Härmed kallas Fullmäktige till sammanträde. 1.7 Godkännande av föredragningslista. 1.9 Avstämning av ärendeplan Bilaga 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Härmed kallas Fullmäktige till sammanträde. 1.7 Godkännande av föredragningslista. 1.9 Avstämning av ärendeplan Bilaga 1"

Transkript

1 MÖTE Kallelse Fullmäktigemöte 3 Härmed kallas Fullmäktige till sammanträde Tid: , Plats: Festsalen, Villa Medici Sändlista: Fullmäktiges ledamöter Preliminär föredragningslista Preliminärer ( 1) 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Justering av röstlängd 1.4 Adjungeringar 1.5 Val av mötesordförande 1.6 Val av justeringsperson 1.7 Godkännande av föredragningslista 1.8 Föregående mötes protokoll 1.9 Avstämning av ärendeplan Bilaga Avstämning av beslutsuppföljning Bilaga 2 Beslutsärenden ( 2) 2.1 Val till valberedning Bilaga Val till valnämnd Bilaga Val av ny inspektor Bilaga Val av intendentur Bilaga Godkännande av uttag ur kårhusfonden Bilaga 7 Sida 1 av 2

2 MÖTE Val till PR-utskott, SASS och INTET Bilaga Valprocessen Bilaga Val till Hävsex Bilaga 9 Diskussionsärenden ( 3) 3.1 Finansiering av villan Informationsärenden ( 4) 4.1 Arbetsordningen Rapporter ( 5) 5.1 Ordförandens rapport Bilaga Rapporter från råd och utskott Bilaga Övriga rapporter Övrigt ( 6) 6.1 Övriga frågor 6.2 Nästa möte 6.3 Mötesutvärdering 6.4 Mötets avslutande Göteborg, dag som ovan Simon Persson Ordförande Sahlgrenska akademins Studentkår Sida 2 av 2

3 Ärendeplan för Fullmäktige, bilaga 1 Ärendeplan för Fullmäktige (Bilaga 1) Den 23 oktober 2012 Simon Persson 5.11 Tredje ordinarie fullmäktigemöte åligger: att välja valberedning för innevarande år Sista ordinarie fullmäktigemöte, som ska hållas tidigast 1 maj, åligger: att fastställa verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår. att för nästkommande verksamhetsår välja: Styrelsen samtliga ledamöter Råd ordförande, sekreterare och kassör Utskott ordförande, sekreterare, kassör och ledamöter Kårhusstyrelsen samtliga ledamöter Intendent och intendentassistenter Revisorer att utse firmatecknare för nästkommande verksamhetsår Sida 1 av 1

4 Bilaga 2 Beslutsuppföljning Bilaga 2 - Beslutsuppföljning Den 5 december 2012 Jim Collander Revidering av arbetsordningen Protokollet från förra fullmäktige är nu justerat och därmed är också den nya arbetsordning som fastslogs där nu gällande. De aviserade förslagen på förändringar i arbetsordningen kommer att skjutas upp till nästa fullmäktigemöte, då beredningsprocessen har tagit längre tid än väntat och/eller det saknas tydlig information från Sahlgrenska akademin. Detta inkluderar bl.a. nollefrid, tystnadsplikt och ändringar i instanslistan. Sida 1 av 1

5 Bilaga 3 Val av valberedning Bilaga 3 Val av valberedning Den 5 december 2012 Jim Collander Fullmäktige föreslås besluta: Att välja nedanstående till SAKS valberedning: Ordförande: Stina Fredriksson Övriga ledamöter: Mikael Benserud Johanna Börjesson Narwan Askaryar Linus Månsson Sida 1 av 1

6 Bilaga 4 Val av valnämnd Bilaga 4 Val av valnämnd Den 5 december 2012 Jim Collander Fullmäktige föreslås besluta: Att välja nedanstående till SAKS valnämnd: Ordförande: Gustav Pettersson Övriga ledamöter: Per Enqvist Viktoria Lindén Linnéa Lilja Malin Magnusson Kristina Novikova-Eriksson Joakim Lund Christoffer Brandt Sida 1 av 1

7 Bilaga 5 Inspektor Bilaga 5 Den 6 december 2012 Simon Persson Bilaga 5 utgår. Vi kommer rapportera om frågan muntligt på mötet Sida 1 av 1

8 Bilaga 6 Val av intendentur Bilaga 6 Val av intendentur Den 5 december 2012 Jim Collander Fullmäktige föreslås besluta: Att välja nedanstående till SAKS intendentur: Intendent: Fredrik Möller Intendentassistenter: Mattias Bäckström Frida Zachrisson Sida 1 av 1

9 Uttag ur kårhusfonden. Som många av er vet så har SAKS det lite kärvt med sin likviditet just nu. Kåren i allmänhet mår bra ekonomiskt och vi kommer inte gå i konkurrs och vår verksamhet är inte hotad. Som det ser ut nu i skrivande stund så kommer vi klara de likviditetsproblem vi har i december/januari om vi sköter oss och håller i våra slantar. Utifall att det skulle behövas vill vi dock ha ett beslut klart som säger att vi får, vid behov, göra ett uttag ur fonden. Jag har, enligt vår stadga, i samråd med ordförande för seniorskollegiet och inspektor disskuterat saken och de ställer sig bakom ett sådant beslut om det skulle vara nödvändigt. Styrelsen föreslår fullmäktige beslut att: Vid behov göra ytterligare ett uttag ur kårhusfonden

10 VALBEREDNINGEN Förslag till extraval för SAKS Förordan till extraval, verksamhetsåret Den 5 december 2012 Valberedningen Utskott Arbetslivsutskottet (SASS) Förordad Ordförande Li Karlsson Sekreterare Oona Lagström Kassör Maja Wiberg Nominerad PR-utskottet (PRU?) Förordad Ordförande Karin Libeck Vice ordförande Timmy Kjellqvist Sekreterare Sara Louise Lindgren Kassör Gustav Pettersson Nominerad Internationaliseringsutskottet (INTET) Förordad Övrig ledamot Anja Sulaver Nominerad Sida 1 av 1

11 VALBEREDNINGEN Rapport Valprocessen för extraval verksamhetsår Rapport Valprocessen för extraval verksamhetsår Den 5 december 2012 Valberedningen Sammansättning Valberedningen under år 2012 har bestått av följande personer: Josefin Söderpalm (ordförande) Erik Strandmark Uppdraget Valberedningen har enligt arbetsordningen till uppdrag: att tillgodose informationsspridning, att delta aktivt i arbetet med att finna lämpliga personer till förtroendeuppdrag, att kontakta samtliga nominerade, att vid behov genomföra intervju, att endast förorda en person till varje post, att delta på fullmäktigemötet och där presentera sitt förslag med motivering samt att genomföra fyllnadsval under verksamhetsåret. Genomförande Valberedningen har efter våren reducerats till enbart en person, då Erik Strandmark tillträtt posten som verksamhetsrevisor för SAKS. Efter fyllnadsvalet i september beslutade Fullmäktige om införandet av två nya utskott: Arbetslivsutskottet och PR-utskottet. Det har dessutom inkommit en önskan från en ledamot i Internationaliseringsutskottet om att av Fullmäktige bli formellt vald till övrig ledamot. Detta extraval berör endast dessa tre utskott. Ingen kontakt i form av intervjuer har tagits med de nominerade från Valberedningens sida, utan nomineringar har inkommit via presidiet, och Valberedningen har valt att godta dessa utan närmare beredning på grund av tidsbrist. Hälsningar, Valberedningen Sida 1 av 1

12 Val till hävsex Bilaga 9, val till hävsex Den 6 december 2012 Simon Persson Hävsex väljer i annan ordning än våra andra råd och utskott. DOR gjorde likadant tidigare men har ändrat på detta då det kan leda med krångel för valberedningen etc. Vi ska prata med Hävsex om hur vi ska lösa detta i framtiden. Eftersom de väljer annorlunda va de sena in med sina nomineringar till valberedningens fyllnadsval. Jag har pratat med vår revisor och vår valberedning och det såg inga problem med att styrelsen istället valberedde och föreslog fullmäktige att välja deras medlemmar. Alicia Bergendahl Sofie Svensson Felicia Andersson Jessica Nilsson Nina Eklund Linn Lindblom Anja Johnsson Ohrankämmen Sida 1 av 1

13 Bilaga 10 Ordförandens rapport Presidiets rapport för november Den 6 december 2012 Simon Persson Akademistyrelsen RUGA PR-utskottet PR-utskottet har nominerat kandidater till sitt arbetsutskott som sedan ska väljas av Fullmäktige. I övrigt söker de efter lämpliga projekt att starta med. Utbildningsnämnden I Utbildningsnämnden diskuteras främst hur nämndens arbete ska se ut i framtiden och hur ärenden gällande utbildning ska hanteras i den nya organisationen. GUS styrelse GUS styrelse har valt studentrepresentanter inför kommande år. GFS styrelse Dekanus beslutsmöten Styrelsen Rektorsfrukost Med tema omorganisationen, fokus låg på hur vi på kåren upplevde att implementeringen gick på respektive fakultet. Arbetslivsutskott och Talento Presidiet har tecknat avtal om samarbete med Talento samt börjat samla ihop intresserade till ett arbetslivsutskott. Sida 1 av 3

14 Bilaga 10 Ordförandens rapport Lärarförslagsnämnden I lärarförslagsnämnden har förslag till anställning av nya lärare arbetats fram samt den nya anställningsordningen diskuterats. Korridorshäng Presidiet har bjudit på fika i Medicinarelängan för att komma ut, synas och prata med studenterna om aktuella studentfrågor. Rådssammankomst Rådssammankomster har anordnats där rådsgemensamma frågor har diskuterats. Budgetkväll med Fullmäktige Presidiet har anordnat en kväll där Fullmäktiges ledamöter fick chansen att lära sig mer om SAKS ekonomi och hur budgeten för året ser ut. Möte med Intru. Presidiet har haft ett par möten med intru för att prata nollning, struktur, uppföljning/utvärdering etc. Möten med centrum innovation och entrepenörskap För att få till samarbete och ordna inspirationsföreläsning Paneldebatt Utbildning straffbart Här pratade man om socialförsäkringssystem för studenter Studentforum Rektorsdialog SAMO-träff Seminarie med akademiska hus Sida 2 av 3

15 Bilaga 10 Ordförandens rapport Möte med HHGS om caféverksamheten Matrådsmöte GFS-frukost om andrahandsuthyrning Allmänt akademimöte om utbildning Lunchmöte med inspektor och ordförande seniorskollegiet Sida 3 av 3

16 Rapport från råd och utskott Bilaga 11, rapport från råd och utskott Den 6 december 2012 Simon Persson FUM rapport från SprUta Den 28 November 2012 Alexandra Johansson Sedan förra rapporten Halloweenpub SprUta ordnade pub på självaste halloween och succén var ett faktum. Vi fyllde puben en onsdag och sålde lika bra som en fredagspub. Halloweensittning Tillsammans med HäVSex och Sex Elegans ordnade vi halloweensittningen. SprUta hade öppet pubben i källaren under själva sittningen och även sedan under eftersläppet. Kommande Glöggpub Fredagen den 7 december håller SprUta glöggpub med massa pepparkakor, glögg och annat som hör julmys till. Vi planerar även att stå i skolan innan och dela ut pepparkakor för att promota vår sista pub för denna termin så att så många som möjligt ska komma. Vi tänkte att det kan vara ett bra sätt att synas bland de studenter som inte är så insatta i kåraktiviteter som till exempel våra pubar. Vi har märkt att de som inte läser anslagstavlorna på skolan och inte gillar de olika föreningarna på facebook ibland inte ens vet att vår fantastiska pub existerar, något vi såklart vill ändra på! After ski-pub I samband med nollningens pulkaåkning onsdagen den 30 januari öppnar vi puben med temat after ski. Rapport - Alarm Den 29e november 2012 Henrietta Bangur Utställare Alarm st. De utställare som är rödmarkerade har angivit intresse men inget definitivt svar. Sida 1 av 10

17 Rapport från råd och utskott Tandvårdssektionen Folktandvården VGR Oral Care AB 6000 Tandläkarförbundets studentförening 1000 Nobel Biocare AB 8000 Folktandvården Jönköping Svensk Privattandvård AB 6000 Ergo Comfort 6000 Zendium 6000 SMILE Folktandvården Blekinge Folktandvården Norrbotten Collgate Sensodyn Folktandvården Östergötland MIS Sweden AB Tandvård för papperslösa 0 Folktandvården Dalarna Folktandvården Örebro Folktandvården Kalmar Unident 6000 PTJ 6000 Hälsovårdssektionen Modifast 3000 Forever Sjukvårdssektionen Logopedförbundet 6000 Ambio Halsan 6000 Farmacisektionen Apotek Hjärtat Apotek Norge Sida 2 av 10

18 Rapport från råd och utskott Vitus Apotek DocMorris Apoteket AB Apotekarsocieteten 8000 Apoteksgruppen 8000 Sveriges Farmaceutförbund 8000 Kronans Droghandel Cura Apoteket Medstop 8000 Farmaciförbundet 8000 Boots Apotek 8000 Dagens Medicin 0 Karriärcentrum Farmacevter utan gränser Klinisk farmaci Utlandsstudier (Gunnar) SNAPS Omsättning : Maximala kostnader: kr kr Vi kommer garanterat uppfylla SAKS krav på Alarm utskott, att bidra med kr. Rapport till FUM för FoTU Den 5 december 2012 Gustav Pettersson FoTUs verksamhet går för tillfället lite på lågvarv till följd av att i princip hela styrelsen är ute på praktik samt har annan verksamhet vid sidan av. Däremot går Foto-fikat på som vanligt med senaste temat mörker vilket var passande såhär i höst/vintermörkret. Nuvarande temat är rörelse och detta fika kommer att äga rum den 5e december. Ett sista styrelsemöte för året samt förhoppningsvis ett till fika eller sammankomst kommer att bestämmas under detta möte. Sida 3 av 10

19 Rapport från råd och utskott FUM-rapport Hävsex Den 4 December 2012 Alexandra Gillberg November Halloweensittning 2 Nov: I början av november anordnas en Halloweensittning på Hvillan tillsammans med Sex Elegans och SprUta. Vi höll då hela villan öppen med sittning på övervåningen och pub i källaren för att sedan ha ett eftersläpp efter sittningen och ha hela villan öppen. Det var en mycket lyckad kväll både för oss som arbetade och för alla gäster. Samarbetet funkade mycket bra med planering och genomförande och alla var mycket nöjda och överens om att det här borde bli en tradition för de tre föreningarna. Vi hade cirka 100 sittande på sittningen och sedan kom det en massa folk på eftersläppet så det var fullt ös hela kvällen. Mycket lyckat! Aspning: Under hösten har HäVSex hållt i en aspning dvs. vi har lärt upp nya personer till att ta över och föra utskottet vidare framåt. December Inval: HäVSex har ju inval varje år i början av december och nu var det dags för årets inval. De gamla ledamöterna i HäVSex har nu gått av och nya personer har tagit över. Julsittning: Den 15 december hålls det en julsittning i matsalen på Hälsovetarbacken. Det blir första sittning för nya HäVSex. Stormöte med HäV0K: Det kommer att hållas ett möte mellan HäVSex och HäV0K för att planera och förbereda den kommande nollningen. Rapport FUM Intet Den 4:e december 2012 Linnéa Tolke Aktiviteter Vi har haft följande aktiviteter sedan föregående FUM. Nästa och sista aktiviteten för den här terminen är julfirande den 15:e december på Hvillan. Bowling 23/10 Vi var och bowlade på Strike i Gamlestan. Totalt var vi 24 personer, varav ungefär hälften var utbytesstudenter. Den av utbytesstudenterna som fick mest poäng fick ett pris i form av svenskt godis. Gustav Adolf 6/11 Sida 4 av 10

20 Rapport från råd och utskott Vi firade Gustav Adolfdagen på Hvillan genom att äta mackor och Gustav Adolfbakelser. Under fikat deltog alla även i ett quiz som handlade om Sverige och svenska traditioner. Julpaddan och Liseberg 29/11 19 stycken tappra utbytesstudenter och faddrar trotsade det kyliga vädret och åkte Julpaddan. Innan avfärd samt under färden serverades det glögg och pepparkakor. Paddan la till inne på Liseberg där vi sedan spenderade kvällen. Facebook Intet har skapat en Facebook-sida. På denna läggs det upp information om kommande aktiviteter. Vi ska försöka göra reklam för denna sida i olika kursers Facebook-grupper så att vi sprider information om oss till ännu fler på Sahlgrenska akademin. Möten Vi hade ett möte den 3:e december där vi bland annat utvärderade aktiviteter, diskuterade kommande termin och hur vi vidare ska marknadsföra oss. Med på mötet var förutom Intets styrelse, Ingeborg som arbetar som internationell koordinator på Sahlgrenska. Vi pratade därför också om hur Intet ska vara delaktiga i utbytesstudenternas ankomst under vårterminen. IntrU: Rapport 5 dec 2012 FUM IntrU har till dagens datum sedan den senaste rapporten skickades in haft sitt andra möte för verksamhetsåret, vilket ägde rum i Villans bibliotek den 27 november. Närvarande var huvudsakligen medlemmar från nollningskommittéerna som har vårnollning, dvs Perikollinitis, Columna och Häv0K, samt även representanter från Villa Medicis intendentur, Sex Elegans, SprUta, och från SAKS styrelse Karin Libeck och Simon Persson. Mötet handlade främst om vårens nollning, som alltså endast de tre ovanstående nollningskommittéerna är involverade i. Vi fokuserade på att tala om vad våra mål med nollningen är, vad det innebär att vara med i en nollningskommitté (för att informera de nyinvalda representanterna i kommittéerna), samt berätta om vad som bör förbättras och fokuseras på inför nästa nollning. Vi betonade också att det är viktigt att kommittéerna kommunicerar vid gemensamma aktiviteter, och att det därför alltid ska hållas möten innan nollningen för att diskutera hur allt ska skötas och städas, etc. Vi i IntrU ska sammanställa en kontaktlista för detta syfte. Den sistnämnda punkten inkluderade grundlig information från Sex Elegans och Intendenterna om vad som gäller kring alkohol/sittningar, respektive när man lånar Villan, under nollningen. Detta för att vi har uppfattat att det föreligger en förvirring och godtycklig skötsel av saker och ting, kring vilka det faktiskt finns regelverk, men Sida 5 av 10

21 Rapport från råd och utskott som alla inte har koll på. Detta beror sannolikt på den traditionellt höga omsättningen av medlemmar i nollningskommittéerna och vi uppmuntrade de närvarande att all information vi tilldelade skulle noggrannt föras vidare till nästa generation. Detta kommer framför allt underlättas av att SAKS nu har ett krav på ett överlämningsdokument som ska lämnas över till de som tar över, vilket ökar möjligheten att ingen kunskap från tidigare år går förlorad och att nollningen bara förbättras. Överlämningsdokumentet ingår som ett led i kraven för att kommittéerna ska få ha sina överlämningsmiddagar vid varje nyval. Dessutom så informerade vi om det snart insättande regelverket kring nollefrid, och samtliga närvarande nollningskommittéer tyckte att det var en mycket bra sak att det blir inskrivet i arbetsordningen. Nollorna ska behandlas lika och en nollefrids-klausul kommer ännu mer visa på att nollning är en allvarlig händelse och saker som händer kan få allvarliga konsekvenser. Kåren finns ju främst för att främja studenters intressen, i vilket sammanhang det än må vara. Vi i IntrU var mycket nöjda med att SAKS styrelse var där och kunde betona dessa saker, och samtidigt visa med sin närvaro att vi alla är en del av SAKS och måste agera därefter. Vidare jobbar vi i IntrU med att författa en arbetsordning, för att försäkra en ökad kvalitet på nollningen och att framtida IntrU-styrelser är väl informerade om vad ämbetet innebär och vad som förväntas av dem. Dessutom upptäckte vi att nollningskommittéerna behöver mer hjälp, vägledning och synkronisering sinsemellan än vad vi tidigare trott, och pga detta har vi varit noggranna med att hålla en god kontakt med medlemmar i nollningskommittéerna. Vi bestämde som led i detta att ha separata möten med varje nollningskommitté, och vi har hittills haft möten med kommittéerna som har vårnollning, dvs. Häv0K, Columna och Perikollinitis. Möten med Cerebellum, Auricula, och Larynx planerar vi att ha under våren när de hunnit välja in sina nya medlemmar, och planeringen för höstnollning blir aktuell. Samtliga tre aktiva kommittéer har senast i måndags skickat in sina färdiga välkomstbrev och nollningsscheman för revision hos SAKS. Dessa ska tryckas ut på administrationen och skickas iväg strax efter de första och andra urvalen. Vi ska nu idag ha möte med IdrU angående brännbollsturneringen nu i höstas, och om framtida IdrU-aktiviteter under nollningen. Dessutom ska vi nån gång i december ha möte med intendenterna angående att låna Villan under nollningen för fadderbjudningar och/eller efterfester. Sannolikt kommer vi även önska att SAKS styrelse är med oss på ett sådant möte. Sida 6 av 10

22 Rapport från råd och utskott Vid pennan, Narwan Askaryar Ordförande Introduktionsutskottet 2012/2013 Rapport till Fullmäktige Den 3 December 2012 Fredrik Möller Billig Programutskottets rapport Julbrucnh Sedan förra fullmäktige har PU anordnat en Julbrunch som gick av stapeln den 1 december. Brunchen var uppskattad och välbesökt med nästan 70 hungriga gäster. Julbak Den 13 december kommer PU anordna ett Julbak. Kvällen inleds lussekatts- och pepparkaksbak. Vi kommer även dansa runt granen, dricka glögg och julmust tills vi storknar samt lyssna på den bästa av bästa julmusik (Peter Jöback). Ta med en vän och umgås med PU, ses på Villan kl Vårens aktiviteter PU startar vårterminen med den traditionsenliga bakisbrunchen under nollningen. Under våren kommer PU även anordna en brunch per månad. PU kommer även fixa andra skojiga aktiviteter såsom filmkvällar, spelkvällar och mycket mer. Har ni några idéer på roliga aktiviteter, maila till Kårhusstyrelsens rapport Den 28 november 2012 Markus Bäckman, orförande Kårhusstyrelsen Tredje mötet är avklarat, och nedanstående låg/ligger på vårt bord: Ny skrivare är installerad på övervåningen, vilket förhoppningsvis åter ska göra det problemfritt att skriva ut möteshandlingar och dylikt på Villan. En genomgång av ljudsystemet har utförts, och en högtalare i festsalen lämnad till reparation. Smärre inköp av ny utrustning kommer göras till våren. Brandskyddet på Villan har dömts ut på några punkter vid brandtillsyn, dessa är under åtgärd. Ny vikvägg är beställd att installeras i februari efter Villan-veckan. Efter påtryckning från sotare installeras eldfast tegel i trädgårdsrummets eldstad. Elda på! Under vecka 7 (11-17/2) är huset är avstängt för aktiviteter, pga av en Villan-vecka. Anledningen är att festsalen m.m. ska målas om av kåraktiva, och en kallelse har gått ut Sida 7 av 10

23 Rapport från råd och utskott till er alla om detta. Förslag från er på andra åtgärder och tillsnyggningar av Villan som vi skulle kunna utföra under denna vecka mottages tacksamt! Arbetet kommer organiseras av oss men alla måste hjälpa till för att vi ska hinna med allt. Självklart bjuder vi på mat och annat humörhöjande som tack för hjälpen, så anmäl vilka som kommer från ert råd eller utskott till Rapport till FuM från Idrottsutskottet Den 28 november 2012 Oscar Skoogh Tidigare händelser Börjat med löpträning under lördagstimmarna. Beachvolleyboll-turnering i Kviberg den 16 november. Kommande händelser Möte med Handels idrottsutskott angående en framtida femkamp mellan Göteborgs studentkårer. Planering av nollningsaktivitet, januari IdrU-galan, sittning på Villan 6 april Fotbollsturnering på Heden april/maj Rådsrapport VUR Den 27 november 2012 Inez Edström Rådet växer och blir starkare Rådet har under terminen fått allt fler aktiva medlemmar som nu börjar bli mer och mer insatta och engagerade i arbetet, jätteroligt! I skrivandets stund pågår planeringen inför VUR:s julfika som går av stapeln den 4 December på Hälsovetarbacken. Kom gärna förbi och ät en lussebulle! Utöver arbetet med detta har rådet varit fokuserat på att lösa vissa problem inom specialistsjuksköterskornas olika program samt tillsättande av de olika posterna inom bland annat insitutionsråd och ledningsgrupp. Vi skall snart börja planeringen inför vår rådspub den 14 januari samt för hur vi ska nå ut till de studenter som börjar termin 1 i januari. Väl mött och tack för mig! (Detta bli undertecknads sista FuM-rapport..) Rapport till FUM för BUR Den 5 december 2012 Gustav Pettersson Sedan det senaste FUM-mötet har BUR haft ett möte, den 19e november. Till detta möte lyckades BUR locka hela 4 stycken nya termin 1:or samt 2 nya termin 3:or Sida 8 av 10

24 Rapport från råd och utskott inriktning fysiologi. BUR har alltså representanter för alla inriktningar och terminer från och med detta möte tack vare att vi kunde välja in alla dessa till ledamöter för respektive klass, vilket är mycket lyckat för BURs fortsatta arbete som studiebevakande råd. BUR håller på att dra i trådarna för att ta upp arbetet kring en programgemensam examenspinn för BMA-utbildningen, vilket vi startade upp under VT12. BUR hoppas kunna göra någon form av uttagning/tävling dit studenterna får skicka förslag på design som vi sedan tar med vidare till vår programkommité (eller vad det nu blir efter årsskiftet). Nästa BUR-möte hålls på måndag den 10e december klockan på expeditionen hälsovetarbacken. Läkarutbildningsrådets rapport till FUM Den 4:e december 2012 Anna Ruus LUR har (i skrivande stund): - fullt upp att förbereda inför helgens OMSiS-möte som arrangeras av och i Göteborg. - varit tvunga att ställa in ett möte, men istället fört viktiga diskussioner via mail och satt in extra AU-möte. - aktivt arbetat vidare i alla arbetsgrupper, såväl i de under LUR som i de under PK- Med. Fumrapport Reur Den 6 december 2012 Linn Harrysson I ReUR har vi sedan sist rekryterat fler studenter. Vi har även haft vårt första möte för terminen vilket blev lyckat då vi var 12 st istället för 6 st vilket vi var för det mesta förra terminen. Vi planerar att få till ett möte med Anita Esping innan jul för några av de punkter som har kommit upp. Med vänlig hälsning, ReUR genom Linn Harrysson Sida 9 av 10

25 Rapport från råd och utskott Verksamhetsrapport till SAKS fullmäktige Den 30 november 2012 Anders Josefsson, ordförande doktorandrådet (DoR) Doktorandrådets verksamhet Doktorandrådet (DoR) består idag av 14 medlemmar där alla Sahlgrenska akademins (SA) institutioner är representerade med undantag av odontologi. DoR fortsätter att sammanträda en gång i månaden med undantag av sommarmånaderna juli och augusti, där sista mötet innan sommaruppehållet sker i samband med en gemensam middag. DoR har representation i form av ordinarie och ersättare i flera centrala råd som akademistyrelsen, institutionsråden (5 av 6), FOR, FUR, FUK och Brukarrådet för Core Facilities (CF) på SA samt GUDK och internationaliseringskommittén. För allas kännedom vidarebefordrar utsedd representant den information vederbörande erhållit vid hållna möten. Doktorandreglerna har varit under revision och DoR hade ett extra möte för att specifikt diskutera detta ärende med GUDKs ordförande. Dessa synpunkter skulle lyftas vid mötet med Hans Abelius. Samarbetet med Future Faculty fortsätter och även diskussion om att införa doktorandutskott på de olika fakulteterna för att följa den nya omorganisationen på GU då mer makt flyttas ner till institutionerna. Institutionen för neurovetenskap och fysiologi har redan ett väl fungerande doktorandutskott och vid nästa möte kommer ordföranden i detta utskott presentera detta för DoRs ledamöter. Doktorandrådets nyckelfrågor - att ha representation från samtliga institutioner på SA i DoR - att alla doktorander skall ges möjlighet att undervisa, idag är systemet långt ifrån optimalt då somliga har mycket undervisning medan andra ingen alls - att alla doktorander har arbetsdator, läs- och skrivplats - att vara delaktiga i mentorsprogrammet vad gäller vilken typ av mentorer som behövs och hur denna kommunikation skall initieras - att säkerställa så att övergången till doktorandanställning från första dagen håller fastslagen tidsplan - att arbeta hårdare med internationalisering i doktorandutbildningen Anders Josefsson Ordförande, DoR Sida 10 av 10

Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:3

Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:3 Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:3 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid: 2 december 2013, 18:00 Plats: Villa Medici Festsalen Närvarande ledamöter Andreas Sigfridsson Anna Bogdanoff Carolina Bertilsson

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2012/13:05

Protokoll Styrelsemöte 2012/13:05 Protokoll Styrelsemöte 2012/13:05 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Simon Persson, ordförande Jim Collander, vice ordförande med ansvar

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:2

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:2 Protokoll Styrelsemöte 2011/12:2 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: Biblioteket på Villa Medici Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Mikael Benserud, vice ordförande

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:7

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:7 Protokoll Styrelsemöte 2011/12:7 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: SAKS expedition på Odontologen Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Mikael Benserud, vice ordförande

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2014/15:10

Protokoll Styrelsemöte 2014/15:10 Protokoll Styrelsemöte 2014/15:10 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Johanna Börjesson, ordförande Alexandra Sahlström, vice ordförande

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:10

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:10 Protokoll Styrelsemöte 2011/12:10 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: Festalen, Villa Medici Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Simon Persson, vice ordförande Boris

Läs mer

Protokoll Fullmäktigemöte 2012/13:2

Protokoll Fullmäktigemöte 2012/13:2 Protokoll Fullmäktigemöte 2012/13:2 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid: 29 oktober 2012, 18:00 Plats: Villa Medici Festsalen Närvarande ledamöter Andreas Sigfridsson Erik Järbur Gustaf Ramsten Hilda

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:3

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:3 Protokoll Styrelsemöte 2011/12:3 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: Biblioteket på Villa Medici Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Mikael Benserud, vice ordförande

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2015/16:3

Protokoll Styrelsemöte 2015/16:3 Protokoll Styrelsemöte 2015/16:3 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Gula rummet, Villa Medici Närvarande ledamöter Samuel Nilsson, ordförande Fredrik Nilsson, vice ordförande med

Läs mer

Protokoll rådssammanträde 1

Protokoll rådssammanträde 1 Protokoll rådssammanträde 1 Fört vid sammanträde med utbildningsråden Tid:, 18:00 Plats: Cyssie Hammars bibliotek Närvarande ledamöter AUR DiUR FhUR OUR ReUR VUR Ej närvarande ledamöter BUR CorpUR DoR

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2010/11:11

Protokoll Styrelsemöte 2010/11:11 Protokoll Styrelsemöte 2010/11:11 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, 18:00 Plats: Cyssie Hammars bibliotek, Villa Medici Närvarande ledamöter Erik Strandmark, ordförande Boris Pendic, vice ordförande

Läs mer

Protokoll Fullmäktigemöte 2014/15:4

Protokoll Fullmäktigemöte 2014/15:4 Protokoll Fullmäktigemöte 2014/15:4 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid: 9 februari 2015, 18:00 Plats: Academicum, Medicinareg 3 Ingegerd Ericsson Närvarande ledamöter Oskar Dixelius Malin Bengtsson,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2013/14 Datum: 2014-06-02 Tid: Kl. 17:00 Plats: Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Rebecka Vilhonen* Malin Roos* Henry Drefeldt* Amanda

Läs mer

Protokoll utbildningsråd 4 11/12

Protokoll utbildningsråd 4 11/12 Protokoll utbildningsråd 4 11/12 Fört vid sammanträde med Apotekarutbildningsrådet Tid: 18.00 Plats: Biblioteket, Villan Närvarande ledamöter Magdalena Maszkowska, T3 Evelyn Hansson, T5 Mikael Zad, T5

Läs mer

Protokoll Intet 3. MEDICINSKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG INTET PROTOKOLL: Intet Fört vid sammanträde med Intet

Protokoll Intet 3. MEDICINSKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG INTET PROTOKOLL: Intet Fört vid sammanträde med Intet Protokoll Intet 3 Fört vid sammanträde med Intet Tid: 2008-02-03, 16:30 Plats: Hos Jessica Petterson, Medicinaregatan 2 Närvarande ledamöter Jessica Pettersson, ordförande Emelie Hultberg, kassör Aysel

Läs mer

Göteborgs universitets Studentkårer

Göteborgs universitets Studentkårer Sida 1/5 20120229 Styrelsemöte 6 Verksamhetsåret 2011/12 Utskrift: 20120302 Tid: Plats: Kallade: Närvarande: Datum: 20120229 Starttid: 17:15 Sluttid: 20:25 Lingsalen, Studenternas hus GUS styrelse, GFS

Läs mer

Göteborgs universitets Studentkårer

Göteborgs universitets Studentkårer Sida 1/5 Tid: Datum: Starttid: 16:30 Sluttid: 18:41 Plats: Sal B34, Handelshögskolan, Vasagatan 1 Kallade: GUS styrelse, GFS ordförande, GUDK, GUST-representanter, revisorer, Spionen Närvarande: Presidium:

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 10 08/09

Protokoll Styrelsemöte 10 08/09 Protokoll Styrelsemöte 10 08/09 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid: 2009-04-27 Plats: Biblioteket, Villa Medici Högåsplatsen 6 Göteborg Närvarande ledamöter Mathias Arvidsson Claes-Henrik Berg Karin

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/7 Styrelsemöte 6 verksamhetsåret 2010/11 Datum: 2010-11-01 Tid: Kl. 17.10-19.47 Plats: Centrummet, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Emelie Arnesson* Marie Norman*

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 8 08/09

Protokoll Styrelsemöte 8 08/09 Protokoll Styrelsemöte 8 08/09 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid: 2009-03-18 Plats: Biblioteket, Villa Medici Högåsplatsen 6 Göteborg Närvarande ledamöter Mathias Arvidsson fr.o.m. 8 Claes-Henrik

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:5

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:5 Protokoll Styrelsemöte 2011/12:5 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: Puben, Villa Medici Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Mikael Benserud, vice ordförande Charoula

Läs mer

Närvarande ledamöter Övriga närvarande Preliminärer ( 1) 1.1 Mötets öppnande 1.2 Godkännande av föredragningslista 1.

Närvarande ledamöter Övriga närvarande Preliminärer ( 1) 1.1 Mötets öppnande 1.2 Godkännande av föredragningslista 1. Protokoll Fört vid sammanträde med Läkarutbildningsrådet Tid:, 17.00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Jim Collander (SOL) Martin Hellgren (SLUR) Daniel Jaraj (KLUR) Linn Persson (T10)

Läs mer

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet.

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet. Bilaga 4e Datum: 2012-01-12 Plats: Halda, Visionen 1. Mötets öppnande valdes till mötesordförande och öppnade mötet. 2. Val av justeringsperson valdes till justeringsperson. 3. Adjungeringar 4. Föredragningslista

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 1 verksamhetsåret 2013/14 Datum: 2013-08-28 Tid: Kl. 16.20-17.54 Plats: Centrummet, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Rebecka Vilhonen* Malin Roos* Henry

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 11 verksamhetsåret 2010/11 Datum: 2011-03-03 Tid: Kl. 17.00-20.17 Plats: Centrummet, Studenternas Hus, Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Emelie Arnesson* Marie Norman*

Läs mer

Protokoll GFS StyM /16

Protokoll GFS StyM /16 Protokoll GFS StyM 3 2015/16 Fört vid sammanträde med GFS styrelse Tid:, 16:00 Plats: Grupprum 2, plan 2, Chalmers kårhus Närvarande presidialer Andreas Sjöö, ordförande (fr. 17.35) Anton Marmelid, vice

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat Protokoll Fullmäktige 1 HT07 Protokoll från s Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat Närvarande: Kursrepresentanter s Styrelse Erik Kempe T2 Mikael Edström Informationsansvarig

Läs mer

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka?

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka? Paragr af nr. Gällande stadgar reviderade 2011-04-18 Kommentar Föreslagen revidering av stadgar Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen) har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Lunds universitets studentkårers karneval STADGA. Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX

Lunds universitets studentkårers karneval STADGA. Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX Lunds universitets studentkårers karneval STADGA Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX Innehåll 1. Ändamål och organisation... 2 2. Karnevalsorganet... 2 3. Karnevalskommittén...

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen 1 DAGORDNING KONSTKÅREN FULLMÄKTIGE #1 SAL 305, HDK TORS 25/10-2012 16.30-18.30 NÄRVARANDE Presidium* Styrelsen* Röstberättigade ledamöter* Kalle Stenbäcken Anna Brumark Anna Bergquist (design ba) AKADEMIN

Läs mer

Protokoll GFS StyM /17

Protokoll GFS StyM /17 PROTOKOLL: StyM-1 2016-08-15 Protokoll GFS StyM-1 2016/17 Fört vid sammanträde med GFS styrelse Tid: 2016-08-15, 09.00 Plats: Konferensrummet, Chalmers kårhus Närvarande presidialer Håkan Bernhardsson,

Läs mer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Organisationsnummer: 857200-4995 1 Ändamål och uppgifter 1.1 Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) har till ändamål: att tillvarata och främja medlemskårernas och

Läs mer

Protokoll GFS StyM-3. Datum: Tid: Plats: Malmstensvångingen, Handelshöskolan Göteborg

Protokoll GFS StyM-3. Datum: Tid: Plats: Malmstensvångingen, Handelshöskolan Göteborg Protokoll GFS StyM-3 Datum: Tid: 13.15 15.30 Plats: Malmstensvångingen, Handelshöskolan Göteborg Närvarande presidialer Håkan Bernhardsson, ordförande, vice ordförande Närvarande ledamöter Karin Bylund,

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE. Närvarande. Protokoll Årsmöte 14/15. Samsek Pontus Neander Sekreterare. Datum: Tid: 15:15 Plats: Samvetet

PROTOKOLL ÅRSMÖTE. Närvarande. Protokoll Årsmöte 14/15. Samsek Pontus Neander Sekreterare. Datum: Tid: 15:15 Plats: Samvetet Samsek Pontus Neander Sekreterare Protokoll Årsmöte 14/15 PROTOKOLL ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-27 Tid: 15:15 Plats: Samvetet Närvarande Samsek Filip Åhlander Ordförande Alexandra Eriksson Vice ordförande Pontus

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Angelica Gylling Styrelseledamot

Angelica Gylling Styrelseledamot Protokoll GFS StyM-2 Datum: Tid: 16:37 17:54 PAUS 18:05 20:33 Plats: V. Rydberg-rummet, Studenternas hus, Götabergsgatan 17 Mötesordförande: Håkan Bernhardsson Närvarande Presidialer Håkan Bernhardsson

Läs mer

Protokoll rådssammanträde 4

Protokoll rådssammanträde 4 Protokoll rådssammanträde 4 Fört vid sammanträde med utbildningsråden Tid:, 18:00 Plats: Cyssie Hammars bibliotek Närvarande ledamöter AUR BUR DiUR FhUR LoudUR LUR ReUR VUR Ej närvarande ledamöter CorpUR

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Samsek Taniya Sahlström Ordförande Protokoll Styrelsemöte nr. 1-12/13 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2012-11-28 Tid: 16.45 Plats: s101 Närvarande Samsek Samsek Samsek Samvetet SOSUM RHSF UMSYS

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Vice ordförande Kajsa öppnade mötet. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 9 verksamhetsåret 2015/16 Datum: 2016-05-10 Tid: Kl. 14:00 17:00 Plats: Studenternas hus/på distans Kallade: Göta studentkårs styrelse, verksamhetsrevisorerna samt kallelse@gota.gu.se

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Arbetsordning för Konstkårens Sektioner FÖRSLAG

Arbetsordning för Konstkårens Sektioner FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Denna arbetsordning beskriver vad sektionens verksamhet består i samt hur strukturen för denna verksamhet lämpligast bör se ut. Det är dock upp till de enskilda sektionsaktiva

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll samhällsvetarsektionen

Styrelsemötesprotokoll samhällsvetarsektionen Sida 1/8 Samhällsvetarsektionen styrelsemöte 1 verksamhetsåret 2015/16 Datum: 2015-08-11 Tid: Kl. 15.10 18.02 Plats: Göta studentkårs samhällsvetarsektions kontor Kallade: Samhällsvetarsektionens styrelse

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

KonstKåren har tre olika sektioner: Akademin Valand, HDK (inklusive Steneby) och HSM. Konstkåren. Akademin Valand HDK HSM

KonstKåren har tre olika sektioner: Akademin Valand, HDK (inklusive Steneby) och HSM. Konstkåren. Akademin Valand HDK HSM Arbetsordning för KonstKårens sektioner Denna arbetsordning beskriver vad sektionens verksamhet består i samt hur strukturen för denna verksamhet lämpligast bör se ut. Det är dock upp till de enskilda

Läs mer

Protokoll LogUr 3. Fört vid sammanträde med Logopedutbildningsrådet, LogUR Tid: ,16.15 Plats: HVB, matsalen

Protokoll LogUr 3. Fört vid sammanträde med Logopedutbildningsrådet, LogUR Tid: ,16.15 Plats: HVB, matsalen Protokoll LogUr 3 Fört vid sammanträde med Logopedutbildningsrådet, LogUR Tid:,16.15 Plats: HVB, matsalen Närvarande ledamöter Tove Movérare, ordförande Malin Bergman, sekreterare Anna Winnerstam, kassör

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande.

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 3 oktober 2013 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 Tid: Måndag 30 september 2013 klockan 17.59 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Konstituerande Fullmäktige 2014

Konstituerande Fullmäktige 2014 Konstituerande Fullmäktige 2014 Datum: 2014-04-24 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd och närvaro 3. Laga förfall 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande av mötets behöriga

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum: Måndagen den 25 februari, klockan 14:00 16:10. Lokal: konferensrummet, plan 3, hus 2, Arvid Wallgrens backe

PROTOKOLL Sammanträdesdatum: Måndagen den 25 februari, klockan 14:00 16:10. Lokal: konferensrummet, plan 3, hus 2, Arvid Wallgrens backe Utbildningskommittén för arbetsterapi och fysioterapi Evalise Wetterberg Johannisson Närvarande ledamöter Kajsa Eklund, ordförande Susanne Rosberg, vice ordförande Lena Mårtensson Christina Finsbäck Annelie

Läs mer

Dagordning naturvetarsektionen

Dagordning naturvetarsektionen Sida 1/5 Naturvetarsektionen, styrelsemöte 7 verksamhetsåret 2013/2014 Datum: 2014-01-24 Tid: 15.30-18:00 Plats: [Kontorer, GVC] Kallade: Naturvetarsektionens styrelse Ärende 1 Preliminärer Föredragande

Läs mer

Logistiksektionen styrelsemöte 2013-09-11. Tid 17:15-19:00, plats TP54

Logistiksektionen styrelsemöte 2013-09-11. Tid 17:15-19:00, plats TP54 Logistiksektionen styrelsemöte 2013-09-11. Tid 17:15-19:00, plats TP54 Närvarande: Lisa Roslund, ordförande samt festerichef Escort Erik Andersson, sekreterare Maria Modin, kassör Valerie Dahl, studienämndsordförande

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Protokoll utbildningsråd 3 11/12

Protokoll utbildningsråd 3 11/12 Protokoll utbildningsråd 3 11/12 Fört vid sammanträde med Apotekarutbildningsrådet Tid: 18.00 Plats: Biblioteket, Villan Närvarande ledamöter Abtin Bakhtiari-Rad, T1 Christopher Ayres Cea, T3 Lara Pehlivanoglu,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Stadgar för SYLF Blekinge

Stadgar för SYLF Blekinge Stadgar för SYLF Blekinge Erkänd som lokalavdelning av Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF). Senast ändrade vid SYLF Blekinges årsmöte 20:e januari 2016 och ändringen godkänd av SYLF:s styrelse XX månad

Läs mer

Protokoll AUR möte 4 2015/2016

Protokoll AUR möte 4 2015/2016 Protokoll AUR möte 4 2015/2016 Fört vid sammanträde med Apotekarutbildningsrådet (AUR) Tid:, 17:00 Plats: Academicum, Jörgen Lehmann Närvarande ledamöter Aidan Barrett, T1 Oscar Bjernby, T3 Björk Sigmundsdottir,

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 10, 11, 14 och 15 ändrade plats i dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 10, 11, 14 och 15 ändrade plats i dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-07 Tid: 17:15 Plats: S2 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Benjamin

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Förtydligande till de poster som ska väljas

Förtydligande till de poster som ska väljas Förtydligande till de poster som ska väljas Den 28 mars 2011- Valberedningen SAKS styrelse Följande information är inte en verksamhetsplan eller bindande, utan är menat som information till dig som är

Läs mer

Årsmötesprotokoll LÄSK 2016

Årsmötesprotokoll LÄSK 2016 Årsmötesprotokoll LÄSK 2016 Dagordning Datum: 2016-02-29 Plats: Frödingssalen Tid: 18:00 Årsmöte Läsk 1 Mötets öppnande - Ordförande Malin Öström öppnar mötet och hälsar alla välkomna Mötet förklaras öppnat

Läs mer

Här kommer ett litet brev till dig som precis blivit antagen till läkarprogrammet i Göteborg

Här kommer ett litet brev till dig som precis blivit antagen till läkarprogrammet i Göteborg Här kommer ett litet brev till dig som precis blivit antagen till läkarprogrammet i Göteborg. Gratulerar! Folk i läkarklasserna brukar vara av alla sorter: en del har sökt många gånger och andra få, några

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00.

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 1. OFMÖ Klockan 12:15 2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 3. Val av justeringsperson Elias Friberg väljs till justeringsperson.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/10 Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2010/11 Datum: 2011-02-09 Tid: Kl. 16.39-21.08 Plats: Centrummet, Studenternas Hus, Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Emelie Arnesson* Marie Norman*

Läs mer

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Närvarande: Ordförande Markus Marttila Vice ordförande Mary Ohrling Skattmästare Anton Sahlén Ordförande för sociala

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/7 Styrelsemöte 02 verksamhetsåret 2011/12 Datum: 2011-07-27 Tid: Kl. 16.40 18.27 Plats: Studenternas Hus Kallade: Styrelsen, arvoderade, verksamhetsrevisorerna, Patrik Andersson Närvarande: Ulrika

Läs mer

Styrelsemöte 2013/2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2013/2014, Medicinska Föreningen Styrelsemöte 2013/2014, 25 november 2013, kl. 17.15 Örat Närvarande: Märta Kron, Liisa Andersson, Anna Hansson Engbom, Anna Jadelind, Erik Levander, Jonas Lundgren, Boris Keselman, Fredrik Rabén, Albin

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Gustav Hellqvist Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg

Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Gustav Hellqvist Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg Närvarande Ledamöter: (i bokstavsordning) Anton Albertsson Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Gustav Hellqvist Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg Frånvarande Ledamöter

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Härmed kallas Fullmäktige till sammanträde. Preliminärer ( 1) 1.1 Information om mötesformalia. 1.6 Godkännande av föredragningslista

Härmed kallas Fullmäktige till sammanträde. Preliminärer ( 1) 1.1 Information om mötesformalia. 1.6 Godkännande av föredragningslista MÖTE 2 2013-11-18 Kallelse Fullmäktigemöte 2 Härmed kallas Fullmäktige till sammanträde Tid: 2013-11-18, 18.00 Plats: Festsalen, Villa Medici Sändlista: kallelse@saks.gu.se Fullmäktiges ledamöter Preliminär

Läs mer

Halmstad Studentkår. Tid: 17:00 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet. 3. Justering av röstlängd Ordförande Fastställa

Halmstad Studentkår. Tid: 17:00 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet. 3. Justering av röstlängd Ordförande Fastställa 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet 2. Mötets behöriga utlysande Ordförande Beslut 3. Justering av röstlängd Ordförande Fastställa 4. Frånvarorapport Ordförande Fastställa 5. Val av Mötesordförande

Läs mer

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE 1 Mötets öppnande. Simon Rose förklarar mötet öppnat klockan 17.16. 2 Val av mötesordförande. Simon Rose väljs till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare. Markus Lyckman väljs till mötessekreterare.

Läs mer

Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat

Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat I. Administration Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat konto 3010 Kåravgifter 1127,1 1116,2 1080,0

Läs mer

Protokoll AUR möte 2 2015/2016

Protokoll AUR möte 2 2015/2016 Protokoll AUR möte 2 2015/2016 Fört vid sammanträde med Apotekarutbildningsrådet (AUR) Tid:, 18:00 Plats: Villa Medici, Biblioteket Närvarande ledamöter Aidan Barrett, T1 Anas Soueidan, T1 Waleed Warsame,

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande 3. Val av sekreterare 4. Fastställande av röstlängd och närvaro 5. Laga förfall

1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande 3. Val av sekreterare 4. Fastställande av röstlängd och närvaro 5. Laga förfall 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande 3. Val av sekreterare 4. Fastställande av röstlängd och närvaro 5. Laga förfall a. Markus Dauksz, FUM 6. Val av två justerare tillika rösträknare 7. Godkännande

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26

SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26 STADGAR för SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26 Innehåll 1 Ändamål... 5 1.1 Ändamål... 5 1.2 Sektionens namn... 5 2 Medlemskap... 6 2.1

Läs mer

Verksamhetsplan F1 röj, Lund 2011 Ansvariga: Malin Sohlmér Alexander Fredh-Ojala 1 Verksamhetsplan: F1 röj 25 m 2 minröj F1 röj är en stor studentsammankomst som är planerad att inträffa under ett veckoslut

Läs mer