BOSTADS BOLAGET ÅRSREDOVISNING 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOSTADS BOLAGET ÅRSREDOVISNING 2014"

Transkript

1 BOSTADS BOLAGET ÅRSREDOVISNING 2014

2 INNEHÅLLS- FÖRTECKNING Vd har ordet Marknad Vill möta kunden där de är Ekonomi Det här är ekonomifunktionen Fastighet och Projekt 34 miljoner i underhåll Miljö och Teknik Miljömålet i fokus Medarbetare Stabilt läge för medarbetarna Våra områden Mjölby Skänninge Mantorp, Väderstad Årsredovisning, ekonomi Styrelse, ledningsgrupp Kort om Bostadsbolaget Bostadsbolaget i Mjölby är ett kommunägt bostadsföretag som förvaltar cirka lägenheter, drygt 100 kommersiella lokaler och 950 garageplatser i Mjölby, Skänninge, Mantorp och Väderstad. Målet för verksamheten är att erbjuda trygga och bra boendealternativ till fördelaktiga priser, att främja en sund och stabil ekonomi och att bygga såväl organisation som personalpolitik på företagets värdegrund kunden i fokus, ständiga förbättringar, delaktighet, öppenhet och lojalitet.

3 Kunden i fokus är den kanske viktigaste delen av Bostadsbolagets värdegrund. En devis som vi, under 2014, på många sätt har strävat efter att leva upp till. Året inleddes med resultatet från boendeenkäten som genomfördes i slutet av 2013, där vi kunde glädja oss åt fortsatt fina siffror vad gäller kundnöjdheten. Men naturligtvis finns det saker att förbättra, vilket också är syftet med enkäten att ge underlag för nya handlingsplaner. Det handlar om att göra något av de svar vi får, att ta tag i de frågor som uppkommer. Det tycker jag att vi har gjort på ett bra sätt. Jag vill ge en stor eloge till boendeansvariga Jan och Peter som under året har intensifierat sitt arbete med boendemöten, vilka har genomförts tillsammans med hyresgästföreningen. Att finnas på plats, ute hos våra hyresgäster och diskutera såväl enkätsvar som områdesutveckling är oerhört värdefullt. I år har de dessutom haft med sig en påse pengar, 150 kronor per lägenhet, som hyresgästerna har fått vara med och fördela på olika åtgärder. Ett större projekt var anläggandet av en ny fotbollsplan i Lundby. Vi på Bostadsbolaget har ett socialt ansvar och arbetar för att bidra till att barn och ungdomar i våra bostadsområden får en meningsfull fritid. Ett lyckat projekt genomfördes under februarilovet, då ett antal högstadieelever fick arbeta som miljövärdar i våra grovsoprum. Även insatser för vuxna genomförs. I november erbjöd vi fem långtidsarbetslösa personer en chans att utveckla sina färdigheter och samla arbetslivserfarenhet hos oss. Vår ordinarie verksamhet har flutit på bra under året, och efter generationsskiftet som präglade 2013 har vi nu åter en stabil och mycket kompetent personalstyrka. Även ekonomiskt är bolaget stabilt. Satsningarna på underhåll och energieffektivisering har i år varit mer omfattande än någonsin, bland annat har 900 fönster bytts ut och fjärrvärme håller på att installeras i Eldslösa. Snart är också fiber indraget i alla undercentraler, vilket ger energiansvariga Marcus och Henrik möjlighet att på ett effektivare sätt sköta undercentralerna på distans. Vid sidan av detta arbetar vi med att utveckla hemsidan och vår närvaro i sociala medier. Ser vi på Mjölby i makroperspektiv kan vi konstatera att det går bra för kommunen. Här finns en positiv inflyttning, näringslivet är starkt och pendeln har inneburit nya möjligheter för många. Bostadsbolaget söker hela tiden nya lösningar för att möta efterfrågan på bostäder. I väntan på att få bygga nytt vid Svartå Strand har vi nyligen byggt om två VD HAR ORDET vakanta affärslokaler till lägenheter, och kommer även att dela upp några av våra största lägenheter i flera mindre. Vi tittar också på en tomt i Mantorp för att kunna möjliggöra nybyggnation även här. När jag nu lämnar över stafettpinnen till nästa vd känns det bra att göra det i ett gynnsamt läge. Och det är extra trevligt att göra det till just Torbjörn Olsson. Jag har genom åren haft förmånen att få leda kunniga och lojala medarbetare och sett hur de har vuxit genom utökat ansvar. Det har varit mitt mål, att leda genom att låta personalen representera och driva företaget framåt. Här tycker jag att vi har lyckats mycket bra, och jag är säker på att Torbjörn kommer att förvalta ledarrollen på bästa sätt. Mina drygt tio år på Bostadsbolaget har varit en spännande resa, inte minst vad gäller den tekniska utvecklingen. Jag ser också att den här typen av företag, som från början var mer av förvaltarbolag, idag är en serviceorganisation som finns till för kunderna. Kraven på kvalitet, tillgänglighet och service är höga och fortsätter att öka. Jag känner mig dock trygg i förvissningen om att Bostadsbolaget är mer än redo att möta framtiden. Jan-ove Hammarberg 3

4 MARKNAD VILL MÖTA KUNDEN DÄR DE ÄR Att förbättra och utveckla informationen till hyresgästerna är ett ständigt pågående arbete hos Bostadsbolaget. För marknadschef Charlotta Elliot och hennes kollegor handlar det om att vara lyhörda för kundernas behov och att hänga med i utvecklingen. I senaste kundenkäten fanns det indikationer på att våra kunder upplevde en något försämrad tillgänglighet. Vad det beror på vet vi inte, men arbetet med att förbättra oss på den punkten startade genast, berättar Charlotta Elliot. Bland det första Bostadsbolaget gjorde, efter att ha fått enkätsvaren, var att se till att varje nyinflyttad får hembesök av en fastighetsskötare. Fastighetsskötaren hälsar välkommen, överlämnar en brandfilt och passar på att fråga om hyresgästen undrar över något. Det kan handla om var man slänger sopor eller var förråd och tvättstuga finns. En annan åtgärd som genomförts med anledning av kundenkäten var att uppdatera företagets växel med tydliga tonvalsalternativ. På så sätt hamnar kunderna rätt från början och kan därmed få snabbare hjälp med sitt ärende. Växeln kan numera även koppla direkt till medarbetares mobiltelefoner. Sedan en tid har alla dessutom smartphones med möjlighet att kolla mejl, vilket gör det enklare att kommunicera även med dem som oftast arbetar ute på fältet. På tapeten I kundtidningen På tapeten, som skickas ut till alla hyresgäster fyra gånger per år, kan Bostadsbolaget kontinuerligt informera om olika verksamheter och funktioner samt planerade aktiviteter. Under 2014 har man förberett för att ge tidningen ett nytt, trevligt utseende som förhoppningsvis ska locka ännu fler att läsa. Parallellt arbetar Charlotta och kollegorna med att bygga upp en bra bildbank med ett attraktivt och enhetligt bildspråk. Anpassad hemsida En av de viktigaste bitarna i kommunikationsarbetet är bolagets digitala närvaro och strategi. Hemsidan har under de senaste åren genomgått en ordentlig uppdatering och är idag anpassningsbar för såväl smartphones som läsplattor. Hela 35 procent av dem som går in på vår hemsida gör det just via sin smartphone, säger Charlotta. Vi har också sett att de som besöker oss i första hand vill söka bostad. Därför är hemsidan fokuserad på och anpassad efter sökfunktionen. Facebooklansering Under året har Charlotta, tillsammans med Hanna Bengtsson och Sarah Hagman, också arbetat med att få ut Bostadsbolaget på Facebook. Lanseringen skedde den 8 december och redan till årsskiftet hade sidan fått 375 gillare. Marknadschef Charlotta Elliot Vi vill att så många som möjligt av våra hyresgäster följer oss på Facebook eftersom det är ett snabbt sätt att nå ut med information, säger Charlotta. Vi ska förstås fortsätta att använda våra andra kanaler, men när det händer saker akut är Facebook mycket användbart. Nästa steg är att finnas även på Instagram, men först vill vi se och utvärdera vad Facebooksatsningen ger. Närvaro Skriftlig information i kundtidningar, på trapphusanslag och på nätet är både nödvändigt och viktigt, men Bostadsbolaget ska även öka sin närvaro på plats ute i alla bostadsområden. Våra boendeansvariga Jan Wistfors och Peter Gustavsson har under året intensifierat sitt arbete med boendemöten, och kommer att fortsätta med det kommande år. Resultatet från kundenkäten visade tydligt att hyresgästerna värdesätter att få möta oss på riktigt och få tala med oss direkt om önskemål eller problem. Och vi kan bara hålla med. Det är precis lika värdefullt för oss, avslutar Charlotta. 4

5 KUNDEN I FOKUS KUNDENKÄTEN Personalstyrkan samlad vid samverkansmötet i Rejmyre. I november 2013 skickade Bostadsbolaget ut en boendeenkät till samtliga hyresgästers hushåll. Syftet med enkäten är att ta fram handlingsplaner för att tillmötesgå hyresgästernas synpunkter, önskemål och krav. Till sin hjälp hade man Scandinfo som även sammanställt resultatet, vilket levererades i februari Kundenkäten har sedan redovisats för ledningsgruppen, styrelsen och boendeansvariga, varav de sistnämnda har i uppgift att vidareinformera fastighetsskötarna. Vid bolagets samverkansmöte i Rejmyre den 8 maj diskuterades kundenkätens svar och personalens förslag till förbättringsåtgärder. De boendeansvariga har därefter, tillsammans med hyresgästföreningen, haft ett stort antal möten med hyresgäster där man gått igenom kundenkäten och diskuterat vilka förbättringar som kan åstadkommas. NYBYGGNATION DRÖJER Detaljplanen för Bostadsbolagets planerade nyproduktion inom kvarteret Rosenkammaren är överklagad och i dagsläget vet man inte när projektet kan fortsätta. Bostadsbolaget har dock färdigställt förfrågningsunderlaget och är beredda att starta byggnation under 2015 om detaljplanen går igenom. BOSTADSBOLAGET PÅ FACEBOOK AKTIVITETER FÖR UNGA PLANERING FÖR YTTERLIGARE ETT TRYGGHETSBOENDE Under hösten har Bostadsbolaget fört diskussioner med Mjölby kommun om att köpa fastigheten Kungshöga som omvandlats från vårdboende till trygghetsboende. En arkitekt är anlitad för att se hur en ombyggnation kan göras på bästa sätt. Idag omfattar fastigheten 30 lägenheter men planen är att tillskapa flera. Ännu är inget beslut fattat, men Bostadsbolaget ser fram emot att få fortsätta att utveckla det hittills så lyckade trygghetsboendekonceptet. Nu har Bostadsbolaget en egen sida på Facebook, där man kan nå ut med såväl planerade aktiviteter och insatser som akuta ärenden. Syftet är att finnas där kunderna finns, och att under vardagar klockan 8 16 kunna erbjuda snabba svar på frågor. Facebooksidan ska dock inte ses som en ren kundtjänst utan mer som ytterligare ett sätt att möta kunderna. Varje år sponsrar Bostadsbolaget olika lokala aktiviteter för barn och ungdomar, bland annat sommarläger med Mjölby AI, Sportis Camp och Sommarkul. Under 2014 har företaget även varit delaktiga i ett projekt under sportlovet där ungdomar fått arbeta som miljövärdar i soprummen, samt arrangerat en subventionerad bussresa till Liseberg. Vi tror att dessa insatser i längden bidrar till ökad trivsel och därmed även minskad skadegörelse, säger marknadschef Charlotta Elliot har hittills laddat hem vår Sök-bostad-app. 5

6 EKONOMI DET HÄR ÄR EKONOMIFUNKTIONEN! Vår grundfunktion är att ge service till styrelse, vd och övriga affärsområden. I vårt uppdrag ingår att ta fram material, resultatutfall, göra budgetuppföljningar, bokslut, kostnadskalkyler, investeringskalkyler och diverse andra ekonomiska utredningar. Vi har ansvar för allt från system, finansiering och HR-funktion, till hyresaviseringar, påminnelser, leverantörsfakturor, löner och momsredovisningar, berättar Jonas Haage, ekonomichef. Jonas Haage ekonomi- och datachef Marie Weijhed hyresavisering, påminnelser, krav, registrering av inbetalningar, kontering och bokföring Ann-Christin Nilsson ansvar för personalfrågor, löner, leverantörsfakturor och systemansvar Victoria Hugoh verksamhetscontroller, månadsbokslut inklusive avstämning av försäkringsärenden och Bostadsanpassningar, momsredovisning, värme-/vattenavstämning samt systemansvar. Ann-Christin Nilsson, Marie Weijhed, Jonas Haage och Victoria Hugoh. 6 Utöver det vardagliga arbetet med ekonomin, är Jonas och hans kollegor även högst delaktiga i olika förändringsprojekt i företaget. Ett exempel är förbättringen av vår växel som initierades utifrån kundenkäten, där vår Marie Weijhed var med i processen. Ett annat exempel är Victoria Hugoh som är involverad i den individuella avläsningen av värme i de områden vi bygger om. Vi har även haft del i projektet att installera fjärrvärme på Gräsvägen. Här har vi genomfört kostnads-/ intäktsberäkningar, förhandlat med hyresgästföreningen, tagit fram beslutsunderlag och även varit med på möten med hyresgästerna. Vi tycker allihop att det är stimulerande att bredda oss i våra yrkesroller och arbetsuppgifter och kunna bidra till att projekt drivs igenom. Tydligare nedskrivningar Redovisningslagstiftningen, det så kallade K3-regelverket som infördes 2013, körs nu bokföringsmässigt fullt ut med komponentavskrivningar. Dock gör Bostadbolagets ekonomifunktion fortfarande extra avstämningar för att se att allt fungerar som det ska. K3 innebär även andra förändringar, mest vad gäller krav på information i årsredovisningshandlingen. Intern kontroll Sedan ett antal år har ett ökat fokus riktats mot internkontrollen. Det handlar om att ge ett ramverk för samtliga anställda och styrelseledamöter att rätta sig efter, exempelvis ägardirektiv, vd-instruktion, befattningsbeskrivningar, policys och uppförandekoder. Meningen är att den interna kontrollen ska hjälpa samtliga medarbetare att fatta rätt beslut i sina kontakter med ägare, kunder och entreprenörer. Den kan till exempel omfatta riskbedömningar, flerårsplaner, processbeskrivningar och arbetsrutiner. Den interna kontrollen ska ses som ett hjälpmedel, men den utgör även en kontrollfunktion för att upptäcka eventuella oegentligheter, menar Jonas. Vi ser den som en del av verksamheten. Den hjälper oss att tydliggöra våra befogenheter och arbetssätt så att vi vet hur vi ska och får agera.

7 KUNDEN I FOKUS SWOT Under 2014 har Bostadsbolagets SWOT-analys uppdaterats. Här är det styrelsens ansvar att göra bedömningar och lägga upp de grova penseldragen för hur organisationen ska anpassas för att möta kommande utmaningar. 1,3 % höjs hyrorna med från 1 januari 2015 efter överenskommelsen mellan Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen. Det innebär cirka 70 kronor mer i hyra per månad för en genomsnittslägenhet på 70 kvm. UPPDATERAD IT-POLICY Bolagets IT-policy har uppdaterats, bland annat på grund av att fler anställda i bolaget har tillgång till datorer. Datorer med internetuppkoppling behövs för att kunna kolla upp priser och enklare beställa förbrukningsmaterial. Två boservicekontor har fått datorer under 2014, och under första halvåret 2015 ska resten installeras där det är praktiskt möjligt. I policyn finns regler för hur den ökade tillgången till internet ska hanteras. NYA REGLER FÖR UPPHANDLING Gränsvärdet för direktupphandling har ökat från 5 basbelopp upp till kronor. Från och med nu måste upphandlingar över dokumenteras på ett likartat sätt, vilket inte har krävts tidigare. Det är Lagen om offentlig upphandling som ändrats. Det innebär visserligen något mer arbete men det är bra för vår egen skull att även mindre upphandlingar dokumenteras, säger Jonas Haage, ekonomichef. UTFASNING AV RÄTTVISA HYRESRABATTEN De rättvisa hyresrabatterna infördes 2004 och innebar en omfördelning av hyrorna beroende på olika parametrar som hiss, läge, balkong etc. De som fick höjd hyra fick samtidigt en hyresrabatt som gällde fram till den juli När denna rabatt nu tas bort sker det genom en långsam utfasning rabatter över 1000 kronor fasas ut under fem år, rabatter under 1000 kronor fasas ut under tre år. UNDERHÅLLSRABATTEN FÖRÄNDRAS Om man som hyresgäst vill skjuta på planerat underhåll i sin lägenhet erbjuds man en hyresrabatt. Efter uppdateringar av systempriset kommer denna rabatt att öka om man väljer att tacka nej till underhållet. Det innebär initialt en liten kostnadsökning för Bostadsbolagets del, men samtidigt ger uppdateringen en ökad tydlighet och trovärdighet. KOSTNADSFÖRT OCH AKTIVERAT UNDERHÅLL/KVM 126 kr kr kr kr kr

8 FASTIGHET OCH PROJEKT Mats Spång, förvaltningschef på Bostadsbolaget. 34 MILJONER TILL UNDERHÅLL Bostadsbolagets rekordsatsning på underhåll har präglat Mats arbete under Få oförutsedda händelser och en mild vinter bidrog till att underhållsplanen både kunde realiseras och utökas. Det har överlag varit ett bra år, inte minst de första sex månaderna, berättar Bostadsbolagets förvaltningschef Mats Spång. Vi siktade på en rejäl underhållssatsning, men sedan vet man ju aldrig om det kommer akuta saker emellan. Lyckligtvis fick Mats och hans kollegor det gynnsamma läge de hoppats på, med få händelser på skadefronten. Den milda vintern , med mindre snöröjning och lägre energiförbrukning, bidrog till att de snabbt kunde komma igång med det som planerats. Dessutom kunde budgeten utökas, när styrelsen beslöt att skjuta till ytterligare pengar för underhåll. Jag vill ge en eloge till styrelsen för detta beslut, säger Mats. Det är bra att hyresgästernas pengar får jobba i bolaget istället för att bli vinst. Nu fick vi 34 miljoner istället för de 28,5 som planerats. Det är den högsta summan någonsin, åtminstone sedan jag började här. DUBBELT SÅ MÅNGA Fönsterbyten är en av de stora kostnaderna i underhållsbudgeten, och Bostadsbolaget går nu in på tredje året i den satsningen. Tack vare extrapengarna har man i år kunnat byta dubbelt så många fönster som planerat. Vi kom igång bra, blev klara snabbt och passade sen på att göra en upphandling till. Och nu ligger ytterligare en upphandling ute, berättar Mats. Vi har haft turen att få både snabba och duktiga entreprenörer och de allra bästa fönstren. RELINING ELLER STAMBYTE? Årets underhållssatsning har varit otroligt värdefull, men Mats påpekar att behovet är fortsatt stort och kommer att vara så under många år. Bland annat finns ett omfattande behov av att byta stammar, vilket man nu planerar för. Det gäller att hitta rätt metod. Idag relinar vi mycket, bara i år har vi lagt cirka två miljoner på det. Det blir bra och håller länge, men det är ju inte som nytt. Att relina en lägenhet kostar cirka kronor, vilket ska jämföras med stambyte som kostar cirka per lägenhet, eftersom man då måste riva ut hela badrummet. För att klara behovet och kostnaderna måste vi kombinera båda dessa metoder, menar Mats. OMBYGGDA LOKALER Om det första halvåret var lugnt vad gäller oförutsedda händelser, kan resten av året betecknas som mer normalt, enligt Mats. Det var lite mer som det brukar, med bland annat ett antal badrum som fick åtgärdas akut och en större brand i augusti. Under året har man även byggt om ett par lokaler kring Stora torget, för återvinningsbutiken Pytte och Stor samt Frösunda. Frösunda flyttar in i Mattcentrums gamla lokaler som nu har fått en rejäl uppfräschning. Ett nytt kontor med nya golv och väggar, ny ventilation, el och nytt vatten. Det har blivit jättefint. UPPHANDLINGAR OCH AVTAL Mats arbete består annars till stor del av upphandlingar och avtal, och 2014 var inget undantag. Det blev en hel del nya avtal under hösten, bland annat en stor upphandling för el, ventilation, lås och glas. Vid större upphandlingar tar Bostadsbolaget ofta hjälp av samordnande organisationer. Vissa upphandlingar görs via Inköpssamverkan i Motala, en instans som hjälper närliggande kommuner med upphandlingar. Andra görs exempelvis via Husbyggnadsvaror, en sammanslutning som ägs gemensamt av flera bostadsbolag och bland annat jobbar med inköp av vitvaror, tvättstugeutrustning, byggvaror etc. De hjälper oss med avtal till riktigt bra villkor och priser och sköter även utvärderingarna. Vi är själva för små för att ha egen kompetens här, och dessutom blir det aldrig något prat om svågerpolitik. Det är otroligt värdefullt för oss, avslutar Mats. 8

9 KUNDEN I FOKUS GRÖNA PÅSEN I oktober infördes Gröna påsen i Mjölby kommun. Det innebär att Bostadsbolagets hyresgäster nu kan sortera sitt matavfall i särskilda gröna påsar. Påsarna kastas i de vanliga sopkärlen, och fraktas som tidigare, men sorteras sedan optiskt ut på avfallsanläggningen och blir till biogas. Införandet av Gröna påsen har inte inneburit några extra åtgärder för Bostadsbolaget, men vi har satsat på att informera hyresgästerna och att uppmuntra till användning. BRAND PÅ VINTERGATAN I augusti utbröt en större brand på Vintergatan 2D i Mjölby, lyckligtvis utan några allvarligare tillbud. Bostadsbolagets personal var snabbt på plats, redan samband med släckningsarbetet, för att finnas till hands för hyresgästerna och bistå vid evakuering. Några erbjöds hotellövernattning, men de flesta fixade eget boende, berättar Mats Spång. Saneringen av de omgivande lägenheterna gick ganska snabbt, cirka en månad, och många kunde bo kvar under saneringen. Brandlägenheten tog lite längre tid, eftersom det skulle göras en utredning om brandförloppet innan saneringen kunde påbörjas. Skadorna var så omfattande att hela lägenheten fick rivas ur. Vi fick bryta upp en del dörrar i trapphuset men kunde ersätta dem med bra dörrar från vårt eget materialförråd. Mats vill lyfta fram vikten av att regelbundet informera om brandsäkerhet. Just i det här fallet hade mer kunskap ytterligare kunnat minimera spridningen av rök och därmed skadorna, menar han. Ett kontor har blivit en lägenhet på Kyrkogatan 12. BOSTADSBRISTEN LEDER TILL NYA IDÉER Efterfrågan på lägenheter i Mjölby är stor, vilket medför en fortsatt mycket låg vakans hos Bostadsbolaget i snitt 5 lägenheter eller 0,20 procent per månad. Det kan jämföras med 13 lägenheter år 2012, respektive 69 lägenheter år I takt med att vakansen minskat ökar kötiden för att få en lägenhet, idag beräknas den till mellan 6 och 12 månader. Få lediga lägenheter innebär också ett ökat tryck i Bobutiken. Runt personer står i intressekön, och det finns runt 40 lägenheter uppsagda men inte tomma att arbeta med varje månad. Dessa får cirka intresseanmälningar som genererar 250 erbjudanden. I genomsnitt är det 30 sökande på varje ledig lägenhet. Omflyttningen minskar något över tid. Den ligger vanligen på mellan 20 och 25 procent. År 2014 flyttade var femte hyresgäst, det vill säga 20 procent. År 2010 låg samma siffra på 23 procent och år 2012 på 21 procent. I väntan på beslut om nybyggnation försöker Bostadsbolaget att göra det bästa av situationen. Eftersom behovet av lokaler inte är lika stort, har man beslutat att bygga om sådana som idag står tomma. Under 2014 har två lägenheter färdigställts i en gammal frisörsalong på Stora torget, och på Kyrkogatan 12 har ett byggkontor blivit en lägenhet med egen ingång. Ytterligare ett sätt att öka antalet bostäder är att bygga om stora lägenheter till flera mindre. Vi har ett antal sådana, varav några på upp till 190 kvadrat, bland annat i Prästgårdsliden och i Skattegården. När dessa blir lediga är det bättre att dela upp dem, menar fastighetschef Mats Spång. De blir också lättare att hyra ut. Bostadsbolaget siktar på att kunna bygga om fler lägenheter och lokaler under NYTT KONTOR TILL FRÖSUNDA På Stora torget 2c har Bostadsbolaget iordningsställt en kontorslokal för Frösunda, ett företag som bland annat erbjuder personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Det är Mattcentrums gamla lokaler som nu har fått en rejäl uppfräschning med nya golv och väggar, ny ventilation och el och nytt vatten. Arbetet påbörjades i september och vid årsskiftet kunde Frösundas personal flytta in i sitt nya, fina kontor. 9

10 MILJÖ OCH TEKNIK MED MILJÖMÅLET I FOKUS Marcus Nejdel och Henrik Bergström är teamet som dagligen arbetar för en lägre energiförbrukning. Det mål som satts upp blir tufft att nå, men alla åtgärder som ger önskad effekt är ändå en vinst för Bostadsbolaget. Marcus Nejdel, energiansvarig och Henrik Bergström, drifttekniker. 10 Bostadsbolaget är med i SABO-företagens Skåneinitiativ, där målet är att minska energianvändningen med 20 procent till år Idag ligger vår siffra på 11,8 procent så vi har en bit kvar, berättar Marcus Nejdel, energiansvarig. Men 2015 ser ut att kunna bli riktigt bra så vi kämpar vidare. Övergripande åtgärder Under 2014 har Marcus och hans kollega, drifttekniker Henrik Bergström, bland annat fortsatt arbetet med att byta undercentraler med goda resultat. Snart är alla våra undercentraler uppkopplade, vilket både effektiviserar vårt arbete och ger snabba resultat. Vi ser en stor energibesparing i de områden där vi bytt, säger Henrik. Detsamma gäller för de fönsterbyten som är utförda på flera av Bostadsbolagets bestånd. Där är energibesparingen verkligen den stora bonusen, vi har trimmat ner kurvorna rejält i de fastigheter som är klara. Andra övergripande åtgärder som Bostadsbolaget genomför i energibesparingssyfte är tilläggsisolering samt byte av belysning. Under 2014 har 15 hus isolerats och ett stort antal fastigheter fått ny trapphusbelysning i form av rörelsestyrd LED. Koll på temperaturen Till stor hjälp i Marcus och Henriks arbete är de temperaturgivare som finns i en del av Bostadsbolagets lägenheter, exempelvis i hela Ubbarp. Givarna skickar info om lägenhetstemperaturen direkt till oss, så när en hyresgäst ringer och berättar att det är för varmt eller för kallt i lägenheten så kan vi direkt se hur det faktiskt ligger till och snabbt justera, säger Marcus. Henrik håller med. Det är ett jättebra verktyg för oss, och det finns mycket mer vi kan göra på den fronten. Vi har nu beställt givare till ett område i Mantorp. Med temperaturgivare kan Marcus och Henrik hålla koll på olika lägenheters inomhusklimat, vilket är till god hjälp i miljöarbetet. Fjärrvärme för miljön Ett projekt som Marcus och Henrik ser som mycket intressant sker nu på Gräsvägen i Eldslösa. Här slänger vi ut 37 gamla elpannor och konverterar hela området till fjärrvärme. Det är en långsiktig investering som kommer att ge en stor vinst för miljön. Konverteringen innebär en liten hyreshöjning för hyresgästerna. I gengäld får de nu varmhyra i stället för kallhyra samt en billigare elkostnad. Den inre installationen är påbörjad och beräknas vara klar under början av Ventilationsprojekt I Tunet har ett ventilationsprojekt nyligen påbörjats där man byter ut ett gammalt elaggregat till ett vattenburet för att få ner energiförbrukningen. I december installerades ett nytt aggregat i ett pilothus på Kungsvägen 83. Nu testar vi en månad. Blir det bra siktar vi på att byta ut alla på hela Tunet, säger Marcus. Samtidigt har flera mindre eldrivna batterier i fläktar bytts till vattenburna, bland annat i Frösundalokalen, och remdrivna fläktmotorer bytts till direktdrivna. Hjälp och engagemang Avslutningsvis tar Marcus och Henrik upp frågan om att öka medvetenheten om energianvändning hos hyresgästerna. Vi fortsätter envist att informera på olika sätt, bland annat i vår kundtidning och försöker hitta på idéer som kan engagera. Vi hoppas också mycket på boinfo-lokalen som en hjälp i detta arbete. I Eldslösa pågår installation av fjärrvärme. En långsiktig investering som kommer att ge en stor vinst för miljön.

11 KUNDEN I FOKUS FÖRSTA BERGVÄRME- PUMPEN INSTALLERAD Bostadsbolagets lagerlokal bakom Toyota/BT har fått ny uppvärmning genom en bergvärmepump, vilken hittills har resulterat i en energibesparing på 40 procent. Vi räknar med att det blir ännu mer, uppåt 60 procent, säger Marcus Nejdel. Investeringen kommer att ha betalat sig redan inom ett par år. DUSCHUTMANINGEN Via allmännyttans energisparkampanj genomför Bostadsbolaget även Duschutmaningen som utmanar hyresgästerna att duscha färdigt på mindre än fem minuter. Alla som vill prova kan utan kostnad hämta en särskild duschklocka i receptionen. FÖRBUD MOT KVICKSILVER Från och med 2015 är kvicksilverlampor förbjudna på grund av dess låga energieffektivitet. Bostadsbolaget har under 2014 bytt ut gamla parkarmaturer för över en miljon kronor. En kostnad som kommer att betala sig över tid, tack vare de nya lampornas betydligt lägre energiförbrukning. Marcus Nejdel utmanar alla hyresgäster att duscha under fem minuter. Peter Gustavsson med ny utomhusbelysning. FRÅN TELE2 TILL BREDBANDSBOLAGET Alla Bostadsbolagets hyresgäster har haft tillgång till cirka 16 tv-kanaler via Tele 2, som nu köpts upp av Bredbandsbolaget. Uppköpet innebär inte någon större förändring i kanalutbudet, men däremot har det krävts en ny kanalsökning. Vi har informerat om detta i kundtidningen och även varit ute hos ett antal hyresgäster och hjälpt till med sökningen ,6 CO 2 /kvm MINSKADE KOLDIOXID UTSLÄPP ,6 CO 2 /kvm 11

12 MEDARBETARE STABILT LÄGE FÖR MEDARBETARNA TORBJÖRN OLSSON BLIR NY VD FÖR BOSTADSBOLAGET Ur personalsynpunkt har 2014 varit ett lugnt år för Bostadsbolaget, rapporterar personalansvarige Ann-Christin Nilsson var ju ett år med ganska stora förändringar på grund av generationsskiftet. Under 2014 har dock allt fallit på plats och fungerar nu mycket bra, både för dem som kom nya året innan och för bolaget som helhet. Sarah Hagman är tillbaka efter sin föräldraledighet och arbetar fortsatt med uthyrningen, tillsammans med Hanna Bengtsson och Inger Gustafsson. Gruppen kompletteras nu med Jenny Ristorp som kombinerar försäljningen med sina uppdrag inom boende och teknik. En stor händelse är naturligtvis rekryteringen av den nya vd:n, säger Ann-Christine, men eftersom han tillträder först 2015 är personalstyrkan för 2014 oförändrad. Även sjuktalsmässigt har året varit lugnt enligt Ann-Christine. Vi är lyckligt lottade på så sätt att vi har ett väldigt lågt sjuktal här på företaget. Något som vi tror till viss del beror på att personalen trivs och att de får mycket frihet under ansvar. Ålder: 46 år Familj: Sambo samt två egna barn och ett bonusbarn Fritid: Träning (löpning, styrketräning, skidor och golf), motorsport och fritidshuset i Malexander Ann-Christin Nilsson, personalansvarig. Den 1 februari 2015 tillträder Torbjörn Olsson som vd för Bostadsbolaget. Efter civilekonomstudier och några års arbete i databranschen, hamnade Torbjörn av en slump i bostadsbranschen och där har han stannat. På meritlistan står bland annat vd-poster för Ramunderstaden i Söderköping, Karlshamnsbostäder och för Boxholmshus. Torbjörn beskriver bostadsbranschen som spännande, rolig och utmanande. När vi bygger ett nytt hus kommer det att stå i hundra år. Det ger perspektiv på det man håller på med. Bostadsbolaget har, menar Torbjörn, en mycket viktig roll i utvecklingen av kommunen. Vi ska planera nya, ånära bostäder på Svartåstrand. Där finns fantastiska utvecklingsmöjligheter! Minst lika viktigt som nya satsningar är att ta väl hand om befintliga hyresgäster. Det ska vi göra genom ambitiösa underhållsplaner, där våra områden utvecklas så att hyresgästerna trivs ännu bättre. Vårt mål är att vara ett aktivt fastighetsbolag i kommunen och det känns mycket stimulerande att få vara en del i detta arbete. Torbjörn Olsson har, efter att avtalet blev klart, aviserat att han tar med sig ytterligare en person till Bostadsbolaget. Det är Jan Alm som på deltid kommer att hjälpa Torbjörn och förvaltningschef Mats Spång med strategiska frågor kring nyproduktion och långsiktiga renoveringsprojekt. 12

Försäkra dig om en trygg bostad

Försäkra dig om en trygg bostad Tidning för Bostadsbolagets hyresgäster nr 2 2013 Försäkra dig om en trygg bostad Bostadsbolaget har inlett ett samarbete med Länsförsäkringar Östgöta, som erbjuder hyresgästerna ett förmånligt pris på

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Sportlov i återvinningsstationen

Sportlov i återvinningsstationen Tidning för Bostadsbolagets hyresgäster nr 1 2014 Sportlov i återvinningsstationen Under sportlovet engagerade Bostadsbolaget ett antal skollediga ungdomar för att hjälpa till att informera om källsorteringen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB (556527-8651) avger härmed följande redovisning över verksamheten för räkenskapsåret 2012. Företaget

Läs mer

Scandinav Bildbyrå/Fotograf Anne Dillner. Kyrkogatan /Götgatan. Flerfamiljshus i fyra plan, centralt i Kumla

Scandinav Bildbyrå/Fotograf Anne Dillner. Kyrkogatan /Götgatan. Flerfamiljshus i fyra plan, centralt i Kumla Scandinav Bildbyrå/Fotograf Anne Dillner Kyrkogatan /Götgatan Flerfamiljshus i fyra plan, centralt i Kumla DAGS FÖR NYTT BOENDE? Flytta in i Urmakaren! Ett nytt modernt boende väntar på dig mitt i centrala

Läs mer

BOENDE FÖR ÄLDRE TRYGGHETSBOENDE I MJÖLBY KOMMUN

BOENDE FÖR ÄLDRE TRYGGHETSBOENDE I MJÖLBY KOMMUN BOENDE FÖR ÄLDRE TRYGGHETSBOENDE I MJÖLBY KOMMUN EN TRYGGARE BOENDEFORM FÖR ÄLDRE En lägenhet i ett trygghetsboende passar dig som känner att du vill ha ett bekvämt och mer tillgängligt boende. Bor du

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat. Besöksadress: Ballebovägen 4

SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat. Besöksadress: Ballebovägen 4 SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat Besöksadress: Ballebovägen 4 bygger 58 nya lägenheter påe-post: info@bollebo.se Hemsida: www.bollebo.se

Läs mer

Vi gör inte som alla andra

Vi gör inte som alla andra Vi gör inte som alla andra D. Carnegie & Co gör inte som alla andra istället för att evakuera och renovera hela trapphus eller fastigheter, renoveras lägenhet för lägenhet i takt med den naturliga omflyttningen.

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSBOLAGET

ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSBOLAGET ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSBOLAGET INNEHÅLLS- FÖRTECKNING Vd har ordet... 03 Marknad Kommunikation och samarbete ger mervärden för kunden... 04 Ekonomi En bra modell... 06 Miljö och Teknik Ju fler desto

Läs mer

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 2 2012. Rent och snyggt på våra områden Populärt med odlingslotter Krafttag för att spara energi. Ha en skön sommar!

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 2 2012. Rent och snyggt på våra områden Populärt med odlingslotter Krafttag för att spara energi. Ha en skön sommar! INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 2 2012 Rent och snyggt på våra områden Populärt med odlingslotter Krafttag för att spara energi Ha en skön sommar! LEDARE PERNILLA BERGKVIST Rent, snyggt och bättre service

Läs mer

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-09-19 1

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-09-19 1 STYRELSEN 2006-09-19 1 Plats och tid Kommunala bolagens sammanträdesrum Sjögatan 28, Tisdag 19 september, klockan 13.15 16.45 Beslutande Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén Bror

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Fehret Raza Tangenten Lokal Hyresgästförening Kerstin Anders Gunnar Verksamhetsberättelse 2012 2013-01-21 1 Ordförande har ordet! Vi har ännu ett år som kännetecknas med stor

Läs mer

Nu bygger vi om i Tensta

Nu bygger vi om i Tensta Nu bygger vi om i Tensta Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Tensta Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Bostadsbolagets nya bostäder i Mjölby kommun

Bostadsbolagets nya bostäder i Mjölby kommun April 2016 Bostadsbolagets nya bostäder i Mjölby kommun 2016-2020 Idéskisser och planer Världsvan och hemkär BYLANER 2016-2020 2. 3. 4. 1. MJÖLBY 1 Kvarteret Rosenkammaren, Svartåstrand, nyproduktion.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 för Bf Kornetten upa Org.nr. 746000-0784

ÅRSREDOVISNING 2013 för Bf Kornetten upa Org.nr. 746000-0784 ÅRSREDOVISNING 2013 för Org.nr. 746000-0784 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 4 - Balansräkning 5 - Tilläggsupplysningar noter 6 Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Bybladet. Maj 2014. Bybladet innehåller:

Bybladet. Maj 2014. Bybladet innehåller: Bybladet Maj 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 10/5 Fasadprojektet Takprojektet Ventilationsprojektet Nya skyltar till p-platserna Information

Läs mer

Inför kommande renoveringar

Inför kommande renoveringar December 2017 Till dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra Norrlandsgatan 38 A E Inför kommande renoveringar I slutet av november bjöd vi in dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

HSB Brf Stranden i Ekerö

HSB Brf Stranden i Ekerö HSB Brf S T R A N D E N Ekerö HSB Brf Stranden i Ekerö Organisationsnummer: 716418-6905 Årsredovisning För räkenskapsåret 2010 Org,nr: 716418-6905 Sid 2/5 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Stranden

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Solståndet i Göteborg

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Solståndet i Göteborg Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Solståndet i Göteborg Org. nr: 716409-4943 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014.07.01-2015.06.30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Sida 1 av 8 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Nya lägenheter i Kållekärr Skiss på nya bostäder på Koholmen 1,0 12-09 G:\Win\Tjörns Bostads AB\BUDGET\2016\Budget TBAB 2016.doc Sida 2 av 8 Innehåll Om

Läs mer

NYHETSBREV December 2015

NYHETSBREV December 2015 NYHETSBREV December 2015 Föreningens Ordförande har ordet Ännu ett år har nu passerat i vår unga förening. Ett år som det hänt mycket spännande i och som kännetecknats av många projekt som har färdigställts.

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Tillsammans gör vi det bättre

Tillsammans gör vi det bättre Tillsammans gör vi det bättre Verksamhetsberättelse för Bärnstenens Samfällighetsförening 2015 2016 Styrelsen för Bärnstenens samfällighetsförening, Umeå får härmed avge följande verksamhetsberättelse.

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25 Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2-12 Korstagatan 15-25 2 Härligt boende i Kumlas nya kvarter Känslan av att allt är nytt,

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Vi börjar med att avklara alla formaliteter som hör ett årsmöte till.

Vi börjar med att avklara alla formaliteter som hör ett årsmöte till. Måndag 28 april klockan 18.30 Linnéaskolans matsal, Sönkmyrvägen Välkommen till Röbäckshus 1:s Årsmöte. Var med och påverka!!! Vi börjar med att avklara alla formaliteter som hör ett årsmöte till. Sedan

Läs mer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Sugen på nytt, fräscht boende? Flytta in i en jordgubbe! Du vet den där fräscha smaken av nyplockade svenska jordgubbar.

Läs mer

Allmn. miljöspark. Allmn. miljöspark. Yttre miljö. 2014: Allmännyttans energisparkampanj. Vet Du om att VSBo deltar? 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

Allmn. miljöspark. Allmn. miljöspark. Yttre miljö. 2014: Allmännyttans energisparkampanj. Vet Du om att VSBo deltar? 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 214: Allmännyttans energisparkampanj Vet Du om att VSBo deltar?,8,7,6,5,4,3,2,1 Allmn. miljöspark. % Ja % Nej Hur fick Du reda på det? 6 Allmn. miljöspark. 5 4 3 2 1 Utskick VSBo % Hemsida % Annat % Ej

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HSB:s Bostadsrättsförening DELFINEN ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ETABLERING Föreningen bildades den 25 januari 1965 och registrerades den 13 februari 1965.

Läs mer

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen.

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen. VD Roland Kindslätt Tjänsteskrivelse 2015-03-05 Bakgrund Sedan sekelskiftet så har behovet av bostäder sakta men säkert ökat. Främst Edshus AB hade då betydande vakanser men kurvan har över tid ständigt

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

INRED MED SVENSKA BOSTÄDERS STILVAL OCH TILLVAL

INRED MED SVENSKA BOSTÄDERS STILVAL OCH TILLVAL INRED MED SVENSKA BOSTÄDERS STILVAL OCH TILLVAL PERSONLIGARE HEM Vi gör det enkelt för dig att sätta din personliga prägel på din lägenhet. Genom Svenska Bostäders stilval och tillval kan du inreda lägenheten

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Handbok. För entreprenörer

Handbok. För entreprenörer Handbok För entreprenörer 1 Innehåll Vår vision och värdegrund 4 Välkommen 6 Om oss 8 Uppdrag och mål 10 Vårt varumärke 13 Vi tillsammans 14 Minneslista 15 Gott bemötande 16 Snyggt och städat 19 Sekretess

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Personligare hem Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Nu gör vi det enklare för dig att sätta din personliga prägel på din lägenhet. Genom Svenska Bostäders stilval och tillval kan du inreda

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 April 2014 Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars I mars bjöd vi in till ett möte där du fick komma med önskemål och förslag inför

Läs mer

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Lingonets styrelse 2014-11-12 Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Genom att fastställa en verksamhetsplan för tre år, 2015-2017ff, vill styrelsen förbättra förutsättningarna

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

Välkommen till Bostaden!

Välkommen till Bostaden! Välkommen till Bostaden! Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar; socialt, ekonomiskt och ekologiskt! Alla mål utifrån hållbarhetsperspektiven: Ekonomiskt Ekologiskt Socialt I vår affärsplan

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 1 2005 NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN PERSTORPSBOSTÄDER KÖPER TORGGATAN 3 A-B NY TIDNING! TOMMY VIEBKE VD HAR ORDET Välkommen! Det du håller i din hand är den första

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf. Svalan 32-38- verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö, 769617-7885, avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109 Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Postiljonen 4 får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och versamhet för perioden 2010-03-24 till 2010-12-31

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen Att bo i bostadsrätt rättigheter och skyldigheter Att bo i bostadsrätt är förenat med både rättigheter och skyldigheter. Du bor i en bostadsrättsförening,

Läs mer

VD HAR ORDET. Utvecklingen pekar åt rätt håll

VD HAR ORDET. Utvecklingen pekar åt rätt håll AKTUELLT FRÅN DIN VÄRD 2015-2016 VD HAR ORDET Utvecklingen pekar åt rätt håll Laxå växer. Framtidstron spirar i kommunen. Företag söker sig hit. Allt detta sammantaget gör att det ser positivt ut även

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Södra långgatan 21 A Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m². Tillträde tidigast

Län Kalmar Gatuadress Södra långgatan 21 A Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m². Tillträde tidigast Län Kalmar Gatuadress Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m² Område " Oskarshamn/ Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Vi trivs med läget, perfekt att man kan gå ner till centrum

Läs mer

Nya infobladet. Mängden information. Besöker hemsidan. 2017: Information

Nya infobladet. Mängden information. Besöker hemsidan. 2017: Information 217: Information Vi har gjort om vårt infoblad och det delas som alltid ut en gång per kvartal med hyresavierna. Andra nya infobladet delades ut samtidigt med hyresgästenkäten. 2 % har inte ens sett det

Läs mer

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i kooperativ hyresrätt Vill du ha inflytande och gemenskap, bo tryggt i ett stabilt område, ha möjlighet att engagera dig utan att riskera din ekonomi?

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150701 På föreningens hemsida

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår.

Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår. ÅRSREDOVISNING 2007 för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KAJPLATSEN (org. nr. 71 64 21-8286) Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Boendeenkät Allmänt Vad tycker du om servicen från föreningen?

Boendeenkät Allmänt Vad tycker du om servicen från föreningen? Boendeenkät 2016 Det här är en sammanfattning av svaren på boendeenkäten som genomfördes i början av 2016. Totalt svarade ungefär en femtedel av de som bor i föreningen på enkäten, så det kan vara svårt

Läs mer

VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING?

VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING? VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING? 1 UPPRUSTNING PÅ GÅNG I DITT BOSTADSOMRÅDE Din hyresvärd planerar att genomföra en upprustning i ditt hus. En upprustning är en omfattande renovering av fastighetens lägenheter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Viktigt för uppdraget har varit att samråda med berörda intressenter och aktörer för att få ta del av deras synpunkter, kunskaper och erfarenheter.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober. Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4

Info! Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober. Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4 Oktober 2012 Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4 Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober I början av oktober bjöd vi in till ett möte där du som bor på Tranbärsvägen 2 4 fick komma med önskemål

Läs mer

KVARTERET SÖDERHÖJDEN

KVARTERET SÖDERHÖJDEN KVARTERET SÖDERHÖJDEN SNAPPHANEVÄGEN, JÄRFÄLLA 120 LÄGENHETER VÄLKOMMEN TILL KVARTERET SÖDERHÖJDEN HAR DU FUNDERAT PÅ ATT BO I JÄRFÄLLA OM INTE, GÖR DET NU. JÄRFÄLLA ÄR ETT LÄTT VAL FÖR DIG SOM VILL BO

Läs mer

Handbok för entreprenörer

Handbok för entreprenörer 010911 Handbok för entreprenörer Det personliga boendet Ett tryggt och trivsamt hem är grunden i ett bra liv. Det är också grunden i ABK:s verksamhet. Som leverantör och samarbetspartner är du välkommen

Läs mer