Världens enda tantmuseum. Alf Svensson äldres röst i EU Fortsatt strid om prostataprov Kompensation för sänkt pension

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Världens enda tantmuseum. Alf Svensson äldres röst i EU Fortsatt strid om prostataprov Kompensation för sänkt pension"

Transkript

1 Världens enda tantmuseum Alf Svensson äldres röst i EU Fortsatt strid om prostataprov Kompensation för sänkt pension 4/2009

2 Innehåll Inte sänkt pension för alla 3 Unga specialiserar sig på äldre 4 Med mobilen in i framtiden 7 Bästa seniormatlådan 9 Alf Svensson styr mot EU 10 Telefonlinje för äldre 13 Elitträning även efter Dramatiskt kustboende 16 Tanten som museum 18 Sex viktigt också som äldre 21 PSA-prov räddar liv 22 Kåseri 25 Allsång tradition i Sverige 27 Debatt 28 Laholm lockar med dans 30 SPRF tidningen nr 4/2009 Presslagd Nr 5 utkommer vecka 37 Tidningen utkommer med 7 nr/år ex under 2009 Årgång 70 ISSN Ansvarig utgivare och chefredaktör: Benny Hellis e-post: Redaktionssekreterare: Ullacarin Sundin e-post: tel redaktionen: (vx) Layout: Ullacarin Sundin Tryck: VTT Grafiska AB Annonser: Svenska Media AB tel: , fax: e-post: Redaktionen ansvarar inte för icke beställt material och förbehåller sig rätten att redigera inkommet material. För framförda åsikter och synpunkter i signerade artiklar svarar författaren. Publicerat material visas också på SPRFs hemsida. Där inget annat anges har redaktionen skrivit text och fotograferat. Omslagsfoto: Benny Hellis/Ullacarin Sundin Foto redaktionssekreterare: Benny Hellis Hej! Förvärvsarbetare eller pensionär, alla kan vi nog enas om att vi längtat och sett fram emot jordgubbar och kylskåpskall fil, sill och färskpotatis och en skön plats i solen. Tids nog börjar höstvindarna blåsa och till dess behöver vi hämta kraft och bara lata oss. Men för många pensionärer är dessa långa och lata dagar i stället kantade av oro för en kassa som blir allt skralare. Många kommer att få sänkta pensioner under de närmaste tre åren, om inte regeringen väljer en annan väg när bromsen slår till i pensionssystemet Men än är inte sista ordet sagt och statspensionärerna kan visa sig ha en klausul i sitt tjänstepensionsavtal som kompenserar för sänkt pension. Det säger i alla fall Hans Norin på Offentliganställdas förhandlingsråd, som överlägger med Arbetsgivarverket hur avtalet PA-74 ska tolkas. Många unga väljer att arbeta med äldre, som sjuksköterskorna som specialiserat sig på äldrevård och Malin Stenberg, en ung regissör med en ensemble som är mer än dubbelt så gammal. Hon har satt upp Sista dansen av Carin Mannheimer på Stockholms stadsteater med tre teaterlegender, Meta Velander som fyller 85 i augusti, Yvonne Lombard, 80 och Meg Westergren, 77. Pjäsen har gått för slutsålda hus i Göteborg och har blivit en publiksuccé även i Stockholm. Alf Svensson blir Sveriges äldste EU-parlamentariker. Personkryssen förde honom från nionde plats på Kristdemokraternas vallista förbi partiets förstanamn, den 40 år yngre Ella Bohlin. Kanske är det ett tecken i tiden att äldre försöker öka sin representation i politiska sammanhang. Vem ska se pensionärernas specifika problem om inte en person som själv har åren inne? Möt även Ove Emanuelsson, 68, som tillhört kanoteliten sedan 60-talet och vunnit veteran-vm flera gånger och Torsten Sélen, 91, som sedan 50-talet varit engagerad i Samfundet för unison sång, som arrangerade allsång på Skansen för första gången I tidningen hittar du också tips om några av sommarens resmål, Högbonden, Sveriges näst högst belägna fyr vid Höga kusten och Tantmuseet i Hovra i Hälsingland. Ännu diskuteras huruvida allmänna PSA-test bör erbjudas eller inte. Läs därför Christer Spjuts berättelse hur tidig upptäckt prostatacancer räddade hans liv. Ullacarin Sundin Redaktionssekreterare Förbundsstyrelsen: Jöran Rubensson, förbundsordförande Gunvor Petersson, vice förbundsordförande Ledamöter: Bertil Enemo Göran Gagner Lisa Keisu Lennerlöf Maj Lundström Bert Selström samtliga nås via SPRFs växel Förbundskansli: Margareta Olin, kanslichef Eva Braun, förbundssekreterare Agneta Ohlson, förbundskassör Sonia Stellan, administration Sören Teglund, administration Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF, är en partipolitiskt obunden organisation som tillvaratar pensionärens intressen Besöksadress: Bjurholmsgatan Stockholm Tel vx Fax e-post: Expeditionstid: måndag-fredag 9-14 lunchstängt Semesterstängt v26-v32 Pg Statspensionär kan slippa sänkt pension Statspensionärer som omfattas av tjänstepensionsavtalet PA-74 kan komma att slippa sänkt pension 2010, eller kan få en viss kompensation. Samtalen mellan Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR) och Arbetsgivarverket, om hur man ska tolka avtalet, är ännu inte avslutade. Statsanställda pensionärer som omfattas av PA-74 går på ett så kallat bruttopensionsavtal vilket innebär att de är garanterade en viss total nivå av sin pension baserad på den allmänna pensionen och det de får i tjänstepension. Det kan innebära att alla statspensionärer som gick i pension senast 1991 kan gå skadelösa ur finanskrisen. Det är i dagsläget inte helt klart hur effekterna av bromsen kommer att slå för den grupp pensionärer som omfattas av bruttosystemet. De är garanterade en viss pensionsnivå och det skulle kunna innebära att de får en viss kompensation, medger Hans Norin på OFR. Ser över avtalet Vi tittar för tillfället på våra avtal tillsammans med Arbetsgivarverket. Arbetsgivarverket menar däremot att det med stor sannolikhet inte blir någon kompensation till de statspensionärer som gick i pension före 1992 och som omfattas av det tidigare avtalspensionssystemet (PA-74). Även de kommer att få sänkt pension de kommande tre åren trots att de vid avtalets ingång lovades kompensation genom ett så kallat följsamhetsindex. Vi håller på att se över hur vi ska Socialstyrelsen och regeringen vill ha skärpta regler för hantering av läkemedel till äldre. I ett projekt riktat till vårdcentraler runt om i landet vill man ta fram en ny handlingsplan och nya riktlinjer. Flera uppmärksammade patientfall där felmedicinering har gjort äldre sjuka och apatiska har uppmärksammats av Socialstyrelsen. Vid tre fall har äldre blivit så dåliga att de till slut blivit sängliggande och fått vård i livets slutskede. Därmed har deras ordinarie medicinering upphört. Det som förvånat många är att när Hans Norin, OFR, förhandlar med Arbetsgivarverket. tolka våra egna avtal, men att staten skulle gå in och fylla på det bromsen tar, är föga sannolikt, säger Margareta Sjöberg, pensionsexpert på Arbetsgivarverket. Tolkas olika Många kritiker menar att det följsamhetsindex som står inskrivet i ovanstående pensionsavtal ska garantera pensionerna fullt ut för statspensionärerna. Och om bromsen slår till innebär avtalet att dessa pensionärer ska kompenseras genom att staten går in och betalar mellanskillnaden. Vi utesluter inte att avtalet ska tolkas så att balansindex är ett index som ibland används i stället för inkomstindex när det gäller att fastställa följsamhetsindexet. Eftersom vårt avtal säger 2 3 Aktuellt att pensionerna ska räknas om med följsamhetsindex blir vår beräkning densamma som Försäkringskassans, det vill säga en sänkning av pensionerna, säger Margareta Sjöberg. Men om sänkningen skulle innebära att den blir större än om man hade räknat om pensionerna med prisbasbeloppet i stället för följsamhetsindex, då kan det bli fråga om viss kompensation. Fler kan få kompensation Även kommun- och landstingsanställda som går på pensionsavtalet PA-KL, som gällde till 1998, kan slippa undan effekten av bromsen. Sveriges kommuner och landsting håller också på att titta på sitt avtal. De stora förlusterna i AP-fonderna under 2008 innebär att den så kallade bromsen slår till 2010 med sänkta pensioner som följd. För medelpensionären kan det innebära 500 kronor mindre i månaden. Försäkringskassan fick regeringens uppdrag att titta på hur man skulle kunna minska effekterna. Därefter enades pensionsgruppen om att slå ut minskningen på tre år i stället för att genomföra hela sänkningen Pensionsgruppen består av de fem riksdagspartier som står bakom det svenska pensionssystemet. Skärpta krav på hantering av äldres läkemedel medicineringen upphört har patienten i stället blivit betydligt bättre och tillfrisknat. Ett uppmärksammat fall är Gulli Johansson, 79, som på sin dödsbädd slutade att ta sina mediciner och blev frisk. Hon hade också felaktigt fått en demensdiagnos, men är i dag helt återställd. Enkät till läkare Socialstyrelsen vill dels veta vilka rutiner vårdcentralerna har för läkemedelsanvändning för äldre och hur man ser till att dessa följs. Dels ska läkarna få svara på en enkät där de Text: Ullacarin Sundin, Bild: ORF Statens pensionsverk, SPV, har cirka bruttopensionärer. I den siffran ingår inte bara de som tillhör PA-74 utan alla som har just en bruttopension. ska uppge vilka hinder och möjligheter de har för att få en god kvalitet i verksamheten. Fler får lugnande medel Även de nationella riktlinjerna som Socialstyrelsen ger ut för behandling av olika sjukdomar som stroke och diabetes ska få ett särskilt avsnitt om äldre, skriver Svenska Dagbladet. Vid en undersökning som Socialstyrelsen gjorde 2008 visade det sig att användningen av lugnande medel och sömnmedel hade ökat. Drygt två av tre patienter hade ett eller flera läkemedel som kan ge förvirring.

3 Aktuellt Text & bild: Daniel Svensson Aktuellt Text & bild: Ullacarin Sundin, Bild: Petra Hellberg Unga som väljer att arbeta med äldre Maria Launing t v tycker att statusen på äldrevården måste höjas. Då skulle man också kunna locka fler att specialisera sig och studera vidare. T h Victoria Azad. På flera håll i landet finns specialistutbildningar för vård av äldre. Hittills har 300 sjuksköterskor utbildats och fler är på gång. Men vad behöver man kunna för att vårda en äldre person? Och varför väljer unga människor att ägna sitt arbetsliv åt en sådan uppgift? Ett besök på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg ger svar på frågorna. Sahlgrenska i Göteborg ligger vackert beläget med utsikt över Slottsskogen. Här vidareutbildas just nu ett antal sjuksköterskor för att bli specialister inom äldrevård. En av dessa blivande specialister är Maria Launing, 26. Hon är utbildad sjuksköterska och möter många äldre på den ortopedavdelning där hon arbetar. Det behövs specialistkunskaper för att ge bästa möjliga vård till äldre vårdtagare. De har kanske flera olika sjukdomar och dessutom är det mycket runt omkring att tänka på, som att ha en bra kontakt med anhöriga. Med den här utbildningen får jag större möjligheter att hjälpa äldre patienter, säger hon. Hon får medhåll av klasskamraten Victoria Azad, 46 år, som i dag arbe- tar inom äldrevården, men kände ett behov av att vidareutbilda sig. Det krävs mer kompetens inom äldrevården för att kunna ge en kvalificerad vård. Äldre är i dag utsatta i samhället och då känns det viktigt att verkligen förstå deras situation och att kunna ge bästa möjliga vård. Ska bli experter Utbildningen liknar andra specialistutbildningar för sjuksköterskor som finns i Sverige. Men där exempelvis onkologisjuksköterskor blir specialister på att ge vård till cancerpatienter, ska de som vill utbilda sig i att vårda äldre patienter snarare lära sig att hantera en omfattande och komplex sjukdomsbild. Helle Wijk är docent vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet och är ansvarig för specialistutbildningen. När man är gammal har man ofta många krämpor och sjukdomar på en gång, vilket särskiljer äldre från andra patientgrupper. Många äldre är multisjuka och vår utbildning gör att de som studerar blir expert på att ta hand om just dessa patienter, säger hon. Att utbildningen fyller ett viktigt behov är Helle Wijk helt övertygad om. Och det är inte bara på äldreboenden som det kan finnas behov av specialister. Den specialistkompetens som sjuksköterskorna får genom att gå utbildningen kan användas inom många områden, såväl inom öppenvård, slutenvård som kommunal vård och omsorg. Vill locka fler unga Den här kompetensen behövs på många platser. En kartläggning för några år sedan visade att 75 procent av alla ambulanstransporter till Sahlgrenska Universitetssjukhuset var med människor över 65 år och då är det självklart viktigt med sjuksköterskor som har specialiserat sig på vård av äldre. Hittills har ungefär 300 gått utbildningen. Men fler är på gång. Nästa år kommer utbildningen även att finnas på distans och Helle Wijk tror att man på så sätt kan locka nya studenter. Många som vill specialisera sig har hus, familj och bor långt ifrån universitet och högskolor. Genom att lägga utbildningen på nätet ökar vi tillgängligheten för alla i hela landet. Förhoppningen är att vår utbildning kan bidra till att få bort de svarta rubrikerna om usel äldrevård, säger Helle Wijk. Specialistutbildningen har som mål att höja kvaliteten inom äldrevården. Men den viktigaste frågan är kanske hur man ska locka fler att studera och specialisera sig på äldrevård. Maria Launing tycker att statusen på äldrevården måste höjas. Den här utbildningen kan bidra till det. Eftersom en specialistexamen ger en annan tyngd åt yrket. Sedan måste de positiva aspekterna lyftas fram, för det är ett väldigt roligt yrke där man får möta fantastiska människor, säger hon. Och Victoria Azad fyller i: Det är viktigt att känna att det arbete man gör uppskattas och så är det inte alltid i dag. Med en specialistutbildning får man en helt annan trygghet i sitt arbete och i mötet med de äldre. När regissören Malin Stenberg, 36, fick frågan om hon ville sätta upp pjäsen Sista dansen av Carin Mannheimer på Stockholms stadsteater var hon först tveksam. Dels för att pjäsen skildrar en ålderdom som ligger så långt ifrån henne själv, men också för att den har gjort en sådan succé i Göteborg. Skulle hon kunna leva upp till förväntningarna? Men i arbetet med de åldrande skådespelarna har hon inte bara mött teaterlegender med stor bredd och erfarenhet, hon har också mött sin egen hunger efter deras livserfarenhet och kunskap. Jag har fått fråga så mycket om livet. Att det fanns en saknad efter äldres livserfarenhet hos mig insåg jag först när jag mötte skådespelarna. Och jag har börjat titta på äldre på stan, det gjorde jag inte innan. Jag har börjat se de osynliga, säger hon. Malin Stenberg hämtar uttrycket från Carin Mannheimer som hon menar ser dem som behöver ses. När skolan var ett hett debattämne på 70-talet skrev Carin Mannheimer tvserien Lära för livet. Nu när näringsfattiga matlådor och brist på äldreboenden drar till sig medias intresse har hon satt fokus på äldreomsorgen, både i tv-serien Solbacken: Avd E och i pjäsen Sista dansen. Vill inte vara en fegis Det var också mötet med Carin Mannheimer som gjorde att Malin Stenberg till slut tackade ja och naturligtvis mötet med Yvonne Lombard och Meta Welander, som gör två av de ledande rollerna. Förmodligen kommer jag aldrig att få jobba med en ensemble med så många teaterlegender igen. Och skulle jag ha tackat nej, så vore jag ju en fegis och det vill jag inte vara. Så jag frågade Carin om hon hade synpunkter på att jag var så mycket yngre och om jag fick bearbeta texten. Hon är oerhört erfaren och en varm person. Hon gav mig tillåtelse att göra på mitt eget sätt och delade generöst med sig av sina erfarenheter. Dessutom praktiserade Malin Stenberg på ett äldreboende i närheten av sitt hem för att få idéer och inspira- Malin Stenberg tillhör en ung regissörskader som säkert kommer att låta tala om sig i framtiden. Hon har regisserat pjäsen Sista dansen av Carin Mannheimer som visas på Stadsteatern i Stockholm. Bland de medverkande är Meg Westergren, Yvonne Lombard och Meta Velander. tion samt se hur det fungerar och ser ut i verkliga livet. Vi pratade mycket om vi skulle låta de äldre spela äldre och sjukare. I dag måste man vara riktigt sjuk för att komma in på ett äldreboende. Men vi valde att skildra ålderdomen på ett annat sätt än att stappla omkring och se dåligt, säger Malin Stenberg. Hon har också valt några yngre skådespelare som spelar äldre och menar att man inte behöver skildra ålderdomen naturalistiskt. Man behöver inte vara gammal för att skildra en åldrande människa. Och man kan skildra allt genom en gammal människa. Alla åldrar ryms i en gammal människas kropp. Frågor om åldrandet Men pjäsen har också väckt frågor hur det egna åldrandet kommer att se ut. Malin Stenberg ser positivt på att bli äldre och mer erfaren. Som både ung och kvinna tycker hon att hon får slåss lite hårdare än sina manliga kollegor för att ta rodret. Men hon oroar sig också för den senare ålderdomen, när man inte själv kan bestämma hur vardagen ska se ut. Jag är rädd för att jag inte ska få behålla min integritet och att det inte ska finnas plats för min egen särart. Vem har sagt att man måste tycka om en viss sorts mat, inredning eller musik bara för att man blir äldre. Det har väl mer med smak än med ålder att göra, funderar hon. Tänk att få äta kålpudding varje dag. Det vore hemskt! Fakta Malin Stenberg Född: 7 februari 1973 Familj: Make Alexander Öberg regissör, två barn 4 och 8 år Utbildning: Dramatiska institutet Har arbetat: Bland annat på Folkteatern i Göteborg, Unga riks, Göteborgs stadsteater och Dramaten, Stockholm stadsteater Aktuell: Sista dansen av Carin Mannheimer spelas på Stockholm stadsteater till och med november I höst sätter hon upp Askungen på teaterscenen Elverket. 4 5

4 Annonser Mobil med allt för vardagen Jobbet på fickan är ett uttryck som i dag är en realitet för många inom arbetslivet. Och det betyder bokstavligen detta. I den lilla mobilen, inte bara tänkt för samtal och sms, finns numera allt du behöver på jobbet. Men nya mobila tjänster poppar upp, till exempel kan du snart göra egna tv-sändningar via mobilen. Oskar Juhlin om Stockholm. Micro-tv kallar dataprofessor Oskar Juhlin sitt nya program som tagits fram i ett samarbete mellan Stockholms universitet och forskningsföretaget Mobile life i Kista norr Släktvänlig teknik Här växer inte bara ny mobil teknik fram, här försöker ett gäng unga forskare även göra produkterna både användarvänliga och lättillgängliga för konsumenten. Du kan kalla det släkt-tv om du vill, säger Oskar Juhlin och menar att det kan bli ett bra sätt att hålla kontakt med släkten. Med två mobilkameror och en mobilvideo är hans grupp som ett litet kamerateam. En fjärde person står vid mixerbordet datorn och växlar mellan de olika kamerorna. Allt spelas upp live på en vit duk samtidigt som det filmas. Kan följa med hemifrån Mormor, farfar eller någon annan släkting kan via ett särskilt program koppla upp sig till barns och barnbarns mobiler och inte bara kommunicera utan också följa med på kalaset eller fotbollsmatchen i realtid hemifrån. Webb-tv kanske vi har börjat vänja oss vid. Vi kan på datorn redan se tv-program som vi missade kvällen innan när vi själva vill och följa riksdagsdebatter från hemmasoffan. Nästa steg menar Oskar Juhlin är att föra ut möjligheten att göra tv till allmänheten. Med bloggar, att kunna ta bilder med mobilkamera och med micro-tv ökar vi allmänhetens möjlighet att göra sin röst hörd. Det är bra för demokratin, menar Oskar Juhlin. Förenklade regler för bostadstillägg Aktuellt Text & bild: Ullacarin Sundin Försäkringskassan vill att ansökan om bostadstillägg till pensionärer förenklas genom att bevilja bidraget tillsvidare, i stället för som i dag ett år i taget. Försäkringskassan vill även att förordningen ändras för att få möjlighet att ta emot uppgifter om hyresförändringar per telefon samt införa automatisk inhämtning av till exempel inkomstuppgifter. Försäkringskassan överlämnade förslaget till regeringen i oktober 2008 och diskussioner pågår. Enligt Försäkringskassan innebär detta en proposition tidigast under hösten Rätt att både arbeta och få sjukersättning Från och med den 1 januari 2009 ges den som har sjukersättning som inte är tidsbegränsad möjlighet att arbeta och ändå ha kvar sin rätt till sjukersättning (tidigare kallat förtidspension). De nya reglerna gäller för den som har sjukersättning enligt de regler som gällde före den 1 juli Totalt handlar det om cirka personer. Reglerna omfattar även dem som studerar eller arbetar ideellt. Hörhjälpmedel från HRF Hörteknik AB Doro 915c Syntiro Telefon med stark teleslinga och förstärkning i luren 1075 kr Invito Ocean Trådlös dörrklocka med ljud och ljus signal Sonic Boom Väckarklocka med sängvibrator 535 kr Flex strobo Ringsignal förstärkare med ljud och ljus till telefonen Ny katalog i juni Beställ din produktkatalog på telefon nr eller skicka in namn och adress till HRF Hörteknik AB, Box 6605, Stockholm eller maila till PRISVÄRT Erbjudande till alla pensionärer Komplett Allemansbädden har allt som en bra motorsäng bör ha: Elektriskt steglöst inställbar i fot- och huvudände. Glidstopp på både kort och långsida. Mycket bra bolster med anti-glid egenskaper. Vändbar pocketspringmadrass hela 17 cm tjock. Välj mjuk, medium eller fast. Lyxbäddmadrass och stadiga benmedar. Elmotor med batteri back-up 80 eller 90 x 200 cm 8.990:- 105 x 200 cm :- 120 x 200 cm : kr ++++ Enligt test i Aftonbladet 300 kr inkl batteri 375 kr HRF Hörteknik AB är av Hörselskadades Riksförbund (HRF), helägt bolag. HRF är Sveriges största intresseorganisation för hörselskadade med ca medlemmar. Ring& beställ nu! Öppet Alvägen 11, Bromsten Spånga tel fax mån-fre lör sön stängt 15 års garanti Fritt levererad i hela landet! 6 7

5 Aktuellt Text: Benny Hellis, Bild: Hattstugan Fler hundar på gång inom vården Cirka 60 service- och signalhundar ska utbildas under en treårsperiod, , för att underlätta arbetet inom samhällsområden som kommuner och landsting ansvarar för. Förhoppningen är att dessa hundar till exempel ska minska behovet av personlig assistans och i vissa fall akut vård samt öka förståelsen för hur hundar kan fungera som komplement eller ersätta andra offentliga insatser. Hjälpmedelsinstitutet har fått 4,9 miljoner kronor för att genomföra uppdraget och Socialstyrelsen ska göra en utvärdering. Kroppen bildar nya hjärtceller hela livet Det har länge varit omtvistat om hjärtat består av samma celler genom hela livet eller om de nybildas. Nu har forskare vid Karolinska institutet visat att vi nybildar hjärtceller hela livet, vilket kan komma att få betydelse för hur sjukdomar i hjärtat behandlas. Hos en 20-åring byts 1 procent av hjärtcellerna ut varje år. Hastigheten sjunker under livet, men hos en 75- årig man byts fortfarande 0,5 procent av hjärtcellerna ut varje år. Kaffedrickare har minskad risk för demens Medelålders personer som dricker kaffe löper en lägre risk att drabbas av demens och Alzheimers sjukdom senare i livet i jämförelse med dem som inte drack eller endast drack lite kaffe. Studien har genomförts i ett samarbete mellan Folkhälsoinstitutet i Helsingfors och Karolinska institutet i Solna. En lägsta risken för att drabbas av demens hade de som var måttliga kaffedrickare, 3-5 koppar om dagen. I undersökningen ingick personer i åldrarna 65 till 79 år. Svenskar positiva till att donera organ Svenska folket är fortsatt positiva till att donera sina organ och vävnader efter sin död. 58 procent av tillrågade hade tagit aktiv ställning i frågan. Och av dessa hade nära nio av tio beslutat sig för att de vill donera. Det visar en undersökning som donationsrådet genomförde i november Personal Irene Gardell läser för Klara Wasberg ur En naken karl firar jul av Johan Werkmäster. Lättläst lugnar dementa Det pågår en samhällsdebatt kring att äldre övermedicineras, framför allt gäller det dem som lider av en demenssjukdom. På Hattstugans demensboende på Gotland har man lyckats minska medicineringen genom att erbjuda demenssjuka lätt läsning. Vi är helt övertygade om att läsningen bidrar till den låga medicinanvändning vi har här, säger Jane Lindell Ljunggren föreståndare på Hattstugan. Att läsa tillsammans med demenssjuka kan vara en stor källa till glädje, kontakt och kommunikation, säger Barbro Beck-Friis, professor i geriatrik. Man får kommentera texter och bilder som väcker minnen och associationer hos båda parter. Läsningen är högtidsstunder och om det lästa blir glömt så gör det ingenting alls. Det är stunden tillsammans som skänker avkoppling, gemenskap och ro. Läser dagligen På Hattstugans demensboende läser man dagligen och erfarenheterna är goda. Det lättlästa är väldigt lätt att läsa för personalen och vi får igång så många samtal. Vi får så mycket tillbaka som vi aldrig skulle ha fått om vi inte målmedvetet arbetat med detta, säger Jane Lindell Ljunggren. Det skapar delaktighet och kan vara en nyckel till det liv man levt innan demenssjukdomen. Professor Per-Olof Sandman vid Umeå universitet rekommenderar också mer lätta lässtunder med dementa. Att lyssna till högläsning är som att få en gåva. Det innebär att någon tar sig tid. Och någon visar att hon tror att man kan tillgodogöra sig högläsningen. Lever sig in Klara Wasberg, 81 år, bor på Hattstugan. Hon lyssnar till högläsning ur En naken karl firar jul och tycker synd om den nakne mannen som får en ganska stökig jul. På Hattstugan har man kunnat minska medicineringen till de boende bland annat med hjälp av högläsning, promenader och fredagsdans. Det är Irene Gardell som läser för Klara Wasberg och hon kommenterar hela tiden texten, skrattar och lever sig in i berättelsen. Klara är alltid intresserad när vi läser. Hon är en av våra flitigaste lyssnare, säger Irene Gardell. Fast ibland tycker de andra att hon är litet väl pratglad under läsningen. Irene Gardell läser: Jag vill hellre ha det lugnt och skönt på jul, säger den nakne mannen. Det är samma med oss allihop. En lugn jul vill vi ha, säger Klara Wasberg. Sveriges bästa seniormatlåda lagar mästerkocken Örjan Klein med rimmad oxbringa, skalpotatis och rotfrukter. Det menar en enig jury som utsåg honom till årets vinnare under restaurangdagarna i Stockholm i början av juni. Under fem dagar kämpade åtta kockar om att laga den bästa matlådan, tillräckligt näringsrik och tilltalande för att vinna första pris i tävlingen mästerkockens seniormatlåda. Tävling, mellan fyra unga och fyra mer etablerade kockar, var ett samarbete mellan Werner Vögelis vänner, Micasa fastigheter och Smaka på Stockholm. Och det främsta målet har varit att höja standarden och kvaliteten på de ofta kritiserade matlådor som levereras till seniorer och pensionärer runt om i landet. Man bör ägna maten samma omsorg som när man ordinerar medicinsk behandling till äldre. Dessutom bör maten individualiseras, göras smakrik och visuellt tilltalande. Det hävdar Ulrika Lundgren, chef för folkhälsoförvaltningen i Karlskoga och styrelseledamot i Werner Vögelis vänner. Vill inte ha likadan mat Människor som svälter och är undernärda inom äldreomsorgen är sjuka, inte vanvårdade, vill Ulrika Lundgren slå fast. Undernäring vid sjukdom är vanligt, undernäring utan sjukdom är ovanligt, hävdar hon. Och ofta handlar det om att den äldre har svårt att tugga och svälja. Maten de äter har inte tillräcklig näringstäthet och är kanske inte heller de maträtter som de är vana vid och vill ha. Alla vill inte ha kåldolmar och vill inte sitta vid samma bord som alla andra. Måltiden måste därför anpassas till en mer individuell behandling. Det krävs också utbildning för att kunna ställa rätt kostordination, menar Ulrika Lundgren. Maten är ack så viktig och ofta höjdpunkten på dagen, hävdar en av tävlingsdeltagarna, mästerkocken och universitetsläraren Örjan Klein. Han fick en stjärna i Guide Michelin, bland annat för stockholmsrestaurangen KBs husmanskost och den medvetna kokkonsten. Aktuellt Text & bild: Ullacarin Sundin Mästerkocken Klein gör bästa matlådan Kocken Örjan Klein lagar den godaste seniormatlådan. Vi vill höja statusen på vårt arbete som matlagare och kockar och hoppas få in mer utbildad personal även bland dem som jobbar med skolmåltider och med mat inom äldreomsorgen, säger Örjan Klein. Det vinnande bidraget Örjan Klein Rimmad oxbringa, rotfrukter, blomkål, spetskål, pepparrots-crème fraîche Ingredienser för 10 personer: 600 g skalade morötter 600 g skalade palsternackor 600 g blomkål 800 g skalpotatis (King-Edward) 1,6 kg spetskål 500 g purjolök 15 dl grönsaksfond 800 g rimmad välkokt skivad oxbringa, sous vide (Lithells) 5 dl crème fraîche ca 1,5 dl nyriven pepparrot salt och peppar lite socker och ättika 2 dl grovhackad bladpersilja Övriga recept finns tillgängliga under rubriken mästerkockens seniormatlåda på Ytterligare en av de tävlande var Ulrika Brydling, mer känd som lagledare för juniorkocklandslaget. Mat är viktigt Mat är alltid viktigt och för två kategorier är det ännu viktigare: för äldre och unga som inte kan laga mat själva. Dessutom har vi ett matarv att förvalta och jag vill ge de äldre som gett oss den kunskapen något tillbaka. Inom de ramar och kostordinationer som kockarna tävlade, gällde bland annat att maten skulle vara särskilt näringstät, traditionell med höga smaker, och att den inte fick kosta över 18 kronor per portion. Går det att laga god mat för så lite pengar? Till en internationell tävling med juniorlandslaget får en portion kosta 44 kronor per person. Då handlar det om en à la carte meny, men visst går det att laga god mat för 18 kronor per portion, hävdar Ulrika Brydling. Tillagning: Rensa och skölj alla grönsakerna och skiva grönsakerna ca 3-4 cm stora bitar. Sjud rotfrukterna och grönsakerna i grönsaksbuljong så att de blir välkokta men ej överkokta. Lägg i spetskålen när grönsakerna börjar bli färdiga. Lägg den skivade oxbringan bland de heta grönsakerna. Vispa crème fraîchen så att den blir fluffig. Smaksätt med riven pepparrot, salt och peppar, lite ättika och nypa socker. Lägg upp vackert oxbringan med alla grönsakerna och hackad bladpersilja i halvdjupa heta tallrikar. Skeda upp pepparrots-crème fraîchen på varje tallrik. OBS! Serveras med nykokt skalpotatis (King Edward) och varmt och varmt nybakat bröd. 9

6 EU-aktuellt Text: Ullacarin Sundin, Bild: Kristdemokraterna Alf Svensson bland de äldsta i EU Alf Svensson. Veckorna efter EU-valet har varit hektiska för Alf Svensson, 70. Det är inte bara nya arbetsuppgifter i Strasbourg och Bryssel som måste förberedas utan också riksdagsarbetet i Stockholm som måste avslutas. Nu vill han ta med sig sin erfarenhet och bland annat jobba mot diskriminering av äldre och sätta äldres psykiska och fysiska hälsa i fokus. Åldersdiskriminering i vårt land sker väldigt ofta ovetandes. Den som uttalar sig förstår inte att ordvalet kan vara nedsättande. Många talar om äldre i stället för till dem, säger Alf Svensson. Idealet i dag är att vara ung, fri från rynkor. Kroppen ska tålas att visas upp i badbyxor, bikini och shorts, menar han. Ingen talar om att silverhår och erfarenhet i blick är vackert. Men det värsta av allt är de kommentarer äldre kan få: Du har väl gjort ditt, borde du inte släppa fram de yngre och stiga åt sidan. Har man fyllt 65, eller i alla fall 70, så är man i vägen. 10 Inte äldst i EU Alf Svensson är lättpratad och intresserad. Han svarar gärna och bredvilligt på mina frågor och byter spår när jag avbryter och vill fråga något annat. Men så har han också en lång erfarenhet inom svensk politik. Redan 1985 kom han första gången in i riksdagen och han var Kristdemokraternas (KD) partiledare i 31 år. Alf Svensson blir nu Sveriges äldste EU-parlamentariker och är en av två ledamöter som kryssats in i EUparlamentet via personval. Han fick kryss och seglade förbi KDs förstanamn Ella Bohlin, som är betydligt mycket yngre. Men han är inte äldst. De äldsta parlamentarikerna har Italien och Frankrike med var sin ledamot som fyllt 81 år. Mer forskning för äldre Alf Svensson ser fram emot arbetet i EU och säger att han kommer att ha nytta av sin politiska erfarenhet. Förutom diskriminering mot äldre vill han också lyfta fram problematiken kring äldres hälsa. Han tycker att forskningen är eftersatt. Mediciner och behandlingar är inte utprovade på äldre utan mallen är medelålders män. Fakta Alf Svensson Ålder: 70, blir 71 i oktober Familj: Hustrun Sonja, tre barn och fyra barnbarn. Bakgrund: 31 år som partiledare för KD. Har varit biståndsminister. Nu riksdagsman. Europaparlamentet har två säten, i Strasbourg i Frankrike och i Bryssel i Belgien Äldst i EU-parlamentet: Mr Jean-Marie Le Pen, 81, Frankrike, Mr Ciriaco De Mita, 81, Italien, Ms Astrid Lulling, 80, Luxemburg, Mr Vytautas Landsbergis, 76, Litauen, Mr Tunne Kelam, 72, Estland, Alf Svensson, 70, Sverige. Detta har någorlunda uppmärksammats när det gäller äldre kvinnor. Men det har hittills inte gjorts några större opinionsbildande insatser för att öka och förbättra forskning för äldre. Rensa papper Alf Svensson pekar på hur vanligt det är att äldre får tio mediciner eller fler och att äldre får psykofarmaka och lugnande, som kan vara skadliga och inte är utprovade för dem. Geriatriken är ett område som bör uppmärksammas och satsas på. Redan i sommar tar Alf Svensson plats i EU-parlamentet och innan dess ska rummet i riksdagshuset tömmas. Det tar tid att rensa alla papper och gå igenom böcker och häften. Särskilt för en person som har svårt slänga något. Jag sparar för att läsa senare, men det blir oftast liggande, erkänner han. 1,5 mil från Eskilstuna. Prova en lillsemester. Promenera, spela boule. Bra mat, trädgård, vedbastu. För icke rökare. Rollatorvänligt. Helpension eller sova + frukost. Trevligt och prisvärt. Välkomna. Spara annonsen. Ring för info Vill du själv, eller har du en vän som vill bli medlem i SPRF? Fyll bara i denna talong, klipp ur och lägg den i ett kuvert. Skriv Frisvar SPRF Stockholm på kuvertet så kommer det fram utan att vara frankerat. SPRF bjuder på portot. Namn Adress... Postnummer och ort... Den andra EU-ledamoten som kryssades in var Anna Maria Corazza Bildt (M). Corazza Bildt fick kryss. Tel Jag vill bli medlem i SPRF. Årsavgiften är från 140 till 250 kronor beroende på vilken avdelning du tillhör. Jag vill ha mer information om SPRF. ISLANDIA-SUCCÉN FORTSÄTTER RESOR FÖLJ MED OSS TILL ISLAND OCH NJUT Beställ våra kataloger och upptäck Islands bästa sidor! Passa på! Res till Island och njut av livet. Speciella seniorresor under perioderna okt 2009, mars 2010 och april Boka din resa nu och börja längta. till Island 5 dagar 9.990:-/per. pers Möt sommaren med Eloped 1,5 mil från Eskilstuna Bra mat, trädgård, vedbastu. Åk på promenad Lätt att köra. Fri hemleverans. Laddas i vanligt vägguttag. Kör 3-5 mil. Beställ broschyr på tel R Eloped Eloped AB, Box 6198, Malmö. tel: Annonser 11 GT_SPRF_4-09_90x265.indd

7 Aktuellt Text: Lars Bergström, Bild: Benny Hellis Rune Forsberg bor i en förort söder om Stockholm. Genom att hålla ordning i sitt bostadsområde får han varje månad en hyresreduktion. Plockar skräp får hyresnedsättning I flera år har pensionären Rune Forsberg hjälpt till i sin fastighet. Skillnaden är att han nu är volontär och får 300 kronor per månad i reducerad hyra. Sådana som Rune skapar en bra stämning och trygghet i området, säger Marco Mogard, bovärd på Svenska bostäder i Stockholm. De senaste åren har Rune Forsberg, 80, blivit lite av en gårdskarl i sitt eget och fem intilliggande hus. Några dagar i veckan tar han en tur på gårdarna med plockpinne och soppåse och plockar upp skräp. Samtidigt kollar han trasiga lampor, om det kommit till något nytt klotter och hur ordningen följs i miljöstugan. Bättre hörsel. Utan vårdköer. Sämre hörsel betyder sämre livskvalitet. Men det behöver inte vara så. Hos oss får du hjälp av hörselläkare och audionom utan långa vårdköer. Låt dem göra ett hörseltest och, om så behövs, prova ut en diskret hörapparat exakt efter dina behov. Du kommer att blir överraskad över upplevelsen att kunna höra bra igen! 12 Tel Han noterar också om barnvagnar, cyklar och annat blockerar trapphusen. Allt som behöver åtgärdas rapporterar han till bostadsföretagets bovärd. Jag måste hålla igång. Det är så många gamla människor som blir sittande vid teven. Det är inte bra. Man måste ha något meningsfullt att göra, säger Rune Forsberg. Får sänkt hyra Sedan en tid tillbaka får han en hyresreduktion för sådant han har gjort de senaste åren: plockat skräp, rapporterat klotter och trasiga lampor, och kollat ordningen i miljöstugan. Rune Forsberg har skrivit under ett avtal. I uppdraget som volontär ingår Lättcyklat! För dig som har höft-, knä-, led-, eller balansproblem Easy Boarding ergonomisk och stabil 3 vxl med fot- och handbroms 2 års garanti på hela cykeln Provcykla hos: CYKELKLINIKEN nämligen några villkor. En volontär har tystnadsplikt. Han eller hon ska inte heller ha ansvar eller befogenheter. Det handlar bland annat om försäkringar och fackliga frågor. Skapar delaktighet Svenska Bostäders samordnare för boinflytande Bo Strömval menar att volontärerna skapar delaktighet i boendet och öppnar för en dialog med hyresgästerna. Idealet vore att ha en volontär i varje fastighet, säger Marco Mogard. Som volontär får jag inte bara hyresnedsättning. Jag träffar också många människor och får motion, vilket är toppenbra, säger Rune Forsberg. Shoppingcykel Trehjulig Met. blå, 3 vxl, 24 hjul, stor lastkorg bak Fot- & handbroms, dynamobelysning Extra bred fjädrad sadel Rek.: Att cykeln monteras av cykelhandlare 5895:- inkl frakt, aluminiumram, navdynamo 7995:- inkl frakt Ord.pris: 8450:- Regementsg Malmö Tel Fax Turlista 1/5 30/ Från Grisslehamn dagligen 10.00, och Från Eckerö dagligen 08.30, och / / Från Grisslehamn dagligen 10.00, Tors sön även Från Eckerö dagligen 13.30, Fre mån även Med reservation för ändringar. Sommarkryssa till Åland Vill du stanna på Åland ett tag? På finns massor av prisvärda resepaket. Tel , Aktuellt Text & bild: Ullacarin Sundin Egen telefonlinje gör äldre tryggare Vart ska jag vända mig med mina frågor om äldreomsorg, boende, biståndsbehov och hemtjänst, eller med klagomål på fakturor? Byråkratidjungeln kan ibland verka ogenomtränglig. Men i Stockholms stad har man sedan den 1 juli 2008 en telefonlinje för äldre och målet är att öka kvaliteten på den kommunala servicen. Telefonlinjen Äldre direkt är ett kontaktcenter för alla äldre i Stockholms stad. Ingen fråga är för stor eller för liten för en välutbildad personalgrupp av socionomer, psykologer och beteendevetare, som dagligen svarar i telefonen. Hit slussas alla samtal som rör äldreomsorgen i kommunen. Vill ge bättre service På åtta månader, juli februari, besvarade telefonlinjen samtal och man hade sånär lyckats uppnå målet att besvara 85 procent av alla samtal inom en minut (svarsprocenten blev 82 procent) och 95 procent inom tre minuter (93 procent). Många äldre upplevde att den kommunala tillgängligheten inom Stockholms stad var dålig och många tyckte att den kommunala verksamheten var som en djungel. Det vill man ändra på och förbättra servicen, säger Sofie Skogaby samordnare för Äldre direkt. Ger råd och stöd Gruppen har till uppgift att ge råd, stöd och ett gott bemötande och målet är att 70 procent av alla frågor ska lösas under samtalets gång. Man har också till uppgift att notera vad som fungerar och vad som kan förbättras inom äldreomsorgen. Telefonlinjen har minskat felkopplingarna och antalet joursamtal till olika enheter inom äldreomsorgen har minskat markant, säger Sofie Skogaby. De flesta samtal rör hemtjänst, boende, fakturor och avgifter. Och eftersom många äldre har flera olika behov upplevs det positivt att bara behöva ringa ett nummer för att få svar på sina frågor, enligt Sofie Skogaby. Sofie Skogaby samordnare Äldre direkt. Telefonen är nu en permanent service och målet är att utöka tillgängligheten, sprida kunskap om att telefonlinjen finns och lyfta fram äldres behov i den kommunala verksamheten. Telefonlinje för äldre: Flera kommuner har sådan tjänst som Skellefteå, Järfälla, Sollentuna och Nynäshamn. Vill du veta hur det är i din kommun, ring kommunens växel. Äldre direkt i Stockholm: Kryssa till Åland i sommar. Vårt stora smörgåsbord är fyllt av läckerheter och i taxfreebutiken fyller du korgen med godsaker till förmånliga sjöpriser. I vår trivsamma bar Klubb Kuling bjuder vi på underhållning alla dagar. Missa inte vår härliga sommarshow som pågår söndag torsdag under perioden 22 juni till 12 augusti. Vi har bekväma anslutningsbussar till båten från flera orter i Sverige från Stockholm, Norrtälje och Uppsala dagligen. Läs mer på Buss + båt t/r från 60:- /person 13

8 Friskvård Text & bild: Ullacarin Sundin Bra träning håller för kanoteliten Bara en minut sämre på tusen meter i en K1 och i lika bra form som när han började paddla kanot för 50 år sedan. Ove Emanuelsson, 68, tränar fortfarande på elitnivå och satsar på att bli veteran-vmmästare i kanotmaraton 2009 igen. Nej, han har aldrig slutat paddla. Så fort isen släpper lägger han i kajaken från stranden på sin skogsfastighet utanför Tibro i Västergötland. Under vintern sitter han i paddelmaskinen i pannrummet fem till fem och ett halvt träningspass i veckan. Men till skillnad från träningen på 60-talet lägger han in en vilodag var sjätte eller sjunde dag, däremot paddlar han året runt. Kanot är bra träning för äldre. Det är mjuka och fina rörelser. Det gäller bara att lära sig rätt teknik så att man inte paddlar med krokiga handleder. Annars räcker det med att vara simkunnig och ha flytväst, hävdar Ove Emanuelsson. Tre olympiska placeringar På 60-talet ingick han i det svenska kanotlandslaget och har tre olympiska placeringar i kanot C meter: en fjärdeplats i Rom 1960, en femteplats i Tokyo 1964 och en sjätteplats i Mexico City Då stod jag på knä och paddlade på ena sidan i en kanot, men på 90- talet gick jag mer och mer över till kajak. Han tog sitt sista SM 1969 och slutade tävla. Men 1984 började han paddla igen på motionsnivå och 1988 vann han maraton-sm i C1 och paddlade VM. Därefter började han trappat upp träningen och intensiteten lite mer för varje år. Sedan några år är det Ove Emanuelsson och några till som tampas om guldet i veteran-vm, K1 och K2. Guldplakett blev det 2006 i K1 och han tog storslam 2007 med guld i både K1 och K2. Förra året blev det bara brons i K1 men åter guld i K2 och han tog hem veteran-cupen 2006, 2007 och Ove Emanuelsson är en av ett 90-tal personer som paddlat Sveriges kust från Svinesund till Haparanda. Han genomförde paddlingen 1995 och den tog 41 dagar. Under några år hade han sedan rekordet. På 60-talet hade vi betydligt kortare paddelsäsong, vi körde kanske från april till oktober under ett OSår. Men vi hade lärt oss att toppa formen och körde intensiv mjölksyraträning fyra till fem veckor innan tävling. Men vi tappade formen ganska snabbt efteråt. Kul tillsammans Vad är då skillnaden att träna som ung och som pensionär? Det krävs mycket längre återhämtningstid och jag kan inte köra mjölksyraträning som på 60-talet. Det orkar jag helt enkelt inte och det är svårt att motivera sig. Men ska man konkurrera i världseliten i veteranklassen bör man nog lägga ner mellan 150 och 200 paddelmil per säsong. Vi har väldigt kul när vi är ute och tävlar. Vi är ett gäng veteranpaddlare som åker på träningsläger och tävlingar, annars skulle man inte hålla på. Veteran-VM går i Portugal Ove Emanuelsson har inget särskilt uppgjort träningsprogram utan tränar lite som det faller sig. Helst ingen styrketräning, paddlingen får räcka, men han tränar löpning ibland eftersom det är viktigt att hålla igång benen. Jag är inte i toppform och jag kan förmodligen bli bättre tränad, men det är svårt at veta var gränsen går. Det är också kul att se vad man kan åstadkomma som äldre och jag ska fortsätta och se om jag kan bli ännu bättre. Elexir BoneSupplyHelena SPRF 185x285 EO.qxd:Layout Sida 1 Jag stärker benstommen och får bättre kvalitet på hår och naglar Helena Loo, 51 år, har alltid gympat och joggat. Men när hon med stigande ålder och krävande jobb kände sig mindre rörlig, tvingades hon ta det lugnare. Med BONE SUPPLY känner jag mig stark igen och kan träna varje dag. Dessutom har jag fått tjockare hår och hårdare naglar. Helena bor i Korsholm i Finland och arbetar som sjukgymnast med strokepatienter och äldre människor. Eftersom jobbet kan vara tungt, är det bra att vara i god fysisk form. BONE SUPPLY gör mig mjukare i kroppen och jag är rörligare när jag vaknar på morgnarna. Det är skönt att känna sig starkare, känna att man orkar mera. Att håret blivit tjockare och naglarna starkare är ju bara positivt. Naglarna har blivit så blanka att det ser ut som om jag har nagellack. Och magnesiumet i BONE SUPPLY stärker mina muskler, det känner jag. Jag började med tre tabletter om dagen, men gick sedan ner till två. Jag kommer att rekommendera BONE SUPPLY till många av mina vänner. BONE SUPPLY med lättupptagligt kalcium Nya BONE SUPPLY består av dokumenterat* och naturligt kalcium från fiskben och korall, som tas upp lätt av kroppen. * S.P. Lall. Macro and trace element in Fish and Shellfish. J. Fish Biology, Det innehåller också magnesiumcitrat som bidrar till ett balanserat upptag, och D3-vitamin som hjälper kroppen att ta upp kalcium genom att främja upptaget i tarmen. Dessutom innehåller BONE SUPPLY C-vitamin, B12 och kisel, som också är bra för hår, hud och naglar. Bidrar till att stärka benstommen För många av oss kan det vara viktigt att ta ett extra tillskott av kalcium för att stärka benstommen. För den som haft ett stillasittande jobb, tidig menopaus, tränat mycket, bantat ofta, är äldre eller har rökt kan ett tillskott av kalcium göra gott. Magnesium och D3-vitamin underlättar för kroppen att ta upp kalcium. Fakta om BONE SUPPLY Stärker benstomme och tänder. Stärker hår, hud och naglar. Innehåller lättupptagligt, naturligt, dokumenterat* kalcium från fiskben. Innehåller C-vitamin, B12 och kisel. Magnesiumcitrat och D3-vitamin främjar kalciumupptaget. Finns i hälsobutiker och kan beställas fraktfritt på eller på telefon Har du frågor om BONE SUPPLY, kontakta: Elexir Nordiska AB Tel Annons Meloart Music & Design 15

9 Sommartips Text & bild: Ullacarin Sundin Dramatiska Högbonden fyrplats öppen för drömmar Längst ut i havsbandet där himmel möter hav ligger Högbondens fyrplats. Högt ovan branta klippväggar blinkar fyrljuset i detta dramatiskt undersköna landskap. Denna plats med sin kombination av branta stup, klipphällar, fjorddjupa havsvikar, tall och granskog är ett koncentrat av Höga kusten. Ogästvänligt kan tyckas, men helt tvärt om. Här finns ett vandrarhem med kafé, öppet mellan maj och oktober. Sommartips Förening vill rädda svenska fyrar Den svenska fyren är utrotningshotad. Med modern teknik som radar och GPS på båtarna har fyrarna i dag ingen större betydelse för yrkestrafiken till sjöss. Sjöfartsverket ser dom som en ren kostnad och planerar en mängd nedläggningar. Tack vare en grundstötning i början av 1900-talet, last- och passagerarbåten Piteå gick på en grynna strax utanför, anlades en fyrplats just här. Fyren öppnades 1909 och hade fram till 1964 först två sedan tre mans bemanning, där fyrmästaren var högst följd av fyrvaktaren och fyrbiträdet i en sträng hierarki. Som mest bodde 21 personer på den lilla ön, familjerna var barnrika och en skola inrättades under en tid på vinden i fyrmästarbostaden. Det tar bara 15 minuter med båt från fiskehamnarna Barsta eller Bönhamn ett par mil från E4 och det är svårt att föreställa sig de hårda stormvindar som kan piska vågorna höga upp mot fyrplatsen drygt 60 meter över havet. Några gånger varje år blåser vindarna in gästande turister eller sinkar dem som planerat ett besök. Heta klipphällar När jag låter blickarna svepa över horisonten denna soldränkta sommardag är det inte svårt att föreställa sig samma scenario någonstans utefter Medelhavskusten. Klipphällarna är så heta att det knappt går att sitta på dem och ljuset skiftar i olika blå nyanser. Om det är havet som speglar sig i det dallrande soldiset eller himlen som ger avtryck i det kav lugna havet är svårt att säga. Men vattentemperaturen skvallrar om att vi befinner oss på helt andra breddgrader, 16 grader är ganska kallt även för en svensk högsommar. I väster är himmelen alldeles blå, men när jag vrider på huvudet väller gråsvarta moln in, strax går det gäss på vågorna, temperaturen sjunker snabbt och ett stilla regn börjar falla. Glöm inte att du är vid havet, tycks Ön Högbonden ligger mellan Härnösand och Örnsköldsvik. Hela ön är naturreservat. Fyren är fortfarande i drift och sköts på distans av Sjöfartsverket. ön säga mig. När solen går i moln är det bara att ta på sig en fleecetröja och vandra den branta vägen upp mot fyrplatsen. Hissnande bråddjup Men ön lockar inte bara med bad från klipphällarna, det finns stigar kors och tvärs på öns topp där varje glänta öppnar för nya utblickar. Hamnar man lite utanför de väl upptrampade stråken övergår promenaden i klättring. Samtidigt som tankarna vandrar i stigarnas spår ut mot klippkanten öppnar sig ett hissnande bråddjup där vågorna skvalpar in mot förkastningssprickan i min väg en vackrare piratö får man nog leta efter Det finns ett dussintal fyrar runt Sveriges kuster som också har övernattningsmöjligheter, Högbonden är en av dem. Den som vill upptäcka Sverige till havs kan därmed göra det utan att ha tillgång till egen båt och ändå befinna sig så långt ut i havsbandet som det går inom landets gränser. Men det går också att vara helt stilla, sitta vid något av kaféborden, läsa en bok, grunna över de människor som bodde här för hundra år sedan och läsa om dem i det lilla fyrmuseet. God fyrvaktargryta Laga egen mat eller äta den goda fyrvaktargrytan, omtalad i P1-programmet Meny, som paret Kajsa och Owe Grandics serverar. Paret arrenderar vandrarhem och kafé för sjätte året i rad. Visst är det fantastiskt. Man blir helt betagen, säger Kajsa Grandics som avslöjar att Owe är guldsmed och specialist på diamanter. Precis som det ska vara på en piratö guld och ädla stenar, kanske finns här också andra gömda skatter? Fyrar med övernattningsmöjligheter Norrland: Rödkallen, Bergudden, Högbonden. Svealand: Landsort, Djursten, Örskär. Götaland: Djurö, Smygehuk, Garpen, Stora Karlsö. Mer om fyrar: Utposter svenska fyrplatser med logi. Pippi Engstedt, Bokförlaget Arena. Svenska fyrar, Magnus Rietz, Bokförlaget Fischer & co Helgen 15-16/8 infaller internationella fyrdagen. Samma dag firas Högbondens 100-årsdag. I år är det 100 år sedan fyren öppnades Utsikten från fyrplatsen är vild och vacker. Det går att boka vedbastu, en bit från vandrarhemmet. Ulf Schloss och Christer Nettelbladt. Om fyrarna rivs strider det mot de nationella miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat om, säger Ulf Schloss och Christer Nettelbladt som båda är aktiva i föreningen Svenska fyrsällskapet med cirka medlemmar. Intresseföreningen som bildades 1996 har 40 procent kvinnor och arbetar för att bevara de svenska fyrarna. Men inte bara bevara byggnaden, utan vi anser också att en fyr ska vara tänd samt vara i drift, annars är det ingen fyr, säger Ulf Schloss. Visserligen har fyrarna förlorat sin uppgift för yrkestrafiken, men det stora flertalet har mindre fritidsbåtar och har då stor nytta av tända fyrar. För dem är fyren en livförsäkring. Föreningens hårda arbete har också lett till att flera släckta fyrar återfått sitt ljus under senare år. Det handlar om ett tiotal större och mindre fyrar, säger Christer Nettelbladt. Fyrsällskapet försöker nu starta en nationell fyrstiftelse som ska ta över nedläggningshotade fyrar samt underhålla och bevara dem för kommande generationer. I augusti varje år arrangerar föreningen den internationella fyrdagen då landets fyrar öppnas för allmänheten. Förra året besökte över människor fyrarna så intresset stiger för varje år, säger Christer Nettelbladt. Mer information om Sveriges fyrar finns på Text & bild: Benny Hellis 16 17

10 Sommartips Text & bild: Benny Hellis Elexir BuckthornSolveig SPRF 185x285 EO.qxd:Layout Sida 1 Annons Unikt tantmuseum i Hovra I den lilla byn Hovra i Hälsingland ligger världens enda tantmuseum. I de pittoreska lokalerna finner du nylonstrumpor, handväskor, löständer och grytlappar och annat som förknippas med en tant. Jag vill hedra tanten och visa hennes stora betydelse för vårt välmående, säger museets grundare Eva Björk. Tanter sprider lugn och trivsel omkring sig. De konkurrerar inte och gläds åt andras framgångar utan avund och de lever i mediaskugga eftersom de inte behöver medialjuset, säger stockholmaren Eva Björk, när hon tar emot i sitt föräldrahem i Hovra. Jag vill höja statusen på tanten. Töntstämpeln är förlegad och jag är less på att det bara är gamla gubbar som räknas, säger feministen Eva Björk. Tanten är den som sätter guldkant på vardagen. Hon tar fram en vacker kopp och slätar till duken då du kommer på besök. Och häller upp kaffet från en fin liten kanna med en matchande sockerskål. Löständer i vattenglas Museet är inte stort, men genomtänkt. Föremålen ligger prydligt framlagda och vid varje sak finns information om föremålet. Bredvid löständerna finns texten: Löständer hade alla tanter i ett vattenglas bredvid sängen men redan 200 år före Kristus hade Etruskerna i Italien tandproteser av guld med tänder urkarvade i elfenben eller med utfallna tänder. Har man inte bra information kring det som visas så är det inget museum, säger Eva Björk, när hon berättar att förkläden är hennes favorit bland tantsaker. De är så vackra, rena konstverken. Men jag gillar grytlappar också. Små mästerverk som knåpats ihop av tanter under närmare hundra år. Det kallar jag för verklig folkkonst. Omtänksam och snäll Eva Björk säger att man måste uppfylla vissa kriterier för att få kalla sig tant, för det räcker inte med åldern. De som blir elaka kärringar hör inte hit. En tant är en omtänksam kvinna med erfarenhet som sprider 18 Eva Björk har världens enda tantmuseum i Hovra i Hälsingland. lugn omkring sig. Hon har ett förkläde i garderoben, bär rejäla underbyxor och knästrumpor samt har bonader på väggen och pelargoner i fönstren. Tanten pyntar, bakar och fixar så att det blir trivsamt. En tant hetsar inte upp sig på småsaker och upplevs inte som hotfull. I hennes trygga närhet kläcks däremot många bra idéer. Tanten "sexig" Dessutom är hon sexig. När det mjuka förklädet som smiter åt över bysten glider över axeln händer det saker i rummet, säger Eva Björk. Tantmuseet är öppet under sommaren och 2009 blir fjärde året. Eva Björk säger att besöksfrekvensen är stigande och att busslaster besöker museet var och varannan dag. Främst är det kvinnor som kommer. De älskar att få se saker som finns i deras, eller fanns i föräldrarnas hem. Stöd den svenska tanten 2006 startade den ideella föreningen Den svenska tantens väl. Föreningen är öppen för alla och huvudsyftet är att stärka kvinnans roll som samhällsbärare. Årligen utses årets svenska tant. För mer info: Grytlappar förknippas med tanten som hatt, handväska och pumps. Tantmuseum med tantsaker. Nu känns mina ögon mindre grusiga Sedan jag började med BUCKTHORN rinner mina ögon nästan inte alls när jag är ute och promenerar. Gruskänslan är som bortblåst. Solveig Hagström, 69 år, är en pensionerad undersköterska från västkusten som har jobbat med att vårda andra människor i stort sett hela sitt liv. Som pensionär fick hon helt plötsligt mycket mer fritid och livet fylldes av nya aktiviteter som att spela boule och engagera sig i Hembygdsföreningen. På senare år har hon fått en del besvär med torra slemhinnor i munnen och ögonen. Sedan jag började med BUCKTHORN rinner mina ögon nästan inte alls när jag är ute i friska luften, berättar Solveig. På nätterna vaknar jag inte längre av muntorrhet och behöver inte gå upp för att ta en mun vatten, så för mig har BUCKTHORN verkligen gjort skillnad. Men skönast är ändå att kunna sitta framför teven en längre stund eller läsa en god bok utan att ögonen känns torra och grusiga. Långa promenader vid havet är inte heller längre ett problem avslutar Solveig med ett leende. Bara en kapsel per dag Solveig följde anvisningarna på förpackningen och tog två kapslar varje dag under de första två månaderna. Nu behöver jag bara ta en kapsel per dag, säger Solveig. Jag tar den varje morgon till frukosten och det tänker jag definitivt fortsätta med. BUCKTHORN ger smidiga slemhinnor i hela kroppen BUCKTHORN är ett helt nytt kosttillskott för kroppens slemhinnor. Den unika formulan innehåller förutom kallpressad ekologisk havtornsolja med omega-7 också rutin och quercetin, naturligt från bovete. Dessa ämnen tillsammans bidrar till att stärka slemhinnornas naturliga funktion. Nyttiga ekologiska havtornsbär Havtorn är känt som ett av världens nyttigaste bär genom sitt breda innehåll av näringsämnen. Bären är bland annat rika på fettsyror, som är viktiga för en normal cellfunktion i vår kropp. En av fettsyrorna som havtorn speciellt innehåller är omega-7. Den anses vara viktig för alla kroppens slemhinnor och hudens funktion, speciellt med stigande ålder. Fakta om BUCKTHORN Främjar slemhinnornas funktion i mun, ögon och underliv. Innehåller kallpressad ekologisk havtornsolja. Innehåller även tre starka antioxidanter som ger slemhinnorna och kroppen ett extra skydd: - 25 mg Rutin - 25 mg Quercetin - 5 mg patenterat rosmarinextrakt Rekommenderad underhållsdos: 1 kapsel/dag. Finns i hälsobutiker och kan beställas fraktfritt på eller på telefon Har du frågor om BUCKTHORN, kontakta: Elexir Nordiska AB Tel Meloart Music & Design 19

11 Kungstensgatan 38, 1 tr STOCKHOLM Annonser 20 ÄVENTYR FÖR ALLA Ilha Grande Brasilien med Ilha Grande 15 dgr från kr Följ med till ett garanterat annorlunda och avslappnande resmål med frodig djungel, fantastiska stränder, kristallklart vatten och en underbar atmosfär! Låt dig förföras av alla spännande legender kring gömda piratskatter och det gamla fängelset, vars ruiner fortfarande påminner om öns förfl utna. I resan ingår också fyra dagar i den pulserande storstaden Rio. Här får du uppleva allt det som gjort denna sägenomspunna plats så berömd. Hela resan guidas på svenska. Du kan resa 28/8-11/9, 16-30/10 samt över jul- och nyår. Vi kommer också att erbjuda ett antal vinterresor Boka på eller direkt på vår hemsida! ÄVENTYR FÖR ALLA Atlantöar Strövtåg, äventyr och expeditioner 2009 Beställ våra kataloger! Ring eller besök Övriga resor Tel Kungstensgatan 38, 1 tr STOCKHOLM Boka direkt på vår hemsida Island - flyg + 4 dagar i Reykjavik från kr Passa på nu när den isländska kronan är billig! I priset ingår fl yg t/r med Icelandair, 3 övernattningar på turistklasshotell med frukost samt fl ygskatter. Island guidad rundresa 5 dagar från kr Populära rundresan Land och Saga går till alla de mest kända sevärdheterna på södra Island. Reseperioder: 5-9/7, 26-30/7, 9-13/8, 30/8-3/9 och 20-24/9. Färöarna guidad rundresa 5 dagar från kr De arton gröna öarna är som en borg mitt i Nordatlanten, hem för miljoner sjöfåglar. Få ställen på jorden är så rena och orörda. Reseperioder: 19-23/7 och 2/6/8. Azorerna guidad rundresa 10 dagar från kr Långt bortom turismens allfarvägar, säreget, annorlunda och med en sagolik natur möter oss Azorerna, På denna tiodagarsresa besöker vi fyra av Azorernas nio öar. Reseperiod: 30/7-8/8. ULL i SÄNGEN Värk i kroppen? Stel i muskler/leder? Ull i sängen kan bli din räddning. När du sover gott kommer din kropp och själ till ro och du vaknar utvilad, mjuk i kroppen och full av energi. PENSIONÄRSRABATTER HÖGSTA KVALITET Oslagbart låga priser Våra priser tål att jämföras Kontrollera pris hos oss innan du betalar onödigt mycket på t. ex. buss/charterresan. MÅ VÄL PRODUKTER Import av ullprodukter i finaste kashmir och merinolamm, även magnet och örtprodukter från Tyskland. Ring för information och broschyr Kronan och solen räcker längre i Turkiet. Vintervistelse i Alanya, 51 dagar! Vad väljer du att göra nästa vinter? Skotta snö eller sitta med en bok i skuggan av ett parasoll? Vi återupptar våra efterlängtade långtidsresor till Alanya i Turkiet. Så häng med! Lgh Elegant Damlatas DDD Pris/pers med del i tvårumslägenhet inkl. flygtillägg & uppvärmning. Transfer & enkelrumstillägg tillkommer. Avresa från Stockholm. 30/10-20/ sek Avresor även från Sundsvall, Västerås, Östersund, Luleå, Visby & Skellefteå Porträtt Text & bild: Ullacarin Sundin Inte lättare i dag att tala om sex I 30 år har Malena Ivarsson, 59, ägnat sig åt sexrådgivning, bristande lust, kärleksbekymmer och trasiga parrelationer. Hon har fått mycket uppskattning för sitt arbete genom åren och är nöjd med sitt livsval. Men konstaterar samtidigt att sex och känslor fortfarande kan vara svåra samtalsämnen och att relationer inte har blivit lättare. Som prästdotter med en pappa som ansåg att det var totalt tabu med sexualitet, fanns det väl inte något rimligare yrkesval än att bli sexolog, skämtar Malena Ivarsson. Men erkänner samtidigt att hon hade mycket skuldkänslor som ung och att detta varit drivkraften i hennes eget liv. Jo, hon började faktiskt läsa teologi som 18-åring, men fick sömnproblem och mådde under en period väldigt dåligt. I stället valde hon att söka in på Socialhögskolan och utbildade sig till socionom. I dag säger hon att hon känner en väldig dragning till andliga frågor och att hon är tacksam för de kyrkliga ritualer och traditioner som hon växte upp med. Mamma uppmuntrande Min pappa dog när jag var 24 år och han hade nog inte gillat mitt yrkesval, men mamma som kom från en bondefamilj har alltid varit uppmuntrande. Hon tyckte om fester och dans. Jag levde i en familj som på så sätt Tips till mannen Varannan man drabbas av erektionsproblem: Rådfråga läkare det finns kosttillskott och PDE5- hämmare (Viagra, Levitra, Cialis). En pubesring kan vara till hjälp för att öka erektionen. Andra hjälpmedel är vibrator, som kan vara till hjälp både för mannen och kvinnan. Tips till kvinnor Använd gel-glidmedel om det är svårt att genomföra samlag på grund av torra slemhinnor. Torra slemhinnor kan bero på Malena Ivarsson, sexolog och författare. liknade Ingmar Bergmans, säger hon och skrattar. Det kan verka som hennes vägval var utstakat när hon fick sitt första jobb på en ungdomsmottagning. Hon skickades på utbildning och insåg att ungdomar hade många fler frågor om sexualitet och relationer än hon hann svara på. Sex och kärlek blev hennes första bok och kom att användas i sexualundervisningen i skolorna. Bristande lust Därefter har det blivit ytterligare fyra böcker den senaste, Lust, kom ut 2008 och handlar om ett av de vanligaste sexuella problemen bristande lust. I boken möter vi ett antal kvinnor som östrogenbrist och kan behandlas med lokal östrogenbehandling. Lusten kan också minska på grund av för lite testosteron även kvinnor har detta hormon. L-arginin är ett medel som kan öka blodgenomströmningen i klitoris och ökar känsligheten. Glöm inte kärlekens fem språk Komplimanger Tid för varandra Ta emot gåvor Göra varandra tjänster Fysisk beröring alla upplever att de förlorat den erotiska gnistan. Här får man också råd och tips hur man kan tackla problemen och återfå lusten. Har du själv kunnat använda dig av dessa tips och råd i ditt eget liv? Jag kunde inte riktigt använda mig av kunskapen i min första relation. Det blev för jobbigt för honom när jag blev känd och vi utvecklades åt olika håll, säger Malena Ivarsson. Men nu har jag mycket nytta av mina erfarenheter och vi gör Imagoövningar lite då och då. Vill ta vara på tiden Nu när hon närmar sig sin 60 födelsedag tycker hon att detta känns som en ny och viktig tid. Tiden krymper framåt och det är viktigt att ta vara på den tid som återstår, säger hon, I dag har hon rådgivningsspalt i Aftonbladet, hon föreläser och har mottagning. I framtiden vill hon också jobba en del med utbildning och kanske skriva ytterligare en bok. Visserligen har samtalen kring sex blivit öppnare i media, anser hon, men de nära samtalen kan fortfarande vara svåra och såriga. Man känner sig rädd för att såra och känner sig sårbar när man talar om intima och nära behov. Då kan man behöva hjälp och stöd. Och man ska inte låta bli att söka hjälp även om man är över 80 år. Det finns ofta bra hjälp att få. Imago enligt Malena Ivarsson Lägg er mot varandra och håll varandras händer. Berätta i tur och ordning utan att avbryta varandra: Det bästa som hänt under dagen Det sämsta som hänt Vad ni tycker om hos den andre Vilka känslor ni har just nu Vad ni behöver av den andre just nu Vilka drömmar och förhoppningar ni har 21

12 Medicin Text & bild: Ullacarin Sundin För drygt ett år sedan opererades Christer Spjut, 65, för prostatacancer. En nitisk läkare, som fortsatte att ta prover trots att de inget visade, räddade förmodligen hans liv. Men hade han aldrig tagit ett PSA-prov hade utgången kunnat bli en helt annan. I dag är han helt frisk. Medan de lärda fortsätter att diskutera huruvida allmänna PSA-tester för män från 50 till 55 års ålder ska genomföras eller inte, tackar Christer Spjut den läkare som oroades över hans förhöjda värden. Redan året innan hade en företagshälsokontroll visat på ett förhöjt PSAvärde. Men medan företagsläkaren viftade bort provresultaten, var den läkare som tog provet 2005 betydligt mer osäker och skickade honom vidare till en mer omfattande undersökning med bland annat vävnadsprover. Jag hade ganska förhöjda PSAvärden, men hade för övrigt inga symptom, inga trängningar och jag behövde aldrig gå upp och kissa på natten, säger Christer Spjut. Högt PSA-värde Men trots ett 30-tal vävnadsprover under de kommande åren och penicillin mot förmodad prostatainflammation fortsatte PSA-värdet att vara högt. Ett sista prov ansåg dock läkaren nödvändigt, därefter skulle man helt enkelt bara följa PSA-värdet, höga värden kan ju ha andra mer oskyldiga förklaringar än just prostatacancer. Av de tio vävnadsprover som togs i maj 2008 hittade man cancerceller i prov nummer åtta. Jag blev rekommenderad en operation. Jag hade läst på och pratat med andra och jag hade redan bestämt mig för en robotoperation när jag fick veta att jag hade en tumör. Jag satte upp mig på väntelistan och bara några veckor efteråt låg jag på operationsbordet. Bra vård och information Christer Spjut tycker att han fått den bästa vård och omsorg man kan tänka sig. Han har fått bra och omfattande information, ordentlig genomgång med läkare både före och efter operationen samt information om de biverkningar som är förknippade med 22 ingreppet, urinläckage och erektionsproblem. Läkaren sa att operationen hade gått väldigt bra och han hade lyckats Tidig upptäckt räddade hans liv Jag känner mig som jag gjorde innan operationen. Jag kan ha läckage ibland när jag lyfter tungt. Men det går att träna bort med knipövningar, samma övningar som kvinnor får göra efter att de fött barn, säger Christer Spjut. Christer Spjut: Jag har haft en väldigt gynnsam utveckling. De som behandlas med strålning och hormoner har det betydligt tuffare. klara nervtrådarna som ligger tätt runt prostatan. Dagen efter operationen fick jag gå hem. Läkningsprocessen och rehabilitering tar olika lång tid, urinläckage kan förekomma mellan tre och sex månader och alla får en tillfällig impotens efter operationen. Och det kan ta sex till tolv månader att få tillbaka fullgod erektionsförmåga. Två veckor efter operationen kallades jag till ett gruppsamtal tillsammans med sju prostataopererade män. Vi fick information om operationen och fick berätta hur vi mådde. Då fick vi ytterligare information om urinläckage, läckageskydd och erektionsstörningar. Jag kan leva med att några nervtrådar skadas. De brukar hitta nya vägar. Prioriteten är överlevnad och ett drägligt liv. Och för erektionsproblem finns det medicin och hjälpmedel. För masstest Christer Spjut har känt sig trygg och lugn ända sedan han fick beskedet att han drabbats av prostatacancer tack vare tidig upptäckt, en bra information och ett gott bemötande inom sjukvården. Min uppfattning är att tidig upptäckt och en bra information är oerhört väsentligt för utgången. Och jag är helt klart för allmän screening med PSA-prov, de är jätteviktiga. Tidig upptäckt minskar också biverkningarna efteråt. Allmänt prostataprov omstritt Ett förhöjt PSA-värde kan innebära prostatacancer, därför kräver till exempel patientföreningar undersökning av alla män över 50 år. Men medan en ny omfattande studie visar att PSA-prov räddar liv, visar en annan ingen skillnad alls i överlevnad. Striderna kring allmänna PSA-prov eller inte fortsätter. I dag kan alla män som vill göra ett PSA-test, men Socialstyrelsen rekommenderar inte masstest eftersom förhöjda värden inte behöver betyda att personen har prostatacancer. Det kan vara en godartad förstorning av prostatan, det kan också vara en beskedlig form av cancer som normalt inte behöver behandlas. Med massundersökningar med PSA-test kommer fler att få diagnosen prostatacancer och fler kommer att behandlas i onödan och riskerar att drabbas av svåra biverkningar som inkontinens och impotens, menar kritikerna. Förespråkarna däremot anser att tidig diagnos och behandling räddar liv. En omfattande undersökning som nyligen presenterades vid en stor urologkonferens i Stockholm visade att de som PSA-testades hade 20 procent lägre dödlighet i prostatacancer än dem som inte testades. I undersökningen ingick sju europeiska länder och totalt män, bland annat Sverige med män från Göteborg. Alla var slumpmässigt utvalda friska män, mellan 55 och 69 år, när undersökningen började. Tidig diagnos räddar liv Männen delades upp i två grupper varav den ena fick genomgå ett PSA-test vart fjärde år, den andra gruppen var kontrollgrupp och erbjöds inga tester. PSA, prostataspecifikt antigen, testas med blodprov och har en högre koncentration hos män med godartad prostataförstoring och prostatacancer. Efter nio år hade forskarna hittat män med cancer i testgruppen. I kontrollgruppen hade män fått prostatacancer. Männen i testgruppen fick således en tidig diagnos och man kunde starta behandlingen tidigt i sjukdomsförloppet. Resultaten visade att om män testas kan man rädda sju liv. Den andra undersökningen omfattade amerikanska män och även här delades männen in i två Prostatacancer vanlig i Skandinavien Prostata är en valnötsstor körtel som omsluter urinrörets övre del, alldeles under urinblåsan hos män. Körtelns uppgift är att producera en vätska som gör spermierna dugliga för befruktning. Varför prostatacancer uppstår vet man inte säkert. Sjukdomen är vanlig i Skandinavien och USA medan den är ovanlig i Kina och Japan. Efter fastställd diagnos och diskussion med en eller två läkare så kallad second opinion, vilket alla har rätt till, finns för närvarande tre grupper av behandlingsmetoder. Det kan vara operation vilket innebär att prostatakörteln opereras bort med olika typer av ingrepp. En annan metod är strålning av prostatans cancerceller som är känsligare för en stråldos än friska celler. Hormonbehandling är ett tredje sätt att hindra cancerns fortsatta tillväxt och denna metod tillämpas i första hand vid spridd cancer samt när den drabbade är en äldre man, i allmänhet män äldre än 70 år. Den vanligaste metoden vid upptäckt av prostatacancer är ett enkelt blodprov där ett prostataspecifikt antigen, PSA, analyseras och som kan ge en indikation om prostatacancer. Under 2007 presenterades Socialstyrelsens nationella riktlinjer som bland annat innebär att ingen svensk läkare får säga nej till en önskan om PSAprovtagning. Viktigt är att den sökande före provtagning får en muntlig och skriftlig information om vad ett positivt utslag kan innebära. Mer information: Prostatacancer Information för patienter och anhöriga, Astra Zeneca, av Per-Anders Abrahamsson, urolog och professor vid universitetssjukhuset MAS i Malmö. Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer en broschyr som kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, Stockholm. Den går också att ladda ner från Socialstyrelsens hemsida se. Sök också på prostatacancer på Sädesledare Urinblåsa Prostata Urinrör Penis Testiklar LT Medicin Illustration: Gerhard T grupper, varav den ena blev testad medan den andra var kontrollgrupp. Denna studie visade dock ingen skillnad i överlevnad mellan dem som fick göra PSA-test och dem som inte gjorde något test. Tumörer kan växa långsamt Förutom osäkerheten med PSA-provet kan det också vara svårt för läkarna att avgöra vilken tumör som ska behandlas. Män med långsamt växande prostatacancer skulle förmodligen inte behöva genomgå någon behandling och sannolikheten är större att de i stället dör av andra orsaker. Båda undersökningarna har också publicerats i den medicinska tidskriften New England Journal of Medicine. Statistik Socialstyrelsen publicerar varje år statistik över diagnoser och dödsfall i prostatacancer. Senast publicerade data avser förhållandena år 2006 (dödsfall år 2005) män fick under året en prostatacancerdiagnos 25 män får varje dag prostatacancer, eller en man var 57:e minut Relativ 10-årsöverlevnad är ca 55 procent Prostatacancer utgör 35 procent av all cancer som drabbar män 68 procent är över 65 år vid diagnostillfället 0,8 procent är under 50 år Yngsta diagnostiserade är i åldersgruppen år (4 fall) och i år (10 fall) Cirka 10 procent av all prostatacancer beror på ärftliga faktorer Den 31 december 2006 levde män med en prostatacancerdiagnos (diagnostiserade ) Ökningstakten är 2,9 procent per år under de senaste 20 åren och 3,7 procent under de senaste 10 åren Cirka män dör årligen i prostatacancer (7 män varje dag) 23 Ändtarm

13 Aktuellt Text & bild: Benny Hellis har flyttat sitt pensionskapital Sedan den 1 oktober 2008 har personer utnyttjat sin flytträtt av det kapital som de har i tjänstepensionen ITP, enligt Collectum som är en valcentral och knutpunkt för ITPtjänstepensionen. Flytträtten innebär att tjänstemän som har ITP kan flytta det kapital de har i ITPK, den del av tjänstepensionen som de kan placera själva. I dag har 1,7 miljoner människor tjänstepensionen ITP. Solnas äldre får välja profil på boende Nästa år kan seniorer som bor i Solna norr om Stockholm välja äldreboende med en särskild inriktning, så kallat profilboende. Kommunen har tillsammans med pensionärsorganistationerna valt nio profiler: konst-hantverk, litteratur-film-teater-historia, matdryck, sång-musik-dans, natur-trädgård, djur samt IT. Upphandlingen gäller totalt 454 platser och sker till fast pris, intresserade företag får tävla med kvalitet. Minskade kostnader väntas för läkemedel Läkemedelskostnaderna för receptförskrivna läkemedel i Sverige fortsätter att stiga, men ökningstakten kommer att vara något lägre än åren , skriver Socialstyrelsen i en rapport. En viktig anledning till nedskrivningen är den ekonomiska krisen. I flera landsting har det även kommit nya sparbeting det senaste halvåret. ABBA i bilstereon pensionärernas favorit I sommar drar svenskarna på bilsemester. Och i bilstereon spelas främst ABBA som är svenskarnas överlägsna bilmusikfavorit. Detta visar en undersökning från företaget Scandinfo. Pensionärer gillar ABBA bäst, följt av Johnny Cash, Per Gessle och Gyllene Tider, Bruce Springsteen och Frank Sinatra. ABBA är favoriten hos både män och kvinnor, liksom i samtliga ålderskategorier. Överhuvudtaget är det bara i Småland som den svenska supergruppen får se sig besegrad. För där regerar Per Gessle och Gyllene Tider i bilstereon. 24 Internet tillhör alla åldrar Kontakten mellan internet och pensionärer fördjupas och breddas med 40- talisterna. Dessa pensionärer har under många år jobbat med data, där bloggar och hemsidor nu är en del av deras livsstil. Möt Sven Frostenson, 66, från Heby i Uppland, en av dessa teknikaktiva pensionärer. Sven Frostenson har haft kontakt med internet under de senaste tio åren, både genom jobbet och privat. Jag har alltid haft skrivandet som hobby och när internet kom öppnades fler möjligheter att bli publicerad och nu har jag en egen hemsida där jag regelbundet publicerar min dagbok och personliga reflektioner. Och bor man på landsbygden och är intresserad av omvärlden så är internet suveränt, menar han. På sökmotorn google.se kan du slå på vilket ämne som helst och inom några sekunder får du reda på allt. När jag var yngre och arbetade som lärare tog samma sak veckor i anspråk och ändå lyckades vi tillnärmelsevis inte hitta lika mycket information. Missar nyttig information Sven Frostenson beklagar att vissa äldre har en avvaktande inställning till internet. Därigenom missar de en massa nyttig och spännande information, menar han. Att inte ens pröva är på gränsen till korkat. Men det är inte bara för att söka fakta som Sven Frostenson är ute på nätet. Genom sitt medlemskap i kontaktforumet Facebook, kan han hålla kontakten med gamla och nya vänner. Jag har inte mina barn och barnbarn i Heby, så genom Facebook har de koll på vad jag gör och jag vad de hittar på, men han poängterar samtidigt att internet inte kan ersätta personliga kontakter, utan bara fungerar som ett komplement till dessa. Vill leva i sin samtid Dessutom känns det rätt att röra sig i samma värld som kommande generation. Det skulle kännas konstigt om de levde i en datavärld som jag stod utanför. Vi äldre måste leva i vår samtid och dit hör internet, säger Sven Frostenson, och lovordar köp- och banktjänsterna. Sven Frostenson som bor i Heby utanför Uppsala är en av de pensionärer med en egen hemsida: Hittar du någon som längtar tillbaks till köerna på post- och bankkontoren så ger jag dig en belöning. Sven Frostenson var lärare och konsult under sitt yrkesverksamma liv, men han har hela tiden också skrivit mycket för publicering. Läsaren bestämmer Fördelen med en egen hemsida är att jag själv kan välja vad som ska publiceras. Innan internet ägde tidningsredaktionerna den rätten och oftast kom raderna aldrig på pränt och nådde därför aldrig ut till läsaren. På internet är det bara läsaren som bestämmer om texten är läsvärd eller inte. Många äldre har också skapat bloggar där de för diskussioner med sina läsare, men att blogga lockar inte Sven Frostenson. Det blir mest att kasta skit på varandra och det roar mig inte. Jag tycker faktiskt bloggning och mobbning hör ihop. Fakta internet Under de senaste fyra åren har andelen Internetanvändare i Sverige ökat från 35 till 68 procent. Ökningen var störst i åldersgruppen år. Källa: Mediebarometern, Göteborgs universitet. På väg att hälsa på min son i Stockholm kommer jag förbi Emmaus i början av Götgatsbacken. Jag tittar in för att hitta en jeansjacka åt mig själv men den kostar 410, så det får vara. I stället köper jag en bok: Det skimrande femtiotalet av Hans Lelle printer. Den har extratitel Pojkarnas nostalgibok. På femtiotalet blev jag tonåring. Så visst minns jag: Koreakriget. Man köpte en Koreapaj på Impo, på en av smågatorna mellan Vasagatan och Hötorget. Med skotthål, helst. Trodde en del. Elvis eller Tommy Steele skinnpaj eller duffel. Det var en klassfråga. Förstod man dunkelt redan då. Arbetare eller läroverk. I boken finns en ordlista där man känner igen det mesta. Att en tjej kunde vara ett kex eller en majsa minns jag inte riktigt. Däremot att en flickvän kunde vara en krok eller en ödla. Med justa lökar kanske. Och om det ville sig så en dag bli på burken. Då kunde man skaffa sig något lugnande på apoteket gröna skylten. Då som nu. Hon dansade en sommar en bild av ung kärlek som man minns och saknar. Så svenskt, så svenskt. Over there var det starkare dramatik. Burt Lancaster och Deborah Kerr inramad av vågorna på stranden. På den där ön där Frank Sinatra boxades och fick så mycket stryk. Och bomberna som plötsligt föll och alla sprang Pearl Harbor. Ungefär när jag föddes, alltså. Och Marlon Brando i Storstadshamn. Drömmen om det skimrande femtiotalet Han stod upp mot den feta fackbossen maffiatypen på det skitiga hamnkontoret och gav honom till slut tunga kroppsslag för en rättvis sak. På Yankee Stadium då. Ingemar vann på KO. Lima-Sixten Jernberg på skidorna och Tumba på skridskorna, silver i fotbolls-vm. Vilka vann? Brasilien förstås. Pélé, Didi. ATP allmän tjänstepension, tack vare en folkpartist som lyssnade på sin inre röst och vågade stå för det. Ture Königson. Det var då. Innan våra pensionspengar ville sig ut i stora världen. I bokens förord står att vi behöver lite nostalgi när vi blir äldre och inser att vi inte är odödliga. Då vill vi minnas vår ungdom för att konstatera att det liv man levt var värt att leva. För mig är det tvärtom. Det är NU jag känner inte att jag är odödlig men att livet verkligen är värt att leva. Varenda dag. Ungefär när jag fyllde 65 fick jag ett kuvert på posten. På framsidan stod Den stora hemligheten. Jag gissade att det var från en pensionärsorganisation så jag öppnande det inte. Och det är fortfarande oöppnat. Den stora hemligheten har jag föredragit att upptäcka alldeles på egen hand. Vid Slussplan i slutet av Götgatan köper jag en Skåning : en färsk stekt strömming på en kavringsskiva, med senapssås, rödlök och dill. Sven Frostenson Kåseri 25

14 Korsordslösning Strängnäs Domkyrka, 9 augusti Briljant kammarmusicerande och trädgård Konserten ingår i Strängnäs kammarmusikfestival. Musik av bl a Brahms, Mozart och Sjostakovitj. Besök i Villa Jägmästarens trädgård. Konstnärshem i Dalarna, ciceron Claes Moser, 7 8 augusti Under mästerlig ledning skildrar Claes Moser konstnärslivet och hemmen kring Anders Zorn, Carl Larsson och Hugo Alvén. Konstkryss till Åland, ciceron Claes Moser, augusti En skön skärgårdskryssning med konsten i fokus. Önningebykolonien, Mariehamn och Föglö. Genuina Provence, ciceron Claes Moser, 7 13 oktober Provence vibrerar av mångtusenårig kultur, storslagen natur och historiska lämningar. Följ med till de inspirerade miljöerna för den moderna konsten och det provensalska köket. Barcelona & Sydfrankrike, Claes Moser, 3 9 november Vi följer i de stora mästarnas fotspår som leder oss till oförglömliga platser i Sydfrankrike och till Barcelona. 25/8, 20/10 Budapest flygpkt. All Incl. Flyg T/R alla middagar guidat stadsrundtur 4 n Budapest där du kan välja mellan 2 hotell Parlamentbesök termalbadbesök kvällsbåttur Donau Szentendreutflykt vinprovning i gammal vinkällare 9 dgr Walzer 5595:- Spa Ramada Plaza 6595:-***** 3/9 VM kval retur Ungern-Sverige 5 dgr inkl hotell, rundtur o matchbiljett 3395:- 20/12 Jul och Nyårsresor Telefon: Fax: E-post: SOFIA ARNTELL GRAFISK FORMGIVARE Rätt lösning krysset nr 3 Fem vinnare i Krysset nr 3 får varsin Sverigelott Bo Svensson, KRISTINEHAMN Marie Seigerlund, VISBY Ulla-Britt Renman, LYCKSELE Sibylla Nilsson, VARBERG Maj-Britt Karlén, LINKÖPING GABOR CHARTER Hundra år med allsång i Sverige Torsten Selén, 91, älskar allsång och trivs bäst vid pianot. Dit Torsten Selén går följer också musiken. Om det så är som ledare för allsångscafé, en körrepetition med pensionärer, skolmusikal eller luciafirande med mellanstadiebarn. Drivkraften är att hålla den svenska visskatten levande. Belöningen är glädjen att sjunga och vara tillsammans. Den svenska allsångstraditionen har rötter från förra seklets början. Samfundet för unison sång, SUS, bildades när unionen med Norge upplöstes 1905 och Alice Tegnér var redaktör för sångboken Sjung svenska folk som gavs ut först gången året därpå. Samfundet bildades för att genom sång försöka stärka modet och samhörigheten bland svenskarna. Det var också SUS som anordnade allsång på Skansen för första gången Nästan lika länge har Torsten Selén varit aktiv som allsångsledare, skoloch kyrkomusiker, körledare, kompo- sitör och pianostämmare. Och han är sedan länge SUS ständige sekreterare. På 30-talet var det allsångsfeber över hela Sverige och 1938 sattes publikrekord med musiklärare Sven Lilja, ordförande i SUS, som allsångsledare. Då var Torsten Selén stiftskantor hemma i Alunda, mellan Uppsala och Norrtälje. Men när han började studera till musikdirektör i Stockholm på 50-talet kom han med i registret som några av SUS allsångsledare. Kan låtar Det är ett öde att hålla på med musik. Det bestämmer man inte själv, hävdar Torsten Selén där han sitter framför pianot under ett allsångscafé som anordnats av Folkkulturcentrum i Stockholmsstadsdelen Hjorthagen. I bagaget har han flera tusen sånger och kompositioner, två allsångshäften har blivit publicerade, och han hävdar Kultur Text & bild: Ullacarin Sundin att han kan låtar, ungefär hälften så många som den bästa, som kan , tror han. Till kvällens allsång har han satt ihop ett sånghäfte med temat hav. Vi sjunger Evert Taube, Olle Adolphson, Mikael Wiehe och Ulf Lundell. Svenskt rekord i luciafirande Vid 80 år hoppade han fortfarande in som musiklärare. Då ville en skola i Stockholm anställa honom som vikarierande musiklärare eftersom han genomfört två bejublade musikaler med skolans mellanstadieelever. Och han hävdar att han har svenska rekordet i luciafiranden 75 stycken med skolbarn och ungdomsgrupper. Varje vår och höst sammanställer han allsångsprogram för SUS, han leder Farsta strands pensionärskör och ställer gärna upp som allsångsledare om han blir tillfrågad. Egentligen har jag inte ork för det här, men det känns viktigt och det är så roligt. Jag får se hur länge man står rycken, säger han. Han visar skrattande fram det träffande horoskop som han rivit ur en gratistidning: Trots en lite hängig framtoning i tecknet förefaller Fisken överraskande aktiv och effektiv. Den 9 mars fyllde han 91 år. Hur hängig jag än är, kommer jag bara upp på orgelpallen så kan jag spela. I år firar Allsång på Skansen 30 år. Från den 23 juni och sex tisdagar framöver besöker mängder av musikaliska, intressanta och roliga gäster programledaren Anders Lundin. HYR SOMMARHUS I SÄLEN 30/8 Spa på Pusztan + Budapest All Inclusive 2 behandlingar termalbassäng inom- o utomhus stadsrundtur Szentendre utflykt m lunch Kvällsbåttur m middag Vinprovning i vinkällare välj mellan 2 hotell i Budapest middagar dagligen i Ungern möjl. t. VM kval Ungern-Sverige 9d Walzer 5695:- Spa Ramada Plaza***** 6395:- 11/10 Vinprovar rundtur All Inclusive frukostbuffé o middag / lunch dagligen i Ungern 4n Budapest Rundtur kvällsbåttur på Donau Vinskörd 40 olika viner 2n i Szekszárd trakten 5 vinprovningar hos kända vinmakare utflykt till Villány välj mellan 2 hotell i Budapest 9 dgr med Walzer 6995:- Spa Ramada Plaza 7995:-***** 14/9, 27/9 Vinskörde All Inclusive 9 dgr buss T/R frukostbuffé o middag el lunch varje dag 3n på valt hotell i Budapest stadsrundtur 3n på Slott-Spahotell m. termalbassänger 2 behandl. Kvällsbåttur på Donau Vinplockning, malar o pressar utflykt m lunch i Szentendre, aperitif, vin, kaffe vinprovning av 6 viner i vinkällare 9d Walzer 5695:- Spa Ramada Plaza***** 6895:- Norska Höjdpunkter 27/6, 4 dgr halvpension kr Tyska Rügen och Pommern 30/8, 4 dgr halvpension kr Rhen- och Moseldalen 28/9, 6 dgr, halvpension kr Berlin- 20 år sedan murens fall 22/10, 4 dgr halvpension kr Oberammergau /6, 8 dgr halvpension kr 28/8, 9 dgr halvpension kr Ring eller gå in på hemsidan för att boka din resa eller för att beställa vårt program! Intill Högfjällshotellet ligger ett antal högklassiga och rymliga timmerstugor, mitt i fjällvärlden. Husen ligger på bekvämt gångavstånd till ICA-affär, fjällvandringar, fiske eller golf på 18-hålsbana. Husen uthyres veckovis under sommaren. Veckopriser för pensionärer kronor. Bostadsrättföreningen Skogsfåglarna Kerstin Johnsson TEL: ,

15 Debatt Regeringen ignorerar pensionärerna Vi har en regering som fullständigt ignorerar pensionärernas krav. Min åsikt grundar sig på ett uttalande av en av landets främsta pensionsexperter, K G Scherman. De förbättringar som regeringen erbjuder pensionärerna är rena hånet, det är som ett slag i ansiktet. Nu är det inte bara den nya skattetabellen som är ett dråpslag för oss, den stora boven är det pensionssystem vi fick Det gamla ATP-systemet, med ett "basbelopp" som uppräkningsindex följde prisutvecklingen och 28 gav oförändrad köpkraft. Vi har i dag genom manipulationer tre basbelopp: Prisbasbelopp, ett förhöjt belopp och inkomstbelopp. Prisbasbeloppet är 2 procent lägre än det förhöjda och då förstår alla att vi pensionärer ekonomiskt fått stryk, och det ända från Det förhöjda beloppet är inte förhöjt, endast uppräknat med konsumentprisindex. Inkomstbasbeloppet 5,96 procent högre än prisbasbeloppet, används vid beräkning av privilegierade gruppers pensionsutfall. Grund kunskap om pension Medlemmar i de olika pensionärsorganisationerna tycks vara väl insatta i pensionsfrågorna. Kunskaperna hos övriga pensionärer kan emellertid många gånger vara överraskande grunda. Detsamma gäller tyvärr också i princip yngre personer. Pensionärsorganisationerna tycks ha förbisett att man förutom agitation också måste bedriva upplysningsverksamhet för att vinna respekt för sina krav, inte minst hos den yngre generationen. Dagens pensionärer och blivande pensionärer med pension, har som bekant blivit förda bakom ljuset två gånger. Första gången av Göran Perssons utlovade återställare som aldrig blev av, andra gången av Fredrik Reinfeldt regeringen har inget ansvar för ministären Perssons beslut och, som lök på laxen, Reinfeldts skattesänkning på arbete en minst sagt dubiös semantisk manipulation, på gränsen till bedrägeri med ytterligare sänkningar aviserade. Varken socialdemokraterna eller moderaterna kommer således att behandla den här frågan som en korrigering av uteblivna, avtalade pensionsuppräkningar. I stället kommer pensionärerna även framgent att behandlas som valboskap, mutas med löften om kompensation med godtyckligt valda belopp, allmosor eller bidrag. Det är därför viktigt att pensionärsorganisationerna inte under några omständigheter accepterar åtgärder som inte har sin utgångspunkt i den ursprungliga pensionsuppgörelsen. Om skulden till pensionärskollektivet betalas ut i enlighet med ursprungliga uppgörelser, som beräknats och beskrivits i SPRF redogörelser, följer en mängd goda konsekvenser: Pensionärernas bidragsberoende upphör. De som eventuellt behöver hjälp får då hjälp med belopp och i former som kan anses acceptabla. Därigenom rensas också hela det administrativa systemet från en djungel av regler. Med bättre ekonomi följer också bättre fysisk och psykisk hälsa. Lyckas man därtill förklara hur det verkligen ligger till för passiva pensionärer och för blivande pensionärer kan man få en helt annan förståelse för problemet. Får de klart för sig att den definitiva utgången blir prejudicerande för vad en regering ensidigt kan tillåta sig i framtiden, om det som nu sker får passera, torde även deras förståelse kunna vinnas. Det kan bli deras tur i morgon att utan skydd utsättas för liknande politiskt godtycke. Om till sist samtliga pensionärsorganisationer kunde dra åt samma håll i insikten om att det gäller att sätta en gräns för politiskt godtycke oavsett partifärg skulle det säkerligen bli möjligt att genom såväl parlamentariska (pensionärsparti?) som mindre konventionella åtgärder (processer i EU-parlamentet?) kunna åstadkomma den ändring som med all rätt krävs. Bo Olsson I SPRF-tidningen 5/2008 finns en insändare undertecknad Per-Olof KristelI. Du får en stor honnör för ditt påpekande om äldreförsörjningsstödet. Sverige tar som du säger emot gamlingar från utlandet, och som du påpekar inte jobbat en enda timme i Sverige, men ändå får ett ekonomiskt stöd som är högre än den pension som många pensionärer får. Detta är inte bara en skandal utan även helt obegripligt, att våra politiker har kunnat fatta ett sådant beslut? Karl Rune Bergdahl Uppror för lägre skatt Äntligen har våra rikstäckande pensionärsorganisationer vaknat och genomfört ett gemensamt ett upprop till landets politiker. I uppropet kräver de en rättvis beskattning av pensionärerna. De ska inte som nu betala mer i skatt än löntagarna. Redan den 1 januari 2007 införde partierna i alliansen denna nyordning och alla pensionärer har därefter betalat mer i skatt än vad en löntagare gör för en likvärdig inkomst. Den orättvisa beskattningen blev än mer orättvis den 1 januari Då fick löntagarna ytterligare sänkt beskattning. Alliansen har aviserat ytterligare sänkt skatt för år Vid en pension på kronor betalar en pensionär 569 kronor mer i skatt under I en rapport har Världsbanken gått igenom skattesystemen i 53 länder och konstaterat att endast i Sverige beskattas pensionärerna högre än yrkesverksamma. Alla partier måste nog inse, förr eller senare, att så här orimligt orättvist behandlar man inte pensionärer. Våra pensionärsorganisationer är tillskapade för att tillvarata pensionärernas intressen. Den viktigaste delen avser nivån på pensionerna och beskattningen. Äntligen är det på gång. Gå vidare och gå samman fullt ut bilda ett parti och bli en rejäl maktfaktor. L Zetterberg Här kommer kryss nummer 4. Lösningen till detta ska vara insänt senast den 24 augusti 2009 under adress: SPRF, Bjurholmsgatan 16, Stockholm. Märk kuvertet med Krysset nr 4. Fem pristagare vinner varsin Sverigelott. Namn. Adress Postadress Korsord Gunilla Hultström 29

16 Aktiviteter i SPRF Dans lockar nya medlemmar till Laholm Olle Reinhold med danspartner Gunilla Kristiansson. Laholm är en av de avdelningar som växer inom SPRF. Varje vecka har avdelningen fredagsdans. Ett populärt evenemang som lockar nya medlemmar. Styrelsen arbetar också aktivt med att hålla kontakt med äldre medlemmar som har svårt att vara med på medlemsmötena. Och man ringer upp blivande pensionärer och berättar om verksamheten. Bo Johansson 30 Räntefria lån Berit Nilssons insats som rekryteringsansvarig har inneburit ett uppsving för vår avdelning, som nu är den största inom Hallandsdistriktet, säger avdelningens ordförande Bo Johansson. Laholm har tillämpat Bodenmodellen under ett par år, som innebär att man erbjuder nya medlemmar gratis medlemskap det första året, med gott resultat. Vi har på detta sätt fått en föryngring av avdelningen, som är av största betydelse för vår fortlevnad, säger Bo Johansson. Sillafest i juni Våra motionsdanser och övriga aktiviteter bidrar också till att vi kan behålla medlemmarna och ger intäkter till verksamheten eftersom avdelningen inte får några bidrag från Laholms kommun. Fyra fester arrangeras varje år. Nyligen kunde medlemmarna träffas för årets sillafest, som genomförs varje år i juni. I oktober väntar kalkonmiddag, i december blir det julbord och Glasa in din balkong! Skjut- och viksystem för balkonger. Tidsboka gärna ett besök med oss. Stockholm sedan kommer vårsupén i april. Däremellan har vi ett strandparty i Mellbystrand i augusti med grillning, allsång och ibland ett sent bad. Vi kan ha hundra besökande medlemmar, säger Bo Johansson. Temadagar och studiecirklar Nyligen var Bo Johansson och hans sambo Maja Joleby hemma hos en äldre medlem som blivit bestulen i sitt hem. Hon var väldigt upprörd och ledsen och vi fanns där som stöd och hjälp. Dessutom fick hon besök av kommunens fixar-malte som skulle hjälpa henne med att se över hennes säkerhetskedja. Avdelningen har också temadagar, bland annat just om brott mot äldre. Och avdelningen har genomfört en programserie Livskvalitet efter 65 år", som handlar om att införa goda vanor för att förebygga fallskador. Dessutom har avdelningen olika studiecirklar samt bjuder på underhållning och arrangerar resor. Resa till Tyskland I maj anordnades en resa till Tyskland med ett 50-tal deltagare. Gruppen besökte Luneburg och världens största schiffshebewerk och gjorde en rogivande tvåtimmarstur på Sprees flodsystem. Gruppen besökte också Dresden vars centrum helt bombades sönder under andra världskriget men nu är helt återställt. Marknadsmotionsdans äger rum i Lagagården efter marknadsbesök i Våxtorp, en by strax nära Laholm och är tradition sedan ett antal år. Vi har också en aktiv sångkör som blir flitigt engagerade och ofta sjunger på äldreboenden. Göteborg Malmö/Lund Pensionerna kan räddas med rätt insatser I skrivande stund är EU- valet avslutat. Valdeltagandet ökade något i Sverige och valresultatet speglade inte minst klyftan mellan unga och äldre. Unga lade sin röst på ett hårt profilerat enfrågeparti, medan de etablerade partierna fick de äldres röster. I det senare fallet utan att behöva profilera sig i någon viktigare äldrefråga. Det borde vara en tankeställare inför nästa års allmänna val. Cirka 1,6 miljoner pensionärer har då chansen att avkräva politikerna klara besked om hur de ska förverkliga sina löften om höjda pensioner, rättvis skatt, fler händer i äldreomsorgen och så vidare. Diskussionerna om sänkning av pensionerna är en fråga som diskuterats livligt den senaste tiden. Bakgrunden till att tilläggs- och inkomstpensionerna kommer att sänkas är att finanskrisen grävt stora hål i de allmänna AP-fonderna. Regeringen har visserligen presenterat ett förslag om att mildra de negativa effekterna, men förslaget är inte bättre än att pensionerna trots allt kommer att sänkas åren framöver. Först 2013 beräknas de kunna höjas. SPRF menar att pensionerna kan räddas med rätt insatser. En enkel lösning vore att återföra det belopp på cirka 260 miljarder kronor till AP-fonderna som tidigare förts över till statskassan. Då täcks bristen på 243 miljarder kronor i balanssystemet. Men grundproblemet är att pensionssystemet har gått med underskott i många år. Allt pekar på att fördelningsdelen i pensionssystemet är underfinansierat i förhållande till påfrestningarna de utsätts för. För att långsiktigt trygga pensionerna måste pensionsavgifterna därför höjas. SPRF, liksom de övriga pensionärsorganisationerna, avstyrker regeringens åtgärdsförslag, eftersom det inte leder till en jämnare utveckling av pensionerna. Frågan måste analyseras bättre och erfarenheterna visar dessutom att hela det nya pensionssystemet måste ses över. Ty det är inte rimligt att pensionärerna ska bära hela risken i ett pensionssystem som i stället borde garantera ekonomisk trygghet på äldre dagar. Pension är intjänad lön, inte något som staten ska hantera som ett bidrag. Åsa Kindblom blir ny kanslichef på SPRF i Stockholm Margareta Olin slutar som kanslichef på SPRF efter sex år och övergår till att själv bli pensionär. Till att börja med ska jag resa till Argentina i höst. Rensa garderober, rabatter, måla om hemma, ta hand om kvinnojouren som jag är ordförande i sedan tio år, umgås med min man och ta dagen som den kommer, säger hon. Ny kanslichef blir Åsa Kindblom, 61. Åsa Kindblom har arbetat många år med folkbildning och varit kulturansvarig på Studiefrämjandets riksförbund. Hon arbetade även internationellt inom organistationen. Under 70-talet arbetade hon på Försäkringskassan med information och utbildning. Hon har även varit egen företagare och skött två gästgiverier, i Vingåker och i Vemdalen. De senaste tio åren har hon arbetat som kanslichef hos Riksförbundet för folkmusik och dans, RFOD och med Fr v Åsa Kindblom, ny kanslichef på SPRF som tillträder den 1 augusti. T h Margareta Olin som lämnar sin tjänst och ska nu bland annat ta hand om kvinnojouren i Åkersberga. olika projekt inom Samarbetsnämnden för folklig dans, en paraplyorganisation för organisationer/institutioner inom folkdansområdet. Ledare Den nya förbundsstyrelsen höll sitt första sammanträde i mitten av juni. Många nya och nygamla frågor stod på dagordningen. Handlingsprogrammet ska nu förverkligas, arbetsgrupper tillsattes och flera praktiska ting måste falla på plats innan arbetet på allvar börjar efter sommaren. Men fram till dess får vi glädja oss över att sommaren och ljuset på allvar har tagit plats. Det verkar till och med finnas en del tecken som tyder på att lågkonjunkturens och finanskrisens iskalla grepp börjar släppa och att ekonomin är på väg att tina upp. Jöran Rubensson Förbundsordförande SPRF kräver likvärdig cancervård i hela landet I ett remissyttrande som behandlar en nationell cancerstrategi för framtiden framhåller SPRF kraven på en likvärdig vård i hela landet. Därför menar förbundet i sitt yttrande till regeringen att det är viktigt staten ansvarar för en sammanhållande cancersjukvård. SPRF menar dock att det satsas för lite resurser på att upptäcka cancer i ett tidigt skede för att minska dödligheten. SPRF kräver också att nationella riktlinjer för behandling av prostatacancer ska tillämpas i hela landet. Och att alla män över 50 år ska erbjudas PSA-prov i förebyggande syfte efter samma mönster som kvinnor erbjuds mammografi. SPRF kräver också att likvärdig vård i livets slutskede ska erbjudas över hela landet. 31

17 Posttidning B Adressuppdatering Vid definitiv avflyttning eller felaktig adress sänds försändelsen till nya adressen. Rapportkort med nya adressen sänds till Postkontoret Stockholm Full fart i SPRF Ansvarig: Anna Hellgren Telefon: , fax: E-post: Postadress: SPRF Bjurholmsgatan 16, Stockholm Publicerat material är ett axplock från allt som händer inom SPRF. Senast den 24 augusti 2009 måste vi ha materialet för att det ska komma in i nästa nummer. Redaktören förbehåller sig rätten att redigera insänt material. Avd 9 i Gävle hade radioprataren Ulf Jönsson på senaste månadsmötet då han berättade om Frank Sinatras äventyrliga liv och alla fick njuta av hans smäktande röst. Frank Sinatras mamma beskyddande honom genom hela livet och reagerade starkt på allt negativt som sades om honom. Sista konserten höll Frank Sinatra 1995, 79 år gammal. Avd 36, Storspoven i Umeå hade vårfest där Sam Sehlstedt och hans spelkompisar stod för underhållning och musik till dansen. Sam Sehlstedt, som är en gammal polis berättade historier från sin långa yrkeserfarenhet. Barbro Kjellberg lämnade över diplom till tidigare ordförande Annalisa Sörlin som genom att äga en get i Uganda bidrar till att kvinnor kan förbättra sin ekonomi och livsvillkoren för sina familjer. Avd 6 i Norrköping avslutade vårsäsongen med att lyssna på klassisk musik. Ordförande Göran Gagner gav sakkunnig ledning under årets cirklar i musikens underbara värld. Strauss valser och Tjajkovskijs dansande skönheter i Svansjön. Edvard Griegs inspiration till våren och Wilhelm Peterson-Bergers intåg i sommarhagen. På musikens vingar kan man komma långt och vid stranden till Rehn möttes vi av dånande pukor av Beethoven An Die Freunde. På floden Johan Strauss mästerverk An Der schönen blauen Donau. Vakna och njut drömmare sa maestro och tag en hästdroska till sagoslotten Schönbrunn. Detta var den 97 avslutade cirkeln i musikens tecken. Till hösten kommer cirkel 100. Avd 72 i Varberg har gjort en resa till Falbygden. Besök gjordes på Redberga konstgård där vi kunde beundra Harald Wibergs konst. Ett kort besök på Falbygdes ost sedan buss mot Ö Tunhem och Cesarstugan där Stig Lindgren berättade om sitt livsverk Bondens år, som startade 1994 och varje år samlar tusentals besökare. Genom fantastiska vaxfigurer och olika interiörer kunde vi följa arbetet på en gård från förr. Bussen gick sedan till Åsle tå och alla stugorna där det förr bodde fattiga och utsatta människor. Sist på resan var segelflygmuséet på Ålleberg. Avd 7 i Uppsala har under våren haft två studiecirklar i samarbete med Sensus studieförbund med ämnet Uppländska bruk. Som avslutning gjordes en resa till vallonbruken i norra Uppland. Reseförmedlaren Lars-Erik Larsson bjöd på bussfika till nöjda resenärer. Avd 52 i Växjö Ordförande hälsade ett 50-tal medlemmar till friluftsdagen på Wilhelmshill. Aktiviteterna började med tipspromenad och tävling i pilkastning. SPRFs musikgrupp Tonträffen hade ordnat med musikkryss där Erik Bondpers och Tico Bamerlind hade sammanställt frågorna. Tonträffen bjöd på en underhållande musikstund. Under kaffestunden fick medlemmar med flest poäng i tävlingarna olika priser. Alla njöt av det vackra vädret och en skön friluftsdag. Ordförande tackade alla och hälsade välkomna till trädgårdsfest i Väckelsång den 28 juli. Avd 75 i Västervik har haft tre studiecirklar om boken Härresäten i Tjust och gjort en resa till ort och ställe. Ciceron var författaren Leif Rosenblad som gav deltagarna en givande och intressant dag, Vänligt bemötande, förtäring, historia och även naturen visade upp sin allra vackraste sida. Nästa resa går till Vikbolandet med besök på Zarah Leanders museum. Avd 15, Skvadern i Sundsvall har varje vår en friluftsdag när man vandrar längs Sidsjön med frågeformulär och bingobrickor. En uppskattad dag och vid framkomsten till Dalstugan bjöds på varm korv med dryck samt tävlingar. Det var en härlig förmiddag trots att vädret inte var det bästa. Seniorer på catwalken Mannekänger från avd 20 i Boden och avd 31 i Luleå har passat på att visa vårens och sommarens mode för äldre damer och herrar. Luleå hade inbjudit elever från kulturskolan som stod för det musikaliska inslaget. De olika visningarna visades på respektive hemmaplan.

3/2009. Kinesiska muren med SPRF

3/2009. Kinesiska muren med SPRF 3/2009 Kinesiska muren med SPRF Jöran Rubensson ny SPRF-ordförande Tänk som tjuven när du säkrar huset Sänkta pensioner under tre år från 2010 Innehåll Rubensson tar över i SPRF 3 Sänkta pensioner i tre

Läs mer

Naturen i fokus för stolt 100-åring

Naturen i fokus för stolt 100-åring 6/2009 Högsta betyg till årets äldreboende Regeringen flirtar med pensionärerna Göran Persson vill se över pensionerna Naturen i fokus för stolt 100-åring Glenn Strömberg i det italienska köket Innehåll

Läs mer

4/2012. Pensionärerna får lägst bidrag. Robotar stöd i äldrevården. Nice satsar stort på äldre. Liv Ullmann gör Strindberg

4/2012. Pensionärerna får lägst bidrag. Robotar stöd i äldrevården. Nice satsar stort på äldre. Liv Ullmann gör Strindberg 4/2012 Pensionärerna får lägst bidrag Robotar stöd i äldrevården Nice satsar stort på äldre Liv Ullmann gör Strindberg Innehåll Lågt bidrag till pensionärer 3 Mer höger som äldre 5 Bilstöd efter 65 ses

Läs mer

Carl Jan Granqvist bjuder upp till fest. Kärlek och sex ger livskvalitet Rullande veteran vackert hantverk Anders Carlberg: Ställ upp för unga

Carl Jan Granqvist bjuder upp till fest. Kärlek och sex ger livskvalitet Rullande veteran vackert hantverk Anders Carlberg: Ställ upp för unga Carl Jan Granqvist bjuder upp till fest Kärlek och sex ger livskvalitet Rullande veteran vackert hantverk Anders Carlberg: Ställ upp för unga 1/2009 Innehåll Pensionen påverkas av krisen 3 Äldre vandrar

Läs mer

5/2011 Ingen översyn av pensionssystemet Restaurangmoms går före pensionärer Höst och vår bästa tid att besöka Istanbul

5/2011 Ingen översyn av pensionssystemet Restaurangmoms går före pensionärer Höst och vår bästa tid att besöka Istanbul 5/2011 Ingen översyn av pensionssystemet Restaurangmoms går före pensionärer Höst och vår bästa tid att besöka Istanbul Ann Petrén gör Klytaimestra Innehåll Pensionssystemet förändras ej 3 Kritik mot pensionsmyndighet

Läs mer

Yvonne Lombard gigant på scenen

Yvonne Lombard gigant på scenen 5/2012 Yvonne Lombard gigant på scenen Pension sänker a-kassan kraftigt Regeringen tror på fler it-användare Stängd dörr hinder för brott mot äldre Innehåll Pension sänker a-kassa rejält 3 Regeringen satsar

Läs mer

Rolf Lassgård stor på scenen

Rolf Lassgård stor på scenen Rolf Lassgård stor på scenen Ulvön drömmen om surströmming Mer resurser ska skapas för äldre 4/2011 Innehåll Äldresamordnare tillsatt 3 Internet en tjänst för alla 5 PPM-val ingen vinst 7 Ekologiskt matval

Läs mer

Jan Eliasson andreman i FN

Jan Eliasson andreman i FN 2/2012 Jan Eliasson andreman i FN Ny lag dröjer mot åldersdiskriminering Borg lovar sänkt skatt för pensionärer Vackra väderkvarnar värd resa till Portugal Innehåll Ålder satte stopp för kredit 3 Pengar

Läs mer

Värmlandspar startade nytt på Berg säteri

Värmlandspar startade nytt på Berg säteri 7/2012 Värmlandspar startade nytt på Berg säteri Ingen vill erkänna våld i nära relation Patienter kritiska mot apoteksreform Riktat hälsoarbete ska göra oss friskare Innehåll Apoteksreformen får kritik

Läs mer

4/2008. Ulf Nordahl lever med Alzheimer. Kina i fokus. söker äldre experter. Lasse Åberg. drivs av nyfikenhet. Karin Thunberg. skriver om sin mamma

4/2008. Ulf Nordahl lever med Alzheimer. Kina i fokus. söker äldre experter. Lasse Åberg. drivs av nyfikenhet. Karin Thunberg. skriver om sin mamma 4/2008 Ulf Nordahl lever med Alzheimer Kina i fokus söker äldre experter Lasse Åberg drivs av nyfikenhet Karin Thunberg skriver om sin mamma Innehåll Snart receptfritt på Ica 3 Svårt för yngre med demens

Läs mer

Hästen stöd på vägen tillbaka

Hästen stöd på vägen tillbaka SPRF kräver översyn av pensionssystemet Pelargoner också en kulinarisk upplevelse Stor sorg när möten med barnbarn hindras 2/2011 Hästen stöd på vägen tillbaka Innehåll Se över pensionssystemet 3 Utemiljöer

Läs mer

Rikard Wolff blickar framåt

Rikard Wolff blickar framåt 5/2013 Rikard Wolff blickar framåt Alliansen backar mer till pensionärer Få vill jobba kvar inom äldreomsorgen Bärplockning som försörjning av äldre Innehåll Inte alltid fritt val av hemtjänst 3 Få vill

Läs mer

demensforum Här är ditt liv, Greta Pettersson! NR 1 2013 BertH a r a G narsdóttir

demensforum Här är ditt liv, Greta Pettersson! NR 1 2013 BertH a r a G narsdóttir demens Demensförbundet - Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga, bildat 1984 och medlem i Alzheimer Europe. NR 1 2013 BertH a r a G narsdóttir Här är ditt liv, Greta

Läs mer

Äldreminister Åsa Regnér tänker nytt 3

Äldreminister Åsa Regnér tänker nytt 3 6/2014 Äldreminister Åsa Regnér tänker nytt 3 Invandrade svenskar blir fattiga pensionärer 9 Michalis Koutsogiannakis som farfar i Julkalendern 26 Doktorn kommer till de sjuka äldre i Malmö 14 innehåll

Läs mer

Tomte för barnens skull * * * Inte lika vård och omsorg för alla Svenskt bageri succé i Ukraina Snarkning större problem för äldre.

Tomte för barnens skull * * * Inte lika vård och omsorg för alla Svenskt bageri succé i Ukraina Snarkning större problem för äldre. 7/2011 Inte lika vård och omsorg för alla Svenskt bageri succé i Ukraina Snarkning större problem för äldre * * * Julgodis * * * * Tomte för barnens skull Karlström Taube Tornstam kokbok film äldreliv

Läs mer

Roy Andersson het med ny film

Roy Andersson het med ny film 5/2014 Sverigedemokrater fick seniorers röster 3 Egendesignat hus blev billigt boende 10 Äldrevårdscentral prioriterar äldre 14 Tandlossning kan ge allvarlig sjukdom 16 Roy Andersson het med ny film 24

Läs mer

Du är inte ensam. Jag skrev listor på allt jag skulle göra om jag blev sjuk. Det finns många missuppfattningar om demens

Du är inte ensam. Jag skrev listor på allt jag skulle göra om jag blev sjuk. Det finns många missuppfattningar om demens Hela denna bilaga är en annons från Demensförbundet Du är inte ensam En tidning om demenssjukdomar och hur de påverkar dig Det finns många missuppfattningar om demens Kontrollfreaket Susanne Vikdahl sökte

Läs mer

Gammal är äldst. nr 3:2013. ilija Batljan: Äldreomsorg är en framtidsfråga som måste prioriteras redan i dag. 58

Gammal är äldst. nr 3:2013. ilija Batljan: Äldreomsorg är en framtidsfråga som måste prioriteras redan i dag. 58 nr 3:2013 TIdskrIFTFörakTuElläldrEForsknIng 70 kr Gammal är äldst Ledaren: uti hundrade år! 2 Att bli 100 år något att sträva efter? 6 Hundraåring, hur har du det? 18 ilija Batljan: Äldreomsorg är en framtidsfråga

Läs mer

FORUM DEMENS. Inlåsning av demenssjuka. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3

FORUM DEMENS. Inlåsning av demenssjuka. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3 ISSN 1100-9055 DEMENS FORUM NR 1 2005 Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga Inlåsning av demenssjuka Det är ett sjukt system när kommunpolitiker och chefer kan bryta

Läs mer

Kjell Bergqvist aktuell med bok

Kjell Bergqvist aktuell med bok 3/2015 Fixartjänst i Kalmar räddas av seniorer 3 Bedragare lurar äldre via telefon 7 Volontärer på skepp i Afrika vårdar fattiga 22 Kjell Bergqvist aktuell med bok 32 innehåll Bedragare försökte lura 82-åring

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer

Intyg # 2 14. De skulle ända in i duschen. Så funkar det om du blir sjuk. Juridiken, etiken & människorna TEMA

Intyg # 2 14. De skulle ända in i duschen. Så funkar det om du blir sjuk. Juridiken, etiken & människorna TEMA ADL-bedömningen chockade Jonas Franksson: De skulle ända in i duschen Tidskrift för Sveriges arbetsterapeuter # 2 14 F TEMA Intyg Juridiken, etiken & människorna Barbro Harnby har hittat lugnet i Paradiset

Läs mer

Suzanne Reuter NR 1 2011. Men varje dag som hon fick Ingemar att le var en bra dag. Edna Alsterlund i boken om Ingmar Johansson

Suzanne Reuter NR 1 2011. Men varje dag som hon fick Ingemar att le var en bra dag. Edna Alsterlund i boken om Ingmar Johansson demens Demensförbundet - Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga, bildat 1984 och medlem i Alzheimer Europe. NR 1 2011 Suzanne Reuter spelade socialdemokraternas partiledare

Läs mer

Ditt Landsting. Lättläst Sidan 15. Kalle fick dö hemma. Landstingsskatten. Lycklig skilsmässa. Trygg vård för den som blir slagen

Ditt Landsting. Lättläst Sidan 15. Kalle fick dö hemma. Landstingsskatten. Lycklig skilsmässa. Trygg vård för den som blir slagen Ditt Landsting Nr 4 2011 Kalle fick dö hemma Kalle Berglund var en äkta Hemsjöbo och ville dö hemma. Tack vare insatser från landstinget fick han och hustrun Lillemor Bonde både medicinsk hjälp och medmänskligt

Läs mer

Sista bitarna i pusslet

Sista bitarna i pusslet Sista bitarna i pusslet Nio övriga runt en människa med hemtjänst Mymmel Blomberg Sista bitarna i Sista bitarna i pusslet Nio övriga runt en människa med hemtjänst Mymmel Blomberg SocialCentrum Region

Läs mer

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR... VIS Tidningen för vuxendöva - Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...och mycket mer LEDAREN: Låt oss behålla

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

LIVSKVALITET Janne Loffe Carlsson: Att hitta på nya saker och inte slå sig till ro är mitt ledord till ett förlängt liv.

LIVSKVALITET Janne Loffe Carlsson: Att hitta på nya saker och inte slå sig till ro är mitt ledord till ett förlängt liv. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.7/Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS PÅ ÅLDERNS HÖST 6TIPS FÖRBÄTTRA DIN FOTO: OSCAR NÄSSTRÖM DISTRIBUERAS

Läs mer