Utbyggnad av bredbandsnät på landsbygden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbyggnad av bredbandsnät på landsbygden"

Transkript

1 Utbyggnad av bredbandsnät på landsbygden Gräsö Göran Lundström AB Göran Lundström

2 Presentation Göran Lundström Arbetat som konsult med bredbandsfrågor på uppdrag av kommuner, landsting och länsstyrelse i det egna bolaget Göran Lundström AB under 13 år. 2 PD/GL

3 Regeringen publicerade i november 2009 "Bredbandsstrategi för Sverige Mål År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s Stöd till kanalisation Stöd till bredbandsutbyggnad inom landsbygdsprogrammet Bredbandsforum för samverkan Stimulera de drivkrafter som finns och skapa goda förutsättningar för samtliga aktörer att samverka och investera i bredband. Stödja det engagemang, kompetens och den drivkraft som finns i landet hos enskilda, företag, lokala organisationer och kommuner att få tillgång till bredband. 3 PD/GL

4 Ansvar för bredbandsutbyggnad Utbyggnaden av kommunikationsnät och tjänster görs idag av privata operatörer helt på kommersiell grund. Samhället ansvarar för att det finns spelregler och vid behov regleringar som styrmedel för marknadens aktörer. Offentligt stöd där marknaden är svag Offentlig organisation för att bedöma bdö var och när marknaden är för svag 4 PD/GL

5 Definition av bredband med hög överföringskapacitet Anslutningen skall vara en punkt till punkt förbindelse varje användare skall ha en egen förbindelse med viss garanterad kapacitet till närmaste anslutningspunkt Anslutningen skall medge överföring med samma kapacitet i båda riktningarna Anslutningen skall vara uppgraderingsbar Anslutningen skall ha mycket hög tillgänglighet Behov av dubbelriktad kapacitet Nu År 2013 På lång sikt 2Mbps 10Mbps 10Mbps 100Mbps 100Mbps 1 000Mbps 5 PD/GL

6 Hög kapacitet Rörliga bilder Digital TV Digital HD TV high definition TV On-demand filmer Hemvård Avancerad sjukvård Avancerad äldrevård Hemundervisning I grund- och gymnasieskola Universitet och hhögskola Alla kurser från Massachusetts Institute of Technology är tillgängliga idag över Internet Snabb uppdatering Spel Finansiella transaktioner 6 PD/GL

7 Till motorvägar Transportnätet består av motorvägar Till mindre vägar Med avfarter Tjänster Och järnvägar Till grusvägar 7 PD/GL

8 Teknik, nätstruktur och juridik Några grundbegrepp Nätarkitektur Telenätet Koppartråd Telestationer och upptagningsområden ADSL teknikens möjligheter och begränsningar Fibernät Radionät LEK Lagen om elektronisk kommunikation Avser allmänt tillgängligt g g nät Operatör/ägare skall vara anmäld till PTS Post och Telestyrelsen 8 PD/GL

9 Nätarkitektur Koppar App Fiber IP - n ä t Internet Cat 5 Nod Transportnät Nod Nod Kabel Radio Nod Nod Nod ISP Access nivå Transportnätsnivå IP nivå Tjänstetnivå 9 PD/GL

10 Optisk fiber Tunn glasfiber för överföring av data i en riktning Ett fiberpar används för två riktningar Svart fiber Fiber utan ändutrustning som skickar ljussignaler genom fibern Laser Ändutrustning som sänder ljus genom en fiber Våglängdssystem Flera separata ljuskanaler i en fiber Kapacitet Många 1000 Mbps Driftssäker Optisk fiber kan förläggas på olika sätt som påverkar möjligheten att i efterhand göra en utgrening av fibern. Äldre fibernät är ofta icke-utgreningsbara Det går inte att göra anslutningar annat än vid fiberns ändpunkter Fibernät som anlagts de senaste åren är ofta utgreningsbara. Det är möjligt att göra anslutningar i skarvbrunnar placerade längs hela fiberns sträckning Modern och väl standardiserad produkt Nyanläggning av fiber kräver kostsam grävning 10 PD/GL

11 Optisk fiber Många fiberpar i en kabel Kabeltrumma med fiberkabel Glasfiber Kabeln får ej vara för kall vid Begränsad böjlighet förläggning i mark/kanalisation Skarvning kräver specialutrustning Under -5 grader kräver värmning av kabeln 11 PD/GL

12 Utgreningsbar fiber i Uppsala län år 2009 Skutskär Öregrundsgrepen Gräsö Tierp Östhammar Österbybruk Gimo Tämnaren Alunda Björklinge Heby Bälinge Storvreta Uppsala Sävja Knivsta Enköping Symbol Bålsta NoderTeliaSoneraClän Stamnät Fiber Koppar Radiolänk 12 PD/GL Lantmäteriet FiberTeliaOrtsnätInmättClän Befintlig fiber med anslutningsmöjlighet LidNet SalaNet HebyNet KnivstaNet

13 Telestationer och upptagningsområden Gryttby Ekeby Korsnäs Skyttorp Örkälla Klev Alunda Häggeby Björklinge Vattholma Kölinge Stavby Tuna Hagby Tibble Skuttungeby Drälinge Edshamar + Granängen Oppgården Ängeby Fjuckby Björken Grimsta + Lundvreten Lövstalöt Storvreta Yrestahed Hammarby by Hammarby Lejsta Isgrena Bälinge Marsta Näsby Forkarby Åkerby by Knutby Lill-Moga Gränsta Knutpunkter/Telestationer Stamnät Kilometer Ströby + Bösslinge + Åkerby Skäggesta Uppsala Ströbylund + Holmtorpet + Solsäter Lantmäteriet PD/GL Vedyxa Ensta + Bodarna Funbo Länna Selknä Källtorpet Marielund Almunge Almunge kyrkby Fiber Koppar Radiolänk Småorter Telenätets upptagningsområden

14 xdsl teknikens begränsningar g Teknik Maximal kapacitet Nedströms/Uppströms Trolig kapacitet Nedströms/Uppströms Kommentar ADSL2+ Teknisk begränsning: Lång kopparledning ger lägre kapacitet. Kommersiell begräsning: Operatörer väljer att begränsa utbudet av tjänster för kunder med lång ledning. ADSL2+ 24Mbps 23Mbps/2Mbps 2 km ledning 5 10Mbps/1 2Mbps Max 2 km ledningslängd för att få beställa tjänsten ADSL2+ 8Mbps 8Mbps/2Mbps p 2 km ledning Max 3 km ledningslängd g för att 5 10 Mbps/1 2Mbps få beställa tjänsten 3 km ledning 1 5 Mbps/0,5 1Mbps ADSL2+ 2Mbps 2Mbps/2Mbps 9 km ledning 0,5-1 Mbps/0,5-1 Mbps Max 9 km ledningslängd för att få beställa tjänsten ADSL BestEffort 0,5Mbps/0,25Mbps Mbps/0.25Mbps Vissa operatörer begränsar tjänsterna till 0,25Mbps nedströms trots att tekniken tillåter dubbla kapaciteten. VDSL 100Mbps/10Mbps 300 m ledning Teknik under införande i vissa 40-60Mbps/9Mbps 600 m ledning 20-30Mbps/9Mbps nät 14 PD/GL

15 Tekniska möjligheter och begränsningar Telenätets koppartrådar Upptagningsområden och ledningslängd Lång ledning ger lägre kapacitet Det förekommer att flera kunder delar på ett koppartrådspar för telefoni och då är det inte möjligt att leverera bredbandstjänster över den delade ledningen. Tekniken benämns bärfrekvens eller delad ledning. Nedläggning g av små telestationer aviseras av Telia där Telia inte har några bredbandskunder Bra tjänster kräver att telestationen är ansluten till transportnätet med optisk fiber 15 PD/GL

16 Radio Några grundbegreppg Punkt till punkt (radiolänk) Egen reserverad kapacitet Punkt till multipunkt Delad kapacitet Licensfria frekvensband 2.45 GHz bandet och 5 Ghz bandet WLAN - Radio LAN (IEEE802.11b/g/n) Bluetooth (Räckvidd 10 meter) Risk för att andra sändare stör Licensierade frekvensband Publika mobilnät GSM, 3G, Lte Radiolänkar Reserverade frekvenser 16 PD/GL

17 Mobilnätens teknik OBS - delad kapacitet Teknik Maximal kapacitet Nedströms/Uppströms Av operatör angiven upplevd kapacitet nedströms 4G/Lte 150Mbps/75Mbps 40 80Mbps Turbo3G+ 10Mbps/3Mbps 2 10 Mbps Turbo3G 6Mbps/2Mbps 2 6 Mbps 3G 0,38Mbps/ 0,1Mbps 0,1 0,2 Mbps CDMA2000 2G 3,1Mbps/1,8Mbps 0,048Mbps/0,024Mbps EDGE 0,21Mbps/0,105Mbps 0,1 0,2 Mbps 17 PD/GL

18 Basinfrastruktur Det krävs en basinfrastruktur baserad på optisk fiber som är tillgänglig nära slutkunden Basinfrastrukturen stöder alla accessformer Fiber Detta är naturligtvis självklart Koppar 18 PD/GL För att få kort koppartråd sista biten max 300 meter för 60 Mbps med VDSL teknik Radio För att ge radiobasen tillgång till kapacitet som sen delas mellan kunder i täckningsområdet Lång räckvidd via radion ger många kunder i täckningsområdet som delar på kapaciteten Kort räckvidd kräver fiber närmare slutkunden

19 Basinfrastruktur Fiber Ortsnät fiber Fiber/radiolänk Ortsnät fiber Ortsnod Telestation/områdesnod Ortsnät radio Fastighet 19 PD/GL

20 mby- da Gunsta ta nés mmarby Fun Funbo Kasby nboån Lantmäteriet PD/GL Frötuna Ryssbol Lill-Moga PTS 2010 Media Eknäs 9 Länna 45 Funbo- Lärkstaden Lövsta sjön Malmen 5 Länna Myskdaleberg Almunge- Gr Hallkved Lötsjön Selknä Trehörningen Marielund Sämtegen Eda Gränhammar Ösby Vadet 273 Museijvg Almung 41 Förklaring Symbol FIBER XDSL 1 1 Sö Kågarbo KABEL HSPA CDMA 1 1 1

21 mby- da Gunsta ta nés mmarby Funbo Funb nboån 29 Lantmäteriet 21 PD/GL Kasby Frötuna Ryssbol Lill-Moga PTS 2010 Kapacitet Eknäs 9 Länna 45 Funbo- Lärkstaden Lövsta sjön Malmen 5 Länna Myskdaleberg Almunge- Gr Hallkved Lötsjön Selknä Trehörningen Marielund Sämtegen Eda Gränhammar Ösby Vadet 273 Museijvg Almung 41 Symbol MBIT_50 1 Sö Kågarbo MBIT_10 1 MBIT_3 1 Förklaring MBIT_50 1 MBIT_10 MBIT_1 1 MBIT_3 MBIT_

22 mråde nningen Örskär 7 4 Örskär 2 24 Björkhagen 22 Örskärssundet G r Askskär 9 Fluttuskären Norrboda Engelska grundet Gubbamossa Träsket 41 Öregrundsgrepen Björnbo Norrby Vamsta 22 Lund 76 Forsmark Forsmarks kärnkraftverk Stenskär Västerbyn Österbyn Valudden 4 Gräsö Skatan 12 Svep- holmen Skinnäsviken Eriksdal Östansjö 14 Sunnanö Johannisfors Simundö 4 Fågelskyddsomr. en 35 Sjöäng 8 Fågelskyddsområden 2 Skaten-Rångsens nat.res. Möskäret 2 3 Söderboda Klack 4 Skaten nd 4 Öster- Sälskydd Mörtarö Söder-Gåsgrund Tallhällen Mårtensboda Kovik Gällfjärden Norr-Gället Kallboda 27 Klockarboda Skogsvreten Gräsö Rosten Tålingen afjärden 290 Öregrund Kallerö Kallriga Elvisjö 13 Snesslingeberg Snesslinge Sund Bolka Lindersvik Aspö Söderby Stummelbo Norrskedika PD/GL Kavarö Kavaröskaten Bjurön Rävsten St Risten Fågel- och sälskydds Symbol FIBER XDSL 1 1 KABEL 1 HSPA Sälskyddsområd 1 CDMA 1

23 Bredbandsstöd miljoner till Bredbandsutbyggnad 300 miljoner kr i Landsbygdsprogrammet dvs 100 Mkr/år 75 miljoner kr PTS medfinansiering dvs 25 Mkr/år 120 miljoner kr i kanalisationsstöd dvs 40 Mkr/år Syftet med stödet är att boende och företag i glesa delar av landet skall kunna erbjudas bredband till ungefär samma kostnad som i tätare delar av landet 23 PD/GL

24 Kostnader Vanliga kostnader i tätare delar av landet Indragning av fiber vid samordnad utbyggnad i ett sammanhållet område kostar normalt mellan : 000:- och : 000:- inklusive moms Kostnader för önskade tjänster tillkommer Internet, TV, Telefoni mm Värdeökning gpå fastigheten blir ofta mellan :- och :- 24 PD/GL

25 Några begrepp Projektägare Samfällighet, ekonomisk förening, företag, kommun som agerar lokalt för bredbandsutbyggnad Operatör Företag som äger och/eller driver elektroniska kommunikationsnät. Tjänsteleverantör Företag som tillhandhåller elektroniska kommunikationstjänster såsom internet, tlf telefoni och TV Kommunikationsoperatör Företag som till slutkund förmedlar tjänster t från flera konkurrerande k tjänsteleverantörer 25 PD/GL

26 Utbyggnad till byar Transportnät 26 PD/GL Accessnät Stöd Fastighetsnät Ej stöd

27 Lokalt engagemang steg 1 Behov och intresse Karta Ange vilket geografiskt område ni täcker Boende och företag Fritidsboende Intresse Ange på kartan Preliminärt intresse för fiberanslutning Möjligt intresse av fiberanslutning senare Ej intresserad av fiberanslutning Ingen uppgift Om mer än 50% av boende i området visar intresse finns det underlag för att gå vidare 27 PD/GL

28 Lokalt engagemang steg 2 Gör en grov projektkalkyl Kostnader för anläggning Markavtal, schaktning, anläggning av kanalistation Anslutningskostnad utan stöd? Krävs statligt stöd för att nå en rimlig anslutningsavgift? g Beslut om att bli aktör som anlägger kanalisation? Undersök möjligheter till statligt stöd Kontakta länsstyrelsen och kommunen för ett första samtal Det krävs ett organisationsnummer för att söka och erhålla stöd 28 PD/GL

29 Kanalisationsstödsmodellen 29 PD/GL

30 Operatörer aktiva i närområdet TeliaSonera Skanova anlägger, äger och underhåller infrastruktur Öppen fiber xdsl till andra operatörer Business Operator Tjänster från många tjänstelevererantörer Öth Östhammars stadsnät td Kommunägt nät Anlägger fiber främst i orter Kommunägd xdsl i samtliga telestationer Avtal med OpenNet som är kommunikationsoperatör Telenor Har nyligen köpt OpenNet 30 PD/GL

31 Lokala a förutsättningar för bredband d Befintliga nät i närområdet Fiber, ADSL, KabelTV Operatörer som är aktiva i närområdet Telia, Stadsnät/bynät, Bredbandsbolaget.. PTS årliga bredbandskartläggning t / /D t/r t /I t t/2011/b d k tl / Analys utgående från täckning i 250 m rutor med befolkning eller arbetsställen Faktisk tillgång till bredband med minst 1 Mbps, 3 Mbps, 10 Mbps och 50 Mbps Förutsättningar för bredband med minst 3 Mbps, 10 Mbps och 50 Mbps xdsl, KabelTV, Fiber, HSPA, LTE, CDMA Fiberanslutna telestationer saknas i PTS kartläggning Tabeller kommunvis finns tillgängliga på nätet Grunddata i format för geografiska informationssystem (GIS) finns på länsstyrelserna Nätkollen p Ange adress Ledningskollen.se 31 PD/GL Ägare av fibernät inom 500 m Sändare för mobilnät inom 1000 m

32 Ledningskollen.se Nationell tjänst som drivs av PTS Ägare av alla typer av ledningar i mark El, tele, gas, vatten, avlopp, tunnlar, markvärme, fjärrvärme. Används vid Projektering För att finna ägare av ledningar av alla typer som kan finnas i vägen Vid grävarbeten För att beställa kabelutsättning av ledningar som ligger i vägen även vid grävning i egen mark Används av Ledningsägare för att skydda sin egendom Gräventreprenörer för att inte skada annans egendom 32 PD/GL

33 Blenda fibers kalkylmodell Preliminär kostnadskalkyl baserad på aktuellt antal anslutningar Kostnad Totalt Per anslutning Förklaring: Antal anslutningar 100 Insats Kostnader - kanalisationsbidrag Anmälda 77 Möjliga bidrag Bidrag utöver kanalisationsbidrag Osäkra 0 Att återbetala Bidrag inkomna i efterhand Tackat nej 23 Slutkostnad kronor Att ansluta 77 Ansvar Prisuppgifter: Längduppgifter: Kostnader: Projektägare Grävning 55,0 kr/meter Grävning meter Grävning Projektägare Plöjning 35,0 kr/meter Plöjning meter Plöjning Projektägare Väggenomgångar ,0 kr/styck Väggenomgångar 10 stycken Väggenomgångar Projektägare Brunn, skarvar, matr ,0 kr/styck Brunn, skarvar, matr. 15 stycken Brunn, skarvar, matr Operatör Fiberblåsning 2,0 kr/meter Fiberblåsning meter Fiberblåsning Operatör Fibersvetsning 351,0 timmar Fibersvetsning 750 timkostn Fibersvetsning Operatör Sjökabel 0,0 kr/meter Sjökabel 0 meter Sjökabel 0 Operatör 16/12-slang 4,0 kr/meter 16/12-slang meter 16/12-slang Operatör 48-fiber 16,0 kr/meter 48-fiber meter 48-fiber Operatör 24-fiber 10,5 kr/meter 24-fiber meter 24-fiber Operatör 12-fiber 8,0 kr/meter 12-fiber meter 12-fiber Operatör 2-fiber 5,0 kr/meter 2-fiber meter 2-fiber Slutkund Switch i hemmet 1 000,0 kr/styck Switch i hemmet 77 antal Switch i hemmet Projektägare Samförläggningsbidrag 27,5 kr/meter Samförläggning EON meter Återställning/övrigt Möjliga bidrag: Kanalisationsbidrag Totala kostnader: Bankstiftelsen Avgår ev bidrag: EU-bidrag Att betala: Totalt: Per anslutning: PD/GL

34 Landsbygdsprogrammet (LBP) Stöd till planering av bredband Stöd kan ges för förstudier och mobilisering via Leader eller länsstyrelsen. Stöd kan lämnas till föreningar, organisationer, byalag, företag, grupper av företag och kommuner. Stödet kan utgå med 50 procent av kostnaderna dock max kr. Egen insats om 50% kan utgöras av eget arbete och/eller pengar 34 PD/GL

35 Kanalisationsstöd Stöd kan lämnas till en kommun, samfällighet eller en enskild för projekt för anläggning g av kanalisation för IT-infrastruktur. Med anläggning av kanalisation avses att rör eller liknande som är avsedda för IT- infrastruktur anläggs, dokumenteras och tillhandahålls Stöd utgår vid enbart förläggning av kanalisation med högst 50 procent av anläggningskostnaden g dock högst kr/m. Stödet kan kombineras med annat offentligt stöd från landsbygdsprogrammet, PTS, regionala utvecklingsmedel eller kommunalt stöd. Stöd utgår vid samförläggning med annan infrastruktur med högst 50 procent av anläggningskostnaden dock högst 35 kr/m. Stödet kan kombineras med annat offentligt stöd från landsbygdsprogrammet,pts, regionala utvecklingsmedel eller kommunalt stöd. Länsstyrelserna handlägger detta stöd 35 PD/GL

36 Landsbygdsprogrammet (LBP) Stöd till investering i bredband Förordning g( (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder g g ändrad för bredbandstödet. Stödet kan lämnas till projekt för anläggande av lokala bredbandsnät genom nybyggnad av passiva nät eller uppgradering av befintliga nät Stöd kan lämnas till föreningar, organisationer, byalag, företag, grupper av företag och kommuner. Stödet från LBP utgår med max 75 procent av det offentliga stödet. Ytterligare minst 25 procent måste medfinansieras av annat offentligt stöd. Medfinansiering kan ske genom PTS, post- och telestyrelsens, medfinansieringsmedel länsstyrelsens kanalisationsstöd länsstyrelsens/regionförbundets regionala utvecklingsmedel kommunala medel Länsstyrelserna handlägger detta stöd 36 PD/GL

37 Genomförandestrategi Landbygdsprogrammet i C län Länsstyrelsens tilldelning ska användas till utbyggnad av bredband i länet. Medel kan endast beviljas för projekt på landsbygden där marknadsförutsättningarna för bredbandsutbyggnad bedöms som svaga. Stöd ges för nyanläggning av infrastruktur och kan sökas av föreningar, vägsamfälligheter och andra sammanslutningar av boende och företag gpå landsbygden samt av kommuner. Projekten ska vara i linje med övrig bredbandsutbyggnad och länsstyrelsen anser att projekten bör vara förankrade i respektive kommun. Samfälligheter och lokala föreningar rekommenderas att anlägga kanalisation och upplåta denna till operatörer som installerar fiber och levererar tjänster. Stödberättigande kostnader är i första hand för projektering inkl. projektledning, grävning, rör och dragning av rör. 37 PD/GL

38 Genomförandestrategi Landbygdsprogrammet i C län Projekt, som kommer många landsortsboende till del och som underlättar för anslutning till befintlig bredbandsstruktur samt inte skapar isolerade bredbandsområden, är prioriterade. Det är därför viktigt att sökande i ett tidigt skede tar kontakt med operatörer i området och att kanalisationen byggs så att framtida utbyggnad i närområdets olika riktningar i är möjlig. Rapporten: IT-infrastruktur i Uppsala län 2009 kan användas i marknadsundersökningen. Kompletta ansökningar har företräde framför icke kompletta. Vid stort söktryck förbehåller sig länsstyrelsen rätten att avgöra vilka projekt som är till mest nytta för landsbygden utifrån geografisk spridning och tillgång till bredband efter samråd med kommunerna. 38 PD/GL

39 Finansiering Privat Landsbygdsprogrammet finansiering 75 % Övrig offentlig medfinansiering 25 % pengar ideellt arbete pengar resurser Offentligt stöd 39 PD/GL Total projektkostnad

40 Prioritering Regionala kriterierna ska framgå av den regionala genomförandestrategin i landsbygdsprogrammet (länsstyrelsen).( y ) Av programmet framgår att bredbandsinsatsen ska göras i glesbefolkade område bör utgå från ett lokalt perspektiv ska avse det lokala accessnätet och sammanlänkas med basinfrastrukturen det ingår privat medfinansiering och ideellt arbete 40 PD/GL

41 PTS stöd till IT-infrastruktur Medfinansieringsmedel Bredband Stöd kan ges som medfinansiering av bredbandsprojekt enligt landbygdsprogrammet g (LBP) eller kanalisationsstödet PTS har särskilt avsatt medel för detta Robusthetsmedel Stöd kan ges till strategiska robusthetskapande åtgärder i nätstrukturen t ex redundans. d PTS har för varje år 100 mkr för ändamålet. 41 PD/GL

42 ERUF Östra Mellansverige Bredbandsstöd Stödet kan lämnas till stora och strategiska infrastrukturinvesteringar fram till lokala knutpunkter (basinfrastruktur) Stöd kan lämnas till enskilda kommuner eller kommuner i samverkan. Stödet från ERUF utgår med 35 procent av det offentliga stödet. Ytterligare 65 procent krävs i offentlig medfinansiering (stat, landsting, kommun). Privat medfinansiering krävs till 9 procent av totalkostnaden. Beslut om stöd kan tas till 31 december 2013 med senaste utbetalning under 2015 Medel inom ERUF finns avsatta inom ramen för programområdet Tillgänglighet. 42 PD/GL

43 Allmänna villkor för bredbandsstöd Öppet nät Flera operatörer och tjänsteleverantörer ska kunna använda kanalisationen/nätet t på icke diskriminerande i i d villkor (tillträde och pris) enligt PTS definition. Tre år Stöd får bara lämnas för projekt där en utbyggnad av IT-infrastruktur inte bedöms komma till stånd på marknadsmässiga grunder under de tre närmaste åren. Upphandling 1. Om sammanlagda offentliga stödet är under euro (tre år) förenklat förfarande marknadsanalys lämnas till länsstyrelsen l som del av ansökan 2. Om sammanlagda offentliga stödet är över euro (tre år) eller vid medfinasiering via PTS upphandling av operatör publicering av markandsanalys på länsstyrelsens och jordbruksverkets hemsida i 1 månad 43 PD/GL

44 Villkor för robust och driftsäker IT-infrastruktur IT-infrastrukturen skall förläggas så att den är robust. Robust innebär att IT- infrastrukturen är uthållig, tillgänglig och driftsäker. Det finns standarder för förläggning av IT-infrastruktur. Information och vägledning finns bland annat i Svenska stadsnätsföreningens rekommendationer som har utarbetats på uppdrag av PTS, se Den som får stöd för att anlägga IT-infrastruktur (nätet) ska: se till att det finns en långsiktig förvaltningsorganisation som ansvarar för löpande underhåll, anpassning och utveckling av nätet. följa rekommendationer för robusta nät och robusta noder Svenska Stadsnätsföreningens rekommendation Förläggning av robusta nät - kanalisation, kablar och kopplingsställen, Svenska Stadsnätsföreningens rekommendation Utformning av fysisk säkerhet i noder i öppna neutrala bredbandsnät eller motsvarande nationell/internationell standard dokumentera nätet i enlighet med Svenska Stadsnätsföreningens rekommendation Dokumentation av robusta nät fördelningar, kanalisation, kablar och kopplingsställen eller motsvarande rekommendationer. Nätdokumentationen ska hållas uppdaterad och finnas tillgänglig för ansvarig tillsynsmyndighet Detta berör främst operatörer 44 PD/GL

45 Typfall och stödformer Slutkund Kanalisation Access fiber ADSL RadioLan (3g/4g/Lte) Accessnod Områdes-nod Robusthetsstöd Kanalisationsstöd Landsbygdsstöd Landsbygdsstöd Strukturfondsstöd Huvudnod 45 PD/GL Fiber

46 Huvudmodeller för bredbandsprojekt på landsbygden 1. Kanalisationsmodellen a. Bygger och äger kanalisation. Hyr ut kanalisation till operatör/kommunikationsoperatör b. Bygger och säljer kanalisationen till operatör/kommunikationsoperatör. 2. Fibermodellen a. Bygger och äger kanalisation och fiber. Hyr ut till operatör/kommunikationsoperatör b. Bygger kanalisation och fiber som säljs till operatör/kommunikationsoperatör. 3. Nätmodellen a. Bygger och äger kanalisation, fiber och elektronisk utrustning. Hyr ut till operatör/kommunikationoperatör/tjänsteleverantör b. Bygger kanalisation, fiber och elektronisk utrustning som säljs till operatör/kommunikationsoperatör/tjänsteleverantör 46 PD/GL

47 Arbetsmodell för bredbandsprojekt Definiera initiativ Upphandla operatör/tjänsteleve rantör Bygg ut kanalisationen Operatör och tjänsteleverantör Drift av kanalisationen Vad vill vi åstadkomma? Bredbandstjänster över fiber! Översiktlig projektbeskrivning Underlag för beslut om att ansluta sig. Underlag för offert för val av operatör/tjänsteleverantör. Definiera vad som skall upphandlas och vad som görs i egen regi. OBS Den gräver måste ha skadeförsäkring Operatören hyr eller köper kanalisationen enligt avtalet. 1.Föreningen/företaget ansvarar för kanalisationen utnyttjande och ev utbyggnad. Vilket geografiskt område? Hushåll och företag i området. Definieras Informera och förankra. Lista de som vill ansluta sig Markfrågor hanteras. Upphandla entreprenaden. GIS inmätning skall ingå i entreprenaden. Operatören/tjänsteleverantören sluter avtal med respektive hushåll/företag 2. Operatören ansvarar på uppdrag av föreningen/företaget för kanalisationen utnyttjande och utbyggnad enligt avtalet. Kontakta länsstyrelsen och kommunen för råd om hur man genomför projekt och vilket stöd som finns. Ta fram offerunderlag. Bygg kanalisationen. Ledningskollen.se före grävning. Operatören skjuter i fiber i kanalisationen, etablerar noder och elektronisk utrustning. 3. Operatören ansvarar helt för kanalisationens utnyttjande och utbyggnad när operatören förvärvat kanalisationen enligt avtalet. Markandsanalys Kommer operatörerna att bygga till oss inom tre år? Ja, Nej Identifiera operatörer som skall få offerförfrågan. Besiktiga. Operatören och eller tjänsteleverantörer levererar tjänster, internet, TV och telefoni Den som har driften ansvarar för Ledningskollen.se Kanalisationsstödsmodellen Lokalt byggs kanalisation som hyrs ut eller säljs till nätoperatör. Ta in offerter. Utvärdera offerter. Dokumentera -GIS -Ledningskollen.se se Drift Bilda organisation (förening/företag etc). Välj operatör och teckna ett avtal utifrån villkoret att stöd kommer att beviljas till projektet. Slutrapportera till länsstyrelsen. Organisera arbetet Utse projektledare Anlita konsult? Sök stöd och annan finansiering. Detalj jprojektera utbyggnaden i samråd med operatören. Beslut om att fullfölja projektet. 47 PD/GL

48 Markandsanalys Marknadsanalysen skall utvisa om någon operatör kommer att bygga ut Bredband i det aktuella området inom tre års tid. Följande uppgifter skall inhämtas: Finns det bredbandsinfrastruktur i det aktuella området idag? Ta en underhandskontakt med nätägare/nätoperatörer Länsstyrelsen och kommunen kan ge information om vilka som bör kontaktas Bifoga en karta som visar det område som utbyggnaden skall göras i samt ange antal hushåll och företag i området. Redovisa även de nät som ni känner till i området och dess närhet Om operatörerna svara Ja -Vilken typ av bredbandsinfrastruktur finns det? Ange vilka operatörer som äger nät och som du kan ansluta dig till. Ange även om det finns operatörer som äger fibernät i området. På sajten listas fibernät och sändare för mobilnät som finns inom 500 meter respektive meter från en angivenadress Om operatörerna svarar Nej - Kommer operatören att bygga ut nät på egen räkning inom de närmaste tre åren? Vilken typ av bredband och vilka tjänster Vilken geografisk utbyggnad planeras (nätstruktur och noder) Markandsanalysen Skall alltid göras före ansökan om bredbandsstöd och skall publiceras om det sökta stödet överstiger 1,8 MSEK eller om stöd söks från PTS(post- och telestyrelsen) 48 PD/GL

49 Översiktlig projektbeskrivning 1 - Allmänt Presentation av projektägaren förening/företag/kommun arbetsgrupp/projektledare Övergripande mål med bredbandsutbyggnaden Fibernät Geografiskt område Karta Befintligt och planerat bredbandsnät inom tre år Hushåll och företag (fastigheter) i området totalt Karta och tabell Hushåll och företag (fastigheter) i området som vill ansluta sig till nedan angivna villkor Karta och tabell Dessa uppgifter behövs både för ansökan och för att finna en intresserad operatör 49 PD/GL

50 Översiktlig projektbeskrivning 2 - Projektägaren förbinder sig att Efter överenskommelse (avtal) med utvald bredbandsoperatör anlägga kanalisation i samverkan med utvald bredbandsoperatör Projektägaren ordnar markfrågorna för byggande av kanalisation Projektägaren anlägger kanalisationen fram till fastighetsgräns och fastighetsägaren på den egna fastigheten fram till byggnaden Finansiera utbyggnaden fram till fastighetsgräns och därvid söka offentligt stöd och bidra med egen insats (eget arbete eller pengar) Tillhandahålla (hyra ut/försälja) kanalisation till utvald bredbandsoperatör Garantera att antalet anslutningar av hushåll och företag (fastigheter) uppgår till överenskommet antal Medverka till att kanalisationen utvidgas (bygga ut) för anslutning av nytillkommande hushåll och företag (fastigheter) 50 PD/GL

51 Översiktlig projektbeskrivning 3 - Operatören förbinder sig att Samverka med projektägaren vid utbyggnaden av kanalisationen samt hyra/köpa densamma. Omfattar även framtida utbyggnad av det ursprungliga nätet (kanalisation, fiber, elektronik). Dra fram fiber till varje byggnad som skall anslutas. Förse fibernätet t med elektronisk k utrustning t Sköta rapportering till Ledningskollen.se Erbjuda till fastställt pris utbyggnad av fastighetsnät med nödvändig elektronisk utrustning Tillhandhålla (själv eller genom tjänsteleverantör/er) internet, telefoni och TV Anslutningsavgiften skall vara i paritet med anslutningsavgiften för motsvarande utbyggnad i kommunhuvudorten/genomsnittet för kommunhuvudorterna i länet skall omfatta alla kostnader för fullständig anslutning av byggnaden förutom anläggande av kanalisation på den egna tomten Abonnemangsavgifter varje fastighetsägare sluter avtal om tjänsterna internet, telefoni och TV Operatören förbinder sig att följa alla de villkor som gäller till följd av att offentligt stöd utgått till etableringen av kanalistionen 51 PD/GL

Utbyggnad av bredbandsnät

Utbyggnad av bredbandsnät Utbyggnad av bredbandsnät Storvretabygden 2012-09-20 Göran Lundström AB Göran Lundström Presentation Göran Lundström Arbetat som konsult med bredbandsfrågor på uppdrag av kommuner, landsting och länsstyrelse

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala 2011:15

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala 2011:15 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala 2011:15 Titel: Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2014:03 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Bredbandsplan för Heby kommun Kommunfullmäktige beslutade 12 februari

Läs mer

www.lansstyrelsen.se/orebro

www.lansstyrelsen.se/orebro Kartläggning av IT-infrastruktur i Örebro län www.lansstyrelsen.se/orebro Publ. nr 2009:53 260}) Innehåll 1. Sammanfattning... 4 2. Organisation av arbetet... 5 Arbetsgrupp... 5 3. Bakgrund... 5 4. Avgränsning...

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram

IT-Infrastrukturprogram IT-Infrastrukturprogram för Karlskrona kommun 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 24 mars 2011, 28 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Inledning 5 2. Bakgrund 5 3. Nuläge 7 4. Framtida behov

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna. 3 Snabbare bredband

Läs mer

Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020.

Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020. Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09 Upprättad av Norsjö kommun i samarbete med AC-Net INNEHÅLL 1 Sammanfattning... 4 2 Syftet med bredbandsstrategin...

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna 3 Snabbare bredband på landsbygden 4 Från initiativ till spadtag 6 Jag vill ha

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass Joakim Aspengren PTS Lars Hedberg Lars Björkman 1 Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass Töreboda

Byanät för bredband i världsklass Töreboda Byanät för bredband i världsklass Töreboda 2011-02- 24 1 Byanät för bredband i världsklass Strategi för PTS medverkan i regionalt tillväxtarbete (Rapportnummer PTS-ER-2010:27) PTS har givit Svenska stadsnätsföreningen

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass 1 Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (nu 49%) Alla hushåll

Läs mer

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun IT-infrastrukturplan för Dals-Eds kommun Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER...... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 2.3 REGERINGENS BREDBANDSFORUM...

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass 1 Landsbygdsvänner! Bifogar minnesanteckningar med inriktning på bredband från Landsbygdsforums möte i Rosenbad Landsbygdsforum avser vara en plattform för att diskutera

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Bilaga KF 13/2011 ITinfrastrukturplan för Vara kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Befintliga strategier och lagstiftning 3 1.1 Bredbandsstrategi för

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass Östersund och Krokom 2012-03-27 1 Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst

Läs mer

Byanät (Sockennät) för bredband i världsklass

Byanät (Sockennät) för bredband i världsklass Byanät (Sockennät) för bredband i världsklass Gotland 2011-05- 11--12 1 PTS Vision Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. Bredbandsstrategin -------

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass Djurö 2011-05-18 1 Välkommen Pia Södergren Ordförande Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation. SIKO 2 Bredband till alla tillsammans kan vi klara utmaningen

Läs mer

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se WEBB Vellinge.se

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass Ett seminarie för Byalag www.fibertillbyn.nu 1 Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden IT-infrastrukturprogram För Ale kommun under perioden 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige 2014-04-28, 58 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 1.1 Om dokumentet... 4 2. Bakgrund... 4

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass Joakim Aspengren PTS Borlänge 2011-05- 31 1 PTS Vision Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. I december 2010 fick

Läs mer

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc 2002-07-23 d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7 07 27-3 212000-0282

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass Söderköping 2011-10-18 1 Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s

Läs mer

Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92

Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92 Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92 Regeringen har satt upp ambitiösa mål om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens

Läs mer

Strategi för bredband på landsbygden

Strategi för bredband på landsbygden Kommunstyrelsen 2010-05-12 Kommunledningskontoret Näringsliv PM Eva Lehto, 016-710 54 51 Strategi för bredband på landsbygden Antagen av Kommunfullmäktige 2010-06-17 Fibernät i Mälardalen enligt PTS. Grönt

Läs mer

Bredband på landsbygden

Bredband på landsbygden Bredband på landsbygden 2 Innehåll 4 Lokalt ledarskap 6 Byanät en översikt 10 Byanätsprocessen 13 Ta initiativ 29 Etablera projektet 32 Genomför projektet 36 Driv nätet 3 Lokalt ledarskap Bredbandsutbyggnaden

Läs mer

IT-infrastrukturprogram

IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturprogram R1.0 2012-11-12 Sida: 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 3 INVENTERING AV

Läs mer

Bredbandsutbyggnad. i Tanums kommun. IT-infrastrukturplan 2.0. Antagen 2011-10-05 Version 1.2

Bredbandsutbyggnad. i Tanums kommun. IT-infrastrukturplan 2.0. Antagen 2011-10-05 Version 1.2 Bredbandsutbyggnad i Tanums kommun IT-infrastrukturplan 2.0 Antagen 2011-10-05 Version 1.2 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...4 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER... 4 2.2 PLAN

Läs mer