Civilingenjörer i Norden, privata sektorn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Civilingenjörer i Norden, privata sektorn"

Transkript

1 Civilingenjörer i Norden, privata sektorn Norge Danmark Sverige Finland Island Allmänna ekonomiska och sociala villkor samt löner år 2003/2004 Nordiska Ingenjörslönemötet - NIL NORDISK RAPPORT_2002/2003/CF/LJ

2 Innehållsförteckning Sida Förord... 3 Nordiskt gästmedlemskap. 4 Lönestatistik Danmark.. 5 Arbetsvillkor Danmark... 6 Lönestatistik Finland. 8 Arbetsvillkor Finland Lönestatistik Island Arbetsvillkor Island Lönestatistik Norge. 15 Arbetsvillkor Norge. 16 Lönestatistik Sverige 18 Arbetsvillkor Sverige.. 19 Definitioner och mått i lönestatistiken. 22 Ordlista 22 Organisationer för civilingenjörer i Norden 23 NORDISK RAPPORT_2003/2004/Tekna/SLS 2 (24)

3 Förord Arbetsmarknaden för civilingenjörer internationaliseras allt snabbare och allt fler ingenjörer förvärvsarbetar över gränserna i de nordiska grannländerna. Detta har i sin tur ökat behovet av information som beskriver villkoren i de nordiska länderna. Förhoppningen är att denna gemensamt framtagna publikation ska tillgodose en del av detta behov. Den som funderar på att söka arbete i ett nordiskt grannland kan ha stor hjälp av publikationen. Genom den översiktliga presentationen skapar man sig snabbt en bild av vilka allmänna ekonomiska och sociala villkor som gäller i Norden. Även för den som intresserar sig för Civilingenjörernas löner i Norden är publikationen utmärkt som en första orientering. Det finns även en publikation Socialförsäkringen i Norden som kan rekvireras från Försäkringskasseförbundet i Sverige, där det står om bl a sjukförsäkring, föräldraförsäkring, arbetsskadeförsäkring, arbetslöshetsförsäkring samt pensioner. Ytterligare information om löner och lönestrukturer kan fås vid direkt kontakt med respektive lands förbund. Adresser och telefonnummer anges sist i publikationen samt länkar till respektive förbunds hemsidor. NIL:s statistikgrupp 2004 Lisbeth Andersen, IDA, Danmark Jarna Savolainen, TEK, Finland Arni B Björnsson, SV, Island Øyvind Haldorsen och Solveig Langrud Sletten Tekna, Norge Anna Sandgren Janzon, CF, Sverige NORDISK RAPPORT_2003/2004/Tekna/SLS 3 (24)

4 Nordiskt gästmedlemskap Gästmedlemskapet innebär att medlemmar i någon av de nordiska civilingenjörsorganisationerna skall betraktas som en medlem i organisationen i det grannland där hon/han är bosatt. Gästmedlemskapet gäller i 12 månader, men kan förlängas till maximalt 24 månader. Därefter bör medlemmen söka om normalt medlemskap i bosättningslandets organisation för att medlemsförmånerna ska vara i kraft. Gästmedlemskapet upphör då vederbörande lämnar anställningen i värdlandet eller utträder ur sitt eget lands organisation. Syftet är att ge respektive organisations medlemmar ett kraftigt förbättrat servicestöd utanför det egna landet utan extra kostnad för medlemmen. Frågor rörande arbetslöshetskassa ligger utanför medlemskapet. Medlemsförbund och värdförbund kan upplysa om vad som gäller i respektive land. Hur gör du för att kunna utnyttja gästmedlemskapet? När du har fått arbete i annat nordiskt land anmäler du detta till din organisations medlemsregister och ber att få en ansökan om gästmedlemskap. Denna fyller du i och sänder tillbaka till din egen organisation som översänder din ansökan till gästlandets organisation. Det är viktigt att du själv ansöker om medlemskap i det nya landets arbetslöshetskassa. I Norge och på Island finns inte a-kassor utan en allmän statlig arbetslöshetsförsäkring (ingår i Folketrygden i Norge). Du betalar under tiden du arbetar i det andra nordiska landet medlemsavgiften till din egen organisation exklusive arbetslöshetskassan i ditt hemland. Däremot tillkommer avgiften till arbetslöshetskassan i det land du arbetar. Vad får du ut av gästmedlemskapet? Alla de nordiska civilingenjörsorganisationerna har en väl utbyggd servicefunktion anpassad till respektive lands speciella förhållanden och arbetsrättsliga lagstiftning och tradition. Trots detta är likheterna i de nordiska länderna mycket stora, vilket gör att gästmedlemskapet är en stor tillgång och möjlighet för dig som skall arbeta i ett nordiskt grannland. Du som är gästmedlem i ett nordiskt land, har samma rätt som organisationens egna medlemmar att få t ex förhandlingsmässigt stöd, juridisk hjälp o s v, om du inte kan komma överens med din arbetsgivare. Detsamma kan gälla tolkning av t ex anställningsavtal eller vid uppsägning. Vidare ingår service av annat slag såsom löneförhandling och rekommendationer rörande vidareutbildningsmöjligheter. Dessutom har du möjligheter att på lika villkor deltaga i de yrkesprofessionella aktiviteter som organisationen erbjuder. Följande organisationer har slutit avtal om gästmedlemskap Ingeniørforeningen i Danmark, IDA Tekna-Teknisk naturvitenskapelig forening, Tekna Stéttarfélag Verkfræðinga, SV Sveriges Civilingenjörsförbund, CF Teknikens Akademikerförbund, TEK Adresser till organisationerna finner Du sist i publikationen. NORDISK RAPPORT_2003/2004/Tekna/SLS 4 (24)

5 DANMARK Privatansatte civilingeniører Månedsløn i september 2003 EURO DKK Eksamensår Antal 3:E Medellön 1:A KVART 3:E KVART 90:E PER Medellön 1:A KVART KVART 90:E PER Før NORDISK RAPPORT_2003/2004/Tekna/SLS 5 (24)

6 ARBETSVILLKOR DANMARK Arbetslöshetsförsäkring Avgift till arbetslöshetskassa (år 2004) Heltidsförsäkrad: DKK/år Deltidsförsäkrad: DKK/år Frivilligt kontingent till efterlønsordning Heltidsförsäkrad: DKK/år Deltidsförsäkrad: DKK/år Arbetslöshetsersättning (år 2004):? ersättning utgår högst 4 år? inkomstrelaterad ersättning utgår med 90 procent av tidigare inkomst dock max DKK/vecka för heltidsförsäkrad och DKK/vecka för deltidsförsäkrad samt DKK för dimittender (full tid) Villkor för ersättning:? varit medlem i arbetslöshetskassan i minst 12 månader? arbetat heltid minst 52 veckor (deltidsförsäkrad 34 veckor) de senaste 3 åren? nyutbildade är berättigade till ersättning efter 1 månads medlemskap I juli 2004 var 4,7 procent av de civilingenjörer som är medlemmar i arbetslöshetskassan arbetslösa. Särskilt de nyexaminerade har svårt att få arbete. För mer information: Arbetstid Ingen allmänt gällande fast tid, men enligt IDA:s lönestatistik 2003 är arbetstiden i genomsnitt 41,5 timmar/vecka inklusive lunch. Inga allmänt gällande regler för övertidsersättning, varierar enligt lokala kollektiva eller individuella förhandlingar. Enligt IDA:s lönestatistik har 56 procent medlemmarna anställningar utan arbetstidsbegränsningar och utan övertidsersättning. 25 dagars lagstadgad semester, varav 3 veckor huvudsemester som förläggs under perioden 1/5-30/9. En del har avtalat rätt till 30 dagars semester. Minst en procent av årslönen utbetalas i semesterersättning. Föräldraförsäkring Modern har rätt till ledighet 4 veckor före och 14 veckor efter förlossningen. Fadern har rätt till 2 veckors ledighet senast 14 veckor efter förlossningen. Dessutom har föräldrarna gemensamt rätt till 2*32 veckors ledighet. Ersättning betalas till modern för ledigheten 4 veckor före och 14 veckor efter förlossningen samt till föräldrarna tillsammans i maximalt 32 veckor. Ersättningens storlek är DKK/vecka (2003) i denna period, om bara en av föräldrarna tar ledigt. Bättre förmåner kan avtalas. Den gemensamma föräldraledigheten kan utsträckas ännu längre, men då förminskas ersättningen ytterligare Ingångslönerekommendation våren 2004 Civilingenjörer: DKK/månad NORDISK RAPPORT_2003/2004/Tekna/SLS 6 (24)

7 Medlemsavgift Exempel Ordinarie medlem (oavsett befattning) Ordinarie, ledande (privat sektor) och delägare Norden Utland, utom Norden Arbetar utomlands, IDA sköter inte intressebevakning Arbetslös DKK/år DKK/år DKK/år DKK/år 840 DKK/år 876/840 DKK/år Provanställning Maximalt 3 månader med förkortad uppsägningstid. Uppsägning För arbetstagare vanligen 1 månad till sista dagen i månaden. För arbetsgivare: Anställningstid Uppsägningstid - 6 månader 1 månad 6 mån - 3 år 3 månader 3-6 år 4 månader 6-9 år 5 månader 9 år - 6 månader Längre uppsägningstid kan avtalas. Eventuellt kortare uppsägningstid vid sjukdom i 120 dagar inom en 12 månaders period. Sjukersättning Full lön för tjänstemän (DK: Funktionærer) Webbplatser Ekonomisk information: Ingeniørforeningen i Danmark, IDA: Lediga jobb: NORDISK RAPPORT_2003/2004/Tekna/SLS 7 (24)

8 LÖNESTATISTIK FINLAND Privatanställda civilingenjörer Månadslön i december 2002 Valuta: Euro EXAMENS- Antal MEDEL- 1:A MEDIAN 3:E 90:E ÅR LÖN KVART KVART PERC Källa: TEK:s löneenkät i december 2002 NORDISK RAPPORT_2003/2004/Tekna/SLS 8 (24)

9 ARBETSVILLKOR FINLAND Arbetslöshetsförsäkring Arbetslöshetsdagpenning utgår med en grunddel på 22,75 euro/vardag samt en inkomstrelaterad del som beräknas efter lön 43 veckor före arbetslösheten. Extra ersättning tillkommer om den arbetslöse har barn. Villkor för arbetslöshetsersättning: - vara anmäld till arbetskraftsbyrån - varit medlem i arbetslöshetskassan i minst 10 månader. - under de senaste 24 månaderna ha arbetat minst 18 timmar per vecka i minst 43 veckor I juni 2003 var diplomingenjörer arbetslösa, vilket motsvarar 2,6 procents arbetslöshet. Av TEKmedlemmarna var ca 650 arbetslösa, vilket motsvarar ca 2,0 procents arbetslöshet. För mer information: Arbetstid Maximalt 40 timmar Rätt till övertidsersättning enligt lag, vanligen 50 % förhöjd lön. 2 eller 2,5 semesterdagar per månad. Semestertillägg utbetalas vanligen med 50 procent av månadslönen. Föräldraförsäkring Föräldrarna har rätt till vårdledighet tills barnet fyllt 3 år. Moderskapspenning utbetalas i 105 dagar, faderskapspenning i 18 dagar. Dessutom utbetalas föräldrapenning i 158 dagar, vilka kan användas av fadern eller modern. Antalet dagar med faderskapspenning ökar om pappan tar en del av dagarna med föräldrapenning. Ersättningens storlek beräknas efter senast fastställda beskattning, minidagpenning är 10,09 euro (fr om ). Enligt kollektivavtalen betalas vanligen full lön för 3 månader av moderskapsledigheten. Mer information: samt publikationen Socialförsäkringar i Norden, utgiven av Försäkringskasseförbundet. Ingångslönerekommendation hösten euro/månad Medlemsavgift Ordinarie medlem Bosatt i övriga Norden Studerandemedlem 248,40 euro 248,40 euro gratis NORDISK RAPPORT_2003/2004/Tekna/SLS 9 (24)

10 Provanställning Maximalt 4 månaders provanställning. Om arbetsgivaren ordnar utbildning som varar över 4 månader kan provanställningen förlängas till maximalt 6 månader. Uppsägningstid För arbetstagare: Anställningstid Uppsägningstid - 5 år 14 dagar 5 år - 1 månad För arbetsgivare: Anställningstid Uppsägningstid - 1 år 14 dagar 1-4 år 1 månad 4-8 år 2 månader 8-12 år 4 månader 12 år - 6 månader Annan uppsägningstid kan avtalas. Sjukersättning Enligt lag full lön högst 9 dagar, därefter dagpenning enligt sjukförsäkringslagen. Bättre förmåner kan avtalas med kollektivavtal, vanligen full lön 1-3 månader. Webbplatser Ekonomisk information: Lediga jobb: Teknikens Akademikerförbund, TEK, NORDISK RAPPORT_2003/2004/Tekna/SLS 10 (24)

11 Lönestatistik Island SV LÖNESTATISTIK FEBRUAR 2004 EXAMENSÅRSVISA LÖNER I MÄNEDSKLASSER ISL. KRONOR (TUSEN) CIVILINGENJÖRER PRIVATANSTÄLLDA EXAMENSÅR ANTAL MEDELLÖN 10:E PERC UND KV MEDIAN ÖVRE KV 90:E PERC Samtliga NORDISK RAPPORT_2003/2004/Tekna/SLS 11 (24)

12 SV LÖNESTATISTIK FEBRUAR 2004 EXAMENSÅRSVISA LÖNER I MÅNEDSKLASSER EUROS CIVILINGENJÖRER PRIVATANSTÄLLDA EXAMENSÅR ANTAL MEDELLÖN 10:E PERC UND KV MEDIAN ÖVRE KV 90:E PERC Samtliga NORDISK RAPPORT_2003/2004/Tekna/SLS 12 (24)

13 ARBETSVILLKOR ISLAND Arbetslöshetsförsäkring Arbetslöshetsersättning (år 2004) utgår med ISK/månad. Samma belopp betalas till alla oberoende av tidigare inkomst. Dessutom tillkommer extra ersättning med ISK/månad och barn under 18 år. Villkor för ersättning: - vara arbetsför och oförhindrad att söka arbete - vara anmäld som arbetssökande hos lokal arbetsförmedling I juli 2004 var 14 civilingenjörer arbetslösa, vilket motsvarar knappt 1 % av drygt yrkesverksamma civilingenjörer. Mer information: Stéttarfélag verkfræðinga (SV) tel Arbetstid Maximalt 40 timmar/ vecka, 38 timmar/vecka hos konsultföretag. Övertidsersättning utgår med 1,0385 % av månadslön. Där det inte finns kollektivavtal är det vanligt med bruttolön utan extra ersättning för övertidsarbete. Den lagstadgade semesterrätten är minst 24 dagar/år. Enligt avtal med konsultföretag: 27 dagar vid 32 års ålder, 30 dagar vid 40 års ålder. Om arbetsgivaren önskar att del av semestern flyttas till vintertid utgår ofta tillägg med 25 procent. Föräldraförsäkring Modern och fadern har var och en rätt till föräldrapenning i tre månader, dessutom har de gemensam rätt till ersättning i tre månader som kan delas mellan dem. Ersättningen utgörs maximalt av 80 % av medellönen under de 12 månader som börjar räknas 14 månader före födseln. Mer information: samt publikationen Socialförsäkringar i Norden, utgiven av Försäkringskasseförbundet. Ingångslönerekommendation våren 2004 Civilingenjörer: ISK Medlemsavgift Ordinarie medlem: ISK/år Arbetslösa: utan avgift Studerande: utan avgift Provanställning Oftast 3 månader med 1 månads uppsägningstid, annars efter överenskommelse. NORDISK RAPPORT_2003/2004/Tekna/SLS 13 (24)

14 Uppsägningstid Enligt lag: Anställningstid Uppsägningstid 1 år 1 månad 3 år 2 månader 5 år 3 månader Vanligt ( t ex konsultföretag): 1 veckas uppsägningstid vid 0-3 månaders anställningstid och 3 månaders uppsägningstid efter 3 månaders anställningstid. Enligt lag träder uppsägningar inte i kraft för än vid månadsskifte. Sjukersättning Enlig lag betalar arbetsgivaren: Anställningstid Ersättning 1 år Full lön 1 månad 3 år Full lön 2 månader 5 år Full lön 3 månader Konsultföretag: Anställningstid Ersättning - 10 år Full lön 3 månader, 50 procents lön 3-6 månader år Full lön 4,5 månader, 50 procents lön 4,5-9 månader 20 år - Full lön 12 månader Enligt avtal: arbetsgivaren betalar 1% av lönen till SV:s sjukfond som betalar 70% av lön max 270 dagar efter att andra ersättningar utgår.. Information: samt publikationen Socialförsäkringar i Norden, utgiven av Försäkringskasseförbundet. Webbplatser Ekonomisk information: Lediga jobb: Stéttarfélag Verkfræðinga, SV: NORDISK RAPPORT_2003/2004/Tekna/SLS 14 (24)

15 LÖNESTATISTIK NORGE Privatanställda civilingenjörer Månadslön i september 2003 Valuta: Euro Valuta: NOK EXAMENS- Antal MEDEL- 1:A MEDIAN 3:E 90:E MEDEL- 1:A MEDIAN 3:E 90:E ÅR LÖN KVART KVART PERC LÖN KVART KVART PERC Källa: NIF:s löneenkät i september Euro i september 2003 = 8,1952 NOK Statistiken avser TEKNA-medlemmar med minst civilingenjörsexamen eller motsvarande NORDISK RAPPORT_2003/2004/Tekna/SLS 15 (24)

16 ARBETSVILLKOR NORGE Arbetslöshetsförsäkring Arbetslöshetsersättning utgår med 2,4 promille av bruttolönen under det senaste kalenderåret 5 dagar i veckan. Dagpengar räknas av intäkter upp till 6G ( NKR år 2004). Arbetslösheten bland TEKNA-medlemmar och civilingenjörer är relativt låg jämfört med andra yrkesgrupper även om arbetsmarknaden har blivit sämre även för civilingenjörer. Pr. 1. mai 2004 var 305 TEKNA-medlemmar registrerade som arbetslösa vilket motsvarar 0,1 procent av de yrkesverksamma. Information: Arbetstid Enligt lag eller avtal. Huvudregel enligt lag 40 timmar/ vecka, enligt avtal vanligen 40 timmar/vecka inklusive lunch. Huvudregel: rätt till övertidsersättning enligt lag, minst 40 % tillägg. Enligt avtal oftast 50 % tillägg för övertid arbetad vardagar klockan och 100 % tillägg för övrig tid. Rätten till övertidsersättning kan förhandlas bort, enligt TEKNA:s lönestatistik saknar 57 % rätt till övertidsersättning. Den lagstadgade semesterrätten är 21 dagar/år, de som har fyllt 60 år har rätt till ytterligare 5 dagar. Det är vanligt med rätt till 25 semesterdagar. Föräldraförsäkring Varje förälder har rätt till 1 års föräldraledighet per barn. Föräldraskapspenning utbetalas av försäkringskassan i 42 veckor med full lön eller 52 veckor med 80 procents ersättning, maximalt 6G/år (maj 2004: NOK) varav 4 veckor bara kan utnyttjas av fadern. Dessutom har fadern rätt till 2 veckors ledighet utan ersättning i samband med förlossningen. Mer information: samt publikationen Socialförsäkringar i Norden, utgiven av Försäkringskasseförbundet. Ingångslönerekommendation hösten 2004 Civilingenjörer: NOK/månad Medlemsavgift Ordinarie medlem NKR/år 1, 2 respektive 3 år efter examen 25%, 50%, respektive 75% avgift Studerande 10% avgift Vidareutbildning og doktorander 25% avgift i högst 4 år Gifta/samboende 75% avgift Pensionär 50% avgift Uföre intil 25% avgift Under vissa förutsetningar avgiftsbefrielse vid arbetslöshet, förädraledighet etc. Tilkommer : avgift till lokala avdelingar, fra kronor per år. NORDISK RAPPORT_2003/2004/Tekna/SLS 16 (24)

17 Provanställning Maximalt 6 månader med förkortad uppsägningstid (14 dagar) om inte annat är avtalat. Uppsägningstid Uppsägningstiden för arbetstagare är lagstadgat och beror på anställningstid. För arbetsgivare: Anställningstid Ålder Uppsägningstid - 5 år 1 månad 5-10 år 2 månader 10 år 3 månader 10 år 50 år - 4 månader 10 år 55 år - 5 månader 10 år 60 år - 6 månader Det är vanligt med 3 månaders uppsägningstid för nyanställda civilingenjörer Sjukersättning Vanligtvis full lön i ett år (sällan endast 3 månader). Från försäkringskassan full lön upp till 6G/ år (maj 2004: NKR). Information: publikationen Socialförsäkringar i Norden, utgiven av Försäkringskasseförbundet. Webbplatser Ekonomisk information: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig Forening, TEKNA: Lediga jobb: NORDISK RAPPORT_2003/2004/Tekna/SLS 17 (24)

18 LÖNESTATISTIK SVERIGE Privatanställda civilingenjörer Månadslön i december 2003 Valuta: Euro Valuta: SEK EXAMENS- Antal MEDEL- 1:A MEDIAN 3:E 90:E MEDEL- 1:A MEDIAN 3:E 90:E ÅR LÖN KVART KVART PERC LÖN KVART KVART PERC Källa: CF:s löneenkät i december Euro i december 2003 = 9,0169 SEK NORDISK RAPPORT_2003/2004/Tekna/SLS 18 (24)

19 ARBETSVILLKOR SVERIGE Arbetslöshetsförsäkring Avgift till Akademikernas arbetslöshetskassa (AEA) år 2004: SEK/år Arbetslöshetsersättning från AEA (fr om juli 2002): - Ersättning utgår högst 300 dagar med möjlighet till ytterligare ersättningsperiod om nytt arbetsvillkor uppfylls. - Inkomstrelaterad ersättning utgår med 80 procent av tidigare inkomst. Högsta dagpenning, 680 SEK, betalas ut vid en månadsinkomst på minst SEK. Under arbetslöshetens första 100 dagar kan förhöjd dagpenning. 730 SEK, utbetalas. Villkor för ersättning från AEA: - vara arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete - vara anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen - varit medlem i AEA i minst 12 månader - arbetat minst 70 timmar per månad i minst sex månader(huvudregel) eller minst 450 timmar fördelat på sex sammanhängande månader med minst 45 arbetade timmar per månad (alternativregel). Information : samt Akademikernas arbetslöshetskassa (AEA), CF:s inkomstförsäkring fyller ut till 80 procent av lönen för inkomster upp till SEK/månad. Inkomstförsäkringen som betalas ut i högst 100 dagar ingår i medlemskapet i CF. Information: I maj 2004 var ca 2400 medlemmar arbetslösa, vilket motsvarar drygt 3 procent av de yrkesverksamma medlemmarna. Information: samt CF:s broschyr Arbetsmarknadsinformation Civilingenjörsförbundet. Föräldraförsäkring Föräldrarna har rätt till föräldraledighet till dess att barnet har fyllt 1,5 år och rätt till förkortad arbetstid till dess att barnet fyller 8 år. Föräldrapenning betalas av försäkringskassan 480 dagar, varav 390 dagar med 80 % av lön upp till 7,5 BB/år ( SEK år 2004) och 90 dagar med 60 SEK/dag. Mer information: hänvisning till Försäkringskassan samt publikationen Socialförsäkringar i Norden, utgiven av Försäkringskasseförbundet. NORDISK RAPPORT_2003/2004/Tekna/SLS 19 (24)

20 Medlemsavgift Ordinarie medlem, fullbetalande* Ordinarie medlem med examensår 2002 eller 2003* Ordinarie medlem med examensår 2004** Ordinarie medlem född 1943 eller tidigare*** Pensionärsmedlem Studerandemedlem 300 kr per månad* 277 kr per månad* 137 kr per månad** 267 kr per månad*** 34 kr per månad 13 kr per månad * Inklusive CF inkomstförsäkring och AEA-avgift samt avsättning till CF:s konfliktfond och CF:s enskilda arbetslöshetskassa. ** Inklusive CF inkomstförsäkring och AEA-avgift samt avsättning till CF:s enskilda arbetslöshetskassa. *** Inklusive AEA-avgift samt avsättning till CF:s konfliktfond och CF:s enskilda arbetslöshetskassa. Mer information: Provanställning En provanställning får vara högst sex månader och kan avbrytas även före provanställningens utgång. Här kan det finnas kollektivavtalsspecifika regler som innebär att provanställningen får vara längre. Om arbetstagaren har en provanställning som pågått i längre tid än sex månader innebär det att den har övergått till en tillsvidareanställning. Under provanställningen har arbetstagaren generellt sämre anställningstrygghet. Arbetsgivaren behöver inte ha en specifik anledning för uppsägning. Arbetsgivaren har en uppsägningstid på två veckor, om inte längre tid har avtalats. Om arbetstagaren själv vill säga upp sig så kan arbetstagaren välja att gå på dagen. På vissa kollektivavtalsområden gäller dock en månads uppsägningstid. Uppsägningstid Uppsägningstiden för arbetstagare och arbetsgivare är 1-3 månader respektive 1-6 månader beroende på ålder och anställningstid. Sjukersättning Dag 1 Dag 2-21 Dag 22- Karensdag Sjuklön från arbetsgivaren, 80 procent av lönen. Sjukpenning från försäkringskassan, 77,6 procent av den sjukpenningrundade inkomsten som är maximalt 7,5 BB/år ( SEK år 2004). Möjlighet till utfyllnad genom kollektivavtal. Mer information: hänvisning till Försäkringskassan samt publikationen Socialförsäkringar i Norden, utgiven av Försäkringskasseförbundet. NORDISK RAPPORT_2003/2004/Tekna/SLS 20 (24)

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se Trygghetsutsikter Nummer 3-juli 2004 Eva Adolphson är Länsförsäkringars expert på social- och avtalsförsäkringar eva.adolphson@lansforsakringar.se Telefon 08-588 408 31, 073-96 408 31 Orimligt stora skillnader

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Examensår Antal Medel 10:e percentil 1:a kvartil Median 3:e kvartil 90:e percentil

Examensår Antal Medel 10:e percentil 1:a kvartil Median 3:e kvartil 90:e percentil Sveriges Ingenjörer Civilingenjörer -1971 424 5222 3625 4237 4938 5801 7005 1972 232 5494 3639 4360 4990 6275 7838 1973 247 5284 3695 4312 4877 5917 7061 1974 334 5274 3625 4274 4835 5715 6977 1975 389

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna på 0770-77 77 88 om du undrar över något eller behöver hjälp med att fylla

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring

SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring Trygghetspaket 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskyddbestår av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för den som insjuknar eller skadar sig, dels en sjukinkomstersättning

Läs mer

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING MEDLEMSKAP Se till att du inte har några obetalda medlemsavgifter. Om du har betalat din medlemsavgift själv ber vi dig bifoga en kopia av det senaste betalningsverifikatet.

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Hälsoskydd & Inkomstförsäkring Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Trygghetspaket September 2015 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskydd består av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Ersättning från AGF-KL

Ersättning från AGF-KL Ersättning från AGF-KL Innehåll Avsnitt Sidan AGF-KL 3 Prisbasbelopp och värdesäkring 3 I de här fallen upphör AGF-KL-ersättningen 3 Periodisk ersättning 4 Till dig som har A-kassa eller KAS 4 Till dig

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

PERSONALHANDBOK NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND

PERSONALHANDBOK NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND 1(5) Vem har rätt till föräldrapenning De arbetstagare som är föräldrar är rättslig vårdnadshavare och har vård om ett barn har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran stadigvarande sammanbor

Läs mer

Miniguide för gränspendlare i Norden

Miniguide för gränspendlare i Norden Miniguide för gränspendlare i Norden som söker arbete eller arbetar inom området hotell, restaurang, catering och turism (HRCT) i SVERIGE Side 1 I Norden är det följande förbund som organiserar och sköter

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA SKADEFÖRSÄKRING BOX 5138, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 516401-6585 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 Allmänt om

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %.

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %. Nyheter i Flygplatsavtalet med Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och förtecknade Saco-förbund samt nyheter i bilagan till Flygplatsavtalet med SEKO. KFS har tecknat ett

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation för. sjukhusfysiker

Arbetsmarknadsinformation för. sjukhusfysiker Arbetsmarknadsinformation för sjukhusfysiker Sjukhusfysiker Sjukhusfysiker arbetar med behandlingar och undersökningar av patienter där olika former av strålning används. Sjukhusfysikern har också ett

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Information mars 2014 till

Information mars 2014 till Information mars 2014 till Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) Föräldrapenning Sjukpenning Marianne Höök, Försäkringskassan Gamlestaden Göteborg Marianne.hook@forsakringskassan.se Sjukpenninggrundande inkomst

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2013:152 Utkom från trycket den 9 april 2013 utfärdad den 27 mars 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Min arbetsgivare är: Är företaget en del av ett större bolag eller organisation med dotterbolag eller avdelningar på olika platser?

Min arbetsgivare är: Är företaget en del av ett större bolag eller organisation med dotterbolag eller avdelningar på olika platser? Utlandsenkät 2009 Sveriges Ingenjörer och Ingenjörsföreningen i Danmark (IDA) Land: Polen Frågorna är formulerade enligt Sveriges Ingenjörers enkät, svarsalternativen för IDA var på motsvarande sätt exempelvis

Läs mer

Min arbetsgivare är: Är företaget en del av ett större bolag eller organisation med dotterbolag eller avdelningar på olika platser?

Min arbetsgivare är: Är företaget en del av ett större bolag eller organisation med dotterbolag eller avdelningar på olika platser? Utlandsenkät 2009 Sveriges Ingenjörer och Ingenjörsföreningen i Danmark (IDA) Land: Ryssland Frågorna är formulerade enligt Sveriges Ingenjörers enkät, svarsalternativen för IDA var på motsvarande sätt

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Min arbetsgivare är: Är företaget en del av ett större bolag eller organisation med dotterbolag eller avdelningar på olika platser?

Min arbetsgivare är: Är företaget en del av ett större bolag eller organisation med dotterbolag eller avdelningar på olika platser? Utlandsenkät 2009 Sveriges Ingenjörer och Ingenjörsföreningen i Danmark (IDA) Land: Luxemburg Frågorna är formulerade enligt Sveriges Ingenjörers enkät, svarsalternativen för IDA var på motsvarande sätt

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2014-01-19

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2014-01-19 1() FÖRÄLDRALEDIGHET Vem har rätt till föräldrapenning De arbetstagare som är föräldrar är rättslig vårdnadshavare och har vård om ett barn har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran stadigvarande

Läs mer

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor Bilaga 2 SIF & CF Ändringar i Allmänna anställningsvillkor 1 Omfattning Stycke ett får följande nya lydelse Avtalet gäller för samtliga medarbetare i företag anslutna i Almega Tjänsteförbunden, Almega

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet

Välfärdstendens Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet Välfärdstendens 2016 Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Arbetslöshetsersättning inom EU Finland

Arbetslöshetsersättning inom EU Finland Fakta PM 5:2007 Arbetslöshetsersättning inom EU Finland Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har sammanställt information om de ersättningssystem som motsvarar den svenska arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 MELLAN JOBB Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från

Läs mer

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Medlemsguide Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Denna guide innehåller allmän information för medlemmarna i Försäkringsmannaförbundet och Försäkringstjänstemännens

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Reviderad 2015-06-29. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Reviderad 2015-06-29. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Reviderad 2015-06-29 Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2 Ansökan förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet Förälder och barn som är folkbokförda, på väg

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

2002-01-08. Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin. Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton

2002-01-08. Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin. Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton 2002-01-08 Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton Bakgrund Arbetstidsförkortning och formerna för denna var

Läs mer

Dina pengar. med och utan kollektivavtal

Dina pengar. med och utan kollektivavtal Dina pengar med och utan kollektivavtal Kollektivavtal din försäkring genom hela karriären Den här skriften är för dig som är akademiker och som vill veta mer om vad ett kollektivavtal är och vad det kan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2009:666 Utkom från trycket den 16 juni 2009 utfärdad den 4 juni 2009. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer

Avtalskurs avtal för tjänstemän HT Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Avtalskurs avtal för tjänstemän HT Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Avtalskurs avtal för tjänstemän HT 2016 På agendan Genomgång av avtalets centrala delar Praktisk tillämpning och avtalstolkning Våra rekommendationer Almegakontor Stockholm Kontaktpersoner Hanna Byström

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

1. Samtliga fackliga organisationer erbjuds att teckna kollektivavtal om rätt tilllöneväxling till pension för samtlig personal enligt bilaga b).

1. Samtliga fackliga organisationer erbjuds att teckna kollektivavtal om rätt tilllöneväxling till pension för samtlig personal enligt bilaga b). I ~ Landstinget 11 DALARNA Central förvaltning Personalenheten Förhandling ~ILAGA LS ~ ~3A BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-03-25 Sida 1 (3) Dnr LD13/00857 Uppdnr 509 2013-03-25 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01.

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01. Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

Lönestatistik 2012 Jurister

Lönestatistik 2012 Jurister Lönestatistik 2012 Jurister Din lön I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2012. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga, individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 4 maj 2010 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Lise-Lotte Sjöstedt LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

Lönestatistik 2012 Samhällsvetare

Lönestatistik 2012 Samhällsvetare Lönestatistik 2012 Samhällsvetare Din lön I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2012. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga, individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Information om vårdnadsbidrag

Information om vårdnadsbidrag Information om vårdnadsbidrag Innehållsförteckning Vad är ett vårdnadsbidrag? 3 För vilka barn kan man söka vårdnadsbidrag? 3 Vem kan söka vårdnadsbidrag 4 Kan äldre syskon ha barnomsorgsplats? 4 Vem kan

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 10swe (2011)

Använd din pappaledighet! Broschyrer 10swe (2011) Använd din pappaledighet! Broschyrer 10swe (2011) Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på

Läs mer

Avgifter och regler. inom förskola och skolbarnsomsorg. Barn, utbildning och fritid 2010-07-01

Avgifter och regler. inom förskola och skolbarnsomsorg. Barn, utbildning och fritid 2010-07-01 Avgifter och regler inom förskola och skolbarnsomsorg Barn, utbildning och fritid 2010-07-01 Härjedalens kommun har så kallad maxtaxa för barn i förskola och skolbarnsomsorg. Det innebär att Du betalar

Läs mer

DS 2009:46, A2009/2824/AE

DS 2009:46, A2009/2824/AE 1 (5) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr: 2009/1421 M1 Remissvar avseende regeringens pm Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen temporära förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

LÖNESTATISTIK 2015 SVERIGES FARMACEUTER

LÖNESTATISTIK 2015 SVERIGES FARMACEUTER LÖNESTATISTIK 2015 SVERIGES FARMACEUTER LÖNESTATISTIK FÖR FARMACEUTER Här kommer 2015 års lönestatistik för farmaceuter. Fortfarande är vår statistik unik på så sätt att den ger möjlighet till överblick

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 Föredragande: Wenneberg Uppslagsord: Arbetslöshetsförsäkring normalarbetstiden skulle beräknas på anställning i såväl Sverige

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös.

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Sjukpenning Ordlista A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Föräldraledig Du är föräldraledig när du får föräldrapenning för att du tar hand om ditt barn och

Läs mer

KAP-KL. Information om tjänste pensions- avtalet. För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting

KAP-KL. Information om tjänste pensions- avtalet. För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting KAP-KL Information om tjänste pensions- avtalet För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting Bra och trygga arbetsvillkor för dig som arbetar inom offentlig sektor Offentliganställdas

Läs mer

Föräldra penning. Vem har rätt till föräldrapenning? Hur mycket får man?

Föräldra penning. Vem har rätt till föräldrapenning? Hur mycket får man? Föräldra penning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. (Uppdaterad 2017-04-07) INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar

Läs mer

Lönestatistik 2012 Systemvetare

Lönestatistik 2012 Systemvetare Lönestatistik 2012 Systemvetare Din lön I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2012. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga, individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer