Tertialrapport januari - april 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tertialrapport januari - april 2007"

Transkript

1

2 Kultur & Utbildning HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Marita karlsson KUS-KN För kännedom Verksamhetschefer PA-konsult Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Tertialrapport januari - april 2007 Sammanfattning Verksamheten pågår enligt fastlagd verksamhetsplan. De uppdrag som beslutats fullföljs. Däremot finns som alltid ekonomiska begränsningar när det t ex gäller arbetet att nå nya målgrupper. Uppdraget med att söka finansiering för förnyelsen av utställningshallen i Nyköping pågår bl a genom samtal med Nyköpings kommun. En plan för mångkulturarbetet inom förvaltningen har utarbetats och genomförandet har påbörjats. Jämställdhetsplanen och skyddsplanen har reviderats och förs fram till nämnden för beslut i juni. En biblioteksplan har utarbetats och presenteras för nämnden, också i juni. Nya hemsidor har presenterats för Sörmlands Musik & Teater samt Nynäs. Marknadsföringsinsatserna för skolorna har även utökats tillfälligt. Allmänkulturens dans, film och mångkultur fortsätter att söka nya arenor. Danspedagogiken i skolan har nått nya grupper, bl a nyanlända grundskoleelever från hela världen i Vingåker. Inom Film har ett projekt för att stödja lokala filmare startats. Sörmlands museum arbetar för att få en bredare förankring i länet, bl a genom Historien i Sörmland i samarbete med nya kommuner samt deltagande för att utarbeta ett nytt Naturum vid Stendörren utanför Nyköping. Sörmlands Museum och Dans i Sörmland har samarbetat för att nå nya grupper inom Brandkärrsområdet i Nyköping genom ett historiskt inriktat projekt för barn och vuxna tillsammans. Genom det s k Accessprojektet har statsbidrag möjliggjort synliggörande av samlingar genom uppordning, registrering och digitalisering. Sörmlands Musik & Teater har genom ett nytt arbetssätt låtit ungdomar skriva texter till föreställningen Akvarium, som har haft premiär i mars. Namn: Titel: Telefon (Direkt): Mobil: Marita Karlsson Ekonomi- och stabschef E-post: Besöksadress: Postadress: Ö trädgårdsg 2, Box Nyköping Fax: Telefon (Växel): E-post (Landstinget): ORG NR Y:\Lednings- och verksamhetsstöd\enheter\administrativa enheten\processer\politiska dokument\kuf-nämnden 2007\Juni 07\ 21\Brev Sidan 1(9) 04 T1.doc Utskriftsdatum: :18

3 Arbetet med förberedelserna inför musikteaterföreställningen Show Boat hösten 2008 har påbörjats under perioden. I och med Eskilstuna folkhögskolas flytt till nya lokaler har nya möjligheter öppnat sig. Ett av målen för gemensamma lokaler för hela skolan var samarbete. Riktade och spontana möten utvecklas och sker fortlöpande. Medborgare erbjuds och kan besöka skolan för att titta på utställningar, se de nya lokalerna och träffa deltagare. Åsa folkhögskolas första läsår i de nya lokalerna i Katrineholm har snart passerat. De ändamålsenliga lokalerna uppskattas av både deltagare och personal. Till de positiva effekterna hör också en ny och vital samverkan med grannen ABF. Aktiviteter som startats riktar sig även till nya besökare. Sörmlands naturbruk har genomfört Öknadagen, Koutsläppet och Valborgsmässofirande. Arrangemangen har varit välbesökta. Inom Nynäs pågår utvecklingen bl a genom färdigställande av ett vandrarhem i Bryggeriet till sommaren samt planering av hur trädgården kan byggas upp. Sörmlands naturbruk har nu all verksamhet miljöcertifierad efter extern revision där även Nynäs och Hedlandet finns med. Antalet anställda har ökat med 18 personer jämfört med föregående år och är nu 280. Arbetet med att minska sjukfrånvaron kommer att intensifieras under hösten i samband med att landstingets nya rutin för rehabiliteringsarbete introduceras. Förvaltningen beräknar ett nollresultat för året. Genom senareläggningen av den stora musikteaterföreställningen till 2008 tas de 3 Mkr som budgeterats av eget kapital inte i anspråk Medborgarperspektiv Inom Allmänkultur pågår dansverksamhetens arbete med att sprida dans inom skolor och att ge fler länsinvånare möjlighet att uppleva dans. Några av skolprojekten är ett projekt i Sävstaskolan i Vingåker för nyanlända grundskoleelever från hela världen samt ett samarbete inom Brandkärrsskolan i Nyköping med Sörmlands museum. Brandkärrsprojektet har en historisk inriktning och engagerar barn och vuxna tillsammans. Inom filmverksamheten pågår ett tillfälligt projekt med en extra tjänst för att tillmötesgå efterfrågan på stöd till filmare i länet. Arbetet har med detta tagit ett steg närmare uppdraget tre ben; pedagogik, visning/spridning och stöd. Filmverksamheten har genom ett Sidaprojekt i Vietnam bidragit till ett samarbete mellan fyra skolor i länet och partnerskolor i Vietnam. Arbetet med att nå filmare över 18 år i länet har genomförts genom olika kurser. Mångkulturkonsulenten arbetar med att permanenta ett samarbete med Radio Sörmland och invandrarföreningar för formandet att en ORG NR Y:\Lednings- och verksamhetsstöd\enheter\administrativa enheten\processer\politiska dokument\kuf-nämnden 2007\Juni 07\ 21\Brev SID 2(9) 04 T1.doc Utskriftsdatum: :18

4 världsmusikfestival och en dansfestival på Parken Zoo. Bidragsverksamheten fortgår enligt planerna. Den externa informationen har förbättrats genom att Nynäs inom Sörmlands naturbruk och Sörmlands Musik & Teater har presenterat nya hemsidor. Sörmlands museum har genomfört fyra utställningar i Konsthallen med en blandning av konst och kulturhistoria. Verksamheten för skola och förskola har varit omfattande i övriga utställningar i Nyköping. Även pedagogisk verksamhet har genomförts på andra platser i länet. Arbete pågårmed att utarbeta minnesutställningar som ska turnera i äldreomsorgen. Ett stort projekt Röster har påbörjats. Nyköpingsbor i olika åldrar och från olika tider berättar om Nyköping och intressen dels genom dokumentationer och dels genom ett samarbete med Tessinskolan. Skolans har utarbetat en mindre utställning som visas under maj och juni. Den ska ge försmak på de utställningar som planeras till 2008 på olika platser i stan och inom museet. Samarbetet med danskonsulenten angående Brandkärrsskolan har nämnts. Samarbetet ska bl a resultera i ett uppträdande på Hertig Karls marknad. Länsbibliotek Sörmland har genomfört studiedagar i olika ämnen: Bemötande, informationskompetens, afrikansk litteratur, om Astrid Lindgren och om yrkesrollen för biblioteksassistenter alla har de haft målet att genom en väl utbildad personal vid de sörmländska biblioteken får besökarena bra och professionell service. Taltidningarna har organiserat för att göra bättre tidningar. Arbetet med en biblioteksplan för Landstinget Sörmland har pågått under perioden. Tillsammans med övriga län i Mellansverige har länsbiblioteket genomfört studiedagar om bibliotekens kataloger, diskuterat utvecklingsfrågor och gemensamt träffat alla värdbibliotek. Verksamheten Historien i Sörmland växer och under perioden har arbetet kring utökad eller ny verksamhet i Katrineholm, Nyköping, Malmköping, Vingåker och Strängnäs varit omfattande. Utvecklingen görs i samarbete med kommunerna. Den regionala spridningen görs även i samarbete med Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Stockholms Marina Forskningscentrum kring Östersjön vid Stendörrens naturreservat och Naturum. En arkitekttävling har varit utlyst och resultaten har visats i Konsthallen. Kulturmiljövårdarna har haft en stor verksamhet med ett stort antal kyrkokaraktäriseringar. Ett annat stort arbete som pågår är kulturreservatsutredningen vid Koppartorp. Kulturmijövårdarna har även deltagit i Bomässan på Rosvalla. Arbetet med att synligöra samlingar genom uppordning, registrering och digitalisering pågår i det s k Access-projektet. Under året har museet även varit med och startat ett närverk för kulturarrangörer i Nyköping för att genom samverkan med andra nå en större publik och få mer delaktighet. Övriga verksamheter pågår som planerat. ORG NR Y:\Lednings- och verksamhetsstöd\enheter\administrativa enheten\processer\politiska dokument\kuf-nämnden 2007\Juni 07\ 21\Brev SID 3(9) 04 T1.doc Utskriftsdatum: :18

5 Inom Sörmlands Musik & Teater har den stora gästspelsverksamheten med scenkonst för barn och unga på skolorna har fungerat enligt planerna. I samarbete med Strängnäs kommun genomfördes premiär på Akvarium som helt baserades på de texter från sörmländska ungdomar som samlats in i projektet Text Direkt. Den inspelade musiken var beställd nyskriven teatermusik. Föreställningen där fyra skådespelare och två dansare medverkade visades sedan på turné för högstadie- och gymnasieungdomar i hela länet. Spelplatser var Strängnäs, Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping. Under våren blev det klart att genom utvecklingspengar från Kulturrådet gå vidare och i bokform presentera många av de texter som inte ingick i föreställningen. Föreställningen Dada Aitsch har haft premiär i Eskilstuna och spelades i 20 föreställningar för barn i hela länet. Föreställningen var ett samarbete med Cirkus Cirkör. Föreställningen, som är en barn- och familjeföreställning, hade en publik på personer i Sörmland innan den sedan under våren åkte vidare till Stockholm och Örebro. I föreställningens medverkade tio egna musiker och två cirkusartister från Cirkus Cirkör. Arbetet med att utveckla arenorna för scenkonst i länet fortsatte med projektet Fullt Hus!: Teater på de små scenerna i länet i samarbete med länets arrangörer. Pilotprojektet blev beslutat som en afton med Tjechovs två enaktare Björnen och Frieriet. Arbetet med den stora musikteaterproduktionen hösten 2008 gick in i nästa fas när alla avtal färdigförhandlades av förvaltningsledningen och Eskilstuna kommun. Kontinuerlig kontakt har hållits med körlivet. Inom ramen för konsertserien MusikCykeln har fyra olika produktionen spelat drygt 20 konserter för offentlig publik runtom i länet. After Workkonserterna det egna huset i Eskilstuna fortsatte. Planeringen av sommarens serie med konserter på slott och herresäten gick under perioden in i sin slutfas. Eskilstuna folkhögskola har haft Öppet Hus under två dagar. Deltagare och personal har på olika sätt presenterat verksamheten. Varje månad öppnas en ny konstutställning i skolans Galleri. Utställare i Galleriet är nuvarande och f d deltagare och lärare. Vernissage sker var fjärde vecka och på samma tid som Eskilstuna Konstmuseum, så att man kan besöka de båda utställningarna samma kväll. Galleriet är tillgängligt för alla medborgare vardagar under kontorstid. För att bredda kulturintresset för daglediga har en av skolans lärare haft eftermiddagskurser där kultur och konst diskuterats. Några lördagar har konstlinjen varit öppen för dem som vill utveckla sitt kunnande inom textilkonsten. ORG NR Y:\Lednings- och verksamhetsstöd\enheter\administrativa enheten\processer\politiska dokument\kuf-nämnden 2007\Juni 07\ 21\Brev SID 4(9) 04 T1.doc Utskriftsdatum: :18

6 Åsa folkhögskola och ABF har i samverkan genomfört två välbesökta lördagsakademier i Katrineholm under våren, på tema Konst och hantverk respektive Släktforskning. Syftet med akademierna är att sätta Västangården på kartan som mötesplats och bildningscentrum, och locka deltagare, som kanske inte i vanliga fall söker sig till folkhögskola eller studieförbund. Deltagarna kan välja mellan olika kurser under dagen, och ta del av en gemensam föreläsning. Nya lördagsakademier planeras till hösten Ett tema är redan klart, Hållbar utveckling. Åsa folkhögskola har fått i uppdrag att anordna undervisning i yrkessvenska, i ett projekt kallat Yrkessvenska för invandrare. Uppdragsgivare är socialförvaltningen i Katrineholms kommun, Viadidakt och Arbetsförmedlingen i Katrineholm. I Katrineholms och Vingåkers kommuner finns ett relativt stort antal utlandsfödda, som saknar de kunskaper i svenska som är nödvändiga för att etablera sig på arbetsmarknaden. Syftet med projektet är att erbjuda praktik på olika arbetsplatser, i kombination med undervisning i svenska, direkt relaterad till yrket/arbetsplatsen, för att öka deltagarnas chanser att gå vidare till arbete eller studier. Öknaskolan har genomfört marknadsföringsinsatser under våren på Gymnasiemässan i Nyköping och Jakt- och viltvård. Skolan deltar i maj på Elmia mässan. Öknadagen med ca besökare genomfördes i lagom bra väder. Koutsläppet veckan före Öknadagen drog tills sig ca 450 personer. Valborgsmässoafton på Nynäs med över 200 besökanden, skedde i samarbete med Tystberga Dramatörerna och Tystberga företagarförening. Under valborgsmässoafton hölls Bränneriet öppet för besökare. Det var mycket uppskattat. Jämfört med föregående år kom dubbelt så många och besåg kornas glädjedans över att få vara ute och även till brasan vid Valborg. Planering av hur trädgården på Nynäs kan byggas upp pågår för fullt. Verksamhetsperspektiv Allmänkultur har utarbetat en mångfaldsplan som beslutats av nämnden i april. Implementeringsarbetet inom förvaltningen vidtar nu. Förvaltningen har utarbetat en reviderad säkerhetsplan som förs fram till nämnden under juni. Som underlag för revidering av den centrala planen finns de säkerhetsplaner som verksamheterna har utarbetat. De flesta verksamheterna arbetar redan med att implementera och genomföra de lokala säkerhetsplanerna. Inom Länsbibliotek Sörmland har taltidningarna organiserat om för att göra bättre tidningar. Numera arbetar båda redaktörerna med både den regionala tidningen och med de lokala tidningarna. Arbetet med en biblioteksplan för Landstinget Sörmland har pågått under perioden. ORG NR Y:\Lednings- och verksamhetsstöd\enheter\administrativa enheten\processer\politiska dokument\kuf-nämnden 2007\Juni 07\ 21\Brev SID 5(9) 04 T1.doc Utskriftsdatum: :18

7 Sörmlands museums verksamhetsplanering har nu till stor del förts in i det planeringsverktyg som köpts in och introducerats under Den digitala verksamhetsplaneringen kommer på sikt att ge ett bättre planeringsunderlag och utöka samverkansfördelarna. För Sörmlands Musik & Teater har den extra personal som möjliggjorts genom plusjobb varit viktiga för organisationen. Genom dessa projekt har verksamheten för en period kunnat stärka informationsfunktionen, arrangörsutvecklingen samt den allmänna servicen inom administration och vaktmästeri. Verksamheten med sina mer är 1200 föreställningar/konserter årligen är stor och synnerligen effektiv. Under tertialen har kontakter ägt rum med de kringliggande länen för att i en framtid kunna utveckla och samordna verksamheten än mer. Verksamheten fortsätter enligt tidigare lämnade planer. Under årets första månader har antalet deltagarveckor i Eskilstuna folkhögskola överskridit, den vid den här tiden, normala antalet. Det betyder att antalet förbrukade deltagarveckor är något högre än beräknat. Skolan har inlett ett utvecklingsarbete för kvalitetsarbete (balanserat styrkort) i samarbete med Åsa folkhögskola. Andra utvecklingsområden är hälsa, hållbar utveckling och global rättvisa och ett samarbete med tre andra folkhögskolor kring bistånd i Tanzania. I samband med Åsa folkhögskolas flytt till nya lokaler i Västangården i Katrineholm inleddes en samverkan med grannen ABF, till gagn för båda parter. För Åsas del har det t.ex. inneburit att ABF flitigt har nyttjat Åsas lokaler på kvällstid och skolan har fått en ny intäktskälla. Åsa folkhögskolas tillströmning till höstens kurser är relativt god, men fler sökande kan beredas plats, och ansökningstiden till allmän kurs och till skrivarkursen har förlängts. Inför hösten ser intagningsläget fortsatt bra ut för Öknaskolans naturbruksprogram. Besked om ev omval lämnas 23 maj. I gymnasiesärskolan blir antalet elever något lägre än budget, då 7 elever slutar i vår men endast 4 eventuellt 5 elever börjar i höst. Intresset för KY- utbildningen, Trädgårdsmästare med inriktning mot miljö, hälsa och entreprenörskap går bra och intresset är stort, över 60 sökanden och det fortsätter att droppa in efter att ansökningstiden gått ut. Däremot är osäkerheten stor gällande KY utbildningen Högre yrkesutbildad travhästskötare. Titeln är ändrad då KY myndigheten ville ha en kortare beteckning. Ansökningstiden går ut den sista maj, men sannolikt blir det inte full grupp. Uppdragsutbildning inom trädgårdsskötsel och motorsågshantering pågår. ORG NR Y:\Lednings- och verksamhetsstöd\enheter\administrativa enheten\processer\politiska dokument\kuf-nämnden 2007\Juni 07\ 21\Brev SID 6(9) 04 T1.doc Utskriftsdatum: :18

8 Om ovanstående stämmer blir antalet årsstuderande ca Systemet för utspisning av mat har byggts om i vår för att förebygga för stor köbildning. Det byggs för fullt både på Nynäs och Ökna. På Nynäs är plansilon är på plats och markarbetena är i stort avslutade och just nu pågår iordningställandet av markplattan för ladugården. Markarbetena har varit något mer omfattande än planerat. Tidplanen håller, där installning av korna skall kunna ske i november. Maskinhallen färdigställs under Ombyggnaden av Bränneriet till vandrarhem är i slutfasen. Preliminärt är Bränneriet klart för att kunna användas till midsommar. Vandrarhemmet kommer inte vara fullt möblerat i år då investeringsmedlen inte räcker till. För närvarande står arbetet med fortsatt utveckling av nyttjandet av biogasen still, då Bränneriet har prioriterats. Detta gäller även en del av de miljöåtgärder som återstod efter Säkerheten kring fontänen är färdigställd. För avloppshanteringen inom Trosa kommun avvaktas besked från kommunen om vilka krav de ställer på avloppshanteringen. De avloppsreningsverk som är installerade verkar ha mycket bra värden enligt preliminära mätningar. Uppbyggandet av torkanläggningen för spannmål pågår som bäst med gjutning av platta och uppsamlingsfickor. De kommer inte vara klara enligt ursprunglig plan, då starten var försenad, men skall var så klara att vi kan torka från och med den 3 augusti, men inte förvara i anläggningen. Med anledning av att nuvarande utformning av köket inte uppfyller alla krav för livsmedelshantering enligt nya livsmedelslagen genomför Landstingsfastigheter en projektering av en utbyggnad av köket. Nynäs Hedlandet har införlivats i miljöcertifikatet efter extern revision i april. Nu är all verksamhet inom Sörmlands Naturbruk miljöcertifierad. Arbetet med att rationalisera och effektivisera ekonomisk redovisning pågår fortlöpande. Under våren har förberedelserna inför skanning av leverantörsfakturor pågått. Förvaltningens verksamheter utom Åsa folkhögskola och Sörmlands naturbruk har påbörjat skanningen under maj. Några ytterligare åtgärder som nu är aktuella och har påbörjats är att studera och förhoppningsvis införa försystem för debitering av hyror, avgifter till elever för hyror och kost samt övrig rumsuthyrning. ORG NR Y:\Lednings- och verksamhetsstöd\enheter\administrativa enheten\processer\politiska dokument\kuf-nämnden 2007\Juni 07\ 21\Brev SID 7(9) 04 T1.doc Utskriftsdatum: :18

9 Personalperspektiv Antalet anställda har ökat med 18 personer jämfört med motsvarande period förra året, från 262 till 280. Andelen visstidsanställda ökar också, från 16 % till 23,6 %. Antalet långtidssjukskrivna har ökat från 16 till 18 personer. Antalet nytillkomna fall med längre sjukfrånvaro har dock minskat till 17 från förra årets 19. Arbetet med att minska sjukfrånvaron kommer att intensifieras under hösten i samband med att landstingets nya rutin för rehabiliteringsarbete introduceras. En utbildningsinsats för cheferna planeras och tillsammans med PA-konsulten säkerställs att handlingsplaner finns för samtliga långtidssjuka i enlighet med rutinen. Ekonomiperspektiv Resultatet för perioden är ett överskott om ca 3,1 Mkr jämfört med ca 6,3 Mkr motsvarande period föregående år. En anledning är att förvaltningen detta år har påbörjat arbetet med att periodisera fler poster inför tertialbokslutet. Periodiseringsarbetet fortsätter, bl a genom en dialog för förankring av principer med revisorerna. Förvaltningen har enligt beslut i Landstingsfullmäktige möjlighet att utnytja det egna kapitalet med 3 mkr under året. Med anledning av senareläggning av musikteaterföreställningen Show Boat till 2008 är förvaltningens budget i stället ett nollresultat. Prognosen för 2007 är också fortfarande ett nollresultat. Den största intäktsökningen avser Öknaskolans elevavgifter p g a hög beläggning. Uppdragsersättningen inom utbildning och friluftsverksamhet har höjts med anledning av ökade lokalkostnader inom Eskilstuna folkhögskola samt ladugårdsbygge och miljöåtgärder inom friluftsverksamheten. Fondmedel finns fortfarande bokförda inom kassabehållningen samt på skuldsidan under kortfristiga skulder (ca 12,4 Mkr). Dessa fondmedel är placerade hos förvaltare under maj. Inga investeringar är ännu genomförda. ORG NR Y:\Lednings- och verksamhetsstöd\enheter\administrativa enheten\processer\politiska dokument\kuf-nämnden 2007\Juni 07\ 21\Brev SID 8(9) 04 T1.doc Utskriftsdatum: :18

10 Uppdrag Arbetet med uppdragen fortgår i huvudsak enligt planerna. Däremot finns som alltid ekonomiska begränsningar när det t ex gäller att söka nya målgrupper och utveckla arbetssätt. Arbetet med förnyelse av utställningshallen i Nyköping och möjligheten att planera och inleda omoch tillbyggnad under förutsättning att finansiering kan ordnas pågår. För närvarande pågår en dialog med Nyköpings kommun kring utställningshallens framtid och kommunens engagemang. KULTUR & UTBILDNING SÖRMLAND Bertil Larsson Kultur- och utbildningschef Marita Karlsson Ekonomi- och stabschef Bilagor Avrapportering Uppdrag 2007 Resultaträkning Balansräkning Investeringsspecifikation Personalperspektiv ORG NR Y:\Lednings- och verksamhetsstöd\enheter\administrativa enheten\processer\politiska dokument\kuf-nämnden 2007\Juni 07\ 21\Brev SID 9(9) 04 T1.doc Utskriftsdatum: :18

11 Chvk04 Rapportering 2007 Investeringsspecifikation Förvaltning: Kultur & Utbildn Sörmland Period: Januari - april (tkr) Perioden Helt år Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut INVESTERINGAR Imateriella tillgångar Byggnader varav friluftsverksamhet Mark och markanläggningar 561 Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT varav utbildning varav kultur varav friluftsverksamhet 0 Landstingshjälpmedel (endast Hjälpm.nämnden) Övriga maskiner och inventarier varav utbildning varav kultur varav friluftsverksamhet varav övrigt Konst Delsumma Hjälpmedel avseende kommun/annan huvudman "Externa" byggnader - varav utbildning - varav friluftsverksamhet Delsumma SUMMA INVESTERINGAR FÖRSÄLJNINGAR Byggnader Mark och markanläggningar IT Övriga maskiner och inventarier 555 Konst SUMMA FÖRSÄLJNINGAR UTRANGERING Typ av anläggningstillgång: SUMMA UTRANGERING NYLEASING Typ av anläggningstillgång:

12 Chvk04 SUMMA NYLEASING

13 Chvk04-KUS-april-rätt tertial Rapportering 2007 Mått - Personalperspektiv Förvaltning: Kultur & Utbildn Sörmland Period: Januari - april Perioden Helt år Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut ARBETAD TID Arbetad tid (1 000 tim) 140,4 120,0 374,5 - varav övertid/fyllnadstid (1 000 tim) 2,3 2,1 9,7 - varav övertid/fyllnadstid (%) 1,6% 1,8% 0,0% 0,0% 2,6% - varav timtid (1 000 tim) 7,7 6,3 25,1 - varav timtid (%) 5,5% 5,3% 0,0% 0,0% 6,7% ANTAL ANSTÄLLDA Antal anställda (t v + visstid) Andel visstidsanställda (%) 23,6 16,0 24,5 Antal anställda omräknat till heltid 253,5 234,3 254,5 Antal timanställda 95 PERSONALOMSÄTTNING Antal nyanställda i Lt (t v) omräknat till heltid 2,0 1,0 4,0 - % av antal anställda 0,7% 0,4% 0,0% 0,0% 1,4% Antal som lämnat Lt (t v) omräknat till heltid 5,6 1,1 10,9 - % av antal anställda 2,1% 0,8% 0,0% 0,0% 5,3% - varav på egen begäran omräknat till heltid 1, varav ålderspension 3 6 omräknat till heltid 2,6 4 - varav sjukersättning 1 2 omräknat till heltid 1,0 2 - varav särskild ålderspension omräknat till heltid - varav uppsagda 1 omräknat till heltid 1,0 - varav övrigt omräknat till heltid FRÅNVARO Frånvaro avseende perioden S:a frånvaro (dgr/anst) OBS! Exkl flex 20,2 24,9 89,4 - varav sjukfrånvaro (dgr/anst) 8,8 7,9 23,0 Frånvaro vid viss tidpunkt Antal långtidssjukskrivna > 90 dgr % av antal anställda 6,4% 6,1% 0,0% 0,0% 5,3% Antal långtidssjuka (> 90 dgr) sjukskrivna på deltid av sin tjänstgöringsgrad % av antal långtidssjuka (> 90 dgr) totalt 55,6% 50,0% 0,0% 0,0% 40,0% Frånvaro avseende 12 månader Antal anställda m fler än 6 sjukfrånvarotillfällen % av antal anställda hela perioden 5,2 2,9 2,6 Antal nytillkomna fall m sjukfrånvaro > 28 dgr 17,0 19,0 17,0 - % av antal anställda hela perioden 7,4 8,1 7,3 Antal anställda utan sjukfrånvaro % av antal anställda hela perioden 37,8 46,4 42,5

14 Rapportering 2007 Mått - Ekonomiperspektiv Förvaltning: Kultur & Utbildn Sörmland Period: Januari - april Perioden Helt år Utfall Utfall Budget Prognos Soliditet, % 41% 45% 0% 0% Andel lokalhyra av verks kostn 9,2 9,9 Osäkra fordringar, tkr

15 Bokslut % 11,0 338

16 Rapportering 2007 Spec resultaträkning Förvaltning: Kultur & Utbildn Sörmland Period: Januari - april (tkr) Perioden Helt år Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut Verksamhetens intäkter LS uppdragsersättning, kultur Statsbidrag, kultur Övriga intäkter, kultur LS uppdragsersättning, utbildning Statsbidrag, utbildning Övriga intäkter, utbildning LS uppdragsersättning, friluftsverksamhet Övriga intäkter, friluftsverksamhet LS uppdragsersättning, organisationsbidrag Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kostn för arbetskraft (kkl 4) Lokalhyreskostn inkl media Interkommunala ersättningar Länsbiblioteksverksamhet Bidrag Övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar maskiner och inventarier Avskrivningar byggnader Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Förändring av eget kapital Intäkter per kundgrupp Landstinget Sörmland: Uppdragsersättning Landstinget Sörmland: Övrigt Andra landsting Statliga myndigheter Primärkommuner Företag och organisationer Privatpersoner Summa Diff kontroll intäkter

17 Rapportering 2007 Chvk04 Balansräkning Förvaltning: Kultur & Utbildn Sörmland Period: Januari - april (tkr) Perioden Helt år Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Övr maskiner och inventarier Konst Aktier och andelar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa/Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAP, AVSÄTTN, SKULDER Eget kapital Eget kapital därav årets resultat därav särskilt avsatta medel Summa eget kapital Avsättningar Underhållsfonder Ökna o friluftsverksamhe Avsatt till ersättningsreserv LÖF Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkkredit (I) Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Sem.skuld inkl uppeh löneskuld (exkl PO) Komp skuld (exkl PO) Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAP, AVSÄTTN. OCH SKULDER

18 Avrapportering Uppdrag 2007 Kultur & Utbildning Kultur & Utbildning Medborgarsperspektiv Gemensamt Inspirera sörmlänningar inom kulturområdet, vidga dialogen med medborgarna och ge möjlighet för flera personer att delta samt skapa nya arenor för verksamheterna. Allmänkultur Bredda den regionala filmverksamheten i enlighet med det nya filmavtalet till att omfatta visning/spridning och produktionsstöd förutom den pedagogiska verksamheten. Länsbibliotek Sörmland I samarbete med lokala, regionala och nationella samarbetspartners bygga en stark infrastruktur för lärande på alla nivåer. Sörmlands museum Fortsätta vidareutvecklingen av den varierade regionala utställningsverksamheten och pedagogiken. Utveckla museets hemsida till ett komplett nätbaserat museum tillgängligt för alla när som helst. Sörmlands Musik & Teater Eskilstuna folkhögskola har haft öppet hus för allmänheten samt har fortlöpande konstutställningar med vernissage varje månad. Vandrarhem startar på Nynäs. Nynäs och Sörmlands Musik & Teater har nya hemsidor som visar utbudet. Även Åsa folkhögskola har startat verksamhet i samarbete med ABF i Katrineholm för att intressera nya besökare. Verksamheten pågår och en förutsättning är att en filmpedagog är anställd i ett projekt fr o m Projektet har en tillfällig finansiering. Allt fler kommuner vill vara med inom verksamheten Historien i Sörmland och under perioden har dessutom planeringen för nya utställningslokaler i länet varit intensiv. Pedagogiken har utvecklats med mer omfattande verksamhet i bl a Katrineholm, Vrå, Strängnäs Arbetet pågår men resurser måste tillföras vilket i första skedet kommer att ske genom omprioriteringar

19 Avrapportering Uppdrag 2007 Kultur & Utbildning Fortsätta utvecklingen av länsteatern/musikteatern, så att den på sikt även kontinuerligt kan erbjuda ett utbud för vuxen publik. Utveckla verksamhetens utbud att omfatta även ungdomar i gymnasieskolan. Utbildning Bredda utbudet av eftergymnasiala utbildningar på Öknaskolan. Friluftsverksamhet Utveckla friluftsverksamheten inom Sörmlands Naturbruk till ett mer attraktivt besöksmål bl a utifrån intentionerna i Natur- och kulturbruk på Nynäs Projektet Full hus har premiär på två enaktare av Tjechov på små scener runt om i länet i dialog med arrangörer på de olika orterna. Arbetet med After Work Music (AWM) analyseras och utvecklas. Show Boat går in i sin stora planeringsfas. Flera av SMT:s föreställningar har även erbjudits och spelats på gymnasieskolorna på försök. Föreställningarna har varit välkomnade. Principdiskussioner om strukturen på denna utökning pågår. KY-myndigheten har beviljat Öknaskolans ansökan till Högre yrkesutbildad travhästskötare, som är planerad att starta i höst förutsatt att tillräckligt många sökande finns. Genom att ett vandrarhem kommer att finnas preliminärt klart till midsommar på Nynäs och en ny hemsida finns, har förutsättningarna ökat för att göra Nynäs mer attraktivt. Den nya ladugården som beräknas vara klar i november kommer också att bli ett attraktivt besöksmål. Utredning pågår gällande hur trädgården skulle kunna utvecklas och användas dels som ett pedagogiskt besöksmål, dels för läkande och dels för undervisning inom Öknaskolans reguljära utbildningar. Verksamhetsperspektiv Gemensamt Fortsätta söka samarbetsformer med länets kommuner och övriga Externa samarbeten pågår inom samtliga kulturverksamheter.

20 Avrapportering Uppdrag 2007 Kultur & Utbildning aktörer inom kulturområdet samt med grannlänen. Fortsätta utveckla konkreta samarbeten mellan Kultur & Utbildning och landstingets övriga verksamheter. Allmänkultur Fortsätta stödja mångkulturprocesser inom landstingets olika verksamheter. Kulturförvaltningen ges möjlighet till att finansiera större kultursatsningar med hjälp av samlade driftöverskott fr o m 1/ Sörmlands museum Fortsätta arbetet med förnyelsen av utställningshallen i Nyköping och planera och inleda om- och tillbyggnad under förutsättning att finansiering kan ordnas. Sörmlands Musik & Teater Utreda möjligheten att skapa ändamålsenliga repetitionslokaler inom länet. Informationsinsatser har genomförts och planeras bl a för att visa de möjligheter till utnyttjande av utbildningsinsatser och konferensverksamheter som finns inom skolorna. Projektet rehabarbetsplatser är nedlagt i brist på medel. En utredning pågår, där personal från SNB ingår, gällande utveckling av en rehabiliteringsträdgård med tillhörande verksamhet på Nynäs. Utredningen presenteras i fullmäktige i höst. Pågår fortlöpande. Samtal pågår för att skapa ramar för hur driftöverskotten får användas. Arbetet med den långsiktiga planeringen inom förvaltningen har även påbörjats. Under perioden har arbetat varit inriktat på att få igång en tydligare dialog med Nyköping kommun kring utställningshallens framtid och kommunens engagemang. Diskussionerna pågår nu. Undersökningar pågår i denna fråga. Utbildning Utveckla gymnasieutbildningens kvalitet på Öknaskolan inom ramen för planerade förändringar. GY07 blev stoppat av den nya regeringen men andemeningen i GY07 införs i nuvarande system, där andelen integrering mellan

Tertialrapport 2 2007. Regionsjukhuset Karsudden 641 96 Katrineholm Tel växel 0150-560 10 fax 0150-545 90 ORG NR 232100-0032 SID 2(10)

Tertialrapport 2 2007. Regionsjukhuset Karsudden 641 96 Katrineholm Tel växel 0150-560 10 fax 0150-545 90 ORG NR 232100-0032 SID 2(10) Regionsjukhuset Karsudden Tertialrapport 2 2007 1 Sammanfattning... 3 2 Analys och kommentarer... 4 2.1 Medborgar- patientperspektiv... 4 2.2 Verksamhetsperspektiv... 5 2.2.1 Vården... 5 2.2.2 Beläggning...

Läs mer

4 Jord och Skog, Verksamhetsberättelse 2005. Redovisades verksamhetsberättelse för Jord och Skog enligt bilaga.

4 Jord och Skog, Verksamhetsberättelse 2005. Redovisades verksamhetsberättelse för Jord och Skog enligt bilaga. PROTOKOLL DATUM DIARIENR Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2006-02-08 KUS04 011 4 Jord och Skog, Verksamhetsberättelse 2005 Redovisades verksamhetsberättelse för Jord och Skog enligt

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007. för. Kultur & Utbildning Sörmland

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007. för. Kultur & Utbildning Sörmland VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 för Kultur & Utbildning Sörmland 1. Sammanfattning Kultur & Utbildning har i stort sett haft ett mycket positivt verksamhetsår. Fullmäktiges och nämndens uppdrag har i huvudsak

Läs mer

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2015-03-31 KN-KUS14-003-19 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur,

Läs mer

54/16 Kultur & Utbildning, kvartalsrapport per september 2016

54/16 Kultur & Utbildning, kvartalsrapport per september 2016 Nämnden för kultur utbildning och friluftsverksamhet PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(1) D A T U M D I A R I E N R 2016-12-08 KN-KUS16-0003-13 54/16 Kultur & Utbildning, kvartalsrapport per september 2016 Behandlat

Läs mer

Älskas ätas - med levande djur på Nynäs Utställning och pedagogik i samverkan

Älskas ätas - med levande djur på Nynäs Utställning och pedagogik i samverkan Kultur & Utbildning TJÄNSTESKRIVELSE HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Lisbeth Åhlund, Karin Lindvall 2009-06-03 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Älskas ätas - med levande djur på Nynäs Utställning

Läs mer

29/16 Uppföljning av ekonomi per april, Kultur & Utbildning

29/16 Uppföljning av ekonomi per april, Kultur & Utbildning Nämnden för kultur, utbildning och PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-06-02 KN-KUS16-0003-4 29/16 Uppföljning av ekonomi per april, Kultur & Utbildning Diarienummer: KN-KUS16-0003

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-03-30 LS-LED09-243 75 Landstingets konst, överföring av verksamhet och uppdragsersättning Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen beslutar överföra

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. Omfattningen styrs

Läs mer

Tertialrapport nr 1 2008. för. Folktandvården Sörmland

Tertialrapport nr 1 2008. för. Folktandvården Sörmland Tertialrapport nr 1 2008 för Folktandvården Sörmland 1. Sammanfattning Folktandvården Sörmland är till för de många sörmlänningarna och vi skall var det självklara valet för dem Vi har sedan hösten 2007

Läs mer

12/16 Kultur & Utbildning, kvartalsrapport januari - mars 2016

12/16 Kultur & Utbildning, kvartalsrapport januari - mars 2016 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(1) D A T U M D I A R I E N R 2016-04-21 KN-KUS16-0003-2 12/16 Kultur & Utbildning, kvartalsrapport januari - mars 2016 Diarienummer:

Läs mer

27 Kultur & Utbildning, Tertialrapport 2. att med godkännande lägga tertialrapport 2 till handlingarna

27 Kultur & Utbildning, Tertialrapport 2. att med godkännande lägga tertialrapport 2 till handlingarna PROTOKOLL DATUM DIARIENR Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2006-09-20 KN-KUS05-004 27 Kultur & Utbildning, Tertialrapport 2 Redovisades tertialrapport enligt bilaga. Nämnden beslutade

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Preliminär uppföljning av ekonomin för perioden januari - augusti

Preliminär uppföljning av ekonomin för perioden januari - augusti TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2014-09-04 KN-KUS14-003-9 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur,

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Antal brukare som erhållit hjälpmedel

Antal brukare som erhållit hjälpmedel Antal brukare som erhållit hjälpmedel Barn respektive vuxna (oavsett hjälpmedlets grundansvar) De fyra senaste åren De fyra senaste tertialen 15000 10000 12880 13671 13938 11627 8000 7000 6000 5000 6648

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(6) Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 BAKGRUND Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i den lagstadgade delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Skattekronans fördelning: 10,77 kr

Skattekronans fördelning: 10,77 kr Skattekronans fördelning: 10,77 kr Kultur, utbildning och friluftsliv (0,16kr) Habilitering o hjälpmedel (0,21kr) Tandvård (0,30kr) Läkemedel (1,37kr) Kollektivtrafik och övrig reg verk (0,63kr) Politisk

Läs mer

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Till Landstingsstyrelsen Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Förvaltningsberättelse 2004-08 Verksamheten fortsätter genomlysas och utvecklas. Vi fokuserar på att tydliggöra

Läs mer

12 Sörmlands museum, Utveckling av informationsverksamheten vid Stendörren. att godkänna den i bilagda program föreslagna verksamheten, samt

12 Sörmlands museum, Utveckling av informationsverksamheten vid Stendörren. att godkänna den i bilagda program föreslagna verksamheten, samt PROTOKOLL DATUM DIARIENR Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2006-06-07 KN-KUS06-209 12 Sörmlands museum, Utveckling av informationsverksamheten vid Stendörren Redovisades tjänsteutlåtande

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008. för. Kultur & Utbildning Sörmland

Verksamhetsberättelse 2008. för. Kultur & Utbildning Sörmland Verksamhetsberättelse 2008 för Kultur & Utbildning Sörmland 1. Sammanfattning Mål och uppdrag från Landstingsfullmäktige och nämnd har i princip fullföljts. Några avvikelser som är avhängiga ekonomiska

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Förslag till fördelning särskilda medel från Kulturrådet 2014 Länsbibliotek Sörmland BOOKworms, bokklubbar för barn- och ungdomar med läsningen och det egna skrivandet i fokus behöver utvecklas. BOOKworms

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015 SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015 i samverkan med Sjuhärads kommuner: BOLLEBYGD BORÅS HERRLJUNGA MARK SVENLJUNGA TRANEMO ULRICEHAMN VÅRGÅRDA Sjuhärads Samordningsförbund möjliggör en effektiv

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 Sida 1(12) Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 1. Sammanfattning Volymen i verksamheten har ökat kraftigt det senaste året och fortsätter göra det under 2014 för att sedan plana ut under

Läs mer

Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(7) Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Verksamhetsplan för Kulturnämnden Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. för. Regionsjukhuset Karsudden (RSK)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. för. Regionsjukhuset Karsudden (RSK) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 för Regionsjukhuset Karsudden (RSK) 1. Sammanfattning Under 2008 har en förlängning av det avtal som reglerar uppdraget kring slutenvård mellan RSK och Landstinget Sörmland,

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2016 (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2016 1. Sammanfattning

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut. Ärendebehandlingskommentar

Landstingsstyrelsens beslut. Ärendebehandlingskommentar Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-08-31 LS-LED10-452 155 Kultursamarbetet i länet. Uppdragsersättning för kartläggning av nuläget Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen bifaller

Läs mer

SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION MEDSÖKANDE, GRUPPER, FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER. PROGRAMBESKRIVNING Programmets titel

SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION MEDSÖKANDE, GRUPPER, FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER. PROGRAMBESKRIVNING Programmets titel Sida 1 (7) ANSÖKAN Kulturstöd SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett:

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: ÅRSREDOVISNING 2003 KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: Kvalitetsmässigt rätt val genom: - aktuell kunskap - aktuell pedagogik - anpassat arbetssätt

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Verksamhets- och budgetplan 2015

Verksamhets- och budgetplan 2015 Verksamhets- och budgetplan 2015 Antagen av förbundsstyrelsen 2014-12-05 INNEHÅLL sida 1. Verksamhet 3 1.1 Ändamål 3 1.2 Medlemmar 3 1.3 Övergripande uppdrag 3 1.4 Årscykel för styrprocess 4 2 Arbetsorganisation

Läs mer

39/16 Yttrande över motion - Wi-fi & mobilanslutning på Nynäs

39/16 Yttrande över motion - Wi-fi & mobilanslutning på Nynäs Landstingsstyrelsens finans- och PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-10 LS-LED15-1471-6 39/16 Yttrande över motion - Wi-fi & mobilanslutning på Nynäs Diarienummer: LS-LED15-1471

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Uppföljningsrapport 2 Januari augusti 2010

Uppföljningsrapport 2 Januari augusti 2010 Datum 2010-09-08 Ärende 6, 100928 Uppföljningsrapport 2 Januari augusti 2010 Helhet Delaktighet Samordning Uppföljningsrapport 2 Sjuktransportförvaltningen Sammanfattning och slutsats Verksamhet Ambulans

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2013/013-002 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

SLUTRAPPORT SJUKFRÅNVAROPROJEKTET UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN. Inledning:

SLUTRAPPORT SJUKFRÅNVAROPROJEKTET UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN. Inledning: UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN BILAGA 11 SID 1 (4) 2011-01-25 SLUTRAPPORT SJUKFRÅNVAROPROJEKTET 2010-12-31 Inledning: Mot bakgrund av att Utbildningsförvaltningen 2008 hade över 1000 medarbetare

Läs mer

5 b) Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 BESLUTSFÖRSLAG. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen.

5 b) Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 BESLUTSFÖRSLAG. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen. 5 b) BESLUTSFÖRSLAG Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen. Styrelsen föreslås besluta: Ärendet läggs till handlingarna.

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Ekonomisk ordlista Årsredovisning Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår och som ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Den ska omfatta

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

DATUM Delårsrapport 1,2013. Behandlat av 1 Nämnden för kultur, utbildning och fiilufisverksamhet

DATUM Delårsrapport 1,2013. Behandlat av 1 Nämnden för kultur, utbildning och fiilufisverksamhet LANDSTINGET SORMLAND Nämnden för kultur, utbildning och filuftsverksamhet PROTOKOLL DATUM 20 13-05-02 DIARIENR KN-KUS13-001 2111 3 Delårsrapport 1,2013 Diarienummer: KN-KUS 12-1 69 Behandlat av 1 Nämnden

Läs mer

Bidragsregler. Ansökan i efterhand skall ovillkorligt avslås. Bidrag lämnas endast till vistelser/aktiviteter inom Sveriges gränser.

Bidragsregler. Ansökan i efterhand skall ovillkorligt avslås. Bidrag lämnas endast till vistelser/aktiviteter inom Sveriges gränser. Bidragsregler Kriterier för handläggning av ansökningar rörande bidrag till rekreationsvistelser, lägervistelser, föreningsarrangemang, korta kurser samt organisationsbidrag Allmänt Ansökan skall vara

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 2010-05-11 Delårsrapport januari mars 2010 Rapportperiod (januari-mars 2010) Nettoomsättningen minskade till 1 200 (1 406) KSEK Rörelseresultatet ökade till 1 085 (-2 061) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2011

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2011 1 (3) KUN 2011-12-12 p 4 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2011-11-28 KUN 2011/391 Handläggare: Monica Lagergren Anders Lundmark Kulturnämndens månadsrapport oktober

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015 1 [17] -01-13 Handlingsplan Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [17] -01-13 Handlingsplan

Läs mer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson Mobil kontaktperson

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer