INFO. SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Årgång 13 Nummer 1 Jan 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFO. SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Årgång 13 Nummer 1 Jan 2012"

Transkript

1 INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Årgång 13 Nummer 1 Jan 2012 AU Ordförande: Ingrid Stjerquist, Alpha Vice ordförande: Ann-Katrin Swärd, Phi Sekreterare: Ebba Gamstedt, Alpha Kassör: Monica Tengling, Chi, Ledamot: Rigmor Jonsson My F.d. ordförande: Catherine Bringeselius-Nilsson, Eta INFO Redaktör: Ann-Charlotte Berglund, Rho com Svenska hemsidan : Ebba Gamstedt, Alpha, Internationella hemsidor: Innehåll: Ett möte mot bättre vetande för alla Sveriges deltor! Välkommen till Linköping den april! Delta Kappa Gammas rikstyrelsemöte äger rum hos My Chapter i Linköping och vi planerar för oemotståndliga dagar. Vi vill bjuda er olika teman, som är specifika för staden där lärande, matematik, naturvetenskap och flyg ingår men även historia och kulturpersonligheter. * Lärarutbildningen i Linköping fick godkänt direkt av Högskoleverket.Hur ser den ut? Vilken forskning finns där? * Jessica Vesterlund fick Delta Kappa Gammas pedagogiska pris 2011 för sitt arbete med matematik. Vad gör hon i Matteljén? * Hur är det att vara kvinnlig chef i ett stort, manligt dominerat teknikföretag? * Varför får vi inte missa Flygvapenmuseet? * NTA-undervisning vad innebär det? Medan ordförandena och AU är upptagna av viktiga förhandlingar på lördagseftermiddagen, ska vi andra ut på upplevelser. Du kan välja att delta i en dramatiserad stadsvandring i 1600-talets Linköping eller få en intressant och givande guidning i Domkyrkan, som har anor från 1100-talet. Ett möte mot bättre vetande sid 1 Ordförande har ordet sid 2 Nya medlemmar sid 3 Våra kontakter med nätverket Sveriges Kvinnolobby sid 3 The big apple lockar sid 4 European Regional Conference I Baden-Baden 2011 sid 5 Pedagogiskt pris hos Chi sid 6 Ett tredje val du kan göra är att följa med till Matteljén och få en ny och annorlunda dimension av matematikämnet. Lördagskvällen ska vi på banketten njuta av både mat och historisk miljö. Konferensen äger rum på hotell Ekoxen. Där kan man också bo och man kan även boka in sig på City vandrarhem, som ligger nära och har hotellstandard. Dessutom kan vi även erbjuda Homestay. Håll utkik på hemsidan! Program och anmälningsblankett kommer där i vecka 6, men boka gärna in den april i din kalender redan nu. Vi hoppas att få möta dig i Linköping! My Chapter

2 Ordförande har ordet Gott nytt 2012! Jag hoppas att vi gemensamt under det kommande året skall utveckla DKG Sweden State till en ännu vassare förening hjälpta av en tydligare vision för vårt arbete och många nya medlemmar. Trots att vi tyvärr har förlorat en krets så har vi samtidigt glädjande nog ett stort antal tillkomna nya medlemmar i My, Sigma, Omricon, Tau, Eta och Pi. Vi har fått ett kunskapstillskott inom specialpedagogik, språk, matematik, naturpedagogik, montessoripedagogik mm vilket har breddat vår kunskapsbas och vidgat våra perspektiv. Arbetet med att bygga DKG starkare och mer synligt i samhället börjar i vårt gemensamma intresse för att höja kvaliteten i svensk utbildning på alla nivåer och att stimulera våra elever/studenter i deras lärande. Nationellt: Kalendarium april Riksstyrelsemöte i Linköping- hos My September. Riksstyrelsemöte o utbildning av nya kretsordförande och kassörer i Stockholm hos Alpha2013en Våren. Riksmöte med riksstyrelsemöte i Falun hos Phi-kretsen Internationellt: Juli Seminar in Purposeful Living, Washington DC juli. International Convention, New York, New York State 2013 Augusti. European Regional Conference i Nederländerna juli- 1 aug. Internatioinal Convention, iindianapolis, Indiana State 2015 European Regional Conference i Sverige 2016 International Convention Tennessee State Delta Kappa Gamma INFO Vårt arbete med att bli synligare i samhället har börjat med att DKG numera är medlem i Kvinnolobbyn där Gudrun Nylander är vår representant. Kvinnolobbyn är en plattform för att diskutera många olika frågor som berör kvinnor. Gudrun berättar mer om nätverket och om den planerade nordiska kvinnokonferensen 2013 i detta nr av Info. DKG i Finland är redan med i Kvinnolobbyn. Inom AU har vi bl.a. diskuterat strategiutveckling inom kretsarna och Sweden State. Vi planerar att ha en preliminär vision färdig till riksstyrelsemötet i Linköping i april. De unga föreningstjejerna i Kvinnolobbyn framförde vad dom tycker lockar i föreningslivet: det skall vara ett effektivt, tidsbesparande arbete där alla kan vara aktiva. Kanske något för DKG att ta efter för att attrahera nya och yngre medlemmar. Den övergripande visionen för strategiarbetet inom DKG Society International är Leading Women Educators Impacting Education Worldwide. Det låter fantastiskt, men hur kan vi i Sverige arbeta mot detta mål på krets- och landsnivå. När jag läser den information som Headquarter skickar ut så får jag en känsla av att det läggs mycket kraft på organisatoriska frågor som t.ex. att öka medlemsantalet och mindre på att realisera visionen. Nya medlemmar kommer till föreningen om vi gör något som är meningsfullt för lärare, som ett bra kretsprogram eller ett stimulerande utbildningsprojekt, t.ex. Siwaprojektet och att vi syns i media. Ett sätt att öka synligheten är att kretsarna publicerar sina projekt på en egen webbsida eller skriver om dem på den svenska hemsidan där de är sökbara för den som är intresserad inom och utom föreningen. Internet är ett kraftfullt verktyg för kunskapssökande, kontakt och samarbete. I april har vi riksstyrelsemöte i Linköping. Ett spännande program håller på att ta form. Aktuella frågor som t ex hur vi kan lära ut matematik på ett bättre sätt, information om Linköpings utmärkta lärarutbildning finns på schemat. Tyvärr är Linköpingsmötet samma helg som norska DKG 40 års-jubilerar. Planeringen av båda mötena har pågått parallellt och vi upptäckte krocken för sent. Naturligtvis måste DKG Sweden State fira våra norska vänner på allra bästa sätt. Vi i AU kommer att dela på oss och de som har nära samar 2

3 Delta Kappa Gamma INFO 3 bete med Norge kommer sannolikt att resa dit. Jag hoppas också att så många som möjligt deltar i Convention i New York den juli. Jag kan verkligen rekommendera våra internationella möten. Alla som har något intressant att diskutera kan anmäla sig för att ha en workshop (breakout session). Deadline är den 15 februari. All information om Convention finns på den internationella hemsidan Jag uppmanar också så många som möjligt att söka Scholarship. Elektronisk deadline för ansökan är den 1 februari Ingrid Stjernquist Riksordförande NYA MEDLEMMAR OMICRON Lena Bertilsson Anette Granberg Barbro Westberg SIGMA Linda Jiveborn TAU Eva Johansson Anita Torstensson VARMT VÄLKOMNA! Våra kontakter med nätverket Sveriges Kvinnolobby. Sedan några år är vår förening medlem i nätverket Sveriges Kvinnolobby. Kanske har några av er upptäckt att vi på vår hemsida har en länk till detta nätverk? Om inte ska jag försöka förklara vad Sveriges Kvinnolobby står för och hur detta nätverk samverkar med ytterligare nätverk i Europa och internationellt. Sveriges Kvinnolobby är en partipolitiskt obunden och ideellt verksam paraplyorganisation för svensk kvinnorörelse. I nätverket ingår ca 35 medlemsorganisationer som arbetar för att stärka kvinnors position i samhället. Verksamheten utgår från FN:s kvinnokonvention och Beijing Platform för Action. På lobbyns hemsida kan du läsa mera om dessa styrdokument. Vidare är den svenska sektionen en del av The European Women s Lobby (EWL) med säte i Bryssel. Detta är den europeiska paraplyorganisationen för mer än tvåtusen medlemsorganisationer i Europa. Dess uppgift är att verka för jämställdhet och kvinnors rättigheter i Europa och organisationen har nyligen antagit en strategisk plan för de kommande fem åren. Aktuella frågeställningar inom både det svenska och det europeiska nätverket är löneskillnader mellan män och kvinnor, mäns våld mot kvinnor och kampanjen ett Europa fritt från prostitution. Den europeiska kvinnolobbyn har uppmanat det danska ordförandeskapet i EU att vara en drivande kraft för kvinnors rättigheter trots den rådande finanskrisen. Sveriges kvinnolobby blev vid ett möte i FN i mars 2010 uppmanad att ordna en nordisk kvinnokonferens som ett förarbete till en eventuell femte kvinnokonferens Beijing +15. I november 2011 samlades drygt 50 deltagare med representanter från hela Norden på Nordiska folkhögskolan i Kungälv och där togs beslutet att en nordisk Forts. Sid 4...kvinnokonferens

4 Fort från sid 3... kvinnokonferens kommer att genomföras under år Planeringsgruppen kommer under våren 2012 att fastställa var och när konferensen äger rum. Delta Kappa Gamma T INFO 4 The Big Apple lockar Eftersom jag har haft AU: s uppdrag att bevaka verksamheten i Sveriges Kvinnolobby de senaste åren deltog jag i planeringskonferensen, som helt bekostades av medel från Ungdomsstyrelsen. Tidigare har vi som organisation medverkat i kvinnolobbyns verksamhet genom att jag av lobbyn fick uppdraget att skriva utbildningsavsnittet i den skuggrapport år 2010, som skrivs av kvinnolobbyn, till den svenska regeringens rapport om vad som gjorts för att implementera och agera för att leva upp till de åtaganden som ratificeringen av Beijing Platform for Action innebär. Skuggrapporten finns på engelska och svenska under publikationer på lobbyns hemsida. I övrigt träffas representanterna för de organisationer som ingår i Sveriges Kvinnolobby vid två tillfällen. På hösten är det ett ordförandemöte och på våren ett årsmöte, då verksamheten fastläggs. Genom att alla i nätverket Sveriges kvinnolobby medverkande organisationer är länkade till lobbyns hemsida är det möjligt för alla medlemmar att kunna följa vad som händer i ett flertal organisationer. Jag kan bara uppmana flera att besöka kvinnolobbyns hemsida. Just nu är det aktuellt med att skriva under en petition om jämställdhet inför OS i London. DKG International Convention i New York juli, 2012 Har du tankar på att delta i Convention i New York i juli? I så fall bör du kolla det senaste jan/feb - numret av News! Där finns lockande information om vad som erbjuds i form av sevärdheter och programinslag. Convention i New York bäddar för en oförglömlig upplevelse! Fram till 15 februari kan du ansöka om att hålla en workshop. Planen är att inrymma workshops á en timme. När samtliga workshops är fastställda kommer sammanfattande presentationer att finnas online. Om ni är flera kretsmedlemmar som åker, har ni alltså chansen att fördela er mellan de spännande presentationerna! I News jan/feb nummer finns anmälningsblankett till Convention. Den finns också on-line om du går till internationella hemsidan I News finner du också en presentation av vilka aktiviteter som erbjuds på Pre-Conference i Washington, med tillhörande anmälningsblankett. Redaktören Gudrun Nylander, Pi Forts. från sid 5...European Regional Conference i ålder, etnicitet och utbildningsbakgrund, kvalité framför kvantitet, vi måste öka, rekrytera fler medlemmar, flera kretsar. Marketing: DKG måste bli välkänt i samhället, nyhetsbrev, broschyrer, informativa webbsidor, synliggöra goda exempel på undervisning, använda loggan mer, använda den europeiska webbsidan mer! Vad kan vi lägga ut, vad är viktigt att visa? Vårt europeiska forum måste användas bättre och på annat sätt. Detta var ungefär vad som diskuterades och Forts. från sid 4 till vänster nedan... European Regional Conference som nu är sammanfattat i kortare beskrivningar. Slutsats av detta möte är att den europeiska delen av DKG måste stärkas och våra frågor samt ekonomi bör sättas högt upp på dagordningen. Annars kommer vi aldrig klara av att få fler medlemmar då många inte förstår varför avgiften är så hög. Vad de får för denna avgift är en fråga som ställs då och då. Island är duktiga och arbetar mycket med dessa olika frågor. Vi kan lära oss en hel del av dem! Ann-Katrin Swärd, Phi

5 Delta Kappa Gamma INFO 5 European Region Conference, Baden-Baden, Minnesbilder från möte angående Strategic Action Plan Sigrun Klara Hannesdottir öppnade mötet och höll i frågorna och de första frågorna som lyftes var: Vad är varje medlems nyckelfråga? Vad kan varje lokalgrupp satsa på? Flera medlemmar gav goda exempel på olika volontär projekt t x arbete med flyktingar, hemlösa m.m. En annan viktig fråga var hur DKG kan bli en attraktiv organisation för yngre och inflytelserika kvinnor. Utifrån detta ställdes frågor huruvida var och en av oss hade funderat på att lämna DKG och i så fall varför. Hur kan vi då få alla aktiva? var nästa fråga. Vi behöver en action-plan för att visa var vi är och vart vi vill. Vilka mål har vi och hur ska vi komma dit? Diskussion följde om vem som ska skapa aktionsplanen. Är det riksstyrelsen riksordföranden eller en workshop med många, kanske en strategiskt vald kommitté som är vald av riksstyrelsen? Var ska vi vara om 5 år, 10, 20 vilken vision har vi vilka mål? Fri diskussion om vad som passar oss brainstorm i varje krets. Vi har t ex tappat tre lokala kretsar. Hur ska vi inom 3 år få tillbaka dem eller få tre nya? Sigrun Klara tog upp områden som DKG redan gör och som har betydelse i samhället: Society vision Statement: Leading women educators impacting education worldwide. Island: Där läste kretsarna alla propositioner från regeringen och svarade på alla skickade svaren till alla ledamöter i riksdagen. Vi bör påverka skolfrågor varför gör vi inte det? Delta Kappa Gammas scholarship är nu mera också för studenter på mastersnivå. Vad finns i planen hos de kretsar, som redan har SAP? Ingibjörg Jonasdottir, Island: Island hade 260 medlemmar satte målet till 300 och lyckades. Island använde strategic plan från International och förändrade det som behövdes t ex formatet och även innehåll. Färgmarkerade vad som är nytt, vad som redan är gjort och ändrade det som behövdes. Viktigt att utse ledare i kommittéerna som vi tror kan arbeta för att nå målen. Expansion, supporting new teachers, supporting further education etc. Mentorskap vad vill medlemmarna varför är de medlemmar vad ville de när de gick med? Bra saker händer lyft goda exempel från olika skolformer inspirera varandra bli synliga i samhället! Vad pågår just nu, internationellt? Förändring i konstitution och förändring av handboken. Varje land borde söka medel till översättning av material. Vi kan välja att ha färre kommittéer nu än tidigare. Island har fem nu och skapar mål för varje. Våra styrkor och frågor: Vi skrev post-it och satte upp diskuterade vilka rubriker vi ska ha och det ska bli vår europeiska plan. European philosophy? Sammanställningen visade på stark kompetens många olika kompetenser erfarenhet av demokratiska processer. Vi behöver dock mer av marknadsföring bli kända i samhället och presentera mer av forskning. Resultat: Stärka den europeiska regionen, tänka globalt, europeiskt nätverksarbete genom att använda ICT, expandera i Europa, skapa en framtida vision för DKG i Europa, externa internationella projekt, använda demokratiska processer, gemensam nominering för internationella kommittéer. Medlemskap: Olika slag av lärare/pedagoger/ utbildare, en åldrande skara vi behöver yngre medlemmar, hög kompetensnivå, variation Forts. sid 4.nedre delen

6 Pedagogiskt pris utdelat i Chi-kretsen Vi i Chi har under året som gått haft många olika teman vid våra medlemsmöten, från konstnärligt skapande till kvinnligt företagande för att inte tala om oförglömlig vinprovning och Siwaprojektet med mera. En sak till kan vi nämna: vårt pedagogiska pris för år 2011! Priset delar vi ju ut vartannat år. Nästa prisutdelning blir år På diplomet som vi överlämnade står: Chi-kretsen av THE DELTA KAPPA GAMMA SO- CIETY INTERNATIONAL tilldelar ANNA RUN- BERGER 2011 års pedagogiska pris för - pedagogisk skicklighet i att utveckla och prägla kunskapsuppdraget - att aktivt ta del av nya forskningsrön, testa och tillämpa nya idéer i praktiken. sid 6 Den 24 maj 2011 skrev dessutom Borås Tidning en trevlig artikel om Anna med rubriceringen Kunskapsjakt driver prisad Boråslärare. Där berättar Anna att hon läst dräkthistoria på universitetet för att sedan fortsätta med kurser i etnologi, konstvetenskap, traditionell historia och litteraturhistoria, och att hon numera undervisar i svenska och historia vid omvårdnadsprogrammet på Almåsgymnasiet i Borås. Hennes forskning fokuserar på historiebruk och historieförmedling. Jag avslutar med att önska Anna och oss alla nya lärdomar, upplevelser och en aldrig sinande kunskapstörst! Arja Mäntygangas, Chi, sammankallande i den pedagogiska kommittén för valet 2011 (Alice Eriksson, Margareta Grolander, Eva Andreasson, Arja Mäntykangas) - anpassning och infärgning av innehållet i programmålen och elevernas utbildningsmål -individualisering inom undervisningen utifrån elevernas lärstilar - framställning av individanpassade läromedel - sitt förhållningssätt till lärande och kunskapande genomsyrat av helhetstänkande och att se möjligheter -att vara en mycket god förebild för pedagogisk o ch didaktisk utveckling - att ha ovärderliga kunskaper, egen drivkraft och påbörjad forskarutbildning. Kring tidningen INFO Bidrag till INFO tas tacksamt emot Utnyttja gärna vår hemsida för aktuella nyheter. Manusstopp 15 maj 2012 Tänk på att nätupplagan av INFO behöver skrivas ut och distribueras till dem, som inte har tillgång till Internet. Påminn när Ett nytt info är på väg! The Delta Kappa Gamma Society International Sweden State Ansvarig utgivare: Ingrid Stjernquist Lay-out: Marianne Skardéus

Delta Kappa Gamma INFO

Delta Kappa Gamma INFO The Delta Kappa Gamma Society International Delta Kappa Gamma INFO Svenska riksföreningen Sweden INFO State Sweden State Årgång 13 Nummer 2 Maj 2012 Årgång 7 Nummer 1 Februari 2006 AU-Arbetsutskottet:

Läs mer

Delta Kappa Gamma INFO

Delta Kappa Gamma INFO The Delta Kappa Gamma Society International Delta Kappa Gamma INFO Svenska riksföreningen Sweden INFO State Sweden State Årgång 14 Årgång 14 Nummer Nummer 1 2 Maj Januari 2013 2013 AU-Arbetsutskottet:

Läs mer

Delta Kappa Gamma INFO

Delta Kappa Gamma INFO The Delta Kappa Gamma Society International Delta Kappa Gamma INFO Svenska riksföreningen Sweden INFO State Sweden State Årgång 13 Nummer 3 Sept/okt 2012 Årgång 7 Nummer 1 Februari 2006 berättade livfullt

Läs mer

Delta Kappa Gamma INFO

Delta Kappa Gamma INFO The Delta Kappa Gamma Society International Delta Kappa Gamma INFO Svenska riksföreningen Sweden INFO State Sweden State Årgång Årgång 14 14 Nummer 1 1 Januari 2013 AU-Arbetsutskottet: Ordförande: Ingrid

Läs mer

INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE

INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Årgång 11 Nummer 2 Maj 2010 AU Ordförande: Catherine Bringeselius- Nilsson, Eta cbringselius@telia.com Vice ordförande: Irene Niklasson, Tau irene@vestibularis.se Sekreterare: Kerstin Petersson, Eta, kerstin.petersson@med.lu.se

Läs mer

INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE

INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Årgång 11 Nummer 1 Januari 2010 Ordförande: Catherine Bringeselius- Nilsson, Eta cbringselius@telia.com Vice ordförande: Irene Niklasson, Tau irene@vestibularis.se Sekreterare: Kerstin Petersson, Eta,

Läs mer

Utbildningsmaterial. Svenska Riksföreningen av DKG Society International

Utbildningsmaterial. Svenska Riksföreningen av DKG Society International Utbildningsmaterial Svenska Riksföreningen av DKG Society International Malmö 5 oktober 2014 Innehållsförteckning Sid. 1. Delta Kappa Gamma Society International 1 Ursprung Politisk och religiös obundenhet

Läs mer

Riksstyrelsen avger följande berättelse för perioden 2011/2012 2012/2013

Riksstyrelsen avger följande berättelse för perioden 2011/2012 2012/2013 Riksstyrelsen avger följande berättelse för perioden 2011/2012 2012/2013 Ingrid Stjernquist, Alpha, ordförande Ann-Katrin Swärd, Phi, vice ordförande Ebba Gamstedt, Alpha, sekreterare Monica Tengling,

Läs mer

Utbildningsmaterial. Svenska Riksföreningen av DKG Society International

Utbildningsmaterial. Svenska Riksföreningen av DKG Society International Utbildningsmaterial Svenska Riksföreningen av DKG Society International Malmö 5 oktober 2014 1. The D KG Society International Ursprung The D K G Society International grundades den 11 maj 1929 i Austin,

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen.

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen. Årsberättelse 2012 NR 2 2013 Information från Fredrika Bremer Förbundet Efter kl. 15:51 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Hög tid för lön hela dagen! Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen

Läs mer

Kvinnolobbyns nyhetsbrev

Kvinnolobbyns nyhetsbrev Kvinnolobbyns nyhetsbrev nr 3/2010 Julbrev från ordföranden 2010-12-19 Då var det dags igen att önska alla medlemmar i Lobbyn varma julhälsningar inför stundande jul och nyår! Under året som gått har Lobbyn;

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE

FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE INSPIRATIONSHANDBOK FÖR KVINNOR MED UTLÄNDSK BAKGRUND I FÖRENINGSLIVET FRÅN ENGAGEMANG TILL INLFYTANDE Boken är framtagen av Byrån mot diskriminering i Östergötland som

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser ATT ARBETA I STYRELSEN Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser Innehåll SPF Seniorerna 4 Styrelsen föreningens ledare 6 Vad gör ledamöterna? 10 Ha bra möten 13 Årsmötet 15 Informera

Läs mer

Forum. Nr 2 2004. Maria Masoomi Årets Yrkeskvinna 2004. BPW Sweden

Forum. Nr 2 2004. Maria Masoomi Årets Yrkeskvinna 2004. BPW Sweden BPW Sweden YRKES- KVINNORS RIKSFÖRBUND Forum Nr 2 2004 Årets Yrkeskvinna 2004 Maria Masoomi tillsammans med krögaren Erik Lallerstedt och förbundsordförande ORDFÖRANDE, 08-661 37 81 0708-444 732, ul.blom@chello.se

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem

att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem Innehåll INLEDNING - HANDBOKENS SYFTE TERRAFEM - BAKGRUND Vad är Terrafem? Varför Terrafem Vad gör Terrafem? Terrafems

Läs mer

4 Ta hjälp av Byanätsforum

4 Ta hjälp av Byanätsforum 2/2015 4 vi lanserar #jämställtmöte 4 Ta hjälp av Byanätsforum Hela Sverige ska leva! 1 4 TRE utredningar FÖR BYARÖRELSEN Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. NYHETER VI LANSERAR #JÄMSTÄLLTMÖTE 4. NYHETER TRE

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund. Katalogen. Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund. kurser. nyheter. program. arrangemang

KFUK-KFUMs scoutförbund. Katalogen. Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund. kurser. nyheter. program. arrangemang KFUK-KFUMs scoutförbund 2012 Katalogen Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund kurser nyheter program arrangemang Ett nytt scoutår har börjat Kalender 2012 Mars Roverforum April Lohajken

Läs mer

nya Planmässig psykolog på LVI, sid 7 Klokt men abstrakt på Sit, sid 10 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering

nya Planmässig psykolog på LVI, sid 7 Klokt men abstrakt på Sit, sid 10 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering nya Nr 3 2007 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Avancerade lärtekniker i Niigata, s 15 Planmässig psykolog på LVI, sid 7 Klokt men abstrakt på Sit, sid 10 nya Ges

Läs mer