Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013

2 2

3 SOMAYA KVINNO- OCH TJEJJOUR 7 Somaya under 15 år 7 SOMAYA VERKSAMHET SOMAYAMODELLEN 7 Opinion/kunskapsspridning 7 CSR - 7 Information 8 Råd/stöd 8 Skyddat boende 8 Kontaktmannaskap 10 SOMAYAS ORGANISATION Styrelsen 13 Revision 13 Personal 13 Handledning 14 Nyheter Orientalisk dansfestival 15 NYA LOKALER!! 15 Representation i SKRs styrelse 15 All personal utbildad i PATRIARK 15 JAK fonden! 16 Inför 2014 Somaya

4 Anna-Karin Rybeck ny verksamhetschef har ordet Fler och fler rapporter visar på en skrämmande utveckling gällande våld i nära relation. Enligt siffror från FRA European Union Agency for Fundamental Rights har: 1-33 % av världens kvinnor upplevt fysiskt och/eller sexuellt våld efter 15 års ålder. Det motsvarar 62 miljoner kvinnor % av kvinnorna i studien hade utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld av n partner % var utsatta för någon form av psykiskt våld av en nuvarande eller tidigare partner. Exempelvis att förnedras offentligt, förbjudas att lämna huset eller bli inlåst, tvingas titta på pornografi eller hotas med våld % av kvinnorna i studien har utsatts för psykiskt eller sexuellt våld i barndomen av en vuxen. - Så många som 55 % av kvinnorna i studien uppger dessutom att de utsatts för någon form av sexuella trakasserier % av de som utsatts för våld i nära relation anmälde inte incidenten till polis eller annan myndighet. De sista siffrorna säger egentligen det mesta i denna studie. Många fler än hälften av alla kvinnor utsatta för våld i nära relation anmäler inte. Tittar man på antalet anmälda brott gällande sexualbrott i Sverige 2013 är siffrorna skrämmande höga. Under 2013 anmäldes sexualbrott, varav rubricerades som våldtäkt. 16 % av anmälda brott klarades upp 2. Samtidigt föregår ett enormt arbete i samhället på strukturell nivå av myndigheter men också av ideella krafter för att motverka de ojämlikheter och den misshandel som finns i Sverige idag och jag kan inte annat än uttrycka min stolthet i att få vara en del i ett arbete som är så självklart nödvändigt och så självklart i sitt mål som Somayas arbete dvs. att stärka varje människa så att hon/han får sina rättigheter respekterade och aldrig behöver leva med hot eller våld. Somaya har sedan många år varit en dröm för mig en organisation som på ett strävsamt och idogt och professionellt sätt verkar för ett jämlikt samhälle fritt från våld. Ja det gör varje kvinnojour tror jag i landet och många andra organisationer också så vad är så speciellt med Somaya? Det finaste med Somaya, förutom dess professionalism som gör mig stolt som forskare, är personalgruppens förmåga att se den sanna människan bakom våldserfarenheter. Jag har forskat om våld och våldets konsekvenser speciellt i relation till psykiatrin, jag har engagerat mig i frågor rörande våld och våldsutsatthet och jag har jobbat många år med personer diagnosticerade med svåra psykiatriska diagnoser pga våldstrauman. Jag märkte ganska snart jag kom till Somaya att det finns en tydlig röd tråd i mitt livsval. Jag ser hur stora likheter det finns mellan den målgruppen som söker sitt skydd och sin styrka hos Somaya och den målgrupp som söker sitt skydd och sin styrka hos psykiatrin. Jag ser liknande utsatthet, jag ser liknande alienation jag känner igen svårigheter. Men på Somaya möter jag varje dag någonting som jag länge letat efter och under många år sökt. Jag fann en sann medmänsklighet och en sann värme 4 1 Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) presenterade i mars den största globala undersökningen om våld mot kvinnor som någonsin genomförts. 2 Brå, 2014

5 att hjälpa personer utsatt för våld. Bemötande, salutogenes, och läkande när det är som bäst. En personalgrupp som vågar lyssna. Och vågar höra vad som sägs. Utan att döma. Utan att häpna. Utan att någonsin skapa vi och dom. En personalgrupp som snarare i de mörkaste stunder har oändliga mängder av omtanke och förmåga att se det starka det förmögna, det okuvliga i varje person. I Somayas verksamhet arbetar en personalgrupp som är obeskrivlig. Och obeveklig. En arbetsgrupp som genom bitter erfarenhet fått lära sig och identifiera sig som kämpar. Som stått emot både den ena och upplevt det andra men som i denna kamp bara blivit starkare och starkare och mer och mer obeveklig i sin strävan att reagera mot och aldrig acceptera våld, hot eller kränkningar. En personalgrupp som inte backar för något. Och tro mig jag har sett dem kämpa och vet att de aldrig ger sig. Våld mot kvinnor är ett gigantiskt folkhälsoproblem. Ett problem som på olika sätt drabbar närmare hälften av Sveriges kvinnor. Konsekvenser av att bli slagen och behöva skydd har jag sett nog av i mitt yrkesliv. En person som kommer till Somaya har i genomsnitt 96 dagar på sig från socialtjänstens omsorg att få ordning på sitt liv och flytta ifrån Somaya. 96 dagar. Vårt mål är att den som flyttar ifrån oss ska ha chansen till ett fungerande liv efter utflytt - vi kommer under arbeta för att göra vistelsetiden hos Somaya så kort som möjligt och fokusera än mer på att tiden efter utflytt ska vara så fungerande som möjligt. Det kommer vi delvis att göra genom att satsa än mer på att vistelsetiden på Somaya dvs ännu fler och mer omfattande erbjudanden, allt för att ge verktyg för tiden efter utflytt. Jag har också för avsikt att utvärdera verksamheten under den närmsta tiden för att se bevisa vilka effekter de insatser som görs har. Och även se hur länge de sitter i. Jag ser fram emot att diskutera resultaten av utvärderingarna under kommande år. Men först ska jag ägna tiden åt att fira Somayas 15 års jubileum! Anna-Karin Fil Dr Verksamhetschef Somaya har sedan många år varit en dröm för mig en organisation som på ett målmedvetet och professionellt sätt verkar för ett jämlikt samhälle fritt från våld. 5

6 6

7 SOMAYA KVINNO- OCH TJEJJOUR Somaya Kvinno- och tjejjour är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som startades I 15 år har Somaya funnit för kvinnor och barn utsatta för dubbel och till och med trippel utsatthet för att de ska få ett respektfullt omhändertagande med speciella insatser för det våld och det förtryck de varit utsatta för. Hederrelaterat våld och förtryck har sedan starten varit Somayas specialistområde. Somaya arbetar med att se den hela människan bakom våld och hot och kränkningar. På Somaya arbetar vi dagligen med att eliminera olika former av hinder, fördomar och begränsningar. Vi arbetar också för varje individs rätt att få leva i respekt, jämlikhet, trygghet och åtnjutande av sina mänskliga rättigheter. Somaya under 15 år - Över samtal från hjälpsökande - Över 600 personer i skydd - Över 300 barn i skydd - Efter 2 år över hälften fortsatt hotade 2014 kommer bli ett år av begivenheter och firande då Somaya fyller 15 år i år. Mer information kommer! SOMAYA VERKSAMHET 2013 Somayamodellen Verksamheten är organiserad efter följande process - SOMAYAMODELLEN Opinionsbildning förebyggande insatser/ kunskapsspridning information råd/ stöd skydd kontaktmannaskap CSR Opinion/kunskapsspridning Stor vikt i Somayas verksamhet läggs förstås vid att förebygga insatser. Vi arbetar strukturerat med kunskapsspridning och opinionsbildning. Vi föreläser och utbildar i frågor kring Hedersrelaterat våld och hot, hot och riskbedömningar, tvångsgifte, säkerhetsarbete för personer utsatta för hot och våld, naturligtvis våld i nära relation och i vår egen Somayamodell. Under 2013 var Somaya inbjuden till både systerföreningar, kommuner och privata aktörer för att sprida Somayas kunskap vidare. Det är mycket viktigt för oss att arbeta strukturerat med förebyggande åtgärder, dels för att informera om att vi finns och främst att ge de personer som behöver vår hjälp, en röst för att så få som möjligt ska råka illa ut och så många som möjligt ska kunna leva ett liv i respekt mot sina rättigheter. Önskar du information om utbildningar, föreläsningar kontakta verksamhetschef Anna-Karin Rybeck på alt för vidare information. Somaya i media och föreläsningar utbildning. CSR Under 2013 satsade även den tidigare styrelsen på CSR inom att rekrytera Kickis Åhre Älgamo som CSR ansvarig. Den satsningen pågick i 6 månader från feb- aug 2013 och gav mycket till föreningen i form av förtydligande av varumärket Somaya, möjliga och potentiella samarbetspartners och värdefulla pro bono insatser för föreningen. På grund av ekonomiska skäl hade föreningen tyvärr inte möjlighet att hålla satsningen permanent vilket vi naturligtvis hade önskat, då vi såg ett ökat behov i föreningen för externa och mer oberoende finansieringar. Arbetet fortsätter dock med intensitet av styrelse och nuvarande verksamhetschef. 7

8 Information På Somayas hemsida finns information, tips och råd om svar på frågor kring våld i nära relation, hedersrelaterat våld och hot på 12 språk, samt hur man gör och vart man kan vända sig om man behöver hjälp. På hemsidan finns även möjlighet att skriva en fråga som sänds direkt till samt om man har generella frågor eller om man är i behov av hjälp. Råd/stöd Telefonmottagning/jour - Jour telefon öppet till och gratis för alla som behöver hjälp, råd, information eller stöd. Samtal hit syns heller inte på telefonräkningen. Vi har möjlighet att erbjuda stöd och informationssamtal på 12 språk och i kombination med våra fantastiska volontärer kan vi i telefonen erbjuda stödsamtal på ett 30- tal språk. Här kan vi svara på frågor om allt mellan mödomshinneproblematik, frågor om giftemål, mänskliga rättigheter, hur man får sina rättigheter respekterade i Sverige, vart man kan vända sig ang. migrationsärenden, vårdnadstvister, skilsmässa, skola, utbildning, och framförallt om frågor rörande våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Vi har också ett brett upparbetat kontaktnär och kan ta in hjälp från advokat eller annan specialiserad hjälp. Naturligtvis hjälper vi till i de situationer som kräver mer insatser som t.ex. skilsmässa, skyddat boende eller andra former av skydd för att möjliggöra ett liv i respekt och trygghet. Vi har även en öppen kanslitelefon öppen som myndigheter kan använda för samma ärenden som ovan där vi erbjuder konsultationer och vägledning i frågor rörande våld i nära relation, kränkningar av mänskliga rättigheter och naturligtvis frågor som rör hantering av hedersrelaterade frågor. Dygnet runt, sju dagar i veckan vid akuta frågor utanför kontorstid, kan framförallt Polis, Socialjour, Kvinnofridslinjen och naturligtvis våra boende kvinnor och barn men även andra nå Somaya på bakjoursnummer Under ett år tar Somaya emot i genomsnitt 4000 samtal fördelade på de olika telefonerna. Vi har möjlighet att ge information, stöd och rådgivning på bl.a. svenska, engelska, turkiska, kurdiska, spanska, arabiska, tigre, tigrinja, affar, saho, amhari och persiska. I de fall det behövs kopplar vi in volontärer och kan då erbjuda samtal på över 30 språk. Antal nya hjälpsökande under 2013 totalt 449: Kvinnor 318 Tjejer 131 Skyddat boende I de fall där en telefonkonsultation/stöd inte är tillräcklig kan Somaya också då erbjuda skyddat boende. Vi har under 2013 haft 9 platser för vuxna och 11 platser för medföljande barn. Boendena är utplacerade i Stockholmsområdet och storleken på boendena varierar, allt från två rummare till femrummare. I varje boende finns även personal på plats i genomsnitt fem dagar i veckan. Detta är dock varierande beroende av behov och önskemål hos de boende. Under 2013 har Somaya även haft män i skydd i verksamheten. Och vi ser det som en naturligt led i verksamhetens utveckling. Till Somaya är alla välkomna oavsett vem man är eller vad man har för behov av att få sina rättigheter och sin frihet respekterad. 8

9 Antal boende i skyddat boende : Antal boende i skyddat boende Kvinnor Tjejer Barn Tabell 1 Antal placeringsdygn i skyddat boende. Antal boendedygn i skyddat boende : Antal boendedygn i snitt År 2011 År 2012 År 2013 Kvinnor Tjejer (Unga Kvinnor) Barn Tabell 2 Boendedygn i snitt Boendedygn i snitt Tjejer Barn Kvinnor Tabell 3 Fördelning placerad myndighet. Placerande kommuner 2013 Sthlm Stad 10 st 34,5% Annan kommun 9 st 31% Kranskommun 10 st 34,5% 9

10 Kontaktmannaskap För att underlätta och överbrygga utflytten och se till att allting fungerar för kvinnor, barn och män som lämnar verksamheten, erbjuder Somaya även kvalificerad kontaktperson. Det kan ses som en form av mentorskap efter utflytt. Vi är under en begränsad period behjälpliga med att få allting att fungera i den nya bostaden och i livet runt omkring. Vi erbjuder även kvalificerad kontaktperson till externa kvinnor, män, tjejer, och barn. Under året 2013 har vi haft 11 stycken kontaktmannaskap. 10

11 SOMAYAS ORGANISATION

12 12

13 SOMAYAS ORGANISATION 2013 Styrelsen Vid extra årsmötet den 18 januari 2014 valdes följande personer till Somayas styrelse - Najla Ahmed (ordf) - Neeli Chuhan (vice ordförande) - Kristina Palmquist (kassör) - Luul Jama - Selam Yemane - Julie Chowdhury - Halima Larsson (sekreterare) Efter sommaren fanns ett behov att göra tillval till styrelsen och ordförande kallade till ett extra årsmöte den 5 oktober Dock framkom att några styrelsemedlemmar hade avsikter som inte var förenliga med Somayas stadgar och den 19 december 2013 uteslöts följande medlemmar ur föreningen med omedelbar verkan - Sara Saadouni, Jazmin Jasiri Stenberg och Afef Saadouni. På grund av det inträffade kallade föreningen till ytterligare ett extra årsmöte den 18 januari 2014 och den styrelsen är den nu sittande. Styrelsen har arbetat intensivt och målmedvetet för föreningens bästa och se till att den sköts enligt stadgarna. Sammanlagt har styrelsen under perioden haft ca 20 st styrelsemöten. Revision Auktoriserad revisor Hanna Rexhammar har gått igenom föreningens tillsammans med sina medarbetare och hennes uttalande om föreningen finns i revisionsberättelsen. Under 2013 har även medlemsrevisor Susanna Bächle gjort ett gediget och intensivt arbete med att föra reda i föreningens rutiner och det var även hon tillsammans med resterna av styrelsen från årsmötet i april som såg till att föreningen inte led större skada än nödvändigt av de icke önskvärda styrelsemedlemmarna som till slut var tvungna att uteslutas. Personal På Somaya arbetar idag 10 personer fördelat på 7,3 heltidstjänster. Majoriteten av personalen har minst treårig universitetsutbildning, och i personalgruppen finns socionomer, psykologer, beteendevetare, experter på mänskliga rättigheter och forskare. I personalgruppen talas det 12 olika språk och Somaya kan erbjuda samtal på svenska, engelska, turkiska, kurdiska, spanska, arabiska, tigre, tigrinja, affar, saho, amhari och persiska. Personalen har, på bekostnad av SKR medel (Sveriges Kvinno- och tjejjourers riksförbund) deltagit på bland annat utbildning och HBTQ personer och hur de bäst ska bemötas på kvinnojourerna. Utbildningen var mycket uppskattad och bidrag till ytterligare diskussioner om alla människors lika värde och behovet av att som jour ständigt fundera och tänka över hur man som jour på bästa sätt ska möta varje människa utifrån hennes/hans behov. 13

14 Handledning Som ett naturligt led i kvalitetssäkringen på Somaya erbjuds personal handledning två gånger i månaden av legitimerad handledare. Volontärer Somaya har mål och verksamhet lång utöver den finansierade verksamheten. Till Somaya finns en exklusiv och intim volontärskara som bidrar till verksamheten med allt det som vi inte har möjlighet att ha på verksamhetens bekostnad, såsom personer som kan ta stödsamtal på ytterligare 18 språk, jurister, advokater och personer som kan hjälpa till med eskorter eller extra insatser för barn och kvinnor. För att bli volontär på Somaya erbjuds man en tre dagar lång volontärutbildning för att lära känna verksamheten och Somayamodellen och verksamhetens förhållningssätt. Vi lägger naturligtvis ner stor tyngd på säkerhetsfrågor vid utbildningen på grund av den målgrupp som oftast kommer till oss. Alla volontärer ska naturligvis uppvisa nollat utdrag från brottsregistret för att bli godkända volontärer. Den som är intresserad av att bli volontär på Somaya kan sända ett meddelande till för mer information Medlemmar Somaya har under åren haft kring knappt ett hundratal medlemmar men under 2013 fick Somaya in 21 nya medlemmar. Totalt har vi nu 109 medlemmar. För att bli medlem så sätter man in 100 kronor på Somayas plusgirokonto/alternativt via Paypal på hemsidan Pengarna går oavkortat till de hjälpsökande hos Somaya genom ett speciellt Gåvokonto! 14

15 NYHETER 2013 Under 2013 har Somaya även fortsatt det sedan tidigare påbörjade arbetet med värdegrunden för arbetet på Somaya. Vi har genom pro bono fått stor hjälp av företaget Allies och deras Iwette Rappaport som hjälpt föreningen med arbetsprocessen och lett oss fram till en tydligare och mer specificerad värdegrund och verksamhetsmål. Orientalisk dansfestival Under hösten 2013 fick Somaya dedikerat en Orientalist dansfestival anordnad av en magdansverksamhet i Sverige. Vi fick till kansliet besök av internationella magdansare under en eftermiddag av mycket glädje sång och dans. Vi är mycket tacksamma mot Nadjas Magdans för det initiativet. Unionens fackklubb Under hösten 2013 startade även personalen på Somaya en egen fackklubb, för att medverka till att göra Somaya till ett mer stabilare och representativ arbetsplats. Nya lokaler!! I april 2013 flyttade Somaya också in i nya funktionella lokaler som på ett bättre sätt möjliggör verksamheten. I 14 år har Somaya huserat i små och intima lokaler men fick under våren 2013 ett ordentligt lyft lokalmässigt. Nu finns det än större möjligheter för verksamheten att både professionalisera och utvecklas. Representation i SKRs styrelse Vi är också i Somaya mycket stolta över att vi har Aisha Mussa Gaas invald i styrelsen för SKR. Detta är ett utmärkt forum för Somaya att också värna de frågor som rör oss alldeles speciellt. All personal utbildad i PATRIARK Samtliga i personalgruppen utbildades av Kickis Åhre Älgamo under sommar/höst 2013 i att utföra hot och riskbedömningsinstrumentet Patriark. Det är ett centralt och viktigt instrument i vår verksamhet och kan på det i dag mest adekvata sättet bedöma hot och risknivå hos våra hjälpsökande. Tidigare har vi oftast fått hjälp av polismyndigheten i att genomföra bedömningarna i de fall kvinnorna polisanmält, medan detta nu kan utföras internt för alla kvinnor oavsett polisanmälan, varav det är mycket underlättande av att kompetensen finns internt. Vi har även nu möjlighet att göra externa Patriark bedömningar vid behov. Kontakta då alt ring för mer information. PATRIARK BEDÖMNING AV RISK FÖR PATRIARKALT VÅLD MED HEDERN SOM MOTIV 15

16 JAK fonden! Det finns möjlighet att hos Somaya ansöka om sparpoäng hos JAK. Kravet är att du är medlem i Somaya alt kan beskriva ditt behov. Sänd ansökan till för hantering av ansökan. Beviljade medel 2013 Somaya är tacksam över de bidrag och beviljade medel som inkommer till föreningen vi vill framförallt tacka våra största finansiärer - Stockholm stad - Socialstyrelsen - Brottoffermyndigheten - SKR INFÖR 2014 SOMAYA 2.0 Vi ser fram emot ett 2014 som kommer bli en nystart för Somaya (se verksamhetsplanen för för vidare information). Somaya har haft som tradition att vara professionella och ständigt arbeta med kvalitetssäkringsprojekt. Under kommer fokus läggas vid att säkra statistik och utvärdering av verksamheten. Vi tittar för närvarande på möjligheterna till interna utvärderingsprocesser, samt ett fungerande ärendehanteringssystem i samarbete med Stretch AB. Förutom kvalitetssäkring, utvärderingsmöjligheter och processhantering kommer ett speciellt fokus för de kommande två åren att vara Barnen på Somaya. Vi ser fram emot att presentera många nya projekt vid årsmöte i april Vill du bli medlem? Det kostar 100 kronor och sätts in på plusgiro eller via Paypal på hemsidan Pengarna går oavkortat till de hjälpsökande hos Somaya genom ett speciellt Gåvokonto!

Verksamhetsberättelse 2013. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2013. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2013 HOPP Stockholm 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Verksamhetsutveckling... 8 6. Projekt...

Läs mer

Misstro - Om hbtq-personers förtroende för olika samhällsinstanser och vad som behöver förändras.

Misstro - Om hbtq-personers förtroende för olika samhällsinstanser och vad som behöver förändras. Misstro - Om hbtq-personers förtroende för olika samhällsinstanser och vad som behöver förändras. November 2013, RFSL Rapporten är utarbetat av: Sofia Kuno, brottsoffersamordnare, Kina Sjöström, brottsoffersamordnare,

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor. och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld

Mäns våld mot kvinnor. och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld Mäns våld mot kvinnor och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld Han älskar ju faktiskt mig Det är mitt fel att jag blir slagen Det är jag som inte sköter mig Det är inte honom

Läs mer

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Malmö högskolas utvärderingsrapporter No 2, 2007. FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Kompetensutveckling rörande våld mot kvinnor i närstående relationer för socialtjänst och jourverksamheter i Skåne

Läs mer

upprätthålla telefonjour för stöd och rådgivning till behövande personer guida de hjälpsökande att hitta rätt bland samhällets hjälpinstanser

upprätthålla telefonjour för stöd och rådgivning till behövande personer guida de hjälpsökande att hitta rätt bland samhällets hjälpinstanser Verksamhetsplanering 2014 1 Ängelholm 140202 Förslag till verksamhetsplanering för verksamhetsåret 2014 Vision: Ett jämställt samhälle fritt från våld Syfte Kvinnojouren i Ängelholm är en ideell förening,

Läs mer

Kvinnofrid En fråga om mänskliga rättigheter. Brottsoffer- och kvinnojour i ett BOJ Sydöstra Skåne ger våldsutsatta stöd Sid 10

Kvinnofrid En fråga om mänskliga rättigheter. Brottsoffer- och kvinnojour i ett BOJ Sydöstra Skåne ger våldsutsatta stöd Sid 10 tidningen brottsoffer brottsofferjourernas riksförbund nr 1/2012 årgång 17 Brottsoffer- och kvinnojour i ett BOJ Sydöstra Skåne ger våldsutsatta stöd Sid 10 Kvinnofrid En fråga om mänskliga rättigheter

Läs mer

att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem

att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem Innehåll INLEDNING - HANDBOKENS SYFTE TERRAFEM - BAKGRUND Vad är Terrafem? Varför Terrafem Vad gör Terrafem? Terrafems

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa BRIS 116 111 för dig upp till 18 år Måndag till fredag: kl 15-21 Lördag, söndag och helgdag: kl 15-18 bris Vuxentelefon om barn Måndag till fredag: kl 10-13 077-150

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

BESKRIVNING OCH UTVÄRDERING AV IDEELLA KVINNOJOURER

BESKRIVNING OCH UTVÄRDERING AV IDEELLA KVINNOJOURER BESKRIVNING OCH UTVÄRDERING AV IDEELLA KVINNOJOURER Klara Hermansson, Maria Scheffer Lindgren, Anders Tengström FÖRORD Enligt regeringen har socialtjänsten ansvaret för att ta ett helhetsgrepp om våldet

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN Intervjuer och rapporten är en del av Integrationsfondens projekt Mänskliga Rättigheter i praktiken Diarienummer: 2012-3011299 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN 2013-2015 Folkuniversitetet Umeå Folkuniversitetet

Läs mer

brottsoffer Med rädslan som ständig följeslagare 2 740 unga om våld i vardagen Blekinge BOJ följer upp alla domar tidningen

brottsoffer Med rädslan som ständig följeslagare 2 740 unga om våld i vardagen Blekinge BOJ följer upp alla domar tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2007 2 740 unga om våld i vardagen sidorna 6-7 Blekinge BOJ följer upp alla domar sidan 18 Med rädslan som ständig följeslagare lösnummerpris

Läs mer

Stöd i domstol. Målsäganden och vittnen i fokus. Vittnesstöd ger trygghet i rätten BOJ stöttar vittnen och målsägande Sid 10

Stöd i domstol. Målsäganden och vittnen i fokus. Vittnesstöd ger trygghet i rätten BOJ stöttar vittnen och målsägande Sid 10 tidningen brottsoffer brottsofferjourernas riksförbund nr 3/2011 årgång 16 Vittnesstöd ger trygghet i rätten BOJ stöttar vittnen och målsägande Sid 10 Stöd i domstol Målsäganden och vittnen i fokus Det

Läs mer

Avsedd för Origo. Dokumenttyp Utvärdering. Datum Oktober 2014 UTVÄRDERING AV ORIGO

Avsedd för Origo. Dokumenttyp Utvärdering. Datum Oktober 2014 UTVÄRDERING AV ORIGO Avsedd för Origo Dokumenttyp Utvärdering Datum Oktober 2014 UTVÄRDERING AV ORIGO Ramböll Krukmakargatan 21 Box 17009 SE-104 62 Stockholm T +46 (0) 8 568 494 40 F +46 (0) 10 615 20 00 www.ramboll-management.se

Läs mer

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra

Läs mer

Kartläggning: Våld i nära relation i Malmö stad 2012

Kartläggning: Våld i nära relation i Malmö stad 2012 Kartläggning: Våld i nära relation i Malmö stad 2012 Sociala Resursförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2013-03-28 1.0 Emma Söderström, Margot Olsson Sociala resursförvaltningen

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

MEOS2003-2006 MEDVETANDEGÖRA ELEVER OM DET SEXUALISERADE VÅLDET. av Maria Sundvall-Taavo och Jessica Sundqvist

MEOS2003-2006 MEDVETANDEGÖRA ELEVER OM DET SEXUALISERADE VÅLDET. av Maria Sundvall-Taavo och Jessica Sundqvist MEOS2003-2006 MEDVETANDEGÖRA ELEVER OM DET SEXUALISERADE VÅLDET Erfarenheter från projektet och redovisning av undersökning om gymnasieelevers tankar och erfarenheter av jämställdhet och sexualiserat våld

Läs mer

Socialkontorets riktlinjer för våld i nära relationer

Socialkontorets riktlinjer för våld i nära relationer Socialkontorets riktlinjer för våld i nära relationer Socialnämnden 2009-12-02 Reviderad 2014-03-20 Reviderad 2015-03-05 1 1 INLEDNING... 6 1.1 Syfte... 6 2. OMVÄRLDSANALYS... 7 2.1 Bakgrund... 7 2.2 Definition...

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet

Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet Rapport 2004:34 www.o.lst.se Kartläggning av kvinnojourerna och deras verksamhet i Västra Götalands län 2004 Förord Länets kvinnojourer gör en viktig samhällinsats,

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer Handlingsprogram mot våld i nära relationer Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-26, 79 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 HANDLINGSPROGRAM... 3 ÖVERGRIPANDE MÅL: VÅLD

Läs mer

Nyamko Sabuni (Integrations- och jämställdhetsdepartementet)

Nyamko Sabuni (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) Regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Skr. 2007/08:39 Regeringen överlämnar denna skrivelse

Läs mer

Manifest, värdegrund och policy. för Unizon

Manifest, värdegrund och policy. för Unizon Manifest, värdegrund och policy för Unizon Unizon samlar kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger

Läs mer

Kvalitetsutveckling kring stödet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i Kronobergs län

Kvalitetsutveckling kring stödet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i Kronobergs län FOU-RAPPORT 2009:4 Kvalitetsutveckling kring stödet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i Kronobergs län Susann Swärd FoU Välfärd i Södra Småland och författaren Bearbetning av omslagsbilden:

Läs mer

I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010

I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010 I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010 8Kvinnoboende Stadsmissionens stödboende 9 Logi och stödboende i Lund 10 11 Nattjouren akuthärbärgen 12 13 Stadsmissionshälsan 14

Läs mer