INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE"

Transkript

1 Årgång 11 Nummer 2 Maj 2010 AU Ordförande: Catherine Bringeselius- Nilsson, Eta Vice ordförande: Irene Niklasson, Tau Sekreterare: Kerstin Petersson, Eta, Kassör: Monica Tengling, Chi, Ledamot: Kerstin Nilsson, My, F.d. ordförande: Ann-Charlotte Berglund, Rho, INFO Redaktör: Ann-Charlotte Berglund, Rho Svenska hemsidan : Ebba Gamstedt, Alpha, INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Pedagogiska flashbacks från Kristianstad Inget möte på riksnivå lämnar en oberörd, vad beträffar pedagogiska utmaningar där finns alltid intressanta seminarier och föredrag. Så var det också i Kristianstad i maj Fyra begåvade harpister satte med magnifikt kvartettspel effektfullt punkt för mötet i Kristianstad. Europeiska hemsidan: Dkgeurope.org Internationella hemsidan: Innehåll: Pedagogiska flashbacks från Kristianstad 1 Ordförande har ordet 2 Kalendarium 2 Nya medlemmar 2 From Vision to Actrion ; Advancing the Society Delta Kappa Gamma i tiden 3 In Memoriam 4 Vi gratulerar Estland till Betakretsen! 5 Europakontakterna fördjupas 6 Läraren som ledare 6 Epsilonkretsen har den stora glädjen 7 20-års jubileum i Tau 8 8 mars i Skövde Kvinnodagen 9 Ett e-brev i mars En hisnande naturfilm av Patrik Olofsson, som visar det fascinerande vattenrikets rika djurliv, följt av naturinformatör Ebba Trolles informativa beskrivning av biosfärområdet och hela den process man genomfört för att nyttja sitt omgivande naturområde i Kristianstad. Tänk att kunna ta med sin klass till ett uteklassrum, där allt material är förberett och upptäckterna garanterade för vetgiriga elever! Läs mer på www. vattenriket.kristianstad.se Lena Lövgren Omicron som med sin forskning visar hur vikten av djup förståelse för naturfenomen är en förutsättning för vidarestudier inom naturvetenskap. Genom sina longitudinella intervjuer med barn/ ungdomar upptäcker hon hur ytlig förståelsen för tex. hur föruttnelseprocessen av ett löv verkligen är hos de unga. Lena konstaterar att detta med att lära sig nya begrepp tar tid. Genom att introducera fundamentala begrepp tidigt i förskolan - och fortsätta att successivt utveckla dem kunde både förståelse i och intresse för naturvetenskap öka. Fråga om du vill veta mer om fysikdidaktik! Smultronställets förskola presenterades av Carina Hertrich och Sara Rhodin. Deras fyra grundstenar leken, kosten, djuren och teatern illutrerades med talande bilder och beskrivningar av verksamheten....forts. sid 4

2 Ordförande har ordet Jubileum och riksstyrelsemöte I april deltog jag i ett strålande 20-årsjubileum i kretsen TAU i Kalmar. Kretsen, med ordförande Irene Niklasson i spetsen, bjöd oss deltagare på ett intressant program och festmåltid. Se bilder och reportage i detta INFO. Nästa stora evenemang var rikstyrelsemötet med utbildning med kretsen Omicron i Kristianstad som värd. Vi hälsades välkomna av Högskolans i Kristianstad rektor Lars Carlsson, som presenterade Högskolan, dess utbildningar, sina tankar kring kvalitet i utbildningen och anställningsbara studenter. Delta Kappa Gamma INFO vi stannar inte där, vi strävar mot livslångt lärande för män och kvinnor. Är detta en självklarhet? Nej, tyvärr inte överallt och inte för alla människor. Jag framhöll värdet av att kunna läsa och vad det betytt för mig personligen när jag under min uppväxt var fångad i tunga gipskorsetter år ut och år in pga skolios. Läsningen betydde mycket för min självkänsla och identitet. DKG ökar i betydelse genom sitt allt vidare nätverk av kvinnliga pedagoger över hela världen. DKG finns nu i 17 länder, det senaste medlemslandet är Panama. Vi är som tusentals blommor, olika och färgstarka, som öppnar dörrar i hela världen till kunskap och värnande av humanistiska värden. Var stolt över ditt medlemskap i D K G! 2 Ewa Kristensson, ordförande i Omicron, hälsade oss välkomna till Kristianstad och två dagar fyllda av arbete, gemenskap och kunskap. Den fina filmen om vattenriket, naturområdet som omger Kristianstad, angav tonen för kretsens tema. I mitt eget hälsningsanförande sa jag bland annat: Som pedagoger omfamnar vi tanken om alla barns och ungdomars rätt till utbildning och kunskap. Och Kalendarium Nationellt: september Ledarskapsutbildning, Uppsala 25 september. Riksstyrelsemöte med utbildning av kretsfunktionärer, Epsilon, Uppsala april: Riksmöte med riksstyrelesemöte i Eta, Växjö (datum preliminärt) 2012 Våren Riksstyrelsemöte med fortbildning, My, Linköping Hösten Riksstyrelsemöte med utbildning, Alpha, Stockholm 2013 Riksstyrelsemöte/riksmöte Phi, Falun Internationellt: juli: Seminar for Purposeful Living, Tacoma, Washington State: Tema: Where Art and Nature Meet juli: International Convention, Spokane, Washington State augusti: European Regional Conference, Baden-Baden, Tyskland 2012 International Convention, New York State 2014 Jag önskar er alla en skön och avkopplande sommar med gemenskap, soliga dagar och dagar med stilla sommarregn (bokläsarväder), blommor och kanske lite längtan mot sensommar och höst. Catherine Bringselius Nilsson Riksordförande Här på bild tillsammans med Ewa Kristensson Nya medlemmar: Marita Larsson, Sigma Margareta Ollinen Jansson, Phi Lena Strömbedrg, Chi Carina Nilsson, Omicron Ann Ericsson, Eta Rose-Marie Olsson, Omega Christina Broman, Alpha Gunilla Fredholm, Alpha Varmt välkomna!

3 Delta Kappa Gamma INFO 3 From Vision to Actrion ; Advancing the Society Delta Kappa Gamma i tiden Förslag till Constitution och International Standing Rules Kort bakgrund Föreningens stadgar - governing documents har förändrats några gånger sedan DKG:s grundare år 1929 formulerade syften och organisation. De flesta ändringar har gjorts i befintligt struktur. Vid Convention i Chicago 2008 antogs ett uttalande om att vår Constitution (C) och International Standing Rules (ISR) behöver anpassas så att den följer föreningstradition och dessutom blir lätt att kunna hitta i. Bl a har information i C artikel 4 ej alltid kunnat följas upp i ISR section 4. Detta har gjort att många avstått från att ta del av innehållet Denna revision skall först behandlas i International Constitution Committee (ICC), vilka före-slår Administrative Board att fatta beslut om att genomföra en revision. Internationella presi-denten Caroline Rants fick uppdraget att rekrytera en Ad Hoc-kommitte med uppdrag att tillsammans med ICC föreslå ny formulering av C och ISR. Sedan februari 2009 har Revision Team förberett det förslag som nu presenterades i mars/april-numret av NEWS. Arbetet har bestått av enkät vid state conventions våren 2009, subgrupper har intervjuat berörda medlemmar, seminarium och workshops vid Regional Conferences har samlat synpunkter från medlemmar. Ett stort antal förslag till ändringar inlämnades till ICC:s ordförande före 1 oktober Vid ett fem dagars arbetsmöte i november diskuterades det förslag som nu finns och skall beslutas vid Convention i Spokane. Förslaget kommer att bli presenterat artikelvis och deltagare kan föreslå förändringar i förhål-lande till det förslag som nu ligger. Vår idag gällande C och ISR upphör att gälla vid Convention och ersätts av det som beslutas i Spokane. Förslaget jar ett modernare språk och en struktur både i C och i SR som gör att våra governings documents bllir lättare att ffinna information Strukturen bygger på den norm som finns i Roberts Rules of ORder. Presentationen i NEWS kan uppfattas svår att tränga igenom, därför vill jag peka på några förändringar (radnummer inom parentes). Article II : Vision statement kompletterar tidigare Mission statement (52) Article III : Pedagog kan bli medlem direkt efter examen (tidigare 3 år) ( 81) 5 år efter pensionering kan man erhålla medlemskap. Article IV: Alla regler om avgifter, betalning av avgiften och tillgångarna finns samlade i denna artikel. Längre fram kan man läsa mer om hur dessa tillgångar skall an-vändas. Artikel V: Innehåller beskrivning av våra tre nivåer krets, riks- och internationella nivån. Observeras bör att region och forum är samarbetsorgan inom internationella nivån. Artikel VI: Förslag har framställts att first vice president (342) skall ersättas av president-elect vilket innebär att den personen är given som internationell president näs-ta tvåårsperiod. Dessutom skulle det då finnas en vice-president. Regional Directors uppgifter har förtydligats (( ). Artikel VIII: De flesta förslagen/frågorna som lyftes från medlemmar handlade om alla våra kommittéer. Beskrivning av kommittéernas syfte är tydligare och ny struktur; Society Business (757) resp Society Mission and Purposes Committees (872) gör det något enklare att överblicka. Många kommitter har till syfte att handlägga olika fonder t ex Scholarship. Ny kommitté föreslås vad gäller Non-Dues-Revenue (inkomster utöver avgifter) och Educational Excellence Committee skall arbeta med verksamhet för att uppfylla Mission Statement (873). Tidigare kommitteer för Professional Affairs, Personal Groth och Research utgår. Artikel XIII: Awards denna artikel är ny och beskriver de olika awards, som kan erhållas av medlemmar, både medlemmar och icke-medlemmar resp icke-medlemmar. Artikel XIX: Regler om upphörande krets, riksförening eller internationella föreningen. I ISR kan vi på rad 25 få reda på att i fortsättningen föreslås det att varje medlem avgör hur medlemsmärket skall bäras. Vi kan också på rad läsa om hur stor medlemsavgiften är idag och hur höjning av medlemsavgiften kan beslutas Dessa förändringar är ett urval av vad jag i min egenskap av ledamot i ICC tolkar som de intressantaste och tips att börja med. När du väl börjat läsa vissa artiklar eller sektioner faller det sig lättare att gå vidare....forts. sid 4

4 ...Forts. Från sid 1 En Bullerbyidyll med ett säkert pedagogiskt grepp som styrmedel! När Carola Aili berättade om sin pågående forskning kring tidshantering i läraryrket kunde vi nicka igenkännande. Carola har följt en grupp lärare under tre år för att kartlägga hur deras tid utom undervisningstiden fördelas. Hon strukturerar deras göromål i 1) rumslåsta aktiviteter (ex. labgrejor som plockas fram i anslutning till lektionen) 2) tidslåsta ex. rättning av prov inom viss tidsmarginal 3) kollegielåsta koordinering av schematider inför samtal med andra lärare. 4) planeringshorisonter deadlines etc. Vad har Carola hittills kommit fram till? Jo, att enbart 22 % av tiden används till kvalificerande arbete, d.v.s, sådant som tillför lärarprofessionen viktig erfarenhet och kunskap. När läraren tar sig tid att analysera och lära sig av situationer då kan man tala om kvalificerande arbete! Men säg den pedagog som tar sig tid att reflektera, skriva loggbok och diskutera det med sig själv och sina kollegor! Här borde fler rektorer se till att avsätta tid för just detta! Även de underhållande inslagen under riksstyrelsemötet får ens lärarsjäl att blomma upp! Att elever på högstadiet drillas i historieberättandets konst fick vi uppleva beviset på under banketten. Tonårskillar som drog den ena historien efter den andra inför så många kvinnliga pedagoger vilken prestation! Och de fyra skönspelande unga flickorna med sina harpor vilket bevis på talang och målmedveten träning i det skönas konst! Ann-Charlotte Berglund, Rho...Forts från sid 3 De sammanfattningar av förändringar som föregår förslaget i NEWS är väl värda att studera efter denna korta inledning. Det slutliga förslag som klubbas i Spokane skall sedan inarbetas i våra svenska stadgar. Tag vara på tillfället att påverka vår organisations framtid! Birgitta Johansson, Sigma International Constitution Committée Delta Kappa Gamma INFO 4 IN MEMORIAM Brita-Stina Nordenstedt har lämnat oss. Hon avled 2 oktober Britta-Stina var medlem i Gammakretsen från 1973 till sin död Hon var kretsordförande i Gamma , som hon också var med och grundade. Så här berättade Britta-Stina om hur det hela startade: Den första kontakten med DKG var ett brev i januari 1970, som satte myror i huvudet på mig. Det var en inbjudan till en middag den 7 april på Operakällaren, och där skulle jag premieras tillsammans med framstående pedagoger. Dessa var skolrådet Maj Bosson-Nordbö, fil.dr. Stina Nicklasson, bibliotekarien Greta Renborg, bitr.skoldir. Birgit Rodhe, småskolläraren Anna-Lisa Thörn och så jag, hushållslärare och Master och Science. Varför just jag? Msc i pedagogik och hushållsvetenskap från University of Minnesota hade inte varit särdeles värderad här hemma i Sverige. Jag försökte via mina USA-kontakter får reda på vad DKG stod för, och hur jag blivit utvald. DKG bjöd på resan till Stockholm och middagen på Operakällaren med 47 gäster var festlig och. Vi sex inbjudna satt på ett podiet med var sin DKG-ros framför sig omgivna av den internationella presidenten Dr. Dorothy L Johnson, den föregående presidenten J Maria Pierce. Denna middag var förutom en hedersbevisning till oss inbjudna en introduktion av DKG Society in Sverige. (Svenska kretsar berättar sin historia ) Brita-Stina Nordenstedt hade många uppdrag inom Gamma-kretsen. Hon var sekreterare, ledamot av Internationella Stipendiekommittén, ingick i valkommittén och Fadderverksamheten Hon var även revisorssuppleant. Brita Stina var också med att starta kretsen Iota i Härnösand/Sundsvall 1979 och kretsen Rho i LuleåÅ/Piteå Hon ledde också riksföreningens kommitté för Internationella kontakter och riksföreningens Programkommitté. Britta-Stina Nordenstedt betydde mycket inte bara för sin krets utan också för utvecklingen av DKG i Sverige. Eva Hänström, Gamma

5 Delta Kappa Gamma INFO 5 Vi gratulerar Estland till Betakretsen! Estland har fått sin andra krets, Betakretsen, i Pärnu. Betakretsen invigdes påpassligt nog på tvåårsdagen av tillkomsten av Estonia State och firandet skedde med besked. På förmiddagen den 6 mars 2010 gavs flera gedigna akademiska föreläsningar. Efter lunch följde årsmöte och därefter den högtidliga invigningen av tolv nya medlemmar, som skedde i närvaro av 12 utländska gäster från Canada, Finland, Island Sverige och Storbritannien. Vi två svenska gudmödrar, Ann-Marie Asker-Badersten och Marianne Skardéus, fanns naturligtvis på plats med gåvor till den nyfödda! Bahai centrum gav hon inblickar och utblickar och många goda råd. Bland annat att man som utbildare bör försonas med sin historia söka samförstånd och verka för att myndigheterna investerar i utbildning. I anslutning till årsmötesförhandlingar gav Marianne Skardéus information om stipendiemöjligheter från Educational Foundation. Hon uppmanade de närvarande att utnyttja möjligheterna att söka medel från fonden. Invigningsceremonin inleddes med två stycken på sologitarr, vilket gav den rätta och högtidliga stämningen Invigningsbordet med riksordf Anu Joon, nedan Födelsdagsfirandet, som ägde rum på Franska skolan i Gamla sta n i Tallinn inleddes med en rad eminenta föreläsningar. Forskaren MareTorm från Tallinns universitet talade över ämnet Utvecklingen av förskolan i Estland under 1900-talet. Hon visade på flera estniska förskolepionjärer, men visade också på Fröbels betydelse och hur fortfarande Fröbels huvudidéer lek. musik och arbete lever vidare. Anu Sepp från Estlands akademi för musik och teater hade temat Musikundervisning och musiklärare i Estland: Igår, idag och i morgon. Hon visade på hur musikintresset bland en befolkningen är beroende av en läroplan, som avsätter ett deciderat antal timmar för musikundervisning av musiklärare och ordentliga läromedel, även på lägre stadier. Ene Eisenberg-Lindquist från Tartus universitet visade på litteraturläsningens betydelse för både språkutveckling och personlig utveckling. Med många konkreta exempel redogjorde hon för hur man pedagogiskt kan gå tillväga. Merike Saar från Franska skolan och Meeri Sild från Lilleküla gymnasium, båda i Tallinn demonstrerade hur undervisningen kan berikas och underlättas genom online-programmet Word Clouds och WIKIES. Sigrun Klara Hannesdottir, andre vice ordförande i DKG International, talade om vad Delta Kappa Gamma Society International betytt för utbildare på Island sedan Hon uppehöll sig också vid den pågående revisionen av våra internationella stadgar. Dolores Lindsay från Kanada hade valt temat Kvinnliga utbildare som estniska samhällets shamaner. Utgående från sitt arbete I Kanada och nu i Estlands Beta-kretsens tolv medlemmar tillresta från Pärnu lovade att stödja föreningens mål. Den vackra ceremonin avslutades som sig bör med DKG-sången. Women Teacher Allra sist blev det stor buffén med en födelsedagstårta tronande i mitten. Födelsedagstårtan Ann-Marie Asker-Badersten, Alpha Marianne Skardéus, Chi

6 Delta Kappa Gamma INFO 6 7 Europakontakterna fördjupas Meeri Palm, Sigma, till Estland Efter att ha fått bra kontakt med de estniska gästerna på Sigmas 20-års jubileum, åkte Meeri Palm i april 2010 till Tallinn för att medverka i Alpha-kretsens möte den 24 april. Hon talade om mångkulturell undervisning och om sina egna erfarenheter av att byta land och språk. Efteråt fick hon också delta i Alphas kretsmöte, vilket var väldigt trevligt, även om de otroligt snabbt talande estniskorna gjorde förståelsen svår. Läraren som ledare Vad kan nya rön om ledarskap och det vi lär om ledarskap ha för betydelse för pedagoger och vad kan ledare lära av rollen som pedagog i skolan? Åsa Blomé, ledarutvecklare i Uppsala kommun Susanne Markowska,ledarskapsutvecklare Alpha-kretsen i Tallinns sekreterare Piret Tamme överlämnar en ros till Meeri Palm, efter hennes anförande. Besök från Nederländerna hos My Söndag kväll den 2 maj anlände sex glada deltor från Epsilon Chapter i Nederländerna till ett kyligt Linköping. Det var Ria Steenbergen, Coby van Klaveren, Trijny Schmitz du Moulin, Janni Kisteman, Elise Boltjes och Anje Noorman som kom för att bekanta sig med oss i My och lära något om Linköping. Vi hade ordnat ett digert program med historiska och kulturella inslag, förutom uppskattade besök på skolor och den trevliga sociala samvaron. ( mer information om besöket kommer att finnas på hemsidan). Delta Kappa Gamma ger fantastiska möjligheter att knyta nära kontakter med kollegor i andra länder. Det gäller bara att ta initiativ så går det mesta att genomföra. Nu har vi i My en stående inbjudan att komma på svarsbesök till Epsilon i Nederländerna. Var så säker på att vi åker iväg en vacker dag! Lillis Kirsh, My Fredagen den 24 september 2010 Plats: Uppsala Universitet, St. Olofsgatan 10 B Registrering och kaffe/te med smörgås Välkommen till Ledarskapsdagen i Uppsala Epsilons ordförande Maria Norrman Erixson Åsa Blomé ledarutveckling Uppsala kommun Lunch, Restaurang Alma(i huset) Susanne Markowska ledarskapsutvecklare Registreringsavgiften inbetalas till Epsilon postgiro Anmälan senast den 10 augusti till: Eva Wallin, Ritargatan 4B Uppsala eller via e-post: Pris: 350 kr, lunch, kaffe på förmiddagen och eftermiddagen ingår. Tag chansen till en givande fortbildningsdag - prata med din arbetsledare redan idag!

7 7 Delta Kappa Gamma INFO Epsilonkretsen har den stora glädjen att inbjuda er till en Ledarskapsdag samt Riksstyrelsemöte med utbildning för kassörer och ordförande i Uppsala september 2010 Program Fredag den 24 september Ledarskapsutbildning Uppsala universitet, St. Olofsgatan 10B, Uppsala Registrering och kaffe/te med smörgås Välkommen till DKG:s Ledarskapsutbildning i Uppsala Epsilons ordförande Maria NorrmanErixson Åsa Blomé ledarutvecklare Tema: Läraren som ledare Lunch Restaurang Alma Susanne Markowska, ledarskapsutvecklare, Läraren som ledare (kaffe/kaka/frukt-paus ingår) Avslutning Middag på restaurang för alla som anlänt. Middag, egen bekostnad. (Plats meddelas senare) Lördag den 25 september Riksstyrelsemöte och utbildning för kretsordförande och nya kretskassörer Uppsala universitet, Blåsenhus, von Kraemers väg 1, Uppsala Registrering och kaffe/te och smörgås Välkommen till Uppsala Universitet, Blåsenhus, von Kraemers väg 1,Uppsala Ulla Hägglund, Epsilon Riksordförande, Catherine Bringselius-Nilsson Utbildning för ordförande och kassörer, AU Lunch Riksstyrelsemöte Presentation av kommande nationella möten Avslutning Anmälan görs på särskild blankett, se hemsidan: Kontaktperson: Maria Norrman-Erixson, Maria. tfn Observera att rum finns reserverade på Sunnersta Herrgård till den 9 juni Boka därför i tid! Hotellen i Uppsala blir snabbt uppbokade! Möjlighet (begränsat antal bäddar) till Homestay finns, 150kr/natt Kontaktperson: Elisabeth Björkman, elisabeth. tfn Anmälan senast den 10 augusti till: Eva Wallin, Ritargatan 4B Uppsala eller via e-post: Registreringsavgiften 350 kr för Ledarskapsdagen fred.den 24/9 och avgift för Riksstyrelsemötet 350 kr lörd. den 25/9 insättes senast den 10 aug. på Epsilonkretsen postgiro Var vänlig ange ditt namn vid betalningen. Välkomna!

8 Delta Kappa Gamma INFO 8 20-års jubileum i Tau 80 år, 11 månader och 13 dagar efter att Annie Webb Blanton haft sitt första DKG möte firade Tau, Kalmar sitt 20 års jubileum. Den 21 april 1990 chartrades Tau i Kalmar och den 24 april 2010 firade vi denna 20-åring. Inte mindre än 35 Deltor kom till Bruunska villan, Linnéuniversitetets representationsvilla i Kalmar. Det var både nuvarande, före detta medlemmar och tillresta gäster från andra kretsar som deltog i festligheterna. Kalaset invigdes av Siv Mattson, Taus första ordförande, med bandklippning och stilig fanfar på dragspel. Vårliga blommor vid borden. Eftermiddagen bjöd på två föreläsningar: Många av oss nickade igenkännande när Ulla Karin Nordänger, docent vid Linnéuniversitetet, talade om Lärare i risksamhället i sin föreläsning. Lägerskolorna lyser med sin frånvaro numera eftersom den första tanken är vad kan gå fel?. På fritids och dagis bär barnen neonvästar så att de inte ska försvinna. Vem vågar ta med elever på utflykt när Aftonbladets löpsedlar skriker ut Lärarna fikade - våra döttrar dog? Ulla Karin menade att tre rörelser bidragit till vår tvekan att göra något som kan innebära osäkerhet och risk. Risk är egentligen balansen mellan det möjliga och faran men nu har uttrycket olyckorna under 80- talet t.ex. krävt experternas förklaring. En annan rörelse är det ovärderliga barnet som inte kan belastas med något och som inte har något eget ansvar. Den inställningen eskalerar. Rörelse nummer tre finns inom skolan som ska sälja in sin utbildning eller allra helst sälja i sin trygga miljö. Tryggheten är viktigare än pedagogiken i marknadsföringen. Hur försäkrar sig då skolorna för risken? Med formell dokumentation såsom åtgärdsprogram, individuella utvecklingsplaner etc. förflyttar vi mer och mer fokus från didaktik till att se till att man har ryggen fri vid eventuell yttre kontroll. Läraren lägger även till informell dokumentation i sina dagböcker, kalendrar och på små lappar om det skulle bli en affär. 50% av lärarna säger att man undviker att göra saker i undervisningen (labbar, utflykter) som kan innebära risk. Nya lärare gör det definitivt inte. Rädslan för naming, blaming and shaming har flyttat in i skolan. Efter mingel kring kaffet vidtog föreläsning om Rösten, vårt förtroendekapital. EwaMaria Roos, skådespelerska och logonom, talade glatt om att hon var en röstnörd. En logonom jobbar med den friska rösten, till skillnad mot en logoped. Mycket tydligt visade EwaMaria att rösten och kroppen måste vara synkroniserade. Bl a tränar toppar inom svenskt näringsliv sina röster hos EwaMaria. Rösten är vårt visitkort, en stor del av vår personlighet. Per sona = genom ljudet! Sinnestillståndet speglas i rösten. Det går alltså inte att ryta fram jag älskar dig! I vår muntliga kommunikation ligger själva texten bara på 10%, rösten på 30% och kroppsspråket på 60%. Och glöm för all del inte pausen, talets tystnad. Vi som ska hinna med så mycket under en lektion och talar fort kan fortsätta med det bara vi artikulerar. Kvinnor med röstyrken som vi lärare, drabbas ofta av rösttrötthet. För att förebygga detta och hitta röststödet övade vi med Ewa- Maria. Med många glada skratt avslutade vi eftermiddagen. Lisbeth Wieslander, Eta och Siv Mattson Förväntansfulla Deltor Festligheterna fortsatte på kvällen med galamiddag. Fiskpatén avlöstes av varmrökt lax och måltiden avslutades med pannacottor och hallonsås. Många var...forts.sid 9

9 8 mars i Skövde - Kvinnodagen Sigma-kretsen firade den internationella Kvinnodagen gemensamt med Stadsbiblioteket i Skövde och föreningen Kvinna Skaraborg. Vi träffades på biblioteket och lyssnade på författarna Maria Sveland och Amanda Svensson, som berättade om sina böcker Bitterfittan och Hey Dolly. De läste också valda delar ur böckerna. Lite tilltugg och alkoholfri mousserande dryck bjöds. Ett 60-tal damer var närvarande och var nöjda med en mycket informativ och inspirerande kväll. Meeri Palm, Sigma Ett e-brev i mars Dear Marianne, (Skardéus) it was a real pleasure to have you here at our annual conference in Tallinn together with Anne-Mari and other Swedish ladies kindly supporting our activities starting from the establishment of the first chapter of Delta-Kappa Gamma in Estonia. Thinking back to the Oslo conference last August, we have not properly thanked yet all those Swedish sisters, who have kindly donated to make our participation in Oslo possible. The finances our Swedish sisters donated, was used to cover a part of our travelling costs, and as you know, under the circumstances, it was a nice contribution for our aspirations. We really wanted to participate, but we had to do some hard thinking before it became a reality.....forts från sid. 8 The opportunity to be present at such an event in Oslo was really most rewarding in many respects skålarna till Taus ära och talen där minnen från 20 and offered us new insights into the European activities of the society as well as of developments in års verksamhet var huvudsaken. Tau gratulerades också av riksordförande Catherine Bringselius-Nils-Americason, så gamla och så unga! Estonia in years to We learned a lot and all this can be used in come. Eva Petersson, Gunvor Silfwersvär, Margareta Olofsson, Eva Eskilsson. Ordförande Irene Niklasson delar ut medaljer för lång och trogen tjönst. Två unga flickor från Mönsteråsgymnasiet underhöll med vacker sång och gitarrspel. Vi ska väl också berätta att denna förening för kvinnor fick mycket god hjälp av fyra stiliga, förklädesförsedda män. Styrelsen kunde helt lugnt avnjuta den högtidliga kvällen. Ett fint kalas att minnas länge! Li Labory, Tau So please convery our deepest gratitude to all those supporting us. We do hope, we could also be of some use for you in future. Sincerely, Urve Läänemets and Katrin Kalamees-Ruubel Alpha Kring tidningen INFO Bidrag till INFO tas tacksamt emot. Utnyttja också gärna vår hemsida för aktuella nyheter MANUSSTOPP 15 september 2010 Tänk på att nätupplagan av INFO behöver skrivas ut och distribueras till dem, som inte har tillgång till Internet. Påminn alla om att ett nytt INFO är på väg! The Delta Kappa Gamma Society International Sweden State Ansvarig utgivare: Catherine Bringselius Nilsson Lay-out: Marianne Skardéus

Riksstyrelsen avger följande berättelse för perioden 2011/2012 2012/2013

Riksstyrelsen avger följande berättelse för perioden 2011/2012 2012/2013 Riksstyrelsen avger följande berättelse för perioden 2011/2012 2012/2013 Ingrid Stjernquist, Alpha, ordförande Ann-Katrin Swärd, Phi, vice ordförande Ebba Gamstedt, Alpha, sekreterare Monica Tengling,

Läs mer

Utbildningsmaterial. Svenska Riksföreningen av DKG Society International

Utbildningsmaterial. Svenska Riksföreningen av DKG Society International Utbildningsmaterial Svenska Riksföreningen av DKG Society International Malmö 5 oktober 2014 1. The D KG Society International Ursprung The D K G Society International grundades den 11 maj 1929 i Austin,

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

INFO. SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Årgång 13 Nummer 1 Jan 2012

INFO. SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Årgång 13 Nummer 1 Jan 2012 INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Årgång 13 Nummer 1 Jan 2012 AU Ordförande: Ingrid Stjerquist, Alpha Ingrid.stjerquist@natgeo.su.se Vice ordförande: Ann-Katrin Swärd, Phi annkatrinsw@telia.com

Läs mer

Delta Kappa Gamma INFO

Delta Kappa Gamma INFO The Delta Kappa Gamma Society International Delta Kappa Gamma INFO Svenska riksföreningen Sweden INFO State Sweden State Årgång 13 Nummer 2 Maj 2012 Årgång 7 Nummer 1 Februari 2006 AU-Arbetsutskottet:

Läs mer

Photo: Jon Mihkkal Inga. Photo: Kristoffer Unga Pirak INBJUDAN

Photo: Jon Mihkkal Inga. Photo: Kristoffer Unga Pirak INBJUDAN Photo: Jon Mihkkal Inga Photo: Kristoffer Unga Pirak INBJUDAN Branschdagar i Östersund/Staare Fredag-Lördag 22-23:e maj 2015 2015-04-15 Varmt välkommen till Sameslöjdstiftelsens Sámi Duodji branschdagar

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Stort 30-års jubileum 1983-2013

Stort 30-års jubileum 1983-2013 RSMH Mittpunkten Malmö RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA Stort 30-års jubileum 1983-2013 Vi är alla människor, ej bara diagnoser Inflytande - Återhämtning - Självbestämmande Välkomna på konferens,

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA!

Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA! Förskole konferens 3 juni 2014 Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA! Vardag, vetenskap och vision hur möts de i förskolan? Serie med fem seminarier december 2013 april 2014 - Dokumentation

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev Maj 2014 årgång 15 nr 2 Ny styrelse nya tag! Årsmöte valde ny styrelse i februari. Det innebär att Johan Ascard är ny ordförande och efterträder Anders Olsson, som avgick

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag?

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag? Veckobrev v 21 Vilket väder! Idag trodde vi nästan att det var sommar, med sol och värme på förmiddagen. Vi firade Förskolans dag med ballonger och kanelbulle. Vi åt lunch ute också, eftersom det var hamburgare!

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Projektplan för utvärderingsmöten

Projektplan för utvärderingsmöten Projektplan för utvärderingsmöten Mål: Att informera Lions ledare om vad ett utvärderingsmöte innebär Att informera Lions ledare om hur man genomför ett utvärderingsmöte Uppläggning: Det här dokumentet

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 2 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Söndagen den 16 mars 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Per Lindqvist,

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Länsbygderådet Sörmland

Länsbygderådet Sörmland Länsbygderådet Sörmland Nyhetsbrev mars 2015 Hej! Här kommer årets andra Nyhetsbrev med aktuell info från Länsbygderådet. Nyhetsbrev med aktuell information, tips om aktiviteter och kompete nsutvecklande

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER Göteborg 16-17-18 augusti 2013 Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Välkommen, alla Riksidrottens Vänner och Idrottsledarveteraner

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn. 23-24 november på Thapperska i Norrköping

Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn. 23-24 november på Thapperska i Norrköping Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn 23-24 november på Thapperska i Norrköping Inbjudan att delta i konferensen Current and future skills in the health and social welfare

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2004-04-22 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Celeber föredragshållare: ID Svein Berntsen, Norge (Nordens representant i Lions internationella styrelse) Barentskonferensen och

Läs mer

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences. Your Majesties, your Royal Highness, Excellencies, Honoured Assembly It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

Läs mer

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 DEMOKRATI OCH INTEGRATION: UPPDRAG Att vi ger möjlighet till ett aktivt skolråd Att vi gör informationen från enheten tillgänglig på olika hemspråk. Att

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

Trygg i skolan 2014. talare

Trygg i skolan 2014. talare Trygg i skolan 2014 kunskap utveckling inspiration Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman från Skolinspektionen berättar om BEO:s verksamhet Så här lyckas ni med implementeringen av er likabehandlingsplan

Läs mer

Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v.

Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v. Hårkullorna Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v. Denna staty av Arvid Backlund, vänd mot söder ut mot världen, representerar alla de företagsamma kvinnor vars arbete gjorde att de kallades

Läs mer

2013-01-17. Årets tema: Be A Friend

2013-01-17. Årets tema: Be A Friend 2013-01-17 ÖREBRO IWC D 234 International Inner Wheel Sweden Månadsbrev 7-8 Verksamhetsåret 2012-2013 Årets tema: Be A Friend President: Margareta Worge Sekreterare: Lisbeth Wiker God fortsättning på det

Läs mer

18/3-2012 Stockholm Årsmötesprotokoll Kollektivhusföreningen Södra

18/3-2012 Stockholm Årsmötesprotokoll Kollektivhusföreningen Södra 18/3-2012 Stockholm Årsmötesprotokoll Kollektivhusföreningen Södra Station Närvarande: 24 ½ personer, Vania M-B, Björn E, Cecilia E, Erik, Christina F, Anna H, Lena S-H, Caroline K, Camilla L, Lena N,

Läs mer

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska!

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Toronto Kalendern Kära Sweor, Mars 2011 Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Vi har många skojiga och intressanta evenemang på gång. Jag hoppas att det finns

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Datum Tisdagen den 24 april 2007 Plats Westmanska Palatset, Stockholm Närvarande Av 28 fullmäktige var 26 närvarande varav 12 genom fullmakter

Läs mer

Studerande i fjordernas och trollens land

Studerande i fjordernas och trollens land Studerande i fjordernas och trollens land Att studera utomlands är en vacker och spännande upplevelse. Det ger dig möjlighet att träffa och umgås med människor från många olika delar av världen, skaffa

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

NYHETER. Till er alla vill vi önska en riktigt God jul & Ett Gott nytt år! för arbetslivsmuseer. 20 dec 2010

NYHETER. Till er alla vill vi önska en riktigt God jul & Ett Gott nytt år! för arbetslivsmuseer. 20 dec 2010 NYHETER för arbetslivsmuseer 20 dec 2010 Julklapp I, Kulturministern inviger ArbetSams årsmöte i Gävle, s 1. Julklapp II, Julhälsning, s 1. Årsmöte i Gävle, 15-16 april 2011, s 2-3. Seminarieprogram 2011,

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare Av Sveriges största chefsnätverk 4 november 2014 - Berns - Stockholm - Hur får du dina medarbetare att prestera mera och bli mer motiverade? - Så uppnår du en god karriärsutveckling - Så leder du morgondagens

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september

Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september Lokalt Ledarskap Programkontoret vill välkomna er till kurs- och inspirationsdagarna Lokalt Ledarskap i Nässjö. Dagarna är tänkta för att informera, undervisa och

Läs mer

Föreningen för Biomedicinska analytiker inom Neurofysiologi Historik

Föreningen för Biomedicinska analytiker inom Neurofysiologi Historik Föreningen för Biomedicinska analytiker inom Neurofysiologi Historik 42 år har gått sen vår förening startade - mycket har hänt och åren har gått fort. Själv började jag som nyutexaminerad lab ass köra

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

INFO. SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Årgång 12 Nummer 1 Januari 2011. Att starta en krets

INFO. SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Årgång 12 Nummer 1 Januari 2011. Att starta en krets INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Årgång 12 Nummer 1 Januari 2011 AU Ordförande: Catherine Bringeselius-Nilsson, Eta cbringselius@telia.com Vice ordförande: Irene Niklasson, Tau irene@vestibularis.se

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Välkommen till vår förskola!

Välkommen till vår förskola! 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Björkbackens förskola Björktjära förskola 2015-2016. Välkommen till vår förskola! Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

Bitte Magnusson, lärarrep åk F-2

Bitte Magnusson, lärarrep åk F-2 Protokoll fört vid föräldrarådsmöte 2010-02-17 Plats: Fjälkinge skola, Elevcaféet Närvarande: Roland Persson, 9B Maria Antreski, 8B Petra Kempner 6A Camilla Bengtsson, 6A Mariana Wendel, 5A Jessika Kärrdahl,

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne

Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne Vid Länsteatrarnas höstmöte var totalt var 55 medlemmar anmälda, 3 stycken lämnade återbud. På onsdag kvällen var som mest, 66 personer, då hade våra

Läs mer

6-2009 God Jul och Gott Nytt år

6-2009 God Jul och Gott Nytt år 6-2009 God Jul och Gott Nytt år Hejsan! Ordföranden har ordet Vi är halvvägs in i december och julen står snart för dörren i år som tidigare år. Utomhus tror jag dock fortfarande det är höst det är enbart

Läs mer

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT!

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT! HÖSTEN 2014 1:1.618 x 9,82 i Trollhättan VÄLKOMNA HIT! Innovatums Science Center är en plats för den som vill inspirera sig själv och sin grupp. Roliga interaktiva utställningar, kreativa workshops, intressanta

Läs mer

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Plats: Trefaldighetskyrkan Örebro Lunchuppehåll planeras 12.00 13.00 Närvarand: Britt-Marie Strandahl Carl Anders Alsätra Ulla Winroth Ordförande Vice

Läs mer

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum MÅNADSBREV JANUARI 2013 God fortsättning och välkomna till en ny termin hos oss på Midimalen norr. Vi vill börja med att tacka för de goda och fina julklapparna vi fick av er och era barn. Vi blev väldigt

Läs mer

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 1 Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 2012-06-11 Projektets premiärdagar inledande utbildningstillfällen med fokus på två av målgruppens mest efterfrågade utvecklingsområden ägde

Läs mer

Föreningen Lekarbetspedagogiks kongress 2009

Föreningen Lekarbetspedagogiks kongress 2009 Föreningen Lekarbetspedagogiks kongress 2009 Föreningen höll sin årliga kongress den 23-24 april på Quality Winn hotell i Haninge C med många deltagare. Temat för kongressen var språka - leka - utvecklas.

Läs mer

4. Val av justerare Per-Eric Peje Josefsson LC Bålsta valdes till justerare för mötet.

4. Val av justerare Per-Eric Peje Josefsson LC Bålsta valdes till justerare för mötet. 1. Mötets öppnade Mötet öppnades av DG Stig Lundqvist som hälsade alla välkomna till Tierp. 2. Val av ordförande att leda mötet Stig Lundqvist valdes till ordförande för mötet. 3. Val av sekreterare DS

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

När skolan lyfter! En dag i Köping med skolutveckling i fokus

När skolan lyfter! En dag i Köping med skolutveckling i fokus När skolan lyfter! En dag i Köping med skolutveckling i fokus De flesta av oss är överens om att skola och utbildning är i behov av stora förändringar. Det handlar om ledarskap, pedagogik, individualisering,

Läs mer

Fortsättningskurs i litterär gestaltning

Fortsättningskurs i litterär gestaltning Fortsättningskurs i litterär gestaltning Ystad 29 okt 3 nov Fördjupningskurs. Att skriva färdigt. Fördjupningskursen vänder sig till dig som har kommit en bit i ditt skrivande och vill få djuplodande feedback

Läs mer

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27. Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27. Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27 Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR-perspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

INTRODUKTION 2 I. MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 II. MEDLEMSSKAP REKRYTERA OCH BEHÅLLA 3

INTRODUKTION 2 I. MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 II. MEDLEMSSKAP REKRYTERA OCH BEHÅLLA 3 Democratic Republic of ia INTRODUKTION 2 I. MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 II. MEDLEMSSKAP REKRYTERA OCH BEHÅLLA 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 III. NATIONELLA STYRELSENS SERVICE

Läs mer

Kungens Kundkväll 2014

Kungens Kundkväll 2014 Kungens Kundkväll 2014 Den femte kundkvällen hölls tisdagen den 8 april 2014 och efterfrågan på biljetter var stor. Fler än 500 gäster intog Hangaren för att få prova ett urval av våra delikatesser samt

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel 8 ı RetorikMagasinet nr. 37 Vår 2008 Karin Beronius Karin Beronius är adjunkt i språk och utbildare i retorik. Skolpriset SPIRA och Utbildningsakademins Stora Pris 2002 för Älvdalsskolans arbete med retorik.

Läs mer

Delta Kappa Gamma INFO

Delta Kappa Gamma INFO The Delta Kappa Gamma Society International Delta Kappa Gamma INFO Svenska riksföreningen Sweden INFO State Sweden State Årgång 14 Årgång 14 Nummer Nummer 1 2 Maj Januari 2013 2013 AU-Arbetsutskottet:

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare SACT och SAASDC arrangerade 2013-03-02-03 Squaredans-seminariet 2013. Detta är seminariegruppens rapport om planering, genomförande, innehåll, feedback och kommentarer för vårt arbete. Bakgrund Squaredansseminariet

Läs mer

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel 8 ı RetorikMagasinet nr. 37 Vår 2008 Karin Beronius Karin Beronius är adjunkt i språk och utbildare i retorik. Skolpriset SPIRA och Utbildningsakademins Stora Pris 2002 för Älvdalsskolans arbete med retorik.

Läs mer

Minnesanteckning telefonmöte 2013-10-27

Minnesanteckning telefonmöte 2013-10-27 Minnesanteckning telefonmöte 2013-10-27 Närvarande: Malin Lindbäck, Susanne Bergquist, Berit Björkman och Marie Löfgren (början av mötet) Ordförande Malin hälsar välkommen Sekreterare Susanne väljs till

Läs mer

Förskoleklassdagarna 2011

Förskoleklassdagarna 2011 Förskoleklassdagarna 2011 Pedagogiska verktyg för matteoch svenskundervisningen Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 oktober 2011 TALARE Skolverket Anna Österlund Clas Rosvall Författare och pedagog

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

STUDinfo. vårterminen 2012

STUDinfo. vårterminen 2012 STUDinfo vårterminen 2012 Håll dig uppdaterad gilla FSAstud på Facebook! STUDinfo vårterminen 2012 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Layout: Sanna Feldell Foto: Colourbox Tryck: FSA, Box 760, 131 24

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005

Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2005-04-18 1 (5) Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade

Läs mer

1. INFORMATION SOM BERÖR SAMTLIGA: NYHET! AKTIVA FÖRÄLDRAR HJÄLPER KLUBBEN :D

1. INFORMATION SOM BERÖR SAMTLIGA: NYHET! AKTIVA FÖRÄLDRAR HJÄLPER KLUBBEN :D Stockholms SS Nyhetsbrev November 2011 Kära schackförälder, året går mot sitt slut och det börjar bli dags att avrunda höstterminen med några punkter. Eftersom vi hittills inte hunnit skicka några nyhetsbrev

Läs mer

HEM OCH SKOLA-DAGEN. Hem och Skoladagen

HEM OCH SKOLA-DAGEN. Hem och Skoladagen Hem och Skoladagen 2 Hem och Skoladagen Vi bjöd in mor- och farföräldrarna till skolan mellan klockan 8 och 11 för att bekanta sig med barnbarnens skolgång. Vi bjöd dem också på kaffe, och rektorn berättade

Läs mer