Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013

2 2

3 SOMAYA KVINNO- OCH TJEJJOUR 7 Somaya under 15 år 7 SOMAYA VERKSAMHET SOMAYAMODELLEN 7 Opinion/kunskapsspridning 7 CSR - 7 Information 8 Råd/stöd 8 Skyddat boende 8 Kontaktmannaskap 10 SOMAYAS ORGANISATION Styrelsen 13 Revision 13 Personal 13 Handledning 14 Nyheter Orientalisk dansfestival 15 NYA LOKALER!! 15 Representation i SKRs styrelse 15 All personal utbildad i PATRIARK 15 JAK fonden! 16 Inför 2014 Somaya

4 Anna-Karin Rybeck ny verksamhetschef har ordet Fler och fler rapporter visar på en skrämmande utveckling gällande våld i nära relation. Enligt siffror från FRA European Union Agency for Fundamental Rights har: 1-33 % av världens kvinnor upplevt fysiskt och/eller sexuellt våld efter 15 års ålder. Det motsvarar 62 miljoner kvinnor % av kvinnorna i studien hade utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld av n partner % var utsatta för någon form av psykiskt våld av en nuvarande eller tidigare partner. Exempelvis att förnedras offentligt, förbjudas att lämna huset eller bli inlåst, tvingas titta på pornografi eller hotas med våld % av kvinnorna i studien har utsatts för psykiskt eller sexuellt våld i barndomen av en vuxen. - Så många som 55 % av kvinnorna i studien uppger dessutom att de utsatts för någon form av sexuella trakasserier % av de som utsatts för våld i nära relation anmälde inte incidenten till polis eller annan myndighet. De sista siffrorna säger egentligen det mesta i denna studie. Många fler än hälften av alla kvinnor utsatta för våld i nära relation anmäler inte. Tittar man på antalet anmälda brott gällande sexualbrott i Sverige 2013 är siffrorna skrämmande höga. Under 2013 anmäldes sexualbrott, varav rubricerades som våldtäkt. 16 % av anmälda brott klarades upp 2. Samtidigt föregår ett enormt arbete i samhället på strukturell nivå av myndigheter men också av ideella krafter för att motverka de ojämlikheter och den misshandel som finns i Sverige idag och jag kan inte annat än uttrycka min stolthet i att få vara en del i ett arbete som är så självklart nödvändigt och så självklart i sitt mål som Somayas arbete dvs. att stärka varje människa så att hon/han får sina rättigheter respekterade och aldrig behöver leva med hot eller våld. Somaya har sedan många år varit en dröm för mig en organisation som på ett strävsamt och idogt och professionellt sätt verkar för ett jämlikt samhälle fritt från våld. Ja det gör varje kvinnojour tror jag i landet och många andra organisationer också så vad är så speciellt med Somaya? Det finaste med Somaya, förutom dess professionalism som gör mig stolt som forskare, är personalgruppens förmåga att se den sanna människan bakom våldserfarenheter. Jag har forskat om våld och våldets konsekvenser speciellt i relation till psykiatrin, jag har engagerat mig i frågor rörande våld och våldsutsatthet och jag har jobbat många år med personer diagnosticerade med svåra psykiatriska diagnoser pga våldstrauman. Jag märkte ganska snart jag kom till Somaya att det finns en tydlig röd tråd i mitt livsval. Jag ser hur stora likheter det finns mellan den målgruppen som söker sitt skydd och sin styrka hos Somaya och den målgrupp som söker sitt skydd och sin styrka hos psykiatrin. Jag ser liknande utsatthet, jag ser liknande alienation jag känner igen svårigheter. Men på Somaya möter jag varje dag någonting som jag länge letat efter och under många år sökt. Jag fann en sann medmänsklighet och en sann värme 4 1 Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) presenterade i mars den största globala undersökningen om våld mot kvinnor som någonsin genomförts. 2 Brå, 2014

5 att hjälpa personer utsatt för våld. Bemötande, salutogenes, och läkande när det är som bäst. En personalgrupp som vågar lyssna. Och vågar höra vad som sägs. Utan att döma. Utan att häpna. Utan att någonsin skapa vi och dom. En personalgrupp som snarare i de mörkaste stunder har oändliga mängder av omtanke och förmåga att se det starka det förmögna, det okuvliga i varje person. I Somayas verksamhet arbetar en personalgrupp som är obeskrivlig. Och obeveklig. En arbetsgrupp som genom bitter erfarenhet fått lära sig och identifiera sig som kämpar. Som stått emot både den ena och upplevt det andra men som i denna kamp bara blivit starkare och starkare och mer och mer obeveklig i sin strävan att reagera mot och aldrig acceptera våld, hot eller kränkningar. En personalgrupp som inte backar för något. Och tro mig jag har sett dem kämpa och vet att de aldrig ger sig. Våld mot kvinnor är ett gigantiskt folkhälsoproblem. Ett problem som på olika sätt drabbar närmare hälften av Sveriges kvinnor. Konsekvenser av att bli slagen och behöva skydd har jag sett nog av i mitt yrkesliv. En person som kommer till Somaya har i genomsnitt 96 dagar på sig från socialtjänstens omsorg att få ordning på sitt liv och flytta ifrån Somaya. 96 dagar. Vårt mål är att den som flyttar ifrån oss ska ha chansen till ett fungerande liv efter utflytt - vi kommer under arbeta för att göra vistelsetiden hos Somaya så kort som möjligt och fokusera än mer på att tiden efter utflytt ska vara så fungerande som möjligt. Det kommer vi delvis att göra genom att satsa än mer på att vistelsetiden på Somaya dvs ännu fler och mer omfattande erbjudanden, allt för att ge verktyg för tiden efter utflytt. Jag har också för avsikt att utvärdera verksamheten under den närmsta tiden för att se bevisa vilka effekter de insatser som görs har. Och även se hur länge de sitter i. Jag ser fram emot att diskutera resultaten av utvärderingarna under kommande år. Men först ska jag ägna tiden åt att fira Somayas 15 års jubileum! Anna-Karin Fil Dr Verksamhetschef Somaya har sedan många år varit en dröm för mig en organisation som på ett målmedvetet och professionellt sätt verkar för ett jämlikt samhälle fritt från våld. 5

6 6

7 SOMAYA KVINNO- OCH TJEJJOUR Somaya Kvinno- och tjejjour är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som startades I 15 år har Somaya funnit för kvinnor och barn utsatta för dubbel och till och med trippel utsatthet för att de ska få ett respektfullt omhändertagande med speciella insatser för det våld och det förtryck de varit utsatta för. Hederrelaterat våld och förtryck har sedan starten varit Somayas specialistområde. Somaya arbetar med att se den hela människan bakom våld och hot och kränkningar. På Somaya arbetar vi dagligen med att eliminera olika former av hinder, fördomar och begränsningar. Vi arbetar också för varje individs rätt att få leva i respekt, jämlikhet, trygghet och åtnjutande av sina mänskliga rättigheter. Somaya under 15 år - Över samtal från hjälpsökande - Över 600 personer i skydd - Över 300 barn i skydd - Efter 2 år över hälften fortsatt hotade 2014 kommer bli ett år av begivenheter och firande då Somaya fyller 15 år i år. Mer information kommer! SOMAYA VERKSAMHET 2013 Somayamodellen Verksamheten är organiserad efter följande process - SOMAYAMODELLEN Opinionsbildning förebyggande insatser/ kunskapsspridning information råd/ stöd skydd kontaktmannaskap CSR Opinion/kunskapsspridning Stor vikt i Somayas verksamhet läggs förstås vid att förebygga insatser. Vi arbetar strukturerat med kunskapsspridning och opinionsbildning. Vi föreläser och utbildar i frågor kring Hedersrelaterat våld och hot, hot och riskbedömningar, tvångsgifte, säkerhetsarbete för personer utsatta för hot och våld, naturligtvis våld i nära relation och i vår egen Somayamodell. Under 2013 var Somaya inbjuden till både systerföreningar, kommuner och privata aktörer för att sprida Somayas kunskap vidare. Det är mycket viktigt för oss att arbeta strukturerat med förebyggande åtgärder, dels för att informera om att vi finns och främst att ge de personer som behöver vår hjälp, en röst för att så få som möjligt ska råka illa ut och så många som möjligt ska kunna leva ett liv i respekt mot sina rättigheter. Önskar du information om utbildningar, föreläsningar kontakta verksamhetschef Anna-Karin Rybeck på alt för vidare information. Somaya i media och föreläsningar utbildning. CSR Under 2013 satsade även den tidigare styrelsen på CSR inom att rekrytera Kickis Åhre Älgamo som CSR ansvarig. Den satsningen pågick i 6 månader från feb- aug 2013 och gav mycket till föreningen i form av förtydligande av varumärket Somaya, möjliga och potentiella samarbetspartners och värdefulla pro bono insatser för föreningen. På grund av ekonomiska skäl hade föreningen tyvärr inte möjlighet att hålla satsningen permanent vilket vi naturligtvis hade önskat, då vi såg ett ökat behov i föreningen för externa och mer oberoende finansieringar. Arbetet fortsätter dock med intensitet av styrelse och nuvarande verksamhetschef. 7

8 Information På Somayas hemsida finns information, tips och råd om svar på frågor kring våld i nära relation, hedersrelaterat våld och hot på 12 språk, samt hur man gör och vart man kan vända sig om man behöver hjälp. På hemsidan finns även möjlighet att skriva en fråga som sänds direkt till samt om man har generella frågor eller om man är i behov av hjälp. Råd/stöd Telefonmottagning/jour - Jour telefon öppet till och gratis för alla som behöver hjälp, råd, information eller stöd. Samtal hit syns heller inte på telefonräkningen. Vi har möjlighet att erbjuda stöd och informationssamtal på 12 språk och i kombination med våra fantastiska volontärer kan vi i telefonen erbjuda stödsamtal på ett 30- tal språk. Här kan vi svara på frågor om allt mellan mödomshinneproblematik, frågor om giftemål, mänskliga rättigheter, hur man får sina rättigheter respekterade i Sverige, vart man kan vända sig ang. migrationsärenden, vårdnadstvister, skilsmässa, skola, utbildning, och framförallt om frågor rörande våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Vi har också ett brett upparbetat kontaktnär och kan ta in hjälp från advokat eller annan specialiserad hjälp. Naturligtvis hjälper vi till i de situationer som kräver mer insatser som t.ex. skilsmässa, skyddat boende eller andra former av skydd för att möjliggöra ett liv i respekt och trygghet. Vi har även en öppen kanslitelefon öppen som myndigheter kan använda för samma ärenden som ovan där vi erbjuder konsultationer och vägledning i frågor rörande våld i nära relation, kränkningar av mänskliga rättigheter och naturligtvis frågor som rör hantering av hedersrelaterade frågor. Dygnet runt, sju dagar i veckan vid akuta frågor utanför kontorstid, kan framförallt Polis, Socialjour, Kvinnofridslinjen och naturligtvis våra boende kvinnor och barn men även andra nå Somaya på bakjoursnummer Under ett år tar Somaya emot i genomsnitt 4000 samtal fördelade på de olika telefonerna. Vi har möjlighet att ge information, stöd och rådgivning på bl.a. svenska, engelska, turkiska, kurdiska, spanska, arabiska, tigre, tigrinja, affar, saho, amhari och persiska. I de fall det behövs kopplar vi in volontärer och kan då erbjuda samtal på över 30 språk. Antal nya hjälpsökande under 2013 totalt 449: Kvinnor 318 Tjejer 131 Skyddat boende I de fall där en telefonkonsultation/stöd inte är tillräcklig kan Somaya också då erbjuda skyddat boende. Vi har under 2013 haft 9 platser för vuxna och 11 platser för medföljande barn. Boendena är utplacerade i Stockholmsområdet och storleken på boendena varierar, allt från två rummare till femrummare. I varje boende finns även personal på plats i genomsnitt fem dagar i veckan. Detta är dock varierande beroende av behov och önskemål hos de boende. Under 2013 har Somaya även haft män i skydd i verksamheten. Och vi ser det som en naturligt led i verksamhetens utveckling. Till Somaya är alla välkomna oavsett vem man är eller vad man har för behov av att få sina rättigheter och sin frihet respekterad. 8

9 Antal boende i skyddat boende : Antal boende i skyddat boende Kvinnor Tjejer Barn Tabell 1 Antal placeringsdygn i skyddat boende. Antal boendedygn i skyddat boende : Antal boendedygn i snitt År 2011 År 2012 År 2013 Kvinnor Tjejer (Unga Kvinnor) Barn Tabell 2 Boendedygn i snitt Boendedygn i snitt Tjejer Barn Kvinnor Tabell 3 Fördelning placerad myndighet. Placerande kommuner 2013 Sthlm Stad 10 st 34,5% Annan kommun 9 st 31% Kranskommun 10 st 34,5% 9

10 Kontaktmannaskap För att underlätta och överbrygga utflytten och se till att allting fungerar för kvinnor, barn och män som lämnar verksamheten, erbjuder Somaya även kvalificerad kontaktperson. Det kan ses som en form av mentorskap efter utflytt. Vi är under en begränsad period behjälpliga med att få allting att fungera i den nya bostaden och i livet runt omkring. Vi erbjuder även kvalificerad kontaktperson till externa kvinnor, män, tjejer, och barn. Under året 2013 har vi haft 11 stycken kontaktmannaskap. 10

11 SOMAYAS ORGANISATION

12 12

13 SOMAYAS ORGANISATION 2013 Styrelsen Vid extra årsmötet den 18 januari 2014 valdes följande personer till Somayas styrelse - Najla Ahmed (ordf) - Neeli Chuhan (vice ordförande) - Kristina Palmquist (kassör) - Luul Jama - Selam Yemane - Julie Chowdhury - Halima Larsson (sekreterare) Efter sommaren fanns ett behov att göra tillval till styrelsen och ordförande kallade till ett extra årsmöte den 5 oktober Dock framkom att några styrelsemedlemmar hade avsikter som inte var förenliga med Somayas stadgar och den 19 december 2013 uteslöts följande medlemmar ur föreningen med omedelbar verkan - Sara Saadouni, Jazmin Jasiri Stenberg och Afef Saadouni. På grund av det inträffade kallade föreningen till ytterligare ett extra årsmöte den 18 januari 2014 och den styrelsen är den nu sittande. Styrelsen har arbetat intensivt och målmedvetet för föreningens bästa och se till att den sköts enligt stadgarna. Sammanlagt har styrelsen under perioden haft ca 20 st styrelsemöten. Revision Auktoriserad revisor Hanna Rexhammar har gått igenom föreningens tillsammans med sina medarbetare och hennes uttalande om föreningen finns i revisionsberättelsen. Under 2013 har även medlemsrevisor Susanna Bächle gjort ett gediget och intensivt arbete med att föra reda i föreningens rutiner och det var även hon tillsammans med resterna av styrelsen från årsmötet i april som såg till att föreningen inte led större skada än nödvändigt av de icke önskvärda styrelsemedlemmarna som till slut var tvungna att uteslutas. Personal På Somaya arbetar idag 10 personer fördelat på 7,3 heltidstjänster. Majoriteten av personalen har minst treårig universitetsutbildning, och i personalgruppen finns socionomer, psykologer, beteendevetare, experter på mänskliga rättigheter och forskare. I personalgruppen talas det 12 olika språk och Somaya kan erbjuda samtal på svenska, engelska, turkiska, kurdiska, spanska, arabiska, tigre, tigrinja, affar, saho, amhari och persiska. Personalen har, på bekostnad av SKR medel (Sveriges Kvinno- och tjejjourers riksförbund) deltagit på bland annat utbildning och HBTQ personer och hur de bäst ska bemötas på kvinnojourerna. Utbildningen var mycket uppskattad och bidrag till ytterligare diskussioner om alla människors lika värde och behovet av att som jour ständigt fundera och tänka över hur man som jour på bästa sätt ska möta varje människa utifrån hennes/hans behov. 13

14 Handledning Som ett naturligt led i kvalitetssäkringen på Somaya erbjuds personal handledning två gånger i månaden av legitimerad handledare. Volontärer Somaya har mål och verksamhet lång utöver den finansierade verksamheten. Till Somaya finns en exklusiv och intim volontärskara som bidrar till verksamheten med allt det som vi inte har möjlighet att ha på verksamhetens bekostnad, såsom personer som kan ta stödsamtal på ytterligare 18 språk, jurister, advokater och personer som kan hjälpa till med eskorter eller extra insatser för barn och kvinnor. För att bli volontär på Somaya erbjuds man en tre dagar lång volontärutbildning för att lära känna verksamheten och Somayamodellen och verksamhetens förhållningssätt. Vi lägger naturligtvis ner stor tyngd på säkerhetsfrågor vid utbildningen på grund av den målgrupp som oftast kommer till oss. Alla volontärer ska naturligvis uppvisa nollat utdrag från brottsregistret för att bli godkända volontärer. Den som är intresserad av att bli volontär på Somaya kan sända ett meddelande till för mer information Medlemmar Somaya har under åren haft kring knappt ett hundratal medlemmar men under 2013 fick Somaya in 21 nya medlemmar. Totalt har vi nu 109 medlemmar. För att bli medlem så sätter man in 100 kronor på Somayas plusgirokonto/alternativt via Paypal på hemsidan Pengarna går oavkortat till de hjälpsökande hos Somaya genom ett speciellt Gåvokonto! 14

15 NYHETER 2013 Under 2013 har Somaya även fortsatt det sedan tidigare påbörjade arbetet med värdegrunden för arbetet på Somaya. Vi har genom pro bono fått stor hjälp av företaget Allies och deras Iwette Rappaport som hjälpt föreningen med arbetsprocessen och lett oss fram till en tydligare och mer specificerad värdegrund och verksamhetsmål. Orientalisk dansfestival Under hösten 2013 fick Somaya dedikerat en Orientalist dansfestival anordnad av en magdansverksamhet i Sverige. Vi fick till kansliet besök av internationella magdansare under en eftermiddag av mycket glädje sång och dans. Vi är mycket tacksamma mot Nadjas Magdans för det initiativet. Unionens fackklubb Under hösten 2013 startade även personalen på Somaya en egen fackklubb, för att medverka till att göra Somaya till ett mer stabilare och representativ arbetsplats. Nya lokaler!! I april 2013 flyttade Somaya också in i nya funktionella lokaler som på ett bättre sätt möjliggör verksamheten. I 14 år har Somaya huserat i små och intima lokaler men fick under våren 2013 ett ordentligt lyft lokalmässigt. Nu finns det än större möjligheter för verksamheten att både professionalisera och utvecklas. Representation i SKRs styrelse Vi är också i Somaya mycket stolta över att vi har Aisha Mussa Gaas invald i styrelsen för SKR. Detta är ett utmärkt forum för Somaya att också värna de frågor som rör oss alldeles speciellt. All personal utbildad i PATRIARK Samtliga i personalgruppen utbildades av Kickis Åhre Älgamo under sommar/höst 2013 i att utföra hot och riskbedömningsinstrumentet Patriark. Det är ett centralt och viktigt instrument i vår verksamhet och kan på det i dag mest adekvata sättet bedöma hot och risknivå hos våra hjälpsökande. Tidigare har vi oftast fått hjälp av polismyndigheten i att genomföra bedömningarna i de fall kvinnorna polisanmält, medan detta nu kan utföras internt för alla kvinnor oavsett polisanmälan, varav det är mycket underlättande av att kompetensen finns internt. Vi har även nu möjlighet att göra externa Patriark bedömningar vid behov. Kontakta då alt ring för mer information. PATRIARK BEDÖMNING AV RISK FÖR PATRIARKALT VÅLD MED HEDERN SOM MOTIV 15

16 JAK fonden! Det finns möjlighet att hos Somaya ansöka om sparpoäng hos JAK. Kravet är att du är medlem i Somaya alt kan beskriva ditt behov. Sänd ansökan till för hantering av ansökan. Beviljade medel 2013 Somaya är tacksam över de bidrag och beviljade medel som inkommer till föreningen vi vill framförallt tacka våra största finansiärer - Stockholm stad - Socialstyrelsen - Brottoffermyndigheten - SKR INFÖR 2014 SOMAYA 2.0 Vi ser fram emot ett 2014 som kommer bli en nystart för Somaya (se verksamhetsplanen för för vidare information). Somaya har haft som tradition att vara professionella och ständigt arbeta med kvalitetssäkringsprojekt. Under kommer fokus läggas vid att säkra statistik och utvärdering av verksamheten. Vi tittar för närvarande på möjligheterna till interna utvärderingsprocesser, samt ett fungerande ärendehanteringssystem i samarbete med Stretch AB. Förutom kvalitetssäkring, utvärderingsmöjligheter och processhantering kommer ett speciellt fokus för de kommande två åren att vara Barnen på Somaya. Vi ser fram emot att presentera många nya projekt vid årsmöte i april Vill du bli medlem? Det kostar 100 kronor och sätts in på plusgiro eller via Paypal på hemsidan Pengarna går oavkortat till de hjälpsökande hos Somaya genom ett speciellt Gåvokonto!

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Sigtuna Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Plats: Sigtuna Sommar 2013 Juni Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen. Sigtuna var och lyssnade på Allan Wade. Sida 3 Vi söker nu fler volontärer. Är du en av

Läs mer

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Roks är en feministisk organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, som verkar för kvinnors och flickors rättigheter och frigörelse,

Läs mer

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och hedersrelaterad våld tar kvinnojouren

Läs mer

Justerande Ulla-Britt Jonsson

Justerande Ulla-Britt Jonsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (11) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 16 december 2014, kl. 13:00-16:00 Beslutande Tomas Nilsson, ordförande Laila Furskog Ulla-Britt Jonsson

Läs mer

Bakgrund Mäns våld mot kvinnor och barn

Bakgrund Mäns våld mot kvinnor och barn Bakgrund 1 Mäns våld mot kvinnor och barn Ett globalt problem Ett samhällsproblem Ett demokratiproblem Ett folkhälsoproblem Ett rättsligt problem 2 Folkhälsopolitiskt program Västerbottens läns landsting

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd Svenska Hot och våld i nära relationer - vägledning, stöd och skydd Bergs kommuns vision är att ingen i kommunen utsätts för våld eller hot om våld i nära relation www.berg.se Planera för din säkerhet

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 2010-03-05 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Vi är många som vill hjälpa. Stöd och råd till kvinnor som blivit utsatta för våld eller kränkningar.

Vi är många som vill hjälpa. Stöd och råd till kvinnor som blivit utsatta för våld eller kränkningar. Vi är många som vill hjälpa Stöd och råd till kvinnor som blivit utsatta för våld eller kränkningar. Stora broschyren.pgm 2-3 Våld används för att få en person att göra något som hon inte vill, eller få

Läs mer

Skyddsnät saknas. - en rapport om mäns våld mot kvinnor i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län.

Skyddsnät saknas. - en rapport om mäns våld mot kvinnor i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län. Skyddsnät saknas - en rapport om mäns våld mot kvinnor i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län. 1 Innehåll Inledning 3 Feministiskt initiativs slutsatser 4 Tillvägagångssätt 5 Resultat 6 Reflektioner

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 1 1 Inledning Vi ska genom denna begränsade berättelse berätta om ett stort arbete som utförts under 2012 av en fantastisk kompetent personalgrupp, en personalkonstellation som

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. HOPP Stockholm

Verksamhetsplan 2014. HOPP Stockholm Verksamhetsplan 2014 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Roller och ansvar... 3 3. Verksamheter... 4 4. Uppföljning och kvalitetsutveckling... 7 5. Organisationsutveckling... 7 6. Projekt...

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det

Läs mer

Manifest, värdegrund och policy. för Unizon

Manifest, värdegrund och policy. för Unizon Manifest, värdegrund och policy för Unizon Unizon samlar kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd Hot och våld i nära relationer vägledning, stöd och skydd Planera för din säkerhet Tänk ut säkra platser i närområdet. Lär dig viktiga telefonnummer/adresser utantill till någon som kan hjälpa dig. Bestäm

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

Värdegrund och Policy. för ATSUB/Göteborg

Värdegrund och Policy. för ATSUB/Göteborg Värdegrund och Policy för ATSUB/Göteborg En grundläggande beskrivning av ATSUB/Göteborg finns att läsa i föreningens stadgar där kan man också läsa om organisationens syfte och mål. Detta dokument knyter

Läs mer

upprätthålla telefonjour för stöd och rådgivning till behövande personer guida de hjälpsökande att hitta rätt bland samhällets hjälpinstanser

upprätthålla telefonjour för stöd och rådgivning till behövande personer guida de hjälpsökande att hitta rätt bland samhällets hjälpinstanser Verksamhetsplanering 2014 1 Ängelholm 140202 Förslag till verksamhetsplanering för verksamhetsåret 2014 Vision: Ett jämställt samhälle fritt från våld Syfte Kvinnojouren i Ängelholm är en ideell förening,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Föreningen Storasyster

Verksamhetsplan 2015 Föreningen Storasyster Verksamhetsplan 2015 Föreningen Storasyster Innehåll 1. Inledning.... 3 2. Roller och ansvar.... 4 3. Verksamhet.... 5 4. Samverkan..... 7 5. Finansiering... 8 6. Budget.. 9 1. Inledning Bakgrund Enligt

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Policy: mot sexuella trakasserier Reviderad 2012-06-06 Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av

Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av Inledning Det här temanumret producerades i samband med projektet No More Violence. Det är ett samarbete mellan vänkommunerna Haninge,

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är.

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är. Att känna sig trygg och bli respekterad för den man är. Det borde vara alla människors grundläggande rättighet. Tyvärr är verkligheten ofta en annan om du har en hudfärg, religion eller sexuell läggning

Läs mer

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING TRIS tjejers rätt i samhället TRIS Bildades 2002 i Uppsala. Ideell organisation. Partipolitiskt och religiöst obunden. Arbetar för barn, ungdomars och kvinnors rättigheter. TVÅ VIKTIGA FRÅGOR Är det något

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Utredning. Våld i nära relationer

Utredning. Våld i nära relationer Utredning Våld i nära relationer Umeå kommun 2014 1 Inledning Under fem månader har en kartläggning kring våld i nära relationer genomförts i Umeå kommun. Utredningen har finansierats av medel från Socialstyrelsen.

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo

Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo Sidan 1 av 8 2015-02-05 UPPSALA-KNIVSTA-HÅBO Till Tierps kommun Kommunstyrelsen medborgarservice@tierp.se Till Älvkarleby kommun Utbildnings- och omsorgsnämnden kommun@alvkarleby.se Till Östhammars kommun

Läs mer

Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) )

Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) ) Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) ) 1. #Mötet#öppnas.# 2. Upprop#av#närvarande.# 3. Fråga#om#årsmötets#stadgeenliga#utlysande.# 4. Val#av#mötesfunktionärer.# 4.1. #Val#av#mötesordförande.#

Läs mer

Inom hedersrelaterat förtryck och våld. www.tris.se info@tris.se

Inom hedersrelaterat förtryck och våld. www.tris.se info@tris.se Inom hedersrelaterat förtryck och våld TRIS erbjuder bland annat: Föreläsningar och utbildningar om hedersrelaterat förtryck och våld Studiebesök och kommer ut och presenterar vår verksamhet Konsultation

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

Till dig som har anmält ett brott

Till dig som har anmält ett brott 6 Till dig som har anmält ett brott Du har anmält ett brott till Polisen. Genom din information är det möjligt för oss att utreda och förhoppningsvis klara upp brottet. Informationen kan också bidra till

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017 Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inriktning... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Målgrupp...

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

Varningssignaler och råd

Varningssignaler och råd Varningssignaler och råd Innan första slaget Var uppmärksam på hans kvinnosyn Lyssna när din partner talar om kvinnor i allmänhet, om han kommenterar hur de klär sig och hur han värderar kvinnliga kollegor.

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Länge en sparsamt belyst fråga! Men uppmärksammad i: - Att ta ansvar

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 Statistik 2010 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 2011-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Samverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Uppdrag skyddat boende Politiska samverkansberedningen

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

Villig av Christina Wahldén

Villig av Christina Wahldén 1 Villig av Christina Wahldén Som ett slutord till boken skriver Christina Wahldén så här: "Min första bok Kort kjol kom ut för sexton år sedan. Den är fortfarande den av mina böcker som är mest utlånad,

Läs mer

Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer?

Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer? Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer? A Landstinget genom utbildning/praktik, handledning, Alvesta kommun Utbildning men inga rutiner

Läs mer

Kvinnojouren ställer upp för kvinnor som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld eller känner sig hotade och behöver någon att tala med.

Kvinnojouren ställer upp för kvinnor som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld eller känner sig hotade och behöver någon att tala med. Kvinnojouren i Mark är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Kvinnojouren ställer upp för kvinnor som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld eller känner sig hotade och behöver

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde!

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! Kerstin Kristensen 2014-09-30 VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! SoL 5 kap11 - Brottsoffer 1978-2007 Lag (2007:225) Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

GRÄNSÖVERSKRIDANDE STÖD

GRÄNSÖVERSKRIDANDE STÖD GRÄNSÖVERSKRIDANDE STÖD Språk, kultur och etnicitet i brottsofferstödet? Presentation av projekt Stöd på eget språk Brottsofferjourernas Riksförbund 2006-2009 Brottsofferjourernas Telefoncentral Projektmedel

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Jämlikhet och jämställdhet Familj och individ Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

TVÅ VIKTIGA FRÅGOR. Är det något du vill göra som du inte får? Är det något du måste göra som du inte vill?

TVÅ VIKTIGA FRÅGOR. Är det något du vill göra som du inte får? Är det något du måste göra som du inte vill? TVÅ VIKTIGA FRÅGOR Är det något du vill göra som du inte får? Är det något du måste göra som du inte vill? TRIS tjejers rätt i samhället TRIS Bildades 2002 i Uppsala. Ideell organisation. Partipolitiskt

Läs mer

I stadgarna för föreningen Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn/Göteborg står att föreningen har som mål och syfte med verksamheten:

I stadgarna för föreningen Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn/Göteborg står att föreningen har som mål och syfte med verksamheten: ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Prästgårdsängen 21 -BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Mobiltel: 0736 69 98 52 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu

Läs mer

MÅNADSBREV [september 2015] ORDFÖRANDEN HAR ORDET

MÅNADSBREV [september 2015] ORDFÖRANDEN HAR ORDET ORDFÖRANDEN HAR ORDET Här kommer det tredje kvartalsbrevet för 2015 Hoppas att alla har haft en bra (om än inte så varm) sommar. Nu går vi mot hösten även om den är försenad och det fortfarande är varmt

Läs mer

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag Så ser Det ut i dag mäns våld mot kvinnor I världen uppskattas var tredje kvinna någon gång har blivit utsatt för våld eller sexuella övergrepp. I Sverige anmäldes år 2006 runt 25 500 fall av misshandel

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot

Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot KIRUNA KOMMUN 110516 Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot 1. Följande styrdokument ligger till grund för framtagandet av denna handlingsplan; FN:s konvention om mänskliga rättigheter

Läs mer

Alkoholmottagningen för ungdomar, BRUS

Alkoholmottagningen för ungdomar, BRUS Kommunkontoret FÖREBYGGARPÄRMEN FLIK 9 1 (9) Hälsa, Trygghet, Säkerhet ATAD Prevention 2009-03-05 Hjälp i Lund Denna sida innehåller kontaktuppgifter och telefonnummer till en mängd olika verksamheter

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer