Presentationsmaterial. Sammanställt av Cecilia Sjödén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presentationsmaterial. Sammanställt av Cecilia Sjödén 2013-03-13"

Transkript

1 Presentationsmaterial Sammanställt av Cecilia Sjödén

2 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige i Torsby antog i maj 2012 en bredbandsstrategi. Torsby kommuns mål är att 100% av befolkningen skall ha tillgång till höghastighetsnät före utgången av 2020.

3 Befintlig fiber Ev utbyggnad av fiber

4 Förslag på områden som kan vara lämpliga för en förening baserat på var kopplingsstation finns och hur fastigheter ligger i förhållanden till kopplingsstationen. Ta gärna kontakt med kommunen i denna fråga. För att få stöd från Länsstyrelsen ska alla inom ett naturligt geografiskt område och förening TILLFRÅGAS om intresse. Detta gäller inte fritidshus, men erfarenheten säger att fritidshusägare ofta är intresserade. För grannsämjans skull kan det ju vara idé att även de tillfrågas.

5 ADSL via radiolänk som läggs ned juni 2015 Bograngen Brattmon Höljes Letafors Rinn Röjdåfors Vitsand

6 Det finns olika lösningar ADSL - bredband via telenätet (ev. VDSL) Relativt dyrt i förhållande till kapacitet Inte symetrisk Förutsätter fiber till telestationen Alla operatörer avråder från att bygga med denna teknik eftersom den inte är framtidssäker Mobilt bredband (4G/LTE) Utbyggnad sker helt på marknadsmässiga villkor Förutsätter fiberanslutna master. Bredband via fiber En storskalig utbyggnad är förknippat med stora investeringskostnader. Marknadskrafter kommer inte att bygga ut fiber på landsbygden. Samverkan mellan föreningar/byalag och kommunen.

7 ADSL bredband via telenätet - Telestationer utan fiber är nedläggningshotade - Avståndet påverkar överföringshastigheten - Internet, TV, telefoni upp till 40/1 Mbit/s 80m b/se 40 MB/sek K Ca 2 km 24 MB/sek 8 MB/sek >1 MB/sek

8 Mobilt bredband - Där man bygger ut mobilt bredband måste man bygga ut fiber till masten - Internet (går inte att få telefoni, TV eller nya tjänster på trådlöst bredband) - Abonnenterna delar på kapaciteten - Utbyggnad av 4G sker på marknadsmässiga villkor

9 Många vita fläckar i Värmland

10 Vad är fiber? fiberoptik, optiskt system där ljus leds genom en cylinder av ljusgenomsläppande material under upprepade reflexioner mot cylinderytan. I praktiken används ofta hårstråtunna cylindrar av glas eller plast Ur Nationalencyklopedin

11 Bredband via fiber - En långsiktig investering - (till skillnad mot bil, fyrhjuling, skoter mm) - Internet, telefoni och TV + nya tjänster - Lika hög överföringshastighet in som ut - Utbyggnad i samverkan mellan föreningar/byalag och kommunen

12 Fiber är en investering för framtiden! - Höjer värdet på fastigheten - Gör områden mer attraktiva för inflyttning - Möjlighet att arbeta och/eller studera hemifrån - Vård i hemmet

13 Fiber ger möjligheter! Bredband + Telefoni + TV Trygghetslarm Distansarbete Videotelefoni Videobutik Undervisning Musik Vårdkontakter Inbrottslarm Spel Kameraövervakning Kultur

14 Först kom elektriciteten sen kom telefonen, Tv:n och så datorn

15

16 Aftonbladet på nätet förr

17 Aftonbladet på nätet nu även TV

18 Papperstidningens framtid

19 Vissa artiklar finns bara på nätet

20 Senaste nytt minut för minut

21 Har ni hört det förut? mer om detta kan ni läsa på svt.se.

22 Inga mer kablar!

23 Vad innebär samverkansavtalet? Avtalet omfattar hela kommunen, tätort så väl som landsbygd, privata fastighetsägare, kommunala bostäder och företag. I tätorten bygger Telia själva ut fiber på kommersiella grunder. Kommunala hyresfastigheter (även Torsby Bostäder) Torsby Kommun och Torsby Bostäder tecknar anslutningsavtal för fastigheterna. Villaområden i tätort minst 12 st i samfällighetsförening kan få gruppavtal, minst 50 villor i ett sammanhängande område kan få Öppen Fiber FMO - ett fastprisområde som innebär att den operatör företaget vill beställa tjänster från kan lämna ett pris direkt vid förfrågan utan att behöva ta in offert från Skanova. Det fasta priset för tjänster ligger på samma nivå som i t ex Karlstad. Initialt Nova Park och centrumindustriområdet. Företag och industrier utanför tätort går med i fiberförening, kan även kontakta operatör som får offert från Skanova, företaget står själv för kostnaden.

24 Skanovas Byalagsfiber Skanova: Bistår med rådgivning, projektering, kalkyl, kravspecifikationer, upphandling av entreprenör och dokumentering. Kvalitetssäkrar kanalisationen och installerar fiberkabel och ansluter till stamnätet. Sköter drift och underhåll av fibernät och kanalisation från dag 1. Fiberföreningen: Rekryterar medlemmar, tecknar markavtal. Anlitar entreprenör och bygger kanalisation. Står för finansiering och administration under byggfasen. Tecknar avtal med Telia Operator Business och vald tjänsteleverantör. Telia Operator Business/tjänsteleverantör: Tecknar avtal med föreningen och med hushållen. Hyr in sig i fibernätet. Monterar utrustning.

25 Vad betalar du idag? Räkna efter själv, alla har olika tjänster och vanor. Glöm dock inte alla avgifter! Fast telefoni 145 kr/mån + tillval prisavtal kr/mån + öppningsavgift 69 öre/samtal + samtalsavgifter 0 69 öre/min + tjänster som t ex telesvar, nummerpresentation, mm kr/mån TV kr/mån + eventuell investering i satellitpaket kr Bredband kr/mån Mobilt bredband kr/mån

26 Vad kostar det med fiber? Exempel: Alltele Bredband 10/1 1000/1000 Bredbandstelefoni Fast telefoni Telia Bredband Paket TV, bredband, telefoni kr/mån kr/mån kr/mån kr/mån kr/mån

27

28

29

30 Avgift till Torsby kommun och Anslutningsavgift till Telia Torsby kommun kommer att ta en solidarisk avgift av alla anslutna till avtalet med Telia Operator Business. Prislista anslutningsavgift till Torsby kommun 1 hushåll/1 fastighet kr + moms Företag med 1-5 anslutna datorer kr + moms Företag med 6-10 anslutna datorer kr + moms Företag med anslutna datorer kr + moms etc Flerfamiljsfastighet 1-5 lägenheter kr + moms Flerfamiljsfastighet 6-10 lägenheter kr + moms etc

31 Om man tar lån Det är även möjligt att baka in lån i redan befintliga lån, bankerna ofta villiga att ge bra villkor. Kostnader för lån / mån efter skatteavdrag. År 1 Lånebelopp Ränta Lånebelopp Ränta kr 3% 4% 5% 6% kr 3% 4% 5% 6% 5 år 276 kr 285 kr 294 kr 303 kr 5 år 460 kr 475 kr 490 kr 504 kr 10 år 151 kr 160 kr 169 kr 178 kr 10 år 252 kr 267 kr 281 kr 296 kr 15 år 110 kr 118 kr 127 kr 136 kr 15 år 183 kr 197 kr 212 kr 226 kr 20 år 89 kr 98 kr 106 kr 115 kr 20 år 148 kr 163 kr 177 kr 192 kr kr 3% 4% 5% 6% kr 3% 4% 5% 6% 5 år 368 kr 380 kr 392 kr 403 kr 5 år 553 kr 570 kr 588 kr 605 kr 10 år 202 kr 213 kr 225 kr 237 kr 10 år 303 kr 320 kr 338 kr 355 kr 15 år 146 kr 158 kr 169 kr 181 kr 15 år 219 kr 237 kr 254 kr 272 kr 20 år 118 kr 130 kr 142 kr 153 kr 20 år 178 kr 195 kr 213 kr 230 kr

32 Tips för att komma igång Prata med folk! Bilda förening! Värva medlemmar! Kontakta kommunen! Ansök om projektstöd!

33 Fiberföreningen hur gör man? Bilda föreningen och registrera föreningen för organisationsnummer. (En förutsättning för att kunna söka stöd) Medlemmar tecknar medlemskap med föreningen och betala först en låg medlemsavgift (t.ex. 200 kr). Man förbinder sig inte till något. Sök projektstöd hos Länsstyrelsen. Nätet projekteras och en kalkyl tas fram baserat på offerter från erfarna entreprenadfirmor. Totalkostnaden för nätet delas lika på antalet medlemmar Föreningen beräknar insatsen i föreningen (t.ex kr). Medlemmar som bestämmer sig för att gå med skriver på anslutningsavtal och betalar in insatsen. Med de inbetalda insatserna byggs nätet.

34 Steg 1 Kartläggning Bestäm område T ex telestationsområdet enligt kommunens förslag Kommunen tillhandahåller kartor och fastighetsregister Inventera intresse Bjud in till möten, bilda arbetsgrupper Bilda ekonomisk förening Kommunen tillhandahåller mallar för stadgar Viktigaste posten i styrelsen är kassören!

35 Steg 2 Hur och var Nätdesign Görs med hjälp av Skanova och Rala Markupplåtelseavtal (Obs! detta måste ske parallellt med arbetet med nätdesign) Samråd, tillstånd mm Ansök om projektstöd hos Länsstyrelsen Begär in offert på kanalisation Skanova hjälper till med upphandling av entreprenör Eget arbete kan minska kostnader

36 Steg 3 Bygga eller ej Teckna anslutningsavtal mellan föreningen och medlemmarna Besluta om att bygga nätet eller inte Kalla till årsstämma i föreningen och besluta om insatsen i föreningen Teckna avtal med: Stam-nätägare (Torsby kommun eller Skanova) Telia Operator Business (fiber, utrustning/elektronik, drift och underhåll samt tillhandahållande av operatörer)

37 Flera tips Man kan påverkakostnaden med eget arbete, alltid i överenskommelse med entreprenör. Avrunda uppåt när ni räknar fram kalkylen, hellre betala tillbaka till medlemmarna än behöva ta in mer pengar. Minst 50 % anslutna för att det ska vara ekonomiskt hållbart. Ta lärdom av andras erfarenheter!

38 Stöd till bredband på landsbygden genom Landsbygdsprogrammet Länsstyrelsen stödbara kostnader projektering, material, arbete, maskinhyra och liknande kostnader som hör till kanalisationen. Fiber, fiberblåsning och till den hörande kostnader är inte längre godkända stödbara kostnader. Vem kan söka? organisationer, föreningar och byalag. Även företag kan söka stödet om det huvudsakliga resultatet kommer fler till nytta än det enskilda företaget. När ska man söka? Stödet ska sökas innan man sätter igång med projektet eftersom det endast är kostnader som uppkommit efter att ansökan kommit in till Länsstyrelsen som får tas med.

39 Finansiering Från Länsstyrelsen: upp till 50% av stödberättigade kostnader - inklusive medfinansiering. Medfinansieringen ska vara minst 20% av stödsumman ex. Den totala kostnaden för att anlägga kanalisation är kr Offerter säger :- slang, :- grävning 50% av kr = kr Medfinansiering 20% = kr Medfinansiering från PTS söker Länsstyrelsen Med ideella insatser kan man påverka kostnaden, till exempelvis genom att röja eller gräva där ledningen ska gå fram.

40 Mer information Internet Bredband Bredbandsstöd för landsbygden Handbok för fibernätsföreningar För dig som vill få bredband, tips och råd Hur har andra gjort

41 Här finns mera hjälp att få! Bredbandssamordnare Cecilia Sjödén ger råd och stöd i hur man bildar förening, bidragsansökningar, stadgar, avtal mm, samt medverkar även vid informationsmöten ute i byarna. IT-chef Peter Lannge vänder man sig till med tekniska frågor om t ex telestationer, planerad kabeldragning mm. tel tel