DVD-SPELARE & VIDEOBANDSPELARE HR-XV45SEY PAL INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DVD-SPELARE & VIDEOBANDSPELARE HR-XV45SEY PAL INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING"

Transkript

1 DVD-SPELARE & VIDEOBANDSPELARE HR-XV45SEY PAL R BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS SW

2 VARNINIG FÖR ELEKTRISKA STÖTAR ÖPPNA INTE VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR TAG INTE BORT NÅGRA PANELER (INTE HELLER BAKSIDAN) INNEHÅLLER INGA SERVICEBARA DELAR LÅT KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL UTFÖRA ALLA SERVICE. Denna åskblixt med ett pilhuvud i en liksidig triangel avser att varna användaren för att det finns oisolerad farlig spänning inuti produktens hölje som kan vara tillräckligt stor för att utgöra en risk för människor att få elektriska stötar. Utropstecknet inom en liksidig triangel avser att uppmärksamma användaren på att det finns viktiga drifts- och underhålls- (service-) anvisningar i den litteratur som medföljer produkten. VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT. VARNING: Installera inte denna produkt i ett trångt utrymme, som på en bokhylla eller liknande. Uppgifter om copyright: Det är förbjudet enligt lag att utan tillstånd kopiera, sända ut, visa, sända ut via kabel, visa eller spela för publik eller hyra ut material med copyright. Denna produkt innehåller en kopieringsskyddsfunktion utvecklad av Macrovision. Kopieringsskyddade signaler finns inspelade på vissa skivor. Vid inspelning och avspelning av dessa skivor på eller via en videobandspelare blir bilden brusig. Denna produkt innehåller kopieringsskyddsteknik som är skyddad genom krav i vissa amerikanska patent och andra intellektuella egendomsrättigheter som tillhör Macrovision Corporation och andra rättsinnehavare. Användning av denna copyrightskyddsteknik måste godkännas av Macrovision Corporation och är avsedd endast för hemmabruk och annat liknande begränsat tittande, såvida inte särskilt tillstånd erhållits av Macrovision Corporation. Omvänd engineering eller isärtagning är förbjudet. SERIENUMMER: Serienumret finns på apparatens baksida. Detta nummer är unikt för apparaten och finns inte på någon annan apparat. Du bör skriva in denna information här och behålla denna bruksanvisning som permanent bevis på ditt köp. Modell nr. Serienr. R VARNING: Denna Digital Video Disc-spelare använder ett lasersystem. För att garantera säker användning av denna produkt, läs denna bruksanvisning noggrant och behåll den för framtida bruk. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad om apparaten skulle behöva underhåll - se serviceprocedurer. Användning av kontroller, justeringar eller utförande av annorlunda procedurer än de som specificeras häri kan resultera i exponering för farlig strålning. För att undvika direkt exponering för laserstrålen, försök aldrig öppna ytterhöljet. Synlig laserstrålning när apparaten öppnas. TITTA INTE IN I STRÅLEN. VARNING: SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR KLAFFARNA LÅSTS UPP OCH PRODUKTEN ÄR ÖPPEN. VARNING: Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller stänk och vattenfyllda föremål som t.ex. vaser får inte placeras på apparaten. Denna produkt är tillverkad för att uppfylla radiointerferenskraven i EEC DIREKTIV 89/336/EEC, 93/68/EEC och 73/23/EEC. SHOWVIEW är ett varumärke för Gemstar Development Corporation. SHOWVIEW systemet tillverkas på licens från Gemstar Development Corporation. Viktig information om hur du använder denna apparat Denna apparat innehåller en uppsättning manöverorgan för att styra både DVD-spelaren och videobandspelaren. Du kan använda de följande knapparna för att styra de olika delarna. 1. 1/I-knappen Du slår på apparaten genom att trycka på 1/Iknappen på apparaten eller på fjärrkontrollen. 2. DVD-knappen Tryck på DVD-knappen på fjärrkontrollen när du vill använda DVD-spelaren. DVD-indikatorn i frontpanelen tänds och visar att du har valt DVD. 3. VCR-knappen Tryck på VCR-knappen på fjärrkontrollen när du vill använda videospelaren. VCR-indikatorn i frontpanelen tänds och visar att du har valt videobandspelaren. 4. Knappen DVD och videobandspelare Tryck på knappen DVD/VCR på frontpanelen om du vill växla mellan DVD och videobandspelaren. 2

3 Inledning Inledning Symboler som används i den här bruksanvisningen Om symboldisplayen Om skivorna Skötsel av skivorna Förvaring av skivor Rengöring av skivor Typer av spelbara skivor Regionskod Skivrelaterade termer Frontpanel Displayfönster Fjärrkontrollknappar Anslutningar på baksidan Förberedelser Anslutningar till en TV eller satellit Anslutning till extrautrustning Innan drift - Video Ställa in en videosignal på din TV Använda videon för första gången Ställa in klockan Manuellt Ställa in färgsystemet Hur du använder huvudmenyn Ställa in en TV station Automatiskt Ställa in en TV station Manuellt Ändra ordningen på TV stationer Ta bort & välja TV stationer Innan drift - DVD Skärmdisplay De första inställningarna Allmän drift SPRÅK Menyspråk Disk Audio / Subtitel / Meny DISPLAY TV-skärmsstorlek Displayvisning AUDIO Dolby Digital / DTS / MPEG Samplingsfrekvens DRC Vocal ANDRA PBC Automatisk uppspelning DivX(R) VOD LÅS (FÖRÄLDERFUNKTION) Klassificering Lösenord Landskod Användning Avspelning av ett band CM (Commercial message) Skip OPR (optimum Picture Response) Spela ett band ShowView-programmering Timer inspelning med display på skärmen Spela en DVD eller video-cd-skiva Allmänna egenskaper Gå till en annan TITEL Gå till ett annat KAPITEL/SPÅR Sök Ändra audiokanal Stillbild och uppspelning scen för scen Slow Motion Random (Slumpvis) Repeat A-B Repetering D Surround Tidssökning Zoom Märkessökning Speciella DVD-funktioner Titelmeny Skivmeny Kameravinkel Ändra audiospråk Undertexter Spela upp en audio-cd eller MP3-skiva Egenskaper hos Audio-CD och MP3-skivor Paus Gå tillbaka till ett annat spår Repetera spår/alla/av Sök Random (Slumpmässig uppspelning) Repeat A-B D Surround Programuppspelning Upprepa programmerade spår Ta bort ett spår från listan Program Ta bort hela programlistan Titta på en JPEG-skiva Bildserie Stillbild BYTA TILL EN ANNAN FIL Zoom Rotera bilden Lyssna på MP3-musik när en bild visas Avspelning av DVD VR-formater-ad skiva Underhåll och service Spela upp en DivX-filmskiva Additional Features-VCR part Display på TV skärmen Bandräkneverkets minnesfunktion Videodoktor (självdiagnos) Hi-Fi Stereo Ljud system Wide screen 16: Inställning av dekodern Ytterligare funktioner Minne för sista scenen Skärmsläckare Kopiera från DVD till videobandspelaren Spela in från en annan videobandspelare Referens Språkkoder Landskoder Felsökning Specifikation Inledning 3

4 Inledning Läs igenom den här bruksanvisningen noga och behåll den för framtida användning. Den här bruksanvisningen ger information om drift och underhåll av din DVD-spelare. Om du behöver lämna in apparaten på service, kontakta en auktoriserad reparatör. Om skivorna Skötsel av skivorna Rör inte skivans uppspelningssida. Håll skivan i dess kanter så att den inte får några fingeravtryck. Sätt aldrig papper eller tejp på skivan. Symboler som används i den här bruksanvisningen Blixtsymbolen varnar dig för att det innanför produktens hölje finns farlig spänning som kan utgöra en risk för elektriska stötar. Utropstecknet gör dig uppmärksam på att det finns viktiga instruktioner om underhåll/service. Anger att det finns faror som kan orsaka skada på apparaten eller annan materiell skada. Förvaring av skivor När du har spelat en skiva, placera den i sitt fodral. Lämna inte skivorna i direkt solljus eller på varma platser och lämna dem aldrig i en parkerad bil som står i solen. Rengöring av skivor Fingeravtryck och damm på skivorna kan göra att bildoch ljudkvaliteten försämras. Innan du börjar spela skivan rengör man den med en ren trasa. Torka av skivan från mitten och utåt. Observera: Gör dig uppmärksam på speciell information eller speciella driftegenskaper. Tips: Anger att det är ett tips eller annan information för att göra uppgiften lättare. En avdelning med någon av följande symboler i titeln kan endast användas till skivor som har denna symbol. DVD VCD CD MP3 JPEG DivX DVD och stängd DVD±R/RW Video-CD Audio-CD MP3-skivor JPEG-skivor DivX-skivor Om symboldisplayen kan visas på din TV-skärm under drift och anger att den funktion som beskrivs i den här bruksanvisningen inte är tillgänglig för just den DVD- skivan. Använd inte starka lösningsmedel som till exempel alkohol, bensen, thinner, rengöringsmedel som säljs i butikerna eller antistatiska sprejer som är avsedda för äldre vinylskivor. Val av videokälla Du måste välja en källa (DVD eller video) att se på TV-skärmen. Om du önskar se DVD-källa: Tryck på DVD tills DVD-indikatorn på displayen lyser upp och DVD-spelarens källa kan ses på TV-skärmen. Om du önskar se videokälla: Tryck på VCR tills videoindikatorn på displayen lyser upp och videons källa kan ses på TV-skärmen. Obs: Sätter du in en skiva när DVD+VCR är i videoläge kommer DVD+VCR automatiskt att växla över till DVD-läge. Sätter du in ett kassettband utan skyddsflik när DVD+VCR är i DVD-läge kommer DVD+VCR automatiskt att växla över till videoläge. 4

5 Typer av spelbara skivor DVD (skivor på 8 cm / 12 cm) Video-CD (VCD) (skivor på 8 cm / 12 cm) Audio-CD (skivor på 8 cm / 12 cm) Vidare kan man spela minneskort, DivX-filer, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, SVCD och CD-R/CD- RW med audiotitlar, MP3 och/eller JPEG-filer. Det indikerar produktens särdrag som kan spela upp DVD-RW skivor inspelade i Video Recording-format. Observera: Beroende på inspelningsutrustning eller själva CD-R/RW-skivan (eller DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW) kan vissa CD-R/RW (eller DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW) inte spelas på apparaten. Fäst ingen försegling eller etikett på någon sida av skivan (varken på översidan eller på uppspelningssidan). Använd inte CD-skivor med ojämn form (tex. hjärtformade eller åttakantiga) eftersom detta kan leda till att fel uppstår. Regionskod Den här DVD-spelare har utformats och tillverkats för att spelar upp DVD-skivor med regionskod "2". Den här apparaten kan endast spela upp DVD-skivor som är 2 märkta "2" eller "ALL". 2 Om regionskoder På de flesta DVD-skivor finns en glob med ett eller flera siffror som syns tydligt på omslaget. De här siffrorna ska stämma överens med din DVDspelares regionskod för att du ska kunna spela den skivan. Om du försöker spela upp en DVD-skiva med en annan regionskod än din DVD-spelares regionskod visas meddelandet "Kontrollera regionskod" på TVskärmen. Inledning Om DVD och video-cd Vissa av uppspelningsfunktionerna hos DVD och video-cd-skivor har programmerats av tillverkaren. Den här apparaten spelar upp DVD och video-cdskivor i enlighet med hur den programmerats av tillverkaren, därför kan det hända att vissa uppspelningsegenskaper inte är tillgängliga och att andra funktioner har lagts till. Tillverkad med licens från Dolby Laboratories. "Dolby" och den dubbla D- symbolen är varumärken tillhörande Dolby Laboratories. DTS och DTS Surround Out är varumärken tillhörande Digital Theater Systems, Inc. 5

6 Skivrelaterade termer DVD±R / DVD±RW DVD-R och DVD+R är två olika standarder för DVD och andra enheter med inspelningsmöjligheter. Det här formatet innebär att man endast kan spela in information på DVD-skivan en enda gång. DVD+RW och DVD-RW är två format för omskrivningsbara media, dvs. att DVD-innehållet kan raderas och spelas in igen. Ensidiga skivor kan innehålla upp till 4,38 gigabyte och tvåsidiga skivor kan innehålla dubbelt så mycket. Det finns inga ensidiga inspelningsbara skivor med dual layer. VCD (video-cd) På en VCD finns det plats för upp till 74 minuter (650 MB) eller 80 minuter (700 MB) MPEG- full-motionvideo tillsammans med stereoljud av hög kvalitet. MPEG MPEG är ett internationellt format för video och audiokomprimering. MPEG-1 används för att koda video för VCD och ger möjlighet att spela in flerkanaligt surroundljud som till exempel PCM, Dolby Digital, DTS och MPEG-audio. MP3 MP3 är ett populärt komprimeringsformat som används för digitala ljudfiler och ger väldigt hög kvalitet nära CD-kvalitet. JPEG Joint Pictures Expert Group. JPEG är ett komprimerat filformat som gör det möjligt att spara bilder utan begränsningar till antal färger. DivX DivX är namnet på en revolutionerande ny videocodec som baseras på komprimeringsstandarden MPEG-4 för videofiler. Du kan spela upp DivX-filmer med den här DVD-spelaren. PBC: Playback Control (gäller endast video-cd) PBC finns för video-cd (VCD) version 2.0 skivformat. Med hjälp av PBC kan du interagera med system med hjälp av menyer, sökfunktioner eller andra typiska datorlika funktioner. Dessutom finns det möjlighet att spela upp stillbilder med hög upplösning som finns på skivan. VCD-skivor som inte har (Version 1.1) fungerar på samma sätt som audio-cd. Titel (gäller endast DVD-skivor) En titel är oftast ett avsnitt på DVD-skivan. Till exempel så skulle huvudfunktionen kunna vara titel 1, en dokumentär där man beskriver hur filmen gjordes kan vara titel 2 och intervjuer med medverkande kan vara titel 3. Varje titel har ett referensnummer som gör det möjligt för dig att lätt hitta den. Kapitel (gäller endast DVD-skivor) Ett kapitel är en del av en titel som till exempel en filmscen eller en av de olika intervjuerna. Varje kapitel har ett kapitelnummer för att du lättare ska kunna hitta det. På en del skivor finns inga kapitel. Scen (VCD) På en video-cd med PBC-funktioner (playback control) kallas rörliga bilder och stillbilder "scener". Varje scen visas på menyskärmen och tilldelas ett scennummer för att du ska kunna hitta den scen du letar efter. En scen består av ett eller flera spår. Spår Ett distinkt element för audiovisuell information, som till exempel bild eller ljudspår för ett visst språk (DVD) eller ett musikstycke på en video eller audio-cd. Varje spår ges ett spårnummer för att du ska kunna hitta det spår du vill. DVD-skivor gör det möjligt att ha ett videospår (med flera vinklar och flera audiospår). 6

7 Frontpanel 1/I Växlar dvd- och videobandspelaren ON och STANDBY. m Gå till början av det aktuella kapitlet/ spåret eller till FÖREGÅENDE kapitel/spår. Tryck och håll nere i två sekunder för snabb bakåtsökning. Spolar bandet bakåt.. M Hoppa till NÄSTA kapitel/spår. Håll intryckt i två sekunder för snabbsökning framåt. Spolar bandet framåt. Á Stannar uppspelning av skiva eller band. Kassettfack (videobandspelare) X Ställer uppspelning eller inspelning i pausläge. Tryckflera gånger för att spela upp bildruta-för-bildruta. OPEN/CLOSE ( ) Öppnar eller stänger skivfacket. Fjärrsensor Rikta fjärrkontrollen mot denna sensor. Sätt i en videokassett här. z Används när du gör en normal inspelning eller för att aktivera one touch -timerinspelning genom upprepade knapptryckningar. VCR/DVD Väljer källa för utsignaler som ska visas på en teveskärm, DVD eller VCR. Inledning N Startar uppspelning av skiva eller band. Skivfack (dvd-spelare) Sätt i en skiva här. Display EJECT Matar ut bandet i videobandspelaren. Videoingång Audio-ingång (L/R) PROG.(-/+) Scannar upp eller ner genom lagrade kanaler. Displayfönster Indikerar upprepningsläge. En skiva är inmatad I DVD-facket (Lysar upp när en skiva är inmatad i DVD-facket och blinkar när det är ingen skiva i det.) DVD-facket är aktiverat. DVD+VCR är satt i tidsinspelning eller tidsinspelningen är programmerad. Det finns en kassett inne i kassettdäcket. Kassettdäcket är valt. VCR-inspelningen är aktiverad. Kopiering DVD till videobandspelare pågår Indikerar ett TV-läge. (se Anmärkningarna på s. 23) DVD P VCR REC TV Indikerar den totala avspelningstiden/förflutna tiden/aktuella tiden 7

8 AAA AAA 1/I Växlar dvd- och videobandspelaren ON och STANDBY. TV/VCR Visar kanaler som valts med videobandspelaren eller teveapparaten. DVD Ställer spelaren funktionsläge på DVD. VCR Ställer spelaren funktionsläge på VCR. DISPLAY - - : Tar fram bilskärmsvisning (DVD). - Visar aktuell tid eller räknare (VCR). b/b/v/v - Väljer menyalternativ. - PR/TRK (+/-): Väljer kanaler på vidoebandspelaren. Ställer manuellt in bandets bild på skärmen. SETUP/MENU (i) Tar fram eller tar bort inställningsmenyn för dvd och menyn för videobandspelaren. ENTER/OK Bekräftar menyval. Visar funktioner på teveskärmen. X - Ställer uppspelning eller inspelning i pausläge. - Tryck flera gånger för att spela upp bildruta-för-bildruta. (m) - Snabbsöker bakåt. - Spolar tillbaka bandet när det är stoppat. N Startar uppspelning. (M) - Snabbsöker framåt. - Spolar bandet framåt när det är stoppat. Sifferknapparna 0-9. Väljer numrerade alternativ i en meny. REPEAT Upprepar kapitel, spår, titel eller alla. RANDOM ( ) - Spelar spår i slumpvis ordning. - CM SKIP REPEAT A-B Upprepar sekvensen mellan två punkter (A och B). Väljer inspelningshastighet. SHOWVIEW Visar programmenyn för en ShowViewprogrammering. Fjärrkontrollknappar OPEN/CLOSE, EJECT( ) - Matar ut bandet i videobandspelaren. - Öppnar och stänger skivfacket. AUX Väljer inkälla för inspelning på band. DISC MENU Tar fram menyn för en dvd-skiva. SKIP (. / >) Hoppar till början av aktuellt kapitel eller spår, tryck två gånger i snabb följd för att gå till föregående kapitel eller spår. Hoppar till nästa kapitel eller spår. RETURN - Tar bort inställningsmenyn. -Visar menyn för en video-cd-skiva med PBC. x Stoppar uppspelning eller inspelning. MNL. PROG. Lägger in ett spår i programlistan. CLEAR ( ) Tar bort spårnummer i programmenyn eller en markering i menyn MARKER SEARCH. A.MONITOR Väljer språk för ljudet (dvd-skiva) eller en ljudkanal (videoband). SUBTITLE Väljer språk för undertext. ANGLE Väljer kameravinkel på en dvd-skiva, om tillgänglig. ZOOM Förstorar dvd-videobilder. MARKER Markerar en punkt under uppspelning. SEARCH Visar menyn Marker Search. TITLE Visar skivans titelmeny, om tillgänglig. REC ( ) Spelar in normalt eller aktiverar one touch -timerinspelning genom upprepade knapptryckningar. Fjärrkontrollens driftsområde Peka med fjärrkontrollen mot fjärrsensorn och tryck på knapparna. Varning Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda aldrig olika typer av batterier (standard, alkalin, osv.). Insättning av batterier i fjärrkontrollen Ta bort batteriluckan på fjärrkontrollens baksida och stoppa i två R03 (storlek AAA) batterier med och inriktade korrekt. 8

9 Anslutningar på baksidan ANTENN (Koppla antennen i denna kontakt) VIDEO/AUDIO OUT (Vänster/Höger) (DVD/VCR OUT) Anslut till TV med video och audio ingångar. AUDIO OUT (Vänster/höger) (DVD EXCLUSIVE OUT) Ansluts till en förstärkare, mottagare eller stereosystem. Inledning EURO AV2 Nätsladd Kopplas in till ett vägguttag. EURO AV1 AUDIO/VIDEO (VCR IN+OUT/DVD OUT) COAXIAL (Digital audio out jack) (DVD EXCLUSIVE OUT) Kopplas till digital (koaxiell) audioutrustning. RF.OUT (Koppla in TV via detta uttag) Rör inte vid stiften hos baksidans kontakter. Elektrostatisk urladdning kan orsaka permanent skada på apparaten. 9

10 Förberedelser Observera Om utrustningen installeras i ett skåp eller på en hylla, bör du se till att det finns tillräckligt med utrymme på alla sidor för att tillåta god ventilation (10 cm eller mer på båda sidorna, över och bakom enheten). När batterierna ska kasseras bör miljöaspekter beaktas och de lokala reglerna eller lagarna för batterikassering följas. Om du inte följer nedanstående säkerhetsföreskrifter kan enheten, fjärrkontrollen eller skivan skadas. 1. Ställ INTE enheten i en omgivning där det finns risk för höga temperaturer eller luftfuktighet. i direkt solljus. i en omgivning med mycket damm. i en omgivning där det skapas starka magnetfält. på ett underlag som är ostadigt eller utsätts för vibrationer. 2. Blockera INTE enhetens ventilationsöppningar. (Om ventilationsöppningarna täcks igen av en tidning, duk eller liknande kan det hända att värmen inte kan komma ut.) 3. Ställ INTE några tunga föremål på enheten eller fjärrkontrollen. 4. Ställ INTE något som riskerar att spillas ut på enheten eller fjärrkontrollen. (Om vatten eller någon annan vätska tillåts komma in i utrustningen kan det orsaka eldsvåda eller elektriska stötar.) 5. Utsätt INTE apparaten för dropp eller stänk. 6. Använd INTE utrustningen i ett badrum eller på någon annan plats med vatten. Ställ INTE heller något förvaringskärl som är fyllt med vatten eller annan vätska (som till exempel kosmetika eller medicin, blomvaser, krukväxter, koppar osv.) ovanpå den här enheten. 7. Ställ INTE några föremål som avger öppen låga, som till exempel tända stearinljus, på apparaten. 8. UNDVIK att utsätta enheten för hårda stötar under transport. Anslutningar till en TV eller satellit Anslut på ett av följande sätt, beroende på möjligheterna hos din befintliga utrustning. Grundanslutningar (AV) 1. Anslut EURO AV1 AUDIO/VIDEO på apparatens bakpanel till SCART-kontakten på TVn med en SCART-kabel. För tv-apparater utan SCART ansluter du det gula VIDEO OUT-uttaget och DVD/VCR AUDIO OUTuttagen på den här enheten till tv-apparaten. 2. Vissa TV-presentatörer sänder ut kodade TV signaler som kan ses efter avkodning med en köpt eller hyrd dekoder. Du kan ansluta en sådan dekoder till DVD+videodand spaelaren. Grundanslutningar (RF) 1. Anslut antennkabeln från din inomhus-/utomhusantenn till kontakten AERIAL på apparatens baksida. 2. Anslut den medföljande antennkabeln på baksidan av apparaten och i TV-apparatens antenningång. AERIAL VIDEO IN AUDIO INPUT L R Baksidan Rear of av TVTVn SCART INPUT Decoder Satellit (or Satellite) Tips Beroende på TV:n och annan utrustning som du vill koppla in finns det olika sätt att koppla in spelaren. Använd bara en av inkopplingarna som beskrivs nedan. Titta i bruksanvisningarna till TV:n, videobandspelaren, stereoanläggningen eller andra apparater vid behov för att göra bästa möjliga anslutningar. För bättre ljudåtergivning, anslut spelarens kontakter AUDIO OUT till kontakterna audio in hos din förstärkare, mottagare, stereo eller audio/videoutrustning. Se "Anslutning till extrautrustning" på sidan 11. Baksidan Rear of this av unit apparaten (Basic connection) (grundanslutningar) Varning Kontrollera så att DVD-spelaren är inkopplad direkt till TV:n. Ställ in TV:n på den rätta videoinkanalen. Koppla inte DVD-spelarens kontakt AUDIO OUT till kontakten phono in (kassettdäck) hos audiosystemet. 10

11 Anslutning till extrautrustning Inkoppling till en förstärkare utrustad med tvåkanals analog stereo eller Dolby Pro Logic II/Pro Logic Koppla in DVD-spelarens vänstra och högra AUDIO OUT till den vänstra och högra audio inkontakten på förstärkaren, mottagaren eller stereosystemet med hjälp av de audiokablarna. Obs Om audioformatet hos den digitala utgången inte passar din mottagare kommer mottagaren att producera ett kraftigt distorderat ljud eller inget ljud alls. Tryck på A.MONITOR för att se audioformatet hos den aktuella DVD:n på skärmdisplayen. Inkoppling till en förstärkare försedd med tvåkanals digital stereo (PCM) eller till en Audio/ Videomottagare utrustad med en multikanals avkodare (Dolby Digital, MPEG 2 eller DTS) 1. Koppla in en av DVD-spelarens DIGITAL AUDIO OUT-kontakter (KOAXIAL) till motsvarande kontakt på förstärkaren. Använd en extra digital (koaxial) audiokabel. 2. Du måste aktivera spelarens digitala utsignal. (Se "Digital Audioutsignal" på sidan 19). Förberedelser Digitalt Multikanalsljud En digital multikanalsanslutning ger den bästa ljudkvaliteten. För detta behöver du en multikanals Audio/Videomottagare som stöder en eller flera av de audioformat som stöds av DVD-spelaren (MPEG 2, Dolby Digital och DTS). Kontrollera mottagarens bruksanvisning och de logo som finns på mottagarens frontpanel. Varning: På grund av DTS Licensavtal kommer den digitala utsignalen att finnas i DTS digitalutgången när DTS audio stream är vald. Baksidan av denna apparat Anslutning för 2-kanals analog stereo eller Dolby Pro Logic II/Pro Logic Kabel endast för DVD Digitale flerkanals anslutning Multikanalverbindung (DVD exklusiv ut anslutning) L R AUDIO INPUT COAXIAL DIGITAL INPUT Förstärkare (Mottagare) 11

12 Innan drift - Video Ställa in en videosignal på din TV Obs Utgående signal på denna videobandspelare (VCR) är på UHF kanal 36. Om kanal 36 redan är upptagen av annan TV kanal eller om bilden är suddig så kan du ändra kanal till videon. Steg 5-8 visar hur du ändrar utgående signal på videon. Din TV tar emot en signal från videon på samma sätt som från en TV station. Du måste välja ett kanalnummer till videon och ställa in den så att du kan se på videoband. Om du har använt en SCART kontakt så behöver du inte göra denna inställning. DinTV bör då redan ha en videokanal. Vanligtvis kallad AV. 1. Se till att videon är riktigt installerad som visades tidigare i denna bruksanvisning. Tryck på I knappen för att sätta på din video. Sätt på din TV. 2. Sätt i ett inspelat band i videon och tryck på N på fjärrkontrollen. Välj en kanal på TVn som du vill använda till videon. Det gör inget om du inte har ett inspelat band i detta läge. Om du sätter på videon och fortsätter med steg 3-4 så kommer du istället för en bild på TVn se en blå bildskärm. 3. Ställ in denna kanal tills videobilden är skarp och ljudet klart. Om du har använt en SCART kontakt kablar så behöver du bara välja AV kanalen. Denna kanal är redan inställd för bästa video avspelning på TVn. 4. Lagra den valda TV kanalen på din TV. Du får titta i bruksanvisningen till din TV om du inte vet hur man gör detta. 5. Fortsätt bara till steg 5-8 om du inte kan få en klar bild på TVn efter det att du gjort steg 1-4. Välj en kanal på TVn som du vill använda till videon. Kontrollera att din videobandspelare står i stanby läge genom att trycka på I på fjärrkontrollen. (bara klockan visas på displayen.) 6. Tryck på PROG. (-/+) på framsidan på din videobandspelare i mer än 4 sekunder. RF36 visas på videons display. Följande bild visas på tv-skärmen : 7. Tryck ner PROG. (-/+) på videon för att välja en annan videokanal. Du kan välja en annan videokanal mellan 22 till 68. Man kan också ställa den på "OFF" om det förekommer interferens när TV:n är andsluten till videobandspelaren via en SCART-kabel. 8. Välj en kanal på TVn som du vill använda till videon. Tryck på 1/I knappen och sedan är du färdig. Ställ in denna kanal tills en klar blå bild syns på TV skärmen Lagra denna kanal i din TV. Obs Se till att du kopplat in videon på rätt sätt och ställt in en videokanal på din TV. Om du inte ställer in en videokanal på TVn så kommer du inte att kunna se på inspelade videoband. Använda videon för första gången Följande bild kommer att visas på TV-skärmen när du ansluter din video för första gången. För att ställa in TV-kanaler följer man stegen 3 till 4 som beskrivs i "ACMS" (se sida 14). Pr-12 ACMS RF CHANNEL 36 A B CH D DK E F I N NL P S SF OTHERS OK i 12

13 Ställa in klockan Manuellt Klockan i din video kontrollerar tiden, dag och datum inställningar. Klockan ställs automatiskt in med ACMS när din video tar emot en kanal som sänder text TV. Om signalen är svag så behöver du ställa in klockan manuellt. 1. Tryck på i knappen. Tryck på F eller G för att välja SET. Tryck på OK. ACSS-läget kan ställas in på "AV" genom att trycka på OK om du önskar ställa in tiden manuellt. 1 2 SET HH MM DD MM YY - - : Tryck på eller på fjärrkontrollen för justera TIMMAR, MINUTER, DAG, MÅNAD och ÅR. Notera att videon använder 24 timmars visning. 1 pm visas som 13:00. Veckodag skrivs in automatiskt när du ställer in datumet. OK i Ställa in färgsystemet 1. Tryck på i. 2. Huvudmenyn visas på TV skärmen. 3. Tryck F eller G för att välja SYS. Tryck på OK. 4. Tryck på eller för att välja färgsystemet som används. fosd ON OFF AUTO 1 2 PAL MESECAM SET SYS 5. Tryck på 1 eller 2 för att välja RF AUDIO. Tryck på 3 eller 4 för att välja enligt RF AUDIO som är i bruk. fosd ON OFF 1 2 SET SYS SYS i SYS i Förberedelser HH MM DD MM YY 8 : Tryck på i för att ta bort menyerna från TV-skärmen. 1 2 SET ACSS : AV OK i 3. Om du matar in fel så tryck F eller G för att rätta till detta. 4. Tryck på i knappen. 13

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Din manual SONY DVP-NS30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/670990

Din manual SONY DVP-NS30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/670990 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DVP- NS30. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

DVD-736 Bruksanvisning

DVD-736 Bruksanvisning DVD-736 Bruksanvisning VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noga innan du använder DVD-spelaren. Spara denna bruksanvisning som referens för framtiden. INNEHÅLL INNEHÅLL...1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...2-3 NOTERINGAR

Läs mer

KENWOOD DVF-3500 DVD/VCD/CD-SPELARE

KENWOOD DVF-3500 DVD/VCD/CD-SPELARE KENWOOD DVF-3500 DVD/VCD/CD-SPELARE Svensk bruksanvisning Sidhänvisningarna avser den engelska bruksanvisningen SID. 5 Speciella egenskaper Högre videokvalitet än med S-VHS-video och LaserDisc Högre ljudkvalitet

Läs mer

BÄRBAR DVD ANVÄNDARHANDBOK MT-773. Innan du ansluter, använder eller justerar denna produkt, läs igenom hela denna användarhandbok ordentligt.

BÄRBAR DVD ANVÄNDARHANDBOK MT-773. Innan du ansluter, använder eller justerar denna produkt, läs igenom hela denna användarhandbok ordentligt. BÄRBAR DVD ANVÄNDARHANDBOK MT-773 Innan du ansluter, använder eller justerar denna produkt, läs igenom hela denna användarhandbok ordentligt. Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning S.1 Förebyggande

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Bruksanvisning DVD/CD-SPELARE OCH VIDEOBANDSPELARE. Centrum Sirius 120 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bruksanvisning DVD/CD-SPELARE OCH VIDEOBANDSPELARE. Centrum Sirius 120 INNEHÅLLSFÖRTECKNING H9770ED(SW).fm Page 1 Thursday, February 3, 2005 7:29 PM DVD/CD-SPELARE OCH VIDEOBANDSPELARE Centrum Sirius 120 Bruksanvisning PAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Försiktighetsåtgärder...2 LASERSÄKERHET...2 VIKTIGT...2

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Innehåll. Var rädd om apparaten: Huvudfunktioner. Bild på apparaten. Fjärrkontroll. Paketets innehåll. Anslutning. TV-anslutning

Innehåll. Var rädd om apparaten: Huvudfunktioner. Bild på apparaten. Fjärrkontroll. Paketets innehåll. Anslutning. TV-anslutning Innehåll Var rädd om apparaten VARNING: DEN HÄR APPARATEN FÅR INTE EXPONERAS FÖR FUKT ELLER VATTEN, PGA. RISKEN FÖR KORTSLUTNINGSBRAND OCH ELEKTRISK STÖT. ÖPPNA INTE HÖLJET (FRAM OCH BAK). APPARATEN INNEHÅLLER

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

DVD- SPELARE BRUKSANVISNING MODELL : RN-6502 DV5612E HA8SER_SWE

DVD- SPELARE BRUKSANVISNING MODELL : RN-6502 DV5612E HA8SER_SWE DV5612E HA8SER_SWE - SPELARE BRUKSANVISNING MODELL : RN-6502 Läs alla anvisningar i detta häfte noggrant innan du kopplar in, använder eller justerar denna produkt. Säkerhetsföreskrifter VARNING FÖR ELEKTRISKA

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

Din manual SONY DVP-SR100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806556

Din manual SONY DVP-SR100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806556 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DVP- SR100. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Bruksanvisning DVD-VIDEOSPELARE SD-9700

Bruksanvisning DVD-VIDEOSPELARE SD-9700 DVD-VIDEOSPELARE Bruksanvisning SD-9700 Regionskod för DVD/Videospelare för hemmabruk är region eller ALL (alla). Om en DVD-skiva med en annan regionskod sätts in, så kommer den inte att kunna spelas.

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

DVP 01C. In Car Video. Bruksanvisning

DVP 01C. In Car Video. Bruksanvisning DVP 01C In Car Video Bruksanvisning 30 1 29 28 2 7 21 24 23 18 15 19 26 14 27 8 31 32 33 34 35 36 Pin 1 +VCC (IR) 2 IR-data 3 Ground (IR signal and cable remote control) 4 Signal (cable remote control)

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Huvudenhet / Högtalare / Bashögtalare För att få ut bästa möjliga användning och underhållning av Din ljudanläggning, lägg ett par minuter på att läsa denna bruksanvisning. Du kommer

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Din manual SONY DVP-LS500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/670963

Din manual SONY DVP-LS500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/670963 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DVP- LS500. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

Lathund Plextalk PTR2

Lathund Plextalk PTR2 Lathund Plextalk PTR2 Att använda PTR 2 Instruktion från Iris. Detta är ett övningshäfte som lär dig grunderna i att använda PTR 2 för att spela in på CD och minneskort, föra över inspelningar mellan olika

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

Användarhandbok DVD-SPELARE DVP-7000. Funktioner

Användarhandbok DVD-SPELARE DVP-7000. Funktioner E6B20ED(SV).fm Page 1 Wednesday, December 21, 2005 11:53 AM DVD-SPELARE DVP-7000 Användarhandbok Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder...2 Inledning...2 Om skivorna...3 Översikt över funktioner...4

Läs mer

Användarhandbok DVD/CD-SPELARE & VIDEO KASSETTSPELARE DPVR-6515. Innehållsförteckning. Serienummer:

Användarhandbok DVD/CD-SPELARE & VIDEO KASSETTSPELARE DPVR-6515. Innehållsförteckning. Serienummer: H9977ED(SW).fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 2:16 PM DVD/CD-SPELARE & VIDEO KASSETTSPELARE DPVR-6515 Användarhandbok PAL Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder...2 Lasersäkerhet... 2 Viktigt...

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

21A-620 21A-720 21A-624 (VPS/PDC) 21A-724 (VPS/PDC)

21A-620 21A-720 21A-624 (VPS/PDC) 21A-724 (VPS/PDC) Bruksansvisning DS Svenska DK Dansk Brugsansvisning Modell A-60 A-70 A-64 (VPS/PDC) A-74 (VPS/PDC) Videobandspelare Videorecorder PLAY REW REC OTR STOP/EJECT F.FWD PAUSE STILL VIDEO L AUDIO R FUNCTION

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen.

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen. fjärrkontroll Växla mellan: L = Bildskärm vänster bak F = Bildskärm fram R = Bildskärm höger bak Växla till navigation* A Växla till radio Växla till media Växla till Bluetooth handsfree* A Stega/spola

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN DVD 2 Handledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VARNING: För att minska risken för elektriska stötar får inte höljet (eller baksidan) avlägsnas. Det finns inga delar inuti som användaren får

Läs mer

Din manual PHILIPS MX5100VR http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011289

Din manual PHILIPS MX5100VR http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011289 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS MX5100VR. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Viktigt Läs dessa instruktioner innan ni använder produkten och spara manualen för framtida bruk. Svensk Bruksanvisning

Viktigt Läs dessa instruktioner innan ni använder produkten och spara manualen för framtida bruk. Svensk Bruksanvisning Viktigt Läs dessa instruktioner innan ni använder produkten och spara manualen för framtida bruk Svensk Bruksanvisning Säkerhets information För att minska risken för brand och elektrisk stöt, utsätt ej

Läs mer

i-dx8 Svensk bruksanvisning

i-dx8 Svensk bruksanvisning i-dx8 Svensk bruksanvisning Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... Apparatens knappar och anslutningar... Anslutningar... Fjärrkontroller... Att komma igång... Inställningar... Uppspelning - ipod...

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Hur man använder Memory Stick-spelaren

Hur man använder Memory Stick-spelaren Användning Hur man använder Memory Stick-spelaren Om Memory Stick Förvara inte Memory Stick på platser med statisk elektricitet och elektrisk störning, det kan förstöra datainnehållet. För att skydda spelaren

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Proson DVD 1320 DTS DVD-Spelare

Proson DVD 1320 DTS DVD-Spelare Proson DVD 1320 DTS DVD-Spelare Svensk bruksanvisning I den här bruksanvisningen hittar du information om hur spelaren ska användas. Spelaren är en Laser-produkt, klass 1. Spelaren har en synlig laser

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Bruksanvisning. BÄRBAR DVD-SPELARE MED LCD-SKÄRM Modell: DPU3370

Bruksanvisning. BÄRBAR DVD-SPELARE MED LCD-SKÄRM Modell: DPU3370 Bruksanvisning BÄRBAR DVD-SPELARE MED LCD-SKÄRM Modell: DPU3370 LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANSLUTER OCH ANVÄNDER PRODUKTEN. SPARA BRUKSANVISNINGEN OM DU SKULLE BEHÖVA DEN IGEN. BILDERNA

Läs mer

PORTABLE DVD BRUKSANVISNING MT-783 T-701S SUNPLUS 方 案 标 准 说 明 书 带 遥 控 器 瑞 典 语

PORTABLE DVD BRUKSANVISNING MT-783 T-701S SUNPLUS 方 案 标 准 说 明 书 带 遥 控 器 瑞 典 语 T-701S SUNPLUS 方 案 标 准 说 明 书 带 遥 控 器 瑞 典 语 PORTABLE DVD BRUKSANVISNING MT-73 www.facebook.com/denverelectronics Innan denna produkt ansluts, används eller justeras, läs denna bruksanvisning noggrant och

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

3-083-975-71(1) CD/DVD Player. Bruksanvisning DVP-F250. 2003 Sony Corporation

3-083-975-71(1) CD/DVD Player. Bruksanvisning DVP-F250. 2003 Sony Corporation 3-083-975-71(1) CD/DVD Player Bruksanvisning DVP-F250 2003 Sony Corporation VARNING! Välkommen! Undvik risk för brand och elskador genom att inte utsätta enheten för regn eller fukt. Undvik elskador genom

Läs mer

BeoSound 3000. Handbok

BeoSound 3000. Handbok BeoSound 3000 Handbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken Handboken

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Din manual PHILIPS DVDR3600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011389

Din manual PHILIPS DVDR3600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011389 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS DVDR3600. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai

DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai Bruksanvisning Brugsanvisning Ovanpå spelaren VARNING: Springor och öppningar i apparatkåpan är till för att ventilera och säkerställa en tillförlitlig funktion av denna

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

Användarmanual 31504

Användarmanual 31504 Innehållsförteckning 1.Lokalinformation...1 2.Fjärrkontroll Tandberg - Videokonferens...2 2.1 Fjärrkontroll Tandberg > Olika bildkällor...3 2.1.1 Uppspelning av videofilm...3 2.2 Fjärrkontroll Tandberg

Läs mer

GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Denna hotline gäller endast för produkter från Dangaard Electronics. Märke: FUNAI Modell nr.

GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Denna hotline gäller endast för produkter från Dangaard Electronics. Märke: FUNAI Modell nr. E8B04ED(SV).fm Page 1 Wednesday, May 24, 2006 1:06 PM DVD/CD-SPELARE & VIDEO KASSETTSPELARE Användarhandbok PAL GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Denna hotline gäller endast för produkter från Dangaard Electronics

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Beo4 Handledning Innehåll 3 Använda fjärrkontrollen Beo4, 4 Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Anpassa Beo4, 9 Ställa in Beo4 Lägga till

Läs mer

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone D2 Bruksanvisning Dockingstation med förstärkare för ipod/iphone VARNING! För att hindra elektriska stötar ska man inte använda denna (polariserade) stickpropp

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A Öppna batterifacket och sätt i två LR6 (size AA) alkaliska batterier med markeringarna + och - åt rätt håll. A Byte av batterier Batteriindikatorn visar hur mycket batteri

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer