Utbildningsmaterial. Svenska Riksföreningen av DKG Society International

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsmaterial. Svenska Riksföreningen av DKG Society International"

Transkript

1 Utbildningsmaterial Svenska Riksföreningen av DKG Society International Malmö 5 oktober 2014

2 Innehållsförteckning Sid. 1. Delta Kappa Gamma Society International 1 Ursprung Politisk och religiös obundenhet Medlemskap Symboler 2. Föreningens organisation 2 Kretsnivå Nationell nivå 3 Europeisk nivå 4 Internationell nivå 4 Hur interagerar de olika nivåerna? 5 3. Finanser 6 4. Kretsordförandes uppdrag 6 5. Kretsstyrelsens uppdrag 7 6. Internationella stipendier 8 7. Informationsmaterial 8 Bilagor: Bilaga 1 Invigningsceremoni Bilaga 2 Konferenser Bilaga 3 Goda råd Bilaga 4 Kalendarium Bilaga 5 Svenska kommittéer Bilaga 7 Rädda ditt föreningsarkiv

3 1. The D KG Society International Ursprung The D K G Society International grundades den 11 maj 1929 i Austin, Teas av Dr. Annie Webb Blanton ( ) och 11 kvinnliga pedagoger från olika undervisningsområden. Dessa 12 kvinnor kallas The Delta Kappa Gamma Founders. Den svenska riksföreningen bildades 1974 och omfattar idag 14 kretsar med ca 375 medlemmar. Den första svenska kretsen av DKG bildades 1972 i Stockholm. Föreningens grundare var Ingeborg Hjorth-Åkerman, Ruth Öslof, Britt-Marie Fridh-Hanesson, Brita-Stina Nordenstedt och Erna Hammar. Politisk och religiös obundenhet DKG är en politiskt och religiöst obunden förening, vars medlemmar arbetar inom utbildningssektorn i olika befattningar från förskola till universitet. Medlemskap Som medlem förbinder sig den invalda att arbeta för föreningens mål. Varje ny medlem i föreningen upptas i sin krets genom en invigningsceremoni, se bilaga 1. Medlemskapet kräver aktivt deltagande i föreningens aktiviteter på alla nivåer en Delta ställer alltid upp. Den internationella föreningen har sammanlagt ca medlemmar i följande länder: USA, Kanada, Latinamerika, Meiko, Finland, Holland, Island, Norge, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Danmark och Estland. Kretsar i Japan ska nu också etableras. Föreningens namn - DELTA KAPPA GAMMA (DKG) Namnet är bildat av initialerna ΚΓ vardera första bokstaven från följande grekiska ord: Lärare - - DIDASKALOI Nyckel - Κ - KLEIDOUCHOI = NYCKELBÄRARE 1 Kvinna - Γ - GYNAIKES Kvinnliga utbildare i nyckelposition Symboler Föreningens grundläggande ideal är Vänskap, Trohet och Hjälpsamhet. Vår blomma är den röda rosen som ska reflektera skönheten i våra känslor och tankar. 1 Prästinnor som hade ansvaret för nycklarna i templen 1

4 Föreningens färger är karmosinrött och guld. Karmosinrött står för mod och guld står för trohet och solidaritet. Färgerna återfinns i skölden, se bild 1. Föreningens vapen består av en röd sköld med gyllene band. Tre tudorrosor på det gyllene bandet symboliserar föreningens ideal: vänskap, trohet och hjälpsamhet. Den brinnande lampan och den öppna boken på skölden symboliserar utmärkelser och kunskap. Lagerkransen är en traditionell symbol för resultat. Ovanför finns en skål, nedanför skålen finns en stav i rött och guld som symbol för inspiration. Föreningsnålen symboliserar organisationen och det arbete och de aktiviteter som genomförs av alla för alla. Formen, nyckeln visar på utbildares betydelsefulla roll nyckelposition i det lokala och globala samhället. Bild Föreningens organisation Delta Kappa Gamma Society International är en tvärpedagogisk förening, som engagerar kvinnor, som arbetar inom utbildningssektorn. Föreningen arbetar på tre nivåer: Kretsnivå Nationell nivå Internationell nivå Arbetet i kretsarna är kärnan i hela föreningens/ nätverkets verksamhet. Kretsnivå Den svenska riksföreningen består av 13 kretsar Namn Ort Instiftat år ALPHA Stockholm 1972 BETA Göteborg 1973 GAMMA Umeå 1973 DELTA Malmö, Lund 1973 EPSILON Uppsala 1978 ETA Väjö 1978 LAMBDA Karlstad MY Linköping 1980 OMICRON Kristianstad 1984 PI Västerås 1986 SIGMA Skövde 1989 TAU Kalmar 1990 PHI Falun 1992 CHI Borås

5 Varje krets bör ha minst 12 medlemmar. Den övre gränsen bestäms av varje enskild krets. Erfarenheten har visat att lämplig storlek är mellan 28 och 35 medlemmar. Kretsstyrelsen utses för en tid av två år. Den planerar verksamheten och avger verksamhetsberättelse. Stadgarna förutsätter att styrelseuppdragen cirkulerar, endast undantagsvis kan omval förekomma. Kassör kan väljas eller utses av styrelsen och kan tjänstgöra under ett flertal successiva två-årsperioder. De svenska kretsarnas beslutande organ är årsmötet och kretsstyrelsen. Kretsstyrelsen väljs vid jämna års årsmöten, lämpligen förlagt till slutet av april, eftersom information om den nya kretsstyrelsen skall vara insänt till Internationella kontoret senast juni månads utgång. Kretsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och övrig ledamot samt avgående kretsordförande. Kretsordförande företräder kretsen som röstberättigad medlem vid nationella möten. Om kretsordföranden inte kan delta, bör hon ersättas med annan kretsmedlem, som försetts med fullmakt att rösta. Nationell nivå Den svenska föreningens beslutande organ är Riksmötet och Riksstyrelsen. Riksmötet sammankallas vartannat år, udda årtal. Vid Riksmötet har alla medlemmar rösträtt. Riksstyrelsen sammankallas varje år, se bilaga 2. Riksstyrelsens arbetsutskott, AU, sammanträder ca 3 gånger per år, däremellan ordnas telefonmöten. Riksstyrelsen består av samtliga kretsordförande tillsammans med föreningens arbetsutskott. AU har se valda ledamöter: riksordförande, vice riksordförande, rikskassör, rikssekreterare, en ledamot samt avgående riksordförande. Riksstyrelsen består av arbetsutskottet och samtliga kretsordförande. Arbetsutskottet Riksordförande: Ann-Katrin Swärd, Vice riksordförande: Elisabeth Stärner, Rikskassör: Monica Tengling, Rikssekreterare: Ebba Gamstedt, Ledamot och matrikelansvarig: Ingela Högberg, F.d. riksordförande och tillika ledamot i Europa-forum: Ingrid Stjernquist, Till arbetsutskottet, AU, adjungeras The Parlamentarian som ska vara speciellt insatt och kunnig om stadgarna i DKG, nationellt och internationellt. Jämnt årtal anordnas riksstyrelsemöte (ordförandemöte) med utbildning av nya kretsordförande. På den nationella nivån finns kommittéer som ska rapportera till riksstyrelsen om aktiviteter som ska gynna arbetet i föreningen, se bilaga 5. 3

6 Europeisk nivå Vid Convention i Dallas 1998 bildades officiellt en Europeisk region som fick en egen, Europadirektör, European Director. Medlemmar finns idag i Norge, Sverige, Finland, Island, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Danmark och Estland. Namn och e- postadresser till riksordförande i de europeiska länderna samt representanter för Europaforum (European Forum) återfinns på hemsidan. Svensk representant i Europaforum är vanligtvis f.d. riksordföranden. Sverige representeras av Ingrid Stjernquist, Alpha. Europamöten, European Regional Conference har hållits 1999 i Breukelen, NL 2001 i Malmö, S 2003 i Reykjavik, IS 2005 i Åbo, FI 2007 i London GB 2009 i Oslo N 2011 i Baden Baden D 2013 i Amsterdam NL Närmast kommer möte att ske 2015 Borås, Sverige S I samband med Europakonferensen udda år, sker utbildning av nya regionala funktionärer. Dessutom diskuteras i Europaforum olika frågor av pedagogisk karaktär som berör Europa specifikt. Internationell nivå Den internationella föreningens beslutande organ är The Eecutive Board och The Convention, som möts vartannat år, jämna årtal. På Convention har alla medlemmar rösträtt, jfr det svenska riksmötet. I the Eecutive Board ingår samtliga riksordförande, jfr det svenska Riksstyrelsemötet (ordföramndemötet). The Administrative Board sköter den löpande verksamheten och består av den internationella ordföranden, 1:a och 2:a vice ordföranden, fem Regional Directors, Eecutive Director, f.d. internationella presidenten, Member-at-large, två Area Representatives (Canada och Latinamerika) samt en Parliamentarian. Internationella kommittéer Alla medlemmar kan lämna in sin intresseanmälan att arbeta i en kommitté till riksordföranden som tillstyrker och skickar vidare till The Headquarters (HQ). Ledamöter till dessa kommittéer utses av den internationella presidenten. Däremot väljs ledamöter till Nomination och Finance på Convention. Communications & Publicity Golden Gift Fund Scholarship Constitution Interpretation International Speakers World Fellowship Fund Educational Ecellence Leadership Development Educators Award Membership Finance Epansion Eunah Temple Holden Leadership Fund Non-Dues Revenue Constitution Nominations Mer information finns under sidan 4

7 Samband mellan de olika nivåerna INTERNATIONELL NIVÅ Convention Regional Conferences Committees European Forum Administrative Board Eecutive Board International president European Director Rapportering Beslut RIKSNIVÅ Riksmöte Riksstyrelsemöte Utbildning Arbetsutskottsmöten Kommittémöten Riksordförande deltar i Convention, Regional Conference och Eecutive Board Rapportering Beslut KRETSEN Årsmöte Aktiviteter Styrelsemöten Kretsordförande deltar i riksstyrelsemöten o ev. andra nationella ad hoc möten 5

8 3. Finanser Räkenskapsåret löper från den 1 juli till den 30 juni. Riksmötet (udda år) beslutar om hur stor årsavgift, som skall betalas till riksföreningen. I årsavgiften ingår den internationella årsavgiften obligatoriska fond- och stipendieavsättningar kostnader för den svenska föreningens verksamhet, som t.e. INFO, adm. kostnader, vissa resekostnader för kretskassör och kretsordförande samt för AU-medlemmar till Riksstyrelse- och Riksmöten mm. I övrigt utgår inget arvode för arbete inom den svenska föreningen. Kretsens årsavgift beslutas på dess årsmöte. Årsavgiften erläggs av varje medlem senast 31 oktober. Kretskassören skickar sedan in avgiften till Riksföreningen. Medlem som inte betalat sin avgift detta datum kan uteslutas ur föreningen. 4. Kretsordförandes uppdrag Representera kretsen vid nationella möten Rekrytera nya medlemmar och se till att behålla dem som är med Informera Inspirera och involvera Delegera Ansvara för kretsens formalia årsmöte, matrikel, sända in uppgifter Ansvara för kretsens ekonomi tillsammans med kretsstyrelsen Ansvara för dokumentation och arkivering, se bilaga 7 Se även Goda råd från tidigare kretsordföranden och Tio i topplistan, bilaga 3. 6

9 5. Kretsstyrelsens uppdrag Mål och strategier för verksamheten i kretsarna Ytterst ansvarig för verksamheten är kretsordförande. Mål Strategier En aktiv krets med engagerade medlemmar. Mer än 75 % närvarande medlemmar per möte. Ökat antal medlemmar varje år. Att inbjuda någon gäst (presumtiv medlem) till varje kretsmöte. Ett attraktivt och stimulerande programutbud. Aktivera medlemmar genom att alla har (helst olika) uppdrag. Den som inte har betalat årsavgiften inom tre veckor efter påminnelse kontaktas av kretsens kassör/ordförande. Att närvaroförteckning förs vid varje möte. Bilda en rekryteringskommitté med uppgift att rekommendera nya medlemmar som representerar önskvärda nya yrkeskategorier i kretsen. Rekryteringskommittén godkänner att gäster föreslagna av medlemmar inbjuds. Rekryteringskommittén bevakar att kretsen får så bred yrkesrepresentation som möjligt, så att inte vissa yrken blir överrepresenterade. Medlem, som bjudit in en gäst, agerar som fadder för gästen och informerar om föreningen och svarar för att gästen känner sig omhändertagen och välkommen. Faddern följer upp gästens intresse för att ev. bli medlem i kretsen. Att ordna invigning av nya medlemmar. Att årligen anordna ett seminarium med svensk/utländsk föreläsare som rekryteras utanför egna kretsen. Att skapa nya kontakter inom Delta Kappa Gammas stora nätverk. Att utvärdera årets verksamhet. Att göra ceremonin trivsam, minnesvärd och lagom högtidlig, se bilaga 1. Skaffa/ansöka om medel för en aktivitet som syftar till att vidga kretsens perspektiv på pedagogiska och liknande frågor. Besöka en närliggande krets en gång per år och att uppmuntra kretsmedlemmarna att delta i riksmöten, kretsmöten och internationella möten. Enkät vid årsmötet. Övriga uppgifter Kontinuerligt uppdatera kretsens medlemslista. Ge löpande information om adressförändringar, nya medlemmar mm till kretsmedlemmarna. Skicka också sådan information till matrikelansvarig AU-ledamot ( är det Ingela Högberg som i sin tur 7

10 vidarebefordrar informationen till HQ, rikskassören samt till övriga medlemmar i AU. Matrikeln skickas ut två ggr per år till den matrikelansvariga i kretsen. Planera inbjudan till nya medlemmar. Ansökningsblankett för medlemskap ligger på vår hemsida Besök våra hemsidor samt Utnyttja möjligheter att söka stipendier och kontrollera sista datum för ansökan på Här finns också ansökningsblanketter. Se även bilaga 4, Kalendarium. Sänd kretsprogram och rapporter om kretsmöten till redaktören för svenska hemsidan Hålla hemsidan uppdaterad genom att skicka in korta rapporter och medlemsaktiviteter. Ta så många tillfällen som möjligt i akt att högtidlighålla och fira, t.e. kretsens födelsedag, att julen är i antågande eller att någon medlem fått en utmärkelse! Se över förråd av nålar, diplom och informationsmaterial. Informera kretsens medlemmar om program och vad som händer i övrigt i organisationen. Vara uppmärksam på kalendariet och i tid rapportera förändringar i kretsen, se bilaga Internationella stipendier Föreningen har tillgång till flera fonder för stipendier av olika slag. Stipendier redovisas på den svenska riksföreningens hemsida, och på den internationella och Speciellt skall framhållas Scholarship Fund för doktorander och masterutbildningar, Golden Gift Funds för ledarskapsutbildning samt Lucille Cornetets stipendier för enskild fortbildning som även kan sökas även av icke medlemmar. 7. Informationsmaterial Allmän Information Den svenska föreningen ger ut en egen medlems- och informationstidning, INFO, som enligt stadgarna skall komma ut med tre nummer per år. Informationsbroschyrer finns att ladda ner från hemsidan. Ansvarig för svenska hemsidan är Ebba Gamstedt, Den europeiska hemsidan är Här finns också ett meddelandeblad tillgängligt, EuForia. 8

11 Den internationella hemsidan är The Delta Kappa Gamma Society International ger ut en internationell pedagogisk facktidskrift, Bulletin, och ett månatligt informationsblad, News. Publikationer på engelska Constitution/International Standing Rules 2010 Go-To-Guide for chapter members 2012 Ceremonies 2012 Our Heritage Volumes I-III Programmaterial Program Resource Guide Society Song card, music online The Epansion Story, an International History of Society Epansion Videotape/DVD Our founders presentation, online Övrigt DKG NEWS The Delta Kappa Gamma Bulletin President s Page Svenska publikationer De svenska stadgarna 2011 Kretsens lokala regler Den svenska historieboken I och II Informationsbroschyr Utbildningsmaterial för kretsfunktionärer Utbildningsmaterial för kretskassörer Kretsprotokoll Protokoll från riksmöten och riksstyrelsemöten Svenska INFO Rädda arkivet: Webbsidor 9

12 Invigningsceremoni En invigningsceremoni markerar att en medlem inlemmas i DKG-kretsen. Den enskilda kretsen kan välja sin egen form för invigning, men en presentation av föreningens sju mål måste förekomma, så att de nyinvalda medlemmarna är medvetna om och är beredda att medverka till att dessa mål uppfylls. Bakom bordet står representanter för riks- eller kretsstyrelsen. Bilaga 1 Bordet täcks av en vit duk och över denna finns en djupröd duk gärna med initialerna ΚΓ broderade i guld. På bordet står: A Tre röda långa ljus i en triangel. B. Innanför denna triangel små ljus, ett per ny medlem C En skål med röda rosor D Registreringsboken E Föreningsnålarna F Certifikaten och ev. stadgar och matrikel. De nya medlemmarna följs till bordet av sina faddrar. Dessa faddrar är det nya medlemmarnas hjälp och stöd nu och i framtiden. De tre långa ljusen, som står i en triangel tänds. Triangelformen syftar på vår GEMENSKAP och ljusen symboliserar VÄNSKAP, TROHET och HJÄLPSAMHET. Ordförande hälsar alla välkomna genom att t.e. säga: Vi har samlats för att inviga nya medlemmar i Delta Kappa Gamma Society International och i vår krets XXX-kretsen. Vi vet att vår förening genom detta inval får en vidgad pedagogisk kompetens och vi hoppas att Ni namn som medlemmar skall få pedagogisk stimulans genom ert medlemskap i DKG. Därefter följer en kort presentation av de blivande medlemmarna (den görs lämpligen av respektive fadder). Ordförande eller någon utsedd säger därefter följande: Vår förening har ett handlingsprogram om sju punkter. De sju punkterna är att Förena kvinnliga utbildare i hela världen i sann intellektuell gemenskap. Hedra och utmärka kvinnor, som gjort eller gör förnämliga insatser inom något utbildningsområde Främja yrkesintressen för kvinnor i utbildningens tjänst. Föreslå, arbeta för och stödja lagar, som främjar utbildningsområdets och dess kvinnliga företrädare. Inrätta stipendier för framstående kvinnliga forskare inom pedagogikens område Stimulera medlemmarnas personliga och yrkesmässiga utveckling. Informera medlemmarna om aktuella frågor, så att de kan samarbeta effektivt inom världssamfundet. 1

13 Mission Statement = Det vi gör The Delta Kappa Gamma Society International har som uppgift att främja medlemmarnas professionella och personliga utveckling samt att verka för god kvalitet i undervisning och utbildning. Nu har Ni hört vad denna förening arbetar för och har som mål och nu hoppas vi att Ni är beredda att delta i vårt arbete. Är ni det? Ordförande säger vidare: Ni ser framför Er bordet med den röda duken, de röda ljusen och de röda rosorna. Föreningens färger är RÖTT och GULD. Rött står för MOD och guld för TROHET och SOLIDARITET. Föreningen blomma är den djupröda rosen. Emblemet som Ni kan se på vår föreningsnål är en gyllene ellips med de grekiska orden för lärare/utbildare, nyckel och kvinna, d.v.s. KVINNLIGA PEDAGOGER I NYCKELPOSITION. Vi vill markera att Ni nu tillhör vår krets och ber Er att via det genom att var och en tänder sitt lilla ljus visa ett av de stora ljusen och sedan sätter det inom den stora ljustriangeln inom vår stora internationella gemenskap. Med denna enkla handling är Ni nu medlemmar i ΚΓ. De nya medlemmarna hälsas välkomna. De skriver in sig i boken. Nålarna fästes på plats ovanför hjärtat. De nya medlemmarna får info-material, stadgar, matrikel, certifikat och en röd ros. Det kan vara trevligt att omgärda invigningen med musikinslag eller diktläsning. Föreningen har en egen sångbok. 2

14 DKG-möten på riksnivå Bilaga 2 År Riksmöten Riksstyrelsemöten Riksordförande, internationellt besök 2013 PHI, Falun Ingrid Stjernquist m fl 2012 ALPHA, Stockholm (utb.) Ingrid Stjernquist 2012 PI, Linköping Ingrid Stjernquist 2011 ETA, Väjö Catherine Bringselius Nilsson Kate York 2010 Omicron,Kristianstad Catherine Bringselius Nilsson Epsilon, Uppsala (utbildning) 2009 PI, Västerås Ann-Charlotte Berglund Carolyn Rants 2008 Sigma Skövde Ann-Charlotte Berglund Beta, Göteborg Sanne Nielsen, Danmark (utbildning) 2007 GAMMA Marianne Skardéus Umeå 2006 CHI Borås OMEGA Karlskrona (utbildning) 2005 DELTA Malmö 2004 NY Östersund YPSILON Bollnäs/Gävle (utbildning) 2003 TAU Kalmar 2002 MY Linköping ALPHA Stockholm (utbildning) 2001 SIGMA Skövde 2000 ETA Väjö PHI Falun 1999 EPSILON Uppsala 1998 THETA Jönköping 1997 ALPHA Stockholm PI Västerås (utbildning) 1996 XI Örebro YPSILON Gävle Holland och Estland Marianne Skardéus Jeanne Nelson Fiske ISF, Alaska Jeanette Rangner Jacobsson Beverly Helms Jeanette Rangner Jacobsson Hilda de Cano ISF Birgit Svensson Birgit Svensson Anne-Marie Carlsson Lena Nordesjö Ann Catoor Lena Nordesjö Jean Gray Gudrun Nylander Evelyn Barron Gudrun Nylander Elsie Gross ISF, Irene Murphy, Carol Müller, Karen Duke Gunhild Kihlberg, NERC Judith Rayburn, Irene Murphy, Theresa Fechek Gunhild Kihlberg Theresa Fechek Judith Rayburn 1

15 1995 OMICRON Kristianstad 1994 NY Östersund GAMMA Umeå 1993 BETA Göteborg 1992 SIGMA, Skövde TAU Kalmar 1991 MY Linköping 1990 PI Västerås MY Linköping 1989 JOTA Sundsvall 1987 LAMBDA Karlstad 1985 ZETA Vänersborg 1984 ALPHA Stockholm Etra riksmöte för stadgar 1983 ETA VÄXJÖ 1981 EPSILON Uppsala 1979 BETA Göteborg 1977 DELTA Malmö 1975 ALPHA Stockholm Kerstin Stråby Kerstin Stråby Gertrud von Platen Eeva Tirinen Gertrud von Platen Ingrid Holmberg Ingrid Holmberg Sigridur Valgeirsdottir Christina Lindqvist Marjorie Allen Francis den Broeder Shelagh Warme Anneke Bolle-Wulffs Lisbeth Wieslander Ann-Charlotte Melin Ann-Charlotte Melin Gloria B Little Britt-Marie Fridh-Haneson Sarah Tobolowsky Marit Reiss, Cecilie Kvinge Erna Hammar Bernice Colony Ingeborg Hjorth-Åkerman Nadine Ewing Ingeborg Hjorth-Åkerman Maria Pierce Catherine Rathman DKG-möten internationellt 2007 European Regional Conference 1-4 augusti - Storbritannien, St. Mary s University College, Strawberry Hill 2008 International Convention juli Hyatt Regency O Hare, Rosemont, Illinois 2009 European Regional Conference 5-8 augusti, Oslo, Norge 2010 International Convention augusti Spokane, Washington 2011 European Regional conference 3-6 augusti Baden-Baden, Tyskland 2012 International Convention juli New York, New York State 2013 Regional Conference August 6-10, Amsterdam, Nederländerna 2014 International Convention, Indianapolis, Indiana 2015 European Regional Conference, Sweden 2

16 Bilaga 3 Goda råd från tidigare kretsordförande 1. Efter varje möte, dela deltagarna i smågrupper för att diskutera innehållet i ett föredrag och samtidigt lära känna varandra. Föreslå även andra ämnen 2. Prioritera smågrupper 3. Få fram själen i föreningen 4. Var noga med kalendern 5. Försök få alla att förstå att deras hjälp behövs 6. Försök få alla att hjälpa till med att få in pengar 7. Skriv i dagstidningarna, alt. bjud in lokaltidningen 8. Bär nål och kassar med emblemet. 9. Ta alla tillfällen i akt att fira och uppmärksamma goda insatser Hur mår din krets? Vad är typiskt för en krets som mår bra? En krets som mår bra har entusiastiska medlemmar och som försöker att förverkliga föreningens mål och syften. Mår din krets bra? Var observant på följande: Tjugo eller fler medlemmar är engagerade och deltar. Passiva medlemmar är inte fler än 10 procent av kretsens medlemsantal. Nya medlemmar invigs varje år. Bra orienteringsprogram hölls för blivande medlemmar. Vi involverar nya medlemmar med detsamma i våra projekt. Alla medlemmar ges årligen en nyorientering om föreningen dess mål och syfte. God närvaro vid alla kretsmöten. Programmen har ett professionellt innehåll och är i linje med föreningens mål. All medlemmar är aktiva på något sätt. Styrelsemöten hålls regelbundet. Medlemmarna deltar i riksmöten och internationella möten. Medel finns för att möjliggöra för kretsordf. att delta i riksmöten mm. Medlemmarna är villiga att ställa upp som styrelseledamöter. Lagarbete används som arbetsmetod. Medlemmarna är positiva till Delta Kappa Gamma. Internkommunikationen fungerar med mail, telefon och skriftliga meddelanden. Rapporteringar lämnas i tid. Alla medlemmar får kretsbrev och årsrapportering. Riksordförande och andra från AU inbjuds till kretsmöten. Medlemmarna uppmärksammas för goda insatser för kretsen och i sitt professionella engagemang. 1

17 Tio-i-topp-lista för att bevara historiaoch traditioner 1. Fira det som varit. 2. Ära vår organisations grundare. Använd ceremonier, minnessaker och symboler. 3. Håll en återinvigningsceremoni. Fokusera på de sju syftena. 4. Lär mer om varandra! Be medlemmar att dela med sig av sina levnadsöden. 5. Uppmärksamma medlemmars framgångar. 6. För anteckningar och var rädd om kretsens skatter. 7. Håll traditionella ceremonier. Använd insignierna. 8. Läs utdrag ur kretsens historia. Fira det förgångna. 9. Upprätta en bok med medlemsprofiler. 10. Fira kretsens födelsedag. Tio-i-topp-lista för att hålla ångan uppe i kretsen 1. Håll aktiva kvinnor verksamma! Använd varje medlems talang. Uppmärksamma alla ansträngningar. 2. Erbjud intressanta, imformativa och spännande program. 3. Samarbeta med andra organisationer. 4. Uppmuntra personligt stöd till och omsorg om varandra. 5. Deltag i lokala projekt 6. Nätverka med andra kretsar 7. Hör av er till medlemmar via e-post, nyhetsbrev och telefonkedjor. 8. Uppmuntra samåkning i bil till möten. Tag luren; åk inte ensam 9. Uppmuntra deltagande i evenemang på alla nivåer inom organisationen. 10. Se till att det finns mat och underhållning. 11. Tio-i-topp-lista för att få nya medlemmar 1. Stöd aktivt olika utbildningsfrågor. 2. Föreslå utbildare från alla stadier och sektorer som medlemmar. 3. Fokusera på "Kvinnliga utbildare i nyckelposition". 4. Nå ut till alla 5. Dela ut stipendier/utmärkelser 6. Synliggör vårt arbete 7. Ge program av hög kvalitet 8. Bjud in gäster 9. Stöd lokala aktiviter relaterade till utbildning 10. Berätta för folk vilka vi är och vad vi gör. 2

18 Kalendarium Bilaga 4 Tidpunkt Vad Kretsordf Kretskassör 2014 juni Lämna över till ny styrelse 2014 augusti Blankett 15 skickas til rikskassör 2014 oktober Utbildning för kretsfunktionärer 5 oktober samt ordförandemöte 2014 oktober Medlemsavgifter till kretskassör 31 okt 2014 november Medlemsavgift betalas till rikskassören senast 1 dec januari Skicka in Biennal Report Forms till riksordförande senast 1 febr., som sammanställer samtliga rapporter och rapporterar till The Headquarters senast 1 mars. Se bilaga april Riksmöte 2015 maj Årsmöte i kretsen 2015 juli 2015 augusti European Regional Conference i Stockholm 3-6 augusti oktober Medlemsavgifter till kretskassör senast den 31 okt november Medlemsavgift inbetalas till rikskassören senast 1 dec 2015 januari Annual Reports till riksordf. senast den 1 febr april Ordförandemöte 2015 april-maj Kretsens årsmöte 2015 maj Information om ny kretsstyrelse skickas till riksordf. senast 15 maj avgående kretsordf juni Arkivering avgående styrelse

19 Bilaga 5 Kommittéer Matrikelkommittén Ingela Högberg, Chi Ebba Gamstedt, Alpha Finanskommittén Monica Tengling, Chi, sammankallande Marianne Kullenvall, Sigma Epansion kommittén Marianne Skardeus, Chi Educational ecellence (i den ingår programkommittén och kommittén för DKGs pedagogiska pris) Elisabeth Stärner, My, sammankallande Kerstin Petersson, Eta Annika Rieman, Phi Kontakt med Kvinnolobbyn Ann-Katrin Swärd Stadgekommittén Birgitta Johansson Gudrun Nylander Publication och Info samt hemsida och marknadsföring Ingela Högberg, sammankallande Ann-Katrin Swärd Marianne Skardéus 1

20 Kommittéen för Europamötet i Borås 2015 Ann-Katrin Swärd, Phi Monica Tengling,Ch Rigmor Jonsson, My Ingela Högberg, Chi Ingrid Stjernquist, Alpha Catherine Bringselius Nilsson, Eta Elisabeth Stärner, My Ebba Gamstedt, Alpha Birgitta Johansson, Sigma Marianne Skardéus, sammankallande Valberedning inför mandatperioden Rigmor Jonsson, sammankallande Catherine Bringselius Gull Boman Europaforum European Forum Svensk representant Ingrid Stjernquist 2

21 Rädda ditt föreningsarkiv! Bilaga 7 Arkivet föreningens minne Arkivet hos en förening eller annan jämförbar organisation utgörs av de handlingar som har tillkommit i verksamheten. Det kan t.e. röra sig om en brevkopia till någon som bjöds in för att föreläsa, protokoll som förts vid styrelsemöten, fotografier som tagits på en utflykt, inbjudan till en teaterkväll, flygblad som delats ut vid någon demonstration, jubileumsskrifter, medlemsregister, räkenskaper, verksamhetsberättelser, m.m. Allt detta tillsammans avspeglar organisationens historia, utgör dess minne. Det är viktigt att vi räddar det för framtiden! Viktigt för kommande generationer, såväl som för de som är verksamma i organisationerna nu. De senare måste ha tillgång till olika dokument som behövs för verksamheten. För kommande generationer kommer dessa handlingar att utgöra historiska källor en del av deras kulturarv. Detta gäller i hög grad även invandrarorganisationernas arkiv. Utan dessa källor kommer inte invandringens historia att kunna belysas med den vetenskapliga mångsidighet som är önskvärd. Tyvärr är det mycket av just föreningarnas arkivmaterial som har försvunnit genom åren eller finns utspritt hos (f.d.) medlemmar. För att bryta denna trend har vi i denna lilla skrift tänkt att ge argument och tips för en god arkivvård samt några länkar till olika arkivinstitutioner som arbetar med föreningsarkiv. Förhoppningsvis kommer invandrarföreningarna vid behov att ta kontakt med dem och upptäcka de tjänster dessa institutioner har att erbjuda. Några skäl till att ordna och bevara föreningsarkivet Rationalitet: I ett välordnat arkiv hittar du lättare och snabbare den information Du behöver. Arkivet är föreningens minne! Utan det behöver Du kanske göra om saker som är redan gjorda/ skrivna. Lagstiftningen ställer vissa krav på bevarande och gallring av en förenings arkivhandlingar Den historiska aspekten: Arkivet speglar föreningens historia och dess roll i samhällsutvecklingen. I arkivet finns material till den egna jubileumsskriften och till vetenskapligt bedriven forskning. Och till sist: Vill Du att framtidens bild av Din organisation skall grundas uteslutande på dokumentation som skapats av andra parter i samhället? Lagarna och arkivet Bestämmelser om upprättandet av handlingar, gallring och bevarande finns framför allt i dessa lagar och förordningar: Bokföringslagen (SFS 1976:125) Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) Datalagen (SFS 1973:289, omtr. 1982:446) Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) 1

22 Lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter (SFS 1990:325) Taeringslagen (SFS 1990:324) Förordning om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer (1986:472) Förordning med närmare föreskrifter om vigsel som förrättas av domare eller särskilt förordnad vigselförrättare (SFS 1987:1019) Några tips för en god arkivvård Utse en arkiv- och dokumentationsansvarig i föreningen. Om möjligt, se till att denna person får någon form av utbildning. Denna person ansvarar sedan för att föreningens handlingar hålls ordnade och samlade. Att ingenting av värde slängs eller på annat sätt försvinner, men att inga onödiga handlingar, t. e. etra kopior, reklam, m.m. sparas. För att underlätta arbetet kan man utarbeta en s.k. arkivbildningsplan innehållande de regler som gäller för föreningens hantering av sin egen dokumentation. Förvara handlingarna så stöld- och brandsäkert som möjligt. Även fukt och mögel utgör en fara fuktiga källarlokaler är inte lämpliga för förvaring av handlingar. Har man själv inte möjlighet att förvara sina handlingar på ett betryggande sätt kan man deponera dem hos någon arkivinstitution enligt särskilt överenskommelse (adresser, se nedan). Arkivinstitutionerna kan även bistå föreningarna med råd, t.e. vid utarbetande av en arkivbildningsplan, val av arkivlokal, inköp av utrustning, m.m. Många ordnar även kurser i arkiv- och dokumenthantering för föreningsaktiva. Vad ingår i arkivet? Till handlingar som bör bevaras hör: Protokoll, t.e. årsmötes-, styrelse- och kommittéprotokoll Hos trosamfund: vigselböcker och andra kyrkoböcker Verksamhets- och revisionsberättelser Kopior av viktigare utgående skrivelser, rapporter, cirkulär Medlemsmatriklar, medlemsförteckningar Inkomna skrivelser och korrespondens Handlingar som rör olika ämnen, t.e. stadgar, fastighetshandlingar, kurser, konferenser, jubileumshandlingar, historik, m.m. Räkenskaper: huvudböcker, kassaböcker och bokslutshandlingar Statistik Kartor och ritningar Eget tryck i ett eemplar: medlemstidningar, jubileumsböcker, affischer, flygblad, inbjudningskort och program m.m. Fotografier och videofilmer Ljudupptagningar Pressklipp Föremål som fanor, klubbtröjor och klubbnålar Inte bara papper... Det har blivit allt vanligare att olika handlingar upprättas och lagras med datorhjälp på hårddiskar, disketter, optiska skivor m.m. Dessa utgör naturligtvis också arkivhandlingar som bör bevaras för framtiden så säkert som möjligt. 2

Utbildningsmaterial. Svenska Riksföreningen av DKG Society International

Utbildningsmaterial. Svenska Riksföreningen av DKG Society International Utbildningsmaterial Svenska Riksföreningen av DKG Society International Malmö 5 oktober 2014 1. The D KG Society International Ursprung The D K G Society International grundades den 11 maj 1929 i Austin,

Läs mer

Riksstyrelsen avger följande berättelse för perioden 2011/2012 2012/2013

Riksstyrelsen avger följande berättelse för perioden 2011/2012 2012/2013 Riksstyrelsen avger följande berättelse för perioden 2011/2012 2012/2013 Ingrid Stjernquist, Alpha, ordförande Ann-Katrin Swärd, Phi, vice ordförande Ebba Gamstedt, Alpha, sekreterare Monica Tengling,

Läs mer

Den svenska riksföreningen av The Delta Kappa Gamma Society International

Den svenska riksföreningen av The Delta Kappa Gamma Society International Den svenska riksföreningen av The Delta Kappa Gamma Society International Stadgar 2006 Reviderade 2011 1 SVENSKA RIKSFÖRENINGENS STADGAR Antagna vid riksmöte i Stockholm 1984-05-05. Godkända av International

Läs mer

HÅLLBARHET. Ett arkiv skall återspegla föreningens verksamhet!

HÅLLBARHET. Ett arkiv skall återspegla föreningens verksamhet! Att ta hand om sina papper och skapa ett arkiv är viktigt både för föreningar, privatpersoner, företag och myndigheter. Arkivet blir en faktabank, dit man går för att jämföra och kontrollera uppgifter:

Läs mer

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv. Några råd i skötsel av föreningshandlingar

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv. Några råd i skötsel av föreningshandlingar Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Några råd i skötsel av föreningshandlingar 1 2 I dagens samhälle översköljs vi dagligen av information från alla håll - från medier, myndigheter, organisationer

Läs mer

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Några råd i skötsel av föreningshandlingar Sundsvalls kommuntryckeri, 2008 Ordning och reda Dagligen översköljs vi av information från alla håll - från medier,

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV 1 SVENSKT FÖRENINGSLIV ÄR UNIKT! Sverige är det föreningsrikaste

Läs mer

3. Medlem som motverkar föreningens syfte kan uteslutas av styrelsen och erlagd medlemsavgift anses förverkad.

3. Medlem som motverkar föreningens syfte kan uteslutas av styrelsen och erlagd medlemsavgift anses förverkad. Stadgar för Sundskanalen i Nordvästra Skåne 1Firma namn Sundskanalen i Nordvästra Skåne med säte i Helsingborgs Kommun, skall vara en föreningskanal. Sändningskanalens namn är Sundskanalen. 2 Syfte & mål

Läs mer

1 Föreningens namn skall vara Irländsk Röd Setterförening (ISF).

1 Föreningens namn skall vara Irländsk Röd Setterförening (ISF). Stadgar för Irländsk Röd Setterförening 1 Föreningens namn skall vara Irländsk Röd Setterförening (ISF). 2 Föreningens ändamål skall vara att på ideell basis väcka intresse för irländsk röd setter, sprida

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR NATURSKYDDSFÖRENINGEN SUNDSVALL ÅNGE

STADGAR NATURSKYDDSFÖRENINGEN SUNDSVALL ÅNGE STADGAR NATURSKYDDSFÖRENINGEN SUNDSVALL ÅNGE antagna den 26 februari 1991 vid ordinarie kretsstämma I. Uppgifter och verksamhet 1 Uppgifter Naturskyddsföreningen Sundsvall Ånge är Naturskyddsföreningens

Läs mer

Delta Kappa Gamma INFO

Delta Kappa Gamma INFO The Delta Kappa Gamma Society International Delta Kappa Gamma INFO Svenska riksföreningen Sweden INFO State Sweden State Årgång 13 Nummer 2 Maj 2012 Årgång 7 Nummer 1 Februari 2006 AU-Arbetsutskottet:

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

STADGAR. för. Myråsskolans Föräldraförening (MF)

STADGAR. för. Myråsskolans Föräldraförening (MF) 1 STADGAR för Myråsskolans Föräldraförening (MF) 1 Föreningen Myråsskolans Föräldraförening, förkortat MF, är en sammanslutning av föräldrar/vårdnadshavare till elever på Myråsskolan i Brämhult, Borås

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008 Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand 26-27 april 2008 1 Förbundets namn Förbundets namn är Business and Professional Women Sweden -BPW Sweden.

Läs mer

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde.

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde. Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Kalmar 1977-11-22, konfirmerade och reviderade vid ordinarie stämma i Skara 1979-02-17 samt reviderade vid ordinarie stämma i Linköping 1980-10-04, Örebro 1983-10-01,

Läs mer

YLA ORDNA OCH BEVARA. för enskilda, föreningar, företag. Så här bevarar vi vår historia i. - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo

YLA ORDNA OCH BEVARA. för enskilda, föreningar, företag. Så här bevarar vi vår historia i. - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo ORDNA OCH BEVARA - Så här bevarar vi vår historia i YLA - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo för enskilda, föreningar, företag Råd och anvisningar i skötsel av handlingar Föreningsarkiv Att ta hand

Läs mer

INFO. SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Årgång 13 Nummer 1 Jan 2012

INFO. SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Årgång 13 Nummer 1 Jan 2012 INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Årgång 13 Nummer 1 Jan 2012 AU Ordförande: Ingrid Stjerquist, Alpha Ingrid.stjerquist@natgeo.su.se Vice ordförande: Ann-Katrin Swärd, Phi annkatrinsw@telia.com

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

STADGAR FÖR SVERIGES NEUROPSYKOLOGERS FÖRENING

STADGAR FÖR SVERIGES NEUROPSYKOLOGERS FÖRENING STADGAR FÖR SVERIGES NEUROPSYKOLOGERS FÖRENING Antagna vid årsmötet den 3 november 1999 i Växjö. Förslag till revidering av stadgar KAPITEL 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Sveriges Neuropsykologers

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Svenska Folkdansringen

Svenska Folkdansringen Svenska Folkdansringen Stadgar för Östergötland Holavedens Folkdansring. 1 ÄNDAMÅL Östergötland-Holavedens Folkdansring i fortsättningen kallad ÖHF är en distriktsorganisation verksam för barn, ungdomar

Läs mer

KVINNLIGA AKADEMIKERS FÖRENING

KVINNLIGA AKADEMIKERS FÖRENING KVINNLIGA AKADEMIKERS FÖRENING sista omröstningen 19 april 2009 första omröstningen 20 april 2008 Kapitel 1 FÖRENINGENS SYFTEN 1. Syfte Kvinnliga akademikers förening, KAF, ansluten till International

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Riksföreningen för anestesi och intensivvård - intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan

Riksföreningen för anestesi och intensivvård - intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD 1 ÄNDAMÅL Mom. 1 Syfte Riksföreningen för anestesi och intensivvård är en professionell förening för legitimerade sjuksköterskor som är verksamma inom

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB)

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) Tynningö 2011-08-31 Föreningsstadgar 1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) 2 Föreningens ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politisk och

Läs mer

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping STADGAR 1. Namn, säte, status 1. Szent Istvan Ungerska föreningen i Norrköping 2. Norrköping; Sverige. 3. Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping är

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Stadgar för Seldingersällskapet för Vaskulär och Interventionell Radiologi. antagna vid SSVIRs årsmöte i Lund 15 april 1994

Stadgar för Seldingersällskapet för Vaskulär och Interventionell Radiologi. antagna vid SSVIRs årsmöte i Lund 15 april 1994 Stadgar för Seldingersällskapet för Vaskulär och Interventionell Radiologi antagna vid SSVIRs årsmöte i Lund 15 april 1994 Artikel I: Namn Namnet skall vara Seldinger-Sällskapet för Vaskulär och Interventionell

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Förslag till ändring av stadgar för Föreningen JAG

Förslag till ändring av stadgar för Föreningen JAG Förslag till ändring av stadgar för Föreningen JAG I dokumentet markeras ny text som understruken, och borttagen text som genomstruken. Ändringarna i sammanfattning: Föreningen JAG ändras till Riksföreningen

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Stadgarna är reviderade vid Iktyosföreningens medlemsmöte

Stadgarna är reviderade vid Iktyosföreningens medlemsmöte Stadgar för STADGAR FÖR IKTYOSFÖRENINGENS RIKSORGANISATION STADGAR FÖR IKTYOSFÖRENINGENS REGIONER STADGAR FÖR STIPENDIEFONDEN Stadgarna är reviderade vid Iktyosföreningens medlemsmöte 2014-10-10. 2 STADGAR

Läs mer

Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA. Stadgar. antagna vid föreningens konstituerande möte

Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA. Stadgar. antagna vid föreningens konstituerande möte Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA Stadgar antagna vid föreningens konstituerande möte 2013-06-24 1 Namn och säte Föreningens namn är Svensk Förening för Läkare inom Prehospital

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK) FÖRSLAG 2016 STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK) Fastställda 1988-04-16 Ändrade av årsmötet 1998-05-16 Ändrade av årsmötet 2007-04-21 Ändringsförslag 2016-02-13 Föreningens

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Arbetsordning för klubbstyrelse

Arbetsordning för klubbstyrelse Arbetsordning för klubbstyrelse 1. Styrelsemöten 2. Klubbmöten 3. Suppleanter 4. Kallelse 5. Protokoll 6. Styrelsens befogenheter 7. Firmatecknare 8. Attesträtt 9. Utåtriktad information och klubbens korrespondens

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Kvinnliga Akademikers Förening. Stadgar. Antagna april Kvinnliga Akademikers Förening Lund 2016 ISSN

Kvinnliga Akademikers Förening. Stadgar. Antagna april Kvinnliga Akademikers Förening  Lund 2016 ISSN Kvinnliga Akademikers Förening Stadgar Antagna april 2016 Kvinnliga Akademikers Förening www.kvinnligaakademiker.se Lund 2016 ISSN 0283-4677 Kvinnliga Akademikers Förening Stadgar Första omröstningen vid

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU.

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. Folkrörelsen Nej till EU Stadgar för riksorganisationen 1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. 2 Mål 2:1 Folkrörelsen Nej till EU är en ideell organisation, som verkar för ett demokratiskt,

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen

STADGAR För den ideella föreningen STADGAR För den ideella föreningen SVENSKA BADMÄSTAREFÖRBUNDET Med hemort/säte i TÄBY KOMMUN, Stockholms län Antagna av kongressen den 29 januari 1967 i Kristinehamn. Med ändringar under kongresserna 1980

Läs mer

Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige.

Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige. Reactas stadgar 1. ORGANISATIONENS NAMN Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. 2. MÅLGRUPP Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige. 3. ÄNDAMÅL Organisationen

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Styrelse i Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) föreslår årsmötet att anta nya stadgar vid ordinarie årsmöte 2017-04-02. För att dessa ska

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

VAD BÖR SPARAS? Protokoll

VAD BÖR SPARAS? Protokoll INNEHÅLL VAD BÖR SPARAS? s.1 Protokoll s.1 Verksamhets- och revisionsberättelser s.1 Utgående handlingar s.1 Matriklar, medlemsförteckningar s.2 Liggare s.2 Inkomna handlingar s.2 Statistik s.2 Ämnesordnade

Läs mer

Arkivet och arkivering

Arkivet och arkivering Arkivet och arkivering December 2010 e-post: kansliet@revriks.se Tel: 08-20 27 50 Hemsida: www.revriks.se Arkivet & arkivering eller Rädda Föreningsarkivet utan att drunkna i papper Många medlemmar har

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

Anmärkningar. Verksamhets- och revisionsber Seriesignum: A 3

Anmärkningar. Verksamhets- och revisionsber Seriesignum: A 3 Årsmötesprotokoll A 1 1 1966 1994 Serien i arkivkartong. 1986 saknas. I denna volymen ingår också A:2, och A:3. 1997 1997 Ingår i volym F14:1. Styrelseprotokoll A 2 1957 1994 Serien i arkivkartong. Ingår

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för AHN Nerja

Stadgar för AHN Nerja Stadgar för AHN Nerja Antagna G92302595 1. Namn Föreningens namn är Asociación Hispano-Nórdica de Nerja (här kallad föreningen). Föreningen bildades år 2001 och styrs av nedanstående stadgar, bestämmelser

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF)

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) STADGAR 1 Föreningsnamn och säte Föreningsnamn är Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF). Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb. Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012

Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb. Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012 Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012 1. KLUBBENS NAMN Ungdomsklubbens namn är Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb 2. MÅLGRUPP Ungdomsklubben är en

Läs mer

STADGAR FÖR. SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund

STADGAR FÖR. SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund STADGAR FÖR SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund KAPITEL 1: TILLHÖRIGHET OCH ÄNDAMÅL 1.1 Tillhörighet Seniorpsykologer i Sveriges Psykologförbund (Seniorpsykologerna) är en förening inom Sveriges

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

STADGAR för Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER. Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER, nedan kallat KJV, är en förening av och för kustjägare.

STADGAR för Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER. Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER, nedan kallat KJV, är en förening av och för kustjägare. STADGAR för Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER 1 SYFTE Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER, nedan kallat KJV, är en förening av och för kustjägare. KJV har till uppgift att verka för att stärka medlemmarnas samhörighetskänsla

Läs mer

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR FÖR HEIMBYGDA Gäller från den 29 maj 2010 1 Namn, verksamhetsområde och karaktär Heimbygda är ett regionalt hembygdsförbund. Heimbygda är medlem i Sveriges

Läs mer