Läkemedlets evidens avgör valet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkemedlets evidens avgör valet"

Transkript

1 K O N F E R E N S O M L Ä K E M E D E L 2 5 J A N U A R I Rapport från: KLOKA LISTAN FORUM Läkemedlets evidens avgör valet I slutet av januari sjösattes ytterligare en årgång av Kloka Listan, vid en välbesökt läkemedelskonferens på Norra Latin i centrala Stockholm. Om man får tro de ansvariga så börjar listan nu att mogna. Den blir tjockare för varje år och ger ett mer förtroende ingivande intryck med stigande ålder. När Läksaks ordförande Lars L Gustafsson traditionsenligt invigde 2006 års Kloka Listan Forum var aulan på Norra Latin i Stockholm fylld av nära 400 läkemedelsintresserade åhörare. En hel dag fylld med information och uppdaterad kunskap låg framför den morgonpigga publiken. Årets listfärg är röd; en nyans åt det välmogna tomatröda hållet. Så ligger det också, i vanlig ordning, mycket möda och omsorg bakom slutresultatets Kloka Lista. Det är inte som när man väljer påve, att det stiger upp vit rök ur skorstenen och så vet man vad som gäller, sa Kloka Listanutskottets ordförande Carl-Olav Stiller. Mycket ska stämma för att ett läkemedel ska platsa på Kloka Listan. Det räcker inte med att det är billigt eller har blivit, en storsäljare. Priset vägs förvisso in. Men framför allt måste varje läkemedel ses i sitt sammanhang. Om det ges i fel dos till fel patient på fel» Ovan från vänster: Margareta Eriksson, docent, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Jan Persson, ordförande Läksaks expertgrupp analgetika och reumatologiska sjukdomar, Gunilla Bolinder, med.dr., verksamhetschef vid Kliniskt kunskapscentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, var eftermiddagens moderator. Lars-Bertil Arvidsson, utvecklingsdirektör, Forum, Stockholms läns landsting, Nedan från vänster: Margareta Carlström och Dolores Persson är båda sekreterare med fokus på Kloka Listan, Hans Johnsson, ordförande Läksaks expertgrupp plasma antitrombotiska medel samtalade med Anna Leijonmarck, distriktsläkare vid Jakobsbergs vårdcentral, Paul Hjemdahl, ordförande Läksaks expertgrupp hjärta-kärl. KLOKA LISTAN 1

2 Bo Billing, ordförande Läksaks expertgrupp luftvägs- och allergisjukdomar. Eva Andersén Karlsson, ordförande Läksaks expertgrupp endokrinologiska och metabola sjukdomar. Urban Hellgren ordförande Läksaks expertgrupp infektionssjukdomar. Ovan från vänster Lars L Gustafsson, ordförande Läksak, professor, Karolinska Universitetssjukhuset, Tomas Lundberg, ekonom på Beställare Vård Syd talade om läkemedelsfrågor med Gunilla Thörnwall Bergendahl som är processledare för läkemedel på Beställare Vård, Eva Carlsson Holm, Ektorps vårdcentral, Hans Walter, verksamhetschef, Byle Gård mötte Daniel Schmidt, ordförande Läksaks expertgrupp gastroenterologiska sjukdomar, Bernhard Grewin och Bo Ringertz är båda verksamma vid Karolinska Universitetssjukhuset. Nederst till vänster ses Björn Wettermark, statistikansvarig, Läkemedelscentrum. forts. från sida 1 indikationer, då blir det fel oavsett hur bra eller billigt själva läkemedlet är. Inför varje beslut i Kloka Listan, studeras den vetenskapliga dokumentationen bakom respektive läkemedel. De olika expertgrupperna tittar på kvaliteten på de studier som finns tillgängliga. Har läkemedlet och jämförelsepreparatet till exempel getts i rätt dos? Vill man i en studie påvisa det nya läkemedlets förträfflighet händer det att jämförelsepreparatet ges i allt för låg dos. Är det biverkningsprofilen man vill lyfta fram ges kanske det äldre preparatet i onödigt hög dos. Allt bakgrundmaterial finns tillgängligt på och den som har en avvikande åsikt uppmanades av Carl-Olav Stiller att höra av sig till ansvarig expertgrupp. Expertgrupperna är även mycket restriktiva med inkludera läkemedel som funnits mindre än två år på marknaden. Erfarenheten av bland annat cox2-hämmarna (och indragningen av Vioxx) har givit en påminnelse om det som de flesta redan visste: Vissa biverkningar är så ovanliga att de är omöjligt att hitta i de kliniska studier som föregår lanseringen av ett nytt läkemedel. Kunskapsbaserad lista Carl-Olav Stiller passade i sitt inledningstal också på att lyfta fram Kloka Listans utförliga register, där både läkemedelsnamn, substanser och indikationer finns listade. Längst bak i häftet! Lars-Bertil Arvidsson, utvecklingsdirektör på Forum för kunskap och gemensam utveckling, Stockholms läns landsting, gav Kloka Listan en plats i det kvalitetsutvecklingsarbete han själv basar för. Han beskrev Kloka Listan som både patientfokuserad, effektiv, kunskapsbaserad och säker. Ett gott betyg och helt i linje med Stockholms läns landstings övriga utvecklingsstrategier. Så gick det 2005 De svarta tidningsrubrikerna om skenande läkemedelskostnader som ett hot mot välfärden har bytts mot larm om biverkningar och fågelinfluensa. En nöjd Björn Wettermark, statistikansvarig från Läkemedelscentrum, konstaterade att ett flertal av Läksaks Kloka Råd fått genomslag även i läkemedelsstatistiken för Det gäller till exempel förskrivningen av PPI (protonpumpshämmare) där andelen generiskt omeprazol har ökat. Även den ökande förskrivningen av statiner och tiaziddiuretika fick dubbelplus i Björn Wettermarks eget indexsystem. Den totala förskrivningen av PPI samt andelen ARB (angiotensinreceptorblockerare) av ACE-hämmare och ARB fick däremot en minusmarkering. Kostnadsökningstakten har bromsats rejält inom läkemedelsområdet och specialläkemedlen står för en allt större andel av kostnaden. De basläkemedelskostnader som ökar mest är områdena diabetesmedel, ARB och kombinationsantiastmatika. Det ser positivt ut över lag även om det går trögt på vissa håll, sa Björn Wettermark och lämnade plats på podiet för Urban Hellgren från Läksaks expertgrupp för infektionssjukdomar. Konferens om läkemedel var underrubriken till Kloka Listan Forum Utvalda avsnitt ur Kloka Listans nyutgåva fi ck sig en ordentlig genomgång. Förmiddagens ämnen var bronkit, astma, hjärt-kärl, njursvikt(nytt) och insulinbehandling. Akut bronkit hos en tidigare lungfrisk person kräver mycket sällan behandling med antibiotika, förklarade Urban Hellgren från expertgruppen för infektionssjukdomar. Undantaget är immunosupprimerade patienter eller de med kronisk hjärtsjukdom, i synnerhet om pneumoni inte med säkerhet kan uteslutas. Dagens förskrivningsnivå där 50 procent av patienterna med akut bronkit ordineras antibiotika, bör minska med 25 procent enligt Urban Hellgren. Kombinationsläkemedlen vid astmabehandling (steroid + LABA) har i år fått en plats på Kloka Listan, dock aldrig som förstahandsalternativ. Motiveringen är, enligt Bo Billing från expertgruppen för luftvägs- och allergisjukdomar, att separata inhalatorer ger större flexibilitet och motverkar slentrianmässig användning av långverkande beta-2-stimulerare (LABA). Om kombinationsläkemedel sätts in ska det vara av följsamhetsskäl och först efter noggrann Aktuellt om läkemedel dostitrering med separata inhalatorer. I första hand rekommenderas kortverkande beta-2-stimulerare. Först därefter inhalationssteroid och som steg tre i behandlingstrappan LABA. Hjärtbehandling med acetylsalicylsyra berördes av flera talare under förmiddagen. Värt att notera är Kloka Listans rekommenderade måldos: 75mg/dygn. Även om rekommendationen bygger på en genomsnittlig population så är det anmärkningsvärt att flertalet patienter endast kommer upp i halva måldosen vid behandling av hjärtsvikt, konstaterade hjärt-kärlgruppens ordförande Paul Hjemdal. Expertgruppen för plasma och antitrombotiska medel representerades av Hans Johnsson, vilken frankt ställde acetylsalicylsyra (Trombyl) mot veteranen warfarin (Waran). Han konstaterade att Trombyl är ett bra medel vid rätt indikation. Men om indikation saknas så bör läkemedlet sättas ut. Waran å sin sida tycks bli kvar under överskådlig tid. Hittills har inget av de nya preparaten som försökt ta sig in på marknaden visat sig bättre eller ens lika bra som Waran. Visserligen är warfarin förknippat med kända biverkningsrisker, framför allt en ökad risk för allvarliga blödningar. Tillsammans med goda rutiner och utförlig patientinformation så överväger ändå de preventiva fördelarna med läkemedlet. Antalet diabetespatienter som behandlas med insulin blir allt fler. Det beror dels på att antalet diabetespatienter ökar men också på att insulinbehandling sätts in allt tidigare under sjukdomsförloppet vid typ-2-diabetes. Samtidigt är annan hjärt-kärlsjukdom vanlig i kombination med diabetes. All behandling bör därför ske i ett helhetsperspektiv. För diabetes liksom för hjärt-kärlsjukdom är livsstilsförändringar (kost, motion och viktminskning) det absoluta förstahandsalternativet. Eva Andersén Karlsson är ordförande i expertgruppen för endokrinologiska och metabola sjukdomar och var den som presenterade Kloka Listans aktuella rekommendationer vid insulinbehandling: Viktigast är att förebygga! Vid typ-1-diabetes är insulinbehandling alltid nödvändig och vid typ-2- diabetes blir den oftast det med tiden. Viktigt att behandlingsmålet anpassas individuellt till varje patient med syftet att nå god glukoskontroll. Riktlinjen är ett HbA1c under 6 procent. 2 3

3 Jag har tänkt på en sak! Årets upplaga av Kloka Listan Forum utmärkte sig med en mycket engagerad publik. Dagens rutinerade moderatorer såg också till att varje talare gav tid till frågor och reflektioner kring de olika ämnena. Här kommer några axplock av publikens frågor och synpunkter: Om patienten använder mer än sex läkemedel borde det krävas licens, eller också får man ta bort något preparat Olle Myrin, privatläkare, Täby, angående biverkningar Borde inte årtal för läkemedlets introduktion på marknaden kunna tillföras Kloka Listan? Per Andersson, klinisk farmakolog, Huddinge, angående nya läkemdel Är en rökare lungfrisk? Mia Granberg-Stånge, privatläkare, Stockholm, angående antibiotika eller inte vid akut bronkit Till vänster ses Bo Angelin, professor, Karolinska Universitetssjukhuset och till höger ses Curt Einarsson, professor, Karolinska Universitetssjukhuset Nobelpris för upptäckt av Helicobacter pylori Nobelpriset i fysiologi eller medicin var temat för eftermiddagens två gästföreläsare. Professor Bo Angelin, medlem i Nobelförsamlingen och tidigare ordförande i Nobelkommittén gav åhörarna en inblick i den process som årligen föregår tillkännagivandet av det åtråvärda priset. Helicobacter pylori var därefter ämnet för professor Curt Einarssons föredrag. Att föreslå sig själv som Nobelpristagare i medicin eller fysiologi (eller till någon av de andra priskategorierna) är ingen bra idé och att nominera en välförtjänt kollega har man heller inget för, fick vi veta. Endast den som blivit tillfrågad har rätt att nominera. Nobelpriset i fysiologi eller medicin delades ut första gången 1901 som en följd av Alfred Nobels efterlämnade testamente. Det var även Alfred Nobel som utsåg Karolinska Institutet att handha nominering och utdelning av priset. Från början sköttes arbetet av Karolinska Institutets lärarkollegium, men i takt med att kollegiet växte blev uppgiften allt mer opraktisk. Numera är det Nobelkommittén bestående av fem personer utsedda av Nobelförsamlingen, som sköter det löpande arbetet. Slutligen återstår runt 10 personer av de ursprungligen nominerade. Dessa tio personer presenteras därefter för Nobelförsamlingen, bestående av 50 professorer från Karolinska Institutet. Vid den slutliga omröstningen som sker i början av oktober varje år gäller enkel majoritet. Resultatet av Nobelförsamlingens omröstning offentliggörs omedelbart. Professor Curt Einarsson gav efter Bo Angelins genomgång en kort introduktion till historien om helicobacter pylori, bakterien som 2005 förärade de båda australiensarna Barry J. Marshall och J. Robin Warren ett välförtjänt Nobelpris. I Alfred Nobels testamente står att priset ska tilldelas den som under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta. Nu har Barry Marshall och Robin Warrens upptäckt visserligen några år på nacken, men att den varit till största nytta för mänskligheten lär det inte längre råda något tvivel om. Magsår har gått från att i början av 60-talet ses som en kronisk psykosomatisk sjukdom, till att bli en tämligen lättbehandlad infektionssjukdom som med rätt läkemedelskombination kan botas på en vecka. Allt tack vare upptäckten av magsårsbakterien Helicobacter pylori. Rekommenderad behandling av Helicobacter pylori-associerad ulcussjukdom, enligt Kloka Listan 2006: Omeprazol i kombination med metronidazol (Flagyl) och klarytromycin (Klacid). Informationsläkaren en kunskapsresurs Förmiddagens moderator Lars L Gustafsson lämnade över modererandet till läkarstämmans general Gunilla Bolinder som började med att presentera eftermiddagens första talare. De tog åhörarna, åtminstone i tanken, på utflykt till de olika vårdinrättningar runt om i länet som är en dela av informationsläkarens vardag. Inger Gretzer Qvick redogjorde för hur hon lägger upp de olika informationsmötena inom Norra Stockholms läkemedelskommittés område för att passa de ganska skiftande verksamheter hon besöker. Om åhörarna består av enbart ortopeder eller av hjärt-lungspecialister Kloka Listans rekommendationer vid behandling av ångest har i år reviderats med anledning av SBUs rapport i ämnet (nr 171, 2005). Klomipramin har blivit andrahandsval vid ångestsyndrom för att ge plats åt sertralin som förstahandsval jämsides med citalopram. Nils Lindefors representerade expertgruppen för psykiatriska sjukdomar. Smärtbehandling var nästa ämne på dagordningen. Viktigt att skilja på olika typer av smärta, enligt Jan Persson från gruppen kring analgetika och reumatologi. Nociceptiv smärta med inflammation eller vävnadsskada kräver en helt annan behandling än den neuropatiska smärtan som beror på en skada i nervsystemet. Kloka Listan ger vägledning i båda fallen. Daniel Schmidt från Läksaks expertgrupp för gastroenterologiska sjukdomar talade om sitt specialområde. på Sophiahemmet så blir informationen anpassad därefter. Inger Gretzer Qvick undervisar såväl ST- som AT-läkare och hoppas med informationsarbetet tidigt väcka kollegornas medvetenhet och intresse för läkemedelsområdet. Christer Norman är informationsläkare inom Sydvästra Stockholms läkemedelskommittés område. Projektor, bärbar dator och SL-kort är arbetsredskapen när han besöker kollegor inom området. Läkemedelsstatistik i alla dess former väcker kollegornas intresse och inbjuder ofta till diskussioner. Uppgifterna finns lätt tillgängliga läkemedelsepidemiologiskt centrums webbsida. Förutom statistik i portföljen är en god inblick i nationella och regionala riktlinjer, liksom insikter om vad som är evidensbaserad medicin viktiga kompe- Expertgruppernas motiveringar Inger Gretzer Qvick, informationsläkare, Norra Stockholms läkemedelskommitté, överläkare Capio S:t Görans sjukhus. Christer Norman, informationsläkare, Sydvästra läkemedelskommittén, distriktsläkare vid Salems vårdcentral tensområden för en informationsläkare. Målet är att genom goda råd vid det personliga mötet omsätta bland annat Kloka Listans rekommendationer och Läksaks kloka råd till praktisk handling. Britt-Marie Landgren, ordförande Läksaks expertgrupp obstetrik och gynekologi, Peter Ekman, ordförande Läksaks expertgrupp urologi samt Nils Lindefors, ordförande Läksaks expertgrupp, psykiatriska sjukdomar Vid obstipation har Inolaxol fått lämna listan till förmån för det väl beprövade Vi-Siblin (ispaghula). Sista paret ut på expertgruppernas talarlista för dagen, var professorerna Britt-Marie Landgren och Peter Ekman, vilka kom att tala om urininkontinens, preventivmedel och prostataförstoring. Kombinerade p-piller, monofas och lågdos, är förstahandsval vid preventivmedelsrådgivning, enligt expertgruppen för obstetrik och gynekologi. I andra hand kommer kombinerade p-piller av sekvenstyp. Nytt på Kloka Listan i år är terapiområdena riklig respektive smärtsam menstruation. Godartad prostataförstoring behandlas i första hand med 5-alfa-reduktashämmaren finasterid (Proscar) alternativt alfa-1-receptorblockeraren treazosin (Sinalfa), på urologigruppens uppmaning. 4 5

4 Nytt och Noterat i Kloka Listan 2006 Njursjukdomar och barn är innehållsmässigt nyheter i 2006 års Kloka Listan. Kristina Jarl, överläkare, Brommageriatriken mottar Kloka Listan av Margareta Carlström, som medverkar i Kloka Listan utskottet. Handen på hjärtat Björn Beerman Kloka Listans rekommendationer vid hjärt-kärlsjukdom får i år extra draghjälp av Läkemedelsverkets informationskampanj Handen på hjärtat från ord till handling. Björn Beerman gav under Kloka Listan Forum en sammanfattning av projektet och presenterade kortfattat Läkemedelsverkets nya rekommendationer om hjärtsvikt. Hjärtsvikt är vanligt, men kunskapen om sjukdomens allvar är bland allmänheten ofta mycket knapphändig. Samtidigt finns det goda möjligheter både att diagnostisera och behandla hjärtsviktspatienter i dag. Möjligheter som skulle kunna användas på ett mycket mer optimalt sätt, enligt Björn Beerman. ACE-hämmare alternativt angiotensinreceptorblockerare (ARB) i kombination med betablockare är den av Läkemedelsverket rekommenderade behandlingen, men endast en av fem hjärtsviktspatienter behandlas så. Bättre tillgång till ultraljudskardiografi är en annan punkt på Björn Beermans önskelista, men där hämmar resursbristen en välbehövlig utbyggnad. Målsättningen med Läkemedelsverkets hjärtprojekt är att skapa en bättre medvetenhet om hjärtsviktssjukdomen och att samtidigt lyfta fram dagens problem inom behandlingen för att i förlängningen bana väg för nödvändiga förbättringar av hjärtsviktsvården. I en första fas riktar sig kampanjen mot läkarkåren och sjukvården för att därefter övergå i en informationskampanj mot allmänheten. Så handen på hjärtat på flera plan framöver. Carl-Gustaf Elinder, ordförande Läksaks expertgrupp medicinska njursjukdomar. På Kloka Listan Forum tog Carl-Gustaf Elinder, ordförande i Läksaks expertgrupp för medicinska njursjukdomar, tillfället i akt att uppmana till förebyggande njurtänkande. Njursvikt kommer mycket sällan som en överraskning, det är ett tillstånd som progredierar med tiden. Om det går att förlångsamma progresstakten är mycket vunnet. En ambitiös blodtrycksbehandling är av största vikt i sammanhanget. Målblodtrycket för patienter med diabetes eller njursjukdom är 130/80 eller lägre. Vid proteinläckage ökar betydelsen ytterligare för att nå detta mål. ACE-hämmare är förstahandsval och angiotensinreceptorblockerare (ARB) är andrahandsval. Viktigt att notera är att ACE-hämmare initialt kan försämra njurfunktionen och ge stigande kreatininvärden. Men på sikte vinner man i njurfunktion, säger Carl-Gustaf Elinder. Viktigt dock att följa kreatinin- och kaliumvärdena vid isättandet av ACEhämmare. Om patientens njurfunktion är kraftigt nedsatt bör låga doser och långsam upptrappning tillämpas. Barn och läkemedel heter Kloka Listans andra nykomling i år. Programgruppen för barnsjukdomar inom Stockholms Medicinska Råd (SMR) ger på två sidor ett flertal goda råd när det gäller läkemedelsomsättning, biverkningar och följsamhet, vid läkemedelsbehandling av barn. Läkemedelsomsättningen och identifikationen av biverkningar hos de allra minsta kräver särskild omsorg och bör vid osäkerhet om dosrekommendationerna, överlåtas på lämplig expertenhet. Björn Beermann, professor, Läkemedelsverket Sjuk av läkemedel? Det förekommer att patienter som varit inlagda på sjukhus för läkemedelsrelaterade biverkningar går hem därifrån med ytterligare ett par recept på fler läkemedel. Det här är oacceptabelt enligt Ulf Bergman, professor och klinisk farmakolog vid Karolinska Universitetssjukhuset. Läkemedelsbiverkningar kan delas upp i två grupper: typ A och typ B. Typ A (av engelskans augmented) innebär en förstärkt farmakologisk effekt och de är vanliga, de är dosrelaterade och vanligtvis mindre allvarliga. Typ Ulf Bergman, professor, Karolinska Universitetssjukhuset B (av engelskans bizarre) är ovanliga, men samtidigt ofta av allvarligare slag. Eftersom de är mindre vanliga än typ-a så upptäcks de inte alltid från början, när ett nytt läkemedel godkänns. De är därmed svåra att förutse. När det gäller biverkningar av typ A är mekanismerna kända och borde vara något som vården kan göra något åt. I slutändan handlar det om hur de olika läkemedlen används. En gemensam läkemedelslista (GLL) skulle vara till stor hjälp för den förskrivande läkaren både vid sjukhusvård och inom primärvården och ge en värdefull överblick. I väntan på en sådan lista är de befintliga förskrivarstöden en god hjälp. Läs mer om Läkemedelsbiverkningar som orsak till inläggning på sjukhus: Fokusrapport, Stockholms läns landsting Dagens fråga: Vad har dagens forum gett dig? Anna Karin Mutka, AT-läkare, Ektorps vårdcentral Det är jätteintressant att få en påminnelse om Kloka Listan omigen och få höra om de senaste ändringarna. Anders Norlin, Kallhälls Vårdcentral Det har varit en jättebra dag. Den har gett mig ny information på en del områden och en bekräftelse på vad som är en bra strategi inom andra områden. Eva Gyllenhammar, överläkare, Väsby Sigtuna ASIH Jag är allmänläkare i grunden men jobbar nu med Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), det vill säga mycket palliativ cancervård. Kloka Listan Forum ger mig en bra uppfräschning av allt det andra, så jag kan inte lyfta fram något specifikt. Henrik Hallberg, Liljeholmens vårdcentral Dagen har gett mig en hel del nyheter, men rätt mycket är redan bekant. Det där med ASAdoseringen var nytt, 75 mg som standard var en bra tumregel. Mats Ek, Trollbäckens Vårdcentral Dagen har gett mig allmän kunskap inom en del områden och mer detaljerade kunskaper inom andra områden. Anders Johansson, vikarierande Huddinge Vårdcentral & Henrik Löfmark, ST-läkare, Kvartersakuten Serafen AJ: Det är jättebra att få höra obunden information läkemedel. Vi har båda arbetat i Södermanland innan och där har de inget sådant, vad jag vet. HL: Jag har fått en hel del ny information om hur man bör använda olika läkemedel, samt en hel del repetition också. 6 7

5 mera mingel Från vänster ses en av frågeställarna. Carl Olav Stiller, ordförande Kloka Listan-Utskottet sågs samtala med Göran Wiklander, överläkare, Nackageriatriken. På bilden under ses ordförandena för Nordvästra läkemedelskommittén Rolf Tryselius och Sigurd Vitols, Nordöstra läkemedelskommittén. Nedre vänster ses Martina Hansson, Eva Öhman och Inger Dahlbom från Läkemedelscentrum. Stockholmsmodellen för Klok Läkemedelsbehandling Lars L Gustafsson, ordförande Läksak. Lars L Gustafsson avslutade dagen med en sammanfattning av Stockholmsmodellen för Klok Läkemedelsbehandling. Han lyfte fram styrkan i den samverkan som under senare år varit tongivande i läkemedelsarbetet. Det handlar om kommunikation, nätverksarbete, fortbildning och uppföljning i en envis och långsiktig satsning från Stockholms läns landsting. Önskat resultat att all god kunskap till slut ska rinna ända ut i receptpennan. 8 Läkemedelssakkunniga i Stockholms läns landsting Ansvarig utgivare: Lars L Gustafsson, professor, ordförande LÄKSAK Redaktion och produktion: Ingela Wettergrund frilansjournalist, Solveig Edlund fotograf, Ingrid Jägre marknadsansvarig Kloka Listan. LÄKSAKs kansli, Läkemedelscentrum, Box 17533, Stockholm

Guide till Janusinfo. Läkemedelscentrum

Guide till Janusinfo. Läkemedelscentrum Läkemedelscentrum Läkemedelscentrum i Stockholms läns landsting utvecklar och stödjer sjukvården med kunskap och tjänster som främjar medveten läkemedelsbehandling. Målet är största, möjliga nytta för

Läs mer

Stockholms läns läkemedelskommitté. För en klok läkemedelsanvändning

Stockholms läns läkemedelskommitté. För en klok läkemedelsanvändning Stockholms läns läkemedelskommitté För en klok läkemedelsanvändning 1 Rätt läkemedel i rätt sammanhang Det finns idag ett stort antal läkemedel på den svenska marknaden och många av dem har inneburit fantastiska

Läs mer

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel Special läkemedels PROJEKTET På spaning mot nya läkemedel Målet är att säkerställa effekten och nyttan Under de närmaste åren kommer flera nya läkemedel att introduceras i sjukvården. Många av dem innebär

Läs mer

NÖLK verksamhetsberättelse 2008. Nordöstra läkemedelskommittén Verksamhetsberättelse 2008

NÖLK verksamhetsberättelse 2008. Nordöstra läkemedelskommittén Verksamhetsberättelse 2008 NÖLK verksamhetsberättelse 2008 Nordöstra läkemedelskommittén Verksamhetsberättelse 2008 Innehåll Innehåll... 2 Nordöstra läkemedelskommittén... 3 Uppdrag... 3 Mål... 3 Arbetsområden och arbetssätt...

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:2 av Aram El Khoury m.fl. (kd) om farmacevten i vården - sjukvårdsintegrerad farmaci Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Analgetika och reumatologiska sjukdomar Klinisk farmakologi: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare,

Läs mer

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län september 2014 Inledning Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna

Läs mer

Riktlinjer. Dosförpackade läkemedel i Stockholms län

Riktlinjer. Dosförpackade läkemedel i Stockholms län Riktlinjer Dosförpackade läkemedel i Stockholms län Riktlinjer dosförpackade läkemedel Riktlinjerna vänder sig till sjukvården i öppenoch slutenvård, förskrivare, kommunal vårdpersonal samt Apotekets personal.

Läs mer

ÖGAT. Nya kloka rekommendationer. av läkemedel i Stockholms län PÅ LÄKEMEDEL KLOKA LISTAN LÄKARVERSION

ÖGAT. Nya kloka rekommendationer. av läkemedel i Stockholms län PÅ LÄKEMEDEL KLOKA LISTAN LÄKARVERSION ÖGAT Drugwatcher PÅ LÄKEMEDEL kritisk värdering av läkemedel utgiven av Södra läkemedelskommittén 01 MARS 2006 NR 130 Nya kloka rekommendationer av läkemedel i Stockholms län Sammanfattning från Kloka

Läs mer

FORTBILDNINGAR september - oktober 2009

FORTBILDNINGAR september - oktober 2009 Läksak och Stockholms läkemedelskommittéers FORTBILDNINGAR september - oktober 2009 Obunden evidensbaserad fortbildning inom läkemedelsområdet framtagen av Läksak och Stockholms läkemedelskommittéer Aktuella

Läs mer

och prostatabesvär Besluten träder i kraft den 15 oktober 2010

och prostatabesvär Besluten träder i kraft den 15 oktober 2010 Genomgången av läkemedel mot inkontinens och prostatabesvär Presenterades 1 juli 2010 Presenterades 1 juli 2010 Besluten träder i kraft den 15 oktober 2010 De granskade läkemedlen De granskade läkemedlen

Läs mer

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

Bilaga 3: Förkunskapskrav inför kursen

Bilaga 3: Förkunskapskrav inför kursen Bilaga 3: Förkunskapskrav inför kursen Inför kursen i klinikorienterad farmaci förväntas du ha grundläggande kunskaper i farmakoterapi motsvarande kurserna Farmakoterapi 7,5 hp och Fördjupad farmakoterapi

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer 1 Patientens samlade läkemedelslista ansvar och riktlinjer för hantering i öppen vård. -LOK:s rekommendationer om hur en samlad läkemedelslista bör hanteras- Detta dokument innehåller LOK:s (nätverket

Läs mer

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring Delprojekt 3.3. i Nationella läkemedelsstrategin Sevim Barbasso Helmers 2014-03-26 Socialstyrelsen i samverkan med berörda

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

Landstingsdirektörens stab Dnr Patientsäkerhetsavdelningen Reviderad Kristine Thorell Anna Lengstedt. Landstingstyrelsen

Landstingsdirektörens stab Dnr Patientsäkerhetsavdelningen Reviderad Kristine Thorell Anna Lengstedt. Landstingstyrelsen Landstingsdirektörens stab 2015-01-09 Dnr Patientsäkerhetsavdelningen Reviderad 2015-01-12 Kristine Thorell Anna Lengstedt Landstingstyrelsen För en bättre läkemedelsanvändning i Landstinget Blekinge Sammanfattning

Läs mer

Glukosamin utesluts ur högkostnadsskyddet Tidigarelagda beslut i TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel

Glukosamin utesluts ur högkostnadsskyddet Tidigarelagda beslut i TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel Glukosamin utesluts ur högkostnadsskyddet Tidigarelagda beslut i TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel Presenterades 16 februari 2010 Besluten träder i kraft den 15 maj

Läs mer

Tema: Handen på hjärtat

Tema: Handen på hjärtat Sydvästra Läkemedelskommittén Utbildning i medveten läkemedelsanvändning & Nyanserad läkemedelsinformation Nummer 4 oktober - november 2006 FiF Farmaka i Fokus Tema: Handen på hjärtat Information från

Läs mer

Källor till läkemedelsinformation. Klinisk farmakologi Institutionen för Laboratoriemedicin Institutionen för Medicin Solna

Källor till läkemedelsinformation. Klinisk farmakologi Institutionen för Laboratoriemedicin Institutionen för Medicin Solna Källor till läkemedelsinformation Klinisk farmakologi Institutionen för Laboratoriemedicin Institutionen för Medicin Solna Vanliga åkommor tag hjälp av Kloka Listan! Beslutas årligen av Stockholms Läns

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Läkemedelscentrum För en klok läkemedelsanvändning

Läkemedelscentrum För en klok läkemedelsanvändning Läkemedelscentrum För en klok läkemedelsanvändning Läkemedelsbehandling är den i särklass vanligaste behandlingsmetoden i svensk sjukvård. Genom att producera beslutsstöd för förskrivningsögonblicket,

Läs mer

Nordöstra läkemedelskommittén 2009-02-03. Verksamhetsplan för Stockholms Nordöstra läkemedelskommitté 2009

Nordöstra läkemedelskommittén 2009-02-03. Verksamhetsplan för Stockholms Nordöstra läkemedelskommitté 2009 Nordöstra läkemedelskommittén 2009-02-03 Verksamhetsplan för Stockholms Nordöstra läkemedelskommitté 2009 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 2 Uppdrag... 2 Kommitténs särprägel/specialområde/styrkor...

Läs mer

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet Presenterades 27 oktober 2010 Besluten träder i kraft den 1 februari 2011 Resultat av granskningen TLV har omprövat

Läs mer

Behandlingsmål för läkemedels behandling i primärvården i Jämtlands län

Behandlingsmål för läkemedels behandling i primärvården i Jämtlands län jämtmedel nr 4/212. Informationsblad från Läkemedelskommittén i Jämtlands läns landsting. www.jll.se/lakemedel Redaktör och ansvarig utgivare: Per Magnusson. Redaktion: s hälsocentral. Skolvägen 29. 83

Läs mer

Rationell läkemedelsbehandling till äldre

Rationell läkemedelsbehandling till äldre Rationell läkemedelsbehandling till äldre Sara Modig Distriktsläkare, Med.Dr. Terapigrupp Äldre och läkemedel Äldregeneral för Läkemedel är normalt bra och välstuderade produkter med effekt på dödlighet,

Läs mer

SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning BERÖRT FÖRETAG Orion Pharma AB Box 334 192 30 Sollentuna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Läs mer

Rapport från NetdoktorPro Nokturi nattkissning

Rapport från NetdoktorPro Nokturi nattkissning Rapport från NetdoktorPro Nokturi nattkissning Introduktion om nokturi Många vaknar en eller flera gånger varje natt och tvingas gå upp och kissa. Tillståndet kallas nokturi och är en av de vanligaste

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter Escitalopram och sertralin som förstahandsmedel vid Långvarig ångest Depression Citalopram utgår Ångest

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

Källor till läkemedelsinformation. Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna

Källor till läkemedelsinformation. Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Källor till läkemedelsinformation Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Vanliga åkommor tag hjälp av Kloka Listan! Beslutas årligen av Stockholms Läns Läkemedelskommitté Rekommendationer

Läs mer

Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar och Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Läkemedelsgenomgångar och Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre 2016-09-16 Stockholms läns läkemedelskommitté Läkemedelsgenomgångar och Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre Christine Fransson och Kristina Persson Leg.apotekare 2016-09-16 Stockholms läns

Läs mer

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland Syfte En expertgrupp som består av olika yrkeskategorier med erfarenhet av vård, framför allt palliativ cancervård, från olika verksamheter, samt

Läs mer

Förslag till modell för ökad kvalitet i läkemedelsförskrivning bland privata specialister utan vårdavtal som ersätts enligt nationella taxan

Förslag till modell för ökad kvalitet i läkemedelsförskrivning bland privata specialister utan vårdavtal som ersätts enligt nationella taxan HSN 2009-12-01 P 4 1 (6) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2009-10-27 HSN 0910-1369 Handläggare: Nils Edsmalm Förslag till modell för ökad kvalitet i läkemedelsförskrivning bland privata specialister

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:37 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:17 av Andres Käärik och Maria Wallhager (fp) om försök med utökad förskrivningsrätt för distriktssköterskor Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Äldre och läkemedel LATHUND

Äldre och läkemedel LATHUND Äldre och läkemedel LATHUND Generella rekommendationer Läkemedel som bör ges med försiktighet till äldre Läkemedel som bör undvikas till äldre Alzheimers sjukdom Generella rekommendationer Hos äldre och

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter i Kloka Listan 2015 Luftvägs- och allergisjukdomar Adrenalinpennor Nasala steroider Astma och

Läs mer

Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning BERÖRT FÖRETAG GlaxoSmithKline AB Box 263 431 23 MÖLNDAL SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Äldre och läkemedel Generella rekommendationer Individualisera, ompröva indikationer regelbundet och utvärdera

Läs mer

Expertrådet för ögonsjukdomar

Expertrådet för ögonsjukdomar Kloka Listan 2012 Expertrådet för ögonsjukdomar I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som rekommenderas vid rekvisition till slutenvård och andra vårdformer anges

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:61 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:29 av Dag Larsson (s) om producentoberoende tester av läkemedel Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg Ärendet Motionären

Läs mer

Ökad följsamhet med påminnelser. Kronans Apotek november 2017

Ökad följsamhet med påminnelser. Kronans Apotek november 2017 Ökad följsamhet med påminnelser Kronans Apotek november 2017 Sammanfattning Det är ett väl dokumenterat och känt problem att patienter inte fullföljer sin läkemedelsbehandling. För vissa sjukdomar handlar

Läs mer

1015-1200 Vanliga sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen. Moderator: Lars Lööf. prof. em. LK, Landstinget Västmanland

1015-1200 Vanliga sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen. Moderator: Lars Lööf. prof. em. LK, Landstinget Västmanland 1015-1200 Vanliga sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen. Moderator: Lars Lööf. prof. em. LK, Landstinget Västmanland 1015-1030: Varför är PPI en långlivad gäst på våra medicinlistor och dosordinationer?

Läs mer

Läkemedel - nytta och risk hos äldre. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Läkemedel - nytta och risk hos äldre. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Läkemedel - nytta och risk hos äldre Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel Kroppsliga

Läs mer

SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning BERÖRT FÖRETAG AstraZeneca AB 151 85 Södertälje Företrädare: Johan Brun SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Läs mer

Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar. Eva Wikström Jonsson (Överläkare, Docent)

Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar. Eva Wikström Jonsson (Överläkare, Docent) KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar Eva Wikström Jonsson (Överläkare, Docent) Klinisk Farmakologi & Lung Allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Medlem i Stockholms

Läs mer

Protokoll fört vid Läkemedelskommitténs i Blekinge sammanträde

Protokoll fört vid Läkemedelskommitténs i Blekinge sammanträde Protokoll fört vid Läkemedelskommitténs i Blekinge sammanträde den 11/9 2012 Närvarande Familjeläkare Anna Janson, ordförande Överläkare Thomas Karlsson, vice ordförande Chefläkare Barbara Sedvallson Överläkare

Läs mer

SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning BERÖRT FÖRETAG Nordic Drugs AB Box 30035 200 61 Limhamn Företrädare: Eva Lindqvist SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Läkemedelsgenomgångar nya riktlinjer i Stockholm Monica Bergqvist Leg. Sjuksköterska, med.dr Riktlinje för Läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting Läkemedelsgenomgången bör utformas och genomföras

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer Screening, prevention och levnadsvanor Screening för diabetes vid ökad risk för typ 2-diabetes genomföra opportunistisk screening

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för medicinska njursjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Njursjukdomar Klokt råd 2015 Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering av läkemedel Beräkna njurfunktionen

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 1(1) 2014-12-16 LJ2014/408 Landstingsfullmäktige Motion: Självtest vid behandling med blodförtunnande läkemedel I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Inga Jonasson, Vänsterpartiet landstingsfullmäktige

Läs mer

Årsrapport Regional Biverkningsfunktion

Årsrapport Regional Biverkningsfunktion Årsrapport 2012 Läkemedelsverket Uppsala - Klinisk farmakologi US Linköping Under året har vi totalt haft 111 tillfällen i regionen där vi har informerat/undervisat om misstänkta läkemedelsbiverkningar

Läs mer

SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna

SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Återföringsdagen 27/4 2011 Sunderby Folkhögskola. Marianne Gjörup Överläkare, sektionschef Diabetes och endokrinologi Sunderby sjukhus

Återföringsdagen 27/4 2011 Sunderby Folkhögskola. Marianne Gjörup Överläkare, sektionschef Diabetes och endokrinologi Sunderby sjukhus Återföringsdagen 27/4 2011 Sunderby Folkhögskola Marianne Gjörup Överläkare, sektionschef Diabetes och endokrinologi Sunderby sjukhus Lite bakgrundsinformation Uppskattningsvis 10 000 diabetiker i Norrbotten

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

BESLUT. Datum 2009-02-11

BESLUT. Datum 2009-02-11 BESLUT 1 (5) Datum 2009-02-11 Vår beteckning SÖKANDE WYETH AB Box 1822 171 24 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Diabetes mellitus Multifaktoriell behandling Hjärt-kärlsjukdom är vanligt vid diabetes. Förutom

Läs mer

BETYGSKRITERIER - ETT EXEMPEL FRÅN UPPSALA UNIVERSITET

BETYGSKRITERIER - ETT EXEMPEL FRÅN UPPSALA UNIVERSITET BETYGSKRITERIER - ETT EXEMPEL FRÅN UPPSALA UNIVERSITET KTH 130529 Emma Lundkvist, Avd för farmakokinetik & läkemedelsterapi samt Avd för universitetspedagogisk utveckling (PU), Uppsala universitet Processen

Läs mer

NOVARTIS SVERIGE AB Box Täby

NOVARTIS SVERIGE AB Box Täby BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby Företrädare: Freddie Henriksson SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

7 enkla råd för. Tema: Kloka Listan 2007. att förbättra din förskrivningsprofil. Rekommenderade läkemedel - Visst går det att byta!

7 enkla råd för. Tema: Kloka Listan 2007. att förbättra din förskrivningsprofil. Rekommenderade läkemedel - Visst går det att byta! Sydvästra Läkemedelskommittén Utbildning i medveten läkemedelsanvändning & Nyanserad läkemedelsinformation Nummer 1 februari 2007 FiF Information från Sydvästra Läkemedelskommittén Farmaka i Fokus Tema:

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

Boehringer Ingelheim AB Box 47608 117 94 Stockholm. Fråga om läkemedelsförmåner med anledning av ny godkänd indikation för Sifrol; initiativärende.

Boehringer Ingelheim AB Box 47608 117 94 Stockholm. Fråga om läkemedelsförmåner med anledning av ny godkänd indikation för Sifrol; initiativärende. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning Boehringer Ingelheim AB Box 47608 117 94 Stockholm SAKEN Fråga om läkemedelsförmåner med anledning av ny godkänd indikation för Sifrol; initiativärende.

Läs mer

Underhållsbehandling av astma hos barn

Underhållsbehandling av astma hos barn 1(8) Underhållsbehandling av astma hos barn Mål för behandlingen av barn: Barnet ska klara sina vardagsaktiviteter utan besvär och sova lugnt utan astma eller hosta Vid kraftig ansträngning, luftvägsinfektion

Läs mer

Äldre patienter och njursvikt Ulf Åhman

Äldre patienter och njursvikt Ulf Åhman Äldre patienter och njursvikt Ulf Åhman 170328 Njurens åldrande 1000000 nefron/njure vid födseln Succesiv mognad upp mot 2 åå GFR ca 125 ml/min vid 20 åå GFR ca 60 ml/min vid 80 åå Bild på GFR-nedgång

Läs mer

Motion: Plånboken avgör om du blir impotent I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Urban Persson, Moderaterna

Motion: Plånboken avgör om du blir impotent I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Urban Persson, Moderaterna YTTRANDE 1(2) Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Urban Persson, Moderaterna Att Landstinget tillskriver Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket att läkemedlet

Läs mer

Olämpliga listan om okloka läkemedel för äldre. Magdalena Pettersson Apotekare, Läkemedelscentrum Västerbottens läns landsting

Olämpliga listan om okloka läkemedel för äldre. Magdalena Pettersson Apotekare, Läkemedelscentrum Västerbottens läns landsting Olämpliga listan om okloka läkemedel för äldre Magdalena Pettersson Apotekare, Läkemedelscentrum Västerbottens läns landsting Läkemedelscentrum - LMC Information och utbildning i läkemedelsfrågor för hälso-

Läs mer

Motion: Självtest vid behandling av blodförtunnande läkemedel

Motion: Självtest vid behandling av blodförtunnande läkemedel 2015-01-20 Regionledningskontoret Motion: Självtest vid behandling av blodförtunnande läkemedel Regionstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014-11-10

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:50 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:6 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om läkemedelsinformation Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet Motionärerna föreslår att

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:64 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2002:29 av Maria Wallhager m fl (fp) om gratis influensavaccin för kroniskt sjuka och andra utsatta patientgrupper Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Kloka Listan Forum 2009

Kloka Listan Forum 2009 AKTUELL KUNSKAP RAPPORT FRÅN Kloka Listan Forum 2009 Kloka Listan år 2009 den bästa hittills Lars L Gustafsson, professor, ordförande för Läksak, öppnade Kloka Listan Forum 2009 med att säga att han tycker

Läs mer

Fältstudie Läkemedelsgenomgång

Fältstudie Läkemedelsgenomgång Fältstudie Läkemedelsgenomgång Utförs under VFU åldrandet eller invärtesmedicin geriatrisk patient med minst 10 ordinerade läkemedel Instruktioner se separat blad Redovisning med OH/powerpoint under kursveckan

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan 2014 Uppsala län Bättre liv för sjuka äldre 2014 Övergripande mål och resultat Det här vill vi uppnå Bilaga Så här mäter vi förbättringar Sammanhållen vård och

Läs mer

AKTUELL KUNSKAP RAPPORT FRÅN

AKTUELL KUNSKAP RAPPORT FRÅN AKTUELL KUNSKAP RAPPORT FRÅN Kloka Listan Forum 2008 1 Ny utveckling gör en medveten läkemedelsförskrivning allt viktigare Den mycket kraftiga ökningen av molekylära mål för läkemedel kräver en medveten

Läs mer

Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för medicinska njursjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Njursjukdomar Klokt råd 2014 Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering av läkemedel Beräkna njurfunktionen

Läs mer

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR)

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) 2015-03-20 M. Karlsson Marit Karlsson Med dr överläkare LAH Linköping SLS Delegation för medicinsk etik Vår tids utmaning 1. Vi kan idag (alltmer) förlänga

Läs mer

Kan ett beslutsstöd hjälpa oss att förbättra kvalitén i läkemedelsbehandling för dospatienter?

Kan ett beslutsstöd hjälpa oss att förbättra kvalitén i läkemedelsbehandling för dospatienter? Kan ett beslutsstöd hjälpa oss att förbättra kvalitén i läkemedelsbehandling för dospatienter? Birgit Eiermann, Farm. Dr., ehälsomyndigheten, Karolinska Institutet birgit.eiermann@ehalsomyndigheten.se

Läs mer

Betygskriterier. - ett exempel från Uppsala universitet KTH Emma Lundkvist

Betygskriterier. - ett exempel från Uppsala universitet KTH Emma Lundkvist Betygskriterier - ett exempel från Uppsala universitet KTH 161208 Emma Lundkvist Avd för farmakokinetik & läkemedelsterapi samt Enh för kvalitetsutveckling och universitetspedagogik, Uppsala universitet

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Namn titel Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@regionostergotland.se Innehåll Patentutgångar - Lyrica och Cymbalta. Klassning av läkemedel

Läs mer

Ansvar för patientens ordinerade läkemedel läkemedelslista

Ansvar för patientens ordinerade läkemedel läkemedelslista 2014 Sveriges läkarförbund LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer Ansvar för patientens ordinerade läkemedel läkemedelslista LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer Fråga om ansvar och hantering

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-11-07 LSAU 09/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-11-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 7 november 2011 kl. 08.30 11.30 Plats

Läs mer

Hur kan hjärtsjukvården i Stockholms läns landsting nå bättre resultat?

Hur kan hjärtsjukvården i Stockholms läns landsting nå bättre resultat? Hur kan hjärtsjukvården i Stockholms läns landsting nå bättre resultat? Sammanfattning av seminarium om Stockholms hjärtsjukvård, den 6 mars 2013, som arrangerades av AstraZeneca och Hjärt-Lungfonden 1

Läs mer

Pneumoni på vårdcentral

Pneumoni på vårdcentral Pneumoni på vårdcentral Vad är rekommenderad behandlingstid vid 1. 7 dagar Rätt pneumoni: 1. 10 dagar 2. 14 dagar När rekommenderas lungrtg som uppföljning vid pneumoni? 1. Alltid (för att kontrollera

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet 2009-02-11 1 (5) Vår beteckning BRISTOL-MYERS SQUIBB AB Box 15200 167 15 Bromma SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet för urologi Stockholms läns läkemedelskommitté Inga ändrade rekommendationer till Kloka Listan 2012 1 Godartad prostataförstoring ALFA-1-RECEPTORBLOCKERARE alfuzosin Alfuzosin,

Läs mer

Momentet Klinisk farmakologi inom Klinisk Medicin, Läkarutbildningen Karolinska Institutet HT Ylva Böttiger

Momentet Klinisk farmakologi inom Klinisk Medicin, Läkarutbildningen Karolinska Institutet HT Ylva Böttiger Momentet Klinisk farmakologi inom Klinisk Medicin, Läkarutbildningen Karolinska Institutet HT 2013 Ylva Böttiger Idag Introduktion till klinisk farmakologi Introduktion till kursen (momentet) Läkemedelsval

Läs mer

Falu lasarett, hus 17 adm, sammanträdesrum Dialogen. Ordförande

Falu lasarett, hus 17 adm, sammanträdesrum Dialogen. Ordförande LÄKEMEDELSKOMMITTÉ MÖTESANTECKNINGAR 2010-01-19 Tid Tisdag den 19 januari 2010, kl 13.30 16.45 Plats Falu lasarett, hus 17 adm, sammanträdesrum Dialogen Närvarande Annika Braman Eriksson Åsa Wiberg Kristin

Läs mer

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL Generiskt namn: hydroklortiazid Esidrex ATC-kod: C03AA03 Novartis Hypertoni Hydroklorotiazid är en väldokumenterad tiazid. Billigaste tiaziddiuretikat. Låg dos rekommenderas. En halv tablett (12,5 mg)

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

Läkemedelskvalitetsbokslut

Läkemedelskvalitetsbokslut 2006-2007 Maria Juhasz-Haverinen leg. apotekare Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Medicinska ledningsstaben 1 13.37 Grunduppgifter (namn, arbetsplatskod) Iakttagelse 3 st Förbättringsområde 3 st

Läs mer

Palliativ vård 2015. några av talarna

Palliativ vård 2015. några av talarna Palliativ vård 2015 kunskap utveckling inspiration Symptomlindring och symptomkontroll i den palliativa vården förbättra dina kunskaper inom smärtlindring, illamående och andnöd i livets slutskede Brytpunkten

Läs mer