Ordförande i stiftelsen respektive föreningen Ulf Ranhagen, arkitekt sar/msa, Sweco Architects, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordförande i stiftelsen respektive föreningen Ulf Ranhagen, arkitekt sar/msa, Sweco Architects, Stockholm"

Transkript

1 Om Arkus Stiftelsen Arkus bildades den 30 juni 1986 av före gångarna till arkitektorganisationerna Sveriges Arkitekter och Svensk Teknik och Design. Initiativet var ett svar på statliga omstruktureringar och beslut som innebar krav på byggsektorns företag att ta ett ökat och gemensamt ansvar för FoU-arbete. Verksamheten i Arkus inriktar sig på FoU inom arkitektur och samhällsbyggnad och finansieras av årliga forskningsbidrag från medlemmar i Arkusföreningen. STIFTELSEN ARKUS Stiftelsens uppgift är att främja forskning och utveckling (FoU) som har betydelse för arkitekturområdet, genom att initiera, planera och finansiera forsknings- och utveck lings projekt, samt informera om uppnådda resultat. Stiftelsen ska komplettera de satsningar som görs inom enskilda företag eller högskolor, universitet och forskningsinstitut. Stiftelsen söker genom samarbete och samfinansiering med statliga och enskilda utvecklingsfonder, branschföreningar eller företag ytterligare öka insatserna för kunskapsutveckling inom arkitekturområdet. ARKUSFÖRENINGEN Medlemmar i Arkusföreningen är idag företag som bedriver arkitektverksamhet inom samhälls- och husbyggnad, inredning och landskapsarkitektur. Företagen ger ett årligt bidrag till Stiftelsens Arkus, som baseras på antalet anställda. Föreningens uppgift är att stödja stiftelsens ändamål genom att informera med lemmarna om FoU-aktiviteter och stimulera till initiering, planering och medverkan i angelägna utvecklingsprojekt.

2 Organisation Ordförande i stiftelsen respektive föreningen Ulf Ranhagen, arkitekt sar/msa, Sweco Architects, Stockholm STIFTELSENS STYRELSE Bengt Ahlqvist, arkitekt sar/msa, Ahlqvist & Almqvist arkitekter ab, Stockholm Inger Lindberg Bruce, arkitekt sar/msa, Scheiwiller Svensson arkitekter, representant för STD-företagen, Stockholm Gunilla Hagberg, arkitekt sar/msa, White arkitekter ab, Uppsala Anders Johansson, arkitekt sar/msa, ABE-skolan kth, Testbedstudio, Stockholm Per Anders Johansson, arkitekt sir/msa, Statens fastighetsverk, representant för Sveriges Arkitekter, Stockholm Tomas Saxgård, arkitekt lar/msa, Landskapslaget, Stockholm FÖRENINGENS STYRELSE Tomas Alsmarker, civilingenjör, Tyréns, Stockholm Annica Carlsson, arkitekt a/msa, Equator Stockholm ab Robert Engblom, Ramböll, Planeringsarkitekt/FPR, Uppsala Ylva Gunterberg, Link Arkitektur, sar/msa, Stockholm Anders Johansson, arkitekt sar/msa, Testbedstudio, Stockholm Fredrik Kjellgren, Kjellgren Kaminsky Architecture, sar/sir/msa, Göteborg (nyval) Sune Lindkvist, Nyréns, sar/msa, Stockholm (nyval) Marja Lundgren, arkitekt sar/msa, White arkitekter ab, Stockholm Cecilia Pering, arkitekt sar/msaa, Fojab, Lund Madeleine Stjärne, Sweco, sir/msa, Malmö Camilla Thunqvist, Tyréns, Civ Ing trafik, Stockholm Mikael Wallin, arkitekt lar/msa, wsp, Stockholm KANSLI handläggare i stiftelsen Arkus och sekreterare i föreningen Lisa Daram, arkitekt sar/msa

3 Arkus pågående projekt Trygghet i boendet litteraturöversikt, Niklas Roth Inspirationsskrift Fönsterluckor, Marja Lundgren IEA Effektivt utnyttjande av solenergi genom god arkitektur Nyklassicism i arkitekturen, Kristina Knauff Oreglerad urbanisation en studie i två Indiska städer, Rebecka Gordan Flerbostadshusens arkitektur och byggnadsdelar, Laila Reppen och Cecilia Ström Krympande städer i Bergslagen, Anders Johansson Värdig entré kommunikation av ett byggprojekt, Per Anders Johansson Så utvecklar miljonprogrammens invånare sina områden själva, Carlos Rojas Reflektioner kring boendedialog, Sofia Wiberg, Teresa Lindholm, Sandra Costa Förskola, form, energi, pedagogik, Helena Westholm Konkurrensen om marken, konferens om skolgårdar, Lars Lindstaf Agila processer, Yves Chantereau Barn i tät stad, Maria Nordström Social hållbarhet, Ylva Gunterberg Grönskans roll i en klimatsmart stad, Carola Wingren

4 45 medlemmar i föreningen Ahlqvist och Almqvist Arkitekter Annika von Schéele AB AoT arkitektur och teknik Arkitekturanalys sthlm Bergkrantz Arkitekter Cedervall Arkitekter Dive Architects efem Arkitektkontor Equator Stockholm Explicator fojab Arkitekter Fortifikationsverket Hans Berndtsson Arkitektkontor hwl Arkitekt Jaan Zimmerman Arkitektkontor Jakob Wranne Kontrollansvar Kjellgren Kaminsky Architects Landskapsarkitekterna i Lund Landskapslaget Landström Arkitekter Link Arkitektur Malmö stadsbyggnadskontor Max Holst Metro Arkitekter Nyréns Omniplan Ramböll Sverige Riksantikvarieämbetet Scheiwiller Svensson Arkitektkontor Schibbye Landskap Schlyter Gezelius Arkitektkontor Semrén och Månsson Arkitektkontor Skala Arkitekter Sofia Meurk ab Spridd Staffan Read Arkitektkontor Strömholm Zingmark arkitekter ab Sven A Hermelin sweco Architects Testbedstudio Tomas Gustavsson Konstruktioner Tyréns Törnquist och Törnquist Wenanders Byrå White

5 Medlemskap Stöd Arkus och dra praktisk nytta av högkvalitativt forsknings- och utvecklingsarbete. Ett medlemskap i föreningen Arkus betyder att du och ditt företag både stödjer stiftelsen Arkus verksamhet och själva får del av resultaten av de forsknings- och utvecklingsarbeten som vi bedriver. Medlemskapet innebär att du förutom en årlig medlemsavgift på 100 kr ger ett forskningsbidrag ( se Bli medlem ) till den forskning vars resultat du själv kan använda och ha praktisk nytta av i din verksamhet. DET HÄR STÖDJER DU Genom ditt och företagets medlemskap ger du ditt stöd till forsknings- och utvecklingsarbete som står i direkt förbindelse med den dagliga praktiken inom arkitektur och samhällsbyggnad. Varje medlem bidrar på så vis mycket handfast till områdets utveckling och branschens ökade kompetens. Dessutom gör varje enskilt medlemskap det möjligt för Arkus att upprätta och stimulera den viktiga dialogen och kunskapsöverföringen mellan beställare, beslutsfattare, organisationer och nätverk inom FoU-området och arkitekterna själva. DET HÄR FÅR DU Stiftelsens Arkus initierar, planerar, handlägger och finansierar forskningsprojekt där resultaten återförs direkt till föreningens medlemmar och deras verksamhet. Som medlem har du möjlighet att delta i utvecklingsprojekten som utförare eller som referensperson. Varje medlem har dessutom en självklar plats och ett forum för dialog i det värdefulla kontaktnät som Arkus ständigt utvidgar och fördjupar. Som medlem i föreningen Arkus mottar du följande varje år: Information om och möjlighet att ansöka om anslag till både större och mindre forsknings- och utvecklingsprojekt.

6 Publikationer och forskningsrapporter som skickas till dig/ditt företag direkt från tryckeriet utan kostnad. Rabatt på publikationer. Medlemmar köper till förlagspriset, som oftast är 50 procent av försäljningspriset. Inbjudan till medverkan i projekt Inbjudan till seminarier i angelägna forsknings- och utvecklingsfrågor. Inbjudan till Arkusföreningens årsmöte ( november ) och Arkusdagen en sammankomst då verksamheten presenteras och du har chans att påverka val av ledamöter och föreningens arbetsinriktning. BLI MEDLEM För ansökan om medlemskap eller mer information, kontakta Lisa Daram, Stiftelsens handläggare och föreningens sekreterare: Företag och myndigheter som arbetar inom området arkitektur och samhällsbyggnad är välkomna att bli medlemmar i föreningen Arkus. Stiftelsen Arkus finansieras av föreningens medlemmar som ger ett årligt bidrag till stiftelsen: Medlemsavgift i föreningen: 100 kr/år Medlemsbidraget till stiftelsen Arkus år 2011: Fr o m 2011 har vi ett introduktionserbjudande för nya medlemmar. Prova på att vara med i Arkus under ett år till reducerat pris, d v s ett medlemsbidrag om 1000 kr / anställd och år. I övrigt gäller följande medlemsbidrag: För företag med färre än 5 personer: kr / anställd och år För företag med fler än 5 personer: kr / anställd och år kr i grundavgift För företag med fler än 60 personer: kr / anställd och år för antalet över 60 personer. Medlemsbidraget som är avdragsgillt faktureras vid två tillfällen / år. Moms om 25 % tillkommer. Medlemsavgiften i Arkusföreningen är 100 kr / år. Medlemskapet gäller tills vidare, men kan sägas upp av medlem senast i november för kommande kalenderår.

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp 2011 11 16 Innehållsförteckning Sid. 2...Arbetsgruppen för medlemsvärvning Sid. 3...Satsa på befintliga medlemmar Sid.

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling för- och grundskolan i Umeå, ht 2013-vt 2015 Mål enligt beslutad uppdragsplan av FGN - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet. - Alla enheter

Läs mer

På säker grund EN DELFIUNDERSÖKNING OM VILKEN BIBLIOTEKSFORSKNING SOM BEHÖVS

På säker grund EN DELFIUNDERSÖKNING OM VILKEN BIBLIOTEKSFORSKNING SOM BEHÖVS På säker grund EN DELFIUNDERSÖKNING OM VILKEN BIBLIOTEKSFORSKNING SOM BEHÖVS Innehåll 4 Förord 6 Inledning 7 Översikt över projektet 7 Tidsram 8 Den svenska bibliotekariekårens engagemang 9 Experternas

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer Anrikt nätverk Sveriges Ingenjörer har en lång historia. Redan år 1861 bildades föregångaren U.V.S (Utilitatis Veritatisque Societas), senare Svenska Teknologföreningen. Alltsedan

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar Att synas och bli flera En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar 1 Att synas och bli flera Det går bra nu. Sacoförbunden växer och får kontinuerligt fler medlemmar.

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Staten och det civila samhället i integrationsarbetet rir 2014:3

riksrevisionen granskar: etablering och integration Staten och det civila samhället i integrationsarbetet rir 2014:3 riksrevisionen granskar: etablering och integration Staten och det civila samhället i integrationsarbetet rir 2014:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse Stadsledningskontoret Anna Jungmarker Telefon: 021-39 23 97 E-post: anna.jungmarker@vasteras.se Delges Energimyndigheten TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/386-KS Kommunstyrelsen 1 (2) Uthållig kommun- etappp

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

Innehåll. Det här är Unionen

Innehåll. Det här är Unionen Det här är Unionen Innehåll Det här är Unionen Större och närmare... 3 Unionens hjärtefrågor... 3 Våra medlemmar...4 Unionen på jobbet... 7 Unionens ledning... 7 Unionen landet runt... 8 Unionen tillsammans

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Konsten att gestalta offentliga miljöer Samverkan i tanke och handling

Konsten att gestalta offentliga miljöer Samverkan i tanke och handling Konsten att gestalta offentliga miljöer Samverkan i tanke och handling kolumntitel: text titel kolumntitel: författare namn Konsten att gestalta offentliga miljöer vidgade synsätt på gestaltning av offentliga

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd

BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd foto omslag Matton, sid 4 Matton och Ingram tryckeri Edita Västra Aros 2008 text Per Lindberg, Jupiter och Kjerstin Bergman grafisk form Marie Edström

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer