Marfans Syndrom. Följ med på seglats Friskvårdsår 2011 Nya Gentkriterier. Medlemstidning för Svenska Marfanföreningen 2/3 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marfans Syndrom. Följ med på seglats Friskvårdsår 2011 Nya Gentkriterier. Medlemstidning för Svenska Marfanföreningen 2/3 2010"

Transkript

1 Marfans Syndrom Medlemstidning för Svenska Marfanföreningen 2/ och andra marfanliknande tillstånd Följ med på seglats Friskvårdsår 2011 Nya Gentkriterier

2 Ledare När du läser det här börjar vi gå mot höst. I stora delar av landet har sommaren varit fantastiskt med i det närmaste tropisk värme. Jag hoppas att ni alla har fått en välbehövlig vila och nu är beredda att ta i med nya, friska och utvilade tag. Har du saknat Marfantidningen? Jag hoppas det, för det här sensommar-/höstnumret borde ha föregåtts av ett nummer i juni. Man kan naturligtvis skylla på något eller så kan man bara säga att så här blir det ibland. Nu finns det minst ett skäl till varför det inte blev någon tidning tidigare. Ordföranden, alltså undertecknad, har varit sjukskriven i cirka två månader och även därefter något justerad. Styrelsen bestämde därför att vi avvaktar med försommartidningen och återkommer med nya krafter nu. Den 13 april opererade jag in en graft på min aorta. Därmed kan jag sälla mig till den skara marfanare som varit med om hjärtkirurgi. Trots vissa komplikationer (alla vanligt förekommande, men jag fick flera av dem), är mitt totala intryck bara positivt. Det känns som en bra erfarenhet när man är ordförande för en förening där många någon gång i livet, antingen själva eller som anhörig kommer att beröras av detta. Jag måste säga att jag är glad, lättad och inte minst fascinerad över hur bra och förhållandevis smidigt allt har gått. Ses vi på seglatsen i september? Det här är en aktivitet som just nu bara kan erbjudas er som bor i Stockholms närhet. Men har ni andra någon idé om förslag på aktivitet som ni vill göra med andra medlemmar i föreningen så hör av er till oss i styrelsen så hjälper vi till med meddelande i tidningen eller andra kontakter. Läs mer på annan plats i tidningen. Vidare kan du läsa rapporter från föreningens årsmöte i Stockholm, Sällsynta diagnosers årsmöte, norska Marfanföreningens jubileumsmöte, vårdnätverk för Marfanare, reviderade diagnoskriterier och om Marfanforskning i Gent. I höst planerar vi att träffa våra kontaktläkare i Stockholm. Har du någon fråga som ligger dig varmt om hjärtat som du vill att vi ska ta upp? Har du en fråga som har allmänt intresse kan du eventuellt få delta på mötet och ställa din fråga direkt till våra experter. Hör av dig till mig i så fall. Carina Olsson Ordförande Styrelsen Carina Olsson, ordförande , Mona-Lis Petersson , Karin Olsson, kassör, medlems- och registeransvarig Jenny Åström, ordinarie ledamot , Annett Andersson, ordinarie ledamot , Susan Blomqvist, ordinarie ledamot Anna Salo, ordinarie ledamot , Ingrid Karlsson, ordinarie ledamot Katarina Moberg, suppleant Kontaktpersoner Aorta och klaffoperation Johnny Lehmann Kicki Andersson Fredrik Alderin Barn- och tonårsföräldrar Annika Romare Fredrik, Cathrin Alderin Marie Sallnäs Ingrid Tonning-Olsson Allmän information Mona-Lis Pettersson Unga vuxna Olle-Martin Gustafsson Lungor Betty Asplund Träning Britt-Marie Berner Anhörig till marfanpatient Ingrid Henriksson Kerstin Andersson Informationssökning Jenny Åström Leder och skelett Mona-Lis Petersson

3 Nästa år blir vårt friskvårdsår Precis som förra året hölls Marfanföreningens årsmöte för 2010 i Gotlandssalen på söder i Stockholm. Egentligen måste jag säga att det är synd att vi inte behöver en större lokal. Helst skulle man vilja att alla medlemmar som bor i Stockholm med omnejd kom på årsmötet. Men jag förstår också att det inte finns tid till alla aktiviteter man önskar vara med på. Kanske är en lördagseftermiddag inte någon bra tid? Hör gärna av er om ni har idéer kring en lämpligare tidpunkt. Redan under förra året pratade styrelsen om att 2010 års möte skulle hållas i Göteborg. Nu kom ordförandens hjärtoperation emellan men vår ambition att hålla årsmötet 2011 i Göteborg kvarstår. Omvalda och nyvalda 14 medlemmar trotsade ändå ett vackert vårväder och kom till årsmötet. Vi inledde som vanligt med de sedvanliga årsmötesförhandlingarna. Ordförande ska väljas varje år och undertecknad fick förnyat förtroende. Det tackar jag för! Inte heller i övrigt förändrades styrelsen i någon större utsträckning. Anna Uhlin från Göteborg som varit med i några år nu, valde att hoppa av styrelsearbetet. Anna hade egentligen ett år kvar på sin mandatperiod, men genom ett fyllnadsval tog Ingrid Karlsson, tidigare suppleant, Annas plats. Här vill jag passa på och tacka dig Anna, för det jobb du hittills lagt ner på styrelsearbetet. Hoppas du nu kan koncentrera dig på ditt yrke som keramiker. Kanske får vi se en marfanmedlem ute på något större utställning håll oss underrättade, Anna! Du ska också veta att du alltid är välkommen tillbaka till styrelsearbetet. I övrigt ser alltså styrelsen ut som tidigare. Namn och kontaktuppgifter hittar ni på annan plats i tidningen och uppgifterna finns också på hemsidan: www. marfanforeningen.se. Efter att verksamhetsberättelsen och resultat- och balansräkning presenterats beviljades styrelsen ansvarsfrihet för Det tackar vi för och ser fram emot ett nytt år, späckat med aktiviteter. På årsmötet fastställer vi också årsavgiften för nästkommande år, alltså 2011 och mötet beslutade att årsavgiften inte ska ändras utan fortsättningsvis vara 200 kronor för huvud -medlemmen och 50 kronor för familjemedlemmar. God ekonomi Vi tittade också på styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för Som det ser ut så har föreningen en relativt god ekonomi och årsmötet diskuterade om det är dags att åter fondera en del av överskottet, som då blir bundet till särkskilda ändamål. Styrelsen gavs i uppdrag att titta vidare på den frågan. Det var årsmötets allmänna uppfattning att pengarna inte ska stå på något konto och vila utan att de ska användas till saker som är bra för medlemmarna i Svenska Marfanföreningen. När formaliteterna var avklarade vidtog mingel med kaffe, te och macka och det alltid lika populära lotteriet. Lotterivinsterna var skänkta av medlemmar. Som alltid gavs också tillfälle till flera intressanta diskussioner. Alla har vi massor med frågor kring Marfan, allt ifrån vardagliga små irritationsmoment till stora och viktiga frågor kring hjärtkirurgi, värk, träning och allt det där som för det mesta inte bekommer en men som ibland (med åren?) känns av mer och mer. Uppdragen fördelas Som alltid efter ett årsmöte ska styrelsen konstituera sig. Rent formellt innebär det att vissa styrelseuppdrag ska fördelas. I vårt fall gäller det kassörs- och sekreteraruppdragen. Men vi fördelar också andra uppdrag och projekt som man som styrelseledamot får lite av huvudansvar för. Dagen efter årsmötet träffas därför hela styrelsen för att i stort sett en hel dag prata om vad vi vill göra under det kommande året. För det finns hur mycket som helst som vi vill jobba med. Men vi måste inse att vi har begränsningar. Vi är medlemmar i Marfanföreningen just för att vi har Marfans syndrom. För det mesta är det inget man tänker på, man jobbar på och lever precis 3

4 som alla andra. Men ibland får man någon påminnelse om att kroppen inte riktigt funkar som den ska. I de lägena är det svårt att hitta kraften att också ta itu med styrelsearbetet. Som tur är så känner de flesta av oss av det här och därför är förståelsen stor för att man inte alltid är på topp. Våra planer Ambitionen är det inget fel på. Det här är bara några av de saker vi vill/ska jobba vidare med under de kommande åren: En interaktiv utbildning i samarbete med Sällsynta diagnoser för kontaktpersoner och andra intresserade. Ett projekt kring Marfan och åldrande. En medlemsenkät i samband med att vi ska koppla upp oss mot Sällsynta diagnosers centrala medlemsregister. Försöka få en artikel om Marfan publicerad i Läkartidningen. Söka pengar för tryckning av ny Marfanbroschyr. Starta ett projekt kring de psykologiska aspekterna på Marfan. Vi ska göra 2011 till ett friskvårdsår Marfan och träning, Marfan och kostens betydelse med mera, med mera. Hösten 2011 ska Svenska Marfanföreningen stå som värd för det Nordiska Marfanmötet. Det blir en hel del förberedelsearbete inför det. Som ni ser det finns hur mycket som helst. Vill du hjälpa till? Man behöver inte sitta i styrelsen för att göra en insats för föreningen. Vi kan bilda arbetsgrupper för särskilda projekt, så hör gärna av er till någon av oss i styrelsen. Carina Olsson Vill du följa med på en seglats i Stockholms skärgård? Lördagen den 25 september har Marfanföreningen bokat in sig på katamaranen Handicat som ägs av en stiftelse. Den är handikappanpassad (och lutar inte!). Det är en stor båt; 12 x 7,5 meter. Kapten och gast finns ombord och båten har en liten kabyss och toa. Du behöver inte kunna segla men får gärna hjälpa till eller bara sitta och njuta under resan. Vi mönstrar på cirka klockan 9.00 och mönstrar av cirka Platsen är Svinninge Marina i Gustavsberg. Det går bussar dit men även samåkning kan ordnas. Kostnaden är 350 kr per person (betalas på plats). Tag med flytväst om du har (det finns annars att låna), varma kläder och matsäck. Kaffe kan kokas ombord. Vi måste minst vara 4 personer för att det ska bli av. Max antal är 12 personer. Har du frågor eller vill anmäla dig ring Mona-Lis Petersson Du kan också gå in på Handicats hemsida och läsa mer. Där finns även en film att titta på där bland annat jag är med. Sista anmälan är den 15 september. Väl mött till sjöss! 4 Mona-Lis Petersson

5 Bland Marfanmöss och losartanstudier i Gent Under 3 månader i början av 2010 arbetade jag på avdelningen för medicinsk genetik på universitetssjukhuset i Gent i den flamländska delen av Belgien. Spännande, roligt, givande och lärorikt att vara i Marfanforskningens centrum och få se hur sjukvården fungerar i ett annat europeiskt land. Gent är en stad med invånare, känd inte bara för sina studenter, kanaler, kullerstensgator, choklad och ölcaféer utan också för forskning om Marfans syndrom. Härifrån kommer Gentkriterierna, som nyligen ändrats (se artikel i denna tidning). Prover kommer in Till avdelningen för medicinsk genetik kommer blod och vävndadsprover från människor med mistänkta genetiska sjukdomar i Belgien och resten av världen. Proverna analyseras i laboratoriet och jämförs med redan kända mutationer. Flera av de mutationer som ligger bakom Marfans syndrom och andra närliggande aortasjukdomar har upptäckts här. Kan aortarotens tillväxt hämmas? I Gent pågår nu en studie om Losartan, en angiotensin receptor blockares effekt på aortarotens vidd hos patienter med Marfans syndrom. Under tre års tid följs vuxna och ungdomar med Marfan som slumpmässigt delats i två grupper där den ena gruppen får Losartan utöver sin vanliga medicinering med betablockerare, medan den andra gruppen enbart får betablockerare. Under de närmaste åren kommer man att kontrollera aorta och hjärta med echocardiografi, datortomografi och magnetröntgen. I teorin ska Losartan ha en hämmande inverkan på aortarotens tillväxt, vilket man har sett både i djurstudier och i en mindre studie med barn med Marfans syndrom. Losartan hämmar ett ämne i kroppen, Transforming Growth Factor (TGF) som man sett har ökad aktivitet i de fall då fibrillin 1-proteinet är försvagat på grund av att det förekommer mutationer i FBN1 genen. Mutationer i FBN1 genen är den bakomliggande orsaken till Marfans syndrom. Fler studier Förutom Losartanstudien i Gent pågår andra liknande studier i europa och USA. Studier som på sikt kan leda till nya behandlingsmöjligheter för patienter med Marfans syndrom. I Gent pågår också ett projekt med att avla fram möss med Marfans syndrom och att undersöka deras aorta med ultraljud. Jag arbetade med att skriva en artikel om Losartanstudiens upplägg och bygde upp en databas för studien, men jag arbetade också i laboratoriet med att ta reda på vilka av mössen som bar på genen för Marfans syndrom. Katarina Moberg AT-läkare SUS Skånes Universitetssjukhus i Malmö och ledamot i Marfanföreningens styrelse Marfan på Facebook I internetsystemet facebook finns nu förståss även Marfans syndrom med. Det finns både svenska och utländska grupper som den som vill kan gå med i. Du som inte redan är bekant med facebook kan gå in där genom att registrera dig. Börja med att gå in i själva systemet på adress Sök sedan efter Marfan syndrom, sen kan du välja vilka grupper du tycker verkar vara mest användbara för just dig. 5

6 Jag vill ju så väl I höst arrangerar Sällsynta diagnoser första delen av en kurs som främst riktar sig till föräldrar eller närstående till vuxna barn med sällsynta diagnoser. Kursen vänder sig till föräldrar eller närstående till ett vuxet barn som lever ett självständigt liv, där du upplever att du ibland måste kompensera för brister i samhällets stöd. Kursen kommer bland annat att ta upp frågor som: Vilka krav och vilket ansvar har jag som förälder till mitt vuxna barn? Vilket stöd kan jag som förälder kräva av samhället? Vad kan vi lära av varandra? Kursen för närstående ingår i projektet Nästan men inte helt som finansieras med medel från Arvsfonden. Inom ramen för samma projekt arrangerade vi förra året kurs en Jag kan det jag kan för diagnosbärare som lever ett självständigt liv, men som kan ha svårigheter att hantera kontakter med vårdgivare, kommun eller försäkringskassa. Kursen Jag vill ju så väl omfattar två helger: november och februari. Vi ser helst att man deltar vid båda tillfällena. Du som är intresserad av kursen kan gå in på Sällsynta Dianosers hemsida: och läsa mer och anmäla dig. Marfanföreningen har tyvärr inte möjlighet att stå för några deltagares avgifter. Var och en betalar själv. Carina Olsson Genetiska sjukdomar i ny bok I våras blev Marfnföreningen kontaktad av Erik Björck som är biträdande överläkare vid klinisk genetik på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Han var på jakt efter bilder på personer med Marfans syndrom med anledning av att han är med och skriver en lärobok om genetiska sjukdomar och att han är ansvarig för kapitlet om bindvävssjukdomar inklusive Marfans syndrom. Det han ville ha var bilder som illustrerar Marfans syndrom och specifikt bilder på det så kallade tum-/ lillfingertecknet och på tumtecknet. Vi i styrelsen visste att det handlade om de tecken som läkarna tittar på när de ska ställa diagnos på om en person har Marfans syndrom eller ej. Exakt hur dessa två aktuella tecken såg ut visste vi dock inte. Efter att ha talat med Erik Björck på telefon fick vi klarhet. När jag hade Erik i telefon var jag själv inte säker på om jag hade dessa tecken men han förklarade och då stod det fullkomligt klart. Ni ser mina händer på bilderna här. Bilderna är sända till Karolinska och Erik Bjärck har lovat återkomma till oss om bilderna kommer att användas i boken och det vill vi förståss gärna. Vi i föreningen är Marfanarnas kamptecken? Nja, när tummen sticker ut kan det i vart fall vara ett tecken på Marfans syndrom. alltid angelägna om att få ut information om vad Marfans syndrom innebär till så mycket sjukvårdspersonal som möjligt. Du kan läsa mer om de nya kriterierna som nu finns för att fastställa diagnosen Marfans syndrom på annat håll i denna tidning. Information om diagnostiseringen finns också på Socialstyrelsens webbsida socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/marfanssyndrom. Karin Olsson Tum- och lillfingertecknet, att tummen överlappar lillfingret när man sluter handen runt handleden kan också vara ett tecken på Marfans syndrom.

7 Äntligen ett regeringsbeslut om nationell strategi för vård av personer med säll synta diagnoser! Kommer du ihåg Sällsynta diagnosers enkät Focus på vården? Och Eurordis (Europeisk paraplyorganisation för sällsynta diagnoser) enkät EurordisCare? Många, många av Marfanföreningens medlemmar fyllde i dessa enkäter och bidrog på så sätt till att visa på de missförhållanden som fanns i vården av oss och på svårigheter att få information och råd om syndromet. Har du varit på Ågrenska med familjen eller på vuxendagar? Där har vi också bidragit med information om oss tillsammans med medicinska experter inom olika områden. All denna kunskap har använts av Sällsynta diagnoser, Marfanföreningen och Eurordis i ett mångårigt lobbyarbete som nu resulterat i ett regeringsbeslut! Regeringen ger Socialstyrelsen 3 miljoner kronor under två år för att ta fram en plan på hur den nationella funktionen ska se ut. Det är ett första steg mot nationella centra för personer med sällsynta diagnoser. Så här skrev regeringen i sitt beslut den 23 juni i år: Uppdrag att inrätta en funktion för samordning, koordinering och informationsspridning inom området sällsynta sjukdomar. Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att inrätta en nationell funktion för samordning, koordinering och informationsspridning inom området sällsynta sjukdomar. Den nationella funktionens uppgifter ska vara att: bidra till ökad samordning och koordinering av hälsooch sjukvårdens resurser för personer med sällsynta sjukdomar liksom ökad samordning med bl.a. socialtjänst, frivilligorganisationer m.m., bidra till spridning av kunskap och information till alla delar av hälso- och sjukvården och till andra berörda samhällsinstanser samt till patienter och anhöriga, bidra till utbyte av information, kunskap och erfarenheter mellan de aktörer som bedriver verksamhet på området, inventera tillgängliga resurser för personer med sällsynta sjukdomar, samt identifiera möjligheter till utbyte av kunskap, erfarenheter och info-mation med andra länder och internationella organisationer. (Se hela beslutet på sök på rubriken ovan, eller googla!) Bakgrund I juni 2009 kom EU:s ministerråd med en rekommendation om att alla länder borde ta fram handlingsplaner för sällsynta diagnoser. Rekommendationen gäller tillgång till vård av hög kvalitet samt tillgång, uppföljning och finansiering av särläkemedel (medicin för sällsynta diagnoser). En sådan här rekommendation är just en rekommendation och ingen bindande lag men den vägde hur som helst tungt. Det har funnits en stor politisk enighet om att nationella center för att sällsynta diagnoser behövs men denna fråga har varit långt ner på agendan. Det blev vi varse när vi (Annett och Mona-Lis från styrelsen och jag) var på ett seminarium anordnat i mars av Dagens Medicin kallat Sällsynta sjukdomar - strategier för bot och bättring. Annette sammanfattade intrycken på följande sätt Ett klargörande och viktigt seminarium, som tyvärr visade på totalt stillastående i frågan om nationella centra för personer med sällsynta diagnoser. Denna uppfattning delades av Sällsynta diagnosers ordförande Elisabeth Wallenius som också var där och som för vår paraplyorganisations räkning bedrivit ett enträget lobbyarbete just för nationella handlingspla- 7

8 ner. Som det nu är finns det ju ingen samordning för oss som behöver träffa en massa olika specialister och få olika behandlingar. Vi har svårt att få en diagnos och svårt att få remisser, speciellt till genetiska tester eftersom det inte finns pengar till det inom många landsting. Om man däremot har en nationell budget och en gemensam strategi och en behandlingsplan som ska gälla i hela Sverige, får alla personer med diagnosen Marfans syndrom rätt till samma vård oavsett var man bor. Vad är den bästa modellen för centra? Nätverk skapade ur en befintlig kärna av kompetens och register. Det tyckte vi var en genial och lätt lösning när ett informellt nätverk växte fram i Stockholm tillsammans med klinisk genetik och Guch-mottagningen på Thorax. Där finns mycket kompetens runt diagnosen och ett fungerade Guch-register. (Läkarna Eva Mattson och Ann Nordgren har lagt ner ett stort engagemang). Patienter som kommer dit kan få diagnos och remisser till andra specialister. Det är ju så vi vill att det ska fungera att vi får patientutbildning på Ågrenska samt tillgång till de specialister som vår diagnos kräver. Stockholmsnätverket har inte hela Sverige som upptagningsområde än. Virtuella nätverk hos universitetssjukhusen är faktiskt fortfarande den enklaste och lättaste vägen till att skapa center Marfanmodellen. I och med all medicinsk utrustning som de olika specialiteterna kräver är det inte möjligt att samordna vården mer än så. Vad som dock verkligen behövs är en sjuksköterska (helst vidareutbildad till genetisk vägledare) som kan hålla ordning på alla kontroller, remisser och ingrepp så att ingenting ramlar mellan stolarna. Vi har sedan tidigare skrivit ihop vad vi önskar av ett center från de olika perspektiven barn, vuxen och äldre. Vad gäller andra sällsynta diagnoser kan det naturligtvis finnas andra modeller som fungerar bättre, speciellt då om man i huvudsak kanske bara behandlas av en specialistläkare. Vad kan jag göra som vårdtagare? Se till att du kommer med i Guch-registret! Gå till Guch på kontroller. Man kan inte nog betona hur viktigt det är för sällsynta diagnoser att ha ett fungerande register så att man kan bedriva forskning, både genom att samla information från registret samt att hitta patienter till studier. (Katarina Moberg har tidigare kartlagt Marfanpatienter i en studie finansierad av vår förening. En ögonstudie på S:t Erik i Stockholm har också utförts). Vad händer nu? Den 11 november kommer Sällsynta diagnoser i samarbete med Eurordis att anordna ett heldagsseminarium kring de nationella handlingsplanerna och vad de bör innehålla. Mer info finns på deras hemsida. Naturligtvis kommer Marfanföreningen att vara representerad där! Lise Murphy Tidigare ordförande för Marfanföreningen, nu adjungerad av styrelsen för att samarbeta med Eurordis samt arbeta i föreningens grupp för centra. Kontakta mig gärna på Insändare Bra med fastställd diagnos Min äldsta son fick diagnos Loeys-Dietz syndrom i början av Hans symptom var lika de man har vid Marfans syndrom. En läkare som han träffade trodde dock inte att han hade Marfan. Men hon skickade ändå en remiss till klinisk genetik på KS i Solna. Där fick han träffa en läkare som undersökte honom och han fick då diagnos Loeys-Dietz syndrom. Min son har alltid haft lite besvär med sin rygg så han fick en remiss till ortopedmottagningen på KS i Huddinge. Där fick han träffa en läkare som undersökte honom ordentlig. Han går nu på kontroll på ortopeden regelbundet. 8 Det känns bra att han nu har fått rätt diagnos, så att han får rätt behandling. Dessutom fick även jag träffa samma läkare på klinisk genetik på KS i Solna och fick samma diagnos av honom. Läkaren tyckte att det var bra att även jag fick rätt diagnos, så att jag också får rätt behandling om det skulle behövas i framtiden. Susan Blomqvist Reds. anm: Svenska Marfanföreningen är till för personer med Marfans syndrom och för deras anhöriga samt för personer med syndrom som liknar Marfans syndrom. Loeys-Dietz syndrom liknar Marfans syndrom och kan lätt förväxlas med det när diagnos ska ställas i vården.

9 Norska Marfanföreningen 20 år Jag och Annett Andersson i Marfanföreningens styrelse åkte till Oslo i april för att vara med när den norska Marfanföreningen firade sitt 20-årsjubileum. Det hela gick av stapeln i orten Asker och vi bodde underbart vackert på ett hotell högt upp med utsikt över hela Oslofjorden. I Oslo träffade vi 50 vuxna och 11 barn från den norska föreningen. De hade slagit ihop en av sina återkommande helgträffar med årsmöte och jubileumsfirande. Jag själv har representerat Sverige på dessa träffar många gånger sedan 1995 men för Annett var det första gången. Kost har betydelse vid smärta Träffen inleddes med hälsningar och presentationer och en god lunch. Efter lunchen samlades vi till föredrag med smärtläkare Jens Veierstedt då han talade om smärtor och kosthållning. Vilken betydelse har maten och kosthållning vid smärta? Gener och miljö påverkar hur svår smärta man har och där spelar även kosten in. På Arenakliniken i Norge provar de bland annat akupunktur mot smärta och de provar även olika kosthållning, allt individuellt utprovat. Lördagens föredrag hölls av Svend Rand Henriksson som förestår TRS, ett tränings- och resurscenter för personer med vissa sällsynta diagnoser som finns i Norge på Sunnås sjukhus. Han berättade bland annat att man ända sedan 30-talet vetat om den vidgade aortan som kan förekomma hos Marfanpatienter. Man har också tidigt känt till att Marfans syndrom inte hoppar över en generation. Vid årsmötesförhandlingarna fick vi återigen klart för oss att den norska Marfanföreningen har en mycket bättre ekonomi än vad vi här i Sverige. Skälet till det är att de får statsbidrag och att det finns fler ställen att söka pengar på i Norge än här. Detta gör att de kan ordna mer kurser och aktiviteter. På kvällen var det galamiddag med fyra rätter under glada samtal, skratt och utbyte av erfarenheter. Stämningen var på topp. Projekt med äldre Helgens sista föredraget på söndagen handlade om Marfan och ålderdom. Eurordis (Rare Riseases Europe) har startat ett projekt om ålderdom omfattande personer över 40 år. Patientföreningar för Marfans syndrom, blödarsjuka, Dysmeli, kortväxthet och Turners syndrom är med i detta projekt. Vi kommer att få veta mer om detta senare under året. Vi vill tacka den norska Marfanföreningen för en fantastisk trevlig helg med ett varmt bemötande. På återseende! Mona-Lis Petersson Vill ni veta mer om helgen och föredragen får ni gärna höra av er till mig eller Annett. Insändare Kisel stärker bindväven Kisel är jämnt fördelat i människokroppen. Särskilt höga koncentrationer finns i bindväv, ben, tänder, hud, blodkärl och thymus. Vi som har Marfans syndrom har ju svag bindväv på grund av att vårt fibrillin är skadat. Sedan många år har jag tagit kisel som kosttillskott. Kisel har en främjande inverkan på tillväxt och utveckling. Det stärker bindväv, muskler, ben, tänder, hår, naglar, hud och slemhinnor. Även i små mängder stärker det motståndskraften. Med stigande ålder minskar kiselkoncentrationen i thymus, artärer, hud, leder och bindväv. Parallellt med detta kan man se en tilltagande förkalkning samt förslappningar i de stora pulsådrorna. Tillsammans med koppar upprätthåller kisel bindvävens elasticitet.. Källa: Jag vet inte om det är klarlagt att kisel stärker bindväven, men vad jag vet är det heller inte skadligt. Det är förståss svårt att veta hur min bindväv mått utan kisel men jag tycker att det är värt försöket. Kisel finns naturligt i åkerfräken, sallad, maskros, jordgubbar, gurka och solrosfrö, men de finns också att köpa i tablettform på hälsokostaffärer. Lisa 9

10 Reviderade diagnoskriterier Diagnosen av Marfans syndrom grundar sig på ett antal kliniska kriterier (Gentkriterierna) som är bestämda av en internationell expertpanel. Gentkriterierna består av ett antal huvudkriterier och sidokriterier i olika organsystem. över. Några av de gamla kriterierna har plockats bort eftersom de är så pass vanliga bland övrig befolkning till exempel överrörlighet, högt gomvalv och återkommande bråck. Kriterierna är uppdelade, så att de första fyra punkterna rör en patient som inte har någon familjehistorik. De tre sista punkterna gäller när man redan har någon familjemedlem som uppfyller diagnosen enligt de första fyra punkterna. Det har dock förekommit kritik bland annat mot att kriterierna i vissa fall inte varit tillräckligt validerade (bekräftade), inte är användbara för barn samt kräver dyra specialiserade undersökningar som till exempel magnetröntgen för duraektasi (utvidgning av de bindvävshinnor som omger ryggmärgen och ryggvätskan). Flera liknande andra bindvävssjukdomar gör det också svårt att ställa en klar diagnos. Utöver detta kan det vara stigmatiserande (att känna sig utpekad på ett dåligt vis) att få diagnosen Marfans syndrom, oavsett om den stämmer eller inte, man kan bli hindrad i sina karriärmål och möjligheterna att teckna livförsäkring kan försämras. En diagnos kan bli en psykosocial börda. Omarbetningen En internationell expertpanel har omarbetat diagnoskriterierna, som nu lägger större vikt på de kardiovaskulära yttringarna (sådanan som har med hjärtat och blodkärlen att göra) och där aortarotsaneurysm (utvidgningen av aortaroten) och linsdislokation är de två huvudsakliga kliniska kännetecken. I avsaknad av familjehistorik är dessa två kriterier tillräckliga för en tydlig diagnos. Om någon av dem saknas krävs antingen en påvisad FBN1-mutation eller en kombination av systematiska symptom som uppgår i minst 7 poäng. Barn för sig I dessa reviderade diagnoskriterier läggs särskilda överväganden för barn och alternativa diagnoser för vuxna. Möjligen kan de nya kriterierna fördröja en definitiv diagnos, men de minskar också risken för feldiagnosticering och underlättar diskussion om riktlinjer världen 10 Om familjehistorik saknas: Aortadiameter med ett z-score* större eller lika med 2, eller aortarotsdissektion och linsdislokation = Marfan syndrom** Aortadiameter med ett z-score större eller lika med 2, eller aortarotsdissektion och påvisad FBN1-mutation = Marfan syndrom Aortadiameter med ett z-score större eller lika med 2, eller aortarotsdissektion och systematiska poäng större eller lika med 7 = Marfan syndrom** Linsdislokation och påvisad FBN1-mutation med känd aortadiameter = Marfan syndrom Med känd familjehistorik: Linsdislokation och familjehistorik enligt ovanstående kriterier = Marfan syndrom Systematisk poäng större än eller lika med 7 och familjehistorik enligt ovanstående kriterier = MFS** Aortadiameter med ett z-score större eller lika med 2 om man är över 20 år, större eller lika med 3 om man är under 20 år och familjehistorik enligt ovanstående kriterier = MFS** * Z-score är ett statistiskt begrepp som beskriver hur mycket ett värde avviker från medelvärdet. På den amerikanska marfanföreningens hemsida finns ytterligare förklaring och hjälp till uträkning av z-score. ** Reservation: efter att man avfärdat de liknande sjukdomarna SGS (Shprintzen-Goldberg syndrom), LDS (Loeys- Dietz syndrom) och veds (vaskulär Ehlers Danlos syndrom) och andra mutationer i TGFBR1/2 och COL3A1. De systematiska poängen: Vrist- och tumtecken 3 (vrist- eller tumtecken 1)

11 Pectus carinatum (bröstbenet buktar utåt) 2 (pectus excavatum [bröstbenet buktar inåt] eller bröstbensassymetri 1) Bakfotsmissbildning 2 (vanlig plattfot 1) Pneumothorax 2 Duraektasi 2 Protrusio acetabuli (lårbenets ledkula ligger djupt i höftbenet) 2 Kortare överkropp än underkropp och längre armspann än kroppslängd och avsaknad av allvarlig skolios 1 Skolios eller torakolumbar kyfos (ryggradskrökning eller puckelrygg) 1 Minskad utsträckning i armbågen 1 Ansiktsdrag (3/5) 1 1. dolikocefali långskallighet, en huvudskål vars största bredd är mindre än 75% av dess största längd. 2. Nedåtsluttande ögonlock 3. Enoftalmi insjunken ögonglob 4. Retrognati tillbakadragna käkar 5. Malar hypoplasi underutvecklat kindben Striae (bleka ärrliknande strimmor i huden) - 1 Närsynthet över 3 dioptrier 1 Mitralisklaffprolaps 1 Maxpoäng: 20. Poäng lika med eller större än 7 pekar på systematisk inblandning. Jenny Åström Källa: The Revised Ghent nosology for the Marfan syndrome Journal of Medical Genetics 2010; 47: Nationellt center mål för Sällsynta diagnoser En lördag i april hade Sällsynta diagnoser sitt förbundsårsmöte. Marfanföreningen var representerad av Mona-Lis Petersson och Annett Andersson. Mötet inleddes med sedvanliga förhandlingar. Verksamhetsberättelsen behandlades, resultat- och balansräkningen fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Vidare beslöt mötet att höja den årliga medlemsavgiften från 100:- till 200:- per förening. Höjningen av medlemsavgiften i sin helhet beslöts gå till David Legas stipendiefond. Därefter valdes olika ledamöter och mötet avslutades med att fastställa nästa förbundsårsmöte till den 16 april Därefter bjöds vi på gemensam lunch och fortsatte sedan mötet med information och diskussion om aktuella frågor. Nationella center - ett mål Sällsynta diagnoser har idag medlemmar och 35 diagnosföreningar. Det övergripande målet är att personer med sällsynta diagnoser skall ha full delaktighet i samhället. Organisationen vill verka för att samhället ska beakta sällsynthetens särskilda problematik vid samhällsbyggandet. De vill också att nationella center ska inrättas för att säkerställa att diagnosbärarna får tillgång till bästa möjliga behandling och de vill bidra till att diagnosbärarnas egenmakt ska ökas. Frågan om särläkemedel är prioriterad. Att kostsamma läkemedel finansieras med statliga medel och att säkerställa tillgången till expertis för effektivaste möjliga behandling med särläkemedel genom att inrätta medicinska center. En annan viktig fråga är ett förbättrat ekonomiskt stöd till föreningarna för sällsynta diagnosgrupper. Eftersom föreningarna inom förbundet är rikstäckande kan de inte få ekonomiskt stöd från landsting och kommun eftersom de bara ger stöd till regionala och lokala föreningar. Information till politiker För att uppnå dessa mål bedriver Sällsynta diagnoser ett omfattande informations- och påverkansarbete. De riktar sig mot allmänheten, vårdgivare, olika instanser i samhället till exempel socialdepartementet och socialstyrelsen och prioriterat är återkommande informationsinsatser till politiker och tjänstemän som har ett övergripande ansvar på riksplanet. Läs mer om Sällsynta diagnosers verksamhet på hemsidan Annett Andersson 11

12 Begränsad eftersändning Vid definitiv avflyttning eller felaktig adress återsänds för sändelsen med ny adress angiven. Mona-Lis Peterson Allévägen TUNGELSTA Konferens 11 november Idag PRESSMEDDELANDE finns ingen nationell handlingsplan för sällsynta diagnoser i Sverige! Brödtext Var med Idag och finns påverka ingen nationell för handlingsplan att en sådan för sällsynta kommer till stånd! Sällsynta diagnoser och i Sverige! Eurordis inbjuder till en konferens 11 november 2010 I centrala Stockholm Var med och (återkommer påverka för om att plats). en sådan kommer till stånd! Konferenser Sällsynta av denna diagnoser art hålls och under Eurordis 2010 inbjuder i 16 till av en konferens syntadiagnoser.se 11 november Vi 2010 sänder i centrala ut information Stockholm. (återkommer Deltagare om plats) som politiker, fors- Alla deltagare som anmält intresse får även en länk till efterhand. EU:s medlemsländer. kare, beslutsfattare, tjänsteman m.m. samt intresserade som tidigare dokumenten från Eurordis. Konferenser engagerat av denna sig för art sällsynta hålls under diagnoser 2010 i 16 av EU:s medlemsländer. Lunch och kaffe ingår. inbjuds. Deltagare som politiker, forskare, beslutsfattare, tjänsteman m.m. samt intresserade som tidigare Syftet med konferensen är att ta fram olika förslag Välkommen engagerat sig för sällsynta diagnoser inbjuds. till vad en nationell plan ska innehålla. Programmet Sällsynta diagnoser och Eurordis innehåller information Syftet med konferensen om EUROPLAN är att ta fram och olika rekommendationen från EU-rådet. För referensgruppen förslag till vad en nationell plan ska innehålla. Under dagen Programmet kommer innehåller de olika information delarna sedan om EUROPLAN att Elisabeth och rekommendationen Wallenius, ordförande från EU-rådet. diskuteras i Under workshops. dagen kommer Innehållet de olika i dessa delarna är sedan i stora att diskuteras Britta i Berglund, workshops. Innehållet styrelseledamot i dessa är i stora drag: definitioner, drag: definitioner, forskning, forskning, medicinska medicinska center center samt samt Riksförbundet att stärka patienten Sällsynta (patient empowerment). diagnoser, att stärka patienten (patient empowerment). Vår förhoppning är att du kommer att delta! Box 1386, Sundbyberg, , Vår förhoppning är att du kommer att delta! Anmäl dig Anmäl redan dig nu redan till nu till Vi sänder ut information efterhand. Alla deltagare som anmält intresse får även en länk till dokumenten Tack från Eurordis. för alla gåvor! Lunch och kaffe ingår. Många Välkommen av er har under året satt in en extra slant när ni betalat medlemsavgiften. Pengarna kommer väl till pass i vårt arbete. Sällsynta diagnoser och Eurordis Redaktionskommitté: Karin Olsson, Erik Cardfelt, Redaktionskommittén är tacksam för alla bidrag till tidningen Tryck: Fyris-Tryck AB, Uppsala, september 2010

Marfans Syndrom. God jul och gott nytt år! Friskvård Nationell strategi Ögon

Marfans Syndrom. God jul och gott nytt år! Friskvård Nationell strategi Ögon ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 4 / 2012 God jul och gott nytt år! Friskvård Nationell strategi Ögon Styrelsen Hör gärna

Läs mer

Marfans Syndrom. God Jul och Gott Nytt År! och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 4 / 2011

Marfans Syndrom. God Jul och Gott Nytt År! och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 4 / 2011 ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 4 / 2011 God Jul och Gott Nytt År! Kallelse till Årsmöte, Ung med Marfans syndrom Sällsynta

Läs mer

Marfans Syndrom. Årsmöteshandlingar Sex år med metallklaffar Vi möts på Öland i sommar. Medlemstidning för Svenska Marfanföreningen

Marfans Syndrom. Årsmöteshandlingar Sex år med metallklaffar Vi möts på Öland i sommar. Medlemstidning för Svenska Marfanföreningen Medlemstidning för Svenska Marfanföreningen 1 2009 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Årsmöteshandlingar Sex år med metallklaffar Vi möts på Öland i sommar Marfantadningen_1-2009.indd 1

Läs mer

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07. Kallelse till årsmöte

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07. Kallelse till årsmöte ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07 Kallelse till årsmöte Ledare Hej! Marfans syndrom krånglar till livet för oss periodvis.

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE. Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger.

Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE. Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger. Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger. Fakta om TSC Tuberös Skleros Complex (TSC) är en genetisk sjukdom

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 3/07. Ögon Öland Sällsynta dagen

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 3/07. Ögon Öland Sällsynta dagen ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 3/07 Ögon Öland Sällsynta dagen Ledare Marfans syndrom 3/07 Den Sällsynta Dagen Hej! Hoppas

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Noonan Nytt. nr. 3, 2012. Innehåll

Noonan Nytt. nr. 3, 2012. Innehåll Noonan Nytt Innehåll nr. 3, 2012 Ordförandespalten Hemsidan Noonan syndrom Sällsynta Diagnoser Extra årsmöte Familjekonferens 2012 Tack för mig! Syrelsemöte Alingsås Kontaktuppgifter Ordförandespalten

Läs mer

nr 3 2011 för behandling av blödarsjuka

nr 3 2011 för behandling av blödarsjuka utgiven av förbundet blödarsjuka i sverige swedish hemophilia society nr 3 2011 Banbrytare för behandling av blödarsjuka Tioåriga Holgers liv blev tv-film Nordiskt möte på Island Ledare Innehåll nr 3 2011

Läs mer

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 April 2013 Nr 2 Ann-Louise Sundin med sin ledarhund Lina - Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Innehåll

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2013 Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR 1988-2013 25 år - Hjärnkraft

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Riksförbundet Sällsynta diagnoser 2011

Verksamhetsberättelse för Riksförbundet Sällsynta diagnoser 2011 Förbundsårsmöte lördag 21 april 2012 Verksamhetsberättelse för Riksförbundet Sällsynta diagnoser 2011 Årsm. -12 Verksamhetsberättelse 2011.doc Innehållsförteckning Förbundsstyrelsen 2 Förbundskansli 3

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

info 1:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Februari 2001

info 1:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Februari 2001 info 1:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Innehåll 3. Årsmöte 24 mars: Varför har vi RP och kommer den att kunna botas? 4. Årsavgift och budget för 2002 4. Ändrad

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Marfans syndrom, familjevistelse

Marfans syndrom, familjevistelse Dokumentation nr 419 Marfans syndrom, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2012 www.agrenska.se MARFANS SYNDROM Ågrenska arrangerar

Läs mer

Innehåll se sidan 3. SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDETS MEDLEMSTIDNING Nr 87 Maj 2012

Innehåll se sidan 3. SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDETS MEDLEMSTIDNING Nr 87 Maj 2012 SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDETS MEDLEMSTIDNING Nr 87 Maj 2012 Innehåll se sidan 3 Migränförbundet Banérgatan 55, 115 53 Stockholm Telefon: 08-660 55 35 E-post: kansliet@migran.org Hemsida: www.migran.org Svenska

Läs mer

DEMENS- FORUM. Demensomsorgen Vad. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3

DEMENS- FORUM. Demensomsorgen Vad. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3 ISSN 1100-9055 DEMENS- Bildat 1984 NR 3 2002 Någon måste säga ifrån Demensförbundet gör det Foto: S. Bohlin/ETC-bild Demensomsorgen Vad Vad har hänt? Vad händer? kommer att hända? Demensförbundet behöver

Läs mer

MEDLEMSINFORMATION NUMMER 5 2010

MEDLEMSINFORMATION NUMMER 5 2010 MEDLEMSINFORMATION NUMMER 5 2010 Varför går tiden så fort Åter får vi snart lägga ett verksamhetsår till handlingarna. Ett år som varit fyllt av aktiviteter på såväl läns- som lokalföreningsnivå. Samtidigt

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Riksförbundet Sällsynta diagnosers Europlan-konferens den 26 november 2012

Riksförbundet Sällsynta diagnosers Europlan-konferens den 26 november 2012 Riksförbundet Sällsynta diagnosers Europlan-konferens den 26 november 2012 Riksförbundet Sällsynta diagnosers Europlan-konferens den 26 november 2012 Konferensdokumentation Innehåll Inledning 3 Referat

Läs mer

I detta nummer... Världsnjurdagen i Götebort och Skövde Världens bästa julklapp och världens bästa personal Nationella Njurkonferensen 13-14 april

I detta nummer... Världsnjurdagen i Götebort och Skövde Världens bästa julklapp och världens bästa personal Nationella Njurkonferensen 13-14 april 2012 Februari Nr 1 Medlemstidning från Njurföreningen i Västsverige Bilder: Maria Sandqvist I detta nummer... Världsnjurdagen i Götebort och Skövde Världens bästa julklapp och världens bästa personal Nationella

Läs mer

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6 Nästa möte 28 Feb Läs sid 6 Gasarna Speedwayklubb, föreningen med Sveriges BÄSTA medlemmar! Visste ni alla att ni tillsammans har bidragit med lika mycket i medlemsavgifter och övriga ekonomisk support

Läs mer

ÖSTGÖTAKANALEN Mag- och tarmföreningen i Östergötland

ÖSTGÖTAKANALEN Mag- och tarmföreningen i Östergötland ÖSTGÖTAKANALEN Mag- och tarmföreningen i Östergötland Medlemstidning nr 2 2012 Återskapar livskvalité Ordföranden har ordet Årsmötet, ökat medlemsantal Lördag den 20 mars höll vi årsmöte i Visualiseringscenter

Läs mer