Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen"

Transkript

1 Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen

2 Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det är därför som... Vi bygger för en ung generation med människor som vill följa Jesus och fullborda vår kallelse 2

3 Vi är en Guds församlingsplantering När vi planterar en församling så är det Guds församling vi planterar. Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Apg 20:28 Melleruds Kristna Center är en Guds församlingsplantering. Avsikten med denna församlingsplantering är att den skall förverkliga den vision Gud gett oss. Vi kommer att använda bilden av ett fruktträd för att beskriva denna församlingsplantering. De olika delarna är viktiga delar för att förverkliga visionen Gud har visat oss. Frukten är människor som bygger för en ung generation och som vill följa Jesus och fullborda vår kallelse. Löven är målsättningar och handlingsplaner. De är viktiga för att visionen skall bli praktisk och tydlig för oss. Det ger visionen fötter. Grenarna är vår gemenskap. Vår gemenskap är byggd för att den skall kunna hjälpa både kollektivet och individen att förverkliga sin kallelse. Stammen är vårt uppdrag. Uppdraget är det som bär upp både grenarna löven och frukten. Uppdraget är det som Gud kallat oss att göra. Rötterna är våra värderingar. Det är värderingar som vi har hämtat ifrån Guds ord. Som har stor betydelse för hur vi tänker och allt vi gör. Jorden är Guds ord. I den jorden är församlingen planterad och där den får sin näring. 3

4 Jorden är Guds ord Vad marken betyder för ett fruktträd, det betyder Guds ord för församlingen. Om församlingen skall kunna växa, utvecklas och bära frukt så måste den planteras i Guds ord. Var än på jorden som församlingen planteras så skall den planteras i Guds jord som är Guds ord. Det betyder att det finns samma livskraft i alla församlingar. Vi hämtar alla näring från samma källa. Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. Ps 1:1-3 Rötterna är våra värderingar Värderingarna är det som vi tycker är det mest väsentliga för oss. Vi har tagit ut fyra nyckelvärderingar. Värdering 1: En ständig gemenskap med Gud Vår relation är livsviktig för oss och har sin grund i vad Jesus gjorde för oss på korset. Genom detta kan vi leva i en ständig relation med Gud. För oss innebär det av vi uppskattar och söker Guds närvaro och vilja i allt vi gör Värdering 2: En trogen gemenskap med församlingen Gud har fört människor samman i en gemenskap, som kallas församlingen. Denna gemenskap är en förutsättning för människor som vill följa Jesus, och förverkliga sin kallelse. Därför deltar vi troget i gemenskapen Värdering 3: En relevant gemenskap med andra Det budskap vi har är oföränderligt men sättet att nå ut med det måste vara relevant för dem som vi vill nå. Vi förändrar metoderna så att vi de blir attraktiva för de grupper vi vill nå. Värdering 4: Tillväxt är något naturligt Allt som har liv utvecklas och växer så gör även Guds församlingsplantering. Varje troende har potential att bli det Gud tänkt, därför räknar vi med varandra och utrustar i enlighet med var och ens kallelse. Vi vet också att Gud älskar och söker alla människor. Därför söker vi att på olika sätt söka rädda så många som möjligt. 4

5 Stammen är vårt uppdrag Vi har ett uppdrag, detta uppdrag hämtar vi från den befallning Jesus gav till sina lärjungar i Matteus 28:19-20 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Vi beskriver vårt uppdrag så här: Vi utrustar alla troende i vår gemenskap till att fungera i sin kallelse för att rädda alla människor i vår värld. Huvudsyftet med församlingen är att sprida evangeliet och att rädda människor. Det är viktigt för församlingen att fullborda uppdraget. Tanken är att du skall vara med och förverkliga uppdraget. Det gör du genom att du fungerar i din kallelse. Grenarna: Vår gemenskap Vår gemenskap har två vingar Den gemenskapsmodell som vi har, finns i nya testamentet. En modell som Jesus och den första församlingen levde i, så här står det Varje dag undervisade de i templet och hemma i husen och predikade det glada budskapet att Jesus är Messias. Apg 5:42. En liten gemenskap på 5-12 personer som möts i hemmen där man betjänar varandra och omgivning. Och en stora gemenskap som består av att alla de små gemenskaperna möts i en offentlig lokal där man betjänar varandra och omgivningen. Varför just denna modell? 1. Människan är skapad för att leva i båda dessa gemenskaper. Den lilla gemenskapen ger närhet, trygghet och identifikation. Den stora gemenskapen ger anonymitet, entusiasm och enhet. Det är när man går mellan dessa olika gemenskapsformer som människan mår bäst, och fungerar bäst 2. Den ger oss ett bättre förhållande till Gud Dessa gemenskaper är viktiga mötesplatser mellan Gud och människan. I den stora gemenskapen möter vi ofta Gud som Gud den högste Guds storhet ger oss en rätt respekt för Gud. I den lilla Gud med oss Guds närhet gör oss öppna för Gud 3. Den ger oss bättre undervisning Undervisningen i den stora gemenskapen är ofta envägskommunikation som förmedlas av människor särskilt utrustade för det, där ges ofta riktlinjer, profetisk inriktning som skapar enhet, vägledning för hela församlingen. Undervisningen i den lilla gemenskapen handlar mycket om tillämpning av undervisningen. Där finns de som har erfarenhet som kan vara exempel, där kan man ställa frågor, där kan man få hjälp med svårigheter 5

6 4. Den ger utrymme för fler andliga gåvor Den stora gemenskapen där har förkunnar gåvorna det största utrymmet och dessa tjänster är viktiga för de kristnas utveckling. Den lilla gemenskapen där har alla de andliga gåvor möjlighet att brukas och det är också viktigt för det kristna livets utveckling, att kunna ge och ta ansvar. Att få pröva olika uppgifter och gåvor. 5. Den når fler med evangeliet Den lilla gemenskapen är den naturligaste gemenskapen för evangelisation, där man når sitt närområde, sina vänner med evangeliet. Man bjuder in människor och går till människor i sin närhet. Den stora gemenskapen är viktig när man vill nå längre tex sända ut människor för att evangelisera, även att gå samman för att evangeliet skall höras tydligare Vår gemenskap har två riktningar Vår gemenskap har två gemenskapsformer men också två riktningar. Det är en gemenskap med både Gud och människor som det står i 1 Joh 1:3 för att ni också skall ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus 1. Vi har gemenskap med Gud Det är en gemenskap där Gud själv är med. Han som skapade universum med sitt ord. Han som delade röda havet för Israel så de kunde gå över utan att bli blöta. Han som mättade tusentals människor med fem bröd och två fiskar. Han som gjorde så att blinda såg, döva hörde och lama kunde gå. Han är med i denna vår gemenskap. Gud har valt att manifestera sig genom Jesus Kristus. Så här säger Jesus där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Matt 18:20 Guds närvaro är en dyrbar skatt i gemenskapen Det är bara Guds manifesterande närvaro som kan tillfredställa vår inre människa, som kan förvandla oss och som gör under. Guds vilja är ett hedersuppdrag i gemenskapen Guds vilja är det bästa som kan hända på jorden, i våra liv och i vår omgivning. 2. Vi har gemenskap med människor En gemenskap av människor som vi kallar syskon, för vi har samma Far. Vi ber Vår Fader som är i himlen En gemenskap med många värdefulla syskon Varje människa har ett högt värde eftersom Gud har skapat henne och offrat sin egen Son för hennes skull. 6

7 En gemenskap av olika syskon Det finns ingen människa som är exakt lik den andra vi är alla olika. Vi har olika kön, utseende, temperament, social ställning, utbildning, ålder, yrken och förmågor med mera. Därför är det viktigt att vi inte jämför oss med varandra utan komplettera och betjäna varandra En gemenskap med ofullkomliga syskon Vi är människor med fel och brister och vi gör lätt misstag. Då är det viktigt att vi har överseende med varandra och kan förlåta varandra Löven: Våra målsättningar och handlingsplaner Från grenarna kommer löven, och det kommer nya varje år. På församlingsträdet är löven mål och handlingsplaner. För att uppdraget skall bli till handling är det viktigt att vi arbetar med mål och handlingsplaner. Tanken är att dessa skall utvärderas och göras om varje år. Frukten: Människor som förverkligar visionen Avsikten med ett fruktträd är att det skall bära frukt. Så är det också med församlingsträdet. Vi vill bygga för en ung generation med människor som vill följa Jesus och påverka sin omgivning. Så frukten är alltså människor som vill betjäna en ung generation. Det är människor som älskar och följer Jesus och som vill påverka omgivning. Människor som vill ge något, inte bara få något, människor som vill göra något inte bara ta emot något. 7

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Ulf Wilnerzon, Filadelfiakyrkan Örebro, 2014-11- 09. Kall kallare kallelse: Inkallad till gemenskap

Ulf Wilnerzon, Filadelfiakyrkan Örebro, 2014-11- 09. Kall kallare kallelse: Inkallad till gemenskap Ulf Wilnerzon, Filadelfiakyrkan Örebro, 2014-11- 09 Kall kallare kallelse: Inkallad till gemenskap Här följer en sammanfattning av predikan + några frågor att reflektera och samtala kring. Läs Matteus

Läs mer

I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS

I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och

Läs mer

VAD INNEBÄR DET ATT FÖLJA JESUS I DAG?

VAD INNEBÄR DET ATT FÖLJA JESUS I DAG? 3 Ett norskt grunddokument om kristen efterföljelse. Andliga ledare i Norge (däribland generalsekreterarna Egil Grandhagen [NLM] och Anfin Skaaheim [IM]) har tagit initiativ till något som kallas Timoteus-felleskapet.

Läs mer

Kom och följ mig. Söndagsskolan 2015. Utbildningsresurser för ungdomar

Kom och följ mig. Söndagsskolan 2015. Utbildningsresurser för ungdomar Kom och följ mig Söndagsskolan 2015 Utbildningsresurser för ungdomar inlärning och undervisning till omvändelse Söndagsskolan 2015 Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2014 Intellectual

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

Ha fortsatt förtroende för familjen som grund! Ett föredrag om familjen som Guds verk.

Ha fortsatt förtroende för familjen som grund! Ett föredrag om familjen som Guds verk. Familjenglobalt Ha fortsatt förtroende för familjen som grund! Ett föredrag om familjen som Guds verk. September 2013. Sedan länge vet jag genom dina vittnesbörd att du har stadgat dem för evigt (Ps 119:152).

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

Tyda allt till något gott

Tyda allt till något gott Tyda allt till något gott Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: 1 Mos 9:8-9; Matt 18:8-9; AC 1079. Se sista sidan!) Ham, Kanaans far, såg sin far naken och berättade det för sina båda bröder,

Läs mer

Helt i Guds hand. Reflektioner kring Bibeln och människan

Helt i Guds hand. Reflektioner kring Bibeln och människan Helt i Guds hand Reflektioner kring Bibeln och människan Här följer några tankar kring Bibelns sätt att beskriva detta att vara en människa. Något om glädjen, kampen och det unika värde som människan bär

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Min. Plikt mot Gud. För aronska prästadömsbärare

Min. Plikt mot Gud. För aronska prästadömsbärare Min Plikt mot Gud För aronska prästadömsbärare Min Plikt mot Gud För aronska prästadömsbärare Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga Salt Lake City, Utah, USA 2010 Intellectual Reserve, Inc.

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet.

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet. Vi i skolan har inte längre monopol på kunskap. Idag går det att lära sig saker mycket bra även utanför skolans värld. Inte minst genom den nya tekniken. Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden

Läs mer

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen.

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Följ mig - i kraften För precis 30 år sedan, 3:e söndagen i augusti 1983, blev jag här på Storstrand presenterad

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

LEKTIONSBOK FÖR BARNTILLSYNEN SEN EDRA SMÅ

LEKTIONSBOK FÖR BARNTILLSYNEN SEN EDRA SMÅ LEKTIONSBOK FÖR BARNTILLSYNEN SEN EDRA SMÅ SEN EDRA SMÅ LEKTIONSBOK FÖR BARNTILLSYNEN Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga Salt Lake City, Utah Kommentarer och förslag angående lektionsboken

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

Kanava 8, 3.10.2012 Patrik Hagman Vi måste säga något föredrag vid prästdagarna 2012

Kanava 8, 3.10.2012 Patrik Hagman Vi måste säga något föredrag vid prästdagarna 2012 Kanava 8, 3.10.2012 Patrik Hagman Vi måste säga något föredrag vid prästdagarna 2012 Jag har tagit rubriken till detta föredrag från ett uttalande av evangelisten Frank Mangs, som Peter Haldorf har nedtecknat

Läs mer