Tertialrapport januari - april 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tertialrapport januari - april 2007"

Transkript

1

2 Kultur & Utbildning HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Marita karlsson KUS-KN För kännedom Verksamhetschefer PA-konsult Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Tertialrapport januari - april 2007 Sammanfattning Verksamheten pågår enligt fastlagd verksamhetsplan. De uppdrag som beslutats fullföljs. Däremot finns som alltid ekonomiska begränsningar när det t ex gäller arbetet att nå nya målgrupper. Uppdraget med att söka finansiering för förnyelsen av utställningshallen i Nyköping pågår bl a genom samtal med Nyköpings kommun. En plan för mångkulturarbetet inom förvaltningen har utarbetats och genomförandet har påbörjats. Jämställdhetsplanen och skyddsplanen har reviderats och förs fram till nämnden för beslut i juni. En biblioteksplan har utarbetats och presenteras för nämnden, också i juni. Nya hemsidor har presenterats för Sörmlands Musik & Teater samt Nynäs. Marknadsföringsinsatserna för skolorna har även utökats tillfälligt. Allmänkulturens dans, film och mångkultur fortsätter att söka nya arenor. Danspedagogiken i skolan har nått nya grupper, bl a nyanlända grundskoleelever från hela världen i Vingåker. Inom Film har ett projekt för att stödja lokala filmare startats. Sörmlands museum arbetar för att få en bredare förankring i länet, bl a genom Historien i Sörmland i samarbete med nya kommuner samt deltagande för att utarbeta ett nytt Naturum vid Stendörren utanför Nyköping. Sörmlands Museum och Dans i Sörmland har samarbetat för att nå nya grupper inom Brandkärrsområdet i Nyköping genom ett historiskt inriktat projekt för barn och vuxna tillsammans. Genom det s k Accessprojektet har statsbidrag möjliggjort synliggörande av samlingar genom uppordning, registrering och digitalisering. Sörmlands Musik & Teater har genom ett nytt arbetssätt låtit ungdomar skriva texter till föreställningen Akvarium, som har haft premiär i mars. Namn: Titel: Telefon (Direkt): Mobil: Marita Karlsson Ekonomi- och stabschef E-post: Besöksadress: Postadress: Ö trädgårdsg 2, Box Nyköping Fax: Telefon (Växel): E-post (Landstinget): ORG NR Y:\Lednings- och verksamhetsstöd\enheter\administrativa enheten\processer\politiska dokument\kuf-nämnden 2007\Juni 07\ 21\Brev Sidan 1(9) 04 T1.doc Utskriftsdatum: :18

3 Arbetet med förberedelserna inför musikteaterföreställningen Show Boat hösten 2008 har påbörjats under perioden. I och med Eskilstuna folkhögskolas flytt till nya lokaler har nya möjligheter öppnat sig. Ett av målen för gemensamma lokaler för hela skolan var samarbete. Riktade och spontana möten utvecklas och sker fortlöpande. Medborgare erbjuds och kan besöka skolan för att titta på utställningar, se de nya lokalerna och träffa deltagare. Åsa folkhögskolas första läsår i de nya lokalerna i Katrineholm har snart passerat. De ändamålsenliga lokalerna uppskattas av både deltagare och personal. Till de positiva effekterna hör också en ny och vital samverkan med grannen ABF. Aktiviteter som startats riktar sig även till nya besökare. Sörmlands naturbruk har genomfört Öknadagen, Koutsläppet och Valborgsmässofirande. Arrangemangen har varit välbesökta. Inom Nynäs pågår utvecklingen bl a genom färdigställande av ett vandrarhem i Bryggeriet till sommaren samt planering av hur trädgården kan byggas upp. Sörmlands naturbruk har nu all verksamhet miljöcertifierad efter extern revision där även Nynäs och Hedlandet finns med. Antalet anställda har ökat med 18 personer jämfört med föregående år och är nu 280. Arbetet med att minska sjukfrånvaron kommer att intensifieras under hösten i samband med att landstingets nya rutin för rehabiliteringsarbete introduceras. Förvaltningen beräknar ett nollresultat för året. Genom senareläggningen av den stora musikteaterföreställningen till 2008 tas de 3 Mkr som budgeterats av eget kapital inte i anspråk Medborgarperspektiv Inom Allmänkultur pågår dansverksamhetens arbete med att sprida dans inom skolor och att ge fler länsinvånare möjlighet att uppleva dans. Några av skolprojekten är ett projekt i Sävstaskolan i Vingåker för nyanlända grundskoleelever från hela världen samt ett samarbete inom Brandkärrsskolan i Nyköping med Sörmlands museum. Brandkärrsprojektet har en historisk inriktning och engagerar barn och vuxna tillsammans. Inom filmverksamheten pågår ett tillfälligt projekt med en extra tjänst för att tillmötesgå efterfrågan på stöd till filmare i länet. Arbetet har med detta tagit ett steg närmare uppdraget tre ben; pedagogik, visning/spridning och stöd. Filmverksamheten har genom ett Sidaprojekt i Vietnam bidragit till ett samarbete mellan fyra skolor i länet och partnerskolor i Vietnam. Arbetet med att nå filmare över 18 år i länet har genomförts genom olika kurser. Mångkulturkonsulenten arbetar med att permanenta ett samarbete med Radio Sörmland och invandrarföreningar för formandet att en ORG NR Y:\Lednings- och verksamhetsstöd\enheter\administrativa enheten\processer\politiska dokument\kuf-nämnden 2007\Juni 07\ 21\Brev SID 2(9) 04 T1.doc Utskriftsdatum: :18

4 världsmusikfestival och en dansfestival på Parken Zoo. Bidragsverksamheten fortgår enligt planerna. Den externa informationen har förbättrats genom att Nynäs inom Sörmlands naturbruk och Sörmlands Musik & Teater har presenterat nya hemsidor. Sörmlands museum har genomfört fyra utställningar i Konsthallen med en blandning av konst och kulturhistoria. Verksamheten för skola och förskola har varit omfattande i övriga utställningar i Nyköping. Även pedagogisk verksamhet har genomförts på andra platser i länet. Arbete pågårmed att utarbeta minnesutställningar som ska turnera i äldreomsorgen. Ett stort projekt Röster har påbörjats. Nyköpingsbor i olika åldrar och från olika tider berättar om Nyköping och intressen dels genom dokumentationer och dels genom ett samarbete med Tessinskolan. Skolans har utarbetat en mindre utställning som visas under maj och juni. Den ska ge försmak på de utställningar som planeras till 2008 på olika platser i stan och inom museet. Samarbetet med danskonsulenten angående Brandkärrsskolan har nämnts. Samarbetet ska bl a resultera i ett uppträdande på Hertig Karls marknad. Länsbibliotek Sörmland har genomfört studiedagar i olika ämnen: Bemötande, informationskompetens, afrikansk litteratur, om Astrid Lindgren och om yrkesrollen för biblioteksassistenter alla har de haft målet att genom en väl utbildad personal vid de sörmländska biblioteken får besökarena bra och professionell service. Taltidningarna har organiserat för att göra bättre tidningar. Arbetet med en biblioteksplan för Landstinget Sörmland har pågått under perioden. Tillsammans med övriga län i Mellansverige har länsbiblioteket genomfört studiedagar om bibliotekens kataloger, diskuterat utvecklingsfrågor och gemensamt träffat alla värdbibliotek. Verksamheten Historien i Sörmland växer och under perioden har arbetet kring utökad eller ny verksamhet i Katrineholm, Nyköping, Malmköping, Vingåker och Strängnäs varit omfattande. Utvecklingen görs i samarbete med kommunerna. Den regionala spridningen görs även i samarbete med Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Stockholms Marina Forskningscentrum kring Östersjön vid Stendörrens naturreservat och Naturum. En arkitekttävling har varit utlyst och resultaten har visats i Konsthallen. Kulturmiljövårdarna har haft en stor verksamhet med ett stort antal kyrkokaraktäriseringar. Ett annat stort arbete som pågår är kulturreservatsutredningen vid Koppartorp. Kulturmijövårdarna har även deltagit i Bomässan på Rosvalla. Arbetet med att synligöra samlingar genom uppordning, registrering och digitalisering pågår i det s k Access-projektet. Under året har museet även varit med och startat ett närverk för kulturarrangörer i Nyköping för att genom samverkan med andra nå en större publik och få mer delaktighet. Övriga verksamheter pågår som planerat. ORG NR Y:\Lednings- och verksamhetsstöd\enheter\administrativa enheten\processer\politiska dokument\kuf-nämnden 2007\Juni 07\ 21\Brev SID 3(9) 04 T1.doc Utskriftsdatum: :18

5 Inom Sörmlands Musik & Teater har den stora gästspelsverksamheten med scenkonst för barn och unga på skolorna har fungerat enligt planerna. I samarbete med Strängnäs kommun genomfördes premiär på Akvarium som helt baserades på de texter från sörmländska ungdomar som samlats in i projektet Text Direkt. Den inspelade musiken var beställd nyskriven teatermusik. Föreställningen där fyra skådespelare och två dansare medverkade visades sedan på turné för högstadie- och gymnasieungdomar i hela länet. Spelplatser var Strängnäs, Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping. Under våren blev det klart att genom utvecklingspengar från Kulturrådet gå vidare och i bokform presentera många av de texter som inte ingick i föreställningen. Föreställningen Dada Aitsch har haft premiär i Eskilstuna och spelades i 20 föreställningar för barn i hela länet. Föreställningen var ett samarbete med Cirkus Cirkör. Föreställningen, som är en barn- och familjeföreställning, hade en publik på personer i Sörmland innan den sedan under våren åkte vidare till Stockholm och Örebro. I föreställningens medverkade tio egna musiker och två cirkusartister från Cirkus Cirkör. Arbetet med att utveckla arenorna för scenkonst i länet fortsatte med projektet Fullt Hus!: Teater på de små scenerna i länet i samarbete med länets arrangörer. Pilotprojektet blev beslutat som en afton med Tjechovs två enaktare Björnen och Frieriet. Arbetet med den stora musikteaterproduktionen hösten 2008 gick in i nästa fas när alla avtal färdigförhandlades av förvaltningsledningen och Eskilstuna kommun. Kontinuerlig kontakt har hållits med körlivet. Inom ramen för konsertserien MusikCykeln har fyra olika produktionen spelat drygt 20 konserter för offentlig publik runtom i länet. After Workkonserterna det egna huset i Eskilstuna fortsatte. Planeringen av sommarens serie med konserter på slott och herresäten gick under perioden in i sin slutfas. Eskilstuna folkhögskola har haft Öppet Hus under två dagar. Deltagare och personal har på olika sätt presenterat verksamheten. Varje månad öppnas en ny konstutställning i skolans Galleri. Utställare i Galleriet är nuvarande och f d deltagare och lärare. Vernissage sker var fjärde vecka och på samma tid som Eskilstuna Konstmuseum, så att man kan besöka de båda utställningarna samma kväll. Galleriet är tillgängligt för alla medborgare vardagar under kontorstid. För att bredda kulturintresset för daglediga har en av skolans lärare haft eftermiddagskurser där kultur och konst diskuterats. Några lördagar har konstlinjen varit öppen för dem som vill utveckla sitt kunnande inom textilkonsten. ORG NR Y:\Lednings- och verksamhetsstöd\enheter\administrativa enheten\processer\politiska dokument\kuf-nämnden 2007\Juni 07\ 21\Brev SID 4(9) 04 T1.doc Utskriftsdatum: :18

6 Åsa folkhögskola och ABF har i samverkan genomfört två välbesökta lördagsakademier i Katrineholm under våren, på tema Konst och hantverk respektive Släktforskning. Syftet med akademierna är att sätta Västangården på kartan som mötesplats och bildningscentrum, och locka deltagare, som kanske inte i vanliga fall söker sig till folkhögskola eller studieförbund. Deltagarna kan välja mellan olika kurser under dagen, och ta del av en gemensam föreläsning. Nya lördagsakademier planeras till hösten Ett tema är redan klart, Hållbar utveckling. Åsa folkhögskola har fått i uppdrag att anordna undervisning i yrkessvenska, i ett projekt kallat Yrkessvenska för invandrare. Uppdragsgivare är socialförvaltningen i Katrineholms kommun, Viadidakt och Arbetsförmedlingen i Katrineholm. I Katrineholms och Vingåkers kommuner finns ett relativt stort antal utlandsfödda, som saknar de kunskaper i svenska som är nödvändiga för att etablera sig på arbetsmarknaden. Syftet med projektet är att erbjuda praktik på olika arbetsplatser, i kombination med undervisning i svenska, direkt relaterad till yrket/arbetsplatsen, för att öka deltagarnas chanser att gå vidare till arbete eller studier. Öknaskolan har genomfört marknadsföringsinsatser under våren på Gymnasiemässan i Nyköping och Jakt- och viltvård. Skolan deltar i maj på Elmia mässan. Öknadagen med ca besökare genomfördes i lagom bra väder. Koutsläppet veckan före Öknadagen drog tills sig ca 450 personer. Valborgsmässoafton på Nynäs med över 200 besökanden, skedde i samarbete med Tystberga Dramatörerna och Tystberga företagarförening. Under valborgsmässoafton hölls Bränneriet öppet för besökare. Det var mycket uppskattat. Jämfört med föregående år kom dubbelt så många och besåg kornas glädjedans över att få vara ute och även till brasan vid Valborg. Planering av hur trädgården på Nynäs kan byggas upp pågår för fullt. Verksamhetsperspektiv Allmänkultur har utarbetat en mångfaldsplan som beslutats av nämnden i april. Implementeringsarbetet inom förvaltningen vidtar nu. Förvaltningen har utarbetat en reviderad säkerhetsplan som förs fram till nämnden under juni. Som underlag för revidering av den centrala planen finns de säkerhetsplaner som verksamheterna har utarbetat. De flesta verksamheterna arbetar redan med att implementera och genomföra de lokala säkerhetsplanerna. Inom Länsbibliotek Sörmland har taltidningarna organiserat om för att göra bättre tidningar. Numera arbetar båda redaktörerna med både den regionala tidningen och med de lokala tidningarna. Arbetet med en biblioteksplan för Landstinget Sörmland har pågått under perioden. ORG NR Y:\Lednings- och verksamhetsstöd\enheter\administrativa enheten\processer\politiska dokument\kuf-nämnden 2007\Juni 07\ 21\Brev SID 5(9) 04 T1.doc Utskriftsdatum: :18

7 Sörmlands museums verksamhetsplanering har nu till stor del förts in i det planeringsverktyg som köpts in och introducerats under Den digitala verksamhetsplaneringen kommer på sikt att ge ett bättre planeringsunderlag och utöka samverkansfördelarna. För Sörmlands Musik & Teater har den extra personal som möjliggjorts genom plusjobb varit viktiga för organisationen. Genom dessa projekt har verksamheten för en period kunnat stärka informationsfunktionen, arrangörsutvecklingen samt den allmänna servicen inom administration och vaktmästeri. Verksamheten med sina mer är 1200 föreställningar/konserter årligen är stor och synnerligen effektiv. Under tertialen har kontakter ägt rum med de kringliggande länen för att i en framtid kunna utveckla och samordna verksamheten än mer. Verksamheten fortsätter enligt tidigare lämnade planer. Under årets första månader har antalet deltagarveckor i Eskilstuna folkhögskola överskridit, den vid den här tiden, normala antalet. Det betyder att antalet förbrukade deltagarveckor är något högre än beräknat. Skolan har inlett ett utvecklingsarbete för kvalitetsarbete (balanserat styrkort) i samarbete med Åsa folkhögskola. Andra utvecklingsområden är hälsa, hållbar utveckling och global rättvisa och ett samarbete med tre andra folkhögskolor kring bistånd i Tanzania. I samband med Åsa folkhögskolas flytt till nya lokaler i Västangården i Katrineholm inleddes en samverkan med grannen ABF, till gagn för båda parter. För Åsas del har det t.ex. inneburit att ABF flitigt har nyttjat Åsas lokaler på kvällstid och skolan har fått en ny intäktskälla. Åsa folkhögskolas tillströmning till höstens kurser är relativt god, men fler sökande kan beredas plats, och ansökningstiden till allmän kurs och till skrivarkursen har förlängts. Inför hösten ser intagningsläget fortsatt bra ut för Öknaskolans naturbruksprogram. Besked om ev omval lämnas 23 maj. I gymnasiesärskolan blir antalet elever något lägre än budget, då 7 elever slutar i vår men endast 4 eventuellt 5 elever börjar i höst. Intresset för KY- utbildningen, Trädgårdsmästare med inriktning mot miljö, hälsa och entreprenörskap går bra och intresset är stort, över 60 sökanden och det fortsätter att droppa in efter att ansökningstiden gått ut. Däremot är osäkerheten stor gällande KY utbildningen Högre yrkesutbildad travhästskötare. Titeln är ändrad då KY myndigheten ville ha en kortare beteckning. Ansökningstiden går ut den sista maj, men sannolikt blir det inte full grupp. Uppdragsutbildning inom trädgårdsskötsel och motorsågshantering pågår. ORG NR Y:\Lednings- och verksamhetsstöd\enheter\administrativa enheten\processer\politiska dokument\kuf-nämnden 2007\Juni 07\ 21\Brev SID 6(9) 04 T1.doc Utskriftsdatum: :18

8 Om ovanstående stämmer blir antalet årsstuderande ca Systemet för utspisning av mat har byggts om i vår för att förebygga för stor köbildning. Det byggs för fullt både på Nynäs och Ökna. På Nynäs är plansilon är på plats och markarbetena är i stort avslutade och just nu pågår iordningställandet av markplattan för ladugården. Markarbetena har varit något mer omfattande än planerat. Tidplanen håller, där installning av korna skall kunna ske i november. Maskinhallen färdigställs under Ombyggnaden av Bränneriet till vandrarhem är i slutfasen. Preliminärt är Bränneriet klart för att kunna användas till midsommar. Vandrarhemmet kommer inte vara fullt möblerat i år då investeringsmedlen inte räcker till. För närvarande står arbetet med fortsatt utveckling av nyttjandet av biogasen still, då Bränneriet har prioriterats. Detta gäller även en del av de miljöåtgärder som återstod efter Säkerheten kring fontänen är färdigställd. För avloppshanteringen inom Trosa kommun avvaktas besked från kommunen om vilka krav de ställer på avloppshanteringen. De avloppsreningsverk som är installerade verkar ha mycket bra värden enligt preliminära mätningar. Uppbyggandet av torkanläggningen för spannmål pågår som bäst med gjutning av platta och uppsamlingsfickor. De kommer inte vara klara enligt ursprunglig plan, då starten var försenad, men skall var så klara att vi kan torka från och med den 3 augusti, men inte förvara i anläggningen. Med anledning av att nuvarande utformning av köket inte uppfyller alla krav för livsmedelshantering enligt nya livsmedelslagen genomför Landstingsfastigheter en projektering av en utbyggnad av köket. Nynäs Hedlandet har införlivats i miljöcertifikatet efter extern revision i april. Nu är all verksamhet inom Sörmlands Naturbruk miljöcertifierad. Arbetet med att rationalisera och effektivisera ekonomisk redovisning pågår fortlöpande. Under våren har förberedelserna inför skanning av leverantörsfakturor pågått. Förvaltningens verksamheter utom Åsa folkhögskola och Sörmlands naturbruk har påbörjat skanningen under maj. Några ytterligare åtgärder som nu är aktuella och har påbörjats är att studera och förhoppningsvis införa försystem för debitering av hyror, avgifter till elever för hyror och kost samt övrig rumsuthyrning. ORG NR Y:\Lednings- och verksamhetsstöd\enheter\administrativa enheten\processer\politiska dokument\kuf-nämnden 2007\Juni 07\ 21\Brev SID 7(9) 04 T1.doc Utskriftsdatum: :18

9 Personalperspektiv Antalet anställda har ökat med 18 personer jämfört med motsvarande period förra året, från 262 till 280. Andelen visstidsanställda ökar också, från 16 % till 23,6 %. Antalet långtidssjukskrivna har ökat från 16 till 18 personer. Antalet nytillkomna fall med längre sjukfrånvaro har dock minskat till 17 från förra årets 19. Arbetet med att minska sjukfrånvaron kommer att intensifieras under hösten i samband med att landstingets nya rutin för rehabiliteringsarbete introduceras. En utbildningsinsats för cheferna planeras och tillsammans med PA-konsulten säkerställs att handlingsplaner finns för samtliga långtidssjuka i enlighet med rutinen. Ekonomiperspektiv Resultatet för perioden är ett överskott om ca 3,1 Mkr jämfört med ca 6,3 Mkr motsvarande period föregående år. En anledning är att förvaltningen detta år har påbörjat arbetet med att periodisera fler poster inför tertialbokslutet. Periodiseringsarbetet fortsätter, bl a genom en dialog för förankring av principer med revisorerna. Förvaltningen har enligt beslut i Landstingsfullmäktige möjlighet att utnytja det egna kapitalet med 3 mkr under året. Med anledning av senareläggning av musikteaterföreställningen Show Boat till 2008 är förvaltningens budget i stället ett nollresultat. Prognosen för 2007 är också fortfarande ett nollresultat. Den största intäktsökningen avser Öknaskolans elevavgifter p g a hög beläggning. Uppdragsersättningen inom utbildning och friluftsverksamhet har höjts med anledning av ökade lokalkostnader inom Eskilstuna folkhögskola samt ladugårdsbygge och miljöåtgärder inom friluftsverksamheten. Fondmedel finns fortfarande bokförda inom kassabehållningen samt på skuldsidan under kortfristiga skulder (ca 12,4 Mkr). Dessa fondmedel är placerade hos förvaltare under maj. Inga investeringar är ännu genomförda. ORG NR Y:\Lednings- och verksamhetsstöd\enheter\administrativa enheten\processer\politiska dokument\kuf-nämnden 2007\Juni 07\ 21\Brev SID 8(9) 04 T1.doc Utskriftsdatum: :18

10 Uppdrag Arbetet med uppdragen fortgår i huvudsak enligt planerna. Däremot finns som alltid ekonomiska begränsningar när det t ex gäller att söka nya målgrupper och utveckla arbetssätt. Arbetet med förnyelse av utställningshallen i Nyköping och möjligheten att planera och inleda omoch tillbyggnad under förutsättning att finansiering kan ordnas pågår. För närvarande pågår en dialog med Nyköpings kommun kring utställningshallens framtid och kommunens engagemang. KULTUR & UTBILDNING SÖRMLAND Bertil Larsson Kultur- och utbildningschef Marita Karlsson Ekonomi- och stabschef Bilagor Avrapportering Uppdrag 2007 Resultaträkning Balansräkning Investeringsspecifikation Personalperspektiv ORG NR Y:\Lednings- och verksamhetsstöd\enheter\administrativa enheten\processer\politiska dokument\kuf-nämnden 2007\Juni 07\ 21\Brev SID 9(9) 04 T1.doc Utskriftsdatum: :18

11 Chvk04 Rapportering 2007 Investeringsspecifikation Förvaltning: Kultur & Utbildn Sörmland Period: Januari - april (tkr) Perioden Helt år Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut INVESTERINGAR Imateriella tillgångar Byggnader varav friluftsverksamhet Mark och markanläggningar 561 Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT varav utbildning varav kultur varav friluftsverksamhet 0 Landstingshjälpmedel (endast Hjälpm.nämnden) Övriga maskiner och inventarier varav utbildning varav kultur varav friluftsverksamhet varav övrigt Konst Delsumma Hjälpmedel avseende kommun/annan huvudman "Externa" byggnader - varav utbildning - varav friluftsverksamhet Delsumma SUMMA INVESTERINGAR FÖRSÄLJNINGAR Byggnader Mark och markanläggningar IT Övriga maskiner och inventarier 555 Konst SUMMA FÖRSÄLJNINGAR UTRANGERING Typ av anläggningstillgång: SUMMA UTRANGERING NYLEASING Typ av anläggningstillgång:

12 Chvk04 SUMMA NYLEASING

13 Chvk04-KUS-april-rätt tertial Rapportering 2007 Mått - Personalperspektiv Förvaltning: Kultur & Utbildn Sörmland Period: Januari - april Perioden Helt år Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut ARBETAD TID Arbetad tid (1 000 tim) 140,4 120,0 374,5 - varav övertid/fyllnadstid (1 000 tim) 2,3 2,1 9,7 - varav övertid/fyllnadstid (%) 1,6% 1,8% 0,0% 0,0% 2,6% - varav timtid (1 000 tim) 7,7 6,3 25,1 - varav timtid (%) 5,5% 5,3% 0,0% 0,0% 6,7% ANTAL ANSTÄLLDA Antal anställda (t v + visstid) Andel visstidsanställda (%) 23,6 16,0 24,5 Antal anställda omräknat till heltid 253,5 234,3 254,5 Antal timanställda 95 PERSONALOMSÄTTNING Antal nyanställda i Lt (t v) omräknat till heltid 2,0 1,0 4,0 - % av antal anställda 0,7% 0,4% 0,0% 0,0% 1,4% Antal som lämnat Lt (t v) omräknat till heltid 5,6 1,1 10,9 - % av antal anställda 2,1% 0,8% 0,0% 0,0% 5,3% - varav på egen begäran omräknat till heltid 1, varav ålderspension 3 6 omräknat till heltid 2,6 4 - varav sjukersättning 1 2 omräknat till heltid 1,0 2 - varav särskild ålderspension omräknat till heltid - varav uppsagda 1 omräknat till heltid 1,0 - varav övrigt omräknat till heltid FRÅNVARO Frånvaro avseende perioden S:a frånvaro (dgr/anst) OBS! Exkl flex 20,2 24,9 89,4 - varav sjukfrånvaro (dgr/anst) 8,8 7,9 23,0 Frånvaro vid viss tidpunkt Antal långtidssjukskrivna > 90 dgr % av antal anställda 6,4% 6,1% 0,0% 0,0% 5,3% Antal långtidssjuka (> 90 dgr) sjukskrivna på deltid av sin tjänstgöringsgrad % av antal långtidssjuka (> 90 dgr) totalt 55,6% 50,0% 0,0% 0,0% 40,0% Frånvaro avseende 12 månader Antal anställda m fler än 6 sjukfrånvarotillfällen % av antal anställda hela perioden 5,2 2,9 2,6 Antal nytillkomna fall m sjukfrånvaro > 28 dgr 17,0 19,0 17,0 - % av antal anställda hela perioden 7,4 8,1 7,3 Antal anställda utan sjukfrånvaro % av antal anställda hela perioden 37,8 46,4 42,5

14 Rapportering 2007 Mått - Ekonomiperspektiv Förvaltning: Kultur & Utbildn Sörmland Period: Januari - april Perioden Helt år Utfall Utfall Budget Prognos Soliditet, % 41% 45% 0% 0% Andel lokalhyra av verks kostn 9,2 9,9 Osäkra fordringar, tkr

15 Bokslut % 11,0 338

16 Rapportering 2007 Spec resultaträkning Förvaltning: Kultur & Utbildn Sörmland Period: Januari - april (tkr) Perioden Helt år Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut Verksamhetens intäkter LS uppdragsersättning, kultur Statsbidrag, kultur Övriga intäkter, kultur LS uppdragsersättning, utbildning Statsbidrag, utbildning Övriga intäkter, utbildning LS uppdragsersättning, friluftsverksamhet Övriga intäkter, friluftsverksamhet LS uppdragsersättning, organisationsbidrag Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kostn för arbetskraft (kkl 4) Lokalhyreskostn inkl media Interkommunala ersättningar Länsbiblioteksverksamhet Bidrag Övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar maskiner och inventarier Avskrivningar byggnader Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Förändring av eget kapital Intäkter per kundgrupp Landstinget Sörmland: Uppdragsersättning Landstinget Sörmland: Övrigt Andra landsting Statliga myndigheter Primärkommuner Företag och organisationer Privatpersoner Summa Diff kontroll intäkter

17 Rapportering 2007 Chvk04 Balansräkning Förvaltning: Kultur & Utbildn Sörmland Period: Januari - april (tkr) Perioden Helt år Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Övr maskiner och inventarier Konst Aktier och andelar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa/Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAP, AVSÄTTN, SKULDER Eget kapital Eget kapital därav årets resultat därav särskilt avsatta medel Summa eget kapital Avsättningar Underhållsfonder Ökna o friluftsverksamhe Avsatt till ersättningsreserv LÖF Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkkredit (I) Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Sem.skuld inkl uppeh löneskuld (exkl PO) Komp skuld (exkl PO) Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAP, AVSÄTTN. OCH SKULDER

18 Avrapportering Uppdrag 2007 Kultur & Utbildning Kultur & Utbildning Medborgarsperspektiv Gemensamt Inspirera sörmlänningar inom kulturområdet, vidga dialogen med medborgarna och ge möjlighet för flera personer att delta samt skapa nya arenor för verksamheterna. Allmänkultur Bredda den regionala filmverksamheten i enlighet med det nya filmavtalet till att omfatta visning/spridning och produktionsstöd förutom den pedagogiska verksamheten. Länsbibliotek Sörmland I samarbete med lokala, regionala och nationella samarbetspartners bygga en stark infrastruktur för lärande på alla nivåer. Sörmlands museum Fortsätta vidareutvecklingen av den varierade regionala utställningsverksamheten och pedagogiken. Utveckla museets hemsida till ett komplett nätbaserat museum tillgängligt för alla när som helst. Sörmlands Musik & Teater Eskilstuna folkhögskola har haft öppet hus för allmänheten samt har fortlöpande konstutställningar med vernissage varje månad. Vandrarhem startar på Nynäs. Nynäs och Sörmlands Musik & Teater har nya hemsidor som visar utbudet. Även Åsa folkhögskola har startat verksamhet i samarbete med ABF i Katrineholm för att intressera nya besökare. Verksamheten pågår och en förutsättning är att en filmpedagog är anställd i ett projekt fr o m Projektet har en tillfällig finansiering. Allt fler kommuner vill vara med inom verksamheten Historien i Sörmland och under perioden har dessutom planeringen för nya utställningslokaler i länet varit intensiv. Pedagogiken har utvecklats med mer omfattande verksamhet i bl a Katrineholm, Vrå, Strängnäs Arbetet pågår men resurser måste tillföras vilket i första skedet kommer att ske genom omprioriteringar

19 Avrapportering Uppdrag 2007 Kultur & Utbildning Fortsätta utvecklingen av länsteatern/musikteatern, så att den på sikt även kontinuerligt kan erbjuda ett utbud för vuxen publik. Utveckla verksamhetens utbud att omfatta även ungdomar i gymnasieskolan. Utbildning Bredda utbudet av eftergymnasiala utbildningar på Öknaskolan. Friluftsverksamhet Utveckla friluftsverksamheten inom Sörmlands Naturbruk till ett mer attraktivt besöksmål bl a utifrån intentionerna i Natur- och kulturbruk på Nynäs Projektet Full hus har premiär på två enaktare av Tjechov på små scener runt om i länet i dialog med arrangörer på de olika orterna. Arbetet med After Work Music (AWM) analyseras och utvecklas. Show Boat går in i sin stora planeringsfas. Flera av SMT:s föreställningar har även erbjudits och spelats på gymnasieskolorna på försök. Föreställningarna har varit välkomnade. Principdiskussioner om strukturen på denna utökning pågår. KY-myndigheten har beviljat Öknaskolans ansökan till Högre yrkesutbildad travhästskötare, som är planerad att starta i höst förutsatt att tillräckligt många sökande finns. Genom att ett vandrarhem kommer att finnas preliminärt klart till midsommar på Nynäs och en ny hemsida finns, har förutsättningarna ökat för att göra Nynäs mer attraktivt. Den nya ladugården som beräknas vara klar i november kommer också att bli ett attraktivt besöksmål. Utredning pågår gällande hur trädgården skulle kunna utvecklas och användas dels som ett pedagogiskt besöksmål, dels för läkande och dels för undervisning inom Öknaskolans reguljära utbildningar. Verksamhetsperspektiv Gemensamt Fortsätta söka samarbetsformer med länets kommuner och övriga Externa samarbeten pågår inom samtliga kulturverksamheter.

20 Avrapportering Uppdrag 2007 Kultur & Utbildning aktörer inom kulturområdet samt med grannlänen. Fortsätta utveckla konkreta samarbeten mellan Kultur & Utbildning och landstingets övriga verksamheter. Allmänkultur Fortsätta stödja mångkulturprocesser inom landstingets olika verksamheter. Kulturförvaltningen ges möjlighet till att finansiera större kultursatsningar med hjälp av samlade driftöverskott fr o m 1/ Sörmlands museum Fortsätta arbetet med förnyelsen av utställningshallen i Nyköping och planera och inleda om- och tillbyggnad under förutsättning att finansiering kan ordnas. Sörmlands Musik & Teater Utreda möjligheten att skapa ändamålsenliga repetitionslokaler inom länet. Informationsinsatser har genomförts och planeras bl a för att visa de möjligheter till utnyttjande av utbildningsinsatser och konferensverksamheter som finns inom skolorna. Projektet rehabarbetsplatser är nedlagt i brist på medel. En utredning pågår, där personal från SNB ingår, gällande utveckling av en rehabiliteringsträdgård med tillhörande verksamhet på Nynäs. Utredningen presenteras i fullmäktige i höst. Pågår fortlöpande. Samtal pågår för att skapa ramar för hur driftöverskotten får användas. Arbetet med den långsiktiga planeringen inom förvaltningen har även påbörjats. Under perioden har arbetat varit inriktat på att få igång en tydligare dialog med Nyköping kommun kring utställningshallens framtid och kommunens engagemang. Diskussionerna pågår nu. Undersökningar pågår i denna fråga. Utbildning Utveckla gymnasieutbildningens kvalitet på Öknaskolan inom ramen för planerade förändringar. GY07 blev stoppat av den nya regeringen men andemeningen i GY07 införs i nuvarande system, där andelen integrering mellan

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-06-16 LS-LED08-325 78 Tertialrapport I januari april 2008 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner tertialrapport I januari april 2008.

Läs mer

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns.

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-173 47 Årsredovisning 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1.

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johanna Öjert Ekonomienheten (Ekonomidirektörens enheter) +46155245000 2014-03-12 LS-LED14-125-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Årsredovisning 2011 Datum Diarienr 2012-03-16 LS-LED11-725 INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande 3 Landstingsdirektören 5 VIKTIGA HÄNDELSER 6 Nämndorganisation 6 Arvodesaffären 6 Bolagisering Folktandvården

Läs mer

Nämndens delårsrapport 1 2012

Nämndens delårsrapport 1 2012 Nämndens delårsrapport 1 2012 Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel Hjälpmedelscentralen Dnr HH-HOH 12-077 VOHJS 12-016 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Perspektiv... 4 2.1 Medborgare (patient,

Läs mer

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014 Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola Sida 1(23) Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Agnesbergs folkhögskola, Nordens första folkhögskola, som grundats och drivs av och med romer startade som en försöksverksamhet

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

Färgelanda kommun. delårsrapport

Färgelanda kommun. delårsrapport Färgelanda kommun delårsrapport 2006 Innehållsförteckning Redovisning av kommunen och kommunkoncernen Kommentarer delårsbokslut.......................... 1 Kommunfullmäktige................................

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Delårsbokslut 2008 med helårsprognos

Delårsbokslut 2008 med helårsprognos Delårsbokslut 2008 med helårsprognos Till arbetsutskottet 2008-10-17 Innehållsförteckning Inledning... 3 Regionförbundets insatser och resultat under perioden... 3 Kommunikationer... 5 Lärande och arbetsmarknad...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Delårsrapport per den 31 mars år 2014 för gymnasienämnden

Delårsrapport per den 31 mars år 2014 för gymnasienämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-11 GN-2014/149.182 1 (2) HANDLÄGGARE Höglund, Jan 08-535 360 13 Jan.Hoglund@huddinge.se Gymnasienämnden Delårsrapport per

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser

Nämndernas verksamhetsberättelser Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunfullmäktige 6 Revisionen 7 Valnämnden 9 Överförmyndarnämnden 10 Barn- och ungdomsnämnden 11 Byggnadsnämnden

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Delårsrapport 1 Jan - apr 2015

Delårsrapport 1 Jan - apr 2015 Delårsrapport 1 Jan - apr 2015 Lulebo AB Bioenergi i Luleå AB 91% Luleå Energi Elnät AB 100% Lulekraft AB 50 % Luleå kommun koncernorganisation Kommunrevision Kommunfullmäktige E-nämnden 2015-01-01 Kommunledningsförvaltning

Läs mer

Sala Kommun ÅRSREDOVISNING

Sala Kommun ÅRSREDOVISNING Sala Kommun ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Sid. Viktiga händelser 2006 1 Allmän översikt 2 Ekonomisk översikt 3 Personal 17 Miljö 19 Redovisningsmodell och principer 20

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2012 DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS FÖR ÅR 2012 SAMMANFATTNING Delårsrapporten är upprättad per den 31 augusti 2012. Rapporten redovisar resultat och balansposter

Läs mer

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015 Tjänsteskrivelse -05-22 KS.0014 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer