Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013

2 2

3 SOMAYA KVINNO- OCH TJEJJOUR 7 Somaya under 15 år 7 SOMAYA VERKSAMHET SOMAYAMODELLEN 7 Opinion/kunskapsspridning 7 CSR - 7 Information 8 Råd/stöd 8 Skyddat boende 8 Kontaktmannaskap 10 SOMAYAS ORGANISATION Styrelsen 13 Revision 13 Personal 13 Handledning 14 Nyheter Orientalisk dansfestival 15 NYA LOKALER!! 15 Representation i SKRs styrelse 15 All personal utbildad i PATRIARK 15 JAK fonden! 16 Inför 2014 Somaya

4 Anna-Karin Rybeck ny verksamhetschef har ordet Fler och fler rapporter visar på en skrämmande utveckling gällande våld i nära relation. Enligt siffror från FRA European Union Agency for Fundamental Rights har: 1-33 % av världens kvinnor upplevt fysiskt och/eller sexuellt våld efter 15 års ålder. Det motsvarar 62 miljoner kvinnor % av kvinnorna i studien hade utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld av n partner % var utsatta för någon form av psykiskt våld av en nuvarande eller tidigare partner. Exempelvis att förnedras offentligt, förbjudas att lämna huset eller bli inlåst, tvingas titta på pornografi eller hotas med våld % av kvinnorna i studien har utsatts för psykiskt eller sexuellt våld i barndomen av en vuxen. - Så många som 55 % av kvinnorna i studien uppger dessutom att de utsatts för någon form av sexuella trakasserier % av de som utsatts för våld i nära relation anmälde inte incidenten till polis eller annan myndighet. De sista siffrorna säger egentligen det mesta i denna studie. Många fler än hälften av alla kvinnor utsatta för våld i nära relation anmäler inte. Tittar man på antalet anmälda brott gällande sexualbrott i Sverige 2013 är siffrorna skrämmande höga. Under 2013 anmäldes sexualbrott, varav rubricerades som våldtäkt. 16 % av anmälda brott klarades upp 2. Samtidigt föregår ett enormt arbete i samhället på strukturell nivå av myndigheter men också av ideella krafter för att motverka de ojämlikheter och den misshandel som finns i Sverige idag och jag kan inte annat än uttrycka min stolthet i att få vara en del i ett arbete som är så självklart nödvändigt och så självklart i sitt mål som Somayas arbete dvs. att stärka varje människa så att hon/han får sina rättigheter respekterade och aldrig behöver leva med hot eller våld. Somaya har sedan många år varit en dröm för mig en organisation som på ett strävsamt och idogt och professionellt sätt verkar för ett jämlikt samhälle fritt från våld. Ja det gör varje kvinnojour tror jag i landet och många andra organisationer också så vad är så speciellt med Somaya? Det finaste med Somaya, förutom dess professionalism som gör mig stolt som forskare, är personalgruppens förmåga att se den sanna människan bakom våldserfarenheter. Jag har forskat om våld och våldets konsekvenser speciellt i relation till psykiatrin, jag har engagerat mig i frågor rörande våld och våldsutsatthet och jag har jobbat många år med personer diagnosticerade med svåra psykiatriska diagnoser pga våldstrauman. Jag märkte ganska snart jag kom till Somaya att det finns en tydlig röd tråd i mitt livsval. Jag ser hur stora likheter det finns mellan den målgruppen som söker sitt skydd och sin styrka hos Somaya och den målgrupp som söker sitt skydd och sin styrka hos psykiatrin. Jag ser liknande utsatthet, jag ser liknande alienation jag känner igen svårigheter. Men på Somaya möter jag varje dag någonting som jag länge letat efter och under många år sökt. Jag fann en sann medmänsklighet och en sann värme 4 1 Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) presenterade i mars den största globala undersökningen om våld mot kvinnor som någonsin genomförts. 2 Brå, 2014

5 att hjälpa personer utsatt för våld. Bemötande, salutogenes, och läkande när det är som bäst. En personalgrupp som vågar lyssna. Och vågar höra vad som sägs. Utan att döma. Utan att häpna. Utan att någonsin skapa vi och dom. En personalgrupp som snarare i de mörkaste stunder har oändliga mängder av omtanke och förmåga att se det starka det förmögna, det okuvliga i varje person. I Somayas verksamhet arbetar en personalgrupp som är obeskrivlig. Och obeveklig. En arbetsgrupp som genom bitter erfarenhet fått lära sig och identifiera sig som kämpar. Som stått emot både den ena och upplevt det andra men som i denna kamp bara blivit starkare och starkare och mer och mer obeveklig i sin strävan att reagera mot och aldrig acceptera våld, hot eller kränkningar. En personalgrupp som inte backar för något. Och tro mig jag har sett dem kämpa och vet att de aldrig ger sig. Våld mot kvinnor är ett gigantiskt folkhälsoproblem. Ett problem som på olika sätt drabbar närmare hälften av Sveriges kvinnor. Konsekvenser av att bli slagen och behöva skydd har jag sett nog av i mitt yrkesliv. En person som kommer till Somaya har i genomsnitt 96 dagar på sig från socialtjänstens omsorg att få ordning på sitt liv och flytta ifrån Somaya. 96 dagar. Vårt mål är att den som flyttar ifrån oss ska ha chansen till ett fungerande liv efter utflytt - vi kommer under arbeta för att göra vistelsetiden hos Somaya så kort som möjligt och fokusera än mer på att tiden efter utflytt ska vara så fungerande som möjligt. Det kommer vi delvis att göra genom att satsa än mer på att vistelsetiden på Somaya dvs ännu fler och mer omfattande erbjudanden, allt för att ge verktyg för tiden efter utflytt. Jag har också för avsikt att utvärdera verksamheten under den närmsta tiden för att se bevisa vilka effekter de insatser som görs har. Och även se hur länge de sitter i. Jag ser fram emot att diskutera resultaten av utvärderingarna under kommande år. Men först ska jag ägna tiden åt att fira Somayas 15 års jubileum! Anna-Karin Fil Dr Verksamhetschef Somaya har sedan många år varit en dröm för mig en organisation som på ett målmedvetet och professionellt sätt verkar för ett jämlikt samhälle fritt från våld. 5

6 6

7 SOMAYA KVINNO- OCH TJEJJOUR Somaya Kvinno- och tjejjour är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som startades I 15 år har Somaya funnit för kvinnor och barn utsatta för dubbel och till och med trippel utsatthet för att de ska få ett respektfullt omhändertagande med speciella insatser för det våld och det förtryck de varit utsatta för. Hederrelaterat våld och förtryck har sedan starten varit Somayas specialistområde. Somaya arbetar med att se den hela människan bakom våld och hot och kränkningar. På Somaya arbetar vi dagligen med att eliminera olika former av hinder, fördomar och begränsningar. Vi arbetar också för varje individs rätt att få leva i respekt, jämlikhet, trygghet och åtnjutande av sina mänskliga rättigheter. Somaya under 15 år - Över samtal från hjälpsökande - Över 600 personer i skydd - Över 300 barn i skydd - Efter 2 år över hälften fortsatt hotade 2014 kommer bli ett år av begivenheter och firande då Somaya fyller 15 år i år. Mer information kommer! SOMAYA VERKSAMHET 2013 Somayamodellen Verksamheten är organiserad efter följande process - SOMAYAMODELLEN Opinionsbildning förebyggande insatser/ kunskapsspridning information råd/ stöd skydd kontaktmannaskap CSR Opinion/kunskapsspridning Stor vikt i Somayas verksamhet läggs förstås vid att förebygga insatser. Vi arbetar strukturerat med kunskapsspridning och opinionsbildning. Vi föreläser och utbildar i frågor kring Hedersrelaterat våld och hot, hot och riskbedömningar, tvångsgifte, säkerhetsarbete för personer utsatta för hot och våld, naturligtvis våld i nära relation och i vår egen Somayamodell. Under 2013 var Somaya inbjuden till både systerföreningar, kommuner och privata aktörer för att sprida Somayas kunskap vidare. Det är mycket viktigt för oss att arbeta strukturerat med förebyggande åtgärder, dels för att informera om att vi finns och främst att ge de personer som behöver vår hjälp, en röst för att så få som möjligt ska råka illa ut och så många som möjligt ska kunna leva ett liv i respekt mot sina rättigheter. Önskar du information om utbildningar, föreläsningar kontakta verksamhetschef Anna-Karin Rybeck på alt för vidare information. Somaya i media och föreläsningar utbildning. CSR Under 2013 satsade även den tidigare styrelsen på CSR inom att rekrytera Kickis Åhre Älgamo som CSR ansvarig. Den satsningen pågick i 6 månader från feb- aug 2013 och gav mycket till föreningen i form av förtydligande av varumärket Somaya, möjliga och potentiella samarbetspartners och värdefulla pro bono insatser för föreningen. På grund av ekonomiska skäl hade föreningen tyvärr inte möjlighet att hålla satsningen permanent vilket vi naturligtvis hade önskat, då vi såg ett ökat behov i föreningen för externa och mer oberoende finansieringar. Arbetet fortsätter dock med intensitet av styrelse och nuvarande verksamhetschef. 7

8 Information På Somayas hemsida finns information, tips och råd om svar på frågor kring våld i nära relation, hedersrelaterat våld och hot på 12 språk, samt hur man gör och vart man kan vända sig om man behöver hjälp. På hemsidan finns även möjlighet att skriva en fråga som sänds direkt till samt om man har generella frågor eller om man är i behov av hjälp. Råd/stöd Telefonmottagning/jour - Jour telefon öppet till och gratis för alla som behöver hjälp, råd, information eller stöd. Samtal hit syns heller inte på telefonräkningen. Vi har möjlighet att erbjuda stöd och informationssamtal på 12 språk och i kombination med våra fantastiska volontärer kan vi i telefonen erbjuda stödsamtal på ett 30- tal språk. Här kan vi svara på frågor om allt mellan mödomshinneproblematik, frågor om giftemål, mänskliga rättigheter, hur man får sina rättigheter respekterade i Sverige, vart man kan vända sig ang. migrationsärenden, vårdnadstvister, skilsmässa, skola, utbildning, och framförallt om frågor rörande våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Vi har också ett brett upparbetat kontaktnär och kan ta in hjälp från advokat eller annan specialiserad hjälp. Naturligtvis hjälper vi till i de situationer som kräver mer insatser som t.ex. skilsmässa, skyddat boende eller andra former av skydd för att möjliggöra ett liv i respekt och trygghet. Vi har även en öppen kanslitelefon öppen som myndigheter kan använda för samma ärenden som ovan där vi erbjuder konsultationer och vägledning i frågor rörande våld i nära relation, kränkningar av mänskliga rättigheter och naturligtvis frågor som rör hantering av hedersrelaterade frågor. Dygnet runt, sju dagar i veckan vid akuta frågor utanför kontorstid, kan framförallt Polis, Socialjour, Kvinnofridslinjen och naturligtvis våra boende kvinnor och barn men även andra nå Somaya på bakjoursnummer Under ett år tar Somaya emot i genomsnitt 4000 samtal fördelade på de olika telefonerna. Vi har möjlighet att ge information, stöd och rådgivning på bl.a. svenska, engelska, turkiska, kurdiska, spanska, arabiska, tigre, tigrinja, affar, saho, amhari och persiska. I de fall det behövs kopplar vi in volontärer och kan då erbjuda samtal på över 30 språk. Antal nya hjälpsökande under 2013 totalt 449: Kvinnor 318 Tjejer 131 Skyddat boende I de fall där en telefonkonsultation/stöd inte är tillräcklig kan Somaya också då erbjuda skyddat boende. Vi har under 2013 haft 9 platser för vuxna och 11 platser för medföljande barn. Boendena är utplacerade i Stockholmsområdet och storleken på boendena varierar, allt från två rummare till femrummare. I varje boende finns även personal på plats i genomsnitt fem dagar i veckan. Detta är dock varierande beroende av behov och önskemål hos de boende. Under 2013 har Somaya även haft män i skydd i verksamheten. Och vi ser det som en naturligt led i verksamhetens utveckling. Till Somaya är alla välkomna oavsett vem man är eller vad man har för behov av att få sina rättigheter och sin frihet respekterad. 8

9 Antal boende i skyddat boende : Antal boende i skyddat boende Kvinnor Tjejer Barn Tabell 1 Antal placeringsdygn i skyddat boende. Antal boendedygn i skyddat boende : Antal boendedygn i snitt År 2011 År 2012 År 2013 Kvinnor Tjejer (Unga Kvinnor) Barn Tabell 2 Boendedygn i snitt Boendedygn i snitt Tjejer Barn Kvinnor Tabell 3 Fördelning placerad myndighet. Placerande kommuner 2013 Sthlm Stad 10 st 34,5% Annan kommun 9 st 31% Kranskommun 10 st 34,5% 9

10 Kontaktmannaskap För att underlätta och överbrygga utflytten och se till att allting fungerar för kvinnor, barn och män som lämnar verksamheten, erbjuder Somaya även kvalificerad kontaktperson. Det kan ses som en form av mentorskap efter utflytt. Vi är under en begränsad period behjälpliga med att få allting att fungera i den nya bostaden och i livet runt omkring. Vi erbjuder även kvalificerad kontaktperson till externa kvinnor, män, tjejer, och barn. Under året 2013 har vi haft 11 stycken kontaktmannaskap. 10

11 SOMAYAS ORGANISATION

12 12

13 SOMAYAS ORGANISATION 2013 Styrelsen Vid extra årsmötet den 18 januari 2014 valdes följande personer till Somayas styrelse - Najla Ahmed (ordf) - Neeli Chuhan (vice ordförande) - Kristina Palmquist (kassör) - Luul Jama - Selam Yemane - Julie Chowdhury - Halima Larsson (sekreterare) Efter sommaren fanns ett behov att göra tillval till styrelsen och ordförande kallade till ett extra årsmöte den 5 oktober Dock framkom att några styrelsemedlemmar hade avsikter som inte var förenliga med Somayas stadgar och den 19 december 2013 uteslöts följande medlemmar ur föreningen med omedelbar verkan - Sara Saadouni, Jazmin Jasiri Stenberg och Afef Saadouni. På grund av det inträffade kallade föreningen till ytterligare ett extra årsmöte den 18 januari 2014 och den styrelsen är den nu sittande. Styrelsen har arbetat intensivt och målmedvetet för föreningens bästa och se till att den sköts enligt stadgarna. Sammanlagt har styrelsen under perioden haft ca 20 st styrelsemöten. Revision Auktoriserad revisor Hanna Rexhammar har gått igenom föreningens tillsammans med sina medarbetare och hennes uttalande om föreningen finns i revisionsberättelsen. Under 2013 har även medlemsrevisor Susanna Bächle gjort ett gediget och intensivt arbete med att föra reda i föreningens rutiner och det var även hon tillsammans med resterna av styrelsen från årsmötet i april som såg till att föreningen inte led större skada än nödvändigt av de icke önskvärda styrelsemedlemmarna som till slut var tvungna att uteslutas. Personal På Somaya arbetar idag 10 personer fördelat på 7,3 heltidstjänster. Majoriteten av personalen har minst treårig universitetsutbildning, och i personalgruppen finns socionomer, psykologer, beteendevetare, experter på mänskliga rättigheter och forskare. I personalgruppen talas det 12 olika språk och Somaya kan erbjuda samtal på svenska, engelska, turkiska, kurdiska, spanska, arabiska, tigre, tigrinja, affar, saho, amhari och persiska. Personalen har, på bekostnad av SKR medel (Sveriges Kvinno- och tjejjourers riksförbund) deltagit på bland annat utbildning och HBTQ personer och hur de bäst ska bemötas på kvinnojourerna. Utbildningen var mycket uppskattad och bidrag till ytterligare diskussioner om alla människors lika värde och behovet av att som jour ständigt fundera och tänka över hur man som jour på bästa sätt ska möta varje människa utifrån hennes/hans behov. 13

14 Handledning Som ett naturligt led i kvalitetssäkringen på Somaya erbjuds personal handledning två gånger i månaden av legitimerad handledare. Volontärer Somaya har mål och verksamhet lång utöver den finansierade verksamheten. Till Somaya finns en exklusiv och intim volontärskara som bidrar till verksamheten med allt det som vi inte har möjlighet att ha på verksamhetens bekostnad, såsom personer som kan ta stödsamtal på ytterligare 18 språk, jurister, advokater och personer som kan hjälpa till med eskorter eller extra insatser för barn och kvinnor. För att bli volontär på Somaya erbjuds man en tre dagar lång volontärutbildning för att lära känna verksamheten och Somayamodellen och verksamhetens förhållningssätt. Vi lägger naturligtvis ner stor tyngd på säkerhetsfrågor vid utbildningen på grund av den målgrupp som oftast kommer till oss. Alla volontärer ska naturligvis uppvisa nollat utdrag från brottsregistret för att bli godkända volontärer. Den som är intresserad av att bli volontär på Somaya kan sända ett meddelande till för mer information Medlemmar Somaya har under åren haft kring knappt ett hundratal medlemmar men under 2013 fick Somaya in 21 nya medlemmar. Totalt har vi nu 109 medlemmar. För att bli medlem så sätter man in 100 kronor på Somayas plusgirokonto/alternativt via Paypal på hemsidan Pengarna går oavkortat till de hjälpsökande hos Somaya genom ett speciellt Gåvokonto! 14

15 NYHETER 2013 Under 2013 har Somaya även fortsatt det sedan tidigare påbörjade arbetet med värdegrunden för arbetet på Somaya. Vi har genom pro bono fått stor hjälp av företaget Allies och deras Iwette Rappaport som hjälpt föreningen med arbetsprocessen och lett oss fram till en tydligare och mer specificerad värdegrund och verksamhetsmål. Orientalisk dansfestival Under hösten 2013 fick Somaya dedikerat en Orientalist dansfestival anordnad av en magdansverksamhet i Sverige. Vi fick till kansliet besök av internationella magdansare under en eftermiddag av mycket glädje sång och dans. Vi är mycket tacksamma mot Nadjas Magdans för det initiativet. Unionens fackklubb Under hösten 2013 startade även personalen på Somaya en egen fackklubb, för att medverka till att göra Somaya till ett mer stabilare och representativ arbetsplats. Nya lokaler!! I april 2013 flyttade Somaya också in i nya funktionella lokaler som på ett bättre sätt möjliggör verksamheten. I 14 år har Somaya huserat i små och intima lokaler men fick under våren 2013 ett ordentligt lyft lokalmässigt. Nu finns det än större möjligheter för verksamheten att både professionalisera och utvecklas. Representation i SKRs styrelse Vi är också i Somaya mycket stolta över att vi har Aisha Mussa Gaas invald i styrelsen för SKR. Detta är ett utmärkt forum för Somaya att också värna de frågor som rör oss alldeles speciellt. All personal utbildad i PATRIARK Samtliga i personalgruppen utbildades av Kickis Åhre Älgamo under sommar/höst 2013 i att utföra hot och riskbedömningsinstrumentet Patriark. Det är ett centralt och viktigt instrument i vår verksamhet och kan på det i dag mest adekvata sättet bedöma hot och risknivå hos våra hjälpsökande. Tidigare har vi oftast fått hjälp av polismyndigheten i att genomföra bedömningarna i de fall kvinnorna polisanmält, medan detta nu kan utföras internt för alla kvinnor oavsett polisanmälan, varav det är mycket underlättande av att kompetensen finns internt. Vi har även nu möjlighet att göra externa Patriark bedömningar vid behov. Kontakta då alt ring för mer information. PATRIARK BEDÖMNING AV RISK FÖR PATRIARKALT VÅLD MED HEDERN SOM MOTIV 15

16 JAK fonden! Det finns möjlighet att hos Somaya ansöka om sparpoäng hos JAK. Kravet är att du är medlem i Somaya alt kan beskriva ditt behov. Sänd ansökan till för hantering av ansökan. Beviljade medel 2013 Somaya är tacksam över de bidrag och beviljade medel som inkommer till föreningen vi vill framförallt tacka våra största finansiärer - Stockholm stad - Socialstyrelsen - Brottoffermyndigheten - SKR INFÖR 2014 SOMAYA 2.0 Vi ser fram emot ett 2014 som kommer bli en nystart för Somaya (se verksamhetsplanen för för vidare information). Somaya har haft som tradition att vara professionella och ständigt arbeta med kvalitetssäkringsprojekt. Under kommer fokus läggas vid att säkra statistik och utvärdering av verksamheten. Vi tittar för närvarande på möjligheterna till interna utvärderingsprocesser, samt ett fungerande ärendehanteringssystem i samarbete med Stretch AB. Förutom kvalitetssäkring, utvärderingsmöjligheter och processhantering kommer ett speciellt fokus för de kommande två åren att vara Barnen på Somaya. Vi ser fram emot att presentera många nya projekt vid årsmöte i april Vill du bli medlem? Det kostar 100 kronor och sätts in på plusgiro eller via Paypal på hemsidan Pengarna går oavkortat till de hjälpsökande hos Somaya genom ett speciellt Gåvokonto!

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Värdegrund och policy för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Illustrationer: Moa Dunfalk En grundläggande beskrivning av SKR ges i organisationens stadgar, där det bland annat finns en ändamålsparagraf

Läs mer

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Sigtuna Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Plats: Sigtuna Sommar 2013 Juni Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen. Sigtuna var och lyssnade på Allan Wade. Sida 3 Vi söker nu fler volontärer. Är du en av

Läs mer

Västerorts kvinnojour erbjuder språkkunskaper som bland annat arabiska.

Västerorts kvinnojour erbjuder språkkunskaper som bland annat arabiska. 2013-01-13 Västerorts kvinnojour VKJ Verksamhetsplan 2013 1. Inledning Västerorts kvinnojour erbjuder skyddat boende för utsatta kvinnor och kvinnor med barn. Vårt verksamhetsområde erbjuder förutom boende

Läs mer

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och hedersrelaterad våld tar kvinnojouren

Läs mer

Våld i nära relation

Våld i nära relation Våld i nära relation Våld och förtryck i olika former Fysiskt våld är varje form av oönskad fysisk beröring och handling som uppfattas som obehag, orsakar fysisk smärta eller skadar dig. Sexuellt våld

Läs mer

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Roks är en feministisk organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, som verkar för kvinnors och flickors rättigheter och frigörelse,

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd Svenska Hot och våld i nära relationer - vägledning, stöd och skydd Bergs kommuns vision är att ingen i kommunen utsätts för våld eller hot om våld i nära relation www.berg.se Planera för din säkerhet

Läs mer

Vision: Syfte. Individinriktat genom att: Ett jämställt samhälle fritt från våld

Vision: Syfte. Individinriktat genom att: Ett jämställt samhälle fritt från våld Verksamhetsplanering 2015 1 Vision: Ett jämställt samhälle fritt från våld Syfte Skyddsjouren i Ängelholm Kvinnojouren är en ideell förening, som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen skall

Läs mer

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Till Socialnämnden Organisations- och föreningsutskottet. Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon:

Till Socialnämnden Organisations- och föreningsutskottet. Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon: Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Dnr: 8.1.1 100/2015 OFU 2015-03-24 Sida 1 (7) 2015-03-02 Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon: 08-508 25 077 Till Socialnämnden Organisations-

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är.

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är. Att känna sig trygg och bli respekterad för den man är. Det borde vara alla människors grundläggande rättighet. Tyvärr är verkligheten ofta en annan om du har en hudfärg, religion eller sexuell läggning

Läs mer

Att förebygga och arbeta mot hedersvåld i praktiken

Att förebygga och arbeta mot hedersvåld i praktiken Att förebygga och arbeta mot hedersvåld i praktiken TRIS- tjejers rätt i samhället Bildades 2002 i Uppsala Ideell organisation Partipolitiskt och religiöst obunden Arbetar förebyggande och akut mot hedersrelaterat

Läs mer

Bakgrund Mäns våld mot kvinnor och barn

Bakgrund Mäns våld mot kvinnor och barn Bakgrund 1 Mäns våld mot kvinnor och barn Ett globalt problem Ett samhällsproblem Ett demokratiproblem Ett folkhälsoproblem Ett rättsligt problem 2 Folkhälsopolitiskt program Västerbottens läns landsting

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 2010-03-05 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

FÖRENINGEN MOT VÅLD I NÄRA RELATION I NACKA/VÄRMDÖ

FÖRENINGEN MOT VÅLD I NÄRA RELATION I NACKA/VÄRMDÖ FÖRENINGEN MOT VÅLD I NÄRA RELATION I NACKA/VÄRMDÖ VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Verksamhetens art Föreningen (Kvinnojouren, KJ) är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden förening. Föreningen vill

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Volontärpolicy. Syfte: Volontärpolicyn finns för att Fryshusets verksamheter ska ha gemensamma riktlinjer i. Uppdateras av: HR

Volontärpolicy. Syfte: Volontärpolicyn finns för att Fryshusets verksamheter ska ha gemensamma riktlinjer i. Uppdateras av: HR Volontärpolicy Syfte: Volontärpolicyn finns för att Fryshusets verksamheter ska ha gemensamma riktlinjer i sitt arbete med volontärer. Den är skriven för internt bruk. (Information riktad till volontärer

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Lever du i en. destruktiv relation. eller känner du någon du vill hjälpa?

Lever du i en. destruktiv relation. eller känner du någon du vill hjälpa? Lever du i en destruktiv relation eller känner du någon du vill hjälpa? Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka annan person att göra något mot

Läs mer

Stukturerade hot- och riskbedömningar. Går det att förebygga brott i nära relation?

Stukturerade hot- och riskbedömningar. Går det att förebygga brott i nära relation? Stukturerade hot- och riskbedömningar. Går det att förebygga brott i nära relation? Inbjudan till en utbildningsdag för personer verksamma inom rättsväsendet, socialtjänsten, ideella organisationer m.fl.

Läs mer

Fryshusets Volontärpolicy

Fryshusets Volontärpolicy Fryshusets Volontärpolicy Fastställd av ledningsgruppen den 2 juni 2010 Volontärpolicy Volontär verksamheten på Fryshuset drivs i enlighet med Fryshusets vision, värdegrund och policydokument. I denna

Läs mer

Uppförandekod & Whistleblowpolicy

Uppförandekod & Whistleblowpolicy Uppförandekod & Whistleblowpolicy Inledning PeaceWorks uppförandekod och whistleblowpolicy riktar sig till anställda, praktikanter, förtroendevalda, volontärer och andra som åtagit sig ett uppdrag för

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström.

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström. Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström Våren 2014 Länsstyrelsens regeringsuppdrag Stödja samordningen av insatser som

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande årsmöte för Ideellt Asylstöd i Skåne

Protokoll fört vid konstituerande årsmöte för Ideellt Asylstöd i Skåne Protokoll fört vid konstituerande årsmöte för Ideellt Asylstöd i Skåne Datum: 18 december 2012 Plats: Juridiska fakulteten, Lilla Gråbrödersgatan 4, 222 22 Lund Närvarande: Henning Boström, Maria Lyth,

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Våld i nära relationer med fokus på barnet

Våld i nära relationer med fokus på barnet Kunskapscentrum för barnhälsovård Våld i nära relationer med fokus på barnet Andreas Andersson, leg psykolog Pernilla Arvidsson, socionom leg psykoterapeut Projektets syfte Uppmärksamma barn som upplever

Läs mer

KÄRLEKEN ÄR FRI (2014-2017)

KÄRLEKEN ÄR FRI (2014-2017) KÄRLEKEN ÄR FRI (2014-2017) Samverkansmöte Umeå Datum: 10 september 2015 Namn: Maria Sundvall Taavo Agenda Samverkansgruppen Presentationsrunda Värdegrunden Status skolor Processledare Korridorshäng med

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Policy: mot sexuella trakasserier Reviderad 2012-06-06 Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Värdegrund och Policy. för ATSUB/Göteborg

Värdegrund och Policy. för ATSUB/Göteborg Värdegrund och Policy för ATSUB/Göteborg En grundläggande beskrivning av ATSUB/Göteborg finns att läsa i föreningens stadgar där kan man också läsa om organisationens syfte och mål. Detta dokument knyter

Läs mer

Justerande Ulla-Britt Jonsson

Justerande Ulla-Britt Jonsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (11) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 16 december 2014, kl. 13:00-16:00 Beslutande Tomas Nilsson, ordförande Laila Furskog Ulla-Britt Jonsson

Läs mer

SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor

SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor REMISSVAR 2006-10-31 från Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks Riksorganisationen

Läs mer

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING TRIS tjejers rätt i samhället TRIS Bildades 2002 i Uppsala. Ideell organisation. Partipolitiskt och religiöst obunden. Arbetar för barn, ungdomars och kvinnors rättigheter. TRIS utgångspunkt är att alla

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd Hot och våld i nära relationer vägledning, stöd och skydd Planera för din säkerhet Tänk ut säkra platser i närområdet. Lär dig viktiga telefonnummer/adresser utantill till någon som kan hjälpa dig. Bestäm

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2012

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2012 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2012 2013-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Antagna vid årsmöten 2016-04-23 och 2016-10-15 1. Inledning Män för Jämställdhet (MfJ) är en partipolitiskt och religiöst obunden riksorganisation. 2.

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Är kontoret stängt ska verksamhetsledaren ställa telefonen till Riksförbundets telefoncentral så den brottsutsatte får stöd och hjälp.

Är kontoret stängt ska verksamhetsledaren ställa telefonen till Riksförbundets telefoncentral så den brottsutsatte får stöd och hjälp. VERKSAMHETSPLAN 2016 BROTTSOFFERJOUREN I VÄXJÖ Uppdrag Brottsofferjouren i Växjö omfattar de 5 kommunerna Växjö, Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge med sammanlagt cirka 140 000 invånare. Brottsofferjouren

Läs mer

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna STARTA SCOUTKÅR Så här startar du en lokalförening i Scouterna 2016 Hej! Vad roligt att just du är nyfiken på Scouterna! I det här materialet hittar du information om vad Scouterna är och vilka möjligheter

Läs mer

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen. se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är.

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen. se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är. Att känna sig trygg och bli respekterad för den man är. Det borde vara alla människors grundläggande rättighet. Tyvärr är verkligheten ofta en annan om du har en hudfärg, religion eller sexuell läggning

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Kartläggning av Unizon:s medlemsjourer

Kartläggning av Unizon:s medlemsjourer Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 www.unizon.se info@unizon.se @unizonjourer Kartläggning av Unizon:s medlemsjourer - Baserad på 2014 års enkätundersökning Författare: Siri Morawski, siri.morawski@gmail.com

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Till dig som har anmält ett brott

Till dig som har anmält ett brott 6 Till dig som har anmält ett brott Du har anmält ett brott till Polisen. Genom din information är det möjligt för oss att utreda och förhoppningsvis klara upp brottet. Informationen kan också bidra till

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 1 1 Inledning Vi ska genom denna begränsade berättelse berätta om ett stort arbete som utförts under 2012 av en fantastisk kompetent personalgrupp, en personalkonstellation som

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 1. Inledning För över 13 år sedan engagerade sig en liten grupp kvinnor till stöd för främst muslimska kvinnor som var utsatta för våld i nära relation. Man hade observerat att

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Många tjejjourer arbetar med förebyggande verksamhet genom föreläsningar och tjejgrupper i skolor och på fritidsgårdar.

Många tjejjourer arbetar med förebyggande verksamhet genom föreläsningar och tjejgrupper i skolor och på fritidsgårdar. Tjejjourer Vad är en tjejjour? En tjejjour är en feministisk förening där tjejer arbetar för att stötta andra tjejer. Det finns över 60 tjejjourer runt om i hela Sverige, i små och i stora städer. Varenda

Läs mer

Stukturerade hot- och riskbedömningar. Går det att förebygga brott i nära relation?

Stukturerade hot- och riskbedömningar. Går det att förebygga brott i nära relation? Stukturerade hot- och riskbedömningar. Går det att förebygga brott i nära relation? Inbjudan till en utbildningsdag för personer verksamma inom rättsväsendet, socialtjänsten, ideella organisationer m.fl.

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning

Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning Reviderad 2013-04-29 Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning Inledning Vem som helst kan drabbas av våld och övergrepp eller någon annan brottslig handling. Men vissa grupper är särskilt

Läs mer

SUO 2016:13 Palett för ett stärkt civilsamhälle

SUO 2016:13 Palett för ett stärkt civilsamhälle SUO 2016:13 Palett för ett stärkt civilsamhälle Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, är

Läs mer

SAMVERKAN I SJU KOMMUNER

SAMVERKAN I SJU KOMMUNER SAMVERKAN I SJU KOMMUNER Regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Skr. 2007/08:39 Våld är en fråga om mänskliga

Läs mer

Inom hedersrelaterat förtryck och våld. www.tris.se info@tris.se

Inom hedersrelaterat förtryck och våld. www.tris.se info@tris.se Inom hedersrelaterat förtryck och våld TRIS erbjuder bland annat: Föreläsningar och utbildningar om hedersrelaterat förtryck och våld Studiebesök och kommer ut och presenterar vår verksamhet Konsultation

Läs mer

Vi är många som vill hjälpa. Stöd och råd till kvinnor som blivit utsatta för våld eller kränkningar.

Vi är många som vill hjälpa. Stöd och råd till kvinnor som blivit utsatta för våld eller kränkningar. Vi är många som vill hjälpa Stöd och råd till kvinnor som blivit utsatta för våld eller kränkningar. Stora broschyren.pgm 2-3 Våld används för att få en person att göra något som hon inte vill, eller få

Läs mer

Liten guide till kvinnofridsfrågor

Liten guide till kvinnofridsfrågor Hit kan man vända sig om man vill prata med någon: Brottsofferjouren: 013-10 44 00 Ungdomsmottagningen: www.umo.se Mansmottagningen: 013-20 68 90 Socialtjänsten: 0120-83 211, efter 17: 0703-27 86 24 Polisen:

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2011

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2011 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2011 2012-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Kontakt. LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B Linköping. leanlink.se/lss-funktionsstod

Kontakt. LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B Linköping. leanlink.se/lss-funktionsstod Kontakt LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B 581 81 Linköping lss@linkoping.se leanlink.se/lss-funktionsstod Linköpings kommun Leanlink LSS Funktionsstöd leanlink.se LSS Funktionsstöd Vår värdegrund Linköpings

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

Våld mot äldre. Ett dolt samhällsproblem Omgivningen ser inte Syns inte i statistiken

Våld mot äldre. Ett dolt samhällsproblem Omgivningen ser inte Syns inte i statistiken Våld mot äldre Ett dolt samhällsproblem Omgivningen ser inte Syns inte i statistiken Med våld mot äldre avses En enstaka eller upprepad handling, eller frånvaro av önskvärd/lämplig handling, som utförs

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor Mäns våld mot kvinnor Vision Mäns våld mot kvinnor ska upphöra och kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Vad är våld? Våld är varje handling riktad

Läs mer

Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna

Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna Socialnämnden 2014-12-04 2 (9) Inledning Vuxna personer som blivit utsatta för våld av eller utövat våld mot närstående är en viktig målgrupp i s arbete mot våld

Läs mer

Manifest, värdegrund och policy. för Unizon

Manifest, värdegrund och policy. för Unizon Manifest, värdegrund och policy för Unizon Unizon samlar kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger

Läs mer

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING Bildades 2002 i Uppsala Ideell organisation Partipolitiskt och religiöst obunden 7 anställda 6 pågående projekt Säte

Läs mer

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND Vi som är anställda i handikappomsorgen i Huddinge kommun har ett uppdrag av invånarna. Uppdraget är att ge service, omsorg och stöd som bidrar

Läs mer

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Vår värdegrund Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Goda levnadsvillkor och god etik! Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera funktionshindrade

Läs mer

Att ansöka om kommunbidrag

Att ansöka om kommunbidrag Att ansöka om kommunbidrag Tips och råd för lokala jourer December 2010 Kommunernas bidrag till de lokala brottsofferjourerna är viktiga för verksamhetens fortlevnad och utveckling. I denna folder finns

Läs mer

BESLUT. 2011-01-21 Dnr. Stora Långared 447 94 Vårgårda

BESLUT. 2011-01-21 Dnr. Stora Långared 447 94 Vårgårda jl Socialstyrelsen T/Region SydvästlSek2 Maria Björklund maria.bjorklund@socialstyrelsen.se BESLUT 2011-01-21 Dnr 1(14) Arken Vård och Behandling AB Stora Långared 447 94 Vårgårda Huvudman Arken Vård och

Läs mer

Stadgar för Ökenodlarna Antagna på konstituerande möte i Annes hus Hjulmakaregatan 35, Göteborg

Stadgar för Ökenodlarna Antagna på konstituerande möte i Annes hus Hjulmakaregatan 35, Göteborg Stadgar för Ökenodlarn Sida 1 av 5 Stadgar för Ökenodlarna Antagna på konstituerande möte 2016-05-03 i Annes hus Hjulmakaregatan 35, 41261 Göteborg NAMN OCH SÄTE 1. Föreningen är en ideell förening vars

Läs mer

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING TRIS tjejers rätt i samhället TRIS Bildades 2002 i Uppsala. Ideell organisation. Partipolitiskt och religiöst obunden. Arbetar för barn, ungdomars och kvinnors rättigheter. TVÅ VIKTIGA FRÅGOR Är det något

Läs mer

Innehåll. Förord 7 Vad menas med värdegrund? 9 Lagstiftning om värdegrund 25

Innehåll. Förord 7 Vad menas med värdegrund? 9 Lagstiftning om värdegrund 25 Innehåll Förord 7 Vad menas med värdegrund? 9 Lagstiftning om värdegrund 25 Vad innebär lagtexten om värdegrund för äldre personer? 31 för anhöriga? 37 för personal? 43 Hur kan du stötta dina medarbetare

Läs mer

Vid akuta incidenter sekundär intervention

Vid akuta incidenter sekundär intervention Vid akuta incidenter sekundär intervention I detta avsnitt finns information om vad som är viktigt när en akut incident har inträffat. Avsnittet behandlar främst trakasserier, hot och våld eftersom det

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Det ingen vill se - en bok om våld i samkönade parrelationer

Det ingen vill se - en bok om våld i samkönade parrelationer Det ingen vill se - en bok om våld i samkönade parrelationer Våld i parrelationer förekommer oavsett om de är samkönade eller olikkönade. För att undvika kränkningar, felaktigheter och diskriminerande

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

Varningssignaler och råd

Varningssignaler och råd Varningssignaler och råd Innan första slaget Var uppmärksam på hans kvinnosyn Lyssna när din partner talar om kvinnor i allmänhet, om han kommenterar hur de klär sig och hur han värderar kvinnliga kollegor.

Läs mer

Våldet går inte i pension. För dig som vill veta mer

Våldet går inte i pension. För dig som vill veta mer Våldet går inte i pension För dig som vill veta mer Studiematerial Trygghet som saknas- om våld och övergrepp mot äldre Brottsofferjouren, Studieförbundet Vuxenskolan och Sveriges Pensionärsförbund har

Läs mer

Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) )

Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) ) Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) ) 1. #Mötet#öppnas.# 2. Upprop#av#närvarande.# 3. Fråga#om#årsmötets#stadgeenliga#utlysande.# 4. Val#av#mötesfunktionärer.# 4.1. #Val#av#mötesordförande.#

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Malmö den 14 september Göteborg den 21 september Stockholm den 12 oktober

Malmö den 14 september Göteborg den 21 september Stockholm den 12 oktober Stukturerade hot- och riskbedömningar. Går det att förebygga brott i nära relation? Inbjudan till en utbildningsdag för personer verksamma inom rättsväsendet, socialtjänsten och ideella organisationer

Läs mer

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Närhet som gör ont - om våld mot närstående

Närhet som gör ont - om våld mot närstående Närhet som gör ont - om våld mot närstående Närhet som gör ont om våld mot närstående erbjuder en gedigen genomgång av problematiken kring mäns våld mot kvinnor. Utgångspunkten är att kunskap är en viktig

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

otrygg, kränkt eller hotad

otrygg, kränkt eller hotad Känner du dig otrygg, kränkt eller hotad av någon du lever nära? Eller känner du någon du vill hjälpa? Våld är som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka annan person att

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Välkommen till Huddinge kommuns egenregi ditt trygga val

Välkommen till Huddinge kommuns egenregi ditt trygga val Välkommen till Huddinge kommuns egenregi ditt trygga val Daglig verksamhet Välkommen till Huddinge kommuns egenregi Vi är det kommunala alternativet som bedriver daglig verksamhet med en stor öppenhet

Läs mer