagoger och vad kan ledare lära av rollen som pedagog i skolan? Åsa Blomé, ledarutvecklare i Uppsala kommun Susanne Markowska,ledarskapsutvecklare Alpha-kretsen i Tallinns sekreterare Piret Tamme överlämnar en ros till Meeri Palm, efter hennes anförande. Besök från Nederländerna hos My Söndag kväll den 2 maj anlände sex glada deltor från Epsilon Chapter i Nederländerna till ett kyligt Linköping. Det var Ria Steenbergen, Coby van Klaveren, Trijny Schmitz du Moulin, Janni Kisteman, Elise Boltjes och Anje Noorman som kom för att bekanta sig med oss i My och lära något om Linköping. Vi hade ordnat ett digert program med historiska och kulturella inslag, förutom uppskattade besök på skolor och den trevliga sociala samvaron. ( mer information om besöket kommer att finnas på hemsidan). Delta Kappa Gamma ger fantastiska möjligheter att knyta nära kontakter med kollegor i andra länder. Det gäller bara att ta initiativ så går det mesta att genomföra. Nu har vi i My en stående inbjudan att komma på svarsbesök till Epsilon i Nederländerna. Var så säker på att vi åker iväg en vacker dag! Lillis Kirsh, My Fredagen den 24 september 2010 Plats: Uppsala Universitet, St. Olofsgatan 10 B Registrering och kaffe/te med smörgås Välkommen till Ledarskapsdagen i Uppsala Epsilons ordförande Maria Norrman Erixson Åsa Blomé ledarutveckling Uppsala kommun Lunch, Restaurang Alma(i huset) Susanne Markowska ledarskapsutvecklare Registreringsavgiften inbetalas till Epsilon postgiro Anmälan senast den 10 augusti till: Eva Wallin, Ritargatan 4B Uppsala eller via e-post: Pris: 350 kr, lunch, kaffe på förmiddagen och eftermiddagen ingår. Tag chansen till en givande fortbildningsdag - prata med din arbetsledare redan idag!

7 7 Delta Kappa Gamma INFO Epsilonkretsen har den stora glädjen att inbjuda er till en Ledarskapsdag samt Riksstyrelsemöte med utbildning för kassörer och ordförande i Uppsala september 2010 Program Fredag den 24 september Ledarskapsutbildning Uppsala universitet, St. Olofsgatan 10B, Uppsala Registrering och kaffe/te med smörgås Välkommen till DKG:s Ledarskapsutbildning i Uppsala Epsilons ordförande Maria NorrmanErixson Åsa Blomé ledarutvecklare Tema: Läraren som ledare Lunch Restaurang Alma Susanne Markowska, ledarskapsutvecklare, Läraren som ledare (kaffe/kaka/frukt-paus ingår) Avslutning Middag på restaurang för alla som anlänt. Middag, egen bekostnad. (Plats meddelas senare) Lördag den 25 september Riksstyrelsemöte och utbildning för kretsordförande och nya kretskassörer Uppsala universitet, Blåsenhus, von Kraemers väg 1, Uppsala Registrering och kaffe/te och smörgås Välkommen till Uppsala Universitet, Blåsenhus, von Kraemers väg 1,Uppsala Ulla Hägglund, Epsilon Riksordförande, Catherine Bringselius-Nilsson Utbildning för ordförande och kassörer, AU Lunch Riksstyrelsemöte Presentation av kommande nationella möten Avslutning Anmälan görs på särskild blankett, se hemsidan: Kontaktperson: Maria Norrman-Erixson, Maria. tfn Observera att rum finns reserverade på Sunnersta Herrgård till den 9 juni Boka därför i tid! Hotellen i Uppsala blir snabbt uppbokade! Möjlighet (begränsat antal bäddar) till Homestay finns, 150kr/natt Kontaktperson: Elisabeth Björkman, elisabeth. tfn Anmälan senast den 10 augusti till: Eva Wallin, Ritargatan 4B Uppsala eller via e-post: Registreringsavgiften 350 kr för Ledarskapsdagen fred.den 24/9 och avgift för Riksstyrelsemötet 350 kr lörd. den 25/9 insättes senast den 10 aug. på Epsilonkretsen postgiro Var vänlig ange ditt namn vid betalningen. Välkomna!

8 Delta Kappa Gamma INFO 8 20-års jubileum i Tau 80 år, 11 månader och 13 dagar efter att Annie Webb Blanton haft sitt första DKG möte firade Tau, Kalmar sitt 20 års jubileum. Den 21 april 1990 chartrades Tau i Kalmar och den 24 april 2010 firade vi denna 20-åring. Inte mindre än 35 Deltor kom till Bruunska villan, Linnéuniversitetets representationsvilla i Kalmar. Det var både nuvarande, före detta medlemmar och tillresta gäster från andra kretsar som deltog i festligheterna. Kalaset invigdes av Siv Mattson, Taus första ordförande, med bandklippning och stilig fanfar på dragspel. Vårliga blommor vid borden. Eftermiddagen bjöd på två föreläsningar: Många av oss nickade igenkännande när Ulla Karin Nordänger, docent vid Linnéuniversitetet, talade om Lärare i risksamhället i sin föreläsning. Lägerskolorna lyser med sin frånvaro numera eftersom den första tanken är vad kan gå fel?. På fritids och dagis bär barnen neonvästar så att de inte ska försvinna. Vem vågar ta med elever på utflykt när Aftonbladets löpsedlar skriker ut Lärarna fikade - våra döttrar dog? Ulla Karin menade att tre rörelser bidragit till vår tvekan att göra något som kan innebära osäkerhet och risk. Risk är egentligen balansen mellan det möjliga och faran men nu har uttrycket olyckorna under 80- talet t.ex. krävt experternas förklaring. En annan rörelse är det ovärderliga barnet som inte kan belastas med något och som inte har något eget ansvar. Den inställningen eskalerar. Rörelse nummer tre finns inom skolan som ska sälja in sin utbildning eller allra helst sälja i sin trygga miljö. Tryggheten är viktigare än pedagogiken i marknadsföringen. Hur försäkrar sig då skolorna för risken? Med formell dokumentation såsom åtgärdsprogram, individuella utvecklingsplaner etc. förflyttar vi mer och mer fokus från didaktik till att se till att man har ryggen fri vid eventuell yttre kontroll. Läraren lägger även till informell dokumentation i sina dagböcker, kalendrar och på små lappar om det skulle bli en affär. 50% av lärarna säger att man undviker att göra saker i undervisningen (labbar, utflykter) som kan innebära risk. Nya lärare gör det definitivt inte. Rädslan för naming, blaming and shaming har flyttat in i skolan. Efter mingel kring kaffet vidtog föreläsning om Rösten, vårt förtroendekapital. EwaMaria Roos, skådespelerska och logonom, talade glatt om att hon var en röstnörd. En logonom jobbar med den friska rösten, till skillnad mot en logoped. Mycket tydligt visade EwaMaria att rösten och kroppen måste vara synkroniserade. Bl a tränar toppar inom svenskt näringsliv sina röster hos EwaMaria. Rösten är vårt visitkort, en stor del av vår personlighet. Per sona = genom ljudet! Sinnestillståndet speglas i rösten. Det går alltså inte att ryta fram jag älskar dig! I vår muntliga kommunikation ligger själva texten bara på 10%, rösten på 30% och kroppsspråket på 60%. Och glöm för all del inte pausen, talets tystnad. Vi som ska hinna med så mycket under en lektion och talar fort kan fortsätta med det bara vi artikulerar. Kvinnor med röstyrken som vi lärare, drabbas ofta av rösttrötthet. För att förebygga detta och hitta röststödet övade vi med Ewa- Maria. Med många glada skratt avslutade vi eftermiddagen. Lisbeth Wieslander, Eta och Siv Mattson Förväntansfulla Deltor Festligheterna fortsatte på kvällen med galamiddag. Fiskpatén avlöstes av varmrökt lax och måltiden avslutades med pannacottor och hallonsås. Många var...forts.sid 9

9 8 mars i Skövde - Kvinnodagen Sigma-kretsen firade den internationella Kvinnodagen gemensamt med Stadsbiblioteket i Skövde och föreningen Kvinna Skaraborg. Vi träffades på biblioteket och lyssnade på författarna Maria Sveland och Amanda Svensson, som berättade om sina böcker Bitterfittan och Hey Dolly. De läste också valda delar ur böckerna. Lite tilltugg och alkoholfri mousserande dryck bjöds. Ett 60-tal damer var närvarande och var nöjda med en mycket informativ och inspirerande kväll. Meeri Palm, Sigma Ett e-brev i mars Dear Marianne, (Skardéus) it was a real pleasure to have you here at our annual conference in Tallinn together with Anne-Mari and other Swedish ladies kindly supporting our activities starting from the establishment of the first chapter of Delta-Kappa Gamma in Estonia. Thinking back to the Oslo conference last August, we have not properly thanked yet all those Swedish sisters, who have kindly donated to make our participation in Oslo possible. The finances our Swedish sisters donated, was used to cover a part of our travelling costs, and as you know, under the circumstances, it was a nice contribution for our aspirations. We really wanted to participate, but we had to do some hard thinking before it became a reality.....forts från sid. 8 The opportunity to be present at such an event in Oslo was really most rewarding in many respects skålarna till Taus ära och talen där minnen från 20 and offered us new insights into the European activities of the society as well as of developments in års verksamhet var huvudsaken. Tau gratulerades också av riksordförande Catherine Bringselius-Nils-Americason, så gamla och så unga! Estonia in years to We learned a lot and all this can be used in come. Eva Petersson, Gunvor Silfwersvär, Margareta Olofsson, Eva Eskilsson. Ordförande Irene Niklasson delar ut medaljer för lång och trogen tjönst. Två unga flickor från Mönsteråsgymnasiet underhöll med vacker sång och gitarrspel. Vi ska väl också berätta att denna förening för kvinnor fick mycket god hjälp av fyra stiliga, förklädesförsedda män. Styrelsen kunde helt lugnt avnjuta den högtidliga kvällen. Ett fint kalas att minnas länge! Li Labory, Tau So please convery our deepest gratitude to all those supporting us. We do hope, we could also be of some use for you in future. Sincerely, Urve Läänemets and Katrin Kalamees-Ruubel Alpha Kring tidningen INFO Bidrag till INFO tas tacksamt emot. Utnyttja också gärna vår hemsida för aktuella nyheter MANUSSTOPP 15 september 2010 Tänk på att nätupplagan av INFO behöver skrivas ut och distribueras till dem, som inte har tillgång till Internet. Påminn alla om att ett nytt INFO är på väg! The Delta Kappa Gamma Society International Sweden State Ansvarig utgivare: Catherine Bringselius Nilsson Lay-out: Marianne Skardéus

Riksstyrelsen avger följande berättelse för perioden 2011/2012 2012/2013

Riksstyrelsen avger följande berättelse för perioden 2011/2012 2012/2013 Riksstyrelsen avger följande berättelse för perioden 2011/2012 2012/2013 Ingrid Stjernquist, Alpha, ordförande Ann-Katrin Swärd, Phi, vice ordförande Ebba Gamstedt, Alpha, sekreterare Monica Tengling,

Läs mer

Utbildningsmaterial. Svenska Riksföreningen av DKG Society International

Utbildningsmaterial. Svenska Riksföreningen av DKG Society International Utbildningsmaterial Svenska Riksföreningen av DKG Society International Malmö 5 oktober 2014 1. The D KG Society International Ursprung The D K G Society International grundades den 11 maj 1929 i Austin,

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Photo: Jon Mihkkal Inga. Photo: Kristoffer Unga Pirak INBJUDAN

Photo: Jon Mihkkal Inga. Photo: Kristoffer Unga Pirak INBJUDAN Photo: Jon Mihkkal Inga Photo: Kristoffer Unga Pirak INBJUDAN Branschdagar i Östersund/Staare Fredag-Lördag 22-23:e maj 2015 2015-04-15 Varmt välkommen till Sameslöjdstiftelsens Sámi Duodji branschdagar

Läs mer

Eget modersmålsstöd av flerspråkig pedagog i förskolan

Eget modersmålsstöd av flerspråkig pedagog i förskolan BIN 2oa-ös^M Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Boel Vallgårda 2012-05- 03 Diarienummer BUN-2012-0589 Barn- och ungdomsnämnden Eget modersmålsstöd av flerspråkig

Läs mer

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande.

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande. EVENEMANG VÅREN 2013 På Albert har vi ständigt lite smakfulla och välarrangerade kvällar på gång. Nedan finner ni ett antal av dessa som är planerade för våren 2013. Håll utkik för den kan komma att fyllas

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Distriktsinfo nr 2/2008

Distriktsinfo nr 2/2008 Folkdansringen i Uppland Distriktsinfo nr 2/2008? I detta nummer: Sidan 2 Från årsmötet... Sidan 3 En påminnelse Upplandsschottisen Sidan 4 Ett stort grattis till.. Sidan 5 Mingelkväll forts.. Sidan 6-7

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

INFO. SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Årgång 13 Nummer 1 Jan 2012

INFO. SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Årgång 13 Nummer 1 Jan 2012 INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Årgång 13 Nummer 1 Jan 2012 AU Ordförande: Ingrid Stjerquist, Alpha Ingrid.stjerquist@natgeo.su.se Vice ordförande: Ann-Katrin Swärd, Phi annkatrinsw@telia.com

Läs mer

10 svar. Sammanfattning. Hur intressant var Palle Storms föreläsning? Hur intressant var gruppdiskussionerna om nätverken?

10 svar. Sammanfattning. Hur intressant var Palle Storms föreläsning? Hur intressant var gruppdiskussionerna om nätverken? 10 svar Visa alla svar Publicera analyser alexmhirschi@gmail.com Redigera detta formulär Sammanfattning Hur intressant var Palle Storms föreläsning? 5 7 70 % Hur intressant var gruppdiskussionerna om nätverken?

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

Den svenska riksföreningen av The Delta Kappa Gamma Society International

Den svenska riksföreningen av The Delta Kappa Gamma Society International Den svenska riksföreningen av The Delta Kappa Gamma Society International Stadgar 2006 Reviderade 2011 1 SVENSKA RIKSFÖRENINGENS STADGAR Antagna vid riksmöte i Stockholm 1984-05-05. Godkända av International

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Örebro 10 april 2003

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Örebro 10 april 2003 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2003-04-24 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Örebro 10 april 2003 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade mötet öppnat. 2.

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered Åkerbo Förskola 1 vilken förskola går ditt barn på? Fridebo 0 0 Åkerbo 25 100 Ängabo 0 0 Obesvarad 0 0 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Månen 1 4 Regnbågen 0 0 Solen 0 0 Stjärnan 0 0 Flöjten 12 48

Läs mer

Delta Kappa Gamma INFO

Delta Kappa Gamma INFO The Delta Kappa Gamma Society International Delta Kappa Gamma INFO Svenska riksföreningen Sweden INFO State Sweden State Årgång 13 Nummer 2 Maj 2012 Årgång 7 Nummer 1 Februari 2006 AU-Arbetsutskottet:

Läs mer

Samlat GRepp. Samlat GRepp på. Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! 4 april 2007 på Storan

Samlat GRepp. Samlat GRepp på. Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! 4 april 2007 på Storan Samlat GRepp Samlat GRepp på 4 april 2007 på Storan Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! Vi vill tacka alla som deltog under konferensen den 4 april på Stora teatern det blev en kanondag! Dagen började

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Kul för dej å mej Kulturfestival 2012 Tema KROPPEN

Kul för dej å mej Kulturfestival 2012 Tema KROPPEN Kul för dej å mej Kulturfestival 2012 Tema KROPPEN 12-18 mars 2012 Måndag 12 mars Tisdag 13 mars Invigning! En SuePer show full med rörelse, dans, teater och musik. Härliga sånger med Särskolekören. Vernissage

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev Maj 2014 årgång 15 nr 2 Ny styrelse nya tag! Årsmöte valde ny styrelse i februari. Det innebär att Johan Ascard är ny ordförande och efterträder Anders Olsson, som avgick

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Stort 30-års jubileum 1983-2013

Stort 30-års jubileum 1983-2013 RSMH Mittpunkten Malmö RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA Stort 30-års jubileum 1983-2013 Vi är alla människor, ej bara diagnoser Inflytande - Återhämtning - Självbestämmande Välkomna på konferens,

Läs mer

AD-brev nr 4 för Area 05s klubbmedlemmar Nyköping december 2015

AD-brev nr 4 för Area 05s klubbmedlemmar Nyköping december 2015 AD-brev nr 4 för Area 05s klubbmedlemmar Nyköping december 2015 Kära Zontor i Area 05 Årets jul- och nyårshelg nalkas, det innebär att vi alla har många måsten som ska göras, men jag hoppas att ni tar

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 11-12 OKTOBER 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2013!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2013! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2013! Datum: 20-21 april 2013 Plats: Hotell Statt i Hässleholm Ändrat namn på regionala konferensen! Snart är det åter dags för lokalföreningar,

Läs mer

Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA!

Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA! Förskole konferens 3 juni 2014 Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA! Vardag, vetenskap och vision hur möts de i förskolan? Serie med fem seminarier december 2013 april 2014 - Dokumentation

Läs mer

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTER ÄR FRIHET I år firar Stena Line 50 år och därför är vi extra stolta att kunna presentera vår största kartläggning av svenskt resande med bil hittills: Bilsemesterrapporten

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Inbjudan Fokus på specialpedagogisk forskning

Inbjudan Fokus på specialpedagogisk forskning Inbjudan Fokus på specialpedagogisk forskning En annorlunda seminarieserie läsåret 2013 2014 Välkommen till en annorlunda seminarieserie Skollagen betonar att utbildning ska vila på vetenskaplig grund

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag?

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag? Veckobrev v 21 Vilket väder! Idag trodde vi nästan att det var sommar, med sol och värme på förmiddagen. Vi firade Förskolans dag med ballonger och kanelbulle. Vi åt lunch ute också, eftersom det var hamburgare!

Läs mer

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 1 STYRELSEN Viggen Tele,mail Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Vice ordförande Åsa Lundvall 08-580 172 55 asa.lundvall@comhem.se Kassör & Lägeransvarig Katarina Ejergård 08-87 85 87 ninaejergard@hotmail.com

Läs mer

Församlingsblad Juni - Augusti 2009 1

Församlingsblad Juni - Augusti 2009 1 Församlingsblad Juni - Augusti 2009 1 Ekbackskyrkans församling Ekbackskyrkan Parkvägen 17 643 30 Vingåker Bankgiro: 624-7027 Postgiro: 71 91 26-5 Org. nummer: 817606-0229 E-post: kontakt@ekbackskyrkan.se

Läs mer

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 Hej! Jippie, våren är här med den vackra solen och de ljusa löftesrika dagarna. Mänskligheten har vaknat och kravlar ur sina vinterbon för att välkomna våren. Underbart!

Läs mer

Rikskonferensen för hälsosamt lärande

Rikskonferensen för hälsosamt lärande Rikskonferensen för hälsosamt lärande Örebro universitet 7-8 april 2011 Vilka är de och vart är de på väg? Vart är du på väg? För att vi i skolan även i framtiden ska kunna lyckas i mötet med eleverna

Läs mer

6-2009 God Jul och Gott Nytt år

6-2009 God Jul och Gott Nytt år 6-2009 God Jul och Gott Nytt år Hejsan! Ordföranden har ordet Vi är halvvägs in i december och julen står snart för dörren i år som tidigare år. Utomhus tror jag dock fortfarande det är höst det är enbart

Läs mer

inbjudan KUS PA specialpedagogisk forskning en annorlunda seminarieserie läsåret

inbjudan KUS PA specialpedagogisk forskning en annorlunda seminarieserie läsåret inbjudan F KUS PA specialpedagogisk forskning en annorlunda seminarieserie läsåret 2011 2012 Välkommen till en annorlunda seminarieserie! Fokus på specialpedagogisk forskning är ett samarbete mellan Specialpedagogiska

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum MÅNADSBREV JANUARI 2013 God fortsättning och välkomna till en ny termin hos oss på Midimalen norr. Vi vill börja med att tacka för de goda och fina julklapparna vi fick av er och era barn. Vi blev väldigt

Läs mer

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla Ordförande har ordet Först vill jag tacka er för förtroendet att få fortsätta vara ordförande för detta trevliga byalag ett år till. Jag vill också tacka Ingvar Bagare Andersson för de trevliga byavandringar

Läs mer

Feedback - 5 sidor med inspiration Maj 2015. Jag garanterar att du säger JA!!" Mycket bra! Mycket inspirerande! Kul med live coaching!

Feedback - 5 sidor med inspiration Maj 2015. Jag garanterar att du säger JA!! Mycket bra! Mycket inspirerande! Kul med live coaching! Pia Webb har börjat inspirera i Sverige! Pia Webb är en föreläsare som verkligen vet hur man inspirerar och motiverar människor! Hittills har hennes föreläsningar bidragit med att många omgående har fått

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj 1 Innehåll Ledare 3 Incheckningen 4 Elins dagbok 5 Caroline - Festivaldrotning 2005 6 Peter - The king is Back(stage) 7 2 Ledare Äntligen har det blivit dags! UKM Regional

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 2 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Söndagen den 16 mars 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Per Lindqvist,

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Projektplan för utvärderingsmöten

Projektplan för utvärderingsmöten Projektplan för utvärderingsmöten Mål: Att informera Lions ledare om vad ett utvärderingsmöte innebär Att informera Lions ledare om hur man genomför ett utvärderingsmöte Uppläggning: Det här dokumentet

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Att vilja vara en undulat är naturligtvis ovanligt men inte något farligt.

Att vilja vara en undulat är naturligtvis ovanligt men inte något farligt. Att vilja vara en undulat är naturligtvis ovanligt men inte något farligt. Psykoterapimässan är unik i världen. Den är en stor informationsmässa för allmänheten, politiker, media och människor som arbetar

Läs mer

CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008

CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008 CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008 Det var en torsdag klockan 13.30 som jag förväntansfull stod utanför dörren som leder in till Casa Dei Bambini. Jag har i många år längtat tills den dagen jag skulle

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2004-04-22 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

Årsberättelse 2013/2014

Årsberättelse 2013/2014 Årsberättelse 2013/2014 Bomhus förskoleområde Förskolechef Ewa Åberg Biträdande förskolechefer Ingrid Ahlén Nina Larsson Eva Lindgren 1 Bomhus förskoleområde 2013/2014 Inom Bomhus förskoleområde finns

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04

Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04 Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04 19. Mötets öppnande Ordförande Sigurjon Einarsson förklarar mötet öppnat. 20. Val av fullmaktskontrollant Moa Berggren valdes som fullmaktskontrollant.

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

Studerande i fjordernas och trollens land

Studerande i fjordernas och trollens land Studerande i fjordernas och trollens land Att studera utomlands är en vacker och spännande upplevelse. Det ger dig möjlighet att träffa och umgås med människor från många olika delar av världen, skaffa

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Slöjdarresa till Finland, 2015

Slöjdarresa till Finland, 2015 Slöjdarresa till Finland, 2015 Första träffen, på Stundars i Finland I månadsskiftet juli augusti 2015 genomfördes den första träffen i Stundars utanför Vasa i Finland. Åtta slöjdare anmälde sitt intresse

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning.!

assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning.! assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning. Vi välkomnar människor som vill göra ett avstamp mot ett friskare och liv oavsett om det

Läs mer

Länsbygderådet Sörmland

Länsbygderådet Sörmland Länsbygderådet Sörmland Nyhetsbrev mars 2015 Hej! Här kommer årets andra Nyhetsbrev med aktuell info från Länsbygderådet. Nyhetsbrev med aktuell information, tips om aktiviteter och kompete nsutvecklande

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Ny termin med ny energi!

Ny termin med ny energi! Ny termin med ny energi! I DETTA NYHETSBREV: Månadens Barnrättskämpe Anna Sandkull s. 2 Hänt i januari s. 3 - SVT sydnytt, kommunbidrag, intervju i city, praktikantpresentation Händer i februari s. 6 -

Läs mer

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 DEMOKRATI OCH INTEGRATION: UPPDRAG Att vi ger möjlighet till ett aktivt skolråd Att vi gör informationen från enheten tillgänglig på olika hemspråk. Att

Läs mer

Hej alla fritidsmedarbetare runt om landet!

Hej alla fritidsmedarbetare runt om landet! Hej alla fritidsmedarbetare runt om landet! Vintern har rasat ut, vår dvala är över och alla kryper ur sina bon när solens strålar lockar. Vårflöden bryter alla dämningarna, ljuset och värmen släpper alla

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER Göteborg 16-17-18 augusti 2013 Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Välkommen, alla Riksidrottens Vänner och Idrottsledarveteraner

Läs mer

Andreas Maier, VD, MA-system Utbildning

Andreas Maier, VD, MA-system Utbildning Det är med stolthet och glädje jag kan bjuda in till MA-seminariets 20-årsjubileum som samtidigt är mitt 10:e år som värd. Mycket har hänt under seminariets långa historia. Nästan 200 duktiga föreläsare

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Välkomna till Midgårds förskola!

Välkomna till Midgårds förskola! Välkomna till Midgårds förskola! Midgårds förskola är en förskola för barn i åldern 1-5 år. Vi finns på Östergatan 24 som ligger centralt med närhet till allt. Förskolans verksamhet bedrivs i stora ljusa

Läs mer

Välkomna till Eketånga Montessoriförskola

Välkomna till Eketånga Montessoriförskola Välkomna till Eketånga Montessoriförskola Montessoriförskolan Tallen startade 1993 som ett föräldrakooperativ. I januari 2007 bytte förskolan huvudman till Ideella Föreningen Eketånga Montessori och fick

Läs mer

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen.

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen. PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET I FÖRENINGEN KÄRRRINGEN Årsmöte 2013-01-29 Plats Närvarande Frånvarande Hotel Nordic Light Vasaplan 7, Stockholm 27 medlemmar enligt bifogad lista se bifogad lista 1. Årsmötets

Läs mer

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Halliwick-läger i Egypten 2008 1 STYRELSEN Viggen Tele,mail Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Vice ordförande Åsa Lundvall 08-580 172 55 asa.lundvall@comhem.se Kassör & Lägeransvarig Katarina Ejergård

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

! anordnat av Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem och Fritidshemmen vid Martinskolan, Stockholm Söders waldorfskola

! anordnat av Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem och Fritidshemmen vid Martinskolan, Stockholm Söders waldorfskola Vårseminarium 2014 25-27 april anordnat av Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem och Fritidshemmen vid Martinskolan, Stockholm Söders waldorfskola Nu är det dags igen Vårt stora och brokiga

Läs mer

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 Det är vi som medverkar i projektet PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA GENOMFÖRANDE

Läs mer

Bitte Magnusson, lärarrep åk F-2

Bitte Magnusson, lärarrep åk F-2 Protokoll fört vid föräldrarådsmöte 2010-02-17 Plats: Fjälkinge skola, Elevcaféet Närvarande: Roland Persson, 9B Maria Antreski, 8B Petra Kempner 6A Camilla Bengtsson, 6A Mariana Wendel, 5A Jessika Kärrdahl,

Läs mer

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 1 Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 2012-06-11 Projektets premiärdagar inledande utbildningstillfällen med fokus på två av målgruppens mest efterfrågade utvecklingsområden ägde

Läs mer

Konferens om Down syndrom - Dr Brian Skotko till Sverige

Konferens om Down syndrom - Dr Brian Skotko till Sverige Konferens om Down syndrom - till Sverige Varmt välkommen att ta del av inspirerande och uppdaterad information om Down syndrom 15-17 oktober 2013. I samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och Habilitering

Läs mer

Resesrapport från Grindaviks 40 års jubileum

Resesrapport från Grindaviks 40 års jubileum Resesrapport från Grindaviks 40 års jubileum Helena Stenberg Anna Lena Pogulis April 2014 Inledning Grindavik är en kommun på knappt 3000 invånare och firar 40 år som kommun den 10 april 2014 och har inviterat

Läs mer