Tertialrapport januari - april 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tertialrapport januari - april 2007"

Transkript

1

2 Kultur & Utbildning HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Marita karlsson KUS-KN För kännedom Verksamhetschefer PA-konsult Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Tertialrapport januari - april 2007 Sammanfattning Verksamheten pågår enligt fastlagd verksamhetsplan. De uppdrag som beslutats fullföljs. Däremot finns som alltid ekonomiska begränsningar när det t ex gäller arbetet att nå nya målgrupper. Uppdraget med att söka finansiering för förnyelsen av utställningshallen i Nyköping pågår bl a genom samtal med Nyköpings kommun. En plan för mångkulturarbetet inom förvaltningen har utarbetats och genomförandet har påbörjats. Jämställdhetsplanen och skyddsplanen har reviderats och förs fram till nämnden för beslut i juni. En biblioteksplan har utarbetats och presenteras för nämnden, också i juni. Nya hemsidor har presenterats för Sörmlands Musik & Teater samt Nynäs. Marknadsföringsinsatserna för skolorna har även utökats tillfälligt. Allmänkulturens dans, film och mångkultur fortsätter att söka nya arenor. Danspedagogiken i skolan har nått nya grupper, bl a nyanlända grundskoleelever från hela världen i Vingåker. Inom Film har ett projekt för att stödja lokala filmare startats. Sörmlands museum arbetar för att få en bredare förankring i länet, bl a genom Historien i Sörmland i samarbete med nya kommuner samt deltagande för att utarbeta ett nytt Naturum vid Stendörren utanför Nyköping. Sörmlands Museum och Dans i Sörmland har samarbetat för att nå nya grupper inom Brandkärrsområdet i Nyköping genom ett historiskt inriktat projekt för barn och vuxna tillsammans. Genom det s k Accessprojektet har statsbidrag möjliggjort synliggörande av samlingar genom uppordning, registrering och digitalisering. Sörmlands Musik & Teater har genom ett nytt arbetssätt låtit ungdomar skriva texter till föreställningen Akvarium, som har haft premiär i mars. Namn: Titel: Telefon (Direkt): Mobil: Marita Karlsson Ekonomi- och stabschef E-post: Besöksadress: Postadress: Ö trädgårdsg 2, Box Nyköping Fax: Telefon (Växel): E-post (Landstinget): ORG NR Y:\Lednings- och verksamhetsstöd\enheter\administrativa enheten\processer\politiska dokument\kuf-nämnden 2007\Juni 07\ 21\Brev Sidan 1(9) 04 T1.doc Utskriftsdatum: :18

3 Arbetet med förberedelserna inför musikteaterföreställningen Show Boat hösten 2008 har påbörjats under perioden. I och med Eskilstuna folkhögskolas flytt till nya lokaler har nya möjligheter öppnat sig. Ett av målen för gemensamma lokaler för hela skolan var samarbete. Riktade och spontana möten utvecklas och sker fortlöpande. Medborgare erbjuds och kan besöka skolan för att titta på utställningar, se de nya lokalerna och träffa deltagare. Åsa folkhögskolas första läsår i de nya lokalerna i Katrineholm har snart passerat. De ändamålsenliga lokalerna uppskattas av både deltagare och personal. Till de positiva effekterna hör också en ny och vital samverkan med grannen ABF. Aktiviteter som startats riktar sig även till nya besökare. Sörmlands naturbruk har genomfört Öknadagen, Koutsläppet och Valborgsmässofirande. Arrangemangen har varit välbesökta. Inom Nynäs pågår utvecklingen bl a genom färdigställande av ett vandrarhem i Bryggeriet till sommaren samt planering av hur trädgården kan byggas upp. Sörmlands naturbruk har nu all verksamhet miljöcertifierad efter extern revision där även Nynäs och Hedlandet finns med. Antalet anställda har ökat med 18 personer jämfört med föregående år och är nu 280. Arbetet med att minska sjukfrånvaron kommer att intensifieras under hösten i samband med att landstingets nya rutin för rehabiliteringsarbete introduceras. Förvaltningen beräknar ett nollresultat för året. Genom senareläggningen av den stora musikteaterföreställningen till 2008 tas de 3 Mkr som budgeterats av eget kapital inte i anspråk Medborgarperspektiv Inom Allmänkultur pågår dansverksamhetens arbete med att sprida dans inom skolor och att ge fler länsinvånare möjlighet att uppleva dans. Några av skolprojekten är ett projekt i Sävstaskolan i Vingåker för nyanlända grundskoleelever från hela världen samt ett samarbete inom Brandkärrsskolan i Nyköping med Sörmlands museum. Brandkärrsprojektet har en historisk inriktning och engagerar barn och vuxna tillsammans. Inom filmverksamheten pågår ett tillfälligt projekt med en extra tjänst för att tillmötesgå efterfrågan på stöd till filmare i länet. Arbetet har med detta tagit ett steg närmare uppdraget tre ben; pedagogik, visning/spridning och stöd. Filmverksamheten har genom ett Sidaprojekt i Vietnam bidragit till ett samarbete mellan fyra skolor i länet och partnerskolor i Vietnam. Arbetet med att nå filmare över 18 år i länet har genomförts genom olika kurser. Mångkulturkonsulenten arbetar med att permanenta ett samarbete med Radio Sörmland och invandrarföreningar för formandet att en ORG NR Y:\Lednings- och verksamhetsstöd\enheter\administrativa enheten\processer\politiska dokument\kuf-nämnden 2007\Juni 07\ 21\Brev SID 2(9) 04 T1.doc Utskriftsdatum: :18

4 världsmusikfestival och en dansfestival på Parken Zoo. Bidragsverksamheten fortgår enligt planerna. Den externa informationen har förbättrats genom att Nynäs inom Sörmlands naturbruk och Sörmlands Musik & Teater har presenterat nya hemsidor. Sörmlands museum har genomfört fyra utställningar i Konsthallen med en blandning av konst och kulturhistoria. Verksamheten för skola och förskola har varit omfattande i övriga utställningar i Nyköping. Även pedagogisk verksamhet har genomförts på andra platser i länet. Arbete pågårmed att utarbeta minnesutställningar som ska turnera i äldreomsorgen. Ett stort projekt Röster har påbörjats. Nyköpingsbor i olika åldrar och från olika tider berättar om Nyköping och intressen dels genom dokumentationer och dels genom ett samarbete med Tessinskolan. Skolans har utarbetat en mindre utställning som visas under maj och juni. Den ska ge försmak på de utställningar som planeras till 2008 på olika platser i stan och inom museet. Samarbetet med danskonsulenten angående Brandkärrsskolan har nämnts. Samarbetet ska bl a resultera i ett uppträdande på Hertig Karls marknad. Länsbibliotek Sörmland har genomfört studiedagar i olika ämnen: Bemötande, informationskompetens, afrikansk litteratur, om Astrid Lindgren och om yrkesrollen för biblioteksassistenter alla har de haft målet att genom en väl utbildad personal vid de sörmländska biblioteken får besökarena bra och professionell service. Taltidningarna har organiserat för att göra bättre tidningar. Arbetet med en biblioteksplan för Landstinget Sörmland har pågått under perioden. Tillsammans med övriga län i Mellansverige har länsbiblioteket genomfört studiedagar om bibliotekens kataloger, diskuterat utvecklingsfrågor och gemensamt träffat alla värdbibliotek. Verksamheten Historien i Sörmland växer och under perioden har arbetet kring utökad eller ny verksamhet i Katrineholm, Nyköping, Malmköping, Vingåker och Strängnäs varit omfattande. Utvecklingen görs i samarbete med kommunerna. Den regionala spridningen görs även i samarbete med Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Stockholms Marina Forskningscentrum kring Östersjön vid Stendörrens naturreservat och Naturum. En arkitekttävling har varit utlyst och resultaten har visats i Konsthallen. Kulturmiljövårdarna har haft en stor verksamhet med ett stort antal kyrkokaraktäriseringar. Ett annat stort arbete som pågår är kulturreservatsutredningen vid Koppartorp. Kulturmijövårdarna har även deltagit i Bomässan på Rosvalla. Arbetet med att synligöra samlingar genom uppordning, registrering och digitalisering pågår i det s k Access-projektet. Under året har museet även varit med och startat ett närverk för kulturarrangörer i Nyköping för att genom samverkan med andra nå en större publik och få mer delaktighet. Övriga verksamheter pågår som planerat. ORG NR Y:\Lednings- och verksamhetsstöd\enheter\administrativa enheten\processer\politiska dokument\kuf-nämnden 2007\Juni 07\ 21\Brev SID 3(9) 04 T1.doc Utskriftsdatum: :18

5 Inom Sörmlands Musik & Teater har den stora gästspelsverksamheten med scenkonst för barn och unga på skolorna har fungerat enligt planerna. I samarbete med Strängnäs kommun genomfördes premiär på Akvarium som helt baserades på de texter från sörmländska ungdomar som samlats in i projektet Text Direkt. Den inspelade musiken var beställd nyskriven teatermusik. Föreställningen där fyra skådespelare och två dansare medverkade visades sedan på turné för högstadie- och gymnasieungdomar i hela länet. Spelplatser var Strängnäs, Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping. Under våren blev det klart att genom utvecklingspengar från Kulturrådet gå vidare och i bokform presentera många av de texter som inte ingick i föreställningen. Föreställningen Dada Aitsch har haft premiär i Eskilstuna och spelades i 20 föreställningar för barn i hela länet. Föreställningen var ett samarbete med Cirkus Cirkör. Föreställningen, som är en barn- och familjeföreställning, hade en publik på personer i Sörmland innan den sedan under våren åkte vidare till Stockholm och Örebro. I föreställningens medverkade tio egna musiker och två cirkusartister från Cirkus Cirkör. Arbetet med att utveckla arenorna för scenkonst i länet fortsatte med projektet Fullt Hus!: Teater på de små scenerna i länet i samarbete med länets arrangörer. Pilotprojektet blev beslutat som en afton med Tjechovs två enaktare Björnen och Frieriet. Arbetet med den stora musikteaterproduktionen hösten 2008 gick in i nästa fas när alla avtal färdigförhandlades av förvaltningsledningen och Eskilstuna kommun. Kontinuerlig kontakt har hållits med körlivet. Inom ramen för konsertserien MusikCykeln har fyra olika produktionen spelat drygt 20 konserter för offentlig publik runtom i länet. After Workkonserterna det egna huset i Eskilstuna fortsatte. Planeringen av sommarens serie med konserter på slott och herresäten gick under perioden in i sin slutfas. Eskilstuna folkhögskola har haft Öppet Hus under två dagar. Deltagare och personal har på olika sätt presenterat verksamheten. Varje månad öppnas en ny konstutställning i skolans Galleri. Utställare i Galleriet är nuvarande och f d deltagare och lärare. Vernissage sker var fjärde vecka och på samma tid som Eskilstuna Konstmuseum, så att man kan besöka de båda utställningarna samma kväll. Galleriet är tillgängligt för alla medborgare vardagar under kontorstid. För att bredda kulturintresset för daglediga har en av skolans lärare haft eftermiddagskurser där kultur och konst diskuterats. Några lördagar har konstlinjen varit öppen för dem som vill utveckla sitt kunnande inom textilkonsten. ORG NR Y:\Lednings- och verksamhetsstöd\enheter\administrativa enheten\processer\politiska dokument\kuf-nämnden 2007\Juni 07\ 21\Brev SID 4(9) 04 T1.doc Utskriftsdatum: :18

6 Åsa folkhögskola och ABF har i samverkan genomfört två välbesökta lördagsakademier i Katrineholm under våren, på tema Konst och hantverk respektive Släktforskning. Syftet med akademierna är att sätta Västangården på kartan som mötesplats och bildningscentrum, och locka deltagare, som kanske inte i vanliga fall söker sig till folkhögskola eller studieförbund. Deltagarna kan välja mellan olika kurser under dagen, och ta del av en gemensam föreläsning. Nya lördagsakademier planeras till hösten Ett tema är redan klart, Hållbar utveckling. Åsa folkhögskola har fått i uppdrag att anordna undervisning i yrkessvenska, i ett projekt kallat Yrkessvenska för invandrare. Uppdragsgivare är socialförvaltningen i Katrineholms kommun, Viadidakt och Arbetsförmedlingen i Katrineholm. I Katrineholms och Vingåkers kommuner finns ett relativt stort antal utlandsfödda, som saknar de kunskaper i svenska som är nödvändiga för att etablera sig på arbetsmarknaden. Syftet med projektet är att erbjuda praktik på olika arbetsplatser, i kombination med undervisning i svenska, direkt relaterad till yrket/arbetsplatsen, för att öka deltagarnas chanser att gå vidare till arbete eller studier. Öknaskolan har genomfört marknadsföringsinsatser under våren på Gymnasiemässan i Nyköping och Jakt- och viltvård. Skolan deltar i maj på Elmia mässan. Öknadagen med ca besökare genomfördes i lagom bra väder. Koutsläppet veckan före Öknadagen drog tills sig ca 450 personer. Valborgsmässoafton på Nynäs med över 200 besökanden, skedde i samarbete med Tystberga Dramatörerna och Tystberga företagarförening. Under valborgsmässoafton hölls Bränneriet öppet för besökare. Det var mycket uppskattat. Jämfört med föregående år kom dubbelt så många och besåg kornas glädjedans över att få vara ute och även till brasan vid Valborg. Planering av hur trädgården på Nynäs kan byggas upp pågår för fullt. Verksamhetsperspektiv Allmänkultur har utarbetat en mångfaldsplan som beslutats av nämnden i april. Implementeringsarbetet inom förvaltningen vidtar nu. Förvaltningen har utarbetat en reviderad säkerhetsplan som förs fram till nämnden under juni. Som underlag för revidering av den centrala planen finns de säkerhetsplaner som verksamheterna har utarbetat. De flesta verksamheterna arbetar redan med att implementera och genomföra de lokala säkerhetsplanerna. Inom Länsbibliotek Sörmland har taltidningarna organiserat om för att göra bättre tidningar. Numera arbetar båda redaktörerna med både den regionala tidningen och med de lokala tidningarna. Arbetet med en biblioteksplan för Landstinget Sörmland har pågått under perioden. ORG NR Y:\Lednings- och verksamhetsstöd\enheter\administrativa enheten\processer\politiska dokument\kuf-nämnden 2007\Juni 07\ 21\Brev SID 5(9) 04 T1.doc Utskriftsdatum: :18

7 Sörmlands museums verksamhetsplanering har nu till stor del förts in i det planeringsverktyg som köpts in och introducerats under Den digitala verksamhetsplaneringen kommer på sikt att ge ett bättre planeringsunderlag och utöka samverkansfördelarna. För Sörmlands Musik & Teater har den extra personal som möjliggjorts genom plusjobb varit viktiga för organisationen. Genom dessa projekt har verksamheten för en period kunnat stärka informationsfunktionen, arrangörsutvecklingen samt den allmänna servicen inom administration och vaktmästeri. Verksamheten med sina mer är 1200 föreställningar/konserter årligen är stor och synnerligen effektiv. Under tertialen har kontakter ägt rum med de kringliggande länen för att i en framtid kunna utveckla och samordna verksamheten än mer. Verksamheten fortsätter enligt tidigare lämnade planer. Under årets första månader har antalet deltagarveckor i Eskilstuna folkhögskola överskridit, den vid den här tiden, normala antalet. Det betyder att antalet förbrukade deltagarveckor är något högre än beräknat. Skolan har inlett ett utvecklingsarbete för kvalitetsarbete (balanserat styrkort) i samarbete med Åsa folkhögskola. Andra utvecklingsområden är hälsa, hållbar utveckling och global rättvisa och ett samarbete med tre andra folkhögskolor kring bistånd i Tanzania. I samband med Åsa folkhögskolas flytt till nya lokaler i Västangården i Katrineholm inleddes en samverkan med grannen ABF, till gagn för båda parter. För Åsas del har det t.ex. inneburit att ABF flitigt har nyttjat Åsas lokaler på kvällstid och skolan har fått en ny intäktskälla. Åsa folkhögskolas tillströmning till höstens kurser är relativt god, men fler sökande kan beredas plats, och ansökningstiden till allmän kurs och till skrivarkursen har förlängts. Inför hösten ser intagningsläget fortsatt bra ut för Öknaskolans naturbruksprogram. Besked om ev omval lämnas 23 maj. I gymnasiesärskolan blir antalet elever något lägre än budget, då 7 elever slutar i vår men endast 4 eventuellt 5 elever börjar i höst. Intresset för KY- utbildningen, Trädgårdsmästare med inriktning mot miljö, hälsa och entreprenörskap går bra och intresset är stort, över 60 sökanden och det fortsätter att droppa in efter att ansökningstiden gått ut. Däremot är osäkerheten stor gällande KY utbildningen Högre yrkesutbildad travhästskötare. Titeln är ändrad då KY myndigheten ville ha en kortare beteckning. Ansökningstiden går ut den sista maj, men sannolikt blir det inte full grupp. Uppdragsutbildning inom trädgårdsskötsel och motorsågshantering pågår. ORG NR Y:\Lednings- och verksamhetsstöd\enheter\administrativa enheten\processer\politiska dokument\kuf-nämnden 2007\Juni 07\ 21\Brev SID 6(9) 04 T1.doc Utskriftsdatum: :18

8 Om ovanstående stämmer blir antalet årsstuderande ca Systemet för utspisning av mat har byggts om i vår för att förebygga för stor köbildning. Det byggs för fullt både på Nynäs och Ökna. På Nynäs är plansilon är på plats och markarbetena är i stort avslutade och just nu pågår iordningställandet av markplattan för ladugården. Markarbetena har varit något mer omfattande än planerat. Tidplanen håller, där installning av korna skall kunna ske i november. Maskinhallen färdigställs under Ombyggnaden av Bränneriet till vandrarhem är i slutfasen. Preliminärt är Bränneriet klart för att kunna användas till midsommar. Vandrarhemmet kommer inte vara fullt möblerat i år då investeringsmedlen inte räcker till. För närvarande står arbetet med fortsatt utveckling av nyttjandet av biogasen still, då Bränneriet har prioriterats. Detta gäller även en del av de miljöåtgärder som återstod efter Säkerheten kring fontänen är färdigställd. För avloppshanteringen inom Trosa kommun avvaktas besked från kommunen om vilka krav de ställer på avloppshanteringen. De avloppsreningsverk som är installerade verkar ha mycket bra värden enligt preliminära mätningar. Uppbyggandet av torkanläggningen för spannmål pågår som bäst med gjutning av platta och uppsamlingsfickor. De kommer inte vara klara enligt ursprunglig plan, då starten var försenad, men skall var så klara att vi kan torka från och med den 3 augusti, men inte förvara i anläggningen. Med anledning av att nuvarande utformning av köket inte uppfyller alla krav för livsmedelshantering enligt nya livsmedelslagen genomför Landstingsfastigheter en projektering av en utbyggnad av köket. Nynäs Hedlandet har införlivats i miljöcertifikatet efter extern revision i april. Nu är all verksamhet inom Sörmlands Naturbruk miljöcertifierad. Arbetet med att rationalisera och effektivisera ekonomisk redovisning pågår fortlöpande. Under våren har förberedelserna inför skanning av leverantörsfakturor pågått. Förvaltningens verksamheter utom Åsa folkhögskola och Sörmlands naturbruk har påbörjat skanningen under maj. Några ytterligare åtgärder som nu är aktuella och har påbörjats är att studera och förhoppningsvis införa försystem för debitering av hyror, avgifter till elever för hyror och kost samt övrig rumsuthyrning. ORG NR Y:\Lednings- och verksamhetsstöd\enheter\administrativa enheten\processer\politiska dokument\kuf-nämnden 2007\Juni 07\ 21\Brev SID 7(9) 04 T1.doc Utskriftsdatum: :18

9 Personalperspektiv Antalet anställda har ökat med 18 personer jämfört med motsvarande period förra året, från 262 till 280. Andelen visstidsanställda ökar också, från 16 % till 23,6 %. Antalet långtidssjukskrivna har ökat från 16 till 18 personer. Antalet nytillkomna fall med längre sjukfrånvaro har dock minskat till 17 från förra årets 19. Arbetet med att minska sjukfrånvaron kommer att intensifieras under hösten i samband med att landstingets nya rutin för rehabiliteringsarbete introduceras. En utbildningsinsats för cheferna planeras och tillsammans med PA-konsulten säkerställs att handlingsplaner finns för samtliga långtidssjuka i enlighet med rutinen. Ekonomiperspektiv Resultatet för perioden är ett överskott om ca 3,1 Mkr jämfört med ca 6,3 Mkr motsvarande period föregående år. En anledning är att förvaltningen detta år har påbörjat arbetet med att periodisera fler poster inför tertialbokslutet. Periodiseringsarbetet fortsätter, bl a genom en dialog för förankring av principer med revisorerna. Förvaltningen har enligt beslut i Landstingsfullmäktige möjlighet att utnytja det egna kapitalet med 3 mkr under året. Med anledning av senareläggning av musikteaterföreställningen Show Boat till 2008 är förvaltningens budget i stället ett nollresultat. Prognosen för 2007 är också fortfarande ett nollresultat. Den största intäktsökningen avser Öknaskolans elevavgifter p g a hög beläggning. Uppdragsersättningen inom utbildning och friluftsverksamhet har höjts med anledning av ökade lokalkostnader inom Eskilstuna folkhögskola samt ladugårdsbygge och miljöåtgärder inom friluftsverksamheten. Fondmedel finns fortfarande bokförda inom kassabehållningen samt på skuldsidan under kortfristiga skulder (ca 12,4 Mkr). Dessa fondmedel är placerade hos förvaltare under maj. Inga investeringar är ännu genomförda. ORG NR Y:\Lednings- och verksamhetsstöd\enheter\administrativa enheten\processer\politiska dokument\kuf-nämnden 2007\Juni 07\ 21\Brev SID 8(9) 04 T1.doc Utskriftsdatum: :18

10 Uppdrag Arbetet med uppdragen fortgår i huvudsak enligt planerna. Däremot finns som alltid ekonomiska begränsningar när det t ex gäller att söka nya målgrupper och utveckla arbetssätt. Arbetet med förnyelse av utställningshallen i Nyköping och möjligheten att planera och inleda omoch tillbyggnad under förutsättning att finansiering kan ordnas pågår. För närvarande pågår en dialog med Nyköpings kommun kring utställningshallens framtid och kommunens engagemang. KULTUR & UTBILDNING SÖRMLAND Bertil Larsson Kultur- och utbildningschef Marita Karlsson Ekonomi- och stabschef Bilagor Avrapportering Uppdrag 2007 Resultaträkning Balansräkning Investeringsspecifikation Personalperspektiv ORG NR Y:\Lednings- och verksamhetsstöd\enheter\administrativa enheten\processer\politiska dokument\kuf-nämnden 2007\Juni 07\ 21\Brev SID 9(9) 04 T1.doc Utskriftsdatum: :18

11 Chvk04 Rapportering 2007 Investeringsspecifikation Förvaltning: Kultur & Utbildn Sörmland Period: Januari - april (tkr) Perioden Helt år Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut INVESTERINGAR Imateriella tillgångar Byggnader varav friluftsverksamhet Mark och markanläggningar 561 Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT varav utbildning varav kultur varav friluftsverksamhet 0 Landstingshjälpmedel (endast Hjälpm.nämnden) Övriga maskiner och inventarier varav utbildning varav kultur varav friluftsverksamhet varav övrigt Konst Delsumma Hjälpmedel avseende kommun/annan huvudman "Externa" byggnader - varav utbildning - varav friluftsverksamhet Delsumma SUMMA INVESTERINGAR FÖRSÄLJNINGAR Byggnader Mark och markanläggningar IT Övriga maskiner och inventarier 555 Konst SUMMA FÖRSÄLJNINGAR UTRANGERING Typ av anläggningstillgång: SUMMA UTRANGERING NYLEASING Typ av anläggningstillgång:

12 Chvk04 SUMMA NYLEASING

13 Chvk04-KUS-april-rätt tertial Rapportering 2007 Mått - Personalperspektiv Förvaltning: Kultur & Utbildn Sörmland Period: Januari - april Perioden Helt år Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut ARBETAD TID Arbetad tid (1 000 tim) 140,4 120,0 374,5 - varav övertid/fyllnadstid (1 000 tim) 2,3 2,1 9,7 - varav övertid/fyllnadstid (%) 1,6% 1,8% 0,0% 0,0% 2,6% - varav timtid (1 000 tim) 7,7 6,3 25,1 - varav timtid (%) 5,5% 5,3% 0,0% 0,0% 6,7% ANTAL ANSTÄLLDA Antal anställda (t v + visstid) Andel visstidsanställda (%) 23,6 16,0 24,5 Antal anställda omräknat till heltid 253,5 234,3 254,5 Antal timanställda 95 PERSONALOMSÄTTNING Antal nyanställda i Lt (t v) omräknat till heltid 2,0 1,0 4,0 - % av antal anställda 0,7% 0,4% 0,0% 0,0% 1,4% Antal som lämnat Lt (t v) omräknat till heltid 5,6 1,1 10,9 - % av antal anställda 2,1% 0,8% 0,0% 0,0% 5,3% - varav på egen begäran omräknat till heltid 1, varav ålderspension 3 6 omräknat till heltid 2,6 4 - varav sjukersättning 1 2 omräknat till heltid 1,0 2 - varav särskild ålderspension omräknat till heltid - varav uppsagda 1 omräknat till heltid 1,0 - varav övrigt omräknat till heltid FRÅNVARO Frånvaro avseende perioden S:a frånvaro (dgr/anst) OBS! Exkl flex 20,2 24,9 89,4 - varav sjukfrånvaro (dgr/anst) 8,8 7,9 23,0 Frånvaro vid viss tidpunkt Antal långtidssjukskrivna > 90 dgr % av antal anställda 6,4% 6,1% 0,0% 0,0% 5,3% Antal långtidssjuka (> 90 dgr) sjukskrivna på deltid av sin tjänstgöringsgrad % av antal långtidssjuka (> 90 dgr) totalt 55,6% 50,0% 0,0% 0,0% 40,0% Frånvaro avseende 12 månader Antal anställda m fler än 6 sjukfrånvarotillfällen % av antal anställda hela perioden 5,2 2,9 2,6 Antal nytillkomna fall m sjukfrånvaro > 28 dgr 17,0 19,0 17,0 - % av antal anställda hela perioden 7,4 8,1 7,3 Antal anställda utan sjukfrånvaro % av antal anställda hela perioden 37,8 46,4 42,5

14 Rapportering 2007 Mått - Ekonomiperspektiv Förvaltning: Kultur & Utbildn Sörmland Period: Januari - april Perioden Helt år Utfall Utfall Budget Prognos Soliditet, % 41% 45% 0% 0% Andel lokalhyra av verks kostn 9,2 9,9 Osäkra fordringar, tkr

15 Bokslut % 11,0 338

16 Rapportering 2007 Spec resultaträkning Förvaltning: Kultur & Utbildn Sörmland Period: Januari - april (tkr) Perioden Helt år Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut Verksamhetens intäkter LS uppdragsersättning, kultur Statsbidrag, kultur Övriga intäkter, kultur LS uppdragsersättning, utbildning Statsbidrag, utbildning Övriga intäkter, utbildning LS uppdragsersättning, friluftsverksamhet Övriga intäkter, friluftsverksamhet LS uppdragsersättning, organisationsbidrag Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kostn för arbetskraft (kkl 4) Lokalhyreskostn inkl media Interkommunala ersättningar Länsbiblioteksverksamhet Bidrag Övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar maskiner och inventarier Avskrivningar byggnader Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Förändring av eget kapital Intäkter per kundgrupp Landstinget Sörmland: Uppdragsersättning Landstinget Sörmland: Övrigt Andra landsting Statliga myndigheter Primärkommuner Företag och organisationer Privatpersoner Summa Diff kontroll intäkter

17 Rapportering 2007 Chvk04 Balansräkning Förvaltning: Kultur & Utbildn Sörmland Period: Januari - april (tkr) Perioden Helt år Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Övr maskiner och inventarier Konst Aktier och andelar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa/Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAP, AVSÄTTN, SKULDER Eget kapital Eget kapital därav årets resultat därav särskilt avsatta medel Summa eget kapital Avsättningar Underhållsfonder Ökna o friluftsverksamhe Avsatt till ersättningsreserv LÖF Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkkredit (I) Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Sem.skuld inkl uppeh löneskuld (exkl PO) Komp skuld (exkl PO) Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAP, AVSÄTTN. OCH SKULDER

18 Avrapportering Uppdrag 2007 Kultur & Utbildning Kultur & Utbildning Medborgarsperspektiv Gemensamt Inspirera sörmlänningar inom kulturområdet, vidga dialogen med medborgarna och ge möjlighet för flera personer att delta samt skapa nya arenor för verksamheterna. Allmänkultur Bredda den regionala filmverksamheten i enlighet med det nya filmavtalet till att omfatta visning/spridning och produktionsstöd förutom den pedagogiska verksamheten. Länsbibliotek Sörmland I samarbete med lokala, regionala och nationella samarbetspartners bygga en stark infrastruktur för lärande på alla nivåer. Sörmlands museum Fortsätta vidareutvecklingen av den varierade regionala utställningsverksamheten och pedagogiken. Utveckla museets hemsida till ett komplett nätbaserat museum tillgängligt för alla när som helst. Sörmlands Musik & Teater Eskilstuna folkhögskola har haft öppet hus för allmänheten samt har fortlöpande konstutställningar med vernissage varje månad. Vandrarhem startar på Nynäs. Nynäs och Sörmlands Musik & Teater har nya hemsidor som visar utbudet. Även Åsa folkhögskola har startat verksamhet i samarbete med ABF i Katrineholm för att intressera nya besökare. Verksamheten pågår och en förutsättning är att en filmpedagog är anställd i ett projekt fr o m Projektet har en tillfällig finansiering. Allt fler kommuner vill vara med inom verksamheten Historien i Sörmland och under perioden har dessutom planeringen för nya utställningslokaler i länet varit intensiv. Pedagogiken har utvecklats med mer omfattande verksamhet i bl a Katrineholm, Vrå, Strängnäs Arbetet pågår men resurser måste tillföras vilket i första skedet kommer att ske genom omprioriteringar

19 Avrapportering Uppdrag 2007 Kultur & Utbildning Fortsätta utvecklingen av länsteatern/musikteatern, så att den på sikt även kontinuerligt kan erbjuda ett utbud för vuxen publik. Utveckla verksamhetens utbud att omfatta även ungdomar i gymnasieskolan. Utbildning Bredda utbudet av eftergymnasiala utbildningar på Öknaskolan. Friluftsverksamhet Utveckla friluftsverksamheten inom Sörmlands Naturbruk till ett mer attraktivt besöksmål bl a utifrån intentionerna i Natur- och kulturbruk på Nynäs Projektet Full hus har premiär på två enaktare av Tjechov på små scener runt om i länet i dialog med arrangörer på de olika orterna. Arbetet med After Work Music (AWM) analyseras och utvecklas. Show Boat går in i sin stora planeringsfas. Flera av SMT:s föreställningar har även erbjudits och spelats på gymnasieskolorna på försök. Föreställningarna har varit välkomnade. Principdiskussioner om strukturen på denna utökning pågår. KY-myndigheten har beviljat Öknaskolans ansökan till Högre yrkesutbildad travhästskötare, som är planerad att starta i höst förutsatt att tillräckligt många sökande finns. Genom att ett vandrarhem kommer att finnas preliminärt klart till midsommar på Nynäs och en ny hemsida finns, har förutsättningarna ökat för att göra Nynäs mer attraktivt. Den nya ladugården som beräknas vara klar i november kommer också att bli ett attraktivt besöksmål. Utredning pågår gällande hur trädgården skulle kunna utvecklas och användas dels som ett pedagogiskt besöksmål, dels för läkande och dels för undervisning inom Öknaskolans reguljära utbildningar. Verksamhetsperspektiv Gemensamt Fortsätta söka samarbetsformer med länets kommuner och övriga Externa samarbeten pågår inom samtliga kulturverksamheter.

20 Avrapportering Uppdrag 2007 Kultur & Utbildning aktörer inom kulturområdet samt med grannlänen. Fortsätta utveckla konkreta samarbeten mellan Kultur & Utbildning och landstingets övriga verksamheter. Allmänkultur Fortsätta stödja mångkulturprocesser inom landstingets olika verksamheter. Kulturförvaltningen ges möjlighet till att finansiera större kultursatsningar med hjälp av samlade driftöverskott fr o m 1/ Sörmlands museum Fortsätta arbetet med förnyelsen av utställningshallen i Nyköping och planera och inleda om- och tillbyggnad under förutsättning att finansiering kan ordnas. Sörmlands Musik & Teater Utreda möjligheten att skapa ändamålsenliga repetitionslokaler inom länet. Informationsinsatser har genomförts och planeras bl a för att visa de möjligheter till utnyttjande av utbildningsinsatser och konferensverksamheter som finns inom skolorna. Projektet rehabarbetsplatser är nedlagt i brist på medel. En utredning pågår, där personal från SNB ingår, gällande utveckling av en rehabiliteringsträdgård med tillhörande verksamhet på Nynäs. Utredningen presenteras i fullmäktige i höst. Pågår fortlöpande. Samtal pågår för att skapa ramar för hur driftöverskotten får användas. Arbetet med den långsiktiga planeringen inom förvaltningen har även påbörjats. Under perioden har arbetat varit inriktat på att få igång en tydligare dialog med Nyköping kommun kring utställningshallens framtid och kommunens engagemang. Diskussionerna pågår nu. Undersökningar pågår i denna fråga. Utbildning Utveckla gymnasieutbildningens kvalitet på Öknaskolan inom ramen för planerade förändringar. GY07 blev stoppat av den nya regeringen men andemeningen i GY07 införs i nuvarande system, där andelen integrering mellan

Tertialrapport 2 2007. Regionsjukhuset Karsudden 641 96 Katrineholm Tel växel 0150-560 10 fax 0150-545 90 ORG NR 232100-0032 SID 2(10)

Tertialrapport 2 2007. Regionsjukhuset Karsudden 641 96 Katrineholm Tel växel 0150-560 10 fax 0150-545 90 ORG NR 232100-0032 SID 2(10) Regionsjukhuset Karsudden Tertialrapport 2 2007 1 Sammanfattning... 3 2 Analys och kommentarer... 4 2.1 Medborgar- patientperspektiv... 4 2.2 Verksamhetsperspektiv... 5 2.2.1 Vården... 5 2.2.2 Beläggning...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007. för. Kultur & Utbildning Sörmland

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007. för. Kultur & Utbildning Sörmland VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 för Kultur & Utbildning Sörmland 1. Sammanfattning Kultur & Utbildning har i stort sett haft ett mycket positivt verksamhetsår. Fullmäktiges och nämndens uppdrag har i huvudsak

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2015-03-31 KN-KUS14-003-19 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur,

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008. för. Kultur & Utbildning Sörmland

Verksamhetsberättelse 2008. för. Kultur & Utbildning Sörmland Verksamhetsberättelse 2008 för Kultur & Utbildning Sörmland 1. Sammanfattning Mål och uppdrag från Landstingsfullmäktige och nämnd har i princip fullföljts. Några avvikelser som är avhängiga ekonomiska

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Nämndens delårsrapport 1 2012

Nämndens delårsrapport 1 2012 Nämndens delårsrapport 1 2012 Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel Hjälpmedelscentralen Dnr HH-HOH 12-077 VOHJS 12-016 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Perspektiv... 4 2.1 Medborgare (patient,

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014 KUN 2011-11-01, p 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2011-10-27 KUN 2011/472 Handläggare: Hans Ullström Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till

Läs mer

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Ekonomisk ordlista Årsredovisning Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår och som ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Den ska omfatta

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01 OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller för kommunstyrelsen

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB Sammanfattning Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-22 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2014-05-22 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid Bostadsbolagets sammanträdesrum 22 maj 2014 kl. 09.00 12.00 Sammanträde nr 3 Beslutande Bo Andersson, ordf. Ingegerd Karlsson Kajsa Andersson

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2006-06-19 LS-LED06-269 60 Omfördelning av investeringsramen för fastigheter 2006 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner omfördelning av medel ur 2006

Läs mer

EKONOMIHANDLINGAR 2013

EKONOMIHANDLINGAR 2013 LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora

Läs mer

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde 2010-10-21 Pressmeddelande Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (kd), telefon 013-20 71 84 eller 070-590 71

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Personligt ombud Sid 1 av 11 1 Information om ledningssystemet sid 3 Omfattning, uppdrag, processer, intressenter 2 Dokumentstyrning... sid 6 Styrande dokument

Läs mer

INNEHÅLL. 4. Verksamhetsberättelse. 6. Resultatanalys. 8. Balansräkning. 9. Finansiell rapport

INNEHÅLL. 4. Verksamhetsberättelse. 6. Resultatanalys. 8. Balansräkning. 9. Finansiell rapport B OKSLUT Tjolöholms Slott 2014 INNEHÅLL 4. Verksamhetsberättelse 6. Resultatanalys 8. Balansräkning 9. Finansiell rapport Bilaga: Årsredovisning 2014 2 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE STIFTELSENS ÄNDAMÅL Stiftelsen

Läs mer

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

FÖRSLAG. Landstingsstyrelsens beslut

FÖRSLAG. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-08-31 LS-LED09-675 148 Samverkan kring upphandling med Landstinget Västmanland Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding AB januari - september 2009

Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding AB januari - september 2009 PRESSMEDDELANDE 2009-10-16 Genline Holding AB Hallvägen 14 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding

Läs mer

17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Habilitering & Hjälpmedel och Sjukresor 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för

Läs mer

samhällsinformation öppnar hösten 20

samhällsinformation öppnar hösten 20 samhällsinformation öppnar hösten 20 Kulturen ska vara en drivkraft i samhällsutvecklingen och samverkan med lokala kulturföreningar, bildningsförbund, kulturella nätverk och övriga fria utövare ska utvecklas.

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2010 o Nettoomsättning för perioden 2,2 Mkr (3,1) o Resultat efter finansnetto 1,2 Mkr (-0,3) o Resultat per aktie -0,27 kr (-1,07) o Likvida medel vid

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Upphandling av lokaler för Sörmlands museum

Upphandling av lokaler för Sörmlands museum Landstingsstyrelsen Tjänsteutlåtande HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Nicholas Prigorowksy Ekonomidirektör 2011-03-28 LS-LED11-290 Upphandling av lokaler för Sörmlands museum Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE mellan. Föreningen Sveriges Skogsindustrier. och. Sveriges Civilingenjörsförbund

ÖVERENSKOMMELSE mellan. Föreningen Sveriges Skogsindustrier. och. Sveriges Civilingenjörsförbund ÖVERENSKOMMELSE mellan och Gällande avtal prolongeras för tiden 1 april 2004-31 mars 2007 med nedan angivna ändringar och tillägg. Anmärkning Part äger senast 30 november 2005 säga upp detta avtal vad

Läs mer

Safe at Sea AB (publ) Org.nr 556713-7947

Safe at Sea AB (publ) Org.nr 556713-7947 Safe at Sea AB (publ) Org.nr 556713-7947 Delårsrapport för perioden september 2011 maj 2012 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med motsvarande period år 2010/2011. Safe at Sea AB:s

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Ordlista Anläggningstillgångar Tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med ev. mark och byggnader. Ansvarsförbindelser

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB Företagsbeskrivning Einar Nilssons Järnhandel AB 1 Inledande information Företagsbeskrivning Syftet med denna företagsbeskrivning är att ge en översiktlig information angående verksamheten och att intressenter

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999 Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -86 268-59 644 Drift -423 358-431 232 Fastighetsskatt -98 100-101 940 Avskrivningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer