Härmed kallas Fullmäktige till sammanträde. 1.7 Godkännande av föredragningslista. 1.9 Avstämning av ärendeplan Bilaga 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Härmed kallas Fullmäktige till sammanträde. 1.7 Godkännande av föredragningslista. 1.9 Avstämning av ärendeplan Bilaga 1"

Transkript

1 MÖTE Kallelse Fullmäktigemöte 3 Härmed kallas Fullmäktige till sammanträde Tid: , Plats: Festsalen, Villa Medici Sändlista: Fullmäktiges ledamöter Preliminär föredragningslista Preliminärer ( 1) 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Justering av röstlängd 1.4 Adjungeringar 1.5 Val av mötesordförande 1.6 Val av justeringsperson 1.7 Godkännande av föredragningslista 1.8 Föregående mötes protokoll 1.9 Avstämning av ärendeplan Bilaga Avstämning av beslutsuppföljning Bilaga 2 Beslutsärenden ( 2) 2.1 Val till valberedning Bilaga Val till valnämnd Bilaga Val av ny inspektor Bilaga Val av intendentur Bilaga Godkännande av uttag ur kårhusfonden Bilaga 7 Sida 1 av 2

2 MÖTE Val till PR-utskott, SASS och INTET Bilaga Valprocessen Bilaga Val till Hävsex Bilaga 9 Diskussionsärenden ( 3) 3.1 Finansiering av villan Informationsärenden ( 4) 4.1 Arbetsordningen Rapporter ( 5) 5.1 Ordförandens rapport Bilaga Rapporter från råd och utskott Bilaga Övriga rapporter Övrigt ( 6) 6.1 Övriga frågor 6.2 Nästa möte 6.3 Mötesutvärdering 6.4 Mötets avslutande Göteborg, dag som ovan Simon Persson Ordförande Sahlgrenska akademins Studentkår Sida 2 av 2

3 Ärendeplan för Fullmäktige, bilaga 1 Ärendeplan för Fullmäktige (Bilaga 1) Den 23 oktober 2012 Simon Persson 5.11 Tredje ordinarie fullmäktigemöte åligger: att välja valberedning för innevarande år Sista ordinarie fullmäktigemöte, som ska hållas tidigast 1 maj, åligger: att fastställa verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår. att för nästkommande verksamhetsår välja: Styrelsen samtliga ledamöter Råd ordförande, sekreterare och kassör Utskott ordförande, sekreterare, kassör och ledamöter Kårhusstyrelsen samtliga ledamöter Intendent och intendentassistenter Revisorer att utse firmatecknare för nästkommande verksamhetsår Sida 1 av 1

4 Bilaga 2 Beslutsuppföljning Bilaga 2 - Beslutsuppföljning Den 5 december 2012 Jim Collander Revidering av arbetsordningen Protokollet från förra fullmäktige är nu justerat och därmed är också den nya arbetsordning som fastslogs där nu gällande. De aviserade förslagen på förändringar i arbetsordningen kommer att skjutas upp till nästa fullmäktigemöte, då beredningsprocessen har tagit längre tid än väntat och/eller det saknas tydlig information från Sahlgrenska akademin. Detta inkluderar bl.a. nollefrid, tystnadsplikt och ändringar i instanslistan. Sida 1 av 1

5 Bilaga 3 Val av valberedning Bilaga 3 Val av valberedning Den 5 december 2012 Jim Collander Fullmäktige föreslås besluta: Att välja nedanstående till SAKS valberedning: Ordförande: Stina Fredriksson Övriga ledamöter: Mikael Benserud Johanna Börjesson Narwan Askaryar Linus Månsson Sida 1 av 1

6 Bilaga 4 Val av valnämnd Bilaga 4 Val av valnämnd Den 5 december 2012 Jim Collander Fullmäktige föreslås besluta: Att välja nedanstående till SAKS valnämnd: Ordförande: Gustav Pettersson Övriga ledamöter: Per Enqvist Viktoria Lindén Linnéa Lilja Malin Magnusson Kristina Novikova-Eriksson Joakim Lund Christoffer Brandt Sida 1 av 1

7 Bilaga 5 Inspektor Bilaga 5 Den 6 december 2012 Simon Persson Bilaga 5 utgår. Vi kommer rapportera om frågan muntligt på mötet Sida 1 av 1

8 Bilaga 6 Val av intendentur Bilaga 6 Val av intendentur Den 5 december 2012 Jim Collander Fullmäktige föreslås besluta: Att välja nedanstående till SAKS intendentur: Intendent: Fredrik Möller Intendentassistenter: Mattias Bäckström Frida Zachrisson Sida 1 av 1

9 Uttag ur kårhusfonden. Som många av er vet så har SAKS det lite kärvt med sin likviditet just nu. Kåren i allmänhet mår bra ekonomiskt och vi kommer inte gå i konkurrs och vår verksamhet är inte hotad. Som det ser ut nu i skrivande stund så kommer vi klara de likviditetsproblem vi har i december/januari om vi sköter oss och håller i våra slantar. Utifall att det skulle behövas vill vi dock ha ett beslut klart som säger att vi får, vid behov, göra ett uttag ur fonden. Jag har, enligt vår stadga, i samråd med ordförande för seniorskollegiet och inspektor disskuterat saken och de ställer sig bakom ett sådant beslut om det skulle vara nödvändigt. Styrelsen föreslår fullmäktige beslut att: Vid behov göra ytterligare ett uttag ur kårhusfonden

10 VALBEREDNINGEN Förslag till extraval för SAKS Förordan till extraval, verksamhetsåret Den 5 december 2012 Valberedningen Utskott Arbetslivsutskottet (SASS) Förordad Ordförande Li Karlsson Sekreterare Oona Lagström Kassör Maja Wiberg Nominerad PR-utskottet (PRU?) Förordad Ordförande Karin Libeck Vice ordförande Timmy Kjellqvist Sekreterare Sara Louise Lindgren Kassör Gustav Pettersson Nominerad Internationaliseringsutskottet (INTET) Förordad Övrig ledamot Anja Sulaver Nominerad Sida 1 av 1

11 VALBEREDNINGEN Rapport Valprocessen för extraval verksamhetsår Rapport Valprocessen för extraval verksamhetsår Den 5 december 2012 Valberedningen Sammansättning Valberedningen under år 2012 har bestått av följande personer: Josefin Söderpalm (ordförande) Erik Strandmark Uppdraget Valberedningen har enligt arbetsordningen till uppdrag: att tillgodose informationsspridning, att delta aktivt i arbetet med att finna lämpliga personer till förtroendeuppdrag, att kontakta samtliga nominerade, att vid behov genomföra intervju, att endast förorda en person till varje post, att delta på fullmäktigemötet och där presentera sitt förslag med motivering samt att genomföra fyllnadsval under verksamhetsåret. Genomförande Valberedningen har efter våren reducerats till enbart en person, då Erik Strandmark tillträtt posten som verksamhetsrevisor för SAKS. Efter fyllnadsvalet i september beslutade Fullmäktige om införandet av två nya utskott: Arbetslivsutskottet och PR-utskottet. Det har dessutom inkommit en önskan från en ledamot i Internationaliseringsutskottet om att av Fullmäktige bli formellt vald till övrig ledamot. Detta extraval berör endast dessa tre utskott. Ingen kontakt i form av intervjuer har tagits med de nominerade från Valberedningens sida, utan nomineringar har inkommit via presidiet, och Valberedningen har valt att godta dessa utan närmare beredning på grund av tidsbrist. Hälsningar, Valberedningen Sida 1 av 1

12 Val till hävsex Bilaga 9, val till hävsex Den 6 december 2012 Simon Persson Hävsex väljer i annan ordning än våra andra råd och utskott. DOR gjorde likadant tidigare men har ändrat på detta då det kan leda med krångel för valberedningen etc. Vi ska prata med Hävsex om hur vi ska lösa detta i framtiden. Eftersom de väljer annorlunda va de sena in med sina nomineringar till valberedningens fyllnadsval. Jag har pratat med vår revisor och vår valberedning och det såg inga problem med att styrelsen istället valberedde och föreslog fullmäktige att välja deras medlemmar. Alicia Bergendahl Sofie Svensson Felicia Andersson Jessica Nilsson Nina Eklund Linn Lindblom Anja Johnsson Ohrankämmen Sida 1 av 1

13 Bilaga 10 Ordförandens rapport Presidiets rapport för november Den 6 december 2012 Simon Persson Akademistyrelsen RUGA PR-utskottet PR-utskottet har nominerat kandidater till sitt arbetsutskott som sedan ska väljas av Fullmäktige. I övrigt söker de efter lämpliga projekt att starta med. Utbildningsnämnden I Utbildningsnämnden diskuteras främst hur nämndens arbete ska se ut i framtiden och hur ärenden gällande utbildning ska hanteras i den nya organisationen. GUS styrelse GUS styrelse har valt studentrepresentanter inför kommande år. GFS styrelse Dekanus beslutsmöten Styrelsen Rektorsfrukost Med tema omorganisationen, fokus låg på hur vi på kåren upplevde att implementeringen gick på respektive fakultet. Arbetslivsutskott och Talento Presidiet har tecknat avtal om samarbete med Talento samt börjat samla ihop intresserade till ett arbetslivsutskott. Sida 1 av 3

14 Bilaga 10 Ordförandens rapport Lärarförslagsnämnden I lärarförslagsnämnden har förslag till anställning av nya lärare arbetats fram samt den nya anställningsordningen diskuterats. Korridorshäng Presidiet har bjudit på fika i Medicinarelängan för att komma ut, synas och prata med studenterna om aktuella studentfrågor. Rådssammankomst Rådssammankomster har anordnats där rådsgemensamma frågor har diskuterats. Budgetkväll med Fullmäktige Presidiet har anordnat en kväll där Fullmäktiges ledamöter fick chansen att lära sig mer om SAKS ekonomi och hur budgeten för året ser ut. Möte med Intru. Presidiet har haft ett par möten med intru för att prata nollning, struktur, uppföljning/utvärdering etc. Möten med centrum innovation och entrepenörskap För att få till samarbete och ordna inspirationsföreläsning Paneldebatt Utbildning straffbart Här pratade man om socialförsäkringssystem för studenter Studentforum Rektorsdialog SAMO-träff Seminarie med akademiska hus Sida 2 av 3

15 Bilaga 10 Ordförandens rapport Möte med HHGS om caféverksamheten Matrådsmöte GFS-frukost om andrahandsuthyrning Allmänt akademimöte om utbildning Lunchmöte med inspektor och ordförande seniorskollegiet Sida 3 av 3

16 Rapport från råd och utskott Bilaga 11, rapport från råd och utskott Den 6 december 2012 Simon Persson FUM rapport från SprUta Den 28 November 2012 Alexandra Johansson Sedan förra rapporten Halloweenpub SprUta ordnade pub på självaste halloween och succén var ett faktum. Vi fyllde puben en onsdag och sålde lika bra som en fredagspub. Halloweensittning Tillsammans med HäVSex och Sex Elegans ordnade vi halloweensittningen. SprUta hade öppet pubben i källaren under själva sittningen och även sedan under eftersläppet. Kommande Glöggpub Fredagen den 7 december håller SprUta glöggpub med massa pepparkakor, glögg och annat som hör julmys till. Vi planerar även att stå i skolan innan och dela ut pepparkakor för att promota vår sista pub för denna termin så att så många som möjligt ska komma. Vi tänkte att det kan vara ett bra sätt att synas bland de studenter som inte är så insatta i kåraktiviteter som till exempel våra pubar. Vi har märkt att de som inte läser anslagstavlorna på skolan och inte gillar de olika föreningarna på facebook ibland inte ens vet att vår fantastiska pub existerar, något vi såklart vill ändra på! After ski-pub I samband med nollningens pulkaåkning onsdagen den 30 januari öppnar vi puben med temat after ski. Rapport - Alarm Den 29e november 2012 Henrietta Bangur Utställare Alarm st. De utställare som är rödmarkerade har angivit intresse men inget definitivt svar. Sida 1 av 10

17 Rapport från råd och utskott Tandvårdssektionen Folktandvården VGR Oral Care AB 6000 Tandläkarförbundets studentförening 1000 Nobel Biocare AB 8000 Folktandvården Jönköping Svensk Privattandvård AB 6000 Ergo Comfort 6000 Zendium 6000 SMILE Folktandvården Blekinge Folktandvården Norrbotten Collgate Sensodyn Folktandvården Östergötland MIS Sweden AB Tandvård för papperslösa 0 Folktandvården Dalarna Folktandvården Örebro Folktandvården Kalmar Unident 6000 PTJ 6000 Hälsovårdssektionen Modifast 3000 Forever Sjukvårdssektionen Logopedförbundet 6000 Ambio Halsan 6000 Farmacisektionen Apotek Hjärtat Apotek Norge Sida 2 av 10

18 Rapport från råd och utskott Vitus Apotek DocMorris Apoteket AB Apotekarsocieteten 8000 Apoteksgruppen 8000 Sveriges Farmaceutförbund 8000 Kronans Droghandel Cura Apoteket Medstop 8000 Farmaciförbundet 8000 Boots Apotek 8000 Dagens Medicin 0 Karriärcentrum Farmacevter utan gränser Klinisk farmaci Utlandsstudier (Gunnar) SNAPS Omsättning : Maximala kostnader: kr kr Vi kommer garanterat uppfylla SAKS krav på Alarm utskott, att bidra med kr. Rapport till FUM för FoTU Den 5 december 2012 Gustav Pettersson FoTUs verksamhet går för tillfället lite på lågvarv till följd av att i princip hela styrelsen är ute på praktik samt har annan verksamhet vid sidan av. Däremot går Foto-fikat på som vanligt med senaste temat mörker vilket var passande såhär i höst/vintermörkret. Nuvarande temat är rörelse och detta fika kommer att äga rum den 5e december. Ett sista styrelsemöte för året samt förhoppningsvis ett till fika eller sammankomst kommer att bestämmas under detta möte. Sida 3 av 10

19 Rapport från råd och utskott FUM-rapport Hävsex Den 4 December 2012 Alexandra Gillberg November Halloweensittning 2 Nov: I början av november anordnas en Halloweensittning på Hvillan tillsammans med Sex Elegans och SprUta. Vi höll då hela villan öppen med sittning på övervåningen och pub i källaren för att sedan ha ett eftersläpp efter sittningen och ha hela villan öppen. Det var en mycket lyckad kväll både för oss som arbetade och för alla gäster. Samarbetet funkade mycket bra med planering och genomförande och alla var mycket nöjda och överens om att det här borde bli en tradition för de tre föreningarna. Vi hade cirka 100 sittande på sittningen och sedan kom det en massa folk på eftersläppet så det var fullt ös hela kvällen. Mycket lyckat! Aspning: Under hösten har HäVSex hållt i en aspning dvs. vi har lärt upp nya personer till att ta över och föra utskottet vidare framåt. December Inval: HäVSex har ju inval varje år i början av december och nu var det dags för årets inval. De gamla ledamöterna i HäVSex har nu gått av och nya personer har tagit över. Julsittning: Den 15 december hålls det en julsittning i matsalen på Hälsovetarbacken. Det blir första sittning för nya HäVSex. Stormöte med HäV0K: Det kommer att hållas ett möte mellan HäVSex och HäV0K för att planera och förbereda den kommande nollningen. Rapport FUM Intet Den 4:e december 2012 Linnéa Tolke Aktiviteter Vi har haft följande aktiviteter sedan föregående FUM. Nästa och sista aktiviteten för den här terminen är julfirande den 15:e december på Hvillan. Bowling 23/10 Vi var och bowlade på Strike i Gamlestan. Totalt var vi 24 personer, varav ungefär hälften var utbytesstudenter. Den av utbytesstudenterna som fick mest poäng fick ett pris i form av svenskt godis. Gustav Adolf 6/11 Sida 4 av 10

20 Rapport från råd och utskott Vi firade Gustav Adolfdagen på Hvillan genom att äta mackor och Gustav Adolfbakelser. Under fikat deltog alla även i ett quiz som handlade om Sverige och svenska traditioner. Julpaddan och Liseberg 29/11 19 stycken tappra utbytesstudenter och faddrar trotsade det kyliga vädret och åkte Julpaddan. Innan avfärd samt under färden serverades det glögg och pepparkakor. Paddan la till inne på Liseberg där vi sedan spenderade kvällen. Facebook Intet har skapat en Facebook-sida. På denna läggs det upp information om kommande aktiviteter. Vi ska försöka göra reklam för denna sida i olika kursers Facebook-grupper så att vi sprider information om oss till ännu fler på Sahlgrenska akademin. Möten Vi hade ett möte den 3:e december där vi bland annat utvärderade aktiviteter, diskuterade kommande termin och hur vi vidare ska marknadsföra oss. Med på mötet var förutom Intets styrelse, Ingeborg som arbetar som internationell koordinator på Sahlgrenska. Vi pratade därför också om hur Intet ska vara delaktiga i utbytesstudenternas ankomst under vårterminen. IntrU: Rapport 5 dec 2012 FUM IntrU har till dagens datum sedan den senaste rapporten skickades in haft sitt andra möte för verksamhetsåret, vilket ägde rum i Villans bibliotek den 27 november. Närvarande var huvudsakligen medlemmar från nollningskommittéerna som har vårnollning, dvs Perikollinitis, Columna och Häv0K, samt även representanter från Villa Medicis intendentur, Sex Elegans, SprUta, och från SAKS styrelse Karin Libeck och Simon Persson. Mötet handlade främst om vårens nollning, som alltså endast de tre ovanstående nollningskommittéerna är involverade i. Vi fokuserade på att tala om vad våra mål med nollningen är, vad det innebär att vara med i en nollningskommitté (för att informera de nyinvalda representanterna i kommittéerna), samt berätta om vad som bör förbättras och fokuseras på inför nästa nollning. Vi betonade också att det är viktigt att kommittéerna kommunicerar vid gemensamma aktiviteter, och att det därför alltid ska hållas möten innan nollningen för att diskutera hur allt ska skötas och städas, etc. Vi i IntrU ska sammanställa en kontaktlista för detta syfte. Den sistnämnda punkten inkluderade grundlig information från Sex Elegans och Intendenterna om vad som gäller kring alkohol/sittningar, respektive när man lånar Villan, under nollningen. Detta för att vi har uppfattat att det föreligger en förvirring och godtycklig skötsel av saker och ting, kring vilka det faktiskt finns regelverk, men Sida 5 av 10

21 Rapport från råd och utskott som alla inte har koll på. Detta beror sannolikt på den traditionellt höga omsättningen av medlemmar i nollningskommittéerna och vi uppmuntrade de närvarande att all information vi tilldelade skulle noggrannt föras vidare till nästa generation. Detta kommer framför allt underlättas av att SAKS nu har ett krav på ett överlämningsdokument som ska lämnas över till de som tar över, vilket ökar möjligheten att ingen kunskap från tidigare år går förlorad och att nollningen bara förbättras. Överlämningsdokumentet ingår som ett led i kraven för att kommittéerna ska få ha sina överlämningsmiddagar vid varje nyval. Dessutom så informerade vi om det snart insättande regelverket kring nollefrid, och samtliga närvarande nollningskommittéer tyckte att det var en mycket bra sak att det blir inskrivet i arbetsordningen. Nollorna ska behandlas lika och en nollefrids-klausul kommer ännu mer visa på att nollning är en allvarlig händelse och saker som händer kan få allvarliga konsekvenser. Kåren finns ju främst för att främja studenters intressen, i vilket sammanhang det än må vara. Vi i IntrU var mycket nöjda med att SAKS styrelse var där och kunde betona dessa saker, och samtidigt visa med sin närvaro att vi alla är en del av SAKS och måste agera därefter. Vidare jobbar vi i IntrU med att författa en arbetsordning, för att försäkra en ökad kvalitet på nollningen och att framtida IntrU-styrelser är väl informerade om vad ämbetet innebär och vad som förväntas av dem. Dessutom upptäckte vi att nollningskommittéerna behöver mer hjälp, vägledning och synkronisering sinsemellan än vad vi tidigare trott, och pga detta har vi varit noggranna med att hålla en god kontakt med medlemmar i nollningskommittéerna. Vi bestämde som led i detta att ha separata möten med varje nollningskommitté, och vi har hittills haft möten med kommittéerna som har vårnollning, dvs. Häv0K, Columna och Perikollinitis. Möten med Cerebellum, Auricula, och Larynx planerar vi att ha under våren när de hunnit välja in sina nya medlemmar, och planeringen för höstnollning blir aktuell. Samtliga tre aktiva kommittéer har senast i måndags skickat in sina färdiga välkomstbrev och nollningsscheman för revision hos SAKS. Dessa ska tryckas ut på administrationen och skickas iväg strax efter de första och andra urvalen. Vi ska nu idag ha möte med IdrU angående brännbollsturneringen nu i höstas, och om framtida IdrU-aktiviteter under nollningen. Dessutom ska vi nån gång i december ha möte med intendenterna angående att låna Villan under nollningen för fadderbjudningar och/eller efterfester. Sannolikt kommer vi även önska att SAKS styrelse är med oss på ett sådant möte. Sida 6 av 10

22 Rapport från råd och utskott Vid pennan, Narwan Askaryar Ordförande Introduktionsutskottet 2012/2013 Rapport till Fullmäktige Den 3 December 2012 Fredrik Möller Billig Programutskottets rapport Julbrucnh Sedan förra fullmäktige har PU anordnat en Julbrunch som gick av stapeln den 1 december. Brunchen var uppskattad och välbesökt med nästan 70 hungriga gäster. Julbak Den 13 december kommer PU anordna ett Julbak. Kvällen inleds lussekatts- och pepparkaksbak. Vi kommer även dansa runt granen, dricka glögg och julmust tills vi storknar samt lyssna på den bästa av bästa julmusik (Peter Jöback). Ta med en vän och umgås med PU, ses på Villan kl Vårens aktiviteter PU startar vårterminen med den traditionsenliga bakisbrunchen under nollningen. Under våren kommer PU även anordna en brunch per månad. PU kommer även fixa andra skojiga aktiviteter såsom filmkvällar, spelkvällar och mycket mer. Har ni några idéer på roliga aktiviteter, maila till Kårhusstyrelsens rapport Den 28 november 2012 Markus Bäckman, orförande Kårhusstyrelsen Tredje mötet är avklarat, och nedanstående låg/ligger på vårt bord: Ny skrivare är installerad på övervåningen, vilket förhoppningsvis åter ska göra det problemfritt att skriva ut möteshandlingar och dylikt på Villan. En genomgång av ljudsystemet har utförts, och en högtalare i festsalen lämnad till reparation. Smärre inköp av ny utrustning kommer göras till våren. Brandskyddet på Villan har dömts ut på några punkter vid brandtillsyn, dessa är under åtgärd. Ny vikvägg är beställd att installeras i februari efter Villan-veckan. Efter påtryckning från sotare installeras eldfast tegel i trädgårdsrummets eldstad. Elda på! Under vecka 7 (11-17/2) är huset är avstängt för aktiviteter, pga av en Villan-vecka. Anledningen är att festsalen m.m. ska målas om av kåraktiva, och en kallelse har gått ut Sida 7 av 10

23 Rapport från råd och utskott till er alla om detta. Förslag från er på andra åtgärder och tillsnyggningar av Villan som vi skulle kunna utföra under denna vecka mottages tacksamt! Arbetet kommer organiseras av oss men alla måste hjälpa till för att vi ska hinna med allt. Självklart bjuder vi på mat och annat humörhöjande som tack för hjälpen, så anmäl vilka som kommer från ert råd eller utskott till Rapport till FuM från Idrottsutskottet Den 28 november 2012 Oscar Skoogh Tidigare händelser Börjat med löpträning under lördagstimmarna. Beachvolleyboll-turnering i Kviberg den 16 november. Kommande händelser Möte med Handels idrottsutskott angående en framtida femkamp mellan Göteborgs studentkårer. Planering av nollningsaktivitet, januari IdrU-galan, sittning på Villan 6 april Fotbollsturnering på Heden april/maj Rådsrapport VUR Den 27 november 2012 Inez Edström Rådet växer och blir starkare Rådet har under terminen fått allt fler aktiva medlemmar som nu börjar bli mer och mer insatta och engagerade i arbetet, jätteroligt! I skrivandets stund pågår planeringen inför VUR:s julfika som går av stapeln den 4 December på Hälsovetarbacken. Kom gärna förbi och ät en lussebulle! Utöver arbetet med detta har rådet varit fokuserat på att lösa vissa problem inom specialistsjuksköterskornas olika program samt tillsättande av de olika posterna inom bland annat insitutionsråd och ledningsgrupp. Vi skall snart börja planeringen inför vår rådspub den 14 januari samt för hur vi ska nå ut till de studenter som börjar termin 1 i januari. Väl mött och tack för mig! (Detta bli undertecknads sista FuM-rapport..) Rapport till FUM för BUR Den 5 december 2012 Gustav Pettersson Sedan det senaste FUM-mötet har BUR haft ett möte, den 19e november. Till detta möte lyckades BUR locka hela 4 stycken nya termin 1:or samt 2 nya termin 3:or Sida 8 av 10

24 Rapport från råd och utskott inriktning fysiologi. BUR har alltså representanter för alla inriktningar och terminer från och med detta möte tack vare att vi kunde välja in alla dessa till ledamöter för respektive klass, vilket är mycket lyckat för BURs fortsatta arbete som studiebevakande råd. BUR håller på att dra i trådarna för att ta upp arbetet kring en programgemensam examenspinn för BMA-utbildningen, vilket vi startade upp under VT12. BUR hoppas kunna göra någon form av uttagning/tävling dit studenterna får skicka förslag på design som vi sedan tar med vidare till vår programkommité (eller vad det nu blir efter årsskiftet). Nästa BUR-möte hålls på måndag den 10e december klockan på expeditionen hälsovetarbacken. Läkarutbildningsrådets rapport till FUM Den 4:e december 2012 Anna Ruus LUR har (i skrivande stund): - fullt upp att förbereda inför helgens OMSiS-möte som arrangeras av och i Göteborg. - varit tvunga att ställa in ett möte, men istället fört viktiga diskussioner via mail och satt in extra AU-möte. - aktivt arbetat vidare i alla arbetsgrupper, såväl i de under LUR som i de under PK- Med. Fumrapport Reur Den 6 december 2012 Linn Harrysson I ReUR har vi sedan sist rekryterat fler studenter. Vi har även haft vårt första möte för terminen vilket blev lyckat då vi var 12 st istället för 6 st vilket vi var för det mesta förra terminen. Vi planerar att få till ett möte med Anita Esping innan jul för några av de punkter som har kommit upp. Med vänlig hälsning, ReUR genom Linn Harrysson Sida 9 av 10

25 Rapport från råd och utskott Verksamhetsrapport till SAKS fullmäktige Den 30 november 2012 Anders Josefsson, ordförande doktorandrådet (DoR) Doktorandrådets verksamhet Doktorandrådet (DoR) består idag av 14 medlemmar där alla Sahlgrenska akademins (SA) institutioner är representerade med undantag av odontologi. DoR fortsätter att sammanträda en gång i månaden med undantag av sommarmånaderna juli och augusti, där sista mötet innan sommaruppehållet sker i samband med en gemensam middag. DoR har representation i form av ordinarie och ersättare i flera centrala råd som akademistyrelsen, institutionsråden (5 av 6), FOR, FUR, FUK och Brukarrådet för Core Facilities (CF) på SA samt GUDK och internationaliseringskommittén. För allas kännedom vidarebefordrar utsedd representant den information vederbörande erhållit vid hållna möten. Doktorandreglerna har varit under revision och DoR hade ett extra möte för att specifikt diskutera detta ärende med GUDKs ordförande. Dessa synpunkter skulle lyftas vid mötet med Hans Abelius. Samarbetet med Future Faculty fortsätter och även diskussion om att införa doktorandutskott på de olika fakulteterna för att följa den nya omorganisationen på GU då mer makt flyttas ner till institutionerna. Institutionen för neurovetenskap och fysiologi har redan ett väl fungerande doktorandutskott och vid nästa möte kommer ordföranden i detta utskott presentera detta för DoRs ledamöter. Doktorandrådets nyckelfrågor - att ha representation från samtliga institutioner på SA i DoR - att alla doktorander skall ges möjlighet att undervisa, idag är systemet långt ifrån optimalt då somliga har mycket undervisning medan andra ingen alls - att alla doktorander har arbetsdator, läs- och skrivplats - att vara delaktiga i mentorsprogrammet vad gäller vilken typ av mentorer som behövs och hur denna kommunikation skall initieras - att säkerställa så att övergången till doktorandanställning från första dagen håller fastslagen tidsplan - att arbeta hårdare med internationalisering i doktorandutbildningen Anders Josefsson Ordförande, DoR Sida 10 av 10

Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:3

Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:3 Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:3 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid: 2 december 2013, 18:00 Plats: Villa Medici Festsalen Närvarande ledamöter Andreas Sigfridsson Anna Bogdanoff Carolina Bertilsson

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Definitiv kallelse och föredragningslista till Karlstad Studentkårs fullmäktige

Definitiv kallelse och föredragningslista till Karlstad Studentkårs fullmäktige 1(24) Definitiv kallelse och föredragningslista till Karlstad Studentkårs fullmäktige Datum: 12 Mars, 2014 Tid: 17.00 Plats: Sjöströmsalen (1B309), Karlstads universitet 84 Preliminärer a) Mötets öppnande

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

Handlingarna SM 1 2013/2014

Handlingarna SM 1 2013/2014 Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 Styrelsen 2013/2014 2013-09-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: måndagen den 30

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

- sektionens Verksamhetsberättelse 2014

- sektionens Verksamhetsberättelse 2014 - sektionens Verksamhetsberättelse 2014 Författare: SFINX styrelsemedlemmar under 2014. Innehållsförteckning Inledning Ord till nästa års verksamhet Ledning och samordning Styrelsen Revisorer Valberedningen

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014 VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014 Kallelse till vårmötet 2014 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH.

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer

En levande studentkår

En levande studentkår En levande studentkår hur man kan jobba som kåraktiv inom Umeå studentkår Umeå universitet har ett rikt studentliv: vare sig det rör sig om nationer, pubar, kårföreningar, spex, körer osv. så finns något

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Datum: 2011-10-31 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015 VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015 Kallelse till vårmötet 2015 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH.

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f.

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f. KALLELSE FUM 7 14/15 2015-04-12 Talmannapresidiet Kallelse FuM 7 Till Chalmers Studentkårs sjätte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats del1: Plats del2: Tid del 1: Tid del 2: Palmstedtsalen, Johanneberg

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03 Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015-03-03 kl. 17.00 Plats: Pepparholm Närvarande: 26 förtroendevalda och 3 personer från projektgruppen för I-forum. Ärenden: 1. Mötet

Läs mer

Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av

Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av B il a g o r Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av kårstyrelsebeslut...18 Bilaga 6 Anmälan av lösnummerbeslut...23

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer