Delta Kappa Gamma INFO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delta Kappa Gamma INFO"

Transkript

1 The Delta Kappa Gamma Society International Delta Kappa Gamma INFO Svenska riksföreningen Sweden INFO State Sweden State Årgång 13 Nummer 2 Maj 2012 Årgång 7 Nummer 1 Februari 2006 AU-Arbetsutskottet: Ordförande: Ingrid Stjernquist, Alpha Vice ordförande: Ann-Katrin Swärd, Phi Sekreterare: Ebba Gamstedt, Alpha Kassör: Monica Tengling, Chi Styrelsemedlem: Rigmor Jonsson, My F.d. riksordförande: Catherine Bringselius Nilsson Redaktör INFO: Ann-Charlotte Berglund Svenska hemsidan: Ebba Gamstedt Internationella hemsidan: Europeiska hemsidan: Innehåll: DKG Norway 40 år sid 1 Ordförande har ordet sid 2 Riksstyrelsemöte i Linköping sid 3 Nya medlemmar sid 4 Pedagogiskt pris sid 4 Bilder från Norge sid 4 Strategisk plan för DKG Sverige sid 5 Strategidiskussion i Linköping sid 6 Land och stad och riksstyrelsemöte I Stockholm sid 8 DKG Norway 40 år. DKG:s jubileum i Norge är en milstolpe för DKG i Europa. När DKG instiftades i Norge 1972 banade man väg för DKG i Europa. Jag hade äran att representera Sverige vid jubileet. I mitt gratulationstal berömde jag våra medsystrar i Norge för deras mod och initiativkraft att starta DKG i Europa. DKG Norge är Moder till DKG i Europa och hennes döttrar är nu åtta till antalet. Europa är idag en egen region, som bidrar med europeiska värderingar och influenser till DKG Society International. DKG Europa är del av ett internationellt pedagogiskt nätverk med stor kompetens. Norge firade sitt jubileum med värme och glädje. Förutom många egna DKG-systrar fanns deltagare från USA, England, Sverige och Island. Historik, sång och musik, god mat och föredrag bjöds oss deltagare. Vi återgäldade med tal och gåvor och hjärtliga gratulationer till jubileet. Catherine Bringselius Nilsson, Eta Oddny Damsgård till höger riksordförande I Norge och till vänster Catherine Bringselius Nilsson, F.d. riksordförande I Sverige. Fler bilder sid. 4

2 Ordförande har ordet Tack Linköping för par fantastiska dagar i samband med riksstyrelsemötet med bra program och intensiva diskussioner. Mycket energi lades på strategiarbetet och jag har en stor förhoppning om att detta kommer att bli riktigt bra. Jag hoppas att alla kretsar fortsätter med strategidiskussionerna fram till riksstyrelsemötet i Stockholm och att ert nyvalda AU snabbt blir insatt i frågorna. Avgående ordförande kommer att få en sammanfattning av resultatet från Linköping i början av juni. I Linköping hyllade vi Norge som tog initiativet till DKG i Europa för 40 år sedan. Tyvärr jubilerade de samma helg som vi hade riksstyrelsemöte. Vår Past President, Catherine Bringselius-Nilsson, representerade Sweden State i Oslo och enligt riksordförande Oddny Damsgaard var dagen mycket lyckad med representanter både från Headquarters och Europaregionen närvarande. Kalendarium Nationellt september Riksstyrelsemöte med utbil av nya kretsordförande och kassörer, Alpha, Stockholm april Riksmöte med riksstyrelsemöte, Phi, Falun Internationellt juli Seminar in Pruposeful Living, Washington DC juli International Convention, New York, New York State 2013 Augusti European Regional Conference i Amsterdam, Nederländerna juli -1 augusti International Convention, Indianapolis, Indiana State 2015 Augusti, European Regional i Sverige 2016 International Convention, Tennessee State Delta Kappa Gamma INFO Vår gratulationstext löd Sweden State hyllar DKG Norway State för ert mod och initiativ att starta DKG i Europa. Vi gratulerar DKG Norway till 40 framgångsrika år genom att överlämna en gåva för främjande av skolor i Afrika, Schoolsin a-box kit in Burkina Faso. Ny ordförande för Europaforum blir Ingibjörg Jonasdottir, Iceland State. Ingeborg har stor erfarenhet av internationellt arbete och jag tror att EF kommer att utvecklas mycket bra under hennes tid. Ni som åker till Convention i New York kommer under EF session att få lyssna på Meeri Sild from Estonia som i sin föreläsning fortsätter att analysera ämnena från för-konferensen i Baden-Baden. Föredraget vid European Breakfast kommer att handla om banden mellan Europa och USA. Vi har nu möjlighet att nominera nya kandidater till DKG s internationella kommittéer. Jag hoppas att så många som möjligt är intresserade av detta viktiga arbete. Deadline för nomineringen är den 1 juni. Tänk efter om ni har några bra kandidater i din krets som du vill nominera. Beskrivning och blanketter hittar du på DKG Society International s hemsida. Sweden State har äran att få stå som värd för Europakonferensen Planeringsarbetet har börjat och Agnetha Ardfel, Beta; Marianne Olsson, Sigma; Arja Mäntykangas, Chi och Monica Tengling AU ingår i den grupp som förbereder konferensen. Det skall bli spännande att se vilka förslag som gruppen presenterar på riksstyrelsemötet i Stockholm. Ingrid Stjernquist Riksordförande 2

3 Riksstyrelsemöte i Linköping Mot bättre vetande april. I ösande vårregn tog sig tillresande deltor under fredagskvällen fram till konferenshotellet för den sedvanliga mingelaftonen. Många kära återseenden men också nya bekantskaper - det som dessa möten alltid bjuder på! Delta Kappa Gamma INFO 3 Lördagsprogrammet inleddes med att ordförande i My, Elisabeth Sterner öppnade mötet för att sedan lämna ordet till vice borgmästaren i Linköping Andreas Ardenfors, som berättade om befolkningstillväxten i Linköping och hur den låga medelåldern kan vara en orsak till att många idéer har blivit omsatta i praktiken så att Linköping kunnat utvecklas till en dynamisk kommun med många innovationer inom såväl teknik som pedagogik bland annat. Nästa tema var Kvinnligt ledarskap. Talare var Marie Bredberg utbildad civilingenjör och chef för ett stor teknikkonsultföretag med 1200 anställda. Hur hamnar man där i en miljö med en majoritet av kvalificerade manliga tekniker? Marie beskrev hur ambition, goda arbetsinsatser, att synas och höras är viktigt för framgång. Men - ledarskap är personligt det finns inget skiljemärke mellan kvinnligt eller manligt ledarskap! Hennes goda råd: Våga ta språnget, ge det ett år och rigga livet för vad som är viktigast! Noterades: Marie talade utan tekniska hjälpmedel eller bilder! Karin Mårdsjö-Blume, dekan i utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet beskrev lärarutbildningarnas uppbyggnad vid Campus Norrköping respektive Campus Valla. Totalt studenter kan välja bland de fasta programutbud som erbjuds vid Linköpings universitet. Mot bättre vetande-temat följdes sedan upp av Jessica Vesterlund 2011 års Pedagogiska pris mottagare. Matteljén som hon initierade 2007 har fått god spridning i kommunen: Jessica som matematikutvecklare i Linköpings kommun och forskning inom Learning studies resulterar i utbildning av matematikambassadörer med labo rativ matematik och mattepoker etc. som vägen till ökad förståelse och intresse av ämnet matematik. Läs mer på eller kontakta Jessica; Finns på Utbildningskontoret i Linköping. Lördagseftermiddagen bjöd på dramatiserad stadsvandring om Linköpings blodbad eller guidning i Linköpings domkyrka. Uppskattat! Kretsordförandena fick låta idéerna blomma fritt i arbetet med strategier för att stärka framtiden för Delta Kappa Gamma. Se resultatet från Resursgruppen som riksordförande Ingrid Stjernqvist samlat, i separat artikel i detta INFO. Banketten i Linköpings livgrenadjärmäss! En festlig tillställning med dramatisering i tidsenlig utrustning och underhållning av den välsjungande kvinnliga vokalensemblen Capris. Förutom välsmakande meny! Naturvetenskap och teknik för alla-nta- inledde söndagsmorgonen med ännu en representant från Utbildningskontoret i Linköping, Ulrica Johansson. Hon är samordnare för NTA, vars mål är att stimulera intresse och nyfikenhet för naturvetenskap. Metoden går ut på att jobba med förförståelse som utgångspunkt och att sätta eleverna och deras frågor i centrum. För att jobba med NTA krävs utbildning, och den kan du läsa mer om på Ett suveränt material för de yngre eleverna! Linköping avslutades med visning av Flygvapenmuséet - vinnare av Årets museum Skickliga guider och imponerande utställningar! Tack MY-kretsen för ett suveränt riksstyrelsemöte!!! Ann Charlotte Berglund, Rho

4 Delta Kappa Gamma INFO NYA MEDLEMMAR Eva-Kristina Isaksson, Alpha Britt-Marie Rosendahl, Alpha Gunilla Broberg, My Eva Lotta Carlsson, My Marianne Hampusgård, My Gunilla Nordén, My Lena Stadler, My Åsa Wennergren My 4 BILDER FRÅN NORGE Överst: Oddny Damsgaard avtackar planeringskommttén. Nedre mitten: Svenska Chi kom och gratulerade. Chi-kretsen samarbetar med Norge kring projektet I eyptiska Siwa. Allra nederst: Föreläsare idéhistorikern Hilde Bondevik talade på temat: Om kön, likheter och skillnader i filosofin förr och nu. Samtliga bilder: Catherine Bringselius Nilsson Elisabeth Einarsson, Omicron Eva-Lotta Persson, Omicron Ingegerd Aspemyr, Sigma Anna E. Eriksson, Rho Kristin Mårdh, Chi Kerstin Stenberg, Chi VÄLKOMNA! LÄSÅRSSLUT vilka avtryck sticker ut? Kommittén för pedagogiskt pris vill påminna kretsmedlemmar om förslag till kandidater, så här i examenstider! Kriterierna: - med entusiasm verka för att det pedagogisk uppdraget genomförs på ett förtjänstfullt sätt - verka för idéer som går att omsätta i det praktiska vardagsarbetet - vara en god representant för sin yrkeskår - vara engagerad i något utöver det vanliga inom sitt område. Detaljerad information kommer i höstnumret av INFO.

5 Delta Kappa Gamma INFO 5 Strategisk plan för DKG Sverige Varför behöver vi en vision och en strategi? DKG måste bli en attraktiv organisation för yngre och inflytelserika kvinnor. Vi skall påverka utbildningspolitiken? Tvärvetenskaplighet och systemsyn är viktiga för många av dagens frågor - här är DKG unik i sin samlade kompetens Vi utgår från DKG Society International s syften och mission Vision statement: Leading Women Educators Impacting Education Worldwide Mission The Delta Kappa Gamma Society International promotes professional and personal growth of women educators and excellence in education. Syften att förena kvinnliga pedagoger från hela världen i sann intellektuell gemenskap att hedra och utmärka kvinnor, som gjort eller gör förnämliga insatser inom något utbildningsområde att främja yrkesintressena för kvinnor i utbildningens tjänst att föreslå, arbeta för och stödja lagar, som främjar utbildningsområdet och dess kvinnliga yrkesutövare att inrätta stipendier för framstående kvinnliga forskare inom pedagogikens område genom att stödja doktorander och studerande från andra länder att stimulera medlemmarnas personliga och yrkesmässiga utveckling samt uppmuntra deras deltagande i lämpliga aktiviteter att informera medlemmarna om aktuella frågor inom ekonomi, politik, samhälls- och yrkesliv, så att de kan samarbeta effektivt inom en världsorganisation. DKG Sveriges vision Ledande kvinnliga utbildare påverkar den svenska utbildningspolitiken De svenska målen DKG Sweden State fokuserar under denna period på kap 3, Society Impact on Education, och 6, Marketing, i DKG International Society Strategic Action Plan. Indirekt ingår också kap 1, Membership. I Kap 3 är speciellt följande underkapitel av intresse: 3.3 Encourage programs and activities that focus on educational excellence 3.5 Encourage programs and activities that stimulate personal and professional pride 3.6 Increase the impact of DKG in the community by influencing educational policy decisions and practices Förslag till mål På riksnivå Vi skall påverka utbildningspolitiken så att det blir en bättre kunskapskvalitet i undervisningen Vi skall påverka utbildningen så den blir mer forskningsbaserad, både teoretiskt och praktiskt Forts. sid. 9

6 Delta Kappa Gamma INFO 6 Strategidiskussionen Linköping april Resultatet är en sammanställning av diskussionerna i DKG resource Group och på riksstyrelsen. Strategierna är uppdelande i olika nivåer, Europa kretsnivå samt i mål och åtgärder. För att citera Carin1) Vi behövs. Vi har alla typer av kvinnliga lärare samlade och är därför en unik förening med enorm kompetens men hur blir vi synliga och får de intresserade, rätta och unga lärarna som medlemmar? De som var med i föreningen från början hade en helhets och systemsyn som vi saknar idag. MÅL Europa o Norden Vi behöver använda EuropaForum till att diskutera nya pedagogiska erfarenheter samt forskning Nordiskt samarbete Vi bör bygga nätverk nationellt och internationellt. Detta är redan påbörjat genom enskilda kretsars samarbete med Norge, Estland och Danmark Riksnivå och kretsnivå Få fram att vi är en unik förening med en enorm kompetens eftersom alla ämnesområden och nivåer är representerade Vi behöver bli en helhet med kontinuitet, där de långsiktiga aktiviteterna genomsyras av våra sju syften. Vi måste ta tillvara den kompetens som finns i kretsarna och använda medlemmarnas nätverk för att expandera och finna nya intressanta ämnesområden att diskutera Vi behöver bli moderna och se till morgondagens pedagoger genom att välja sådan verksamhet som verkar samtid och framtid Vi kan bidra till att höja statusen på utbildning och lärargärning och därmed höja utbildarens status, både vad gäller arbetets innehåll och lönen i Kvinnoperspektivet i utbildningen är idag inte framträdande. Det finns frågor som därmed sällan blir diskuterade i den offentliga debatten, t.ex kvinnliga lärares hälsa Kretsnivå Vi behöver få in forskningen i undervisningen. Här kan DKG vara pådrivande. Flera svenska medlemmar har fått bidrag av DKG till forskarstudier Projekt inom kretsen är en bra idé som kan bli en inspiration och en samarbetsplattform. Dock måste idé uppkomma spontant och inte som ett påbud uppifrån ATT GÖRA Europanivå Internationella kontakter: De europeiska representanterna i kommittéer och styrelser måste alltid föra Europas fana högt. Utveckla samarbetet inom European Forum. En uppgift som EF kan utveckla år jämförelser mellan olika länder vad gäller utbildning och pedagogisk forskning. EF kan rapportera på webben. I Euforia bör också nya pedagogiska erfarenheter och forskning publiceras. Några kretsar som ligger i väster har spontana kontakter med Norge. Några kretsar har ett pågående samarbete med Estland och Danmark. Riksnivå För att binda ihop krets- och riksnivå uppkom förslaget med Verksamhetsår, dvs att vi har ett gemensamt tema för varje år som kretsarna sedan kan utveckla i den riktning som passar den egna kretsen. Vi bör söka kontakt med andra organisationer, t.ex Kvinnolobbyn, som kan stödja vårt arbete eller som vi kan arbeta tillsammans med. Vi bör söka kontakt med Lärarutbildningen och aktiv söka medlemmar därifrån

7 Delta Kappa Gamma INFO 7 Vi bör upparbeta nära kontakt med kommunerna. Presentera DKG för utbildningsministern, Skolverket, lärarförbundet, HSV, HSU, kommuner etc. Fler kretsar bör vara representerade i nationella kommittéer. Vi bör utveckla listan med gästföreläsare och uppmana våra medlemmar att ansluta sig samt att resa ut till andra kretsar och föreläsa. Det finns redan en svensk lista men den bör kontinuerligt uppdateras och läggas ut på hemsidan. Vi bör utveckla mentorskap till nya lärare, vilket saknas i Sverige. Hur detta skall gå till måste vi diskutera vidare Använd social medier för att nå ut till medlemmar och intresserade lärare. Detta är ett sätt att nå de unga lärarna. Vi bör fira vårt 40-årsjubileum 2014 med en konferens om en stor svensk pedagog, t.ex Ellen Key, Anna sandström eller??? Kretsnivå Kretsarna har bra program men medlemmarna uppfattar inte att de också är medlemmar i en gemensam och internationell organisation. Vid varje kretsmöte bör man informera om vad som händer internationellt och nationellt inom DKG, tala om våra mål samt vad informera om vad organisationen har att erbjuda. Detta gäller också vid invigning av nya medlemmar. Ordföranden bör ha ca en halvtimmes samtal om föreningen med den nya medlemmen och informera om t.ex the buzz, webben, stipendier och konferenser. Ordförandebrev, Info och Bullertinen bör skickas ut till alla medlemmar liksom nyheter på den europeiska webben. Någon i kretsen skall vara ansvarig, t.ex vice ordförande. Fler kretsmedlemmar måste vara engagerade i föreningen, dvs utveckla ledarskapet om hur man fördelar arbetet Skaffa mer kunskap från andra kretsar i närheten. Fler kretskvällar med strategidiskussioner och föreläsningar med uppföljande diskussioner. Lokalt utvecklingsprojekt inom kretsen är samlande om idén kommer från kretsen Arbeta med den sociala delen, dvs hur man tar emot nya medlemmar på ett positivt sätt och introducerar dem i kretsen är viktigt för att bygga en kretsgemenskap. Vi måste välja in rätta medlemmar, dvs de personer som kan hjälpa till att utveckla DKG. Genom att använda sociala medier, som t.ex webb, bloggar, och Facebook, kan vi bli mer synliga i samhällsdebatten. Bilda en kommunikationsgrupp som bygger upp kunskapen social medier. Vi bör också kontinuerligt synas i lokalpressen. Engagera våra medlemmar i kretsarna. Fånga upp kompetensen vid rätt tillfälle och använd medlemmarnas nätverk att bygga ett större gemensamt nätverk. Nya plattformar. Sök medlemmar från nya eller annorlunda plattformar, t.ex friskolor, kvinnliga poliser, hälsovård, präst Välj aktivt in inflytelserika kvinnor. Söka kontakt med andra organisationer som kan stödja vårt arbete. Ingrid Stjernquist, Alpha 1) Carin är Carin Ahlberg, (My), som deltar i Resource Group tillsammans med AU och Birgitta Johansson (Sigma), Birgit Svensson, (Delta), Ann-Charlotte Berglund (Rho), Gudrun Nylander (Pi), Marianne Skardéus (Chi) och Britt-Marie Stocke (Gamma).

8 Delta Kappa Gamma INFO 8 Land och Stad Och Riksstyrelsemöte september Du är välkommen till Stockholm i höst! Vi börjar med Landet på lördagen den 22 september kl och får veta mer om Nationalstadsparken och därtill hörande pedagogiska infallsvinklar. Vi kommer att hålla till på Stockholms Universitet i Frescati, Svante Arrhenius väg 8. Närmaste tunnelbanestation: Universitetet. Nya kretsordförande och kassörer kommer att få utbildning på eftermiddagen medan övriga deltagare får veta mer om Nationalstadsparken (http://www. nationalstadsparken.se/). På söndagen fortsätter vi med Staden och gör en guidad vandring genom centrala Stockholm från Hötorget till Nationalmuseum (www.nationalmuseum.se) och besöker där en utställning med samma tema Land och Stad (den sista innan huset stänger i januari). De nya kretsordförandena får nöja sig med att delta i riksstyrelsemötet och vara taggade på strategiplaner! Vi kommer också att ha utbildning för nya ordförande och kassörer på lördagen. Vi avslutar konferensen med en gemensam lunch, som beräknas vara avslutad ca kl Var bor man? Vi har förbokat enkel- och dubbelrum på Hotell Adlon, Vasagatan 42, Stockholm, tfn , enkelrum SEK 895 dubbelrum SEK 1495 men det finns billigare alternativ som du hittar via Kostnad för hela konferensen där det också ingår alla måltider och inträdesavgifter inklusive en festmiddag på Gondolen (http://gondolen.gastrogate.com/) i centrala Stockholm är 1300 kr. För er som anländer fredagen den 21 september så börjar vi med en träff kl. 19 på en restaurang strax bredvid Hotel Adlon på Vasagatan. Alpha-kretsen återkommer med anmälningsblankett och mer detaljerat program på i juni men boka in redan nu den här helgen redan nu! Varmt välkomna! Alpha-kretsen av DKG Society International, Svenska Riksföreningen.

9 Delta Kappa Gamma INFO 9 Forts- från sid. 5. Vi skall samarbeta på ett nordiskt plan för att öka intresset för utbildningsfrågor i teori och praktik Vi skall samarbeta i Europa för att öka intresset för utbildningsfrågor i teori och praktik På kretsnivå Bra kretsprogram med fokus på pedagogiska frågor, som ökar medlemmarnas kunskap och ger inspiration. Stimulera intresset för pedagogisk och ämnesspecifik forskning och forskningsresultat hos kretsens medlemmar. Visa omtanke och intresse så att alla kretsmedlemmar känner sig delaktiga i kretsens arbete Ta tillvara all typer av kompetenser i kretsarbetet Strategi Vi skall vara aktiva mot regeringen och riksdag, t.ex. svara på remisser/propositioner och skicka svaren till alla ledamöter i riksdagen. Vi skall bygga upp ett nätverk med beslutsfattare på alla nivåer Vi skall stärka den europeiska regionen genom europeiskt nätverksarbete samt genom att expandera i Europa, Vi skall utveckla nationella, nordiska och/eller internationella utbildningsprojekt, Vad är våra styrkor Ett nätverk med stark pedagogisk och ämnesspecifik kompetens Ett nätverk med många olika kompetenser och därmed en systemsyn på utbildningsfrågor Erfarenhet av demokratiska processer. Kretsarnas program Vad är våra svagheter För lite marknadsföring. Vi är inte kända i samhället För lite forskning i kretsprogram och program på nationella möten Åtgärder för förbättring : DINA FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRING ÄR VIKTIGA. TAG MED DEM TILL LINKÖPING OCH STOCKHOLM Kring tidningen INFO Bidragtill INFO tas tacksamt emot. Utnyttja också gärna vår hemsida för aktuella nyheter MANUSSTOPP 15 september 2012 Ingrid Stjernquist, Alpha Tänk på att nätupplagan av INFO behöver skrivas ut och distribueras till dem, som inte har tillgång till Internet. Påminn alla om att ett nytt INFO är på väg! The Delta Kappa Gamma Society International Sweden State Ansvarig utgivare: Ingrid Stjernquist Lay-out: Marianne Skardéus

Riksstyrelsen avger följande berättelse för perioden 2011/2012 2012/2013

Riksstyrelsen avger följande berättelse för perioden 2011/2012 2012/2013 Riksstyrelsen avger följande berättelse för perioden 2011/2012 2012/2013 Ingrid Stjernquist, Alpha, ordförande Ann-Katrin Swärd, Phi, vice ordförande Ebba Gamstedt, Alpha, sekreterare Monica Tengling,

Läs mer

INFO. SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Årgång 13 Nummer 1 Jan 2012

INFO. SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Årgång 13 Nummer 1 Jan 2012 INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Årgång 13 Nummer 1 Jan 2012 AU Ordförande: Ingrid Stjerquist, Alpha Ingrid.stjerquist@natgeo.su.se Vice ordförande: Ann-Katrin Swärd, Phi annkatrinsw@telia.com

Läs mer

Utbildningsmaterial. Svenska Riksföreningen av DKG Society International

Utbildningsmaterial. Svenska Riksföreningen av DKG Society International Utbildningsmaterial Svenska Riksföreningen av DKG Society International Malmö 5 oktober 2014 1. The D KG Society International Ursprung The D K G Society International grundades den 11 maj 1929 i Austin,

Läs mer

Delta Kappa Gamma INFO

Delta Kappa Gamma INFO The Delta Kappa Gamma Society International Delta Kappa Gamma INFO Svenska riksföreningen Sweden INFO State Sweden State Årgång 14 Årgång 14 Nummer Nummer 1 2 Maj Januari 2013 2013 AU-Arbetsutskottet:

Läs mer

Utbildningsmaterial. Svenska Riksföreningen av DKG Society International

Utbildningsmaterial. Svenska Riksföreningen av DKG Society International Utbildningsmaterial Svenska Riksföreningen av DKG Society International Malmö 5 oktober 2014 Innehållsförteckning Sid. 1. Delta Kappa Gamma Society International 1 Ursprung Politisk och religiös obundenhet

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

INFO. SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Årgång 12 Nummer 1 Januari 2011. Att starta en krets

INFO. SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Årgång 12 Nummer 1 Januari 2011. Att starta en krets INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Årgång 12 Nummer 1 Januari 2011 AU Ordförande: Catherine Bringeselius-Nilsson, Eta cbringselius@telia.com Vice ordförande: Irene Niklasson, Tau irene@vestibularis.se

Läs mer

Varmt välkommen till Göteborg på fullspäckad seminariehelg med fokus på sprint/häck!

Varmt välkommen till Göteborg på fullspäckad seminariehelg med fokus på sprint/häck! Varmt välkommen till Sedan 1980-talet har Håkan Andersson, Bengt-Erik (Benke) Blomkvist, Ulf Karlsson och Kenth Olsson utvecklat och påverkat svensk sprint/häck. Deras arbete har renderat framgångar och

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Delta Kappa Gamma INFO

Delta Kappa Gamma INFO The Delta Kappa Gamma Society International Delta Kappa Gamma INFO Svenska riksföreningen Sweden INFO State Sweden State Årgång 13 Nummer 3 Sept/okt 2012 Årgång 7 Nummer 1 Februari 2006 berättade livfullt

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Celeber föredragshållare: ID Svein Berntsen, Norge (Nordens representant i Lions internationella styrelse) Barentskonferensen och

Läs mer

Tillsammans släpper vi in framtiden!

Tillsammans släpper vi in framtiden! Konferensen Samverkan Skola - Arbetsliv 15 oktober 2015 på Missionskyrkan i Linköping Tillsammans släpper vi in framtiden! Arbetslöshetsfrågan? Kompetensutveckling? - En konferens som ger verktyg till

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

14, 15, 16 maj 2009. Välkommen till Hälsinglands Vävdagar 2009!

14, 15, 16 maj 2009. Välkommen till Hälsinglands Vävdagar 2009! 14, 15, 16 maj 2009 Välkommen till Hälsinglands Vävdagar 2009! Företagare i branschen har försäljning av garn, vävstolar, vävredskap m m i Holma-Helsinglands fabrikslokaler i Sörforsa. Textila utställningar,

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Stort 30-års jubileum 1983-2013

Stort 30-års jubileum 1983-2013 RSMH Mittpunkten Malmö RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA Stort 30-års jubileum 1983-2013 Vi är alla människor, ej bara diagnoser Inflytande - Återhämtning - Självbestämmande Välkomna på konferens,

Läs mer

Flaxkusen är Arbetarteater Pegasus medlemstidning. Utkommer högst sporadiskt

Flaxkusen är Arbetarteater Pegasus medlemstidning. Utkommer högst sporadiskt 1 FLAXKUSEN Medlemsblad för Arbetarteater Pegasus Nr 1/2015 redaktör: Helge Torsein heltors@gavle.to Flaxkusen är Arbetarteater Pegasus medlemstidning. Utkommer högst sporadiskt Medlem i Pegasus? Alla

Läs mer

Norska ISAAC uppmärksammar allas rätt att lära sig

Norska ISAAC uppmärksammar allas rätt att lära sig Norska ISAAC uppmärksammar allas rätt att lära sig ISAAC Norge hade sin årliga konferens på Sundvolden hotel utanför Oslo 13-15 april. Två hundratjugo deltagare var anmälda och som vanligt var det ett

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Kontakta kansliet på kansli@uh.se om du har några frågor eller vill ha material!

Kontakta kansliet på kansli@uh.se om du har några frågor eller vill ha material! Nyhetsbrev December Gott Nytt År! Här kommer sista nyhetsbrev för året. I nyhetsbrevet skriver vi om flera spännande saker som är på gång, men en sak vill vi uppmuntra alla till och det är att gå ut och

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september

Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september Lokalt Ledarskap Programkontoret vill välkomna er till kurs- och inspirationsdagarna Lokalt Ledarskap i Nässjö. Dagarna är tänkta för att informera, undervisa och

Läs mer

Vi återkommer med dagordning i god tid före den 31 augusti. Har ni frågor som ni redan nu vill ta upp kan ni notera dessa på anmälningsblanketten.

Vi återkommer med dagordning i god tid före den 31 augusti. Har ni frågor som ni redan nu vill ta upp kan ni notera dessa på anmälningsblanketten. Malmö 2007-05-22 Till berörda hästägareföreningar Inbjudan till Sydträffen och Sydkampen fredagen den 31 augusti 2007. Sydträffen anordnas i år på 100 års - jubilerande Jägersro. Vi bifogar program och

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM

FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM Den unika människan Konferensen hålls på VISION, Kungsgatan 28 i Stockholm. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Veteranförening - kan det va' nå't? Frågan ställdes en gång av en skribent i tidningen Skol-Stockholm. I april 1979 bildades Stockholms Skolförvaltnings Veteranförening

Läs mer

Delta Kappa Gamma INFO

Delta Kappa Gamma INFO The Delta Kappa Gamma Society International Delta Kappa Gamma INFO Svenska riksföreningen Sweden INFO State Sweden State Årgång Årgång 14 14 Nummer 1 1 Januari 2013 AU-Arbetsutskottet: Ordförande: Ingrid

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

En nationell strategi för skolans digitalisering

En nationell strategi för skolans digitalisering En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-10 En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-09 Camilla Waltersson Camilla Grönvall Waltersson Grönvall (M), utbildningspolitisk

Läs mer

Rotary International District 2410

Rotary International District 2410 Rotary International District 2410 Distriktskonferens Strand Hotell Borgholm 23-24 oktober 2010 Text: Ulla Strümpel Bild: Kerstin Berggren Rotary International District 2410 Distriktskonferens 23-24 oktober

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

RAPPORT 2015-05-31. Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015

RAPPORT 2015-05-31. Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015 Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015 Förbundet kallade till förbundsstämma i Linköping den 29-31 maj 2015. Ett mycket omfattande program för stämman presenterades. Stämman omfattade

Läs mer

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Plats: Trefaldighetskyrkan Örebro Lunchuppehåll planeras 12.00 13.00 Närvarand: Britt-Marie Strandahl Carl Anders Alsätra Ulla Winroth Ordförande Vice

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE

INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Årgång 11 Nummer 2 Maj 2010 AU Ordförande: Catherine Bringeselius- Nilsson, Eta cbringselius@telia.com Vice ordförande: Irene Niklasson, Tau irene@vestibularis.se Sekreterare: Kerstin Petersson, Eta, kerstin.petersson@med.lu.se

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå.

Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå. 1(4) NVF-möte med utskottens ordförande och sekreterare Datum: 2013-05-21 Plats: Radisson Blu Royal Viking Hotel, Stockholm Närvarande: Se deltagarförteckning, bilaga 1 Mötet öppnas Annelie Nylander öppnade

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Photo: Jon Mihkkal Inga. Photo: Kristoffer Unga Pirak INBJUDAN

Photo: Jon Mihkkal Inga. Photo: Kristoffer Unga Pirak INBJUDAN Photo: Jon Mihkkal Inga Photo: Kristoffer Unga Pirak INBJUDAN Branschdagar i Östersund/Staare Fredag-Lördag 22-23:e maj 2015 2015-04-15 Varmt välkommen till Sameslöjdstiftelsens Sámi Duodji branschdagar

Läs mer

Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn. 23-24 november på Thapperska i Norrköping

Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn. 23-24 november på Thapperska i Norrköping Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn 23-24 november på Thapperska i Norrköping Inbjudan att delta i konferensen Current and future skills in the health and social welfare

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

STUDinfo. vårterminen 2012

STUDinfo. vårterminen 2012 STUDinfo vårterminen 2012 Håll dig uppdaterad gilla FSAstud på Facebook! STUDinfo vårterminen 2012 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Layout: Sanna Feldell Foto: Colourbox Tryck: FSA, Box 760, 131 24

Läs mer

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 KÖRFEST Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 Välkommen på körfest! På den här platsen är det lätt att sjunga bra! Orden kom från en kvinna som hade

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER Göteborg 16-17-18 augusti 2013 Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Välkommen, alla Riksidrottens Vänner och Idrottsledarveteraner

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

2 oktober. Beskriv kort vad är en värdegrund är för att alla ska förstå. Goda exempel i regionen kopplat till hjärtefrågorna.

2 oktober. Beskriv kort vad är en värdegrund är för att alla ska förstå. Goda exempel i regionen kopplat till hjärtefrågorna. Ann-Charlotte Lundströmer Visions center i Luleå Sida 1 Närvarande: Gunilla Lidström, Marie Sandström, Katarina Holmqvist, Anne-Sofie Koivisto, Anders Aidanpää, Roger Östman, Eva Vinsa, Annica Berg-Flemström

Läs mer

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Handläggare Anette Johansson Stensbergs förskola 070 5585332 Datum 13 2014-01-15 Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Teknikcentrum, förskolan som inspirerar

Läs mer

MittÖs minnesanteckningar. Operativt organ för olika verksamhets- och utvecklingsfrågor i samarbete mellan Mitthögskolan och Östersunds kommun

MittÖs minnesanteckningar. Operativt organ för olika verksamhets- och utvecklingsfrågor i samarbete mellan Mitthögskolan och Östersunds kommun MittÖs minnesanteckningar Operativt organ för olika verksamhets- och utvecklingsfrågor i samarbete mellan Mitthögskolan och Östersunds kommun Tid: Fredag 4 april 2008 Plats: Campus Östersund, G3358 Närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Närvarande:,, Robert Hedström, Diane Hedström, Julia Nilsson, Daniel A Johansson, Annika Nyman, Josefina Åsemyr, Robert Nydahl, Åsa Martinsson, Martin

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Camilla Lejon Bengt Westman Linda Wennerholm Leif Erlandsson Björn Nordén Colin Moon Klas Danerlöv Hans Stråberg Robert Wickman Troed Troedsson Annete

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009

Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009 2009-02-20 1(5) PROTOKOLL UK 1/09 Sammanträdesdata Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009 Plats Grand Hotel Falkenberg Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Ann-Christine Forswall Micke

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn,

Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn, Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn, Estland Efter att ha länge följt den välkända föreläsaren

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning.

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Utgångspunkter f ör scoutledarutbildning

Utgångspunkter f ör scoutledarutbildning Utgångspunkter f ör scoutledarutbildning Scouternas utbildningssystem, antaget av Scouternas styrelse 2014-10-12 Scouterna Box 420 34 Telefon: +46 8-568 432 00 Webb: www.scouterna.se The Guides and Scouts

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Datum Tisdagen den 24 april 2007 Plats Westmanska Palatset, Stockholm Närvarande Av 28 fullmäktige var 26 närvarande varav 12 genom fullmakter

Läs mer

Conventum Arena, Örebro

Conventum Arena, Örebro TRAVEL&TASTE Boka monte Conventum Arena, Örebro Resemässa 14 februari i Örebro 201514 februari En mässa med resor och världens kök SMAKA PÅ VÄRLDEN! Lördagen den 14 februari 2015 går den tredje upplagan

Läs mer

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig.

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig. Protokoll från styrelsemöte nr. 1 Litauen Vilnius 2 3 mars 2014 Närvarande Carsten Friberg, ordförande Disa Kamula, styrelsemedlem Johan Söderberg, styrelsemedlem Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, styrelsemedlem

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 1: Föredragningslista, mötesordning, val m.m. Hej och hjärtligt välkomna! Här följer lite information och vägbeskrivningar. Om allting går som det ska bör ni

Läs mer

MÖTES- OCH KONFERENS GUIDE, SVERIGE

MÖTES- OCH KONFERENS GUIDE, SVERIGE MÖTES- OCH KONFERENS GUIDE, SVERIGE Välkommen till en helt ny mötesupplevelse! På Carlson Rezidor är vårt fokus att tillhandahålla tillförlitliga, professionella och kundanpassade möteslösningar vi försöker

Läs mer

Föreningen Sveriges Brandbefäl

Föreningen Sveriges Brandbefäl Föreningen Sveriges Brandbefäl Jörgen Hallberg 1:e V. ordförande Brandman i Helsingborg Brandingenjör i Helsingborg 15 år på SRV Räddningschef i Värnamo Räddningschef i Helsingborg www.brandbefal.se facebook.com/sbbsverige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NORDANSTIGS KOMMUN i Hudiskvall och Nordanstig SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-12-09 1 Sida Plats och tid Älvstagården i Jättendal, fredagen den 9 december 2011 kl 09:00 11-30 Beslutande Övriga

Läs mer

Norrköping - Då och Nu

Norrköping - Då och Nu Norrköping - Då och Nu Tema: Norrköping Då och Nu Period 5 vecka 9-15 Vårterminen 2011 Uppgift Du ska tillsammans med några kompisar (2-4 stycken) välja ut ett historiskt och ett eget (modernt) foto på

Läs mer

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning innebandykonvent 2010 16 17 april Bäst även utanför plan bli en attraktiv samarbetspartner Svenska Innebandyförbundet har glädjen att traditionsenligt bjuda in till vårt konvent i samband med SM-finalerna

Läs mer

Inbjudan. FALK:s konferens

Inbjudan. FALK:s konferens Inbjudan FALK:s konferens Eskilstuna 8-10 maj 2012 Arkivimpulser! Välkommen till FALK:s konferens 2012 som hålls i Eskilstuna. Arkivimpulser är rubriken på årets konferens och vi hoppas kunna ge er ett

Läs mer

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj.

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj. Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Vi har planerat mycket inför 2010! Här kan ni läsa om alla våra aktiviteter, resor

Läs mer