Utbyggnad av bredbandsnät

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbyggnad av bredbandsnät"

Transkript

1 Utbyggnad av bredbandsnät Storvretabygden Göran Lundström AB Göran Lundström

2 Presentation Göran Lundström Arbetat som konsult med bredbandsfrågor på uppdrag av kommuner, landsting och länsstyrelse i det egna bolaget Göran Lundström AB under 14 år

3 Regeringen publicerade i november 2009 "Bredbandsstrategi för Sverige Mål År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s Stöd till kanalisation Stöd till bredbandsutbyggnad inom landsbygdsprogrammet Bredbandsforum för samverkan Stimulera de drivkrafter som finns och skapa goda förutsättningar för samtliga aktörer att samverka och investera i bredband. Stödja det engagemang, kompetens och den drivkraft som finns i landet hos enskilda, företag, lokala organisationer och kommuner att få tillgång till bredband

4 Definition av bredband med hög överföringskapacitet Anslutningen skall vara en punkt till punkt förbindelse varje användare skall ha en egen förbindelse med viss garanterad kapacitet till närmaste anslutningspunkt Anslutningen skall medge överföring med samma kapacitet i båda riktningarna Anslutningen skall vara uppgraderingsbar Anslutningen skall ha mycket hög tillgänglighet Behov av dubbelriktad kapacitet Nu År 2013 På lång sikt 2Mbps 10Mbps 10Mbps 100Mbps 100Mbps 1 000Mbps

5 Mål för Riket, Uppsala län och kommunerna i Uppsala län uppdelat på Totalt, Tätort och småort samt Ej tätort och småort Totalt Tätort och småort Ej tätort och småort Bef. Bef. Bef. Riket Mål 90% 95% 66% Uppsala län Mål 90% 95% 72% Enköping Mål 90% 95% 81% Heby Mål 90% 95% 84% Håbo Mål 90% 95% 60% Knivsta Mål 90% 95% 82% Tierp Mål 90% 95% 82% Uppsala Mål 90% 95% 61% 5 Älvkarleby Mål 90% 95% 61% Östhammar Mål 90% 95% 82%

6 Fasta nät Odelad kapacitet Fiber 1000 Mbps Egen anslutning Garanterad anslutningskapacitet xdsl 60 2 Mbps Egen anslutning Garanterad kapacitet men lägre vid lång kopparledning Mobila nät Delad kapacitet 4G Max Mbps Delas med andra aktiva kunder Endast data Prismodeller 3G 10 2 Mbps Delas med andra aktiva kunder Tal och data Tal prioriteras före data

7 Fasta nät Kvalitet Mobila nät Kvalitet Fiber Upplevd kapacitet Mycket hög Svarstid Kort Tillförlitlighetli li Hög 4G Upplevd kapacitet Hög till låg Svarstid Medellång och varierande Tillförlitlighetli li Väder och belastningsberoende xdsl Upplevd kapacitet Hög till medelhög Svarstid Kort Tillförlitlighet Hög 3G Upplevd kapacitet Relativt hög till låg Svarstid Lång och varierande Tillförlitlighet Väder och belastningsberoende

8 Teknik utveckling Tjänste utveckling Fiber nät Flera samtidiga 1000 Mbps kanler på en fiber finns idag Mbps kanaler kommer inom några år till rimligt pris Komprimeringsteknik Högre komprimeringsgrad ger möjlighet att överföra mer data på kortare tid Mobilnät Nya radiotekniker ger högre kapacitet över korta avstånd Ger högre krav på kapacitet fram till radiobas/mast Fibernäten måste nå fler radiobaser Användarkrav Användarnas önskemål om bättre tjänster, högre kapacitet och bättre kvalitet kommer att fortsätta att öka

9 Bredbandstjänster Via Internet Över fasta och mobila nät Surfing Hemsidor Play TV tjänster Spel Finansiella tjänster Lagringstjänster Elektronisk post IP telefoni Musik Radio Sociala medier Larm och övervakning Bredbandstjänster Ej via Internet Endast över fasta nät DigitalTV IP TV Direktsänd TV/HD TV Hyr film Interaktiva program Max 2.5 km kopparledning vid xdsl anslutning Övriga tjänster Tripple Play Bredband, Telefoni och TV Endast över fiber TV signal för analog TV Endast över fiber Larm och övervakning

10 Tjänster och kvalitetskrav Tjänster och kapacitetskrav Hög tillgänglighet och liten fördröjning DigitalTV IP TV Tripple Play tjänster Avancerade spel Finansiella tjänster Låg tillgänglighet och stor fördröjning Surftjänster Kräver att användaren accepterar varierande bild och ljudkvalitet Kapacitetsbehov HD TV 30 Mbps per kanal Standard TV 5 Mbps per kanal Telefoni Låg kapacitet Hemsidor med rörliga bilder och ljud > 2-10 Mbps Videomöten och konferenser Mbps Hemsjukvård Mbps Uppdatering av datorer, system och lagringstjänster Låg kapacitet om användaren accepterar att det tar lång tid

11 Nationellt mål Minst 100 Mbps till 90% av hushåll och företag år 2020 Endast fiber ger den kapacitet som krävs för att uppfylla målet Övriga 10 % Var finns dessa 10 % Bör ett mål formuleras även för denna grupp hushåll och företag? NSO National Service Obligation 1 Mbps gäller för alla fastboende. Lösning via mobilnäten med den kapacitet och kvalitet som dessa ger? Annat mål t ex 10Mbps, 20Mbps eller 30 Mbps 100 Mbps även för denna grupp som tex Kalmar län antagit som mål?

12 Ansvar för bredbandsutbyggnad Utbyggnaden av kommunikationsnät och tjänster görs idag av privata operatörer helt på kommersiell grund. Samhället ansvarar för att det finns spelregler och vid behov regleringar som styrmedel för marknadens aktörer. Offentligt stöd där marknaden är svag Offentlig organisation för att bedöma bdö var och när marknaden är för svag

13 Förslag på kommunala uppgifter 1 Inrätta en permanent kommunal funktion som koordinator för infrastruktur för elektronisk kommunikation. Avsätter kommunala resurser för att administrativt stödja lokal intressegrupper som med eget arbete vill verka för att förbättra tillgången till optisk fiber i sitt närområde. Detta gäller i hela kommunen - både tätort, småort och glesbygd. Bidrar med kommunala medel till förstärkning av basinfrastruktur för att möjliggöra anslutning av accessnät i småorter och i områden utanför orter

14 Förslag på kommunala uppgifter 2 Bra villkor och priser för att anlägga fiber i kommunal mark. Bra information till marknadsaktörerna i samband med alla planärenden och bygglovs ärenden. Informera byggherrar om att infrastruktur för elektronisk kommunikation planeras, anläggs och bekostas av byggherren. Att alltid erbjuda marknadsaktörer att samförlägga kanalisation för fiber vid alla kommunala grävarbeten. Detta gäller alla kommunala förvaltningar och alla kommunala bolag. Att aktivt verka för att samförläggning av kanalisation för fiber sker vid alla grävarbeten - inte bara vid kommunala grävarbeten

15 Nätarkitektur Koppar App Fiber IP - n ä t Internet Cat 5 Nod Transportnät Nod Nod Kabel Radio Nod Nod Nod ISP Access nivå Transportnätsnivå IP nivå Tjänstetnivå

16 Optisk fiber Tunn glasfiber för överföring av data i en riktning Ett fiberpar används för två riktningar Svart fiber Fiber utan ändutrustning som skickar ljussignaler genom fibern Laser Ändutrustning som sänder ljus genom en fiber Våglängdssystem Flera separata ljuskanaler i en fiber Kapacitet Många 1000 Mbps Driftssäker Optisk fiber kan förläggas på olika sätt som påverkar möjligheten att i efterhand göra en utgrening av fibern. Äldre fibernät är ofta icke-utgreningsbara Det går inte att göra anslutningar annat än vid fiberns ändpunkter Fibernät som anlagts de senaste åren är ofta utgreningsbara. Det är möjligt att göra anslutningar i skarvbrunnar placerade längs hela fiberns sträckning Modern och väl standardiserad produkt Nyanläggning av fiber kräver kostsam grävning

17 Utgreningsbar fiber i Uppsala län år 2009 Skutskär Öregrundsgrepen Gräsö Tierp Östhammar Österbybruk Gimo Tämnaren Alunda Björklinge Heby Bälinge Storvreta Uppsala Sävja Knivsta 17 Lantmäteriet Enköping Bålsta Symbol NoderTeliaSoneraClän Stamnät Fiber Koppar Radiolänk FiberTeliaOrtsnätInmättClän Befintlig fiber med anslutningsmöjlighet LidNet SalaNet HebyNet KnivstaNet

18 Vissjön nby e E4 Närlinge Läby Alberga Fiber Storvretabygden Korsnäs os Skyttorp Jobsby Ramhäll 36 Alunda Viksta Rångsta Jällsta Släsby Lyan Fresta Sommaränge Örkälla Vikstaby 52 Klev Sätuna Söderby Långsj. Tensta Vansta 64 Salsta Salstaborg Fjällsvedjan Kölinge 56 Bärsta Nyby Skoby Klivinge 39 Onslunda Järsta 45 Vittja Stavby Husby Forsa Inninge Lena Saringe Sandbro Örke Vattholma Juvans- Fornby bo Tibble Skuttunge 34 Årby 23 Drälinge Edshammar Uggelsta Rasbokil E4 Edeby 290 Gränome Eke Dragby Kyrsta Ängeby 273 Fjuckby Husby Högsta Väster- Hov Lydinge Östa berga Henriksberg Edinge Symbol oppe Lövsta- Ärentuna etua Hammarby Storvreta Rasbo Lejsta löt Gulunge Telestationer Gåvsta Örby nge Marsta Fyrisvall Haga Fiber ansluten Storskogen Svista Koppar ansluten Ta Sundbro 288 Moga Karby Radiolänk ansluten Forkarby Årby UpptagningsområdenClän Skediga Vittulsberg ta Ryssbol Lill-Moga 18 Björkby Frötuna Utgreningsbar fiber Ströja Jälla Uppsala fpl. Eknäs Gamla Ek Åb 9 Lej ejstaån Su N Tun Mus

19 Basinfrastruktur Det krävs en basinfrastruktur baserad på optisk fiber som är tillgänglig nära slutkunden Basinfrastrukturen stöder alla accessformer Fiber Detta är naturligtvis självklart Koppar För att få kort koppartråd sista biten max 300 meter för 60 Mbps med VDSL teknik Radio För att ge radiobasen tillgång till kapacitet som sen delas mellan kunder i täckningsområdet Lång räckvidd via radion ger många kunder i täckningsområdet som delar på kapaciteten Kort räckvidd kräver fiber närmare slutkunden

20 Basinfrastruktur Fiber Ortsnät fiber Fiber/radiolänk Ortsnät fiber Ortsnod Telestation/områdesnod Ortsnät radio Fastighet

21 Bredbands- stöd Skutskär Öregrundsgrepen Gräsö Tierp Östhammar Österbybruk Gimo Tämnaren Alunda Björklinge Heby Bälinge Storvreta Uppsala Sävja Knivsta 21 Enköping Bålsta Symbol Bredbandsstöd Operatör HåboNet/LidénData KanalTierp och TeliaSonera Laxnet/Borderlight LidénData TeliaSonera Östhammars stadsnät

22 Vissjön nby e E4 Närlinge Läby Alberga Korsnäs PTS 2011 Media Skyttorp Jobsby Ramhäll 36 Alunda Viksta Rångsta Jällsta Släsby Lyan Fresta Sommaränge Örkälla Vikstaby 52 Klev Sätuna Söderby Långsj. Sandbro Örke Juvansbo Skuttunge Drälinge Eke Tensta Vansta 64 Salsta Salstaborg Fjällsvedjan Kölinge 56 Bärsta Nyby Skoby Klivinge 39 Onslunda Järsta Vittja 45 Stavby Husby Forsa Inninge Lena Saringe Vattholma Årby Edshammar Uggelsta Rasbokil E4 Edeby 290 Gränome Dragby Kyrsta Ängeby 273 Fjuckby Husby Symbol Högsta Väster- Hov Lydinge PTS 2010 fiber Östa berga PTS 2010 ADSL Edinge Henriksberg Lövsta- Hammarby KABEL Ärentuna Rasbo Lejsta Storvreta oppe löt Gulunge 1 Gåvsta Örby nge Marsta Fyrisvall Haga Storskogen HSPA Svista 1 Ta Sundbro 288 Moga Karby CDMA Forkarby Årby 1 Skediga Vittulsberg ta 22 Lantmäteriet Ryssbol Lill-Moga Björkby Frötuna Utgreningsbar fiber Ströja Jälla Uppsala fpl. Eknäs Gamla Ek Åb 9 Fornby Tibble Lej ejstaån S N Tun Mus

23 Vissjön nby e E4 Närlinge Läby PTS 2011 Kapacitet Alberga Korsnäs Ramhäll 48 Jobsby Skyttorp Viksta Rångsta Jällsta Släsby Lyan Fresta Sommaränge Örkälla Vikstaby 52 Klev Sätuna Vansta Salstaborg Söderby Långsj. Tensta Fjällsvedjan Salsta Alunda Skoby Bärsta Kölinge Klivinge Nyby 39 Onslunda Järsta Vittja 45 Stavby Husby Forsa Vattholma Inninge Lena Saringe Fornby Tibble Sandbro Örke Juvans- bo Skuttunge 34 Årby 23 Drälinge Edshammar Uggelsta Rasbokil E4 Edeby 290 Gränome Eke Dragby Kyrsta Ängeby 273 Fjuckby Husby Högsta Väster- Hov Lydinge Symbol Östa berga Edinge Henriksberg MBIT_50 oppe Lövsta- Ärentuna Hammarby 1 Rasbo Lejsta löt Storvreta Gåvsta Gulunge MBIT_10 Örby nge Marsta Fyrisvall Haga Storskogen 1 Svista Ta Sundbro 288 MBIT_3 Moga Karby Forkarby 1 Årby Skediga Vittulsberg MBIT_1 ta Lantmäteriet Ryssbol Lill-Moga 23 Björkby Frötuna Ströja Jälla Uppsala fpl. Eknäs Gamla Ek Åb 9 Lejs staån S N Tun Mus

24 PTS 2011 Skutskär Öregrundsgrepen 50 Mbps erbjuds Tämnaren Tierp Österbybruk Alunda Gimo Gräsö Östhammar Björklinge Heby Bälinge Storvreta Uppsala Sävja Knivsta Enköping Symbol Bålsta PTS Mbps 50 Mbps Erbjuds Svart ort Grå ort 24 Vit ort Vit glesbygd

25 Vissjön nby e E4 Närlinge Alberga PTS Mbps erbjuds Ramhäll Korsnäs Skyttorp Jobsby 36 Viksta Rångsta Jällsta Släsby Lyan Fresta Sommaränge Örkälla Vikstaby 52 Klev Sätuna Vansta Salstaborg Söderby Långsj. Tensta Fjällsvedjan Salsta Läby Sandbro Örke Juvans- bo Skuttunge Drälinge Eke oppe nge ta 25 Ströja Sundbro E4 Dragby Högsta Alunda Skoby Bärsta Kölinge Klivinge Nyby 39 Onslunda Järsta Vittja 45 Stavby Husby Forsa Vattholma Inninge Lena Saringe Fornby Tibble Årby Edshammar Uggelsta Rasbokil Edeby 290 Gränome Kyrsta Ängeby 273 Fjuckby Husby Väster- Hov Lydinge Östa Symbol berga Edinge Henriksberg Hammarby PTS Mbps Ärentuna Storvreta Rasbo Lejsta Gulunge 50 Mbps Gåvsta Örby Fyrisvall Haga Erbjuds Storskogen Svista Svart ort Ta 288 Moga Karby Grå ort Årby Vit ort Skediga Vittulsberg Ryssbol Lill-Moga Frötuna Vit glesbygd Jälla Eknäs Ek Åb Lövsta- Storvreta G l löt Marsta Forkarby Björkby Uppsala fpl. Gamla 9 Lejs staån S N Tun Mus

26 Bredbandsstöd 495 miljoner till Bredbandsutbyggnad för år miljoner kr i Landsbygdsprogrammet dvs 100 Mkr/år 75 miljoner kr PTS medfinansiering dvs 25 Mkr/år 120 miljoner kr i kanalisationsstöd dvs 40 Mkr/år Syftet med stödet är att boende och företag i glesa delar av landet skall kunna erbjudas bredband till ungefär samma kostnad som i tätare delar av landet beslöt regeringen att anslå ytterligare 600 miljoner till bredbandsstöd under perioden Jordbruksverket har begärt att få anslå 3 miljarder av landsbygdsmedel till bredband i perioden

27 Kostnader Vanliga kostnader i tätare delar av landet Indragning av fiber vid samordnad utbyggnad i ett sammanhållet område kostar normalt mellan : 000:- och : 000:- inklusive moms Kostnader för önskade tjänster tillkommer Internet, TV, Telefoni mm Värdeökning gpå fastigheten blir ofta mellan :- och :

28 Några begrepp Projektägare som söker statligt stöd Samfällighet, ekonomisk förening, företag, kommun som agerar lokalt för bredbandsutbyggnad Operatör Företag som äger och/eller driver elektroniska kommunikationsnät. Tjänsteleverantör Företag som tillhandhåller elektroniska kommunikationstjänster såsom internet, tlf telefoni och TV Kommunikationsoperatör Företag som till slutkund förmedlar tjänster t från flera konkurrerande k tjänsteleverantörer

29 Kanalisationsstödsmodellen

30 Lokalt engagemang steg 1 Behov och intresse Karta Ange vilket geografiskt område ni täcker Boende och företag Fritidsboende Intresse Ange på kartan Preliminärt intresse för fiberanslutning Möjligt intresse av fiberanslutning senare Ej intresserad av fiberanslutning Ingen uppgift Om mer än 50% av boende i området visar intresse finns det underlag för att gå vidare

31 Lokalt engagemang steg 2 Gör en grov projektkalkyl Kostnader för anläggning Markavtal, schaktning, anläggning av kanalistation Anslutningskostnad utan stöd? Krävs statligt stöd för att nå en rimlig anslutningsavgift? g Beslut om att bli aktör som anlägger kanalisation? Undersök möjligheter till statligt stöd Kontakta länsstyrelsen och kommunen för ett första samtal Det krävs ett organisationsnummer för att söka och erhålla stöd

32 LRF Kurs i Bredbandsutbyggnad Kursen vänder sig till företagare och privatpersoner boende på landsbygden i Uppsala län där tillgång till fast bredbandsnät är dålig. Kursen drivs som studiecirkel i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och genomförs i Uppsala och Stockholm under perioden november 2012 april Deltagande blir kostnadsfritt. Startdatum: Anmälan senast: Antal timmar: 15 Kursledare: Håkan Lindström, LRF Mälardalen Plats: Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala, Kungsängsgatan

33 Innehåll Kursen kommer att ha flera föreläsare som var för sig informerar om Teknikförutsättningar Möjligheter till statliga bredbandsstöd Lantmäteriförrättning Upphandling Praktisk utbyggnad Driftskostnader Kontakt med operatörer

34 Nuläge Uppsala län enligt PTS 2011 Totalt Tillgång till bredband om minst 50 Mbit/s Tätort och småort Tillgång till bredband om minst 50 Mbit/s Ej tätort och småort Tillgång till bredband om minst 50 Mbit/s Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Riket 41,57% 32,32% 45,83% 38,26% 48,59% 45,70% 53,04% 49,77% 8,30% 5,95% 11,61% 8,86% Uppsala län 38,27% 29,18% 41,18% 34,15% 48,07% 45,63% 50,60% 48,40% 4,22% 3,00% 8,47% 5,40% Enköping 35,62% 21,69% 35,40% 24,32% 51,08% 43,61% 50,13% 42,18% 5,44% 5,61% 6,83% 7,67% Heby (lokalt beräknat värde) 19,00% 16,00% 30,00% 29,00% 5,00% 5,00% Håbo 6,29% 11,68% 8,61% 14,11% 4,99% 10,67% 7,40% 13,05% 13,96% 14,88% 15,67% 18,24% Knivsta 17,01% 9,64% 23,60% 14,38% 27,57% 18,84% 32,65% 24,84% 0,23% 0,17% 9,66% 4,35% Tierp 16,82% 9,55% 17,76% 11,20% 24,63% 23,01% 25,75% 22,71% 3,71% 1,16% 4,30% 1,79% Uppsala 51,71% 44,18% 55,57% 49,55% 60,04% 57,02% 63,37% 60,28% 4,97% 2,79% 11,87% 5,99% Älvkarleby 27,01% 23,72% 27,33% 28,29% 30,64% 29,19% 31,00% 33,96% 6,41% 9,09% 6,17% 9,92% Östhammar 12,92% 7,55% 14,41% 11,75% 19,81% 18,74% 20,01% 21,10% 2,06% 1,06% 5,65% 4,78%

35 Nuläge för några grannlän enligt PTS 2011 Totalt Tätort och småort Ej tätort och småort Län Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Gävleborgs län 33,70% 21,28% 37,07% 26,17% 42,39% 36,65% 46,44% 40,12% 4,13% 2,55% 5,06% 3,76% Stockholms län 61,36% 57,78% 78% 67,03% 64,82% 64,55% 62,47% 70,07% 07% 68,74% 9,36% 4,72% 17,81% 11,15% 15% Södermanlands län 39,83% 28,65% 41,21% 32,14% 47,81% 43,99% 49,46% 45,19% 10,79% 5,52% 11,06% 6,71% Uppsala län 38,27% 29,18% 41,18% 34,15% 48,07% 45,63% 50,60% 48,40% 4,22% 3,00% 8,47% 5,40% Västmanlans län 48,16% 36,18% 51,83% 42,56% 55,45% 51,90% 59,30% 56,03% 5,55% 2,43% 8,31% 4,29% Örebro län 37,42% 24,95% 53,19% 41,57% 45,58% 40,09% 63,72% 59,00% 3,07% 1,78% 8,64% 6,09% Östergötlands län 42,86% 31,32% 47,49% 37,30% 50,77% 46,11% 55,62% 50,14% 8,68% 6,27% 12,43% 9,10% Riket 41,57% 32,32% 45,83% 38,26% 48,59% 45,70% 53,04% 49,77% 8,30% 5,95% 11,61% 8,86%