Utbildningsmaterial. Svenska Riksföreningen av DKG Society International

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsmaterial. Svenska Riksföreningen av DKG Society International"

Transkript

1 Utbildningsmaterial Svenska Riksföreningen av DKG Society International Malmö 5 oktober 2014

2 Innehållsförteckning Sid. 1. Delta Kappa Gamma Society International 1 Ursprung Politisk och religiös obundenhet Medlemskap Symboler 2. Föreningens organisation 2 Kretsnivå Nationell nivå 3 Europeisk nivå 4 Internationell nivå 4 Hur interagerar de olika nivåerna? 5 3. Finanser 6 4. Kretsordförandes uppdrag 6 5. Kretsstyrelsens uppdrag 7 6. Internationella stipendier 8 7. Informationsmaterial 8 Bilagor: Bilaga 1 Invigningsceremoni Bilaga 2 Konferenser Bilaga 3 Goda råd Bilaga 4 Kalendarium Bilaga 5 Svenska kommittéer Bilaga 7 Rädda ditt föreningsarkiv

3 1. The D KG Society International Ursprung The D K G Society International grundades den 11 maj 1929 i Austin, Teas av Dr. Annie Webb Blanton ( ) och 11 kvinnliga pedagoger från olika undervisningsområden. Dessa 12 kvinnor kallas The Delta Kappa Gamma Founders. Den svenska riksföreningen bildades 1974 och omfattar idag 14 kretsar med ca 375 medlemmar. Den första svenska kretsen av DKG bildades 1972 i Stockholm. Föreningens grundare var Ingeborg Hjorth-Åkerman, Ruth Öslof, Britt-Marie Fridh-Hanesson, Brita-Stina Nordenstedt och Erna Hammar. Politisk och religiös obundenhet DKG är en politiskt och religiöst obunden förening, vars medlemmar arbetar inom utbildningssektorn i olika befattningar från förskola till universitet. Medlemskap Som medlem förbinder sig den invalda att arbeta för föreningens mål. Varje ny medlem i föreningen upptas i sin krets genom en invigningsceremoni, se bilaga 1. Medlemskapet kräver aktivt deltagande i föreningens aktiviteter på alla nivåer en Delta ställer alltid upp. Den internationella föreningen har sammanlagt ca medlemmar i följande länder: USA, Kanada, Latinamerika, Meiko, Finland, Holland, Island, Norge, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Danmark och Estland. Kretsar i Japan ska nu också etableras. Föreningens namn - DELTA KAPPA GAMMA (DKG) Namnet är bildat av initialerna ΚΓ vardera första bokstaven från följande grekiska ord: Lärare - - DIDASKALOI Nyckel - Κ - KLEIDOUCHOI = NYCKELBÄRARE 1 Kvinna - Γ - GYNAIKES Kvinnliga utbildare i nyckelposition Symboler Föreningens grundläggande ideal är Vänskap, Trohet och Hjälpsamhet. Vår blomma är den röda rosen som ska reflektera skönheten i våra känslor och tankar. 1 Prästinnor som hade ansvaret för nycklarna i templen 1

4 Föreningens färger är karmosinrött och guld. Karmosinrött står för mod och guld står för trohet och solidaritet. Färgerna återfinns i skölden, se bild 1. Föreningens vapen består av en röd sköld med gyllene band. Tre tudorrosor på det gyllene bandet symboliserar föreningens ideal: vänskap, trohet och hjälpsamhet. Den brinnande lampan och den öppna boken på skölden symboliserar utmärkelser och kunskap. Lagerkransen är en traditionell symbol för resultat. Ovanför finns en skål, nedanför skålen finns en stav i rött och guld som symbol för inspiration. Föreningsnålen symboliserar organisationen och det arbete och de aktiviteter som genomförs av alla för alla. Formen, nyckeln visar på utbildares betydelsefulla roll nyckelposition i det lokala och globala samhället. Bild Föreningens organisation Delta Kappa Gamma Society International är en tvärpedagogisk förening, som engagerar kvinnor, som arbetar inom utbildningssektorn. Föreningen arbetar på tre nivåer: Kretsnivå Nationell nivå Internationell nivå Arbetet i kretsarna är kärnan i hela föreningens/ nätverkets verksamhet. Kretsnivå Den svenska riksföreningen består av 13 kretsar Namn Ort Instiftat år ALPHA Stockholm 1972 BETA Göteborg 1973 GAMMA Umeå 1973 DELTA Malmö, Lund 1973 EPSILON Uppsala 1978 ETA Väjö 1978 LAMBDA Karlstad MY Linköping 1980 OMICRON Kristianstad 1984 PI Västerås 1986 SIGMA Skövde 1989 TAU Kalmar 1990 PHI Falun 1992 CHI Borås

5 Varje krets bör ha minst 12 medlemmar. Den övre gränsen bestäms av varje enskild krets. Erfarenheten har visat att lämplig storlek är mellan 28 och 35 medlemmar. Kretsstyrelsen utses för en tid av två år. Den planerar verksamheten och avger verksamhetsberättelse. Stadgarna förutsätter att styrelseuppdragen cirkulerar, endast undantagsvis kan omval förekomma. Kassör kan väljas eller utses av styrelsen och kan tjänstgöra under ett flertal successiva två-årsperioder. De svenska kretsarnas beslutande organ är årsmötet och kretsstyrelsen. Kretsstyrelsen väljs vid jämna års årsmöten, lämpligen förlagt till slutet av april, eftersom information om den nya kretsstyrelsen skall vara insänt till Internationella kontoret senast juni månads utgång. Kretsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och övrig ledamot samt avgående kretsordförande. Kretsordförande företräder kretsen som röstberättigad medlem vid nationella möten. Om kretsordföranden inte kan delta, bör hon ersättas med annan kretsmedlem, som försetts med fullmakt att rösta. Nationell nivå Den svenska föreningens beslutande organ är Riksmötet och Riksstyrelsen. Riksmötet sammankallas vartannat år, udda årtal. Vid Riksmötet har alla medlemmar rösträtt. Riksstyrelsen sammankallas varje år, se bilaga 2. Riksstyrelsens arbetsutskott, AU, sammanträder ca 3 gånger per år, däremellan ordnas telefonmöten. Riksstyrelsen består av samtliga kretsordförande tillsammans med föreningens arbetsutskott. AU har se valda ledamöter: riksordförande, vice riksordförande, rikskassör, rikssekreterare, en ledamot samt avgående riksordförande. Riksstyrelsen består av arbetsutskottet och samtliga kretsordförande. Arbetsutskottet Riksordförande: Ann-Katrin Swärd, Vice riksordförande: Elisabeth Stärner, Rikskassör: Monica Tengling, Rikssekreterare: Ebba Gamstedt, Ledamot och matrikelansvarig: Ingela Högberg, F.d. riksordförande och tillika ledamot i Europa-forum: Ingrid Stjernquist, Till arbetsutskottet, AU, adjungeras The Parlamentarian som ska vara speciellt insatt och kunnig om stadgarna i DKG, nationellt och internationellt. Jämnt årtal anordnas riksstyrelsemöte (ordförandemöte) med utbildning av nya kretsordförande. På den nationella nivån finns kommittéer som ska rapportera till riksstyrelsen om aktiviteter som ska gynna arbetet i föreningen, se bilaga 5. 3

6 Europeisk nivå Vid Convention i Dallas 1998 bildades officiellt en Europeisk region som fick en egen, Europadirektör, European Director. Medlemmar finns idag i Norge, Sverige, Finland, Island, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Danmark och Estland. Namn och e- postadresser till riksordförande i de europeiska länderna samt representanter för Europaforum (European Forum) återfinns på hemsidan. Svensk representant i Europaforum är vanligtvis f.d. riksordföranden. Sverige representeras av Ingrid Stjernquist, Alpha. Europamöten, European Regional Conference har hållits 1999 i Breukelen, NL 2001 i Malmö, S 2003 i Reykjavik, IS 2005 i Åbo, FI 2007 i London GB 2009 i Oslo N 2011 i Baden Baden D 2013 i Amsterdam NL Närmast kommer möte att ske 2015 Borås, Sverige S I samband med Europakonferensen udda år, sker utbildning av nya regionala funktionärer. Dessutom diskuteras i Europaforum olika frågor av pedagogisk karaktär som berör Europa specifikt. Internationell nivå Den internationella föreningens beslutande organ är The Eecutive Board och The Convention, som möts vartannat år, jämna årtal. På Convention har alla medlemmar rösträtt, jfr det svenska riksmötet. I the Eecutive Board ingår samtliga riksordförande, jfr det svenska Riksstyrelsemötet (ordföramndemötet). The Administrative Board sköter den löpande verksamheten och består av den internationella ordföranden, 1:a och 2:a vice ordföranden, fem Regional Directors, Eecutive Director, f.d. internationella presidenten, Member-at-large, två Area Representatives (Canada och Latinamerika) samt en Parliamentarian. Internationella kommittéer Alla medlemmar kan lämna in sin intresseanmälan att arbeta i en kommitté till riksordföranden som tillstyrker och skickar vidare till The Headquarters (HQ). Ledamöter till dessa kommittéer utses av den internationella presidenten. Däremot väljs ledamöter till Nomination och Finance på Convention. Communications & Publicity Golden Gift Fund Scholarship Constitution Interpretation International Speakers World Fellowship Fund Educational Ecellence Leadership Development Educators Award Membership Finance Epansion Eunah Temple Holden Leadership Fund Non-Dues Revenue Constitution Nominations Mer information finns under sidan 4

7 Samband mellan de olika nivåerna INTERNATIONELL NIVÅ Convention Regional Conferences Committees European Forum Administrative Board Eecutive Board International president European Director Rapportering Beslut RIKSNIVÅ Riksmöte Riksstyrelsemöte Utbildning Arbetsutskottsmöten Kommittémöten Riksordförande deltar i Convention, Regional Conference och Eecutive Board Rapportering Beslut KRETSEN Årsmöte Aktiviteter Styrelsemöten Kretsordförande deltar i riksstyrelsemöten o ev. andra nationella ad hoc möten 5

8 3. Finanser Räkenskapsåret löper från den 1 juli till den 30 juni. Riksmötet (udda år) beslutar om hur stor årsavgift, som skall betalas till riksföreningen. I årsavgiften ingår den internationella årsavgiften obligatoriska fond- och stipendieavsättningar kostnader för den svenska föreningens verksamhet, som t.e. INFO, adm. kostnader, vissa resekostnader för kretskassör och kretsordförande samt för AU-medlemmar till Riksstyrelse- och Riksmöten mm. I övrigt utgår inget arvode för arbete inom den svenska föreningen. Kretsens årsavgift beslutas på dess årsmöte. Årsavgiften erläggs av varje medlem senast 31 oktober. Kretskassören skickar sedan in avgiften till Riksföreningen. Medlem som inte betalat sin avgift detta datum kan uteslutas ur föreningen. 4. Kretsordförandes uppdrag Representera kretsen vid nationella möten Rekrytera nya medlemmar och se till att behålla dem som är med Informera Inspirera och involvera Delegera Ansvara för kretsens formalia årsmöte, matrikel, sända in uppgifter Ansvara för kretsens ekonomi tillsammans med kretsstyrelsen Ansvara för dokumentation och arkivering, se bilaga 7 Se även Goda råd från tidigare kretsordföranden och Tio i topplistan, bilaga 3. 6

9 5. Kretsstyrelsens uppdrag Mål och strategier för verksamheten i kretsarna Ytterst ansvarig för verksamheten är kretsordförande. Mål Strategier En aktiv krets med engagerade medlemmar. Mer än 75 % närvarande medlemmar per möte. Ökat antal medlemmar varje år. Att inbjuda någon gäst (presumtiv medlem) till varje kretsmöte. Ett attraktivt och stimulerande programutbud. Aktivera medlemmar genom att alla har (helst olika) uppdrag. Den som inte har betalat årsavgiften inom tre veckor efter påminnelse kontaktas av kretsens kassör/ordförande. Att närvaroförteckning förs vid varje möte. Bilda en rekryteringskommitté med uppgift att rekommendera nya medlemmar som representerar önskvärda nya yrkeskategorier i kretsen. Rekryteringskommittén godkänner att gäster föreslagna av medlemmar inbjuds. Rekryteringskommittén bevakar att kretsen får så bred yrkesrepresentation som möjligt, så att inte vissa yrken blir överrepresenterade. Medlem, som bjudit in en gäst, agerar som fadder för gästen och informerar om föreningen och svarar för att gästen känner sig omhändertagen och välkommen. Faddern följer upp gästens intresse för att ev. bli medlem i kretsen. Att ordna invigning av nya medlemmar. Att årligen anordna ett seminarium med svensk/utländsk föreläsare som rekryteras utanför egna kretsen. Att skapa nya kontakter inom Delta Kappa Gammas stora nätverk. Att utvärdera årets verksamhet. Att göra ceremonin trivsam, minnesvärd och lagom högtidlig, se bilaga 1. Skaffa/ansöka om medel för en aktivitet som syftar till att vidga kretsens perspektiv på pedagogiska och liknande frågor. Besöka en närliggande krets en gång per år och att uppmuntra kretsmedlemmarna att delta i riksmöten, kretsmöten och internationella möten. Enkät vid årsmötet. Övriga uppgifter Kontinuerligt uppdatera kretsens medlemslista. Ge löpande information om adressförändringar, nya medlemmar mm till kretsmedlemmarna. Skicka också sådan information till matrikelansvarig AU-ledamot ( är det Ingela Högberg som i sin tur 7

10 vidarebefordrar informationen till HQ, rikskassören samt till övriga medlemmar i AU. Matrikeln skickas ut två ggr per år till den matrikelansvariga i kretsen. Planera inbjudan till nya medlemmar. Ansökningsblankett för medlemskap ligger på vår hemsida Besök våra hemsidor samt Utnyttja möjligheter att söka stipendier och kontrollera sista datum för ansökan på Här finns också ansökningsblanketter. Se även bilaga 4, Kalendarium. Sänd kretsprogram och rapporter om kretsmöten till redaktören för svenska hemsidan Hålla hemsidan uppdaterad genom att skicka in korta rapporter och medlemsaktiviteter. Ta så många tillfällen som möjligt i akt att högtidlighålla och fira, t.e. kretsens födelsedag, att julen är i antågande eller att någon medlem fått en utmärkelse! Se över förråd av nålar, diplom och informationsmaterial. Informera kretsens medlemmar om program och vad som händer i övrigt i organisationen. Vara uppmärksam på kalendariet och i tid rapportera förändringar i kretsen, se bilaga Internationella stipendier Föreningen har tillgång till flera fonder för stipendier av olika slag. Stipendier redovisas på den svenska riksföreningens hemsida, och på den internationella och Speciellt skall framhållas Scholarship Fund för doktorander och masterutbildningar, Golden Gift Funds för ledarskapsutbildning samt Lucille Cornetets stipendier för enskild fortbildning som även kan sökas även av icke medlemmar. 7. Informationsmaterial Allmän Information Den svenska föreningen ger ut en egen medlems- och informationstidning, INFO, som enligt stadgarna skall komma ut med tre nummer per år. Informationsbroschyrer finns att ladda ner från hemsidan. Ansvarig för svenska hemsidan är Ebba Gamstedt, Den europeiska hemsidan är Här finns också ett meddelandeblad tillgängligt, EuForia. 8

11 Den internationella hemsidan är The Delta Kappa Gamma Society International ger ut en internationell pedagogisk facktidskrift, Bulletin, och ett månatligt informationsblad, News. Publikationer på engelska Constitution/International Standing Rules 2010 Go-To-Guide for chapter members 2012 Ceremonies 2012 Our Heritage Volumes I-III Programmaterial Program Resource Guide Society Song card, music online The Epansion Story, an International History of Society Epansion Videotape/DVD Our founders presentation, online Övrigt DKG NEWS The Delta Kappa Gamma Bulletin President s Page Svenska publikationer De svenska stadgarna 2011 Kretsens lokala regler Den svenska historieboken I och II Informationsbroschyr Utbildningsmaterial för kretsfunktionärer Utbildningsmaterial för kretskassörer Kretsprotokoll Protokoll från riksmöten och riksstyrelsemöten Svenska INFO Rädda arkivet: Webbsidor 9

12 Invigningsceremoni En invigningsceremoni markerar att en medlem inlemmas i DKG-kretsen. Den enskilda kretsen kan välja sin egen form för invigning, men en presentation av föreningens sju mål måste förekomma, så att de nyinvalda medlemmarna är medvetna om och är beredda att medverka till att dessa mål uppfylls. Bakom bordet står representanter för riks- eller kretsstyrelsen. Bilaga 1 Bordet täcks av en vit duk och över denna finns en djupröd duk gärna med initialerna ΚΓ broderade i guld. På bordet står: A Tre röda långa ljus i en triangel. B. Innanför denna triangel små ljus, ett per ny medlem C En skål med röda rosor D Registreringsboken E Föreningsnålarna F Certifikaten och ev. stadgar och matrikel. De nya medlemmarna följs till bordet av sina faddrar. Dessa faddrar är det nya medlemmarnas hjälp och stöd nu och i framtiden. De tre långa ljusen, som står i en triangel tänds. Triangelformen syftar på vår GEMENSKAP och ljusen symboliserar VÄNSKAP, TROHET och HJÄLPSAMHET. Ordförande hälsar alla välkomna genom att t.e. säga: Vi har samlats för att inviga nya medlemmar i Delta Kappa Gamma Society International och i vår krets XXX-kretsen. Vi vet att vår förening genom detta inval får en vidgad pedagogisk kompetens och vi hoppas att Ni namn som medlemmar skall få pedagogisk stimulans genom ert medlemskap i DKG. Därefter följer en kort presentation av de blivande medlemmarna (den görs lämpligen av respektive fadder). Ordförande eller någon utsedd säger därefter följande: Vår förening har ett handlingsprogram om sju punkter. De sju punkterna är att Förena kvinnliga utbildare i hela världen i sann intellektuell gemenskap. Hedra och utmärka kvinnor, som gjort eller gör förnämliga insatser inom något utbildningsområde Främja yrkesintressen för kvinnor i utbildningens tjänst. Föreslå, arbeta för och stödja lagar, som främjar utbildningsområdets och dess kvinnliga företrädare. Inrätta stipendier för framstående kvinnliga forskare inom pedagogikens område Stimulera medlemmarnas personliga och yrkesmässiga utveckling. Informera medlemmarna om aktuella frågor, så att de kan samarbeta effektivt inom världssamfundet. 1

13 Mission Statement = Det vi gör The Delta Kappa Gamma Society International har som uppgift att främja medlemmarnas professionella och personliga utveckling samt att verka för god kvalitet i undervisning och utbildning. Nu har Ni hört vad denna förening arbetar för och har som mål och nu hoppas vi att Ni är beredda att delta i vårt arbete. Är ni det? Ordförande säger vidare: Ni ser framför Er bordet med den röda duken, de röda ljusen och de röda rosorna. Föreningens färger är RÖTT och GULD. Rött står för MOD och guld för TROHET och SOLIDARITET. Föreningen blomma är den djupröda rosen. Emblemet som Ni kan se på vår föreningsnål är en gyllene ellips med de grekiska orden för lärare/utbildare, nyckel och kvinna, d.v.s. KVINNLIGA PEDAGOGER I NYCKELPOSITION. Vi vill markera att Ni nu tillhör vår krets och ber Er att via det genom att var och en tänder sitt lilla ljus visa ett av de stora ljusen och sedan sätter det inom den stora ljustriangeln inom vår stora internationella gemenskap. Med denna enkla handling är Ni nu medlemmar i ΚΓ. De nya medlemmarna hälsas välkomna. De skriver in sig i boken. Nålarna fästes på plats ovanför hjärtat. De nya medlemmarna får info-material, stadgar, matrikel, certifikat och en röd ros. Det kan vara trevligt att omgärda invigningen med musikinslag eller diktläsning. Föreningen har en egen sångbok. 2

14 DKG-möten på riksnivå Bilaga 2 År Riksmöten Riksstyrelsemöten Riksordförande, internationellt besök 2013 PHI, Falun Ingrid Stjernquist m fl 2012 ALPHA, Stockholm (utb.) Ingrid Stjernquist 2012 PI, Linköping Ingrid Stjernquist 2011 ETA, Väjö Catherine Bringselius Nilsson Kate York 2010 Omicron,Kristianstad Catherine Bringselius Nilsson Epsilon, Uppsala (utbildning) 2009 PI, Västerås Ann-Charlotte Berglund Carolyn Rants 2008 Sigma Skövde Ann-Charlotte Berglund Beta, Göteborg Sanne Nielsen, Danmark (utbildning) 2007 GAMMA Marianne Skardéus Umeå 2006 CHI Borås OMEGA Karlskrona (utbildning) 2005 DELTA Malmö 2004 NY Östersund YPSILON Bollnäs/Gävle (utbildning) 2003 TAU Kalmar 2002 MY Linköping ALPHA Stockholm (utbildning) 2001 SIGMA Skövde 2000 ETA Väjö PHI Falun 1999 EPSILON Uppsala 1998 THETA Jönköping 1997 ALPHA Stockholm PI Västerås (utbildning) 1996 XI Örebro YPSILON Gävle Holland och Estland Marianne Skardéus Jeanne Nelson Fiske ISF, Alaska Jeanette Rangner Jacobsson Beverly Helms Jeanette Rangner Jacobsson Hilda de Cano ISF Birgit Svensson Birgit Svensson Anne-Marie Carlsson Lena Nordesjö Ann Catoor Lena Nordesjö Jean Gray Gudrun Nylander Evelyn Barron Gudrun Nylander Elsie Gross ISF, Irene Murphy, Carol Müller, Karen Duke Gunhild Kihlberg, NERC Judith Rayburn, Irene Murphy, Theresa Fechek Gunhild Kihlberg Theresa Fechek Judith Rayburn 1

15 1995 OMICRON Kristianstad 1994 NY Östersund GAMMA Umeå 1993 BETA Göteborg 1992 SIGMA, Skövde TAU Kalmar 1991 MY Linköping 1990 PI Västerås MY Linköping 1989 JOTA Sundsvall 1987 LAMBDA Karlstad 1985 ZETA Vänersborg 1984 ALPHA Stockholm Etra riksmöte för stadgar 1983 ETA VÄXJÖ 1981 EPSILON Uppsala 1979 BETA Göteborg 1977 DELTA Malmö 1975 ALPHA Stockholm Kerstin Stråby Kerstin Stråby Gertrud von Platen Eeva Tirinen Gertrud von Platen Ingrid Holmberg Ingrid Holmberg Sigridur Valgeirsdottir Christina Lindqvist Marjorie Allen Francis den Broeder Shelagh Warme Anneke Bolle-Wulffs Lisbeth Wieslander Ann-Charlotte Melin Ann-Charlotte Melin Gloria B Little Britt-Marie Fridh-Haneson Sarah Tobolowsky Marit Reiss, Cecilie Kvinge Erna Hammar Bernice Colony Ingeborg Hjorth-Åkerman Nadine Ewing Ingeborg Hjorth-Åkerman Maria Pierce Catherine Rathman DKG-möten internationellt 2007 European Regional Conference 1-4 augusti - Storbritannien, St. Mary s University College, Strawberry Hill 2008 International Convention juli Hyatt Regency O Hare, Rosemont, Illinois 2009 European Regional Conference 5-8 augusti, Oslo, Norge 2010 International Convention augusti Spokane, Washington 2011 European Regional conference 3-6 augusti Baden-Baden, Tyskland 2012 International Convention juli New York, New York State 2013 Regional Conference August 6-10, Amsterdam, Nederländerna 2014 International Convention, Indianapolis, Indiana 2015 European Regional Conference, Sweden 2

16 Bilaga 3 Goda råd från tidigare kretsordförande 1. Efter varje möte, dela deltagarna i smågrupper för att diskutera innehållet i ett föredrag och samtidigt lära känna varandra. Föreslå även andra ämnen 2. Prioritera smågrupper 3. Få fram själen i föreningen 4. Var noga med kalendern 5. Försök få alla att förstå att deras hjälp behövs 6. Försök få alla att hjälpa till med att få in pengar 7. Skriv i dagstidningarna, alt. bjud in lokaltidningen 8. Bär nål och kassar med emblemet. 9. Ta alla tillfällen i akt att fira och uppmärksamma goda insatser Hur mår din krets? Vad är typiskt för en krets som mår bra? En krets som mår bra har entusiastiska medlemmar och som försöker att förverkliga föreningens mål och syften. Mår din krets bra? Var observant på följande: Tjugo eller fler medlemmar är engagerade och deltar. Passiva medlemmar är inte fler än 10 procent av kretsens medlemsantal. Nya medlemmar invigs varje år. Bra orienteringsprogram hölls för blivande medlemmar. Vi involverar nya medlemmar med detsamma i våra projekt. Alla medlemmar ges årligen en nyorientering om föreningen dess mål och syfte. God närvaro vid alla kretsmöten. Programmen har ett professionellt innehåll och är i linje med föreningens mål. All medlemmar är aktiva på något sätt. Styrelsemöten hålls regelbundet. Medlemmarna deltar i riksmöten och internationella möten. Medel finns för att möjliggöra för kretsordf. att delta i riksmöten mm. Medlemmarna är villiga att ställa upp som styrelseledamöter. Lagarbete används som arbetsmetod. Medlemmarna är positiva till Delta Kappa Gamma. Internkommunikationen fungerar med mail, telefon och skriftliga meddelanden. Rapporteringar lämnas i tid. Alla medlemmar får kretsbrev och årsrapportering. Riksordförande och andra från AU inbjuds till kretsmöten. Medlemmarna uppmärksammas för goda insatser för kretsen och i sitt professionella engagemang. 1

17 Tio-i-topp-lista för att bevara historiaoch traditioner 1. Fira det som varit. 2. Ära vår organisations grundare. Använd ceremonier, minnessaker och symboler. 3. Håll en återinvigningsceremoni. Fokusera på de sju syftena. 4. Lär mer om varandra! Be medlemmar att dela med sig av sina levnadsöden. 5. Uppmärksamma medlemmars framgångar. 6. För anteckningar och var rädd om kretsens skatter. 7. Håll traditionella ceremonier. Använd insignierna. 8. Läs utdrag ur kretsens historia. Fira det förgångna. 9. Upprätta en bok med medlemsprofiler. 10. Fira kretsens födelsedag. Tio-i-topp-lista för att hålla ångan uppe i kretsen 1. Håll aktiva kvinnor verksamma! Använd varje medlems talang. Uppmärksamma alla ansträngningar. 2. Erbjud intressanta, imformativa och spännande program. 3. Samarbeta med andra organisationer. 4. Uppmuntra personligt stöd till och omsorg om varandra. 5. Deltag i lokala projekt 6. Nätverka med andra kretsar 7. Hör av er till medlemmar via e-post, nyhetsbrev och telefonkedjor. 8. Uppmuntra samåkning i bil till möten. Tag luren; åk inte ensam 9. Uppmuntra deltagande i evenemang på alla nivåer inom organisationen. 10. Se till att det finns mat och underhållning. 11. Tio-i-topp-lista för att få nya medlemmar 1. Stöd aktivt olika utbildningsfrågor. 2. Föreslå utbildare från alla stadier och sektorer som medlemmar. 3. Fokusera på "Kvinnliga utbildare i nyckelposition". 4. Nå ut till alla 5. Dela ut stipendier/utmärkelser 6. Synliggör vårt arbete 7. Ge program av hög kvalitet 8. Bjud in gäster 9. Stöd lokala aktiviter relaterade till utbildning 10. Berätta för folk vilka vi är och vad vi gör. 2

18 Kalendarium Bilaga 4 Tidpunkt Vad Kretsordf Kretskassör 2014 juni Lämna över till ny styrelse 2014 augusti Blankett 15 skickas til rikskassör 2014 oktober Utbildning för kretsfunktionärer 5 oktober samt ordförandemöte 2014 oktober Medlemsavgifter till kretskassör 31 okt 2014 november Medlemsavgift betalas till rikskassören senast 1 dec januari Skicka in Biennal Report Forms till riksordförande senast 1 febr., som sammanställer samtliga rapporter och rapporterar till The Headquarters senast 1 mars. Se bilaga april Riksmöte 2015 maj Årsmöte i kretsen 2015 juli 2015 augusti European Regional Conference i Stockholm 3-6 augusti oktober Medlemsavgifter till kretskassör senast den 31 okt november Medlemsavgift inbetalas till rikskassören senast 1 dec 2015 januari Annual Reports till riksordf. senast den 1 febr april Ordförandemöte 2015 april-maj Kretsens årsmöte 2015 maj Information om ny kretsstyrelse skickas till riksordf. senast 15 maj avgående kretsordf juni Arkivering avgående styrelse

19 Bilaga 5 Kommittéer Matrikelkommittén Ingela Högberg, Chi Ebba Gamstedt, Alpha Finanskommittén Monica Tengling, Chi, sammankallande Marianne Kullenvall, Sigma Epansion kommittén Marianne Skardeus, Chi Educational ecellence (i den ingår programkommittén och kommittén för DKGs pedagogiska pris) Elisabeth Stärner, My, sammankallande Kerstin Petersson, Eta Annika Rieman, Phi Kontakt med Kvinnolobbyn Ann-Katrin Swärd Stadgekommittén Birgitta Johansson Gudrun Nylander Publication och Info samt hemsida och marknadsföring Ingela Högberg, sammankallande Ann-Katrin Swärd Marianne Skardéus 1

20 Kommittéen för Europamötet i Borås 2015 Ann-Katrin Swärd, Phi Monica Tengling,Ch Rigmor Jonsson, My Ingela Högberg, Chi Ingrid Stjernquist, Alpha Catherine Bringselius Nilsson, Eta Elisabeth Stärner, My Ebba Gamstedt, Alpha Birgitta Johansson, Sigma Marianne Skardéus, sammankallande Valberedning inför mandatperioden Rigmor Jonsson, sammankallande Catherine Bringselius Gull Boman Europaforum European Forum Svensk representant Ingrid Stjernquist 2

21 Rädda ditt föreningsarkiv! Bilaga 7 Arkivet föreningens minne Arkivet hos en förening eller annan jämförbar organisation utgörs av de handlingar som har tillkommit i verksamheten. Det kan t.e. röra sig om en brevkopia till någon som bjöds in för att föreläsa, protokoll som förts vid styrelsemöten, fotografier som tagits på en utflykt, inbjudan till en teaterkväll, flygblad som delats ut vid någon demonstration, jubileumsskrifter, medlemsregister, räkenskaper, verksamhetsberättelser, m.m. Allt detta tillsammans avspeglar organisationens historia, utgör dess minne. Det är viktigt att vi räddar det för framtiden! Viktigt för kommande generationer, såväl som för de som är verksamma i organisationerna nu. De senare måste ha tillgång till olika dokument som behövs för verksamheten. För kommande generationer kommer dessa handlingar att utgöra historiska källor en del av deras kulturarv. Detta gäller i hög grad även invandrarorganisationernas arkiv. Utan dessa källor kommer inte invandringens historia att kunna belysas med den vetenskapliga mångsidighet som är önskvärd. Tyvärr är det mycket av just föreningarnas arkivmaterial som har försvunnit genom åren eller finns utspritt hos (f.d.) medlemmar. För att bryta denna trend har vi i denna lilla skrift tänkt att ge argument och tips för en god arkivvård samt några länkar till olika arkivinstitutioner som arbetar med föreningsarkiv. Förhoppningsvis kommer invandrarföreningarna vid behov att ta kontakt med dem och upptäcka de tjänster dessa institutioner har att erbjuda. Några skäl till att ordna och bevara föreningsarkivet Rationalitet: I ett välordnat arkiv hittar du lättare och snabbare den information Du behöver. Arkivet är föreningens minne! Utan det behöver Du kanske göra om saker som är redan gjorda/ skrivna. Lagstiftningen ställer vissa krav på bevarande och gallring av en förenings arkivhandlingar Den historiska aspekten: Arkivet speglar föreningens historia och dess roll i samhällsutvecklingen. I arkivet finns material till den egna jubileumsskriften och till vetenskapligt bedriven forskning. Och till sist: Vill Du att framtidens bild av Din organisation skall grundas uteslutande på dokumentation som skapats av andra parter i samhället? Lagarna och arkivet Bestämmelser om upprättandet av handlingar, gallring och bevarande finns framför allt i dessa lagar och förordningar: Bokföringslagen (SFS 1976:125) Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) Datalagen (SFS 1973:289, omtr. 1982:446) Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) 1

22 Lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter (SFS 1990:325) Taeringslagen (SFS 1990:324) Förordning om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer (1986:472) Förordning med närmare föreskrifter om vigsel som förrättas av domare eller särskilt förordnad vigselförrättare (SFS 1987:1019) Några tips för en god arkivvård Utse en arkiv- och dokumentationsansvarig i föreningen. Om möjligt, se till att denna person får någon form av utbildning. Denna person ansvarar sedan för att föreningens handlingar hålls ordnade och samlade. Att ingenting av värde slängs eller på annat sätt försvinner, men att inga onödiga handlingar, t. e. etra kopior, reklam, m.m. sparas. För att underlätta arbetet kan man utarbeta en s.k. arkivbildningsplan innehållande de regler som gäller för föreningens hantering av sin egen dokumentation. Förvara handlingarna så stöld- och brandsäkert som möjligt. Även fukt och mögel utgör en fara fuktiga källarlokaler är inte lämpliga för förvaring av handlingar. Har man själv inte möjlighet att förvara sina handlingar på ett betryggande sätt kan man deponera dem hos någon arkivinstitution enligt särskilt överenskommelse (adresser, se nedan). Arkivinstitutionerna kan även bistå föreningarna med råd, t.e. vid utarbetande av en arkivbildningsplan, val av arkivlokal, inköp av utrustning, m.m. Många ordnar även kurser i arkiv- och dokumenthantering för föreningsaktiva. Vad ingår i arkivet? Till handlingar som bör bevaras hör: Protokoll, t.e. årsmötes-, styrelse- och kommittéprotokoll Hos trosamfund: vigselböcker och andra kyrkoböcker Verksamhets- och revisionsberättelser Kopior av viktigare utgående skrivelser, rapporter, cirkulär Medlemsmatriklar, medlemsförteckningar Inkomna skrivelser och korrespondens Handlingar som rör olika ämnen, t.e. stadgar, fastighetshandlingar, kurser, konferenser, jubileumshandlingar, historik, m.m. Räkenskaper: huvudböcker, kassaböcker och bokslutshandlingar Statistik Kartor och ritningar Eget tryck i ett eemplar: medlemstidningar, jubileumsböcker, affischer, flygblad, inbjudningskort och program m.m. Fotografier och videofilmer Ljudupptagningar Pressklipp Föremål som fanor, klubbtröjor och klubbnålar Inte bara papper... Det har blivit allt vanligare att olika handlingar upprättas och lagras med datorhjälp på hårddiskar, disketter, optiska skivor m.m. Dessa utgör naturligtvis också arkivhandlingar som bör bevaras för framtiden så säkert som möjligt. 2

Riksstyrelsen avger följande berättelse för perioden 2011/2012 2012/2013

Riksstyrelsen avger följande berättelse för perioden 2011/2012 2012/2013 Riksstyrelsen avger följande berättelse för perioden 2011/2012 2012/2013 Ingrid Stjernquist, Alpha, ordförande Ann-Katrin Swärd, Phi, vice ordförande Ebba Gamstedt, Alpha, sekreterare Monica Tengling,

Läs mer

Delta Kappa Gamma INFO

Delta Kappa Gamma INFO The Delta Kappa Gamma Society International Delta Kappa Gamma INFO Svenska riksföreningen Sweden INFO State Sweden State Årgång 13 Nummer 2 Maj 2012 Årgång 7 Nummer 1 Februari 2006 AU-Arbetsutskottet:

Läs mer

Delta Kappa Gamma INFO

Delta Kappa Gamma INFO The Delta Kappa Gamma Society International Delta Kappa Gamma INFO Svenska riksföreningen Sweden INFO State Sweden State Årgång Årgång 14 14 Nummer 1 1 Januari 2013 AU-Arbetsutskottet: Ordförande: Ingrid

Läs mer

INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE

INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Årgång 11 Nummer 2 Maj 2010 AU Ordförande: Catherine Bringeselius- Nilsson, Eta cbringselius@telia.com Vice ordförande: Irene Niklasson, Tau irene@vestibularis.se Sekreterare: Kerstin Petersson, Eta, kerstin.petersson@med.lu.se

Läs mer

Delta Kappa Gamma INFO

Delta Kappa Gamma INFO The Delta Kappa Gamma Society International Delta Kappa Gamma INFO Svenska riksföreningen Sweden INFO State Sweden State Årgång 14 Årgång 14 Nummer Nummer 1 2 Maj Januari 2013 2013 AU-Arbetsutskottet:

Läs mer

Delta Kappa Gamma INFO

Delta Kappa Gamma INFO The Delta Kappa Gamma Society International Delta Kappa Gamma INFO Svenska riksföreningen Sweden INFO State Sweden State Årgång 13 Nummer 3 Sept/okt 2012 Årgång 7 Nummer 1 Februari 2006 berättade livfullt

Läs mer

INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE

INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Årgång 11 Nummer 1 Januari 2010 Ordförande: Catherine Bringeselius- Nilsson, Eta cbringselius@telia.com Vice ordförande: Irene Niklasson, Tau irene@vestibularis.se Sekreterare: Kerstin Petersson, Eta,

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4. Ordning och reda. bland föreningens handlingar. Några ord på vägen LANDSARKIVET I UPPSALA

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4. Ordning och reda. bland föreningens handlingar. Några ord på vägen LANDSARKIVET I UPPSALA LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4 Ordning och reda bland föreningens handlingar Några ord på vägen Elisabeth Celander Grete Solberg LANDSARKIVET I UPPSALA LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE

Läs mer

Slå vakt om det idrottshistoriska arvet

Slå vakt om det idrottshistoriska arvet Slå vakt om det idrottshistoriska arvet en handledning i arkivvård för idrottsrörelsen Riksidrottsförbundet i samarbete med SISU Riksidrottsförbundets idrotthistoriska projektgrupp: Gunnar Axelson, Dalarnas

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Exempel på Befattningsbeskrivningar Attest och delegeringsordning Årsmötesrutiner Protokollsjustering Att skriva en motion mm

Exempel på Befattningsbeskrivningar Attest och delegeringsordning Årsmötesrutiner Protokollsjustering Att skriva en motion mm Exempel på Befattningsbeskrivningar Attest och delegeringsordning Årsmötesrutiner Protokollsjustering Att skriva en motion mm Vi har som föreningar olika förutsättningar i vårt arbete. Men vi har gemensamma

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar...

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar... I konst finns inget som är givet INNEHÅLL INLEDNING: Med glädje och lust... 4 Bejaka lusten!...5 PARAPLYET: Konstföreningar Distrikt Förbund... 6 Kurser, seminarier, konstresor och mycket mer...7 KONSTFÖRENINGAR

Läs mer

Lokalföreningspärm 2011

Lokalföreningspärm 2011 Lokalföreningspärm 2011 Innehåll Program UN Women Sveriges lokalföreningshelg... 3 UN Women Sveriges Lokalföreningshelg 4-5 februari 2011 Praktisk information... 5 Deltagarlista... 6 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 2 Idéer för styrelsearbetet...2 Styrelsens minneslista...3 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan

Läs mer

Klubbtjänstemäns. teamhandbok LA-15.SW

Klubbtjänstemäns. teamhandbok LA-15.SW Klubbtjänstemäns teamhandbok LA-15.SW Lions Clubs International Syften Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar under namnet Lions Clubs. Att samordna lionklubbarnas aktiviteter och standardisera

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna AA i Sverige Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugotredje Servicekonferens Konferensens huvudtema:

Läs mer

Vad är CISV? Information för föräldrar

Vad är CISV? Information för föräldrar Vad är CISV? Information för föräldrar Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och projekt, lokala som globala, av och

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 3 Styrelsens minneslista...5 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan göra...7 Tips på verksamhet...7

Läs mer