BOSTADS BOLAGET ÅRSREDOVISNING 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOSTADS BOLAGET ÅRSREDOVISNING 2014"

Transkript

1 BOSTADS BOLAGET ÅRSREDOVISNING 2014

2 INNEHÅLLS- FÖRTECKNING Vd har ordet Marknad Vill möta kunden där de är Ekonomi Det här är ekonomifunktionen Fastighet och Projekt 34 miljoner i underhåll Miljö och Teknik Miljömålet i fokus Medarbetare Stabilt läge för medarbetarna Våra områden Mjölby Skänninge Mantorp, Väderstad Årsredovisning, ekonomi Styrelse, ledningsgrupp Kort om Bostadsbolaget Bostadsbolaget i Mjölby är ett kommunägt bostadsföretag som förvaltar cirka lägenheter, drygt 100 kommersiella lokaler och 950 garageplatser i Mjölby, Skänninge, Mantorp och Väderstad. Målet för verksamheten är att erbjuda trygga och bra boendealternativ till fördelaktiga priser, att främja en sund och stabil ekonomi och att bygga såväl organisation som personalpolitik på företagets värdegrund kunden i fokus, ständiga förbättringar, delaktighet, öppenhet och lojalitet.

3 Kunden i fokus är den kanske viktigaste delen av Bostadsbolagets värdegrund. En devis som vi, under 2014, på många sätt har strävat efter att leva upp till. Året inleddes med resultatet från boendeenkäten som genomfördes i slutet av 2013, där vi kunde glädja oss åt fortsatt fina siffror vad gäller kundnöjdheten. Men naturligtvis finns det saker att förbättra, vilket också är syftet med enkäten att ge underlag för nya handlingsplaner. Det handlar om att göra något av de svar vi får, att ta tag i de frågor som uppkommer. Det tycker jag att vi har gjort på ett bra sätt. Jag vill ge en stor eloge till boendeansvariga Jan och Peter som under året har intensifierat sitt arbete med boendemöten, vilka har genomförts tillsammans med hyresgästföreningen. Att finnas på plats, ute hos våra hyresgäster och diskutera såväl enkätsvar som områdesutveckling är oerhört värdefullt. I år har de dessutom haft med sig en påse pengar, 150 kronor per lägenhet, som hyresgästerna har fått vara med och fördela på olika åtgärder. Ett större projekt var anläggandet av en ny fotbollsplan i Lundby. Vi på Bostadsbolaget har ett socialt ansvar och arbetar för att bidra till att barn och ungdomar i våra bostadsområden får en meningsfull fritid. Ett lyckat projekt genomfördes under februarilovet, då ett antal högstadieelever fick arbeta som miljövärdar i våra grovsoprum. Även insatser för vuxna genomförs. I november erbjöd vi fem långtidsarbetslösa personer en chans att utveckla sina färdigheter och samla arbetslivserfarenhet hos oss. Vår ordinarie verksamhet har flutit på bra under året, och efter generationsskiftet som präglade 2013 har vi nu åter en stabil och mycket kompetent personalstyrka. Även ekonomiskt är bolaget stabilt. Satsningarna på underhåll och energieffektivisering har i år varit mer omfattande än någonsin, bland annat har 900 fönster bytts ut och fjärrvärme håller på att installeras i Eldslösa. Snart är också fiber indraget i alla undercentraler, vilket ger energiansvariga Marcus och Henrik möjlighet att på ett effektivare sätt sköta undercentralerna på distans. Vid sidan av detta arbetar vi med att utveckla hemsidan och vår närvaro i sociala medier. Ser vi på Mjölby i makroperspektiv kan vi konstatera att det går bra för kommunen. Här finns en positiv inflyttning, näringslivet är starkt och pendeln har inneburit nya möjligheter för många. Bostadsbolaget söker hela tiden nya lösningar för att möta efterfrågan på bostäder. I väntan på att få bygga nytt vid Svartå Strand har vi nyligen byggt om två VD HAR ORDET vakanta affärslokaler till lägenheter, och kommer även att dela upp några av våra största lägenheter i flera mindre. Vi tittar också på en tomt i Mantorp för att kunna möjliggöra nybyggnation även här. När jag nu lämnar över stafettpinnen till nästa vd känns det bra att göra det i ett gynnsamt läge. Och det är extra trevligt att göra det till just Torbjörn Olsson. Jag har genom åren haft förmånen att få leda kunniga och lojala medarbetare och sett hur de har vuxit genom utökat ansvar. Det har varit mitt mål, att leda genom att låta personalen representera och driva företaget framåt. Här tycker jag att vi har lyckats mycket bra, och jag är säker på att Torbjörn kommer att förvalta ledarrollen på bästa sätt. Mina drygt tio år på Bostadsbolaget har varit en spännande resa, inte minst vad gäller den tekniska utvecklingen. Jag ser också att den här typen av företag, som från början var mer av förvaltarbolag, idag är en serviceorganisation som finns till för kunderna. Kraven på kvalitet, tillgänglighet och service är höga och fortsätter att öka. Jag känner mig dock trygg i förvissningen om att Bostadsbolaget är mer än redo att möta framtiden. Jan-ove Hammarberg 3

4 MARKNAD VILL MÖTA KUNDEN DÄR DE ÄR Att förbättra och utveckla informationen till hyresgästerna är ett ständigt pågående arbete hos Bostadsbolaget. För marknadschef Charlotta Elliot och hennes kollegor handlar det om att vara lyhörda för kundernas behov och att hänga med i utvecklingen. I senaste kundenkäten fanns det indikationer på att våra kunder upplevde en något försämrad tillgänglighet. Vad det beror på vet vi inte, men arbetet med att förbättra oss på den punkten startade genast, berättar Charlotta Elliot. Bland det första Bostadsbolaget gjorde, efter att ha fått enkätsvaren, var att se till att varje nyinflyttad får hembesök av en fastighetsskötare. Fastighetsskötaren hälsar välkommen, överlämnar en brandfilt och passar på att fråga om hyresgästen undrar över något. Det kan handla om var man slänger sopor eller var förråd och tvättstuga finns. En annan åtgärd som genomförts med anledning av kundenkäten var att uppdatera företagets växel med tydliga tonvalsalternativ. På så sätt hamnar kunderna rätt från början och kan därmed få snabbare hjälp med sitt ärende. Växeln kan numera även koppla direkt till medarbetares mobiltelefoner. Sedan en tid har alla dessutom smartphones med möjlighet att kolla mejl, vilket gör det enklare att kommunicera även med dem som oftast arbetar ute på fältet. På tapeten I kundtidningen På tapeten, som skickas ut till alla hyresgäster fyra gånger per år, kan Bostadsbolaget kontinuerligt informera om olika verksamheter och funktioner samt planerade aktiviteter. Under 2014 har man förberett för att ge tidningen ett nytt, trevligt utseende som förhoppningsvis ska locka ännu fler att läsa. Parallellt arbetar Charlotta och kollegorna med att bygga upp en bra bildbank med ett attraktivt och enhetligt bildspråk. Anpassad hemsida En av de viktigaste bitarna i kommunikationsarbetet är bolagets digitala närvaro och strategi. Hemsidan har under de senaste åren genomgått en ordentlig uppdatering och är idag anpassningsbar för såväl smartphones som läsplattor. Hela 35 procent av dem som går in på vår hemsida gör det just via sin smartphone, säger Charlotta. Vi har också sett att de som besöker oss i första hand vill söka bostad. Därför är hemsidan fokuserad på och anpassad efter sökfunktionen. Facebooklansering Under året har Charlotta, tillsammans med Hanna Bengtsson och Sarah Hagman, också arbetat med att få ut Bostadsbolaget på Facebook. Lanseringen skedde den 8 december och redan till årsskiftet hade sidan fått 375 gillare. Marknadschef Charlotta Elliot Vi vill att så många som möjligt av våra hyresgäster följer oss på Facebook eftersom det är ett snabbt sätt att nå ut med information, säger Charlotta. Vi ska förstås fortsätta att använda våra andra kanaler, men när det händer saker akut är Facebook mycket användbart. Nästa steg är att finnas även på Instagram, men först vill vi se och utvärdera vad Facebooksatsningen ger. Närvaro Skriftlig information i kundtidningar, på trapphusanslag och på nätet är både nödvändigt och viktigt, men Bostadsbolaget ska även öka sin närvaro på plats ute i alla bostadsområden. Våra boendeansvariga Jan Wistfors och Peter Gustavsson har under året intensifierat sitt arbete med boendemöten, och kommer att fortsätta med det kommande år. Resultatet från kundenkäten visade tydligt att hyresgästerna värdesätter att få möta oss på riktigt och få tala med oss direkt om önskemål eller problem. Och vi kan bara hålla med. Det är precis lika värdefullt för oss, avslutar Charlotta. 4

5 KUNDEN I FOKUS KUNDENKÄTEN Personalstyrkan samlad vid samverkansmötet i Rejmyre. I november 2013 skickade Bostadsbolaget ut en boendeenkät till samtliga hyresgästers hushåll. Syftet med enkäten är att ta fram handlingsplaner för att tillmötesgå hyresgästernas synpunkter, önskemål och krav. Till sin hjälp hade man Scandinfo som även sammanställt resultatet, vilket levererades i februari Kundenkäten har sedan redovisats för ledningsgruppen, styrelsen och boendeansvariga, varav de sistnämnda har i uppgift att vidareinformera fastighetsskötarna. Vid bolagets samverkansmöte i Rejmyre den 8 maj diskuterades kundenkätens svar och personalens förslag till förbättringsåtgärder. De boendeansvariga har därefter, tillsammans med hyresgästföreningen, haft ett stort antal möten med hyresgäster där man gått igenom kundenkäten och diskuterat vilka förbättringar som kan åstadkommas. NYBYGGNATION DRÖJER Detaljplanen för Bostadsbolagets planerade nyproduktion inom kvarteret Rosenkammaren är överklagad och i dagsläget vet man inte när projektet kan fortsätta. Bostadsbolaget har dock färdigställt förfrågningsunderlaget och är beredda att starta byggnation under 2015 om detaljplanen går igenom. BOSTADSBOLAGET PÅ FACEBOOK AKTIVITETER FÖR UNGA PLANERING FÖR YTTERLIGARE ETT TRYGGHETSBOENDE Under hösten har Bostadsbolaget fört diskussioner med Mjölby kommun om att köpa fastigheten Kungshöga som omvandlats från vårdboende till trygghetsboende. En arkitekt är anlitad för att se hur en ombyggnation kan göras på bästa sätt. Idag omfattar fastigheten 30 lägenheter men planen är att tillskapa flera. Ännu är inget beslut fattat, men Bostadsbolaget ser fram emot att få fortsätta att utveckla det hittills så lyckade trygghetsboendekonceptet. Nu har Bostadsbolaget en egen sida på Facebook, där man kan nå ut med såväl planerade aktiviteter och insatser som akuta ärenden. Syftet är att finnas där kunderna finns, och att under vardagar klockan 8 16 kunna erbjuda snabba svar på frågor. Facebooksidan ska dock inte ses som en ren kundtjänst utan mer som ytterligare ett sätt att möta kunderna. Varje år sponsrar Bostadsbolaget olika lokala aktiviteter för barn och ungdomar, bland annat sommarläger med Mjölby AI, Sportis Camp och Sommarkul. Under 2014 har företaget även varit delaktiga i ett projekt under sportlovet där ungdomar fått arbeta som miljövärdar i soprummen, samt arrangerat en subventionerad bussresa till Liseberg. Vi tror att dessa insatser i längden bidrar till ökad trivsel och därmed även minskad skadegörelse, säger marknadschef Charlotta Elliot har hittills laddat hem vår Sök-bostad-app. 5

6 EKONOMI DET HÄR ÄR EKONOMIFUNKTIONEN! Vår grundfunktion är att ge service till styrelse, vd och övriga affärsområden. I vårt uppdrag ingår att ta fram material, resultatutfall, göra budgetuppföljningar, bokslut, kostnadskalkyler, investeringskalkyler och diverse andra ekonomiska utredningar. Vi har ansvar för allt från system, finansiering och HR-funktion, till hyresaviseringar, påminnelser, leverantörsfakturor, löner och momsredovisningar, berättar Jonas Haage, ekonomichef. Jonas Haage ekonomi- och datachef Marie Weijhed hyresavisering, påminnelser, krav, registrering av inbetalningar, kontering och bokföring Ann-Christin Nilsson ansvar för personalfrågor, löner, leverantörsfakturor och systemansvar Victoria Hugoh verksamhetscontroller, månadsbokslut inklusive avstämning av försäkringsärenden och Bostadsanpassningar, momsredovisning, värme-/vattenavstämning samt systemansvar. Ann-Christin Nilsson, Marie Weijhed, Jonas Haage och Victoria Hugoh. 6 Utöver det vardagliga arbetet med ekonomin, är Jonas och hans kollegor även högst delaktiga i olika förändringsprojekt i företaget. Ett exempel är förbättringen av vår växel som initierades utifrån kundenkäten, där vår Marie Weijhed var med i processen. Ett annat exempel är Victoria Hugoh som är involverad i den individuella avläsningen av värme i de områden vi bygger om. Vi har även haft del i projektet att installera fjärrvärme på Gräsvägen. Här har vi genomfört kostnads-/ intäktsberäkningar, förhandlat med hyresgästföreningen, tagit fram beslutsunderlag och även varit med på möten med hyresgästerna. Vi tycker allihop att det är stimulerande att bredda oss i våra yrkesroller och arbetsuppgifter och kunna bidra till att projekt drivs igenom. Tydligare nedskrivningar Redovisningslagstiftningen, det så kallade K3-regelverket som infördes 2013, körs nu bokföringsmässigt fullt ut med komponentavskrivningar. Dock gör Bostadbolagets ekonomifunktion fortfarande extra avstämningar för att se att allt fungerar som det ska. K3 innebär även andra förändringar, mest vad gäller krav på information i årsredovisningshandlingen. Intern kontroll Sedan ett antal år har ett ökat fokus riktats mot internkontrollen. Det handlar om att ge ett ramverk för samtliga anställda och styrelseledamöter att rätta sig efter, exempelvis ägardirektiv, vd-instruktion, befattningsbeskrivningar, policys och uppförandekoder. Meningen är att den interna kontrollen ska hjälpa samtliga medarbetare att fatta rätt beslut i sina kontakter med ägare, kunder och entreprenörer. Den kan till exempel omfatta riskbedömningar, flerårsplaner, processbeskrivningar och arbetsrutiner. Den interna kontrollen ska ses som ett hjälpmedel, men den utgör även en kontrollfunktion för att upptäcka eventuella oegentligheter, menar Jonas. Vi ser den som en del av verksamheten. Den hjälper oss att tydliggöra våra befogenheter och arbetssätt så att vi vet hur vi ska och får agera.

7 KUNDEN I FOKUS SWOT Under 2014 har Bostadsbolagets SWOT-analys uppdaterats. Här är det styrelsens ansvar att göra bedömningar och lägga upp de grova penseldragen för hur organisationen ska anpassas för att möta kommande utmaningar. 1,3 % höjs hyrorna med från 1 januari 2015 efter överenskommelsen mellan Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen. Det innebär cirka 70 kronor mer i hyra per månad för en genomsnittslägenhet på 70 kvm. UPPDATERAD IT-POLICY Bolagets IT-policy har uppdaterats, bland annat på grund av att fler anställda i bolaget har tillgång till datorer. Datorer med internetuppkoppling behövs för att kunna kolla upp priser och enklare beställa förbrukningsmaterial. Två boservicekontor har fått datorer under 2014, och under första halvåret 2015 ska resten installeras där det är praktiskt möjligt. I policyn finns regler för hur den ökade tillgången till internet ska hanteras. NYA REGLER FÖR UPPHANDLING Gränsvärdet för direktupphandling har ökat från 5 basbelopp upp till kronor. Från och med nu måste upphandlingar över dokumenteras på ett likartat sätt, vilket inte har krävts tidigare. Det är Lagen om offentlig upphandling som ändrats. Det innebär visserligen något mer arbete men det är bra för vår egen skull att även mindre upphandlingar dokumenteras, säger Jonas Haage, ekonomichef. UTFASNING AV RÄTTVISA HYRESRABATTEN De rättvisa hyresrabatterna infördes 2004 och innebar en omfördelning av hyrorna beroende på olika parametrar som hiss, läge, balkong etc. De som fick höjd hyra fick samtidigt en hyresrabatt som gällde fram till den juli När denna rabatt nu tas bort sker det genom en långsam utfasning rabatter över 1000 kronor fasas ut under fem år, rabatter under 1000 kronor fasas ut under tre år. UNDERHÅLLSRABATTEN FÖRÄNDRAS Om man som hyresgäst vill skjuta på planerat underhåll i sin lägenhet erbjuds man en hyresrabatt. Efter uppdateringar av systempriset kommer denna rabatt att öka om man väljer att tacka nej till underhållet. Det innebär initialt en liten kostnadsökning för Bostadsbolagets del, men samtidigt ger uppdateringen en ökad tydlighet och trovärdighet. KOSTNADSFÖRT OCH AKTIVERAT UNDERHÅLL/KVM 126 kr kr kr kr kr

8 FASTIGHET OCH PROJEKT Mats Spång, förvaltningschef på Bostadsbolaget. 34 MILJONER TILL UNDERHÅLL Bostadsbolagets rekordsatsning på underhåll har präglat Mats arbete under Få oförutsedda händelser och en mild vinter bidrog till att underhållsplanen både kunde realiseras och utökas. Det har överlag varit ett bra år, inte minst de första sex månaderna, berättar Bostadsbolagets förvaltningschef Mats Spång. Vi siktade på en rejäl underhållssatsning, men sedan vet man ju aldrig om det kommer akuta saker emellan. Lyckligtvis fick Mats och hans kollegor det gynnsamma läge de hoppats på, med få händelser på skadefronten. Den milda vintern , med mindre snöröjning och lägre energiförbrukning, bidrog till att de snabbt kunde komma igång med det som planerats. Dessutom kunde budgeten utökas, när styrelsen beslöt att skjuta till ytterligare pengar för underhåll. Jag vill ge en eloge till styrelsen för detta beslut, säger Mats. Det är bra att hyresgästernas pengar får jobba i bolaget istället för att bli vinst. Nu fick vi 34 miljoner istället för de 28,5 som planerats. Det är den högsta summan någonsin, åtminstone sedan jag började här. DUBBELT SÅ MÅNGA Fönsterbyten är en av de stora kostnaderna i underhållsbudgeten, och Bostadsbolaget går nu in på tredje året i den satsningen. Tack vare extrapengarna har man i år kunnat byta dubbelt så många fönster som planerat. Vi kom igång bra, blev klara snabbt och passade sen på att göra en upphandling till. Och nu ligger ytterligare en upphandling ute, berättar Mats. Vi har haft turen att få både snabba och duktiga entreprenörer och de allra bästa fönstren. RELINING ELLER STAMBYTE? Årets underhållssatsning har varit otroligt värdefull, men Mats påpekar att behovet är fortsatt stort och kommer att vara så under många år. Bland annat finns ett omfattande behov av att byta stammar, vilket man nu planerar för. Det gäller att hitta rätt metod. Idag relinar vi mycket, bara i år har vi lagt cirka två miljoner på det. Det blir bra och håller länge, men det är ju inte som nytt. Att relina en lägenhet kostar cirka kronor, vilket ska jämföras med stambyte som kostar cirka per lägenhet, eftersom man då måste riva ut hela badrummet. För att klara behovet och kostnaderna måste vi kombinera båda dessa metoder, menar Mats. OMBYGGDA LOKALER Om det första halvåret var lugnt vad gäller oförutsedda händelser, kan resten av året betecknas som mer normalt, enligt Mats. Det var lite mer som det brukar, med bland annat ett antal badrum som fick åtgärdas akut och en större brand i augusti. Under året har man även byggt om ett par lokaler kring Stora torget, för återvinningsbutiken Pytte och Stor samt Frösunda. Frösunda flyttar in i Mattcentrums gamla lokaler som nu har fått en rejäl uppfräschning. Ett nytt kontor med nya golv och väggar, ny ventilation, el och nytt vatten. Det har blivit jättefint. UPPHANDLINGAR OCH AVTAL Mats arbete består annars till stor del av upphandlingar och avtal, och 2014 var inget undantag. Det blev en hel del nya avtal under hösten, bland annat en stor upphandling för el, ventilation, lås och glas. Vid större upphandlingar tar Bostadsbolaget ofta hjälp av samordnande organisationer. Vissa upphandlingar görs via Inköpssamverkan i Motala, en instans som hjälper närliggande kommuner med upphandlingar. Andra görs exempelvis via Husbyggnadsvaror, en sammanslutning som ägs gemensamt av flera bostadsbolag och bland annat jobbar med inköp av vitvaror, tvättstugeutrustning, byggvaror etc. De hjälper oss med avtal till riktigt bra villkor och priser och sköter även utvärderingarna. Vi är själva för små för att ha egen kompetens här, och dessutom blir det aldrig något prat om svågerpolitik. Det är otroligt värdefullt för oss, avslutar Mats. 8

9 KUNDEN I FOKUS GRÖNA PÅSEN I oktober infördes Gröna påsen i Mjölby kommun. Det innebär att Bostadsbolagets hyresgäster nu kan sortera sitt matavfall i särskilda gröna påsar. Påsarna kastas i de vanliga sopkärlen, och fraktas som tidigare, men sorteras sedan optiskt ut på avfallsanläggningen och blir till biogas. Införandet av Gröna påsen har inte inneburit några extra åtgärder för Bostadsbolaget, men vi har satsat på att informera hyresgästerna och att uppmuntra till användning. BRAND PÅ VINTERGATAN I augusti utbröt en större brand på Vintergatan 2D i Mjölby, lyckligtvis utan några allvarligare tillbud. Bostadsbolagets personal var snabbt på plats, redan samband med släckningsarbetet, för att finnas till hands för hyresgästerna och bistå vid evakuering. Några erbjöds hotellövernattning, men de flesta fixade eget boende, berättar Mats Spång. Saneringen av de omgivande lägenheterna gick ganska snabbt, cirka en månad, och många kunde bo kvar under saneringen. Brandlägenheten tog lite längre tid, eftersom det skulle göras en utredning om brandförloppet innan saneringen kunde påbörjas. Skadorna var så omfattande att hela lägenheten fick rivas ur. Vi fick bryta upp en del dörrar i trapphuset men kunde ersätta dem med bra dörrar från vårt eget materialförråd. Mats vill lyfta fram vikten av att regelbundet informera om brandsäkerhet. Just i det här fallet hade mer kunskap ytterligare kunnat minimera spridningen av rök och därmed skadorna, menar han. Ett kontor har blivit en lägenhet på Kyrkogatan 12. BOSTADSBRISTEN LEDER TILL NYA IDÉER Efterfrågan på lägenheter i Mjölby är stor, vilket medför en fortsatt mycket låg vakans hos Bostadsbolaget i snitt 5 lägenheter eller 0,20 procent per månad. Det kan jämföras med 13 lägenheter år 2012, respektive 69 lägenheter år I takt med att vakansen minskat ökar kötiden för att få en lägenhet, idag beräknas den till mellan 6 och 12 månader. Få lediga lägenheter innebär också ett ökat tryck i Bobutiken. Runt personer står i intressekön, och det finns runt 40 lägenheter uppsagda men inte tomma att arbeta med varje månad. Dessa får cirka intresseanmälningar som genererar 250 erbjudanden. I genomsnitt är det 30 sökande på varje ledig lägenhet. Omflyttningen minskar något över tid. Den ligger vanligen på mellan 20 och 25 procent. År 2014 flyttade var femte hyresgäst, det vill säga 20 procent. År 2010 låg samma siffra på 23 procent och år 2012 på 21 procent. I väntan på beslut om nybyggnation försöker Bostadsbolaget att göra det bästa av situationen. Eftersom behovet av lokaler inte är lika stort, har man beslutat att bygga om sådana som idag står tomma. Under 2014 har två lägenheter färdigställts i en gammal frisörsalong på Stora torget, och på Kyrkogatan 12 har ett byggkontor blivit en lägenhet med egen ingång. Ytterligare ett sätt att öka antalet bostäder är att bygga om stora lägenheter till flera mindre. Vi har ett antal sådana, varav några på upp till 190 kvadrat, bland annat i Prästgårdsliden och i Skattegården. När dessa blir lediga är det bättre att dela upp dem, menar fastighetschef Mats Spång. De blir också lättare att hyra ut. Bostadsbolaget siktar på att kunna bygga om fler lägenheter och lokaler under NYTT KONTOR TILL FRÖSUNDA På Stora torget 2c har Bostadsbolaget iordningsställt en kontorslokal för Frösunda, ett företag som bland annat erbjuder personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Det är Mattcentrums gamla lokaler som nu har fått en rejäl uppfräschning med nya golv och väggar, ny ventilation och el och nytt vatten. Arbetet påbörjades i september och vid årsskiftet kunde Frösundas personal flytta in i sitt nya, fina kontor. 9

10 MILJÖ OCH TEKNIK MED MILJÖMÅLET I FOKUS Marcus Nejdel och Henrik Bergström är teamet som dagligen arbetar för en lägre energiförbrukning. Det mål som satts upp blir tufft att nå, men alla åtgärder som ger önskad effekt är ändå en vinst för Bostadsbolaget. Marcus Nejdel, energiansvarig och Henrik Bergström, drifttekniker. 10 Bostadsbolaget är med i SABO-företagens Skåneinitiativ, där målet är att minska energianvändningen med 20 procent till år Idag ligger vår siffra på 11,8 procent så vi har en bit kvar, berättar Marcus Nejdel, energiansvarig. Men 2015 ser ut att kunna bli riktigt bra så vi kämpar vidare. Övergripande åtgärder Under 2014 har Marcus och hans kollega, drifttekniker Henrik Bergström, bland annat fortsatt arbetet med att byta undercentraler med goda resultat. Snart är alla våra undercentraler uppkopplade, vilket både effektiviserar vårt arbete och ger snabba resultat. Vi ser en stor energibesparing i de områden där vi bytt, säger Henrik. Detsamma gäller för de fönsterbyten som är utförda på flera av Bostadsbolagets bestånd. Där är energibesparingen verkligen den stora bonusen, vi har trimmat ner kurvorna rejält i de fastigheter som är klara. Andra övergripande åtgärder som Bostadsbolaget genomför i energibesparingssyfte är tilläggsisolering samt byte av belysning. Under 2014 har 15 hus isolerats och ett stort antal fastigheter fått ny trapphusbelysning i form av rörelsestyrd LED. Koll på temperaturen Till stor hjälp i Marcus och Henriks arbete är de temperaturgivare som finns i en del av Bostadsbolagets lägenheter, exempelvis i hela Ubbarp. Givarna skickar info om lägenhetstemperaturen direkt till oss, så när en hyresgäst ringer och berättar att det är för varmt eller för kallt i lägenheten så kan vi direkt se hur det faktiskt ligger till och snabbt justera, säger Marcus. Henrik håller med. Det är ett jättebra verktyg för oss, och det finns mycket mer vi kan göra på den fronten. Vi har nu beställt givare till ett område i Mantorp. Med temperaturgivare kan Marcus och Henrik hålla koll på olika lägenheters inomhusklimat, vilket är till god hjälp i miljöarbetet. Fjärrvärme för miljön Ett projekt som Marcus och Henrik ser som mycket intressant sker nu på Gräsvägen i Eldslösa. Här slänger vi ut 37 gamla elpannor och konverterar hela området till fjärrvärme. Det är en långsiktig investering som kommer att ge en stor vinst för miljön. Konverteringen innebär en liten hyreshöjning för hyresgästerna. I gengäld får de nu varmhyra i stället för kallhyra samt en billigare elkostnad. Den inre installationen är påbörjad och beräknas vara klar under början av Ventilationsprojekt I Tunet har ett ventilationsprojekt nyligen påbörjats där man byter ut ett gammalt elaggregat till ett vattenburet för att få ner energiförbrukningen. I december installerades ett nytt aggregat i ett pilothus på Kungsvägen 83. Nu testar vi en månad. Blir det bra siktar vi på att byta ut alla på hela Tunet, säger Marcus. Samtidigt har flera mindre eldrivna batterier i fläktar bytts till vattenburna, bland annat i Frösundalokalen, och remdrivna fläktmotorer bytts till direktdrivna. Hjälp och engagemang Avslutningsvis tar Marcus och Henrik upp frågan om att öka medvetenheten om energianvändning hos hyresgästerna. Vi fortsätter envist att informera på olika sätt, bland annat i vår kundtidning och försöker hitta på idéer som kan engagera. Vi hoppas också mycket på boinfo-lokalen som en hjälp i detta arbete. I Eldslösa pågår installation av fjärrvärme. En långsiktig investering som kommer att ge en stor vinst för miljön.

11 KUNDEN I FOKUS FÖRSTA BERGVÄRME- PUMPEN INSTALLERAD Bostadsbolagets lagerlokal bakom Toyota/BT har fått ny uppvärmning genom en bergvärmepump, vilken hittills har resulterat i en energibesparing på 40 procent. Vi räknar med att det blir ännu mer, uppåt 60 procent, säger Marcus Nejdel. Investeringen kommer att ha betalat sig redan inom ett par år. DUSCHUTMANINGEN Via allmännyttans energisparkampanj genomför Bostadsbolaget även Duschutmaningen som utmanar hyresgästerna att duscha färdigt på mindre än fem minuter. Alla som vill prova kan utan kostnad hämta en särskild duschklocka i receptionen. FÖRBUD MOT KVICKSILVER Från och med 2015 är kvicksilverlampor förbjudna på grund av dess låga energieffektivitet. Bostadsbolaget har under 2014 bytt ut gamla parkarmaturer för över en miljon kronor. En kostnad som kommer att betala sig över tid, tack vare de nya lampornas betydligt lägre energiförbrukning. Marcus Nejdel utmanar alla hyresgäster att duscha under fem minuter. Peter Gustavsson med ny utomhusbelysning. FRÅN TELE2 TILL BREDBANDSBOLAGET Alla Bostadsbolagets hyresgäster har haft tillgång till cirka 16 tv-kanaler via Tele 2, som nu köpts upp av Bredbandsbolaget. Uppköpet innebär inte någon större förändring i kanalutbudet, men däremot har det krävts en ny kanalsökning. Vi har informerat om detta i kundtidningen och även varit ute hos ett antal hyresgäster och hjälpt till med sökningen ,6 CO 2 /kvm MINSKADE KOLDIOXID UTSLÄPP ,6 CO 2 /kvm 11

12 MEDARBETARE STABILT LÄGE FÖR MEDARBETARNA TORBJÖRN OLSSON BLIR NY VD FÖR BOSTADSBOLAGET Ur personalsynpunkt har 2014 varit ett lugnt år för Bostadsbolaget, rapporterar personalansvarige Ann-Christin Nilsson var ju ett år med ganska stora förändringar på grund av generationsskiftet. Under 2014 har dock allt fallit på plats och fungerar nu mycket bra, både för dem som kom nya året innan och för bolaget som helhet. Sarah Hagman är tillbaka efter sin föräldraledighet och arbetar fortsatt med uthyrningen, tillsammans med Hanna Bengtsson och Inger Gustafsson. Gruppen kompletteras nu med Jenny Ristorp som kombinerar försäljningen med sina uppdrag inom boende och teknik. En stor händelse är naturligtvis rekryteringen av den nya vd:n, säger Ann-Christine, men eftersom han tillträder först 2015 är personalstyrkan för 2014 oförändrad. Även sjuktalsmässigt har året varit lugnt enligt Ann-Christine. Vi är lyckligt lottade på så sätt att vi har ett väldigt lågt sjuktal här på företaget. Något som vi tror till viss del beror på att personalen trivs och att de får mycket frihet under ansvar. Ålder: 46 år Familj: Sambo samt två egna barn och ett bonusbarn Fritid: Träning (löpning, styrketräning, skidor och golf), motorsport och fritidshuset i Malexander Ann-Christin Nilsson, personalansvarig. Den 1 februari 2015 tillträder Torbjörn Olsson som vd för Bostadsbolaget. Efter civilekonomstudier och några års arbete i databranschen, hamnade Torbjörn av en slump i bostadsbranschen och där har han stannat. På meritlistan står bland annat vd-poster för Ramunderstaden i Söderköping, Karlshamnsbostäder och för Boxholmshus. Torbjörn beskriver bostadsbranschen som spännande, rolig och utmanande. När vi bygger ett nytt hus kommer det att stå i hundra år. Det ger perspektiv på det man håller på med. Bostadsbolaget har, menar Torbjörn, en mycket viktig roll i utvecklingen av kommunen. Vi ska planera nya, ånära bostäder på Svartåstrand. Där finns fantastiska utvecklingsmöjligheter! Minst lika viktigt som nya satsningar är att ta väl hand om befintliga hyresgäster. Det ska vi göra genom ambitiösa underhållsplaner, där våra områden utvecklas så att hyresgästerna trivs ännu bättre. Vårt mål är att vara ett aktivt fastighetsbolag i kommunen och det känns mycket stimulerande att få vara en del i detta arbete. Torbjörn Olsson har, efter att avtalet blev klart, aviserat att han tar med sig ytterligare en person till Bostadsbolaget. Det är Jan Alm som på deltid kommer att hjälpa Torbjörn och förvaltningschef Mats Spång med strategiska frågor kring nyproduktion och långsiktiga renoveringsprojekt. 12

Försäkra dig om en trygg bostad

Försäkra dig om en trygg bostad Tidning för Bostadsbolagets hyresgäster nr 2 2013 Försäkra dig om en trygg bostad Bostadsbolaget har inlett ett samarbete med Länsförsäkringar Östgöta, som erbjuder hyresgästerna ett förmånligt pris på

Läs mer

Sportlov i återvinningsstationen

Sportlov i återvinningsstationen Tidning för Bostadsbolagets hyresgäster nr 1 2014 Sportlov i återvinningsstationen Under sportlovet engagerade Bostadsbolaget ett antal skollediga ungdomar för att hjälpa till att informera om källsorteringen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB (556527-8651) avger härmed följande redovisning över verksamheten för räkenskapsåret 2012. Företaget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSBOLAGET

ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSBOLAGET ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSBOLAGET INNEHÅLLS- FÖRTECKNING Vd har ordet... 03 Marknad Kommunikation och samarbete ger mervärden för kunden... 04 Ekonomi En bra modell... 06 Miljö och Teknik Ju fler desto

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Fehret Raza Tangenten Lokal Hyresgästförening Kerstin Anders Gunnar Verksamhetsberättelse 2012 2013-01-21 1 Ordförande har ordet! Vi har ännu ett år som kännetecknas med stor

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HSB:s Bostadsrättsförening DELFINEN ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ETABLERING Föreningen bildades den 25 januari 1965 och registrerades den 13 februari 1965.

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150701 På föreningens hemsida

Läs mer

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-09-19 1

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-09-19 1 STYRELSEN 2006-09-19 1 Plats och tid Kommunala bolagens sammanträdesrum Sjögatan 28, Tisdag 19 september, klockan 13.15 16.45 Beslutande Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén Bror

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon 2014 KORT OM BOSTADS AB POSEIDON Kort om Bostads AB Poseidon 2 Kort om Bostads AB Poseidon Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings

Läs mer

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Ren nytta x4 MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Vi sätter kundnyttan i fokus HFAB är ett av Halmstads kommun helägt bostadsföretag som äger och förvaltar ca 10 000 hyreslägenheter och 300 lokaler. Vi omsätter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB (556527-8651) avger härmed följande redovisning över verksamheten för räkenskapsåret 2011. Företaget

Läs mer

HSB Brf Stranden i Ekerö

HSB Brf Stranden i Ekerö HSB Brf S T R A N D E N Ekerö HSB Brf Stranden i Ekerö Organisationsnummer: 716418-6905 Årsredovisning För räkenskapsåret 2010 Org,nr: 716418-6905 Sid 2/5 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Stranden

Läs mer

TRETTIOFYRAN. Det händer i din bostadsrättsförening. Januari börjar året, februari kommer näst. Bostadsrättsförsäkring. Årsstämman 2004.

TRETTIOFYRAN. Det händer i din bostadsrättsförening. Januari börjar året, februari kommer näst. Bostadsrättsförsäkring. Årsstämman 2004. TRETTIOFYRAN Det händer i din bostadsrättsförening Nr 1/25 Utges av Styrelsen Linköpingshus nr 34 Januari börjar året, februari kommer näst Så blev det ändå vinter till slut. Koltrasten och hans fru trodde

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 1 2005 NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN PERSTORPSBOSTÄDER KÖPER TORGGATAN 3 A-B NY TIDNING! TOMMY VIEBKE VD HAR ORDET Välkommen! Det du håller i din hand är den första

Läs mer

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Lingonets styrelse 2014-11-12 Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Genom att fastställa en verksamhetsplan för tre år, 2015-2017ff, vill styrelsen förbättra förutsättningarna

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Sugen på nytt, fräscht boende? Flytta in i en jordgubbe! Du vet den där fräscha smaken av nyplockade svenska jordgubbar.

Läs mer

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25 Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2-12 Korstagatan 15-25 2 Härligt boende i Kumlas nya kvarter Känslan av att allt är nytt,

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014 Ockelbogårdar Aktiebolag Org nr 556528-6068 Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Noter... 10 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14 2013-05-23 1(14) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s) Dan-Olof Andersson (s) Johan Åsberg (fp) Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c)

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Välkommen till Sigfridsvägen 21

Välkommen till Sigfridsvägen 21 Välkommen till Sigfridsvägen 21 Ett modernt boende med klassisk Ta chansen att bo i det vackra Q-märkta huset från 1935 på Sigfridsområdet. De klassiska detaljerna är väl bevarade, samtidigt som lägenheterna

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Välkommen till Bostaden!

Välkommen till Bostaden! Välkommen till Bostaden! Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar; socialt, ekonomiskt och ekologiskt! Alla mål utifrån hållbarhetsperspektiven: Ekonomiskt Ekologiskt Socialt I vår affärsplan

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B. Svenska Bostadsfonden 7 Björnen. Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B. Svenska Bostadsfonden 7 Björnen. Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B Svenska Bostadsfonden 7 Björnen Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan Svenska Bostadsfonden 7 Strandsnäckan 2008 förvaltningsber ättelse 2008

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober. Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4

Info! Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober. Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4 Oktober 2012 Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4 Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober I början av oktober bjöd vi in till ett möte där du som bor på Tranbärsvägen 2 4 fick komma med önskemål

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum

Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum Miljonprogrammets bostadsområden ska renoveras för att bli långsiktigt hållbara hur ska detta genomföras? BQR och inbjöd

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 April 2014 Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars I mars bjöd vi in till ett möte där du fick komma med önskemål och förslag inför

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf. Svalan 32-38- verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö, 769617-7885, avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst!

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Praktisk inflyttningsinformation till dig som hyresgäst hos oss på Lorentzon. Varmt välkommen till din nya bostad hos oss på Lorentzon.

Läs mer

Informationsmöte Rättvis hyra 2013-04-19 1

Informationsmöte Rättvis hyra 2013-04-19 1 Informationsmöte Rättvis hyra 2013-04-19 1 Vad är Rättvis hyra Hyrorna ska vara lika i bostadslägenheter med samma boendevärde eller bruksvärde och skillnader i hyra bör motsvaras av skillnader i boendevärde

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB 1 På styrelsens uppdrag avger verkställande direktören följande delårsrapport avseende 2008-01-01 2008-08-31. Innehåll Verksamheten 3 Marknaden

Läs mer

Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår.

Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår. ÅRSREDOVISNING 2007 för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KAJPLATSEN (org. nr. 71 64 21-8286) Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet Just nu arbetar styrelsen med två saker, en förstudie om bergvärme samt eventuellt byte av fastighetsskötare. Du kan läsa mer om bergvärme längre fram i detta informationsblad. När

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Nyhetsbrev Brf. Hökboet nr 2, mars 2011

Nyhetsbrev Brf. Hökboet nr 2, mars 2011 Info angående vårt nya låssystem På dagtid (06.00 22.00) kommer du in genom att sätta magnetbrickan mot läsaren vid dörren. På nattetid (22.00 06.00) måste du både sätta brickan mot läsaren och slå portkoden

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Rev 2013-05-02. Frågor & Svar

Rev 2013-05-02. Frågor & Svar Frågor & Svar Fråga: Vad är ett Trygghetsboende? Svar: Trygghetsboende är ett eget normalt boende för äldre där det finns utrymmen för samvaro. Trygghetsboendet har en värdinna under viss del av vardagarna.

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Allmn. miljöspark. Allmn. miljöspark. Yttre miljö. 2014: Allmännyttans energisparkampanj. Vet Du om att VSBo deltar? 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

Allmn. miljöspark. Allmn. miljöspark. Yttre miljö. 2014: Allmännyttans energisparkampanj. Vet Du om att VSBo deltar? 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 214: Allmännyttans energisparkampanj Vet Du om att VSBo deltar?,8,7,6,5,4,3,2,1 Allmn. miljöspark. % Ja % Nej Hur fick Du reda på det? 6 Allmn. miljöspark. 5 4 3 2 1 Utskick VSBo % Hemsida % Annat % Ej

Läs mer

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109 Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Postiljonen 4 får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och versamhet för perioden 2010-03-24 till 2010-12-31

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

HSB Brf Stranden i Ekerö

HSB Brf Stranden i Ekerö HSB Brf S T R A N D E N Ekerö HSB Brf Stranden i Ekerö Organisationsnummer: 716418-6905 Årsredovisning För räkenskapsåret 2013 Org,nr: 716418-6905 Sid 2/5 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Stranden

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

VI PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGEN JOBBAR FÖR ATT RÄTT HYRESGÄST SKA HITTA HEM HOS ER

VI PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGEN JOBBAR FÖR ATT RÄTT HYRESGÄST SKA HITTA HEM HOS ER VI PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGEN JOBBAR FÖR ATT RÄTT HYRESGÄST SKA HITTA HEM HOS ER VI VILL VARA ETT NAV PÅ HYRESMARKNADEN Stockholm växer så det knakar. Regionen utvecklas, jobben blir fler, invånarna blir fler.

Läs mer

Gurkbladet NR 8 2010-12-10

Gurkbladet NR 8 2010-12-10 Gurkbladet NR 8 2010-12-10 VÄLKOMNA TILL GURKANS KVARTERSBLAD Vi vill passa på att hälsa alla nya medlemmar välkomna! Gurkbladet är en information från styrelsen för Visbyhus nr 13 i kvarteret Gurkan.

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Stadiongatan 55E

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Stadiongatan 55E Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53 m² Område Lorensborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag föll direkt för den fria utsikten när jag kom in i lägenheten första

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark Förslag till beslut

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sockengatan 2 B

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sockengatan 2 B Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 72 m² Område Rosengården Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi fastnade för lägenheten för den kändes ljus och fräsch med rymlig

Läs mer

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Elisabeth Hoikkala Lars-Erik Larsson Ulf Wilder Kenneth Larsson. Hendrik Burgering Ivar Fernemo

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Elisabeth Hoikkala Lars-Erik Larsson Ulf Wilder Kenneth Larsson. Hendrik Burgering Ivar Fernemo Protokoll nr 1 2013 tört vid styrelsesammanträde tör Norabostäder AB Tid: Plats: 4 februari 2013 kl. 08.30-12.00 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Frånvarande: Övriga närvarande:

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum och man kan sitta ute även när det regnar. -- Rickard Lundblad, säljare

Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum och man kan sitta ute även när det regnar. -- Rickard Lundblad, säljare Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 3 rum (2 sovrum) / 87 m² Område Vilan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum

Läs mer

Hjälps åt för din skull

Hjälps åt för din skull Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 2 Juni 2013 Förnya ditt badrum Hjälps åt för din skull Resultaten från årets kundundersökning Arkitekter tävlade om nytt bostadshus Bagarmossen tyckte

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i kooperativ hyresrätt Vill du ha inflytande och gemenskap, bo tryggt i ett stabilt område, ha möjlighet att engagera dig utan att riskera din ekonomi?

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Näsbychaussén 19A Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 59.5 m² Område Näsby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Näsbychaussén 19A Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 59.5 m² Område Näsby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 59.5 m² Område Näsby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området är lugnt och jag trivs jättebra! -- Annette Kjell, säljare www.hemverket.se

Läs mer

Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. FÖRETAGET PLATEN

Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. FÖRETAGET PLATEN Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. FÖRETAGET PLATEN BO BRA DÄR DU LEVER. Att bo bra är viktigt Boende är viktigt för oss och för våra hyresgäster. Vi förvaltar bostäder, skapar service och förutsättningar

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

VARFÖR GÖR NI DET HÄR?

VARFÖR GÖR NI DET HÄR? Praktisk information INFÖR STAMBYTET Hej! I augusti, preliminärt den 10 augusti, kommer vi att påbörja stambytet på din gård. Vi börjar i port 21 och fortsätter port för port fram till 27:an. I detta brev

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28 Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3.0 rum / 79.5 m² Område Söder Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Nu har du möjlighet att förvärva denna

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Erfarenheter från ett renoveringsprojekt

Erfarenheter från ett renoveringsprojekt Erfarenheter från ett renoveringsprojekt Arne Elmroth Professor em. i Byggnadsfysik Brf. Storuven, Rekorderlig Renovering Åtgärder som genomförts 1. Ny takvåning på en av byggnaderna med energieffektiv

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

91% nöjda hyresgäster

91% nöjda hyresgäster 91% nöjda hyresgäster Resultat av Nöjd Hyresgäst Bostad 2013 Mål: Ständig förbättring det känns bra att kunna redovisa resultaten från vår senaste kundundersökning, som visar på ett fortsatt högt och stabilt

Läs mer

Nu renoveras ditt hus

Nu renoveras ditt hus Nu renoveras ditt hus Du och dina grannar väljer nivån Fakta om ditt hus och ditt kvarter BAKGRUND - HISTORIA Miljonprogrammet I april 1965 beslutade riksdagen att fram till 1974 bygga en miljon bostäder

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Nr 1-2013 Ersätter nr Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29, 185 1 Grundförutsättningar * Samtliga byggnader förvaltas av

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

NOCKEN Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2007

NOCKEN Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2007 NOCKEN Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2007 1. Styrelse Sedan ordinarie årsstämma i mars 2007 har styrelsen haft följande sammansättning: Ordförande

Läs mer