Värdegrund och Policy. för ATSUB/Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värdegrund och Policy. för ATSUB/Göteborg"

Transkript

1 Värdegrund och Policy för ATSUB/Göteborg

2 En grundläggande beskrivning av ATSUB/Göteborg finns att läsa i föreningens stadgar där kan man också läsa om organisationens syfte och mål. Detta dokument knyter an till ATSUB/Göteborgs stadgar. Dokumentet behandlas i olika avsnitt, först värdegrunden i de fem första punkterna sedan ATSUB/Göteborgs policy.

3 VÄRDEGRUNDER Människors lika värde och rättigheter ATSUB/Göteborg anser att alla har lika värde och hjälper både kvinnor och män som söker vår hjälp. Ansvar att hjälpa anhöriga och deras familjer - genom stöd, råd och vägledning. Politiskt och religiöst obunden ATSUB/Göteborg respekterar olika politiska och religiösa åsikter och utesluter ingen. Barns rättigheter - Alla barn ska ha samma rättigheter och deras fulla människovärde ska respekteras. Föreningen jobbar utifrån FN s barnkonvention och jobbar för att den ska bli ratificerad och sätter barnets bästa främst. ATSUB/Göteborgs inställning till andra aktörer som arbetar med frågorna sexuella övergrepp och till kommunens ansvar ATSUB/Göteborg är en unik förening som är den enda som arbetar med anhöriga till sexuellt utnyttjade barn och utgör därför en

4 nödvändig resurs i samhället. Hos ATSUB/Göteborgs personal och volontärer finns en stor kunskap, erfarenhet och ett stort engagemang. ATSUB/Göteborg anser att det är viktigt att samarbeta med andra organisationer och aktörer som arbetar mot våld och sexuella övergrepp och lägger stor vikt vid samarbete lokalt, nationellt och internationellt på lång sikt. Kommunen tar en del av ansvaret genom att ge ekonomiskt stöd till olika organisationer men alla kommuner tar inte tillräckligt ansvar i frågan om barnets bästa och skydd för det utsatta barnet. Ett gott samarbete mellan kommuner och ATSUB/Göteborg är viktigt.

5 POLICY Styrelsen ATSUB/Göteborgs styrelse ska hållas uppdaterad kring jourens verksamhet och de anställdas villkor. ATSUB/Göteborgs styrelse är beslutsorgan för föreningen. Om en anställd, volontär eller styrelsemedlem skulle missköta sig så ger styrelsen 3 varningar, efter det gäller uppsägningstiden. Tystnadsplikt Alla anställda och volontärer har tystnadsplikt. Anmälningsplikt Anställda och volontärer på ATSUB/Göteborg har ingen anmälningsplikt och ska inte pressa anhöriga till att anmäla, däremot uppmuntra. Klädkod Anställda och volontärer hos ATSUB/Göteborg bör undvika utmanande och provocerande klädsel. Bemötande Personal och volontärer på ATSUB/Göteborg ska alltid bemöta varandra, anhöriga, medlemmar och övriga

6 professionellt och vänligt. Möten Anställda och volontärer går inte ifrån ett möte och svarar i telefonen utan låter telefonsvararen ta det. Det ska avgöras inför varje möte hur många som ska medverka. Anställda på jouren har varje vecka måndagsmöte som följer en strukturerad dagordning där varje person själv ansvarar för att ta upp sina punkter och avgöra om det bör tas enskilt eller i gruppen. Professionellt bemötande och att vara förberedd i möten med andra är en självklarhet. Telefon Alltid professionellt bemötande i telefonen oavsett vem man talar med. Alla anställda på jouren svara på samma sätt: Välkommen till anhörigföreningen ATSUB du talar med. Vi ringer/smsar inte våra kollegor efter arbetstid om ingen särskild överenskommelse har gjorts. Mail Anställda på ATSUB/Göteborg får inte läsa varandras mail om inte en överenskommelse är gjord. Om en anställd ska vara ledig eller ta ut semester så ska ett semestersvar aktiveras på egen mail med hänvisningar till annan kollega. Dator Anställda och volontärer hos ATSUB/Göteborg får inte gå in

7 på hemsidor som innehåller pornografiskt, rasistiskt, våldsamt eller på andra sätt kränkande material. ATSUB/Göteborgs hemsida får inte innehålla pornografiskt, rasistiskt, våldsamt eller på andra sätt kränkande material. Samma regler gäller för blogg, facebook - sida och annat som läggs ut på internet. Kompetensutveckling Personalen på ATSUB/Göteborg har rätt till kompetensutveckling på arbetstid via föreläsningar och utbildningar. Ansökningar Anställda hos ATSUB/Göteborg ska alltid skicka in ansökningar till fonder, stiftelser och kommuner senast 2 veckor innan sista datum. Redovisningar Anställda hos ATSUB/Göteborg ska alltid skicka in redovisningar på erhållet bidrag senast 2 veckor innan sista datum. Städning av jouren Två stycken storstädningar av jouren per år då alla anställda hjälps åt. Medlemsbrevet Medlemsbrevet skickas ut ca 8-10 gånger per år och vid

8 behov. Arkivering och säkerhetsarkivering Bokföring ska arkiveras i 7 år, polistillstånd för t ex Trasdockans dag 2 år, redovisningar och ansökningar minst 7 år och andra handlingar och dokument diskuteras och tas beslut utifrån varje enskilt dokument. Domstolsbeslut, polisrapporter och alla andra dokument som rör anhöriga ska alltid låsas in. Dokument från anhöriga ska förstöras eller lämnas tillbaka om den anhörige så önskar eller när ärendet är över. Bibliotek Låneregler som gäller för medlemmar och anhöriga är en månads lånetid som kan förlängas en gång på två veckor, sedan ska boken lämnas tillbaka. Den som lånar en bok skriver under ett papper med namn, telefonnummer och vilken bok den lånar så att man enkelt kan kontakta personen om boken inte lämnas tillbaka. Öppet Hus Öppet hus en gång i veckan då alla är välkomna. Media Informatören håller kontakten med media och ger tidnings-, radio- och tv-intervjuer om inget annat önskas. Säkerhet Jouren är utrustad med säkerhetsspray i varje rum. Om en

9 anställd eller volontär är själv på jouren så öppnar man inte om det inte är någon man känner eller väntar. Man bokar heller inte in möten om man vet att man ska vara ensam. Hot Vid hot avgör den anställde eller volontären själv om den vill polisanmäla. Alla telefonsamtal går att spela in och bör spelas in om det blir hotfullt. Personen har rätt att lägga på om det är ett hotfullt samtal och avslutar då det här upplever jag som ett hot, nu kommer jag att lägga på. Krissamtal ska erbjudas av arbetsgivaren om det behövs. Anhöriga Ska bemötas professionellt och med respekt. Första gången bör det närvara två stödpersoner och även vid hembesök, om det inte är möjligt sker stödsamtal på offentlig plats. Anhöriga på flykt som är efterlysta kan inte tas emot på jouren och ATSUB/Göteborg uppmuntrar inte anhöriga att rymma med barnen. Däremot anhöriga som via socialtjänsten fått skydd är välkomna. Volontärer Ska ha genomgått ATSUB/Göteborgs volontärutbildning och vara medvetna om föreningens värdegrund/policy och stadgar. Det är inte lämpligt att anhöriga engagerar sig som volontärer samtidigt som de går och får stöd av föreningen. ATSUB/Göteborgs styrelse har rätt att bestämma vilka som är lämpliga eller ej som volontärer.

10 Evenemang/Arrangemang Ett styrdokument ska alltid finnas för varje evenemang/arrangemang med förhållningsregler och schema för anställda och volontärer. Antingen ska band med föreningens namn på bäras eller en tröja med föreningens namn och logga. Ett professionellt uppträdande gäller. Pedofili, Vård och Fängelsestraff ATSUB/Göteborg anser att pedofili är en läggning och inte en sjukdom och kan därför inte botas. Dock anser föreningen att den dömde förövaren ska erbjudas vård under fängelsevistelsen där fokus ligger på offrets perspektiv och att förebygga nya brott. Förövaren kan förhoppningsvis med hjälp av vård inse att det är fel och hålla sig från att begå nya brott trots sin läggning. Att den dömde förövaren får vård under fängelsetiden ska inte på något sätt förkorta straff, utan fungera som ett komplement. ATSUB/Göteborg anser att alla dömda förövare inte måste vara pedofiler utan att det även finns normalsexuella som begår övergrepp mot barn och som behöver en annan sorts vård. ATSUB/Göteborg anser att fängelsestraffen är för låga när det gäller sexualbrott mot barn i Sverige. ATSUB/Göteborg tror inte att kemisk kastrering löser problemen men det är bra att det finns som frivilligt

11 alternativ, det behöver inte tas bort. ATSUB/Göteborg anser att man ska fokusera på offren och inte på förövaren. ATSUB/Göteborg stödjer inte uthängning av dömda pedofiler. ATSUB/Göteborg tycker att preskriptionstiden ska tas bort helt när det gäller sexualbrott alternativt förlängas. ATSUB/Göteborg stödjer förslaget om en hjälplinje för pedofiler.

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Kvalitetssäkring på Roks kvinnojourer och tjejjourer

Kvalitetssäkring på Roks kvinnojourer och tjejjourer Kvalitetssäkring på Roks kvinnojourer och tjejjourer 2011 Hornsgatan 66, 1 tr 118 21 Stockholm Tel. 08-442 99 30 Fax 08-612 73 25 info@roks.se www.roks.se Roks 2011 Hornsgatan 66, 118 21 Stockholm www.roks.se

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Manifest, värdegrund och policy. för Unizon

Manifest, värdegrund och policy. för Unizon Manifest, värdegrund och policy för Unizon Unizon samlar kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger

Läs mer

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun J 8 Ä J 8 Ä L K H M V B M Ä Ä M K + V R M K D P O 2 F O 2 L R + Y 8 + + O 2 L G 2 D L K G 2 H + 2 R D R VÄRDGRUD ocialförvaltningen, Örebro kommun Bakgrund 200 beslutade ocialförvaltningens ledning att

Läs mer

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial Trygga Möten Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare, för barn, och över 15 år. Även den som är invald

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan Brynäs-Nynäs skolenhet Gävle Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan 2 Innehållsförteckning Vår vision sid 3 Våra styrdokument sid 4 Definition

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD Goda råd till dig som söker asyl FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN i Sverige Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas och asylkommittéernas

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Till dig som är spelare!

Till dig som är spelare! Till dig som är spelare! Sexuella övergrepp är namnet på många handlingar där någon eller några går över gränsen och kränker en annan person på ett sexuellt sätt. yngre personer, även om hon/han själv

Läs mer

9. KOMMUNERNAS ANSVAR

9. KOMMUNERNAS ANSVAR 9. KOMMUNERNAS ANSVAR 9.1 Målsättningen för Socialtjänstens insatser för kvinnofrid är att: Förebygga våld mot kvinnor och unga flickor. Verka för jämställdhet mellan män och kvinnor. Förebygga att unga

Läs mer

Equmeniakyrkan på sociala medier

Equmeniakyrkan på sociala medier Februari 2015 Equmeniakyrkan på sociala medier Sociala medier används för att kommunicera, skapa relationer, främja dialog och dela kunskap. Sociala medier som exempelvis Twitter, Facebook och bloggar

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin.

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. Handledning En vanlig dag Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. SOFIA går på fest och hoppas att få träffa Gustav men det blir inte

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Trygga Möten. Ett grundmaterial framtaget av projektet Uppdraget mot övergrepp/trygga Möten

Trygga Möten. Ett grundmaterial framtaget av projektet Uppdraget mot övergrepp/trygga Möten Trygga Möten Ett grundmaterial framtaget av projektet Uppdraget mot övergrepp/trygga Möten Reviderad upplaga 2008 Författare: Ulrika Einarsson, Karin Kindstedt, Maria B Wiktorsson, Carin Grundberg-Sandell

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Vårt arbete. Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan. 89 barn och unga, mellan 7-20 år.

Vårt arbete. Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan. 89 barn och unga, mellan 7-20 år. Vårt arbete Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan 89 barn och unga, mellan 7-20 år Barnet som expert Metoden Unga Direkt - läs mer på: www.barnombudsmannen.se/unga-direkt/

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer