Arbetade med projekt och byggledning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetade med projekt och byggledning."

Transkript

1 Curriculum Vitae Håkan Larsson (Biträdande Konsult) SENSUM AB Sätraängsvägen Danderyd Kompetensprofil och målsättning 28 års erfarenhet inom mark- och infrastrukturssektorn, både i rollen som entreprenör och beställare. Nyckelkunskaper: Erfarenhet, kunskap, kommunikationsförmåga, social kompetens och inte minst en rejäl portion engagemang. En lagspelare. Har som mål att verka i mer renodlade projektledarroller. Vill även dela med mig av mina kunskaper till yngre medarbetare inom vårt kompetensområde, vilket jag anser som en av våra viktigaste utmaningar för att bibehålla och utveckla ledarskapet inom området byggstyrning. Anställningar okt 2011 Projekt- och byggledare, SENSUM AB, Stockholm Innehar rollen som VD i bolaget. Arbetar idag med projekt- och projekteringsledning samt byggledning. Uppdrag i såväl större som mindre projekt i varierande roller. juni 2008 okt 2011 Projekt- och byggledare, Håkan Larsson Projektledning AB / Konsultgruppen Röda Tråden AB, Stockholm VD i det egna bolaget samt styrelsemedlem av Konsultgruppen Röda Tråden. Arbetade med projekt- och projekteringsledning samt byggledning. juni 2006 juni 2008 Projekt- och byggledare, Grontmij AB, Stockholm Gruppchef för avdelningen PL Mark- och ledningssystem. Arbetade med projekt- och projekteringsledning samt byggledning. okt 2005 juni 2006 Projekt- och byggledare, Carl Bro AB, Stockholm Arbetade med projekt och byggledning. mars 1993 okt 2005, Berg och Väg Maskin AB, Rönninge Arbetade som projektchef med helhetsansvar för entreprenadsarbeten under åren Därinnan i arbetsledande funktioner. Entreprenad samt produktionskalkylering.

2 okt 1990 mars 1993 Arbetsledare/Utsättare, AB Berg och Väg, Rönninge Allmän arbetsledning, Byggutsättning för mark och va- arbeten. Kalkylering april 1990 aug 1990 Mätningstekniker, Bygg- och Industrimätning Kartdata AB, Falun Byggutsättning för mark och va-arbeten, volymberäkningar. feb 1986 april 1990 Utsättare/Utsättarchef, AB Berg och Väg, Rönninge Byggutsättning för mark och va-arbeten. Organisatör av företagets mät-avdelning, byggutsättning, volymberäkningar. Kalkylhjälp. juli 1983 aug 1985 Utsättarbiträde, SIAB Anläggning AB, Stockholm Behjälplig vid allmänna byggutsättningar. Utbildning aug 1981 juni årig Bygg och Anläggningsteknisk linje, St: Botvids Gymnasium. Påbyggnadsutbildning 2013 Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P / BAS U, 2 heldagar 2012 Entreprenadbesiktning metodik / 1 heldag 2012 Entreprenadbesiktning juridik / 1 heldag 2009 Asfaltsbeläggningar introduktionskurs / två heldagar 2009 Hjälp på väg inkl. HLR / en halvdag 2009 Säkerhet på Väg / en heldag 2008 AMA Anläggning 07 & MER Anläggning 07 / en heldag 2007 Ledarskap "Ny chef i Grontmij", Grontmij Akademin / tre heldagar 2007 Map Applications kalkyl, Skandinavisk Kalkyldata / två heldagar 2007 Uppdatering i AMA AF 07 / en halvdag 2007 Grunder i ABK 96, Intern utbildning / en halvdag 2007 Microsoft Projekt Grundkurs / två heldagar 2007 AMA-fortsättningskurs / två heldagar 2006 PMI, Internutbildning /15 heldagar 2005 Grunder i LOU, Hellgren & Linander / en heldag 2002 Brandskyddsutbildning i heta arbeten / en heldag 2000 Entreprenadjuridik Steg 2, Stockholms Byggmästarförening / en heldag 2000 Entreprenadjuridik Steg 1, Stockholms Byggmästarförening / två heldag 2000 Arbete på väg Nivå A, Sigtuna utbildningscenter AB

3 Grundkurs AMA 1994 Ansvarig arbetsledare enligt PBL, Stockholms Byggmästarförening 1990 Grundkurs GEO, Svensk Byggnadsgeodesi Förtroendeuppdrag Styrelsemedlem i Konsultgruppen Röda Tråden AB Kassör och styrelsemedlem i föräldrarkooperativet Vilhelmsdal, Rönninge Språk Svenska, modersmål Engelska, kunskaper i tal och skrift Datorkunskaper Adobe Acrobat MS Excel MS Office MS Power Point MS Project MS Word Chaos Systems Referensuppdrag 2013 Stockholms Stads Exploateringskontor Projektledning Genomförande Norra Djurgårdsstaden Projektledning Gasverksområdet Uppdraget avser projektledning under genomförandet för omvandlingen av Gasverksområdet inom delprojekt Hjorthagen. I uppdraget ingår att samordna övergripande projekteringsarbete mot uppställda mål avseende omfattning, tid, ekonomi samt kvalitet och miljö i bygghandlingsskedet. Vidare består uppdraget att i samverkan upphandla entreprenader, styra och kontrollera samt avsluta planerade entreprenader inom ramen för uppsatta mål och budget. Projektbudget: 400 MKR Fredrik Bergman , 2012 Stockholms Stads Exploateringskontor Projektledning Genomförande Norra Djurgårdsstaden Projektledning Bobergsgatan Uppdraget avser projektledning under genomförandet av Bobergsgatan (Hjorthagen) I uppdraget ingår att samordna övergripande projekteringsarbete mot uppställda mål avseende omfattning, tid, ekonomi samt kvalitet och miljö i bygghandlingsskedet. Vidare består uppdraget att i samverkan upphandla entreprenader, styra och kontrollera samt avsluta planerade entreprenader inom ramen för uppsatta mål och budget. Projektbudget: 380 MKR Fredrik Bergman ,

4 2009 Stockholms Kooperativa Bostadsförening Kv. Tältlägret Fruängen, kontroll, kvalitetsuppföljning Entreprenaden omfattar bl.a.. schakt- och grundläggningsarbeten, pålningsarbeten, ledningsarbeten iordningställande av gata samt finplanering i gårds- och gatumiljö. Johan Jarding Trafikverket E18 Hjulsta/ Kista E110 Trafikplats Hjulsta Entreprenaden omfattar trafikplats med 2 broar och anslutande ramper till trafikplatsen. Dessutom ingår att bygga motorväg, lokalväg och dammanläggning för vägdagvatten. Totalt 3300 m VA-förläggning inklusive styrd borrning. Större trafikomläggningar utförs vid genomförandet. Entreprenadsumma: 86 MKR Bengt Nilsson Trafikverket E18 Hjulsta/ Kista E120 Hjulsta Spångadalen Entreprenaden omfattar; motorväg och lokalväg på sträckan Hjulsta till Spångadalen, betongtunnlar för E18 och lokalväg, trafikplats i Tensta med bro över E18 samt ytterligare 3 broar över gång- och cykelväg m VA-förläggning inklusive styrd borrning. Större trafikomläggningar utförs vid genomförandet. Entreprenadsumma: 292 MKR Bengt Nilsson Trafikverket E18 Hjulsta/ Kista E130 Broar över parkstråk Tensta Entreprenaden omfattar 3 långa landskapsbroar för E18 och lokalväg. Entreprenadsumma: 135MKR Bengt Nilsson Trafikverket E18 Hjulsta/ Kista E140 Bro över Spångadalen Entreprenaden omfattar bro för E18. Arbetena innebär avancerad grundläggning invid befintliga trafikerade broar. Entreprenadsumma: 75MKR Bengt Nilsson Stockholms Stads Exploateringskontor Gubbängen 1:1, Del av Målkurvan Upprättande av Teknisk beskrivning, projekteringsledning samt byggledning Mark/Gata/VA Omläggning av befintliga ledningar samt nybyggnation av infartsgata. Farid Ahmed

5 2008 Stockholms Lokaltrafik / MKS-projekt upprustning av Roslagsbanan vid markarbeten vid upprustning av Roslagsbanan Delen Hägernäs-Rydbo SL/MKS-Projekt. Kent Nyström Nykvarns Kommun Kv. Betongen 1, Konstgräsplan Nykvarn Projektledning, projekteringsledning, samt byggledning Avser nyanläggning av konstgräsplan. Urban Dahlberg Trafikkontoret, Stockholm Stad Mäster Samuelsgatan vid ombyggnad samt handikappsanpassningar i delar av Mäster Samuelsgatan. Åke Wisen: Nykvarns Kommun Mörby Företagarby Projektledning Exploateringsarbeten Mörby företagarby. Gatu- och ledningsarbeten. Nykvarns Kommun Åke Svensson: Trafikkontoret, Stockholm Stad Kv. Sporren 16 vid ombyggnad samt omisolering delar av Klarabergsgatan Åke Wisen /Christer Johansson: Södertälje Kommun / Telge Nät AB Glasberga Sjöstad Projekt- och byggledning Samordnande bygg- och projektledning för utbyggnad av Glasberga Sjöstad. och ekonomiuppföljning. Mats Bråmå: (SK) Jan Hammarström (TN) 2007 Telge Nät AB Glasberga Sjöstad Projekteringsledning Samordnande bygg- och projektstöd för samtlig utbyggnad rörande TELGE Näts arbeten i exploateringsprojektet Glasberga Sjöstad. Granskning FFU för bolagets räkning. VA, FV, El samt stadsnät. Rune Conninger:

6 2007 Trafikkontoret, Stockholm Stad, kontroll Slöjdgatan samt kontrollfunktioner vid markarbeten. Åke Wisen: Vägverket Förstudie Rosenkälla Kalkylering Kalkyl- och budgetarbetet i samband med förstudierapporter Nykvarns Kommun Exploatering Mörby Uppdragsledare/Projektledare/Byggledare Exploatering av nytt industriområde innehållande1400 m industrigata inklusive media, 2200 industrispårväg samt två stycken broar. Projektbudget: 110 miljoner kr Urban Dahlberg Nykvarns Kommun Exploatering Mörby Projekteringsledning I rollen som projekteringsledare har jag gemensamt med våra projektörer plockat fram underlag för 5 st Entreprenader om totalt ca 110 mkr. En av entreprenaderna omfattar även systemhandlingar gentemot Banverket. Urban Dahlberg Statens Fastighetsverk Tumba Bruk Projekteringsledning Ny infrastruktur för VA, fjärrvärme samt upprustning av gator i byggnadsminnesmärkt område Exploateringskontoret, Stockholm Stad Skärholmen strandstig Väg- och markprojektering Upprättande av beskrivningar och samgranskning av FU-handlingar. Stockholm Stad Berg & Väg Maskin AB Anläggningskalkyler Kalkylarbete Anbudskalkylering för diverse anläggningsprojekt. Ca ett 30-tal kalkyler under åren Berg & Väg Maskin AB Kv.Mälarbacken, Blackeberg Grundläggning och markplaneringsarbeten för 3 st. flerbostadshus i Blackeberg.

7 2005 Berg & Väg Maskin AB Årsentreprenad Fjärrvärme Telge Energi Schakt och återställningsarbeten av nybyggnation fjärrvärme inom Södertälje kommun Berg & Väg Maskin AB Jordsorteringsanläggning Tveta Återvinning AB Anläggande av sorteringsytor för förorenad jord Berg & Väg Maskin AB Scania Byggnad 150 Schakt och Grundläggningsentreprenad för industribyggnad Berg & Väg Maskin AB Karolinska Institutet, byggnader 95:03 och 95:21 Schakt och grundläggningsarbeten, VA-arbeten samt finplaneringsarbeten Berg & Väg Maskin AB Infrastruktur Norr & Söder, AstraZeneca Entreprenadingenjör/Ekonomistöd Utbyggnad av ånga och kondensatledningar, kylvatten, brandvatten samt dagvatten, spillvatten. Byggnation av ångkammare Berg & Väg Maskin AB Parkeringsutbyggnad Gustavsbergs Porslinsfabrik Schakt och losshållning av m3 berg mellan Gustavsberg s porslinsfabriker. Iordningställlande av parkeringsytor inkl Va-arbeten Berg & Väg Maskin AB Kovikstippen Nacka Kommun Schakt och losshållning av m3 berg för lakvattenanläggning. Utförande av gasåtervinningsanläggning samt 3500 m utloppsledning från reningsverk på Kovikstippen ut i Velamsund Berg & Väg Maskin AB Astra Gärtuna Diverse grundläggningsentreprenader inom Astra`s industriområde Gärtuna. Pålning, grundvattensäkningar, kalkstabiliseringsarbeten, ledningsarbeten samt finplaneringsarbeten.

8 1994 Berg & Väg Maskin AB Utbyggnad ångkulvertering, Astra Arbetsledare och ställföreträdande projektchef Mark och betongarbeten för utbyggnad av ångkulvert. Utbyggnad av ångledningar inom området Berg & Väg Maskin AB Astra Snäckviken Byggnad 402 Mätningstekniker samt arbetsledare Grundläggningsentreprenad bestående av schakt- och fyllningsarbeten, spontarbeten, finplaneringsarbeten Berg & Väg Maskin AB Astras huvudkontor, Snäckviken Arbetsledare och ställföreträdande projektchef Schakt och grundläggning, pålning, grundförstärkningsarbeten Berg & Väg AB Sjötäppans äldreboende, Saltsjöbaden Arbetsledare och ställföreträdande projektchef Schakt- och grundläggning, betongarbeten samt finplaneringsarbeten Berg & Väg AB Astra Byggnad 336 Mätchef Schakt- och grundläggning, ledningsarbeten Berg & Väg AB Kv. Mustangen, Botkyrka Kommun Mätchef Exploatering av nytt bostadsområde i Tullinge. Gatu- och vägarbeten, ledningsarbeten, Grundläggningsarbeten samt finplaneringsarbeten Berg & Väg AB Kv. Hasselbacken, Djurgården Mätchef Komplicerade grundläggningsarbeten i kulturhistorisk miljö med totalt m3 bergschakt, varav 500 m3 invändigt källarvåning i befintlig byggnad. Innehöll även betongarbeten (Stomme) samt ledningsarbeten Berg & Väg AB Exploateringsarbeten Kungens Kurva Arbetsledning/utsättning Utförande av 2 st exploateringsarbeten på bef. industritomter (Kv. Diagonalen, Kv. Elipsen) Jord- och bergschakt, pålning samt parkeringsytor och finplaneringsarbeten.

9 1988 Berg & Väg AB KTH Laboratorium Arbetsledning/utsättning Schakt- och grundläggning, ledningsarbeten Berg & Väg AB Kolkraftverket i Värtan Arbetsledning/utsättning Grundläggningsarbeten för utbyggnad samt ombyggnad av Värtans kolkraftverk m3 bergschakt varav m3 invändigt i befintliga "gamla verket" Ombyggnad kylvattentunnel. Sprängning av transporttunnel till Värtahamnen under Lidingövägen SIAB Utbyggnad av Värmdöleden Arbetsledning/utsättning Alla tillhörande markarbeten vid utbyggnad av Värmdöleden 222 Delen Insjön korsningen Skärgårdsvägen SIAB Kv. Överkikaren Utsättning Grundläggning samt grundförstärkningsarbeten för husbyggnader. Grundläggning för av- och påfartsramper Centralbron. Innefattade stålkärnpålning, utförande av grävpålar och jetpålar SIAB Utbyggnad av Sveriges Radio, Gärdet Utsättning Pålning, bergschakt betongarbeten samt grundläggningsarbeten vid utbyggnad av Sveriges Radio.

2011 Projekt- och byggledare, delägare, SENSUM AB, Stockholm Arbetar idag med projekt- och projekteringsledning, byggledning.

2011 Projekt- och byggledare, delägare, SENSUM AB, Stockholm Arbetar idag med projekt- och projekteringsledning, byggledning. Curriculum Vitae Nichlas Aldén SENSUM AB Sätraängsvägen 27 182 56 Danderyd Kompetensprofil och målsättning 26 års erfarenhet inom mark- och infrastrukturssektorn, både i rollen som entreprenör och beställare.

Läs mer

CURRICULUM VITAE (CV)

CURRICULUM VITAE (CV) CURRICULUM VITAE (CV) Namn: Hans Magnusson Sida 1(6) Stockholm 2014-06-04 H.M. Yrke: Byggnadsingenjör SBR, Företagsekonom YHS Födelsedatum: 26 mars 1945 Civilstånd: Gift och har två söner på 25 resp. 19

Läs mer

Byggingenjörernas kursprogram våren 2010

Byggingenjörernas kursprogram våren 2010 Byggingenjörernas kursprogram våren 2010 Utbildning en bra investering Välkommen till Byggingenjörernas kursprogram för våren 2010. Här finner du ett brett utbud av kvalificerade kurser för vidareutbildning.

Läs mer

Forsen Årsredovisning

Forsen Årsredovisning Forsen Årsredovisning Forsen Projekt AB Kungsgatan 49, Box 208, 101 24 Stockholm. Tel 08-506 004 00. Fax 08-615 07 37. Kungsängsvägen 25, 753 23 Uppsala. Tel 018-430 18 80. Fax 018-430 18 90. Ängelholmsgatan

Läs mer

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Vi tog flera kliv framåt 2 Varje medarbetare är en viktig resurs 3 Forsen är allt oftare med från början 4 Historiskt ansiktslyft för Naturhistoriska riksmuseet 6 Konsten

Läs mer

Kai Luotsinen PROJEKTLEDARE WSP MANAGEMENT

Kai Luotsinen PROJEKTLEDARE WSP MANAGEMENT Curriculum Vitae Kai Luotsinen PROJEKTLEDARE WSP MANAGEMENT FÖDELSEÅR 1952 SAMMANFATTNING Kai Luotsinen är född 1952 och har varit anställd sedan 2005 i WSP Management. Kai har tidigare arbetat såväl som

Läs mer

Vår verksamhet i Region Stockholm 2012. Stockholms och Gotlands län

Vår verksamhet i Region Stockholm 2012. Stockholms och Gotlands län Vår verksamhet i Region Stockholm 202 Stockholms och Gotlands län Förord Att skapa ett hållbart och samhällsekonomiskt effektivt transportsystem är ett övergripande mål för transportpolitiken, och grunden

Läs mer

Årsredovisning 2008 Forsen

Årsredovisning 2008 Forsen Årsredovisning 2008 Forsen Forsen Projekt AB Kungsgatan 49, Box 208, 101 24 Stockholm. Tel 08-506 004 00. Fax 08-615 07 37. Kungsängsvägen 25, 753 23 Uppsala. Tel 018-430 18 80. Fax 018-430 18 90. Ängelholmsgatan

Läs mer

Bara två saker är oändliga, universum och mänsklig dumhet. Och jag är inte säker på det förstnämnda.

Bara två saker är oändliga, universum och mänsklig dumhet. Och jag är inte säker på det förstnämnda. SBR BYGGINGENJÖRERNA KURSPROGRAM VÅREN SBR BYGGINGENJÖRERNA KURSPROGRAM VÅREN 2015 1 2014 KURSPROGRAM VÅR 2O15 2 SBR BYGGINGENJÖRERNA K U R S PR O G R A M VÅ R EN 2015 INNEHÅLL ABK 09... 3 AMA HUS 11,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 EQC-koncernen

ÅRSREDOVISNING 2013 EQC-koncernen Foto: Beyond Skiing Falun 2015 ÅRSREDOVISNING 2013 EQC-koncernen Efficiency Quality Competence www.eqcgroup.se Affärsidé Genom effektiva processer och hög kompetens optimerar vi kvalitativa och kostnadseffektiva

Läs mer

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/1269.220 Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende

Läs mer

Hjärtat i byggprocessen

Hjärtat i byggprocessen Hjärtat i byggprocessen Förord Tillsammans med några kollegor var jag med och grundade Projektel 1987. Vårt mål var att bygga upp ett starkt och nytänkande företag inom elteknisk konsultverksamhet. Idag

Läs mer

TEKNISK HANDBOK UPPLANDS VÄSBY KOMMUN

TEKNISK HANDBOK UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 1 (128) TEKNISK HANDBOK UPPLANDS VÄSBY KOMMUN Revidering Teknisk handbok Datum: 2013-02-04 Nytt höjdsystem 4 feb 2013 Från och med den 4 februari används höjdsystemet RH2000 i Upplands Väsby (tidigare

Läs mer

ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE

ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE innehåll BYGGLEDNING Företagsanpassade utbildningar Utbildning på hemmaplan Vi kan genomföra utbildningen hemma hos dig. Vi kan ta fram en längre

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2010 Rejlers - en översikt ii Affärsidé, mål och strategi 1 Taktik, strategi och mål 2 värdegrund 4 koncernchefens

Läs mer

2014-05-14. Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1)

2014-05-14. Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1) Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Anders Holm 2014-05-14 Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1) Sammanfattning I stort sett alla framtida investeringar för VA-kollektivet är beroende

Läs mer

Verksamhetshandbok. Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Version 3.0 2011-03-01

Verksamhetshandbok. Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Version 3.0 2011-03-01 Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö Version 3.0 2011-03-01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Kapitel 1, Affärsidé och policies... 5 Kapitel 2, Ledningens ansvar

Läs mer

Bilaga 4 till rapporten Pionjärbanor för spårbilar Ds nr 2009:48

Bilaga 4 till rapporten Pionjärbanor för spårbilar Ds nr 2009:48 1 Bilaga 4 till rapporten Pionjärbanor för spårbilar Ds nr 2009:48 Intresset för pionjärbanor och utveckling av spårbilssystem Den här bilagan innehåller en relativt detaljerad redovisning av intresset

Läs mer

Granskning av två investeringar

Granskning av två investeringar Revisionsrapport Granskning av två investeringar - Exploatering, Toftanäs norra - Gatutrafikbroar, Hyllie broar vid stationstorg Tekniska nämnden, Malmö stad Oktober 2009 Mattias Haraldsson, revisionskonsult

Läs mer

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling 2014 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för kompetensutveckling Arbetsmiljö, Bygg & fastighet, Energi, El, Industriteknik, IT/Telekom, Kvalitet, Miljö och Projektledning Det händer att jag får frågan

Läs mer

Svevia Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013

Svevia Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013 Svevia Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Svevia alltid på väg Svevia är Sveriges ledande driftentreprenör och ett av de största väg- och anläggningsföretagen i landet, etablerade på fler än 100 orter

Läs mer

KURSUTBUD VÅREN 2009

KURSUTBUD VÅREN 2009 KURSUTBUD VÅREN 2009 INNEHÅLL Presentation av kursverksamheten inom Stockholms BF 4 BF9K 5 Arbetsmiljö Arbetsmiljöansvarig 6 Arbetsmiljökomplettering 7 Ställningsbyggnad 8 Lyfta Säkert 9 Entreprenör som

Läs mer

2/10. Projekt. Affärer NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: Pär Lodin

2/10. Projekt. Affärer NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: Pär Lodin Projekt & Affärer 2/10 NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE Foto: Pär Lodin RAPPORT FRÅN EN CYKELSADEL I förra numret av Projekt & Affärer berättade jag om WSPs energikampanj som bland annat

Läs mer

Redovisning av projekt Älvstranden Bildningscentrum Älvstranden bildningscentrum hur blev det?

Redovisning av projekt Älvstranden Bildningscentrum Älvstranden bildningscentrum hur blev det? Älvstranden bildningscentrum hur blev det? Sida 1 av 32 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Historik... 4 Utredningar med konsekvensbeskrivningar... 5 Förberedelser... 9

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2011 Rejlers Erbjudande Rejlers är en av de större teknikkonsulterna i Norden och utför uppdrag åt kunder inom

Läs mer

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 Omslag: WSP DESIGNING FUTURE CITIES Som en del i WSPs satsning, Designing Future Cities, inbjöds unga modedesigner från sex olika länder att tolka och visualisera framtidens

Läs mer

Landstingets investeringar

Landstingets investeringar Revisionsrapport Landstingets investeringar i ny- och ombyggnation - upphandlingar under byggprocessen Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Bo Thörn Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal

Läs mer

Byggprocess med garantiförvaltning

Byggprocess med garantiförvaltning Boverket Rapport från Boverkets Byggkostnadsforum Augusti 2004 Byggprocess med garantiförvaltning Ett utvecklingsprojekt för nya bostäder med sund innemiljö, effektiv energianvändning och långsiktigt låga

Läs mer

När det gäller framtiden, är vår uppgift att vara med att skapa den

När det gäller framtiden, är vår uppgift att vara med att skapa den Koncernpresentation När det gäller framtiden, är vår uppgift att vara med att skapa den 4 6 20 22 24 25 26 Koncernchefens introduktion referensprojekt Faveo academy tjänster och affärsområden att jobba

Läs mer