Civilingenjörer i Norden, privata sektorn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Civilingenjörer i Norden, privata sektorn"

Transkript

1 Civilingenjörer i Norden, privata sektorn Norge Danmark Sverige Finland Island Allmänna ekonomiska och sociala villkor samt löner år 2003/2004 Nordiska Ingenjörslönemötet - NIL NORDISK RAPPORT_2002/2003/CF/LJ

2 Innehållsförteckning Sida Förord... 3 Nordiskt gästmedlemskap. 4 Lönestatistik Danmark.. 5 Arbetsvillkor Danmark... 6 Lönestatistik Finland. 8 Arbetsvillkor Finland Lönestatistik Island Arbetsvillkor Island Lönestatistik Norge. 15 Arbetsvillkor Norge. 16 Lönestatistik Sverige 18 Arbetsvillkor Sverige.. 19 Definitioner och mått i lönestatistiken. 22 Ordlista 22 Organisationer för civilingenjörer i Norden 23 NORDISK RAPPORT_2003/2004/Tekna/SLS 2 (24)

3 Förord Arbetsmarknaden för civilingenjörer internationaliseras allt snabbare och allt fler ingenjörer förvärvsarbetar över gränserna i de nordiska grannländerna. Detta har i sin tur ökat behovet av information som beskriver villkoren i de nordiska länderna. Förhoppningen är att denna gemensamt framtagna publikation ska tillgodose en del av detta behov. Den som funderar på att söka arbete i ett nordiskt grannland kan ha stor hjälp av publikationen. Genom den översiktliga presentationen skapar man sig snabbt en bild av vilka allmänna ekonomiska och sociala villkor som gäller i Norden. Även för den som intresserar sig för Civilingenjörernas löner i Norden är publikationen utmärkt som en första orientering. Det finns även en publikation Socialförsäkringen i Norden som kan rekvireras från Försäkringskasseförbundet i Sverige, där det står om bl a sjukförsäkring, föräldraförsäkring, arbetsskadeförsäkring, arbetslöshetsförsäkring samt pensioner. Ytterligare information om löner och lönestrukturer kan fås vid direkt kontakt med respektive lands förbund. Adresser och telefonnummer anges sist i publikationen samt länkar till respektive förbunds hemsidor. NIL:s statistikgrupp 2004 Lisbeth Andersen, IDA, Danmark Jarna Savolainen, TEK, Finland Arni B Björnsson, SV, Island Øyvind Haldorsen och Solveig Langrud Sletten Tekna, Norge Anna Sandgren Janzon, CF, Sverige NORDISK RAPPORT_2003/2004/Tekna/SLS 3 (24)

4 Nordiskt gästmedlemskap Gästmedlemskapet innebär att medlemmar i någon av de nordiska civilingenjörsorganisationerna skall betraktas som en medlem i organisationen i det grannland där hon/han är bosatt. Gästmedlemskapet gäller i 12 månader, men kan förlängas till maximalt 24 månader. Därefter bör medlemmen söka om normalt medlemskap i bosättningslandets organisation för att medlemsförmånerna ska vara i kraft. Gästmedlemskapet upphör då vederbörande lämnar anställningen i värdlandet eller utträder ur sitt eget lands organisation. Syftet är att ge respektive organisations medlemmar ett kraftigt förbättrat servicestöd utanför det egna landet utan extra kostnad för medlemmen. Frågor rörande arbetslöshetskassa ligger utanför medlemskapet. Medlemsförbund och värdförbund kan upplysa om vad som gäller i respektive land. Hur gör du för att kunna utnyttja gästmedlemskapet? När du har fått arbete i annat nordiskt land anmäler du detta till din organisations medlemsregister och ber att få en ansökan om gästmedlemskap. Denna fyller du i och sänder tillbaka till din egen organisation som översänder din ansökan till gästlandets organisation. Det är viktigt att du själv ansöker om medlemskap i det nya landets arbetslöshetskassa. I Norge och på Island finns inte a-kassor utan en allmän statlig arbetslöshetsförsäkring (ingår i Folketrygden i Norge). Du betalar under tiden du arbetar i det andra nordiska landet medlemsavgiften till din egen organisation exklusive arbetslöshetskassan i ditt hemland. Däremot tillkommer avgiften till arbetslöshetskassan i det land du arbetar. Vad får du ut av gästmedlemskapet? Alla de nordiska civilingenjörsorganisationerna har en väl utbyggd servicefunktion anpassad till respektive lands speciella förhållanden och arbetsrättsliga lagstiftning och tradition. Trots detta är likheterna i de nordiska länderna mycket stora, vilket gör att gästmedlemskapet är en stor tillgång och möjlighet för dig som skall arbeta i ett nordiskt grannland. Du som är gästmedlem i ett nordiskt land, har samma rätt som organisationens egna medlemmar att få t ex förhandlingsmässigt stöd, juridisk hjälp o s v, om du inte kan komma överens med din arbetsgivare. Detsamma kan gälla tolkning av t ex anställningsavtal eller vid uppsägning. Vidare ingår service av annat slag såsom löneförhandling och rekommendationer rörande vidareutbildningsmöjligheter. Dessutom har du möjligheter att på lika villkor deltaga i de yrkesprofessionella aktiviteter som organisationen erbjuder. Följande organisationer har slutit avtal om gästmedlemskap Ingeniørforeningen i Danmark, IDA Tekna-Teknisk naturvitenskapelig forening, Tekna Stéttarfélag Verkfræðinga, SV Sveriges Civilingenjörsförbund, CF Teknikens Akademikerförbund, TEK Adresser till organisationerna finner Du sist i publikationen. NORDISK RAPPORT_2003/2004/Tekna/SLS 4 (24)

5 DANMARK Privatansatte civilingeniører Månedsløn i september 2003 EURO DKK Eksamensår Antal 3:E Medellön 1:A KVART 3:E KVART 90:E PER Medellön 1:A KVART KVART 90:E PER Før NORDISK RAPPORT_2003/2004/Tekna/SLS 5 (24)

6 ARBETSVILLKOR DANMARK Arbetslöshetsförsäkring Avgift till arbetslöshetskassa (år 2004) Heltidsförsäkrad: DKK/år Deltidsförsäkrad: DKK/år Frivilligt kontingent till efterlønsordning Heltidsförsäkrad: DKK/år Deltidsförsäkrad: DKK/år Arbetslöshetsersättning (år 2004):? ersättning utgår högst 4 år? inkomstrelaterad ersättning utgår med 90 procent av tidigare inkomst dock max DKK/vecka för heltidsförsäkrad och DKK/vecka för deltidsförsäkrad samt DKK för dimittender (full tid) Villkor för ersättning:? varit medlem i arbetslöshetskassan i minst 12 månader? arbetat heltid minst 52 veckor (deltidsförsäkrad 34 veckor) de senaste 3 åren? nyutbildade är berättigade till ersättning efter 1 månads medlemskap I juli 2004 var 4,7 procent av de civilingenjörer som är medlemmar i arbetslöshetskassan arbetslösa. Särskilt de nyexaminerade har svårt att få arbete. För mer information: Arbetstid Ingen allmänt gällande fast tid, men enligt IDA:s lönestatistik 2003 är arbetstiden i genomsnitt 41,5 timmar/vecka inklusive lunch. Inga allmänt gällande regler för övertidsersättning, varierar enligt lokala kollektiva eller individuella förhandlingar. Enligt IDA:s lönestatistik har 56 procent medlemmarna anställningar utan arbetstidsbegränsningar och utan övertidsersättning. 25 dagars lagstadgad semester, varav 3 veckor huvudsemester som förläggs under perioden 1/5-30/9. En del har avtalat rätt till 30 dagars semester. Minst en procent av årslönen utbetalas i semesterersättning. Föräldraförsäkring Modern har rätt till ledighet 4 veckor före och 14 veckor efter förlossningen. Fadern har rätt till 2 veckors ledighet senast 14 veckor efter förlossningen. Dessutom har föräldrarna gemensamt rätt till 2*32 veckors ledighet. Ersättning betalas till modern för ledigheten 4 veckor före och 14 veckor efter förlossningen samt till föräldrarna tillsammans i maximalt 32 veckor. Ersättningens storlek är DKK/vecka (2003) i denna period, om bara en av föräldrarna tar ledigt. Bättre förmåner kan avtalas. Den gemensamma föräldraledigheten kan utsträckas ännu längre, men då förminskas ersättningen ytterligare Ingångslönerekommendation våren 2004 Civilingenjörer: DKK/månad NORDISK RAPPORT_2003/2004/Tekna/SLS 6 (24)

7 Medlemsavgift Exempel Ordinarie medlem (oavsett befattning) Ordinarie, ledande (privat sektor) och delägare Norden Utland, utom Norden Arbetar utomlands, IDA sköter inte intressebevakning Arbetslös DKK/år DKK/år DKK/år DKK/år 840 DKK/år 876/840 DKK/år Provanställning Maximalt 3 månader med förkortad uppsägningstid. Uppsägning För arbetstagare vanligen 1 månad till sista dagen i månaden. För arbetsgivare: Anställningstid Uppsägningstid - 6 månader 1 månad 6 mån - 3 år 3 månader 3-6 år 4 månader 6-9 år 5 månader 9 år - 6 månader Längre uppsägningstid kan avtalas. Eventuellt kortare uppsägningstid vid sjukdom i 120 dagar inom en 12 månaders period. Sjukersättning Full lön för tjänstemän (DK: Funktionærer) Webbplatser Ekonomisk information: Ingeniørforeningen i Danmark, IDA: Lediga jobb: NORDISK RAPPORT_2003/2004/Tekna/SLS 7 (24)

8 LÖNESTATISTIK FINLAND Privatanställda civilingenjörer Månadslön i december 2002 Valuta: Euro EXAMENS- Antal MEDEL- 1:A MEDIAN 3:E 90:E ÅR LÖN KVART KVART PERC Källa: TEK:s löneenkät i december 2002 NORDISK RAPPORT_2003/2004/Tekna/SLS 8 (24)

9 ARBETSVILLKOR FINLAND Arbetslöshetsförsäkring Arbetslöshetsdagpenning utgår med en grunddel på 22,75 euro/vardag samt en inkomstrelaterad del som beräknas efter lön 43 veckor före arbetslösheten. Extra ersättning tillkommer om den arbetslöse har barn. Villkor för arbetslöshetsersättning: - vara anmäld till arbetskraftsbyrån - varit medlem i arbetslöshetskassan i minst 10 månader. - under de senaste 24 månaderna ha arbetat minst 18 timmar per vecka i minst 43 veckor I juni 2003 var diplomingenjörer arbetslösa, vilket motsvarar 2,6 procents arbetslöshet. Av TEKmedlemmarna var ca 650 arbetslösa, vilket motsvarar ca 2,0 procents arbetslöshet. För mer information: Arbetstid Maximalt 40 timmar Rätt till övertidsersättning enligt lag, vanligen 50 % förhöjd lön. 2 eller 2,5 semesterdagar per månad. Semestertillägg utbetalas vanligen med 50 procent av månadslönen. Föräldraförsäkring Föräldrarna har rätt till vårdledighet tills barnet fyllt 3 år. Moderskapspenning utbetalas i 105 dagar, faderskapspenning i 18 dagar. Dessutom utbetalas föräldrapenning i 158 dagar, vilka kan användas av fadern eller modern. Antalet dagar med faderskapspenning ökar om pappan tar en del av dagarna med föräldrapenning. Ersättningens storlek beräknas efter senast fastställda beskattning, minidagpenning är 10,09 euro (fr om ). Enligt kollektivavtalen betalas vanligen full lön för 3 månader av moderskapsledigheten. Mer information: samt publikationen Socialförsäkringar i Norden, utgiven av Försäkringskasseförbundet. Ingångslönerekommendation hösten euro/månad Medlemsavgift Ordinarie medlem Bosatt i övriga Norden Studerandemedlem 248,40 euro 248,40 euro gratis NORDISK RAPPORT_2003/2004/Tekna/SLS 9 (24)

10 Provanställning Maximalt 4 månaders provanställning. Om arbetsgivaren ordnar utbildning som varar över 4 månader kan provanställningen förlängas till maximalt 6 månader. Uppsägningstid För arbetstagare: Anställningstid Uppsägningstid - 5 år 14 dagar 5 år - 1 månad För arbetsgivare: Anställningstid Uppsägningstid - 1 år 14 dagar 1-4 år 1 månad 4-8 år 2 månader 8-12 år 4 månader 12 år - 6 månader Annan uppsägningstid kan avtalas. Sjukersättning Enligt lag full lön högst 9 dagar, därefter dagpenning enligt sjukförsäkringslagen. Bättre förmåner kan avtalas med kollektivavtal, vanligen full lön 1-3 månader. Webbplatser Ekonomisk information: Lediga jobb: Teknikens Akademikerförbund, TEK, NORDISK RAPPORT_2003/2004/Tekna/SLS 10 (24)

11 Lönestatistik Island SV LÖNESTATISTIK FEBRUAR 2004 EXAMENSÅRSVISA LÖNER I MÄNEDSKLASSER ISL. KRONOR (TUSEN) CIVILINGENJÖRER PRIVATANSTÄLLDA EXAMENSÅR ANTAL MEDELLÖN 10:E PERC UND KV MEDIAN ÖVRE KV 90:E PERC Samtliga NORDISK RAPPORT_2003/2004/Tekna/SLS 11 (24)

12 SV LÖNESTATISTIK FEBRUAR 2004 EXAMENSÅRSVISA LÖNER I MÅNEDSKLASSER EUROS CIVILINGENJÖRER PRIVATANSTÄLLDA EXAMENSÅR ANTAL MEDELLÖN 10:E PERC UND KV MEDIAN ÖVRE KV 90:E PERC Samtliga NORDISK RAPPORT_2003/2004/Tekna/SLS 12 (24)

13 ARBETSVILLKOR ISLAND Arbetslöshetsförsäkring Arbetslöshetsersättning (år 2004) utgår med ISK/månad. Samma belopp betalas till alla oberoende av tidigare inkomst. Dessutom tillkommer extra ersättning med ISK/månad och barn under 18 år. Villkor för ersättning: - vara arbetsför och oförhindrad att söka arbete - vara anmäld som arbetssökande hos lokal arbetsförmedling I juli 2004 var 14 civilingenjörer arbetslösa, vilket motsvarar knappt 1 % av drygt yrkesverksamma civilingenjörer. Mer information: Stéttarfélag verkfræðinga (SV) tel Arbetstid Maximalt 40 timmar/ vecka, 38 timmar/vecka hos konsultföretag. Övertidsersättning utgår med 1,0385 % av månadslön. Där det inte finns kollektivavtal är det vanligt med bruttolön utan extra ersättning för övertidsarbete. Den lagstadgade semesterrätten är minst 24 dagar/år. Enligt avtal med konsultföretag: 27 dagar vid 32 års ålder, 30 dagar vid 40 års ålder. Om arbetsgivaren önskar att del av semestern flyttas till vintertid utgår ofta tillägg med 25 procent. Föräldraförsäkring Modern och fadern har var och en rätt till föräldrapenning i tre månader, dessutom har de gemensam rätt till ersättning i tre månader som kan delas mellan dem. Ersättningen utgörs maximalt av 80 % av medellönen under de 12 månader som börjar räknas 14 månader före födseln. Mer information: samt publikationen Socialförsäkringar i Norden, utgiven av Försäkringskasseförbundet. Ingångslönerekommendation våren 2004 Civilingenjörer: ISK Medlemsavgift Ordinarie medlem: ISK/år Arbetslösa: utan avgift Studerande: utan avgift Provanställning Oftast 3 månader med 1 månads uppsägningstid, annars efter överenskommelse. NORDISK RAPPORT_2003/2004/Tekna/SLS 13 (24)

14 Uppsägningstid Enligt lag: Anställningstid Uppsägningstid 1 år 1 månad 3 år 2 månader 5 år 3 månader Vanligt ( t ex konsultföretag): 1 veckas uppsägningstid vid 0-3 månaders anställningstid och 3 månaders uppsägningstid efter 3 månaders anställningstid. Enligt lag träder uppsägningar inte i kraft för än vid månadsskifte. Sjukersättning Enlig lag betalar arbetsgivaren: Anställningstid Ersättning 1 år Full lön 1 månad 3 år Full lön 2 månader 5 år Full lön 3 månader Konsultföretag: Anställningstid Ersättning - 10 år Full lön 3 månader, 50 procents lön 3-6 månader år Full lön 4,5 månader, 50 procents lön 4,5-9 månader 20 år - Full lön 12 månader Enligt avtal: arbetsgivaren betalar 1% av lönen till SV:s sjukfond som betalar 70% av lön max 270 dagar efter att andra ersättningar utgår.. Information: samt publikationen Socialförsäkringar i Norden, utgiven av Försäkringskasseförbundet. Webbplatser Ekonomisk information: Lediga jobb: Stéttarfélag Verkfræðinga, SV: NORDISK RAPPORT_2003/2004/Tekna/SLS 14 (24)

15 LÖNESTATISTIK NORGE Privatanställda civilingenjörer Månadslön i september 2003 Valuta: Euro Valuta: NOK EXAMENS- Antal MEDEL- 1:A MEDIAN 3:E 90:E MEDEL- 1:A MEDIAN 3:E 90:E ÅR LÖN KVART KVART PERC LÖN KVART KVART PERC Källa: NIF:s löneenkät i september Euro i september 2003 = 8,1952 NOK Statistiken avser TEKNA-medlemmar med minst civilingenjörsexamen eller motsvarande NORDISK RAPPORT_2003/2004/Tekna/SLS 15 (24)

16 ARBETSVILLKOR NORGE Arbetslöshetsförsäkring Arbetslöshetsersättning utgår med 2,4 promille av bruttolönen under det senaste kalenderåret 5 dagar i veckan. Dagpengar räknas av intäkter upp till 6G ( NKR år 2004). Arbetslösheten bland TEKNA-medlemmar och civilingenjörer är relativt låg jämfört med andra yrkesgrupper även om arbetsmarknaden har blivit sämre även för civilingenjörer. Pr. 1. mai 2004 var 305 TEKNA-medlemmar registrerade som arbetslösa vilket motsvarar 0,1 procent av de yrkesverksamma. Information: Arbetstid Enligt lag eller avtal. Huvudregel enligt lag 40 timmar/ vecka, enligt avtal vanligen 40 timmar/vecka inklusive lunch. Huvudregel: rätt till övertidsersättning enligt lag, minst 40 % tillägg. Enligt avtal oftast 50 % tillägg för övertid arbetad vardagar klockan och 100 % tillägg för övrig tid. Rätten till övertidsersättning kan förhandlas bort, enligt TEKNA:s lönestatistik saknar 57 % rätt till övertidsersättning. Den lagstadgade semesterrätten är 21 dagar/år, de som har fyllt 60 år har rätt till ytterligare 5 dagar. Det är vanligt med rätt till 25 semesterdagar. Föräldraförsäkring Varje förälder har rätt till 1 års föräldraledighet per barn. Föräldraskapspenning utbetalas av försäkringskassan i 42 veckor med full lön eller 52 veckor med 80 procents ersättning, maximalt 6G/år (maj 2004: NOK) varav 4 veckor bara kan utnyttjas av fadern. Dessutom har fadern rätt till 2 veckors ledighet utan ersättning i samband med förlossningen. Mer information: samt publikationen Socialförsäkringar i Norden, utgiven av Försäkringskasseförbundet. Ingångslönerekommendation hösten 2004 Civilingenjörer: NOK/månad Medlemsavgift Ordinarie medlem NKR/år 1, 2 respektive 3 år efter examen 25%, 50%, respektive 75% avgift Studerande 10% avgift Vidareutbildning og doktorander 25% avgift i högst 4 år Gifta/samboende 75% avgift Pensionär 50% avgift Uföre intil 25% avgift Under vissa förutsetningar avgiftsbefrielse vid arbetslöshet, förädraledighet etc. Tilkommer : avgift till lokala avdelingar, fra kronor per år. NORDISK RAPPORT_2003/2004/Tekna/SLS 16 (24)

17 Provanställning Maximalt 6 månader med förkortad uppsägningstid (14 dagar) om inte annat är avtalat. Uppsägningstid Uppsägningstiden för arbetstagare är lagstadgat och beror på anställningstid. För arbetsgivare: Anställningstid Ålder Uppsägningstid - 5 år 1 månad 5-10 år 2 månader 10 år 3 månader 10 år 50 år - 4 månader 10 år 55 år - 5 månader 10 år 60 år - 6 månader Det är vanligt med 3 månaders uppsägningstid för nyanställda civilingenjörer Sjukersättning Vanligtvis full lön i ett år (sällan endast 3 månader). Från försäkringskassan full lön upp till 6G/ år (maj 2004: NKR). Information: publikationen Socialförsäkringar i Norden, utgiven av Försäkringskasseförbundet. Webbplatser Ekonomisk information: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig Forening, TEKNA: Lediga jobb: NORDISK RAPPORT_2003/2004/Tekna/SLS 17 (24)

18 LÖNESTATISTIK SVERIGE Privatanställda civilingenjörer Månadslön i december 2003 Valuta: Euro Valuta: SEK EXAMENS- Antal MEDEL- 1:A MEDIAN 3:E 90:E MEDEL- 1:A MEDIAN 3:E 90:E ÅR LÖN KVART KVART PERC LÖN KVART KVART PERC Källa: CF:s löneenkät i december Euro i december 2003 = 9,0169 SEK NORDISK RAPPORT_2003/2004/Tekna/SLS 18 (24)

19 ARBETSVILLKOR SVERIGE Arbetslöshetsförsäkring Avgift till Akademikernas arbetslöshetskassa (AEA) år 2004: SEK/år Arbetslöshetsersättning från AEA (fr om juli 2002): - Ersättning utgår högst 300 dagar med möjlighet till ytterligare ersättningsperiod om nytt arbetsvillkor uppfylls. - Inkomstrelaterad ersättning utgår med 80 procent av tidigare inkomst. Högsta dagpenning, 680 SEK, betalas ut vid en månadsinkomst på minst SEK. Under arbetslöshetens första 100 dagar kan förhöjd dagpenning. 730 SEK, utbetalas. Villkor för ersättning från AEA: - vara arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete - vara anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen - varit medlem i AEA i minst 12 månader - arbetat minst 70 timmar per månad i minst sex månader(huvudregel) eller minst 450 timmar fördelat på sex sammanhängande månader med minst 45 arbetade timmar per månad (alternativregel). Information : samt Akademikernas arbetslöshetskassa (AEA), CF:s inkomstförsäkring fyller ut till 80 procent av lönen för inkomster upp till SEK/månad. Inkomstförsäkringen som betalas ut i högst 100 dagar ingår i medlemskapet i CF. Information: I maj 2004 var ca 2400 medlemmar arbetslösa, vilket motsvarar drygt 3 procent av de yrkesverksamma medlemmarna. Information: samt CF:s broschyr Arbetsmarknadsinformation Civilingenjörsförbundet. Föräldraförsäkring Föräldrarna har rätt till föräldraledighet till dess att barnet har fyllt 1,5 år och rätt till förkortad arbetstid till dess att barnet fyller 8 år. Föräldrapenning betalas av försäkringskassan 480 dagar, varav 390 dagar med 80 % av lön upp till 7,5 BB/år ( SEK år 2004) och 90 dagar med 60 SEK/dag. Mer information: hänvisning till Försäkringskassan samt publikationen Socialförsäkringar i Norden, utgiven av Försäkringskasseförbundet. NORDISK RAPPORT_2003/2004/Tekna/SLS 19 (24)

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 Inledning... 5 Ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen...

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi November 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Ersättning från den allmänna arbetslöshets-försäkringen...

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad september 2008 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Inledning: Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring...4 Grundvillkor...4 Medlemskap...5 Inträde genom arbete...5 Medlemsavgift...6

Läs mer

LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG

LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG Lathund för arbetsgivare i sociala företag Författare Eva Carlsson Projektledare, Eva Carlsson Faktagranskning, Arbetsgivarorganisationen KFO Denna handbok är

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad augusti 2013 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 om arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring... 4 Grundvillkor... 4 Medlemskap... 4 Inträde genom arbete... 5 Medlemsavgift... 5

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad februari 2012 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring... 4 Grundvillkor... 4 Medlemskap... 4 Inträde genom arbete... 5 Medlemsavgift...

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2015 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna

Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna ETT SAMARBETE MELLAN LEDARNA OCH BLIWA Innehåll Inledning 3 1. Gemensamma bestämmelser 4 1.1 OM GRUPPAVTALET SAMT

Läs mer

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Innehåll:

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

Blivande förälder. Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn

Blivande förälder. Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn Blivande förälder Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Barnfamilj. Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj. Information om socialförsäkringen för dig som har barn Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

EN KORTFATTAD INFORMATION OM

EN KORTFATTAD INFORMATION OM EN KORTFATTAD INFORMATION OM UPPSÄGNING PÅ GRUND AV KONKURS GS Avdelning 6 Väst Olof Palmes Plats 1, 413 04 GÖTEBORG Telefon: 010-470 84 60 avd6@gsfacket.se Uppsägning och varsel En uppsägnings förhandling

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

2004-10-14. Kompletterande försäkringar för inkomstbortfall vid arbetslöshet

2004-10-14. Kompletterande försäkringar för inkomstbortfall vid arbetslöshet 2004-10-14 Kompletterande försäkringar för inkomstbortfall vid arbetslöshet Denna rapport innehåller en översiktlig redovisning av de olika avtalen om inkomst-/tilläggsförsäkringar som kompletterar arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade

Läs mer

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar 1 2 ST, 2007. Text: Sara Bergqvist Månsson. Form och Illustration: Fredrik Swahn. Tryck: Vitt Grafiska AB, augusti 2013. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar

Läs mer

SKYDDSNÄTET INTE LIKA FÖR ALLA VID ARBETSLÖSHET. Så förändras din ekonomi

SKYDDSNÄTET INTE LIKA FÖR ALLA VID ARBETSLÖSHET. Så förändras din ekonomi SKYDDSNÄTET INTE LIKA FÖR ALLA VID ARBETSLÖSHET Så förändras din ekonomi 1 Rapport Skyddsnätet inte lika för alla vid arbetslöshet. Så förändras din ekonomi Denna rapport belyser hur skyddsnätet ser ut

Läs mer