BOSTADS BOLAGET ÅRSREDOVISNING 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOSTADS BOLAGET ÅRSREDOVISNING 2014"

Transkript

1 BOSTADS BOLAGET ÅRSREDOVISNING 2014

2 INNEHÅLLS- FÖRTECKNING Vd har ordet Marknad Vill möta kunden där de är Ekonomi Det här är ekonomifunktionen Fastighet och Projekt 34 miljoner i underhåll Miljö och Teknik Miljömålet i fokus Medarbetare Stabilt läge för medarbetarna Våra områden Mjölby Skänninge Mantorp, Väderstad Årsredovisning, ekonomi Styrelse, ledningsgrupp Kort om Bostadsbolaget Bostadsbolaget i Mjölby är ett kommunägt bostadsföretag som förvaltar cirka lägenheter, drygt 100 kommersiella lokaler och 950 garageplatser i Mjölby, Skänninge, Mantorp och Väderstad. Målet för verksamheten är att erbjuda trygga och bra boendealternativ till fördelaktiga priser, att främja en sund och stabil ekonomi och att bygga såväl organisation som personalpolitik på företagets värdegrund kunden i fokus, ständiga förbättringar, delaktighet, öppenhet och lojalitet.

3 Kunden i fokus är den kanske viktigaste delen av Bostadsbolagets värdegrund. En devis som vi, under 2014, på många sätt har strävat efter att leva upp till. Året inleddes med resultatet från boendeenkäten som genomfördes i slutet av 2013, där vi kunde glädja oss åt fortsatt fina siffror vad gäller kundnöjdheten. Men naturligtvis finns det saker att förbättra, vilket också är syftet med enkäten att ge underlag för nya handlingsplaner. Det handlar om att göra något av de svar vi får, att ta tag i de frågor som uppkommer. Det tycker jag att vi har gjort på ett bra sätt. Jag vill ge en stor eloge till boendeansvariga Jan och Peter som under året har intensifierat sitt arbete med boendemöten, vilka har genomförts tillsammans med hyresgästföreningen. Att finnas på plats, ute hos våra hyresgäster och diskutera såväl enkätsvar som områdesutveckling är oerhört värdefullt. I år har de dessutom haft med sig en påse pengar, 150 kronor per lägenhet, som hyresgästerna har fått vara med och fördela på olika åtgärder. Ett större projekt var anläggandet av en ny fotbollsplan i Lundby. Vi på Bostadsbolaget har ett socialt ansvar och arbetar för att bidra till att barn och ungdomar i våra bostadsområden får en meningsfull fritid. Ett lyckat projekt genomfördes under februarilovet, då ett antal högstadieelever fick arbeta som miljövärdar i våra grovsoprum. Även insatser för vuxna genomförs. I november erbjöd vi fem långtidsarbetslösa personer en chans att utveckla sina färdigheter och samla arbetslivserfarenhet hos oss. Vår ordinarie verksamhet har flutit på bra under året, och efter generationsskiftet som präglade 2013 har vi nu åter en stabil och mycket kompetent personalstyrka. Även ekonomiskt är bolaget stabilt. Satsningarna på underhåll och energieffektivisering har i år varit mer omfattande än någonsin, bland annat har 900 fönster bytts ut och fjärrvärme håller på att installeras i Eldslösa. Snart är också fiber indraget i alla undercentraler, vilket ger energiansvariga Marcus och Henrik möjlighet att på ett effektivare sätt sköta undercentralerna på distans. Vid sidan av detta arbetar vi med att utveckla hemsidan och vår närvaro i sociala medier. Ser vi på Mjölby i makroperspektiv kan vi konstatera att det går bra för kommunen. Här finns en positiv inflyttning, näringslivet är starkt och pendeln har inneburit nya möjligheter för många. Bostadsbolaget söker hela tiden nya lösningar för att möta efterfrågan på bostäder. I väntan på att få bygga nytt vid Svartå Strand har vi nyligen byggt om två VD HAR ORDET vakanta affärslokaler till lägenheter, och kommer även att dela upp några av våra största lägenheter i flera mindre. Vi tittar också på en tomt i Mantorp för att kunna möjliggöra nybyggnation även här. När jag nu lämnar över stafettpinnen till nästa vd känns det bra att göra det i ett gynnsamt läge. Och det är extra trevligt att göra det till just Torbjörn Olsson. Jag har genom åren haft förmånen att få leda kunniga och lojala medarbetare och sett hur de har vuxit genom utökat ansvar. Det har varit mitt mål, att leda genom att låta personalen representera och driva företaget framåt. Här tycker jag att vi har lyckats mycket bra, och jag är säker på att Torbjörn kommer att förvalta ledarrollen på bästa sätt. Mina drygt tio år på Bostadsbolaget har varit en spännande resa, inte minst vad gäller den tekniska utvecklingen. Jag ser också att den här typen av företag, som från början var mer av förvaltarbolag, idag är en serviceorganisation som finns till för kunderna. Kraven på kvalitet, tillgänglighet och service är höga och fortsätter att öka. Jag känner mig dock trygg i förvissningen om att Bostadsbolaget är mer än redo att möta framtiden. Jan-ove Hammarberg 3

4 MARKNAD VILL MÖTA KUNDEN DÄR DE ÄR Att förbättra och utveckla informationen till hyresgästerna är ett ständigt pågående arbete hos Bostadsbolaget. För marknadschef Charlotta Elliot och hennes kollegor handlar det om att vara lyhörda för kundernas behov och att hänga med i utvecklingen. I senaste kundenkäten fanns det indikationer på att våra kunder upplevde en något försämrad tillgänglighet. Vad det beror på vet vi inte, men arbetet med att förbättra oss på den punkten startade genast, berättar Charlotta Elliot. Bland det första Bostadsbolaget gjorde, efter att ha fått enkätsvaren, var att se till att varje nyinflyttad får hembesök av en fastighetsskötare. Fastighetsskötaren hälsar välkommen, överlämnar en brandfilt och passar på att fråga om hyresgästen undrar över något. Det kan handla om var man slänger sopor eller var förråd och tvättstuga finns. En annan åtgärd som genomförts med anledning av kundenkäten var att uppdatera företagets växel med tydliga tonvalsalternativ. På så sätt hamnar kunderna rätt från början och kan därmed få snabbare hjälp med sitt ärende. Växeln kan numera även koppla direkt till medarbetares mobiltelefoner. Sedan en tid har alla dessutom smartphones med möjlighet att kolla mejl, vilket gör det enklare att kommunicera även med dem som oftast arbetar ute på fältet. På tapeten I kundtidningen På tapeten, som skickas ut till alla hyresgäster fyra gånger per år, kan Bostadsbolaget kontinuerligt informera om olika verksamheter och funktioner samt planerade aktiviteter. Under 2014 har man förberett för att ge tidningen ett nytt, trevligt utseende som förhoppningsvis ska locka ännu fler att läsa. Parallellt arbetar Charlotta och kollegorna med att bygga upp en bra bildbank med ett attraktivt och enhetligt bildspråk. Anpassad hemsida En av de viktigaste bitarna i kommunikationsarbetet är bolagets digitala närvaro och strategi. Hemsidan har under de senaste åren genomgått en ordentlig uppdatering och är idag anpassningsbar för såväl smartphones som läsplattor. Hela 35 procent av dem som går in på vår hemsida gör det just via sin smartphone, säger Charlotta. Vi har också sett att de som besöker oss i första hand vill söka bostad. Därför är hemsidan fokuserad på och anpassad efter sökfunktionen. Facebooklansering Under året har Charlotta, tillsammans med Hanna Bengtsson och Sarah Hagman, också arbetat med att få ut Bostadsbolaget på Facebook. Lanseringen skedde den 8 december och redan till årsskiftet hade sidan fått 375 gillare. Marknadschef Charlotta Elliot Vi vill att så många som möjligt av våra hyresgäster följer oss på Facebook eftersom det är ett snabbt sätt att nå ut med information, säger Charlotta. Vi ska förstås fortsätta att använda våra andra kanaler, men när det händer saker akut är Facebook mycket användbart. Nästa steg är att finnas även på Instagram, men först vill vi se och utvärdera vad Facebooksatsningen ger. Närvaro Skriftlig information i kundtidningar, på trapphusanslag och på nätet är både nödvändigt och viktigt, men Bostadsbolaget ska även öka sin närvaro på plats ute i alla bostadsområden. Våra boendeansvariga Jan Wistfors och Peter Gustavsson har under året intensifierat sitt arbete med boendemöten, och kommer att fortsätta med det kommande år. Resultatet från kundenkäten visade tydligt att hyresgästerna värdesätter att få möta oss på riktigt och få tala med oss direkt om önskemål eller problem. Och vi kan bara hålla med. Det är precis lika värdefullt för oss, avslutar Charlotta. 4

5 KUNDEN I FOKUS KUNDENKÄTEN Personalstyrkan samlad vid samverkansmötet i Rejmyre. I november 2013 skickade Bostadsbolaget ut en boendeenkät till samtliga hyresgästers hushåll. Syftet med enkäten är att ta fram handlingsplaner för att tillmötesgå hyresgästernas synpunkter, önskemål och krav. Till sin hjälp hade man Scandinfo som även sammanställt resultatet, vilket levererades i februari Kundenkäten har sedan redovisats för ledningsgruppen, styrelsen och boendeansvariga, varav de sistnämnda har i uppgift att vidareinformera fastighetsskötarna. Vid bolagets samverkansmöte i Rejmyre den 8 maj diskuterades kundenkätens svar och personalens förslag till förbättringsåtgärder. De boendeansvariga har därefter, tillsammans med hyresgästföreningen, haft ett stort antal möten med hyresgäster där man gått igenom kundenkäten och diskuterat vilka förbättringar som kan åstadkommas. NYBYGGNATION DRÖJER Detaljplanen för Bostadsbolagets planerade nyproduktion inom kvarteret Rosenkammaren är överklagad och i dagsläget vet man inte när projektet kan fortsätta. Bostadsbolaget har dock färdigställt förfrågningsunderlaget och är beredda att starta byggnation under 2015 om detaljplanen går igenom. BOSTADSBOLAGET PÅ FACEBOOK AKTIVITETER FÖR UNGA PLANERING FÖR YTTERLIGARE ETT TRYGGHETSBOENDE Under hösten har Bostadsbolaget fört diskussioner med Mjölby kommun om att köpa fastigheten Kungshöga som omvandlats från vårdboende till trygghetsboende. En arkitekt är anlitad för att se hur en ombyggnation kan göras på bästa sätt. Idag omfattar fastigheten 30 lägenheter men planen är att tillskapa flera. Ännu är inget beslut fattat, men Bostadsbolaget ser fram emot att få fortsätta att utveckla det hittills så lyckade trygghetsboendekonceptet. Nu har Bostadsbolaget en egen sida på Facebook, där man kan nå ut med såväl planerade aktiviteter och insatser som akuta ärenden. Syftet är att finnas där kunderna finns, och att under vardagar klockan 8 16 kunna erbjuda snabba svar på frågor. Facebooksidan ska dock inte ses som en ren kundtjänst utan mer som ytterligare ett sätt att möta kunderna. Varje år sponsrar Bostadsbolaget olika lokala aktiviteter för barn och ungdomar, bland annat sommarläger med Mjölby AI, Sportis Camp och Sommarkul. Under 2014 har företaget även varit delaktiga i ett projekt under sportlovet där ungdomar fått arbeta som miljövärdar i soprummen, samt arrangerat en subventionerad bussresa till Liseberg. Vi tror att dessa insatser i längden bidrar till ökad trivsel och därmed även minskad skadegörelse, säger marknadschef Charlotta Elliot har hittills laddat hem vår Sök-bostad-app. 5

6 EKONOMI DET HÄR ÄR EKONOMIFUNKTIONEN! Vår grundfunktion är att ge service till styrelse, vd och övriga affärsområden. I vårt uppdrag ingår att ta fram material, resultatutfall, göra budgetuppföljningar, bokslut, kostnadskalkyler, investeringskalkyler och diverse andra ekonomiska utredningar. Vi har ansvar för allt från system, finansiering och HR-funktion, till hyresaviseringar, påminnelser, leverantörsfakturor, löner och momsredovisningar, berättar Jonas Haage, ekonomichef. Jonas Haage ekonomi- och datachef Marie Weijhed hyresavisering, påminnelser, krav, registrering av inbetalningar, kontering och bokföring Ann-Christin Nilsson ansvar för personalfrågor, löner, leverantörsfakturor och systemansvar Victoria Hugoh verksamhetscontroller, månadsbokslut inklusive avstämning av försäkringsärenden och Bostadsanpassningar, momsredovisning, värme-/vattenavstämning samt systemansvar. Ann-Christin Nilsson, Marie Weijhed, Jonas Haage och Victoria Hugoh. 6 Utöver det vardagliga arbetet med ekonomin, är Jonas och hans kollegor även högst delaktiga i olika förändringsprojekt i företaget. Ett exempel är förbättringen av vår växel som initierades utifrån kundenkäten, där vår Marie Weijhed var med i processen. Ett annat exempel är Victoria Hugoh som är involverad i den individuella avläsningen av värme i de områden vi bygger om. Vi har även haft del i projektet att installera fjärrvärme på Gräsvägen. Här har vi genomfört kostnads-/ intäktsberäkningar, förhandlat med hyresgästföreningen, tagit fram beslutsunderlag och även varit med på möten med hyresgästerna. Vi tycker allihop att det är stimulerande att bredda oss i våra yrkesroller och arbetsuppgifter och kunna bidra till att projekt drivs igenom. Tydligare nedskrivningar Redovisningslagstiftningen, det så kallade K3-regelverket som infördes 2013, körs nu bokföringsmässigt fullt ut med komponentavskrivningar. Dock gör Bostadbolagets ekonomifunktion fortfarande extra avstämningar för att se att allt fungerar som det ska. K3 innebär även andra förändringar, mest vad gäller krav på information i årsredovisningshandlingen. Intern kontroll Sedan ett antal år har ett ökat fokus riktats mot internkontrollen. Det handlar om att ge ett ramverk för samtliga anställda och styrelseledamöter att rätta sig efter, exempelvis ägardirektiv, vd-instruktion, befattningsbeskrivningar, policys och uppförandekoder. Meningen är att den interna kontrollen ska hjälpa samtliga medarbetare att fatta rätt beslut i sina kontakter med ägare, kunder och entreprenörer. Den kan till exempel omfatta riskbedömningar, flerårsplaner, processbeskrivningar och arbetsrutiner. Den interna kontrollen ska ses som ett hjälpmedel, men den utgör även en kontrollfunktion för att upptäcka eventuella oegentligheter, menar Jonas. Vi ser den som en del av verksamheten. Den hjälper oss att tydliggöra våra befogenheter och arbetssätt så att vi vet hur vi ska och får agera.

7 KUNDEN I FOKUS SWOT Under 2014 har Bostadsbolagets SWOT-analys uppdaterats. Här är det styrelsens ansvar att göra bedömningar och lägga upp de grova penseldragen för hur organisationen ska anpassas för att möta kommande utmaningar. 1,3 % höjs hyrorna med från 1 januari 2015 efter överenskommelsen mellan Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen. Det innebär cirka 70 kronor mer i hyra per månad för en genomsnittslägenhet på 70 kvm. UPPDATERAD IT-POLICY Bolagets IT-policy har uppdaterats, bland annat på grund av att fler anställda i bolaget har tillgång till datorer. Datorer med internetuppkoppling behövs för att kunna kolla upp priser och enklare beställa förbrukningsmaterial. Två boservicekontor har fått datorer under 2014, och under första halvåret 2015 ska resten installeras där det är praktiskt möjligt. I policyn finns regler för hur den ökade tillgången till internet ska hanteras. NYA REGLER FÖR UPPHANDLING Gränsvärdet för direktupphandling har ökat från 5 basbelopp upp till kronor. Från och med nu måste upphandlingar över dokumenteras på ett likartat sätt, vilket inte har krävts tidigare. Det är Lagen om offentlig upphandling som ändrats. Det innebär visserligen något mer arbete men det är bra för vår egen skull att även mindre upphandlingar dokumenteras, säger Jonas Haage, ekonomichef. UTFASNING AV RÄTTVISA HYRESRABATTEN De rättvisa hyresrabatterna infördes 2004 och innebar en omfördelning av hyrorna beroende på olika parametrar som hiss, läge, balkong etc. De som fick höjd hyra fick samtidigt en hyresrabatt som gällde fram till den juli När denna rabatt nu tas bort sker det genom en långsam utfasning rabatter över 1000 kronor fasas ut under fem år, rabatter under 1000 kronor fasas ut under tre år. UNDERHÅLLSRABATTEN FÖRÄNDRAS Om man som hyresgäst vill skjuta på planerat underhåll i sin lägenhet erbjuds man en hyresrabatt. Efter uppdateringar av systempriset kommer denna rabatt att öka om man väljer att tacka nej till underhållet. Det innebär initialt en liten kostnadsökning för Bostadsbolagets del, men samtidigt ger uppdateringen en ökad tydlighet och trovärdighet. KOSTNADSFÖRT OCH AKTIVERAT UNDERHÅLL/KVM 126 kr kr kr kr kr

8 FASTIGHET OCH PROJEKT Mats Spång, förvaltningschef på Bostadsbolaget. 34 MILJONER TILL UNDERHÅLL Bostadsbolagets rekordsatsning på underhåll har präglat Mats arbete under Få oförutsedda händelser och en mild vinter bidrog till att underhållsplanen både kunde realiseras och utökas. Det har överlag varit ett bra år, inte minst de första sex månaderna, berättar Bostadsbolagets förvaltningschef Mats Spång. Vi siktade på en rejäl underhållssatsning, men sedan vet man ju aldrig om det kommer akuta saker emellan. Lyckligtvis fick Mats och hans kollegor det gynnsamma läge de hoppats på, med få händelser på skadefronten. Den milda vintern , med mindre snöröjning och lägre energiförbrukning, bidrog till att de snabbt kunde komma igång med det som planerats. Dessutom kunde budgeten utökas, när styrelsen beslöt att skjuta till ytterligare pengar för underhåll. Jag vill ge en eloge till styrelsen för detta beslut, säger Mats. Det är bra att hyresgästernas pengar får jobba i bolaget istället för att bli vinst. Nu fick vi 34 miljoner istället för de 28,5 som planerats. Det är den högsta summan någonsin, åtminstone sedan jag började här. DUBBELT SÅ MÅNGA Fönsterbyten är en av de stora kostnaderna i underhållsbudgeten, och Bostadsbolaget går nu in på tredje året i den satsningen. Tack vare extrapengarna har man i år kunnat byta dubbelt så många fönster som planerat. Vi kom igång bra, blev klara snabbt och passade sen på att göra en upphandling till. Och nu ligger ytterligare en upphandling ute, berättar Mats. Vi har haft turen att få både snabba och duktiga entreprenörer och de allra bästa fönstren. RELINING ELLER STAMBYTE? Årets underhållssatsning har varit otroligt värdefull, men Mats påpekar att behovet är fortsatt stort och kommer att vara så under många år. Bland annat finns ett omfattande behov av att byta stammar, vilket man nu planerar för. Det gäller att hitta rätt metod. Idag relinar vi mycket, bara i år har vi lagt cirka två miljoner på det. Det blir bra och håller länge, men det är ju inte som nytt. Att relina en lägenhet kostar cirka kronor, vilket ska jämföras med stambyte som kostar cirka per lägenhet, eftersom man då måste riva ut hela badrummet. För att klara behovet och kostnaderna måste vi kombinera båda dessa metoder, menar Mats. OMBYGGDA LOKALER Om det första halvåret var lugnt vad gäller oförutsedda händelser, kan resten av året betecknas som mer normalt, enligt Mats. Det var lite mer som det brukar, med bland annat ett antal badrum som fick åtgärdas akut och en större brand i augusti. Under året har man även byggt om ett par lokaler kring Stora torget, för återvinningsbutiken Pytte och Stor samt Frösunda. Frösunda flyttar in i Mattcentrums gamla lokaler som nu har fått en rejäl uppfräschning. Ett nytt kontor med nya golv och väggar, ny ventilation, el och nytt vatten. Det har blivit jättefint. UPPHANDLINGAR OCH AVTAL Mats arbete består annars till stor del av upphandlingar och avtal, och 2014 var inget undantag. Det blev en hel del nya avtal under hösten, bland annat en stor upphandling för el, ventilation, lås och glas. Vid större upphandlingar tar Bostadsbolaget ofta hjälp av samordnande organisationer. Vissa upphandlingar görs via Inköpssamverkan i Motala, en instans som hjälper närliggande kommuner med upphandlingar. Andra görs exempelvis via Husbyggnadsvaror, en sammanslutning som ägs gemensamt av flera bostadsbolag och bland annat jobbar med inköp av vitvaror, tvättstugeutrustning, byggvaror etc. De hjälper oss med avtal till riktigt bra villkor och priser och sköter även utvärderingarna. Vi är själva för små för att ha egen kompetens här, och dessutom blir det aldrig något prat om svågerpolitik. Det är otroligt värdefullt för oss, avslutar Mats. 8

9 KUNDEN I FOKUS GRÖNA PÅSEN I oktober infördes Gröna påsen i Mjölby kommun. Det innebär att Bostadsbolagets hyresgäster nu kan sortera sitt matavfall i särskilda gröna påsar. Påsarna kastas i de vanliga sopkärlen, och fraktas som tidigare, men sorteras sedan optiskt ut på avfallsanläggningen och blir till biogas. Införandet av Gröna påsen har inte inneburit några extra åtgärder för Bostadsbolaget, men vi har satsat på att informera hyresgästerna och att uppmuntra till användning. BRAND PÅ VINTERGATAN I augusti utbröt en större brand på Vintergatan 2D i Mjölby, lyckligtvis utan några allvarligare tillbud. Bostadsbolagets personal var snabbt på plats, redan samband med släckningsarbetet, för att finnas till hands för hyresgästerna och bistå vid evakuering. Några erbjöds hotellövernattning, men de flesta fixade eget boende, berättar Mats Spång. Saneringen av de omgivande lägenheterna gick ganska snabbt, cirka en månad, och många kunde bo kvar under saneringen. Brandlägenheten tog lite längre tid, eftersom det skulle göras en utredning om brandförloppet innan saneringen kunde påbörjas. Skadorna var så omfattande att hela lägenheten fick rivas ur. Vi fick bryta upp en del dörrar i trapphuset men kunde ersätta dem med bra dörrar från vårt eget materialförråd. Mats vill lyfta fram vikten av att regelbundet informera om brandsäkerhet. Just i det här fallet hade mer kunskap ytterligare kunnat minimera spridningen av rök och därmed skadorna, menar han. Ett kontor har blivit en lägenhet på Kyrkogatan 12. BOSTADSBRISTEN LEDER TILL NYA IDÉER Efterfrågan på lägenheter i Mjölby är stor, vilket medför en fortsatt mycket låg vakans hos Bostadsbolaget i snitt 5 lägenheter eller 0,20 procent per månad. Det kan jämföras med 13 lägenheter år 2012, respektive 69 lägenheter år I takt med att vakansen minskat ökar kötiden för att få en lägenhet, idag beräknas den till mellan 6 och 12 månader. Få lediga lägenheter innebär också ett ökat tryck i Bobutiken. Runt personer står i intressekön, och det finns runt 40 lägenheter uppsagda men inte tomma att arbeta med varje månad. Dessa får cirka intresseanmälningar som genererar 250 erbjudanden. I genomsnitt är det 30 sökande på varje ledig lägenhet. Omflyttningen minskar något över tid. Den ligger vanligen på mellan 20 och 25 procent. År 2014 flyttade var femte hyresgäst, det vill säga 20 procent. År 2010 låg samma siffra på 23 procent och år 2012 på 21 procent. I väntan på beslut om nybyggnation försöker Bostadsbolaget att göra det bästa av situationen. Eftersom behovet av lokaler inte är lika stort, har man beslutat att bygga om sådana som idag står tomma. Under 2014 har två lägenheter färdigställts i en gammal frisörsalong på Stora torget, och på Kyrkogatan 12 har ett byggkontor blivit en lägenhet med egen ingång. Ytterligare ett sätt att öka antalet bostäder är att bygga om stora lägenheter till flera mindre. Vi har ett antal sådana, varav några på upp till 190 kvadrat, bland annat i Prästgårdsliden och i Skattegården. När dessa blir lediga är det bättre att dela upp dem, menar fastighetschef Mats Spång. De blir också lättare att hyra ut. Bostadsbolaget siktar på att kunna bygga om fler lägenheter och lokaler under NYTT KONTOR TILL FRÖSUNDA På Stora torget 2c har Bostadsbolaget iordningsställt en kontorslokal för Frösunda, ett företag som bland annat erbjuder personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Det är Mattcentrums gamla lokaler som nu har fått en rejäl uppfräschning med nya golv och väggar, ny ventilation och el och nytt vatten. Arbetet påbörjades i september och vid årsskiftet kunde Frösundas personal flytta in i sitt nya, fina kontor. 9

10 MILJÖ OCH TEKNIK MED MILJÖMÅLET I FOKUS Marcus Nejdel och Henrik Bergström är teamet som dagligen arbetar för en lägre energiförbrukning. Det mål som satts upp blir tufft att nå, men alla åtgärder som ger önskad effekt är ändå en vinst för Bostadsbolaget. Marcus Nejdel, energiansvarig och Henrik Bergström, drifttekniker. 10 Bostadsbolaget är med i SABO-företagens Skåneinitiativ, där målet är att minska energianvändningen med 20 procent till år Idag ligger vår siffra på 11,8 procent så vi har en bit kvar, berättar Marcus Nejdel, energiansvarig. Men 2015 ser ut att kunna bli riktigt bra så vi kämpar vidare. Övergripande åtgärder Under 2014 har Marcus och hans kollega, drifttekniker Henrik Bergström, bland annat fortsatt arbetet med att byta undercentraler med goda resultat. Snart är alla våra undercentraler uppkopplade, vilket både effektiviserar vårt arbete och ger snabba resultat. Vi ser en stor energibesparing i de områden där vi bytt, säger Henrik. Detsamma gäller för de fönsterbyten som är utförda på flera av Bostadsbolagets bestånd. Där är energibesparingen verkligen den stora bonusen, vi har trimmat ner kurvorna rejält i de fastigheter som är klara. Andra övergripande åtgärder som Bostadsbolaget genomför i energibesparingssyfte är tilläggsisolering samt byte av belysning. Under 2014 har 15 hus isolerats och ett stort antal fastigheter fått ny trapphusbelysning i form av rörelsestyrd LED. Koll på temperaturen Till stor hjälp i Marcus och Henriks arbete är de temperaturgivare som finns i en del av Bostadsbolagets lägenheter, exempelvis i hela Ubbarp. Givarna skickar info om lägenhetstemperaturen direkt till oss, så när en hyresgäst ringer och berättar att det är för varmt eller för kallt i lägenheten så kan vi direkt se hur det faktiskt ligger till och snabbt justera, säger Marcus. Henrik håller med. Det är ett jättebra verktyg för oss, och det finns mycket mer vi kan göra på den fronten. Vi har nu beställt givare till ett område i Mantorp. Med temperaturgivare kan Marcus och Henrik hålla koll på olika lägenheters inomhusklimat, vilket är till god hjälp i miljöarbetet. Fjärrvärme för miljön Ett projekt som Marcus och Henrik ser som mycket intressant sker nu på Gräsvägen i Eldslösa. Här slänger vi ut 37 gamla elpannor och konverterar hela området till fjärrvärme. Det är en långsiktig investering som kommer att ge en stor vinst för miljön. Konverteringen innebär en liten hyreshöjning för hyresgästerna. I gengäld får de nu varmhyra i stället för kallhyra samt en billigare elkostnad. Den inre installationen är påbörjad och beräknas vara klar under början av Ventilationsprojekt I Tunet har ett ventilationsprojekt nyligen påbörjats där man byter ut ett gammalt elaggregat till ett vattenburet för att få ner energiförbrukningen. I december installerades ett nytt aggregat i ett pilothus på Kungsvägen 83. Nu testar vi en månad. Blir det bra siktar vi på att byta ut alla på hela Tunet, säger Marcus. Samtidigt har flera mindre eldrivna batterier i fläktar bytts till vattenburna, bland annat i Frösundalokalen, och remdrivna fläktmotorer bytts till direktdrivna. Hjälp och engagemang Avslutningsvis tar Marcus och Henrik upp frågan om att öka medvetenheten om energianvändning hos hyresgästerna. Vi fortsätter envist att informera på olika sätt, bland annat i vår kundtidning och försöker hitta på idéer som kan engagera. Vi hoppas också mycket på boinfo-lokalen som en hjälp i detta arbete. I Eldslösa pågår installation av fjärrvärme. En långsiktig investering som kommer att ge en stor vinst för miljön.

11 KUNDEN I FOKUS FÖRSTA BERGVÄRME- PUMPEN INSTALLERAD Bostadsbolagets lagerlokal bakom Toyota/BT har fått ny uppvärmning genom en bergvärmepump, vilken hittills har resulterat i en energibesparing på 40 procent. Vi räknar med att det blir ännu mer, uppåt 60 procent, säger Marcus Nejdel. Investeringen kommer att ha betalat sig redan inom ett par år. DUSCHUTMANINGEN Via allmännyttans energisparkampanj genomför Bostadsbolaget även Duschutmaningen som utmanar hyresgästerna att duscha färdigt på mindre än fem minuter. Alla som vill prova kan utan kostnad hämta en särskild duschklocka i receptionen. FÖRBUD MOT KVICKSILVER Från och med 2015 är kvicksilverlampor förbjudna på grund av dess låga energieffektivitet. Bostadsbolaget har under 2014 bytt ut gamla parkarmaturer för över en miljon kronor. En kostnad som kommer att betala sig över tid, tack vare de nya lampornas betydligt lägre energiförbrukning. Marcus Nejdel utmanar alla hyresgäster att duscha under fem minuter. Peter Gustavsson med ny utomhusbelysning. FRÅN TELE2 TILL BREDBANDSBOLAGET Alla Bostadsbolagets hyresgäster har haft tillgång till cirka 16 tv-kanaler via Tele 2, som nu köpts upp av Bredbandsbolaget. Uppköpet innebär inte någon större förändring i kanalutbudet, men däremot har det krävts en ny kanalsökning. Vi har informerat om detta i kundtidningen och även varit ute hos ett antal hyresgäster och hjälpt till med sökningen ,6 CO 2 /kvm MINSKADE KOLDIOXID UTSLÄPP ,6 CO 2 /kvm 11

12 MEDARBETARE STABILT LÄGE FÖR MEDARBETARNA TORBJÖRN OLSSON BLIR NY VD FÖR BOSTADSBOLAGET Ur personalsynpunkt har 2014 varit ett lugnt år för Bostadsbolaget, rapporterar personalansvarige Ann-Christin Nilsson var ju ett år med ganska stora förändringar på grund av generationsskiftet. Under 2014 har dock allt fallit på plats och fungerar nu mycket bra, både för dem som kom nya året innan och för bolaget som helhet. Sarah Hagman är tillbaka efter sin föräldraledighet och arbetar fortsatt med uthyrningen, tillsammans med Hanna Bengtsson och Inger Gustafsson. Gruppen kompletteras nu med Jenny Ristorp som kombinerar försäljningen med sina uppdrag inom boende och teknik. En stor händelse är naturligtvis rekryteringen av den nya vd:n, säger Ann-Christine, men eftersom han tillträder först 2015 är personalstyrkan för 2014 oförändrad. Även sjuktalsmässigt har året varit lugnt enligt Ann-Christine. Vi är lyckligt lottade på så sätt att vi har ett väldigt lågt sjuktal här på företaget. Något som vi tror till viss del beror på att personalen trivs och att de får mycket frihet under ansvar. Ålder: 46 år Familj: Sambo samt två egna barn och ett bonusbarn Fritid: Träning (löpning, styrketräning, skidor och golf), motorsport och fritidshuset i Malexander Ann-Christin Nilsson, personalansvarig. Den 1 februari 2015 tillträder Torbjörn Olsson som vd för Bostadsbolaget. Efter civilekonomstudier och några års arbete i databranschen, hamnade Torbjörn av en slump i bostadsbranschen och där har han stannat. På meritlistan står bland annat vd-poster för Ramunderstaden i Söderköping, Karlshamnsbostäder och för Boxholmshus. Torbjörn beskriver bostadsbranschen som spännande, rolig och utmanande. När vi bygger ett nytt hus kommer det att stå i hundra år. Det ger perspektiv på det man håller på med. Bostadsbolaget har, menar Torbjörn, en mycket viktig roll i utvecklingen av kommunen. Vi ska planera nya, ånära bostäder på Svartåstrand. Där finns fantastiska utvecklingsmöjligheter! Minst lika viktigt som nya satsningar är att ta väl hand om befintliga hyresgäster. Det ska vi göra genom ambitiösa underhållsplaner, där våra områden utvecklas så att hyresgästerna trivs ännu bättre. Vårt mål är att vara ett aktivt fastighetsbolag i kommunen och det känns mycket stimulerande att få vara en del i detta arbete. Torbjörn Olsson har, efter att avtalet blev klart, aviserat att han tar med sig ytterligare en person till Bostadsbolaget. Det är Jan Alm som på deltid kommer att hjälpa Torbjörn och förvaltningschef Mats Spång med strategiska frågor kring nyproduktion och långsiktiga renoveringsprojekt. 12

Bostadsbolagets årsredovisning 2013

Bostadsbolagets årsredovisning 2013 Bostadsbolagets årsredovisning 2013 Med omtanke Bostadsbolaget värnar om människan och miljön, visar respekt och agerar långsiktigt. Innehåll Bostadsbolaget på en minut 1 Ledarordet 2 Bostadsbolagets styrelseordförande

Läs mer

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 1 2 3 Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814 Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 4 5 Innehåll 6 VD har ordet 6 Strategier och mål

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

Stångåstaden årsredovisning

Stångåstaden årsredovisning Stångåstaden årsredovisning 2013 FRIHET TRYGGHET OCH TRIVSEL SVERIGES NÖJDASTE KUNDER FÖR 5 ÅRET I RAD. (AKTIVBO) CIRKA 33 000 HYRESGÄSTER MER ÄN 18500 LÄGENHETER 4 200 STUDENTLÄGENHETER 35 BOSTÄDER I

Läs mer

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 Vad är hållbar utveckling? För oss på Stångåstaden innebär det en ständigt pågående process som omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Det handlar

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

AB TrelleborgsHem. Årsredovisning 2014

AB TrelleborgsHem. Årsredovisning 2014 AB TrelleborgsHem Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 4 Det är framtiden som gäller nu 8 Trelleborg vill växa! 14 Miljöredovisning 16 NKI och kundundersökning 18 Händelser under året 20 Vd-ordet 22

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 3 VD har ordet 4 Vår omvärld 6 ÅRET SOM GICK 8 Förvaltningsberättelse Styrverktyg och utvecklingsarbete 12 Våra hyresgäster 16 Våra bostäder 18 Våra

Läs mer

BästaBoendet. Byggebos nya filosofi EXTREME MAKEOVER. Ett tjugohundrafemton. Visionen är inga felanmälningar Besök Byggebo under Latitud 57

BästaBoendet. Byggebos nya filosofi EXTREME MAKEOVER. Ett tjugohundrafemton. Visionen är inga felanmälningar Besök Byggebo under Latitud 57 MARKLÄGENHETER Nu byggs gamla lokaler om till lägenheter i Kristineberg SALTSJÖBAD Exklusivt boende precis vid havet Nyheter & information från Byggebo i Oskarshamn AB VINN! LATITUD BILJETTER Läs mer på

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren

Fastighets AB Förvaltaren Verksamhetsberättelse 2007 Fastighets AB Förvaltaren Anders bodde kvar under stambytet Anders Gustafsson bor i en 59 kvadratmeter stor tvåa på femte våningen på Skogsbacken 24, precis vid Näckrosens tunnelbana.

Läs mer

EN StORsTAd Med VÄxtVäRk

EN StORsTAd Med VÄxtVäRk ÅRSREDOVISNING 2013 Uppsalahem AB (publ) Postadress: Box 136, 751 04 Uppsala Växel: 018-727 34 00 Webb: www.uppsalahem.se Org. nr.: 556137-3589 EN StORsTAd Med VÄxtVäRk Mälarregionen är just nu ett av

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN (PUBL)

ÅRSREDOVISNING FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN (PUBL) ÅRSREDOVISNING FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN (PUBL) 2013 Christer Carlsson 313 584 Under 2013 drev Förvaltaren projekt innehållande nyproduktion av 313 hyresrätter. Under 2013 drev Förvaltaren renoveringsprojekt

Läs mer

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson Årsredovisning 2014 Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson möter hyresgäster 2 årsredovisning i kvarteret Pennskrinet, 2013 ab gotlandshem Visby innehåll årsredovisning 2014 i korthet 4 VD har ordet 5 mål

Läs mer

HSB där möjligheterna bor

HSB där möjligheterna bor HSB SKÅNE ÅRSREDOVISNING 2009 HSB där möjligheterna bor Vi är Sveriges största bostadskooperation och ägs och drivs av våra medlemmar enligt principen en medlem en röst. Vi vill skapa en trygg boendemiljö

Läs mer

eslövs bostads ab 2012 års redovisning

eslövs bostads ab 2012 års redovisning eslövs bostads ab 2012 års redovisning 1 Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Eslövs Bostads AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2012-01-01-2012-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Årsredovisning 2007 I n n e h å l l Kort om MKB................................................................ 4 Året i sammandrag.........................................................

Läs mer

Årsredovisning. Framsida Råda. Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se. Boende med poäng.

Årsredovisning. Framsida Råda. Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se. Boende med poäng. Årsredovisning Framsida Råda Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se Boende med poäng. 4 5 FARVÄL 20 10 Vid årsskiftet trädde en ny lag om allmännyttan i

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 1 Kv Järneken på Nissastrand VD HAR ORDET ÅRSREDOVISNING 2011 VD HAR ORDET 2011 har varit ett riktigt bra år för HFAB. Trots att återhämtningen i världsekonomin avstannade under året,

Läs mer

FLER OCH BÄTTRE HEM ÅRSREDOVISNING 2014 LKF ÅRSREDOVISNING 2014 1

FLER OCH BÄTTRE HEM ÅRSREDOVISNING 2014 LKF ÅRSREDOVISNING 2014 1 FLER OCH BÄTTRE HEM ÅRSREDOVISNING 2014 LKF ÅRSREDOVISNING 2014 1 INNEHÅLL Introduktion 3 Året i korthet 4 LKF i korthet 6 VD har ordet 8 Stad i utveckling 10 Nyproduktion 12 Underhåll 19 Bosocialt arbete

Läs mer

Årsredovisning 2002. ÖrebroBostäder AB

Årsredovisning 2002. ÖrebroBostäder AB Årsredovisning 2002 ÖrebroBostäder AB ÖREBROBOSTÄDER AB 2002 49 Innehållsförteckning Sammanfattning & nyckeltal 2 Affärsidé & strategier 3 VD har ordet 4 Bostadsläget 6 Studenterna blir bara fler 8 ÖBO

Läs mer

Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006

Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006 Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006 Innehåll 3 Sammanfattning och nyckeltal 4-5 VD har ordet 6-7 Särskilda projekt 8-13 Det här är Skelleftebostäder 14-17 Våra hyresgäster 18-20 Våra medarbetare

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 Årsredovisning 2013 innehåll 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 förvaltningsberättelse styrelse, vd och revisorer 7 uppdrag och viktiga händelser 8 mål och måluppfyllelse 9 femårsöversikt 17 framtida utveckling

Läs mer

VÄRDSNYHETER. Sid 4. Sid 15. Sid 18 TRÄFFA ERNE AHLMAN - ELDSJÄL I GÄRDSÅS PAPPA TILL LANTGÅRDEN GALAXEN SID 10-12 NUMMER 12003

VÄRDSNYHETER. Sid 4. Sid 15. Sid 18 TRÄFFA ERNE AHLMAN - ELDSJÄL I GÄRDSÅS PAPPA TILL LANTGÅRDEN GALAXEN SID 10-12 NUMMER 12003 NUMMER 12003 VÄRDSNYHETER HYRESGÄSTINFORMATION FRÅN FAMILJEBOSTÄDER TRÄFFA ERNE AHLMAN - ELDSJÄL I GÄRDSÅS PAPPA TILL LANTGÅRDEN GALAXEN SID 10-12 STADSVANDRING I TYNNERED Sid 4 VAD GÖR VI MED DIN HYRA?

Läs mer

Ur Järfällahus affärsplan. Årsredovisning 2014 - Järfällahus AB Foto: Karolina Bjällerstedt Mickos m fl Tryck: Tryckerigruppen AB

Ur Järfällahus affärsplan. Årsredovisning 2014 - Järfällahus AB Foto: Karolina Bjällerstedt Mickos m fl Tryck: Tryckerigruppen AB ÅRSREDOVISNING 2014 Affärsidé: Järfällahus AB skall i Järfälla kommun, till en bred allmänhet och på affärsmässiga grunder, erbjuda ett varierat utbud av attraktiva lägenheter med hyresrätt. Förvaltning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Årsredovisning 2014 Där du känner dig hemma 2 BOSTADEN ÅRSREDOVISNING 2014

Läs mer