VäL:s Digital Storytelling Festival 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VäL:s Digital Storytelling Festival 2012"

Transkript

1 VäL:s Digital Storytelling Festival 2012 Vid månadskiftet november/december 2012 genomförde föreningen VäL i Landskrona Digital Storytelling Festival Det följande utgör ett översiktligt referat av festivalen med tyngdpunkt på festivalseminariet den 30 november. I texten finns även med tankar, idéer och förslag från deltagarna kring hur man på olika sätt kan arbeta vidare med Digital Storytelling. Men inledningsvis vill vi i VäL rikta ett varmt tack till alla deltagare, medverkande och sponsorer som gjorde festivalen möjlig. Och då inte minst till deltagarna. Utan ert intresse och engagemang hade dagarna, och då framför allt seminariet, inte blivit till vad de blev ett arrangemang präglat av delaktighet, ömsesidighet och nytänkande. Det är VäL:s förhoppning att ni alla har intresse att fortsätta en dialog kring Digital Storytelling och storytelling generellt. Vi är säkra på att ett fortsatt utbyte av tankar, idéer och erfarenheter kommer att utmynna i en rad olika konkreta samarbeten. För att uppnå detta vill vi gärna med er diskutera möjligheten att få på plats ett nätverk. I dag finns intresse för och pågår aktiviteter kring Digital Storytelling på många olika ställen. Men ännu så länge är varje ställe en isolerad prick på kartan. Vi tror att ni som vi gärna skulle se att prickarna bands samman Connect the Dots! Det är även vår förhoppning att ni gärna ser att det även i år arrangeras en festival. Så därför vill vi redan nu invitera er till 2013-års festival som kommer att gå av stapeln den 25 oktober. Och för att få programmet så intressant och varierat som möjligt tar vi tacksamt emot alla tankar, idéer och förslag kring innehåll och upplägg. Nu till 2012-års Digital Storytelling Festival Festivalen bestod av tre sammanhängande delar: Festivalseminarium (dagtid ) Festivalfest (kvällstid ) Festivalmässa (dagtid ) Festivalseminarium Seminariet samlade ett åttiotal deltagare från Stockholm i norr till Ystad i söder, från Kalmar i öster till København i väster. Storytellers från ideella, privata och offentliga verksamheter i København, Landskrona, Malmö och Stockholm höll workshops. Olika sätt att använda digitala medier och IT för att skapa och sprida berättelser presenterades. En röd tråd band samman dagen. Den tog utgångspunkt i delaktighet, gemenskap och engagemang och knöts samman i det gemensamma målet: positiv utveckling för individ och samhälle. För att stämningen skulle bli den rätta inledde Christina Claesson dagen. Christina författare, berättare och trädsovare vidgade vyerna från Digital Storytelling till berättande med stort B. Berättandet som grundbulten i livet, berättandet som skapar nytt, som för oss Föreningen VäL i Landskrona verkar för ett tolerant samhälle baserat på demokrati och de mänskliga rättigheterna. VäL:s ledord är möten och samarbeten - att ge alla möjlighet att, i gemenskap med andra, förverkliga sina idéer och därmed bli aktiva medborgare.

2 vidare. Christina illustrerade, med underfundiga och mångbottnade berättelser, hur vi alla skapar oss bilder av det berättade, ibland samma bilder och ibland högst olika. Dagen handlade inte om att presentera och redovisa, utan om att tillsammans upptäcka nya möjligheter och bygga nya relationer. I workshoparna fick deltagarna prova på olika sätt att använda mobiler, IPhones och datorer för att tillsammans skapa berättelser. Det inspirerade till diskussioner kring vad man kan använda metoderna till inom utbildning, omsorg, team-building, utvärdering, lokal utveckling med mera, med mera Workshoparna leddes av Digital StoryLab (København), Centrum för Pedagogisk Inspiration (Malmö), Unga Berättar (Stockholm) och LA Stories/VäL (Landskrona). Seminariet avslutades med ett panelsamtal om Digital Storytelling. Det blev direkt ett samtal mellan panel och deltagare. Två huvudteman kom att genomsyra samtalet. Det ena var trovärdighet, det andra var process. Många förde fram att berättelser skapade inom en Digital Storytelling metod blir trovärdiga. Den ömsesidiga dialogen och tilliten i en workshop gör det möjligt att vara öppen och ärlig. Det poängterades av flera att Digital Storytelling inte har att göra med att producera den fulländade digitala berättelsen, innehållsligt och tekniskt, utan om att överhuvudtaget våga formulera och ge spridning åt sina berättelser Digital Storytelling som steg på vägen. I panelen fanns med handledare från workshoparna samt Christina Claesson, Helena Kurki (CSR Factory AB), Gianni Poli (Folkuniversitetet) och Ragnhild Larsson (journalist m.m.). Guidade genom samtalet och hela seminariet gjorde Sven-Erik Thosteman. De gemensamma sittningarna under seminariet avhölls i stora festsalen på Folkets hus. Workshoparna genomfördes i angränsande lokaler i Nymanska fastigheten och på Folkuniversitetet. Lunchbuffé från mellanöstern serverades av Bibliotekets Café, förmiddags- och eftermiddagskaffe serverades av Folkets hus. Det är VäL:s bedömning att seminariet mer än väl motsvarade de förväntningar vi hade inför dagen. Detta gäller både antalet och bredden av deltagare. Det gäller det intresse och den aktivitet som deltagarna visade under seminariet. Och inte minst gäller det de kontakter och relationer som under seminariet knöts och etablerades mellan deltagarna. Den feedback som vi efter seminariet fått från olika deltagare bekräftar bilden, så gör även den enkät som deltagarna besvarade i slutet av dagen. Några citat från deltagarenkäten: Har lärt mig saker som jag inte kunde förut Väldigt inspirerande med mycket nytänk och härliga infallsvinklar Inspirerande och lärorikt För kallt! 2

3 Enkel och bra form Saknar lite motsättningar och frågeställningar (om panelsamtal) Roliga men ytliga (om workshoparna) Tidspress, men bra! Övningar m.m. ger bra och starka intryck (om workshoparna) Mycket intressant diskussion om berättelsens betydelse för omgivningen och individen själv (om panelsamtal) Innehåll bra, men stressigt (om workshoparna) Sammanfattande (om panelsamtal) Bra moderator och upplägg på dagen Inspirerande metoder som man fick prova och få en känsla av (om workshoparna) Festivalfest På kvällen den 30 november arrangerades Festivalfest på Mae Malasri Thai Restaurant. Utöver thailändsk buffé bjöds det på underhållning av sångare och musiker med anknytning till Landskrona såsom SeDe, Trinity, Victor Wannergren, Fride Nilson och Pasalieu. Ett drygt tjugotal deltagare och medverkande från seminariet lät sig väl smaka av både mat och underhållning. Men framförallt fortsatte man diskussionerna som börjat under seminariet. Festivalmässa Lördagen den 1 december flyttades festivalen till Landskrona Stadsbibliotek för Festivalmässan. Under dagen visade ungdomar från LA Stories sina digitala berättelser på TVskärmar i bibliotektes foajé. Genom att hörlurar fanns på plats kunde man relativt ostört ta del av både ljud och bild. Besökarna tog tillfället i akt att med ungdomarna diskutera tankarna bakom berättelserna och metoden Digital Storytelling. Det hela avslutades med Christina Claessons uppskattade storytelling performance. 3

4 Tankar, idéer och förslag Under seminariet dök många tankar, idéer och förslag upp kring hur Digital Storytelling kan användas olika målgrupper, sammanhang och teman (och kombinationer av dessa). Baserat på hur deltagarna i VäL:s workshop såg på möjligheter och tillämpningar kunde sex olika teman identifieras. Nedan finner ni en sammanställning av temana samt några citat från deltagarna. Möten och utbyte mellan unga och äldre Att pensionärsföreningar tillfrågas då de har mycket kunskap om hur det var förr i tiden och bär på berättelser om detta. Låt pensionärer göra Digital Storytelling tillsammans med yngre Digital Storytelling battling 1 mellan generationer. Synliggörande av individen Att få berätta sin historia. Jag och min berättelse är lika viktig som alla andras. För långtidsarbetslösa, sjukskrivna, och personer som av olika skäl har hamnat utanför sociala sammanhang under en längre tid, att för sig själva och andra återpresentera sig själv. Sensmoral: Jag är mig själv inte studerande, inte mitt arbete, inte min sjukdom etc. Låta psykiskt sjuka göra sina röster hörda Göra en livsberättelse med och för sina dementa föräldrar. Dels för att synliggöra dem för vårdpersonal, dels för föräldrarnas eget minne. Gemenskap demokrati, värdegrund och utveckling Lärargrupper som med Digital Storytelling som redskap gestaltar sitt demokratiska samhällsuppdrag. Att ge ungdomarna möjlighet att bli hörda. Ett bra arbetssätt för integration. Höra vad andra har varit med om. Researchverktyg/metod bland unga vad är viktigt, vilka frågor är intressanta, skapa debatt! CV jobbsök Att kunna synliggöra erfarenheter som inte upptäcks i samband med mer traditionella kommunikationsplattformar. Presentera mig på ett intressant sätt. Prata in min röst. Nämna mina bästa egenskaper och hur de kan användas. Lägga in bilder och kanske någon filmsnutt. Detta blir ett CV som jag kan sprida på internet, t ex genom Youtube eller Facebook. Utvärdering Digital Storytelling som utvärderingsmetod Text och bild I min verksamhet som språkpedagog och skrivinspiratör skriver barnen/eleverna bl. a dikter av alla de slag. Utvecklingen för Digital Storytelling är given: Bildsätta litterära texter, inte bara prosalivsberättelser. Bilder som grund för berättandet 1 Battla i det här sammanhanget handlar om att visualisera varandras vardagsituationer 4

5 Slutord Med några utdrag ur Ragnhild Larssons reflektioner efter Digital Storytelling Festivalen rundar vi av. En grundbult i digital storytelling är att deltagarna gör sina egna berättelser. Häri ligger styrkan. Som journalist är jag van att berätta andras berättelser. Allt en intervjuperson säger filtreras genom mitt temperament och färgas av min personlighet och mina preferenser vare sig jag vill det eller inte. Eftersom en digital berättelse görs av den som berättar blir den så berörande. Den går rakt in. Den känns äkta. Ingen lägger till rätta eller fixar till berättelsen. Att man gör sin egen berättelse innebär också att man väljer exakt hur mycket man vill berätta och jag tror inte att man berättar mer än man klarar av, något som kan inträffa om en journalist ska berätta min story. Inte minst om jag är en medieovan person. Kanske får vi väldigt bra kontakt under intervjun och jag berättar mer än jag hade tänkt mig och inser inte heller alltid konsekvenserna av att det jag berättat sprids. När jag gör en digital berättelse väljer jag exakt för vem jag vill visa den. Jag äger min berättelse fullt ut. Jag uppfattar att den digitala storyteling-världen vänder sig till människor som inte så ofta hörs i samhällsdebatten, där en digital berättelse blir ett demokratiskt verktyg. Min slutsats är alltså att det går att använda digitala berättelser på olika sätt i olika sammanhang och med delvis olika syften. Jag inser också alltmer att produktionen av digitala berättelser förutsätter en grupprocess, där man delar med sig av sin story och att det skulle bli något helt annat om man gjorde berättelserna på egen hand. Ragnhild Larsson, Konvoj produktion Text Jan Nilsson Bild Per Eriksson +46 (0) Digital Storytelling Under en workshop skapar deltagare digitala berättelser utifrån sig själv och sin situation. I dialog med andra arbetar varje deltagare fram ett eget manus. Bilder, musik och visuella effekter kombineras med den egna talade rösten till uttrycksfulla, korta, filmer. Kärnan är interaktion och ömsesidigt utbyte mellan deltagarna den egna berättelsen visualiserad i gemenskap med andra. Det kreativa arbetet i workshopen bidrar till att höja självkänsla och stärka självrespekt. Förmågan att interagera i en grupp stärks. Kreativitet och innovationskraft frigörs. 5

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan Projektnamn och projektnummer: (Uppgifter som Sören Berglund i Haninge kommun har) Huvudman för projektet Rättighetsverkstan: Carina Hult, Sigtuna Kommun och Maja Frankel, konsult Sökande förvaltnings

Läs mer

Vägskäl - slutrapport

Vägskäl - slutrapport Vägskäl - slutrapport Inledning Projektet Vägskäl startade som en frågeställning kring ifall det skulle vara möjligt att kombinera områdena IT-kompetens, upplevelsebaserat lärande och studie- och yrkesvägledning.

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

För en levande demokrati

För en levande demokrati För en levande demokrati Regeringens satsning på dialog om samhällets värdegrund PAWEL FLATO I vår globaliserade värld sker förändringar snabbt. Samhället är inte detsamma i dag som det var för tjugo eller

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

MERVETANDE Kunskapsdelning och sociala medier i organisationer

MERVETANDE Kunskapsdelning och sociala medier i organisationer MERVETANDE Kunskapsdelning och sociala medier i organisationer MEDIA EVOLUTION MERVETANDE KUNSKAPSDELNING OCH SOCIALA MEDIER I ORGANISATIONER Redaktör: Lennart Helmbold 2 3 Media Evolution AB Stora Varvsgatan

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Nedan följer en sammanställning av dokumentation från Trygghetsdagen i Vårby gård den 2 november. Eftersom tre parallella seminarier/gruppdiskussioner

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Matematik sommarskola

Matematik sommarskola Matematik sommarskola Metodkategori 4. Individuellt anpassat stöd/utbildning Problemet: Elever från grundskolan saknar i högre grad betyg i matematik än i andra kärnämnen. Detta leder till att de ej är

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Kan berättelser skapa plats för fler?

Kan berättelser skapa plats för fler? Kan berättelser skapa plats för fler? - Inspiration och praktiska tips för att skapa och sprida berättelser vid konferenser och evenemang Denna verktygslåda är framtagen genom arbetet med kursen Glokala

Läs mer

Jag är inte rasist men

Jag är inte rasist men Jag är inte rasist men Fem sätt som gör dig medveten om dina fördomar INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:8 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 Film som visar vad respekt är Anti-rasistiska filmdagar 5

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN NYHETSBREV FRÅN YOUNG VOICES SAMHÄLLSINFORMATION VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN Young Voices har syftat till att förbättra ungas tillvaro i Ålands och Stockholms skärgård genom att ta tillvara

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Stockholms Universitet Institutionen för socialt arbete Fältstudier, 8 hp. HT 2013 LIVETS TRÄD - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Malin Bagge & Oskar Jerling,

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer