Gemensam säkerhetsmetod för övervakning, EU 1078/2012. Claes Elgemyr, för GNS järnväg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensam säkerhetsmetod för övervakning, EU 1078/2012. Claes Elgemyr, för GNS järnväg"

Transkript

1 Gemensam säkerhetsmetod för övervakning, EU 1078/2012 Claes Elgemyr, för GNS järnväg

2 Giltighet Utgavs Gäller från Gäller för: Järnvägsföretagare Infrastrukturförvaltare Enheter som ansvarar för underhåll Förordningen förutsätter att man har mål i sin säkerhetsstyrning. ERA har en vägledning (engelska, 159 sidor) 2

3 Skäl och syfte Kontroll av strukturella delsystem (även drift och trafikledning). Övervakning av att delsystem fortsätter uppfylla säkerhetskraven under drift och att de underhålls. SMS innehåller alla processer, förfaranden, tekniska, driftsmässiga och organisatoriska åtgärder för riskhantering. Förbättrar säkerhetsstyrningen. Upptäcka avvikelser i säkerhetsstyrningen. Övervakning av att åtgärder fått rätt effekt. 3

4 Artiklarna Syfte och tillämpningsområde Att alla processer och förfaranden i säkerhetsstyrningen tillämpas på rätt sätt och är effektiva. Identifiera och genomföra lämpliga förebyggande och/eller korrigerande åtgärder. 4

5 Artiklarna Övervakningsprocessen JF, IF och enhet för underhåll är ansvariga för att bilagan följs. Ska säkerställa att åtgärder för riskhantering som vidtagits av entreprenörer också övervakas. Övervakningsprocessen ska innefatta: Fastställande av strategi, prioriteringar och planer. Insamling och analys av information. Handlingsplan för oacceptabla avvikelser. Genomförande av handlingsplan. Utvärdering av hur effektiva handlingsplanens åtgärder är. 5

6 Artiklarna Informationsutbyte mellan inblandade aktörer Inbegriper entreprenörer (övervaka själv eller kontrakt). Säkerställa att säkerhetsrelaterad information utbyts. Rapportering Tillämpningen ska rapporteras i säkerhetsrapporten till NSA. 6

7 Bilagan Allmänt Tillämpas på alla processer och förfaranden i SMS inbegripet tekniska, driftsmässiga och organisatoriska åtgärder för riskhantering. Övervakningsprocessen är repetitiv och återkommande. 7

8 Bilagan Fastställande av strategi, prioriteringar och planer I beslutet om prioriteringar ska hänsyn tas till information från de områden som ger upphov till de största riskerna. En prioriteringsordning för övervakningsverksamheten ska fastställas. I övervakningsstrategin och planen ska fastställas antingen kvantitativa och/eller kvalitativa indikatorer som: Ger tidiga varningar Ger information om oönskade utfall. Stödjer beslutsprocessen. 8

9 Bilagan Insamling och analys av information För varje indikator som definierats ska följande steg utföras: Insamling av nödvändig information. Utvärdering om processerna, förfarandena, tekniska och organisatoriska åtgärder för riskhantering är genomförda rätt. Kontroll av om ovanstående är effektivt. Utvärdering av om SMS i dess helhet tillämpas på rätt sätt. Analys och utvärdering av fastställda avvikelser och dess orsaker. 9

10 Bilagan Upprättande av handlingsplan (för avvikelser som bedöms oacceptabla) Handlingsplanen ska: Leda till säkerställande av korrekt införda och förbättring av befintliga processer, förfaranden, tekniska, driftsmässiga och organisatoriska åtgärder för riskhantering. Fastställa och införa ytterligare åtgärder för riskhantering. 10

11 Bilagan Handlingsplanen ska innefatta: Förväntade syften och resultat. Korrigerande åtgärder. Ansvariga för åtgärderna. Datum då åtgärder ska vara genomförda. Ansvariga för utvärderingen av handlingsplanens effektivitet. En granskning av handlingsplanens inverkan på övervakningsstrategin, prioriteringar och planer. 11

12 Bilagan Utvärdering av effektiviteten av handlingsplanens åtgärder Utvärderingen ska innefatta: Verifiering om handlingsplanen är rätt genomförd och slutförd. Verifiering om det förväntade utfallet uppnåtts. Verifiering om de ursprungliga villkoren ändrats och om de medför att åtgärderna fortfarande är lämpliga. 12

13 Bilagan Dokumentation av tillämpningen av processen Processen ska dokumenteras och göras tillgänglig för intern bedömning och på begäran ska JF och IF göra den tillgänglig för NSA. ECM göra den tillgänglig för certifieringsorganet. Dokumentation som tagits fram enligt ovan ska innehålla: En beskrivning av organisation och personal för utfört övervakningsprocessen. Resultat och beslut. En förteckning över alla nödvändiga åtgärder. 13

14 Ramverk för övervakningsprocessen 14