Utbyggnad av bredbandsnät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbyggnad av bredbandsnät"

Transkript

1 Utbyggnad av bredbandsnät Storvretabygden Göran Lundström AB Göran Lundström

2 Presentation Göran Lundström Arbetat som konsult med bredbandsfrågor på uppdrag av kommuner, landsting och länsstyrelse i det egna bolaget Göran Lundström AB under 14 år

3 Regeringen publicerade i november 2009 "Bredbandsstrategi för Sverige Mål År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s Stöd till kanalisation Stöd till bredbandsutbyggnad inom landsbygdsprogrammet Bredbandsforum för samverkan Stimulera de drivkrafter som finns och skapa goda förutsättningar för samtliga aktörer att samverka och investera i bredband. Stödja det engagemang, kompetens och den drivkraft som finns i landet hos enskilda, företag, lokala organisationer och kommuner att få tillgång till bredband

4 Definition av bredband med hög överföringskapacitet Anslutningen skall vara en punkt till punkt förbindelse varje användare skall ha en egen förbindelse med viss garanterad kapacitet till närmaste anslutningspunkt Anslutningen skall medge överföring med samma kapacitet i båda riktningarna Anslutningen skall vara uppgraderingsbar Anslutningen skall ha mycket hög tillgänglighet Behov av dubbelriktad kapacitet Nu År 2013 På lång sikt 2Mbps 10Mbps 10Mbps 100Mbps 100Mbps 1 000Mbps

5 Mål för Riket, Uppsala län och kommunerna i Uppsala län uppdelat på Totalt, Tätort och småort samt Ej tätort och småort Totalt Tätort och småort Ej tätort och småort Bef. Bef. Bef. Riket Mål 90% 95% 66% Uppsala län Mål 90% 95% 72% Enköping Mål 90% 95% 81% Heby Mål 90% 95% 84% Håbo Mål 90% 95% 60% Knivsta Mål 90% 95% 82% Tierp Mål 90% 95% 82% Uppsala Mål 90% 95% 61% 5 Älvkarleby Mål 90% 95% 61% Östhammar Mål 90% 95% 82%

6 Fasta nät Odelad kapacitet Fiber 1000 Mbps Egen anslutning Garanterad anslutningskapacitet xdsl 60 2 Mbps Egen anslutning Garanterad kapacitet men lägre vid lång kopparledning Mobila nät Delad kapacitet 4G Max Mbps Delas med andra aktiva kunder Endast data Prismodeller 3G 10 2 Mbps Delas med andra aktiva kunder Tal och data Tal prioriteras före data

7 Fasta nät Kvalitet Mobila nät Kvalitet Fiber Upplevd kapacitet Mycket hög Svarstid Kort Tillförlitlighetli li Hög 4G Upplevd kapacitet Hög till låg Svarstid Medellång och varierande Tillförlitlighetli li Väder och belastningsberoende xdsl Upplevd kapacitet Hög till medelhög Svarstid Kort Tillförlitlighet Hög 3G Upplevd kapacitet Relativt hög till låg Svarstid Lång och varierande Tillförlitlighet Väder och belastningsberoende

8 Teknik utveckling Tjänste utveckling Fiber nät Flera samtidiga 1000 Mbps kanler på en fiber finns idag Mbps kanaler kommer inom några år till rimligt pris Komprimeringsteknik Högre komprimeringsgrad ger möjlighet att överföra mer data på kortare tid Mobilnät Nya radiotekniker ger högre kapacitet över korta avstånd Ger högre krav på kapacitet fram till radiobas/mast Fibernäten måste nå fler radiobaser Användarkrav Användarnas önskemål om bättre tjänster, högre kapacitet och bättre kvalitet kommer att fortsätta att öka

9 Bredbandstjänster Via Internet Över fasta och mobila nät Surfing Hemsidor Play TV tjänster Spel Finansiella tjänster Lagringstjänster Elektronisk post IP telefoni Musik Radio Sociala medier Larm och övervakning Bredbandstjänster Ej via Internet Endast över fasta nät DigitalTV IP TV Direktsänd TV/HD TV Hyr film Interaktiva program Max 2.5 km kopparledning vid xdsl anslutning Övriga tjänster Tripple Play Bredband, Telefoni och TV Endast över fiber TV signal för analog TV Endast över fiber Larm och övervakning

10 Tjänster och kvalitetskrav Tjänster och kapacitetskrav Hög tillgänglighet och liten fördröjning DigitalTV IP TV Tripple Play tjänster Avancerade spel Finansiella tjänster Låg tillgänglighet och stor fördröjning Surftjänster Kräver att användaren accepterar varierande bild och ljudkvalitet Kapacitetsbehov HD TV 30 Mbps per kanal Standard TV 5 Mbps per kanal Telefoni Låg kapacitet Hemsidor med rörliga bilder och ljud > 2-10 Mbps Videomöten och konferenser Mbps Hemsjukvård Mbps Uppdatering av datorer, system och lagringstjänster Låg kapacitet om användaren accepterar att det tar lång tid

11 Nationellt mål Minst 100 Mbps till 90% av hushåll och företag år 2020 Endast fiber ger den kapacitet som krävs för att uppfylla målet Övriga 10 % Var finns dessa 10 % Bör ett mål formuleras även för denna grupp hushåll och företag? NSO National Service Obligation 1 Mbps gäller för alla fastboende. Lösning via mobilnäten med den kapacitet och kvalitet som dessa ger? Annat mål t ex 10Mbps, 20Mbps eller 30 Mbps 100 Mbps även för denna grupp som tex Kalmar län antagit som mål?

12 Ansvar för bredbandsutbyggnad Utbyggnaden av kommunikationsnät och tjänster görs idag av privata operatörer helt på kommersiell grund. Samhället ansvarar för att det finns spelregler och vid behov regleringar som styrmedel för marknadens aktörer. Offentligt stöd där marknaden är svag Offentlig organisation för att bedöma bdö var och när marknaden är för svag

13 Förslag på kommunala uppgifter 1 Inrätta en permanent kommunal funktion som koordinator för infrastruktur för elektronisk kommunikation. Avsätter kommunala resurser för att administrativt stödja lokal intressegrupper som med eget arbete vill verka för att förbättra tillgången till optisk fiber i sitt närområde. Detta gäller i hela kommunen - både tätort, småort och glesbygd. Bidrar med kommunala medel till förstärkning av basinfrastruktur för att möjliggöra anslutning av accessnät i småorter och i områden utanför orter

14 Förslag på kommunala uppgifter 2 Bra villkor och priser för att anlägga fiber i kommunal mark. Bra information till marknadsaktörerna i samband med alla planärenden och bygglovs ärenden. Informera byggherrar om att infrastruktur för elektronisk kommunikation planeras, anläggs och bekostas av byggherren. Att alltid erbjuda marknadsaktörer att samförlägga kanalisation för fiber vid alla kommunala grävarbeten. Detta gäller alla kommunala förvaltningar och alla kommunala bolag. Att aktivt verka för att samförläggning av kanalisation för fiber sker vid alla grävarbeten - inte bara vid kommunala grävarbeten

15 Nätarkitektur Koppar App Fiber IP - n ä t Internet Cat 5 Nod Transportnät Nod Nod Kabel Radio Nod Nod Nod ISP Access nivå Transportnätsnivå IP nivå Tjänstetnivå

16 Optisk fiber Tunn glasfiber för överföring av data i en riktning Ett fiberpar används för två riktningar Svart fiber Fiber utan ändutrustning som skickar ljussignaler genom fibern Laser Ändutrustning som sänder ljus genom en fiber Våglängdssystem Flera separata ljuskanaler i en fiber Kapacitet Många 1000 Mbps Driftssäker Optisk fiber kan förläggas på olika sätt som påverkar möjligheten att i efterhand göra en utgrening av fibern. Äldre fibernät är ofta icke-utgreningsbara Det går inte att göra anslutningar annat än vid fiberns ändpunkter Fibernät som anlagts de senaste åren är ofta utgreningsbara. Det är möjligt att göra anslutningar i skarvbrunnar placerade längs hela fiberns sträckning Modern och väl standardiserad produkt Nyanläggning av fiber kräver kostsam grävning

17 Utgreningsbar fiber i Uppsala län år 2009 Skutskär Öregrundsgrepen Gräsö Tierp Östhammar Österbybruk Gimo Tämnaren Alunda Björklinge Heby Bälinge Storvreta Uppsala Sävja Knivsta 17 Lantmäteriet Enköping Bålsta Symbol NoderTeliaSoneraClän Stamnät Fiber Koppar Radiolänk FiberTeliaOrtsnätInmättClän Befintlig fiber med anslutningsmöjlighet LidNet SalaNet HebyNet KnivstaNet

18 Vissjön nby e E4 Närlinge Läby Alberga Fiber Storvretabygden Korsnäs os Skyttorp Jobsby Ramhäll 36 Alunda Viksta Rångsta Jällsta Släsby Lyan Fresta Sommaränge Örkälla Vikstaby 52 Klev Sätuna Söderby Långsj. Tensta Vansta 64 Salsta Salstaborg Fjällsvedjan Kölinge 56 Bärsta Nyby Skoby Klivinge 39 Onslunda Järsta 45 Vittja Stavby Husby Forsa Inninge Lena Saringe Sandbro Örke Vattholma Juvans- Fornby bo Tibble Skuttunge 34 Årby 23 Drälinge Edshammar Uggelsta Rasbokil E4 Edeby 290 Gränome Eke Dragby Kyrsta Ängeby 273 Fjuckby Husby Högsta Väster- Hov Lydinge Östa berga Henriksberg Edinge Symbol oppe Lövsta- Ärentuna etua Hammarby Storvreta Rasbo Lejsta löt Gulunge Telestationer Gåvsta Örby nge Marsta Fyrisvall Haga Fiber ansluten Storskogen Svista Koppar ansluten Ta Sundbro 288 Moga Karby Radiolänk ansluten Forkarby Årby UpptagningsområdenClän Skediga Vittulsberg ta Ryssbol Lill-Moga 18 Björkby Frötuna Utgreningsbar fiber Ströja Jälla Uppsala fpl. Eknäs Gamla Ek Åb 9 Lej ejstaån Su N Tun Mus

19 Basinfrastruktur Det krävs en basinfrastruktur baserad på optisk fiber som är tillgänglig nära slutkunden Basinfrastrukturen stöder alla accessformer Fiber Detta är naturligtvis självklart Koppar För att få kort koppartråd sista biten max 300 meter för 60 Mbps med VDSL teknik Radio För att ge radiobasen tillgång till kapacitet som sen delas mellan kunder i täckningsområdet Lång räckvidd via radion ger många kunder i täckningsområdet som delar på kapaciteten Kort räckvidd kräver fiber närmare slutkunden

20 Basinfrastruktur Fiber Ortsnät fiber Fiber/radiolänk Ortsnät fiber Ortsnod Telestation/områdesnod Ortsnät radio Fastighet

21 Bredbands- stöd Skutskär Öregrundsgrepen Gräsö Tierp Östhammar Österbybruk Gimo Tämnaren Alunda Björklinge Heby Bälinge Storvreta Uppsala Sävja Knivsta 21 Enköping Bålsta Symbol Bredbandsstöd Operatör HåboNet/LidénData KanalTierp och TeliaSonera Laxnet/Borderlight LidénData TeliaSonera Östhammars stadsnät

22 Vissjön nby e E4 Närlinge Läby Alberga Korsnäs PTS 2011 Media Skyttorp Jobsby Ramhäll 36 Alunda Viksta Rångsta Jällsta Släsby Lyan Fresta Sommaränge Örkälla Vikstaby 52 Klev Sätuna Söderby Långsj. Sandbro Örke Juvansbo Skuttunge Drälinge Eke Tensta Vansta 64 Salsta Salstaborg Fjällsvedjan Kölinge 56 Bärsta Nyby Skoby Klivinge 39 Onslunda Järsta Vittja 45 Stavby Husby Forsa Inninge Lena Saringe Vattholma Årby Edshammar Uggelsta Rasbokil E4 Edeby 290 Gränome Dragby Kyrsta Ängeby 273 Fjuckby Husby Symbol Högsta Väster- Hov Lydinge PTS 2010 fiber Östa berga PTS 2010 ADSL Edinge Henriksberg Lövsta- Hammarby KABEL Ärentuna Rasbo Lejsta Storvreta oppe löt Gulunge 1 Gåvsta Örby nge Marsta Fyrisvall Haga Storskogen HSPA Svista 1 Ta Sundbro 288 Moga Karby CDMA Forkarby Årby 1 Skediga Vittulsberg ta 22 Lantmäteriet Ryssbol Lill-Moga Björkby Frötuna Utgreningsbar fiber Ströja Jälla Uppsala fpl. Eknäs Gamla Ek Åb 9 Fornby Tibble Lej ejstaån S N Tun Mus

23 Vissjön nby e E4 Närlinge Läby PTS 2011 Kapacitet Alberga Korsnäs Ramhäll 48 Jobsby Skyttorp Viksta Rångsta Jällsta Släsby Lyan Fresta Sommaränge Örkälla Vikstaby 52 Klev Sätuna Vansta Salstaborg Söderby Långsj. Tensta Fjällsvedjan Salsta Alunda Skoby Bärsta Kölinge Klivinge Nyby 39 Onslunda Järsta Vittja 45 Stavby Husby Forsa Vattholma Inninge Lena Saringe Fornby Tibble Sandbro Örke Juvans- bo Skuttunge 34 Årby 23 Drälinge Edshammar Uggelsta Rasbokil E4 Edeby 290 Gränome Eke Dragby Kyrsta Ängeby 273 Fjuckby Husby Högsta Väster- Hov Lydinge Symbol Östa berga Edinge Henriksberg MBIT_50 oppe Lövsta- Ärentuna Hammarby 1 Rasbo Lejsta löt Storvreta Gåvsta Gulunge MBIT_10 Örby nge Marsta Fyrisvall Haga Storskogen 1 Svista Ta Sundbro 288 MBIT_3 Moga Karby Forkarby 1 Årby Skediga Vittulsberg MBIT_1 ta Lantmäteriet Ryssbol Lill-Moga 23 Björkby Frötuna Ströja Jälla Uppsala fpl. Eknäs Gamla Ek Åb 9 Lejs staån S N Tun Mus

24 PTS 2011 Skutskär Öregrundsgrepen 50 Mbps erbjuds Tämnaren Tierp Österbybruk Alunda Gimo Gräsö Östhammar Björklinge Heby Bälinge Storvreta Uppsala Sävja Knivsta Enköping Symbol Bålsta PTS Mbps 50 Mbps Erbjuds Svart ort Grå ort 24 Vit ort Vit glesbygd

25 Vissjön nby e E4 Närlinge Alberga PTS Mbps erbjuds Ramhäll Korsnäs Skyttorp Jobsby 36 Viksta Rångsta Jällsta Släsby Lyan Fresta Sommaränge Örkälla Vikstaby 52 Klev Sätuna Vansta Salstaborg Söderby Långsj. Tensta Fjällsvedjan Salsta Läby Sandbro Örke Juvans- bo Skuttunge Drälinge Eke oppe nge ta 25 Ströja Sundbro E4 Dragby Högsta Alunda Skoby Bärsta Kölinge Klivinge Nyby 39 Onslunda Järsta Vittja 45 Stavby Husby Forsa Vattholma Inninge Lena Saringe Fornby Tibble Årby Edshammar Uggelsta Rasbokil Edeby 290 Gränome Kyrsta Ängeby 273 Fjuckby Husby Väster- Hov Lydinge Östa Symbol berga Edinge Henriksberg Hammarby PTS Mbps Ärentuna Storvreta Rasbo Lejsta Gulunge 50 Mbps Gåvsta Örby Fyrisvall Haga Erbjuds Storskogen Svista Svart ort Ta 288 Moga Karby Grå ort Årby Vit ort Skediga Vittulsberg Ryssbol Lill-Moga Frötuna Vit glesbygd Jälla Eknäs Ek Åb Lövsta- Storvreta G l löt Marsta Forkarby Björkby Uppsala fpl. Gamla 9 Lejs staån S N Tun Mus

26 Bredbandsstöd 495 miljoner till Bredbandsutbyggnad för år miljoner kr i Landsbygdsprogrammet dvs 100 Mkr/år 75 miljoner kr PTS medfinansiering dvs 25 Mkr/år 120 miljoner kr i kanalisationsstöd dvs 40 Mkr/år Syftet med stödet är att boende och företag i glesa delar av landet skall kunna erbjudas bredband till ungefär samma kostnad som i tätare delar av landet beslöt regeringen att anslå ytterligare 600 miljoner till bredbandsstöd under perioden Jordbruksverket har begärt att få anslå 3 miljarder av landsbygdsmedel till bredband i perioden

27 Kostnader Vanliga kostnader i tätare delar av landet Indragning av fiber vid samordnad utbyggnad i ett sammanhållet område kostar normalt mellan : 000:- och : 000:- inklusive moms Kostnader för önskade tjänster tillkommer Internet, TV, Telefoni mm Värdeökning gpå fastigheten blir ofta mellan :- och :

28 Några begrepp Projektägare som söker statligt stöd Samfällighet, ekonomisk förening, företag, kommun som agerar lokalt för bredbandsutbyggnad Operatör Företag som äger och/eller driver elektroniska kommunikationsnät. Tjänsteleverantör Företag som tillhandhåller elektroniska kommunikationstjänster såsom internet, tlf telefoni och TV Kommunikationsoperatör Företag som till slutkund förmedlar tjänster t från flera konkurrerande k tjänsteleverantörer

29 Kanalisationsstödsmodellen

30 Lokalt engagemang steg 1 Behov och intresse Karta Ange vilket geografiskt område ni täcker Boende och företag Fritidsboende Intresse Ange på kartan Preliminärt intresse för fiberanslutning Möjligt intresse av fiberanslutning senare Ej intresserad av fiberanslutning Ingen uppgift Om mer än 50% av boende i området visar intresse finns det underlag för att gå vidare

31 Lokalt engagemang steg 2 Gör en grov projektkalkyl Kostnader för anläggning Markavtal, schaktning, anläggning av kanalistation Anslutningskostnad utan stöd? Krävs statligt stöd för att nå en rimlig anslutningsavgift? g Beslut om att bli aktör som anlägger kanalisation? Undersök möjligheter till statligt stöd Kontakta länsstyrelsen och kommunen för ett första samtal Det krävs ett organisationsnummer för att söka och erhålla stöd

32 LRF Kurs i Bredbandsutbyggnad Kursen vänder sig till företagare och privatpersoner boende på landsbygden i Uppsala län där tillgång till fast bredbandsnät är dålig. Kursen drivs som studiecirkel i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och genomförs i Uppsala och Stockholm under perioden november 2012 april Deltagande blir kostnadsfritt. Startdatum: Anmälan senast: Antal timmar: 15 Kursledare: Håkan Lindström, LRF Mälardalen Plats: Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala, Kungsängsgatan

33 Innehåll Kursen kommer att ha flera föreläsare som var för sig informerar om Teknikförutsättningar Möjligheter till statliga bredbandsstöd Lantmäteriförrättning Upphandling Praktisk utbyggnad Driftskostnader Kontakt med operatörer

34 Nuläge Uppsala län enligt PTS 2011 Totalt Tillgång till bredband om minst 50 Mbit/s Tätort och småort Tillgång till bredband om minst 50 Mbit/s Ej tätort och småort Tillgång till bredband om minst 50 Mbit/s Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Riket 41,57% 32,32% 45,83% 38,26% 48,59% 45,70% 53,04% 49,77% 8,30% 5,95% 11,61% 8,86% Uppsala län 38,27% 29,18% 41,18% 34,15% 48,07% 45,63% 50,60% 48,40% 4,22% 3,00% 8,47% 5,40% Enköping 35,62% 21,69% 35,40% 24,32% 51,08% 43,61% 50,13% 42,18% 5,44% 5,61% 6,83% 7,67% Heby (lokalt beräknat värde) 19,00% 16,00% 30,00% 29,00% 5,00% 5,00% Håbo 6,29% 11,68% 8,61% 14,11% 4,99% 10,67% 7,40% 13,05% 13,96% 14,88% 15,67% 18,24% Knivsta 17,01% 9,64% 23,60% 14,38% 27,57% 18,84% 32,65% 24,84% 0,23% 0,17% 9,66% 4,35% Tierp 16,82% 9,55% 17,76% 11,20% 24,63% 23,01% 25,75% 22,71% 3,71% 1,16% 4,30% 1,79% Uppsala 51,71% 44,18% 55,57% 49,55% 60,04% 57,02% 63,37% 60,28% 4,97% 2,79% 11,87% 5,99% Älvkarleby 27,01% 23,72% 27,33% 28,29% 30,64% 29,19% 31,00% 33,96% 6,41% 9,09% 6,17% 9,92% Östhammar 12,92% 7,55% 14,41% 11,75% 19,81% 18,74% 20,01% 21,10% 2,06% 1,06% 5,65% 4,78%

35 Nuläge för några grannlän enligt PTS 2011 Totalt Tätort och småort Ej tätort och småort Län Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Gävleborgs län 33,70% 21,28% 37,07% 26,17% 42,39% 36,65% 46,44% 40,12% 4,13% 2,55% 5,06% 3,76% Stockholms län 61,36% 57,78% 78% 67,03% 64,82% 64,55% 62,47% 70,07% 07% 68,74% 9,36% 4,72% 17,81% 11,15% 15% Södermanlands län 39,83% 28,65% 41,21% 32,14% 47,81% 43,99% 49,46% 45,19% 10,79% 5,52% 11,06% 6,71% Uppsala län 38,27% 29,18% 41,18% 34,15% 48,07% 45,63% 50,60% 48,40% 4,22% 3,00% 8,47% 5,40% Västmanlans län 48,16% 36,18% 51,83% 42,56% 55,45% 51,90% 59,30% 56,03% 5,55% 2,43% 8,31% 4,29% Örebro län 37,42% 24,95% 53,19% 41,57% 45,58% 40,09% 63,72% 59,00% 3,07% 1,78% 8,64% 6,09% Östergötlands län 42,86% 31,32% 47,49% 37,30% 50,77% 46,11% 55,62% 50,14% 8,68% 6,27% 12,43% 9,10% Riket 41,57% 32,32% 45,83% 38,26% 48,59% 45,70% 53,04% 49,77% 8,30% 5,95% 11,61% 8,86%

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2014:03 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Bredbandsplan för Heby kommun Kommunfullmäktige beslutade 12 februari

Läs mer

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län 1 Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Länsträff för framtidens bredband Västerås 2011-12-12 2 Upplägg Utgångspunkter

Läs mer

Utbyggnad av bredbandsnät på landsbygden

Utbyggnad av bredbandsnät på landsbygden Utbyggnad av bredbandsnät på landsbygden Gräsö 2012-06-26 Göran Lundström AB Göran Lundström Presentation Göran Lundström Arbetat som konsult med bredbandsfrågor på uppdrag av kommuner, landsting och länsstyrelse

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunstyrelsen ISSN 2000-043X HebyFS 2014:04 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Riktlinjer och handlingsplan för bredbandsplan för Heby kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

IT-infrastruktur. i Uppsala län 2009. Förstudie IT-chefsgruppen i Uppsala län. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

IT-infrastruktur. i Uppsala län 2009. Förstudie IT-chefsgruppen i Uppsala län. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden IT-infrastruktur i Uppsala län 2009 Förstudie IT-chefsgruppen i Uppsala län EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Förord Den sk IT -chefs gruppen i Uppsala län med representanter för

Läs mer

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Tillgänglighet till bredband Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Disposition Regeringens bredbandsstrategi PTS Bredbandskartläggning bredbandstäckning i Sverige och Kalmar i

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

Uppsala kommun Bredbandsprogram

Uppsala kommun Bredbandsprogram Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt

Läs mer

Regeringens bredbandsstrategi

Regeringens bredbandsstrategi Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (nu 49%) Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter

Läs mer

KS 3 20 NOVEMBER 2013

KS 3 20 NOVEMBER 2013 KS 3 20 NOVEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hedberg Sebastian Datum 2013-10-14 Diarienummer KSN-2012-1280 Kommunstyrelsen Bredbandsprogram 2013 2020 för Uppsala kommun Förslag till beslut

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsbåten 2011 Camilla Nyroos Pamela Davidsson Disposition Bredbandsstöd PTS medfinansiering PTS Bredbandskartläggning Frågor 2 PTS har sedan 2010 medel

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

UPPLANDS RUNINSKRIFTER

UPPLANDS RUNINSKRIFTER SVERIGES RUNINSKRIFTER UTGIVNA AV KUNGL. VITTERHETS HISTORIE OCH ANTIKVITETS AKADEMIEN NIONDE BANDET UPPLANDS RUNINSKRIFTER G R A N SKADE O CH T O L K A D E AV ELIAS WESSÉN OCH SVEN B. F. JANSSON FJÄRDE

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens och arbetsställens

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Disposition Bakgrund Frågor till husägare Vad är en optisk fiber 3G och 4G Kanalisationsstöd Hur gör man Frågor 2013-02-01 b.svante.eriksson@gmail.com

Läs mer

Välkomna. Fibernät i Hackvad

Välkomna. Fibernät i Hackvad Välkomna till informationen Fibernät i Hackvad Vi berättar om det pågående projektet för att kunna erbjuda alla fastigheter i Hackvad med omnejd med fibernät och om villkoren för anslutning. Fibernät behövs

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte med Bergs fiberförening 16 november 2014 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun Dokumentsdatum 1 (6) Strategi för arbete med utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter i Älmhults kommun Dokumentsdatum 2 (6) Policy för utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter Utgångspunkt

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Lösningar och paketeringar för byalag

Lösningar och paketeringar för byalag Lösningar och paketeringar för byalag Hur ska stadsnäten vara fortsatt framgångsrika i samarbetet med byalagen? Patrik Sandgren SSNFs årskonferens, Karlstad 2013 03 21 Vad är Bredbandsforum? Ett sätt att

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se Fibergruppen - Ett helhetskoncept Vad är fiber? Fiber är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för elektriska pulser (ADSL). Tekniken möjliggör blixtsnabb uppkoppling, både

Läs mer

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 Bredband i Skinnskattebergs kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 Bredband i Sala kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Bredband via fiber i byn. framtiden är här

Bredband via fiber i byn. framtiden är här Bredband via fiber i byn framtiden är här 1 När fibern kom till byn... Ett modernt landsbygdsboende, att ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN 1 (7) Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 706 Varvsgatan 8 Tel 0491-880 00 www.oskarshamn.se kommunen@oskarshamn.se 572 28 Oskarshamn

Läs mer

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 Bredband i Västerås kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte FyrBoDal 8 oktober 2014 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation Koppar Fiber

Läs mer

Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef

Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef Bredbandsbåten 2012 Regeringens bredbandsmål 90% skall ha 100 Mbit/s år 2020 Anna-Karin Hatt, IT- och

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Bredband till bygden Helgenäs och Vråka

Bredband till bygden Helgenäs och Vråka Bredband till bygden Helgenäs och Vråka Anmäl din fastighet på kommunens hemsida! Bredband - För idag och imorgon Läs igenom folderns och anmäl ert intresse på kommunens hemsida. Det är viktigt att så

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala 2011:15

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala 2011:15 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala 2011:15 Titel: Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband

Läs mer

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje för bredband MÅLSÄTTNING, SYFTE OCH DEFINITIONER Målsättning I bredbandsstrategi för Sverige formuleras målet om

Läs mer

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Agenda Teleservice Önskemål och förslag Bra och dåligt om stöd Förslag Hur har

Läs mer

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Agenda 1. Varför fibernät? 2. Erbjudande fiberanslutning 3. Ekonomi 4. Tjänster 5. Lösning i fastighet Kortfakta om Zitius 250 000 fiberanslutna

Läs mer

Bredbandsstrategi 2013-04-19

Bredbandsstrategi 2013-04-19 Bredbandsstrategi 2013-04-19 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Mål... 3 2. Bakgrundsfakta... 3 2.1. Bredbands kapacitet... 4 2.2. Nätägare... 5 3. Stöd för bredbandsutbyggnad...

Läs mer

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Bakgrund KKP Fiber Henrik Samuelsson, initiativtagare Får tilldelat

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Bilaga 1. Planeringsunderlag Innehåll 1. Befintlig IT-infrastruktur...2 1.1 Täckning och teknik...2 1.2 Stadsnät...3 1.3 Kommunsammanbindande nät...3 1.4 Kopparnät...3

Läs mer

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet)

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Ann-Sofie Fahlgren Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

Bredband Varför fiber?

Bredband Varför fiber? Bredband Varför fiber? Status när projektet började 19 av 30 telestationer utbyggda med ADSL (7 357 abonnenter, orangea och blå fält i kartan) Ett antal av dessa 7 357 abonnenter kan ej få ADSL p.g.a.

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Bredbandsutbyggnad i Örebro län 2000 2015 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet och

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Vad kan kommunen göra? Post- och telestyrelsen Varför är bredband viktigt för kommunen? Bredband behövs för företagande, arbete, utbildning och

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Tillsammans bygger vi framtiden. - med fiber för snabbt bredband!

Tillsammans bygger vi framtiden. - med fiber för snabbt bredband! Tillsammans bygger vi framtiden - med fiber för snabbt bredband! De digitala vägarna är lika viktiga som vägar och järnvägar Kalmar kommun satsar tillsammans med Telia på att bygga ut öppen fiber till

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Sjuhärad 29 september 2014 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation Koppar Fiber

Läs mer

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Några stolpar FIBER ÄR FRAMTIDEN Idag finns det inga hastighetsbegränsningar BILLIGARE TJÄNSTER TV/Bredband/Telefon blir billigare ATTRAKTIVARE FASTIGHET Fastighetens

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Mariestad/Töreboda 21 maj 2015 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 70,00% Tillgång till 100 Mbit/s

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Bredbandsstrategi 2016

Bredbandsstrategi 2016 Bredbandsstrategi 2016 1 Inledning Tillgång till bredband, fiber för datakommunikation, är en strategisk utvecklingsfråga. Kommunens och nationens mål är att 90 procent av hushållen och företagen ska ha

Läs mer

Kontaktperson: Ann-Sofie Fahlgren,

Kontaktperson: Ann-Sofie Fahlgren, Kontaktperson: Ann-Sofie Fahlgren, ann-sofie.fahlgren@pts.se 1 Anteckningar: 2 Anteckningar: 3 Anteckningar: 4 Anteckningar: 5 När det gäller det offentliga kan man säga att allt är förbjudet om det inte

Läs mer

Fiber till skärgården Hasselö, Sladö, Björkö, Solidö, Smågö, Lilla Rätö

Fiber till skärgården Hasselö, Sladö, Björkö, Solidö, Smågö, Lilla Rätö Fiber till skärgården Hasselö, Sladö, Björkö, Solidö, Smågö, Lilla Rätö 1 Bredband för idag och imorgon. Samhället är beroende av en levande och attraktiv landsbygd där människor kan leva, bo och verka.

Läs mer

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför?

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber Ekonomisk Förening Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Bli medlem i Torestorps Fiber Ekonomisk Förening idag och visa därmed ditt

Läs mer

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD Mikael Ek VD Vad gör SSNf? Utveckling Standardisering Möten Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch och Informationsspridning intresseorganisation

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

TV, telefon och Internet mm via fiber Du hänger

TV, telefon och Internet mm via fiber Du hänger TV, telefon och Internet mm via fiber Du hänger väl med......när fibern kommer till Torsvi www.torsvifiber.se Nu pågår förberedelser för utbyggnad av fiber i Torsvi. Just nu inventerar vi vilka som vill

Läs mer

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät 8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät Vårt ansvar en fungerande vardag för dig Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Karlskrona kommun. Via en och samma anslutning kan du välja mellan

Läs mer

Nu kommer fibernätet till: Laholm

Nu kommer fibernätet till: Laholm Nu kommer fibernätet till: Laholm En utbyggnad som förändrar Sverige Sveriges tredje största stadsnät 100% fokus på stadsnät och telekom Erfarenhet och kompetens Öppenhet, Helhetsgrepp, Närhet och Flexibilitet

Läs mer

Bredbandsstrategi för Götene kommun

Bredbandsstrategi för Götene kommun Bredbandsstrategi för Götene kommun Sammanfattning För att bidra till att Sveriges mål nås när det gäller tillgång till bredband så antar Götene kommun målet: minst 90 % av alla hushåll och företag ska

Läs mer

Statligt stöd till IT-infrastruktur (bredband) år 2002 Länssamverkan Bredband

Statligt stöd till IT-infrastruktur (bredband) år 2002 Länssamverkan Bredband Statligt stöd till IT-infrastruktur (bredband) år 2002 Länssamverkan Bredband Peter Dahlström Statens IT-infrastruktursatsning Nationellt IT-infrastrukturprogram Nationellt stomnät 2.500 Mkr Svenska Kraftnät

Läs mer

Fiber i Svartå. Bengt Larsson, Länsstyrelsen Örebro Län Thomas Berggren, Telia Operator Business Niklas Källström, Fibergruppen

Fiber i Svartå. Bengt Larsson, Länsstyrelsen Örebro Län Thomas Berggren, Telia Operator Business Niklas Källström, Fibergruppen Fiber i Svartå Bengt Larsson, Länsstyrelsen Örebro Län Thomas Berggren, Telia Operator Business Niklas Källström, Fibergruppen 2 2012-11-26 TeliaSonera som kommunikationsoperatör Regeringens bredbandsmål

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm Fiber i Höje - Välkomnande - Kommunen informerar (Göran Eriksson) -Varför fiber (Fibergruppen) - Kaffe paus - Erfarenheter från Årjängs fiberförening (Peter Lustig) - Frågestund, Vad gör vi nu! - Intresseanmälan

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Bredband via fiber i byn

Bredband via fiber i byn Bredband via fiber i byn -framtiden är här Foto: Karin Nilsson När bredbandet kom Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner.

Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner. Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner. Know IT AB (publ) www.knowit.se Håkan Häggblad Sida: 2 (44) SAMMANFATTNING I Regeringens bredbandstrategi för Sverige (N2009/8317/ITP)

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

Regionbuss Inklusive landsbygdsbuss

Regionbuss Inklusive landsbygdsbuss Regionbuss LINJE 808 Norrtälje Edsbro Knutby Norrtälje busstation Svanberga norra Unungehöjden 108 133 min M F högtrafik: varierande M F lågtrafik: varierande Edsbro centrum Smara vändplan Avgångar: Mån

Läs mer

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP www.bolmso.se Bolmsö fibergrupp Februari 2014 startades en studiecirkel för att utreda möjligheten till bredband, telefon och TV via fiber på Bolmsö Gruppen har samlat in fakta för att kunna ge en aktuell

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare?

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? David Troëng david.troeng@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och Området

Läs mer

Kraftfullt bredband genom skapande av fiberföreningar

Kraftfullt bredband genom skapande av fiberföreningar Kraftfullt bredband genom skapande av fiberföreningar September 2010 Page 1 Innehåll fiberföreningskväll Välkomna till detta informationsmöte Bredbandsläget i området Finansieringsmöjligheter Fördelar/erfarenheter

Läs mer

VARFÖR FIBER? Dagens fiberbaserade bredband innehåller vad man kallar Tripple play. Detta innebär att man kan välja att ringa, surfa på internet samt titta på tv via fibern. Här nedan kommer några argument

Läs mer

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2014-05-26 Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Dokumentnamn Bredbandspolicy Dokumenttyp Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige Datum Dokumentansvarig/

Läs mer

Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020

Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020 Samhällsbyggnadssektorn, Plan och markkontoret Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020 Innehåll Inledning... 1 Bakgrund... 1 Framtidens tjänster kräver ny teknik... 1 Fiber och mobilt nätverk...

Läs mer

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan Byalag och Bredband En fråga om samverkan på många plan Bredband till alla Det övergripande syftet med den svenska bredbandspolitiken har varit att Sverige som första land ska bli ett informationssamhälle

Läs mer