Utbildningsmaterial. Svenska Riksföreningen av DKG Society International

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsmaterial. Svenska Riksföreningen av DKG Society International"

Transkript

1 Utbildningsmaterial Svenska Riksföreningen av DKG Society International Malmö 5 oktober 2014

2 1. The D KG Society International Ursprung The D K G Society International grundades den 11 maj 1929 i Austin, Texas av Dr. Annie Webb Blanton ( ) och 11 kvinnliga pedagoger från olika undervisningsområden. Dessa 12 kvinnor kallas The Delta Kappa Gamma Founders. Den svenska riksföreningen bildades 1974 och omfattar idag 14 kretsar med ca 375 medlemmar. Den första svenska kretsen av DKG bildades 1972 i Stockholm. Föreningens grundare var Ingeborg Hjorth-Åkerman, Ruth Öslof, Britt-Marie Fridh-Hanesson, Brita-Stina Nordenstedt och Erna Hammar. Politisk och religiös obundenhet DKG är en politiskt och religiöst obunden förening, vars medlemmar arbetar inom utbildningssektorn i olika befattningar från förskola till universitet. Medlemskap Som medlem förbinder sig den invalda att arbeta för föreningens mål. Varje ny medlem i föreningen upptas i sin krets genom en invigningsceremoni, se bilaga 1. Medlemskapet kräver aktivt deltagande i föreningens aktiviteter på alla nivåer en Delta ställer alltid upp. Den internationella föreningen har sammanlagt ca medlemmar i följande länder: USA, Kanada, Latinamerika, Mexiko, Finland, Holland, Island, Norge, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Danmark och Estland. Kretsar i Japan ska nu också etableras. Föreningens namn - DELTA KAPPA GAMMA (DKG) Namnet är bildat av initialerna ΚΓ vardera första bokstaven från följande grekiska ord: Lärare - - DIDASKALOI Nyckel - Κ - KLEIDOUCHOI = NYCKELBÄRARE 1 Kvinna - Γ - GYNAIKES Kvinnliga utbildare i nyckelposition Symboler Föreningens grundläggande ideal är Vänskap, Trohet och Hjälpsamhet. Vår blomma är den röda rosen som ska reflektera skönheten i våra känslor och tankar. 1 Prästinnor som hade ansvaret för nycklarna i templen 1

3 Föreningens färger är karmosinrött och guld. Karmosinrött står för mod och guld står för trohet och solidaritet. Färgerna återfinns i skölden, se bild 1. Föreningens vapen består av en röd sköld med gyllene band. Tre tudorrosor på det gyllene bandet symboliserar föreningens ideal: vänskap, trohet och hjälpsamhet. Den brinnande lampan och den öppna boken på skölden symboliserar utmärkelser och kunskap. Lagerkransen är en traditionell symbol för resultat. Ovanför finns en skål, nedanför skålen finns en stav i rött och guld som symbol för inspiration. Föreningsnålen symboliserar organisationen och det arbete och de aktiviteter som genomförs av alla för alla. Formen, nyckeln visar på utbildares betydelsefulla roll nyckelposition i det lokala och globala samhället. Bild Föreningens organisation Delta Kappa Gamma Society International är en tvärpedagogisk förening, som engagerar kvinnor, som arbetar inom utbildningssektorn. Föreningen arbetar på tre nivåer: Kretsnivå Nationell nivå Internationell nivå Arbetet i kretsarna är kärnan i hela föreningens/ nätverkets verksamhet. Kretsnivå Den svenska riksföreningen består av 13 kretsar Namn Ort Instiftat år ALPHA Stockholm 1972 BETA Göteborg 1973 GAMMA Umeå 1973 DELTA Malmö, Lund 1973 EPSILON Uppsala 1978 ETA Växjö 1978 LAMBDA Karlstad MY Linköping 1980 OMICRON Kristianstad 1984 PI Västerås 1986 SIGMA Skövde 1989 TAU Kalmar 1990 PHI Falun 1992 CHI Borås

4 Varje krets bör ha minst 12 medlemmar. Den övre gränsen bestäms av varje enskild krets. Erfarenheten har visat att lämplig storlek är mellan 28 och 35 medlemmar. Kretsstyrelsen utses för en tid av två år. Den planerar verksamheten och avger verksamhetsberättelse. Stadgarna förutsätter att styrelseuppdragen cirkulerar, endast undantagsvis kan omval förekomma. Kassör kan väljas eller utses av styrelsen och kan tjänstgöra under ett flertal successiva två-årsperioder. De svenska kretsarnas beslutande organ är årsmötet och kretsstyrelsen. Kretsstyrelsen väljs vid jämna års årsmöten, lämpligen förlagt till slutet av april, eftersom information om den nya kretsstyrelsen skall vara insänt till Internationella kontoret senast juni månads utgång. Kretsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och övrig ledamot samt avgående kretsordförande. Kretsordförande företräder kretsen som röstberättigad medlem vid nationella möten. Om kretsordföranden inte kan delta, bör hon ersättas med annan kretsmedlem, som försetts med fullmakt att rösta. Nationell nivå Den svenska föreningens beslutande organ är Riksmötet och Riksstyrelsen. Riksmötet sammankallas vartannat år, udda årtal. Vid Riksmötet har alla medlemmar rösträtt. Riksstyrelsen sammankallas varje år, se bilaga 2. Riksstyrelsens arbetsutskott, AU, sammanträder ca 3 gånger per år, däremellan ordnas telefonmöten. Riksstyrelsen består av samtliga kretsordförande tillsammans med föreningens arbetsutskott. AU har sex valda ledamöter: riksordförande, vice riksordförande, rikskassör, rikssekreterare, en ledamot samt avgående riksordförande. Riksstyrelsen består av arbetsutskottet och samtliga kretsordförande. Arbetsutskottet Riksordförande: Ann-Katrin Swärd, Vice riksordförande: Elisabeth Stärner, Rikskassör: Monica Tengling, Rikssekreterare: Ebba Gamstedt, Ledamot och matrikelansvarig: Ingela Högberg, F.d. riksordförande och tillika ledamot i Europa-forum: Ingrid Stjernquist, Till arbetsutskottet, AU, adjungeras The Parlamentarian som ska vara speciellt insatt och kunnig om stadgarna i DKG, nationellt och internationellt. Jämnt årtal anordnas riksstyrelsemöte (ordförandemöte) med utbildning av nya kretsordförande. På den nationella nivån finns kommittéer som ska rapportera till riksstyrelsen om aktiviteter som ska gynna arbetet i föreningen, se bilaga 5. 3

5 Europeisk nivå Vid Convention i Dallas 1998 bildades officiellt en Europeisk region som fick en egen, Europadirektör, European Director. Medlemmar finns idag i Norge, Sverige, Finland, Island, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Danmark och Estland. Namn och e- postadresser till riksordförande i de europeiska länderna samt representanter för Europaforum (European Forum) återfinns på hemsidan. Svensk representant i Europaforum är vanligtvis f.d. riksordföranden. Sverige representeras av Ingrid Stjernquist, Alpha. Europamöten, European Regional Conference har hållits 1999 i Breukelen, NL 2001 i Malmö, S 2003 i Reykjavik, IS 2005 i Åbo, FI 2007 i London GB 2009 i Oslo N 2011 i Baden Baden D 2013 i Amsterdam NL Närmast kommer möte att ske 2015 Borås, Sverige S I samband med Europakonferensen udda år, sker utbildning av nya regionala funktionärer. Dessutom diskuteras i Europaforum olika frågor av pedagogisk karaktär som berör Europa specifikt. Internationell nivå Den internationella föreningens beslutande organ är The Executive Board och The Convention, som möts vartannat år, jämna årtal. På Convention har alla medlemmar rösträtt, jfr det svenska riksmötet. I the Executive Board ingår samtliga riksordförande, jfr det svenska Riksstyrelsemötet (ordföramndemötet). The Administrative Board sköter den löpande verksamheten och består av den internationella ordföranden, 1:a och 2:a vice ordföranden, fem Regional Directors, Executive Director, f.d. internationella presidenten, Member-at-large, två Area Representatives (Canada och Latinamerika) samt en Parliamentarian. Internationella kommittéer Alla medlemmar kan lämna in sin intresseanmälan att arbeta i en kommitté till riksordföranden som tillstyrker och skickar vidare till The Headquarters (HQ). Ledamöter till dessa kommittéer utses av den internationella presidenten. Däremot väljs ledamöter till Nomination och Finance på Convention. Communications & Publicity Golden Gift Fund Scholarship Constitution Interpretation International Speakers World Fellowship Fund Educational Excellence Leadership Development Educators Award Membership Finance Expansion Eunah Temple Holden Leadership Fund Non-Dues Revenue Constitution Nominations Mer information finns under sidan 4

6 Samband mellan de olika nivåerna INTERNATIONELL NIVÅ Convention Regional Conferences Committees European Forum Administrative Board Executive Board International president European Director Rapportering Beslut RIKSNIVÅ Riksmöte Riksstyrelsemöte Utbildning Arbetsutskottsmöten Kommittémöten Riksordförande deltar i Convention, Regional Conference och Executive Board Rapportering Beslut KRETSEN Årsmöte Aktiviteter Styrelsemöten Kretsordförande deltar i riksstyrelsemöten o ev. andra nationella ad hoc möten 5

7 3. Finanser Räkenskapsåret löper från den 1 juli till den 30 juni. Riksmötet (udda år) beslutar om hur stor årsavgift, som skall betalas till riksföreningen. I årsavgiften ingår den internationella årsavgiften obligatoriska fond- och stipendieavsättningar kostnader för den svenska föreningens verksamhet, som t.ex. INFO, adm. kostnader, vissa resekostnader för kretskassör och kretsordförande samt för AU-medlemmar till Riksstyrelse- och Riksmöten mm. I övrigt utgår inget arvode för arbete inom den svenska föreningen. Kretsens årsavgift beslutas på dess årsmöte. Årsavgiften erläggs av varje medlem senast 31 oktober. Kretskassören skickar sedan in avgiften till Riksföreningen. Medlem som inte betalat sin avgift detta datum kan uteslutas ur föreningen. 4. Kretsordförandes uppdrag Representera kretsen vid nationella möten Rekrytera nya medlemmar och se till att behålla dem som är med Informera Inspirera och involvera Delegera Ansvara för kretsens formalia årsmöte, matrikel, sända in uppgifter Ansvara för kretsens ekonomi tillsammans med kretsstyrelsen Ansvara för dokumentation och arkivering, se bilaga 7 Se även Goda råd från tidigare kretsordföranden och Tio i topplistan, bilaga 3. 6

8 5. Kretsstyrelsens uppdrag Mål och strategier för verksamheten i kretsarna Ytterst ansvarig för verksamheten är kretsordförande. Mål Strategier En aktiv krets med engagerade medlemmar. Mer än 75 % närvarande medlemmar per möte. Ökat antal medlemmar varje år. Att inbjuda någon gäst (presumtiv medlem) till varje kretsmöte. Ett attraktivt och stimulerande programutbud. Aktivera medlemmar genom att alla har (helst olika) uppdrag. Den som inte har betalat årsavgiften inom tre veckor efter påminnelse kontaktas av kretsens kassör/ordförande. Att närvaroförteckning förs vid varje möte. Bilda en rekryteringskommitté med uppgift att rekommendera nya medlemmar som representerar önskvärda nya yrkeskategorier i kretsen. Rekryteringskommittén godkänner att gäster föreslagna av medlemmar inbjuds. Rekryteringskommittén bevakar att kretsen får så bred yrkesrepresentation som möjligt, så att inte vissa yrken blir överrepresenterade. Medlem, som bjudit in en gäst, agerar som fadder för gästen och informerar om föreningen och svarar för att gästen känner sig omhändertagen och välkommen. Faddern följer upp gästens intresse för att ev. bli medlem i kretsen. Att ordna invigning av nya medlemmar. Att årligen anordna ett seminarium med svensk/utländsk föreläsare som rekryteras utanför egna kretsen. Att skapa nya kontakter inom Delta Kappa Gammas stora nätverk. Att utvärdera årets verksamhet. Att göra ceremonin trivsam, minnesvärd och lagom högtidlig, se bilaga 1. Skaffa/ansöka om medel för en aktivitet som syftar till att vidga kretsens perspektiv på pedagogiska och liknande frågor. Besöka en närliggande krets en gång per år och att uppmuntra kretsmedlemmarna att delta i riksmöten, kretsmöten och internationella möten. Enkät vid årsmötet. Övriga uppgifter Kontinuerligt uppdatera kretsens medlemslista. Ge löpande information om adressförändringar, nya medlemmar mm till kretsmedlemmarna. Skicka också sådan information till matrikelansvarig AU-ledamot ( är det Ingela Högberg som i sin tur 7

9 vidarebefordrar informationen till HQ, rikskassören samt till övriga medlemmar i AU. Matrikeln skickas ut två ggr per år till den matrikelansvariga i kretsen. Planera inbjudan till nya medlemmar. Ansökningsblankett för medlemskap ligger på vår hemsida Besök våra hemsidor samt Utnyttja möjligheter att söka stipendier och kontrollera sista datum för ansökan på Här finns också ansökningsblanketter. Se även bilaga 4, Kalendarium. Sänd kretsprogram och rapporter om kretsmöten till redaktören för svenska hemsidan Hålla hemsidan uppdaterad genom att skicka in korta rapporter och medlemsaktiviteter. Ta så många tillfällen som möjligt i akt att högtidlighålla och fira, t.ex. kretsens födelsedag, att julen är i antågande eller att någon medlem fått en utmärkelse! Se över förråd av nålar, diplom och informationsmaterial. Informera kretsens medlemmar om program och vad som händer i övrigt i organisationen. Vara uppmärksam på kalendariet och i tid rapportera förändringar i kretsen, se bilaga Internationella stipendier Föreningen har tillgång till flera fonder för stipendier av olika slag. Stipendier redovisas på den svenska riksföreningens hemsida, och på den internationella och Speciellt skall framhållas Scholarship Fund för doktorander och masterutbildningar, Golden Gift Funds för ledarskapsutbildning samt Lucille Cornetets stipendier för enskild fortbildning som även kan sökas även av icke medlemmar. 7. Informationsmaterial Allmän Information Den svenska föreningen ger ut en egen medlems- och informationstidning, INFO, som enligt stadgarna skall komma ut med tre nummer per år. Informationsbroschyrer finns att ladda ner från hemsidan. Ansvarig för svenska hemsidan är Ebba Gamstedt, Den europeiska hemsidan är Här finns också ett meddelandeblad tillgängligt, EuForia. 8

10 Den internationella hemsidan är The Delta Kappa Gamma Society International ger ut en internationell pedagogisk facktidskrift, Bulletin, och ett månatligt informationsblad, News. Publikationer på engelska Constitution/International Standing Rules 2010 Go-To-Guide for chapter members 2012 Ceremonies 2012 Our Heritage Volumes I-III Programmaterial Program Resource Guide Society Song card, music online The Expansion Story, an International History of Society Expansion Videotape/DVD Our founders presentation, online Övrigt DKG NEWS The Delta Kappa Gamma Bulletin President s Page Svenska publikationer De svenska stadgarna 2011 Kretsens lokala regler Den svenska historieboken I och II Informationsbroschyr Utbildningsmaterial för kretsfunktionärer Utbildningsmaterial för kretskassörer Kretsprotokoll Protokoll från riksmöten och riksstyrelsemöten Svenska INFO Rädda arkivet: Webbsidor 9

Riksstyrelsen avger följande berättelse för perioden 2011/2012 2012/2013

Riksstyrelsen avger följande berättelse för perioden 2011/2012 2012/2013 Riksstyrelsen avger följande berättelse för perioden 2011/2012 2012/2013 Ingrid Stjernquist, Alpha, ordförande Ann-Katrin Swärd, Phi, vice ordförande Ebba Gamstedt, Alpha, sekreterare Monica Tengling,

Läs mer

Delta Kappa Gamma INFO

Delta Kappa Gamma INFO The Delta Kappa Gamma Society International Delta Kappa Gamma INFO Svenska riksföreningen Sweden INFO State Sweden State Årgång 13 Nummer 2 Maj 2012 Årgång 7 Nummer 1 Februari 2006 AU-Arbetsutskottet:

Läs mer

Delta Kappa Gamma INFO

Delta Kappa Gamma INFO The Delta Kappa Gamma Society International Delta Kappa Gamma INFO Svenska riksföreningen Sweden INFO State Sweden State Årgång Årgång 14 14 Nummer 1 1 Januari 2013 AU-Arbetsutskottet: Ordförande: Ingrid

Läs mer

Delta Kappa Gamma INFO

Delta Kappa Gamma INFO The Delta Kappa Gamma Society International Delta Kappa Gamma INFO Svenska riksföreningen Sweden INFO State Sweden State Årgång 14 Årgång 14 Nummer Nummer 1 2 Maj Januari 2013 2013 AU-Arbetsutskottet:

Läs mer

INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE

INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Årgång 11 Nummer 2 Maj 2010 AU Ordförande: Catherine Bringeselius- Nilsson, Eta cbringselius@telia.com Vice ordförande: Irene Niklasson, Tau irene@vestibularis.se Sekreterare: Kerstin Petersson, Eta, kerstin.petersson@med.lu.se

Läs mer

Delta Kappa Gamma INFO

Delta Kappa Gamma INFO The Delta Kappa Gamma Society International Delta Kappa Gamma INFO Svenska riksföreningen Sweden INFO State Sweden State Årgång 13 Nummer 3 Sept/okt 2012 Årgång 7 Nummer 1 Februari 2006 berättade livfullt

Läs mer

INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE

INFO SVENSKA RIKSFÖRENINGEN SWEDEN STATE Årgång 11 Nummer 1 Januari 2010 Ordförande: Catherine Bringeselius- Nilsson, Eta cbringselius@telia.com Vice ordförande: Irene Niklasson, Tau irene@vestibularis.se Sekreterare: Kerstin Petersson, Eta,

Läs mer

Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar

Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar Sid 1(15) Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar Nuvarande normalstadga förening 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde främja SPF,Sveriges Pensionärsförbunds

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens Konferensens huvudtema: Sponsorskap

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Antagna av US Stockholms årsmöte 2014. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. USS har som sitt upptagningsområde Stockholms län.

Antagna av US Stockholms årsmöte 2014. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. USS har som sitt upptagningsområde Stockholms län. STADGAR FÖR UNGA SYNSKADADE STOCKHOLM ETT DISTRIKT INOM RIKSORGANISATIONEN UNGA SYNSKADADE (US) Antagna av US Stockholms årsmöte 2014. 1. NAMN OCH UPPTAGNINGSOMRÅDE Unga Synskadade Stockholm (USS), är

Läs mer

Vad är CISV? Information för föräldrar

Vad är CISV? Information för föräldrar Vad är CISV? Information för föräldrar Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och projekt, lokala som globala, av och

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Friluftsfrämjandets stadgar. Antagna vid Riksstämman maj 2015. Sidan 1 av 25

Friluftsfrämjandets stadgar. Antagna vid Riksstämman maj 2015. Sidan 1 av 25 Friluftsfrämjandets stadgar Antagna vid Riksstämman maj 2015 Sidan 1 av 25 Stadgar för Friluftsfrämjandet Innehållsförteckning 1 Föreningens ändamål... 4 2 Verksamhet... 4 2.1 Styrdokument och policys...

Läs mer

Svenska Marsvinsföreningens STADGAR och REGLER

Svenska Marsvinsföreningens STADGAR och REGLER Svenska Marsvinsföreningens STADGAR och REGLER Innehållsförteckning Stadgar för SMF Riksförening... 2 Regler för SMF Riks... 3 Stadgar för Lokalavdelning... 4 Regler för Lokalavdelningar... 5 Stadgar för

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna AA i Sverige Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugotredje Servicekonferens Konferensens huvudtema:

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

MALMOE CHAPTER SWEDEN

MALMOE CHAPTER SWEDEN Stadgar 2007-11-20 1 (10) MALMOE CHAPTER SWEDEN Stadgar INLEDNING nedan kallat Chaptret, är en organisation grundad 2005. Organisationen etablerades för att erbjuda aktiviteter och service till Harley-

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalförening i Salt med kommentarer

NORMALSTADGAR för lokalförening i Salt med kommentarer NORMALSTADGAR för lokalförening i Salt med kommentarer Innehåll Världens möjlighet 3 Normalstadgar för lokalförening i Salt barn och unga i EFS 5 Kommentarer till normalstadgar för lokalförening i Salt

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer