Tillämpning av gemensam säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning. Martin Fridleifer Annelie Jämte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillämpning av gemensam säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning. Martin Fridleifer Annelie Jämte"

Transkript

1 Tillämpning av gemensam säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning Martin Fridleifer Annelie Jämte

2 EU-rättslig reglering Säkerhetsdirektivet 2004/49/EG, artikel 6 Förordningen CSM-RA (EU) nr 402/ april 2013 med ändring (EU) 2015/ juli 2015 Direkt tillämplig i Sverige

3 Syftet med CSM-RA CSM-RA hanterar: Förfaranden och metoder för utförande av riskbedömning och genomförande av åtgärder för riskhantering vid ändringar i järnvägssystemet. Risker för personskador. Syftet med en gemensam riskvärdering och riskbedömning: Upprätthålla/förbättra säkerhetsnivån Harmonisering (för att underlätta tillträde till marknaden)

4 När används CSM-RA? CSM-RA förordningen ska tillämpas: Vid alla ändringar av järnvägssystemet: Tekniska Driftsmässiga Organisatoriska (med påverkan på drifts- eller underhållsprocesser) Då riskbedömning krävs enligt TSD. Vid säker integrering vid ibruktagande av strukturella delsystem. (fordon, infrastruktur)

5 Vem ska använda CSM-RA-förordningen? Den som ska tillämpa CSM-RA förordningen är förslagsställare, dvs: Järnvägsföretag eller infrastrukturförvaltare. Enhet som ansvarar för underhåll, ECM. Tillverkare eller upphandlande enhet som uppmanar ett anmält organ att tillämpa EG-verifieringsförfarandet. Den som ansöker om godkännande av strukturella delsystem (fordon, infrastruktur).

6 Förslagsställarens ansvar Förslagsställaren ansvarar för: Att förordningen tillämpas. Bedömningen av betydelse av väsentlighetsbedömningen. Att riskhanteringsprocessen utförs. Att risker knutna till leverantörer inkl. underleverantörer hanteras enl. förordningen. Bedömningen av betydelsen av slutsatserna i bedömningsorganets säkerhetsbedömningsrapport. Dokumentation av alla bedömningar och beslut. Att göra en skriftlig försäkran om att alla risker är omhändertagna och kontrollerats till en godtagbar nivå.

7 Vem behöver inte använda CSM-RA? CSM-RA-förordningen behöver inte tillämpas vid ändringar i: Tunnelbana, spårväg. Eller av Järnvägsföretag som enbart bedriver persontrafik i lokal-, stads- eller förortstrafik på nät som är funktionellt helt åtskilda från resten av järnvägssystemet. Järnvägsföretag som enbart kör eget gods på egen infrastruktur.

8 Uppdatering av CSM-RA-förordningen CSM-RA version (EU) 352/ april 2009 CSM-RA version (EU) 402/ april 2013 (gällande från maj 2015) Bedömningsorgan ska vara ackrediterat, erkänt. Kraven på bedömningsorgan tydliggjorts. Nya förslagsställare. Ändring (EU) 2015/ juli 2015 Definition av kritisk olycka med en accepterad felfrekvens.

9 Hur hänger det ihop?

10 CSM-RA -- godkännande

11 CSM-RA tillstånd för verksamhet

12 Vad är en väsentlig ändring CSM-RA? En ändring som är definerad som väsentlig i en nationell bestämmelse. Eller En ändring som påverkar säkerheten och uppfyller kriterier för väsentlig ändring.

13 Sex kriterier vid väsentlighetsbedömning (a)konsekvens av bristande funktion Ett trovärdigt värsta tänkbara scenario om det system som är under bedömning inte skulle fungera, med beaktande av säkerhetsbarriärer utanför systemet. Obs! Inga nya barriärer får tas med i bedömningen. (b)grad av innovation vid genomförandet av ändringen Här avses både vad som är innovativt inom järnvägssektorn, och vad som är nytt för just den organisation som genomför ändringen. (c)ändringens komplexitet

14 Sex kriterier vid väsentlighetsbedömning (a)övervakning Oförmågan att övervaka den genomförda ändringen under systemets hela livscykel och göra lämpliga ingripanden. (b)reverserbarhet Oförmågan att återgå till det system som rådde före ändringen. (c)additionalitet: Bedömning av betydelsen av ändringen med beaktande av alla nyligen vidtagna säkerhetsrelaterade ändringar av det system som är under bedömning, vilka inte har bedömts vara väsentliga.

15 Viktigt att tänka på En ändring kan påverka teknik och drift och underhåll. Alla aspekter ska tas hänsyn till vid väsentlighetsbedömningen. T.ex. Vid flytt av signal gjordes analyser av den tekniska delen men även tågklarerarna fick ändrade rutiner som påverkade deras arbetssätt negativt, detta glömdes bort i väsentlighetsbedömningen. Mjuka aspekter såsom användarvänlighet, utbildning måste beaktas. Inga nya barriärer eller kommande hantering av risken får tas med i väsentlighetsbedömningen.

16 Exempel 1 resonemang teknisk ändring Byte av bromsbelägg A till bromsbelägg B (a) Konsekvens av bristande funktion: Katastrofal (kollision) (b) Innovationsgrad: Inte innovativ. Identiska bromsbelägg har varit i bruk på liknande lok i flera år utan säkerhetsbekymmer (c) Ändringens komplexitet: Inte komplex. Endast bromsbeläggen är utbytta, resten av bromssystemet är inte ändrat. Ingen påverkan på styrningen av bromssystemet. (d) Möjlighet till övervakning: Ändringen är möjlig att övervaka. (e) Reverserbarhet: Det är inte möjligt att byta tillbaka till bromsbelägg A. Det är dock möjligt att byta till något annat bromsbelägg utan större tekniska problem. (f) Additionalitet: Nej. Inga andra ändringar i bromssystemet.

17 Exempel 1 resonemang teknisk ändring Byte av bromsbelägg A till bromsbelägg B (a) Konsekvens av bristande funktion: Katastrofal (kollision) (b) Innovationsgrad: Inte innovativ. Identiska bromsbelägg har varit i bruk på liknande lok i flera år utan säkerhetsbekymmer (c) Ändringens komplexitet: Inte komplex. Endast bromsbeläggen är utbytta, resten av bromssystemet är inte ändrat. Ingen påverkan på styrningen av bromssystemet. (d) Möjlighet till övervakning: Ändringen är möjlig att övervaka. (e) Reverserbarhet: Det är inte möjligt att byta tillbaka till bromsbelägg A. Det är dock möjligt att byta till något annat bromsbelägg utan större tekniska problem. (f) Additionalitet: Nej. Inga andra ändringar i bromssystemet. Förslagsställarens beslut: Väsentlig ändring. Pga. a) Vanligtvis kräver Transportstyrelsen inget nytt godkännande

18 Exempel 2 resonemang teknisk ändring Delar av elektroniken i en ATC-antenn byts ut (a) Konsekvens av bristande funktion: Små konsekvenser vid fel. Tåget stannar om antennen inte längre kan läsa baliser. (b) Innovationsgrad: Låg. Hårdvaruändringen i antennen är väldigt begränsad, och antennen tillsammans med transmissionsenheten är verifierade, validerade, säkerhetsbedömda och certifierade. Det är inte det första fordon som utrustas med denna produktversion. (c) Ändringens komplexitet: Låg. Hårdvaruändringen i antennen är väldigt begränsad, och antennen tillsammans med transmissionsenheten är verifierade, validerade, säkerhetsbedömda och certifierade. Den ändring som utförs begränsas till att byta en enhet mot en annan vilket är en rutinåtgärd. (d) Möjlighet till övervakning: Ändringen är lätt att övervaka. Fel i balistransmissionen registreras. (e) Reverserbarhet: Hög reverserbarhet, antennen kan återställas till den tidigare versionen (f) Additionalitet: Ingen additionalitet

19 Exempel 2 resonemang teknisk ändring Delar av elektroniken i en ATC-antenn byts ut (a) Konsekvens av bristande funktion: Små konsekvenser vid fel. Tåget stannar om antennen inte längre kan läsa baliser. (b) Innovationsgrad: Låg. Hårdvaruändringen i antennen är väldigt begränsad, och antennen tillsammans med transmissionsenheten är verifierade, validerade, säkerhetsbedömda och certifierade. Det är inte det första fordon som utrustas med denna produktversion. (c) Ändringens komplexitet: Låg. Hårdvaruändringen i antennen är väldigt begränsad, och antennen tillsammans med transmissionsenheten är verifierade, validerade, säkerhetsbedömda och certifierade. Den ändring som utförs begränsas till att byta en enhet mot en annan vilket är en rutinåtgärd. (d) Möjlighet till övervakning: Ändringen är lätt att övervaka. Fel i balistransmissionen registreras. (e) Reverserbarhet: Hög reverserbarhet, antennen kan återställas till den tidigare versionen (f) Additionalitet: Ingen additionalitet Förslagsställarens beslut: Ändringen är inte väsentlig. Transportstyrelsen krävde inget nytt godkännande

20 Kontakt CSM-RA vägledning: Web : Kontakt: / Martin och Annelie

Informationsmöte ang. införande av CSM för riskvärdering och riskbedömning. Heléne Jarefors Folke Bark

Informationsmöte ang. införande av CSM för riskvärdering och riskbedömning. Heléne Jarefors Folke Bark Informationsmöte ang. införande av CSM för riskvärdering och riskbedömning Heléne Jarefors Folke Bark Dagordning 1. Summering av innehållet i EG-förordning 352/2009 2. Kaffepaus 3. Exempel på tillämpningar

Läs mer

Vägledning vid tillämpning av EUförordning. säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning

Vägledning vid tillämpning av EUförordning. säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning Upprättad av Robert Bylander Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion teknik järnväg 1 (31) vid tillämpning av EUförordning om gemensam säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning

Läs mer

Väsentlighetsbedömning - Installation av filter för GSM-R

Väsentlighetsbedömning - Installation av filter för GSM-R Väsentlighetsbedömning - Installation av filter för GSM-R Dokument : TS6594-0000-7-RES Författare : Malin Karlsson Disclaimer Denna rapport ska läsas utifrån avtalet mellan Interfleet Technology AB och

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2013R0402 SV 03.08.2015 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 402/2013 av

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) L 121/8 Europeiska unionens officiella tidning 3.5.2013 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 402/2013 av den 30 april 2013 om den gemensamma säkerhetsmetoden för riskvärdering och riskbedömning

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan om godkännande av fasta installationer för järnväg;

Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan om godkännande av fasta installationer för järnväg; Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan om godkännande av fasta installationer för järnväg; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 1 kap. 2, 2 kap. 37, 3 kap.

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning L 185/6 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1136 av den 13 juli 2015 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 402/2013 om den gemensamma säkerhetsmetoden för riskvärdering och riskbedömning

Läs mer

Gemensam säkerhetsmetod för övervakning, EU 1078/2012. Claes Elgemyr, för GNS järnväg

Gemensam säkerhetsmetod för övervakning, EU 1078/2012. Claes Elgemyr, för GNS järnväg Gemensam säkerhetsmetod för övervakning, EU 1078/2012 Claes Elgemyr, för GNS järnväg Giltighet Utgavs 2012-11-16 Gäller från 2013-06-07 Gäller för: Järnvägsföretagare Infrastrukturförvaltare Enheter som

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) L 320/8 Europeiska unionens officiella tidning 17.11.2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1078/2012 av den 16 november 2012 om en gemensam säkerhetsmetod för övervakning som ska tillämpas av järnvägsföretag

Läs mer

EU-harmoniserad godkännandeprocess för fordon i Sverige. Annelie Jämte

EU-harmoniserad godkännandeprocess för fordon i Sverige. Annelie Jämte EU-harmoniserad godkännandeprocess för fordon i Sverige Annelie Jämte Hur styrs godkännandeprocessen? Driftskompatibilitetsdirektivet (EU) 2018/545 praktiska arrangemang i processen för godkännande av

Läs mer

Ann-Charlotte Annerberg från Transportstyrelsen är Sveriges representant i arbetsgruppen.

Ann-Charlotte Annerberg från Transportstyrelsen är Sveriges representant i arbetsgruppen. Ansvar för järnvägssäkerheten Bakgrund Branschrådet den 1 juni 2010 På Branschrådet den 1 juni 2010 diskuterades bl.a. ERAs mandat att upprätta en gemensam säkerhetsmetod för övervakning och den arbetsgrupp

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran;

Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran; Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran; beslutade den 6 september 2016. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 2 kap. 5 och 10 järnvägsförordningen (2004:526).

Läs mer

RättsaktNamn StatusRättsakt Grund/ändring

RättsaktNamn StatusRättsakt Grund/ändring RättsaktNamn StatusRättsakt Grund/ändring KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/936 av den 29 juni 2018 om bemyndigande för medlemsstaterna att anta vissa undantag i enlighet med Europaparlamentets

Läs mer

Revisionshistorik 2(14) Ledningsstaben Säkerhet SÄKERHETSBESTÄMMELSE

Revisionshistorik 2(14) Ledningsstaben Säkerhet SÄKERHETSBESTÄMMELSE (14) Revisionshistorik 017-09-7 SL-S-107616 Datum Revisions nummer Orsak till revidering Informations förvaltare 017-09-8 Redaktionella ändringar, Hans Höwitz förtydliganden av CSM RA, hänvisning till

Läs mer

Säkerhetsrapport järnväg 2014

Säkerhetsrapport järnväg 2014 Säkerhetsrapport järnväg 2014 Transportstyrelsens årliga rapport till regeringen och Europeiska järnvägsbyrån Järnvägens säkerhetskonferens 23-24 september 2015 Eva Linmalm Sektion datainsamling och analys

Läs mer

Transportstyrelsens bedömningar och ställningstaganden gällande samexistens mellan GSM-R och 4G

Transportstyrelsens bedömningar och ställningstaganden gällande samexistens mellan GSM-R och 4G Bedömning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Transportstyrelsens bedömningar och ställningstaganden gällande samexistens mellan GSM-R och 4G Innehåll TRANSPORTSTYRELSENS BEDÖMNINGAR OCH STÄLLNINGSTAGANDEN GÄLLANDE

Läs mer

Riskanalys Införande av GSM-R filter

Riskanalys Införande av GSM-R filter 1(7) Kopia till: Riskanalys Införande av GSM-R filter Referenser [1] (EG) nr 352/2009 Gemensam säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning [2] SS-EN 50126, Railway applications The specification

Läs mer

Transportstyrelsens bedömningar och ställningstaganden gällande samexistens mellan GSM-R och 4G

Transportstyrelsens bedömningar och ställningstaganden gällande samexistens mellan GSM-R och 4G Bedömning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Transportstyrelsens bedömningar och ställningstaganden gällande samexistens mellan GSM-R och 4G Innehåll TRANSPORTSTYRELSENS BEDÖMNINGAR OCH STÄLLNINGSTAGANDEN GÄLLANDE

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.5.2019 C(2019) 3582 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den 16.5.2019 om fastställande av detaljerade bestämmelser om certifiering av enheter som

Läs mer

Vägledning Process för godkännande av integration mellan markanläggning och ombordsystem med ERTMS

Vägledning Process för godkännande av integration mellan markanläggning och ombordsystem med ERTMS Vägledning 1 (15) Datum Dnr/Beteckning Vägledning Process för godkännande av integration mellan markanläggning och ombordsystem med ERTMS Transportstyrelsen Väg- och järnvägsavdelningen Box 267 781 23

Läs mer

REKOMMENDATIONER. (Text av betydelse för EES) (2014/897/EU)

REKOMMENDATIONER. (Text av betydelse för EES) (2014/897/EU) 12.12.2014 L 355/59 REKOMMENDATIONER KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 5 december 2014 om frågor rörande ibruktagande och användning av strukturella delsystem och fordon enligt Europaparlamentets och

Läs mer

Vägledning för godkännande av lok utrustade med radiostyrningsfunktion

Vägledning för godkännande av lok utrustade med radiostyrningsfunktion Upprättad av Bernt Andersson Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion teknik järnväg 1 (7) för godkännande av lok utrustade med radiostyrningsfunktion 2 (7) shistorik Beskrivning

Läs mer

RISC-möte oktober. Dagordning med 8 omröstningar och 26 informationspunkter ERTMS WG 21 oktober

RISC-möte oktober. Dagordning med 8 omröstningar och 26 informationspunkter ERTMS WG 21 oktober RISC-möte 19 20 oktober Dagordning med 8 omröstningar och 26 informationspunkter ERTMS WG 21 oktober TSD Drift konv. ändring Oslo Sundsvall TSD Drift bilaga P regler för märkning av fordon. Stängning av

Läs mer

Vägledning för godkännande av fordon vid installation av delsystemet fordonsbaserad trafikstyrning och signalering

Vägledning för godkännande av fordon vid installation av delsystemet fordonsbaserad trafikstyrning och signalering Upprättad av Annelie Jämte Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion teknik järnväg 1 (45) för godkännande av fordon vid installation av delsystemet fordonsbaserad trafikstyrning och 2 (45)

Läs mer

COMMISSION DECISION on the recognition of training centres involved in the training of train drivers in conformity with directive 2007/59/EC

COMMISSION DECISION on the recognition of training centres involved in the training of train drivers in conformity with directive 2007/59/EC Lokförarkörkortet COMMISSION DECISION on the recognition of training centres involved in the training of train drivers in conformity with directive 2007/59/EC COMMISSION DECISION on the recognition of

Läs mer

Minnesanteckningar från: Gruppen för Nationell Samverkan, GNS Järnväg Möte nr 1, den 6 mars, på Frey s hotel i Stockholm

Minnesanteckningar från: Gruppen för Nationell Samverkan, GNS Järnväg Möte nr 1, den 6 mars, på Frey s hotel i Stockholm Trafikverket Borlänge Besöksadress: Röda vägen 1 www.trafikverket.se Helena Höök Samhällsbehov helena.hook@trafikverket.se Direkt: 010-123 5887 Mobil: 070-601 56 64 2012-03-06 Minnesanteckningar från:

Läs mer

Trafikverket. Utbildningar, kompetenskrav och behörigheter

Trafikverket. Utbildningar, kompetenskrav och behörigheter Trafikverket Utbildningar, kompetenskrav och behörigheter Järnvägslagen om spårbeträdande 9 kap. Ordning 1 Utan infrastrukturförvaltarens eller ett järnvägsföretags tillstånd får inte någon beträda spårområdet

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter om godkännande av järnvägsfordon

Konsekvensutredning av föreskrifter om godkännande av järnvägsfordon Konsekvensutredning 1 (15) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Robert Bylander Väg och järnväg Enheten för teknik och trafik Sektion teknik järnväg Efter externremiss (2018-09-10) har vissa justeringar gjorts

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 17.11.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 320/3 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1077/2012 av den 16 november 2012 om en gemensam säkerhetsmetod för nationella säkerhetsmyndigheters tillsyn efter

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.2.2019 C(2019) 873 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den 12.2.2019 om mallar för EG-försäkringar, EG-intyg samt EG-kontrollförklaringar och kontrollintyg

Läs mer

L 121. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Icke-lagstiftningsakter. femtiosjätte årgången 3 maj 2013.

L 121. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Icke-lagstiftningsakter. femtiosjätte årgången 3 maj 2013. Europeiska unionens officiella tidning ISSN 1977-0820 L 121 Svensk utgåva Lagstiftning femtiosjätte årgången 3 maj 2013 Innehållsförteckning II Icke-lagstiftningsakter FÖRORDNINGAR Rådets förordning (EU)

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR DRIFTSKOMPATIBILITET (TSD) Bilaga 2 Bedömning av överensstämmelse och EG-kontroll

RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR DRIFTSKOMPATIBILITET (TSD) Bilaga 2 Bedömning av överensstämmelse och EG-kontroll Europeiska järnvägsbyrån Riktlinjer för tillämpning av TSD:er Europeiska järnvägsbyrån RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR DRIFTSKOMPATIBILITET (TSD) Bilaga 2 Bedömning av överensstämmelse

Läs mer

Genomförande TSD Drift i kronologisk ordning

Genomförande TSD Drift i kronologisk ordning Genomförande TSD Drift i kronologisk ordning Kommissionens förordning (EU) 2015/995 av den 8 juni 2015 om ändring av beslut 2012/757/EU om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet

Läs mer

Genomförande TSD Drift i avsnittsordning

Genomförande TSD Drift i avsnittsordning Genomförande TSD Drift i avsnittsordning Kommissionens förordning (EU) 2015/995 av den 8 juni 2015 om ändring av beslut 2012/757/EU om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet

Läs mer

GSM-R-interferens. Nuläge och statusbeskrivning. Robert Hellström 2015-01-27

GSM-R-interferens. Nuläge och statusbeskrivning. Robert Hellström 2015-01-27 GSM-R-interferens Nuläge och statusbeskrivning Robert Hellström 2015-01-27 Bakgrund I takt med att nya teknologier för kommunikation (3G/UMTS, 4G/LTE) introduceras i 900Mhz-bandet har det visat sig att

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (17)

Konsekvensutredning 1 (17) Konsekvensutredning 1 (17) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Lotta Annerberg Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion infrastruktur Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

SMoKD_03 001_Dokumentförteckning_v15

SMoKD_03 001_Dokumentförteckning_v15 SMoKD 03.001 Dokumentförteckning Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ny bestämmelse för ansökan om särskilt tillstånd B Fura 02 2010-08-18

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519); SFS 2011:1118 Utkom från trycket den 22 november 2011 utfärdad den 10 november 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

RISC möten. 10 februari och 5 6 november 2014

RISC möten. 10 februari och 5 6 november 2014 RISC möten 10 februari och 5 6 november 2014 Beslut godkända i RISC i november Bromsblock i TSD Godsvagnar - Ny specifikation för bromsblock i TSD Godsvagnar (Kompositbromsblock) - Erfarenhetsdrift (modul

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) BESLUT

(Icke-lagstiftningsakter) BESLUT 4.12.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 319/1 II (Icke-lagstiftningsakter) BESLUT KOMMISSIONENS BESLUT av den 9 november 2010 om moduler för förfarandena för bedömning av överensstämmelse, bedömning

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran

Konsekvensutredning av föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Alexander Östman Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning av föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran Transportstyrelsens förslag:

Läs mer

RAPPORT. Riskanalys Mobiloperatörernas förändrade tillståndsvillkors påverkan på GSM-R

RAPPORT. Riskanalys Mobiloperatörernas förändrade tillståndsvillkors påverkan på GSM-R RAPPORT Riskanalys Mobiloperatörernas förändrade tillståndsvillkors påverkan på GSM-R Trafikverket Postadress: Röda Vägen, 1 78189 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL

Läs mer

Process och rutinbeskrivning Ändring av fordon, HVK, dokumentation och underhåll

Process och rutinbeskrivning Ändring av fordon, HVK, dokumentation och underhåll Process och rutinbeskrivning av fordon, HVK, dokumentation och underhåll Förutsättning: Process- och rutinbeskrivningen ska ses som ett stöd till U1 och ge en mer detaljerad beskrivning för parternas ansvar

Läs mer

Driftskompatibilitet och enheter som ansvarar för underhåll inom EU:s järnvägssystem

Driftskompatibilitet och enheter som ansvarar för underhåll inom EU:s järnvägssystem Driftskompatibilitet och enheter som ansvarar för underhåll inom EU:s järnvägssystem Delbetänkande av Utredningen om driftskompatibilitet och järnvägssäkerhet Stockholm 2010 SOU 2010:61 SOU och Ds kan

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av spåranläggning eller fordon för tunnelbana och spårväg;

Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av spåranläggning eller fordon för tunnelbana och spårväg; Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av spåranläggning eller fordon för tunnelbana och spårväg; beslutade den 30 juni 2010. Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 7 och 8 förordningen (1990:1165)

Läs mer

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (9)

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (9) Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Sara Magnusson Väg och järnväg Enhet behörigheter Sektion regler och trafikmedicin Konsekvensutredning av ändringar av Järnvägsinspektionens föreskrifter

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. om en lägesrapport om genomförandet av järnvägssäkerhetsdirektivet

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. om en lägesrapport om genomförandet av järnvägssäkerhetsdirektivet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 COM(2014) 740 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om en lägesrapport om genomförandet av järnvägssäkerhetsdirektivet {SWD(2014)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i järnvägsförordningen (2004:526); Utkom från trycket den 22 november 2011 utfärdad den 10 november 2011. Regeringen föreskriver 1 i fråga om järnvägsförordningen

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2014:53) om avgifter inom järnvägsområdet

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2014:53) om avgifter inom järnvägsområdet JÄRNVÄG Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2014:53) om avgifter inom järnvägsområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner... 1 Allmänt

Läs mer

RISC möten. 5 6 november och juni 2014

RISC möten. 5 6 november och juni 2014 RISC möten 5 6 november och 11 12 juni 2014 Beslut godkända i RISC i juni Ändrad TSD Trafikstyrning - Baseline 3 uppdaterade specifikationer, speciellt test-specar - Krav på tid mellan fel (MTBF) Öppen

Läs mer

Järnvägsföretag och Infrastrukturförvaltning. järnväg

Järnvägsföretag och Infrastrukturförvaltning. järnväg sföretag och 1 (9) Inlämnade uppgifter från Organisationsnamn Organisationsnummer Adress Postnummer Postort Företagets officiella webbsida (om sådan finns) Ansvarig uppgiftslämnare Namn på kontaktperson

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll för nationella regler för fordon och fasta installationer;

Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll för nationella regler för fordon och fasta installationer; Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll för nationella regler för fordon och fasta installationer; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 1 kap. 2 och 2

Läs mer

L 314/36 Europeiska unionens officiella tidning

L 314/36 Europeiska unionens officiella tidning L 314/36 Europeiska unionens officiella tidning 29.11.2011 KOMMISSIONENS BESLUT av den 22 november 2011 om kriterier för erkännande av utbildningsanstalter som deltar i utbildning av lokförare, om kriterier

Läs mer

Godkännande av järnvägsfordon och ansvar för underhåll. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Godkännande av järnvägsfordon och ansvar för underhåll. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Godkännande av järnvägsfordon och ansvar för underhåll Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 31 maj 2011 Hillevi Engström Lennart Renbjer (Näringsdepartementet)

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Anna Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 30 oktober 2018 Myndigheten

Läs mer

Fjärrstyrd flygtrafikledning. Transportstyrelsens granskning av fjärrstyrd flygtrafikledning

Fjärrstyrd flygtrafikledning. Transportstyrelsens granskning av fjärrstyrd flygtrafikledning Fjärrstyrd flygtrafikledning Transportstyrelsens granskning av fjärrstyrd flygtrafikledning Transportstyrelsens granskning Att flytta en ATS enhet från befintligt torn på flygplatsen till en arbetsplats

Läs mer

Verktygslådan SMART. Miljöutredning 9 punktersprogram Organisation Organisatorisk del: Arkiv Tidpunkt Datum: Deltagare

Verktygslådan SMART. Miljöutredning 9 punktersprogram Organisation Organisatorisk del: Arkiv Tidpunkt Datum: Deltagare Verktygslådan SMART Titel Utgåva Miljöutredning 9 punktersprogram 2012-04-16 Organisation Organisatorisk del: Arkiv Tidpunkt Datum: 2012-05-10 Deltagare Utförare: Pirkko Koistinen Övriga deltagare: 1.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet;

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet; Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 19.7.2018 SV Europeiska unionens officiella tidning C 253/1 I (Resolutioner, rekommendationer och yttranden) REKOMMENDATIONER EUROPEISKA KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 18 juli 2018 om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i järnvägsförordningen (2004:526); SFS 2015:361 Utkom från trycket den 12 juni 2015 utfärdad den 4 juni 2015. Regeringen föreskriver 1 i fråga om järnvägsförordningen

Läs mer

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2011/18/EU

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2011/18/EU 2.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 57/21 DIREKTIV KOMMISSIONENS DIREKTIV 2011/18/EU av den 1 mars 2011 om ändring av bilagorna II, V och VI till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll för nationella regler för fordon och fasta installationer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll för nationella regler för fordon och fasta installationer Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning 2018-09-07 TSF 2018-105 Handläggare Birger Nordfjell Väg och järnväg Enheten för teknik och trafik Sektion teknik järnväg Konsekvensutredning av Transportstyrelsens

Läs mer

Regeringens proposition 2010/11:160

Regeringens proposition 2010/11:160 Regeringens proposition 2010/11:160 Godkännande av järnvägsfordon och ansvar för underhåll Prop. 2010/11:160 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 juni 2011 Jan Björklund

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR DRIFTSKOMPATIBILITET (TSD)

RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR DRIFTSKOMPATIBILITET (TSD) Europeiska järnvägsbyrån RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR DRIFTSKOMPATIBILITET (TSD) Enligt rammandat C(2007)3371 slutlig av den 13/07/2007 Referens i ERA: ERA/GUI/07-2011/INT

Läs mer

FÖRORDNINGAR. (Text av betydelse för EES)

FÖRORDNINGAR. (Text av betydelse för EES) L 129/16 25.5.2018 FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/761 av den 16 februari 2018 om fastställande av gemensamma säkerhetsmetoder för de nationella säkerhetsmyndigheternas tillsyn

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lokförarutbildning;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lokförarutbildning; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lokförarutbildning; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 och 9 förordningen (2011:728) om behörighet för

Läs mer

Enkät om järnvägsnära tjänster

Enkät om järnvägsnära tjänster 1 (7) Datum Dnr TSJ 2016-2204 Järnvägsföretag och andra sökande av kapacitet för järnvägstrafik i tågplan 2016, enligt sändlista Enkät om järnvägsnära tjänster EU-kommissionen har inlett arbetet med att

Läs mer

RISC december, omröstning Certifiering av uh-ansvarig enhet (ECM)

RISC december, omröstning Certifiering av uh-ansvarig enhet (ECM) RISC 14-15 december, omröstning Certifiering av uh-ansvarig enhet (ECM) Säkerhetsdirektivet säger att certifiering av underhållsansvarig enhet för godsvagnar ska vara certifierad. JF behöver inte ny certifiering.

Läs mer

SV Europeiska unionens officiella tidning L 164/ 44. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/49/EG av den 29 april 2004

SV Europeiska unionens officiella tidning L 164/ 44. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/49/EG av den 29 april 2004 30.4.2004 SV Europeiska unionens officiella tidning L 164/ 44 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/49/EG av den 29 april 2004 om säkerhet på gemenskapens järnvägar och om ändring av rådets direktiv

Läs mer

Under utveckling Röstad i RISC juli 2017, inväntar KOM antagande i mars 2018 (ev tidigare)

Under utveckling Röstad i RISC juli 2017, inväntar KOM antagande i mars 2018 (ev tidigare) Beskrivning StatusRättsakt Tidplan Framtagande av genomförandeakt för överklagningsinstans - Board of Appeal. Koppling fjärde järnvägspaketet - ERA:s nya roll Omröstning i RISC i januari 2018, antagande

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 8.4.2019 L 97/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/554 av den 5 april 2019 om ändring av bilaga VI till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG om behörighetsprövning

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av delsystem för järnväg;

Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av delsystem för järnväg; Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av delsystem för järnväg; beslutade den 30 juni 2010. Transportstyrelsen föreskriver 1 med stöd av 1 kap. 2 samt 2 kap. 14 b, 15 och 16 järnvägsförordningen

Läs mer

RUTIN FÖR RISKANALYS

RUTIN FÖR RISKANALYS Koncernkontoret Enhet säkerhet Dokumenttyp Rutin Dokumentansvarig Valter Lindström Beslutad av Valter Lindström, koncernsäkerhetschef Övergripande dokument Riktlinjer för informationssäkerhet Kontaktperson

Läs mer

Riskanalys avseende trafik på Västerdalsbanan

Riskanalys avseende trafik på Västerdalsbanan Riskanalys avseende trafik på Västerdalsbanan Datum Ansvarig 100524 Sven Malmberg, Godarådärdyra AB Huvudsaklig ändring Nytt dokument 2 1. Bakgrund Under det senaste året har det inträffat 27 rälsbrott

Läs mer

Lastning och lastsäkring på järnväg

Lastning och lastsäkring på järnväg Lastning och lastsäkring på järnväg Harmoniserade regler i EU Harmoniserade regler ska: Underlätta gränsöverskridande trafik. Höja säkerheten. Höja kapaciteten. Stärka järnvägens konkurrenskraft. Regler

Läs mer

(Text av betydelse för EES) (2014/287/EU)

(Text av betydelse för EES) (2014/287/EU) 17.5.2014 L 147/79 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 10 mars 2014 om fastställande av kriterier för etablering och utvärdering av europeiska referensnätverk och deras medlemmar samt för att underlätta

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 11.12.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 327/13 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1169/2010 av den 10 december 2010 om en gemensam säkerhetsmetod för

Läs mer

Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls förslag till föreskrifter om färdigförpackade varor

Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls förslag till föreskrifter om färdigförpackade varor Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

L 90/66 Europeiska unionens officiella tidning

L 90/66 Europeiska unionens officiella tidning L 90/66 Europeiska unionens officiella tidning 6.4.2018 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/545 av den 4 april 2018 om fastställande av praktiska arrangemang i processen för godkännande av järnvägsfordon

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter. - säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter. - säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser Konsekvensutredning 1 (19) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Björn Nilsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och infrastruktur Sektion infrastruktur Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

1 Vad är problemet/anledningen till regleringen?

1 Vad är problemet/anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Fredrik Montell Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion teknik järnväg Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om ändring av bilaga 6 avsnitt 1.2 till Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7)

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om ändring av bilaga 6 avsnitt 1.2 till Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7) TSJ 2012-188 Konsekvensutredning 1(7) Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om ändring av bilaga 6 avsnitt 1.2 till Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7) 1. Vad är problemet

Läs mer

Införandet av SERA-direktivet 2012/34/EU i svensk rätt

Införandet av SERA-direktivet 2012/34/EU i svensk rätt Införandet av SERA-direktivet 2012/34/EU i svensk rätt Information på Branschrådet 2014-10-08 Sofie Mååg Allmänt om SERA-direktivet Syfte med direktivet Ytterligare marknadsöppning fler ska omfattas av

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan om att bli utsett organ

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan om att bli utsett organ Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Mikael Strömsöe Väg och järnväg Enheten för teknik och trafik Sektion teknik järnväg Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Strategi för väg- och järnvägsavdelningens säkerhetstillsyn mot järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare

Strategi för väg- och järnvägsavdelningens säkerhetstillsyn mot järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare Upprättad av Anders Lidell Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion järnvägsföretag 1 (21) Strategi för väg- och järnvägsavdelningens säkerhetstillsyn mot järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare

Läs mer

Hvordan er erfaringene med felles regler på tvers av grensene? Urban Lavén, TÅGAB

Hvordan er erfaringene med felles regler på tvers av grensene? Urban Lavén, TÅGAB Hvordan er erfaringene med felles regler på tvers av grensene? Urban Lavén, TÅGAB Lång gräns få passager EU direktiv har till syfte att samordna järnvägssystemen inom EU för att öka trafiken och effektiviteten

Läs mer

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING HACCP-principerna

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING HACCP-principerna Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll FÖRDJUPNING HACCP-principerna De sju HACCP-principerna Här följer en genomgång av de sju HACCP-principerna som finns angivna i lagstiftningen 1. Alla

Läs mer

Introduktion till nya tekniska föreskrifter

Introduktion till nya tekniska föreskrifter Introduktion till nya tekniska föreskrifter Informationsträff Kista 2018-09-26 Caroline Kinneryd Fjärde järnvägspaketet börja tillämpas 16 juni 2019 Driftskompatibilitetsdirektivet 2016/797 Säkerhetsdirektivet

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 19 juli 2011 (20.7) (OR. en) 13073/11 TRANS 219

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 19 juli 2011 (20.7) (OR. en) 13073/11 TRANS 219 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 19 juli 2011 (20.7) (OR. en) 13073/11 TRANS 219 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 18 juli 2011 till: Generalsekretariatet vid Europeiska unionens

Läs mer

Järnvägsstyrelsens författningssamling

Järnvägsstyrelsens författningssamling Järnvägsstyrelsens författningssamling Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter; beslutade den 17 juni 2008. JvSFS 2008:7 Utkom från trycket den Järnvägsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 1 järnvägsförordningen

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare;

Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare; Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare; Beslutade den x månad 2013. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd

Läs mer

SMoKD 03.001 Dokumentförteckning

SMoKD 03.001 Dokumentförteckning SMoKD 03.001 Dokumentförteckning Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ny bestämmelse för ansökan om särskilt tillstånd B Fura 02 2010-08-18

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Logent Hallsbergsterminalen

Järnvägsnätsbeskrivning Logent Hallsbergsterminalen Järnvägsnätsbeskrivning Logent Hallsbergsterminalen Innehållsförteckning 1. Allmän information. 2. Villkor för tillträde och trafikering. 3. Infrastruktur. 4. Tjänster. 5. Avgifter. 6. Övrigt. Bilaga Karta

Läs mer

Vägledning. Dok. nr.: 411-b3 Version: 01 Datum: GSM-R installationer i fordon

Vägledning. Dok. nr.: 411-b3 Version: 01 Datum: GSM-R installationer i fordon Vägledning Dok. nr.: 411-b3 Version: 01 Datum: 2008-04-18 GSM-R installationer i fordon REVISIONSINFORMATION Version Datum Beskrivning av ändring Skapad/ändrad Fastställt av 01 2008-04-18 Nytt dokument

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2009:9) om återkommande kontroll av mätare för aktiv elenergi; Rubriken har denna

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.4.2018 C(2018) 1866 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den 4.4.2018 om fastställande av praktiska arrangemang i processen för godkännande av järnvägsfordon

Läs mer

Vägledning. Vägledning för framtagande av insatskort för järnvägsoch spår- fordon. Dok.nr.: Version: Datum: TS JV 2011:

Vägledning. Vägledning för framtagande av insatskort för järnvägsoch spår- fordon. Dok.nr.: Version: Datum: TS JV 2011: Väg- och järnvägsavdelningen Vägledning Dok.nr.: Version: Datum: TS JV 2011:201 01 2011-04-19 Vägledning för framtagande av insatskort för järnvägsoch spår- fordon Transportstyrelsens vägledning framtagande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Järnvägsförordning; utfärdad den 3 juni 2004. Utkom från trycket den 16 juni 2004 Regeringen föreskriver 1 följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser Förordningens tillämpningsområde

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer