Delta Kappa Gamma INFO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delta Kappa Gamma INFO"

Transkript

1 The Delta Kappa Gamma Society International Delta Kappa Gamma INFO Svenska riksföreningen Sweden INFO State Sweden State Årgång 13 Nummer 2 Maj 2012 Årgång 7 Nummer 1 Februari 2006 AU-Arbetsutskottet: Ordförande: Ingrid Stjernquist, Alpha Vice ordförande: Ann-Katrin Swärd, Phi Sekreterare: Ebba Gamstedt, Alpha Kassör: Monica Tengling, Chi Styrelsemedlem: Rigmor Jonsson, My F.d. riksordförande: Catherine Bringselius Nilsson Redaktör INFO: Ann-Charlotte Berglund Svenska hemsidan: Ebba Gamstedt Internationella hemsidan: Europeiska hemsidan: Innehåll: DKG Norway 40 år sid 1 Ordförande har ordet sid 2 Riksstyrelsemöte i Linköping sid 3 Nya medlemmar sid 4 Pedagogiskt pris sid 4 Bilder från Norge sid 4 Strategisk plan för DKG Sverige sid 5 Strategidiskussion i Linköping sid 6 Land och stad och riksstyrelsemöte I Stockholm sid 8 DKG Norway 40 år. DKG:s jubileum i Norge är en milstolpe för DKG i Europa. När DKG instiftades i Norge 1972 banade man väg för DKG i Europa. Jag hade äran att representera Sverige vid jubileet. I mitt gratulationstal berömde jag våra medsystrar i Norge för deras mod och initiativkraft att starta DKG i Europa. DKG Norge är Moder till DKG i Europa och hennes döttrar är nu åtta till antalet. Europa är idag en egen region, som bidrar med europeiska värderingar och influenser till DKG Society International. DKG Europa är del av ett internationellt pedagogiskt nätverk med stor kompetens. Norge firade sitt jubileum med värme och glädje. Förutom många egna DKG-systrar fanns deltagare från USA, England, Sverige och Island. Historik, sång och musik, god mat och föredrag bjöds oss deltagare. Vi återgäldade med tal och gåvor och hjärtliga gratulationer till jubileet. Catherine Bringselius Nilsson, Eta Oddny Damsgård till höger riksordförande I Norge och till vänster Catherine Bringselius Nilsson, F.d. riksordförande I Sverige. Fler bilder sid. 4

2 Ordförande har ordet Tack Linköping för par fantastiska dagar i samband med riksstyrelsemötet med bra program och intensiva diskussioner. Mycket energi lades på strategiarbetet och jag har en stor förhoppning om att detta kommer att bli riktigt bra. Jag hoppas att alla kretsar fortsätter med strategidiskussionerna fram till riksstyrelsemötet i Stockholm och att ert nyvalda AU snabbt blir insatt i frågorna. Avgående ordförande kommer att få en sammanfattning av resultatet från Linköping i början av juni. I Linköping hyllade vi Norge som tog initiativet till DKG i Europa för 40 år sedan. Tyvärr jubilerade de samma helg som vi hade riksstyrelsemöte. Vår Past President, Catherine Bringselius-Nilsson, representerade Sweden State i Oslo och enligt riksordförande Oddny Damsgaard var dagen mycket lyckad med representanter både från Headquarters och Europaregionen närvarande. Kalendarium Nationellt september Riksstyrelsemöte med utbil av nya kretsordförande och kassörer, Alpha, Stockholm april Riksmöte med riksstyrelsemöte, Phi, Falun Internationellt juli Seminar in Pruposeful Living, Washington DC juli International Convention, New York, New York State 2013 Augusti European Regional Conference i Amsterdam, Nederländerna juli -1 augusti International Convention, Indianapolis, Indiana State 2015 Augusti, European Regional i Sverige 2016 International Convention, Tennessee State Delta Kappa Gamma INFO Vår gratulationstext löd Sweden State hyllar DKG Norway State för ert mod och initiativ att starta DKG i Europa. Vi gratulerar DKG Norway till 40 framgångsrika år genom att överlämna en gåva för främjande av skolor i Afrika, Schoolsin a-box kit in Burkina Faso. Ny ordförande för Europaforum blir Ingibjörg Jonasdottir, Iceland State. Ingeborg har stor erfarenhet av internationellt arbete och jag tror att EF kommer att utvecklas mycket bra under hennes tid. Ni som åker till Convention i New York kommer under EF session att få lyssna på Meeri Sild from Estonia som i sin föreläsning fortsätter att analysera ämnena från för-konferensen i Baden-Baden. Föredraget vid European Breakfast kommer att handla om banden mellan Europa och USA. Vi har nu möjlighet att nominera nya kandidater till DKG s internationella kommittéer. Jag hoppas att så många som möjligt är intresserade av detta viktiga arbete. Deadline för nomineringen är den 1 juni. Tänk efter om ni har några bra kandidater i din krets som du vill nominera. Beskrivning och blanketter hittar du på DKG Society International s hemsida. Sweden State har äran att få stå som värd för Europakonferensen Planeringsarbetet har börjat och Agnetha Ardfel, Beta; Marianne Olsson, Sigma; Arja Mäntykangas, Chi och Monica Tengling AU ingår i den grupp som förbereder konferensen. Det skall bli spännande att se vilka förslag som gruppen presenterar på riksstyrelsemötet i Stockholm. Ingrid Stjernquist Riksordförande 2

3 Riksstyrelsemöte i Linköping Mot bättre vetande april. I ösande vårregn tog sig tillresande deltor under fredagskvällen fram till konferenshotellet för den sedvanliga mingelaftonen. Många kära återseenden men också nya bekantskaper - det som dessa möten alltid bjuder på! Delta Kappa Gamma INFO 3 Lördagsprogrammet inleddes med att ordförande i My, Elisabeth Sterner öppnade mötet för att sedan lämna ordet till vice borgmästaren i Linköping Andreas Ardenfors, som berättade om befolkningstillväxten i Linköping och hur den låga medelåldern kan vara en orsak till att många idéer har blivit omsatta i praktiken så att Linköping kunnat utvecklas till en dynamisk kommun med många innovationer inom såväl teknik som pedagogik bland annat. Nästa tema var Kvinnligt ledarskap. Talare var Marie Bredberg utbildad civilingenjör och chef för ett stor teknikkonsultföretag med 1200 anställda. Hur hamnar man där i en miljö med en majoritet av kvalificerade manliga tekniker? Marie beskrev hur ambition, goda arbetsinsatser, att synas och höras är viktigt för framgång. Men - ledarskap är personligt det finns inget skiljemärke mellan kvinnligt eller manligt ledarskap! Hennes goda råd: Våga ta språnget, ge det ett år och rigga livet för vad som är viktigast! Noterades: Marie talade utan tekniska hjälpmedel eller bilder! Karin Mårdsjö-Blume, dekan i utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet beskrev lärarutbildningarnas uppbyggnad vid Campus Norrköping respektive Campus Valla. Totalt studenter kan välja bland de fasta programutbud som erbjuds vid Linköpings universitet. Mot bättre vetande-temat följdes sedan upp av Jessica Vesterlund 2011 års Pedagogiska pris mottagare. Matteljén som hon initierade 2007 har fått god spridning i kommunen: Jessica som matematikutvecklare i Linköpings kommun och forskning inom Learning studies resulterar i utbildning av matematikambassadörer med labo rativ matematik och mattepoker etc. som vägen till ökad förståelse och intresse av ämnet matematik. Läs mer på eller kontakta Jessica; Finns på Utbildningskontoret i Linköping. Lördagseftermiddagen bjöd på dramatiserad stadsvandring om Linköpings blodbad eller guidning i Linköpings domkyrka. Uppskattat! Kretsordförandena fick låta idéerna blomma fritt i arbetet med strategier för att stärka framtiden för Delta Kappa Gamma. Se resultatet från Resursgruppen som riksordförande Ingrid Stjernqvist samlat, i separat artikel i detta INFO. Banketten i Linköpings livgrenadjärmäss! En festlig tillställning med dramatisering i tidsenlig utrustning och underhållning av den välsjungande kvinnliga vokalensemblen Capris. Förutom välsmakande meny! Naturvetenskap och teknik för alla-nta- inledde söndagsmorgonen med ännu en representant från Utbildningskontoret i Linköping, Ulrica Johansson. Hon är samordnare för NTA, vars mål är att stimulera intresse och nyfikenhet för naturvetenskap. Metoden går ut på att jobba med förförståelse som utgångspunkt och att sätta eleverna och deras frågor i centrum. För att jobba med NTA krävs utbildning, och den kan du läsa mer om på Ett suveränt material för de yngre eleverna! Linköping avslutades med visning av Flygvapenmuséet - vinnare av Årets museum Skickliga guider och imponerande utställningar! Tack MY-kretsen för ett suveränt riksstyrelsemöte!!! Ann Charlotte Berglund, Rho

4 Delta Kappa Gamma INFO NYA MEDLEMMAR Eva-Kristina Isaksson, Alpha Britt-Marie Rosendahl, Alpha Gunilla Broberg, My Eva Lotta Carlsson, My Marianne Hampusgård, My Gunilla Nordén, My Lena Stadler, My Åsa Wennergren My 4 BILDER FRÅN NORGE Överst: Oddny Damsgaard avtackar planeringskommttén. Nedre mitten: Svenska Chi kom och gratulerade. Chi-kretsen samarbetar med Norge kring projektet I eyptiska Siwa. Allra nederst: Föreläsare idéhistorikern Hilde Bondevik talade på temat: Om kön, likheter och skillnader i filosofin förr och nu. Samtliga bilder: Catherine Bringselius Nilsson Elisabeth Einarsson, Omicron Eva-Lotta Persson, Omicron Ingegerd Aspemyr, Sigma Anna E. Eriksson, Rho Kristin Mårdh, Chi Kerstin Stenberg, Chi VÄLKOMNA! LÄSÅRSSLUT vilka avtryck sticker ut? Kommittén för pedagogiskt pris vill påminna kretsmedlemmar om förslag till kandidater, så här i examenstider! Kriterierna: - med entusiasm verka för att det pedagogisk uppdraget genomförs på ett förtjänstfullt sätt - verka för idéer som går att omsätta i det praktiska vardagsarbetet - vara en god representant för sin yrkeskår - vara engagerad i något utöver det vanliga inom sitt område. Detaljerad information kommer i höstnumret av INFO.

5 Delta Kappa Gamma INFO 5 Strategisk plan för DKG Sverige Varför behöver vi en vision och en strategi? DKG måste bli en attraktiv organisation för yngre och inflytelserika kvinnor. Vi skall påverka utbildningspolitiken? Tvärvetenskaplighet och systemsyn är viktiga för många av dagens frågor - här är DKG unik i sin samlade kompetens Vi utgår från DKG Society International s syften och mission Vision statement: Leading Women Educators Impacting Education Worldwide Mission The Delta Kappa Gamma Society International promotes professional and personal growth of women educators and excellence in education. Syften att förena kvinnliga pedagoger från hela världen i sann intellektuell gemenskap att hedra och utmärka kvinnor, som gjort eller gör förnämliga insatser inom något utbildningsområde att främja yrkesintressena för kvinnor i utbildningens tjänst att föreslå, arbeta för och stödja lagar, som främjar utbildningsområdet och dess kvinnliga yrkesutövare att inrätta stipendier för framstående kvinnliga forskare inom pedagogikens område genom att stödja doktorander och studerande från andra länder att stimulera medlemmarnas personliga och yrkesmässiga utveckling samt uppmuntra deras deltagande i lämpliga aktiviteter att informera medlemmarna om aktuella frågor inom ekonomi, politik, samhälls- och yrkesliv, så att de kan samarbeta effektivt inom en världsorganisation. DKG Sveriges vision Ledande kvinnliga utbildare påverkar den svenska utbildningspolitiken De svenska målen DKG Sweden State fokuserar under denna period på kap 3, Society Impact on Education, och 6, Marketing, i DKG International Society Strategic Action Plan. Indirekt ingår också kap 1, Membership. I Kap 3 är speciellt följande underkapitel av intresse: 3.3 Encourage programs and activities that focus on educational excellence 3.5 Encourage programs and activities that stimulate personal and professional pride 3.6 Increase the impact of DKG in the community by influencing educational policy decisions and practices Förslag till mål På riksnivå Vi skall påverka utbildningspolitiken så att det blir en bättre kunskapskvalitet i undervisningen Vi skall påverka utbildningen så den blir mer forskningsbaserad, både teoretiskt och praktiskt Forts. sid. 9

6 Delta Kappa Gamma INFO 6 Strategidiskussionen Linköping april Resultatet är en sammanställning av diskussionerna i DKG resource Group och på riksstyrelsen. Strategierna är uppdelande i olika nivåer, Europa kretsnivå samt i mål och åtgärder. För att citera Carin1) Vi behövs. Vi har alla typer av kvinnliga lärare samlade och är därför en unik förening med enorm kompetens men hur blir vi synliga och får de intresserade, rätta och unga lärarna som medlemmar? De som var med i föreningen från början hade en helhets och systemsyn som vi saknar idag. MÅL Europa o Norden Vi behöver använda EuropaForum till att diskutera nya pedagogiska erfarenheter samt forskning Nordiskt samarbete Vi bör bygga nätverk nationellt och internationellt. Detta är redan påbörjat genom enskilda kretsars samarbete med Norge, Estland och Danmark Riksnivå och kretsnivå Få fram att vi är en unik förening med en enorm kompetens eftersom alla ämnesområden och nivåer är representerade Vi behöver bli en helhet med kontinuitet, där de långsiktiga aktiviteterna genomsyras av våra sju syften. Vi måste ta tillvara den kompetens som finns i kretsarna och använda medlemmarnas nätverk för att expandera och finna nya intressanta ämnesområden att diskutera Vi behöver bli moderna och se till morgondagens pedagoger genom att välja sådan verksamhet som verkar samtid och framtid Vi kan bidra till att höja statusen på utbildning och lärargärning och därmed höja utbildarens status, både vad gäller arbetets innehåll och lönen i Kvinnoperspektivet i utbildningen är idag inte framträdande. Det finns frågor som därmed sällan blir diskuterade i den offentliga debatten, t.ex kvinnliga lärares hälsa Kretsnivå Vi behöver få in forskningen i undervisningen. Här kan DKG vara pådrivande. Flera svenska medlemmar har fått bidrag av DKG till forskarstudier Projekt inom kretsen är en bra idé som kan bli en inspiration och en samarbetsplattform. Dock måste idé uppkomma spontant och inte som ett påbud uppifrån ATT GÖRA Europanivå Internationella kontakter: De europeiska representanterna i kommittéer och styrelser måste alltid föra Europas fana högt. Utveckla samarbetet inom European Forum. En uppgift som EF kan utveckla år jämförelser mellan olika länder vad gäller utbildning och pedagogisk forskning. EF kan rapportera på webben. I Euforia bör också nya pedagogiska erfarenheter och forskning publiceras. Några kretsar som ligger i väster har spontana kontakter med Norge. Några kretsar har ett pågående samarbete med Estland och Danmark. Riksnivå För att binda ihop krets- och riksnivå uppkom förslaget med Verksamhetsår, dvs att vi har ett gemensamt tema för varje år som kretsarna sedan kan utveckla i den riktning som passar den egna kretsen. Vi bör söka kontakt med andra organisationer, t.ex Kvinnolobbyn, som kan stödja vårt arbete eller som vi kan arbeta tillsammans med. Vi bör söka kontakt med Lärarutbildningen och aktiv söka medlemmar därifrån

7 Delta Kappa Gamma INFO 7 Vi bör upparbeta nära kontakt med kommunerna. Presentera DKG för utbildningsministern, Skolverket, lärarförbundet, HSV, HSU, kommuner etc. Fler kretsar bör vara representerade i nationella kommittéer. Vi bör utveckla listan med gästföreläsare och uppmana våra medlemmar att ansluta sig samt att resa ut till andra kretsar och föreläsa. Det finns redan en svensk lista men den bör kontinuerligt uppdateras och läggas ut på hemsidan. Vi bör utveckla mentorskap till nya lärare, vilket saknas i Sverige. Hur detta skall gå till måste vi diskutera vidare Använd social medier för att nå ut till medlemmar och intresserade lärare. Detta är ett sätt att nå de unga lärarna. Vi bör fira vårt 40-årsjubileum 2014 med en konferens om en stor svensk pedagog, t.ex Ellen Key, Anna sandström eller??? Kretsnivå Kretsarna har bra program men medlemmarna uppfattar inte att de också är medlemmar i en gemensam och internationell organisation. Vid varje kretsmöte bör man informera om vad som händer internationellt och nationellt inom DKG, tala om våra mål samt vad informera om vad organisationen har att erbjuda. Detta gäller också vid invigning av nya medlemmar. Ordföranden bör ha ca en halvtimmes samtal om föreningen med den nya medlemmen och informera om t.ex the buzz, webben, stipendier och konferenser. Ordförandebrev, Info och Bullertinen bör skickas ut till alla medlemmar liksom nyheter på den europeiska webben. Någon i kretsen skall vara ansvarig, t.ex vice ordförande. Fler kretsmedlemmar måste vara engagerade i föreningen, dvs utveckla ledarskapet om hur man fördelar arbetet Skaffa mer kunskap från andra kretsar i närheten. Fler kretskvällar med strategidiskussioner och föreläsningar med uppföljande diskussioner. Lokalt utvecklingsprojekt inom kretsen är samlande om idén kommer från kretsen Arbeta med den sociala delen, dvs hur man tar emot nya medlemmar på ett positivt sätt och introducerar dem i kretsen är viktigt för att bygga en kretsgemenskap. Vi måste välja in rätta medlemmar, dvs de personer som kan hjälpa till att utveckla DKG. Genom att använda sociala medier, som t.ex webb, bloggar, och Facebook, kan vi bli mer synliga i samhällsdebatten. Bilda en kommunikationsgrupp som bygger upp kunskapen social medier. Vi bör också kontinuerligt synas i lokalpressen. Engagera våra medlemmar i kretsarna. Fånga upp kompetensen vid rätt tillfälle och använd medlemmarnas nätverk att bygga ett större gemensamt nätverk. Nya plattformar. Sök medlemmar från nya eller annorlunda plattformar, t.ex friskolor, kvinnliga poliser, hälsovård, präst Välj aktivt in inflytelserika kvinnor. Söka kontakt med andra organisationer som kan stödja vårt arbete. Ingrid Stjernquist, Alpha 1) Carin är Carin Ahlberg, (My), som deltar i Resource Group tillsammans med AU och Birgitta Johansson (Sigma), Birgit Svensson, (Delta), Ann-Charlotte Berglund (Rho), Gudrun Nylander (Pi), Marianne Skardéus (Chi) och Britt-Marie Stocke (Gamma).

8 Delta Kappa Gamma INFO 8 Land och Stad Och Riksstyrelsemöte september Du är välkommen till Stockholm i höst! Vi börjar med Landet på lördagen den 22 september kl och får veta mer om Nationalstadsparken och därtill hörande pedagogiska infallsvinklar. Vi kommer att hålla till på Stockholms Universitet i Frescati, Svante Arrhenius väg 8. Närmaste tunnelbanestation: Universitetet. Nya kretsordförande och kassörer kommer att få utbildning på eftermiddagen medan övriga deltagare får veta mer om Nationalstadsparken (http://www. nationalstadsparken.se/). På söndagen fortsätter vi med Staden och gör en guidad vandring genom centrala Stockholm från Hötorget till Nationalmuseum (www.nationalmuseum.se) och besöker där en utställning med samma tema Land och Stad (den sista innan huset stänger i januari). De nya kretsordförandena får nöja sig med att delta i riksstyrelsemötet och vara taggade på strategiplaner! Vi kommer också att ha utbildning för nya ordförande och kassörer på lördagen. Vi avslutar konferensen med en gemensam lunch, som beräknas vara avslutad ca kl Var bor man? Vi har förbokat enkel- och dubbelrum på Hotell Adlon, Vasagatan 42, Stockholm, tfn , enkelrum SEK 895 dubbelrum SEK 1495 men det finns billigare alternativ som du hittar via Kostnad för hela konferensen där det också ingår alla måltider och inträdesavgifter inklusive en festmiddag på Gondolen (http://gondolen.gastrogate.com/) i centrala Stockholm är 1300 kr. För er som anländer fredagen den 21 september så börjar vi med en träff kl. 19 på en restaurang strax bredvid Hotel Adlon på Vasagatan. Alpha-kretsen återkommer med anmälningsblankett och mer detaljerat program på i juni men boka in redan nu den här helgen redan nu! Varmt välkomna! Alpha-kretsen av DKG Society International, Svenska Riksföreningen.

9 Delta Kappa Gamma INFO 9 Forts- från sid. 5. Vi skall samarbeta på ett nordiskt plan för att öka intresset för utbildningsfrågor i teori och praktik Vi skall samarbeta i Europa för att öka intresset för utbildningsfrågor i teori och praktik På kretsnivå Bra kretsprogram med fokus på pedagogiska frågor, som ökar medlemmarnas kunskap och ger inspiration. Stimulera intresset för pedagogisk och ämnesspecifik forskning och forskningsresultat hos kretsens medlemmar. Visa omtanke och intresse så att alla kretsmedlemmar känner sig delaktiga i kretsens arbete Ta tillvara all typer av kompetenser i kretsarbetet Strategi Vi skall vara aktiva mot regeringen och riksdag, t.ex. svara på remisser/propositioner och skicka svaren till alla ledamöter i riksdagen. Vi skall bygga upp ett nätverk med beslutsfattare på alla nivåer Vi skall stärka den europeiska regionen genom europeiskt nätverksarbete samt genom att expandera i Europa, Vi skall utveckla nationella, nordiska och/eller internationella utbildningsprojekt, Vad är våra styrkor Ett nätverk med stark pedagogisk och ämnesspecifik kompetens Ett nätverk med många olika kompetenser och därmed en systemsyn på utbildningsfrågor Erfarenhet av demokratiska processer. Kretsarnas program Vad är våra svagheter För lite marknadsföring. Vi är inte kända i samhället För lite forskning i kretsprogram och program på nationella möten Åtgärder för förbättring : DINA FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRING ÄR VIKTIGA. TAG MED DEM TILL LINKÖPING OCH STOCKHOLM Kring tidningen INFO Bidragtill INFO tas tacksamt emot. Utnyttja också gärna vår hemsida för aktuella nyheter MANUSSTOPP 15 september 2012 Ingrid Stjernquist, Alpha Tänk på att nätupplagan av INFO behöver skrivas ut och distribueras till dem, som inte har tillgång till Internet. Påminn alla om att ett nytt INFO är på väg! The Delta Kappa Gamma Society International Sweden State Ansvarig utgivare: Ingrid Stjernquist Lay-out: Marianne Skardéus

Delta Kappa Gamma INFO

Delta Kappa Gamma INFO The Delta Kappa Gamma Society International Delta Kappa Gamma INFO Svenska riksföreningen Sweden INFO State Sweden State Årgång 14 Årgång 14 Nummer Nummer 1 2 Maj Januari 2013 2013 AU-Arbetsutskottet:

Läs mer

INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE

INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Årgång 11 Nummer 2 Maj 2010 AU Ordförande: Catherine Bringeselius- Nilsson, Eta cbringselius@telia.com Vice ordförande: Irene Niklasson, Tau irene@vestibularis.se Sekreterare: Kerstin Petersson, Eta, kerstin.petersson@med.lu.se

Läs mer

Riksstyrelsen avger följande berättelse för perioden 2011/2012 2012/2013

Riksstyrelsen avger följande berättelse för perioden 2011/2012 2012/2013 Riksstyrelsen avger följande berättelse för perioden 2011/2012 2012/2013 Ingrid Stjernquist, Alpha, ordförande Ann-Katrin Swärd, Phi, vice ordförande Ebba Gamstedt, Alpha, sekreterare Monica Tengling,

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 april /maj 2012 MED VÅREN KOMMER ETT NYTT NUMMER AV OMEP-NYTT INNEHÅLL. 1 www.omep.org.

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 april /maj 2012 MED VÅREN KOMMER ETT NYTT NUMMER AV OMEP-NYTT INNEHÅLL. 1 www.omep.org. OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 april /maj 2012 MED VÅREN KOMMER ETT NYTT NUMMER AV OMEP-NYTT...och du märker säkert att tidskriften ser lite annorlunda ut. Detta beror på att vi för i år har

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

Forum. Nr 2 2004. Maria Masoomi Årets Yrkeskvinna 2004. BPW Sweden

Forum. Nr 2 2004. Maria Masoomi Årets Yrkeskvinna 2004. BPW Sweden BPW Sweden YRKES- KVINNORS RIKSFÖRBUND Forum Nr 2 2004 Årets Yrkeskvinna 2004 Maria Masoomi tillsammans med krögaren Erik Lallerstedt och förbundsordförande ORDFÖRANDE, 08-661 37 81 0708-444 732, ul.blom@chello.se

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP!

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP! OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013 Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL - Grattis OMEP! - Rapport från konferensen Hållbar utveckling - i teori och global praktik - Världsprojektet

Läs mer

Högskolan på Gotland 1998 2013

Högskolan på Gotland 1998 2013 Högskolan på Gotland 1998 2013 Innehåll 3 Förord 5 Agneta Lundström: Nya lärdomar från ett nytt lärosäte 9 Gunhild Beckman: Högskolan på Gotland en spännande utmaning 21 Leif Borgert: Högskola söker sin

Läs mer

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN!

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! Uppdaterad 2013-03-11 INNEHÅLL ENTRIS 2.0 kompetensutvecklingsutbud våren 2013 Inledning 3 Kompetensutvecklingsutbud våren 2013 3 Övriga insatser våren 2013 4 Mötesplats ENTRIS

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

MAGASINET. Blir lärare på distans SID 12-13. Ny lärare får mentorstöd. Rektorer på skolbänken. Möt Årets alumner UTBILD- NING

MAGASINET. Blir lärare på distans SID 12-13. Ny lärare får mentorstöd. Rektorer på skolbänken. Möt Årets alumner UTBILD- NING MAGASINET Karlstads universitet Nr 3/2013 Ny lärare får mentorstöd Sid 9-11 Den här studieformen funkar jättebra för mig. Rektorer på skolbänken Sid 14-15 Möt Årets alumner Sid 20-22 TEMA Lärar- UTBILD-

Läs mer

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD, SEK består av cirka 1 000 enskilda medlemmar, representanter för 13 kristna samfund och organisationer samt 12 lokala

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen.

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen. Årsberättelse 2012 NR 2 2013 Information från Fredrika Bremer Förbundet Efter kl. 15:51 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Hög tid för lön hela dagen! Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

vad ungdomar behöver för att växa och utvecklas. vad behöver Du?

vad ungdomar behöver för att växa och utvecklas. vad behöver Du? Allt börjar med en bra lärare. bli medlem. Du vet vad barn behöver för att växa och utvecklas. vad behöver Du? SMS:a LÄRARE [mellanslag] förnamn efternamn till 720 80. Du Vi behöver inte berätta för dig

Läs mer

Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg

Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Women s International League for Peace and Freedom Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg Närvarande: Helena Svensson

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

NÄRBLADET nummer 3 2014

NÄRBLADET nummer 3 2014 NÄRBLADET nummer 3 2014 SKNTs årskonferens i Jönköping den 14-16 maj 2014 Med en mjukstart på onsdagen med utflykter, golftävling och trevlig samvaro började SKNT sin trettionde årskonferens. Som ett under

Läs mer

Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé:

Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé: vår verksamhet 2009 INLEDNING KFUM-KFUM Sverige har tidigare lämnat en verksamhetsberättelse till ROM som innefattat två års verksamhet.men eftersom det inneburit att de båda år som avrapporterats har

Läs mer