SKAPELSEVÄNLIG FÖRSAMLING Sammanställning av inspirerande exempel Grund Policy Handlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKAPELSEVÄNLIG FÖRSAMLING Sammanställning av inspirerande exempel Grund Policy Handlingsplan"

Transkript

1 SKAPELSEVÄNLIG FÖRSAMLING Sammanställning av inspirerande exempel Grund Policy Handlingsplan GRUND Svenska Missionskyrkans Miljöpolicy med teologisk reflektion (2008) bifogas SMU:s miljöpolicy (2007) bifogas Svenska Baptistsamfundet - Policy för miljö, hälsa och livsstil (2007) - bifogas Studiematerialet En skapelsevänlig församling (2008) - Bilda Text från Nässjö Missionskyrka (2009) Tänk om - tänk omtanke! Människan har ett ansvar att skydda naturen och därmed sin medmänniska, samt att vara Guds medskapare. Skapelsen blöder och vi blir mer och mer medvetna om att det är bråttom att agera för en mer hållbar framtida utveckling. Vi är alla en del av ett samspel mellan Gud, skapelsen och våra medmänniskor. Det är hög tid att tänka om och vända om. Omtanke och omvändelse är ledord för ett trovärdigt ansvarstagande för vår gemensamma miljö. NÄRA, ENKELT, ÄKTA och HÅLLBART Att handla skapelsevänligt är inte enkelt. Det finns många, ibland motstridiga, aspekter att ta hänsyn till. Fyra ledord vill hjälpa oss att välja rätt. De är: NÄRA, ENKELT, ÄKTA och HÅLLBART. Har vi dessa ord i minnet så blir det lättare att handla rätt. Ur Svenska kyrkans miljöfolder Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Mark 16:15 Inledning i Miljöpolicy för Frykeruds Missionsförsamling Guds skapelse är vår gemensamma livsmiljö. Allt levande -människor, djur och växter- hör samman i en enda gudomlig livsväv. Vår tro är att Gud, Fadern, Sonen och den heliga Anden frambringar, återskapar och uppehåller det goda livet. Gud har gett människan uppdraget att vara förvaltare av jorden, vilket innebär ansvar för allt levande. Kyrkans ansvarstagande för miljön är ett viktigt uttryck för vår tro. Gud, när du andas över vår jord förnyas den, dess ansikte lyser. Då gläder sig alla markens djur

2 och källorna rinner opp bland bergen. O Gud, du andas över vår jord. Djupt i vårt inre skälver ljuset, skapandets Ande. (PS 523:1) Kyrkornas världsråds hälsning till alla kyrkor över hela jorden efter FN:s möte i Rio Kära Systrar och Bröder, vi skriver till er i ett brådskande ärende. Jorden, vårt enda hem är i fara. Ni förstår varför vi känner stor oro och varför det är så viktigt att vi som kyrkor på ett kraftfullt och bestående engagerar oss andligen, moraliskt och materiellt. Vi bönfaller om förlåtelse och ber om radikal sinnesförändring och omvändelse från förstörelsens väg till livets. Ni kära Systrar och Bröder, bör minnas att vi är Jesu kropp och delar av Guds skapelses tempel Inledande i Borgå stifts Miljöguide (2005) Två livsstilar (Mark 10:17-27 En man som ägde mycket) Den rike ynglingen ställdes inför valet mellan två helt olika livsstilar, två livsstilar som fanns då och som är mycket tydliga alternativ än i dag. Det han valde och det han inte kunde slita sig ifrån var den prestationsinriktade livsstilen. På den tiden blommade prestationstänkandet upp på religionens område och därför frågade han vad han skulle göra för att vinna det eviga livet. I vår tid har den prestationsinriktade livsstilen lagt det mesta under sig och vi kan just inte tänka i andra banor. I alla sammanhang frågas det efter vad vi gör eller har gjort i livet. Denna trend som startade under efterkrigstiden har blivit för tung för oss som folk och som enskilda. Vi mår inte bra i själen. Naturen omkring oss mår inte bra. Vår kropp är för belastad med tunga bördor och hela samhället plågas av hårda utslagningsmekanismer. Vi måste med alla medel slå ifrån oss och vägra acceptera den prestationsinriktade livsstilen, för den är inte hälsosam för någon. Alternativet som erbjöds då och som erbjuds ännu i dag är något vi kunde kalla relationsinriktad livsstil. När Jesus sade: Kom och följ mig så var det just till en sådan relationsinriktad livsstil han kallade ynglingen. I den relationsinriktade livsstilen prioriterar vi relationerna till skapelsen och naturen omkring oss, till vår egen kropp och också svår själ, till våra medmänniskor och särskilt våra närmaste, och framför allt till Gud, vilket för både den rike ynglingen och oss alla är detsamma som relationen till Jesus från Nasaret, Kristus Guds Son. Då kommer allt i vårt liv i ett annat ljus och vi börjar leva uppmärksamt och närvarande på ett sätt som vi förr aldrig hade kunnat tänka oss. Från biskop Erik Vikströms predikningar vid Franciskusfesten på Kökar resp. i Kronoby kyrka Förhållningssätt formulerat i SMK/SMU i Mellansvenska distriktet för arbete med Skapelsevänlig församling: POLICY I förvissning om glädjen och det djupt meningsfulla i att tillsammans söka och välja en hållbar utveckling i sampel med Guds skapelse. I förvissning att våra liv gör skillnad och att vi har möjlighet att samverka med alla goda krafter på varje ort. I förvissning att samspel med trons fantasi och tusen exempel når längre än pekpinnar och regelverk. Svenska Missionskyrkans Miljöpolicy med teologisk reflektion (2008) bifogas

3 SMU:s miljöpolicy (2007) bifogas Svenska Baptistsamfundet - Policy för miljö, hälsa och livsstil (2007) - bifogas Text från Nässjö Missionskyrka (2009) Förslag till Miljöpolicy Omtanke om skapelsen och viljan att gestalta Guds rike på jorden utmanar oss som enskilda och församling. Vi vill förändra vår konsumtion och sträva efter ett enklare liv i harmoni med naturen och människorna. Vi vill prioritera närproducerat, miljöcertifierat, rättvisemärkt och småskaligt. Vi vill undvika resurskrävande, hälsovådliga och miljöbelastande produkter samt onödiga förbrukningsartiklar. Målet är att främja ökad livskvalitet genom förbättrad yttre och inre miljö, samt fördjupade relationer både nära och fjärran. Bildas miljöpolicy (2008) Miljöpolicyn antogs av Bildas förbundsstyrelse den 18 mars A Bilda strävar efter att öka medvetenheten om miljö- och utvecklingsfrågor och ska genom sin bildnings- och kulturverksamhet stimulera till förhållningssätt och handlingar som främjar hållbar utveckling. A Bilda strävar efter att minska organisationens samlade miljöbelastning. Miljöhänsyn ska vägas in i alla beslut. A Vid upphandling av varor och tjänster, genomförande av verksamhet och avfallshantering ska miljöhänsyn tas. A Miljöpolicy och tillhörande miljöbok ska vara en integrerad del i Bildas personal- och ledarutvecklingsprogram. A För förbundskansliet, varje region, varje förbundsgemensam arbetsgrupp, större projekt och arrangemang ska finnas en miljökontakt. A Miljökontakten har ansvar för att sprida kunskap om miljöarbetet och inspirera anställda, ledare och förtroendevalda, samt att fånga upp och sprida goda idéer och exempel i organisationen. A Förbundsstyrelsen och regionstyrelserna har ansvar för att kontinuerligt följa upp tillämpningen av miljöpolicyn. HANDLINGSPLAN Ur Bildas Miljöbok hämtas följande vägledning för att göra en handlingsplan: Handlingsplan När vi granskat vår arbetsplats eller vårt arrangemang (exempelvis med hjälp av checklistorna) är det bra att göra en handlingsplan, så det vi vill åtgärda inte glöms bort och lämnas ogjort. En handlingsplan kan innehålla följande punkter: A en beskrivning av vad som ska göras A namn eller funktion som ansvarar för att åtgärden genomförs A beskrivning av vilka resurser som krävs för att uppnå målet (pengar, personal, kunskap med mera) A datum när det ska vara klart A planer för uppföljning och utvärdering. Aktuella områden för handlingsplan från Mellansvenska distriktets arbete med Checklista för miljö och rättvisa

4 Kyrkans liv verksamhet och fostran Resursanvändning - rättvisa Kök livsmedel Avfall sortering Kontor - pappershantering Byggnader skötsel 8inkl. vatten) Utomhus grönytor Trafik kommunikation Text från Nässjö Missionskyrka (2009) Förslag till Handlingsplan Upplysa och medvetandegöra Minska inköp och förbrukning Öka andelen skapelsevänliga produkter Profilera cafeterian som skapelsevänlig Bli certifierade som Skapelsevänlig och Rättvisemärkt församling Tänk skapelsevänligt i lokal evangelisation och världsvid mission Upplysa och medvetandegöra (EBW/MT) Informera församlingen via befintliga kanaler, som Horisont, hemsidan, församlingsmöte, gudstjänstblad (JC), projektorduk och affischering (MT) Aktualisera miljö- och rättvisefrågor i samtliga grupper, speciellt i SMU. (MT) Använd cafeterian som skyltfönster och informationsmonter (HT) Var föredömen samt visa på goda och positiva exempel. Minska inköp och förbrukning (HT/JC) Följ upp och minska elförbrukningen. Rörelsevakter? (MT) Minska pappersanvändning och kopiering (JC) Utveckla kompostering och återvinning (JC) Utmana och uppmana till minskad bilkörning till kyrkan genom att samåka, gå eller cykla (Drama?) Bättre rutiner och information för att undvika att kaffe, matvaror mm behöver slängas (HT) Tänk miljövänligt vid planering av läger och utflykter. (EBW) Öka andelen skapelsevänliga produkter (HT) Samordna inköp, storhandla, tänk miljö Prioritera närproducerat, ekologiskt, KRAV-märkt, Rättvisemärkt och hälsosamt Använd Cafeterian för att visa på lämpliga produkter. Samarbeta med lokala butiker Hemsidan kan användas för att informera om lämpliga varor Profilera cafeterian som skapelsevänlig (HT) Profilera Cafeterian som "Fairtrade" Samarbeta med kommunen och SNF Välja leverantörer som satsar på varor som stämmer med profilen Skapa en vänlig kristen atmosfär genom musik, ljus, växter, vattenkonst och trevligt bemötande, erbjud både avskildhet och gemenskap. Bli certifierade som Skapelsevänlig och Rättvisemärkt församling (MT) Genomför Missionskyrkans 5 steg för en Skapelsevänlig församling Undersök möjligheten att bli en Rättvisemärkt församling (Fairtrade Church) Fortsätt arbetet genom att genomföra fler studiecirklar (OS/ES)

5 Tänk skapelsevänligt i lokal evangelisation och världsvid mission (OS) Kombinera mission med insatser för bättre miljö och arbetsförhållanden Miljö- och rättviseengagemang kan ge ökad trovärdighet 106 steg mot en renare skapelse ur Miljöpolicy för SMF & SMU i Frykerud (1996) Denna något gamla lista kan ändå i sin mångfald ge tips på vad som kan göras bifogas Praktiska tips ur Miljöguide för Borgå stift (2005) Just praktiska tips mer än en handlingsplan. Denna förnämliga Miljöguide kan hämtas på: Praktiska tips Kontor Släck alltid belysningen när du lämnar rummet för en längre tid. Prioritera det naturliga ljuset och energibesparande armatur. Texter på strömbrytare underlättar för användarna att välja enbart den belysning som behövs. Stäng apparaterna till natten och veckoslutet. Märk tydligt ut de apparater som alltid bör vara på. Stäng datorn om du är borta en längre tid. Nya datorer går automatiskt i viloläge. Koncentrera utskrifter och kopieringar till ett större antal per gång. Kontrollera texterna och filerna innan du gör utskriften. Använd returpapper då det är möjligt. Pappersavfallet kan sorteras i tre kategorier: 1. tidningar, tidskrifter, reklam och broschyrer 2. kopierings- och utskriftspapper 3. papp och kartong, kraftpapper och bruna kuvert. Kopiera och gör utskriften på papprets bägge sidor, då det är möjligt. Bekanta dig med apparatens bruksanvisningar. Behovet av utskrifter blir mindre om du använder e-post. När du vädrar i rummet, gör det snabbt och effektivt. En lämplig rumstemperatur är C. Man kan sänka temperaturen i ett rum som står oanvänt. Ställ in kylskåpet på +5 C och frysen på - 18 C. Använd trapporna och inte hissen, på samma gång höjer du din kondition! Vatten Ta genast kontakt med gårdskarlen när du upptäcker läckage. Läckande packningar på kranar och wc-stolar kan förbruka hundratals kubikmeter vatten i året! Håll inte kranen rinnande när du diskar för hand. Att göra så förbrukar liter vatten beroende på sätt. Kök Prioritera födoämnen som producerats på nära håll och ekologiskt odlade produkter. Välj rättvisemärkta produkter när du köper kaffe, te, kakao, bananer, apelsiner, socker, honung eller choklad. Fråga i butiken så butiksägarna vet att det finns en efterfrågan på dessa varor. Också partiaffärerna har ett urval av ekologiskt odlade och rättvisemärkta produkter. Till exempel kan du köpa större partier Kyrkkaffe från Tampereen kehitysmaakauppa, (03) Fler försäljare hittar du på Anskaffningar Bygg energisnålt. Överväg möjligheten att låna eller hyra en produkt i stället för att köpa den. Prioritera inhemska samt miljömärkta produkter. Prioritera produkter med enkel förpackning samt förpackningar som kan återanvändas.

6 En arbetskamrat kan uppvaktas på en bemärkelsedag med en inbetalning till missionen, utlandshjälpen, en miljöorganisation eller liknande. Fastighetsskötsel Köp ren energi, t.ex. sälmärkt grön el. Prioritera byggnadsmaterial som förorsakar mindre utsläpp i förberedelse-, byggnads- och rivningsskedet. Sådana material är i synnerhet trä, glas och sten. Inomhus är det möjligt att använda naturenliga behandlingsmedel såsom linolja och naturvax. Begär i samband med offertförfrågan av entreprenörer och varuleverantörer en utredning också över företagets miljömedvetenhet, t.ex. ISO certifiering. Använd miljömärkta rengöringsmedel vid städningen. Städa inte i onödan. Dosera tvättmedlet enligt direktiven. Bekämpningsmedel som blivit oanvända är problemavfall. Även en liten mängd olja kan, när den hamnar ut i naturen, förorena grundvattnet. Avfall Stöd kommunerna i utvecklingen av avfallshanteringen. Som bioavfall klassificeras matrester, fruktoch grönsaksskal, kaffesump och tepåsar samt servetter. Att undvika engångskärl, engångsdukar och pappershanddukar minskar mängden avfall. Vid bruket av en kompostanläggning är det viktigt att använda rikligt med strömaterial och att vända komposten varje vecka. Var noga med avfallssorteringen. Till återanvändningsstationerna kan man föra returpapper, glas, kartong och mindre mängd metall. Via avfallshanteringsstationerna kan man få reda på var återanvändningsstationerna är belägna. Lysrör, ackumulatorer, batterier, föråldrade mediciner, farliga kemikalier och impregnerat virke klassificeras som problemavfall i det fall att man vill göra sig av med dem. I eldstaden får man bränna papper som inte duger för insamlingar, papp och kartong. Olämpliga för förbränning är plast, spånskiva, faner och laminerat, impregnerat eller målat virke samt förpackningar för flytande innehåll. Mängden plastavfall på begravningsplatserna minskar om man prioriterar ekoljus och permanenta lyktor. Minnesljuset kan också tändas hemma. Genom att sortera avfallet rätt på begravningsplatserna kan församlingen vinna hundratals euro i året. Trafik Motionsidrott är nyttigt både för omgivningen och för den egna konditionen. Att gå och cykla är enkel och nyttig motionsidrott. Det utbetalas kilometerersättning för användning av egen cykel på arbetsresor. Kör lugnt och föregripande i trafiken, på så vis sparar du bränsle, bilen och dina nerver. Använd blockvärmare när det är +5 C ute eller kallare. En uppvärmning på två timmar är tillräcklig. Prioritera allmänna trafikmedel och samåkning. Det lönar sig att ordna gemensam transport till möten och evenemang eller att använda allmänna trafikmedel. Miljöfostran Behandla regelbundet det ekologiska läget på orten i kyrkorådet/församlingsrådet. Skriftskolan kan börja med att man planterar ett vårdträd. Församlingen kan inspirera också andra till miljövänlig verksamhet genom att delta i temadagar (världsmiljödagen, energisparveckan, veckor för rättvisemärkta produkter, ansvarsveckan). ECEN (European Christian Environmental Network) är ett ekumeniskt nätverk som vill främja miljövänligt handlande i kyrkorna och uppmärksamma Guds skapelse i gudstjänsten och liturgin. ECEN inbjuder alla

7 kyrkor att varje år fira Skapelsetid (Time of Creation) mellan 1 september och den andra söndagen i oktober. Liturgiskt material och annan information finns på hemsidorna (engelska och tyska). Också friluftsgudstjänster och gemensamma naturutflykter är miljöfostran. Sammanställning oktober 2009 Göran Strömner församlingskonsulent SMK/SMU i Mellansvenska distriktet Bifogas: Svenska Missionskyrkans Miljöpolicy med teologisk reflektion (2008) SMU:s miljöpolicy (2007) Svenska Baptistsamfundet - Policy för miljö, hälsa och livsstil (2007) 106 steg mot en renare skapelse ur Miljöpolicy för SMF & SMU i Frykerud (1996)

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen Förskolans miljöprogram samt checklista för Miljöbaggen Antagen BUN 2012 06 20 Reviderad av ledningsgruppen för förskolans miljöarbete 2014 06 16 Förskolornas miljöprogram Förskolornas miljöprogram är

Läs mer

För en hållbar utveckling

För en hållbar utveckling Svenska kyrkans miljödiplomering 5 Uppföljning 6 Information 4 Organisation 3 Mål och program Dialog planering Reflektion Utbildning 2 Vision och miljöpolicy 1 Nulägesbeskrivning För en hållbar utveckling

Läs mer

Låt grupperna intervjua den/de ansvariga för de olika delarna för att få hjälp att svara på frågorna.

Låt grupperna intervjua den/de ansvariga för de olika delarna för att få hjälp att svara på frågorna. Verktyget är uppdelat i sex delar: 1. el och värme, 2. mat och matavfall, 3. transporter, 4. varor, 5. avfall och återvinning samt 6. planering och kommunikation Dela upp klassen i 6 grupper och låt dem

Läs mer

Centerpartiets miljöpolicy

Centerpartiets miljöpolicy Centerpartiets miljöpolicy - för en hållbar utveckling juni 2008 www.centerpartiet.se Centerpartiets miljöpolicy För en hållbar, ekologisk och tillväxtfrämjande utveckling Centerpartiet ska vara ett föredöme

Läs mer

Miljöansvar! Så här arbetar vi i Kinna församling! Miljödiplom Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling

Miljöansvar! Så här arbetar vi i Kinna församling! Miljödiplom Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling Miljöansvar! Så här arbetar vi i Kinna församling! Miljödiplom Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling Vision och policy Övergripande vision Allt liv är skapat av Gud. Människan är skapad

Läs mer

Grön skola kriterier 2010-09-23

Grön skola kriterier 2010-09-23 2009 års kriterier för GRÖN SKOLA Bildningsnämnden Lysekil Lpo 94 Mål att sträva emot Visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv. Utvecklar sin förmåga att göra och

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Miljöplan I Ur och Skur Grantoppen 2012-2013

Miljöplan I Ur och Skur Grantoppen 2012-2013 Miljöplan I Ur och Skur Grantoppen 2012-2013 I Ur och Skur förskolan ska sträva mot ett hållbart samhälle och värna om framtiden. Vi skall utveckla miljömedvetenheten och kretsloppstänkandet hos barnen

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Kartläggningsguide för avfallstemat

Kartläggningsguide för avfallstemat Kartläggningsguide för avfallstemat Syftet med det här häftet är att erbjuda er färdiga mallar och metoder för kartläggningar inom avfallstemat. Häftet innehåller kartläggningsverktyg för både miljöbelastningen

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Att vara internationellt ombud

Att vara internationellt ombud Att vara internationellt ombud Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN

HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN MILJÖFÖRVALTNINGEN RÅDRUMMET Karlstad 2014 CHECKLISTA HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN Hej! Vi vill hjälpa dig att göra ditt evenemang så hållbart som möjligt: miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Läs mer

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen Förskolans miljöprogram samt checklista för Miljöbaggen Antagen 2012-x-x Förskolornas miljöprogram Förskolornas miljöprogram är till för att inspirera och vägleda arbetet med miljö- och hållbar utveckling.

Läs mer

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 1(5) Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 Innehållsförteckning Teologisk grund...2 Långsiktig målsättning...2 Mat och dryck... 2 Byggnader... 2 Inköp och förbrukningsvaror... 2 Resor och transport...

Läs mer

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING Texten utgår från Verksamhetsbeskrivningar år 2014 samt Visioner och mål i Frösåkers församling 2015. Jämförelse har gjorts med Församlingsinstruktionen

Läs mer

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping Biskop Anders predikan Den Heliga Familjens Fest 30 december 2013 S:t Olai, Norrköping På juldagen firade vi med stor glädje att Gud har blivit människa för vår skull. Idag på söndagen efter jul firar

Läs mer

HÖGSKOLANS MILJÖLEDNINGSARBETE

HÖGSKOLANS MILJÖLEDNINGSARBETE 1(5) HÖGSKOLANS MILJÖLEDNINGSARBETE Miljöarbetet på Högskolan i Gävle startade 1996. Högskolestyrelsen beslutade 2001-12-07 att Högskolan i Gävle ska under perioden 2002- ta fram ett miljöledningssystem

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 INTERN MILJÖPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERGRIPANDE MÅL 1 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 KONTORSMATERIEL OCH FÖRBRUKNINGSVAROR 1 PAPPER OCH KUVERT 1 LUNCHRUM 2 RESOR TILL OCH FRÅN ARBETET 2 TJÄNSTERESOR

Läs mer

Policy för fred och omställning till en hållbar värld

Policy för fred och omställning till en hållbar värld Policy för fred och omställning till en hållbar värld Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. 1 Mos 1:26 Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Rom

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

ABF Västra Götaland - SÅ ÄR VI MED OCH PÅVERKAR!

ABF Västra Götaland - SÅ ÄR VI MED OCH PÅVERKAR! ABF Västra Götaland - SÅ ÄR VI MED OCH PÅVERKAR! Hållbart ABF ABF är en idéburen rörelse med ett idéprogram fastlagt för hela organisationen. Idéprogrammet är vägledande för vårt sätt att arbeta för en

Läs mer

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun fev.se/atervinning Det finns mycket att tjäna på att återvinna och återanvända. Falun är en av Sveriges bästa kommuner när det gäller återvinning

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu 1 Mark 1:14 När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Tunadalskyrkan 131208 Att leva

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Kartläggningsguide för energitemat

Kartläggningsguide för energitemat Kartläggningsguide för energitemat Syftet med det här häftet är att erbjuda er färdiga mallar och metoder för kartläggningar inom energitemat. Häftet innehåller kartläggningsverktyg för både miljöbelastningen

Läs mer

Miljöplan för Torpets Förskola

Miljöplan för Torpets Förskola Miljöplan för Torpets Förskola 2015-2016 Reviderad 2016-01-07 Torpets miljöplan På Torpets Förskola ska vi sträva mot ett hållbart samhälle och värna om framtiden. Vi skall utveckla miljömedvetenheten

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Intern miljöplan 2013-10-30 Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014 Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Verksamheterna på bygg- och miljökontoret ska vara långsiktigt

Läs mer

MILJÖPLAN. Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig. Vi har utsett miljöansvariga. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret 13/14.

MILJÖPLAN. Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig. Vi har utsett miljöansvariga. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret 13/14. MILJÖPLAN Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig Vi har utsett miljöansvariga vid sektionen. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret Minst en av de miljöansvariga har under året deltagit av LiU anordnad

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier Miljömål och handlingsplan för Önnestads folkhögskola Önnestads folkhögskolas miljömål syftar till att med människan i centrum bidra till en hållbar utveckling genom effektiv hushållning med resurser och

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

Hållbar utveckling. s. 76-83

Hållbar utveckling. s. 76-83 Hållbar utveckling s. 76-83 Prov Du får ta med dig anteckningar Anteckningarna skriver du hemma, som en övning till provet De ska vara skrivna med din handstil, inga kopior eller utskrifter Anteckningarna

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

Globala veckans tipspromenad

Globala veckans tipspromenad Globala veckans tipspromenad Kyrkornas globala vecka 2007 har temat Skapelsefeber! och handlar om skapelsen och klimatet. Varje år tar vi fram en tipspromenad till Kyrkornas globala vecka. På ett både

Läs mer

Till Växjö, Europas grönaste stad

Till Växjö, Europas grönaste stad Välkommen! Welcome! Willkommen! Bienvenu! Bienvenida!Tervetuloa! Till Växjö, Europas grönaste stad 欢 迎 ترحيب 歡 迎 歓 迎 환영 Publicitet - som Europas grönaste stad Många besöker Växjö För att se förnybar energi,

Läs mer

Remiss svar Ny gemensam kyrka.

Remiss svar Ny gemensam kyrka. Gamla Uppsala Missionsförsamling 20101001 FÖRSLAG Remiss svar Ny gemensam kyrka. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Ett förslag till svar på remissen

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Malmborgs Miljöpolicy

Malmborgs Miljöpolicy Malmborgs Miljöpolicy 1 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitetsoch miljöarbetet. Vi söker ny kunskap

Läs mer

E som alternativ kommer att strykas!

E som alternativ kommer att strykas! Du skriver kursplan för en ny kurs som har dessa mål: Efter genomgången kurs skall studenten ha kunskaper om och förtrogenhet med -Teknikens roll i samhällsutvecklingen -Samspelet teknik-människa-miljö

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 Mätning budgetår 14-15 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras.

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

INLEDANDE KARTLÄGGNING AV EKOSTÖDVERKSAMHETEN

INLEDANDE KARTLÄGGNING AV EKOSTÖDVERKSAMHETEN INLEDANDE KARTLÄGGNING AV EKOSTÖDVERKSAMHETEN Bästa ekostödperson, Du håller nu i din hand blanketten för en inledande kartläggning av ekostödverksamheten. Med hjälp av blanketten får er arbetsgemenskap

Läs mer

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också.

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Vårt miljöarbete Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Stockholmsmässan ägs gemensamt av Stockholms stad och Stockholms Handelskammare,

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor UPPDRAG: SOPOR Vid gamla boplatser hittar arkeologer aska, ben och frön. Det kan vara fynd som är tusen år gamla spår efter människor som levde innan sopbergens tid. Deras sopor var inte farliga för miljön.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg

Handlingsplan. Grön Flagg Handlingsplan Grön Flagg 2014-2015 1 Innehåll Handlingsplan Grön Flagg... 3 Miljöråd... 3 Handlingsplan... 3 Tema Livsstil och hälsa... 4 Hållbar utveckling och hållbara relationer... 4 Kretslopp och konsumtion...

Läs mer

Miljöutskottet planerar och samordnar. Miljöutbildning planeras och utförs. Information om nationens miljöarbete och -program når ut till tjänstemän.

Miljöutskottet planerar och samordnar. Miljöutbildning planeras och utförs. Information om nationens miljöarbete och -program når ut till tjänstemän. Aktiviteter & Information 1 Miljöaktiviteter för nationens medlemmar arrangeras minst två gånger per termin. 2 gånger per termin Miljöutskottet planerar och samordnar. 2 En gång per termin, lämpligen i

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad.

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. Predikotext: Joh 1:1-14 Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. PS 127:2 Jesu födelse omges av mycket

Läs mer

Sorterings- guide Lemlands kommun

Sorterings- guide Lemlands kommun SAMHÄLLSINFORMATION Sorterings- guide Lemlands kommun Här får du tips om hur du skall källsortera innan du går till Din återvinningsstation. Tänk dig för när du ska slänga avfallet. Det som hamnar i soporna

Läs mer

SOPSORTERINGS SKOLAN

SOPSORTERINGS SKOLAN SOPSORTERINGS SKOLAN Spara gärna denna sorteringsguide för ökad trevnad i våra miljöhus. REGLER OM SOPSORTERING Kostnadseffektivt Sopsortering är inte bara bra för miljön utan också för plånboken. Genom

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

Hållbar utveckling - vad, hur, när, varför?

Hållbar utveckling - vad, hur, när, varför? Hållbar utveckling - vad, hur, när, varför? Allt vi konsumerar (handlar, använder) kommer någonstans ifrån och tar vägen någonstans när vi har förbrukat det. Vi människor köper och använder mer än vi behöver.

Läs mer

MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS

MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS 12-17 AUGUSTI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion...4... Varför delta?...7 Vilka regler gäller?...8 (Grundförutsättningar för att sälja livsmedel och miljökrav)

Läs mer

tack för du tittat den här boken!

tack för du tittat den här boken! tack för du tittat den här boken! vi gjorde ett experiment.vi gjordet balong bilar vi andvende. leksaks bilar,tejp,sugror.och,balonger. vi gjordet så att vi tejpadet sugröret i leksaks bilen. sen tejpadet

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Sopsortera - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Läs mer

Församlingsinstruktion. Antagen

Församlingsinstruktion. Antagen Församlingsinstruktion Antagen 2014-08-13 Programförklaring Identitet Församlingen har med sina 9 000 medlemmar en kyrkotillhörighet på ca 78 % av invånarna (2013). I arbetslaget finns 30 anställda varav

Läs mer

Att leda ideella medarbetare

Att leda ideella medarbetare Att leda ideella medarbetare Delaktighet I Bibeln framställs kyrkan bland annat som ett träd, vilket symboliserar visionen om människors gemenskap med varandra och Gud. När många människor inser att de

Läs mer

Tema Kretslopp. Mål 1: Nedbryttningsprocessen

Tema Kretslopp. Mål 1: Nedbryttningsprocessen Tema Kretslopp Vi har diskuterat tillsammans med barnen om de olika målen, kompostering, källsortering och nedbrytningsprocessen. Barnen tycker att det är spännande. - Varför vill maskarna ha våran mat?

Läs mer

Tio tumregler för god ekumenik

Tio tumregler för god ekumenik Tio tumregler för god ekumenik Att leva som kristen är att leva befriad. Ändå reser vi murar, misstänkliggör och skyggar för varandra också kristna syskon emellan. Gud kallar oss att bryta upp från dessa

Läs mer

Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma

Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma PRESSMEDDELANDE Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma Svenskarna är inte lika miljö- och klimatsmarta på kontoret som hemma. Enligt senaste Kontorsbarometern svarar bara 7 procent att de agerar

Läs mer

Miljömål Aktiviteter Ansvarig Resurser Slutdatum Uppföljning Miljöindikator Åtgärdat

Miljömål Aktiviteter Ansvarig Resurser Slutdatum Uppföljning Miljöindikator Åtgärdat Sida 1 (10) Synliggöra miljöarbetet på hemsidan Skapa på institutionens hemsida en informationsruta till det pågående miljöarbetet och göra synligare Stockholms universitet miljöpolicy med en länk David,

Läs mer

Mål Åtgärd Tidsplan Ansvariga Sektionsstyrelsen ska. Vi har två miljöansvariga vid sektionen. Under verksamhetsåret 2016 är det David Brostedt och

Mål Åtgärd Tidsplan Ansvariga Sektionsstyrelsen ska. Vi har två miljöansvariga vid sektionen. Under verksamhetsåret 2016 är det David Brostedt och MILJÖPLAN Mål Åtgärd Tidsplan Ansvariga ska ha minst en miljöansvarig Vi har två miljöansvariga vid sektionen. Under verksamhetsåret 2016 är det David Brostedt och Åtgärda i början av varje ny termin Minst

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer