Nyheter och ändringar i 7.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter och ändringar i 7.1"

Transkript

1 Rättelser i (sedan ) Utskrift av betalkortskvitto i A5 format: Är förbättrad så den inte ska komma ut på så många sidor - gäller främst vid koppling till betalterminal Utskrift kontantkvitto: Öresavrundning kommer återigen med på utskrift Tidbok krypterade tidbokstexter: Funktionen Uppdatera SMS ger nu inte längre krypterade tidbokstexter, felet kunde uppstå hos vissa mottagningar Journal: Felmeddelande kunde komma i vissa journaler där det förekom autokorrigeringsrader från FK PTJ Kassadagbok: Går återigen att ange datum vid via Registrera och fliken Intäkter Rättelser i (sedan ) Parodjournal: Det går nu återigen att spara inställningar för Registrera yta och Mätordning Rättat det felmeddelande som visades när parodjournal öppnades, uppstod hos vissa mottagningar/kliniker Grafik: Nu visas rätt journalgrafik efter registrering i journal för de som använder gammal journalgrafik, tidigare behövde man trycka på F5 för att uppdatera journalen med korrekt information Nyheter/ändringar i (sedan ) Ändringar i tandvårdsstödet hos FK i juni 2013 som påverkar Opus Försäkringskassan genomför 8-9 juni förändringar i hanteringen av hur STB/ATB ska avräknas från högkostnadsskyddet, vilket medför anpassningar i Opus. Den nya beräkningen gäller för ersättningsbegäran där STB/ATB används och inträffar enbart i vissa specifika fall (avräkning sker per åtgärdsrad enligt en viss turordningsprincip). Anledningen har att göra med införandet av STB och att patienter i vissa fall tidigare har fått för lågt högkostnadsskydd. Journal Återföring av journalrad som ingår i ersättningsbegäran: Meddelandet som visas när användare försöker återföra en journalrad som ingår i en ersättningsbegäran har förtydligats med vad användaren istället ska göra Ersättningsbegäran: Två nya kolumner har tillkommit för att visa vilken/vilka rader som ATB respektive STB har beräknats på Sida 1 av 20

2 Utskrift av tandteknikeranvisning: Patientens personnr kommer nu alltid med vid utskrift av tandteknikeranvisning Utskrift av kallelsepåminnelse: Nu hanteras kallelsepåminnelser korrekt även vid inställning av företagsspecifika rapporttexter, tidigare kunde det skrivas ut dubbla kallelsepåminnelser Inloggad användare: Nu framgår det vilken inloggad användare som registrerat en journalrad via kostnadsför landsting (Halland) Ekonomi Kontant- och Kortbetalning: Vid utskrift av kontantfaktura (kontant- eller kortbetalning) framgår Allmänt och Särskilt tandvårdsbidrag separat Faktura: Vid utskrift av faktura framgår Allmänt och Särskilt tandvårdsbidrag separat Inbetknapp: NY: Kolumn Efter förfallodatum har tillkommit som visar antalet dagar sedan fakturan förfallit till betalning NY: Det är nu möjligt att exportera uppgifter via Inbetalningsknappen till excel Landstingsstatistik (FK Skicka/ta emot): Vid hämta landstingsstatistiken har det tillkommit en markering i vänster nederkant av rapporten, när all statistik är färdiginhämtad är hela stapeln grön Registrering på mjölktänder hämtas inte längre in till landstingsstatistiken eftersom de orsakade felmeddelande i samband med inskickande av statistik Kvitto vid överföring till SIE (Omsättning>Överför): Vid överföring till SIE kommer är nu överföringskvittot tillbaka för överförda transaktioner Faktura till annan betalare: Säkrat upp funktionen vid fakturering till annan betalare (landsting) så att inte följdfel kan uppstå vid automatfakturering till landstinget (Oralcare) Övrigt Register-Patient/Revision (Listor): STB Patientgrupp: Det är nu möjligt att söka fram vilken STB-patientgrupp patienten tillhör STB: Det är nu möjligt att söka fram patienter som via registerkortet markerats med STB Pivotrapporter (Listor): Pivotrapporter tar inte felaktigt med återförda journalrader SMS: Användare som inte har behörighet att skicka SMS har inte längre åtkomst att välja Skicka SMS direkt även om patient via registerkortet har markering Önskar SMS Prislistor (Verktyg>Inställningar alla behandlare): Vid avmarkering av prislistor behöver man inte längre spara och avmarkera flera gånger för att ändringen ska slå igenom Sida 2 av 20

3 Teknisk Flyttat opusinställningar från registret: Samtliga inställningar, förutom för röntgen, har flyttats från registret till databasen i enlighet med övriga inställningar i Opus Hallands röntgenkoppling mot Dimaxis/Romexis: Uppdaterat och säkrat upp personnummerhanteringen för röntgenkoppling till Dimaxis/Romexis för Halland Sida 3 av 20

4 Nyheter/ändringar i (sedan ) Nyheter Till målsman för på Uteblivande brev: Vid utskrift av uteblivandebrev till patienter under 18 år skrivs nu tillägget Till målsman för ovanför patientens adress Journal Tillstånd 5071: Kan kombineras med åtgärder 864, 867 och 877 Öppna journal: Det kommer inte längre ett felmeddelande när journalen öppnas för vissa patienter. Felet beror på att man tidigare har gjort två identiska ersättningsbegäran (t ex från två rum samtidigt) och sedan har tagit bort den ena Bifoga filer (hämta via scanner): Det går nu att avbryta inscanningen utan att Opus behöver startas om efter avbryt Grafik: Nu visas rätt journalgrafik i terapiplanen även för de som använder gammal journalgrafik, tidigare hämtades grafiken som ortodontister använder Ortodontister behöver inte längre trycka på uppdatera -knappen när de växlar till terapiplanen för att rätt grafik ska visas (kräver speciellt tillägg i licensfilen) Ekonomi Kontant- och Kortbetalning: Det går nu att registrera minusbelopp för del- resp förskottsbetalningar som sker via kontant eller kort utan att få meddelande om att Beloppet måste vara större än 0 Förhandsprövning (FK Skicka/ta emot): Knappen för bifoga filer aktiveras nu när FHP fått svarsresultat = O (omgörning) från Försäkringskassan Inläsning OCR: Det kommer nu ett tydligare meddelande vid avsaknad av korrekt OCRnummer Export till SIE (Omsättning>Överför): Kostnadsföring av landstingsandel konteras vid överföring till SIE (fungerar enbart tillsammans med offentlig licensfil/halland) Faktura till Landsting (Faktura annan betalare): Vid fakturering för patient med kopplat landsting och där frikort går ut samma dag så blir det inte längre felaktigt en patientavgift. Funktionen kräver tillägg i licensfil (Oralcare) Export till tandvårdsfönster/landstingsfaktura: Journalrader med 0 kronor som ingår i en patientfaktura och som överförts till landstinget kommer inte längre med i XML-fil vid fakturaexport av landstingsfaktura till Tandvårdsfönster (Oralcare) Sida 4 av 20

5 Övrigt Utskrift av minitidlapp: Löst rättighetsproblem med utskrift av tidlapp vid användande av miniskrivare Abonnemang: När makulering av faktura sker i journal för patient med pågående abonnemang så kvarstår nu datumet för Delfaktura 2 resp 3 på Listor>Abonnemang om de är fakturerade Rapporttexter (Verktyg>Inställningar alla behandlare/vald behandlare): Rättat så att rapporttexter hämtas in korrekt, då det i vissa fall kunde saknas rapporttexter helt om det fanns felaktiga värden för företag i databasen Kommunikationsmall (Verktyg>Inställningar alla behandlare): För nya mallar som skapas visas kopplingsfält i mallen på svenska istället för på engelska. Mallar som är skapade sedan tidigare behåller engelska kopplingsfält, om man önskar att få svensk text i kopplingsfält på dessa då måste kopplingsfält infogas på nytt Röntgeninställningar: Tidigare sparade röntgeninställningar på datorn behålls nu vid uppdatering till ny version DBTool: DBTool fungerar enbart när SQL2008/2008R2 finns installerat på huvuddator/server. Det visas ett tydligare meddelande till användare om detta saknas Nyheter/ändringar i (sedan ) Revision Felaktigt kopplade revisionstider ger varning: Ett meddelande visas nu när man trycker på revisionsknappen om patienten har en felaktigt kopplad revisionstid. Dvs patient har en revisionstid till en behandlare som inte är kopplad mot företaget/kliniken som revisionen är kopplad till, eller en inaktiverad/slutad behandlare. Revisionstid som berörs framgår med rött och går att koppla om till rätt företag/klinik. OBS! Patienter som ligger felkopplade enligt ovan beskrivning kommer inte med på standardvalet för revisionslista, val Rev aktiv behandlare, alla företag måste göras istället Anteckning: Ett meddelande visas när man anger fler än 50 tecken i anteckningsfältet för en enskild revision Journal Grafik: Tandgrafik för rotrest i kombination med apikal parodontit (via Endo) visas nu korrekt Ändra belopp: Det går nu att högerklicka och välja ändra belopp på journalrader som registerats med arvode via tidboken (Utebliven och Avbokad) utan att få ett felmeddelande Sida 5 av 20

6 Makro: Makro fungerar oavsett om den förhandslagrade journaltexten ingår i vald behandlingslista eller ej Visningsfel: FK-ersättning och Patientavgift visas med rätt belopp när man har en ersättningsbegäran som innehåller både ATB och STB samt att referenspriset för åtgärden är lägre än patientavgiften Journalrad som förhandsprövats med avslag: Det går att både ta bort och återföra journalrader som har förhandsprövats och fått status avslag Ersättningsbegäran med förhandsprövade åtgärder: Nu framgår texten att ersättningsbegäran innehåller åtgärder som tidigare godkänts via Förhandsprövning Återföra ersättningsbegäran med förhandsprövade åtgärder: Vid återföring av ersättningsbegäran som innehåller förhandsprövade åtgärder behövs dagens kod eftersom detta inte kan hanteras automatiskt hos Försäkringskassan (hanteras på motsvarande sätt som ersättningsbegäran med manuell hantering) Abonnemang: Abonnemanget raderas korrekt när frisktandvårdsåtgärden (registrerad via Hygien) tas bort Ekonomi À-kontofaktura: Det går inte längre att skapa en à-kontofaktura med minusbelopp Faktura till anhörig: Faktura till anhörig skrivs nu ut korrekt och inte med texten Till målsman för Export till tandvårdsfönster/landstingsfaktura: Tillägg i XML-fil för fakturaexport av landstingsfakturor till Tandvårdsfönster avseende hantering av patientavgift. PATX har ändrats till PAT1 för allmäntandläkare, PAT2 för speciallisttandläkare och PAT4 för tandhygienist (Oralcare) Landstingsstatistik (via FK Skicka/ta emot): Terapiplanerade åtgärder kommer inte längre med när Landstingsstatistiken hämtas in Historikknappen (Omsättning): Historiska data från tidigare överföringar från 7.0 och tidigare hämtas in och visas korrekt Kassadagbok PTJ: Vid utskrift av Översiktsrapport visas datum och konto i sin helhet Tidbok NY Automatisk kallelse med bokningskategori: Vid automatisk kallelse går det nu att ange bokningskategori för att få rätt behandlingsfärg i tidboken. Valet sker enbart för revisioner som inte är kopplade mot en bokningsmall Dölj patientupplysningar: Klockslag och resursnamn visas när man trycker Dölj patientupplysningar och det finns övriga bokningar (preblockeringar, post-it etc) i tidboken Sida 6 av 20

7 Dagens datum/e: Nu hoppar inte längre tidboksvisningen tillbaka till dagens datum så snart bokstaven e används som tidbokstext (e= kortkommando för gå till dagens datum) Ändra bokning: Det går nu att via tidboken högerklicka och ändra en preblockering som är skapad i schemaläggningen utan att den försvinner från arbetsschemat Tidbokstext: Tidbokstexten hanteras korrekt även när bokstäverna f och o förekommer i position 4 och 5 Registrering av Utebliven med arvode: Nu går det att använda Entertangenten vid registrering av Utebliven i tidboken utan att inlagt arvode försvinner Utskrifter Revisionslista (via Listor>Patient-Revision): Utskriften av revisionslista efter automatisk kallelse, dvs som innehåller inbokade tider, har nu mindre tomrum Patientstatistik (via Listor): Utskriften av patientstatistik tillsammans med urval slutat innehåller inte längre norsk text Inbetknapp/Alla patienter: Snabbat upp utskriften av sammandrag av obetalda fakturor Kallelsekort: Nu kommer det en fråga om man vill skriva ut kallelsekort till de patienter där SMS inte blir skickat vid utskrift av kallelser Kallelsekort/Historik: Nu visas tidbokstexten korrekt för tidigare utskrivna kallelsekort Tidlapp: Minitidlapp skrivs ut rätt och rapporttext skrivs ut om sådan finns inlagd Trög utskrift Windows XP: Korrigerat problem med tröga utskrifter för faktura och tidlapp om man hade Nej för skrivardialog via skrivarinställning och använde operativsystem Windows XP Övrigt NY: Rapporttext per företag (Verktyg>Inställningar vald behandlare>företagsinformation): Det går nu att använda företagsspecifika rapporttexter. Inställningen för detta sker via företagsinformationen Prestandaförbättringar: Byte av behandlare via listen går snabbare och att journalen inte laddas fler gånger än nödvändigt vid växling mellan olika fönster Förbättring av kommunikationsmall (Verktyg>Inställning alla behandlare): Det går att kopiera en tidigare skapad kommunikationsmall Det går att förhandsgranska och göra testutskrift av kommunikationsmallar Det går att infoga patientens personnr i en mall via kopplingsfält Patient visat personnr Ett meddelande visas när användare försöker klistra in mer text än vad som ryms i själva mallen Abonnemang (via Listor): Slutdatum för abonnemang visas nu med rätt datum Sida 7 av 20

8 Journalstatistik (via Listor): Det går återigen att göra urval på födelsedatum Mottagna SMS (via Listor): Det finns nu möjlighet att göra urval på behandlare via Skickade och Mottagna SMS. För att filtrering ska fungera behöver även Opus SMS-service uppdateras till version Specialfunktioner (via Verktyg): Flytt av väntelista är ändrad till att flytta samtliga bevakningslistor från en behandlare till en annan Avisering: Aviserade patienter (nya) som hanteras manuellt blir inte längre dubbelregistrerade (Halland) Förhandslagrade journaltexter (Verktyg>Inställningar alla behandlare): Nu kommer frågan om att koppla journaltext till en behandlingslista enbart när man sparar en text som inte är tidigare är kopplad mot någon behandlingslista Prislista (Verktyg>Inställningar alla behandlare): Det kommer inte längre ett felmeddelande när man söker på en priskod som inte finns i vald prislista Betalterminal: Point betalterminal är nu integrerad med Opus Digital röntgen: Uppdaterad integration med Romexis, dvs det går nu att dubbelklicka på röntgenbilderna från Opus och de öppnas i Romexis Backup: Den automatiska backupen är nu satt till standardtidpunkt 07:00 istället för 08:00 Sök via Master/Befolkningsregister (Halland): Vid registrering av patient via Master kommer det inte längre ett felmeddelande Vid registrering av patient via Master kommer även kön med Nyheter/ändringar i (sedan ) Journal Högkostnadsskydd: Nu visas rätt högkostnadsskydd i journalen, med samma belopp som hos FK, när 2 ATB á 300 kr används på samma Ersättningsbegäran Abonnemang: Nu tas inte abonnemanget bort från patientens registerkort när man tar bort faktura som avser förlängning av abonnemang, skapad via Listor>Abonnemang Ta bort via Papperskorg: Nu får man inte längre ett felmeddelande när man försöker att ta bort en journalrad som saknar arvode genom att använda papperskorgen Zoom på bifogade filer: Vid förhandsgranskning av bifogade filer så går det återigen att zooma genom att använda scrollknapp på mus Sida 8 av 20

9 Ekonomi FK Skicka/ta emot: Nu går det att Uppdatera status utan att få ett felmeddelande, anledningen var att det fanns återförda ersättningsbegäran skickade i 7.0 och där svaret inhämtades i 7.1 Landstingsstatistik (via FK Skicka/ta emot): Vid Hämta LT-statistik så hämtas nu statistik in för samtliga behandlare som tillhör valt företag. I och med att statistiken kan ta en stund att hämta in så har det tillkommit ett informationsmeddelande om det Export till SIE (Omsättning): Konto för Tandteknik konteras korrekt Vid samma kontonr till olika konteringar så hanteras de korrekt Rätt räkenskapsår skrivs till SIE-filen, enligt inställning via skiftnyckeln Numrering av SIE-fil hanteras nu som tidigare, dvs samma nummerserie oavsett företag Det går att spara SIE-filen även när sökvägen till vald mapp överstiger 50 tecken Historikknappen (Omsättning): Nu visas tidigare skapade filer (till SIE el Ekonomimodul) från 7.0 eller tidigare versioner och det går att återskapa gamla filer Automatfakturering Landstinget: Nu blir det korrekt fakturanummer vid automatfakturering mot landstinget (Kräver tillägg i licensfil, gäller OralCare) Export till tandvårdsfönster/landstingsfaktura: Ändringar i XML-filen pga förändringar i det mottagande gränssnittet hos Region Skåne (OralCare) Övrigt Revision: Nu visas behandlare som tillhör andra företag med namn istället för med siffra Utskrift Revisionslista (Listor>Register Patient/Revision): Anpassat utskrift av revisionslista så att utskriften ska skrivas ut på så få sidor som möjligt Vid vissa urval anges dessa i rubriken istället för i separat kolumn (t ex Företag) Vid utskrift som blir på 2 sidor el fler i sidled så används enbart patientnr som patientidentifikation Tandhälsostatistik (Listor>Tandhälsostatistik): Vid val på Behandlare el Klinik/Företag tas nu alla patienter som tillhör respektive Behandlare/Klinik med i urvalet av patienter. DMFST-tal visas enbart på patienter som är undersökta och/eller färdigbehandlade i rapportperioden Förhandslagrade journaltexter (Verktyg>Inställning alla behandlare): När man lägger till ett nytt pris för en journaltext så visas nu priset direkt Sida 9 av 20

10 Nyheter/ändringar i (sedan ) FK Skicka/ta emot: Nu går det att Uppdatera status utan att få felmeddelande när det finns ohanterade ersättningsbegäran på listan från 2009 och 2010 Journal: Prestandauppdatering i journalen i samband med förändringar i tandvårdsstödet som infördes 2013 Nets Betalterminal: Det går nu att använda omloggning med F12 utan att få felmeddelande Nyheter/ändringar i (sedan ) Journal Förhandsprövning STB (via Terapiplan): Det går nu att öppna Förhandsprövning STB utan att få ett felmeddelande Landstingsstatistik: Till landstingsstatistiken sparas nu enbart information när journalregistreringen innehåller både åtgärds- och tillståndskoder Utbytesåtgärder med högre referenspris: Nu visas även det högre referenspriset när en specialist som har inställning Använd högre referenspris väljer utbytesåtgärder Ekonomi Fakturautskrift: Vid utskrift av betalningsplan och delfakturor så hanteras nu fakturanr och förfallodatum korrekt för delfaktura 2 och följande Vid utskrift av betalningspåminnelser blir det nu rätt inbetalningstalong i nederkant även när man har inställning för plusgiro FK Skicka/ta emot: Nu går det att uppdatera status och hämta meddelande från Försäkringskassan utan att få felmeddelande. Felmeddelandet förekom hos de användare som inte uppdaterat status sedan innan årsskiftet Det går nu att skicka en tidigare sparad ersättningsbegäran utan att få felmeddelande Tidbok Ombokning/Avbokning: Rättat så att ombokade/avbokade tider ska kunna återuppstå, detta kunde tidigare inträffa vid enstaka tillfällen Övrigt Nets betalterminal: Löst problem med koppling till Nets multiterminal (flera företag) Sida 10 av 20

11 Testa Skicka/ta emot till Försäkringkassan (via Företagsinformation): Nu fungerar det att Testa Skicka/ta emot utan att få ett felmeddelande. Funktionen används för att kontrollera att kommunikationen mot Försäkringskassan fungerar med installerat certifikat och företagets klinikid Kommunikationsmall: Nu går det att skriva ut kommunikationsmallar både med och utan förhandsgranskning Bildskärmsinställning (1024x768): Visningen i journalen visar nu all information även vid skärmupplösning 1024x768 Sida 11 av 20

12 Nyheter och ändringar i (sedan ) Patient/Sök/Hälsodeklaration Registerkort Patient: NY: Val för Patientgrupp som avser Särskilt tandvårdsbidrag (STB) Patientkategorier (via Landsting) har kompletterats med de patientgrupper som avser landstingsstatistik. När koder för landstingsstatistik väljs blir det automatiskt fördelning Patient 100% NY: Det går nu att skriva ut patientens registerkort NY: Tillägg med val för koppling till boende/avdelning NY: Tillägg med val för vårdmodeller (K1, P1, M1-M3) Det går nu att spara patient med samordningsnummer från Försäkringskassan FK-knappen: Visning av Särskilt tandvårdsbidrag (STB), information lämnas från Försäkringskassan först när STB nyttjas första gången Registerkort Specialist: Tillägg med specialitet Endodonti NY: Registerkort Boende/Avdelning: Det går nu att registrera boende/avdelning per landsting/kommun (för nödvändig tandvård) för att sedan koppla till patientens registerkort Sök-knappen: I fält för adress går det nu även att söka på mailadress I fält för telefonnummer har sökning av mobilnummer förbättrats NY: Varna om anteckning när patient väljs (Patient>Anteckningar): Nu går det att välja om man per patient vill att anteckningsrutan ska öppnas när patienten söks fram Hälsodeklaration: Det står nu Bruxism (pressar/gnisslar), gäller både i formulär och utskrift Det står nu Gravid, beräknad nedkomst (istället för BP) både i formulär och utskrift Utskriften av hälsodeklaration har anpassats så att nu skrivs allt ut korrekt För avliden patient går det inte att uppdatera en hälsodeklaration, ett meddelande visas Sida 12 av 20

13 Journal NY: Färgmarkera journalrad: Nyheter och ändringar i 7.1 Det finns nu möjlighet att färgmarkera journalrad. Via högerklicka i #-kolumnen så visas färgval Röd, Grön, Blå eller Ingen. Färgmarkering av journalrad sker enbart i #-kolumnen. Funktionen kan användas för t ex journaltexter som är extra viktiga och för sådant som behöver kontrolleras ytterligare. Valet Ingen används för att återställa journalraden tillbaka till standard Nya filterknappar: Fördeln/Refpris: En ny filterknapp nedanför Alla kolumner har tillkommit för att visa information som rör nuvarande tandvårdsstöd. När knappen är intryckt visas den med gul markering Per behandlare: Det går nu att filtrera vald behandlares registrerade journalrader. När filterknapp är aktiv går det inte att göra registreringar i journalen Återställ filtrering: Tillägg med knapp för att återställa filtrering i journalen NY: Ctrl+Filterknapp: Det går nu att filtrera på fler än en filterknapp genom att använda Ctrlknapp. En blå ram visas på den/de filterknappar som är aktiverade NY: Filterknapp Per företag i Andra betalares journaler: Nu finns filterknapparna Per företag och Per behandlare även i andra betalares journaler (landsting, socialkontor etc) Ersättningsbegäran: NY: Kunna använda och debitera Särskilt tandvårdsbidrag (STB) En ersättningsbegäran som har status manuell hantering går inte längre att återföra utan att använda dagens kod. Anledningen är att man ändå alltid måste kontakta Försäkringskassan för att återta en ersättningsbegäran som hanteras manuellt Sida 13 av 20

14 Via högerklick på en Ersättningsbegäran så går det återigen att utläsa antal tänder när ATB har nyttjats Ny journalregistrering: NY: Journal färdigförd idag: Nu finns val för att ange att journal är färdigförd idag. Via dagens patienter visas patienten med mörkgrön färg. Vid dagens slut kan man snabbt kontrollerat att journalföring är färdig för samtliga av dagens patienter NY: Inrapportering av landstingsstatistik: När patienten via registerkortet har patientgrupper som avser landstingskoder ( el ) via patientkategori och fördelning är P=Patient 100% så sparas journalrader för inskick av landstingsstatistik NY: Högre referenspris för specialist: Kunna använda högre referenspris för specialist. Det är enbart behandlare som har markerat detta på sitt registerkort som det fungerar för och det förutsätter att patienten har remitterats. Markering av högre referenspris sker per journalrad NY: Åsidosätta abonnemang: Det går nu att åsidosätta Abonnemang vid till exempel Arbetsskada eller Olycksfall, dvs det går att ange tillståndskoder som ingår i Abonnemanget tillsammans med Normal fördelning. Dessa åtgärder ska skickas med en egen Ersättningsbegäran till Försäkringskassan Terapiplan: Vid gör utfört från terapiplanen så hanteras nu återutskrift av kostnadsberäkning korrekt Förhandsprövning (Terapiplan): NY: Förhandsprövningen har utökats med ett fält för att Ange orsak till förhandsprövning NY: Det går nu att till Försäkringskassan skicka en förhandsprövning som avser flera behandlingstillfällen, tidigare kunde inte Försäkringskassan hantera detta NY: En åtgärd som via förhandsprövning har avslagits av Försäkringskassan får fördelning P=Patient 100% vid Gör utförd NY: Förhandsprövning STB (Terapiplan): Kunna skicka förhandsprövning till Försäkringskassan för Särskilt tandvårdsbidrag (STB), observera att det måste finnas en journalrad i terapiplanen för att valen via skrivarknappen ska bli tillgängliga Filhantering/Bifoga fil: Det går att lägga till fler bifogade filer utan att behöva spara mellan varje inlagt dokument Skapa tänder automatiskt: För nya patienter så skapas nu även visdomständerna (åttorna) automatiskt Remiss: Det går inte längre att ändra på en remiss på datum bakåt i tiden, dvs den kan bara ändras på dagens datum Inställning (skiftnyckeln): NY: Varna om anteckning för alla patienter: Det finns nu en inställning för Varna om Sida 14 av 20

15 anteckning för alla patienter. När det finns en anteckning registerad via Patient>Anteckningar visas en fråga Det finns en viktig anteckning på patienten, vill du läsa anteckningen nu? (Ja resp Nej) NY: Varning om Röntgen: Inställning för Varning om röntgen inte har uppdaterats/tagits på x veckor Vid inställning gammal journalgrafik så hamnar man nu återigen längst ner i journalen Skrivarknappen i journal: Supportutskrift av journal: Det finns nu möjlighet att göra en utskrift av journalen som enbart innehåller patientnumret, dvs en anonym supportutskrift utan personnr och namn Kallelsepåminnelse: Det går nu att skriva ut ett brev om kallelsepåminnelse (revisionspåminnelse) till vald patient direkt från patientens journal. Motsvarande funktion finns även via skrivarknappen i Listor>Register Patient/Revision, där revisionspåminnelse kan skrivas till flera patienter samtidigt Remissregistrering Hämta mediciner vid Remissregistrering: Det går nu att via Remissregistrering hämta in patientens registrerade mediciner från Hälsodeklarationen Tandteknikeranvisning: Nu kommer personnr med till tandteknikeranvisningen igen Alt+O växling Ortodontijournal/vanlig: Tangentkombinationen Alt+O kan nu användas för att på ett enklare sätt växla mellan Ortodontijournal och vanlig journal, fungerar för inloggade användare som är kopplad mot ortodontist Parodregistreringar: Nu visas tidigare parodregistreringar med den inställning som var vald vid registreringstillfället Diagnos har ändrat begrepp till Tillstånd Utskrift traumaundersökning: Rubrik Traumaundersökning skrivs nu ut korrekt Abonnemang: NY: Vid nytecknande av abonnemang går det att använda Särskilt tandvårdsbidrag (STB) NY: Det går nu att använda Särskilt tandvårdsbidrag (STB) även för patienter med befintligt abonnemang. Sker via högerklick på abonnemangsraden i journalen. För att det ska fungera krävs att patientgrupp för STB har angivits på patientens registerkort. Motsvarande funktion finns även via Listor> Abonnemang Vid Använd ATB och Använd STB via högerklick på abonnemangsrad så sker nu en uppdatering mot Försäkringskassan om aktuell högkostnad, använt ATB respektive STB Tidbok/Tider/Revision Helgdagar via kalendern: Helgdagar framgår nu med lite fetare text i kalendern till tidboken (Dölj patientupplysningar): Nu finns det en knapp för att visa enbart tidbokstext och få patientupplysningar dolda Sida 15 av 20

16 NY: Idag-knapp nås via tangenten e : Idag-knappen nås nu även via tangenten e Sök nästa lediga tid: Förbättrad funktionalitet för att söka nästa lediga tid Ångra registrering av Utebliven: Patient registrerad som utebliven går nu att ångra genom att högerklicka på tiden och markera Patienten har anlänt. Tilläggsfråga visas om man även önskar att ta bort ev journalrader kring uteblivandet från journalen Registrera Utebliven med Callcenterinställning: Nu registreras rad för utebliven i journalen på den behandlaren som tiden är registerad på när man använder Callcenterinställning Patienten har anlänt: När man i journalen har markerat en journaltext med Journal färdigförd idag går det inte att välja patienten har anlänt. Användaren får ett meddelande om det Ta bort repeterad blåbokning: Det går nu att ta bort repeterad blåbokning #Paus Ändra tidbokning bakåt i tid: Det går inte längre att ändra pridebokningen på tidbokningar med förflutet datum Det går inte längre att flytta en tidbokning på förfluten tid via drag-and-drop Tooltip i personlig tidbok: Nu visas det inte längre ett felmeddelade när man i visningsläget personlig tidbok för muspekaren över namnet på den som personlig tidbok tillhör. Felet uppstod enbart i databaser med stora mängder tidboksregistreringar Avliden patient: Patient som har avlidit visas i tidboken med rosa text och istället för patientens namn visas ***Avliden***, behandlaren måste själv avboka/ta bort dessa tider. För avliden patient gäller: Det går inte att boka in ny tid i tidboken, ett meddelande visas Ändra en tidbokning (men det går att titta på ursprungsbokningen) eller boka om tiden Skicka SMS-påminnelse, Skicka SMS direkt eller Skicka e-post Lägga in ny revisionstid, ett meddelande visas. Befintliga revisionstider finns kvar, de måste tas bort manuellt Utskrift tidlapp: Vid utskrift av tidlapp kommer nu rätt rapporttext med på utskriften Dagens patienter: NY: Nu framgår mörkgrön markering när funktion Journal färdigförd idag har använts i journalen Nu stängs Dagens patienter automatiskt även när man använder tangentbordet för att välja patienter Tider: Nu framgår det via Tider när tid ursprungligen registrerades in, kolumn heter Regdatum/tid För avbokade tider kan man nu se vilken inloggad användare som har tagit bort en patients tid och vilket datum det skedde, kolumner Raderad av och Raderaddatum (gäller inte Sida 16 av 20

17 avbokad permanent) Vid utskrift av tidlapp kommer nu rätt rapporttext med på utskriften Revision: Vid registrering av revisionstid går det nu enbart att välja de behandlare som är kopplade mot valt företaget. Det går inte längre att registrera revision på ett företag som behandlaren inte är kopplad mot NY: Det går nu att registrera anteckning per inlagd revisionstid som ett komplement till Revisionsanteckningen som gäller generellt för patienten Sida 17 av 20

18 Ekonomi Periodiserad Saldolista: En ny rapport som visar hur länge utestående fakturor varit obetalda Omsättningen: Genomgång och ändrad funktionalitet för SIE-exporten i och med anpassning för tilläggsfunktionen Kassadagbok Varningsmeddelande om att det finns filer att skicka till Praktikertjänst visas nu enbart för tandläkare som använder Kassadagbok för PTJ Fakturering till Landsting: Nu visas det en varning om patienten inte har ett intygsnummer ifyllt på registerkortet vid fakturering till landsting Nu blir det förvalt att debiteringen ska vara 100 % på annan betalare (landsting) Nu fungerar det att avmarkera journalrader vid fakturering till landstinget NY: Det går nu att även exportera fakturor till Tandbågen (Region Skåne) FK-skicka/ta emot: Vid Status MAN (manuell hantering) kan Försäkringskassan bifoga mer information, dessa framgår via ett utropstecken i kolumnen till höger om Status, gäller både Ersättningsbegäran och Förhandsprövning Betalspecifikationen har kompletterats med information om claimnummer även för abonnemangspatienter Ny kolumn för att visa om förhandsprövning avser Åtgärd eller STB Varningen som kommer när man öppnar listan har förtydligats med vad exakt som inte är inskickat till Försäkringskassan NY: Landstingsstatistik (via FK Skicka/ta emot): Ny funktion för att skicka statistik till Socialstyrelsens tandhälsoregister. Patienter som inhämtas för statistik är de som har rätt patientkategori för landsting samt att åtgärden är debiterad med patient 100% i journalen. Man väljer Hämta LT-statistik och därefter Skicka LT-statistik FK Abonnemang Skicka/Ta emot: Tillägg på listan för att visa Claimnummer Listor Register Patient/Revision: Nu kommer det inte ut tomma papper vid utskrift av revisionslista samt att långa revisionsanteckningar skrivs ut i sin helhet NY: Tillägg för att söka fram Patientkategori i perioden NY: Tillägg för att söka fram Slutat/Flyttat i perioden NY: Tillägg för att söka fram Boende/avdelning Bevakningslista: Nu visas pridebokningen i egen kolumn Pride Sida 18 av 20

19 Journalstatistik: Nu går det återigen att hämta statistik för urval Alla samt att det återigen är samma princip för att ange lösenord som via omsättningsrapporten (signeringslösenordet används när en enskild behandlare ska ta fram sin egen statistik) Patientstatistik: Användare som inte har behörighet till patientstatistik kommer inte längre åt Patientstatistik via knappen som finns i Patientlojalitet Remisser/Epikriser/FHP osv: För Epikris/Remissvar Kirurgi så visas det nu ett datum i kolumn Svar när Remissvaret har registrerats Pivotrapport: Nu går det att söka fram Riskfördelning på barn Inställningar via Verktyg Förhandslagrade journaltexter (Inställningar alla behandlare): Nu visas enbart aktiva prislistor i meny för prislistor, tidigare visades även inaktiva Bokningsmallar (Inställningar alla behandlare>tidbok): Nu går det att sortera visningsordningen på bokningsmallar Rapporttexter (Inställningar alla behandlare): När man ändrar Utskriftens rubrik till egen text för t ex påminnelse så skrivs nu den egna texten ut på påminnelsefakturan samt även sparas i journaltexten Nu kommer alternativet tidlapp upp som val i rapporttexter NY: Inställning för utökad barntandvård (Inställning vald behandlare> Företagsinformation): Det går nu att ange att barn- och ungdomstandvård ska gälla upp till 23 år. Via flik Ekonomi finns val Utökad barntandvård, här går det att ange 20, 21, 22 el 23 beroende på upp till vilken ålder landstinget ersätter barn- och ungdomstandvård NY: Inställning för använd specialist referenspris (Inställning vald behandlare>registerkort): För behandlare som är specialister går det nu att markera använda specialist referenspris, tillsammans med behandlarens personnr på registerkortet sker kontroller hos FK att behandlaren ifråga är specialist NY: Inställning för utskriftsdatum på kallelsekort (Inställningar vald behandlare> Tidbok> Behandlare-inställning): Vald behandlare kan nu själv välja om utskriftsdatumet ska skrivas ut på kallelsekortet E-postinställning Smtp kräver SSL (Inställn vald behandlare>inställningar epost): I e-postinställningar finns det nu möjlighet att göra inställning för Smtp-servern kräver SSL Sida 19 av 20

20 Utskrifter Miniskrivare: Det går nu att skriva ut på miniskrivare från klientmaskiner Löst problem med att utskrifter av tidlapp och kvitton med både lång och kort text på miniskrivare kom på 2 sidor Vid utskrift av tidlapp på miniskrivare hanteras nu Telefon direkt korrekt Övrigt Uppdatering av Postnummerregister: Ändringar av postnummer med tillägg/borttag Uppdatering sker från en dator, via Verktyg>Specialfunktioner. Välj knapp Uppdatera fördefinierade data och Markera Postadressregister. Tryck Uppdatera från standard Referensprislista 2013: Referensprislista som gäller från medföljer och uppdateras automatiskt Avisering (Verktyg): Det går nu att högerklicka och välja Radera på listan över inlästa aviseringsfiler från befolkningsregister. Funktionen Autouppdatera fungerar också. För att nå funktionen krävs tillägg i licensfil Databas: Nu hanteras alla typer av tecken (Unicode) för kryptering av databasen Manual: Tillägg och ändringar i F1-hjälpen Nya funktioner som kräver tillägg i licensfil och är tilläggstjänster Förbättrad hantering vid landstingsfakturering (Läs mer i F1-hjälpen i avsnitt automatfakturering ): Registerkort Landsting: Tillägg med inställningar för att per landsting koppla prislista (tandläkare resp tandhygienist), behandlingslista, hantering av intygsnummer etc Patientens registerkort: Tillägg med val för koppling mot landsting. När patient kopplas mot ett landsting ändras automatiskt fördelningen till Patient100%. Faktura till Landsting (via Faktura): För patienter som kopplats mot landsting väljs nu landstinget direkt vid faktureringen. Register Patient/Revision (via Listor): Tillägg med val för att söka fram patienter som är kopplade mot landsting Automatfakturering av landsting (via Ekonomi): Tillägg med funktion för att kunna automatfakturera landstingsfakturor Kassadagbok: Funktion för att kunna göra dagliga avstämningar av kontanter och betalkort. Här går också att registrera inköp. Funktionen erbjuds tillsammans med export till SIE-fil Sida 20 av 20

Nyheter/ändringar i 7.1 sedan 7.1.178

Nyheter/ändringar i 7.1 sedan 7.1.178 Nyheter/ändringar i 7.1.253 (sedan 7.1.178) Ändringar i tandvårdsstödet som träder i kraft 2014-09-01 Den nya föreskriften TLVFS 2014:6 och information om ändringar finns på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets

Läs mer

Nyheter och ändringar i 7.1 under 2014

Nyheter och ändringar i 7.1 under 2014 Nyheter/ändringar i 7.1.260 (sedan 7.1.253) STB för nya koder: Det går nu att begära särskilt tandvårdsbidrag (STB) även tillsammans med de nya åtgärdskoderna 111, 112, 113, 114, 313 och 314 F12 och Avsluta:

Läs mer

Version 7.1.335 (sedan 7.1.331) 2015-12-18

Version 7.1.335 (sedan 7.1.331) 2015-12-18 Version 7.1.335 (sedan 7.1.331) 2015-12-18 Ändringar i tandvårdsstödet träder i kraft 2016-01-15 Den nya föreskriften TLVFS 2015:1 och information om ändringar finns på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets

Läs mer

Inledning... 3. F-skattsedel... 3. Remissen... 3. Nya ikoner... 3. Utskrift av journalanteckningar... 4. Anamnes... 5

Inledning... 3. F-skattsedel... 3. Remissen... 3. Nya ikoner... 3. Utskrift av journalanteckningar... 4. Anamnes... 5 Inledning... 3 Innehåll... 3 F-skattsedel... 3 Remissen... 3 Streckkodläsare... 3 Indikator på FK-perioden... 3 Nya ikoner... 3 Utskrift av journalanteckningar... 4 Tidsmemo, utan patientkoppling... 4

Läs mer

Nyhet. SMS funktion i Opus Dental. Sidan 1 av 12

Nyhet. SMS funktion i Opus Dental. Sidan 1 av 12 Nyhet SMS funktion i Opus Dental 2004 Sidan 1 av 12 OPUS SMS-funktion Opus SMS är tjänsten som förser Opus Dental med SMS - funktionalitet. Med Opus SMS kan Opus Dental: Skicka påminnelser via SMS Med

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Instruktion och tips i samband med ändringar i tandvårdsstödet från den 15 januari 2016

Instruktion och tips i samband med ändringar i tandvårdsstödet från den 15 januari 2016 Instruktion och tips i samband med ändringar i tandvårdsstödet från den 15 januari 2016 Förändringar i tandvårdsstödet som träder i kraft 2016-01-15 gäller den här gången uppräknad referensprislista, en

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Lathund Manuell fakturering i Sida 1/20 shistorik Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012-09-25 Första version 0.2 2012-11-14 Ändrat från Tandbågen 2 till i texten 0.3 2012-11-26 Ändrat länken till 0.4 2012-12-07

Läs mer

Inställningar för Opus e-tidbok

Inställningar för Opus e-tidbok Inställningar för Opus e-tidbok Sida 1 av 11 Innehåll Inställningar i Opus Dental för E-tidbok... 4 1. Schemaläggning... 4 2. Skapa Preblock för e-tidbok... 4 3. Skapa Bokningsmallar för e-tidbok... 5

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista Vad är nytt i Easy Planning 6.31 Nya funktioner som tillkommit: 1. Programmet nu Vistakompatibelt. 2. Ny html hjälpfil anpassad för Vista. 3. Skapa egna rapporter i Access. 4. Databasen uppgraderas till

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening Versionsnyheter I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt,

Läs mer

Versionsnyheter PMO 6.1 Release

Versionsnyheter PMO 6.1 Release Versionsnyheter PMO 6.1 Release 2015-09-04 Förändring sker i följande moduler 1 Anteckning 2 Att göra 3 Checklista 4 Internpost 5 Lab 6 Löpande journal 7 Patientdata 8 Signera 9 Tidbok 10 Vaccination 11

Läs mer

Kundfakturors sändsätt

Kundfakturors sändsätt Kundfakturors sändsätt 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson I version 217 som vi släppte i slutet av oktober 2014 gjorde vi en förändring på hur fakturor kunde skickas till kunderna. Till

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.70. Release 2010-08-23 Easy Planning 6.70 1

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.70. Release 2010-08-23 Easy Planning 6.70 1 Vad är nytt i Easy Planning 6.70 Denna uppdatering innehåller ett stort antal förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att göra en uppdatering för att få ett ännu mera lättarbetat

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas Vad är nytt i Easy Planning 6.61 Detta är en större uppdatering som innehåller ett antal förbättringar samt en del nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att uppdatera till denna version. 1.

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2009.3.1 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2009.3.1 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2009.3.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny uppdateringsversion av Norstedts Tidbok. I denna version finns en rad rättningar och små förbättringar. För att se

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas.

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas. Nyheter i Norstedts Tidbok 2010.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. I denna version har väldigt mycket hänt. Vi har lyssnat på er kunder och åtgärdat det som

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Detta är en stor uppdatering som innehåller både många förbättringar och åtgärdar fel. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering.

Detta är en stor uppdatering som innehåller både många förbättringar och åtgärdar fel. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Vad är nytt i Easy Planning 7.38 Detta är en stor uppdatering som innehåller både många förbättringar och åtgärdar fel. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Nyheter 1. 10 gånger snabbare

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

Hbehandlare Visar var ev. pappersjournal finns, se lista i Efficamaualen

Hbehandlare Visar var ev. pappersjournal finns, se lista i Efficamaualen Ekonomiutbildning GRUND-blanketten snabb genomgång TÄND-blanketten Kategori Enbart för kommande statistik, ska dock föras Hbehandlare Visar var ev. pappersjournal finns, se lista i Efficamaualen Debiteringsklass

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne 2016-03-01 Tips! Skriv ut de lathundar ni vill ha lätt tillgängliga och häfta ihop dem som egna häften. Innehåll Lathund 1 - Översikt kassabilden... 3 Lathund

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version 1.9

Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version 1.9 Sidan av 7 0-0-5 Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version.9 Nu finns nya versioner av KeyDesign och DoorDesign tillgängliga på www.doordesign.se Detta dokument kommenterar - nya och ändrade programfunktioner

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 Eva Rehnberg 2014-08-18 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

Versionsnyheter Vitec Hyra X.46

Versionsnyheter Vitec Hyra X.46 Versionsnyheter Vitec Hyra X.46 Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) Versionsnyheter 13029 Behörighet per dokumentkategori Nu kan dokumentarkivet behörighetsstyras på användarnivå och dokumentkategorinivå.

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0 1(2) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0 BSAN-89PARS - Om man ändrade kund- eller leverantörspriser i rutinerna Uppdatering kunder eller leverantörer, så visade prisändringsloggen att priset

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Versionsnyheter Vitec Hyra 1.52

Versionsnyheter Vitec Hyra 1.52 Versionsnyheter Vitec Hyra 1.52 Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) Versionsnyheter 17245 Kolumner för tom-datum i dialogen för att koppla värdenycklar. Nu finns sorterbara kolumner för tom-datum

Läs mer

Manual för attestering via nya webben

Manual för attestering via nya webben Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna

Läs mer

Lathund för Styret (version 1.0)

Lathund för Styret (version 1.0) Lathund för Styret (version 1.0) Välkommen till Styret! systemet som underlättar administrationen för dig som ledamot i styrelsen för en bostadsrättsförening och hjälper föreningen att ta kontroll. Denna

Läs mer

Webbinställningar. Opus Online Client (version 1.1.0.2) Sida 1 av 12

Webbinställningar. Opus Online Client (version 1.1.0.2) Sida 1 av 12 Webbinställningar Opus Online Client (version 1.1.0.2) Sida 1 av 12 Innehåll Opus Online Client... 3 Web konfiguration... 3 Kliniker... 3 Behandlare... 4 Skapa underdomän... 5 Flexibilitet... 6 Media...

Läs mer

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Innehåll Allmänt om tandvårdsintyg och T99-reformen...2 Systemstart...2 Beställning av nytt tandvårdsintyg...5 Sök patient...6 Exempel...6 Områdeskod...8

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 1 Innehållsförteckning Innehåll Allmän funktionalitet... 4 Roller... 4 Filter... 4 Kolumner... 5 Sortering... 5 Profiler... 6 Exportera... 6

Läs mer

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Manual 3.1 Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Nyhet 2014-09-30 - Registrera räkning: Välj den del av Särskilt Tandvårdsstöd som räkningen avser. Även patienter med intyg om N-tandvård eller F-tandvård

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr 090622 MANUAL FÖR MEMO COMAI WEBBKALENDER VERSION 2.0 ANVÄNDARE Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr Comai AB Follingbo Rosendal 305,

Läs mer

[L7] Utgåva 2015:3 (v1.2) Manual - Libretto - Specialisttandvård HSF 1309-1007 Sidan 1 av 27

[L7] Utgåva 2015:3 (v1.2) Manual - Libretto - Specialisttandvård HSF 1309-1007 Sidan 1 av 27 Sidan 1 av 27 1. Specialisttandvård............................................................................. 2 1.1 STV - Administration.......................................................................

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Versionsnyheter PMO 7.0 Release

Versionsnyheter PMO 7.0 Release 2016-10-13 Åsa Karén Versionsnyheter PMO 7.0 Release 2016-10-18 1. WYSIWYG 2. Intern PDF-läsare 3. BHV Hantering av flytt 4. BHV Ändrade rubriker på startsidan 5. Diagnos Beskrivning visas 6. Diagnos Upprepa

Läs mer

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade.

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade. Marathon Tid... 3 Tidrapportering... 3 Massinmatning... 8 Avprickning... 9 Projektbudget... 10 Medarbetarbudget... 11 Byt medarbetare... 11 Summa projekt... 12 Daglista... 13 Veckoöversikt... 14 Funktioner...

Läs mer

Denna uppdatering omfattar ett stort antal förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering.

Denna uppdatering omfattar ett stort antal förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Vad är nytt i Easy Planning 6.89 Denna uppdatering omfattar ett stort antal förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Nyheter 1. Ganttvy 1 månad och 3 månader

Läs mer

Versionsinformations för version 4.96

Versionsinformations för version 4.96 Versionsinformations för version 4.96 Denna version innehåller 2015 års samlade utveckling, som har utförts i versionerna 4.95, 4.95 B, 4.95 C samt 4.95 D 1 Version 4.95 D SMS-påminnelser Nu finns möjligheten

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Lathund. Remissförfarande i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård. Allmän barn- och ungdomstandvård

Lathund. Remissförfarande i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård. Allmän barn- och ungdomstandvård 1 (32) Lathund Remissförfarande i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård Allmän barn- och ungdomstandvård 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Skapa remiss/konsultation

Läs mer

Total IN Inläsningsfil

Total IN Inläsningsfil Total IN Inläsningsfil Sida 1 av 17 Innehållsförteckning FILFORMAT FÖR PLUSGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde... 5

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING 1 Innehåll Inledning... 3 Installation... 3 Programstart... 4 Huvudformulärets menysystem... 5 Arkiv/användarförteckning... 5 Arkiv/Avsluta... 5 Om/Manual...

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Nytt i TakeCare från och med 10 juni 2014

Nytt i TakeCare från och med 10 juni 2014 Nytt i TakeCare från och med 10 juni 2014 (version 14.0 + 14.1) Förändrat utseende i TakeCare TakeCare-skrivbordet och Patientraden har fått nytt utseende. Följande förändringar har genomförts: Sök/välj

Läs mer

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Sida 1 av 33 Användarguide SmartSMS 3.1 Version 1.0 Document name: SmartSMS31_Guide.docx Issued by: Date: 2011-08-04 Reg.

Läs mer

Listan på egna rapporter inkluderar rapporter från TIDPLAN.MDB

Listan på egna rapporter inkluderar rapporter från TIDPLAN.MDB Vad är nytt i Easy Planning 6.52 Detta är en stor uppdatering som innehåller många förbättringar samt en del nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att uppdatera till denna version. 1. Bokningsvy

Läs mer

Efter inloggningen kommer du till applikationens huvudfönster

Efter inloggningen kommer du till applikationens huvudfönster Nilex Inventarie 1. Logga in i Nilex... 2 2. Personliga inställningar... 3 2.1. Meny Visa... 3 2.2. Inventarielistan... 5 2.3. Inställningar för fält... 6 2.3.1. Fliken Sortering/Visning... 7 2.3.2. Fliken

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 1. FAKTURERING... 4 1.1 SINGEL- OCH SAMLINGSFAKTURERING... 4 1.2 FAKTURERING AV EN ORDER ELLER EN KUND... 6 2. BOKFÖRINGSORDER... 8 3. KREDITERING OCH BORTTAGNING

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. Till denna version har vi gjort en del större ändringar samt en rad mindre justeringar,

Läs mer

ATT LÄGGA TILL KONTROLLPUNKTER I DIN KONTROLLPLAN! Klicka på Kontrollplans knappen.

ATT LÄGGA TILL KONTROLLPUNKTER I DIN KONTROLLPLAN! Klicka på Kontrollplans knappen. LATHUND Nr.2 Att anpassa och arbeta i kontrollplanen Lägga upp Organisationen Överblicka ditt projekt Möten Bjud in/skicka protokoll Skriv ut Kontrollplanen Att ladda upp egna mallar Att anpassa och arbeta

Läs mer

Produktionssättning 2013-05-21

Produktionssättning 2013-05-21 Produktionssättning 2013-05-21 Inskrivning/utskrivning - Ett förtydligande i utplaceringshistorik har gjorts. Nu visas texten "(Tillbaka)" efter vårdenhetens namn när en utplacerad patient har flyttats

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l Palasso RESOR Version 5.21 2010-04-27 Innehåll 1 Om Palasso RESOR... 3 1.1 Starta Palasso... 3 2 Grundfönstret i Reserapportering... 5 2.1 Verktyg... 5 2.2 Menyval... 5 2.3

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Webbinställningar. Opus Online Client. Sida 1 av 10

Webbinställningar. Opus Online Client. Sida 1 av 10 Webbinställningar Opus Online Client Sida 1 av 10 Innehåll Opus Online Client... 3 Web konfiguration... 3 Kliniker... 3 Behandlare... 4 Skapa underdomän... 5 Flexibilitet... 6 Media... 8 E-post... 9 SMS...

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Användarmanual Tandvårdsportalen Munter Godkänd av Tandvårdsenheten 2015-12-01

Användarmanual Tandvårdsportalen Munter Godkänd av Tandvårdsenheten 2015-12-01 Sida 1 (37) Användarmanual Tandvårdsportalen Munter Godkänd av Tandvårdsenheten 2015-12-01 Sida 2 (37) Innehåll Åtkomst... 4 Inloggning med användarnamn och lösenord... 4 Inloggning med certifikat... 4

Läs mer

Instruktion för fotohantering i. TakeCare. och TakeCare-Picsara. för case-användare

Instruktion för fotohantering i. TakeCare. och TakeCare-Picsara. för case-användare 1 (24) Instruktion för fotohantering i TakeCare och TakeCare-Picsara för case-användare HSF/MIT Version 1.03 2 (24) Innehåll Inledning... 3 Hantering:... 3 Säkerhetskopiering:... 3 Support... 3 Från patientkontakt

Läs mer

Användarmanual Brunskog Transportbokning.

Användarmanual Brunskog Transportbokning. Användarmanual Brunskog Transportbokning. Det finns två typer av användare i Brunskog Transportbokning. En enkel användare som endast kan boka en sändning och som inte har tillgång till de övriga funktioner

Läs mer

Handbok för det kommunala aktivitetsansvaret i hypernet Regional samverkan

Handbok för det kommunala aktivitetsansvaret i hypernet Regional samverkan Handbok för det kommunala aktivitetsansvaret i hypernet Regional samverkan Innehållsförteckning Det kommunala aktivitetsansvaret... 4 Aktivitetsansvaret... 5 Rapportera till SCB... 5 Sysselsättning...

Läs mer

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM.

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM. Vad är nytt i Easy Planning 7.25 Denna uppdatering innehåller ett flertal stora förbättringar. Den största förbättringen är att mängden data som skickas över nätverket kraftigt har minskats mha SQL frågor.

Läs mer

Manual e-remiss i Hälsokontrollsystemet (ROCK-IT)

Manual e-remiss i Hälsokontrollsystemet (ROCK-IT) www.insieme.se Manual e-remiss i Hälsokontrollsystemet (ROCK-IT) Version Datum Kommentar Författare 1 Marlene SandbergAndersson 2 2014-09-02 Uppdaterad Marlene SandbergAndersson 3 2014-09-17 Uppdaterad

Läs mer

Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3

Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3 MANUAL SMS-DIREKT Innehållsförteckning Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3 Kartfunktioner... 3 Markera område... 5 Redigera... 7 Nytt utskick Skicka genom

Läs mer

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem Handbok Nya Autogiro Å-DATA Infosystem Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2 Huvudmeny Autogiro... 4 2.3 Exportera till Excel... 5 2.4 Visa/dölj kolumner... 6

Läs mer

Easy Planning blir med dessa funktioner ett mycket kraftfullt verktyg för planering. Vi hoppas att våra kunder ska få stor nytta av programmet.

Easy Planning blir med dessa funktioner ett mycket kraftfullt verktyg för planering. Vi hoppas att våra kunder ska få stor nytta av programmet. Vad är nytt i Easy Planning 6.23 Många förbättringar har gjorts i denna release. Schemabilden har fått ett nytt utseende, formuläret för nya aktiviteter har nya funktioner samt ett flertal nya funktioner

Läs mer