NORDISKA MODELLEN Fackföreningarna och arbetsrätten i Norden - nu och i framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORDISKA MODELLEN Fackföreningarna och arbetsrätten i Norden - nu och i framtiden"

Transkript

1 NORDISKA MODELLEN Fackföreningarna och arbetsrätten i Norden - nu och i framtiden Niklas Bruun Boel Flodgren Marit Halvorsen LIBER

2 Innehåll Förkortningar i! 14 I. Den nordiska modellen för facklig verksamhet 15 av Niklas Bruun 1. Inledning 17 Allmänt 17 Bokens frågeställning och uppläggning 19 De nordiska ekonomisk-politiska modellerna 21 Organisatorisk bakgrund Facket- en central institution för den nordiska välfärdsstatens 30 uppbyggnad och funktioner Om den nordiska välfärdsstaten 30 Fackets roll 30 Rättens roll 33 Om lönearbetets ideologi 33 Kristendenserna Facket och rätten 36 Fackets ambivalenta förhållande till rätten 36 Juridifieringsutvecklingen s 37 Rätten och fackets interna verksamhet 41 Rätten, facket och kollektivavtalssystemet, 48 Rätten som instrument för statlig styrning och kontroll av facket och dess 53 medlemmar 4. Avslutning 59 II. Företagsdemokrati - medbestämmande 61 av Boel Flodgren 1. Inledning 63 Allmänt om företagsdemokrati 63 Ekonomisk demokrati, industriell demokrati och företagsdemokrati 65 Medbestämmande 66 Något om problem vid undersökningar avseende medbestämmande 69 Framväxten av former för arbetstagarinflytande i Norden De fackliga företrädarna 85 Organisationsstruktur 85

3 Regelsystemet rörande de fackliga företrädarna 87 Val av lokala fackliga företrädare 89 De lokala fackliga företrädarnas uppgifter 93 Den facklige företrädarens rättigheter och rättsskydd, framförallt med 96 avseende på förhandlingar Fackliga möten på betald arbetstid 99 Fackligt arbete på betald arbetstid 101 Den facklige företrädarens anställningsskydd 105 Sammanfattande reflexioner rörande de fackliga företrädarna i de 107 nordiska länderna 3. Inflytandeformer i de olika länderna 109 Allmänt 109 Medbestämmande på gol vet i Danmark 111 Medbestämmande på golvet i Finland 114 Medbestämmande på golvet i Norge 120 Medbestämmande på golvet i Sverige 124 Medbestämmande på toppen 131 Medbestämmande i koncerner 135 Koncernfackligt samarbete i Norden Sammanfattande reflexioner rörande facket och medbestäm- 137 mandet i de nordiska länderna III. Anställningsskydd 143 av Ruth Nielsen 1. Problemställning ; Historisk utveckling och överblick, 146 Norge 147 Finland 149 Sverige 150 Danmark \5\ Konklusion Hävningsrätten Kravet på saklig grund vid uppsägning 157 Anställningsförhållanden och anställningsskydd 157 Vad innebär saklighetskravet? 159 Verksamhetens förhållanden 159 Den anställdes förhållanden som orsak till uppsägningen 162 Judiciell kontroll och sanktioner vid överträdelse av de materiella reglerna 163

4 5. Förfarandet vid uppsägning 166 Uppsägningstid : 166 Kravet på skriftlig form 167 Besvärshänvisning och motiveringsplikt 167 Förhandlingsplikt och arbetstagarinflytande 168 Besvärsfrister 168 Uppskjutande verkan 169 Bevisbörda 170 Sanktioner för överträdelser av förfarandereglerna Sammanfattning av den nordiska utvecklingen rörande 171 anställningsskyddet Vem skyddas? 171 Avlägsnandet från den allmänna avtalsrätten 171 Generalisering av anställningsskyddet 172 Skillnaderna mellan de nordiska länderna 172 Fackföreningsrörelsens funktion i anställningsskyddet 172 Konfrontation med EG-utvecklingen 173 IV. Arbetsmiljö 175 av Håkan Hydén 1. Reglernas bakgrund 177 Kort historik ~ 177 Sammanfattande analys 181 Arbetsmiljölagstiftningens tillämpningsområde 184 Lagkonstruktioner 186 Gemensamma regler Institutionell ordning 199 Myndighetsorganisation ' 199 Skyddsorganisation på arbetsplatsen 201 Företagshälsovård Genomförande 210 Strategier 210 Regelstyrning 212 Medbestämmande 226 Kunskap om påverkningsmedel Avslutning 242 Nordiskt samarbete 242 Fackets roll vid lagars genomförande 247 Framtiden 254

5 V. Jämställdhet 259 Av Ruth Nielsen och Mqrit Halvorsen 1. Inledning och problemställning Historik 267 Generellt om jämställdhet 267 Om särvärn och lika lön 268 Jämställdhet vid anställning, befordran, avskedande, m m Komparativ översikt av den nordiska jämställdhetsrätten 270 Självständig likalönelagstiftning 271 Ingepp i arbetsgivarens arbetsledningsrätt 272 Huvudelement i jämställdhetslagen 273 Fackföreningsrörelsen som pliktsubjekt 274 Lagarna i de enskilda länderna 275 Sammanfattning Lika lön 282 Begreppet 282 Närmare om reglerna Diskrimineringsförbudet 286 Diskrimineringsförbudet och kvalifikationskriteriet 286 Indirekt diskriminering Jämställhetsplanering 289 Förhållandet till diskrimineringsförbudet 289 Skyldighet att planera för jämställdhet! 289 Kollektivavtal om jämställdhet Sammanfattning och slutsats 291 VI. Den nordiska modellen inför framtiden 295 Av Ruth Nielsen och Niklas Bruun 1. Kris för den nordiska modellen? Den nordiska modellens förhållande till EG 299 Om EG:s arbetsrättsliga modeller 299 Syftena med EG:s arbetsrättsliga regler 301 EG-arbetsrättens utveckling 305 EG:s betydelse för det nordiska samarbetet och Danmarks 308 traktatkompetens Konsekvenserna för de enskilda medlemsstaterna av EG:s traktatkompetens 309

6 Det danska facket och EG 312 Utmaningar och möjligheter 315 S 3. Internationaliseringen och den nordiska modellen 318 Litteraturlista 321 Sakregister 330

Bilag 13. Erland Olauson. Reglering av arbetsrätten genom lag eller avtal?

Bilag 13. Erland Olauson. Reglering av arbetsrätten genom lag eller avtal? Bilag 13 Erland Olauson Reglering av arbetsrätten genom lag eller avtal? 1. Inledning REGLERING AV ARBETSRÄTTEN GENOM LAG ELLER AVTAL? Av chefsjurist Erland Olauson, Sverige Det påstås ofta att det finns

Läs mer

Utbildningar för chefer och ledare inom arbetsmiljö och arbetsrätt

Utbildningar för chefer och ledare inom arbetsmiljö och arbetsrätt Utbildningar för chefer och ledare inom arbetsmiljö och arbetsrätt Arbetsmiljöutbildning för chefer och ledare Arbetsrätt för chefer och ledare 2012 Utbildningarna för teknikersektorn! www.tiutbildning.se

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING KÄLLFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING KÄLLFÖRTECKNING Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats HT 2008 Regleringen av minimilöner Respekterar Sverige EG-rätten fullt ut? Författare: Eva Strömberg Handledare: Torsten

Läs mer

Turordningsreglemaoch flexibiliteten

Turordningsreglemaoch flexibiliteten 808 Turordningsreglemaoch flexibiliteten CATHARINA CALLEMAN* Turordningsreglerna i anställningsskyddslagen rör själva kärnan i anställningstryggheten och har länge varit i centrum för den arbetsrättsliga

Läs mer

E M & KOLLEKTIVAVTALEN

E M & KOLLEKTIVAVTALEN E M & KOLLEKTIVAVTALEN 1 U T O R N I T Z E L I U S F A C K L I G A E U - K R I T I K E R Sammanfattning EMU OCH KOLLEKTIVAVTALEN TOR NITZELIUS FACKLIGA EU-KRITIKER 5 Inledning 7 EMU-medlemskap minskar

Läs mer

Offentlig upphandling Effektivisering eller social dumping?

Offentlig upphandling Effektivisering eller social dumping? LOS VÄLFÄRDSPROJEKT Offentlig upphandling Effektivisering eller social dumping? av Kurt Junesjö LOs VÄLFÄRDSPROJEKT Offentlig upphandling Effektivisering eller social dumping? av Kurt Junesjö Kurt Junesjö

Läs mer

Kravet på likabehandling då kollektivavtalsparter utestänger anställda från avtalet *

Kravet på likabehandling då kollektivavtalsparter utestänger anställda från avtalet * JFT 3/2008 s. 291 315 Lektor Anders von Koskull, Helsingfors Kravet på likabehandling då kollektivavtalsparter utestänger anställda från avtalet * 1 Bakgrund: hälsovårdsfacket Tehy ingår kollektiva avtal

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen LÄRARHANDLEDNING Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete

Läs mer

Arbetstagarorganisationers inflytande vid inhyrning av personal

Arbetstagarorganisationers inflytande vid inhyrning av personal UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt Arbetstagarorganisationers inflytande vid inhyrning av personal Datum: 2012-06-05 Kandidatuppsats VT 2012 Författare: Michaela Järsjö

Läs mer

Anders Kjellberg i sin bok Fackliga organisationer och medlemmar i dagens Sverige.

Anders Kjellberg i sin bok Fackliga organisationer och medlemmar i dagens Sverige. Anders Kjellberg: Fackliga organisationer och medlemmar i dagens Sverige Arkiv förlag, Lund, 1997 Under den senaste tioårsperioden har det fackliga organisationsmönstret i Sverige genomgått stora förändringar.

Läs mer

RAPPORTER OCH TEXTER FRÅN JURIDISKA INSTITUTIONEN NR 4

RAPPORTER OCH TEXTER FRÅN JURIDISKA INSTITUTIONEN NR 4 RAPPORTER OCH TEXTER FRÅN JURIDISKA INSTITUTIONEN NR 4 UNIVERSITETSLOGGA I serien Rapporter och texter från juridiska institutionen vid Umeå universitet har tidigare utgivits: 1. Edström, Örjan, Konkurrensklausuler

Läs mer

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet Fackförbundet ST STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 Rätt jobb för dig Äntligen! Du har hittat drömjobbet och allt verkar stämma! Med de kvalifikationer du har borde det inte vara

Läs mer

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet

Läs mer

Kommittédirektiv. Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm. Dir. 2013:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2013

Kommittédirektiv. Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm. Dir. 2013:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2013 Kommittédirektiv Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm Dir. 2013:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över skyddet för arbetstagare som

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

This is a published version of a paper published in Svensk Juristtidning.

This is a published version of a paper published in Svensk Juristtidning. Umeå University This is a published version of a paper published in Svensk Juristtidning. Citation for the published paper: Calleman, C. (2008) "En flexibel arbetsrätt inom personlig assistans?" Svensk

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS - kampen mot social dumpning inom transportsektorn NORDISKA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 2008 Författare: Bo Rönngren, Malte Segerdahl och

Läs mer

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST 23 1 Kongress 2012 Internationellt program för ST Internationellt program för ST 1. Mål och inriktning Förbundsarbetets grund är solidariteten

Läs mer

LAS i förändring. ett kunskapsunderlag om anställningsskydd, kompetens och omställning Maj 2013

LAS i förändring. ett kunskapsunderlag om anställningsskydd, kompetens och omställning Maj 2013 LAS i förändring ett kunskapsunderlag om anställningsskydd, kompetens och omställning Maj 2013 Helena Larsson Samuel Larsson Eva Oscarsson Lena Maier Söderberg Omslag: Vian Tahir är pressekreterare på

Läs mer

Sist in först ut Om huvudprincipens effekter för utsatta arbetstagargrupper

Sist in först ut Om huvudprincipens effekter för utsatta arbetstagargrupper Institutionen för handelsrätt HT 2007 HAR137 Självständigt arbete Kandidatuppsats Sist in först ut Om huvudprincipens effekter för utsatta arbetstagargrupper Handledare Reinhold Fahlbeck Författare Therese

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

EXAMENSARBETE. Arbetsrättsliga stridsåtgärder. - i fredstid. Ola Eriksson. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Arbetsrättsliga stridsåtgärder. - i fredstid. Ola Eriksson. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Arbetsrättsliga stridsåtgärder - i fredstid Ola Eriksson Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Sammanfattning Stridsåtgärder

Läs mer

Omplacering enligt 7 och 22 LAS

Omplacering enligt 7 och 22 LAS Örebro Universitet Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Juristprogrammet Examensarbete för juristprogrammet, 30 HP 2012-01-03 Omplacering enligt 7 och 22 LAS - En studie av det rådande

Läs mer

EXAMENSARBETE. Fackliga stridsåtgärder. Proportionalitetsprincipens påverkan på svenska stridsåtgärder. Frida Johansson Drugge 2015

EXAMENSARBETE. Fackliga stridsåtgärder. Proportionalitetsprincipens påverkan på svenska stridsåtgärder. Frida Johansson Drugge 2015 EXAMENSARBETE Fackliga stridsåtgärder Proportionalitetsprincipens påverkan på svenska stridsåtgärder Frida Johansson Drugge 2015 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Avtal om samverkan och utveckling

Avtal om samverkan och utveckling Avtal om samverkan och utveckling (Avtalsområde IT) Avtalet gäller för företag anslutna till ALMEGA IT-företagens Arbetsgivarorganisation, avtalsområde IT. Civilekonomerna, Sveriges Ingenjörer och Jusek

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer