Marfans Syndrom. Följ med på seglats Friskvårdsår 2011 Nya Gentkriterier. Medlemstidning för Svenska Marfanföreningen 2/3 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marfans Syndrom. Följ med på seglats Friskvårdsår 2011 Nya Gentkriterier. Medlemstidning för Svenska Marfanföreningen 2/3 2010"

Transkript

1 Marfans Syndrom Medlemstidning för Svenska Marfanföreningen 2/ och andra marfanliknande tillstånd Följ med på seglats Friskvårdsår 2011 Nya Gentkriterier

2 Ledare När du läser det här börjar vi gå mot höst. I stora delar av landet har sommaren varit fantastiskt med i det närmaste tropisk värme. Jag hoppas att ni alla har fått en välbehövlig vila och nu är beredda att ta i med nya, friska och utvilade tag. Har du saknat Marfantidningen? Jag hoppas det, för det här sensommar-/höstnumret borde ha föregåtts av ett nummer i juni. Man kan naturligtvis skylla på något eller så kan man bara säga att så här blir det ibland. Nu finns det minst ett skäl till varför det inte blev någon tidning tidigare. Ordföranden, alltså undertecknad, har varit sjukskriven i cirka två månader och även därefter något justerad. Styrelsen bestämde därför att vi avvaktar med försommartidningen och återkommer med nya krafter nu. Den 13 april opererade jag in en graft på min aorta. Därmed kan jag sälla mig till den skara marfanare som varit med om hjärtkirurgi. Trots vissa komplikationer (alla vanligt förekommande, men jag fick flera av dem), är mitt totala intryck bara positivt. Det känns som en bra erfarenhet när man är ordförande för en förening där många någon gång i livet, antingen själva eller som anhörig kommer att beröras av detta. Jag måste säga att jag är glad, lättad och inte minst fascinerad över hur bra och förhållandevis smidigt allt har gått. Ses vi på seglatsen i september? Det här är en aktivitet som just nu bara kan erbjudas er som bor i Stockholms närhet. Men har ni andra någon idé om förslag på aktivitet som ni vill göra med andra medlemmar i föreningen så hör av er till oss i styrelsen så hjälper vi till med meddelande i tidningen eller andra kontakter. Läs mer på annan plats i tidningen. Vidare kan du läsa rapporter från föreningens årsmöte i Stockholm, Sällsynta diagnosers årsmöte, norska Marfanföreningens jubileumsmöte, vårdnätverk för Marfanare, reviderade diagnoskriterier och om Marfanforskning i Gent. I höst planerar vi att träffa våra kontaktläkare i Stockholm. Har du någon fråga som ligger dig varmt om hjärtat som du vill att vi ska ta upp? Har du en fråga som har allmänt intresse kan du eventuellt få delta på mötet och ställa din fråga direkt till våra experter. Hör av dig till mig i så fall. Carina Olsson Ordförande Styrelsen Carina Olsson, ordförande , Mona-Lis Petersson , Karin Olsson, kassör, medlems- och registeransvarig Jenny Åström, ordinarie ledamot , Annett Andersson, ordinarie ledamot , Susan Blomqvist, ordinarie ledamot Anna Salo, ordinarie ledamot , Ingrid Karlsson, ordinarie ledamot Katarina Moberg, suppleant Kontaktpersoner Aorta och klaffoperation Johnny Lehmann Kicki Andersson Fredrik Alderin Barn- och tonårsföräldrar Annika Romare Fredrik, Cathrin Alderin Marie Sallnäs Ingrid Tonning-Olsson Allmän information Mona-Lis Pettersson Unga vuxna Olle-Martin Gustafsson Lungor Betty Asplund Träning Britt-Marie Berner Anhörig till marfanpatient Ingrid Henriksson Kerstin Andersson Informationssökning Jenny Åström Leder och skelett Mona-Lis Petersson

3 Nästa år blir vårt friskvårdsår Precis som förra året hölls Marfanföreningens årsmöte för 2010 i Gotlandssalen på söder i Stockholm. Egentligen måste jag säga att det är synd att vi inte behöver en större lokal. Helst skulle man vilja att alla medlemmar som bor i Stockholm med omnejd kom på årsmötet. Men jag förstår också att det inte finns tid till alla aktiviteter man önskar vara med på. Kanske är en lördagseftermiddag inte någon bra tid? Hör gärna av er om ni har idéer kring en lämpligare tidpunkt. Redan under förra året pratade styrelsen om att 2010 års möte skulle hållas i Göteborg. Nu kom ordförandens hjärtoperation emellan men vår ambition att hålla årsmötet 2011 i Göteborg kvarstår. Omvalda och nyvalda 14 medlemmar trotsade ändå ett vackert vårväder och kom till årsmötet. Vi inledde som vanligt med de sedvanliga årsmötesförhandlingarna. Ordförande ska väljas varje år och undertecknad fick förnyat förtroende. Det tackar jag för! Inte heller i övrigt förändrades styrelsen i någon större utsträckning. Anna Uhlin från Göteborg som varit med i några år nu, valde att hoppa av styrelsearbetet. Anna hade egentligen ett år kvar på sin mandatperiod, men genom ett fyllnadsval tog Ingrid Karlsson, tidigare suppleant, Annas plats. Här vill jag passa på och tacka dig Anna, för det jobb du hittills lagt ner på styrelsearbetet. Hoppas du nu kan koncentrera dig på ditt yrke som keramiker. Kanske får vi se en marfanmedlem ute på något större utställning håll oss underrättade, Anna! Du ska också veta att du alltid är välkommen tillbaka till styrelsearbetet. I övrigt ser alltså styrelsen ut som tidigare. Namn och kontaktuppgifter hittar ni på annan plats i tidningen och uppgifterna finns också på hemsidan: www. marfanforeningen.se. Efter att verksamhetsberättelsen och resultat- och balansräkning presenterats beviljades styrelsen ansvarsfrihet för Det tackar vi för och ser fram emot ett nytt år, späckat med aktiviteter. På årsmötet fastställer vi också årsavgiften för nästkommande år, alltså 2011 och mötet beslutade att årsavgiften inte ska ändras utan fortsättningsvis vara 200 kronor för huvud -medlemmen och 50 kronor för familjemedlemmar. God ekonomi Vi tittade också på styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för Som det ser ut så har föreningen en relativt god ekonomi och årsmötet diskuterade om det är dags att åter fondera en del av överskottet, som då blir bundet till särkskilda ändamål. Styrelsen gavs i uppdrag att titta vidare på den frågan. Det var årsmötets allmänna uppfattning att pengarna inte ska stå på något konto och vila utan att de ska användas till saker som är bra för medlemmarna i Svenska Marfanföreningen. När formaliteterna var avklarade vidtog mingel med kaffe, te och macka och det alltid lika populära lotteriet. Lotterivinsterna var skänkta av medlemmar. Som alltid gavs också tillfälle till flera intressanta diskussioner. Alla har vi massor med frågor kring Marfan, allt ifrån vardagliga små irritationsmoment till stora och viktiga frågor kring hjärtkirurgi, värk, träning och allt det där som för det mesta inte bekommer en men som ibland (med åren?) känns av mer och mer. Uppdragen fördelas Som alltid efter ett årsmöte ska styrelsen konstituera sig. Rent formellt innebär det att vissa styrelseuppdrag ska fördelas. I vårt fall gäller det kassörs- och sekreteraruppdragen. Men vi fördelar också andra uppdrag och projekt som man som styrelseledamot får lite av huvudansvar för. Dagen efter årsmötet träffas därför hela styrelsen för att i stort sett en hel dag prata om vad vi vill göra under det kommande året. För det finns hur mycket som helst som vi vill jobba med. Men vi måste inse att vi har begränsningar. Vi är medlemmar i Marfanföreningen just för att vi har Marfans syndrom. För det mesta är det inget man tänker på, man jobbar på och lever precis 3

4 som alla andra. Men ibland får man någon påminnelse om att kroppen inte riktigt funkar som den ska. I de lägena är det svårt att hitta kraften att också ta itu med styrelsearbetet. Som tur är så känner de flesta av oss av det här och därför är förståelsen stor för att man inte alltid är på topp. Våra planer Ambitionen är det inget fel på. Det här är bara några av de saker vi vill/ska jobba vidare med under de kommande åren: En interaktiv utbildning i samarbete med Sällsynta diagnoser för kontaktpersoner och andra intresserade. Ett projekt kring Marfan och åldrande. En medlemsenkät i samband med att vi ska koppla upp oss mot Sällsynta diagnosers centrala medlemsregister. Försöka få en artikel om Marfan publicerad i Läkartidningen. Söka pengar för tryckning av ny Marfanbroschyr. Starta ett projekt kring de psykologiska aspekterna på Marfan. Vi ska göra 2011 till ett friskvårdsår Marfan och träning, Marfan och kostens betydelse med mera, med mera. Hösten 2011 ska Svenska Marfanföreningen stå som värd för det Nordiska Marfanmötet. Det blir en hel del förberedelsearbete inför det. Som ni ser det finns hur mycket som helst. Vill du hjälpa till? Man behöver inte sitta i styrelsen för att göra en insats för föreningen. Vi kan bilda arbetsgrupper för särskilda projekt, så hör gärna av er till någon av oss i styrelsen. Carina Olsson Vill du följa med på en seglats i Stockholms skärgård? Lördagen den 25 september har Marfanföreningen bokat in sig på katamaranen Handicat som ägs av en stiftelse. Den är handikappanpassad (och lutar inte!). Det är en stor båt; 12 x 7,5 meter. Kapten och gast finns ombord och båten har en liten kabyss och toa. Du behöver inte kunna segla men får gärna hjälpa till eller bara sitta och njuta under resan. Vi mönstrar på cirka klockan 9.00 och mönstrar av cirka Platsen är Svinninge Marina i Gustavsberg. Det går bussar dit men även samåkning kan ordnas. Kostnaden är 350 kr per person (betalas på plats). Tag med flytväst om du har (det finns annars att låna), varma kläder och matsäck. Kaffe kan kokas ombord. Vi måste minst vara 4 personer för att det ska bli av. Max antal är 12 personer. Har du frågor eller vill anmäla dig ring Mona-Lis Petersson Du kan också gå in på Handicats hemsida och läsa mer. Där finns även en film att titta på där bland annat jag är med. Sista anmälan är den 15 september. Väl mött till sjöss! 4 Mona-Lis Petersson

5 Bland Marfanmöss och losartanstudier i Gent Under 3 månader i början av 2010 arbetade jag på avdelningen för medicinsk genetik på universitetssjukhuset i Gent i den flamländska delen av Belgien. Spännande, roligt, givande och lärorikt att vara i Marfanforskningens centrum och få se hur sjukvården fungerar i ett annat europeiskt land. Gent är en stad med invånare, känd inte bara för sina studenter, kanaler, kullerstensgator, choklad och ölcaféer utan också för forskning om Marfans syndrom. Härifrån kommer Gentkriterierna, som nyligen ändrats (se artikel i denna tidning). Prover kommer in Till avdelningen för medicinsk genetik kommer blod och vävndadsprover från människor med mistänkta genetiska sjukdomar i Belgien och resten av världen. Proverna analyseras i laboratoriet och jämförs med redan kända mutationer. Flera av de mutationer som ligger bakom Marfans syndrom och andra närliggande aortasjukdomar har upptäckts här. Kan aortarotens tillväxt hämmas? I Gent pågår nu en studie om Losartan, en angiotensin receptor blockares effekt på aortarotens vidd hos patienter med Marfans syndrom. Under tre års tid följs vuxna och ungdomar med Marfan som slumpmässigt delats i två grupper där den ena gruppen får Losartan utöver sin vanliga medicinering med betablockerare, medan den andra gruppen enbart får betablockerare. Under de närmaste åren kommer man att kontrollera aorta och hjärta med echocardiografi, datortomografi och magnetröntgen. I teorin ska Losartan ha en hämmande inverkan på aortarotens tillväxt, vilket man har sett både i djurstudier och i en mindre studie med barn med Marfans syndrom. Losartan hämmar ett ämne i kroppen, Transforming Growth Factor (TGF) som man sett har ökad aktivitet i de fall då fibrillin 1-proteinet är försvagat på grund av att det förekommer mutationer i FBN1 genen. Mutationer i FBN1 genen är den bakomliggande orsaken till Marfans syndrom. Fler studier Förutom Losartanstudien i Gent pågår andra liknande studier i europa och USA. Studier som på sikt kan leda till nya behandlingsmöjligheter för patienter med Marfans syndrom. I Gent pågår också ett projekt med att avla fram möss med Marfans syndrom och att undersöka deras aorta med ultraljud. Jag arbetade med att skriva en artikel om Losartanstudiens upplägg och bygde upp en databas för studien, men jag arbetade också i laboratoriet med att ta reda på vilka av mössen som bar på genen för Marfans syndrom. Katarina Moberg AT-läkare SUS Skånes Universitetssjukhus i Malmö och ledamot i Marfanföreningens styrelse Marfan på Facebook I internetsystemet facebook finns nu förståss även Marfans syndrom med. Det finns både svenska och utländska grupper som den som vill kan gå med i. Du som inte redan är bekant med facebook kan gå in där genom att registrera dig. Börja med att gå in i själva systemet på adress Sök sedan efter Marfan syndrom, sen kan du välja vilka grupper du tycker verkar vara mest användbara för just dig. 5

6 Jag vill ju så väl I höst arrangerar Sällsynta diagnoser första delen av en kurs som främst riktar sig till föräldrar eller närstående till vuxna barn med sällsynta diagnoser. Kursen vänder sig till föräldrar eller närstående till ett vuxet barn som lever ett självständigt liv, där du upplever att du ibland måste kompensera för brister i samhällets stöd. Kursen kommer bland annat att ta upp frågor som: Vilka krav och vilket ansvar har jag som förälder till mitt vuxna barn? Vilket stöd kan jag som förälder kräva av samhället? Vad kan vi lära av varandra? Kursen för närstående ingår i projektet Nästan men inte helt som finansieras med medel från Arvsfonden. Inom ramen för samma projekt arrangerade vi förra året kurs en Jag kan det jag kan för diagnosbärare som lever ett självständigt liv, men som kan ha svårigheter att hantera kontakter med vårdgivare, kommun eller försäkringskassa. Kursen Jag vill ju så väl omfattar två helger: november och februari. Vi ser helst att man deltar vid båda tillfällena. Du som är intresserad av kursen kan gå in på Sällsynta Dianosers hemsida: och läsa mer och anmäla dig. Marfanföreningen har tyvärr inte möjlighet att stå för några deltagares avgifter. Var och en betalar själv. Carina Olsson Genetiska sjukdomar i ny bok I våras blev Marfnföreningen kontaktad av Erik Björck som är biträdande överläkare vid klinisk genetik på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Han var på jakt efter bilder på personer med Marfans syndrom med anledning av att han är med och skriver en lärobok om genetiska sjukdomar och att han är ansvarig för kapitlet om bindvävssjukdomar inklusive Marfans syndrom. Det han ville ha var bilder som illustrerar Marfans syndrom och specifikt bilder på det så kallade tum-/ lillfingertecknet och på tumtecknet. Vi i styrelsen visste att det handlade om de tecken som läkarna tittar på när de ska ställa diagnos på om en person har Marfans syndrom eller ej. Exakt hur dessa två aktuella tecken såg ut visste vi dock inte. Efter att ha talat med Erik Björck på telefon fick vi klarhet. När jag hade Erik i telefon var jag själv inte säker på om jag hade dessa tecken men han förklarade och då stod det fullkomligt klart. Ni ser mina händer på bilderna här. Bilderna är sända till Karolinska och Erik Bjärck har lovat återkomma till oss om bilderna kommer att användas i boken och det vill vi förståss gärna. Vi i föreningen är Marfanarnas kamptecken? Nja, när tummen sticker ut kan det i vart fall vara ett tecken på Marfans syndrom. alltid angelägna om att få ut information om vad Marfans syndrom innebär till så mycket sjukvårdspersonal som möjligt. Du kan läsa mer om de nya kriterierna som nu finns för att fastställa diagnosen Marfans syndrom på annat håll i denna tidning. Information om diagnostiseringen finns också på Socialstyrelsens webbsida socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/marfanssyndrom. Karin Olsson Tum- och lillfingertecknet, att tummen överlappar lillfingret när man sluter handen runt handleden kan också vara ett tecken på Marfans syndrom.

7 Äntligen ett regeringsbeslut om nationell strategi för vård av personer med säll synta diagnoser! Kommer du ihåg Sällsynta diagnosers enkät Focus på vården? Och Eurordis (Europeisk paraplyorganisation för sällsynta diagnoser) enkät EurordisCare? Många, många av Marfanföreningens medlemmar fyllde i dessa enkäter och bidrog på så sätt till att visa på de missförhållanden som fanns i vården av oss och på svårigheter att få information och råd om syndromet. Har du varit på Ågrenska med familjen eller på vuxendagar? Där har vi också bidragit med information om oss tillsammans med medicinska experter inom olika områden. All denna kunskap har använts av Sällsynta diagnoser, Marfanföreningen och Eurordis i ett mångårigt lobbyarbete som nu resulterat i ett regeringsbeslut! Regeringen ger Socialstyrelsen 3 miljoner kronor under två år för att ta fram en plan på hur den nationella funktionen ska se ut. Det är ett första steg mot nationella centra för personer med sällsynta diagnoser. Så här skrev regeringen i sitt beslut den 23 juni i år: Uppdrag att inrätta en funktion för samordning, koordinering och informationsspridning inom området sällsynta sjukdomar. Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att inrätta en nationell funktion för samordning, koordinering och informationsspridning inom området sällsynta sjukdomar. Den nationella funktionens uppgifter ska vara att: bidra till ökad samordning och koordinering av hälsooch sjukvårdens resurser för personer med sällsynta sjukdomar liksom ökad samordning med bl.a. socialtjänst, frivilligorganisationer m.m., bidra till spridning av kunskap och information till alla delar av hälso- och sjukvården och till andra berörda samhällsinstanser samt till patienter och anhöriga, bidra till utbyte av information, kunskap och erfarenheter mellan de aktörer som bedriver verksamhet på området, inventera tillgängliga resurser för personer med sällsynta sjukdomar, samt identifiera möjligheter till utbyte av kunskap, erfarenheter och info-mation med andra länder och internationella organisationer. (Se hela beslutet på sök på rubriken ovan, eller googla!) Bakgrund I juni 2009 kom EU:s ministerråd med en rekommendation om att alla länder borde ta fram handlingsplaner för sällsynta diagnoser. Rekommendationen gäller tillgång till vård av hög kvalitet samt tillgång, uppföljning och finansiering av särläkemedel (medicin för sällsynta diagnoser). En sådan här rekommendation är just en rekommendation och ingen bindande lag men den vägde hur som helst tungt. Det har funnits en stor politisk enighet om att nationella center för att sällsynta diagnoser behövs men denna fråga har varit långt ner på agendan. Det blev vi varse när vi (Annett och Mona-Lis från styrelsen och jag) var på ett seminarium anordnat i mars av Dagens Medicin kallat Sällsynta sjukdomar - strategier för bot och bättring. Annette sammanfattade intrycken på följande sätt Ett klargörande och viktigt seminarium, som tyvärr visade på totalt stillastående i frågan om nationella centra för personer med sällsynta diagnoser. Denna uppfattning delades av Sällsynta diagnosers ordförande Elisabeth Wallenius som också var där och som för vår paraplyorganisations räkning bedrivit ett enträget lobbyarbete just för nationella handlingspla- 7

8 ner. Som det nu är finns det ju ingen samordning för oss som behöver träffa en massa olika specialister och få olika behandlingar. Vi har svårt att få en diagnos och svårt att få remisser, speciellt till genetiska tester eftersom det inte finns pengar till det inom många landsting. Om man däremot har en nationell budget och en gemensam strategi och en behandlingsplan som ska gälla i hela Sverige, får alla personer med diagnosen Marfans syndrom rätt till samma vård oavsett var man bor. Vad är den bästa modellen för centra? Nätverk skapade ur en befintlig kärna av kompetens och register. Det tyckte vi var en genial och lätt lösning när ett informellt nätverk växte fram i Stockholm tillsammans med klinisk genetik och Guch-mottagningen på Thorax. Där finns mycket kompetens runt diagnosen och ett fungerade Guch-register. (Läkarna Eva Mattson och Ann Nordgren har lagt ner ett stort engagemang). Patienter som kommer dit kan få diagnos och remisser till andra specialister. Det är ju så vi vill att det ska fungera att vi får patientutbildning på Ågrenska samt tillgång till de specialister som vår diagnos kräver. Stockholmsnätverket har inte hela Sverige som upptagningsområde än. Virtuella nätverk hos universitetssjukhusen är faktiskt fortfarande den enklaste och lättaste vägen till att skapa center Marfanmodellen. I och med all medicinsk utrustning som de olika specialiteterna kräver är det inte möjligt att samordna vården mer än så. Vad som dock verkligen behövs är en sjuksköterska (helst vidareutbildad till genetisk vägledare) som kan hålla ordning på alla kontroller, remisser och ingrepp så att ingenting ramlar mellan stolarna. Vi har sedan tidigare skrivit ihop vad vi önskar av ett center från de olika perspektiven barn, vuxen och äldre. Vad gäller andra sällsynta diagnoser kan det naturligtvis finnas andra modeller som fungerar bättre, speciellt då om man i huvudsak kanske bara behandlas av en specialistläkare. Vad kan jag göra som vårdtagare? Se till att du kommer med i Guch-registret! Gå till Guch på kontroller. Man kan inte nog betona hur viktigt det är för sällsynta diagnoser att ha ett fungerande register så att man kan bedriva forskning, både genom att samla information från registret samt att hitta patienter till studier. (Katarina Moberg har tidigare kartlagt Marfanpatienter i en studie finansierad av vår förening. En ögonstudie på S:t Erik i Stockholm har också utförts). Vad händer nu? Den 11 november kommer Sällsynta diagnoser i samarbete med Eurordis att anordna ett heldagsseminarium kring de nationella handlingsplanerna och vad de bör innehålla. Mer info finns på deras hemsida. Naturligtvis kommer Marfanföreningen att vara representerad där! Lise Murphy Tidigare ordförande för Marfanföreningen, nu adjungerad av styrelsen för att samarbeta med Eurordis samt arbeta i föreningens grupp för centra. Kontakta mig gärna på Insändare Bra med fastställd diagnos Min äldsta son fick diagnos Loeys-Dietz syndrom i början av Hans symptom var lika de man har vid Marfans syndrom. En läkare som han träffade trodde dock inte att han hade Marfan. Men hon skickade ändå en remiss till klinisk genetik på KS i Solna. Där fick han träffa en läkare som undersökte honom och han fick då diagnos Loeys-Dietz syndrom. Min son har alltid haft lite besvär med sin rygg så han fick en remiss till ortopedmottagningen på KS i Huddinge. Där fick han träffa en läkare som undersökte honom ordentlig. Han går nu på kontroll på ortopeden regelbundet. 8 Det känns bra att han nu har fått rätt diagnos, så att han får rätt behandling. Dessutom fick även jag träffa samma läkare på klinisk genetik på KS i Solna och fick samma diagnos av honom. Läkaren tyckte att det var bra att även jag fick rätt diagnos, så att jag också får rätt behandling om det skulle behövas i framtiden. Susan Blomqvist Reds. anm: Svenska Marfanföreningen är till för personer med Marfans syndrom och för deras anhöriga samt för personer med syndrom som liknar Marfans syndrom. Loeys-Dietz syndrom liknar Marfans syndrom och kan lätt förväxlas med det när diagnos ska ställas i vården.

9 Norska Marfanföreningen 20 år Jag och Annett Andersson i Marfanföreningens styrelse åkte till Oslo i april för att vara med när den norska Marfanföreningen firade sitt 20-årsjubileum. Det hela gick av stapeln i orten Asker och vi bodde underbart vackert på ett hotell högt upp med utsikt över hela Oslofjorden. I Oslo träffade vi 50 vuxna och 11 barn från den norska föreningen. De hade slagit ihop en av sina återkommande helgträffar med årsmöte och jubileumsfirande. Jag själv har representerat Sverige på dessa träffar många gånger sedan 1995 men för Annett var det första gången. Kost har betydelse vid smärta Träffen inleddes med hälsningar och presentationer och en god lunch. Efter lunchen samlades vi till föredrag med smärtläkare Jens Veierstedt då han talade om smärtor och kosthållning. Vilken betydelse har maten och kosthållning vid smärta? Gener och miljö påverkar hur svår smärta man har och där spelar även kosten in. På Arenakliniken i Norge provar de bland annat akupunktur mot smärta och de provar även olika kosthållning, allt individuellt utprovat. Lördagens föredrag hölls av Svend Rand Henriksson som förestår TRS, ett tränings- och resurscenter för personer med vissa sällsynta diagnoser som finns i Norge på Sunnås sjukhus. Han berättade bland annat att man ända sedan 30-talet vetat om den vidgade aortan som kan förekomma hos Marfanpatienter. Man har också tidigt känt till att Marfans syndrom inte hoppar över en generation. Vid årsmötesförhandlingarna fick vi återigen klart för oss att den norska Marfanföreningen har en mycket bättre ekonomi än vad vi här i Sverige. Skälet till det är att de får statsbidrag och att det finns fler ställen att söka pengar på i Norge än här. Detta gör att de kan ordna mer kurser och aktiviteter. På kvällen var det galamiddag med fyra rätter under glada samtal, skratt och utbyte av erfarenheter. Stämningen var på topp. Projekt med äldre Helgens sista föredraget på söndagen handlade om Marfan och ålderdom. Eurordis (Rare Riseases Europe) har startat ett projekt om ålderdom omfattande personer över 40 år. Patientföreningar för Marfans syndrom, blödarsjuka, Dysmeli, kortväxthet och Turners syndrom är med i detta projekt. Vi kommer att få veta mer om detta senare under året. Vi vill tacka den norska Marfanföreningen för en fantastisk trevlig helg med ett varmt bemötande. På återseende! Mona-Lis Petersson Vill ni veta mer om helgen och föredragen får ni gärna höra av er till mig eller Annett. Insändare Kisel stärker bindväven Kisel är jämnt fördelat i människokroppen. Särskilt höga koncentrationer finns i bindväv, ben, tänder, hud, blodkärl och thymus. Vi som har Marfans syndrom har ju svag bindväv på grund av att vårt fibrillin är skadat. Sedan många år har jag tagit kisel som kosttillskott. Kisel har en främjande inverkan på tillväxt och utveckling. Det stärker bindväv, muskler, ben, tänder, hår, naglar, hud och slemhinnor. Även i små mängder stärker det motståndskraften. Med stigande ålder minskar kiselkoncentrationen i thymus, artärer, hud, leder och bindväv. Parallellt med detta kan man se en tilltagande förkalkning samt förslappningar i de stora pulsådrorna. Tillsammans med koppar upprätthåller kisel bindvävens elasticitet.. Källa: Jag vet inte om det är klarlagt att kisel stärker bindväven, men vad jag vet är det heller inte skadligt. Det är förståss svårt att veta hur min bindväv mått utan kisel men jag tycker att det är värt försöket. Kisel finns naturligt i åkerfräken, sallad, maskros, jordgubbar, gurka och solrosfrö, men de finns också att köpa i tablettform på hälsokostaffärer. Lisa 9

10 Reviderade diagnoskriterier Diagnosen av Marfans syndrom grundar sig på ett antal kliniska kriterier (Gentkriterierna) som är bestämda av en internationell expertpanel. Gentkriterierna består av ett antal huvudkriterier och sidokriterier i olika organsystem. över. Några av de gamla kriterierna har plockats bort eftersom de är så pass vanliga bland övrig befolkning till exempel överrörlighet, högt gomvalv och återkommande bråck. Kriterierna är uppdelade, så att de första fyra punkterna rör en patient som inte har någon familjehistorik. De tre sista punkterna gäller när man redan har någon familjemedlem som uppfyller diagnosen enligt de första fyra punkterna. Det har dock förekommit kritik bland annat mot att kriterierna i vissa fall inte varit tillräckligt validerade (bekräftade), inte är användbara för barn samt kräver dyra specialiserade undersökningar som till exempel magnetröntgen för duraektasi (utvidgning av de bindvävshinnor som omger ryggmärgen och ryggvätskan). Flera liknande andra bindvävssjukdomar gör det också svårt att ställa en klar diagnos. Utöver detta kan det vara stigmatiserande (att känna sig utpekad på ett dåligt vis) att få diagnosen Marfans syndrom, oavsett om den stämmer eller inte, man kan bli hindrad i sina karriärmål och möjligheterna att teckna livförsäkring kan försämras. En diagnos kan bli en psykosocial börda. Omarbetningen En internationell expertpanel har omarbetat diagnoskriterierna, som nu lägger större vikt på de kardiovaskulära yttringarna (sådanan som har med hjärtat och blodkärlen att göra) och där aortarotsaneurysm (utvidgningen av aortaroten) och linsdislokation är de två huvudsakliga kliniska kännetecken. I avsaknad av familjehistorik är dessa två kriterier tillräckliga för en tydlig diagnos. Om någon av dem saknas krävs antingen en påvisad FBN1-mutation eller en kombination av systematiska symptom som uppgår i minst 7 poäng. Barn för sig I dessa reviderade diagnoskriterier läggs särskilda överväganden för barn och alternativa diagnoser för vuxna. Möjligen kan de nya kriterierna fördröja en definitiv diagnos, men de minskar också risken för feldiagnosticering och underlättar diskussion om riktlinjer världen 10 Om familjehistorik saknas: Aortadiameter med ett z-score* större eller lika med 2, eller aortarotsdissektion och linsdislokation = Marfan syndrom** Aortadiameter med ett z-score större eller lika med 2, eller aortarotsdissektion och påvisad FBN1-mutation = Marfan syndrom Aortadiameter med ett z-score större eller lika med 2, eller aortarotsdissektion och systematiska poäng större eller lika med 7 = Marfan syndrom** Linsdislokation och påvisad FBN1-mutation med känd aortadiameter = Marfan syndrom Med känd familjehistorik: Linsdislokation och familjehistorik enligt ovanstående kriterier = Marfan syndrom Systematisk poäng större än eller lika med 7 och familjehistorik enligt ovanstående kriterier = MFS** Aortadiameter med ett z-score större eller lika med 2 om man är över 20 år, större eller lika med 3 om man är under 20 år och familjehistorik enligt ovanstående kriterier = MFS** * Z-score är ett statistiskt begrepp som beskriver hur mycket ett värde avviker från medelvärdet. På den amerikanska marfanföreningens hemsida finns ytterligare förklaring och hjälp till uträkning av z-score. ** Reservation: efter att man avfärdat de liknande sjukdomarna SGS (Shprintzen-Goldberg syndrom), LDS (Loeys- Dietz syndrom) och veds (vaskulär Ehlers Danlos syndrom) och andra mutationer i TGFBR1/2 och COL3A1. De systematiska poängen: Vrist- och tumtecken 3 (vrist- eller tumtecken 1)

11 Pectus carinatum (bröstbenet buktar utåt) 2 (pectus excavatum [bröstbenet buktar inåt] eller bröstbensassymetri 1) Bakfotsmissbildning 2 (vanlig plattfot 1) Pneumothorax 2 Duraektasi 2 Protrusio acetabuli (lårbenets ledkula ligger djupt i höftbenet) 2 Kortare överkropp än underkropp och längre armspann än kroppslängd och avsaknad av allvarlig skolios 1 Skolios eller torakolumbar kyfos (ryggradskrökning eller puckelrygg) 1 Minskad utsträckning i armbågen 1 Ansiktsdrag (3/5) 1 1. dolikocefali långskallighet, en huvudskål vars största bredd är mindre än 75% av dess största längd. 2. Nedåtsluttande ögonlock 3. Enoftalmi insjunken ögonglob 4. Retrognati tillbakadragna käkar 5. Malar hypoplasi underutvecklat kindben Striae (bleka ärrliknande strimmor i huden) - 1 Närsynthet över 3 dioptrier 1 Mitralisklaffprolaps 1 Maxpoäng: 20. Poäng lika med eller större än 7 pekar på systematisk inblandning. Jenny Åström Källa: The Revised Ghent nosology for the Marfan syndrome Journal of Medical Genetics 2010; 47: Nationellt center mål för Sällsynta diagnoser En lördag i april hade Sällsynta diagnoser sitt förbundsårsmöte. Marfanföreningen var representerad av Mona-Lis Petersson och Annett Andersson. Mötet inleddes med sedvanliga förhandlingar. Verksamhetsberättelsen behandlades, resultat- och balansräkningen fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Vidare beslöt mötet att höja den årliga medlemsavgiften från 100:- till 200:- per förening. Höjningen av medlemsavgiften i sin helhet beslöts gå till David Legas stipendiefond. Därefter valdes olika ledamöter och mötet avslutades med att fastställa nästa förbundsårsmöte till den 16 april Därefter bjöds vi på gemensam lunch och fortsatte sedan mötet med information och diskussion om aktuella frågor. Nationella center - ett mål Sällsynta diagnoser har idag medlemmar och 35 diagnosföreningar. Det övergripande målet är att personer med sällsynta diagnoser skall ha full delaktighet i samhället. Organisationen vill verka för att samhället ska beakta sällsynthetens särskilda problematik vid samhällsbyggandet. De vill också att nationella center ska inrättas för att säkerställa att diagnosbärarna får tillgång till bästa möjliga behandling och de vill bidra till att diagnosbärarnas egenmakt ska ökas. Frågan om särläkemedel är prioriterad. Att kostsamma läkemedel finansieras med statliga medel och att säkerställa tillgången till expertis för effektivaste möjliga behandling med särläkemedel genom att inrätta medicinska center. En annan viktig fråga är ett förbättrat ekonomiskt stöd till föreningarna för sällsynta diagnosgrupper. Eftersom föreningarna inom förbundet är rikstäckande kan de inte få ekonomiskt stöd från landsting och kommun eftersom de bara ger stöd till regionala och lokala föreningar. Information till politiker För att uppnå dessa mål bedriver Sällsynta diagnoser ett omfattande informations- och påverkansarbete. De riktar sig mot allmänheten, vårdgivare, olika instanser i samhället till exempel socialdepartementet och socialstyrelsen och prioriterat är återkommande informationsinsatser till politiker och tjänstemän som har ett övergripande ansvar på riksplanet. Läs mer om Sällsynta diagnosers verksamhet på hemsidan Annett Andersson 11

12 Begränsad eftersändning Vid definitiv avflyttning eller felaktig adress återsänds för sändelsen med ny adress angiven. Mona-Lis Peterson Allévägen TUNGELSTA Konferens 11 november Idag PRESSMEDDELANDE finns ingen nationell handlingsplan för sällsynta diagnoser i Sverige! Brödtext Var med Idag och finns påverka ingen nationell för handlingsplan att en sådan för sällsynta kommer till stånd! Sällsynta diagnoser och i Sverige! Eurordis inbjuder till en konferens 11 november 2010 I centrala Stockholm Var med och (återkommer påverka för om att plats). en sådan kommer till stånd! Konferenser Sällsynta av denna diagnoser art hålls och under Eurordis 2010 inbjuder i 16 till av en konferens syntadiagnoser.se 11 november Vi 2010 sänder i centrala ut information Stockholm. (återkommer Deltagare om plats) som politiker, fors- Alla deltagare som anmält intresse får även en länk till efterhand. EU:s medlemsländer. kare, beslutsfattare, tjänsteman m.m. samt intresserade som tidigare dokumenten från Eurordis. Konferenser engagerat av denna sig för art sällsynta hålls under diagnoser 2010 i 16 av EU:s medlemsländer. Lunch och kaffe ingår. inbjuds. Deltagare som politiker, forskare, beslutsfattare, tjänsteman m.m. samt intresserade som tidigare Syftet med konferensen är att ta fram olika förslag Välkommen engagerat sig för sällsynta diagnoser inbjuds. till vad en nationell plan ska innehålla. Programmet Sällsynta diagnoser och Eurordis innehåller information Syftet med konferensen om EUROPLAN är att ta fram och olika rekommendationen från EU-rådet. För referensgruppen förslag till vad en nationell plan ska innehålla. Under dagen Programmet kommer innehåller de olika information delarna sedan om EUROPLAN att Elisabeth och rekommendationen Wallenius, ordförande från EU-rådet. diskuteras i Under workshops. dagen kommer Innehållet de olika i dessa delarna är sedan i stora att diskuteras Britta i Berglund, workshops. Innehållet styrelseledamot i dessa är i stora drag: definitioner, drag: definitioner, forskning, forskning, medicinska medicinska center center samt samt Riksförbundet att stärka patienten Sällsynta (patient empowerment). diagnoser, att stärka patienten (patient empowerment). Vår förhoppning är att du kommer att delta! Box 1386, Sundbyberg, , Vår förhoppning är att du kommer att delta! Anmäl dig Anmäl redan dig nu redan till nu till Vi sänder ut information efterhand. Alla deltagare som anmält intresse får även en länk till dokumenten Tack från Eurordis. för alla gåvor! Lunch och kaffe ingår. Många Välkommen av er har under året satt in en extra slant när ni betalat medlemsavgiften. Pengarna kommer väl till pass i vårt arbete. Sällsynta diagnoser och Eurordis Redaktionskommitté: Karin Olsson, Erik Cardfelt, Redaktionskommittén är tacksam för alla bidrag till tidningen Tryck: Fyris-Tryck AB, Uppsala, september 2010

Medlemstidning för Svenska Marfanföreningen. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd. Årsmöteshandlingar

Medlemstidning för Svenska Marfanföreningen. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd. Årsmöteshandlingar Medlemstidning för Svenska Marfanföreningen 1 2010 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Årsmöteshandlingar Marfantadningen_1-2010.indd 1 10-02-18 10.04.14 Ledare Varje år sedan jag blev ordförande,

Läs mer

Johan Holm, Lund. Marfans syndrom. Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta?

Johan Holm, Lund. Marfans syndrom. Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta? Johan Holm, Lund Marfans syndrom Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta? Intressekonflikt: Regelbundna föreläsningar för Actelion Science, Vol 332, April 2011 Akut aortadissektion

Läs mer

Marfans Syndrom. Årsmöteshandlingar Sex år med metallklaffar Vi möts på Öland i sommar. Medlemstidning för Svenska Marfanföreningen

Marfans Syndrom. Årsmöteshandlingar Sex år med metallklaffar Vi möts på Öland i sommar. Medlemstidning för Svenska Marfanföreningen Medlemstidning för Svenska Marfanföreningen 1 2009 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Årsmöteshandlingar Sex år med metallklaffar Vi möts på Öland i sommar Marfantadningen_1-2009.indd 1

Läs mer

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 2/06. Forskningsgenombrott Årsmötet Läkarmöte

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 2/06. Forskningsgenombrott Årsmötet Läkarmöte ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 2/06 Forskningsgenombrott Årsmötet Läkarmöte Ledare Sitt i vårsolen och njut! Nu börjar planer spira i takt med att vårsolen

Läs mer

Familjära aortadissektioner

Familjära aortadissektioner Familjära aortadissektioner Information till patienter och anhöriga Denna information riktar sig till dig som har sjukdomen FAAD (Familjära AortaAneurysm och Dissektioner) eller är anhörig till någon med

Läs mer

Marfans Syndrom. Friskvård Nordiskt möte Smärta. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 2 / 2012

Marfans Syndrom. Friskvård Nordiskt möte Smärta. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 2 / 2012 ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 2 / 2012 Friskvård Nordiskt möte Smärta Tidning2_2012.indd 1 2012-06-10 21:19:52 Styrelsen

Läs mer

Marfans Syndrom. Marfans Syndrom

Marfans Syndrom. Marfans Syndrom ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom Marfans Syndrom Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/06 Dags för medlemsavgiften, inbetalningskort medföljer! Kallelse till årsmöte Ölandshelg Ledare På språng...

Läs mer

Marfans Syndrom. Välkommen till årsmöte med 20-års jubileum!!! Årsmöteshandlingar

Marfans Syndrom. Välkommen till årsmöte med 20-års jubileum!!! Årsmöteshandlingar ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2013 Välkommen till årsmöte med 20-års jubileum!!! Årsmöteshandlingar Styrelsen Hör gärna

Läs mer

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 4/06

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 4/06 ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen Uppsats Linsoperation 4/06 Ledare Nej, nu får det vara slut på det här ojandet!! Nu ska jag

Läs mer

Lättläst om Noonans syndrom. Lättläst om Noonans syndrom För vuxna. Ågrenska 2012, www.agrenska.se 1

Lättläst om Noonans syndrom. Lättläst om Noonans syndrom För vuxna. Ågrenska 2012, www.agrenska.se 1 Lättläst om Noonans syndrom För vuxna Ågrenska 2012, www.agrenska.se 1 Lätt och rätt om Noonans syndrom ingår i ett projekt för att ta fram lättläst, anpassad och korrekt information om fem ovanliga syndrom.

Läs mer

Marfans Syndrom. Årsmöte, Nordiskt möte, friskvårdsträffar. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2012

Marfans Syndrom. Årsmöte, Nordiskt möte, friskvårdsträffar. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2012 ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2012 Årsmöte, Nordiskt möte, friskvårdsträffar Tidning1_2012.indd 1 2012-02-29 19:28:41

Läs mer

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 3 / 2013

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 3 / 2013 ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen Friskvård Hjärta 3 / 2013 Brev Styrelsen Hör gärna av dig till någon av oss i styrelsen om

Läs mer

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07. Kallelse till årsmöte

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07. Kallelse till årsmöte ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07 Kallelse till årsmöte Ledare Hej! Marfans syndrom krånglar till livet för oss periodvis.

Läs mer

Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar

Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar 2 Vad är en Genetisk Undersökning? Denna informationsskrift berättar vad en genetisk undersökning är, varför Du skall överväga en

Läs mer

Marfans Syndrom. Rapport från årsmötet Center på KS. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 2 / 2013

Marfans Syndrom. Rapport från årsmötet Center på KS. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 2 / 2013 ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 2 / 2013 Rapport från årsmötet Center på KS Styrelsen Hör gärna av dig till någon av oss

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lätt och rätt om Klinefelters syndrom ingår i ett projekt för att ta fram lättläst, anpassad och korrekt information om fem ovanliga

Läs mer

Vad är en genetisk undersökning?

Vad är en genetisk undersökning? 12 Vad är en genetisk undersökning? Originalet framtaget av Guy s and St Thomas Hospital, London, UK, och London IDEAS Genetic Knowledge Park, januari 2007. Detta arbete är finansierat av EuroGentest,

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Johan Holm. Copyright. Marfans syndrom. Johan Holm, Skånes Universitetssjukhus Lund, Hjärtsvikt och klaffkliniken

Johan Holm. Copyright. Marfans syndrom. Johan Holm, Skånes Universitetssjukhus Lund, Hjärtsvikt och klaffkliniken Johan Holm Marfans syndrom Marfans syndrom 1896 Antoine Marfan, Gabrielle, 6 år 1844, Edgar Allan Poe; A Tale of the Ragged Mountains, Charlottesville, Virginia But in no regard was he more peculiar than

Läs mer

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 2/07. Årsmöte Lokalmöte Ågrenska

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 2/07. Årsmöte Lokalmöte Ågrenska ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 2/07 Årsmöte Lokalmöte Ågrenska Ledare Jag hoppas att ni kan sitta ute bland blomdoft och

Läs mer

Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 2/08

Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 2/08 ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 2/08 Årsmöte Norge Träning Ledare Så har vi då äntligen fått lite värme. Våren kom, åtminstone

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Rettvisan. Nyhet 2013. QR kod? Kalendarium 2013. Svårt att se alla träden i appskogen. Familjevistelse på Ågrenska 4-8 november

Rettvisan. Nyhet 2013. QR kod? Kalendarium 2013. Svårt att se alla träden i appskogen. Familjevistelse på Ågrenska 4-8 november Rettvisan Julnumret 2012 Svårt att se alla träden i appskogen Nyhet 2013 Ridläger för UNGDOMAR med Rett syndrom Familjevistelse på Ågrenska 4-8 november 2013 Intervju med SANDRA SENBY personlig assistent

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Fakta om tuberös skleros (TSC)

Fakta om tuberös skleros (TSC) Fakta om tuberös skleros (TSC) Tuberös skleros är en medfödd genetisk sjukdom som karaktäriseras av tumörliknande förändringar i hjärnan och olika organ i kroppen. Förändringarna kan vara allt från små

Läs mer

Lättläst om Williams syndrom. Lättläst om Williams syndrom För vuxna. Ågrenska 2012, www.agrenska.se 1

Lättläst om Williams syndrom. Lättläst om Williams syndrom För vuxna. Ågrenska 2012, www.agrenska.se 1 Lättläst om Williams syndrom För vuxna Ågrenska 2012, www.agrenska.se 1 Lätt och rätt om Williams syndrom ingår i ett projekt för att ta fram lättläst, anpassad och korrekt information om fem ovanliga

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014. Kallelse till årsmöte!

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014. Kallelse till årsmöte! ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014 s g a d t e Snart är d! e t ö m s r för å Kallelse till årsmöte! Styrelsen Hör gärna

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 1 Mötets öppnande. 2 Val av mötesordförande Helena Palmgren. 3 Val av mötessekreterare

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Sida 1 av 5 2014-01-20

Sida 1 av 5 2014-01-20 Sida 1 av 5 Protokoll SYLF Stockholm årsmöte 2013 Närvarande: Karin Littman, Kari Feldt, Maria Farm, Annika Hammer, David Hellgren Svae, Desirée Lichtenstein, Jennifer Walton Bernstedt, Wenjing Tao, Theo

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Reumatikerföreningen Vår/Sommar 2014 KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Årsmöte för verksamhetsåret 2013 onsdagen den 19 februari kl 18:30 i Lidbeckska huset Årsmötesförhandlingar

Läs mer

Årsmötet Protokoll 2009-04-24

Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Tid: Fredagen den 24 april 2008 kl. 08.00 09.30 Plats: Närvarande: Hemavan Se bilagd närvarolista 1 Öppnande Föreningens ordförande Anders

Läs mer

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Hemsida: www.skane.se/vardochriktlinjer Fastställt 2013-05-30 E-post: vardochriktlinjer@skane.se Giltigt till

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Välkommen till Stockholm

Välkommen till Stockholm www.ysdh.se Välkommen till Stockholm och YSDH:s fortbildningsdagar den 3 5 oktober 2007 www.ysdh.se Kursinbjudan Vi hälsar dig välkommen till YSDH:s fortbildningsdagar i Stockholm den 3-5 oktober 2007.

Läs mer

Om ni svarat nej avslutas nu enkäten. Ni ombedes att kontakta Dag Ström vid Vårdanalys: dag.strom@vardanalys.se Tack för hjälpen!

Om ni svarat nej avslutas nu enkäten. Ni ombedes att kontakta Dag Ström vid Vårdanalys: dag.strom@vardanalys.se Tack för hjälpen! 1. Förstasida Enkät till ledning i patient- och brukarorganisationer När du fyller i enkäten - Dina svar sparas för varje sida du fyllt i genom att du klickar på knappen "Nästa" som tar dig till nästa

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Närvarande: Caroline Ekblad, Maria Johansson, Jens Olsson, Kristin Svensson och Viktoria Wallin.

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

att välja Dunia Al-hashimi till mötessekreterare då ordinarie sekreterare Sihan Wang ej kunde närvara under hela mötet.

att välja Dunia Al-hashimi till mötessekreterare då ordinarie sekreterare Sihan Wang ej kunde närvara under hela mötet. Datum: Onsdagen den 3 mars 2010 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, styrelserummet Närvarande: Matti A. Eladhari Dunia Al-Hashimi Josefine Edeer Anna Höög Karin Johnsson (kom 17:40)

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM Nationell konferens för sjuksköterskor i äldrevård och geriatrik. Ett samarbete mellan Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård och tidningen Äldreomsorg/Gothia Fortbildning. SJUKSKÖTERSKAN GÖR

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Kromosom translokationer

Kromosom translokationer 12 Uppsala Örebroregionen: Klinisk Genetik Rudbecklaboratoriet Akademiska barnsjukhuset 751 85 Uppsala Tel: 018-611 59 40 Fax: 018-55 40 25 http://www.scilifelab.uu.se/ Genetiska patientföreningars paraplyorganisation:

Läs mer

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg!

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Du som själv har antikroppar eller om ditt barn har det är hjärtligt välkommen till denna träff/kurs. Detta är ett unikt tillfälle

Läs mer

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med smärta Jag får ny energi av att stå på scenen Hon var kall och ouppvärmd och repeterade inte i en riktig danssal, den där olycksaliga dagen. Petra

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer

Marfans Syndrom. God Jul och Gott Nytt År! och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 4 / 2011

Marfans Syndrom. God Jul och Gott Nytt År! och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 4 / 2011 ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 4 / 2011 God Jul och Gott Nytt År! Kallelse till Årsmöte, Ung med Marfans syndrom Sällsynta

Läs mer

Nationell konferens om Teknik och demens

Nationell konferens om Teknik och demens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till Nationell konferens om Teknik och demens 22 november 2007 Norra Latin Stockholm Nationell konferens om Teknik och demens Konferensen handlar om teknikens betydelse för

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev februari 2015 nr 1 Nytt år nya utmaningar! Tack för ditt stöd! Vi har blivit fler under året och är nu 100 medlemmar! Det ökar våra möjligheter att bedriva en bra verksamhet.

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 3/07. Ögon Öland Sällsynta dagen

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 3/07. Ögon Öland Sällsynta dagen ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 3/07 Ögon Öland Sällsynta dagen Ledare Marfans syndrom 3/07 Den Sällsynta Dagen Hej! Hoppas

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11

Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11 Årsmötesprotokoll Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11 på Sikargården i Norrköping. 1. Mötet öppnas av ordförande Roine Lindberg som hälsar alla varmt välkomna. 2.

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand Tylöhus 2013 06 23 Årsmötesprotokoll Fört vid årsmöte i Tyluddens fritidsby ekonomiska förening 2013 06 23 Tylösand 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen Pontus Kastrup välkomnar och förklarar

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev Maj 2014 årgång 15 nr 2 Ny styrelse nya tag! Årsmöte valde ny styrelse i februari. Det innebär att Johan Ascard är ny ordförande och efterträder Anders Olsson, som avgick

Läs mer

Tre månader i Modena

Tre månader i Modena Tre månader i Modena Jag läser sjuksköterskeprogrammet på Hälsouniversitetet i Linköping och jag har spenderat 12 veckor i italienska Modena. Universitetet där heter Università degli studi di Modena e

Läs mer

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster.

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster. Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare * * Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning: Özge Özen Zink Catarina

Läs mer

Marfans Syndrom. God jul och gott nytt år! Friskvård Nationell strategi Ögon

Marfans Syndrom. God jul och gott nytt år! Friskvård Nationell strategi Ögon ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 4 / 2012 God jul och gott nytt år! Friskvård Nationell strategi Ögon Styrelsen Hör gärna

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus Kliniken i fokus I Hudiksvall har det inte funnits en neurologmottagning på tio år. Det drev fram utvecklingen av ett neurologteam av kurator, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut och dietist för att samordna

Läs mer

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Deltagare: Böna Hembygdsförening genom Sven-Erik Ekdahl Böna Tennisklubb genom Lars Olsson Harkskärsföreningen

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Protokoll fört vid Stockholms hängflygklubbs årsmöte 2014-12-11.

Protokoll fört vid Stockholms hängflygklubbs årsmöte 2014-12-11. Protokoll fört vid Stockholms hängflygklubbs årsmöte 2014-12-11. Närvarande: Marcus Lindqvist, Patrik Samuelson, Andreas Olsson, Ingemar Boström, Ola Dahllöv, Johan Bergström, Robert Eldrim och Ola Gustafsson,

Läs mer