INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE"

Transkript

1 Årgång 11 Nummer 2 Maj 2010 AU Ordförande: Catherine Bringeselius- Nilsson, Eta Vice ordförande: Irene Niklasson, Tau Sekreterare: Kerstin Petersson, Eta, Kassör: Monica Tengling, Chi, Ledamot: Kerstin Nilsson, My, F.d. ordförande: Ann-Charlotte Berglund, Rho, INFO Redaktör: Ann-Charlotte Berglund, Rho Svenska hemsidan : Ebba Gamstedt, Alpha, INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Pedagogiska flashbacks från Kristianstad Inget möte på riksnivå lämnar en oberörd, vad beträffar pedagogiska utmaningar där finns alltid intressanta seminarier och föredrag. Så var det också i Kristianstad i maj Fyra begåvade harpister satte med magnifikt kvartettspel effektfullt punkt för mötet i Kristianstad. Europeiska hemsidan: Dkgeurope.org Internationella hemsidan: Innehåll: Pedagogiska flashbacks från Kristianstad 1 Ordförande har ordet 2 Kalendarium 2 Nya medlemmar 2 From Vision to Actrion ; Advancing the Society Delta Kappa Gamma i tiden 3 In Memoriam 4 Vi gratulerar Estland till Betakretsen! 5 Europakontakterna fördjupas 6 Läraren som ledare 6 Epsilonkretsen har den stora glädjen 7 20-års jubileum i Tau 8 8 mars i Skövde Kvinnodagen 9 Ett e-brev i mars En hisnande naturfilm av Patrik Olofsson, som visar det fascinerande vattenrikets rika djurliv, följt av naturinformatör Ebba Trolles informativa beskrivning av biosfärområdet och hela den process man genomfört för att nyttja sitt omgivande naturområde i Kristianstad. Tänk att kunna ta med sin klass till ett uteklassrum, där allt material är förberett och upptäckterna garanterade för vetgiriga elever! Läs mer på www. vattenriket.kristianstad.se Lena Lövgren Omicron som med sin forskning visar hur vikten av djup förståelse för naturfenomen är en förutsättning för vidarestudier inom naturvetenskap. Genom sina longitudinella intervjuer med barn/ ungdomar upptäcker hon hur ytlig förståelsen för tex. hur föruttnelseprocessen av ett löv verkligen är hos de unga. Lena konstaterar att detta med att lära sig nya begrepp tar tid. Genom att introducera fundamentala begrepp tidigt i förskolan - och fortsätta att successivt utveckla dem kunde både förståelse i och intresse för naturvetenskap öka. Fråga om du vill veta mer om fysikdidaktik! Smultronställets förskola presenterades av Carina Hertrich och Sara Rhodin. Deras fyra grundstenar leken, kosten, djuren och teatern illutrerades med talande bilder och beskrivningar av verksamheten....forts. sid 4

2 Ordförande har ordet Jubileum och riksstyrelsemöte I april deltog jag i ett strålande 20-årsjubileum i kretsen TAU i Kalmar. Kretsen, med ordförande Irene Niklasson i spetsen, bjöd oss deltagare på ett intressant program och festmåltid. Se bilder och reportage i detta INFO. Nästa stora evenemang var rikstyrelsemötet med utbildning med kretsen Omicron i Kristianstad som värd. Vi hälsades välkomna av Högskolans i Kristianstad rektor Lars Carlsson, som presenterade Högskolan, dess utbildningar, sina tankar kring kvalitet i utbildningen och anställningsbara studenter. Delta Kappa Gamma INFO vi stannar inte där, vi strävar mot livslångt lärande för män och kvinnor. Är detta en självklarhet? Nej, tyvärr inte överallt och inte för alla människor. Jag framhöll värdet av att kunna läsa och vad det betytt för mig personligen när jag under min uppväxt var fångad i tunga gipskorsetter år ut och år in pga skolios. Läsningen betydde mycket för min självkänsla och identitet. DKG ökar i betydelse genom sitt allt vidare nätverk av kvinnliga pedagoger över hela världen. DKG finns nu i 17 länder, det senaste medlemslandet är Panama. Vi är som tusentals blommor, olika och färgstarka, som öppnar dörrar i hela världen till kunskap och värnande av humanistiska värden. Var stolt över ditt medlemskap i D K G! 2 Ewa Kristensson, ordförande i Omicron, hälsade oss välkomna till Kristianstad och två dagar fyllda av arbete, gemenskap och kunskap. Den fina filmen om vattenriket, naturområdet som omger Kristianstad, angav tonen för kretsens tema. I mitt eget hälsningsanförande sa jag bland annat: Som pedagoger omfamnar vi tanken om alla barns och ungdomars rätt till utbildning och kunskap. Och Kalendarium Nationellt: september Ledarskapsutbildning, Uppsala 25 september. Riksstyrelsemöte med utbildning av kretsfunktionärer, Epsilon, Uppsala april: Riksmöte med riksstyrelesemöte i Eta, Växjö (datum preliminärt) 2012 Våren Riksstyrelsemöte med fortbildning, My, Linköping Hösten Riksstyrelsemöte med utbildning, Alpha, Stockholm 2013 Riksstyrelsemöte/riksmöte Phi, Falun Internationellt: juli: Seminar for Purposeful Living, Tacoma, Washington State: Tema: Where Art and Nature Meet juli: International Convention, Spokane, Washington State augusti: European Regional Conference, Baden-Baden, Tyskland 2012 International Convention, New York State 2014 Jag önskar er alla en skön och avkopplande sommar med gemenskap, soliga dagar och dagar med stilla sommarregn (bokläsarväder), blommor och kanske lite längtan mot sensommar och höst. Catherine Bringselius Nilsson Riksordförande Här på bild tillsammans med Ewa Kristensson Nya medlemmar: Marita Larsson, Sigma Margareta Ollinen Jansson, Phi Lena Strömbedrg, Chi Carina Nilsson, Omicron Ann Ericsson, Eta Rose-Marie Olsson, Omega Christina Broman, Alpha Gunilla Fredholm, Alpha Varmt välkomna!

3 Delta Kappa Gamma INFO 3 From Vision to Actrion ; Advancing the Society Delta Kappa Gamma i tiden Förslag till Constitution och International Standing Rules Kort bakgrund Föreningens stadgar - governing documents har förändrats några gånger sedan DKG:s grundare år 1929 formulerade syften och organisation. De flesta ändringar har gjorts i befintligt struktur. Vid Convention i Chicago 2008 antogs ett uttalande om att vår Constitution (C) och International Standing Rules (ISR) behöver anpassas så att den följer föreningstradition och dessutom blir lätt att kunna hitta i. Bl a har information i C artikel 4 ej alltid kunnat följas upp i ISR section 4. Detta har gjort att många avstått från att ta del av innehållet Denna revision skall först behandlas i International Constitution Committee (ICC), vilka före-slår Administrative Board att fatta beslut om att genomföra en revision. Internationella presi-denten Caroline Rants fick uppdraget att rekrytera en Ad Hoc-kommitte med uppdrag att tillsammans med ICC föreslå ny formulering av C och ISR. Sedan februari 2009 har Revision Team förberett det förslag som nu presenterades i mars/april-numret av NEWS. Arbetet har bestått av enkät vid state conventions våren 2009, subgrupper har intervjuat berörda medlemmar, seminarium och workshops vid Regional Conferences har samlat synpunkter från medlemmar. Ett stort antal förslag till ändringar inlämnades till ICC:s ordförande före 1 oktober Vid ett fem dagars arbetsmöte i november diskuterades det förslag som nu finns och skall beslutas vid Convention i Spokane. Förslaget kommer att bli presenterat artikelvis och deltagare kan föreslå förändringar i förhål-lande till det förslag som nu ligger. Vår idag gällande C och ISR upphör att gälla vid Convention och ersätts av det som beslutas i Spokane. Förslaget jar ett modernare språk och en struktur både i C och i SR som gör att våra governings documents bllir lättare att ffinna information Strukturen bygger på den norm som finns i Roberts Rules of ORder. Presentationen i NEWS kan uppfattas svår att tränga igenom, därför vill jag peka på några förändringar (radnummer inom parentes). Article II : Vision statement kompletterar tidigare Mission statement (52) Article III : Pedagog kan bli medlem direkt efter examen (tidigare 3 år) ( 81) 5 år efter pensionering kan man erhålla medlemskap. Article IV: Alla regler om avgifter, betalning av avgiften och tillgångarna finns samlade i denna artikel. Längre fram kan man läsa mer om hur dessa tillgångar skall an-vändas. Artikel V: Innehåller beskrivning av våra tre nivåer krets, riks- och internationella nivån. Observeras bör att region och forum är samarbetsorgan inom internationella nivån. Artikel VI: Förslag har framställts att first vice president (342) skall ersättas av president-elect vilket innebär att den personen är given som internationell president näs-ta tvåårsperiod. Dessutom skulle det då finnas en vice-president. Regional Directors uppgifter har förtydligats (( ). Artikel VIII: De flesta förslagen/frågorna som lyftes från medlemmar handlade om alla våra kommittéer. Beskrivning av kommittéernas syfte är tydligare och ny struktur; Society Business (757) resp Society Mission and Purposes Committees (872) gör det något enklare att överblicka. Många kommitter har till syfte att handlägga olika fonder t ex Scholarship. Ny kommitté föreslås vad gäller Non-Dues-Revenue (inkomster utöver avgifter) och Educational Excellence Committee skall arbeta med verksamhet för att uppfylla Mission Statement (873). Tidigare kommitteer för Professional Affairs, Personal Groth och Research utgår. Artikel XIII: Awards denna artikel är ny och beskriver de olika awards, som kan erhållas av medlemmar, både medlemmar och icke-medlemmar resp icke-medlemmar. Artikel XIX: Regler om upphörande krets, riksförening eller internationella föreningen. I ISR kan vi på rad 25 få reda på att i fortsättningen föreslås det att varje medlem avgör hur medlemsmärket skall bäras. Vi kan också på rad läsa om hur stor medlemsavgiften är idag och hur höjning av medlemsavgiften kan beslutas Dessa förändringar är ett urval av vad jag i min egenskap av ledamot i ICC tolkar som de intressantaste och tips att börja med. När du väl börjat läsa vissa artiklar eller sektioner faller det sig lättare att gå vidare....forts. sid 4

4 ...Forts. Från sid 1 En Bullerbyidyll med ett säkert pedagogiskt grepp som styrmedel! När Carola Aili berättade om sin pågående forskning kring tidshantering i läraryrket kunde vi nicka igenkännande. Carola har följt en grupp lärare under tre år för att kartlägga hur deras tid utom undervisningstiden fördelas. Hon strukturerar deras göromål i 1) rumslåsta aktiviteter (ex. labgrejor som plockas fram i anslutning till lektionen) 2) tidslåsta ex. rättning av prov inom viss tidsmarginal 3) kollegielåsta koordinering av schematider inför samtal med andra lärare. 4) planeringshorisonter deadlines etc. Vad har Carola hittills kommit fram till? Jo, att enbart 22 % av tiden används till kvalificerande arbete, d.v.s, sådant som tillför lärarprofessionen viktig erfarenhet och kunskap. När läraren tar sig tid att analysera och lära sig av situationer då kan man tala om kvalificerande arbete! Men säg den pedagog som tar sig tid att reflektera, skriva loggbok och diskutera det med sig själv och sina kollegor! Här borde fler rektorer se till att avsätta tid för just detta! Även de underhållande inslagen under riksstyrelsemötet får ens lärarsjäl att blomma upp! Att elever på högstadiet drillas i historieberättandets konst fick vi uppleva beviset på under banketten. Tonårskillar som drog den ena historien efter den andra inför så många kvinnliga pedagoger vilken prestation! Och de fyra skönspelande unga flickorna med sina harpor vilket bevis på talang och målmedveten träning i det skönas konst! Ann-Charlotte Berglund, Rho...Forts från sid 3 De sammanfattningar av förändringar som föregår förslaget i NEWS är väl värda att studera efter denna korta inledning. Det slutliga förslag som klubbas i Spokane skall sedan inarbetas i våra svenska stadgar. Tag vara på tillfället att påverka vår organisations framtid! Birgitta Johansson, Sigma International Constitution Committée Delta Kappa Gamma INFO 4 IN MEMORIAM Brita-Stina Nordenstedt har lämnat oss. Hon avled 2 oktober Britta-Stina var medlem i Gammakretsen från 1973 till sin död Hon var kretsordförande i Gamma , som hon också var med och grundade. Så här berättade Britta-Stina om hur det hela startade: Den första kontakten med DKG var ett brev i januari 1970, som satte myror i huvudet på mig. Det var en inbjudan till en middag den 7 april på Operakällaren, och där skulle jag premieras tillsammans med framstående pedagoger. Dessa var skolrådet Maj Bosson-Nordbö, fil.dr. Stina Nicklasson, bibliotekarien Greta Renborg, bitr.skoldir. Birgit Rodhe, småskolläraren Anna-Lisa Thörn och så jag, hushållslärare och Master och Science. Varför just jag? Msc i pedagogik och hushållsvetenskap från University of Minnesota hade inte varit särdeles värderad här hemma i Sverige. Jag försökte via mina USA-kontakter får reda på vad DKG stod för, och hur jag blivit utvald. DKG bjöd på resan till Stockholm och middagen på Operakällaren med 47 gäster var festlig och. Vi sex inbjudna satt på ett podiet med var sin DKG-ros framför sig omgivna av den internationella presidenten Dr. Dorothy L Johnson, den föregående presidenten J Maria Pierce. Denna middag var förutom en hedersbevisning till oss inbjudna en introduktion av DKG Society in Sverige. (Svenska kretsar berättar sin historia ) Brita-Stina Nordenstedt hade många uppdrag inom Gamma-kretsen. Hon var sekreterare, ledamot av Internationella Stipendiekommittén, ingick i valkommittén och Fadderverksamheten Hon var även revisorssuppleant. Brita Stina var också med att starta kretsen Iota i Härnösand/Sundsvall 1979 och kretsen Rho i LuleåÅ/Piteå Hon ledde också riksföreningens kommitté för Internationella kontakter och riksföreningens Programkommitté. Britta-Stina Nordenstedt betydde mycket inte bara för sin krets utan också för utvecklingen av DKG i Sverige. Eva Hänström, Gamma

5 Delta Kappa Gamma INFO 5 Vi gratulerar Estland till Betakretsen! Estland har fått sin andra krets, Betakretsen, i Pärnu. Betakretsen invigdes påpassligt nog på tvåårsdagen av tillkomsten av Estonia State och firandet skedde med besked. På förmiddagen den 6 mars 2010 gavs flera gedigna akademiska föreläsningar. Efter lunch följde årsmöte och därefter den högtidliga invigningen av tolv nya medlemmar, som skedde i närvaro av 12 utländska gäster från Canada, Finland, Island Sverige och Storbritannien. Vi två svenska gudmödrar, Ann-Marie Asker-Badersten och Marianne Skardéus, fanns naturligtvis på plats med gåvor till den nyfödda! Bahai centrum gav hon inblickar och utblickar och många goda råd. Bland annat att man som utbildare bör försonas med sin historia söka samförstånd och verka för att myndigheterna investerar i utbildning. I anslutning till årsmötesförhandlingar gav Marianne Skardéus information om stipendiemöjligheter från Educational Foundation. Hon uppmanade de närvarande att utnyttja möjligheterna att söka medel från fonden. Invigningsceremonin inleddes med två stycken på sologitarr, vilket gav den rätta och högtidliga stämningen Invigningsbordet med riksordf Anu Joon, nedan Födelsdagsfirandet, som ägde rum på Franska skolan i Gamla sta n i Tallinn inleddes med en rad eminenta föreläsningar. Forskaren MareTorm från Tallinns universitet talade över ämnet Utvecklingen av förskolan i Estland under 1900-talet. Hon visade på flera estniska förskolepionjärer, men visade också på Fröbels betydelse och hur fortfarande Fröbels huvudidéer lek. musik och arbete lever vidare. Anu Sepp från Estlands akademi för musik och teater hade temat Musikundervisning och musiklärare i Estland: Igår, idag och i morgon. Hon visade på hur musikintresset bland en befolkningen är beroende av en läroplan, som avsätter ett deciderat antal timmar för musikundervisning av musiklärare och ordentliga läromedel, även på lägre stadier. Ene Eisenberg-Lindquist från Tartus universitet visade på litteraturläsningens betydelse för både språkutveckling och personlig utveckling. Med många konkreta exempel redogjorde hon för hur man pedagogiskt kan gå tillväga. Merike Saar från Franska skolan och Meeri Sild från Lilleküla gymnasium, båda i Tallinn demonstrerade hur undervisningen kan berikas och underlättas genom online-programmet Word Clouds och WIKIES. Sigrun Klara Hannesdottir, andre vice ordförande i DKG International, talade om vad Delta Kappa Gamma Society International betytt för utbildare på Island sedan Hon uppehöll sig också vid den pågående revisionen av våra internationella stadgar. Dolores Lindsay från Kanada hade valt temat Kvinnliga utbildare som estniska samhällets shamaner. Utgående från sitt arbete I Kanada och nu i Estlands Beta-kretsens tolv medlemmar tillresta från Pärnu lovade att stödja föreningens mål. Den vackra ceremonin avslutades som sig bör med DKG-sången. Women Teacher Allra sist blev det stor buffén med en födelsedagstårta tronande i mitten. Födelsedagstårtan Ann-Marie Asker-Badersten, Alpha Marianne Skardéus, Chi

6 Delta Kappa Gamma INFO 6 7 Europakontakterna fördjupas Meeri Palm, Sigma, till Estland Efter att ha fått bra kontakt med de estniska gästerna på Sigmas 20-års jubileum, åkte Meeri Palm i april 2010 till Tallinn för att medverka i Alpha-kretsens möte den 24 april. Hon talade om mångkulturell undervisning och om sina egna erfarenheter av att byta land och språk. Efteråt fick hon också delta i Alphas kretsmöte, vilket var väldigt trevligt, även om de otroligt snabbt talande estniskorna gjorde förståelsen svår. Läraren som ledare Vad kan nya rön om ledarskap och det vi lär om ledarskap ha för betydelse för pedagoger och vad kan ledare lära av rollen som pedagog i skolan? Åsa Blomé, ledarutvecklare i Uppsala kommun Susanne Markowska,ledarskapsutvecklare Alpha-kretsen i Tallinns sekreterare Piret Tamme överlämnar en ros till Meeri Palm, efter hennes anförande. Besök från Nederländerna hos My Söndag kväll den 2 maj anlände sex glada deltor från Epsilon Chapter i Nederländerna till ett kyligt Linköping. Det var Ria Steenbergen, Coby van Klaveren, Trijny Schmitz du Moulin, Janni Kisteman, Elise Boltjes och Anje Noorman som kom för att bekanta sig med oss i My och lära något om Linköping. Vi hade ordnat ett digert program med historiska och kulturella inslag, förutom uppskattade besök på skolor och den trevliga sociala samvaron. ( mer information om besöket kommer att finnas på hemsidan). Delta Kappa Gamma ger fantastiska möjligheter att knyta nära kontakter med kollegor i andra länder. Det gäller bara att ta initiativ så går det mesta att genomföra. Nu har vi i My en stående inbjudan att komma på svarsbesök till Epsilon i Nederländerna. Var så säker på att vi åker iväg en vacker dag! Lillis Kirsh, My Fredagen den 24 september 2010 Plats: Uppsala Universitet, St. Olofsgatan 10 B Registrering och kaffe/te med smörgås Välkommen till Ledarskapsdagen i Uppsala Epsilons ordförande Maria Norrman Erixson Åsa Blomé ledarutveckling Uppsala kommun Lunch, Restaurang Alma(i huset) Susanne Markowska ledarskapsutvecklare Registreringsavgiften inbetalas till Epsilon postgiro Anmälan senast den 10 augusti till: Eva Wallin, Ritargatan 4B Uppsala eller via e-post: Pris: 350 kr, lunch, kaffe på förmiddagen och eftermiddagen ingår. Tag chansen till en givande fortbildningsdag - prata med din arbetsledare redan idag!

7 7 Delta Kappa Gamma INFO Epsilonkretsen har den stora glädjen att inbjuda er till en Ledarskapsdag samt Riksstyrelsemöte med utbildning för kassörer och ordförande i Uppsala september 2010 Program Fredag den 24 september Ledarskapsutbildning Uppsala universitet, St. Olofsgatan 10B, Uppsala Registrering och kaffe/te med smörgås Välkommen till DKG:s Ledarskapsutbildning i Uppsala Epsilons ordförande Maria NorrmanErixson Åsa Blomé ledarutvecklare Tema: Läraren som ledare Lunch Restaurang Alma Susanne Markowska, ledarskapsutvecklare, Läraren som ledare (kaffe/kaka/frukt-paus ingår) Avslutning Middag på restaurang för alla som anlänt. Middag, egen bekostnad. (Plats meddelas senare) Lördag den 25 september Riksstyrelsemöte och utbildning för kretsordförande och nya kretskassörer Uppsala universitet, Blåsenhus, von Kraemers väg 1, Uppsala Registrering och kaffe/te och smörgås Välkommen till Uppsala Universitet, Blåsenhus, von Kraemers väg 1,Uppsala Ulla Hägglund, Epsilon Riksordförande, Catherine Bringselius-Nilsson Utbildning för ordförande och kassörer, AU Lunch Riksstyrelsemöte Presentation av kommande nationella möten Avslutning Anmälan görs på särskild blankett, se hemsidan: Kontaktperson: Maria Norrman-Erixson, Maria. tfn Observera att rum finns reserverade på Sunnersta Herrgård till den 9 juni Boka därför i tid! Hotellen i Uppsala blir snabbt uppbokade! Möjlighet (begränsat antal bäddar) till Homestay finns, 150kr/natt Kontaktperson: Elisabeth Björkman, elisabeth. tfn Anmälan senast den 10 augusti till: Eva Wallin, Ritargatan 4B Uppsala eller via e-post: Registreringsavgiften 350 kr för Ledarskapsdagen fred.den 24/9 och avgift för Riksstyrelsemötet 350 kr lörd. den 25/9 insättes senast den 10 aug. på Epsilonkretsen postgiro Var vänlig ange ditt namn vid betalningen. Välkomna!

8 Delta Kappa Gamma INFO 8 20-års jubileum i Tau 80 år, 11 månader och 13 dagar efter att Annie Webb Blanton haft sitt första DKG möte firade Tau, Kalmar sitt 20 års jubileum. Den 21 april 1990 chartrades Tau i Kalmar och den 24 april 2010 firade vi denna 20-åring. Inte mindre än 35 Deltor kom till Bruunska villan, Linnéuniversitetets representationsvilla i Kalmar. Det var både nuvarande, före detta medlemmar och tillresta gäster från andra kretsar som deltog i festligheterna. Kalaset invigdes av Siv Mattson, Taus första ordförande, med bandklippning och stilig fanfar på dragspel. Vårliga blommor vid borden. Eftermiddagen bjöd på två föreläsningar: Många av oss nickade igenkännande när Ulla Karin Nordänger, docent vid Linnéuniversitetet, talade om Lärare i risksamhället i sin föreläsning. Lägerskolorna lyser med sin frånvaro numera eftersom den första tanken är vad kan gå fel?. På fritids och dagis bär barnen neonvästar så att de inte ska försvinna. Vem vågar ta med elever på utflykt när Aftonbladets löpsedlar skriker ut Lärarna fikade - våra döttrar dog? Ulla Karin menade att tre rörelser bidragit till vår tvekan att göra något som kan innebära osäkerhet och risk. Risk är egentligen balansen mellan det möjliga och faran men nu har uttrycket olyckorna under 80- talet t.ex. krävt experternas förklaring. En annan rörelse är det ovärderliga barnet som inte kan belastas med något och som inte har något eget ansvar. Den inställningen eskalerar. Rörelse nummer tre finns inom skolan som ska sälja in sin utbildning eller allra helst sälja i sin trygga miljö. Tryggheten är viktigare än pedagogiken i marknadsföringen. Hur försäkrar sig då skolorna för risken? Med formell dokumentation såsom åtgärdsprogram, individuella utvecklingsplaner etc. förflyttar vi mer och mer fokus från didaktik till att se till att man har ryggen fri vid eventuell yttre kontroll. Läraren lägger även till informell dokumentation i sina dagböcker, kalendrar och på små lappar om det skulle bli en affär. 50% av lärarna säger att man undviker att göra saker i undervisningen (labbar, utflykter) som kan innebära risk. Nya lärare gör det definitivt inte. Rädslan för naming, blaming and shaming har flyttat in i skolan. Efter mingel kring kaffet vidtog föreläsning om Rösten, vårt förtroendekapital. EwaMaria Roos, skådespelerska och logonom, talade glatt om att hon var en röstnörd. En logonom jobbar med den friska rösten, till skillnad mot en logoped. Mycket tydligt visade EwaMaria att rösten och kroppen måste vara synkroniserade. Bl a tränar toppar inom svenskt näringsliv sina röster hos EwaMaria. Rösten är vårt visitkort, en stor del av vår personlighet. Per sona = genom ljudet! Sinnestillståndet speglas i rösten. Det går alltså inte att ryta fram jag älskar dig! I vår muntliga kommunikation ligger själva texten bara på 10%, rösten på 30% och kroppsspråket på 60%. Och glöm för all del inte pausen, talets tystnad. Vi som ska hinna med så mycket under en lektion och talar fort kan fortsätta med det bara vi artikulerar. Kvinnor med röstyrken som vi lärare, drabbas ofta av rösttrötthet. För att förebygga detta och hitta röststödet övade vi med Ewa- Maria. Med många glada skratt avslutade vi eftermiddagen. Lisbeth Wieslander, Eta och Siv Mattson Förväntansfulla Deltor Festligheterna fortsatte på kvällen med galamiddag. Fiskpatén avlöstes av varmrökt lax och måltiden avslutades med pannacottor och hallonsås. Många var...forts.sid 9

9 8 mars i Skövde - Kvinnodagen Sigma-kretsen firade den internationella Kvinnodagen gemensamt med Stadsbiblioteket i Skövde och föreningen Kvinna Skaraborg. Vi träffades på biblioteket och lyssnade på författarna Maria Sveland och Amanda Svensson, som berättade om sina böcker Bitterfittan och Hey Dolly. De läste också valda delar ur böckerna. Lite tilltugg och alkoholfri mousserande dryck bjöds. Ett 60-tal damer var närvarande och var nöjda med en mycket informativ och inspirerande kväll. Meeri Palm, Sigma Ett e-brev i mars Dear Marianne, (Skardéus) it was a real pleasure to have you here at our annual conference in Tallinn together with Anne-Mari and other Swedish ladies kindly supporting our activities starting from the establishment of the first chapter of Delta-Kappa Gamma in Estonia. Thinking back to the Oslo conference last August, we have not properly thanked yet all those Swedish sisters, who have kindly donated to make our participation in Oslo possible. The finances our Swedish sisters donated, was used to cover a part of our travelling costs, and as you know, under the circumstances, it was a nice contribution for our aspirations. We really wanted to participate, but we had to do some hard thinking before it became a reality.....forts från sid. 8 The opportunity to be present at such an event in Oslo was really most rewarding in many respects skålarna till Taus ära och talen där minnen från 20 and offered us new insights into the European activities of the society as well as of developments in års verksamhet var huvudsaken. Tau gratulerades också av riksordförande Catherine Bringselius-Nils-Americason, så gamla och så unga! Estonia in years to We learned a lot and all this can be used in come. Eva Petersson, Gunvor Silfwersvär, Margareta Olofsson, Eva Eskilsson. Ordförande Irene Niklasson delar ut medaljer för lång och trogen tjönst. Två unga flickor från Mönsteråsgymnasiet underhöll med vacker sång och gitarrspel. Vi ska väl också berätta att denna förening för kvinnor fick mycket god hjälp av fyra stiliga, förklädesförsedda män. Styrelsen kunde helt lugnt avnjuta den högtidliga kvällen. Ett fint kalas att minnas länge! Li Labory, Tau So please convery our deepest gratitude to all those supporting us. We do hope, we could also be of some use for you in future. Sincerely, Urve Läänemets and Katrin Kalamees-Ruubel Alpha Kring tidningen INFO Bidrag till INFO tas tacksamt emot. Utnyttja också gärna vår hemsida för aktuella nyheter MANUSSTOPP 15 september 2010 Tänk på att nätupplagan av INFO behöver skrivas ut och distribueras till dem, som inte har tillgång till Internet. Påminn alla om att ett nytt INFO är på väg! The Delta Kappa Gamma Society International Sweden State Ansvarig utgivare: Catherine Bringselius Nilsson Lay-out: Marianne Skardéus

Rikstolkkonferensen har gått av stapeln!

Rikstolkkonferensen har gått av stapeln! SVERIGES TECKENSPRÅKSTOLKARS FÖRENINGS TIDNING NUMMER 3, SEPTEMBER 2005 NUMMER SEDAN STARTEN: 51 Rikstolkkonferensen har gått av stapeln! 3..... Styrelsenytt 11.... Våra tolkkollegor i Finland 4-5... Rikstolkkonferensen

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Kapitel 2 Utbytets pedagogiska innehåll

Kapitel 2 Utbytets pedagogiska innehåll Jannika Hedblom Utbytesdeltagare 2002»Jag har lärt mig otroligt mycket. Framför allt har jag lärt mig att det aldrig blir som man har tänkt sig men också att det viktigaste för respekt mellan människor

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 april /maj 2012 MED VÅREN KOMMER ETT NYTT NUMMER AV OMEP-NYTT INNEHÅLL. 1 www.omep.org.

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 april /maj 2012 MED VÅREN KOMMER ETT NYTT NUMMER AV OMEP-NYTT INNEHÅLL. 1 www.omep.org. OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 april /maj 2012 MED VÅREN KOMMER ETT NYTT NUMMER AV OMEP-NYTT...och du märker säkert att tidskriften ser lite annorlunda ut. Detta beror på att vi för i år har

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Kan berättelser skapa plats för fler?

Kan berättelser skapa plats för fler? Kan berättelser skapa plats för fler? - Inspiration och praktiska tips för att skapa och sprida berättelser vid konferenser och evenemang Denna verktygslåda är framtagen genom arbetet med kursen Glokala

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 2014 Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 1 Innehåll FSF:s styrelse 2014 Inger Wolf Sandahl, ordförande

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

HEMVÄNDARE KOST & HÄLSA SÅ GICK DET SEMINARIUM OM VARFÖR MÖTS VI MED SKEPSIS? UTLANDSFINNARNAS PARLAMENT HÖGTIDLIGT PÅ. när vi flyttade hem

HEMVÄNDARE KOST & HÄLSA SÅ GICK DET SEMINARIUM OM VARFÖR MÖTS VI MED SKEPSIS? UTLANDSFINNARNAS PARLAMENT HÖGTIDLIGT PÅ. när vi flyttade hem FÖR UTLANDSSVENSKAR SEDAN 1938 NUMMER 04 ÅR 2012 I WWW.SVIV.SE HÖGTIDLIGT PÅ UTLANDSFINNARNAS PARLAMENT SÅ GICK DET när vi flyttade hem KOST & HÄLSA DIABETES DEN NYA FOLKSJUKDOMEN SEMINARIUM OM HEMVÄNDARE

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2012 Hon överlevde - mot alla odds Hjärnkraft har träffat Camilla Westerdahl som efter olyckan ansågs vara icke rehabiliteringsbar. Nu

Läs mer

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR... VIS Tidningen för vuxendöva - Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...och mycket mer LEDAREN: Låt oss behålla

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Tack till. - Personec. - Idékraft. - Svensk HR- förening - IFL. - Tria. - Personalaktuellt. - Tidningen Chef. - Orange. Dynamiquen nr 3 2006

Tack till. - Personec. - Idékraft. - Svensk HR- förening - IFL. - Tria. - Personalaktuellt. - Tidningen Chef. - Orange. Dynamiquen nr 3 2006 Dynamiquen nr 3 2006 Adress Dynamicus Pedagogiska institutionen Sturegatan 4 Box 2109 750 02 Uppsala Telefon 018 4710000 E-post dynamiquen @personalvetarna.com Ansvarig utgivare Joakim Åhrén Layout Anja

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 September 2014 Nr 4 Ulrika Myhr med sin hund Rocky - Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Innehåll

Läs mer

Magasinet Moskva Våren/Sommaren 2013

Magasinet Moskva Våren/Sommaren 2013 Magasinet Moskva Våren/Sommaren 2013 1 Banque Carnegie Luxembourg Vision och tradition Att bli kund i Banque Carnegie är att välja en exklusiv, oberoende privat bank med få kunder per portföljförvaltare.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

nya Strokerehab, sid 17 Avtalsnojan, sid 29 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 2 2012

nya Strokerehab, sid 17 Avtalsnojan, sid 29 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 2 2012 nya Nr 2 2012 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Sommar på Nordiska Synpedagogkongressen i Kolding, sid 10 Strokerehab, sid 17 Avtalsnojan, sid 29 nya Ges ut i samarbete

Läs mer

Förenade Reikiförbundet i Sverige

Förenade Reikiförbundet i Sverige Förenade Reikiförbundet i Sverige Medlemstidning Nr 2 juni 2010 Pris: 50 kr Årsmötet 2010 En förening i utveckling Tillbakablick Chiyoko Yamaguchis första Reiju Kristallnytt Stenspalt i tidningen Annons

Läs mer

UNG SWEA I NEW YORK mina närmaste vänner har jag funnit via SWEA

UNG SWEA I NEW YORK mina närmaste vänner har jag funnit via SWEA ÅRGÅNG 22 NR 2 2012 www.swea.org/marbella UNG SWEA I NEW YORK mina närmaste vänner har jag funnit via SWEA jorden runt på 10 år att leva på en segelbåt britten, designer & swea en livshistoria i kreativitet

Läs mer

BARNPLANTABLADET. Drottning Silvia inviger barn-ci-konferens i Rom. Smittskyddsexperter på konferens i Istanbul. Döva familjer väljer CI för sina barn

BARNPLANTABLADET. Drottning Silvia inviger barn-ci-konferens i Rom. Smittskyddsexperter på konferens i Istanbul. Döva familjer väljer CI för sina barn BARNPLANTABLADET En tidning från BARNPLANTORNA Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat CI blir rikssjukvård Döva familjer väljer CI för sina barn Smittskyddsexperter på konferens

Läs mer

Vår och Sommar 2012 SWEA BLADET MICHIGAN

Vår och Sommar 2012 SWEA BLADET MICHIGAN Vår och Sommar 2012 SWEA BLADET MICHIGAN www.sweamichigan.org VÅR & SOMMAR 2012 STYRELSEN 2012: Lena Fransén-Dean Lotta Olvegård Marie-Ann Halladay Ingela Oginsky Ordförande Vice Ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

Uppsalas fortbildningsdagar 2014

Uppsalas fortbildningsdagar 2014 årgång 22 nummer 4 december 2014 www.skolkurator.nu foto Maria Grund Uppsalas fortbildningsdagar 2014 Långa pärlband av skolkuratorer intog rulltrapporna inne i UKK, Uppsala Konsert och Kongress, då årets

Läs mer