Effektiv avvikelse- och riskhantering skapar mer fokus på åtgärder Exempel på arbeten från Landstinget i Östergötland och Region Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektiv avvikelse- och riskhantering skapar mer fokus på åtgärder Exempel på arbeten från Landstinget i Östergötland och Region Skåne"

Transkript

1 Effektiv avvikelse- och riskhantering skapar mer fokus på åtgärder Exempel på arbeten från Landstinget i Östergötland och Region Skåne Anna Gunnarsson, Landstinget i Östergötland Eva Hellman, Landstinget i Östergötland Margareta Albinsson, Region Skåne Marie Jonsson, Region Skåne Annica Öhrn, Landstinget i Östergötland (moderator)

2 Hur får man avvikelsehantering mer effektiv och skapar mer fokus på åtgärder? Landstinget i Östergötland Vilken kunskap kan ett avvikelsehanteringssystem ge? Vilket behov av stöd har verksamheten för att uppnå en effektiv avvikelsehantering? Verksamhetsutveckling Forskning Hur används avvikelser för ledning & styrning?

3 Kartläggning av behov av stöd för att uppnå effektiv avvikelsehantering Eva Hellman Instruktionssköterska Röntgenkliniken Universitetssjukhuset, Linköping

4 Syfte Syftet var att genomföra en kartläggning av behov av stöd som verksamheterna inom Landstinget i Östergötland efterfrågar gällande avvikelser.

5 Metod 50 intervjuer med chefer på olika nivåer, verksamhetsutvecklare samt avvikelsesamordnare under tiden feb-sep 2014 Inspelade intervjuer med frågor på basis av en intervjuguide

6 Resultat Det vardagliga strulet Lean Att vara två Den egna organisationen Syndabockstänkande Behov av kunskap Systemet

7 Slutsatser Hjälp verksamheterna hantera det vardagliga strulet. Goda exempel finns på verksamheter som t. ex konstruerat en strul-lapp eller elektronisk loggbok.

8 Slutsatser Nu har vi fått medarbetarna att skriva avvikelser. Det tog tid att få in tänket. Nu går vi ut och säger skriv inte. Nu tränar vi alla att tänka när de skriver en avvikelse. Det ska vara saker som skulle kunna leda till en händelse, medan en sådan sak som att sopsäcken inte var tömd inte ska skrivas som en avvikelse. Det tar medarbetaren direkt med vederbörande. Sedan tar vi upp det på olika kategorimöten och går igenom vad är veckans strul och hur vi löser det.

9 Slutsatser Integrera avvikelsehantering med Leanarbete I utbildningen Avvikelser kan generera Lean-projekt

10 Slutsatser Varje enhet är i behov av minst två avvikelsesamordnare. Engagera läkare i avvikelsearbetet

11 Sammanfattning Skilj ut det vardagliga strulet från avvikelserna Integrera avvikelsehanteringen med Lean Skapa avvikelsegrupper där det inte finns

12 Tack för att ni lyssnade

13 Från rapportering till åtgärder Forskningsstudie Annica Öhrn, centrumchef, med dr Centrum för hälso- och vårdutveckling (CHV) Landstinget i Östergötland

14 Studiens syfte Beskriva och analysera nyttan av avvikelsehantering inom Landstinget i Östergötland Värdera om metoden avvikelsehantering haft effekter och lett till en säkrare vård

15 Avvikelsehanteringsprocessen 1 Identifiering 2 Rapportering 5 Återföring av erfarenheter 3 Analys bearbetning 4 Genomförande och uppföljning av åtgärder

16 Frågeställning kvantitativ studie Bidrar data från ett avvikelsehanteringssystem till förståelse kring vilka åtgärder som vidtagits efter att en avvikelse inträffat? Kan ett IT-stöd för avvikelser åstadkomma ett organisatoriskt lärande?

17 Metod Avvikelser rapporterade i IT-stödet för avvikelsehantering år Somatisk vård

18 Resultat Alla avvikelser somatiskt vård Ärendetyp Negativ händelse 4471 Tillbud Risk Ärendetyp Ej klassificerat 552 Personskada (skadeklass) Ingen personskada Dödsfall Beh.krävande skada, bestående men Beh.krävande skada, ej bestående men Ej beh.krävande skada men med obehag Ingen känd skada 8120

19 Dödsfall åtgärder Ej angivet 10 8 Korrigering/uppskärpning av rutiner Massivt engagemang och fokus patientsäkerhet från ledningens sida Förbättrad dokumentation/kommunikation Utbildning Nya riktlinjer/protokoll eller policy 185 Minnesstöd checklistor,lathundar Dödsfall (n=226)

20 Initiala åtgärder (n=100 slumpmässigt utvalda dödsfall) Initial åtgärd Hänvisad till chef, 80 st Vidarebefordrad till annan klinik, 8 st Diskussion i analysgrupp, 1 st Kan ej avgöras av forskarteamet, 11 st

21 Slutliga åtgärder Slutlig åtgärd finns angiven i 77 % Åtgärd Antal 1 Utredning gjord men resultatet redovisas ej 44 2 Förändring av rutin eller regel 22 Information och/eller diskussion på möte på enhet eller klinik Utbildning av personalgrupp 8 Samtal med involverad medarbetare En avvikelse kan ha flera åtgärder 2 Händelseanalys fanns bifogad i 9 fall

22 Funderingar.. Vilket fokus ska det vara på avvikelsehanteringssystemet? hantera hela avvikelseprocessen? endast stödja inrapportering? Bidrar avvikelsehantering i nuvarande form till ett organisatoriskt lärande?

23 Från rapportering till åtgärder Kvalitativ studie Anna Gunnarsson Specialistläkare Akutkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

24 Frågeställningar kvalitativ studie På vilka sätt använder sig verksamhetschefer av avvikelsehantering för ledning och styrning av verksamheten? Hur uppfattar cheferna att arbetet med avvikelsehantering bidrar till en ökad patientsäkerhet?

25 Metod Strategiskt urval av 10 klinikchefer Individuella intervjuer Intervjuguide med öppna frågor Analysmetod: Kvalitativ innehållsanalys

26 Glimtar ur resultatet Cheferna upplever nytta med avvikelsehanteringen Fånga upp problem Medvetandegöra Sätta patientsäkerhetsfrågor på agendan En avvikelse synliggjorde hur ineffektivt arbetet blir då all utrustning inte finns tillgänglig. Detta ledde till snabb åtgärd Jag upplever avvikelser som meningsfulla att använda i personalgruppen som exempel, något alla kan lära av Avvikelser sätter patientsäkerhetsområdet på agendan på kliniken, gör att alla är mer medvetna om dessa frågor

27 Glimtar ur resultatet men oklart angående åtgärder och effekter på patientsäkerheten Lära av avvikelserna Information om vidtagna åtgärder Utvärdera åtgärder Allt hör inte hemma i avvikelsearbetet Vi lägger mycket tid på avvikelsearbete och på åtgärder men vet inte om det blev bra. Skulle önska att det fanns sätt att ta reda på om åtgärderna hade effekt Rapporteringen fungerar och man sätter in åtgärder men det är svårt att dels få ut information om vad som gjorts och det är svårt att utvärdera om det hade effekt. Det enda måttet vi har är om det kommer in fler avvikelser om samma sak Vid allvarliga händelser lever dessa vidare utanför avvikelsehanteringssystemet. Ibland kommer man inte ihåg att det var där det startade Ibland är det svårt att hitta lämpliga åtgärder, t ex när det gäller bemötande. Bemötandefrågor åtgärdas bättre med direkt kommunikation än genom avvikelshanteringssystemet

28 Slutsats (preliminär) Avvikelsearbete - är bra för att fånga upp problem och för att sätta patientsäkerhetsfrågor på agendan - men det är svårt att dokumentera, informera personalen samt att utvärdera åtgärder, dvs att lära av misstag

29 Nästa steg Intervjuer i fokusgrupp med avvikelsesamordnare för att besvara frågan: Upplever avvikelsesamordnarna att insatser i form av resurser och tid för avvikelsehantering gett motsvarande effekt tillbaka i form av säkrare vård?

30 Tack!

31 Mer fokus på steg 4 och 5! 1 Identifiering 2 Rapportering 5 Återföring av erfarenheter 3 Analys bearbetning 4 Genomförande och uppföljning av åtgärder

32 INDIVIDUELLT LÄRANDE ORGANISATORISKT LÄRANDE KUNSKAP INFORMATION DATA Kunskapstrappan

33 Margareta Albinsson Marie Jonsson Riskanalyser av vårdens övergångar tydliggör vikten av samarbete Region Skåne

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Teamträffar i hemtjänsten

Teamträffar i hemtjänsten HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Teamträffar i hemtjänsten Halmstad 2010-01-28 Åsa Rydberg Sammanfattning Teamträffar i hemtjänsten i Halmstads kommun har funnits sedan september 2007. Idag bedrivs teamträffar i

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen

Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen Pilotprojektet Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen Slutrapport Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans TÄNK OM i 4 STEG Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans En handbok i 4 Steg för Erfarenhetsbaserad Verksamhetsutveckling inledning innehållsförteckning TÄNK OM VI KUNDE TA TILLVARA PATIENTERNAS

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER

Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER Förord Rådande säkerhetskultur är avgörande för vilken säkerhet en verksamhet kan uppnå. Att mäta säkerhetskulturen är ett första steg

Läs mer

Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm

Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm www.pwc.se Revisionsrapport David Boman Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm december 2013 Revisorerna landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Under mars månad i år svarade ni på en undersökning gällande Kommuners användning av sociala medier som utfördes som del av ett examensarbete

Läs mer

Landstinget Dalarna Granskning av landstingsstyrelsens hantering av positiva exempel

Landstinget Dalarna Granskning av landstingsstyrelsens hantering av positiva exempel Landstinget Dalarna Granskning av landstingsstyrelsens hantering av positiva exempel November 2014 Innehåll 1. Sammanfattning och bedömning 1 2. Inledning 3 3. Resultat 5 1. Sammanfattning och bedömning

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

ST-Läkarnas ledarskapsutbildning

ST-Läkarnas ledarskapsutbildning ST-Läkarnas ledarskapsutbildning inom Landstinget i Kalmar län Utvärderingsrapport Anna-Lena Nilsson [2006-11-22] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar Bredbandet 1, 392 30 Kalmar www.ehalsoinstitutet.se

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2014 AISAB AMBULANSSJUKVÅRDEN I STORSTOCKHOLM AB Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008. November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom

Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008. November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008 November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 Syfte 2 Målgrupp 2 Metod 2 Utarbetande av

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB sida 1 (15) Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB 1 sida 2 (15) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer