DigiTrust i ett nötskal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DigiTrust i ett nötskal"

Transkript

1 Vad skapar trygghet och tillit på nätet? PERSPEKTIV FRÅN ETT TVÄRVETENSKAPLIGT FORSKNINGSPROJEKT Professor Per Runeson, inst f Datavetenskap, LTH, DigiTrust i ett nötskal 10 forskare från 5 fakulteter, Enkät med 1100 svarande om tillit och övervakning bank, arbetsliv, medier, hälsa, teknik Studier av vetenskaplig publicering juridiska perspektiv gestaltning av infrastruktur Frågor kring tillit i det digitala, tycks det, ställs oftare och oftare: Hur ska vi hantera integritets- och övervakningsfrågor? Hur ska vi hantera den mätbarhet som följer av vår digitaliserade tillvaro? Vad är det som avgör vilka tjänster vi litar på och vilka vi inte litar på, i vilken mån spelar den tekniska säkerheten en roll? Liknande frågor kan ställas om vilka kunskapsinstitutioner vi litar på, eller borde lita på hur är det med forskningens egen granskning, som också förändras och utmanas i en digital tid? Paradoxalt nog tycks bilden och den fysiska gestaltningen bli allt viktigare i den digitala världen. Därför samlar vi resultat från forskningsprojektet DigiTrust i en bok. DigiTrust är namnet på den tvärvetenskapliga forskargrupp vid Lunds universitets Pufendorfinstitut som mellan september 2013 och juni 2014 ägnat sig åt just tillitsfrågor ur ett digitalt perspektiv. Gruppen består av 10 forskare från 5 fakulteter och har letts av Per Runeson och Stefan Larsson. Forskningen i digitrustgruppen har i korthet berört tre huvudsakliga områden: 1) Säkerhet och integritet vilka tjänster och aktörer litar vi på och varför?; 2) Vilka kunskapsinstitutioner litar vi på eller litar vi inte på i en digital kontext? 3) Övervakning och datalagring som rättslig och offentlig trend, i vilken riktning går den? Utöver det seminarieformsbaserade arbetet som detta tvärvetenskapliga projekt har utfört, där olika forskningstraditioner fått brottas och jämkas med varandra, har medlemmar ur gruppen deltagit i panelsamtal, radioprogram, skrivit debattartiklar, bloggat och twittrat som ett sätt att vara delaktiga i samhällsdebatten. Denna bok bjuder på en del av de analyser som gruppen har gjort, presenterar både forskningsperspektiven och forskarna, och inte minst resultat från den enkätstudie om digital tillit med 1100 svenskar som gruppen genomfört under Läs gärna mer på digitalsociety.se DigiTrust: Tillit i det digitala Redaktörer Stefan Larsson och Per Runeson Redaktörer Stefan Larsson Per Runeson PUFENDORFINSTITUTET DigiTrust: Tillit i det digitala Tvärvetenskapliga perspektiv från ett forskningsprojekt 1

2 Vad har vi lärt oss om tillit? De som är mer skeptiska i allmänhet är också mer skeptiska i det digitala Diskrepans mellan uttalad tillit och användning i praxis Tekniska lösningar är nödvändiga, men inte tillräckliga villkor Långsiktigt arbete att bygga tillit eller vi vänjer oss vid allt? Tillit Förhoppningen att det man bidrar med skall tas omhand av mottagaren på ett positivt sätt Skapas mellan två entiteter: människa, system, organisation, sammanhang Byggs upp, vidmakthålls och rivs ned 2

3 Tillit i det analoga/digitala Hur hanteras och upplevs övergången? Vilken roll spelar tekniken? Vilken roll spelar gestaltning och symbolik? Finns det olika kategorier mer/mindre tillitsfulla personer/grupper/kategorier? Hur spelar möjligheten till övervakning in? Hur balanseras olika intressen: individ/ myndighet/företag? Enkätstudien Vad är tillit för oss i det digitala samhället? Påverkar vår upplevelse av tillit hur vi faktiskt agerar? En internetbaserad enkät ger möjlighet att fånga upp svar på bred front: 35 frågor/påståenden Slumpmässigt urval till knappt 1200 respondenter varav 97% svarade (1118 st) Allmänna frågor om tillit designade för att möjliggöra referenspunkter med existerande undersökningar, tex Svenskarna och Internet 3

4 Design Kunskap Attityd Praxis Jag har god kunskap om hur man använder sig av internetbaserade banktjänster Jag känner tillit (förtroende för) till de internetbaserade tjänster som jag använder mig av Jag använder mig av internetbaserade tjänster för att betala mina räkningar Fem nyckelområden Övervakning enorma möjligheter för såväl myndigheter som företag Bank tjänster har funnits länge och är väletablerade och som avkräver oss personlig information Hälsa snabbt växande område där vi lämnar ut personlig information Arbetsliv hur arbetsgivaren litar på oss och tvärtom Medier en stor bredd på aktörer: gamla som migrerar och nya uppkomlingar 4

5 Övervakning Myndigheter bör få samla in och/eller bearbeta information om mina internetvanor. Aldrig Domstol Bedömning Rutin Automatiskt 5

6 Jag anser att det är acceptabelt att följande aktörer samlar in eller bearbetar data om mina internetvanor. UK (GCHQ) Rus (FSB) USA (NSA) SE (FRA) Polisen SÅPO Kommersiell övervakning 6

7 Bank Tillit: betalningsmedel BetalLappar$för$smartphones$ App SMSLbetalning$ Paypal etc Kortbetalning$ internetbaserade$banktjänster$för$a?$betala$räkningar$ E-bank transfer Kontoöverföringar$via$internetbank$ E-bank betala Kontanter$ Överföring$genom$digitala$betaltjänster$(PayPal,$Payson,$etc.)$ 21%$ 25%$ 35%$ 30%$ 44%$ 45%$ 63%$ 25%$ 13%$ 75%$ 19%$ 6%$ 85%$ 10%$ 5%$ 87%$ 9%$ 5%$ 87%$ 7%$ 5%$ 0%$ 10%$ 20%$ 30%$ 40%$ 50%$ 60%$ 70%$ 80%$ 90%$ 100%$ Instämmer$ Neutral$ Instämmer$inte$ 7

8 Medier Tillit: sociala och etablerade medier Does it work? 80 % av respondenterna är användare, men förtroendet är lågt. I kategorierna yngre och kvinnor är förtroendet något högre I kategorin politiskt till vänster är förtroendet särskilt lågt 20 % känner sig trygga med att lämna ut personlig information 50 % anser att sociala medier kan inkräkta på den personliga integriteten 8

9 Tillit: sociala och etablerade medier Aftonbladet.se Kvällstidningar Dagstidningar Lokal SR Kommers TV4 STV Kända mönster: public service medier i förtroendemässig särklass, därefter lokala morgontidningar och TV4. Lågt förtroende för kommersiella tv-kanaler, gratistidningar och kvällspress företagen bakom de sociala medierna är i paritet med dessa. Hälsa 9

10 Tillit: dela hälsoinformation Jag$känner$mig$trygg$med$a=$lämna$ut$informaIon$om$mi=$ hälsoillstånd$på$internet$i$syoe$a=$dela$mina$erfarenheter$ Dela med$andra.$ för andra Jag$känner$mig$trygg$med$a=$lämna$ut$informaIon$om$mi=$ hälsoillstånd$på$internet$när$jag$söker$hälson$och$ sjukvårdsinformaion.$ Dela för sök Bedöma Kunnig Naturligt Journaler I rätta händer Litar på lagring Jag$har$inga$problem$med$a=$bedöma$vilken$ hälsoinformaion$på$internet$som$jag$kan$lita$på.$ Jag$anser$mig$kunnig$när$det$gäller$a=$söka$ hälsoinformaion$på$internet.$ Det$är$naturligt$för$mig$a=$använda$mig$av$Internet$när$jag$ söker$informaion$om$min$hälsa.$ Jag$vet$hur$jag$går$Illväga$för$a=$få$Illgång$Ill$mina$ medicinska$journaler.$ Jag$litar$på$a=$den$informaIon$som$lagras$digitalt$hos$min$ vårdgivare$inte$hamnar$i$orä=a$händer.$ Jag$skulle$känna$mig$trygg$med$a=$mina$medicinska$ journaler$lagras$digitalt$hos$min(a)$vårdgivare.$ 23%$ 33%$ 32%$ 33%$ 44%$ 53%$ 57%$ 30%$ 20%$ 57%$ 61%$ 44%$ 36%$ 35%$ 31%$ 26%$ 50%$ 26%$ 25%$ 21%$ 17%$ 18%$ 18%$ 14%$ Instämmer$ Varken$eller$ Instämmer$inte$ 0%$ 10%$ 20%$ 30%$ 40%$ 50%$ 60%$ 70%$ 80%$ 90%$ 100%$ Arbetsliv 10

11 Anpassar sociala medier Anpassar nätanvändning Begränsas tekniskt Arbetsgivare samlar in Oro för kontroll Vad skapar tillit i det digitala? 11

12 Sverige, ett högtillitsland?! Enligt'din'mening,'går'det'a/'lita'på'människor'i'allmänhet?' 0%$ 20%$ 40%$ 60%$ 80%$ 100%$ Respondenter$som$är$oroliga$för$a=$arbetsgivaren$ kontrollerar$internetb$och$ebpostanvändning$ 12%$ 35%$ 22%$ 29%$ 1%$ Samtliga$respondenter$ 6%$ 31%$ 24%$ 36%$ 2%$ I$låg$utsträckning$ I$viss$utsträckning$ Varken$i$låg$eller$hög$utsträckning$ I$ganska$hög$utsträckning$ I$hög$utsträckning$ Tillit digitala banktjänster App SMS Paypal etc Kort E-bank transfer E-bank betala Kontanter 12

13 Vad gör bankerna rätt? Bygger på existerande erfarenhet och förtroende? Följd av lagstiftning och tillsyn? Följd av konkurrens? Bra IT-teknikval? Grunden för tillit till ett IT-system Tillit Tillit till i IT ett IT-system Teknik Procedurer och regler Image (brand) användning 13

14 Spelar tekniken någon roll för tilliten? För det mesta gör den det i bakgrunden Risktagande (driftsäkerhet, attacker, mm) (brand) image, rykten Formella krav (lagar, förordningar, tillstånd, mm) Användarvänlighet Om man har tekniskt kunniga kunder Upphandling Jämförelse Inte direkt mot allmänheten Fungerar inte i marknadsföring Informationen är inte verkningsfull Privacy by Policy 14

15 Privacy by Design Vad har vi lärt oss om tillit? De som är mer skeptiska i allmänhet är också mer skeptiska i det digitala Diskrepans mellan uttalad tillit och användning i praxis Tekniska lösningar är nödvändiga, men inte tillräckliga villkor Långsiktigt arbete att bygga tillit eller vi vänjer oss vid allt? 15

16 Vad skapar trygghet och tillit på nätet? PERSPEKTIV FRÅN ETT TVÄRVETENSKAPLIGT FORSKNINGSPROJEKT Professor Per Runeson, inst f Datavetenskap, LTH, 16

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Svenska folkets attityder till kontanter respektive digitala betalmetoder 2013

Svenska folkets attityder till kontanter respektive digitala betalmetoder 2013 Svenska folkets attityder till kontanter respektive digitala betalmetoder 2013 Bakgrund Övergången från kontant till digital hantering av pengar har varit en lång process som har skapat en omfattande

Läs mer

DELADE MENINGAR Svenska folkets syn på digital integritet 2015

DELADE MENINGAR Svenska folkets syn på digital integritet 2015 DELADE MENINGAR Svenska folkets syn på digital integritet 2015 Bakgrund Mängden information som vi människor delar med oss av digitalt har exploderat de senaste åren. För bara tjugo år sedan hade nog

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 WORLD INTERNET INSTITUTE www.worldinternetinstitute.org är ett oberoende forskningsinstitut som utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv studerar Internets påverkan på

Läs mer

PRESSAT. TEMA: FÖRTROENDE Så ser svenska journalister på publikens förtroende

PRESSAT. TEMA: FÖRTROENDE Så ser svenska journalister på publikens förtroende PRESSAT JOURNALISTGRANSKNING JMG VID GÖTEBORGS UNIVERSITET APRIL 2010 AV: BJÖRN JOHANSSON, CHRISTOPHER KULLENBERG ROTHVALL & MIKAEL RUDOLFSSON TEMA: FÖRTROENDE Så ser svenska journalister på publikens

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Ungdomar och integritet 2011. Kairos Future / Datainspektionen. Datainspektionens rapport 2011:1

Ungdomar och integritet 2011. Kairos Future / Datainspektionen. Datainspektionens rapport 2011:1 Ungdomar och integritet 2011 Kairos Future / Datainspektionen Datainspektionens rapport 2011:1 Ungdomar och integritet 2011 Datainspektionens rapport 2011:1 Skriven av Kairos Future för Datainspektionen

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

RAPPORT: PERSONLIGT BEMÖTANDE PÅ WEBBEN

RAPPORT: PERSONLIGT BEMÖTANDE PÅ WEBBEN RAPPORT: PERSONLIGT BEMÖTANDE PÅ WEBBEN 02 Innehåll 03 Jesper Aubin 03 Min bakgrund 03 Researchmetod 04 Introduktion 04 Personligt bemötande 04 Hur ser det ut idag? 04 Vad gör det personliga mötet med

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Tillit i distansierade kontakter

Tillit i distansierade kontakter Författare Peter Axelsson http://www.petera.se Handledare Katarina Giritli-Nygren Mittuniversitetet B-Uppsats Mittuniversitetet Institutionen för samhällsvetenskap Inlämnad och publicerad 2010-06-08 RevB

Läs mer

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor >> Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor Innehåll Om rapporten... 2 Kommunikation på mottagarens villkor... 3 Mottagarmakten fortsatt

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Bakgrund. Lukas O Berg VD, Insight Intelligence

Bakgrund. Lukas O Berg VD, Insight Intelligence Svenska folkets attityder till olika betalmetoder och betaltjänster 2014 Bakgrund Den svenska betalmarknaden befinner sig i en dynamisk utvecklingsprocess. Nya digitala betaltjänster lanseras, regler

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

Utvecklingen av e-legitimationer i Sverige en studie av det privata och det offentligas roller

Utvecklingen av e-legitimationer i Sverige en studie av det privata och det offentligas roller Utvecklingen av e-legitimationer i Sverige en studie av det privata och det offentligas roller Pågående arbete vänligen behandla med omsorg och respekt! J Ester Andréasson Fil. Lic. Doktorand Avdelningen

Läs mer

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR Bilden av alkohol i bloggosfären Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 4. Inledning 7. Bloggens framväxt 9. Undersökningens resultat 13. Bilaga 1: Källor och underlag

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN Intervjuer och rapporten är en del av Integrationsfondens projekt Mänskliga Rättigheter i praktiken Diarienummer: 2012-3011299 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN 2013-2015 Folkuniversitetet Umeå Folkuniversitetet

Läs mer

Hade det inte kostat så mycket, hade det kanske varit enklare

Hade det inte kostat så mycket, hade det kanske varit enklare 1 Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Sociologi och Socialt Utvecklingsarbete C-uppsats Ht 2007 Handledare: Ann-Katrin Witt Examinator: Åke Nilsén Hade det inte kostat så mycket, hade

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

E-betaltjänster - delrapport

E-betaltjänster - delrapport DATUM RAPPORTNUMMER 14 oktober 2003 PTS-ER-2003:38 ISSN 1650-9862 E-betaltjänster - delrapport Konsumenters attityder till e-betaltjänster Fortsatt arbete Förord Förord Regeringen gav i december 2002

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Presentation. Men vi börjar med film. Anders Öfvergård, känd som Arga snickare, talar brandskydd.

Presentation. Men vi börjar med film. Anders Öfvergård, känd som Arga snickare, talar brandskydd. Presentation Jag heter Alexandra Johansson och jag arbetar på MSBs avdelning för risk och sårbarhetsreducerande arbete. Där jag är kommunikatör och ansvarig för kampanjen Aktiv mot brand. Jag var delvis

Läs mer

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö 3 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 6 SAMMANFATTNING 7 Starka sidor av tjänstemännens IT-miljö 7 Svaga sidor av tjänstemännens

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

Rapport 2012:4 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2012. Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid

Rapport 2012:4 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2012. Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid Rapport 2012:4 ISSN 160-796 Fokus Attityd 2012 Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid Fokus Attityd 2012 är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2012 Citera oss gärna men ange källa

Läs mer