Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer"

Transkript

1 Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer Gabriella Jansson och Ulf Melin Statsvetenskap och informatik utveckling Linköpings universitet Offentliga e-tjänster i vår vardag 1

2 Offentliga e-tjänster i vår vardag Agenda SAFe-projektet inramning Utgångspunkter vad och hur Ambition Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer Offentliga vs. privata e-tjänster? En modell för alla vs. uppfinna hjulet 290 gånger? Kostnad vs. handlingsutrymme? Tilltro vs. tillit? Avslutande reflektioner och fortsättning 2

3 SAFe Safe public e-services an issue of trust and organization Syfte Att analysera hur säkra offentliga e-tjänster konstrueras Av vilka Genom Sociala och organisatoriska aktiviteter Tekniska aktiviteter Samverkan SAFe Safe public e-services an issue of trust and organization Tjänster som en del av något större tjänster i sammanhang! Organisation Människor som utvecklar Människor som använder 3

4 Forskningsfrågor 1. Vilka aktörer och organisationer involveras i utvecklingen av säkra offentliga e-tjänster och hur tolkar de informationssäkerhet, tillit och organisering? 2. Vilka typer av kunskap och kompetenser används och utvecklas i utvecklingsprocesserna? 3. Vilka värderingar, normer, idéer och strategier återfinns i dessa processer? 4. Hur kan informationssäkerhet och tillit byggas in i teorier kring socio-tekniska system? Fallstudier som utgångspunkt Över tid, nära verksamheterna 1. E-tjänster kring anonyma tentamina 2. Elektroniskt patientjournalsystem och hantering (landsting) 3. Kommunala e-tjänster i ett jämförande perspektiv + mindre, kompletterande, fall 4

5 Kvalitativa fallstudier Teknik i sociala och organisatoriska sammanhang Nära, återkommande och dialoginriktat Intervjuer Fokusgrupper Deltagande observationer och skuggning Dokumentstudier Direkt samverkan Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer 5

6 Kommunala illustrationer Fallstudier i två svenska, medelstora kommuner Föregångare i utveckling av e-tjänster Intervjuer med tjänstemän och politiker Dokumentstudier (protokoll, rapporter, strategier, m.m.) Food for thought ett bredare sätt att se på säkerhet Fragmenterad bild av vad säkra e-tjänster innebär Faktisk säkerhet vs. upplevd säkerhet 6

7 Tillit till e-tjänster Exempel upplevd säkerhet Informationsåtkomst Vem kan se information om mig och hur mycket? Kan kommunen se all information som jag kommer åt med mitt bank-id, t.ex. även mina kontouppgifter? Genomskinlighet och tydlighet Har mitt ärende kommit fram? Har det utförts? När får jag en bekräftelse? Ansvar Vem har egentligen hand om den här frågan? Kommun? Privat utförare? Handläggare? Vad har jag rätt till? Vad är mitt eget ansvar? 7

8 Att tänka på i skapandet av säkra offentliga e-tjänster Offentliga e-tjänster Det offentligas särart Offentliga regelverk Inte alltid valfrihet Skillnad på kund och medborgare Demokratiskt, effektivt, rättssäkert och jämlikt Tillit och legitimitet baseras på det offentligas särart Teknik måste utvecklas i samspel med det offentligas särart Långsiktig syn på säkerhet skapandet av tillit! 8

9 I händerna på privata företag? Säkerhet konstrueras utanför offentliga organisationer? Teknik och processer utvecklas privat Bankers e-tjänster o kommersiella e-handelsplatser förebilder Inlåsningseffekt Hur förena privat teknikutveckling med det offentligas särart? Offentliga e-tjänster mer komplexa - alla ska kunna vara med; rättigheter än betalningsförmåga i fokus. Förstå skillnader och nyanser för att ta tillvara de goda lösningar och idéer som finns inom de båda sektorerna. Samma modell för alla? Kommuner både lika och olika Följer samma regelverk Fungerar i vitt skilda kontext, olika stora, landsbygd-storstad, organisationsstruktur-kultur, etc. Teknik inte bärare av värderingar och normer organisationens normer och tolkningar förmedlas genom teknik Kommuner viktig roll i att översätta global teknik till lokala normer, värden och behov Teknik förankrad i den lokala kontexten e-tjänster upplevs som säkra och legitima 9

10 Uppfinna hjulet 290 gånger? Lokalt självstyre stor flexibilitet för kommuner i utveckling av e-tjänster Obruten och oreglerad mark Uppfinna hjulet varje gång? Kravställning på privata företag Kompromiss mellan olika krav från olika aktörer balans mellan specifika, lokala lösningar och standardiserade lösningar Det är ju fullständigt absurt att 300 kommuner ska sitta och uppfinna det här var och en för sig Kostnad vs. handlingsutrymme Fördel att vara tidigt ute med en teknisk lösning? First-mover advantage Kostnad för egen utveckling vs. möjlighet att påverka Trygghet i att använda sig av beprövad lösning? Nya lösningar vs. etablerade lösningar Var befinner man sig i utvecklingsprocessen? Var lägga ambitionsnivå? Vad prioriteras? Vi har inte muskler eller resurser utan vi måste luta oss mot grejer som vi vet fungerar 10

11 Tilltro snarare än tillit? Snabb teknikutveckling måste hänga med men hänger säkerheten med? Vi har ju åkt längs den här motorvägen samtidigt som vi har byggt den så det blir lite skakigt och guppigt ibland Övertro och tilltro snarare än tillit? Trögheten i det offentliga en fördel? Det finns ju tack och lov i det här sammanhanget en tröghet i en kommunal byråkrati som kan verka främjande Tre övergripande slutsatser 1. Tillit och säkerhet till både det faktiska och det upplevda! 2. Skillnader mellan privat och offentligt är centralt för att tolka säkerhet! 3. E-tjänster blir säkra i sina utvecklingsoch användningssammanhang! Helheten avgör säkerheten! 11

12 Vetenskapligt ämne Informationssystem / IT Offentlig förvaltning Praktiskt Perspektiv Det politiska som svart låda Optimism i förhållande till både IT och politik IT skepticism Analytiskt Skepsis mot det politiska IT som svart låda En forskningsplattform har skapats PUBLIC ORGANISATIONS IN TRANSITION BY IT = POSTIT Statsvetenskap Docent Elin Wihlborg, doktorander Gabriella Jansson, Ester Andreasson och Mattias Örnerheim Informatik Prof Karin Axelsson, docent Ulf Melin, doktorander Ida Lindgren, Anders Persson och Fredrik Söderström + nationell och internationell samverkan 12

13 Fortsatt forskning och samverkan Ny vetskap för fler Kompetensförsörjning till myndigheter och förvaltningar... Bidra till offentlig debatt! Forskningsplattformen utvecklas är redo! eid FUSe (MSB) FUSe (FAS) Vinnmer (Vinnova) flera nya initiativ och ansökningar på gång! Tack! Frågor? Synpunkter? 13

14 Läs gärna mer... Andréasson, Ester (2011) Det är väldigt mycket datoriserat är det. En studie om IT-utveckling i ett landsting: Policy, implementering och praktik. Licentiatavhandling Nr. FiF-a 102. Andréasson, Ester och Melin, Ulf (2011) Cosmic - syndabock eller frälsare? En studie av införandet av och arbetet med ett IT-system för vård- och patientadministration inom Landstinget i Östergötland, fallstudierapport. Jansson, Gabriella (2011) Local Values and e-government Continuity and Change in Public Administration: Implementing Public e-services in Two Swedish Municipalities. Licentiatavhandling Nr. FiF-a 100. Jansson, Gabriella (2009) E-tjänster nya verktyg för ökat medborgarfokus? En studie av arbetet med att utveckla och införa en e- strategi, fallstudierapport Melin, Ulf & Wihlborg, Elin (2011) Praktik, teknik och organisering i samspel kring säkra offentliga e-tjänster, en diskussionsbok baserad på forskningsprojektet Säkra offentliga e-tjänster + ett antal vetenskapliga artiklar 14

Utvecklingen av e-legitimationer i Sverige en studie av det privata och det offentligas roller

Utvecklingen av e-legitimationer i Sverige en studie av det privata och det offentligas roller Utvecklingen av e-legitimationer i Sverige en studie av det privata och det offentligas roller Pågående arbete vänligen behandla med omsorg och respekt! J Ester Andréasson Fil. Lic. Doktorand Avdelningen

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Offentliga e-tjänster i medborgarens tjänst. En diskussion om samordning, demokrati och legitimitet

Offentliga e-tjänster i medborgarens tjänst. En diskussion om samordning, demokrati och legitimitet Offentliga e-tjänster i medborgarens tjänst En diskussion om samordning, demokrati och legitimitet Innehåll Förord 3 1. Introduktion 4 Medborgare och e-tjänster 4 Syfte och frågor 5 Val av begrepp 5 Metoder

Läs mer

Förutsättningar för digital samverkan

Förutsättningar för digital samverkan Förutsättningar för digital samverkan Utredning om insatser för att främja digitalisering och digital samverkan Lennart Jonasson, LJ Konsult Anders Persson, Governo Carin Forest, Governo November 2013

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Tillit i distansierade kontakter

Tillit i distansierade kontakter Författare Peter Axelsson http://www.petera.se Handledare Katarina Giritli-Nygren Mittuniversitetet B-Uppsats Mittuniversitetet Institutionen för samhällsvetenskap Inlämnad och publicerad 2010-06-08 RevB

Läs mer

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor LIU-IEI-FIL-G--13/01022--SE Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor En fallstudie av ÖstgötaTrafiken och införandet av en mobil e-tjänst The procurement of an e-service in the public sector A case

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

E-tjänster i kommuner

E-tjänster i kommuner LINKÖPINGS UNIVERSITET E-tjänster i kommuner "Spelar storleken roll?" Oskar Eklöf 2013-05-24 23337 ord SAMMANFATTNING Den här studien undersöker om kommuners storlek påverkar utbudet av kommunala e-tjänster

Läs mer

Implementering av samverkansprojekt

Implementering av samverkansprojekt Implementering av samverkansprojekt En fallstudie av sociala investeringsfonden och Alla barn i skolan i Norrköpings kommun Implementing interacting projects A Case Study of the Social Investment Fund

Läs mer

Om jag saknar något? Ja, facit.

Om jag saknar något? Ja, facit. Om jag saknar något? Ja, facit. Meningsskapandets roll i framväxten av en hållbarhetsstrategi Nyckelord: Strategi Hållbarhet Meningsskapande Meningsgivande Kunskap I denna rapport har man undersökt processen

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Att leda projekt och utvecklings- processer

Att leda projekt och utvecklings- processer ETT SAMARBETE MELLAN ISA NUTEK VINNOVA Visanu Nationellt program för utveckling av innovationssystem och kluster Att leda projekt och utvecklings- processer Rapport 2005:18 Lennart Svensson, Carina Åberg,

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA

ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA OM MIG Kajsa Asplund Psykolog Doktorerar på Handelshögskolan i Stockholm inom området Talent Management Skriver om organisationspsykologisk forskning på blogg.assessio.se

Läs mer

Projekt Ledning och samverkan

Projekt Ledning och samverkan ARBETSMATERIAL 1 (15) Datum 2013-11-29, vers 2 Projekt Ledning och samverkan - Sammanställning av arbetsläget november 2013 Denna text innehåller en sammanställning av huvuddragen i det arbete som nu pågår

Läs mer

Winnet Gävleborgs Digitala Agenda

Winnet Gävleborgs Digitala Agenda Winnet Gävleborgs Digitala Agenda... 2014-2015 Resurscentrum i Gävleborgs län.. www.gavleborg.winnet.se gavleborg@winnet.se Södra Skeppsbron 6, 802 80 Gävle Winnet Gävleborgs Digitala Agenda... 2014-2015

Läs mer

Entreprenörskapets framgångsfaktorer:

Entreprenörskapets framgångsfaktorer: #2 2008 Entreprenörskapets framgångsfaktorer: Vad är det som gör att vissa lyckas starta företag och andra inte? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln 2 Första numret av E-spegeln handlade om hur

Läs mer

ISM-rapport 15. New Public Management i kommunal praktik

ISM-rapport 15. New Public Management i kommunal praktik ISM-rapport 15 New Public Management i kommunal praktik En studie om chefers möjlighet att hantera styrning inom verksamheterna Vatten, Gymnasium och Äldreomsorg Tina Forsberg Kankkunen Eva Bejerot Lisa

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Utvärdering av projekt inom Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län

Utvärdering av projekt inom Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län 1 Utvärdering av projekt inom Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Rapport till Regionförbundet och Länsstyrelsen i Jönköping län Ann Britt Karlsson och Monica Johansson 2011-03-24 Förord...

Läs mer

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling Gör Leader skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling Text: Jacob Käll

Läs mer

BESTÄLLARKOMPETENS VID BESTÄLLNING AV PROJEKT - TEKNISK-, PROCESS- OCH SOCIAL KOMPETENS

BESTÄLLARKOMPETENS VID BESTÄLLNING AV PROJEKT - TEKNISK-, PROCESS- OCH SOCIAL KOMPETENS BESTÄLLARKOMPETENS VID BESTÄLLNING AV PROJEKT - TEKNISK-, PROCESS- OCH SOCIAL KOMPETENS Jonas RUNDQUIST Sektionen för Ekonomi och Teknik, Högskolan i Halmstad Box 823, 301 18 Halmstad, SWEDEN De projekt

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer